TUNCELİ DEFTERDARLIĞI YEMEK PİŞİRME DAĞITIM VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUNCELİ DEFTERDARLIĞI YEMEK PİŞİRME DAĞITIM VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 TUNCELİ DEFTERDARLIĞI YEMEK PİŞİRME DAĞITIM VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME İKN (İhale Kayıt Numarası):2012/ MADDE 1- Yüklenicinin Hizmetin Görülmesi ve personelle İlgili Yükümlülükleri: A) Hizmetin Görülmesi İle İlgili Yükümlülükleri: a) Yüklenici, Defterdarlıkla çalışma süresince kendisine protokolle verilen demirbaşları tekniğine uygun biçimde kullanarak bakım onarımlarını yaptırmaktan ve muhafazasından sorumludur. Bunları iş sonunda miktar ve evsaf olarak aynen teslim edecektir. b) Yüklenici, uygun görmediği veya eksik bulduğu malzemeyi her türlü masrafı kendisine ait olmak üzere tamamlayacaktır. Yüklenici işin yapılması sırasında asgari 10 gram ağırlığı tartabilecek nitelikte hassas tartıyı/teraziyi yemekhanede bulundurmak zorundadır. c) Yüklenici, Defterdarlıktan protokolle aldığı mevcut yemek dağıtma ve ısıtma malzemeleri dışında ve Defterdarlığın bilgisi dahilinde başka malzeme getirirse işin sonunda aynen götürülebilir. d) Yüklenici, kendisine teslim edilen mutfak ve yemekhanelerde yapacağı inşaatla ilgili tadilat ve değişikliklerde Defterdarlığın onayını alacaktır. e) Yüklenici, kendisine teslim edilen iş yerlerini ve demirbaş malzemeleri üçüncü şahıslara kısmen ve tamamen devredemeyeceği gibi taksimatı da değiştiremeyecektir. f) Temizlik için gerek görülen temizlik malzemeleri yüklenici tarafından temin edilecektir. g) Yüklenici, işyerinin normal kullanımı ile ilgili (Boya, badana, menteşelemek, cam taktırmak, kilit ve sürgü değiştirmek vb.) onarım işlerini yaptıracak, bu işler için Defterdarlığımızdan işçilik ve malzeme talebinde bulunmayacaktır. h) Her türlü tesis kurma, bakım ve onarım giderleri (Tüp gaz, mutfak evye ve lavaboları vs.) yükleniciye aittir. ı) Yüklenici Defterdarlığın bildirdiği yemek miktarına her gün için 10 kişilik sabit misafir yemeğini de eklemek suretiyle yeterli miktarda yemek hazırlayacaktır. Hiçbir personel yemek yetersizliği nedeniyle aç bırakılmayacak gerekirse ilave yemek Defterdarlığın görüşü alınarak aynı nitelikte yemekten yapılacaktır. i) Her türlü yemek malzemesi istekli tarafından temin edilecektir. j) Yüklenici yemek saatlerini Defterdarlığın çalışma saatlerine göre ve Defterdarlığın teklifi doğrultusunda ayarlayacaktır. k) Yüklenici Personele her öğünde 4 (Dört) çeşit yemek verecektir. l) Yüklenici yemek dağıtım işini adil bir şekilde yapacak, personeli her yemekten eşit şekilde istifade ettirecek, bu konuda Defterdarlık yetkililerinin ikazına uyacaktır. m) Yüklenici Tunceli Belediyesi sınırları içinde bulunan kendisine ait veya işletmesi/sorumluluğu kendisinde bulunan bir mutfakta pişirecektir. Yüklenici işe başlamadan önce yemeğin pişirileceği mutfak adresini de belirterek yazılı olarak bildirmek ve yemeğin sağlık koşullarına uygun olarak kapalı kaplar içinde Hükümet Konağına nakli konusunda gerekli tedbirleri bu konudaki mevzuatına uygun olarak almak zorundadır. Yemeklerin dağıtılması esasında yemeğin görünüm ve nefasetinin bozulmaması sağlanacaktır. n) Yüklenici, mutfak ve yemekhanenin bakımı veya diğer nedenlerle yemek çıkartılmayan başka hallerde Defterdarlığın talebi üzerine kumanya verecektir. o) Yemeklerin örnekleri saklanarak Defterdarlığın uygun göreceği yerlerde tahlili yaptırılacak ve bedeli yüklenici tarafından ödenecektir. B) İşçilerle İlgili Yükümlülükler: a) Yüklenici hazır getirdiği yemeğin dağıtımı esnasında yeteri kadar en az 2 personeli Defterdarlığımız yemekhanesinde hazır bulunduracaktır. Servis esnasında yemek dağıtımı için yeterli personel bulundurmadığı takdirde, İdarenin belirleyeceği sayıda personel bulundurmak zorundadır. Servis öncesinde ve servis sonrasında yemek servisi ve temizlikle ilgili hiçbir aksaklığa meydan verilmeyecektir. b) Defterdarlığımızca uygun görülecek zamanlarda yemeklerin denetim ve kontrolü yaptırılacaktır.

2 c) Yüklenici işe başlamadan önce çalıştıracağı personelin ad ve soyadlarını bildirir listeyi Defterdarlığımıza verecek, listedeki değişikliklerden Defterdarlığımıza bilgi verecek verecektir. Yüklenici yeteri kadar personel ile hizmeti karşılayacaktır. d) Yüklenici çalıştıracağı personele ilişkin niteliğine uygun tek tip elbise giydirecektir. Defterdarlığımızca Yemekhanede çalıştırılması uygun görülmeyen veya iş disiplinine uymayan işçi yükleniciye bildirilecek ve bildirimi müteakiben azami 5 iş günü içinde yüklenici tarafından değiştirilecektir. İşçiler tecrübeli ve güvenilir nitelikte olacaktır. Yüklenici çalıştıracağı personel için işe başlamadan önce Defterdarlığa aşağıdaki belgeleri teslim edecektir. 1- Sabıka kaydı 2- Sağlık raporu 3- Resimli nüfus cüzdanı örneği e) Yüklenici, iş esnasında gerek işyerlerine gerekse işyeri personelinin özel eşyalarına sebebiyet vereceği hasar, zarar ve kaybı tazmin etmekle doğrudan doğruya sorumludur. Meydana gelebilecek zarar yüklenici yetkililerine bildirimden itibaren işyerince kabul edilecek en kısa sürede eski haline gelecek şekilde ödenecek veya giderilecek, aksi takdirde zararın bedeli zararın tespitinden itibaren ilk ödemede yüklenici istihkakından kesilecektir. f) Çalıştırılacak personelin ücret ve diğer işçilik ödemeleri, SSK primleri ve diğer sosyal haklarla ilgili ödemeler yükleniciye ait olacaktır. g) İş kazası veya meslek hastalıklarından doğacak sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır. Gerek işçi hakları konusunda gerek iş kazası ve meslek hastalığı konusunda idare tarafından yüklenici işçilerine veya diğer hak sahiplerine herhangi bir ödeme yapılmak zorunda kalınırsa Defterdarlık bunu yükleniciden alacaktır. h) Yüklenici İş Kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine göre; işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini korumak üzere her türlü tedbiri kendi adına alacaktır. ı) Yüklenici hiçbir ikaz ve ihbara gerek kalmadan gereken her türlü emniyet tedbirini zamanında almak ve kazalardan korunma yöntem ve çarelerini işçilerine öğretmekle yükümlüdür. Sözleşme gereği yapılmakta olan iş esnasındaki ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik, ya da ehliyetsiz işçi çalıştırmak gibi nedenlerden doğabilecek kazalardan ve yol açacağı zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır. MADDE 2-Yemekte Kullanılacak Malzemeler ve Dikkat Edilecek Hususlar: Bütün gıda maddelerinin nakli temiz kaplarda ve vasıtalarda (Dış tesirlere karşı muhafazalı ve örtülü, toz yağmur gibi etkenlerden korunacak şekilde) yapılacaktır. İthal et ve dondurulmuş et kullanılmayacaktır. Etler Belediye kontrolünde kesim yapan işletmecilerden temin edilecek olup bu konuya ilişkin yazı idareye ibraz edilecektir. a) Kırmızı Et : Etli yemekler koyun veya dana etinden, tas kebap veya kıymalık yemekler ise dana etinden yapılacaktır. Etler taze kokusuz, temiz, orta yağlı, veteriner kontrol damgalı, belediye ve hıfzısıhha kararları ile gıda maddeleri tüzüğüne uygun olacaktır. Etler tüketilene kadar kapalı yerlerde muhafaza edilecek, belirtilen özellikleri taşımayan et ve kıyma kullanılmayacaktır. (Kıyma kullanılmasına yakın hazırlanacaktır) b) Tavuk Eti : Donmamış, taze ve çok iyi temizlenmiş olacak. Tavuk, but veya göğüs olarak getirilecek ve aynı şekilde verilecektir. c) Balık Eti : Balıkların eti diri, gözleri parlak, solungaç altları kırmızı olacak, prensip olarak dondurulmuş balık kullanılmayacak, gerektiğinde balık cinsi yemekhane yönetim kurulunca belirlenecektir. d) Kuru Gıdalar : Pirinç, bulgur, nohut, mercimek, kuru fasulye gibi kuru gıda maddeleri temiz, bit yeniksiz, kuru küfsüz, kokusuz, böceksiz, normal irilik ve dolgunlukta olacak, kolay pişecek ve lezzetli olacaktır. İçerisinde taş, toprak, kum gibi yabancı maddeler bulunmayacaktır. Gıda maddeleri tüzüğüne, belediye ve hıfzısıhha kurallarına uygun olacaktır. Bu özelliği taşımayan kuru gıda maddeleri kullanılmayacaktır. e) Sebzeler : Mevsimine göre sebzeler taze, olgun ve normal büyüklükte olacak, ezik, çürük, küflü, kurtlu, çamurlu, buruşmuş, sararmış, kartlaşmış olmayacak, gıda maddeleri tüzüğüne, belediye ve hıfzısıhha kurallarına uygun olacak, aksi takdirde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. f) Meyveler : Mevsim meyveleri olup taze ve kaliteli olacaktır, meyveler yenilebilecek olgunlukta, normal büyüklükte, tat, lezzet ve renk olarak uygun olacaktır. Çürük, kurtlu, küflü, ezik, ekşi, buruk, normalden daha yumuşak, veya sert, kurumuş, buruşmuş, kirli, çamurlu, lekeli, kelek ve ham olmayacak (Standart ve A sınıfı olacak) Gıda maddeleri tüzüğü ile 2 / 9

3 Belediye ve hıfzısıhha kurallarına uygun olacak, belirtilen özellikleri taşımayanları servis yapılmasına izin verilmeyecektir. g) Tatlılar ve Kompostolar : Hamur işleri, süt mamulleri, meyve kompostoları, aşure, dondurma, cezerye, helva (Un, irmik ve tahin helvası vs.) gibi yiyecekler olup, uygun tat kıvam ve tazelikte olacaktır. Tatlı ve kompostolarda suni tatlandırıcılar ve glikoz kullanılmayacak sade şeker, süt ile yapılan tatlılarda ise süt kullanılacak, süt tozu gibi maddeler kullanılmayacaktır. h) Yoğurt ve Ayran : En iyi kalitede olacak, ekşi, sulu ve bozuk olmayacak, (TSE li ve vakumlu) gerektiğinde yoğurt ve ayranın kalitesi Defterdarlıkça belirlenecektir. i) Meşrubatlar : Meyve suları, gazoz ve kolalar, piyasa imaline resmen müsaade edilmiş ve kontrollü olacak (TSE li olacak), bunların dağıtımı yaz aylarında soğuk olarak yapılacaktır. j) Salatalar ve Turşular : Mevsim salatalarında kullanılacak domates, marul, turp, havuç vs. en iyi kalite de olacak ve çok temiz yıkanacaktır. Salatalara konacak yağlar TSE li ve en iyi kalitede zeytinyağı olacaktır. Salatalarda suni limon ya da limon tuzu vb. kullanılmayacak, taze ve sulu limon kullanılacaktır. Turşular kaliteli ve TSE li olacak, suyu berrak olup, çok tuzlu olmayacak, Gıda Maddeleri Tüzüğü ile belediye ve hıfzısıhha kurallarına uygun olacak (salatalık turşusu 1 numara olacak), aksi takdirde servis yapılmasına izin verilmeyecektir. k) Yağlar : Yemek, tatlı ve salatalarda kullanılan sıvı yağlar zeytinyağı veya en kaliteli ayçiçeği yağı olacaktır. Yemeğin özelliğine göre zorunlu hallerde margarin kullanılacaktır. Kullanılan sıvı yağlar ve margarin TSE li olacak, kalitesiz ve bozuk yağlar kullanılmayacaktır. ı) Salçalar : Yemeklerde kullanılan salça, domates salçası olacak, imalatçısı, menşei ve kullanım süresi belirlenmiş, orijinal ambalajlarda,(tse li olacak) Gıda maddeleri tüzüğü ile belediye ve hıfzısıhha kurallarına uygun olacak, çorbalarda yaz aylarında salça yerine domates kullanılacaktır. m) Yukarıda Belirtilen Gıda madde ve Malzemelerinin Kontrolü : Yemeklerde kullanılan ve yukarıda sayılan gıda maddeleri ve malzemeleri, Defterdarlığımızca görevlendirilecek personelin denetimine tabi olup, uygun görülmeyenlerin kullanımına müsaade edilmeyecektir. Denetimlerde yüklenici veya vekili de katılacaktır. Herhangi bir kusur veya eksik tespit edildiğinde durum en az üç imzalı bir tutanakla (Yüklenicinin sorumlu personeli dahil) tespit edilerek gereği yapılır. Tutanağın yüklenici veya yetkilisi tarafından imzalanmaması halinde, imzadan kaçındıkları tutanakla belirtilir. Gerekli görüldüğünde Yemekhane Yönetim Kurulu Üyelerince de denetim yapılır. MADDE 3- Yemek Düzeni İle İlgili Hususular : a) Yemek servisi Defterdarlığın belirlediği saatlerde yapılacaktır. b) Yemek servisi self servis usulü ile dağıtılacaktır. c) Ekmekler muntazam şekilde dilimlenerek masalara servis yapılacak veya kişilerin self servis olarak dilimlenmiş ekmekleri almalarını sağlayacak tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır. d) Masalara ekmek ve su dağıtımı yemek saatleri içerisinde sürekli yapılacaktır. e) Yemekhanede dağıtılacak meyveler en iyi şekilde yıkanarak servis yapılacaktır. f) Her öğünde bir kişiye en az bir adet olmak üzere kağıt peçete temin edilerek yemek yiyen personele verilecektir. g) Yüklenici masalarda tuz, Kırmızı biber, karabiber, ve kürdan bulunduracaktır. h) Yüklenici masalarda yeteri kadar sürahi, cam su bardağı, çatal, kaşık ve ekmek sepeti bulunduracaktır. ı) Yüklenici yemek dağıtımının aksamadan yürütülmesini sağlayacaktır. MADDE-4 Yemek Çeşitleri ve Yemek Listesi : Her öğün 4 (Dört) çeşit olarak verilecek yemeklerden; a) BİRİNCİ YEMEK: Çeşitli çorbalar veya sulu yemeklerdir. b) İKİNCİ YEMEK: Haftanın 3 gününde et yemeği verilecektir. -ET YEMEKLERİ Haşlama, kızartma, tas kebabı, rosto, kağıt kebabı, biftek, ızgara, kavurma v.b. kuru, sulu veya soslu köfte yemekleri, tavuk veya Balık eti, 3 / 9

4 - SEBZE YEMEKLERİ mevsimine göre şoklaşmış, kuru veya taze sebze yemekleri; c) ÜÇÜNCÜ YEMEK: Pirinç pilavı, bulgur pilavı, kuskus pilavı, makarna (kıymalı, peynirli veya fırında), börekler (peynirli, patatesli veya kıymalı), zeytinyağlı dolmalar, zeytinyağlı yemekler (barbunya, pilaki, piyaz v.b.), sebze kızartmaları v.s.dir. ç) DÖRDÜNCÜ YEMEK: - TATLILAR Çeşitli hamur işi tatlılar (cevizli veya fıstıklı baklavalar, un ve irmik helvası, lokma, tulumba tatlısı v.s.), muhallebi, keşkül, aşure, tahin helvası, kabak tatlısı, ayva tatlısı, kompostolar (elma, erik, üzüm, çilek, kayısı, vişne v.s. dir) v.s. olacaktır. - MEYVELER Mevsimine göre elma, armut, üzüm, çilek, kavun, karpuz, erik, şeftali, kayısı, kiraz, yenidünya, portakal, mandalina, muz v.s.dir - MEŞRUBATLAR Meyve suları, gazoz, kola v.s. - DİĞERLERİ Ayran, yoğurt, cacık, mevsim salataları ve turşu Yemek listeleri aylık olarak şartname esaslarına göre yüklenici veya vekili ile Yemekhane Yönetim Kurulunca hazırlanarak Defterdarlık Makamın onayına müteakip yürürlüğe girer. Defterdarlık Makamının onayı alınmadan yemek listesinde değişiklik yapılmayacaktır. Yemek listesine göre çıkarılacak yemekler şartname ekinde yer alan gıda gramaj listesi (T.Ş.Ek:1) ile yemek gramaj (T.Ş.Ek:2) listesine uygun olacak, yemek listesinde olup gramaj listelerinde yer almayanların gramajları Yönetim kurulunca tespit edilecektir. Yemekhane Yönetim Kurulu gerek görürse gramaj listelerinde değişiklik yapacaktır. MADDE -5 Cezai Şartlar : Yüklenicinin bu şartnamede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi, eksik yapılması veya diğer kusurlu işlemlerinde aşağıdaki cezalar uygulanır: a) Yüklenici çalışma süresince Defterdarlığın kendisine protokolle teslim ettiği demirbaşların kaybedilmesi, hasar verilmesi, kırılması ve bu gibi nedenlerle geri verilmemesi hallerinde bedellerini günün rayiç değeri üzerinden Defterdarlığa ödeyecektir. b) Yüklenici kendisine teslim edilen işyerlerini ve demirbaş malzemeleri üçüncü şahıslara kısmen ve tamamen devredemez ya da taksimatı değiştiremez, aksi halde meydana gelecek zarar protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın takip eden ilk hak edişten kesilecektir. Zararın üçüncü şahıslar tarafından yapılmış olması Defterdarlığın hakkını ortadan kaldırmaz. c) İşçiler ile mutfakta, yemekhanede mutfak malzemeleri ile gıda madde ve malzemelerinde temizliğe uyulmadığının tespit edilmesi halinde 1. defa ihtaren bildirilecek, tekerrüründe 200,TL lik ceza yüklenicinin istihkakından kesilecektir. d) Yüklenicinin herhangi bir nedenle ceza almasına rağmen belirtilen sorumluluklarının yerine getirmediğinin tutanakla belgelenmesi halinde, durum ihtaren yeniden bildirilecek ve 5 iş günü içerisinde sorunun çözümlenmemesi halinde 500,00TL ceza uygulanacaktır. Bir ayda üç defa ceza uygulanması halinde bir önceki aylık istihkak tutarının %20 si ceza olarak yüklenicinin istihkakından ayrıca kesilecektir. e) Yemek pişirilmesi ve dağıtılması sırasında gramaj ve kaliteye uyulmadığının tespiti halinde 1. defa 150,00TL ceza hak edişinden kesilecek, tekerrüründe ceza iki katına çıkarılarak 300,00TL uygulanacak, 3. defa tespit edildiğinde ise sözleşme ihbarsız feshedilebilecek teminatı irat kaydedilebilecektir. f) İşçilerin Defterdarlığın her türlü malvarlığı ile 3. şahıslara karşı verecekleri zararların bedeli yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. g) Şartnamenin diğer maddelerinde yer alan yükümlülüklere ilişkin olan ve yukarıda sayılanlar dışındaki her eksik işlem için 100,00TL ceza yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. 4 / 9

5 YEMEKLERDE KULLANILAN GIDA MADDELERİNİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GRAMAJ LİSTESİ YEMEK TÜRÜ MALZEME GRAMAJ 1- Etli Yemeklerde - Kemikli koyun eti - Kemiksiz koyun eti - Kemikli dana eti - Kemiksiz dana eti - Kemikli tavuk, hindi vb. 175 gr - Kemiksiz tavuk, hindi vb. 125 gr - Balık (Kılçıklı) - Balık (Temizlenmiş) - Kıyma (Dana) 80 gr 2- Sebze ve Bakliyat Yemeklerinde - Kemikli dana/koyun eti 75 gr - Kemiksiz dana/koyun eti 60 gr - Kemikli tavuk,hindi vb. 80 gr - Kemiksiz tavuk,hindi vb. 60 gr 3-Kıymalı Yemeklerde ve Böreklerde Dana kıyması 60 gr 4-Pilavda Pirinç 70 gr Bulgur 60 gr 5-Sütlaçta Pirinç 20 gr 6-Dolmada Pirinç 30 gr 7-Kuru fasulye (yemekte ve piyazda) Temizlenmiş 60 gr 8-barbunya (Kuru) Temizlenmiş 50 gr 9-Nohut Temizlenmiş 50 gr 10-Kırmızı mercimek Çorbada 20 gr 11-Yeşil mercimek Pilavda 15 gr 12-Döğme Pilavda 80 gr 13-Döğme Aşurede 10 gr 14-Kuskus Pilavda 60 gr 15-Nohut,Kuru fasulye Aşurede 10 gr 16-Arpa şehriye Çorbada 20 gr 17-Arpa Şehriye Pilavda 10 gr 18-Makarna 60 gr 19-Sıvı yağ (z.yağı, Ayçiçek yağı) 15 gr 20-Toz şeker (Sütlaç,hoşaf, komposto) 40 gr 21-Toz şeker (Sütlaç,hoşaf, komposto) Aşurede 80 gr 22-Çekirdeksiz kuru üzüm Hoşafta 25 gr 23-Çekirdeksiz kuru üzüm Aşurede 10 gr 24-Kuru incir Aşurede 5 gr 25-Kuş üzümü İç Pilavda 3 gr 26-Ceviz içi Aşurede 5 gr 27-Domates salçası Yemek çeşitlerine göre 5 gr 28-Taze Sebze türleri Temizlenmiş 29-Meyveler 5 / 9

6 YEMEKLERDE KULLANILAN GIDA MADDELERİNİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GRAMAJ LİSTESİ (Gramajlar Pişirildikten Sonraki Ağırlıkları İfade Etmektedir.) YEMEK TÜRÜ MALZEME GRAMAJ 30-Konserveler Bezelye Net 50 gr 31-Konserveler Türlü net 32-Konserveler Taze fasulye net 33-Yemek Tuzu 34-Kırmızı toz biber 35-Karabiber, tarçın (Yemeğine göre) 36-Limon (Yemeğine göre) 50 gr 37-Komposto (Elma,erik,armut,kayısı,kiraz) 25 gr 38-Karpuz 500 gr 39-Kavun 400 gr 40-Lahmacun Hamuru (Üç parça için) 41-Lahmacun kıyması (Üç parça için) 42-Yumurta yemekleri 1 adet 43-Yumurta kır yemeklerinde 2 adet 44-Peynir (Kaşar veya beyaz) Kır yemeklerinde 75 gr 45-Peynir (Kaşar veya beyaz) 15 gr 46-Siyah Zeytin 50 gr 47-Ekmek (Pişkin, taze gıda tüzüğüne uygun ve ayrıca bildirilmesi halinde Defterdarlıkça uygun görülen Fırından almak şartıyla) 48-Muz (mevsimine göre kaliteli taze) 49-Yoğurt 50-Yufka (Böreklerde) 51-Un (Çorbalarda) 52-Un (tatlı ve Böreklerde) 53-İrmik (Helvada) 54-İrmik (Revani) 55-Nişasta 56-Reçel (Kahvaltılarda) 57-Bal (Kahvaltılarda) 58-Helva gr 15 gr 50 gr 40 gr 30 gr 15 gr 50 gr 30 gr Not: Her masada tuz, kırmızıbiber, karabiber bulundurulur. Listede olmayan gıda maddelerinin gramajı idarece tespit edilir. 6 / 9

7 YEMEKLER ZEYTİNYAĞLI TAVALAR/KIZARTMALAR (Kabak, patlıcan, biber kızartma Soslu veya yoğurtlu (Yoğurt 50 gr) ETLİ TAZE SEBZELER (Taze fasulye,türlü bamya, bezelye kabak (pişmiş et miktarı 50 gr) ETLİ KURU SEBZELER (Barbunya, kuru fasulye,nohut,patates, yeşil mercimek (et 30 gr) İŞKEMBELİ NOHUT YAHNİ (60 gr işkembe) PATLICAN, KARNIYARIK,MUSAKKA,OTURTMA (Pişmiş et miktarı 30 gr) PİLAVLAR (pirinç, bulgur, iç pilav, sebzeli pilav vb.) MAKARNA VE ÇEŞİTLERİ BÖREK VE ÇEŞİTLERİ (Sigara,çiğ,muska,tepsi,puf ve su börekleri) TALAŞ BÖREĞİ (50 gr net et) MİLFÖY BÖREĞİ MANTI ÇEŞİTLERİ (Normal,Kayseri, Su vb.) KAYSERİ KATMERİ PİZZA NORMAL KOMPOSTOLAR SÜTLÜ TATLILAR BAKLAVALAR (Cevizli,Fıstıklı,Kaymaklı, havuç dilim) AŞURE CEVİZLİ KABAK TATLISI (Asgari 5 gr ceviz konulacak) KADAYIF DOLMASI (30 Gr ceviz içi) YOĞURT MEYVELER KARPUZ KAVUN DONDURMA EK:2 GRAMAJ 140 gr 130 gr 250 gr 250 gr 500 gr 400 gr CACIK VE SALATALAR 7 / 9

8 YEMEKLER TURŞU YUMURTALI PİYAZ (1 Yumurta + Garnitür) YUMURTASIZ PİYAZ SÖĞÜŞ VE YEŞİLLİKLER (Domates,salatalık,marul,maydanoz,roka,tere vs) HELVA HAMUR TATLILAR(ekmek kadayıfı,revani,şekerpare,kadayıf) BİLUMUM ÇORBALAR-KREMALI ÇORBALAR DAHİL TERBİYELİ İŞKEMBE ÇORBASI (çorba içerisindeki işkembe miktarı 60 gr) KEMİKLİ ET YEMEKLERİ(Haşlama,kapama,fırın,kızartma,et net ) KEMİKSİZ ET YEMEKLERİ (Taskebabı,çiftlik kebabı, net pişmiş et ) DÖNER (Pişmiş et miktarı net ) ŞİŞ PİRZOLA TAŞLIK (net pişmiş et miktarı ) ETLİ SEBZELİ KEBAPLAR (Patlıcan Kebap,patlıcan çöp kebabı,buğu kebabı, Mevsimine göre güveç kebabı,patlıcan islim kebabı,pişmiş et miktarı net ) ANTEP USULÜ PATLICANLI DOMATESLİ KEBAP (pişmiş et net 80 gr) PÜRELİ KABAPLAR (Patlıcan beğendi,ispanak,püreli rosto,pişmiş et net ) ÇÖP ŞİŞ (Pişmiş et net ) TANDIR TESTİ KEBABI (Tokat,Yozgat,püryan, pişmiş et net ) Tandır eti tamamen kemiksiz olacak pirzola hariç EK:2/1 GRAMAJ 250 gr 300 gr İÇ PİLAVLI KEBAPLAR (Ankara tava,kuzu dolması,elbasan tava,etli buhara pilavı, 250 gr Şehriyeli güveç, pişmiş et net ) SOTELER (Ciğer sote, böbrek,safi pişmiş et miktarı +garnitür) ET SOTE (pişmiş et net 100 GR) IZGARA KÖFTELER (Kuru köfteler,inegöl köftesi, pişmiş et net ) KADINBUDU KÖFTE (pişmiş et net 100 GR) SULU SALÇALI ETLİ YEMEKLER VE TERBİYELİ SEBZELİ KÖFTELER (pişmiş et net ) 160 gr 160 gr CİĞER TAVA, CİĞER YAHNİ,CİĞER SARMA,CİĞER IZGARA,KOÇ VE YÜREK IZGARALAR (Pişmiş ciğer miktarı net ) 8 / 9

9 YEMEKLER KIYMALI YUMURTA (1 adet yumurta, 50 gr net kıyma) KARIŞIK IZGARALAR (pişmiş et net ) BONFİLE,BİFTEK,BİFTEK ÇEŞİTLERİANTİRİ.KOT KİEVSKİ,FİLAMİNYON, EK:2/2 GRAMAJ 250 gr BOFİSTİRA GANOZ ET VE TAVUK SINITZEL (pişmiş et net 100 GR) BALIKLAR, AV ETLERİ,TAVUK,HİNDİ,PİRİNÇ (pişmiş et net 150 GR) BİLUMUM ETLİ DOLMA VE SARMALAR (Lahana,biber, yaprak, 50 gr) ZEYTİNYAĞLI SARMA VE DOLMALAR ZEYTİNYAĞLI KURU SEBZELER (Pilaki barbunya ve benzerleri) ZEYTİNYAĞLI TAZE SEBZE YEMEKLERİ (imam bayıldı,taze fasulye,kabak,pırasa) 9 / 9

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İhale No: 2012/22664 TANIMLAR NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İDARE: Bu teknik şartnamede Niğde Üniversitesi

Detaylı

NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TANIMLAR ĐDARE: Bu teknik şartnamede Niğde Üniversitesi Rektörlüğü bundan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-

TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015- TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-1 1. TANIMLAR 1.1. İDARE: Türk Kızılayı Kartal Hastanesi İdaresi. 1.2. YÜKLENİCİ: İhale sonucu işi alan ve sözleşme

Detaylı

MADDE 3: İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ:

MADDE 3: İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ: KARTAL BELEDİYESİ KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞUBELERİNE; SABAH KAHVALTISI, ÖĞLE YEMEĞİ VE İKİNDİ KAHVALTISI HAZIRLAMA, DAĞITIMI VE SERVİS HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğüne

Detaylı

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ Madde 1. İşin Tanımı TEKNİK ŞARTNAMESİ Tunceli Halk

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR İDARE : Bu teknik şartnamede Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık,

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca ihalesi yapılacak olan Çevre ilçelerde mevcut okullarda öğrenci ve

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A)

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A) T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A) MADDE 1 - Yüklenici, yönetimce onaylanan yemek listelerine göre, belirtilen şartlarda

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır. 1.1. Türk Kızılayı,

Detaylı

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Yüklenici yiyeceklerin siparişi, satın alınması, depolanması, hazırlanması,

Detaylı

YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ - 1 - İŞİN ADI : YEMEK HİZMETİ SÖZLEŞMESİ TÜRÜ : TAŞIMA İŞVEREN : AXA : SİGORTA A.Ş. YÜKLENİCİ : BAŞLANGIÇ TARİHİ : 05.03.2012 SÖZLEŞME NO : İÇİNDEKİLER 1. TARAFLAR VE KONU 1.1. TANIMLAR 1.2. SÖZLEŞMENİN

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI 1 Acem Pilavı Açık Bal Açık Çokokrem Açık Reçel Açık Süt Ankara Tava Armut Armut Tatlısı Aşure CİĞER (KG) ÇAM FISTIĞI (KG) KARANFİL (KG) KEKİK (KG) KUŞ ÜZÜMÜ (KG) TARÇIN (KG) SÜZME BAL (KG) ŞOKELLA-SARELLA

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

MADDE-2 YAPILACAK İŞLERİN NİTELİĞİ VE PLANI a- Genel Temizlik İşleri b- Çay ocağı çay servisi işi, GENEL TEMİZLİK İŞLERİ; 1- GÜNLÜK TEMİZLİK;

MADDE-2 YAPILACAK İŞLERİN NİTELİĞİ VE PLANI a- Genel Temizlik İşleri b- Çay ocağı çay servisi işi, GENEL TEMİZLİK İŞLERİ; 1- GÜNLÜK TEMİZLİK; - TEMİZLİK ŞARTNAMESİ - Trakya Birlik Entegre Tesisleri hizmet binalarının 1 yıllık temizliği ve çay ocağı servis hizmeti şartnamesidir. MADDE 1-İHALENİN YAPILMASI: İhale 09.01.2013 tarih, saat 14.00 te

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ

YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ 1. TARAFLAR: YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş ile Yemek Üretimi yapıp, hizmet verecek firma

Detaylı

İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.

İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. İşin Adı: Adıyaman Meslek Yüksekokulu Binasında bulunan 160 m² lik Kantinin öğrencilerimize ve çalışan personelimiz hizmet vermek üzere 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi. İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı

GIDA MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME ÖZELLİKLERİ

GIDA MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME ÖZELLİKLERİ EK 2: GIDA MAZLZEMELERİ VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME VE EVSAFLAR ÖĞLE YEMEĞİ HAZIRLANMASINDA KULLANILACAK MALZEMELERİN EVSAFLARINI BELİRTİLEN TEKNİK ŞARTNAMESİ Mutfak ve Yemekhanelerimizin

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 7 Yasal Kapsam : 13 b/1 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım... - 86.460,00 TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TEMİZLİK

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı