ĠÇĠNDEKĠLER YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA VERĠLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1-5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER 2010-2011 YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA VERĠLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1-5"

Transkript

1

2 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ ĠÇĠNDEKĠLER - YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA VERĠLERĠ Sayfa ĠÇĠNDEKĠLER -5 A- YTÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ - GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ BAġVURULARI A. ÖNEMLĠ TARĠHLER A. BAġVURULAR - A.. BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 7-9 A.. YTÜ YABANCI DĠL YETERLĠK SINAVI A.. MÜLAKAT A.. BAġVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI - A. KESĠN KAYIT - A.. KESĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER A.. YEDEK ADAYLARIN KESĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ A.. - GÜZ YARIYILI DERS KAYIT ĠġLEMLERĠ A. DERS MUAFĠYETĠ ĠÇĠN BAġVURU ĠġLEMLERĠ A.5 ASKERLĠK SEVK TEHĠRĠ YAPTIRMAK ĠSTEYEN ÖĞRENCĠLER B- YTÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ - GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ KONTENJANLARI B. - GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI -7 B. - GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ YATAY GEÇĠġ 7 ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI B. - GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ 8 KONTENJANLARI C- TÜM ANABĠLĠM DALLARI DOKTORA, TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BAġVURULARI VE KESĠN KAYITLARIN DAĞILIMI C.. DOKTORA 9 C.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS C.. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS D- ANABĠLĠM DALLARI VE PROGRAMLARINA YAPILAN DOKTORA, TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BAġVURULARI VE KESĠN KAYITLARININ AYRI AYRI DAĞILIMI D. BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI - D.. DOKTORA D.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D. BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI BĠYOLOJĠ PROGRAMI D. BĠYOMÜHENDĠSLĠK ANABĠLĠM DALI BĠYOMÜHENDĠSLĠK PROGRAMI 5- D.. DOKTORA 5 D.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS Sayfa / 7

3 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI 7-8 D.. DOKTORA 7 D.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 8 D.5 ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI 9- D.5. ELEKTRİK MAKİNELERİ VE GÜÇ ELEKTRONİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 9 D.5. ELEKTRİK TESİSLERİ PROGRAMI D.5. DOKTORA D.5. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D. ELEKTRONĠK VE HABERLEġME MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI -5 D.. ELEKTRONİK PROGRAMI D... DOKTORA D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D.. HABERLEŞME PROGRAMI D.. DOKTORA D.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 5 D.7 ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI - D.7. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI D.7. DOKTORA D.7. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 7 D.7. SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 8 D.7. İŞ GÜVENLİĞİ TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI 9 D.8 FĠZĠK ANABĠLĠM DALI FĠZĠK PROGRAMI - D.8. DOKTORA D.8. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D.9 GEMĠ ĠNġAATI VE GEMĠ MAKĠNELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI GEMĠ ĠNġAATI MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI - D.9. DOKTORA D.9. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D. HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI -8 D.. GEOMATİK PROGRAMI D.. DOKTORA D.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 5 D.. TAŞINMAZ DEĞERLEME VE GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI D.. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA 7 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 8 D. ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI 9- D.. GEOTEKNİK PROGRAMI D... DOKTORA 9 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 5 D.. HİDROLİK PROGRAMI D... DOKTORA 5 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 5 D.. KIYI VE LİMAN MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI D... DOKTORA 5 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 5 D.. MEKANİK PROGRAMI D... DOKTORA 55 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 5 D..5 ULAŞTIRMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 57 D.. YAPI PROGRAMI D... DOKTORA 58 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 59 D..7 YAPI İŞLETMESİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sayfa / 7

4 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. ĠSTATĠSTĠK ANABĠLĠM DALI ĠSTATĠSTĠK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI -7 D. KĠMYA ANABĠLĠM DALI D.. ANALİTİK KİMYA PROGRAMI D... DOKTORA D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D.. ANORGANİK KİMYA PROGRAMI D... DOKTORA D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 5 D.. BİYOKİMYA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI D.. FİZİKOKİMYA PROGRAMI D... DOKTORA 7 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 8 D..5 ORGANİK KİMYA PROGRAMI D..5. DOKTORA 9 D..5. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 7 D. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI 7-7 D.5. DOKTORA 7 D.5. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 7 D.5 KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDĠSLĠĞĠ 7 TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI D. MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI 7 D.. ENERJİ PROGRAMI D... DOKTORA 7 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 75 D.. ISI PROSES PROGRAMI D... DOKTORA 7 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 77 D.. İMAL USULLERİ PROGRAMI D... DOKTORA 78 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 79 D.. KONSTRÜKSİYON PROGRAMI D... DOKTORA 8 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 8 D..5 MAKİNE TEORİSİ VE KONTROL PROGRAMI D..5. DOKTORA 8 D..5. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 8 D.7 MATEMATĠK ANABĠLĠM DALI MATEMATĠK PROGRAMI 8-85 D.7. DOKTORA 8 D.7. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 85 D.8 MATEMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI MATEMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI 8-87 D.8. DOKTORA 8 D.8. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 87 D.9 METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI 88 D.9. MALZEME PROGRAMI D.9.. DOKTORA 88 D.9.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 89 D.9. ÜRETİM PROGRAMI D.9.. DOKTORA 9 D.9.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 9 D. MĠMARLIK ANABĠLĠM DALI 9- D.. BİLGİSAYAR ORTAMINDA MİMARLIK TEZLİ YÜKSEK 9 LİSANS PROGRAMI Sayfa / 7

5 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. BİNA ARAŞTIRMA VE PLANLAMA PROGRAMI D... DOKTORA 9 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 9 D... TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS 95 D.. KONUT ÜRETĠMĠ VE YAPIM YÖNETĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI 9 D.. MİMARİ TASARIM PROGRAMI D... DOKTORA 97 D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 98 D..5 MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI PROGRAMI D..5. DOKTORA 99 D..5. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D.. RÖLÖVE-RESTORASYON PROGRAMI D... DOKTORA D... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D..7 YAPI PROGRAMI D..7. DOKTORA D..7. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D..8 YAPI FİZİĞİ PROGRAMI D..8. DOKTORA 5 D..8. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS D. ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI 7- D.. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE PLANLAMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 7 D.. KENTSEL KORUMA VE PLANLAMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 8 D.. KENTSEL MEKAN ORGANİZASYONU-TASARIM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 9 D.. PEYZAJ PLANLAMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI D.. ŞEHİR PLANLAMA DOKTORA PROGRAMI E- YATAY GEÇĠġ - E. ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI E. MĠMARLIK ANABĠLĠM DALI - E.. MĠMARLIK TARĠHĠ VE KURAMI DOKTORA PROGRAMI E.. MĠMARĠ TASARIM PROGRAMI E... DOKTORA E... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 5 E. METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÜRETĠM DOKTORA PROGRAMI E. ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI 7- E.. KENTSEL MEKAN ORGANİZASYONU-TASARIM TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI 7 E.. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE PLANLAMA TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI 8 E.. KENTSEL KORUMA VE PLANLAMA TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI 9 E.. PEYZAJ PLANLAMA TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI E..5 ŞEHİR PLANLAMA DOKTORA PROGRAMI Sayfa / 7

6 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ F- YABANCI UYRUKLULAR F. ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI -5 F.. GEOTEKNİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI F.. HİDROLİK DOKTORA PROGRAMI F.. MEKANİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI F.. YAPI İŞLETMESİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 5 F. MİMARLIK ANABİLİM DALI -9 F.. MİMARİ TASARIM PROGRAMI F... DOKTORA F... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS 7 F.. KONUT ÜRETİMİ VE YAPIM YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 8 F.. YAPI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 9 F. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI - F.. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI F... DOKTORA F... TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS F.. SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI F. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI - F.. DOKTORA F.. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS EKLER FORMLAR DOKTORA PROGRAMLARINA BAġVURU FORMU 7 YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA BAġVURU FORMU 8 Sayfa 5 / 7

7 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ A- YTÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ - GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ BAġVURULARI Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün aģağıda belirtilen anabilim dallarına Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Programlar ve kontenjanlar Ek- de verilmiģtir. A. ÖNEMLĠ TARĠHLER BaĢvuru Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 9- Ağustos Saat 9:-: Çukursaray-Fen Bilimleri Enstitüsü F 8 no lu salon 5 Temmuz Pazartesi Mülakat Ağustos- Eylül Kazananların Ġlanı Kesin Kayıt Ders Muafiyeti BaĢvuruları Yedek kaydı Eylül Eylül. Bu tarihler arasında asıl listede adı bulunan öğrencilerin kayıtları, Kesin Kayıt Randevu Çizelgesi nde belirtilen günlerde, 9:-: saatleri arasında Çukursaray-Fen Bilimleri Enstitüsü F 8 no lu salonda yapılacaktır. 5- Eylül tarihleri arasında, kayıt yapılan anabilim dalı baģkanlığına yapılacaktır. Eylül (Yedek kontenjanları, Eylül saat 8:'da Enstitü panolarında ve web sayfasında ilan edilecektir.) A. BAġVURULAR BaĢvurular 9- Ağustos tarihleri arasında aģağıdaki Randevu Çizelgesi ne göre yapılacaktır. BaĢvuru evrakı eksik olan öğrencinin baģvurusu kabul edilmeyecektir. Çizelge, ilk tercihlere göre düzenlenmiģtir. BaĢvuru günlerine uymanız önemle rica olunur. Sayfa / 7

8 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ Çizelge. BaĢvuru Randevu Çizelgesi BAġVURU TARĠHĠ YÜKSEK LĠSANS DOKTORA 9- Ağustos - Ağustos ve Ağustos 7-8 Ağustos 9- Ağustos Harita Müh., ĠnĢaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Matematik Müh. Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Müh., Elektronik ve HaD. Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh., Fizik Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Müh., Biyoloji, Ġstatistik, Kimya, Matematik Makine Mühendisliği, Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstri Müh. Mimarlık, ġehir ve Bölge Planlama Harita Müh., ĠnĢaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Matematik Müh. Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Müh., Elektronik ve HaD. Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh., Fizik Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Müh., Kimya, Matematik Makine Mühendisliği, Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Mimarlık, ġehir ve Bölge Planlama A.. BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER. BaĢvuru formu FBE web sayfasından alacağınız baģvuru formunu ( sayfa) doldurunuz ve fotoğrafınızı yapıģtırınız. BaĢvuru formunda güncel e-posta adresinizi yazınız. Öğrenciliğiniz süresince iletiģim bu adresten sağlanacaktır. Yüksek lisans programlarına baģvuranlar, en fazla, doktora programlarına baģvuranlar ise tek tercih yapabilirler. Ġki tercih yapmıģsanız, baģvuru formundan bir fotokopi çekerek aslına ekleyiniz. (Her biri farklı Anabilim Dalı na gönderileceğinden iki adet baģvuru formu gerekmektedir.). Diploma Yüksek lisans baģvurusu için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi, doktora baģvurusu için yüksek lisans diplomasının aslı ve fotokopisi bulundurulacak, aslı ile fotokopisi karģılaģtırılacak, aslı iade edilecek, fotokopisi alınacaktır. Hangi lisans programından mezun olanların hangi yüksek lisans programına, hangi yüksek lisans programından mezun olanların hangi doktora programına baģvurabileceğini gösteren liste Ek- de verilmiģtir. Sayfa 7 / 7

9 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ Ek- deki koģulları sağlayamayanların baģvuruları alınmayacaktır. Yabancı ülke üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK ten alınmıģ diploma eģdeğerlik belgesi gerekmektedir. YÖK ten alınmıģ diploma eģdeğerlik belgesi olmayanların baģvuruları alınmayacaktır.. Transkript Transkriptin aslı ve fotokopisi bulundurulacak, aslı ile fotokopisi karģılaģtırılacak, aslı iade edilecek, fotokopisi alınacaktır. Yüksek lisansa baģvurabilmek için istenilen en az lisans not ortalamasının, doktora programlarına baģvurabilmek için istenilen en az yüksek lisans not ortalamasının sağlanması gerekmektedir. Bu ortalamaları anabilim dallarına göre düzenlenmiģ olarak Ek- de bulabilirsiniz. Ġstenilen en az not ortalamasını sağlayamayanların baģvuruları alınmayacaktır.. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı) belgesi ya da eģdeğer belgeler ALES belgesi aslı ve fotokopisi bulundurulacak, aslı ile fotokopisi karģılaģtırılacak, aslı iade edilecek, fotokopisi alınacaktır. Yüksek lisans ve doktora programlarına baģvurabilmek için istenilen en az ALES (sayısal) puanlarını, anabilim dallarına göre düzenlenmiģ olarak Ek- de bulabilirsiniz. ALES belgesi ile eģdeğer belgelerin geçerlilik süresi yıldır. a) Yüksek lisans eğitimine Enstitümüzde ya da baģka bir yükseköğretim kurumunda baģlayanlardan eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora eğitimine baģvuranların, b) Yüksek lisans eğitimine baģladıktan sonra kayıtlarının silinmesi nedeniyle eğitime en fazla bir yarıyıl ara verenlerin, c) veya bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden baģka bir programa baģvuran adayların önceki ALES belgeleri geçerlidir. Ancak en az ALES (sayısal) puan koģulunu sağlamaları gereklidir. ALES belgesine eģdeğer belgeler ve karģılıkları aģağıda belirtilmektedir. ALES (SAYISAL) GRE (SAYISAL PUAN) GMAT Ġstenilen en az ALES puanını sağlayamayanların baģvuruları alınmayacaktır. Sayfa 8 / 7

10 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ 5. Fotoğraf adet fotoğraf, baģvuru sırasında giriģ belgesine yapıģtırılacaktır.. Yabancı Dil Belgesi Doktora baģvurularında; Üniversite Senatosu nca geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavları ve gerekli olan taban puanları Çizelge de belirtilmiģtir. Doktora baģvurularında YTÜ yabancı dil sınavı geçerli değildir. Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren (üç) yıldır. Yüksek lisans baģvurularında; Üniversite Senatosu nca geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavları ve gerekli olan taban puanları Çizelge de belirtilmiģtir. Yabancı dil muafiyet belgelerinden herhangi birine sahip olmayan adaylar 5 Temmuz Pazartesi günü yabancı dil yeterlik sınavına girebilirler. YTÜ yabancı dil yeterlilik sınavından ve üstü puan alan adaylar, yabancı dil yeterlik koģulunu sağlamıģ olurlar. Yabancı Diller Yüksekokulu nun vereceği sınav sonuç belgesinin baģvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir. Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren (üç) yıldır. Çizelge. Yüksek lisans ve doktora baģvurularında, geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavları ve istenilen taban puanları KISALTMA YABANCI DĠL SINAV ADI YÜKSEK LĠSANS TABAN PUANI DOKTORA TABAN PUANI YTÜ YTÜ Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavı - ÜDS KPDS TOEFL-IBT TOEFL-CBT arası Kurul Yabancı Dil Sınavı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Test of English as a Foreign Language-Internet Based Test of English as a Foreign Language-Computer Based 5 (Fen Bilimleri Alanı) 55 (Fen Bilimleri Alanı) TOEFL-PBT Test of English as a Foreign Language-Paper Based 5 5 IELTS International English Language Testing Systems Sayfa 9 / 7

11 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ A.. YTÜ YABANCI DĠL YETERLĠK SINAVI Yukarıda belirtilen yabancı dil muafiyet belgelerinden herhangi birine sahip olmayan Yüksek Lisans adayları için Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) nce 5 Temmuz Pazartesi günü yabancı dil sınavı yapılacaktır. Ġngilizce Yeterlik Sınavının yapılacağı sınav salonu ile ilgili bilgilere Yabancı Diller Yüksekokulu nun internet sayfasından (http://www.ybd.yildiz.edu.tr) ulaģabilirsiniz. Ġngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinin birinden yapılan bu sınavda üzerinden en az puan alanlar yabancı dilden baģarılı sayılırlar. BaĢvurular YTÜ-Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ne yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) nden alınabilir. Bu sınavda ın altında not alan öğrencilerin baģvuruları alınmayacaktır. A.. MÜLAKAT BaĢvuruları kabul edilen, geçerli yabancı dil belgesi olan bütün adaylar Ağustos- Eylül tarihleri arasında mülakata alınacaktır. Mülakat günleri, saatleri ve yerleri programlara göre belirlenmiģtir. Programların mülakat günleri, saatleri ve yerleri Enstitümüz web sayfasından öğrenilebilir. Mülakata katılmayan aday baģarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. A.. BAġVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, ALES puanı, lisans baģarı düzeyi ve mülakat sonuçları değerlendirilerek yapılır. Adayların sıralamaya esas baģarı notu; (.5 * ALES puanı +. * lisans ağırlıklı not ortalaması +. * mülakat notu) formülüyle hesaplanır. BaĢarı notlarına göre, adaylar sıralanarak kontenjan doluncaya kadar programlara yerleģtirilir. Ancak bir adayın sıralamada yer alabilmesi için baģarı notunun en az (altmıģ) olması gerekir. BaĢarı notu eģit olanlarda, lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Doktora programlarına öğrenci kabulü, ALES puanı, yüksek lisans baģarı düzeyi ve mülakat sonuçları değerlendirilerek yapılır. Adayların sıralamaya esas baģarı notu; Sayfa / 7

12 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ (.5 * ALES puanı +. * yüksek lisans ağırlıklı not ortalaması +. * mülakat notu) formülüyle hesaplanır. BaĢarı notlarına göre, adaylar sıralanarak kontenjan doluncaya kadar programlara yerleģtirilir. Ancak bir adayın sıralamada yer alabilmesi için baģarı notunun en az 7 (yetmiģ) olması gerekir. BaĢarı notu eģit olanlarda, yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. A. KESĠN KAYIT YÖK Yürütme Kurulu nun 5/7/5 tarihli kararı uyarınca aynı anda iki lisansüstü programda öğrenim görülmesi yasaklanmıģtır. Kayıt hakkını kazanan adaylardan, kesin kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiģ sayılırlar. Kesin kayıt Eylül tarihleri arasında, aģağıdaki Randevu Çizelgesi ne göre yapılacaktır. Kayıt günlerine uymanız önemle rica olunur. Yedek kayıt tarihi bütün programlar için Eylül dur. KESĠN KAYIT TARĠHĠ 5 Eylül YÜKSEK LĠSANS Harita Müh., ĠnĢaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Matematik Müh., DOKTORA Harita Müh., ĠnĢaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Matematik Müh., Eylül Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Müh., Elektronik ve HaD. Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh., Fizik Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Müh., Elektronik ve HaD. Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh., Fizik 7 Eylül Eylül Eylül Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Müh., Biyoloji, Ġstatistik, Kimya, Matematik, Makine Mühendisliği, Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstri Müh., Mimarlık, ġehir ve Bölge Planlama Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Müh., Kimya, Matematik, Makine Mühendisliği, Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Mimarlık, ġehir ve Bölge Planlama Sayfa / 7

13 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ A.. KESĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER Kayıt iģlemleri sırasında aģağıda belirtilen belgelerin getirilmesi gerekmektedir.. Diploma aslı ve adet fotokopisi Diploma aslı gereklidir ve kesin kayıtta alınır. Eğitim süresi sonuna kadar öğrenciye diplomasının aslı verilmemektedir. Askerlik tecil iģlemleri için Askerlik Daire BaĢkanlıkları nca diplomanın aslı ve noter onaylı bir örneği istenmektedir. Bu veya baģka nedenlerle kesin kayıt iģlemlerini izleyen günlerde, diplomanın aslına gereksinim duyulabileceği dikkate alınarak, noter onaylı kopyalarının diploma sahibinde bulundurulması gerekmektedir.. Transkriptin (not belgesi) aslı. ALES belgesinin aslı. Nüfus cüzdanı fotokopisi (üzerinde TC kimlik numarası yoksa, TC kimlik numarasını gösterir belge) 5. adet fotoğraf (fotoğrafların arkasına ad, soyad, program adı yazılmalıdır). - Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı öğrenci katkı payı makbuzunun aslı (Bakanlar Kurulu kararı ile yıllık alınmaktadır). Kaydınızın yapılabilmesi için, Eylül tarihleri arasında (yedek listeden kaydı yapılan öğrencilerin ise Eylül tarihinde), Türkiye genelinde, ĠĢ Bankası Ģubelerinden, adınızı, soyadınızı ve kayıt olacağınız programın adını belirterek, ĠĢ Bankası ġubesinin no lu hesabına, öğrenci katkı payını ödemeniz gerekmektedir. Ödenecek miktar, kayıt haftasında adresinde ilan edilecektir. A.. YEDEK ADAYLARIN KESĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ Yedek adayların kesin kayıtları Eylül günü yapılacaktır. Yedek adayların Eylül günü saat 9: dan itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü nde bulunmaları gerekmektedir. 9:-9: saatlerinde bütün programların. yedek adaylarının kesin kaydı yapılacak, bu öğrenciler bu saat diliminde kesin kayıt yaptırmazlarsa haklarını yitireceklerdir. 9:-: saatlerinde. yedek sırasındaki adayların kesin kayıtları yapılacak, kontenjanlar doluncaya kadar yarımģar saatlik aralıklarla bu iģleme devam edilecektir. Sayfa / 7

14 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ A.. - GÜZ YARIYILI DERS KAYIT ĠġLEMLERĠ Kesin kayıt iģlemlerini tamamlayan öğrencilerin - Güz yarıyılı ders kayıtları, 7- Eylül tarihleri arasında, kayıt yaptırdığınız anabilim dalı baģkanlığınca yapılacaktır. Bu tarihler arasında, derse yazılma iģlemini GSIS programından ders seçerek gerçekleģtirmelisiniz. Seçilen derslerin bir çıktısı alınarak danıģman onayından sonra anabilim dalı baģkanlığına teslim edilmelidir. Ders alma iģlemleri GSIS programında gerçekleģtirilmediği durumda, anılan dönem için öğrenci ders almamıģ sayılacak, yönetmeliğin 9. maddesi uygulanacak ve kayıt silme iģlemi gerçekleģtirilecektir. A. DERS MUAFĠYETĠ ĠÇĠN BAġVURU ĠġLEMLERĠ Ders muafiyeti isteğinde bulunacak öğrencilerin, 7- Eylül tarihleri arasında kayıt oldukları ilgili anabilim dalı baģkanlığına bir dilekçe, onaylı not durum belgesi ve onaylı ders içerikleri ile baģvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan baģvurular kabul edilmeyecektir. A.5 ASKERLĠK SEVK TEHĠRĠ YAPTIRMAK ĠSTEYEN ÖĞRENCĠLER Askerlik sevk tehiri öğrenci baģvurusu olmadan, Enstitümüzce yapılmamaktadır. Sevk tehiri yaptırmak isteyen kayıtlı öğrenciler aģağıdaki belgeler ile 7 Eylül - Ekim tarihleri arasında Enstitümüze baģvurmalıdırlar.. Askerlik Durum Belgesi Bu belgeyi almak için bağlı bulunduğunuz Askerlik ġubesinden askerlik kararı aldırmanız gerekmektedir. Karar aldırmak için gerekli bilgi ve belgelere, adresinden, askere alma baģlığı altında ulaģabilirsiniz. Karar alma iģlemi sonunda Askerlik Durum Belgesi tarafınıza verilecektir.. Askerlik Sevk Tehir Dilekçesi Dilekçe örneğini, Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasından alabilirsiniz. Sayfa / 7

15 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ B- YTÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ - GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ KONTENJANLARI B. YTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Anabilim Dalı Programı Kontenjan Bilgisayar Mühendisliği Biyoloji Biyomühendislik Çevre Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Biyoloji Biyomühendislik Çevre Mühendisliği *Yüksek Lisans En Az ALES En Az AGNO Tezli,7 Doktora, Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezli 55, Tezli 55, Doktora 8 55,7 *Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora 5 55,7 Elektrik Mühendisliği Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Fizik Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Harita Mühendisliği Elektrik Tesisleri Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Elektronik HaberleĢme Endüstri Mühendisliği Sistem Mühendisliği ĠĢ Güvenliği Fizik Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Geomatik Uzaktan Algılama ve CBS Yüksek Lisans Tezli 5,5 Doktora 7,7 Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezli 5,5 Tezli 55,7 Doktora 5 55,7 Yüksek Lisans Tezli 5 55,7 Doktora 55,7 *Yüksek Lisans Tezli 5,8 *Doktora 5, *Yüksek Lisans Yüksek Lisans *Yüksek Lisans Tezli 5 5,8 (.Öğretim- Tezsiz) 55, Tezli 55, Doktora 8 55,7 Yüksek Lisans Tezli,5 Doktora,7 Yüksek Lisans Tezli, Doktora,7 *Yüksek Lisans Tezli, Doktora,7 Sayfa / 7

16 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ ĠnĢaat Mühendisliği Ġstatistik Kimya Mühendisliği Kimya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Makine Mühendisliği TaĢınmaz Değerleme ve GeliĢtirme Yapı Hidrolik Geoteknik Kıyı ve Liman Mühendisliği Mekanik UlaĢtırma Yapı ĠĢletmesi Ġstatistik Kimya Mühendisliği Anorganik Kimya Analitik Kimya Fizikokimya Organik Kimya Biyokimya Isı Proses Enerji Konstrüksiyon Yüksek Lisans Yüksek Lisans (.Öğretim- Tezsiz), Tezli 5 5,7 Doktora 7 5, Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora 55,7 **Yüksek Lisans Tezli 55,5 Doktora 55,8 Yüksek Lisans **Tezli 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Tezli 55,5 Doktora 55,5 Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans *Yüksek Lisans Tezli 5, (.Öğretim- Tezsiz) 7 55, Tezli 55,5 Tezli 55,5 Doktora 55, Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora 5 55,7 Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Tezli 5 55, Doktora 5 55,7 Yüksek Lisans Tezli 7 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezli 55, Tezli 55,7 Tezli 5 55, Doktora 7,8 Yüksek Lisans Tezli 5 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Tezli 5 55, Doktora,8 Sayfa 5 / 7

17 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ Matematik Matematik Mühendisliği Metalürji ve Mal. Müh. Mimarlık Ġmal Usulleri Makine Teo. ve Kont. Matematik Matematik Mühendisliği Malzeme Üretim Yapı Mimarlık Tarihi ve Kuramı Bina AraĢtırma ve Planlama Mimari Tasarım Yapı Fiziği Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Rölöve ve Restorasyon Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora,8 Yüksek Lisans Tezli 5, Doktora 5,8 Yüksek Lisans Tezli 5 55,5 Doktora 55,7 Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora 8, Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora 5,7 Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora,7 Yüksek Lisans Tezli,5 Doktora 5 5, Yüksek Lisans Tezli 7 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Tezli 5 55,. Öğretim Tezsiz 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Tezli 5 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezli 9 55, Tezli 5 55, Doktora 55,7 Yüksek Lisans Tezli 55, ġehir Planlama Doktora 5 55,7 ġehir ve Bölge Planlama Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tas. Kentsel DönüĢüm ve Planlama Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezli 55, Tezli 55, Tezli 55, Peyzaj Planlama Yüksek L. Tezli 55, Sayfa / 7

18 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ NOT: Bu tabloda lisansüstü öğrenci kontenjanlarına baģvurmak için aranan diploma Ģartlarına değinilmemiģtir. * Farklı lisans/yüksek lisans programlarından gelen öğrencilere yarıyıl süreli Bilimsel Hazırlık programı uygulanır. ** Kıyı ve Liman Mühendisliği yüksek lisans programına, Jeoloji ve Jeofizik programlarından gelen öğrencilere yarıyıl süreli Bilimsel Hazırlık programı uygulanır. ** Geoteknik yüksek lisans programına, Jeoloji ve Jeofizik programlarından gelen öğrencilere yarıyıl süreli Bilimsel Hazırlık programı uygulanır. B. YTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Anabilim Dalı Programı Kontenjan Şehir ve Bölge Planlama Metalürji ve Mal. Müh. Mimarlık Çevre Mühendisliği En Az ALES En Az AGNO Şehir Planlama Doktora 55,7 Kentsel Mekan Yüksek Tezli Organizasyonu ve Lisans Tasarım 55, Kentsel Dönüşüm ve Planlama Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezli Tezli Peyzaj Planlama Yüksek Tezli Lisans Üretim Doktora Tezli Mimarlık Tarihi ve Kuramı Mimari Tasarım *Çevre Mühendisliği 55, 55, 55,,7 Doktora 55.7 Yüksek Lisans Tezli 55. Doktora 55.7 Yüksek Lisans Tezli 55, NOT: Bu tabloda lisansüstü yatay geçiģ öğrenci kontenjanlarına baģvurmak için aranan diploma Ģartlarına değinilmemiģtir. Sayfa 7 / 7

19 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ B. YTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Anabilim Dalı Programı Kontenjan En Az ALES En Az AGNO Geoteknik Yüksek Lisans Tezli 55,5 ĠnĢaat Mühendisliği Mekanik Yüksek Lisans Tezli 55,5 Yapı ĠĢletmesi Yüksek Lisans (. Öğretim) Tezsiz 55, Hidrolik Doktora 55,7 Mimarlık Mimari Tasarım Yüksek Lisans Tezli 55, Doktora 55,7 Yapı Yüksek Lisans Tezli,5 Endüstri Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Endüstri Mühendisliği Sistem Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezli 55, *Yüksek Lisans Tezli 5,8 *Doktora 5, *Yüksek Lisans *Yüksek Lisans Tezli 5.8 Tezli 5,7 Doktora. NOT: Bu tabloda lisansüstü yatay geçiģ öğrenci kontenjanlarına baģvurmak için aranan diploma Ģartlarına değinilmemiģtir. Sayfa 8 / 7

20 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ C. TÜM ANABĠLĠM DALLARI DOKTORA, TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BAġVURULARI DAĞILIMI: C. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam: 5) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam :8) Sayfa 9 / 7

21 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ C. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam :75) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 58) Sayfa / 7

22 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ C. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa / 7

23 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. ANABĠLĠM DALLARI VE PROGRAMLARINA YAPILAN DOKTORA, TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BAġVURULARININ AYRI AYRI DAĞILIMI D. BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI (YL ve D) D.. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ),5,5,5,5,5 BAŞVURU SAYISI (Toplam :) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5 Sayfa / 7

24 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 79) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa / 7

25 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI BĠYOLOJĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5 Sayfa / 7

26 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. BĠYOMÜHENDĠSLĠK ANABĠLĠM DALI BĠYOMÜHENDĠSLĠK PROGRAMI (YL ve D) D.. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 8) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8),5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5,5 Sayfa 5 / 7

27 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa / 7

28 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI (YL ve D) D.. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 7 / 7

29 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) 8 BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5) 7 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 5 5 Sayfa 8 / 7

30 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.5 ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI D.5. ELEKTRİK MAKİNELERİ VE GÜÇ ELEKTRONİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa 9 / 7

31 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.5. ELEKTRİK TESİSLERİ PROGRAMI (YL ve D) D.5.. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa / 7

32 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.5.. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 9) Sayfa / 7

33 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. ELEKTRONĠK VE HABERLEġME MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI D.. ELEKTRONİK PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5 Sayfa / 7

34 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa / 7

35 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. HABERLEŞME PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) DOKTORA BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa / 7

36 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) 5 TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU SAYISI (Toplam : 58) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5) Sayfa 5 / 7

37 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.7 ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI D.7. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (YL ve D) D.7.. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8),5,5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5 Sayfa / 7

38 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.7.. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 9) 8 Sayfa 7 / 7

39 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.7. SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL) (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 7),5,5,5,5 Sayfa 8 / 7

40 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.7. İŞ GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Tezsiz YL) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa 9 / 7

41 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.8 FĠZĠK ANABĠLĠM DALI FĠZĠK PROGRAMI (Tezli YL+ Tezsiz YL ve D) D.8. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 8) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 5 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5 Sayfa / 7

42 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.8. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 5 5 Sayfa / 7

43 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.9 GEMĠ ĠNġAATI VE GEMĠ MAKĠNELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI GEMĠ ĠNġAATI MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI (YL ve D) D.9. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) DOKTORA BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa / 7

44 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.9. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 8 Sayfa / 7

45 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI D.. GEOMATİK PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa / 7

46 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 8 Sayfa 5 / 7

47 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. TAŞINMAZ DEĞERLEME VE GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa / 7

48 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 7 / 7

49 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5) 8 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5,5 Sayfa 8 / 7

50 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI D.. GEOTEKNİK PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 9 / 7

51 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 8 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa 5 / 7

52 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. HİDROLİK PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 5 / 7

53 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 5 / 7

54 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. KIYI VE LİMAN MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa 5 / 7

55 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 5 / 7

56 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. MEKANİK PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 55 / 7

57 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5 Sayfa 5 / 7

58 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..5 ULAŞTIRMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 9) 8 7 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5,5 Sayfa 57 / 7

59 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. YAPI PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 7) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8),5,5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 58 / 7

60 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 7 5 Sayfa 59 / 7

61 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..7 YAPI İŞLETMESİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Tezsiz YL) (Kontenjan Sayısı: 7) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 9) Sayfa / 7

62 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. ĠSTATĠSTĠK ANABĠLĠM DALI ĠSTATĠSTĠK TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (YL) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 9) 7 5 Sayfa / 7

63 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. KĠMYA ANABĠLĠM DALI D.. ANALİTİK KİMYA PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa / 7

64 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa / 7

65 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. ANORGANİK KİMYA PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa / 7

66 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 5 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5 Sayfa 5 / 7

67 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. BİYOKİMYA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 9) 7 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa / 7

68 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. FİZİKOKİMYA PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 7 / 7

69 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa 8 / 7

70 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..5 ORGANİK KİMYA PROGRAMI (YL ve D) D..5. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 9 / 7

71 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..5. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 7) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 7 / 7

72 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI (YL ve D) D.. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 7 / 7

73 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 8 Sayfa 7 / 7

74 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.5 KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDĠSLĠĞĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (YL) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 8),5,5,5,5,5 Sayfa 7 / 7

75 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI D.. ENERJİ PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 7 / 7

76 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 8 Sayfa 75 / 7

77 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. ISI PROSES PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 7 / 7

78 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5 Sayfa 77 / 7

79 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. İMAL USULLERİ PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa 78 / 7

80 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 9) 7 5 Sayfa 79 / 7

81 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. KONSTRÜKSİYON PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,,,9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam :) Sayfa 8 / 7

82 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam :) Sayfa 8 / 7

83 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..5 MAKİNE TEORİSİ VE KONTROL PROGRAMI (YL ve D) D..5. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7),5,5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam :5),5,5 Sayfa 8 / 7

84 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..5. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam :) Sayfa 8 / 7

85 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.7 MATEMATĠK ANABĠLĠM DALI MATEMATĠK PROGRAMI (YL ve D) D.7. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7) ,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5 Sayfa 8 / 7

86 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.7. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5) Sayfa 85 / 7

87 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.8 MATEMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI MATEMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI (YL ve D) D.8. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 8) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 8 / 7

88 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.8. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 8 9 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 7 5 Sayfa 87 / 7

89 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.9 METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI D.9. MALZEME PROGRAMI (YL ve D) D.9.. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 5) DOKTORA BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7),5,5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 88 / 7

90 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.9.. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 8 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa 89 / 7

91 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.9. ÜRETİM PROGRAMI (YL ve D) D.9.. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 9 / 7

92 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.9.. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5) 9 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5 Sayfa 9 / 7

93 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. MĠMARLIK ANABĠLĠM DALI D.. BİLGİSAYAR ORTAMINDA MİMARLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5 Sayfa 9 / 7

94 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. BİNA ARAŞTIRMA VE PLANLAMA PROGRAMI (Tezli YL+ Tezsiz YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 9 / 7

95 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8) 8 7 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa 9 / 7

96 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 95 / 7

97 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. KONUT ÜRETİMİ VE YAPIM YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: 9) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5 Sayfa 9 / 7

98 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. MİMARİ TASARIM PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 97 / 7

99 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 8 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) Sayfa 98 / 7

100 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..5 MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI PROGRAMI (YL ve D) D..5. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa 99 / 7

101 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..5. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 7) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5),5,5,5,5 Sayfa / 7

102 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. RÖLÖVE-RESTORASYON PROGRAMI (YL ve D) D... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa / 7

103 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : 5) Sayfa / 7

104 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..7 YAPI PROGRAMI (YL ve D) D..7. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa / 7

105 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..7. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 5) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 5 5 Sayfa / 7

106 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..8 YAPI FİZİĞİ PROGRAMI (Tezli YL+ Tezsiz YL ve D) D..8. DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa 5 / 7

107 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..8. TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 9) KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ) 7 5 Sayfa / 7

108 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D. ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI D.. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE PLANLAMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 5 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5,5 Sayfa 7 / 7

109 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. KENTSEL KORUMA VE PLANLAMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),5,5,5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 8 / 7

110 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. KENTSEL MEKAN ORGANİZASYONU-TASARIM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL) ) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 7) 7 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5,5,5 Sayfa 9 / 7

111 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D.. PEYZAJ PLANLAMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL) ) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ) 5 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa / 7

112 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ D..5 ŞEHİR PLANLAMA DOKTORA PROGRAMI (Kontenjan Sayısı: 5) BAŞVURU SAYISI (Toplam : 8) 5 5 KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),5,5,5 Sayfa / 7

113 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E- YATAY GEÇĠġ E. ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa / 7

114 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E. MĠMARLIK ANABĠLĠM DALI E.. MĠMARLIK TARĠHĠ VE KURAMI DOKTORA PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa / 7

115 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E.. MİMARİ TASARIM PROGRAMI (Tezli YL ve D) E... DOKTORA (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa / 7

116 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E... TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa 5 / 7

117 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E. METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÜRETĠM DOKTORA PROGRAMI (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa / 7

118 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E. ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI E.. KENTSEL MEKAN ORGANĠZASYONU-TASARIM TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (YL) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa 7 / 7

119 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E.. KENTSEL DÖNÜġÜM VE PLANLAMA TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa 8 / 7

120 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E.. KENTSEL KORUMA VE PLANLAMA TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa 9 / 7

121 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E.. PEYZAJ PLANLAMA TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa / 7

122 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ E..5 ġehġr PLANLAMA DOKTORA PROGRAMI (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),9,8,7,,5,,,, Sayfa / 7

123 YTÜ-FBE - GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA VERİLERİ F- YABANCI UYRUKLULAR F. ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI F.. GEOTEKNİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YL ve D) (Kontenjan Sayısı: ) BAŞVURU SAYISI (Toplam : ),,8,,, KESİN KAYIT SAYISI (Toplam : ),,8,,, Sayfa / 7

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ Yatay geçiģ BaĢvuruları

Detaylı

Başvurular e-posta ile yapılacaktır.

Başvurular e-posta ile yapılacaktır. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2015-2016 Öğretim yılı birinci yarıyılında Türkiye

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL OLARAK TÜRKÇE TEZLĠ VE TEZSĠZ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KOġULLARI VE KONTENJANLARI

2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL OLARAK TÜRKÇE TEZLĠ VE TEZSĠZ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KOġULLARI VE KONTENJANLARI 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL OLARAK TÜRKÇE TEZLĠ VE TEZSĠZ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KOġULLARI VE KONTENJANLARI Derleyen: Mustafa ALTUN Ġnternet Bağlantı Adresi: http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_arastirmalari.htm

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aģağıda belirtilen programlarına, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS Başlangıç Bitiş Yatay geçiş Başvuruları

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA KONTENJAN S.NO

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - -

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - - ANABİLİM DALI Y.LİSANS DOKTORA YABANCI UYRUKLU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLDİRİM FORMU YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ ALAN DIŞI Bilim Dalı AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, aşağıda kontenjanları belirtilen

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (EK-1 28.04.2015 tarih ve 91-2 sayılı Enstitü Kurulu Karar ekidir 21.05.2015 tarih ve 447-6 Sayılı Senato kararı ile onaylanmıştır). SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME %

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP * ALES PUANI MEZUNİYET NOT ORTALAMASI MÜLAKAT 015-016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % ANABİLİM DALLARI Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran2014 saat 16.00 ya kadar

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* -

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* - HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinin Anabilim Dallarına Yüksek ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalı Tezli

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları belirtilen Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı I. (GÜZ) yarıyılında yüksek lisans

Detaylı

ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ (Senato Tarihi: 21.12.2010; Senato Sayısı: 2010-08) Amaç MADDE - 1 Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi enstitüleri bünyesinde

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI KONTENJAN Yüksek Lisans Doktora ALES Tezli Tezsiz Klasik Arkeoloji 10-6 BASIN VE YAYIN 20-10 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 20-205 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında, Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı Anabilim Dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır. İlgili

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran 2014

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 20152016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 03-07 Şubat 2014 saat 16.00

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANIDIR.

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANIDIR. mardin ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Dil Enstitüsü başvuru şartları ve kontenjanlar için

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ

AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI, YATAY GEÇİŞ KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ Bilim / Sanat Dalı

Detaylı