T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ - DOKTORA DERS LİSTESİ KOD DERS ADI T U L KREDİ SUR5010 Hg ve Pb Bileşikleri Kimyası SUR5012 Sularda Kimyasal Kirleticiler SUR5021 Göl ve Baraj Göllerinin Balıklandırılması SUR5022 Türkiye İçsuları SUR5023 Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metodları SUR5024 Nehir Ağızlarının Ekolojisi SUR5025 Türkiyenin Endemik Balıkları SUR5026 Balıklarda Renk ve Desen SUR5031 Kooperatifçilik ve Su Ürünlerindeki Uygulamaları SUR5032 Eklembacaklılar Avcılığı SUR5033 Su Ürünlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği SUR5034 Kabuklu Su Ürünleri Avcılığı SUR5041 Balıkçılık Oşinografisi SUR5042 Akuatik Toksiloji SUR5043 İçsular Biyolojisi SUR5044 Su Kalitesi Yöntemi SUR5045 Su Ürünlerinde Ölçüm ve Numune Alma Metodları SUR5046 Kirliliğin Akuatik Ekosistemlere Etkileri SUR5047 Su Kirliliği Kontrol Prensipleri SUR5048 Deniz Kirliliği SUR5049 Ötrofikasyon ve Kontrolü SUR5050 Türkiye Denizleri Oşinografisi SUR5052 Sucul Organizmalarda Ağır Metal Metabolizması SUR5061 Balıkçılıkta Hedefdışı Av Sorunu SUR5062 Balık Göçleri ve Balıkçılığa Etkisi SUR5063 Pelajik Balık Stokları Tespit SUR5064 Balıklarda Üreme Biyolojisi ve Histolik Çalışmalar SUR5065 Sucul Canlılarda Yaş Tayın Metotları SUR5066 Balıkçılıkta İstatistiki Uygulamalar SUR5071 Akuakültürde Klinik Fermakoloji SUR5072 Kabuklu Hastalıkları SUR5073 Bakteriyel Balık Hastalıkları SUR5074 Mantar Balık Hastalıkları SUR5075 Balık Aşıları ve Aşılama Yöntemleri SUR5076 Balıklarda Paraziter Hastalıklar SUR5077 Balıklarda İmmunolojik Teknikler SUR5078 Viral Balık Hastalıkları SUR5081 Kafeslerde Balık Yetiştiriciliği SUR5082 Balık Gametlerinin Muhafazası SUR5083 Kalkan Balığı Yetiştiriciliği SUR5084 Damızlık Yönetimi ve Uygulamaları SUR5085 İleri Balık Islahı SUR5086 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Biyoteknoloji SUR5091 Yapay Resif Uygulamaları SUR5092 Sualtı Araştırmaları SUR5093 Kriptobentik Deniz Balıkları SUR5094 Deniz Koruma Alanları SUR5095 Deniz Balıklarında Biyoçeşitlilik ve Korunması SUR5096 Kıyısal Ekoloji

2 SUR5101 Bazı Sucul Omurgasızların Üreme Biyolojileri SUR5102 Deniz Balıklarının Üreme Biyolojisi SUR5103 Bentik Canlıların Ekolojisi SUR5104 Fouling ve Boring Organizmalar SUR5105 Deniz Biyolojisi SUR5106 Sucul Ortamlardaki İndikatör Türler SUR5108 Tehlikeli ve Zehirli Deniz Canlıları SUR5111 Larval Aşamada Beslenme SUR5112 Balık Beslemede Veri Toplama ve Değerlendirme Metodları SUR5113 Akuakültürde Yem Analizleri ve Laboratuar Teknikleri SUR5114 Balık Beslemede Besin Maddeleri ve Sindirim SUR5115 Yemlerde Kullanılan Katkı Maddeleri ve Sindirim SUR5116 Yem Hammaddeleri ve Yem Hazırlama Yöntemleri SUR5121 Kapalı Devre Akuakültür Sistemlerinde Balık Yetiştiriciliği SUR5122 Mersin Balığı Yetiştiriciliği SUR5123 Balık Refahı SUR5124 Yayın Balığı Yetiştiriciliği SUR5125 Akuakültürde Kullanılan Canlı Yemler ve Üretim Yöntemleri SUR5126 Tilapia Yetiştiriciliği SUR5127 Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği SUR5131 Çevirme Av Araçları Teknolojisi SUR5132 Açık Deniz Balıkçılığı SUR5133 Uzatma Ağları Balıkçılığı SUR5134 Trol Balıkçılığı Teknolojisi SUR5141 Balıklarda Beslenme Dinamiği SUR5142 Balıklarda Mide İçeriği Analiz Yöntemleri SUR5143 Planktivor Türlerde Beslenme SUR5144 Biyolojide İstatistiksel Yorumlar SUR5145 Beslenme Fizyolojisi SUR5146 Denizel Canlılarda Kanibalizm SUR5151 Karadeniz Ekonomik Balıkları ve Balıkçılığı SUR5152 Kıyı Balıkçılığı Teknolojisi SUR5153 Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği Analizlerinde Bilgisayar Kullanımı SUR5154 Balıkçılıkta Kaynak Yönetimi SUR5155 İçsularda Av Araçları ve Avlama Teknolojisi SUR5156 Balıkçılık Araştırmalarında Boya Dayalı Elektronik Stok Belirleme Metotları SUR5157 Bilimsel Araştırma Yapma ve Sunum Teknikleri SUR5161 DNA Belirteç Teknolojileri SUR5162 Genomik Biyoinformatik SUR5163 Populasyon Genetiği SUR5164 Filogenetik Sistematik SUR5165 Zoocoğrafya SUR5166 Moleküler Tekniklere Giriş SUR5171 Su Ürünlerinin Paketlenmesi SUR5172 Su ürünlerinde Minimal İşleme Teknolojisi SUR5173 Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanılan Analiz Metotları SUR5174 Su Ürünlerinde Çift Kabuklu Yumuşakçaların İşlenmesi SUR5175 Su Ürünlerinde Gıda Kontrol Sistemleri SUR5176 Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanılan Alet ve Ekipmanlar SUR5181 Türkiye Denizlerinde Ekonomik Balık Türlerinde Bulunan Parazitler SUR5182 Biyokimyasala Analiz Metotları SUR5183 Balıklarda Histopatoloji SUR5184 Balıklarda Hastalık Teşhisine Yönelik Örnekleme Metotları SUR5185 Balık Sağlığı ve Sucul Ekosistem Arasındaki Etkileşim SUR5191 Besin Zincirinde Enerji Akışı SUR5192 Akuatik Primer Prodüktivite SUR5193 Birincil Üretim Modelleri SUR5194 Denizel Planktonik Birhücrelileri Araştırma Yöntemleri

3 SUR5195 Fitoplankton Ekolojisi ve Dinamiği SUR5196 Denizel Toksik Mikroalgler SUR5197 Biyolojik Oşinografi SUR5198 Karadeniz Oşinografisi SUR5201 Deniz ve Tatlı Sularda Yaşayan Organizmaların Biyokimyası SUR5202 Protein Teknolojisi SUR5203 Mutasyonlar İle Enzimlerin Geliştirilmesi SUR5204 Yeni Enzim Kaynağı Olarak Ekstremofiller SUR5205 Gen Klonlama ve Manipulasyon SUR5206 Denizel Mikrobiyal Enzimler SUR5212 Deniz Balıklarında Larval Problemler SUR5213 Denizcilik Kimyası SUR5214 Deniz Taşımacılığında Kullanılan Etkinlik Ölçümü ve Yöntemleri SUR5215 Balast Suyu Yönetimi SUR5216 Moleküler Seviyede Larval Kondisyon İndeksleri SUR5217 Deniz Kirliliğinin Çevresel Etkileri ve MARPOL Konvaksiyonu SUR5221 Liman İşletmeciliği SUR5222 Deniz İşletmeciliğinde Yönetim ve Organizasyon SUR5223 Deniz Taşımacılığında Emniyet Yönetimi ve Risk Analizi SUR5224 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi SUR5225 Denizcilik Ekonomisi SUR5226 Liman ve Terminal İşlemleri SUR5231 Su Ürünlerinin Depolanması ve Transferi SUR5232 Su Ürünlerinde Biyokimyasal Değişimler SUR5234 Su ürünleri İşleme Sanayinde Mikrobiyal Kontaminasyonlar ve Önlenmesi SUR5235 Gıda Kontaminatları ve Önlenmesi SUR5236 İyi Laboratuar Uygulamaları ve Güvenlik SUR5241 Fiziksel Oşinografide Kavramlar SUR5242 Akuatik Ekolojide Çalışma Yöntemleri SUR5243 Denizel Mikrobiyal Ekoloji SUR5244 Pelajik Besin Ağına Giriş SUR5245 Zooplankton Ekolojisi ve Süreçleri SUR5246 Deniz Canlılarının Biyoçeşitliliği ve Kıyısal Ekoloji SUR5252 Biyotest ve Uygulamaları SUR5253 Zebra Balığı Larva Üretimi ve Toksikolojide Kullanılması SUR5254 Sucul Nanotoksikoloji SUR5261 Akvaryumlarda Cichlidae Türlerin Yetiştiriciliği SUR6000 Tez (Yeterliğe Hazırlık) TEZ6000 Doktora Tezi SUR6021 Alabalıkların(Salmonidae) Sistematiği SUR6022 Bıyıklı Sazan(Gobioninae ve Cyprininae) Türlerinin Sistematiği SUR6023 Bıyıksız Sazan(Leuciscinae) Türlerinin Sistematiği SUR6024 Türkiye Nemacheilid (Nemacheilidae) Türleri SUR6031 Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası ve Türkiye SUR6032 Balıkçılığın Karadeniz İnsanının Kültürüne Etkisi SUR6041 Kıyısal Bölge Oşinografisi ve Ekolojisi SUR6042 Sucul Ekosistemde Ağır Metallerin Rolü SUR6043 Habitat Modifikasyonlarının Sucul Ekosistemlere Etkileri SUR6044 Su Kütlelerinde Ekolojik Taşıma Kapasitesi SUR6045 Deniz Kafeslerini Etkileyen Çevresel Kuvvetler SUR6061 Balıkçılık Kaynakları ve İzlenmesi SUR6062 Damarsal Balık Stoklarının Tespiti SUR6063 Ekosistem Yaklaşımlı Balıkçılık SUR6064 Balık Popülasyonları Üzerine Balıkçılığın Etkileri SUR6065 Avlanabilir Stokta Denge SUR6066 Balıkçılıkta Kullanılan Akustik Balık Bulma Cihazları SUR6071 Balık Hastalıkları Tanı ve Sağaltım Yöntemleri SUR6072 Balıklarda Besinsel ve Ekolojik Hastalıklar

4 SUR6073 Balıklarda İlaç Kalıntıları SUR6081 Çipura ve Levrek Balıkları Yetiştiriciliği SUR6082 Yetiştiriciliğin Temel İlkeleri SUR6083 Entegre Balık yetiştiriciliği SUR6101 Türkiye Karsinoloji Faunası SUR6102 Sucul Böceklerin Ekolojisi SUR6103 Özel Ekosistemler SUR6104 Deniz Annelitleri SUR6111 Akuakültürde Ticari Kullanılan Ticari Yemlerin Çevre ile İlişkisi SUR6112 Kültür Balıklarında Endokrin Sistemler SUR6113 Midye ve Yetiştiriciliği SUR6121 Akuakültür Mühendisliği SUR6122 Yetiştiricilikte Otomasyon ve Kontrol Yöntemleri SUR6123 Kıyı Ötesi Ağ Kafes Teknolojisi SUR6124 İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinde Tesis ve Projelendirme SUR6125 Deniz Akvaryumları SUR6126 Yetiştiricilikte Markalama ve Etiketleme Yöntemleri SUR6131 Endüstriyel Balıkçılık SUR6132 Türe Özgü Su ürünleri Avcılığı SUR6133 Balıkçılık Ekonomisi SUR6134 Uluslararası Balıkçılık Yönetim Modelleri SUR6141 Jelatinli Makrozooplanktonların Beslenme Ekolojisive Mide İçeriği SUR6142 Yabancı Türler ve Biyo Ekolojileri SUR6151 Deniz memelileri ve Balıkçılıkla Etkileşimleri SUR6152 Balıklarda Büyüme ve Ölüm Oranları Tahmin Yöntemleri SUR6153 Decapod Crustacealarda Büyüme ve Üreme Tahmin Yöntemleri SUR6161 Koruma Genetiği SUR6162 Filocoğrafya SUR6163 Evrimsel Ekoloji SUR6164 Mitokondriyal Evrim SUR6171 Su Ürünleri İşleme Yöntemlerinin Besinsel Kaliteye Etkisi SUR6172 Su ürünlerinde Omega-3 Yağ Asitleri SUR6173 Su ürünlerinde Mineral Maddeler SUR6174 Su Ürünlerinde İleri İşlem Metotları SUR6181 Kapalı Devre Yetiştiricilik Sistemlerinde Balık Sağlığı SUR6182 Akvaryum Balıklarında Parazitik Hastalıklar SUR6191 İklim Değişikliği ve Oşinografi SUR6192 Planktonik Çalışmalarda CHEMTAX Uygulamaları SUR6193 Fitoplankton Pigmentleri SUR6201 Su Ürünlerinde Rekombinant DNA Teknolojisi Uygulamaları SUR6202 Sucul Ekosistemlerden Mikroorganizma Karakterizasyonu SUR6211 Deneysel Çalışmalarda Biyoistatistik Modelleme SUR6212 Denizel Ortamdan Döllenmiş Yumurta Toplama ve Canlı Stok Oluşturma SUR6221 Kısa Yol deniz Taşımacılığı SUR6222 Konteyner Terminallerinin Etkinlik Analizi SUR6231 Geleneksel Yöntemlerle İşlenmiş Su Ürünlerinde Kalite Esasları SUR6232 Su Ürünlerinde Kromotografik Analizler SUR6233 Su Ürünleri Sanayinde Atıkların Değerlendirilmesi ve Alternatif Ürünler SUR6234 Su Ürünleri Muhafazasında Enzim ve Mikroorganizmaların Kullanılması SUR6235 Su Ürünlerinde Biyotoksinler Okyanus Asidifikasyonu(asitleşmesi) ve Denizel Ekosistem Üzerindeki Potansiyel SUR6241 Etkileri SUR6242 Deneysel Deniz Biyolojisi ve Plankton Ekolojisi SUR6243 Stres Ekolojisi SUR6244 Osinografide Biyojeokimyasal Metodlar SUR6251 Balıklarda Oksidatif Stres ve DNA Hasarı SUR6252 Balıklarda Gen Ekspresyonu SUR6253 Nanopartikül Ekotoksitolojisi SUR6254 Balıklarda Toksikolojik Patoloji

5 UAD9000 Uzmanlık Alan Dersi-I UAD9001 Uzmanlık Alan Dersi-II

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS) I.YARIYIL 7 0 2 0 1 5 0 1 BAHÇE ÜRÜNLERİNİN ÖZEL MUHAFAZA METOTLARI 3 0 3 7 0 2 0 1 5 0 3 BAHÇE BİTKİLERİNDE DOKU KÜLTÜRLERİ 2 2 3

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU 12.03.2014

SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU 12.03.2014 SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU 12.03.2014 SUNU PLANI Çalışma Grubu Bağlı Enstitüler/İstasyonlar Dünya ve Türkiye de Büyükbaş Hayvancılık Verileri Devam Eden, Sonuçlanan, Uygulamaya Aktarılan Projeler

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL ( Güz) II.YARIYIL (Bahar) DERS KODU DERS ADI T P K AKTS DERS KODU DERSİN ADI T P K AKTS BIO 101 GENEL BİYOLOJİ-

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL BY 101 Genel Biyoloji-I (4 0 4) AKTS: 8 Bilimin tanımı, bilimsel bilgiler, araştırma becerileri,

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

Klasik ıslah ve biyoteknolojinin kombinasyonu ile yeni genotipler geliştirme

Klasik ıslah ve biyoteknolojinin kombinasyonu ile yeni genotipler geliştirme Teknolojik Faaliyet Konusu-1 Klasik ıslah ve biyoteknolojinin kombinasyonu ile yeni genotipler geliştirme Öngörülen Teknolojik Aşamalar/Gelişmeler 1 D12 2 D36 3 E2 4 D20 5 D13 6 D14 7 D27 8 D28 9 D49 10

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 20.07.1982 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmuş olan Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 20.07.1982 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmuş olan Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Matematik - I (3 0 3) (AKTS: 5) Cümleler teorisi, sayılar sistemi, fonksiyonlar,

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1

İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1 İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1 a. EK-1 - ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE İSTASYONLARININ ÖZEL GÖREVLERİ... 5 1. ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4 DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 Çevre Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı; Çevre Mühendisliğinin tarihsel gelişimi; Çevre korunması ve kirliliği; Çevre kirliliği kaynakları; Kirleticilerin

Detaylı

2015 YILI İÇİN BAKANLIĞIMIZA TAHSİS EDİLEN YURT DIŞI EĞİTİM KONTENJANLARI LİSTESİ

2015 YILI İÇİN BAKANLIĞIMIZA TAHSİS EDİLEN YURT DIŞI EĞİTİM KONTENJANLARI LİSTESİ 2015 YILI İÇİN BAKANLIĞIMIZA TAHSİS EDİLEN YURT DIŞI EĞİTİM KONTENJANLARI LİSTESİ 1 TH Tarımsal İstatistik 0-24 AY, 10 TH/SH 0-12 AY Kırsal Kalkınma Tarımsal Makine Ortak Kullanım Modelleri Epidemiyoloji

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

Faaliyet Alanları Kodu Faaliyet Alanı Adı Sağlık Bilimleri Tıp Temel Tıp Bilimleri Anatomi Biyofizik Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Biyokimya

Faaliyet Alanları Kodu Faaliyet Alanı Adı Sağlık Bilimleri Tıp Temel Tıp Bilimleri Anatomi Biyofizik Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Biyokimya Faaliyet Alanları Kodu Faaliyet Alanı Adı 1 Sağlık Bilimleri 2 Tıp 3 Temel Tıp Bilimleri 4 Anatomi 5 Biyofizik 6 Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi 7 Biyokimya 8 Deontoloji ve Tıp Tarihi 9 Fizyoloji 10 Nörofizyoloji

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TAR 1O1 Atatürk Ilkeleri Ve Inkilap Tarihi I (2+0) 2 Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılâp

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tamer AKKAN İSKENDERUN KÖRFEZİ NDEKİ GR (-) BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK VE AĞIR METAL DİRENÇLİLİK DÜZEYLERİ VE PLAZMİD PROFİLLERİNİN SAPTANMASI

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 3-0-4 ENZİM VE BİYOTEKNOLOJİ 3-0-5

SU ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 3-0-4 ENZİM VE BİYOTEKNOLOJİ 3-0-5 GIDA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERKİLERİ V. YARIYIL SU ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 3-0-4 Su ürünlerinin tanımı, fizyolojik ve kimyasal yapısı. Çeşitli su ürünlerinin işleme teknolojileri ve işlem akış şemaları.

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI...

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın

Detaylı

Türkiye de Agro-Biyoteknoloji 03 Nisan, 2013

Türkiye de Agro-Biyoteknoloji 03 Nisan, 2013 Türkiye de Agro-Biyoteknoloji 03 Nisan, 2013 Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN Yeditepe Üniversitesi TTGV Biyoteknoloji Semineri Biyoteknoloji Nedir? Biyolojik ürün ve teknolojilerin üre2lmesinde canlı organizma

Detaylı

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR 3. Baskı Tuğba AY / Günsel BİNGÖL / M. Sinan BİNİCİ / Songül BUDAK DİLER Arzu CANSARAN / M. Kemal DEMİRAĞ / Egemen DERE / Nihal DOĞAN Bekir DOĞAN / Nuran EKİCİ

Detaylı

Kodu Dersin Adı T U K AKTS Tür

Kodu Dersin Adı T U K AKTS Tür KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Ders İçerikleri 11101 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 1 4 4 Zorunlu

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0010050001 FİZİK-1 (3+0+0) 5 Spektroskopinin Temelleri, Elektromagnetik Dalgaların ve Temel Paremetrelerin Tanımı, Maddenin Yapısı, Atom

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı