Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Kurum Yıl Araştırmacı Hukuk Fakültesi Belmont Üniversitesi 2013 Profesör

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Kurum Yıl Araştırmacı Hukuk Fakültesi Belmont Üniversitesi 2013 Profesör"

Transkript

1 Prof. Dr. Murat ŞEN 1. Adı Soyadı: Murat ŞEN 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanlar: Derece Alan Kurum Yıl Araştırmacı Hukuk Fakültesi Belmont Üniversitesi 2013 Profesör Profesörlük İş ve Sosyal Güvenlik Melikşah Üniversitesi 2011 Hukuku Doçentlik İş ve Sosyal Güvenlik Üniversitelerarası Kurul 2006 Hukuku Araştırmacı Hukuk Fakültesi Hamburg Üniversitesi 2004 Profesör Araştırmacı Hukuk Lüneburg Üniversitesi 2004 Profesör Yardımcı İş ve Sosyal Güvenlik Atatürk Üniversitesi / Erzincan 1998 Doçentlik Hukuku Üniversitesi Doktora Kamu Hukuku Selçuk Üniversitesi 1998 Y. Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1994 Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Yükseklisans Tezi: İslam Hukuku'nda Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi: Eski Hukukumuzda Gerçek Kişilerin Hak ve Fiil Ehliyeti, Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dili: İngilizce, KPDS 81,25 (B seviyesi)

2 5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 5.1. Yüksek Lisans Tezleri 1. Hatice Duygu Özer, Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Alt İşveren Kavramı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, Yusuf Güleşci, Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulaması, Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri Hasan Kayırgan, Yaşlılık Sigortası, Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri Derya Başak Medeni, İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Sorumluluk, Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri Metin Polat, Avukatlık Sözleşmesinde Ücret, Melikşah Üniversitesi SBE, Kayseri Tuba Çiçek, Türk İş Hukukunda Tatil Ücretleri, Melikşah Üniversitesi SBE, Kayseri İmran Aktürk, Osmanlı Yargılama Hukukunda İspat Vasıtaları, Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri 1. Mustafa Tokuç, Erciyes Üniversitesi SBE. 2. Tuğba Güneş, Erciyes Üniversitesi SBE. 3. Hande Nalbantoğlu, Melikşah Üniversitesi SBE. 4. Meral Övüç, Melikşah Üniversitesi SBE. 5. Selçuk Şahin, Melikşah Üniversitesi SBE. 6. Hasan Uslu, Melikşah Üniversitesi SBE. 7. İlknur Yağcı, Melikşah Üniversitesi SBE. 8. Nihal Karahan, Melikşah Üniversitesi SBE. 9. Zafer Ağbuba, Melikşah Üniversitesi SBE.

3 10. Nilüfer Koyuncu, Melikşah Üniversitesi SBE. 11. Mehtap Karaburçak Tuzcu, Melikşah Üniversitesi SBE. 12. Nihan Gizem Kantarcı, Melikşah Üniversitesi SBE. 13. Gülçin Gökçe Keten, Melikşah Üniversitesi SBE Devam Eden Doktora Tezleri 1. Aslıhan Kayık, Erciyes Üniversitesi SBE. 2. Mehmet Arıç, Erciyes Üniversitesi SBE. 3. Yusuf Güleşci, Erciyes Üniversitesi SBE Doktora Sürecinde Devam Eden Danışmanlıklar 1. Murat Turpçu, Erciyes Üniversitesi SBE. 2. Zeycan Ünüvar, Erciyes Üniversitesi SBE. 7. Yayınlar 7.1 Kitaplar 1. Yrd. Doç. Dr. Murat Şen, / Yrd. Doç. Dr. Tekin Memiş, Özel Emeklilik ve Türkiye İçin Sistem Önerisi, İstanbul Yrd. Doç. Dr. Murat Şen,Türkiye Cumhuriyeti nin Onayladığı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanındaki Çok Taraflı Uluslararası Sözleşmeler, Ankara Yrd. Doç. Dr. Murat Şen, İş Hukukunda Çalışma Koşullarında Değişiklik, Seçkin Yayıncılık, Ankara Doç. Dr. Murat Şen, İş Kanunları Sosyal Güvenlik Kanunları (Genel Gerekçe ve Madde Gerekçeleriyle), Detay Yayıncılık, Ankara İlaç Hukuku, Şen, Murat / Başözen, Ahmet, (Editör), (Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, Mayıs 2009), İstanbul Prof. Dr. Murat Şen, İş Kanunları Sosyal Güvenlik Kanunları (İçtihatlı, Gerekçeli ve Kısa Açıklamalı), 2. Baskı, Ankara 2013.

4 7. 2. Uluslararası ve Ulusal Makaleler 1. Belirli Süreli Hizmet Akdinin Süresinin Sonunda Yenilenmeyerek Sona Erdirilmesi Halinde Kıdem Tazminatı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LVIII, S. 1-2, İstanbul 2000, s Cumhuriyet Öncesi Türk Hukukunda Hizmet Akdine Genel Bakış, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, S. 1-2, Erzincan 2000, s Mecelle de Hizmet Akdinin Fesih Dışındaki Sona Erme Halleri, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜEHF nin 10. Öğretim Yılına Armağan, C. V, S. 1-4, Erzincan 2001, s Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu na Eleştirel Bir Yaklaşım, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜEHF nin 10. Öğretim Yılına Armağan, C. V, S. 1-4, Erzincan 2001, s İş Hukukunda Askerlik Yükümlülüğü Nedeniyle İşten Ayrılmanın Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Askerliğini Bedelli Olarak Yapanların Hizmet Akitlerinin Durumu, Yargıtay Dergisi, C. 27, S. 3, Temmuz 2001, s Hizmet Sözleşmesinde Haftalık 45 Saatin Üzerinde Bir Çalışma Süresinin Kararlaştırılması Durumunda Fazla Çalışma, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof.Dr. Fahiman Tekil in Anısına Armağan, İstanbul, 2003, s İş Kanununun Uygulama Alanına Giren Esnaf İşyerleri, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. VI, S. 2, Ankara 2001, s Hizmet Sözleşmesi İle Haftalık 48 Saatlik Çalışma Süresi Kararlaştırılması Durumunda Fazla Çalışma (Tes-İş, Sayı 3, Haziran Temmuz 2001). 9. İkramiye Ödenmemesinin İş Şartı Haline Gelmesi ve İşçi Aleyhine Sonuç Doğuran İşyeri Uygulamaları, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 1-4, Osmanlı Devletinde Sosyal Güvenlik: Ahi Birlikleri, Loncalar ve Vakıflar Çimento İşveren Dergisi, C. 16, S. 6, Kasım 2002, s

5 11. Bildirimli Fesihte İhbar Önellerinin Toplu İş Sözleşmesiyle Artırılması Durumunda İhbar Tazminatı, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜEHF nin 15. Kuruluş Yılına Armağan, C. VI, S. 1-4, Erzincan 2002, s Genel Hatlarıyla Sosyal Güvenlik Reformu, 13. Hizmet Akdinin Bildirimli Feshinde Önel İçinde Gerçekleşen Kıdem Tazminatı Tavan (Üst Sınır) Artışı, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 7, S. 1, Ankara 2002, s Tanzimat Öncesi (Klasik Dönem) Osmanlı Devletinde Sosyal Güvenlik, E- Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 4, Haziran 2002, 15. İşverenin Fesih Hakkının Toplu İş Sözleşmesi Hükmüyle Sınırlandırılması, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VII, S. 1-2, Erzincan 2003, s sayılı Kanuna Göre Bildirimli Feshin Geçerli Nedene Dayanmaması ve İşe İade, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yılına Armağan, C. VII, S. 3-4, Erzincan, 2003, s Çalışma Yaşamında 4857 Sayılı İş Kanunu ve Getirdiği Yeniliklere Genel Bir Bakış, E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Nisan 2004, S. 26, 18. İş Mahkemelerinde Yetki ve Yetki Sözleşmeleri, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VIII, S. 1-2, Erzincan, 2004, s Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat, E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Mayıs 2005, S. 39, 20. Toplu İşçi Çıkarma Prosedürüne Aykırılık, TÜHİS, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Mayıs 2005, C. 19, S Yargıtay Kararları Işığında Yeni İş Arama İzni, TÜHİS, C. 20, S.3, Ağustos İşçinin Verimsizliğine Dayalı Geçerli Nedenle Fesihlerde Fesih Bildiriminin Şekli, Süresi ve İspatı, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. X, S. 3-4, Erzincan

6 Tanzimat ve TBMM Hükümeti Döneminde Sosyal Güvenlik Hukuku Alanındaki Gelişmeler, Atatürk ün 125. Doğum Yılına Armağan, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erzincan 2007, s İşçinin Çalışma Koşullarındaki Değişikliği Altı İşgünü İçinde Yazılı Olarak Kabul Etmemesinin Sonuçları, MESS SİCİL İş Hukuku Dergisi, S. 5, Mart 2007, s Profesyonel Sendika Yöneticisinin İşyerinden Ayrılırken İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sonuçları, MESS SİCİL İş Hukuku Dergisi, Mart 2008, S. 9, s Sosyal Güvenlik Kurumunun (Kurumlarının) İlaç Sınırlaması, Ed. Murat Şen/Ahmet Başözen, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, Mayıs 2008 (9). 27. Geçerli Bir Fesih Nedeni Olarak Ücrete Sık Sık Haciz Konulması (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi nin Bir Kararı Çerçevesinde), Mess SİCİL İş Hukuku Dergisi, Mart 2009, S Geçersiz Fesihte İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde Bildirim Süresi Kullandırılması, Mess Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 17, Mart 2010, s İşverenin İşçiyi Koruma ve Gözetme Borcu Kapsamında İşçinin Kişiliğinin Korunmasına Aykırılık ve Sonuçları, Mess Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 28, Aralık Özel İstihdam Bürolorı Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi, 10. Çalışma Meclisi Toplantısı, Özel İstihdam Bürolorı Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi, İşveren Dergisi, C. 51, sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nun Grev ve Lokavt Konusunda Getirdiği Yenilikler, 30. Yılında Yeni Toplu İş Hukuku Düzeni, İstanbul /15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ne Göre Hizmet Sözleşmesi İle İstihdam Edilen Personelin İş Kanununa Tabi Olup Olmadığı Sorunu (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu nun Tarihli Kararı Çerçevesinde), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. II, S. 3-4, Kayseri 2007, s İşverenin Ücret Ödeme Borcunu İspat Vasıtaları (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir

7 Kararı Çerçevesinde), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. III, S. 1, Kayseri Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi, Sicil İş Hukuku Dergisi, Eylül 2009, Sayı 15, s Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerine Rastlayan Haftalarda Fazla Çalışma, Sicil İş Hukuku Dergisi, Haziran 2010, Sayı 18, s Yargıtay ın İki Farklı İçtihadı Çerçevesinde İl Özel İdaresi İşyerlerinin Dahil Olduğu İşkolu, Mess Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 2011, Sayı: 21, s Sayılı Türk Borçlar Kanunu na Göre İbra Sözleşmesi, Sicil İş Hukuku Dergisi, Aralık 2011, Sayı Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme (Anayasa Mahkemesi nin Tarihli Karar Çevresinde) Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 2012 Sayı 25, s Hizmet Tespiti Davalarında Asıl İşverenin Taraf Sıfatı Sicil İş Hukuku Dergisi, Eylül 2012 Sayı 27, s Gen Analizlerinin İş Hukuk Alanında Kullanımı Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Gen Hukuku Özel Sayısı, Haziran 2012, C. 1, S. 1, s İnsan Hakları Bağlamında Çalışma Hakkı, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S. 2, Kayseri Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Kurulan Geçici İş İlişkisi, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, S. 1, Kayseri Meslek Edinilmiş (Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla) Geçici İş İlişkisi, İstihdam Dergisi, Sayı 13, Nisan-Mayıs-Haziran The Historical Development of Turkish Law, HUFS Global Law Review, Volume 6, August 2014, Number The Development of Turkish Law in Historical Process, Hankuk Universty of Foreign Studies Law Research Institute, 2014, South Korean.

8 47. Hukuk Devleti İlkesi Bağlamında Sosyal Güvenlik Hakkı, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 2, Kayseri İslam ve Osmanlı Hukukunda Kamulaştırma Müessesesi, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, ve 1982 Anayasalarında Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 1, Önceki Hukukumuzda Şahitliğin Şartları ve Nisabı, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 1, Anayasal Belge Olarak Medine Sözleşmesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 1-2, Şahitliğin Geçerlilik Şartlarının Önceki Hukukumuzdaki Düzenleniş Biçimi, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1, İslam ve Osmanlı Hukukunda Kamulaştırma Müessesesi, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, ve 1982 Anayasalarında Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 1, Önceki Hukukumuzda Şahitliğin Şartları ve Nisabı, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 1, Osmanlı Hukukunun Yapısı, Osmanlı, 6 Teşkilat, Ankara Şahitliğin Geçerlilik Şartlarının Önceki Hukukumuzdaki Düzenleniş Biçimi, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1, Osmanlı Hukukunun Yapısı, Yeni Türkiye Dergisi, Eski Yargılama Hukukumuzda Şahidin Yükümlülükleri ve Başkasından Naklen Şahitlikte Bulunma, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, S. 1-2, Erzincan Osmanlı Devleti nde Sosyal Güvenlik Sistemi, Türkler, C. 10, Osmanlı Hâyrat ve Vakıf Sistemi Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s

9 7.3. Uluslararası ve Ulusal Toplantılarda Sunulan Tebliğler 1. İş Güvenliği Teknik Elemanları İstihdam Zorunluluğu, Erciyes Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, 05 Mayıs 2008, Develi. 2. Sosyal Güvenlik Kurumunun (Kurumlarının) İlaç Sınırlaması, Ed. Murat Şen/Ahmet Başözen, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, Mayıs 2008 (9). 3. İşyerindeki Psikolojik Taciz, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 29 Aralık 2009, Kayseri. 4. Geçici Nitelikli Çalışma İlişkilerinde İşverenin Sorumluluğu, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu II, 30 Nisan 2010, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2010 Ankara. 5. İşyeri Hekimliği, III. Sağlık Hukuku Kurultayı 7-8 Mayıs 2010, Ankara Barosu, 2010 Ankara. 6. Girişimcilikte Hukuk ve Yasaların Önemi, Global Girişimcilik Konferansı 5 Kasım 2010, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2010 Kayseri. 7. Gen Analizlerinin İş Hukuk Alanında Kullanımı Melikşah Üniversitesi, 2-3 Nisan 2010, Kayseri. 8. Teaching Problems in Turkey s Law Schools 21st International Conference on Teaching and Learning,19-23 Nisan 2010, Florida State College, U.S.A. 9. Çağdaş Düzenlemeler Işığında Anayasa daki Son Değişiklikler Melikşah Üniversitesi, 27 Mayıs 2010, Kayseri. 10. Türk Borçlar Kanunu Osmaniye Barosu, 13 Ocak 2011, Osmaniye. 11. Tanzimat Öncesi (Klasik Dönem) Osmanlı Devleti nde Sosyal Güvenlik International Balkan Annual Conference,9-13 Mayıs 2011,Macedonia-Skopje. 12. Working Age of Children and Adolescent in Turkish Employment and Social Security Law American Canadian Conference for Academic Disciplines,23-26 Mayıs

10 2011,Toronto. 13. Labour Conditions for Women in Turkish Labour Law International Conference for Academic Disciplines Second Annual Conference,29 Mayıs-2 Haziran 2011,Harvard University Sayılı Türk Borçlar Kanunu Melikşah Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, 9 Aralık 2011,Kayseri. 15. Türk Borçlar Kanunu Eskişehir Barosu, Eylül 2011, Eskişehir. 16. Uluslararası Anayasa Sempozyumu Melikşah Üniversitesi, Anadolu Hukuk Derneği (AHUDER), 10 Ekim 2011, Kayseri. 17. MOBBİNG, İş Yerinde Psikolojik Taciz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Eğitim Bir-Sen,11 Ocak 2012, Osmaniye. 18. Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kahramanmaraş Barosu, Şubat 2012, Kahramanmaraş Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu İnönü Üniversitesi, Malatya Barosu, 27 Nisan 2012, Malatya. 20. Minimum Wage Commission in Turkish Labour Law and Business Market The Normative Anatomy of Society: Relations Between Norms and Law in the 21st Century,24 Nisan-30 Nisan 2012, Harvard University,Boston,U.S.A. 21. Kamu Denetçiliği Kurumu Paneli Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2 Mayıs 2012, Kayseri. 22. Social Security System in Turkey Swedish Turkish Business Fedaration, Eylül 2012, İsveç. 23. Türk Borçlar Kanunu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Barosu, 17 Mayıs 2012, Antalya. 24. Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu KTO Karatay Üniversitesi, 12 Mayıs 2012, Konya. 25. Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kahramanmaraş Barosu,

11 5 Haziran, 2012, Kahramanmaraş. 26. Günümüz Problemi Mobbing, Gazi Üniversitesi, 26 Mart 2013, Ankara. 27. Türkiye nin Demokratikleşme Sürecinde Başkanlık Sistemi, Topkapı Eğitim Vakfı, Oturum Başkanlığı, 4-5 Nisan 2013, İstanbul. 28. Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tanzimi ve Usulü Kongresi, Ankara Barosu, Oturum Başkanlığı, Nisan 2013, Ankara. 29. Avukatlık Mesleğinin Güncel Sorunları, Kayseri Barosu, Oturum Başkanlığı, 19 Nisan 2013, Kayseri Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu İle Sendikal Güvencelere Getirilen Değişiklikler, Azerbaycan Kafkas Ünivesitesi Genç Araştırmacıların 1. Uluslararası Bilimsel Konferansı, Nisan 2013, Azerbaycan. 31. Mobbing ve Mobbinge Karşı Korunma Yolları, 30 Nisan 2014, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale. 32. Atipik istihdam Sözleşmelerinin Geçerliliği, Kocaeli Üniversitesi, 4 Mayıs 2013, Kocaeli. 33. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde İşçinin ve İşverenin Sorumlulukları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 7 Mayıs 2013, Kayseri Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nun Grev ve Lokavt Konusunda Getirdiği Yenilikler, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 17 Mayıs 2013, İstanbul, s Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi TİSK İşveren Dergisi, Cilt 51, Sayı:5, s , Eylül-Ekim Bir İnsan Hakkı Olarak Çalışma Hakkı Azerbaycan 2020, Geleceğe Bakış Gelişme Strateji Sürecinde İnsan Haklarının Etkili Korunması I. Uluslararası Konferans, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Qafqas Üniversitesi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe ve Hukuk Enstitüsü, Kasım 2013, Bakü, açılış konuşması. 37. Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile Geçici İş İlişkisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10.Çalışma Meclisi Toplantısı Dergisi 3.Panel: (s Ankara,2013)

12 38. Etkin ve Verimli Bir Yargı İçin Yargı Mensuplarının Eğitimi Sempozyumu Ekim 2013 Sonuç Bildirgesi, Deklarasyon. 39. Esnek Çalışma Bağlamında Geçici İş İlişkisi ve Özel İstihdam Büroları, Hukuk Biliminin Güncel Sorunları 3. Uluslararası Kongre Bildiri Kitabı, Cilt 2, s , 4-6 Mayıs Samsun-TÜRKİYE. 40. Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Hukukundaki Gelişmeler The Development in Law a Connected World Conference 12 Mayıs 2014, Hankuk Üniversitesi, Seul, Güney Kore. 41. Sözleşme Hukukunun Temel Problemleri, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Konferans, Oturum Başkanlığı, 23 Mayıs International Conference for Academic Disciplines, International Journal of Art and Sciences (IJAS), Universitat Autonoma, Barcelona Spain, 14 June The Historical Development of Turkish Law, Hufs Global Law Rewiew, V. 6, August 2014, N Hukuk Devleti İlkesi Bağlamında Sosyal Güvenlik Hakkı, Azerbaycan da Hukuk Devletinin Güncel Sorunları, II. Uluslararası Konferans, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Qafqas Üniversitesi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe ve Hukuk Enstitüsü, Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi, Ekim 2014, Bakü, açılış konuşması için, tebliğ metni için tıklayınız. 45. Kadın Hakları Paneli, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve EHAK, Oturum Başkanlığı, Mart Kadın ve Şiddet, Melikşah Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Merkezi, Mart Eğitimden Hayata Avukatlık Mesleği, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Panel Moderatörlüğü Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve AB Katılım Ortaklığı Çerçevesinde Yapılan Reformlar, AB Projesi, Kayseri Ticaret Odası, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, 28 Nisan 2015, Kayseri. 49. Hukuk Devletinde İş Sağlığı ve Güvenliği ve AB Reformları, Azerbaycan Milli

13 İlimler Akademisi, 1-2 Mayıs 2015, Bakü Azerbaycan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 1. Şen M., Teaching Problems in Turkey s Law Programs, Turkish Studies in Higher Education, Edt. Fatih Öztürk / Jerry J. Wisner, Published by Florida State College, Jacksonville, USA, Projeler 1. E-Akademi, Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Ulusal ve Uluslararası Hakemli İnternet Dergisi, Proje Yöneticiliği, Elektronik Ortamda Yargı Kararları, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu Projesi, Proje Yönetici Yardımcısı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Gen Analizleri, Atatürk Üniversitesi Rektörlük Projesi, Proje Araştırmacısı, Akademik ve İdari Görevler 1. Bilim ve Yayın Komisyonu Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi Editörlüğü, E-Akademi, Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi Editörlüğü, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, Türkiye Taekwondo Federasyonu Erzincan İl Temsilciliği, Erzincan Sanayi ve Ticaret Odası İl Tahkim Kurulu Üyeliği, Erzincan İl İstihdam Kurulu Üyeliği, Erzincan İl İstihdam Yürütme Kurulu Başkanlığı, Bilimsel Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yayın Komisyonu Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği,

14 12. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Editörlüğü, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Uluslararası Düzeyde Gerçekleştirilen I. Sağlık Hukuku Sempozyumu İlaç Hukuku, Düzenleme Kurulu Başkanlığı, Mayıs 2008, Kayseri. 15. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Rekabet Kurulu tarafından Uluslararası Düzeyde Gerçekleştirilen Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-VI, Düzenleme Kurulu Başkanlığı, Nisan 2008, Kayseri. 16. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Rekabet Kurulu tarafından Uluslararası Düzeyde Gerçekleştirilen Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-VII, Düzenleme Kurulu Başkanlığı, Nisan 2009, Kayseri. 17. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekilliği, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı, Melikşah Üniversitesi tarafından Uluslararası Düzeyde Gerçekleştirilen Uluslararası Gen Hukuku Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanlığı, Nisan 2010, Kayseri. 23. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Editörlüğü,

15 26. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, Üniversitelerarası Kurul Üyeliği Melikşah Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Melikşah Üniversitesi Senato Üyeliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Toplu İş Sözleşmesi / Toplu Görüşme uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu 9 uncu dönem ( ) Resmi Arabulucu, Kayseri Bölge Çalışma Müdürlüğü Görev Alanı (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Tokat). 31. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Toplu İş Sözleşmesi / Toplu Görüşme uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu 10 uncu dönem ( ) Resmi Arabulucu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Görev Alanı ve Görev Alanının kapsadığı iller (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir) 32. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Toplu İş Sözleşmesi / Toplu Görüşme uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu 11 inci dönem ( ) Resmi Arabulucu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Görev Alanı ve Görev Alanının kapsadığı iller (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir) 33. Melikşah Üniversitesi Etik Kurul Üyeliği Melikşah Üniversitesi Etik Kurul Başkanlığı-2014-devam ediyor 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 1. Üniversitelerarası Kurul Üyeliği 2013 Devam ediyor. 2. Melikşah Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009 Devam ediyor. 3. Melikşah Üniversitesi Senato Üyeliği, 2009 Devam ediyor. 4. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, Devam ediyor. 5. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, Devam ediyor. 6. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Toplu İş Sözleşmesi / Toplu Görüşme Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu 11 inci dönem ( ) Resmi Arabulucu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Görev Alanı ve Görev Alanının kapsadığı

16 iller (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir) 7. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakemliği 8. Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Akademisi (International Academy of Comparative Law) üyeliği 11. Ödüller 1. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) tarafından 2000 yılında düzenlenen Özel Emeklilik Fonları ve Türkiye İçin Öneriler isimli yarışmada Özel Emeklilik ve Türkiye İçin Sistem Önerisi adlı ortak çalışma ile üçüncülük ödülü 2. Melikşah Üniversitesi tarafından düzenlenen, Uluslararası Atıf Endeksi TÜBİTAK "2012 Yılı Sosyal Bilimler Alanı Yayın Teşvik " kapsamında birincilik ödülü. 3. Gençlik ve Spor Bakanlığı Teşekkür Belgesi, Ağutos Çalışma Meclisi Toplantısı'nda, Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi Tebliği ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından Teşekkür Belgesi, Eylül Yılı Bilimsel Teşvik Ödülü, Melikşah Üniversitesi.

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Email: kbakirci@hacettepe.edu.tr Anabilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlık Alanları Uluslararası, Avrupa Birliği ve Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; Kamu

Detaylı

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk 1973 Fakültesi

Detaylı

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER 1 Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi I. Kimlik Bilgileri İÇİNDEKİLER Konya,5.Aralık.2014. II. III. IV. Adresleri ve Telefon Numaraları Eğitimi, Kariyeri ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Telefon İş : +90 (312) 551 55 57 GSM : +90 (505) 775 55 10 Faks : +90 (312) 551 50

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : 04.09.1975 Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : 0258 296 2711 Faks : 0258 296 2626 E-mail

Detaylı

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de! SİCİL MART 2006 1 1. Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İdari Para Cezaları Konusunda Son Gelişmeler 2. Prof. Dr. M. Polat SOYER 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Asıl İşveren-Alt

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER Adı Soyadı Ünvanı Görevi : M. Refik KORKUSUZ : Prof. Dr. : Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Refik KORKUSUZ, 1963 yılında Diyarbakır da doğdu. Henüz iki

Detaylı

PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN

PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN I İSTANBUL 2011 Yay n No : 2584 Armağan Dizisi : 13 Ekim 2011 - İstanbul ISBN 978-605 - 377-606 - 2 (Takım No) ISBN 978-605 - 377-607 - 9 (Cilt I) Editör Doç. Dr. Süleyman

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 faaliyet dönemi ile ilgili 40. Olağan Genel

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- İdareye İlişkin Bilgiler.... Fiziksel Yapı. Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Hukuk Fakültesi 2015-2016

Hukuk Fakültesi 2015-2016 Hukuk Fakültesi 2015-2016 Dekanın Mesajı Değerli Arkadaşlar, Öncelikle adaleti sağlamaya ilişkin mesleki eğitim ve öğretimin yapıldığı Hukuk Fakültesi nde okuma düşüncesinde olan sizleri gönülden kutluyorum.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ ****************************************************

ÖZGEÇMĐŞ **************************************************** ÖZGEÇMĐŞ **************************************************** PROF. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMĐR ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ * ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ ÇALIŞMA EKONOMĐSĐ VE ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐ BÖLÜMÜ 4452, BEYAZIT ĐSTANBUL

Detaylı

ankarabulteni@tusiad.org

ankarabulteni@tusiad.org SAYI: 2011-10 03 Ekim 2011 İÇİNDEKİLER: I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ II. III. IV. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI AVRUPA KÖŞESİ NİN BAZI ÖNEMLİ TEMASLARI BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni 2004 yılından

Detaylı

SUNUŞ. Yılmaz AKÇİL Danıştay Üyesi Akademi Başkanı

SUNUŞ. Yılmaz AKÇİL Danıştay Üyesi Akademi Başkanı SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans (LL.M) Hukuk Münih LMU Universitesi

Detaylı