ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: FATİH TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: Unvanı: PROFESÖR DOKTOR 4. Öğrenim Durumu:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: FATİH TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: PROFESÖR DOKTOR 4. Öğrenim Durumu:"

Transkript

1 1. Adı Soyadı: FATİH TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: Unvanı: PROFESÖR DOKTOR 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yabancı Diller Eğitimi Atatürk 1986 Y. Lisans Eğitim Yön.Teftiş ve Plan. Fırat Ünv Doktora Eğitim Yön.Teftiş ve Plan. Fırat Ünv Yüksek Lisans Tezi: Töremen, F. Öğretmen,Yönetici ve Müfettişlerin Yaşam boyu Eğitime İlişkin Görüşleri, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1995). Doktora tezi: Töremen, F. Devlet Liselerinde ve özel Liselerde Örgütsel Öğrenme ve Engelleri, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (1999). 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Nisan 1999 Doçentlik Tarihi : 3 Ekim 2006 Profesörlük Tarihi : 3 Ekim Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri GÜLER Muzaffer, İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yetki Kullanımına İlişkin Görüşleri (Elazığ İli Örneği) Fırat Üniversitesi, ATAYETER Hamdi., İlköğretim Okullarında Okul Aile İşbirliği. (Diyarbakır Örneği) Fırat Üniversitesi, DUMAN Özgür. Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlerinin Liderlik Rolleri. Fırat Üniversitesi, 2005 ÖTER Hasan, İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi (Elazığ İli Örneği), Fırat Üniversitesi ACAR Sedat "İlköğretim Okul Yöneticilerinin Vizyoner Liderlik Rollerine İlişkin Öğretmen Görüşleri" (Elazığ İli Örneği" Fırat Üniversitesi-Elazığ, Ekim, 2006 TAN Çetin., İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet konusundaki algıları (Elazığ İl Örneği) AKDEMİR, Duygu Arzu., Yönetici Değerlerinin Eğitim Örgütleri Karar Sürecine Etkileri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimleri Entstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ŞANLI Önder, : İlköğretim Okul Yöneticilerinin Pozitif Yönetim Yaklaşımlarının Okul Başarısına Etkisi (Malatya İli Örneği) Şubat,

2 6.2. Yönettiği Doktora Tezleri ÇİMEN Akif., (Doktora Tezi) Polis Meslek Yüksek Okullarındaki Örgütsel İletişimin Örgüt kültürünün Oluşumuna Etkisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ocak, ÇANKAYA İbrahim. (Doktora Tezi) Okul Güvenliğinin İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Kaygi, Motivasyon Ve İş Doyumu Düzeyleri Üzerindeki Etkisi (Doğu Ve Güney Doğu Anadolu Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ekim, DÖŞ İzzet., (Doktora Tezi). Okul Paydaşlarının Metaforlar Yardımıyla Okul Örgütlerini Algılama Biçimlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temmuz, TAN Çetin, (Doktora Tezi) İlköğretim Okul Yöneticilerinin Takım Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin İş doyumu, Örgütsel Adanmışlık ve Örgütsel Vatandaşlık Düzeylerine Etkisi. Ocak, YAYINLAR 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Töremen, F., (2004). A Study Of Facılıtatıve Leadershıp Behavıour And Its Role On The Success Of Schools. International Journal of Educational Reform. University of South Florida. Summer. Töremen, F. Ekinci A., Karakuş M. (2006). 'An İnvestigation Of İnfluence Of Primary School Principals' Empathy Skills On School Success' The International Journal of Educational Management. Vol 20 No 6. Töremen, F., ve M. Karakuş. (2007). Okullarda Sinerjinin Engelleri: Takım Çalışması Üzerine Nitel Bir Araştırma - The Obstacles of Sinergy in Schools: A Qualitative Study on Teamwork. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Cilt 7, Sayı: 1. ss: Töremen; Fatih, M. Karakus, (2008). How Our Schools Can Be More Synergic: Determining The Obstacles Of Teamwork. Team Performance Management. Volume: 14, Issue: 5/6, Page: Töremen F. & Döş, İ. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları - The Metaphoric Perceptions of Primary School Teachers on the Concept of Inspection.Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB). 9/4 S , Güz

3 Töremen F. M. Karakuş ve T. Yasan (2009). Total quality management practives in Turkish primary schools. Qualty Assurance in Education. Vol.17. No. 1. Emarald Group Publishing Limited. Töremen F. A Akhmedjonov ve H Tok., (2011). "Estimating the returns to education in post-reform Russia".Energy education science and technology part b-social and educational studies, Cilt: 3, No: 4, Sf: Töremen F., M Karakuş ve A. C. Savaş, (2011). "The effect of empowerment on teachers' organizational commitment". Energy education science and technology part b-social and educational studies, Cilt: 3, No: 4, Sf: Töremen, F. & Şanlı, Ö. (2011). The Effect of Positive Management Approach on the Success of Students. New Educational Review, Vol-23. No.1. Torun. Töremen, F. (2011). Öğretmen Adaylarının Sorumluluk Eğitimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice S (1) Kış/Winter Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Töremen, Fatih., Öğrenen Okul., Nobel Yayıl Dağıtım., 2002 Töremen, Fatih., Öğretmenlik Mesleği (Bölüm Yazarlığı), Nobel Yayın Dağıtım., 2003 Töremen, Fatih- Çete Mehmet, Eğitimde Paradigma Değişimi. Hayat Yayınları İstanbul, Töremen, F., Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Editör Prof. Dr. Vehbi ÇELİK, Pegem A Yay. Ankara, 2008 Töremen, F., -Alpay Ersözlü. Eğitim Örgütlerinde Sosyal Sermaye Yönetimi. İdeal Kültür Yay. İstanbul Töremen F. (Editör ve Bölüm Yazarlığı) Eğitim Bilimine Giriş. İdeal Kültür Yayıncılık, Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Töremen, F., (1996) Yaşam Boyu Eğitimin Örgütsel ve Eğitimsel Sonuçları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Elazığ. Töremen, F., (2000) Okul Yöneticilerinin Kritik Rolü: Yönetimsel Motivasyon., Eğitim ve Bilim., 25/116. Ankara. 3

4 Töremen, F., (2000) Kaos Teorisi ve Eğitim Yöneticisinin Rolü., Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi., 6/22. Ankara. Töremen F, (2001) Okul Yönetiminde Bir Tür Yaratıcılık: Sinerji, Fırat Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Dergisi Elazığ. Töremen, F., (2002) Eğitim Örgütlerinde Değişimin Engel Ve Nedenleri, Fırat Üniversitesi Sos.Bil. Enst. Dergisi, 12. sayı Elazığ. Töremen, F., (2002) Okullarda Sosyal Sermaye: Kavramsal Bir Çözümleme., Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi., 8/32. Ankara. Töremen, F., (2003) Yaratıcı Okul ve Yönetimi., Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri., 3/1. Ankara. Töremen, F., (2003) İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Yeterlikler., Millî Eğitim., 160. Ankara. Töremen F., N. Sönmez, (2003) Sosyal sermayeyi Arttırma Rolü ve katkısı Bağlamında Polis Davranışları. Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 5, sayı: Töremen, F. (2004) Sezgici Yönetim: Okul Müdürlerinin Sezgi Gücünden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma., Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi., 10/37. Töremen F., Harktı H., (2004) Eğitim Bölgeleri Ve Eğitim Kurullarının Yapısal Ve İşleyiş Sorunları İle Etkililik Düzeyi, Milli Eğitim, Sayı Yaz. Töremen F., S. Yörük, (2004) Eğitim Örgütlerinde Yaratıcılığın Geliştirilmesi Bağlamında Yönetici Rolleri (Elazığ ili Örneği). EKEV Akademi Dergisi, Yıl 8, sayı:21 Güz. Töremen F. Hozatlı M. (2006) İlköğretim Okul Yöneticilerinin İlköğretim Denetçilerinin Kurum Denetiminde Gösterdikleri Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri Milli Eğiitim. sayı:170, Yaz. Töremen, F. ve M Karakuş, (2006) Denetçi Gözüyle Yönetici Yeterlikleri: İlköğretim Okulu Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 13, Sayfa: Töremen, F. ve Gözler, A., (2006).Örgütlerde Değişime Yeni Bir Bakış: Dinamik Okul ve Yönetimi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 13, Sayfa: Töremen F., (2006).İlköğretim ve Ortaöğretim Okul Yönetiminde Yetki Kullanımına İlişkin Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1,Sayfa: Töremen F, ve İ. Çankaya, (2008).Yönetimde Etkili Bir Yaklaşım : Duygu Yönetimi. Kuramsal Eğitim bilim. 1 (1) ss aku.edu.tr. 4

5 Töremen F, ve Duygu A. Akdemir, (2008). Eğitim Örgütlerinin Kişiliğine Uygun Paradigma: Değerlerle Yönetimi. New World Scıences Academy. E-Journal Of New World Sciences Academy. Cilt: 2, Sayı:4 Töremen F., Çankaya İ. Avanosloğlu Y. (2008). Okul Anneliği: Okul Güvenliğine Yönelik Bir Model Önerisi (School Motherhood: A New Model Proposal To School Safety). Dicle Üniversitesi. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:10, Ocak,2008 Töremen, F., ve M. Karakuş. (2008). Okullarda İşleri Kolaylaştırma Çabası: Okul Yönetiminde Kolaylaştırıcı Liderlik. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Electronic Journal Of Social Sciences C:7. S:25 ( ) Töremen F. Ve Çetin Tan. (2010). Eğitim Örgütlerinde Adalet: Kavramsal Bir Çözümleme. Justice in Education Organizations: A Conceptual Analysis. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Töremen F ve İbrahim Çankaya, (2010). Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Üniversite Yönetimlerinin Karşılaştırılması. A Comparison of the University Management Models in Turkey, European Union and USA. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl/Year: Cilt/Volume: 7. Sayı/Issue: 13. Töremen F. ve Tezcan Yasan (2010). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri (Malatya İli Örneği). Primary School Administrator's Transformational Leadership Features (Example on the City of Malatya) Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Pamukkale University Journal of Education. Sayı:28, SS Denizli. Töremen F., İ. Çankaya ve Ö. Şanlı., (2011). Okul Güvenliğinin İlköğretimi Okulu Öğretmenlerinin Kaygı, Motivasyon ve İş doyumu Düzeyleri Üzerine Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi. Sayı: 3 Ocak. Töremen F. ve D. Pekince., (2011). Örgütsel Öğrenmede Grup Dinamizmi: Öğrenen Takımlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl/Year: Cilt/Volume: 8. Sayı/Issue: Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Töremen,F., M. Karakuş, To Be Supportive And Motivative: The Critical Roles Of School Administrators In E-Portfolio Evaluation, E-Portfolio Process in Vocational Education:Present and Future TR/06/B/F/ PP/ Leonardo da Vinci Pilot Project Conference.2-3 May 2007 Bucharest, Romania 5

6 8. Projeler Avrupa Birliği Topluluk Mesleki Eğitim Eylem Programı Leonardo Da Vıncı II. AŞAMA :2005 Atölye Yönetimi Ve Organizasyonunda Eğiticilerin Eğitiminde Web Tabanlı Eğitim' 3Temmuz-2 Ağustos 2006 tarihleri arasında Berlin-Almanya e-portfolio Process in Vocational Education" "Mesleki Eğitimde e-portfolyo Süreci" (epvet), Türkiye, İngiltere, Yunanistan, Romanya ve Danimarka ülkelerinin ortak olduğu, LDV B tipi pilot projesi yönetim kurulu üyesi Mebgep. Milli Eğitim Bakanlığının Kapasitesini Geliştirme Projesi. İzleme ve değerlendirme Komisyon Başkanlığı ve Erzurum, Hatay, Mardin ve Elazığ ili okul yöneticilerinin yetiştirilmesi uzmanlığı. Commenius Okul Ortaklığı Proje Dış Uzmanlığı Ankara. Sosyal Destek Programı (SODES) Dış Uzmanlığı. Devlet Planlama Teşkilatı. Ankara, İdari Görevler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Rektör Yardımcılığı 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller Tübitak Yayın Destek Ödülü, ,2010, Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Eğitim Bilimine Giriş Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi Türk Eğitim Sisteminin Sorunları Sınıf yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi Örgütsel Değişme ve Yenileşme

7 13. Verdiği Seminer ve Eğitimler Aile içi iletişim Takım çalışması Öğrenen Organizasyonlar Kurum içi iletişim Yönetim Becerileri İnsan Kaynakları Yönetimi Quantum Düşünme Teknikleri Yönetimsel Motivasyon Kendini Geliştirme Yöntemleri 7

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce Öğretmeni Mersin Kıbrıs İlköğretim Okulu 2003-2006

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce Öğretmeni Mersin Kıbrıs İlköğretim Okulu 2003-2006 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI : RAMAZAN YİRCİ 2. DOĞUM TARİHİ : 1981 3. UNVANI : OKUTMAN DR. 4. YABANCI DİL : İNGİLİZCE (KPDS: 91.25) 5. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1994

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1994 1 Adı Soyadı: Cem Birol 2 Doğum Tarihi: 22 Ekim 1972 3 Ünvanı: Prof.Dr. 4 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Eğitim Programları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : 31. 08. 1949 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv. 1967-1971 Yüksek Lisans

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı