HİZMET SÖZLEŞME TEKLİFİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİZMET SÖZLEŞME TEKLİFİ"

Transkript

1 HİZMET SÖZLEŞME TEKLİFİ 1.TARAFLAR ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASIN na bağlı muyenehanelerde 6331 sayılı yasa ve 4857 sayılı İş Kanunu ile buna istinaden çıkarılan tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda İş Sağlığı Güvenliği hizmeti verilecektir. Ayaş Yolu 25.km 1 OSB. ASO Bulv. Asora iş mrk.adresinde faaliyet gösteren TECRÜBE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK EĞT. VE DAN. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Arasında verilmiş teklifdir. 2. KONU 6331 sayılı yasanın 10. ve 30. maddeleri gereği iş yerinde ortaya çıkabilecek risklere yönelik bir değerlendirme yapmak, iş yerlerinde sağlık ve güvenlik yönünden söz konusu olabilecek mesleki risklerin analizini yapıp, bu analizlerin sonucuna göre gereken tedbirleri almak; sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamak amacı ile İSG tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmasını izlemek, denetlemek ve geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, işçilere ilk yardım ve müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve gerekli tüm eğitimleri vermek veya verdirmek ile yükümlüdür denmektedir. Bu amaçla yukarıdaki sorumlulukları yerine getirilmesi sırasında yapılacak tüm çalışmalara ait hizmet verme işidir. Bu amaçla işletmenizde iş güvenliği konularında hizmet verilecektir. 3. TANIMLAR 3.1. Yüklenici :TECRÜBE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK EĞT. VE DAN. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Mevzuat : 6331 sayılı yasa ve 4857 Sayılı İş Kanunu ve bağlı kanuni düzenlemeler 4. AMAÇ Kurumunuz bünyesindeki işyeri risklerinin yürürlülükte olan mevzuatlar çerçevesinde belirlenmesi, iş akış şemalarının ortaya çıkarılması, iş güvenliği kapsamındaki ölçüm ve kontrollerin yapılması, iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi, İdare tarafından uygulanabilir bir İSG modelinin oluşturulmasını sağlamaktır. Bu kapsamda aşağıdaki verilmiş olan hizmetler gerçekleştirmek.

2 5. HİZMET KAPSAMI 5.1. İş Güvenliği Hizmetleri: İş Güvenliği Uzmanı: İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk, ve eğitimleri hakkında yönetmelik kapsamında, mevzuat gereği bulunması gereken sürede işyerinde bulunmak ve yönetmelik hükümlerine göre hizmet vermek İş Yeri Risk Değerlendirmesi Hazırlanması: Risk değerlendirmesi çalışmasının temel amacı, İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi amacıyla yapılması gereken çalışmaları yapmak Acil Eylem Planı ve Ekiplerin Oluşturulması: Acil durumlarda(deprem, sel, yangın vs) yapılması gereken işlemlerle ilgili hazırlayacağı acil durum planlarını tarafınıza iletecek. Acil durumlar ile ilgili ekipleri oluşturacak ve ekiplerin çalışmalarını denetleyecek. Ekiplerde yer alan işçilere görevleri ile ilgili eğitimleri verilecek. İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında planların oluşturulmasını sağlamak İş Güvenliği Eğitimleri: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin Usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümleri kapsamında eğitim planlarını hazırlayıp plan doğrultusunda İş Güvenliği eğitimlerini verecek/yetkili kişilerce verilmesini sağlayacak ve sertifikalandıracak Dokümantasyon ve Raporlama: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı normlarında hazırlanması gereken formların hazırlanması konusunda danışmanlık işlerini yürütecek ve bu konuda noksanlıkların giderilmesini sağlayacak Kişisel Koruyucu Donanımlar: İşletmenizde çalışacak olan personelin çalışma şartlarına ve mesleki risklerine karşı, risklerin azaltılması ve/veya ortadan kaldırılması amacı ile kullanılması gerekecek olan kişisel koruyucu ekipmanların alınması ve kullandırılması konusunda işverene önerilerde bulunmak Uyarı ve İkaz Levhaları: Çalışma alanı içerisinde, çalışanları ve çalışma alanı içerisinde bulunabilecek olan kişileri tehdit edebilecek olan tehlikelere karşı uyarmak ve saha içerisindeki kuralları göstermek maksadı ile gerekli uyarı ve ikaz levhalarının seçimi konusunda işverene önerilerde bulunmak Makine ve teçhizatların teknik periyodik kontrollerinin yapılmasının takibini yaparak kontrollerin zamanında yapılmasını sağlamak.

3 (Kaldırma araçları, iskelelerin kontrolleri, kazan kontrolleri, basınçlı kaplar kontrolleri, kompresör kontrolleri, elektrik tesisatı ve topraklama kontrolleri, vb.) Makina ve Güvenlik Talimatı Hazırlanması ve Takibi: İşletmenizde yer alan makine ve ekipmanlara ait makine kullanma ve güvenlik talimatlarının oluşturulması ve iş güvenliği ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmesi ve zimmetlenmesi konularında verilecek olan hizmetler İş Yeri Denetimi: İş Güvenliği Uzmanı ve işveren tarafından firmanızda çalışma ortamlarında bulunan veya bulunması muhtemel olan risklere ilişkin denetimler (işçilerin kişisel koruyucu kullanımları, çalışma alanlarındaki tehlikeler, uygunsuz durumlar, güvensiz hareketler, mesleki riskler) yapılacaklar olup, akabinde raporlama ve iyileştirme çalışmaları yürütülecektir İşyeri Hekimliği İşyerine, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personeli yönetmeliğine uygun yeterli süre hizmet verecek işyeri hekimi görevlendirmek İşçilerin işe girişlerinde sağlık muayenelerini yaparak işe uygun olduklarını belirten sağlık raporunu hazırlamak Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince işçilerin periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla yapmak Birden fazla madde veya etkene aynı anda maruz kalınması durumunda, ortaya çıkabilecek sağlık tehlikelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında değerlendirmek Çalışma ortamının gözetimi ile ilğili olarak gerektiğinde ölçümler yapılmasını sağlayarak alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak İşyerinde varsa iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek.

4 6. HİZMET SÜRESİ 6.1. İş bu sözleşme / /2013tarihinde taraflar arasında 2 ( İki ) Nüsha olarak imzalanıp yürürlüğe girmiştir ve süresi 12(ONİKİ) aydır. 7. FİYAT TEKLİFİ No HİZMETİN ADI AYLIK FİYAT İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 1 İşyeri denetimi İşyeri risk analizi hazırlanması Acil eylem planı ve ekiplerin oluşturulması İş güvenliği eğitimleri Dökümantasyon ve raporlama Kişisel koruyucu donanımlar Uyarı ve ikaz levhaları Makina ve güvenlik talimatı hazırlanması HER BİR MUAYENEHANE İÇİN 250 TL + KDV İŞYERİ HEKİMİ 2 İşçilerin sağlık gözetimini yapmak. Sağlık tehlikelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında değerlendirmek. İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılmak. İşçilerin periyodik sağlık muayenelerini yapmak 8. DİĞER ŞARTLAR 8.1. Fiyatlara KDV dahil değildir Uyuşmazlık halinde T.C. Ankara Mahkemelerine başvurulur İşe başlama tarihi, teklifin onaylanmasının ardından firmanız ile birlikte belirlenecektir Fiyat teklifi hizmet bütünlüğü çerçevesinde geçerlidir.

5 9. UYUŞMAZLIKLAR Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesine ANKARA mahkemeleri yetkilidir. 10. FESİH Taraflar sözleşmeyi karşılıklı mutabakata vararak fesih edebilirler. 11. EK DÜŞÜNCELER İlave istek ve düşünceler.. HİZMET VEREN ŞİRKET YETKİLİ HİZMET ALAN ŞİRKET YETKİLİ

6 ASO 1.OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ UZMANI, İŞ BAŞ MÜFETTİŞİ (EMEKLİ), A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, ŞEREF ÖNAL HOCA'NIN ASORA İŞ MERKEZİNDE KURMUŞ OLDUĞU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN TECRÜBE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ, SİZLERE HİZMET VERMEKTEDİR. KADROMUZ; ŞEREF ÖNAL (EMEKLİ İŞ BAŞ MÜFETTİŞİ, A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI EĞİTİCİSİ, 1. OSB UZMANI) DR. FİKRET ÖZME (NAFİZ KÖREZ DEVLET HASTANESİ EMEKLİ BAŞHEKİM YARD. 1. OSB İŞYERİ HEKİMİ) HALİL GÜNGÖR (EMEKLİ KİMYA MÜHENDİSİ, 10 SENELİK B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI) DR. MURAT EMRE VURAN (İŞYERİ HEKİMİ, AİLE HEKİMİ, ACİL TIP EĞİTMENİ, KLİNİK MİKROBİOLOG) SİBEL SELÇUK (KİMYA MÜH B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS MEZUNU) MUSTAFA KAPLAN (EMEKLİ MAKİNA TEKNİK ÖĞRETMENİ, C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI) GÖKHAN TAŞKIRAN (FİZİK MÜHENDİSİ, SORUMLU MÜDÜR, C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS) GÜLSER KIZILSU (HEMŞİRE) AV. AHMET BUĞRAHAN ÖNAL (HUKUK DANIŞMANI) ŞEREF HOCA'NIN TELEFONLARI: MEHMET OĞUZHAN ÖNAL (Genel Müdür): TECRÜBE OSGB: ( tel): (fax): ADRES: AYAŞ YOLU 25.KM. 1.OSB ASO BLV. ASORA İŞ MERKEZİ NO:1/116 SİNCAN /ANKARA ASORA İŞ MERKEZİ, 1. KAT. LOKANTANIN KARŞISI

7 REFERANSLARIMIZ

8

9

Saygılarımızla, Sorumlu Müdür Kimyager Birol PERĐŞAN bilgi@analizisguvenligi.com Telefon: (0312) 446 12 29 Faks: (0312) 446 12 39

Saygılarımızla, Sorumlu Müdür Kimyager Birol PERĐŞAN bilgi@analizisguvenligi.com Telefon: (0312) 446 12 29 Faks: (0312) 446 12 39 Sayın Yetkili, Değerli kurumunuzun şirketimize göstermiş olduğu ilgi ve güven için teşekkür ederiz. Gerek mevcut işlerin yürütümünde, gerekse de odanız açısından yararlı olacağına inandığımız, Đş Sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Firma Yetkilisi : Firma SGK No : Firma Tel&Fax : E-posta : Firma Adresi : Firma Çalışan Sayısı : Firma Ana Konusu : Firma Risk(Tehlike sınıfı) Grubu :

Detaylı

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER Yasal dayanaklar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Detaylı

www.aspirisguvenligi.com

www.aspirisguvenligi.com www.aspirisguvenligi.com kimlerle çalışıyoruz? BUCAKÖY HES NTON BETON ENERJİ NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. K A S ESSARAN T AMBALAJ OZALTIN TOPRAK SANA ve ALPER ÇELEB KATSAN K Quality-Our Reason For Being

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI EKİM-2014 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN ONAYLAYAN Mustafa C. AKPINAR

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç İŞ GÜVENLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ HĠZMET SÖZLEġMESĠ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ HĠZMET SÖZLEġMESĠ ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ HĠZMET SÖZLEġMESĠ Sayfa 1 / 1 Taraflar Madde 1.İşbu sözleşmede taraflar; a. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmeti verecek firma olan Fatih Sultan Mah. 2364 Sk. No: 12 Etimesgut

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

İZMİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

İZMİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İZMİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İZMİR OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELAYA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TIBBİ ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TİCARET SİCİL NO:159997 KARAR SIRA NO:2013/03 A.İLETİŞİM BİLGİLERİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamu çalışanları dahil bütün çalışanlar ve işyerleri

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü

Detaylı

Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır.

Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır. biz kimiz? Hekimpark Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere kurulmuştur. Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında

Detaylı

www.pwc.com.tr 25 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

www.pwc.com.tr 25 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği www.pwc.com.tr 25 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Giriş Çalışma hayatı; istihdamdan, çalışma şartlarına; sosyal güvenlikten, mesleki eğitime; iş sağlığı ve güvenliğinden, yurtdışında çalışan vatandaşların

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul,

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER 4857 sayılı iş Kanunu İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Ekin Efe OSGB; 2012 yılı itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak hizmet vermek amacıyla yetkilendirilmiştir.

Detaylı

6331 Sayılı Yasa Neler Getirecek?

6331 Sayılı Yasa Neler Getirecek? 6331 Sayılı Yasa Neler Getirecek? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan Tebliğe göre dişhekimi muayenehaneleri tehlikeli sınıfta kabul edildi. İşyeri

Detaylı

YÖNETMELİK. b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci,

YÖNETMELİK. b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci, 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com. info@merkezsaglikosgb.com. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com. info@merkezsaglikosgb.com. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com info@merkezsaglikosgb.com Ortak Sağlık Güvenlik Birimi HAKKIMIZDA Merkez Sağlık OGSB; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere kurulmuştur.

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE ORTAK SAĞLIK BİRİMİ UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE ORTAK SAĞLIK BİRİMİ UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE ORTAK SAĞLIK BİRİMİ UYGULAMASI Cumhur Sinan ÖZDEMİR* 4857 sayılı İş Kanunu İşyeri Hekimleri başlıklı 81.maddesi,5763 sayılı Kanunun 4.maddesiyle başlığı ile birlikte

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi : 20.01.2004 Salı Resmi gazete Sayısı : 25352

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 4 1 a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı