ĠÇĠNDEKĠLER YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA VERĠLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER 2010-2011 YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA VERĠLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1-5"

Transkript

1

2 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ ĠÇĠNDEKĠLER - YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA VERĠLERĠ Sayfa ĠÇĠNDEKĠLER -5 A- YTÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ - GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ BAġVURULARI A. ÖNEMLĠ TARĠHLER A. BAġVURULAR - A.. BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 7-9 A.. YTÜ YABANCI DĠL YETERLĠK SINAVI A.. MÜLAKAT A.. BAġVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI - A. KESĠN KAYIT - A.. KESĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER A.. YEDEK ADAYLARIN KESĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ A.. - GÜZ YARIYILI DERS KAYIT ĠġLEMLERĠ A. DERS MUAFĠYETĠ ĠÇĠN BAġVURU ĠġLEMLERĠ A.5 ASKERLĠK SEVK TEHĠRĠ YAPTIRMAK ĠSTEYEN ÖĞRENCĠLER B- YTÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ - GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ KONTENJANLARI B. - GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI -7 B. - GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ YATAY GEÇĠġ 7 ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI B. - GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ 8 KONTENJANLARI C- TÜM ANABĠLĠM DALLARI DOKTORA, TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BAġVURULARI VE KESĠN KAYITLARIN DAĞILIMI C.. DOKTORA 9 C.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS C.. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS D- ANABĠLĠM DALLARI VE PROGRAMLARINA YAPILAN DOKTORA, TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BAġVURULARI VE KESĠN KAYITLARININ AYRI AYRI DAĞILIMI D. BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI - D.. DOKTORA D.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D. BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI BĠYOLOJĠ PROGRAMI D. BĠYOMÜHENDĠSLĠK ANABĠLĠM DALI BĠYOMÜHENDĠSLĠK PROGRAMI 5- D.. DOKTORA 5 D.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS Sayfa / 7

3 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI 7-8 D.. DOKTORA 7 D.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 8 D.5 ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI 9- D.5. ELEKTRİK MAKİNELERİ VE GÜÇ ELEKTRONİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 9 D.5. ELEKTRİK TESİSLERİ PROGRAMI D.5. DOKTORA D.5. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D. ELEKTRONĠK VE HABERLEġME MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI -5 D.. ELEKTRONİK PROGRAMI D... DOKTORA D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D.. HABERLEŞME PROGRAMI D.. DOKTORA D.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 5 D.7 ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI - D.7. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI D.7. DOKTORA D.7. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 7 D.7. SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 8 D.7. İŞ GÜVENLİĞİ TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI 9 D.8 FĠZĠK ANABĠLĠM DALI FĠZĠK PROGRAMI - D.8. DOKTORA D.8. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D.9 GEMĠ ĠNġAATI VE GEMĠ MAKĠNELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI GEMĠ ĠNġAATI MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI - D.9. DOKTORA D.9. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D. HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI -8 D.. GEOMATİK PROGRAMI D.. DOKTORA D.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 5 D.. TAŞINMAZ DEĞERLEME VE GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI D.. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA 7 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 8 D. ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI 9- D.. GEOTEKNİK PROGRAMI D... DOKTORA 9 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 5 D.. HİDROLİK PROGRAMI D... DOKTORA 5 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 5 D.. KIYI VE LİMAN MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI D... DOKTORA 5 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 5 D.. MEKANİK PROGRAMI D... DOKTORA 55 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 5 D..5 ULAŞTIRMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 57 D.. YAPI PROGRAMI D... DOKTORA 58 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 59 D..7 YAPI İŞLETMESİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sayfa / 7

4 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. ĠSTATĠSTĠK ANABĠLĠM DALI ĠSTATĠSTĠK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI -7 D. KĠMYA ANABĠLĠM DALI D.. ANALİTİK KİMYA PROGRAMI D... DOKTORA D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D.. ANORGANİK KİMYA PROGRAMI D... DOKTORA D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 5 D.. BİYOKİMYA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI D.. FİZİKOKİMYA PROGRAMI D... DOKTORA 7 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 8 D..5 ORGANİK KİMYA PROGRAMI D..5. DOKTORA 9 D..5. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 7 D. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI 7-7 D.5. DOKTORA 7 D.5. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 7 D.5 KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDĠSLĠĞĠ 7 TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI D. MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI 7 D.. ENERJİ PROGRAMI D... DOKTORA 7 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 75 D.. ISI PROSES PROGRAMI D... DOKTORA 7 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 77 D.. İMAL USULLERİ PROGRAMI D... DOKTORA 78 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 79 D.. KONSTRÜKSİYON PROGRAMI D... DOKTORA 8 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 8 D..5 MAKİNE TEORİSİ VE KONTROL PROGRAMI D..5. DOKTORA 8 D..5. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 8 D.7 MATEMATĠK ANABĠLĠM DALI MATEMATĠK PROGRAMI 8-85 D.7. DOKTORA 8 D.7. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 85 D.8 MATEMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI MATEMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI 8-87 D.8. DOKTORA 8 D.8. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 87 D.9 METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI 88 D.9. MALZEME PROGRAMI D.9.. DOKTORA 88 D.9.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 89 D.9. ÜRETİM PROGRAMI D.9.. DOKTORA 9 D.9.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 9 D. MĠMARLIK ANABĠLĠM DALI 9- D.. BİLGİSAYAR ORTAMINDA MİMARLIK TEZLİ YÜKSEK 9 LİSANS PROGRAMI Sayfa / 7

5 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. BİNA ARAŞTIRMA VE PLANLAMA PROGRAMI D... DOKTORA 9 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 9 D... TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS 95 D.. KONUT ÜRETĠMĠ VE YAPIM YÖNETĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI 9 D.. MİMARİ TASARIM PROGRAMI D... DOKTORA 97 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 98 D..5 MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI PROGRAMI D..5. DOKTORA 99 D..5. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D.. RÖLÖVE-RESTORASYON PROGRAMI D... DOKTORA D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D..7 YAPI PROGRAMI D..7. DOKTORA D..7. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D..8 YAPI FİZİĞİ PROGRAMI D..8. DOKTORA 5 D..8. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D. ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI 7- D.. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE PLANLAMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 7 D.. KENTSEL KORUMA VE PLANLAMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 8 D.. KENTSEL MEKAN ORGANİZASYONU-TASARIM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 9 D.. PEYZAJ PLANLAMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI D.. ŞEHİR PLANLAMA DOKTORA PROGRAMI E- YATAY GEÇĠġ - E. ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI E. MĠMARLIK ANABĠLĠM DALI - E.. MĠMARLIK TARĠHĠ VE KURAMI DOKTORA PROGRAMI E.. MĠMARĠ TASARIM PROGRAMI E... DOKTORA E... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 5 E. METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÜRETĠM DOKTORA PROGRAMI E. ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI 7- E.. KENTSEL MEKAN ORGANİZASYONU-TASARIM TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI 7 E.. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE PLANLAMA TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI 8 E.. KENTSEL KORUMA VE PLANLAMA TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI 9 E.. PEYZAJ PLANLAMA TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI E..5 ŞEHİR PLANLAMA DOKTORA PROGRAMI Sayfa / 7

6 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ F- YABANCI UYRUKLULAR F. ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI -5 F.. GEOTEKNİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI F.. HİDROLİK DOKTORA PROGRAMI F.. MEKANİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI F.. YAPI İŞLETMESİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 5 F. MİMARLIK ANABİLİM DALI -9 F.. MİMARİ TASARIM PROGRAMI F... DOKTORA F... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 7 F.. KONUT ÜRETİMİ VE YAPIM YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 8 F.. YAPI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 9 F. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI - F.. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI F... DOKTORA F... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS F.. SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI F. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI - F.. DOKTORA F.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS EKLER FORMLAR DOKTORA PROGRAMLARINA BAġVURU FORMU 7 YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA BAġVURU FORMU 8 Sayfa 5 / 7

7 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ A- YTÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ - GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ BAġVURULARI Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün aģağıda belirtilen anabilim dallarına Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Programlar ve kontenjanlar Ek- de verilmiģtir. A. ÖNEMLĠ TARĠHLER BaĢvuru Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 9- Ağustos Saat 9:-: Çukursaray-Fen Bilimleri Enstitüsü F 8 no lu salon 5 Temmuz Pazartesi Mülakat Ağustos- Eylül Kazananların Ġlanı Kesin Kayıt Ders Muafiyeti BaĢvuruları Yedek kaydı Eylül Eylül. Bu tarihler arasında asıl listede adı bulunan öğrencilerin kayıtları, Kesin Kayıt Randevu Çizelgesi nde belirtilen günlerde, 9:-: saatleri arasında Çukursaray-Fen Bilimleri Enstitüsü F 8 no lu salonda yapılacaktır. 5- Eylül tarihleri arasında, kayıt yapılan anabilim dalı baģkanlığına yapılacaktır. Eylül (Yedek kontenjanları, Eylül saat 8:'da Enstitü panolarında ve web sayfasında ilan edilecektir.) A. BAġVURULAR BaĢvurular 9- Ağustos tarihleri arasında aģağıdaki Randevu Çizelgesi ne göre yapılacaktır. BaĢvuru evrakı eksik olan öğrencinin baģvurusu kabul edilmeyecektir. Çizelge, ilk tercihlere göre düzenlenmiģtir. BaĢvuru günlerine uymanız önemle rica olunur. Sayfa / 7

8 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ Çizelge. BaĢvuru Randevu Çizelgesi BAġVURU TARĠHĠ YÜKSEK LĠSANS DOKTORA 9- Ağustos - Ağustos ve Ağustos 7-8 Ağustos 9- Ağustos Harita Müh., ĠnĢaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Matematik Müh. Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Müh., Elektronik ve HaD. Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh., Fizik Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Müh., Biyoloji, Ġstatistik, Kimya, Matematik Makine Mühendisliği, Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstri Müh. Mimarlık, ġehir ve Bölge Planlama Harita Müh., ĠnĢaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Matematik Müh. Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Müh., Elektronik ve HaD. Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh., Fizik Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Müh., Kimya, Matematik Makine Mühendisliği, Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Mimarlık, ġehir ve Bölge Planlama A.. BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER. BaĢvuru formu FBE web sayfasından alacağınız baģvuru formunu ( sayfa) doldurunuz ve fotoğrafınızı yapıģtırınız. BaĢvuru formunda güncel e-posta adresinizi yazınız. Öğrenciliğiniz süresince iletiģim bu adresten sağlanacaktır. Yüksek lisans programlarına baģvuranlar, en fazla, doktora programlarına baģvuranlar ise tek tercih yapabilirler. Ġki tercih yapmıģsanız, baģvuru formundan bir fotokopi çekerek aslına ekleyiniz. (Her biri farklı Anabilim Dalı na gönderileceğinden iki adet baģvuru formu gerekmektedir.). Diploma Yüksek lisans baģvurusu için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi, doktora baģvurusu için yüksek lisans diplomasının aslı ve fotokopisi bulundurulacak, aslı ile fotokopisi karģılaģtırılacak, aslı iade edilecek, fotokopisi alınacaktır. Hangi lisans programından mezun olanların hangi yüksek lisans programına, hangi yüksek lisans programından mezun olanların hangi doktora programına baģvurabileceğini gösteren liste Ek- de verilmiģtir. Sayfa 7 / 7

9 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ Ek- deki koģulları sağlayamayanların baģvuruları alınmayacaktır. Yabancı ülke üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK ten alınmıģ diploma eģdeğerlik belgesi gerekmektedir. YÖK ten alınmıģ diploma eģdeğerlik belgesi olmayanların baģvuruları alınmayacaktır.. Transkript Transkriptin aslı ve fotokopisi bulundurulacak, aslı ile fotokopisi karģılaģtırılacak, aslı iade edilecek, fotokopisi alınacaktır. Yüksek lisansa baģvurabilmek için istenilen en az lisans not ortalamasının, doktora programlarına baģvurabilmek için istenilen en az yüksek lisans not ortalamasının sağlanması gerekmektedir. Bu ortalamaları anabilim dallarına göre düzenlenmiģ olarak Ek- de bulabilirsiniz. Ġstenilen en az not ortalamasını sağlayamayanların baģvuruları alınmayacaktır.. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı) belgesi ya da eģdeğer belgeler ALES belgesi aslı ve fotokopisi bulundurulacak, aslı ile fotokopisi karģılaģtırılacak, aslı iade edilecek, fotokopisi alınacaktır. Yüksek lisans ve doktora programlarına baģvurabilmek için istenilen en az ALES (sayısal) puanlarını, anabilim dallarına göre düzenlenmiģ olarak Ek- de bulabilirsiniz. ALES belgesi ile eģdeğer belgelerin geçerlilik süresi yıldır. a) Yüksek lisans eğitimine Enstitümüzde ya da baģka bir yükseköğretim kurumunda baģlayanlardan eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora eğitimine baģvuranların, b) Yüksek lisans eğitimine baģladıktan sonra kayıtlarının silinmesi nedeniyle eğitime en fazla bir yarıyıl ara verenlerin, c) veya bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden baģka bir programa baģvuran adayların önceki ALES belgeleri geçerlidir. Ancak en az ALES (sayısal) puan koģulunu sağlamaları gereklidir. ALES belgesine eģdeğer belgeler ve karģılıkları aģağıda belirtilmektedir. ALES (SAYISAL) GRE (SAYISAL PUAN) GMAT Ġstenilen en az ALES puanını sağlayamayanların baģvuruları alınmayacaktır. Sayfa 8 / 7

10 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ 5. Fotoğraf adet fotoğraf, baģvuru sırasında giriģ belgesine yapıģtırılacaktır.. Yabancı Dil Belgesi Doktora baģvurularında; Üniversite Senatosu nca geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavları ve gerekli olan taban puanları Çizelge de belirtilmiģtir. Doktora baģvurularında YTÜ yabancı dil sınavı geçerli değildir. Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren (üç) yıldır. Yüksek lisans baģvurularında; Üniversite Senatosu nca geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavları ve gerekli olan taban puanları Çizelge de belirtilmiģtir. Yabancı dil muafiyet belgelerinden herhangi birine sahip olmayan adaylar 5 Temmuz Pazartesi günü yabancı dil yeterlik sınavına girebilirler. YTÜ yabancı dil yeterlilik sınavından ve üstü puan alan adaylar, yabancı dil yeterlik koģulunu sağlamıģ olurlar. Yabancı Diller Yüksekokulu nun vereceği sınav sonuç belgesinin baģvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir. Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren (üç) yıldır. Çizelge. Yüksek lisans ve doktora baģvurularında, geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavları ve istenilen taban puanları KISALTMA YABANCI DĠL SINAV ADI YÜKSEK LĠSANS TABAN PUANI DOKTORA TABAN PUANI YTÜ YTÜ Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavı - ÜDS KPDS TOEFL-IBT TOEFL-CBT arası Kurul Yabancı Dil Sınavı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Test of English as a Foreign Language-Internet Based Test of English as a Foreign Language-Computer Based 5 (Fen Bilimleri Alanı) 55 (Fen Bilimleri Alanı) TOEFL-PBT Test of English as a Foreign Language-Paper Based 5 5 IELTS International English Language Testing Systems Sayfa 9 / 7

11 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ A.. YTÜ YABANCI DĠL YETERLĠK SINAVI Yukarıda belirtilen yabancı dil muafiyet belgelerinden herhangi birine sahip olmayan Yüksek Lisans adayları için Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) nce 5 Temmuz Pazartesi günü yabancı dil sınavı yapılacaktır. Ġngilizce Yeterlik Sınavının yapılacağı sınav salonu ile ilgili bilgilere Yabancı Diller Yüksekokulu nun internet sayfasından (http://www.ybd.yildiz.edu.tr) ulaģabilirsiniz. Ġngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinin birinden yapılan bu sınavda üzerinden en az puan alanlar yabancı dilden baģarılı sayılırlar. BaĢvurular YTÜ-Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ne yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) nden alınabilir. Bu sınavda ın altında not alan öğrencilerin baģvuruları alınmayacaktır. A.. MÜLAKAT BaĢvuruları kabul edilen, geçerli yabancı dil belgesi olan bütün adaylar Ağustos- Eylül tarihleri arasında mülakata alınacaktır. Mülakat günleri, saatleri ve yerleri programlara göre belirlenmiģtir. Programların mülakat günleri, saatleri ve yerleri Enstitümüz web sayfasından öğrenilebilir. Mülakata katılmayan aday baģarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. A.. BAġVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, ALES puanı, lisans baģarı düzeyi ve mülakat sonuçları değerlendirilerek yapılır. Adayların sıralamaya esas baģarı notu; (.5 * ALES puanı +. * lisans ağırlıklı not ortalaması +. * mülakat notu) formülüyle hesaplanır. BaĢarı notlarına göre, adaylar sıralanarak kontenjan doluncaya kadar programlara yerleģtirilir. Ancak bir adayın sıralamada yer alabilmesi için baģarı notunun en az (altmıģ) olması gerekir. BaĢarı notu eģit olanlarda, lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Doktora programlarına öğrenci kabulü, ALES puanı, yüksek lisans baģarı düzeyi ve mülakat sonuçları değerlendirilerek yapılır. Adayların sıralamaya esas baģarı notu; Sayfa / 7

12 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ (.5 * ALES puanı +. * yüksek lisans ağırlıklı not ortalaması +. * mülakat notu) formülüyle hesaplanır. BaĢarı notlarına göre, adaylar sıralanarak kontenjan doluncaya kadar programlara yerleģtirilir. Ancak bir adayın sıralamada yer alabilmesi için baģarı notunun en az 7 (yetmiģ) olması gerekir. BaĢarı notu eģit olanlarda, yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. A. KESĠN KAYIT YÖK Yürütme Kurulu nun 5/7/5 tarihli kararı uyarınca aynı anda iki lisansüstü programda öğrenim görülmesi yasaklanmıģtır. Kayıt hakkını kazanan adaylardan, kesin kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiģ sayılırlar. Kesin kayıt Eylül tarihleri arasında, aģağıdaki Randevu Çizelgesi ne göre yapılacaktır. Kayıt günlerine uymanız önemle rica olunur. Yedek kayıt tarihi bütün programlar için Eylül dur. KESĠN KAYIT TARĠHĠ 5 Eylül YÜKSEK LĠSANS Harita Müh., ĠnĢaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Matematik Müh., DOKTORA Harita Müh., ĠnĢaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Matematik Müh., Eylül Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Müh., Elektronik ve HaD. Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh., Fizik Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Müh., Elektronik ve HaD. Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh., Fizik 7 Eylül Eylül Eylül Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Müh., Biyoloji, Ġstatistik, Kimya, Matematik, Makine Mühendisliği, Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstri Müh., Mimarlık, ġehir ve Bölge Planlama Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Müh., Kimya, Matematik, Makine Mühendisliği, Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Mimarlık, ġehir ve Bölge Planlama Sayfa / 7

13 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ A.. KESĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER Kayıt iģlemleri sırasında aģağıda belirtilen belgelerin getirilmesi gerekmektedir.. Diploma aslı ve adet fotokopisi Diploma aslı gereklidir ve kesin kayıtta alınır. Eğitim süresi sonuna kadar öğrenciye diplomasının aslı verilmemektedir. Askerlik tecil iģlemleri için Askerlik Daire BaĢkanlıkları nca diplomanın aslı ve noter onaylı bir örneği istenmektedir. Bu veya baģka nedenlerle kesin kayıt iģlemlerini izleyen günlerde, diplomanın aslına gereksinim duyulabileceği dikkate alınarak, noter onaylı kopyalarının diploma sahibinde bulundurulması gerekmektedir.. Transkriptin (not belgesi) aslı. ALES belgesinin aslı. Nüfus cüzdanı fotokopisi (üzerinde TC kimlik numarası yoksa, TC kimlik numarasını gösterir belge) 5. adet fotoğraf (fotoğrafların arkasına ad, soyad, program adı yazılmalıdır). - Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı öğrenci katkı payı makbuzunun aslı (Bakanlar Kurulu kararı ile yıllık alınmaktadır). Kaydınızın yapılabilmesi için, Eylül tarihleri arasında (yedek listeden kaydı yapılan öğrencilerin ise Eylül tarihinde), Türkiye genelinde, ĠĢ Bankası Ģubelerinden, adınızı, soyadınızı ve kayıt olacağınız programın adını belirterek, ĠĢ Bankası ġubesinin no lu hesabına, öğrenci katkı payını ödemeniz gerekmektedir. Ödenecek miktar, kayıt haftasında adresinde ilan edilecektir. A.. YEDEK ADAYLARIN KESĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ Yedek adayların kesin kayıtları Eylül günü yapılacaktır. Yedek adayların Eylül günü saat 9: dan itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü nde bulunmaları gerekmektedir. 9:-9: saatlerinde bütün programların. yedek adaylarının kesin kaydı yapılacak, bu öğrenciler bu saat diliminde kesin kayıt yaptırmazlarsa haklarını yitireceklerdir. 9:-: saatlerinde. yedek sırasındaki adayların kesin kayıtları yapılacak, kontenjanlar doluncaya kadar yarımģar saatlik aralıklarla bu iģleme devam edilecektir. Sayfa / 7

14 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ A.. - GÜZ YARIYILI DERS KAYIT ĠġLEMLERĠ Kesin kayıt iģlemlerini tamamlayan öğrencilerin - Güz yarıyılı ders kayıtları, 7- Eylül tarihleri arasında, kayıt yaptırdığınız anabilim dalı baģkanlığınca yapılacaktır. Bu tarihler arasında, derse yazılma iģlemini GSIS programından ders seçerek gerçekleģtirmelisiniz. Seçilen derslerin bir çıktısı alınarak danıģman onayından sonra anabilim dalı baģkanlığına teslim edilmelidir. Ders alma iģlemleri GSIS programında gerçekleģtirilmediği durumda, anılan dönem için öğrenci ders almamıģ sayılacak, yönetmeliğin 9. maddesi uygulanacak ve kayıt silme iģlemi gerçekleģtirilecektir. A. DERS MUAFĠYETĠ ĠÇĠN BAġVURU ĠġLEMLERĠ Ders muafiyeti isteğinde bulunacak öğrencilerin, 7- Eylül tarihleri arasında kayıt oldukları ilgili anabilim dalı baģkanlığına bir dilekçe, onaylı not durum belgesi ve onaylı ders içerikleri ile baģvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan baģvurular kabul edilmeyecektir. A.5 ASKERLĠK SEVK TEHĠRĠ YAPTIRMAK ĠSTEYEN ÖĞRENCĠLER Askerlik sevk tehiri öğrenci baģvurusu olmadan, Enstitümüzce yapılmamaktadır. Sevk tehiri yaptırmak isteyen kayıtlı öğrenciler aģağıdaki belgeler ile 7 Eylül - Ekim tarihleri arasında Enstitümüze baģvurmalıdırlar.. Askerlik Durum Belgesi Bu belgeyi almak için bağlı bulunduğunuz Askerlik ġubesinden askerlik kararı aldırmanız gerekmektedir. Karar aldırmak için gerekli bilgi ve belgelere, adresinden, askere alma baģlığı altında ulaģabilirsiniz. Karar alma iģlemi sonunda Askerlik Durum Belgesi tarafınıza verilecektir.. Askerlik Sevk Tehir Dilekçesi Dilekçe örneğini, Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasından alabilirsiniz. Sayfa / 7

15 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ B- YTÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ - GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ KONTENJANLARI B. YTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Anabilim Dalı Programı Kontenjan Bilgisayar Mühendisliği Biyoloji Biyomühendislik Çevre Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Biyoloji Biyomühendislik Çevre Mühendisliği *Yüksek Lisans En Az ALES En Az AGNO Tezli,7 Doktora, Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezli 55, Tezli 55, Doktora 8 55,7 *Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora 5 55,7 Elektrik Mühendisliği Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Fizik Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Harita Mühendisliği Elektrik Tesisleri Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Elektronik HaberleĢme Endüstri Mühendisliği Sistem Mühendisliği ĠĢ Güvenliği Fizik Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Geomatik Uzaktan Algılama ve CBS Yüksek Lisans Tezli 5,5 Doktora 7,7 Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezli 5,5 Tezli 55,7 Doktora 5 55,7 Yüksek Lisans Tezli 5 55,7 Doktora 55,7 *Yüksek Lisans Tezli 5,8 *Doktora 5, *Yüksek Lisans Yüksek Lisans *Yüksek Lisans Tezli 5 5,8 (.Öğretim- Tezsiz) 55, Tezli 55, Doktora 8 55,7 Yüksek Lisans Tezli,5 Doktora,7 Yüksek Lisans Tezli, Doktora,7 *Yüksek Lisans Tezli, Doktora,7 Sayfa / 7

16 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ ĠnĢaat Mühendisliği Ġstatistik Kimya Mühendisliği Kimya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Makine Mühendisliği TaĢınmaz Değerleme ve GeliĢtirme Yapı Hidrolik Geoteknik Kıyı ve Liman Mühendisliği Mekanik UlaĢtırma Yapı ĠĢletmesi Ġstatistik Kimya Mühendisliği Anorganik Kimya Analitik Kimya Fizikokimya Organik Kimya Biyokimya Isı Proses Enerji Konstrüksiyon Yüksek Lisans Yüksek Lisans (.Öğretim- Tezsiz), Tezli 5 5,7 Doktora 7 5, Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora 55,7 **Yüksek Lisans Tezli 55,5 Doktora 55,8 Yüksek Lisans **Tezli 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Tezli 55,5 Doktora 55,5 Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans *Yüksek Lisans Tezli 5, (.Öğretim- Tezsiz) 7 55, Tezli 55,5 Tezli 55,5 Doktora 55, Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora 5 55,7 Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Tezli 5 55, Doktora 5 55,7 Yüksek Lisans Tezli 7 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezli 55, Tezli 55,7 Tezli 5 55, Doktora 7,8 Yüksek Lisans Tezli 5 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Tezli 5 55, Doktora,8 Sayfa 5 / 7

17 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ Matematik Matematik Mühendisliği Metalürji ve Mal. Müh. Mimarlık Ġmal Usulleri Makine Teo. ve Kont. Matematik Matematik Mühendisliği Malzeme Üretim Yapı Mimarlık Tarihi ve Kuramı Bina AraĢtırma ve Planlama Mimari Tasarım Yapı Fiziği Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Rölöve ve Restorasyon Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora,8 Yüksek Lisans Tezli 5, Doktora 5,8 Yüksek Lisans Tezli 5 55,5 Doktora 55,7 Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora 8, Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora 5,7 Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora,7 Yüksek Lisans Tezli,5 Doktora 5 5, Yüksek Lisans Tezli 7 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Tezli 5 55,. Öğretim Tezsiz 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Tezli 5 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezli 9 55, Tezli 5 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Tezli 55, ġehir Planlama Doktora 5 55,7 ġehir ve Bölge Planlama Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tas. Kentsel DönüĢüm ve Planlama Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezli 55, Tezli 55, Tezli 55, Peyzaj Planlama Yüksek L. Tezli 55, Sayfa / 7

18 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ NOT: Bu tabloda lisansüstü öğrenci kontenjanlarına baģvurmak için aranan diploma Ģartlarına değinilmemiģtir. * Farklı lisans/yüksek lisans programlarından gelen öğrencilere yarıyıl süreli Bilimsel Hazırlık programı uygulanır. ** Kıyı ve Liman Mühendisliği yüksek lisans programına, Jeoloji ve Jeofizik programlarından gelen öğrencilere yarıyıl süreli Bilimsel Hazırlık programı uygulanır. ** Geoteknik yüksek lisans programına, Jeoloji ve Jeofizik programlarından gelen öğrencilere yarıyıl süreli Bilimsel Hazırlık programı uygulanır. B. YTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Anabilim Dalı Programı Kontenjan Şehir ve Bölge Planlama Metalürji ve Mal. Müh. Mimarlık Çevre Mühendisliği En Az ALES En Az AGNO Şehir Planlama Doktora 55,7 Kentsel Mekan Yüksek Tezli Organizasyonu ve Lisans Tasarım 55, Kentsel Dönüşüm ve Planlama Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezli Tezli Peyzaj Planlama Yüksek Tezli Lisans Üretim Doktora Tezli Mimarlık Tarihi ve Kuramı Mimari Tasarım *Çevre Mühendisliği 55, 55, 55,,7 Doktora 55.7 Yüksek Lisans Tezli 55. Doktora 55.7 Yüksek Lisans Tezli 55, NOT: Bu tabloda lisansüstü yatay geçiģ öğrenci kontenjanlarına baģvurmak için aranan diploma Ģartlarına değinilmemiģtir. Sayfa 7 / 7

19 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ B. YTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Anabilim Dalı Programı Kontenjan En Az ALES En Az AGNO Geoteknik Yüksek Lisans Tezli 55,5 ĠnĢaat Mühendisliği Mekanik Yüksek Lisans Tezli 55,5 Yapı ĠĢletmesi Yüksek Lisans (. Öğretim) Tezsiz 55, Hidrolik Doktora 55,7 Mimarlık Mimari Tasarım Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora 55,7 Yapı Yüksek Lisans Tezli,5 Endüstri Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Endüstri Mühendisliği Sistem Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezli 55, *Yüksek Lisans Tezli 5,8 *Doktora 5, *Yüksek Lisans *Yüksek Lisans Tezli 5.8 Tezli 5,7 Doktora. NOT: Bu tabloda lisansüstü yatay geçiģ öğrenci kontenjanlarına baģvurmak için aranan diploma Ģartlarına değinilmemiģtir. Sayfa 8 / 7

20 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ C. TÜM ANABĠLĠM DALLARI DOKTORA, TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BAġVURULARI DAĞILIMI: C. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam: 5) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam :8) Sayfa 9 / 7

21 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ C. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam :75) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 58) Sayfa / 7

22 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ C. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa / 7

23 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. ANABĠLĠM DALLARI VE PROGRAMLARINA YAPILAN DOKTORA, TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BAġVURULARININ AYRI AYRI DAĞILIMI D. BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI (YL ve D) D.. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ),5,5,5,5,5 BAŞVURU SAYISI (Toplam :) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5 Sayfa / 7

24 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 79) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa / 7

25 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI BĠYOLOJĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5 Sayfa / 7

26 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. BĠYOMÜHENDĠSLĠK ANABĠLĠM DALI BĠYOMÜHENDĠSLĠK PROGRAMI (YL ve D) D.. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 8) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8),5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5,5 Sayfa 5 / 7

27 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa / 7

28 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI (YL ve D) D.. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 7 / 7

29 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) 8 BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5) 7 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 5 5 Sayfa 8 / 7

30 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.5 ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI D.5. ELEKTRİK MAKİNELERİ VE GÜÇ ELEKTRONİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa 9 / 7

31 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.5. ELEKTRİK TESİSLERİ PROGRAMI (YL ve D) D.5.. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa / 7

32 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.5.. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 9) Sayfa / 7

33 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. ELEKTRONĠK VE HABERLEġME MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI D.. ELEKTRONİK PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5 Sayfa / 7

34 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa / 7

35 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. HABERLEŞME PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) DOKTORA BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa / 7

36 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) 5 TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU SAYISI (Toplam : 58) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5) Sayfa 5 / 7

37 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.7 ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI D.7. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (YL ve D) D.7.. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8),5,5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5 Sayfa / 7

38 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.7.. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 9) 8 Sayfa 7 / 7

39 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.7. SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL) (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 7),5,5,5,5 Sayfa 8 / 7

40 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.7. İŞ GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Tezsiz YL) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa 9 / 7

41 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.8 FĠZĠK ANABĠLĠM DALI FĠZĠK PROGRAMI (Tezli YL+ Tezsiz YL ve D) D.8. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 8) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 5 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5 Sayfa / 7

42 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.8. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 5 5 Sayfa / 7

43 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.9 GEMĠ ĠNġAATI VE GEMĠ MAKĠNELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI GEMĠ ĠNġAATI MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI (YL ve D) D.9. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) DOKTORA BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa / 7

44 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.9. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 8 Sayfa / 7

45 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI D.. GEOMATİK PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa / 7

46 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 8 Sayfa 5 / 7

47 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. TAŞINMAZ DEĞERLEME VE GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa / 7

48 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 7 / 7

49 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5) 8 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5,5 Sayfa 8 / 7

50 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI D.. GEOTEKNİK PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 9 / 7

51 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 8 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa 5 / 7

52 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. HİDROLİK PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 5 / 7

53 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 5 / 7

54 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. KIYI VE LİMAN MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa 5 / 7

55 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 5 / 7

56 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. MEKANİK PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 55 / 7

57 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5 Sayfa 5 / 7

58 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..5 ULAŞTIRMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 9) 8 7 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5,5 Sayfa 57 / 7

59 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. YAPI PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 7) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8),5,5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 58 / 7

60 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 7 5 Sayfa 59 / 7

61 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..7 YAPI İŞLETMESİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Tezsiz YL) (Kontenjan Sayısı: 7) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 9) Sayfa / 7

62 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. ĠSTATĠSTĠK ANABĠLĠM DALI ĠSTATĠSTĠK TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (YL) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 9) 7 5 Sayfa / 7

63 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. KĠMYA ANABĠLĠM DALI D.. ANALİTİK KİMYA PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa / 7

64 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa / 7

65 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. ANORGANİK KİMYA PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa / 7

66 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 5 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5 Sayfa 5 / 7

67 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. BİYOKİMYA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 9) 7 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa / 7

68 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. FİZİKOKİMYA PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 7 / 7

69 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa 8 / 7

70 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..5 ORGANİK KİMYA PROGRAMI (YL ve D) D..5. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 9 / 7

71 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..5. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 7) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 7 / 7

72 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI (YL ve D) D.. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 7 / 7

73 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 8 Sayfa 7 / 7

74 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.5 KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDĠSLĠĞĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (YL) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 8),5,5,5,5,5 Sayfa 7 / 7

75 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI D.. ENERJİ PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 7 / 7

76 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 8 Sayfa 75 / 7

77 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. ISI PROSES PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 7 / 7

78 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5 Sayfa 77 / 7

79 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. İMAL USULLERİ PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa 78 / 7

80 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 9) 7 5 Sayfa 79 / 7

81 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. KONSTRÜKSİYON PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,,,9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam :) Sayfa 8 / 7

82 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam :) Sayfa 8 / 7

83 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..5 MAKİNE TEORİSİ VE KONTROL PROGRAMI (YL ve D) D..5. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7),5,5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam :5),5,5 Sayfa 8 / 7

84 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..5. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam :) Sayfa 8 / 7

85 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.7 MATEMATĠK ANABĠLĠM DALI MATEMATĠK PROGRAMI (YL ve D) D.7. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7) ,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5 Sayfa 8 / 7

86 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.7. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5) Sayfa 85 / 7

87 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.8 MATEMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI MATEMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI (YL ve D) D.8. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 8) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 8 / 7

88 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.8. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 8 9 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 7 5 Sayfa 87 / 7

89 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.9 METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI D.9. MALZEME PROGRAMI (YL ve D) D.9.. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 5) DOKTORA BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7),5,5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 88 / 7

90 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.9.. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 8 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa 89 / 7

91 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.9. ÜRETİM PROGRAMI (YL ve D) D.9.. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 9 / 7

92 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.9.. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5) 9 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5 Sayfa 9 / 7

93 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. MĠMARLIK ANABĠLĠM DALI D.. BİLGİSAYAR ORTAMINDA MİMARLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5 Sayfa 9 / 7

94 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. BİNA ARAŞTIRMA VE PLANLAMA PROGRAMI (Tezli YL+ Tezsiz YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 9 / 7

95 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8) 8 7 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa 9 / 7

96 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 95 / 7

97 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. KONUT ÜRETİMİ VE YAPIM YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: 9) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5 Sayfa 9 / 7

98 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. MİMARİ TASARIM PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 97 / 7

99 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa 98 / 7

100 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..5 MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI PROGRAMI (YL ve D) D..5. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 99 / 7

101 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..5. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 7) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5 Sayfa / 7

102 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. RÖLÖVE-RESTORASYON PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa / 7

103 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5) Sayfa / 7

104 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..7 YAPI PROGRAMI (YL ve D) D..7. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa / 7

105 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..7. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 5 5 Sayfa / 7

106 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..8 YAPI FİZİĞİ PROGRAMI (Tezli YL+ Tezsiz YL ve D) D..8. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa 5 / 7

107 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..8. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 9) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 7 5 Sayfa / 7

108 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI D.. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE PLANLAMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 5 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5,5 Sayfa 7 / 7

109 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. KENTSEL KORUMA VE PLANLAMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 8 / 7

110 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. KENTSEL MEKAN ORGANİZASYONU-TASARIM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL) ) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7) 7 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5,5 Sayfa 9 / 7

111 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. PEYZAJ PLANLAMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL) ) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 5 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa / 7

112 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..5 ŞEHİR PLANLAMA DOKTORA PROGRAMI (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8) 5 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa / 7

113 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E- YATAY GEÇĠġ E. ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa / 7

114 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E. MĠMARLIK ANABĠLĠM DALI E.. MĠMARLIK TARĠHĠ VE KURAMI DOKTORA PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa / 7

115 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E.. MİMARİ TASARIM PROGRAMI (Tezli YL ve D) E... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa / 7

116 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa 5 / 7

117 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E. METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÜRETĠM DOKTORA PROGRAMI (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa / 7

118 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E. ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI E.. KENTSEL MEKAN ORGANĠZASYONU-TASARIM TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (YL) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 7 / 7

119 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E.. KENTSEL DÖNÜġÜM VE PLANLAMA TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa 8 / 7

120 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E.. KENTSEL KORUMA VE PLANLAMA TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa 9 / 7

121 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E.. PEYZAJ PLANLAMA TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa / 7

122 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E..5 ġehġr PLANLAMA DOKTORA PROGRAMI (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa / 7

123 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ F- YABANCI UYRUKLULAR F. ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI F.. GEOTEKNİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa / 7

YTÜ-FBE BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ ĠÇĠNDEKĠLER

YTÜ-FBE BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ ĠÇĠNDEKĠLER YTÜ-FBE - BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ ĠÇĠNDEKĠLER YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ - BAHAR YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA VERĠLERĠ Sayfa ĠÇĠNDEKĠLER - A- YTÜ FEN BĠLĠMLERĠ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KESİN KAYIT KILAVUZU ÖNEMLİ TARİHLER

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KESİN KAYIT KILAVUZU ÖNEMLİ TARİHLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KESİN KAYIT KILAVUZU ÖNEMLİ TARİHLER LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM 2013-2014

Detaylı

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2015 2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2015 2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2015 2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA AġAĞIDA BELĠRTĠLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENCĠSĠ ALINACAKTIR BAġVURU TARĠHLERĠ

Detaylı

Anabilim dalları ve programlarına yapılan başvuru ve kayıtlar 3 değişkene göre değerlendirilmiştir:

Anabilim dalları ve programlarına yapılan başvuru ve kayıtlar 3 değişkene göre değerlendirilmiştir: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü eğitim öğretim yılına ait, Fen Bilimleri Enstitüsü ne yapılan başvuru ve kayıt bilgilerini içeren istatistik çalışması tamamlanmıştır. Anabilim dalları

Detaylı

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCĠ ALIMI,KONTENJAN VE

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCĠ ALIMI,KONTENJAN VE ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCĠ ALIMI,KONTENJAN VE BAġVURU KOġULLARI Anabilim / Anasanat Dalı Tezli Yüksek

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI 2014-2015 EĞİTİM- YILI GÜZ YARIYILI LARI ANABİLİM DALI PROGRAM TÜRÜ - BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR DOKTORA 5 0 5 1 0 1 6 BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR TEZLİ YÜKSEK 15 3 18 3 0 3 21 BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2013-2014 EĞİTİM- BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ LARI T.C. YABANCI (ALAN İÇİ) (ALAN DIŞI) () (ALAN İÇİ) (ALAN DIŞI) () BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR DOKTORA TÜRKÇE 5 0 5 2 0 2 7 BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR TEZLİ

Detaylı

Anabilim dalları ve programlarına yapılan başvuru ve kayıtlar 3 değişkene göre değerlendirilmiştir:

Anabilim dalları ve programlarına yapılan başvuru ve kayıtlar 3 değişkene göre değerlendirilmiştir: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2013 2014 güz dönemi eğitim öğretim yılına ait, Fen Bilimleri Enstitüsü ne yapılan başvuru ve kayıt bilgilerini içeren istatistik çalışması tamamlanmıştır.

Detaylı

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÜNİVERSİTEMİZ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNCE 00-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI PROGRAMLARA SINAVLA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ALES Puan Türü(*) KoĢullar

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2015-2016 EĞİTİM- YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ LARI T.C. YABANCI (ALAN İÇİ) (ALAN DIŞI) () (ALAN İÇİ) (ALAN DIŞI) () BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR TEZLİ YÜKSEK LİSANS TÜRKÇE 20 8 28 2 0 2 30 BİLGİSAYAR

Detaylı

Başvurular e-posta ile yapılacaktır.

Başvurular e-posta ile yapılacaktır. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2015-2016 Öğretim yılı birinci yarıyılında Türkiye

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI Giriş Sınavı Gün, Yer, Saat ve Yapılış Bilgileri

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI Giriş Sınavı Gün, Yer, Saat ve Yapılış Bilgileri Giriş Sınavı Gün, Yer, Saat ve Yapılış Bilgileri Bilgisayar Bilgisayar Bilgisayar Müh. Bölüm D Blok 1. Kat Yazılı 09:30 Sözlü 13:00 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI Giriş Sınavı Gün, Yer, Saat ve Sınav Bilgileri

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI Giriş Sınavı Gün, Yer, Saat ve Sınav Bilgileri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI Giriş Sınavı Gün, Yer, Saat ve Sınav Bilgileri ANABİLİM DALI (-) BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR Elektrik-Elektronik

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU KOġULLARI

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU KOġULLARI SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2016-2017 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU KOġULLARI (Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının 20 Nisan 2016 tarihinde yayımladığı

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI 2016-2017 Akademik Yılı BAHAR yarıyılında, Enstitümüz lisansüstü programlarına öğrenci alınacaktır. Ġlgili

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Öğrenci başvurularına ilişkin,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2009 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 0405 EğitimÖğretim yılı Güz yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programları için öğrenci alınacaktır. ĠSTENĠLEN

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAM ĠLANI

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAM ĠLANI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ VE PROGRAM ĠLANI 2014 2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA AġAĞIDA BELĠRTĠLEN PROGRAMLARA VE ÖĞRENCĠSĠ ALINACAKTIR BAġVURU TARĠHLERĠ BAġVURU YERĠ MÜLAKAT

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları belirtilen Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı I. (GÜZ) yarıyılında yüksek lisans

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI Giriş Sınavı Gün, Yer, Saat ve Yapılış Bilgileri (EK-4)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI Giriş Sınavı Gün, Yer, Saat ve Yapılış Bilgileri (EK-4) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI Giriş Sınavı Gün, Yer, Saat ve Yapılış Bilgileri (EK-4) ENSTİTÜ ANABİLİM DALI PROGRAM Bilgisayar Bilgisayar

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 2010-2011 Akademik Yılı Güz yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS Yabancı Uyruklu

YÜKSEK LİSANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS Yabancı Uyruklu T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAM İLANI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR BAŞVURU TARİHLERİ

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI Kontenjanlar Anabilim Dalı T.C. Vatandaşı Yabancı Uyruklu 1/5 Biyoloji 7 - -

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIM İLANI GENEL AÇIKLAMALAR 1. Adaylar başvurularını 28 Haziran 2017 tarihinden

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI Lisansüstü Kontenjanları, Başvuru Şartları ve Başvuruya Esas Teşkil Eden Programlar Lisansüstü

Detaylı

GİRİŞ SINAVININ YAPILACAĞI YER GİRİŞ SINAVININ SAATİ. Bilgisayar Müh. Bölüm Başkanlığı Elektrik- Elektronik Fak. D Blok. Davutpaşa

GİRİŞ SINAVININ YAPILACAĞI YER GİRİŞ SINAVININ SAATİ. Bilgisayar Müh. Bölüm Başkanlığı Elektrik- Elektronik Fak. D Blok. Davutpaşa YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI Giriş Sınavı Gün, Yer, Saat ve Yapılış Bilgileri (EK-4) ANABİLİM DALI Bilgisayar Bilgisayar 20.06.2017(Yazılı)

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI (Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı)

EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI (Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı) SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2013 2014 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ĠÇĠN ENSTĠTÜMÜZ TEZLĠ-TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ĠLE ARANILACAK ġartlar Lisansüstü Programlara BaĢvurular

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları belirtilen Anabilim Dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı I. (GÜZ) yarıyılında yüksek lisans

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2014-2015 Öğretim yılı ikinci yarıyılında Türkiye

Detaylı

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2014 2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2014 2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2014 2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA AġAĞIDA BELĠRTĠLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENCĠSĠ ALINACAKTIR BAġVURU TARĠHLERĠ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM 26 Nisan 2014 Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans Başvuruları

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Kontenjanları, Başvuru Şartları ve Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Lisansüstü Programlara Başvuru

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ANABĠLĠM DALLARI KONTENJAN YÜKSEK ALES LĠSANS Doktora Puan Türü Tezli Tezsiz ANALĠTĠK KĠMYA 7-7 SAY. FARMAKOGNOZĠ 10-5 SAY. Fitoterapi (II.Öğretim)

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Yüksek Lisans Doktora Yatay Geçiş (Yüksek Lisans) Tezsiz yüksek lisans T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliği

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına

Detaylı

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş (Y. Lisans) T.C T.C Makine Mühendisliği Ortak Yüksek Lisans Programı (İKÇÜ-CBÜ) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği A.B.D Mekanik BD 3 Mekatronik ve Kontrol BD

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN-2013 1 2013-2014 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI Lisansüstü Programlara Başvurularının Alınması Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrenci

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminde Öğrenci Alınacaktır.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminde Öğrenci Alınacaktır. GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ĠLANI Eğitim Bilimleri Enstitüsü üstü Eğitim Programlarına 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminde Öğrenci Alınacaktır. BAġVURU Adayların

Detaylı

Not: Öğrenci alımına iliģkin ilanımız 20.01.2016 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıģtır.

Not: Öğrenci alımına iliģkin ilanımız 20.01.2016 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıģtır. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize Bağlı Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Çeşitli Anabilim Dallarına 015016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Lisansüstü Eğitim İçin Öğrenci

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU İLANI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU İLANI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ANABİLİM DALLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU İLANI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Kontenjan Ales Kontenjan DOKTORA PROGRAMLARI

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. ALAN İÇİ : İlgili Fakültelerin Gıda Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip GIDA MÜH. 1 (Bir) - 1 (Bir) SAYISAL

ALES PUAN TÜRÜ. ALAN İÇİ : İlgili Fakültelerin Gıda Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip GIDA MÜH. 1 (Bir) - 1 (Bir) SAYISAL T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAM İLANI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR BAŞVURU TARİHLERİ

Detaylı

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI ĠLAN METNĠ Üniversitemiz 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

A- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORAYA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

A- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORAYA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI NOT: Başvuru sürecinden sonra, her ne sebeple olursa olsun adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, vb. nedenlerle yapılan yanlış başvurular sonucunda başvuran adayın işlemleri iptal edilecektir. Bu nedenle

Detaylı

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI ĠLAN METNĠ Üniversitemiz 2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI KONTENJAN YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü Tezli Tezsiz ÖZEL KOŞULLAR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 10-10 SAY. BİYOLOJİ 25-24 SAY. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 20-5 SAY. ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2011/02 25/05/2011 FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2011/02 25/05/2011 FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Sayı Konu : B.30.2.KOÜ.0.40.01.00/ : Enstitü Kurulu Toplantısı Kararları hk. TOPLANTI NO Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu 25/05/2011

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran 2014 saat

Detaylı

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI 20152016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ALANLARI VE ŞARTLARI Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş (Y. Lisans) T.C T.C Makine Mühendisliği İKÇÜCBÜ Ortak Yüksek Lisans Programı

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Açıklamaları dikkatle okuduktan sonra müracaatınızı yapınız.

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Açıklamaları dikkatle okuduktan sonra müracaatınızı yapınız. T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Açıklamaları dikkatle okuduktan sonra müracaatınızı yapınız. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA 2013-2014 BAHAR YARIYILI İÇİN ÖĞRENCİ ALIM İLANI VE BAŞVURU

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU 2016-2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ Sevgili Adaylar, 2016-2017 eğitim-öğretim bahar yarıyılında

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2010 2011 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Kontenjanları, Başvuru Şartları, Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Ve Akademik Takvimi 1. Kontenjanlar

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ALES PUAN T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu ÜNİP * T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ANABİLİM DALLARI PROGRAMA

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI (Giriş Sınavı; Gün, Yer, Saat ve Yapılış Bilgileri)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI (Giriş Sınavı; Gün, Yer, Saat ve Yapılış Bilgileri) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI (Giriş Sınavı; Gün, Yer, Saat ve Yapılış Bilgileri) ENSTİTÜ ANABİLİM DALI PROGRAM Bilgisayar Müh. - Tezli

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'ne aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2015-2016 Akademik Yılı Bahar yarıyılında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KARAR 2015/09/01: 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde, Enstitümüz Anabilim Dallarına alınacak Yüksek Lisans öğrenci kontenjanlarının

Detaylı

İKCÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI

İKCÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI İKCÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ALANLARI VE ŞARTLARI Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş (Y. Lisans) T.C T.C Makine Mühendisliği İKÇÜ-CBÜ

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Aşağıda Belirtilen Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alınacaktır. Anabilim/Bilim

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım İlanı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım İlanı T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2017 2018 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlara Öğrenci Alım İlanı 20172018 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında, Enstitümüz Anabilim Dallarındaki

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI Adayın; 1- Lisans diplomasına sahip olması, 2- ALES

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Kontenjanları, Başvuru Şartları ve Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Lisansüstü

Detaylı

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ DOKTORA PROGRAMI ĠLAN METNĠ Üniversitemiz 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZDÖNEMİ İLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZDÖNEMİ İLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZDÖNEMİ İLANI Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü öğretimi için 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C. Vatandaşı Yatay Geçiş Yabancı Uyruklu T.C. Vatandaşı

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANABĠLĠM DALLARI KONTENJAN YÜKSEK LĠSANS DOKTORA ALES Puan Türü Tezli Tezsiz ÖZEL KOġULLAR BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ Bilgisayar Yazılımı 2-1 SAY.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2016 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran 2014 saat 16.00 ya

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak programlar,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezsiz yüksek lisans Yatay Geçiş T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliği hükümleri

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü öğretimi için 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde

Detaylı

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER Doktora Programlarına başvuran adayların;. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES)

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI Kontenjanları, BaĢvuru ġartları, BaĢvuruya Esas TeĢkil Eden Lisans Programları Lisansüstü Programlara BaĢvuru Tarihleri : 04-08 Ağustos 2014 I. Kontenjanlar

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAġVURU KOġULLARI KILAVUZU ( EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI)

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAġVURU KOġULLARI KILAVUZU ( EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI) I. ONLĠNE BAġVURU ĠġLEMLERĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAġVURU KOġULLARI KILAVUZU (2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI) 2015-2016 eğitim-öğretim yılı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 2012-2013 GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 2012-2013 GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 2012-2013 GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA Lisans Lisanstan Tezli Y.L. Tezsiz Y.L. Yabancı Uyruklu Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI 2015-2016 Öğretim Yılı GüzYarıyılında, aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI Açıklamalar Adayın; İlgili anabilim dalının ilan ettiği özel şartları taşıyor olması,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci

Detaylı

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI ĠLAN METNĠ Üniversitemiz 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 2012 2013 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, aşağıda kontenjanları belirtilen

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI TC YABANCI YATAY ALES PUAN ANABİLİM DALI UYRUKLU UYRUKLU GEÇİŞ TÜRÜ TIBBİ GENETİK ALAN

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi: 10.06.2014 Toplantı Sayısı : 26 Karar No: 19 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara

Detaylı

1+1YU (2) -Anorganik Kimya

1+1YU (2) -Anorganik Kimya I. ONLĠNE BAġVURU ĠġLEMLERĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAġVURU KOġULLARI KILAVUZU (2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI BOġ KALAN VE EK KONTENJANLAR) 2016-2017

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Çalışma Alanı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı ilgili Anabilim Dallarına, 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için ve Doktora öğrencileri

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi: 16.12.2014 Toplantı Sayısı : 56 Karar No: 02 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü programlara

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. (3) Matematik yüksek lisans derecesine sahip olan adaylar başvurabilir.

ÖZEL ŞARTLAR. (3) Matematik yüksek lisans derecesine sahip olan adaylar başvurabilir. ÖZEL ŞARTLAR (1) Fizik lisans derecesine sahip olan adaylar (2) Matematik lisans derecesine sahip olan adaylar (3) Matematik yüksek lisans derecesine sahip olan adaylar (4) Moleküler Biyoloji ve Genetik

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak programlar, kontenjanlar,

Detaylı

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20152016 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI / BAŞVURU KOŞULLARI 0 İÇİNDEKİLER 1. Başvuru Tarihi... 1 2. Başvuruda İzlenecek Yol... 1 3. İletişim Bilgileri...

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR VE KOŞULLARI

Detaylı

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DOKTORA PROGRAMI İLAN METNİ Üniversitemiz 2017 2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri

Detaylı

T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ I. LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI 2014 2015 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları

Detaylı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların;. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliği hükümleri uyarınca 2017 2018 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında Tezli Yüksek

Detaylı