TUNCELİ DEFTERDARLIĞI YEMEK PİŞİRME DAĞITIM VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUNCELİ DEFTERDARLIĞI YEMEK PİŞİRME DAĞITIM VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 TUNCELİ DEFTERDARLIĞI YEMEK PİŞİRME DAĞITIM VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME İKN (İhale Kayıt Numarası):2012/ MADDE 1- Yüklenicinin Hizmetin Görülmesi ve personelle İlgili Yükümlülükleri: A) Hizmetin Görülmesi İle İlgili Yükümlülükleri: a) Yüklenici, Defterdarlıkla çalışma süresince kendisine protokolle verilen demirbaşları tekniğine uygun biçimde kullanarak bakım onarımlarını yaptırmaktan ve muhafazasından sorumludur. Bunları iş sonunda miktar ve evsaf olarak aynen teslim edecektir. b) Yüklenici, uygun görmediği veya eksik bulduğu malzemeyi her türlü masrafı kendisine ait olmak üzere tamamlayacaktır. Yüklenici işin yapılması sırasında asgari 10 gram ağırlığı tartabilecek nitelikte hassas tartıyı/teraziyi yemekhanede bulundurmak zorundadır. c) Yüklenici, Defterdarlıktan protokolle aldığı mevcut yemek dağıtma ve ısıtma malzemeleri dışında ve Defterdarlığın bilgisi dahilinde başka malzeme getirirse işin sonunda aynen götürülebilir. d) Yüklenici, kendisine teslim edilen mutfak ve yemekhanelerde yapacağı inşaatla ilgili tadilat ve değişikliklerde Defterdarlığın onayını alacaktır. e) Yüklenici, kendisine teslim edilen iş yerlerini ve demirbaş malzemeleri üçüncü şahıslara kısmen ve tamamen devredemeyeceği gibi taksimatı da değiştiremeyecektir. f) Temizlik için gerek görülen temizlik malzemeleri yüklenici tarafından temin edilecektir. g) Yüklenici, işyerinin normal kullanımı ile ilgili (Boya, badana, menteşelemek, cam taktırmak, kilit ve sürgü değiştirmek vb.) onarım işlerini yaptıracak, bu işler için Defterdarlığımızdan işçilik ve malzeme talebinde bulunmayacaktır. h) Her türlü tesis kurma, bakım ve onarım giderleri (Tüp gaz, mutfak evye ve lavaboları vs.) yükleniciye aittir. ı) Yüklenici Defterdarlığın bildirdiği yemek miktarına her gün için 10 kişilik sabit misafir yemeğini de eklemek suretiyle yeterli miktarda yemek hazırlayacaktır. Hiçbir personel yemek yetersizliği nedeniyle aç bırakılmayacak gerekirse ilave yemek Defterdarlığın görüşü alınarak aynı nitelikte yemekten yapılacaktır. i) Her türlü yemek malzemesi istekli tarafından temin edilecektir. j) Yüklenici yemek saatlerini Defterdarlığın çalışma saatlerine göre ve Defterdarlığın teklifi doğrultusunda ayarlayacaktır. k) Yüklenici Personele her öğünde 4 (Dört) çeşit yemek verecektir. l) Yüklenici yemek dağıtım işini adil bir şekilde yapacak, personeli her yemekten eşit şekilde istifade ettirecek, bu konuda Defterdarlık yetkililerinin ikazına uyacaktır. m) Yüklenici Tunceli Belediyesi sınırları içinde bulunan kendisine ait veya işletmesi/sorumluluğu kendisinde bulunan bir mutfakta pişirecektir. Yüklenici işe başlamadan önce yemeğin pişirileceği mutfak adresini de belirterek yazılı olarak bildirmek ve yemeğin sağlık koşullarına uygun olarak kapalı kaplar içinde Hükümet Konağına nakli konusunda gerekli tedbirleri bu konudaki mevzuatına uygun olarak almak zorundadır. Yemeklerin dağıtılması esasında yemeğin görünüm ve nefasetinin bozulmaması sağlanacaktır. n) Yüklenici, mutfak ve yemekhanenin bakımı veya diğer nedenlerle yemek çıkartılmayan başka hallerde Defterdarlığın talebi üzerine kumanya verecektir. o) Yemeklerin örnekleri saklanarak Defterdarlığın uygun göreceği yerlerde tahlili yaptırılacak ve bedeli yüklenici tarafından ödenecektir. B) İşçilerle İlgili Yükümlülükler: a) Yüklenici hazır getirdiği yemeğin dağıtımı esnasında yeteri kadar en az 2 personeli Defterdarlığımız yemekhanesinde hazır bulunduracaktır. Servis esnasında yemek dağıtımı için yeterli personel bulundurmadığı takdirde, İdarenin belirleyeceği sayıda personel bulundurmak zorundadır. Servis öncesinde ve servis sonrasında yemek servisi ve temizlikle ilgili hiçbir aksaklığa meydan verilmeyecektir. b) Defterdarlığımızca uygun görülecek zamanlarda yemeklerin denetim ve kontrolü yaptırılacaktır.

2 c) Yüklenici işe başlamadan önce çalıştıracağı personelin ad ve soyadlarını bildirir listeyi Defterdarlığımıza verecek, listedeki değişikliklerden Defterdarlığımıza bilgi verecek verecektir. Yüklenici yeteri kadar personel ile hizmeti karşılayacaktır. d) Yüklenici çalıştıracağı personele ilişkin niteliğine uygun tek tip elbise giydirecektir. Defterdarlığımızca Yemekhanede çalıştırılması uygun görülmeyen veya iş disiplinine uymayan işçi yükleniciye bildirilecek ve bildirimi müteakiben azami 5 iş günü içinde yüklenici tarafından değiştirilecektir. İşçiler tecrübeli ve güvenilir nitelikte olacaktır. Yüklenici çalıştıracağı personel için işe başlamadan önce Defterdarlığa aşağıdaki belgeleri teslim edecektir. 1- Sabıka kaydı 2- Sağlık raporu 3- Resimli nüfus cüzdanı örneği e) Yüklenici, iş esnasında gerek işyerlerine gerekse işyeri personelinin özel eşyalarına sebebiyet vereceği hasar, zarar ve kaybı tazmin etmekle doğrudan doğruya sorumludur. Meydana gelebilecek zarar yüklenici yetkililerine bildirimden itibaren işyerince kabul edilecek en kısa sürede eski haline gelecek şekilde ödenecek veya giderilecek, aksi takdirde zararın bedeli zararın tespitinden itibaren ilk ödemede yüklenici istihkakından kesilecektir. f) Çalıştırılacak personelin ücret ve diğer işçilik ödemeleri, SSK primleri ve diğer sosyal haklarla ilgili ödemeler yükleniciye ait olacaktır. g) İş kazası veya meslek hastalıklarından doğacak sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır. Gerek işçi hakları konusunda gerek iş kazası ve meslek hastalığı konusunda idare tarafından yüklenici işçilerine veya diğer hak sahiplerine herhangi bir ödeme yapılmak zorunda kalınırsa Defterdarlık bunu yükleniciden alacaktır. h) Yüklenici İş Kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine göre; işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini korumak üzere her türlü tedbiri kendi adına alacaktır. ı) Yüklenici hiçbir ikaz ve ihbara gerek kalmadan gereken her türlü emniyet tedbirini zamanında almak ve kazalardan korunma yöntem ve çarelerini işçilerine öğretmekle yükümlüdür. Sözleşme gereği yapılmakta olan iş esnasındaki ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik, ya da ehliyetsiz işçi çalıştırmak gibi nedenlerden doğabilecek kazalardan ve yol açacağı zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır. MADDE 2-Yemekte Kullanılacak Malzemeler ve Dikkat Edilecek Hususlar: Bütün gıda maddelerinin nakli temiz kaplarda ve vasıtalarda (Dış tesirlere karşı muhafazalı ve örtülü, toz yağmur gibi etkenlerden korunacak şekilde) yapılacaktır. İthal et ve dondurulmuş et kullanılmayacaktır. Etler Belediye kontrolünde kesim yapan işletmecilerden temin edilecek olup bu konuya ilişkin yazı idareye ibraz edilecektir. a) Kırmızı Et : Etli yemekler koyun veya dana etinden, tas kebap veya kıymalık yemekler ise dana etinden yapılacaktır. Etler taze kokusuz, temiz, orta yağlı, veteriner kontrol damgalı, belediye ve hıfzısıhha kararları ile gıda maddeleri tüzüğüne uygun olacaktır. Etler tüketilene kadar kapalı yerlerde muhafaza edilecek, belirtilen özellikleri taşımayan et ve kıyma kullanılmayacaktır. (Kıyma kullanılmasına yakın hazırlanacaktır) b) Tavuk Eti : Donmamış, taze ve çok iyi temizlenmiş olacak. Tavuk, but veya göğüs olarak getirilecek ve aynı şekilde verilecektir. c) Balık Eti : Balıkların eti diri, gözleri parlak, solungaç altları kırmızı olacak, prensip olarak dondurulmuş balık kullanılmayacak, gerektiğinde balık cinsi yemekhane yönetim kurulunca belirlenecektir. d) Kuru Gıdalar : Pirinç, bulgur, nohut, mercimek, kuru fasulye gibi kuru gıda maddeleri temiz, bit yeniksiz, kuru küfsüz, kokusuz, böceksiz, normal irilik ve dolgunlukta olacak, kolay pişecek ve lezzetli olacaktır. İçerisinde taş, toprak, kum gibi yabancı maddeler bulunmayacaktır. Gıda maddeleri tüzüğüne, belediye ve hıfzısıhha kurallarına uygun olacaktır. Bu özelliği taşımayan kuru gıda maddeleri kullanılmayacaktır. e) Sebzeler : Mevsimine göre sebzeler taze, olgun ve normal büyüklükte olacak, ezik, çürük, küflü, kurtlu, çamurlu, buruşmuş, sararmış, kartlaşmış olmayacak, gıda maddeleri tüzüğüne, belediye ve hıfzısıhha kurallarına uygun olacak, aksi takdirde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. f) Meyveler : Mevsim meyveleri olup taze ve kaliteli olacaktır, meyveler yenilebilecek olgunlukta, normal büyüklükte, tat, lezzet ve renk olarak uygun olacaktır. Çürük, kurtlu, küflü, ezik, ekşi, buruk, normalden daha yumuşak, veya sert, kurumuş, buruşmuş, kirli, çamurlu, lekeli, kelek ve ham olmayacak (Standart ve A sınıfı olacak) Gıda maddeleri tüzüğü ile 2 / 9

3 Belediye ve hıfzısıhha kurallarına uygun olacak, belirtilen özellikleri taşımayanları servis yapılmasına izin verilmeyecektir. g) Tatlılar ve Kompostolar : Hamur işleri, süt mamulleri, meyve kompostoları, aşure, dondurma, cezerye, helva (Un, irmik ve tahin helvası vs.) gibi yiyecekler olup, uygun tat kıvam ve tazelikte olacaktır. Tatlı ve kompostolarda suni tatlandırıcılar ve glikoz kullanılmayacak sade şeker, süt ile yapılan tatlılarda ise süt kullanılacak, süt tozu gibi maddeler kullanılmayacaktır. h) Yoğurt ve Ayran : En iyi kalitede olacak, ekşi, sulu ve bozuk olmayacak, (TSE li ve vakumlu) gerektiğinde yoğurt ve ayranın kalitesi Defterdarlıkça belirlenecektir. i) Meşrubatlar : Meyve suları, gazoz ve kolalar, piyasa imaline resmen müsaade edilmiş ve kontrollü olacak (TSE li olacak), bunların dağıtımı yaz aylarında soğuk olarak yapılacaktır. j) Salatalar ve Turşular : Mevsim salatalarında kullanılacak domates, marul, turp, havuç vs. en iyi kalite de olacak ve çok temiz yıkanacaktır. Salatalara konacak yağlar TSE li ve en iyi kalitede zeytinyağı olacaktır. Salatalarda suni limon ya da limon tuzu vb. kullanılmayacak, taze ve sulu limon kullanılacaktır. Turşular kaliteli ve TSE li olacak, suyu berrak olup, çok tuzlu olmayacak, Gıda Maddeleri Tüzüğü ile belediye ve hıfzısıhha kurallarına uygun olacak (salatalık turşusu 1 numara olacak), aksi takdirde servis yapılmasına izin verilmeyecektir. k) Yağlar : Yemek, tatlı ve salatalarda kullanılan sıvı yağlar zeytinyağı veya en kaliteli ayçiçeği yağı olacaktır. Yemeğin özelliğine göre zorunlu hallerde margarin kullanılacaktır. Kullanılan sıvı yağlar ve margarin TSE li olacak, kalitesiz ve bozuk yağlar kullanılmayacaktır. ı) Salçalar : Yemeklerde kullanılan salça, domates salçası olacak, imalatçısı, menşei ve kullanım süresi belirlenmiş, orijinal ambalajlarda,(tse li olacak) Gıda maddeleri tüzüğü ile belediye ve hıfzısıhha kurallarına uygun olacak, çorbalarda yaz aylarında salça yerine domates kullanılacaktır. m) Yukarıda Belirtilen Gıda madde ve Malzemelerinin Kontrolü : Yemeklerde kullanılan ve yukarıda sayılan gıda maddeleri ve malzemeleri, Defterdarlığımızca görevlendirilecek personelin denetimine tabi olup, uygun görülmeyenlerin kullanımına müsaade edilmeyecektir. Denetimlerde yüklenici veya vekili de katılacaktır. Herhangi bir kusur veya eksik tespit edildiğinde durum en az üç imzalı bir tutanakla (Yüklenicinin sorumlu personeli dahil) tespit edilerek gereği yapılır. Tutanağın yüklenici veya yetkilisi tarafından imzalanmaması halinde, imzadan kaçındıkları tutanakla belirtilir. Gerekli görüldüğünde Yemekhane Yönetim Kurulu Üyelerince de denetim yapılır. MADDE 3- Yemek Düzeni İle İlgili Hususular : a) Yemek servisi Defterdarlığın belirlediği saatlerde yapılacaktır. b) Yemek servisi self servis usulü ile dağıtılacaktır. c) Ekmekler muntazam şekilde dilimlenerek masalara servis yapılacak veya kişilerin self servis olarak dilimlenmiş ekmekleri almalarını sağlayacak tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır. d) Masalara ekmek ve su dağıtımı yemek saatleri içerisinde sürekli yapılacaktır. e) Yemekhanede dağıtılacak meyveler en iyi şekilde yıkanarak servis yapılacaktır. f) Her öğünde bir kişiye en az bir adet olmak üzere kağıt peçete temin edilerek yemek yiyen personele verilecektir. g) Yüklenici masalarda tuz, Kırmızı biber, karabiber, ve kürdan bulunduracaktır. h) Yüklenici masalarda yeteri kadar sürahi, cam su bardağı, çatal, kaşık ve ekmek sepeti bulunduracaktır. ı) Yüklenici yemek dağıtımının aksamadan yürütülmesini sağlayacaktır. MADDE-4 Yemek Çeşitleri ve Yemek Listesi : Her öğün 4 (Dört) çeşit olarak verilecek yemeklerden; a) BİRİNCİ YEMEK: Çeşitli çorbalar veya sulu yemeklerdir. b) İKİNCİ YEMEK: Haftanın 3 gününde et yemeği verilecektir. -ET YEMEKLERİ Haşlama, kızartma, tas kebabı, rosto, kağıt kebabı, biftek, ızgara, kavurma v.b. kuru, sulu veya soslu köfte yemekleri, tavuk veya Balık eti, 3 / 9

4 - SEBZE YEMEKLERİ mevsimine göre şoklaşmış, kuru veya taze sebze yemekleri; c) ÜÇÜNCÜ YEMEK: Pirinç pilavı, bulgur pilavı, kuskus pilavı, makarna (kıymalı, peynirli veya fırında), börekler (peynirli, patatesli veya kıymalı), zeytinyağlı dolmalar, zeytinyağlı yemekler (barbunya, pilaki, piyaz v.b.), sebze kızartmaları v.s.dir. ç) DÖRDÜNCÜ YEMEK: - TATLILAR Çeşitli hamur işi tatlılar (cevizli veya fıstıklı baklavalar, un ve irmik helvası, lokma, tulumba tatlısı v.s.), muhallebi, keşkül, aşure, tahin helvası, kabak tatlısı, ayva tatlısı, kompostolar (elma, erik, üzüm, çilek, kayısı, vişne v.s. dir) v.s. olacaktır. - MEYVELER Mevsimine göre elma, armut, üzüm, çilek, kavun, karpuz, erik, şeftali, kayısı, kiraz, yenidünya, portakal, mandalina, muz v.s.dir - MEŞRUBATLAR Meyve suları, gazoz, kola v.s. - DİĞERLERİ Ayran, yoğurt, cacık, mevsim salataları ve turşu Yemek listeleri aylık olarak şartname esaslarına göre yüklenici veya vekili ile Yemekhane Yönetim Kurulunca hazırlanarak Defterdarlık Makamın onayına müteakip yürürlüğe girer. Defterdarlık Makamının onayı alınmadan yemek listesinde değişiklik yapılmayacaktır. Yemek listesine göre çıkarılacak yemekler şartname ekinde yer alan gıda gramaj listesi (T.Ş.Ek:1) ile yemek gramaj (T.Ş.Ek:2) listesine uygun olacak, yemek listesinde olup gramaj listelerinde yer almayanların gramajları Yönetim kurulunca tespit edilecektir. Yemekhane Yönetim Kurulu gerek görürse gramaj listelerinde değişiklik yapacaktır. MADDE -5 Cezai Şartlar : Yüklenicinin bu şartnamede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi, eksik yapılması veya diğer kusurlu işlemlerinde aşağıdaki cezalar uygulanır: a) Yüklenici çalışma süresince Defterdarlığın kendisine protokolle teslim ettiği demirbaşların kaybedilmesi, hasar verilmesi, kırılması ve bu gibi nedenlerle geri verilmemesi hallerinde bedellerini günün rayiç değeri üzerinden Defterdarlığa ödeyecektir. b) Yüklenici kendisine teslim edilen işyerlerini ve demirbaş malzemeleri üçüncü şahıslara kısmen ve tamamen devredemez ya da taksimatı değiştiremez, aksi halde meydana gelecek zarar protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın takip eden ilk hak edişten kesilecektir. Zararın üçüncü şahıslar tarafından yapılmış olması Defterdarlığın hakkını ortadan kaldırmaz. c) İşçiler ile mutfakta, yemekhanede mutfak malzemeleri ile gıda madde ve malzemelerinde temizliğe uyulmadığının tespit edilmesi halinde 1. defa ihtaren bildirilecek, tekerrüründe 200,TL lik ceza yüklenicinin istihkakından kesilecektir. d) Yüklenicinin herhangi bir nedenle ceza almasına rağmen belirtilen sorumluluklarının yerine getirmediğinin tutanakla belgelenmesi halinde, durum ihtaren yeniden bildirilecek ve 5 iş günü içerisinde sorunun çözümlenmemesi halinde 500,00TL ceza uygulanacaktır. Bir ayda üç defa ceza uygulanması halinde bir önceki aylık istihkak tutarının %20 si ceza olarak yüklenicinin istihkakından ayrıca kesilecektir. e) Yemek pişirilmesi ve dağıtılması sırasında gramaj ve kaliteye uyulmadığının tespiti halinde 1. defa 150,00TL ceza hak edişinden kesilecek, tekerrüründe ceza iki katına çıkarılarak 300,00TL uygulanacak, 3. defa tespit edildiğinde ise sözleşme ihbarsız feshedilebilecek teminatı irat kaydedilebilecektir. f) İşçilerin Defterdarlığın her türlü malvarlığı ile 3. şahıslara karşı verecekleri zararların bedeli yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. g) Şartnamenin diğer maddelerinde yer alan yükümlülüklere ilişkin olan ve yukarıda sayılanlar dışındaki her eksik işlem için 100,00TL ceza yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. 4 / 9

5 YEMEKLERDE KULLANILAN GIDA MADDELERİNİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GRAMAJ LİSTESİ YEMEK TÜRÜ MALZEME GRAMAJ 1- Etli Yemeklerde - Kemikli koyun eti - Kemiksiz koyun eti - Kemikli dana eti - Kemiksiz dana eti - Kemikli tavuk, hindi vb. 175 gr - Kemiksiz tavuk, hindi vb. 125 gr - Balık (Kılçıklı) - Balık (Temizlenmiş) - Kıyma (Dana) 80 gr 2- Sebze ve Bakliyat Yemeklerinde - Kemikli dana/koyun eti 75 gr - Kemiksiz dana/koyun eti 60 gr - Kemikli tavuk,hindi vb. 80 gr - Kemiksiz tavuk,hindi vb. 60 gr 3-Kıymalı Yemeklerde ve Böreklerde Dana kıyması 60 gr 4-Pilavda Pirinç 70 gr Bulgur 60 gr 5-Sütlaçta Pirinç 20 gr 6-Dolmada Pirinç 30 gr 7-Kuru fasulye (yemekte ve piyazda) Temizlenmiş 60 gr 8-barbunya (Kuru) Temizlenmiş 50 gr 9-Nohut Temizlenmiş 50 gr 10-Kırmızı mercimek Çorbada 20 gr 11-Yeşil mercimek Pilavda 15 gr 12-Döğme Pilavda 80 gr 13-Döğme Aşurede 10 gr 14-Kuskus Pilavda 60 gr 15-Nohut,Kuru fasulye Aşurede 10 gr 16-Arpa şehriye Çorbada 20 gr 17-Arpa Şehriye Pilavda 10 gr 18-Makarna 60 gr 19-Sıvı yağ (z.yağı, Ayçiçek yağı) 15 gr 20-Toz şeker (Sütlaç,hoşaf, komposto) 40 gr 21-Toz şeker (Sütlaç,hoşaf, komposto) Aşurede 80 gr 22-Çekirdeksiz kuru üzüm Hoşafta 25 gr 23-Çekirdeksiz kuru üzüm Aşurede 10 gr 24-Kuru incir Aşurede 5 gr 25-Kuş üzümü İç Pilavda 3 gr 26-Ceviz içi Aşurede 5 gr 27-Domates salçası Yemek çeşitlerine göre 5 gr 28-Taze Sebze türleri Temizlenmiş 29-Meyveler 5 / 9

6 YEMEKLERDE KULLANILAN GIDA MADDELERİNİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GRAMAJ LİSTESİ (Gramajlar Pişirildikten Sonraki Ağırlıkları İfade Etmektedir.) YEMEK TÜRÜ MALZEME GRAMAJ 30-Konserveler Bezelye Net 50 gr 31-Konserveler Türlü net 32-Konserveler Taze fasulye net 33-Yemek Tuzu 34-Kırmızı toz biber 35-Karabiber, tarçın (Yemeğine göre) 36-Limon (Yemeğine göre) 50 gr 37-Komposto (Elma,erik,armut,kayısı,kiraz) 25 gr 38-Karpuz 500 gr 39-Kavun 400 gr 40-Lahmacun Hamuru (Üç parça için) 41-Lahmacun kıyması (Üç parça için) 42-Yumurta yemekleri 1 adet 43-Yumurta kır yemeklerinde 2 adet 44-Peynir (Kaşar veya beyaz) Kır yemeklerinde 75 gr 45-Peynir (Kaşar veya beyaz) 15 gr 46-Siyah Zeytin 50 gr 47-Ekmek (Pişkin, taze gıda tüzüğüne uygun ve ayrıca bildirilmesi halinde Defterdarlıkça uygun görülen Fırından almak şartıyla) 48-Muz (mevsimine göre kaliteli taze) 49-Yoğurt 50-Yufka (Böreklerde) 51-Un (Çorbalarda) 52-Un (tatlı ve Böreklerde) 53-İrmik (Helvada) 54-İrmik (Revani) 55-Nişasta 56-Reçel (Kahvaltılarda) 57-Bal (Kahvaltılarda) 58-Helva gr 15 gr 50 gr 40 gr 30 gr 15 gr 50 gr 30 gr Not: Her masada tuz, kırmızıbiber, karabiber bulundurulur. Listede olmayan gıda maddelerinin gramajı idarece tespit edilir. 6 / 9

7 YEMEKLER ZEYTİNYAĞLI TAVALAR/KIZARTMALAR (Kabak, patlıcan, biber kızartma Soslu veya yoğurtlu (Yoğurt 50 gr) ETLİ TAZE SEBZELER (Taze fasulye,türlü bamya, bezelye kabak (pişmiş et miktarı 50 gr) ETLİ KURU SEBZELER (Barbunya, kuru fasulye,nohut,patates, yeşil mercimek (et 30 gr) İŞKEMBELİ NOHUT YAHNİ (60 gr işkembe) PATLICAN, KARNIYARIK,MUSAKKA,OTURTMA (Pişmiş et miktarı 30 gr) PİLAVLAR (pirinç, bulgur, iç pilav, sebzeli pilav vb.) MAKARNA VE ÇEŞİTLERİ BÖREK VE ÇEŞİTLERİ (Sigara,çiğ,muska,tepsi,puf ve su börekleri) TALAŞ BÖREĞİ (50 gr net et) MİLFÖY BÖREĞİ MANTI ÇEŞİTLERİ (Normal,Kayseri, Su vb.) KAYSERİ KATMERİ PİZZA NORMAL KOMPOSTOLAR SÜTLÜ TATLILAR BAKLAVALAR (Cevizli,Fıstıklı,Kaymaklı, havuç dilim) AŞURE CEVİZLİ KABAK TATLISI (Asgari 5 gr ceviz konulacak) KADAYIF DOLMASI (30 Gr ceviz içi) YOĞURT MEYVELER KARPUZ KAVUN DONDURMA EK:2 GRAMAJ 140 gr 130 gr 250 gr 250 gr 500 gr 400 gr CACIK VE SALATALAR 7 / 9

8 YEMEKLER TURŞU YUMURTALI PİYAZ (1 Yumurta + Garnitür) YUMURTASIZ PİYAZ SÖĞÜŞ VE YEŞİLLİKLER (Domates,salatalık,marul,maydanoz,roka,tere vs) HELVA HAMUR TATLILAR(ekmek kadayıfı,revani,şekerpare,kadayıf) BİLUMUM ÇORBALAR-KREMALI ÇORBALAR DAHİL TERBİYELİ İŞKEMBE ÇORBASI (çorba içerisindeki işkembe miktarı 60 gr) KEMİKLİ ET YEMEKLERİ(Haşlama,kapama,fırın,kızartma,et net ) KEMİKSİZ ET YEMEKLERİ (Taskebabı,çiftlik kebabı, net pişmiş et ) DÖNER (Pişmiş et miktarı net ) ŞİŞ PİRZOLA TAŞLIK (net pişmiş et miktarı ) ETLİ SEBZELİ KEBAPLAR (Patlıcan Kebap,patlıcan çöp kebabı,buğu kebabı, Mevsimine göre güveç kebabı,patlıcan islim kebabı,pişmiş et miktarı net ) ANTEP USULÜ PATLICANLI DOMATESLİ KEBAP (pişmiş et net 80 gr) PÜRELİ KABAPLAR (Patlıcan beğendi,ispanak,püreli rosto,pişmiş et net ) ÇÖP ŞİŞ (Pişmiş et net ) TANDIR TESTİ KEBABI (Tokat,Yozgat,püryan, pişmiş et net ) Tandır eti tamamen kemiksiz olacak pirzola hariç EK:2/1 GRAMAJ 250 gr 300 gr İÇ PİLAVLI KEBAPLAR (Ankara tava,kuzu dolması,elbasan tava,etli buhara pilavı, 250 gr Şehriyeli güveç, pişmiş et net ) SOTELER (Ciğer sote, böbrek,safi pişmiş et miktarı +garnitür) ET SOTE (pişmiş et net 100 GR) IZGARA KÖFTELER (Kuru köfteler,inegöl köftesi, pişmiş et net ) KADINBUDU KÖFTE (pişmiş et net 100 GR) SULU SALÇALI ETLİ YEMEKLER VE TERBİYELİ SEBZELİ KÖFTELER (pişmiş et net ) 160 gr 160 gr CİĞER TAVA, CİĞER YAHNİ,CİĞER SARMA,CİĞER IZGARA,KOÇ VE YÜREK IZGARALAR (Pişmiş ciğer miktarı net ) 8 / 9

9 YEMEKLER KIYMALI YUMURTA (1 adet yumurta, 50 gr net kıyma) KARIŞIK IZGARALAR (pişmiş et net ) BONFİLE,BİFTEK,BİFTEK ÇEŞİTLERİANTİRİ.KOT KİEVSKİ,FİLAMİNYON, EK:2/2 GRAMAJ 250 gr BOFİSTİRA GANOZ ET VE TAVUK SINITZEL (pişmiş et net 100 GR) BALIKLAR, AV ETLERİ,TAVUK,HİNDİ,PİRİNÇ (pişmiş et net 150 GR) BİLUMUM ETLİ DOLMA VE SARMALAR (Lahana,biber, yaprak, 50 gr) ZEYTİNYAĞLI SARMA VE DOLMALAR ZEYTİNYAĞLI KURU SEBZELER (Pilaki barbunya ve benzerleri) ZEYTİNYAĞLI TAZE SEBZE YEMEKLERİ (imam bayıldı,taze fasulye,kabak,pırasa) 9 / 9

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

OBASAN GIDA SANAYİİ TARAFINDAN SUNULAN YEMEKLERİN BİR PORSİYONLARININ YAKLAŞIK KALORİ DEĞERLERİ

OBASAN GIDA SANAYİİ TARAFINDAN SUNULAN YEMEKLERİN BİR PORSİYONLARININ YAKLAŞIK KALORİ DEĞERLERİ OBASAN GIDA SANAYİİ TARAFINDAN SUNULAN YEMEKLERİN BİR PORSİYONLARININ YAKLAŞIK KALORİ DEĞERLERİ ÇORBALAR Beyaz Tel Şehriye Çorba 122 Mercimek Çorba 197 Domatesli Arpa Şehriye Çorbası 147 Romen Çorba 160

Detaylı

2015 YILLI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ YEMEK LİSTELERİ

2015 YILLI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ YEMEK LİSTELERİ 2015 YILLI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ YEMEK LİSTELERİ HAZİRAN AYI 01.Haz Çay Etli Biber Dolma Tas Kebabı 17.Haz Çay Et Bezelya Zeytinyağlı Fasulye Peynir Mercimek Çorba Bulgur Pilavı Peynir-Domates Börek Makarna

Detaylı

PERSONEL GECE KAHVALTISI HASTA SABAH KAHVALTISI PERSONEL AKŞAM YEMEĞİ HASTA VE PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİ HASTA DİYET ÖĞLE HASTA DİYET AKŞAM REJİM 2 EKİM

PERSONEL GECE KAHVALTISI HASTA SABAH KAHVALTISI PERSONEL AKŞAM YEMEĞİ HASTA VE PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİ HASTA DİYET ÖĞLE HASTA DİYET AKŞAM REJİM 2 EKİM HASTA VE ÖĞLE Beyaz Peynir Şehriye Çorbası Kremalı Mantar Çorbası Şehriye Çorba Etli Taze Fasulye Hasanpaşa Köfte Çay 1 Siyah Zeytin Tavuk Izgara Etli Taze Fasulye Yoğurt Şehriyeli Pirinç Pilavı Bulgur

Detaylı

RAMAZAN BÜFESİ TL (%18 KDV eklenecektir)

RAMAZAN BÜFESİ TL (%18 KDV eklenecektir) RAMAZAN BÜFESİ 1 120 TL (%18 KDV eklenecektir) İftariyelik (Serpme) Beyaz peynir, tulum peyniri, kaşar, pastırma, sucuk, kuru kayısı, kuru incir, kuru erik, hurma, ceviz, gül reçeli, portakal reçeli, tereyağı,

Detaylı

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ ÖĞLE YEMEĞİ AKŞAM YEMEĞİ DİYET TOYGA ÇORBASI TARHANA ÇORBA TOYGA ÇORBASI 1.11.2015 HAŞLAMA ET KIYMALI ISPANAK-YOĞURTLU HAŞLAMA ET PAZAR BULGUR PİLAVI

Detaylı

AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ŞUBAT 2016

AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ŞUBAT 2016 AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ŞUBAT 2016 Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk. Kantin ve Kafeteryalar Şube Md. 01.02.2016 02.02.2016 Salı 03.02.2016 Çarşamba 04.02.2016 Perşembe 05.02.2016

Detaylı

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Tarih Gün Öğün Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Öğle Mercimek Çorba Karışık Dolma Makarna Meyve Yoğurt Akşam Kulaklı Çorba

Detaylı

YEMEK ADI : PORSİYON ET GRAMAJI : PORSİYON GRAMAJI:

YEMEK ADI : PORSİYON ET GRAMAJI : PORSİYON GRAMAJI: TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Adı: TRT Kurumu İstanbul Müdürlüğü ve İstanbul Televizyon Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele mevcut şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde İdare yemekhanelerinde

Detaylı

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI ÇİFTLİK KEBABI BOLU KEBABI ET YEMEKLERİ ROSTO (KEMİKSİZ BUT) BAHÇEVAN KEBAP ROSTO (KEMİKSİZ BUT) 100 GR 100 GR 80 GR DOMATES 25 GR DOMATES 30 GR DOMATES 40

Detaylı

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI 1 Acem Pilavı Açık Bal Açık Çokokrem Açık Reçel Açık Süt Ankara Tava Armut Armut Tatlısı Aşure CİĞER (KG) ÇAM FISTIĞI (KG) KARANFİL (KG) KEKİK (KG) KUŞ ÜZÜMÜ (KG) TARÇIN (KG) SÜZME BAL (KG) ŞOKELLA-SARELLA

Detaylı

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ GÜZ DÖNEMİ MENÜ MODELİ-1 PAZARTESİ / * / / / / / / / ÇARŞAMBA / / / / PERŞEMBE / / Etli dolma/ Hoşaf / / CUMA / / / GÜZ DÖNEMİ MENÜ ÖRNEĞİ - 1 PAZARTESİ Yayla çorba

Detaylı

2017 İZMİR KONAK BELEDİYESİ YEKMEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2017 İZMİR KONAK BELEDİYESİ YEKMEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 İZMİR KONAK BELEDİYESİ YEKMEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1- İşin Konusu: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 212. Maddesi ile 11.12.1986 tarih ve 19308 Sayılı Devlet Memurları Yiyecek

Detaylı

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka*

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka* 01/11/16-Salı 02/11/16-Çarşamba 03/11/16-Perşembe 04/11/16-Cuma K Beyaz Peynir* K Kaşar Peyniri* K Üçgen Peynir* K Beyaz Peynir* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Haşlanmış

Detaylı

Lütfen aşağıdaki soruları DEÜ Yemekhane koşullarını düşünerek yanıtlayınız.

Lütfen aşağıdaki soruları DEÜ Yemekhane koşullarını düşünerek yanıtlayınız. Bu anket çalışması DEÜ Endüstri Mühendisliği 4. Sınıf öğrencileri tarafından DEÜ Kantin ve Kafeteryalar Beslenme Birimi nde Menü Planlama Karar Destek Sistemi konulu projede kullanılmak üzere yapılmaktadır.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2014 YILI KASIM AYI NORMAL YEMEK LİSTESİ (01.30/11/2014) GÜNLER KAHVALTI ÖĞLE AKŞAM 01/11/2014 ETLİ KURU FASULYE SADE PİRİNÇ PİLAVI TAVUK SOTE CEVİZLİ ERİŞTE KEMALPAŞA 02/11/2014 KIYMALI LU MANTI ZEYTİNYAĞLI

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ LOKANTALAR FİYAT TARİFESİ

ESKİŞEHİR İLİ LOKANTALAR FİYAT TARİFESİ ŞEHİR İLİ LOKANTALAR TARİFESİ 24.09.2013 ŞEHİR İLİ LOKANTALAR TARİFESİ ÇORBALAR % % % % İşkembe 200 4,25 TL 5,10 TL 20 4,00 TL 4,80 TL 20 3,75 TL 4,50 TL 20 3,50 TL 4,20 TL 20 Tuzlama-Paça 200 6,25 TL

Detaylı

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal TARİH: SABAH KAHVALTISI: ÖĞLE YEMEĞİ: 10 EYLÜL PAZARTESİ Kahvaltı Tabağı 1,Peynirli Poğaça, Portakal Suyu 535 Patlıcan oturtma,pirinç pilavı, cacık, karpuz 733 11 EYLÜL SALI Kahvaltı Tabağı 2,Tereyağlı

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Da re Başkanlığı Ocak - 2015 Öğle Yemek Menüsü

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Da re Başkanlığı Ocak - 2015 Öğle Yemek Menüsü FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Da re Başkanlığı Ocak - 2015 Öğle Yemek Menüsü Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1 Ocak 2 Ocak Mercimek Çorba (134 kcal) Kaşarlı Fırın Tavuk

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41 FR-HYE-04-719-41 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 7 İlk yayın tarihi: 01.05.2007

Detaylı

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar 02 / 05 / 2016 03 / 05 / 2016 04 / 05 / 2016 05 / 05 / 2016 06 / 05 / 2016 Peynirli Poğaça Rol Ekmek Peynirli Fırın Ekmek Rol Ekmek Rol Ekmek Siyah Zeytin Beyaz Peynir Tahinli Pekmez Beyaz Peynir Kaşar

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ MART AYI YEMEK LİSTESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ MART AYI YEMEK LİSTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 02 MART 2015 03 MART 2015 04 MART 2015 05 MART 2015 06 MART 2014 EZOGELİN ÇORBA 125 TARHANA ÇORBA 125 YOĞURT ÇORBA 125 MERCİMEK ÇORBA 125 DOMATES ÇORBA 125 IZGARA KÖFTE 250

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI EYLÜL-HAZİRAN DÖNEMİ EYLÜL AYI YEME 2012-2013 ÖĞRETİM YILI EYLÜL-HAZİRAN DÖNEMİ EKİM AYI YEME

2012-2013 ÖĞRETİM YILI EYLÜL-HAZİRAN DÖNEMİ EYLÜL AYI YEME 2012-2013 ÖĞRETİM YILI EYLÜL-HAZİRAN DÖNEMİ EKİM AYI YEME 2012-2013 ÖĞRETİM YILI EYLÜL-HAZİRAN DÖNEMİ EYLÜL AYI YEME 17.09.2012 18.09.2012 19.09.2012 20.09.2012 Etli Taze Fasulye Tavuk Sote Kırmızı Mercimek Çorbası Domates Çorbası Domates Soslu Makarna Pirinç

Detaylı

EYÜBOĞLU ÇAMLICA İLKOKULU 3., 4. ve 5. SINIFLAR

EYÜBOĞLU ÇAMLICA İLKOKULU 3., 4. ve 5. SINIFLAR 01.10.2012 PAZARTESİ 02.10.2012 SALI 03.10.2012 ÇARŞAMBA DOMATES ÇORBA 139 KURU KÖFTE/PATATES TAVA 530 CARBONARA SOSLU SPAGHETTI 261 AÇMA 242 SEBZE BUKETİ 95 SUYU 100 KABAK BİBER KIZARTMA 298 SÜT 63 PİYAZ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-01 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU Hazırlayan AD/BD/BİRİM(ler) : Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 9 OBESİTE HASTALARI

Detaylı

merkez lokantası 1971

merkez lokantası 1971 TAİHİ Merkez Lokantası yılında Arif ve Kadir Soylu kardeşler tarafından kurulmuş ve 45 yılı aşkın hiç değişmeyen lezzetiyle damak zevkinize hitap etmeye devam etmektedir. O yıllardan bugünlere Merkez Lokantası

Detaylı

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ 1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ BİR GÜNDE ALINMASI GEREKEN YİYECEK MİKTARLARI BESİN GRUBU DEĞİŞİM MİKTARI SÜT 3 ET 5 EKMEK VE EKMEK YERİNE GEÇEN 10 SEBZE YEMEĞİ 2 MEYVE 5 YAĞ 4 SABAH: ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

Detaylı

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma 02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri K Üçgen Peynir K Beyaz Peynir Zeytin Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Siyah K Zeytin

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ EKİM AYI YEMEK LİSTESİ 01 EKİM 2015 02 EKİM 2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ EKİM AYI YEMEK LİSTESİ 01 EKİM 2015 02 EKİM 2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 01 EKİM 2015 02 EKİM 2015 MERCİMEK ÇORBA 125 YAYLA ÇORBA 125 ETLİ KURU FASULYE 300 IZGARA KÖFTE/PATATES 300 PİRİNÇ PİLAVI 225 SOSLU MAKARNA 225 MEYVE / REVANİ 75 / MEYVE /

Detaylı

İFTAR MENÜ 1. Serpme İftarlıklar Gül reçeli, çam balı, tereyağı, ramazan pidesi

İFTAR MENÜ 1. Serpme İftarlıklar Gül reçeli, çam balı, tereyağı, ramazan pidesi İFTAR MENÜ 1 Serpme İftarlıklar İftar Tabağı yeşil zeytin, beyaz peynir, kaşar peynir, kısır ve hurma Ezogelin çorba Saray usulü piliç sarma Tereyağlı pilav, baharatlı domates ve sote sebze ile Cevizli

Detaylı

MUHALLEBİ. İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ

MUHALLEBİ. İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ MUHALLEBİ İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ Pirinç 20 16 Süt 250 12.5 Şeker 30 30 TOPLAM: 59 g. SÜTLÜ İRMİKLİ PUDİNG İrmik 10

Detaylı

EYÜBOĞLU ÇAMLICA ORTAOKULU 6., 7. ve 8. SINIFLAR EYÜBOĞLU KOLEJİ ve FEN LİSESİ

EYÜBOĞLU ÇAMLICA ORTAOKULU 6., 7. ve 8. SINIFLAR EYÜBOĞLU KOLEJİ ve FEN LİSESİ 01.10.2012 PAZARTESİ 02.10.2012 SALI 03.10.2012 ÇARŞAMBA 04.10.2012 PERŞEMBE DOMATES ÇORBA 139 KURU KÖFTE/PATATES TAVA 530 CARBONARA SOSLU SPAGHETTI 261 SEBZE BUKETİ 95 KABAK BİBER KIZARTMA 298 PİYAZ 203

Detaylı

RAMAZAN AYI SÜRESİNCE YEMEK SAATLERİ

RAMAZAN AYI SÜRESİNCE YEMEK SAATLERİ RAMAZAN AYI SÜRESİNCE YEMEK SAATLERİ ÖĞLE YEMEĞİ 11.30-13.30 AKŞAM YEMEĞİ 19.00-21.30 GECE KAHVALTISI 24.30-01.30 SAHUR YEMEĞİ 02.30-03.30 NOT: RAMAZAN DOLAYISIYLA ÖĞLE YEMEĞİ 13.30 DA BİTECEĞİNDEN BU

Detaylı

Ç.Ü.KOZAN MYO HAZİRAN AYI 2015 YEMEK LİSTESİ Tarih Menü

Ç.Ü.KOZAN MYO HAZİRAN AYI 2015 YEMEK LİSTESİ Tarih Menü Ç.Ü.KOZAN MYO HAZİRAN AYI 2015 YEMEK LİSTESİ 01.06.2015 SAÇ KAVURMA PİRİNÇ PİLAVI SALATA+AYRAN 02.06.2015 KURU FASULYE PİRİNÇ PİLAVI YOĞURT+TURŞU 03.06.2015 BALIK MERCİMEK ÇORBA HALKA TATLI+ SALATA 04.06.2015

Detaylı

İELEV 2017 ARALIK AYI MENÜSÜ CUMA KAHVALTI SİMİT BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ BAL DOMATES/SALATALIK SÜT

İELEV 2017 ARALIK AYI MENÜSÜ CUMA KAHVALTI SİMİT BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ BAL DOMATES/SALATALIK SÜT 01.12.2017 CUMA KAHVALTI SİMİT BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ BAL DOMATES/SALATALIK SÜT ÖĞLE YEMEĞİ DOMATES ÇORBA MANTI SEBZE BUKETİ MEVSİM MEYVESİ MERCİMEK KÖFTE KARIŞIK SALATA HAVUÇ SALATA İKİNDİ KAHVALTISI MANDALİNA/KURUYEMİŞ

Detaylı

ANTALYA SINAV KOLEJİ EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ

ANTALYA SINAV KOLEJİ EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ ANTALYA SINAV KOLEJİ EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ TARİH 01.09.2015 SABAH KAHVALTISI SİGARA BÖREĞİ ÖĞLE YEMEĞİ YAYLA ÇORBA PİLİÇ ROTİ BULGUR PİLAVI KARPUZ İKİNDİ KAHVALTISI ISPANAKLI BÖREK 02.09.2015 03.09.2015

Detaylı

11 EYLÜL 2017-PAZARTESİ 12 EYLÜL 2017-SALI

11 EYLÜL 2017-PAZARTESİ 12 EYLÜL 2017-SALI PAZARTESİ 05 EYLÜL 2017-SALI SABAH BESLENMESİ SABAH BESLENMESİ Tam buğday mini açma (Zeytinli/peynirli/patatesli/kıy245 kkal ÖĞLE YEMEĞİ ÖĞLE YEMEĞİ Domates çorbası Parmak köfte/patates püresi 300 kkal

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2015 YAZ OKULU

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2015 YAZ OKULU 22.06.2015 PAZARTESİ 23.06.2015 SALI 24.06.2015 ÇARŞAMBA DOMATES 8 J DOMATES ÇORBA 139 J BATON SELE 225 J SALATALIK 5 J ABANT USULÜ ROSTO KÖFTE 480 J J LİMONATA 109 J BEYAZ PEYNİR 55 J PİLAV 324 J DOMATES

Detaylı

BAŞLANGIÇLAR SÜZME MERCİMEK ÇORBA GÜNÜN SPESİYAL ÇORBASI

BAŞLANGIÇLAR SÜZME MERCİMEK ÇORBA GÜNÜN SPESİYAL ÇORBASI MÖNÜ KAHVALTILAR (BREAKFAST) KAHVALTI TABAĞI Beyaz peynir, kaşar peyniri, siyah ve yeşil zeytin, domates, salatalık, dana jambon, salam, tereyağı, reçel, haşlanmış yumurta OMLET ÇEŞİTLERİ Sade, karışık,

Detaylı

SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM

SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM TEREYAĞI KG 5 TL 5 TL 8 TL 3 TL MISIR UNU 5 GR 5 TL 5.5 TL 5,75 TL 3 GALATA UN KG 6 TL 6 TL 6,5 TL MARGARİN KG TL TL,5 TL,75 TL 5 SÜT (hazır) KG TL TL,75 TL,5 TL 6 YOĞURT KG,3 TL,

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GÜNCEL DOKÜMAN TAKİP LİSTESİ

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GÜNCEL DOKÜMAN TAKİP LİSTESİ GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GÜNCEL DOKÜMAN TAKİP LİSTESİ DOKÜMAN NO İLK YAYIN TARİHİ REVİZYON TARİHİ REVİZYON NO SAYFA NO SON REVİZYON TARİHİ REVİZYON NO TOTM-LST-025 01.04.2013 DOKÜMAN NO DOKÜMAN ADI

Detaylı

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR ÇORBALAR GÜNÜN ÇORBASI BORÇ ÇORBA 5 TL 6 TL KAHVALTI KAHVALTI TABAĞI ( Zeytin, Beyaz Peynir, Domates, Salatalık, Salam, Tavuk, Jambon, Haşlanmış Yumurta, Kaşar Peyniri, Çilek Reçeli, Tereyağ, Bal, Tahin,

Detaylı

KONAKLAMA FİYATLARI BALO - 2 SALONU KİRA FİYATLARI

KONAKLAMA FİYATLARI BALO - 2 SALONU KİRA FİYATLARI S.T.İ. Yönetim Kurulunun 04.09.2012 tarihli kararı. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2012 KONAKLAMA FİYATLARI ODA 1 KİŞİ ODA 2 KİŞİ SUİT ODA GEÇİCİ GÖREVLİ KAMU PERSONELİ (1 Kişi) DENETİM ELEMANI (1 kişi) 35,00

Detaylı

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay SENTEZ KOLEJİ ARALIK 2015 KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 01.12.2015 02.12.2015 03.12.2015 04.12.2015

Detaylı

çay- simit çay -söğüģ çoban kavurma zeytin yağlı taze fasülye krem peynir

çay- simit çay -söğüģ çoban kavurma zeytin yağlı taze fasülye krem peynir 01.03.2016 02.03.2016 03.03.2016 04.03.2016 05.03.2016 06.03.2016 07.03.2016 08.03.2016 NEVŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MART 2016 YEMEK MENÜSÜ Çay-simit çay- simit çay -söğüģ çoban

Detaylı

Günlük Yemek Menüsü. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı

Günlük Yemek Menüsü. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Günlük Yemek Menüsü 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yemekhane ve Kantinler Öğrencilerin doğru ve örnek davranışlarını, sınıf dışındaki yerlerde de sürdürmeleri gerekmektedir. Bu yerlerin başında Yemekhane

Detaylı

Reçel-salatalık Piyaz Süt. Omlet Yoğurt çorbası Köy çorbası. Patates oturtması. Bolonez soslu papyon makarna. Süt/çay Meyve Cacık.

Reçel-salatalık Piyaz Süt. Omlet Yoğurt çorbası Köy çorbası. Patates oturtması. Bolonez soslu papyon makarna. Süt/çay Meyve Cacık. TARİH SABAH KAHVALTISI KALORİ ÖĞLE YEMEĞİ KALORİ ARA ÖĞÜN Şefin AKŞAM YEMEĞİ KALORİ 1 Ekim 2016 Cumartesi İnegöl Köfte Kruvasan Karışık Dolma yoğurt ile Reçel-salatalık Piyaz Kemal paşa Omlet Köy 2 Ekim

Detaylı

Turgut Özal Eğitim Kurumları. 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü

Turgut Özal Eğitim Kurumları. 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü Turgut Özal Eğitim Kurumları 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü BESLENME VE MENÜ PLANLAMA, Yemek üretimini şeffaf, dürüst ve güvenilir olarak, müşteri beklentilerine cevap vererek, kaliteli

Detaylı

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU TEMMUZ AYI YEMEK LİSTESİ

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU TEMMUZ AYI YEMEK LİSTESİ ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU TEMMUZ AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 3 Temmuz Kaşarlı Omlet, Salatalık, B. Peynir, Zeytin, K. Kayısı, Süt Şinitzel, Bulgur

Detaylı

Mercimek çorba Karışık musakka(patlıcan yemeği) Bulgur pilavı Cacık

Mercimek çorba Karışık musakka(patlıcan yemeği) Bulgur pilavı Cacık 01.08.2017 Karışık musakka(patlıcan Fındık köfte Havuç tarator 02.08.2017 Çay Yumurta, zeytin, domates- salatalık, Tavuklu sultan kebabı (tavuk sote) Rus (mercimekli bulgur Karpuz(yoğurt ) Kıymalı dolma

Detaylı

STANDART TARİFE GELİŞTİRME AŞAMALARI 1. Bu iş için gerekli kaynaklar toplanır 2. Yemeğin pişirilmesi için gerekli optimum koşullar ( besin, araç-gereç

STANDART TARİFE GELİŞTİRME AŞAMALARI 1. Bu iş için gerekli kaynaklar toplanır 2. Yemeğin pişirilmesi için gerekli optimum koşullar ( besin, araç-gereç STANDART YEMEK TARİFELERİ PROF.DR. YASEMİN BEYHAN Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplu Beslenme Sistemleri ABD Başkanı Ankara 2005 YARARLARI Yemeklerin her zaman beklenen kalitede

Detaylı

05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı 07/12/16-Çarşamba 08/12/16-Perşembe 09/12/16-Cuma. Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri Üçgen Peynir Beyaz Peynir

05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı 07/12/16-Çarşamba 08/12/16-Perşembe 09/12/16-Cuma. Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri Üçgen Peynir Beyaz Peynir 01/12/16-Perşembe Üçgen Peynir Zeytin Yeşil Haşlanmış Yumurta Domates Ihlamur Çayı Poğaça Peynirli 02/12/16-Cuma Beyaz Peynir Zeytin Siyah Bal Tereyağı Süt Peynirli Tepsi Böreği 05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı

Detaylı

şçindekiler Dil SöŞüş... 67 Beyin Salatası... 68 ZeytinyaŞlı Yeşil Fasulye... 69 ZeytinyaŞlı Pırasa... 70 Tembel Pizza... 71 6

şçindekiler Dil SöŞüş... 67 Beyin Salatası... 68 ZeytinyaŞlı Yeşil Fasulye... 69 ZeytinyaŞlı Pırasa... 70 Tembel Pizza... 71 6 şçindekiler Sunuş... 15 Önsöz... 17 Teşekkür... 20 Önemli Not... 21 SALATALAR VE MEZELER Domates Salatası... 25 Kış Salatası... 25 Marul Salatası... 26 Peynirli Salata... 26 Cevizli - Üzümlü Salata...

Detaylı

ÇORBALAR NOTLAR ENERJİ (cal)

ÇORBALAR NOTLAR ENERJİ (cal) ÇORBALAR NOTLAR ENERJİ (cal) ABANT ÇORBA 185 ALACA ÇORBA NOHUT, A.BUĞDAY, K.MERCİMEK 208 ANADOLU ÇORBA P2015abc DOMATESLİ 162 ANADOLU ÇORBA BAKLİYATLI 234 ANDOLOZ ÇORBA PİRİNÇLİ 191 ANTEP ÇORBA TAVUKLU,

Detaylı

KAHVALTI ÖĞLE YEMEĞI ARA ÖĞÜN. Sebze Çorbası (120 Cal) Kıymalı Mercimek Yemeği (80 Cal) Bulgur Pilavı (215 Cal) Cacık (94 Cal)

KAHVALTI ÖĞLE YEMEĞI ARA ÖĞÜN. Sebze Çorbası (120 Cal) Kıymalı Mercimek Yemeği (80 Cal) Bulgur Pilavı (215 Cal) Cacık (94 Cal) 1 ARALIK 2015 Sebze Çorbası (120 Cal) Kıymalı Mercimek Yemeği (80 Cal) Bulgur Pilavı (215 Cal) Cacık (94 Cal) Maydanozlu Patates Salatası (220 Cal) Havuç Tarator (178 Cal) 2 ARALIK 2015 Tarhana Çorbası

Detaylı

MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ BAŞLANGIÇLAR

MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ BAŞLANGIÇLAR MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ HURMA, PASTIRMA, KAŞAR PEYNİR, BEYAZ PEYNİR,, SİYAH ZEYTİN, YEŞİL ÇİZİK ZEYTİN, BAL, KAYMAK, TAHİN, PEKMEZ, GÜNÜN ZEYTİNYAĞLISI VE GÜNÜN MEZESİ İÇECEKLER GÜNÜN

Detaylı

İELEV CAĞALOĞLU ANAOKULU EKİM AYI MENÜSÜ SALATABAR*YOĞURT SALATABAR*YOĞURT SALATABAR*CACIK SALATABAR*YOĞURT

İELEV CAĞALOĞLU ANAOKULU EKİM AYI MENÜSÜ SALATABAR*YOĞURT SALATABAR*YOĞURT SALATABAR*CACIK SALATABAR*YOĞURT 01.10.2013 SALI 02.10.2013 ÇARŞAMBA 03.10.2013 PERŞEMBE 04.10.2013 CUMA KAHVALTI KAHVALTI KAHVALTI KAHVALTI KAŞAR PEYNİRİ YUMURTA AÇMA\KREM PEYNİR BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ\BAL BEYAZ PEYNİR DOMATES\SALATALIK

Detaylı

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ RİZE TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ ÇAY YAŞ ÇAY

Detaylı

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 31 Temmuz Peynirli Omlet, Domates, Salatalık, Zeytin, Kaşar,K.Kayısı, Süt Sinitzel,

Detaylı

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7...

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7... Sayfa Besin Grubu kalori Cetveli 1... Süt ve Süt Ürünleri Index 1... Tatlılar 2... Et Gurubu 3...Tahıllar 3...Sebzeler 4... Sebzeler 5... Meyveler 6... Yağlar 7... Kahvaltılıklar 8... Erişteli Ayran Aşı

Detaylı

Ramazan ayının keyfini çıkartın... Enjoy Ramadan ( )

Ramazan ayının keyfini çıkartın... Enjoy Ramadan ( ) İFTAR ZAMANI @ Herkes sabırla bekler, zayi olmaz emekler İftara gelin hadi, hazırlandı yemekler All who wait patiently during the all day Deserve the best food and Ankara s best views Eşsiz Ankara manzarasında

Detaylı

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar 28 / 03 / 2016 29 / 03 / 2016 30 / 03 / 2016 31 /03 / 2016 01 / 04 / 2016 Peynirli Fırın Ekmek Siyah Zeytin Reçel Kuşburnu Mercimek Çorbası Etli Kuru Fasulye Tel Şehriyeli Pirinç Pilavı Tel Kadayıf Mevsim

Detaylı

1. Kap Yemek 2. Kap Yemek 3. Kap Yemek

1. Kap Yemek 2. Kap Yemek 3. Kap Yemek TARİH 1. Kap Yemek 2. Kap Yemek 3. Kap Yemek 15.09.2014 Kuru fasulye Pirinç Pilavı Meyve 16.09.2014 Kıymalı patates Çorba Tulumba tatlısı 17.09.2014 Türlü Makarna Mevsim Meyve 18.09.2014 Etli nohut B.pilavı

Detaylı

Tavuklu Sebze. Ezogelin Çorbası Kr. Şehriye Çorba Tarhana Çorbası

Tavuklu Sebze. Ezogelin Çorbası Kr. Şehriye Çorba Tarhana Çorbası 02/05/17-Salı 03/05/17-Çarşamba 04/05/2017 Perşembe 05/05/2017 Cuma Beyaz Peynir Kaşar Peyniri Tulum Peyniri Beyaz Peynir Zeytin Siyah Zeytin Siyah Zeytin Siyah Zeytin Siyah Haşlanmış Yumurta Tahin - Pekmez

Detaylı

SENTEZ KOLEJİ OCAK 2016 SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR.

SENTEZ KOLEJİ OCAK 2016 SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. SENTEZ KOLEJİ OCAK 2016 KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 01.01.2016 04.01.2016 05.01.2016 06.01.2016

Detaylı

HEPSİ BURADA! ALABALIK BUĞULAMA BALIK GULÂŞ BALIK KÖFTESİ HAZIRLANIŞI FIRINDA BALIK HAMSİ BUĞULAMA ÖZEL BALIK KÖFTESİ USKUMRU DOLMASI SALÇALI BALIK

HEPSİ BURADA! ALABALIK BUĞULAMA BALIK GULÂŞ BALIK KÖFTESİ HAZIRLANIŞI FIRINDA BALIK HAMSİ BUĞULAMA ÖZEL BALIK KÖFTESİ USKUMRU DOLMASI SALÇALI BALIK En Lezzetli Yemek Tarifleri Genç Gelişim Kişisel Gelişim En Lezzetli Yemek Tarifleri Hangileri, Mükemmel Yemek Pişirmek İçin, Mutfakta Harika Yemek Pişirmenin Sırları, En Güzel Yemek Tarifleri, Yemek Pişirmenin

Detaylı

SARDUNYA YETKİLİSİ SARDUNYA YETKİLİSİ SARDUNYA YETKİLİSİ ŞENER YORGANCI PINAR KARAHAN MURAT AŞAR OPERASYON DİREKTÖRÜ BÖLGE MÜDÜRÜ PROJE YÖNETİCİSİ

SARDUNYA YETKİLİSİ SARDUNYA YETKİLİSİ SARDUNYA YETKİLİSİ ŞENER YORGANCI PINAR KARAHAN MURAT AŞAR OPERASYON DİREKTÖRÜ BÖLGE MÜDÜRÜ PROJE YÖNETİCİSİ ÖZEL ÖZEL KÜÇÜK KÜÇÜK PRENS PRENS OKULLARI İLKÖĞRETİM LİSE BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ EKİM -2017 SABAH BESLENME MENÜSÜ 2.10.2017 3.10.2017 4.10.2017 5.10.2017 6.10.2017 LABNELİ MİNİ POĞAÇA SALATALIKLI KAŞAR PEYNİRLİ

Detaylı

çorbalar 10,00 TL 5,00 TL beyran mercimek ezogelin (haşlanmış kuzu incik, haşlanmış pirinç, sarımsak, pul biber, karabiber, et suyu sosu ile)

çorbalar 10,00 TL 5,00 TL beyran mercimek ezogelin (haşlanmış kuzu incik, haşlanmış pirinç, sarımsak, pul biber, karabiber, et suyu sosu ile) www.kebapkar.com.tr Antep Fıstığı Gaziantep yemekleri, Türk mutfağında malzeme çeşitliliği, pişiriliş tarzları, göze ve damak tadına hitap eden sunuluş şekilleriyle her zaman için önemli biryer tutmaktadır.

Detaylı

KLASİK MENÜ. Karşılama Kokteyli

KLASİK MENÜ. Karşılama Kokteyli KLASİK MENÜ Ezine beyaz peynir, taze kaşar, tavuk jambon, dana jambon, patlıcan salatası, acılı ezme, amerikan salatası, yoğurtlu semizotu tepsi böreği, mini köfte Tavuk ve et soteli hünkar beğendi Mantar

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı YİYECEK VE İÇECEK HAZIRLAMAVE DAĞITIM HİZMETLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı YİYECEK VE İÇECEK HAZIRLAMAVE DAĞITIM HİZMETLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı YİYECEK VE İÇECEK HAZIRLAMAVE DAĞITIM HİZMETLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler: YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIM

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca ihalesi yapılacak olan Çevre ilçelerde mevcut okullarda öğrenci ve

Detaylı

TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015

TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015 TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015 YEMEK MENÜSÜ 01 EKİM 2015 PERŞEMBE 02 EKİM 2015 CUMA SİMİT ÜÇGEN PEYNİR DOMATES-SALATALIK ZEYTİN FINDIK KREMASI 1175 CAL DOMATES - SALATALIK ZEYTİN HAŞLANMIŞ YUMURTA BEYAZ PEYNİR

Detaylı

BAŞKA ŞUBEMİZ YOKTUR! Tarihçemiz

BAŞKA ŞUBEMİZ YOKTUR! Tarihçemiz BAŞKA ŞUBEMİZ YOKTUR! Bir Merhaba ile başlar tanışmamız, Hizmetimiz ve lezzetimiz baki kalır damaklarda Dostluğumuzda Öyle... Siz Elveda derken bile bir dahaki görüşmemizin umuduyla, sizleri bekleriz mekanımızda.

Detaylı

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR.

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. SENTEZ KOLEJİ KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09.02.2015 10.02.2015 11.02.2015 12.02.2015 13.02.2015

Detaylı

AYLIK YEMEK MENÜSÜ / EKİM MENÜ 2017

AYLIK YEMEK MENÜSÜ / EKİM MENÜ 2017 AYLIK YEMEK MENÜSÜ / EKİM MENÜ 2017 Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk. Kantin ve Kafeteryalar Şube Md. 01.10.2017 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Çarşamba 05.10.2017 Perşembe

Detaylı

2016 EYLÜL AYI NORMAL YEMEK LİSTESİ

2016 EYLÜL AYI NORMAL YEMEK LİSTESİ 01.09.2016 KADINBUDU KÖFTE-DOM.BİB.PAT. TATLISI TAVUK ŞİNİTZEL-PİRİNÇ PİLAVI Lİ MİLFÖY BÖREK 02.09.2016 Y. Lİ SU BÖREK KARPUZ SEBZELİ KÖFTE ETLİ GÜVEÇ TULUMBA TATLISI 03.09.2016 RTESİ KAKAOLU PUDİNG PİLİÇ

Detaylı

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 1 Haziran Kaşarlı Tost, Domates, Ceviz, Süt. Kıymalı Patates Yemeği, Şehriyeli Pilavı,Yoğurt

Detaylı

2016 MAYIS AYI NORMAL YEMEK LİSTESİ

2016 MAYIS AYI NORMAL YEMEK LİSTESİ 01.05.2016 TERBİYELİ KÖFTE Lİ MAKARNA DOMATESLİ ŞEHRİYE ÇORBA KADINBUDU KÖFTE- DOM.PAT.BİB. SUPANGLE 02.05.2016 TESİ Y. ET SOTE PATATES KIZARTMA TOYGA ÇORBA CEVİZLİ TEL KADAYIF TAVUK PİRZOLA-SEBZELİ PİLAV

Detaylı

KONAKLAMA FİYATLARI TESİS KULLANIM KURALLARI VE AÇIKLAMALAR

KONAKLAMA FİYATLARI TESİS KULLANIM KURALLARI VE AÇIKLAMALAR S.T.İ. Yönetim Kurulunun 25.12.2014 tarihli kararı. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2014 KONAKLAMA FİYATLARI O.M.Ü. DİĞER PERSONEL KAMU 1 KİŞİ 35 45 2 KİŞİ 70 90 2 KİŞİ (tek kişi kalmak isteyen) 50 60 SUİT

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA BESLENME

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA BESLENME OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA BESLENME Çocukların sağlıklı yetişkin bireyler olabilmesi, anne karnından başlayarak sağlıklı bir ortamda büyümelerine bağlıdır. Bir beş yaş arası çocukları kapsayan erken çocukluk

Detaylı

ARALIK 2016 YEMEK LİSTESİ

ARALIK 2016 YEMEK LİSTESİ 28 KASIM PAZARTESİ OCTOBER MONDAY 29 KASIM SALI NOVEMBER TUESDAY 30 KASIM ÇARŞAMBA NOVEMBER WEDNESDAY 01 02 Naneli yoğurt çorbası 173 kcal Kıymalı bezelye 226 kcal Su böreği 450 kcal Domates çorbası 163

Detaylı

01 HAZİRAN - 05 HAZİRAN 2015 YEMEK LİSTESİ. sevinckoleji.com

01 HAZİRAN - 05 HAZİRAN 2015 YEMEK LİSTESİ. sevinckoleji.com 01 HAZİRAN - 05 HAZİRAN 2015 YEMEK LİSTESİ PAZARTESİ 01/06/15 SALI 02/06/15 ÇARŞAMBA 03/06/15 PERŞEMBE 04/06/15 CUMA 05/06/15 PATATESLİ YUMURTA İ SİYAH ÇAYI KARIŞIK SEBZE ÇORBA ÇORBA TAVUKSUYU ÇORBA ETLİ

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Beslenme; insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin vücuda alınıp kullanılabilmesidir.

Detaylı

2017 YILI RESTORAN FİYAT LİSTESİ IZGARALAR FİYAT SICAKLAR FİYAT

2017 YILI RESTORAN FİYAT LİSTESİ IZGARALAR FİYAT SICAKLAR FİYAT 2017 YILI RESTORAN FİYAT LİSTESİ IZGARALAR FİYAT SICAKLAR FİYAT ADANA DÜRÜM 9.00 ALİ NAZİK 10.50 ADANA KEBAP (1.5) - SALATA 14.50 BİBER DOLMASI 4.00 ADANA KEBAP 1 - SALATA 11.00 ÇOBAN KAVURMA 10.00 ALABALIK

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI H A F T A L I K B Ü L T E N

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI H A F T A L I K B Ü L T E N 1 GÖREN MADDELERİN HUBUBATLAR HUBUBATLAR ARPA BUĞDAY PİRİNÇ AŞURELİK BUĞDAY AŞURELİK BUĞDAY AŞURELİK BUĞDAY PİRİNÇ KIRIK 0,54 0,55 0,55 43.500 KG 23.815,00 HMS 5 0,54 0,69 0,60 159.740 KG 96.195,60 HMS

Detaylı

Sayfa1 02.03.2015 03.03.2015 04.03.2015 05.03.2015 06.03.2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

Sayfa1 02.03.2015 03.03.2015 04.03.2015 05.03.2015 06.03.2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Sayfa1 NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU MART 2015 ÖĞLE YEMEK MENÜSÜ 02.03.2015 03.03.2015 04.03.2015 05.03.2015 06.03.2015 SEBZE ÇORBA EZOGELİN ÇORBASI MANTI MANTAR ÇORBASI ETLİ NOHUT HÜNKAR BEĞENDİ SEBZE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ DİABETLİ HASTALAR İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-02

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ DİABETLİ HASTALAR İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-02 FR-HYE-04-719-02 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ DİABETLİ HASTALAR İÇİN BESLENME KILAVUZU Hazırlayan AD/BD/Birim(ler):Beslenme ve DiyetBirimi Sayfa 1 / 10 İlkyayın tarihi:

Detaylı

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet!

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! On5yirmi5.com Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! Ender Saraç'tan sağlıklı kilo verdiren diyet... Yayın Tarihi : 15 Mayıs 2011 Pazar (oluşturma : 11/19/2015) Sağlıklı Kilo Verdirici Diyet 1. Gün Diyet Listesi

Detaylı

Günlük Yemek Menüsü Eğitim-Öğretim Yılı

Günlük Yemek Menüsü Eğitim-Öğretim Yılı Günlük Yemek Menüsü 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yemekhane ve Kantinler Öğrencilerin doğru ve örnek davranışlarını, sınıf dışındaki yerlerde de sürdürmeleri gerekmektedir. Bu yerlerin başında Yemekhane

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK İHR 0.30 0.30 0.3000 40,000.00 KG 12,000.00 1 ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.2269 69,280.00 KG 15,720.00 3 ARPA YEMLİK MS 0.29 0.30 0.2997 46,460.00 KG 13,922.40

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 06 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,68,00 0,79 8..96 KG 6.98.78,89 HMS BUĞDAY 0,7 0,88 0,8.78.690 KG.6.98,79 HTS BUĞDAY 0,8 0,99 0,90 69.98 KG.,9 KOOP.A

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 397.

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 397. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK T.C. Sayfa: - 9 ARPA MTS 0.29 0.49 0.3809,988,003.00 KG 757,220.66 306 ARPA OFİS-A 0.40 0.40 0.40 36,400.00 KG 4,599.5 2 ARPA SST-B 0.40 0.48 0.449 33,020.00 KG 4,830.80 ARPA

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI YEMEK HİZMETİ ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI YEMEK HİZMETİ ŞARTNAMESİ 1- İhaleye katılacak olan firmanın, tercihen Adana Ticaret Odası na kayıtlı olması ve ihale tarihine kadar gecikmiş aidat borcu bulunmaması gerekmektedir. 2- İhaleye katılacak olan firma sözleşme imzalandıktan

Detaylı

KARIŞIK PEYNİR ERİTMESİ

KARIŞIK PEYNİR ERİTMESİ KARIŞIK PEYNİR ERİTMESİ NELİPİDE KÖY KAHVALTISI KLASİK KAHVALTI TABAĞI MENEMEN PEYNİRLİ OMLET SUCUKLU YUMURTA KAHVALTI KLASİK KAHVALTI TABAĞI 20.00 Beyaz peynir, kaşar, burgu peyniri, ezine, tulum peyniri,

Detaylı

Beyin Salatası Süt Danası Beyni Zeytinyağı, Limon Ve Maydanoz ile Havuç Tarama. Cevizli Kereviz. Çerkez Tavuğu. Midyeli Lahana Dolma.

Beyin Salatası Süt Danası Beyni Zeytinyağı, Limon Ve Maydanoz ile Havuç Tarama. Cevizli Kereviz. Çerkez Tavuğu. Midyeli Lahana Dolma. SALATALAR Todori Salata Roka, Göbek Salata, Dereotu, Maydanoz, Taze Soğan, Domates, Siyah Zeytin, Zeytinyağı, Limon Sos ile Çoban Salata Domates, Soğan, Sivri Biber, Salatalık, Maydanoz, Zeytinyağı Limon

Detaylı

KASIM AYI YEMEK LİSTESİ

KASIM AYI YEMEK LİSTESİ 31/10/2016 01/11/2016 02/11/2016 03/11/2016 04/11/2016 Menemen, B.peynir, Salatalık, Ceviz, Fırında peynirli ekmek, Domates, Çiğ Fındık Avokadolu omlet, B.peynir, Kuru siyah üzüm Tereyağlı ballı ekmek,

Detaylı

AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ARALIK 2017

AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ARALIK 2017 AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ARALIK 2017 Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk. Kantin ve Kafeteryalar Şube Md. 01.12.2017 02.12.2017 03.12.2017 04.12.2017 tesi 05.12.2017 Salı 06.12.2017

Detaylı