Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Temmuz

2 Đçindekiler Sunuş... 5 Giriş 6 Yönetici Özeti 9 Kurumsal değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları.. 10 Birimin tarihçesi 12 Birimin Organizasyon Şeması. 13 Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve Öğretim Süreçleri Araştırma geliştirme süreçleri Uygulama ve hizmet süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirmesi 40 - Yönetsel özelliklerin ( yapısal ) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin ( davranışsal ) değerlendirilmesi 41 - Çıktılar/ sonuçların değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi 42 Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş Analizi.. 43 SWOT (GZFT) Analizi Özdeğerlendirme Çevre Değerlendirmesi 48 Birimin Misyonu.. 51 Birimin Vizyonu Birimin Temel Değerleri.. 51 Stratejik Değerlendirme Sonuç Kaynakça Ekler. 59 Performans Göstergeleri Tablosu

3 Tablo Listesi Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu 11 Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı 11 Tablo 3 Birim Gelişim Tablosu 12 Tablo 4 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu MYO Yüksek Okul Kurulu Üye listesi.. 13 Tablo 5 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu MYO Yönetim Kurulu Üye listesi 14 Tablo 6 Girdiler ( Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu. 17 Tablo 7 Birim önlisans programları üniversite giriş puan ortalamaları 18 Tablo 8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları.. 19 Tablo 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu.. 20 Tablo 10 Kurumsal nitelikler veri tablosu.. 21 Tablo 11 Akademik Personel Verileri. 23 Tablo 12 Birim 2009 Yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/ Alanları 25 Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu. 25 Tablo 14 Mezun öğrenci verileri. 26 Tablo 15 Birime bağlı bölüm ve programları.. 27 Tablo 16 Örnek Ders Programı 28 Tablo 17 Örnek Ders Karnesi.. 29 Tablo 18 Örnek Ders Đçerikleri 30 Tablo 19 Araştırma ve geliştirme ( bilgi üretme ) süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 20 Bilimsel yayın ve etkinlikleri sayıları.. 36 Tablo 21 Uygulama ve hizmet süreçleri değerlendirme tablosu. 39 Tablo 22 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu. 40 Tablo 23 Yönetsel özelliklerin ( yapısal ) değerlendirme tablosu.. 40 Tablo 24 Yönetsel özelliklerin ( davranışsal ) değerlendirme tablosu Tablo 25 Çıktılar/ Sonuçların değerlendirme tablosu. 42 Tablo 26 Yükseköğretim Başarma Performansının Değerlendirme Tablosu.. 42 Tablo 27 Paydaşlar.. 43 Tablo 28 Gözden geçirilen ders sayısı 52 Tablo 29 Gözden geçirilen ders karnesi sayısı 53 Tablo 30 Đyileştirilen ders notu sayıları.. 53 Tablo 31 Web sayfası açılan ders sayıları.. 53 Tablo 32 Öğretim yöntemleri gözden geçirilen ders sayısı 53 Tablo 33 Kadrolu ve görevlendirmeli öğretim elemanı gelişim planı 54 Tablo 34 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları.. 54 Tablo 35 Yapılan sanayi incelemesi ve teknik gezi sayısı. 54 Tablo 36 Başvurulan proje sayısı 55 Tablo 37 Alınacak yayın sayısı.. 55 Tablo 38 Đhtiyaçları karşılanan öğretim elemanı sayısı. 55 Tablo 39 Düzenlenen sosyal etkinlik ve seminer sayısı 56 Tablo 40 Performans göstergeleri bilgi toplama formu 59 3

4 Şekil Listesi Şekil 1 Birim Organizasyon Şeması

5 Sunuş Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu 2010 yılı stratejik planı bu belge ile ana başlıklar altında sunulmaktadır. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu zaman içerisinde stratejik planlama çalışmalarını verimli ve etkin bir şekilde sürdürebilmek amacı ile Namık Kemal Üniversitesi düzeyinde çalışma ve eğitim toplantılarına katılmıştır. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu nun eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal fayda yaratma konularında üretmekte olduğu hizmetlerinin kalitesini sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu 2010 yılı Stratejik Planının hazırlanmasında görev alan birim kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışma grubu koordinatör ve üyeleri ile birçok bakımdan çalışmalarımıza yardımcı olan Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Yrd. Doç. Dr. Hatice ER Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Çorlu, Temmuz

6 Giriş Amaç Bu belgenin amacı Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu 2010 yılı Stratejik Planını sunmaktır. Kapsam Bu belge Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporuna dayalı olarak 2. sürümü daha sonra Ağustos 2009 da teslim edilecek 2010 yılı stratejik planını sunmaktadır. Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2007/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi ve bilgilendirme notları esas alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kavramlar Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Birimimizde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Öğrenci Konseyi: Birimimiz öğrencilerinin kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci konseyi Birimimizin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. 6

7 Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. 7

8 Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluşturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi, ve Stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için Birimimiz tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) Yükseköğretim 8

9 Yönetici Özeti Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Planı, Sürüm no. 1, Temmuz 2009, 82 sayfa (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi) belgelerinin yönetici özeti yöneticiler için belge içeriği ana hatlarıyla aşağıda sunulmuştur. Giriş bölümünde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu nun tarihçesi ve organizasyon şeması sunulmaktadır. Kurumsal değerlendirme bölümümde ise özdeğerlendirme çalışmaları kapsamında girdiler, kurumsal nitelikler ve özellikler, eğitim ve öğretim süreçleri, araştırma ve geliştirme süreçleri, uygulama ve hizmet süreçleri, idari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi, yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi, yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi, çıktılar/sonuçların değerlendirilmesi ile Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi konularına yer verilmektedir. Çevre Değerlendirme çalışmaları kapsamında paydaş analizi ve SWOT (GZFT) analizi yapılarak özdeğerlendirme ve çevre değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Stratejik Plan kapsamında ise birimin misyonu, birimin vizyonu, birimin temel değerleri verilerek stratejik değerlendirme yapılarak sonuca ulaşılmıştır. 9

10 Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Çorlu Meslek Yüksek Okulu Müdürüne rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Meslek Yüksek Okulu Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Çalışma grubu 2009 yılında 2 akademik personelden oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdari personelimiz Yüksek Okul Sekreteri ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye sayısı 5 dir Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Birim KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Birimimiz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ile Birim Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Çorlu Meslek Yüksek Okulu KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Birim Stratejik Planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılmış ve taslağı hazırlanmıştır. 10

11 Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve program Özhan, Şeniz Öğretim Görevlisi Birim Koordinatörü Müdür Yardımcısı Đktisadi Đdari Bilimler Programı, Đşletme Açıkgöz, Ali Faruk Öğretim Görevlisi Müdür Yardımcısı Đktisadi Đdari Bilimler Programı, Muhasebe Akpınar, Nilgün Nuray Yüksekokul Sekreteri Dikici,Sevda Memur Söğünmez, Ömer Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi Otomotiv Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 1Temmuz 2009 Birim 2010 yılı stratejik planı 1. sürümünün teslimi 2 3 Ağustos 2009 Birim 2010 yılı stratejik planının 2. sürümünün teslimi 11

12 Birimin tarihçesi N.K.Ü. Çorlu Meslek Yüksekokulunun Tarihçesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Namık Kemal Üniversitesinin en eski Yüksekokullarından birisi olarak 1987 yılında 2547 sayılı Kanunun 2880 Kanunla değişik 7/d-2 Maddesi uyarınca kurulmuştur. Yüksekokulumuzun açmış olduğu bölümler aşağıdaki tabloda faaliyete geçmiş olduğu eğitim-öğretim yıllarına ilişkin bilgi ile birlikte gösterilmiştir. Kuruluş yılında 120 öğrenci ve 3 öğretim elemanı ile öğretime başlayan Yüksekokulumuz 2008 yılı sonu itibariyle toplam 27 öğretim elemanı ile 1917 öğrenciye hizmet vermiştir. Tablo 3 Birim Gelişim Tablosu BÖLÜM VE PROGRAMLAR FAALĐYETE GEÇĐŞ DÖNEMĐ I ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ PROGRAMLAR Muhasebe 1988 Đşletme 1988 Pazarlama 2002 Kooperatifçilik 2008 Muhasebe Đ.Ö Đşletme Đ.Ö Satış Yönetimi (Kapatıldı) Đşletmecilik (Kapatıldı) Turizm ve Otelcilik (Kapatıldı) II TEKNĐK PROGRAMLAR Dericilik 1988 Seracılık 1993 End.Elektronik 2002 Tekstil 2001 Makine 2002 Otomotiv 1998 El Sanatları Đ.Ö Tekstil Đ.Ö Oto Boya ve Kaporta Karoseri 2008 Gıda Teknolojisi 2008 Motor (Kapatıldı) Ekmekçilik (Kapatıldı) Elektronik (Kapatıldı) End.Tasarım (Kapatıldı) 12

13 Birim organizasyon şeması Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu 2008 yılı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir yılı sonu itibariyle yüksekokulumuzda önlisans düzeyinde 16 programda faaliyet gösterilmiştir sayılı yasa gereğince Yönetim Kurulu 2008 yılında 28 kez toplanmıştır. Kurul Üyelerinin listesi 2008 yılı sonu itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 4 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu Yüksek Okul Kurulu üye listesi Đsim Bölüm Đdari görev Fakülte dışı idari görev 1 Er, Hatice Yrd. Doç.Dr Dericilik Müdür Üniversite Senato Üyesi 2 Açıkgöz, Ali Faruk Öğretim Görevlisi 3 Özhan, Şeniz Öğretim Görevlisi Đktisadi Đdari Bilimler Programı Đktisadi Đdari Bilimler Programlar Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı 13

14 Tablo 5 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üye listesi Đsim Bölüm Đdari görev Fakülte dışı idari görev 1 Er, Hatice Yrd. Doç.Dr Dericilik Müdür Üniversite Senato Üyesi 2 Açıkgöz, Ali Faruk Öğretim Görevlisi 3 Özhan, Şeniz Öğretim Görevlisi 4 Çinkılıç, Hatice, Yrd.Doç.Dr 5 Eryılmaz Açıkgöz, Funda Yrd. Doç.Dr 6 Tuğ, Serkan, Öğretim Görevlisi Đktisadi Đdari Bilimler Programı Đktisadi Đdari Bilimler Programlar Teknik Programlar Teknik Programlar Teknik Programlar Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı 7 Akpınar, Nilgün Nuray Yüksekokul Sekreteri 14

15 Şekil 1 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu MYO Organizasyon Şeması 15

16 Yrd.Doç.Dr. Hatice ER MÜDÜR Öğr.Gör. Ali Faruk AÇIKGÖZ Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Şeniz ÖZHAN Müdür Yardımcısı Yüksekokul Sekreteri Nilgün Nuray AKPINAR Đktisadi ve Đdari Programlar Öğr.Gör.Işık SOYSALAN Öğr.Gör.Gamze TUNÇ Öğr.Gör. Teoman AKPINAR Teknik Programlar Yrd.Doç.Dr.Hatice ÇĐNKILIÇ Yrd.Doç.Dr.Funda ERYILMAZ AÇIKGÖZ Öğr.Gör.Yunus GÜVEN Özel Kalem Sevda DĐKĐCĐ Yazı Đşleri Saniye AKKOÇ Muhasebe Đlknur GÜNEŞ VELĐEV Öğr.Gör.Adnan TEKAY Okutman Dr.Kader KIZIL EROL Öğr.Gör.Özcan KONUR Öğr.Gör.Ertan EROL Öğr.Gör.Arzu GÖNÜLOL Öğr.Gör.Aytül BOZKURT Öğrenci Đşleri Rahmiye TABAK Fatma ŞEN AKBULUT Kütüphane Hatun AĞBAL Öğr.Gör.Arzu ÖZBULGUR Öğr.Gör.Gamze BOZCAN Yardımcı Hizmetler Nuh ŞĐMŞEK Kadir MAYDA Cemalettin APRA Öğr.Gör.Serkan TUĞ Tabip Tanyel AKGÜN CENGĐZ Öğr.Gör.Oğuzhan EROL Öğr.Gör.Özlem GÜNEY KARADĐŞOĞULLARI Öğr.Gör.Erkan ÖZHAN Öğr.Gör.Eylem ÖZÇELĐK Öğr.Gör.Malik ALKIŞ Öğr.Gör.Abdurrahim ÖNEN Uzman Dr.Pınar SUCUOĞLU KORAL Öğr.Gör. Yusuf KESLER 16

17 Özdeğerlendirme YÖDEK beklenen düzey e dayalı beş ölçekli bir değerlendirme sistemi getirmiştir. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Girdiler Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; Değerlendirme notu

18 Tablo 7 Birim önlisans programları üniversite giriş puan ortalamaları Teknik Programlar Puan türü En az puan ortalaması En fazla puan ortalaması Yerleştirilen öğrenci sayısı Dericilik Eşit Ağırlık 69, , Seracılık Eşit Ağırlık 208, , Makine sal 50 86, Otomotiv sal 50, , El Sanatları Sözel 64, , Tekstil sal Tekstil ( Đ.Ö) sal 57, , Endüstriyel Elektronik Gıda Teknolojisi Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği sal 50 92, sal , sal 61, ,787 9 Đktisadi ve Đdari Programlar Đşletme Eşit ağırlıklı 51, , Muhasebe Eşit ağırlıklı , Muhasebe (Đ.Ö) Eşit ağırlıklı , Pazarlama Eşit ağırlıklı 52, , Kooperatifçilik Eşit ağırlıklı 76, , Đşletme (Đ.Ö.) Eşit ağırlıklı 64, ,

19 Tablo 8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları Teknik Programlar Yerleştirilen öğrenci sayısı Ortaöğretim başarı puan ortalamaları Dericilik 39 65,8 Seracılık 38 59,86 Makine 59 62,53 Otomotiv 57 58,32 El (Đ.Ö.) Sanatları 45 67,5 Tekstil 59 62,65 Tekstil ( Đ.Ö) 44 57,48 Endüstriyel Elektronik Gıda Teknolojisi Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği 39 65, ,4 9 58,09 Đktisadi ve Đdari Bilimler Programı Đşletme 39 57,6 Muhasebe 58 61,51 Muhasebe (Đ.Ö) 58 66,05 Pazarlama 60 55,97 Kooperatifçilik 29 63,29 Đşletme (Đ.Ö.) 35 66,86 19

20 Kurumsal nitelikler ve özellikler Tablo 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3 2 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 1 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; ) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 3 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 3 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 4 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 4 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 4 i) Kampus alanı; 4 ii) Toplam kapalı alan; 4 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 3 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 3 20

21 Tablo 10 Kurumsal nitelikler veri tablosu sayılar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı 1917 Lisans öğrenci sayısı Yüksek lisans öğrenci sayısı Doktora öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı 1917 Engelli öğrenci sayısı Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı II Öğretim elemanı sayıları Profesör Doçent Yardımcı doçent 3 Öğretim görevlisi 22 Okutman 1 Uzman 1 Doktoralı Araştırma görevlisi Araştırma görevlisi Toplam öğretim üyesi sayısı 3 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 23 Toplam öğretim elemanı sayısı 27 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 10 Sözleşmeli personel 21

22 Diğer personel Toplam idari personel sayısı IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 40 Diğer öğretim elemanları 39 Tüm öğretim elemanları 39,5 Đdari personel V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri 3 Diğer öğretim elemanları 11 Tüm öğretim elemanları 14 Đdari personel 7 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri 15 Diğer öğretim elemanları 11 Tüm öğretim elemanları 13 Đdari personel 16 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 3 VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı Alan 2: 22

23 IX Bölüm/program/ABD sayısı Bölüm sayısı 2 Program sayısı 16 ABD sayısı X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı 2 Lise mezun sayısı 4 Önlisans mezun sayısı 3 Lisans mezun sayısı 1 Yüksek lisans mezun sayısı 1 Doktoralı eleman sayısı Tablo 11 Akademik Personel Verileri Sı ra N o Đsim Unvan Anabilim Dalı Program 1 ER Hatice Yrd.Doç.Dr. Dericilik 2 Açıkgöz Ali Öğr.Gör. Muhasebe Faruk 3 ÖZHAN, Öğr.Gör. Đşletme Şeniz 4 ERYILMAZ Yrd.Doç Seracılık AÇIKGÖZ.Dr. Funda 5 ÇĐNKILIÇ Hatice 6 GÜVEN Yunus 7 SOYSALAN Işık Yrd.Doç.Dr. Seracılık Öğr.Gör. Otomotiv Öğr.Gör. Pazarlama Temel Bilim Alanı Teknik Programlar Đkt.ve Đdari Programlar Đkt.ve Đdari Programlar Teknik Programlar Teknik Programlar Teknik Programlar Đkt.ve Đdari Programlar Đdari Görev Birim Đçi Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Yön.Kur Üyesi Yön.Kur Üyesi Prog. Danışmanı Prog. Danışmanı Đdari Görev Birim Dışı Senato Üyesi Notlar Kadro: Hayrabolu MYO 13/b ile Tekirdağ MYO görevlendi rilmiştir. Kadro: Çerkezköy MYO 23

24 8 EROL Ertan Öğr.Gör. Dericilik Teknik Programlar 9 GÖNÜLOL Öğr.Gör. Dericilik Teknik Arzu Programlar 10 Akpınar Teoman 11 TUNÇ Gamze Öğr.Gör. Muhasebe Öğr.Gör. Pazarlama Đkt.ve Đdari Programlar Đkt.ve Đdari Programlar Prog. Danışmanı Prog. Danışmanı 13/b ile Tekirdağ MYO görevlendi rilmiştir. 12 BOZKURT Aytül 13 ÖZBULGUR Arzu Öğr.Gör. Elektronik Öğr.Gör. Tekstil Teknik Programlar Teknik Programlar Prog. Danışmanı Prog. Danışmanı 14 BOZCAN Gamze 15 ÖZHAN Erkan Öğr.Gör. Tekstil Öğr.Gör. Teknik Programlar Teknik Programlar 16 TUĞ Serkan Öğr.Gör. Makine Teknik Programlar 17 TEKAY Öğr.Gör. Turizm Đkt.ve Đdari Adnan Programlar 18 EROL Oğuzhan Öğr.Gör. Otomotiv Teknik Programlar 19 GÜNEY Öğr.Gör. El San. Teknik KARADĐŞO Programlar ĞULLARI Özlem 20 ÇĐNKILIÇ Öğr.Gör. Seracılık Teknik Latif Programlar 21 ÖZÇELĐK Öğr.Gör. El San. Teknik Eylem Programlar 22 ALKIŞ Malik Öğr.Gör. Tekstil Teknik Programlar 23 ÖNEN Öğr.Gör. Makine Teknik Abdurrahim Programlar 24 KONUR Öğr.Gör. Đşletme Đkt.ve Đdari Özcan Programlar Prog. Dan. Y.K.Üyesi Prog. Danışmanı Prog. Danışmanı Prog. Danışmanı 25 KESLER Öğr.Gör. Gıda Teknik Prog. 13/b-4 ile Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı görevlendi rilmiştir. 13/b ile Tekirdağ MYO görevlendi rilmiştir. 13/b ile Rektörlük görevlendi rilmiştir. 24

25 Yusuf 26 KIZIL EROL Kader 27 SUCUOĞLU KORAL Pınar Teknolojis Programlar i Okt.Dr. Đngilizce Đkt.ve Đdari Programlar Uz.Dr. Seracılık Teknik Programlar Danışmanı Kadro: Rektörlük Tablo 12 Birim 2008 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL sı % sı % 1 2 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 3 Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam

26 Eğitim ve öğretim süreçleri Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 4 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 3 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 3 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 3 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 4 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 4 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 3 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 4 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği;

27 Tablo 14 Mezun öğrenci verileri 2008 I Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı 346 Lisans mezun öğrenci sayısı Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı Doktora mezun öğrenci sayısı Toplam mezun öğrenci sayısı 346 Tablo 15 Birime bağlı bölüm ve programları Bölümler Program düzeyi Program adı Temel Bilim Alanı Đlk eğitim öğretim yılı 2008 yılı öğrenci sayısı Teknik Programlar Önlisans Dericilik Mesleki ve Teknik Seracılık Makine Otomotiv El Sanatları Tekstil Endüstriyel Elektronik Gıda Teknolojisi Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği Mesleki ve Teknik Mesleki ve Teknik Mesleki ve Teknik Mesleki ve Teknik Mesleki ve Teknik Mesleki ve Teknik Mesleki ve Teknik Mesleki ve Teknik

28 Đktisadi Đdari Bilimler ve Önlisans Đşletme Đdari Bilimler Muhasebe Muhasebe (Đ.Ö) Pazarlama Đdari Bilimler Đdari Bilimler Đdari Bilimler Kooperatifçilik Đdari Bilimler Đşletme (Đ.Ö.) Đdari Bilimler Toplam sayı 16 Toplam sayı 1917 Tablo 16 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu Örnek Ders Programı Muhasebe Önlisans: I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSĐN ADI TEO UYG TOPLAM KREDĐ AKTS MUH 101 GENEL MATEMATĐK ,5 3 MUH 103 ĐKTĐSADA GĐRĐŞ MUH 105 GENEL ĐŞLETME ,5 5 MUH 107 GENEL MUHASEBE ,5 6 MUH 109 GENEL HUKUK BĐLGĐSĐ MUH 111 BÜRO YÖNETĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKN ,5 2 MUH 113 BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ ,5 3 ZAĐ 101 ATATÜRK ĐLK. VE ĐNK. TARĐHĐ I ZYD 101 YABANCI DĐL I ZTD 101 TÜRK DĐLĐ I TOPLAM ,5 30 DERS KODU DERSĐN ADI TEO UYG TOPLAM KREDĐ AKTS MUH 102 BĐLGĐSAYAR BÜRO PROGRAMLARI ,5 5 MUH 104 MAKRO ĐKTĐSAT MUH 106 DÖNEM SONU MUHASEBE ĐŞLEML ,5 6 MUH 108 TĐCARET HUKUKU BĐLGĐSĐ MUH 110 ĐSTATĐSTĐK ,5 2 MUH 112 ĐŞLETME BEC. GRUP ÇAMIŞM ,5 3 MUH 114 TĐCARĐ MATEMATĐK ,5 3 ZAĐ 102 ATATÜRK ĐLKELERĐ ĐNKĐLAP TARĐHĐ II ZYD 102 YABANCI DĐL II ZTD 102 TÜRK DĐLĐ II TOPLAM ,

29 III. YARIYIL IV. YARIYIL DERS KODU DERSĐN ADI TEO UYG TOPLAM KREDĐ AKTS MUH 201 MALĐYET MUHASEBESĐ ,5 5 MUH 203 ŞĐRKETLER MUHASEBESĐ ,5 3 MUH 205 BĐLGĐSAYARDA MUHASEBE UYG.-I ,5 5 MUH 207 VERGĐ HUKUKU ,5 4 MUH 209 FĐNANSAL YÖNETĐM ,5 4 MUH 211 DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ YÖNETĐMĐ ,5 2 MUH 213 YÖNLENDĐRĐLMĐŞ ÇALIŞMA ,5 3 MUH 215 BORÇLAR HUKUKU MUH 217 KAMU MALĐYESĐ TOPLAM ,5 30 DERS KODU DERSĐN ADI TEO UYG TOPLAM KREDĐ AKTS MUH 202 BĐLGĐSAYARLI MUHASEBE ,5 5 MUH 204 TÜRK VERGĐ SĐSTEMĐ ,5 5 MUH 206 DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ MUHASEB ,5 2 MUH 208 MUHASEBE DENETĐMĐ ,5 3 MUH 210 ĐŞ VE SOSYAL GÜV. HUKUKU ,5 3 MUH 212 YÖNLENDĐRĐLMĐŞ ÇALIŞMA ,5 3 MUH 214 ENFLASYON MUHASEBESĐ ,5 3 MUH 216 MALĐ TABLOLAR ANALĐZĐ ,5 3 MUH 218 KONAKLAMA MUHASEBESĐ ,5 3 TOPLAM

30 Tablo 17 Örnek ders karnesi- Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersin Adı: ĐŞ VE SOSYAL GÜVENLĐK HUKUKU Dersin Kodu: MUH ĐÖ Dersin Düzeyi: Önlisans AKTS Kredisi: 5 Yıl-Dönem: 2-4 Seçmeli/Zorunlu:Z Dili: Türkçe Ders Saati: 4 Öğretim Yöntemi: Anlatım Öğretim Elemanı: Öğr.Gör.Teoman AKPINAR Dersin Amacı: Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ders içeriğini öğrenciler aktarmak. Dersin Đçeriği: Giriş (Đş hukuku kavramı ve Türk iş hukukunun niteliği, kaynakları) Genel bilgiler (Đş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukunun temel kavramları, işçi, işveren, işveren vekili ve işyeri). Bireysel iş hukuku (Đş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin kurulması iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş türleri. Đşçi sağlığı ve iş güvenliği, iş sözleşmesini sona erdiren durumlar). Toplu iş hukuku (Sendika Hukuku, Toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lokavt hukuku. Sosyal sigortalar tatbikatı. (Sosyal sigortalar ve ana ilkeleri, Sosyal Sigortalar Kanunu, Kapsamı ve ana kavramları, Sigorta kolları ve tatbikatı, Prim bildirgeleri ölçümleme, itiraz ödeme, bordro ve prim bildirgeleri yönünden işverenin sorumluluğu. Değerlendirme: Vize %30 ve Final %70 Sınavları Ders Kitabı: Đş Hukuku, Ercan AKYĐĞĐT Önerilen Kaynaklar: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, A.Can TUNCAY Ön Şartlar: Yok 30

31 Tablo 18 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu Örnek Ders Đçerikleri Muhasebe Önlisans GENEL MATEMATĐK sistemleri (Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar ile oran ve orantılar). Kompleks sayılar (4 Đşlem, trigonometrik gösterimi, kompleks sayılar). Birinci ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri. Fonksiyonlarda limit ve süreklilik (Türev ile türevin çeşitli uygulamaları.) ĐKTĐSADA GĐRĐŞ Đktisadın konusu ve tanımı. Mal piyasası. Arz ve Talep. Piyasa türlerinde fiyat oluşumu. Elastiklik. Maliyetler. Firma Gelirleri. Tam rekabet piyasasında firma dengesi. Rekabet. Vergiler ve Pirimler. Karaborsa Teorileri. Örümcek ağı teorisi, üretici ve tüketici rantı. Eş fayda analizi ve kayıtsızlık eğrileri. Eş ürün ve eş maliyetler eğrileri. Faktör piyasası. Emek piyasası ve üretici oluşumu. Sermaye ve faiz. Rant, kar teorisi. GENEL ĐŞLETME Đnsan ve ihtiyaçlar, insan-toplum-ekonomi-üretim ilişkisi, işletme kavramının tanımı, temel kavramlar, işletme bilim dalı ve ilgili bilim dalları ile ilgisi ve işletmenin amaçları, Đşletmenin çevreyle ilişkileri ve sorumlulukları, işletme çeşitleri ve işletmeler arası anlaşmalar bakımından işletmelerin sınıflandırılması, Hukuk şekilleri bakımından işletme çeşitleri. Đşletme yönetiminin gelişimi, Đşletmenin kuruluş çalışmaları, Đşletmenin kuruluş yerinin seçimi, Đşletme büyüklüğü, kapasite türleri, işletmenin yapısal analizi, işletmenin işlevleri. GENEL MUHASEBE Muhasebenin tanımı, tarihsel gelişimi, muhasebenin temel kavramları. Muhasebe politikaları. Mali tablolar (Bilanço, Gelir tablosu) Tüccarların sınıflandırılması sınıflara göre tutulacak defter hakkında genel bilgiler, Tek düzen hesap planında yer alan hesapların gruplara göre incelenmesi ve bilgisayarla muhasebe kayıtları. Muhasebe hatalarının düzeltilmesi. GENEL HUKUK BĐLGĐSĐ Temel bilgiler. Toplum ve hukuk. Hukukun kolları. Hukukun kaynakları. Hukukun yasallaştırılması. Uygulama yönünden Hukuk Kuralları ve çeşitleri. Yasaların uygulanması (yer, zaman ve anlam yönünden uygulanması), Temel kavramlar: Kişilik, Hısımlık, Konut, Aile, Miras, Eşya, Mülkiyet, Hukuksal olaylar, Hukuksal ilişkiler Hukuku. Đşlemler hukuksal işlemlerdeki sakatlıklar, sözleşmeler, haklar, hakların edinilmesi ve kaybedilmesi, hakların kullanılmasını düzenleyen kurallar. Hakların korunması, sorumluluk, yargı yerleri ve dava türleri. BÜRO YÖNETĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNĐKLERĐ Yönetim ve Büro Yönetimi Kavramları,Büro Yönetiminin Fonksiyonları, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri,Đletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı Örgütsel Đletişimin Anlamı ve Đşlevi. 31

32 BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ Bilgisayarın tanımı tanıtımı. Temel bilgiler. Bilgisayar yazılımları. Temel ortam elemanları. Donanım ve Yazılım. ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ I Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâpları, Atatürk Dönemi Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti. YABANCI DĐL I Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama TÜRK DĐLĐ I Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları. BĐLGĐSAYAR BÜRO PROGRAMLARI Bilgisayar büro ortamı yazılımları. Uygulamalar. MAKRO ĐKTĐSAT Ulusal gelir ve istihdam. Klasik istihdam. Đstihdam kavramı ve işleyişi, Keynesgil istihdam kuramı. Tüketim harcamaları. Yatırım harcamaları. Gelirin denge düzeyinin belirlenmesi. Dış ekonomik ilişkiler ve ulusal gelir. Kamu kesimi ve ulusal gelir. Para ve Makro genel denge, Enflasyon. DÖNEM SONU MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ Envanterle ilgili kavramlar. Envanter işlemleri. Değerleme. Tek düzen hesap planındaki hesapların envanterleri. Ana mali tablolardan bilanço ve gelir tablolarının düzenlenmesi ve uygulamalar. TĐCARET HUKUKU Genel hükümler ve ticari işletme. Ticari ve tabi oldukları hükümler, ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, Ticari sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, tüccar yardımcıları. Kıymetli evrak (Bono, poliçe, çek). ĐSTATĐSTĐK Đstatistik tanımı ve genel kavramları. Serilerin Grafikte gösterimi. Serideki tüm değerlere bağlı ortalamalar. Serideki tüm değerlere bağlı olmayan ortalamalar. Tesadüfi örnekleme. Beklenen Frekanslar ve olasılık Tekrarlanan deneylerde olasılıkların hesaplanması. Olasılıkların hesaplanması. (Faktöriyel Kuralı). Hipotez sınamaları. Sıfır hipotezi Alternatif hipotez KĐ-KARE Sınaması, dağılma ölçüleri, büyük deney sayıları ve normal eğri. Ana kütle ortalamasının tahmin edilmesi, Đndeksler. 32

33 ĐŞLETME BECERĐLERĐ GRUP ÇALIŞMASI Đşletme yönetiminde sorun çözme, iletişim, insan ilişkileri ve grup çalışması,kendini geliştirme ve kendi kendini yönetme teknikleri verilmektedir. TĐCARĐ MATEMATĐK Giriş (oran, orantı, ölçüler, zincir kuralı, yüzde hesapları ve oranlı bölme, kar hesapları, şirket hesapları ve ortalama fiyat). Bileşim, karışım ve alaşım (Faiz, iskonto, denklemler, ortak vade, ortalama vade, cari hesaplar) ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ I Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâpları, Atatürk Dönemi Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti. YABANCI DĐL I Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama TÜRK DĐLĐ I Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları. MALĐYET MUHASEBESĐ Maliyet ve maliyet muhasebesinin tanımı ve amaçları. Maliyet türleri: Maliyetlerin sınıflandırılması, malzeme maliyetleri, stok değerlemesi, Maliyetlerin saptanması ve kayıtları. Đşçilik maliyetleri, maliyetlerin saptanması ve kayıtları. Genel imalat maliyetleri. Bütçelenmesi, imalata yüklenmesi. Maliyet yerleri, ayırımı, genel imalat maliyetlerinin dağıtımları. Maliyet taşıyıcıları. Maliyet sistemleri. Sipariş maliyet sistemi. Safha maliyet sistemi. Birleşik maliyet sistemi. Standart maliyet sistemi. Değişken maliyet sistemi. Yönetim aracı olarak Maliyet Muhasebesi. ŞĐRKETLER MUHASEBESĐ Đşletme ve şirket kavramı. Ticaret şirketlerinin (Kollektif şirket-komandit şirketlimited şirket-anonim şirket ve Kooperatifler) Kuruluş Sermaye azaltılması ve artırılması, kar ve zarar dağılımları. Tasfiye. Birleşme. Şirketlerde tür değiştirme hakkında genel bilgiler ve muhasebe kayıtları. BĐLGĐSAYARDA MUHASEBE UYGULAMALARI I Bilgisayarın tanımı, yapısı. Seçilecek bilgisayar programının seçimi, Tek düzen hesap planı ve açıklaması. Bilgisayarlı Muhasebe uygulamaları (Programın bilgisayara yüklenmesi, programın çalıştırılması, düzenlemeleri. Genel amaçlı fonksiyon tuşları. Şirket tanıtma, Muhasebe uygulamaları (Hesap girişi, hesap iptali, hesap bilgileri, hesap listesi, muhasebe fişleri ve tipleri) Fişlerin özel yazılımlarda uygulanışı, uygulama kolaylıkları. 33

34 VERGĐ HUKUKU Vergi hukukun tanımı ve kapsamı. Gelir vergisi kanunu (mükellefiyet, muaflık ve istisnalar, gelir unsurları, verginin tarhı ve ödenmesi) Kurumlar vergisi kanunun (Mükellefiyet, verginin tarhı ve ödenmesi). Vergi usul kanunu (Yetki, vergi sorumluluğu, süreler, tarh ve tahakkuk, tebliğler vergi alacağının kalkması, yoklama ve inceleme, değerleme esasları, amortismanlar, vergi cezaları, kaçakçılık, ağır kusur ve kusur, usulsüzlük, katma vergisi kanunu, mükellefiyet, istisnalar, matrah, nispet, indirim, verginin tarhı ve ödenmesi.) FĐNANS YÖNETĐMĐ Finans yönetiminin genel ilkeleri. Finansal planlama. Yatırım kararları. Faiz hesapları. Sermaye bütçelenmesi. Kar dağıtım kararları. Değerleme, kazanç oranları, sermaye maliyetleri. Çalışma sermayesi yönetimi. DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ YÖNETĐMĐ Dış Ticarette Temele Kavramlar, Dış Ticaret Açığı, Fazlası, Dengesi, Cari Đşlemler, Döviz, Đlgili Mevzuat, Đthalat ve Đhracat Đşlemleri, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri. YÖNLENDĐRĐLMĐŞ ÇALIŞMA I Öğrencinin araştıracağı bir konuyu tasarlaması, öğrencinin araştıracağı konuyla ilgili nasıl plan yapabileceği, araştırma yapacağı bir konuyla ilgili olarak kaynaklara ulaşılması, rapor hazırlama teknikleri ve buna göre rapor hazırlatılarak, herhangi bir konunun sunumu gerçekleştirilir. BORÇLAR HUKUKU Genel hükümler. Temel hükümler. Borçların dağılımı (Sözleşmeden doğan borçlar- Haksız fiillerden doğan borçlar- sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar. Borçların hükümleri. Borçların özel durumları. Borcun sona ermesi. Kusursuz imkansızlık, takas, zaman aşımı. KAMU MALĐYESĐ Kamu Maliyesi ve amaçları. Kamu hizmetleri ve giderleri. Kamu hizmetlerinin tanımı ve nitelikleri. Kamu gelir ve giderleri, nitelikleri ve sınıflandırılması. Verginin tanımı, özellikleri, sınıflandırılması. Bütçe, ilkeleri, teori ve teknikleri. Yerel yönetimler. Devlet borçlanması. BĐLGĐSAYARLI MUHASEBE II Servis işlemleri (Mizan nakli, dosya işleri, sabit tanımlar, enteğre hesaplar, konsalidasyon. Raporlar (Yevmiye defteri, defteri kebir, kasa defteri, yardımcı defterler, sayfa numaraları, mizanlar, bilanço alma, gelir tablosu düzenleme, mali analiz.) Çeşitli uygulamalar. 34

35 TÜRK VERGĐ SĐSTEMĐ Gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, katma değer vergisi. DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ MUHASEBESĐ Türk dış ticaret rejimi ve kambiyo mevzuatı, dış ticaret işlemlerinde hesap planı, döviz, menkul kıymet ve avans işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, ithalat ve ihracat işlemleri ve muhasebeleştirilmesi. Dış ticaret işlemlerinde hesap planı, döviz, menkul kıymet ve avans işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, ithalât ve ihracat işlemleri ve muhasebeleştirilmesi. MUHASEBE DENETĐMĐ Muhasebe denetiminin tanımı. Muhasebe ile ilişkisi. Denetim türleri. Denetim teknik ve yöntemleri. Denetim standartları. Denetim raporlarının açıklanması. Varlıkların denetimi. Nakit denetimi. Alacakların denetimi. Stokların denetimi. Duran varlıkların denetimi. Borçların denetimi. Kısa vadeli borçların denetimi, uzun vadeli borçların denetimi. Öz sermaye denetimi. ĐŞ VE SOSYAL GÜV. HUKUKU Giriş (Đş hukuku kavramı ve Türk iş hukukunun niteliği, kaynakları) Genel bilgiler (Đş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukunun temel kavramları, işçi, işveren, işveren vekili ve işyeri). Bireysel iş hukuku (Đş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin kurulması iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş türleri. Đşçi sağlığı ve iş güvenliği, iş sözleşmesini sona erdiren durumlar). Toplu iş hukuku (Sendika Hukuku, Toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lokavt hukuku. Sosyal sigortalar tatbikatı. (Sosyal sigortalar ve ana ilkeleri, Sosyal Sigortalar Kanunu, Kapsamı ve ana kavramları, Sigorta kolları ve tatbikatı, Prim bildirgeleri ölçümleme, itiraz ödeme, bordro ve prim bildirgeleri yönünden işverenin sorumluluğu. YÖNLENDĐRĐLMĐŞ ÇALIŞMA II Yönlendirilmiş Çalışma I dersi çerçevesinde, ilgi alanına göre bir soru ortaya atarak bu soru hakkında araştırma yapma, yaptığı araştırma sonucunda bilgileri derleme, bunları sunuma hazır hale getirime ve bunu sunma yöntemleri öğrenciye aktarılır. Edindiği bilgiler ışığında öğrenciden özgün bir çalışma yapması istenir. BANKALAR MUHASEBESĐ Banka ve banka işlemleri. Bankaların sınıflandırılması. Önemli banka işlemlerinin muhasebeleştirilmesi: Mevduatlar, çek hesapları, hisse senedi ve tahvilat hesapları kambiyo işlemleri. Envanter işlemleri. MALĐ TABLOLAR ANALĐZĐ Mali tablolar analizinin tanımı. Finansal durum tablolarının analizi. Bilanço analizi. Gelir tablosunun analizi. Finansal durum değişim tablolarının hazırlanması. Fon akım tablosu. Net çalışma sermayesi değişim tablosu. Nakit akım tablosu. Kar dağılım tablosu. Mali tablolar analizinde kullanılan teknikler. Karşılaştırmalı analiz, metodu ile analiz, oran analizleri. 35

36 Araştırma ve geliştirme süreçleri Tablo 19 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 1 2) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği; 1 3) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 1 4) Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği; 1 5) Araştırma ve geliştirme çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığı; 1 6) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; 1 7) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 1 8) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; 1 9) Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 1 10) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; 1 11) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 12) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 13) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 14) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; 15) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği; 16) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği;

37 I Birim ISI atıf dizinlerinde yer alan yayın listesi II Diğer uluslar arası atıf dizinlerinde yer alan yayın listesi III Yurtiçi yayın listesi Tablo 20 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları A. Uluslar arası hakemli bilimsel makaleler (toplam) 1. ISI atıf dizininde yer alan makaleler (toplam) 1.a. ISI SCI atıf dizininde yer alan makaleler 1.b. ISI SSCI de yer alan makaleler 1.c. ISI AHCI de yer alan makaleler 2. Diğer atıf dizinleri (Örneğin Google Scholar, Scopus) ve bilimsel yayın veri tabanlarında (Örneğin Medline, Compendex, Academic Search), Ingenta, vb. yer alan makaleler 3.a Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan uluslararası hakemli dergilerde yer alan makaleler 3.b Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan diğer ülke ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler 2008 B. Ulusal hakemli bilimsel makaleler (toplam) 4. Ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler (toplam) 1 4.a. ISI da dizinlenmiş makaleler 4.b. Diğer uluslar arası dizinlerde dizinlenmiş makaleler 4.c. ULAKBĐM veri tabanlarında dizinlenmiş makaleler 4.d. Hiçbir dizinde dizinlenmemiş makaleler C. Bilimsel tam metin basılmış bildiriler (toplam) 5. Uluslar arası bildiri kitaplarında yer almış tam metin bildiriler 6. Ulusal bildiri kitaplarında yer almış tam metin bildiriler 1 D. Bilimsel sunumlar (toplam) 7. Uluslararası bildiriler(tam metin basılı olmayan) 8. Ulusal bildiriler (tam metin basılı olmayan) 37

38 E. Bilimsel kitap bölümleri (toplam) 9. Uluslar arası kitaplarda yer almış bölümler 10. Ulusal kitaplarda yer almış bölümler F. Bilimsel kitaplar (toplam) 11. Uluslar arası kitaplar (ders kitapları hariç) 12. Ulusal kitaplar (ders kitapları hariç) G. Bilimsel proje yayınları (araştırma raporları) (toplam) 13. Uluslararası bilimsel araştırma proje yayınları 14. Ulusal bilimsel proje yayınları H. Dergi yayın tecrübesi (toplam) 15. Uluslararası bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek) 16. Ulusal bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek) I. Bilim ve teşvik ödülleri (toplam) 17. Uluslararası bilim ve teşvik ödülleri 18. Ulusal bilim ve teşvik ödülleri (TUBĐTAK, TUBA Ödülleri dâhil) J. Araştırma projeleri (toplam) 19. Uluslar arası araştırma ve uygulama projeleri 20. Ulusal araştırma ve uygulama projeleri K. Çalışma grubu üyelikleri (toplam) 21. Uluslar arası komisyonlarda, çalışma gruplarında üyelik, danışmanlık 22. Ulusal komisyonlarda, çalışma gruplarında üyelik, danışmanlık L. Bilimsel toplantı düzenleyiciliği (toplam) 23. Uluslar arası bilimsel toplantı düzenleme koordinatörlüğü 24. Ulusal Toplantı düzenleme koordinatörlüğü 38

39 M. Tez danışmanlığı (toplam) 25. Tez danışmanı olarak bitirilmiş doktora tezleri 26. Tez danışmanı olarak devam etmekte olan doktora tezleri 27. Tez danışmanı olarak bitirilmiş yüksek lisans tezleri 28. Tez danışmanı olarak devam etmekte olan yüksek lisans tezleri 29. Tez danışmanı olarak bitirilmiş bitirme tezleri 30. Tez danışmanı olarak devam etmekte olan bitirme tezleri N. Bilimsel danışmanlık hizmetleri (toplam) 31.a. Verilmiş olan bilimsel danışmanlık hizmetleri yurt içi 31.b. Verilmiş olan bilimsel danışmanlık hizmetleri yurt dışı O. Tez yayınları 32.a. Tez danışmanlığı verilmiş olan tezlerden üretilmiş olan bilimsel yayınlar yurt içi 32.b. Tez danışmanlığı verilmiş olan tezlerden üretilmiş olan bilimsel yayınlar yurt dışı P. Patentler 33. Alınmış olan patentler Q. Eğitim öğretim amaçlı yayınlar (toplam) 34 Üniversite ders kitabı 35. Diğer okul ders kitabı 36. Kitap dışındaki diğer üniversite ders malzemeleri 37. Kitap dışındaki diğer okul ders malzemeleri R. Toplumu geliştirme amaçlı yayınlar (toplam) 38. Diğer kitaplar 39. Gazete yazıları 40 Dergi yayınları 41 TV yayınları 42 Diğer toplum amaçlı yayınlar 39

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ekim 009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... 5. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 YILI STRATEJĐK PLANI Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Temmuz 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...5 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...5 3. Sunuş...6

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...1 2. Đçindekiler listesi...2 2. Tablo listesi...............3 2.

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6 Đçindekiler listesi 1. Kapak 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri I,II,III 3. Sunuş IV 4. Giriş 1 5. Yönetici Özeti 4 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 5 7. Birimin tarihçesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata!

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, EKĐM 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler listesi... 2 3. Tablo listesi...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 7 6. Kurumsal

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...5 Giriş...8 Rehber...8 Resmi yazı...8 1. Kapak...10 2. Đçindekiler,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sunuş. 6 2. Giriş... 7 2.1. Dokümanın amacı. 7 2.2. Dokümanın

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 2008 yılı Çıktıları Ön Raporu Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Eylül 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Mart 2009 Tekirdağ Đçindekiler listesi 1. Sunuş... 5 2. Giriş... 6 3. Yönetici Özeti... 9 4. Kurumsal

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2008 2009-2014 yılları Stratejik Planları,Sürüm No.1 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...Hata!

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No: 1 Tekirdağ 2009 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Taslağı. Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Taslağı. Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.0 Tekirdağ, Mayıs 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil listeleri 2 3.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Eylül 2009 2. İçindekiler, tablo, şekil listeleri İçindekiler

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Nisan 2008 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 7 2. Yönetici

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Çorlu, Tekirdağ, Eylül 2009 1 İçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılına Ait Stratejik Plan Taslağı 1.0 Sürümü

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılına Ait Stratejik Plan Taslağı 1.0 Sürümü NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılına Ait Stratejik Plan Taslağı 1.0 Sürümü Çerkezköy/Tekirdağ, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Giriş... 2 Rehber... 4 1. Kapak... 4 2. Đçindekiler,

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi'nin akademik değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu (Sürüm No:2) Tekirdağ, Aralık 2009 Đçindekiler listesi Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... 2

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 2.0 Tekirdağ, Ocak 2011 Ġçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. GiriĢ... 5. Yönetici Özeti... 7 4. Kurumsal

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı TİCARET

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 1 Ocak 2009, Hayrabolu, Tekirdağ - 1 - Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.1

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.1 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Mart 2009 Đçindekiler listesi SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. YÖNETİCİ

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 28 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1.; Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız. Enstitümüz 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, 2007 Yılı

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı