Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2010 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2010 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU"

Transkript

1 Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2010 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ekrem ERDEM Hazırlayanlar Prof. Dr. Ekrem ERDEM Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dekanı Uzm. Gül KARAKUŞ Erciyes Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Aralık, 2011

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. Sunuş Performans Göstergeleri Kurumsal Niteliklerin Ve Özelliklerin Değerlendirilmesi a. Öğrenci Sayıları (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora) ve yeterliliği b. Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yard. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman vb.) ve yeterliliği c. İdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği d. Çalışanların yaş ortalamaları (öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği e. Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel) ve yeterliliği f. Çalışanların kıdem ortalamaları (öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği g. Akademik personelin ortalama unvan düzeyi h. İdari personelin eğitim düzeyi i. Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora) ve yeterliliği j. Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği k. Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (metre kare) ve yeterliliği Erciyes Üniversitesi 2010 Yılı Özdeğerlendirme Çalışmaları Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerin Değerlendirilmesi Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi İdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi

3 2010 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 1. Sunuş Erciyes Üniversitesi nin 2010 yılındaki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yansıtan Erciyes Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu önceki yıllarda hazırlanmış olan ve daha önceki yıllarda sunulan raporun biçim ve içerik özelliklerini taşımaktadır. Raporda YÖDEK tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nde belirtilen performans göstergeleri kullanılarak Erciyes Üniversitesi nin 2010 yılına ait verileri hazırlanmış ve bu veriler daha önceki yıllar için hazırlanmış olan raporlarla karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Ayrıca Erciyes Üniversitesi öz değerlendirme çalışmaları 2007 yılı YÖDEK Rehberi nde önerildiği gibi, 2010 yılı itibariyle fakülteler, yüksekokullar, enstitüler, meslek yüksekokulları, idari birimler, araştırma merkezleri ve rektörlük birimlerince ayrı ayrı yapılmıştır. Tüm birimlerden gelen veriler ilgili olduğu grup içinde değerlendirilerek, birimlerin ortalamaları elde edilmiştir. Daha sonra birim ortalamalarının değerlendirmesi yapılarak üniversitenin genel ortalaması çıkarılmıştır. Her birimin bu kapsamda yapmış olduğu değerlendirme, birimlerin kendilerini nerede ve nasıl gördüklerini ifade etmektedir. Ortaya çıkan sonuçlar çerçevesinde birimlerin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konularak değerlendirmeler ve iyileştirmeler yapılabilir. Erciyes Üniversitesi 2010 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu nun hazırlanma sürecinde katkılarını esirgemeyen Üniversitemizin bütün birimlerine teşekkür ederiz. Erciyes Üniversitesi İç Değerlendirme Komisyonu - 2 -

4 2. Performans Göstergeleri Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) tarafından tespit edilen performans göstergeleri, Erciyes Üniversitesi için 2010 yılı itibariyle hazırlanmış ve değerlendirmeye tâbi tutulmuştur. Yıllar bazında farklılıkların belirgin olduğu göstergeler itibariyle tablo sonunda karşılaştırmalar yapılmıştır. Sonuçlar aşağıda yer almaktadır: Tablo 1. Performans Göstergeleri No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2 Lisans programlarına yerleşen öğrencilerin niteliği 2.1. ÖSS SAY-1 ile yerleştirilen öğrencilerin sayısal yerleştirme puanlarının ortalamaları 2.2. ÖSS-SAY-2 ile yerleştirilen öğrencilerin sayısal yerleştirme puanlarının ortalamaları 2.3. ÖSS SÖZ-1 ile yerleştirilen öğrencilerin sözel yerleştirme puanlarının ortalamaları 2.4. ÖSS SÖZ-2 ile yerleştirilen öğrencilerin sözel yerleştirme puanlarının ortalamaları 2.5. ÖSS EA-1 ağırlık ile yerleştirilen öğrencilerin eşit ağırlık yerleştirme puanlarının ortalamaları 2.6. ÖSS EA-2 ağırlık ile yerleştirilen öğrencilerin eşit ağırlık yerleştirme puanlarının ortalamaları 2.7. ÖSS DİL puanı ile yerleştirilen öğrencilerin dil yerleştirme puanlarının ortalamaları 2.8. (ÖSS SAY-1 puanına göre yerleştirilen öğrencilerden sayısal puan sıralamasında ilk %10 luk dilime giren öğrenci sayısı / Toplam sayısal grubundaki öğrenci sayısı) x (ÖSS-SAY-2 puanına göre yerleştirilen öğrencilerden sayısal puan sıralamasında ilk %10 luk dilime giren öğrenci sayısı / Toplam sayısal grubundaki öğrenci sayısı) x (ÖSS SÖZ-1 puanına göre yerleştirilen öğrencilerden sözel puan sıralamasında ilk %10 luk dilime giren öğrenci sayısı / Toplam sözel grubundaki öğrenci sayısı) x (ÖSS SÖZ-2 puanına göre yerleştirilen öğrencilerden sözel puan sıralamasında ilk %10 luk dilime giren öğrenci sayısı / Toplam sözel grubundaki öğrenci sayısı) x (ÖSS EA-1 ağırlık puanına göre yerleştirilen öğrencilerden eşit ağırlık puan sıralamasında ilk %10 luk dilime giren öğrenci sayısı / Toplam eşit ağırlık grubundaki öğrenci sayısı) x (ÖSS EA-2 ağırlık puanına göre yerleştirilen öğrencilerden eşit ağırlık puan sıralamasında ilk %10 luk dilime giren öğrenci sayısı / Toplam eşit ağırlık grubundaki öğrenci sayısı) x (ÖSS DİL puanına göre yerleştirilen öğrencilerden dil puan sıralamasında ilk %10 luk dilime giren öğrenci sayısı / Toplam dil grubundaki öğrenci sayısı) x , , , , , , , (89/1846)x100= % 4, (59/1846)x100= % 3, (33/533)x100= % 6, (3/533)x100= % 0, (1/929)x100= % 0, (0/929)x100= % (0/407)x100= % 0-3 -

5 3 4 1 Erciyes Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu (2010) Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği 5 Bütçe Ödenekleri 6 Öğrenci başına düşen ödenekler 3.1. { [Sayısal programa kabul edilenler için Sayısal LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] } / { [Sözel programa kabul edilenler için Sözel LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] } / { [Eşit Ağırlıklı programa kabul edilenler için Eşit Ağırlıklı LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)]} / { [Sayısal programa kabul edilenler için Sayısal LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] + [yüksek lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)]}/ { [Sözel programa kabul edilenler için Sözel LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] + [yüksek lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)]}/ { [Eşit ağılıklı programa kabul edilenler için Eşit Ağırlıklı LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] + [yüksek lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)]}/ Personel Giderleri 5.2. Sosyal güvenlik Giderleri 5.3. Mal ve hizmet Giderleri 5.4. Cari transfer Giderleri 5.5. Sermaye Giderleri Eğitim Giderleri Sağlık Giderleri Teknolojik Araştırma Giderleri Spor Giderleri 5.6. Toplam Bütçe Giderleri 6.1. Hazine ödeneği (İleri teknoloji payı hariç)/ Toplam öğrenci (hazırlık sınıfı, önlisans, lisans, lisansüstü, özel öğrenci, bilimsel hazırlık) sayısı 6.2. Öğrenci katkı payları geliri ( öğrenim kredisi dahil birinci öğretim, ikinci öğretim, lisansüstü öğrenci, özel öğrenci, yaz okulu, açık öğretim, uzaktan eğitim, bilimsel hazırlık, SUNY üniversite payı) / Toplam öğrenci sayısı 6.3. Özel gelirler (yurt, yemek, kira, nakit bağış, şartname ve benzeri; saymanlıklara gelir kaydedilen, muhasebe kayıtlarına giren her türlü gelir) / Toplam öğrenci sayısı 6.4. Döner sermaye gelirlerinin yükseköğretim kurumu payı / Toplam öğrenci sayısı 6.5. Toplam bütçe (yukarıdakilerin toplamı) / Toplam öğrenci sayısı 3.1. {[86,57]+[74,51]}/2= 80, {[82,31]+[67,23]}/2= 74, {[78,14]+[69,07]}/2= 73, {[85,83]+[82,13]}/2= 83, {[86,04]+[80,98]}/2= 83, {[87,89]+[83,66]}/2= 85, ( TL) 5.2. ( TL) 5.3. ( TL) 5.4. ( TL) 5.5. ( TL) ( TL) ( TL) ( TL) ( TL) 5.6. ( TL) 6.1. ( /29287)= TL 6.2. ( /29287)= TL 6.3. ( /29287)= TL 6.4. ( /29287)= TL 6.5. ( /29287)= TL akademik yılında kabul edilen doktora öğrencilerinin niteliğini içermektedir. Doktora programına kabul edilen öğrencilerin lisans mezuniyet notları bazı enstitüler tarafından kayıt altına alınmadığından, ortalamalar 2 ye bölünmüştür

6 7 8 Erciyes Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu (2010) Öğretim elemanı (Prof., Doç., Yrd.Doç., Öğr.Gör., Araş.Gör., Okutman, Uzman) başına düşen döner sermaye geliri (Ciro) Öğretim üyesi başına düşen araştırma geliştirme gelirleri (ilgili değerlendirme yılı içinde muhasebeleştirilen ve ilgili üniversitenin payına düşen gelir göz önüne alınacak, diğer proje ortaklarının gelirleri hesaba katılmayacaktır.) Döner sermaye gelirleri ( ilgili değerlendirme yılı içinde muhasebeleşen proje, danışmanlık, deney v.b. gelirler- KDV hariç) / Öğretim elemanı sayısı 8.1. İleri teknoloji projeleri gelirleri / Öğretim üyesi sayısı 8.2. Bilimsel araştırma projelerine ayrılan döner sermaye katkı payı gelirleri/ Öğretim üyesi sayısı 8.3. TÜBİTAK proje gelirleri üniversite payı / Öğretim üyesi sayısı 8.4. Uluslararası proje gelirleri üniversite payı / Öğretim üyesi sayısı 8.5. Diğer kamu finanslı proje ödeneği gelirleri / Öğretim üyesi sayısı 8.6. Diğer proje gelirleri üniversite payı / Öğretim üyesi sayısı 8.7. Toplam araştırma geliştirme gelirleri (yukarıdakilerin toplamı) / Öğretim üyesi sayısı ( /1935)= ,79 TL ( /839)= 7.691,50 TL 8.3. ( /839)= 3.392,13 TL ( /839)= 1.472,15 TL ( /839)= ,78 TL 9 Kadrolu idari personelin kadrolu akademik personele oranı Kadrolu idari personel ( 657 sayılı Kanuna tabi olan personel ve daimi statüdeki işçiler) sayısı / Kadrolu akademik personel sayısı (1526/1935) = 0,79 11 Kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci sayısı (Öğrenci sayısı/kadrolu öğretim üyesi sayısı) (29287/839)= 34, Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı Hazırlık sınıfı öğrenci oranı (Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı) (Hazırlık sınıfı öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100/ (29287/1144) = 25,60 (2490/29287)x100= % 8,50 15 Önlisans öğrenci oranı (Önlisans öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100 (5332/29287)x100= % 18,21 16 Lisans öğrenci oranı (Lisans öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100 (20862/29287)x100= % 71, Lisansüstü (yükseklisans ve doktora) öğrenci oranı Lisansüstü (yükseklisans ve doktora) öğrencilerinin lisans öğrencilerine oranı Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışından gelen öğrencilerin oranı (Lisansüstü öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100 (3093/29287)x100= % 10,56 (Lisansüstü öğrenci sayısı/lisans öğrenci sayısı)*100 (3093/20862)x100= % 14,83 (İl dışından gelen öğrencilerin sayısı (Aile ikametgâh adresleri il dışı olanlar) / Toplam öğrenci sayısı) x 100 (16203/29287)*100= % 55,32 22 Yüksek lisans programlarına kabul edilme oranı (Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Yükseklisans programlarına başvuran öğrenci sayısı)x100 (287/789)x100= % 36,38 23 Doktora programlarına kabul edilme oranı (Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Doktora programlarına başvuran öğrenci sayısı) x 100 (55/211)x100= % 26,07 2 Hazırlık sınıfı öğrencilerinin sayısı lisans öğrenci sayılarının içinde yer aldığından toplam öğrenci sayılarının içine tekrar ilave edilmemiştir

7 Erciyes Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu (2010) Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Oranı Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı Birinci yılda herhangi bir nedenle kaydı silinen önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı Herhangi bir nedenle kaydı silinen (mezuniyet hariç) önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı Lisans mezunlarının kendi kurumlarında lisansüstü programlara kayıt olma oranı (Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı / Toplam lisans öğrenci sayısı) x (Yabancı uyruklu yüksek lisans öğrenci sayısı / Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı) x (Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı / Toplam doktora öğrenci sayısı ) x (Toplam Yabancı uyruklu öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı ) x (Yan dala izin veren lisans programların sayısı / Toplam lisans programlarının sayısı) x (Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program sayılarının toplamı / Toplam lisans program sayısı) x (Çift ana dala izin veren lisans programların sayısı / Toplam lisans program sayısı) x (Her bir programın izin verdiği çift ana dal program sayılarının toplamı / Toplam lisans programlarının sayısı) x (Yan dal lisans öğrenci sayısı / Toplam lisans öğrencisi sayısı) x (Çift ana dal öğrenci sayısı / Toplam lisans öğrencisi sayısı) x Birinci yılda kaydı silinen hazırlık sınıfı öğrencilerinin sayısı/toplam hazırlık sınıfı öğrencilerinin sayısı) x (Birinci yılda kaydı silinen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x (Birinci yılda kaydı silinen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans öğrencilerinin sayısı) x (Birinci yılda kaydı silinen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı) x (Birinci yılda kaydı silinen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x (Birinci yılda kaydı silinen öğrenci sayısı toplamı / Toplam öğrenci sayısı) x (Kaydı silinen hazırlık sınıfı öğrencilerinin sayısı / Toplam hazırlık sınıfı öğrencilerinin sayısı) x (Kaydı silinen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x (Kaydı silinen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans öğrencilerinin sayısı) x (Kaydı silinen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı) x (Kaydı silinen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x (Kaydı silinen öğrencilerin sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x (Kendi kurumlarında yüksek lisans programlarına kayıt olan lisans mezun sayısı / Toplam lisans mezun sayısı) x (Kendi kurumlarında doktora programlarına kayıt olan yüksek lisans mezun sayısı / Toplam yüksek lisans mezun sayısı) x (408/20862)x100= % 1, (32/2372)x100= % 1, (17/721)x100= % 2, (457/29287)x100= % 1, (22/97)x100= % 22, (Veri Yok) (17/97)x100= % 17, (Veri Yok) (55/20862)x100= % 0, (71/20862)x100= % 0, (31/2490)x100= % 1, (102/5332)x100= %1, (113/20862)x100= %0, (11/2372)x100= % 0, (0/721)x100= % (226/29287)x100= % 0, (115/2490)x100= % 4, (356/5332)x100= % 6, (406/20862)x100= % 1, (133/2372)x100= % 5, (14/721)x100= % 1, (909/29287)x100= % 3, (308/3334)x100= % 9, (69/666)x100= % 10,36 3 Hazırlık sınıfı öğrencilerinin sayısı lisans öğrenci sayılarının içinde yer aldığından toplam öğrenci sayılarının içine tekrar ilave edilmemiştir

8 Normal sürede mezun olan öğrenci oranı (Rapor, askerlik v.b. yasal izin süreleri ile yaz okulu ve hazırlık süreleri hesaplamaya katılmayacaktır.) Mezuniyet oranı Mezunların mezuniyet not ortalaması (4 lük sistem üzerinden hesaplanacak, 100 lük sistem üzerinden verilen notlar 25 e bölünecektir.) Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılma oranı (Normal süre içinde mezun olan önlisans öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun olması gereken önlisans öğrenci sayısı) x (Normal süre içinde mezun olan lisans öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun olması gereken lisans öğrenci sayısı) x (Normal süre içinde mezun olan yüksek lisans öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun olması gereken yüksek lisans öğrenci sayısı) x (Normal süre içinde mezun olan doktora öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun olması gereken doktora öğrenci sayısı) x (Normal süre içinde mezun olan öğrenci sayısı toplamı / Normal süre içinde mezun olması gereken öğrenci sayısı toplamı) x (Mezun olan önlisans öğrencilerin sayısı / Toplam önlisans öğrenci sayısı) x (Mezun olan lisans öğrencilerin sayısı / Toplam lisans öğrenci sayısı) x (Mezun olan yüksek lisans öğrencilerin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı) x (Mezun olan doktora öğrencilerin sayısı / Toplam doktora öğrenci sayısı) x (Mezun olan toplam öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x Önlisans mezunlarının mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan önlisans öğrencilerin sayısı Lisans mezunlarının mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan lisans öğrencilerin sayısı Yüksek lisans mezunlarının mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan yüksek lisans öğrencilerin sayısı Doktora mezunlarının mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan doktora öğrencilerin sayısı Mezunların mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan öğrencilerin sayısı (Lisans programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı / Toplam lisans öğrenci sayısı) x (Yüksek Lisans programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı toplamı / Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı) x (Doktora programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı / Toplam doktora öğrenci sayısı) x (Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci sayıları toplamı / Toplam Lisans, yüksek lisans, doktora öğrenci sayıları) x (Lisans programlarına giden öğrenci sayısı / Toplam lisans öğrenci sayısı) x (Yüksek lisans programlarına giden öğrenci sayısı / Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı) x (Doktora programlarına giden öğrenci sayısı / Toplam doktora öğrenci sayısı) x (Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına giden öğrenci sayıları toplamı/ Toplam lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayıları) x (569/5332)x100= % 10, (1831/20862)x100= % 8, (134/2372)x100= % 5, (14/721)x100= % 1, (2548/29287)x100= % 8, (1691/5332)x100= % 31, (3334/20862)x100= % 15, (666/2372)x100= % 28, (84/721)x100= % 11, (5775/29287)x100= % 19, (4577,27/1691)= 2, (8442,46/3334)= 2, (1963,44/618)= 3, (144,99/40)= 3, (15128,16/5683)= 2, (7/20862)x100= % 0, (2/2372)x100= % 0, (0/721)x100= % (9/23955)x100= % 0, (109/20862)x100= % 0, (2/2372)x100= % 0, (1/721)x100= % 0, (112/23955)x100=% 0,47-7 -

9 40 Erciyes Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu (2010) Program başına ortalama haftalık ders saati sayısı Önlisans programlarında haftalık ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuar) toplamı / Önlisans program sayısı Lisans programlarında haftalık ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuar) toplamı / Lisans program sayısı Yükseklisans programlarında haftalık ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuar) toplamı / Yükseklisans program sayısı Doktora programlarında haftalık ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuar) toplamı / Doktora program sayısı (1782)66= (1953/93)= (3014/137)= (1152/72)= Seçmeli derslerin oranı (Önlisans programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı / Önlisans programlarında toplam ders sayısı) x (Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı / Lisans programlarında toplam ders sayısı) x (Yükseklisans programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı / Yükseklisans programlarında toplam ders sayısı) x (Doktora programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı / Doktora programlarında toplam ders sayısı) x (Önlisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / Önlisans programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders sayısı) x (Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders sayısı) x (Yükseklisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / Yükseklisans programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders sayısı) x (Doktora programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / Doktora programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders sayısı) x (552/3301)x100= % 16, (4882/10693)x100= % 45, (1819/2588)x100= % 70, (1078/1516)x100= % 71, (396/3663)x100= % 10, (1573/8723)x100= % 18, (685/2055)x100= % 33, (11/1656)x100= % 0,66 45 Öğretim üyesi başına düşen değerlendirme yılı içerisinde basılmış tam metin yayın (SCIexpanded, SSCI ve AHCI) sayısı Tam metin yayın sayısı (SCI-expanded, SSCI ve AHCI) / Öğretim üyesi sayısı (777/839)= 0, Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı Doçentlikte geçerli indeksli dergilerde yer alan toplam atıf sayısı / Öğretim üyesi sayısı (5945/839)= 7,09 4 Web of Science da (SCI-expanded, SSCI ve AHCI) yer alan 1980 yılından 2011 yılına kadar Erciyes Üniversitesi yayınlarına 2010 yılı için yapılan atıflar baz alınmıştır

10 Erciyes Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu (2010) Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı (değerlendirme yılı içinde tamamlanan) Öğrenci başına düşen öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı Kütüphanede takip edilen basılı ve veri tabanları ile ulaşılabilen tam metin elektronik periyodik dergi sayısı Öğrenci başına düşen üniversite kütüphanesindeki kitap sayısı Kütüphanenin haftalık ortalama hizmet süresi Web ana sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi sayısı Maksimum internet bağlantı kullanımı kapasitesi Ortalama yıllık internet bağlantı kullanım kapasitesi Ana sunucu Web sitesi büyüklüğü Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı (değerlendirme yılı içinde tamamlanan) / Öğretim üyesi sayısı Öğretim üyesi başına düşen kurum içi destekli proje sayısı(değerlendirme yılı içinde tamamlanan) / Öğretim üyesi sayısı Öğretim üyesi başına düşen sanayi destekli proje sayısı(değerlendirme yılı içinde tamamlanan) / Öğretim üyesi sayısı Öğretim üyesi başına düşen Uluslararası ortaklı veya destekli proje sayısı (değerlendirme yılı içinde tamamlanan) / Öğretim üyesi sayısı 51.5.Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı Önlisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı / Önlisans programlarındaki öğrenci sayısı Lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı / Lisans programlarındaki öğrenci sayısı Öğrenci kullanımına açık toplam bilgisayar sayısı / Toplam öğrenci sayısı Sayılacak Toplam kitap sayısı / Öğrenci sayısı Haftalık ortalaması alınacak Sayılacak Ölçülecek Ölçülecek Web sitesi büyüklüğü sunucu üzerindeki dosyaların ve veri tabanlarının Gb olarak büyüklüklerinin toplamı (18/839)= 0,02 (TUBİTAK, DPT, SANTEZ) (66/839)= 0, (84/839)= 0, (320/5332)= 0, (1208/20862)= 0, (1519/29287)= 0, Dergi ( )/29287= 4,92 Kitap 9 saat ziyaretçi 250 Mbps 250 Mbps 39 Gb 5 Öğrenci kullanımına açık toplam bilgisayar sayısına 3. maddede enstitüler ve kütüphanede kullanılan öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı ilave edilmiştir. 6 Erciyes Üniversitesi basılı, elektronik olmak üzere toplam kitaba sahiptir. 7 Erciyes Üniversitesi Merkez Kütüphanesi eğitim-öğretim döneminde günde 13 saat, hafta sonu 5 saat, tatil döneminde ise günde 9 saat hizmet vermektedir

11 Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı (Yükseköğretim Kurumu nun yurtlarında kalan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x (Kredi ve Yurtlar Kurumu nun yurtlarında kalan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x Yurtlarda kalan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Öğrenci memnuniyeti Anket 3,08 Akademik personel memnuniyeti İdari personel memnuniyeti Anket 3,04 Anket 2, (4/29287)x100= % 0, (3002/29287)x100= % 10, (3006/29287)x100= % 10, yılı yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği, 2008 ve 2009 yılı verileri ile karşılaştırılmıştır. Bu yıllar itibariyle, yüksek lisans düzeyinde sayısal programlara kabul edilen öğrencilerin niteliği yaklaşık olarak 7 puan artarken, sözel programlara kabul edilen öğrencilerin niteliği aynı düzeyde kalmıştır. Bununla birlikte eşit ağırlıklı programlara kabul edilen öğrenci niteliğinin 2009 yılında azalmasına rağmen, 2010 yılında tekrar 2008 yılındaki seviyeye yükselme eğiliminde olması dikkat çekici bir unsurdur. Doktora düzeyinde ise tüm programlara kabul edilen öğrenci niteliğinin yükselme eğiliminde olduğu görülmektedir. Özellikle eşit ağırlıklı programlara kabul edilen öğrenci niteliğinin geçmiş yıllara göre yaklaşık olarak 6 puan artmış olması olumlu bir gelişmedir. Sonuç olarak, yıllar itibariyle yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliğinin tüm programlar itibariyle yükseldiği söylenebilir yılı itibariyle, öğrenci başına düşen ödenekler geçmiş yıllara oranla genel itibariyle artmıştır. Ancak sağlık giderleri ile teknolojik araştırma giderlerinin azaldığı görülmektedir yılında öğrenci başına düşen ödeneklerin özel gelirler hariç diğer kalemlerde yaklaşık olarak aynı seviyede kaldığı, öğretim üyesi başına düşen döner sermaye gelirlerinin ise TL arttığı görülmektedir. Kadrolu idari personelin kadrolu akademik personele oranının yıllar itibariyle değişiklik göstermediği görülmektedir. Kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ile kadrolu ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 2009 yılına oranla yaklaşık olarak 3 öğrenci arttığı tespit edilmiştir. Yıllar itibariyle sürekli arttığı tespit edilen bu oranın azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Öğrenci sayıları itibariyle bir karşılaştırma yapıldığında, 2010 yılında hazırlık sınıfı öğrenci sayısının aynı seviyelerde kaldığı, önlisans öğrenci sayısının geçmiş yıllara oranla yaklaşık olarak %3 azaldığı, lisans öğrenci sayısının ise %3 arttığı görülmektedir. 8 Erciyes Üniversitesi nde 4 yıllık yüksekokullara yerleştirildiği puan türünde sözel ve eşit ağırlık alanında Türkiye genelinde ilk 1000 e, sayısal anada ilk 2000 e giren veya alanlarında en yüksek puanla kayıt yaptıran öğrencilere Merkez Kampus içinde yer alan Demir Karamancı Bilim Sitesi nde dayalı döşeli ev tahsis edilmektedir. Erciyes Üniversitesinin yurtlarında kalan öğrenci sayısı, Bilim Sitesi nde kalan öğrenci sayısını içermektedir

12 Bununla birlikte lisansüstü öğrenci sayısının lisans öğrenci sayısının 2009 yılına oranla artmış olduğu tespit edilmiştir yılı raporunda bu oranın azalmış olduğu tespit edilmişti. İlgili değişkenin tekrar artış eğilimine girmesinin üniversitemiz adına olumlu bir gelişme olduğu ifade edilebilir. Erciyes Üniversitesi nde 2010 yılında toplam 457 yabancı uyruklu öğrenci öğrenimine devam etmiştir. Yabancı uyruklu öğrencilerin Erciyes Üniversitesi öğrencilerine oranı %1,56 dır ve 2009 yılı verileri ile karşılaştırıldığında özellikle doktora düzeyinde öğrenimine devam eden yabancı uyruklu öğrenci oranında artış olduğu tespit edilmiştir. Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranının 2010 yılında %4 arttığı görülmektedir. Bununla birlikte lisans programlarında yan dal programlarına katılan öğrencilerin toplam lisans öğrencilerine oranının karşılaştırma yapılan yıllara oranla azaldığı, çift ana dal programlarına katılan öğrencilerinin oranının ise %0,24 ten %0,34 e çıkarak oldukça yükseldiği dikkat çekmektedir. Yan dal ve çift ana dal programlarına katılımın artması için bu programların öğrencilere tanıtımının yapılması ve öğrencinin bu konuda teşvik edilmesi gereklidir yılı itibariyle birinci yılda herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrenci sayılarında genel itibariyle bir azalma olduğu görülmektedir. Özellikle birinci yılda kaydı silinen lisansüstü öğrencilerinin oranındaki ciddi düzeydeki azalma lisansüstü eğitime verilen değerin artmış olduğunun bir göstergesidir yılında herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrencilerinse genel itibariyle arttığı gözlenmiştir yılında 2009 yılına oranla lisans mezunlarının kendi kurumlarında lisansüstü programlara kayıt olma oranlarına bakıldığında, kendi kurumlarında yüksek lisans programlarına kayıt olan lisans mezun sayısının yaklaşık olarak %2 azaldığı, ancak doktora programlarına kayıt olan öğrenci sayısının %1 arttığı görülmektedir yılı için normal sürede mezun olan öğrenci oranının karşılaştırma yapılan yıllara oranla genel itibariyle azaldığı görülmektedir. Ancak normal süre içinde mezun olması gereken önlisans öğrenci sayısının %1 arttığı tespit edilmiştir. Mezuniyet oranınınsa önlisans düzeyinde %11, doktora düzeyinde ise %4 arttığı, lisans ve yüksek lisans düzeyinde ise azaldığı görülmüştür. Erciyes Üniversitesi nde mezunların mezuniyet not ortalamasının yaklaşık olarak 2,66 olduğu görülmektedir. Geçen yıla oranla not ortalaması 0,18 puan artmıştır yılı itibariyle uluslararası öğrenci değişim programlarına katılma oranına bakıldığında, gelen yabancı uyruklu öğrenci düzeyinde artış yaşandığı, ancak giden öğrenci sayısının azaldığı görülmektedir yılında açılan seçmeli derslerin oranına bakıldığında, özellikle yüksek lisans programlarında açılan seçmeli ders sayısının %7, doktora programlarında açılan seçmeli ders sayısınınsa %16 azaldığı dikkat çekmektedir. Seçmeli dersler, öğrencilerin mesleki yönlendirmeleri için önem arz

13 etmektedir. Bu nedenle programlardaki seçmeli ders sayısının artırılması için çalışmaların yapılması uygun olacaktır. Diğer programlarda ise çok ciddi bir farklılık bulunmamaktadır. Öğretim üyesi başına düşen basılmış tam metin yayın sayısı 0,93 e yükselirken, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı 2010 yılında 7,09 a yükselmiştir yılında öğrenci başına düşen öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı 2008 ve 2009 yıllarına oranla belirgin bir farklılık göstermemektedir. Öğrenci başına düşen öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısının 2010 yılında 0,05 olduğu, 2008 ve 2009 yıllarında ise bu oranın 0,06 olduğu tespit edilmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu açığın kapatılması için bilgi çağı olarak adlandırılan bu yüzyılda öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar sayısının artırılması amacıyla çalışmaların yapılması gerekmektedir. Kütüphanede takip edilen basılı ve veri tabanları ile ulaşılabilen tam metin elektronik periyodik dergi sayısında geçen yıllara oranla çok büyük düşüş olduğu görülmektedir yılı sonu itibariyle Erciyes Üniversitesi nde toplamda dergiye erişim sağlanmıştır. Üniversite kütüphanesinde adeti basılı, adeti elektronik olmak üzere toplam kitap mevcuttur. Öğrenci başına düşen kitap oranının yaklaşık olarak 5 olduğu belirlenmiştir. Bu oran sadece Merkez Kütüphane kayıtlarındaki kitaplar için geçerlidir. Diğer birimlerdeki kitaplar bu orana dahil edilmemiştir. Erciyes Üniversitesi Merkez Kütüphanesi nin haftalık ortalama hizmet süresininse 9 saat olduğu belirtilmiştir. Maksimum internet bağlantı kullanımı kapasitesi 2008 yılında 100 Mbps iken, 2009 yılında 200 Mbps ye çıkmıştır yılında ise kapasite 250 Mbps ye çıkarılmıştır. Ana sunucu Web sitesi büyüklüğü ise 39 Gb a yükseltilmiştir. Erciyes Üniversitesi nde öğrenim gören öğrencilerin yaklaşık olarak %10 u yurt hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yıllar itibariyle bu oranın öğrenci sayısındaki artışla birlikte azaldığı görülmektedir. Şehir dışından gelerek öğrenimine devam eden öğrencilerin büyük çoğunluğu öğrenci evlerinde kalarak barınma ihtiyacını karşılamaktadır yılı itibariyle Erciyes Üniversitesi öğrenci, akademik personel ve idari personel memnuniyet oranları önceki yıllarla kıyaslandığında önemli bir farklılığın olmadığı ancak memnuniyet düzeyinin yükselme eğiliminde olduğu görülmektedir

14 2. Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerin Değerlendirilmesi a. Öğrenci Sayıları (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora) ve yeterliliği Tablo 2. Öğrenci Sayıları Birimler Öğrenci Sayıları Tıp Fakültesi 1330 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3063 Mühendislik Fakültesi 3954 İlahiyat Fakültesi 1039 Fen-Edebiyat Fakültesi 61 Mimarlık Fakültesi 565 Güzel Sanatlar Fakültesi 293 Veteriner Fakültesi 293 Eğitim Fakültesi 2099 İletişim Fakültesi 758 Fen Fakültesi 2321 Edebiyat Fakültesi 2168 Sağlık Bilimleri Fakültesi 590 Hukuk Fakültesi 291 Eczacılık Fakültesi 170 Diş Hekimliği Fakültesi 219 Seyrani Ziraat Fakültesi 91 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 929 Sivil Havacılık Yüksekokulu 431 Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 179 Kayseri Meslek Yüksekokulu 2352 Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 414 Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 352 Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu 4 Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 816 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1168 Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu 224 Fen Bilimleri Enstitüsü 1062 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 429 Sosyal Bilimler Enstitüsü 1334 Güzel Sanatlar Enstitüsü 53 Eğitim Bilimler Enstitüsü 235 Toplam

15 b. Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yard. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman vb.) ve yeterliliği Tablo 3 9. Öğretim Elemanı Sayıları BIRIMI PROF. DOÇ. YRD.DOÇ. ÖĞR.GÖR. OKUT. ARŞ.GÖR. UZMAN TOPLAM Tıp Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi İlahiyat Fakültesi Fen Fakültesi Edebiyat Fakültesi Mimarlık Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Veteriner Fakültesi Eğitim Fakültesi İletişim Fakültesi Hukuk Fakültesi Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Seyrani Ziraat Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sivil Havacılık Yüksekokulu Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm İşl. ve Otel.Yüksekokulu Kayseri Meslek Yüksekokulu Halil Bayraktar Sağ.Hiz. Meslek Yüksekokulu Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu İzzet Bayraktar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Develi Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekolulu Yabancı Diller Yüksekokulu Rektörlük Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Toplam Erciyes Üniversitesi nde 2010 yılında toplam akademik personel sayısında 23 personel artışı olmuştur. Bir önceki yıla oranla Fen Bilimleri Enstitüsü ne 19, Hukuk ve Eczacılık Fakültesi ne 7, 9 Erciyes Üniversitesi nde 1935 öğretim elemanı yanı sıra 1 Eğitim-Öğretim Planlamacısı ile 2 çevirici Rektörlük bünyesinde görev yapmaktadır

16 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ne 6 akademik personel alınmıştır. Bununla birlikte Tıp Fakültesi nden 31, Rektörlük Birimi nden ise 7 personel ayrılmıştır. c. İdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği Kadrolu İdari Personel Sayısı: 1526 Sözleşmeli İdari Personel Sayısı: 85 Hizmet Alınan İdari Personel Sayısı: 13 d. Çalışanların yaş ortalamaları (öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği Tablo 4. Çalışanların Yaş Ortalamaları Personel Yaş Öğretim Üyesi 43 Öğretim Elemanı 32 İdari Personel 36 e. Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel) ve yeterliliği Tablo 5. Çalışanların Kadın-Erkek Personel Dağılımı Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi İdari Personel Kadın Erkek yılında çalışanların kadın-erkek personel dağılımı 2008 ve 2009 yılı ile karşılaştırıldığında, bütün düzeylerinde hem erkek hem de kadın personel sayısında artış olduğu görülmektedir. f. Çalışanların kıdem ortalamaları (öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği Tablo 6. Çalışanların Kıdem Ortalamaları Personel Kıdem (Yıl) Öğretim Üyesi 17 Öğretim Elemanı 5 İdari Personel

17 g. Akademik personelin ortalama unvan düzeyi Akademik personelin ortalama unvan düzeyi = [(7*Profesör sayısı)+(6*doçent sayısı)+(5*yard. Doç. Sayısı)+(4*Öğretim üyesi dışında doktoralı öğretim elemanlarının sayısı)+(3*öğretim görevlilerinin sayısı)+(2*okutmanların sayısı)+(1*araştırma görevlilerinin sayısı)]/yukarıdaki unvanlardaki toplam öğretim elemanlarının sayısı = [(7*287)+(6*194)+(5*358)+(4*68)+(3*126)+(2*135)+(1*721)]/1889= [ ]/ 1889=6604/1889= 3,50 Erciyes Üniversitesi 2010 yılı akademik personel ortalama unvan düzeyi 2008 ve 2009 yılı ile aynı seviyededir. Sonucun 3,50 olması, Üniversitede akademik personelin öğretim görevlisi düzeyinde olduğunu ifade etmektedir. Ancak yıllar itibariyle artış olduğu da görülmektedir. h. İdari personelin eğitim düzeyi Tablo 7. İdari Personelin Eğitim Düzeyi 10 İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Y. Lisans Doktora Toplam %0,94 %8,72 %16,11 %33,09 %39,53 %1,41 %0,20 % yılında idari personelin öğrenim düzeyi, 2009 yılı ile karşılaştırıldığında önlisans mezunlarının %9 azaldığı, lisans mezunlarınınsa %11 arttığı tespit edilmiştir. Yüksek lisans ve doktora mezunlarında da artış olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Erciyes Üniversite nde çalışan idari personelin eğitim düzeyinin yıllar itibariyle iyileştiği ifade edilebilir. 10 İdari birimlerde çalışan personel sayısı 1526 dır. Sistemde 36 personelin eğitim durumu yer almadığından tabloda toplamda çalışan sayısı 1490 olarak görülmektedir

18 i. Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora) ve yeterliliği Tablo 8. Akademik Birim ve Program Sayısı Akademik Birim Program Sayısı Program Adı Tıp Fakültesi 1 Tıp İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6 İşletme, İşletme(İ.Ö.), İktisat, İktisat(İ.Ö.), Maliye, Uluslararası İlişkiler Mühendislik Fakültesi 21 Makine Müh, Makine Müh(İ.Ö.), Elektrik-Elektronik Müh, Elektrik- Elektronik Müh(İ.Ö.), Endüstri Müh, Endüstri Müh(İ.Ö.),İnşaat Müh, İnşaat Müh(İ.Ö.), Bilgisayar Müh, Bilgisayar Müh(İ.Ö.), Gıda Müh, Harita Müh, Harita Müh (İ.Ö.), Tekstil Müh, Biyomedikal Müh, Biyomedikal Müh(İ.Ö.), Çevre Müh., Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (i.ö.), Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği (İ.Ö.), İlahiyat Fakültesi 2 İlahiyat, İlahiyat(İ.Ö.) Fen Fakültesi 9 Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Biyoloji (İÖ), Fizik, Fizik (İÖ), Kimya, Kimya (İÖ), Matematik, Matematik (İÖ) Edebiyat Fakültesi 13 İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ), Japon Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Tarih, Tarih (İÖ), Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ), İbrani Dili ve Edebiyatı, Ermeni Dili ve Edebiyatı Mimarlık Fakültesi 2 Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Güzel Sanatlar Fakültesi 6 Heykel, Resim, Müzik, Seramik ve Cam Tasarımı, Çalgı, Görsel İletişim Tasarımı Veteriner Fakültesi 1 Veteriner Eğitim Fakültesi 16 Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İ.Ö.), Türkçe Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği(İ.Ö.), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(İ.Ö.), Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği(İ.Ö.), İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği (İ.Ö.),İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö.), Almanca Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.), İletişim Fakültesi 4 Gazetecilik, Gazetecilik(İ.Ö.), Radyo, Sinema ve Televizyon, Radyo, Sinema ve Televizyon (İ.Ö.), Halkla İlişkiler ve Tanıtım

19 Hukuk Fakültesi 1 Hukuk Eczacılık Fakültesi 1 Eczacılık Diş Hekimliği Fakültesi 1 Diş Hekimliği Seyrani Ziraat Fakültesi 5 Ziraat Mühendisliği, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Zootekni, Bahçe Bitkileri Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 Ebelik, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi(İ.Ö.), Spor Yöneticiliği, Spor Yöneticiliği(İ.Ö.), Rekreasyon, Rekreasyon(İ.Ö.) Sivil Havacılık Yüksekokulu 6 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İ.Ö.),Uçak Elektrik-Elektronik, Uçak Elektrik-Elektronik (İ.Ö.), Uçak Gövde-Motor, Uçak Gövde- Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kayseri Meslek Yüksekokulu 19 Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 9 Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 10 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Motor (İ.Ö.) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İ.Ö.) Elektrik, Elektrik(İ.Ö.), Elektronik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi(İ.Ö.), Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı(İ.Ö.), Elektronik Haberleşme Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi(İ.Ö.), Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Makine, Makine(İ.Ö.), Dış Ticaret, Dış Ticaret(İ.Ö.), Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İ.Ö.), Mobilya ve Dekorasyon(İ.Ö.), Otomotiv(İ.Ö.), Biyo Medikal Cihaz Teknolojisi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Anestezi, Odyometri, Radyoterapi, Elektronörofizyoloji, Ameliyathane Hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı, İlk ve Acil Yardım Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (İ.Ö.), Bahçe Tarımı, Gıda Teknolojisi, Gıda Teknolojisi(İ.Ö.), Organik Tarım, Aşçılık, Laborant ve Veteriner Sağlık, Laborant ve Veteriner Sağlık (İ.Ö.) Tekstil Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi (İ.Ö.), Grafik Tasarımı, Grafik Tasarımı (İ.Ö.), Kimya Teknolojisi, Kimya Teknolojisi (İ.Ö.), Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi(İ.Ö.), Geleneksel El Sanatları, Geleneksel El Sanatları (İ.Ö.) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İ.Ö.), Pazarlama, Pazarlama(İ.Ö.), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.), Ağırlama Hizmetleri, Çocuk Gelişimi(İ.Ö.), İşletme Yönetimi

20 Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu 5 Adalet Meslek Yüksekokulu 1 Adalet Fen Bilimleri Enstitüsü 36 Bilgisayar Programcılığı, Lojistik, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çocuk Gelişimi, Bilgisayar Teknolojisi Biyoloji (YL,D), Elektronik Müh.(YL, D), Enerji Sistemleri Müh. (YL), Fizik (YL, D), İnşaat Müh. (YL, D), Makine Müh. (YL, D), Matematik (YL, D), Kimya (YL, D), Bilgisayar Müh.(YL,D), Mimarlık(YL), Endüstri Müh.(YL), Gıda Müh.(YL,D), Elektrik- Elektronik Müh.(YL, D), Şehir Planlama(YL), Kentsel Tasarım(YL), Tekstil Müh.(YL), Astronomi Ve Uzay Bil.(YL), Jeodezi Ve Fotogrametri Mh.(YL), Çevre Mühendisliği (YL), Mekatronik Mühendisliği (YL), Biyoloji Öğr. (TzsYL),Matematik Öğr. (TzsYL), Fizik Öğr. (TzsYL), Kimya Öğr. (TzsYL), Biyomedikal Mühendisliği (YL), Çevre Mühendisliği (D)

21 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 79 Anatomi (YL,D), Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri (YL,D),Biyokimya (YL,D), Biyoistatistik (YL), Eczacılık Farmakoloji (D), Farmakoloji (YL,D), Fizyoloji (YL,D), Halk Sağlığı (YL,D), Histoloji - Embriyoloji (YL,D), Mikrobiyoloji (YL,D), Tıbbı Biyoloji (YL,D), Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (YL), Biyofizik (YL,D), Parazitoloji (YL,D), Veteriner Mikrobiyoloji (YL,D), Veteriner Farmakoloji - Toksikoloji (YL,D), Veteriner Biyokimya (YL,D), Veteriner Besin Hijjeni ve Teknolojisi (YL,D), Veteriner Doğum ve Jinekoloji (YL,D), Veteriner Histoloji - Embriyoloji(YL,D), Veteriner Parazitoloji (YL,D), Veteriner Patoloji (YL,D), Veteriner Zootekni (YL,D), Hemşirelik (YL), Veteriner Anatomi (YL,D), Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (YL,D), Veteriner İç Hastalıkları(YL,D), Veteriner Cerrahi(YL,D), Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama (YL), Tıbbi Genetik (YL,D), Beslenme ve Diyetetik (YL), Farmasötik Kimya (YL,D), Protetik Diş Tedavisi (D), Diş Hastalıkları ve Tedavisi (D), Analitik Kimya (YL,D), Hemşirelik Ana Bilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (D), Hemşirelik Ana Bilim Dalı Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (D), Hemşirelik Ana Bilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği (D), Hemşirelik Ana Bilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği (D), Eczacılık Biyokimya (YL,D), Eczacılık Farmakoloji (YL), Farmasötik Mikrobiyoloji (YL), Periodontoloji (D), Spor Yöneticiliği (YL), Ortodonti (D), Ağız- Diş- Çene Hastalıkları ve Cerrahisi (D)., Veteriner Fizyoloji (YL), Veteriner Viroloji (YL), Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Hareket ve Antrenman Bilimleri (YL), Farmakognozi(YL, D)

22 Sosyal Bilimler Enstitüsü 41 Güzel Sanatlar Enstitüsü 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 12 YL:Yükseklisans, D:Doktora. Eğitim Bil(YL,D), Felsefe Ve Din Bil.(YL,D), Felsefe (YL), İktisat (YL,D), İslam Tarihi (YL,D), İşletme (YL,D), Tarih (YL,D), Temel İslam Bil. (YL,D), Türk Dili Ed. (YL,D), Batı Dilleri Ve Ed.(YL), Sanat Tarihi (YL), Müzik Bil. Anasanat Dalı (YL), Radyo, Sinema Ve Tv.(YL), Gazetecilik (YL), Özel Hukuk (YL), Kamu Hukuku(YL), Sosyoloji(YL), Halkla İlşk. Ve Tanıtım (YL), Rus Dili Ve Edebiyatı (D), Türk Dili Ed.Öğr.(TzsYL), Tarih Öğr.(TzsYL), Müzik Öğr.(TzsYL), Resim Öğr.(TzsYL), Özel Hukuk (TzsYL), Halk. İlşk.Ve Tnt. (TzsYL), Kamu Hukuku (TzsYL), Türkçe Eğitimi (YL), Kore Dili Ve Edebiyatı (YL), Japon Dili Ve Edebiyatı (YL), Arap Dili Ve Edebiyatı (YL), Uluslararası İlişkiler (YL), Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması (YL), Avrasya Araştırmaları (YL), Resim Anasanat Dalı(YL, Sanatta Yeterlilik), Seramik Anasanat Dalı(YL), Müzik Anasanat Dalı(YL), Heykel Anasanat Dalı(YL), Müzik Bilimleri Anabilim Dalı (D) Eğitim Programları ve Öğretim (YL), Eğt. Yön. Teftişi ve Plan. Ve Ekonomisi (YL), Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL), Türkçe Eğitimi (YL), Fen Bilgisi Eğitimi (YL), Matematik Eğitimi (YL), Eğt. Yön. Teftişi Plan. Ve Ekonomisi (TzsYL), Biyoloji Öğretmenliği (TzsYL), Matematik Öğretmenliği (TzsYL), Fizik Öğretmenliği (TzsYL), Kimya Öğretmenliği (TzsYL), Tarih Öğretmenliği (TzsYL) Akademik birimlerdeki program sayılarına bakıldığında 2010 yılında Mühendislik Fakültesi nde 7, Eğitim Fakültesi nde 5, Sağlık Bilimleri Enstitüsü nde 5, Sosyal Bilimleri Enstitüsü nde ise 4 programın açıldığı görülmektedir. Bununla birlikte Eğitim Bilimleri Enstitüsü 12 programla eğitimöğretim faaliyetlerine başlamıştır

23 j. Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği Tablo 9. Yükseköğretim Kurumu Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları 11 No BİLİM TEMEL ALANI ÖĞRENCİ AKADEMİK PERSONEL Sayısı % Sayısı % 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı (Eğitim Fakültesi) , ,12 2 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı (Matematik, Biyoloji, Fizik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Kimya) 3 Filoloji Temel Alanı (Batı Dilleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri) , , , ,40 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı (Güzel Sanatlar Fakültesi) 348 1, ,17 5 Hukuk Temel Alanı (Hukuk Fakültesi) 292 1, ,26 6 İlahiyat Temel Alanı (İlahiyat Fakültesi) , ,43 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı (Beden Eğitimi ve Spor YO, Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO, Kayseri MYO, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO, Sivil , ,58 Havacılık YO, Sivil Havacılık MYO, Sosyal Bilimler MYO, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO, Develi Hüseyin Şahin MYO) 8 Mimarlık Temel Alanı (Mimarlık Fakültesi) 566 2, ,89 9 Mühendislik Temel Alanı (Mühendislik Fakültesi) , ,07 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Atatürk Sağlık YO) 11 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı (İkt. ve İdr. Bil. ve İletişim Fakülteleri, Sosyoloji, Tarih ve Sanat Tarihi Bölümleri) , , , ,12 12 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı 92 0, ,49 Toplam yılı için Erciyes Üniversitesi ağırlıklı hizmet alanı, öğrenci sayısı bakımından 2009 yılı verileri ile karşılaştırıldığında, ilahiyat temel alanında %2, mesleki ve teknik eğitim temel alanında ise %4 azaldığı görülmektedir. Akademik personel sayısı bakımındansa filoloji temel alanınında %2 artış olduğu, sağlık bilimlrti temel alanında %4, sosyal, beşeri, ve idari bilimler temel alanında ise %3 azalma olduğu görülmektedir. Diğer alanlarda ise önemli bir farklılığın olmadığı görülmüştür. 11 Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim veren birimler üzerinden ağırlıklı hizmet alanları hesaplanmıştır. Enstitülerde ve Yabancı Diller Yüksek Okulu nda görev yapan öğretim elemanları ve öğrencileri ile rektörlük bünyesinde görev yapan öğretim elemanları kapsam dışı bırakılmıştır

STRATEJİK PLAN 2015 2019

STRATEJİK PLAN 2015 2019 STRATEJİK PLAN 2015 2019 T.C. Kasım 2014 www.kastamonu.edu.tr T.C. STRATEJİK PLAN 2015-2019 Kasım 2014 www.kastamonu.edu.tr Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

2013 2017 STRATEJİK PLANI

2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 2017 STRATEJİK PLANI 2012 ZONGULDAK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ GRAFİKLER LİSTESİ... İV ŞEKİLLER LİSTESİ... İV TABLOLAR LİSTESİ....İHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

Detaylı

T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2007 2 10.KURUMSAL DEĞERLENDĐRME 10.1. Mevcut Durum Tablo 10.1.1. LĐSANS PROGRAMI ÖĞRENCĐ SAYILARI A-Lisans programı

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU T.C. 2011 İDARE FAALİYET RAPORU 2011 Hazırlayanlar Birsen KAHRAMANOĞLU Strateji Geliştirme Daire Başkanı Havva B. DEMİR Şube Müdürü Derya ŞAHİN Mali Hizmetler Uzmanı Aylin SEZGİN KELEŞ Memur Hüseyin ERİŞGİN

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN İDARE FAALİYET RAPORU 2010 II III SUNUŞ İnsan kaynaklarımızı, parayı ve zamanı en verimli şekilde kullanmanın ön koşulu, etkili ve uygulanabilir stratejik planlamadır.

Detaylı

Üst Yönetici Sunuşu. Prof. Gökay YILDIZ Rektör. 2011 Yılı Performans Programı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Üst Yönetici Sunuşu. Prof. Gökay YILDIZ Rektör. 2011 Yılı Performans Programı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Üst Yönetici Sunuşu Üniversiteler bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip olarak yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak üzere kurulan yükseköğretim kurumlarıdır.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-2011 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz,

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ...: 3 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU...: 7 1- AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİMİZ...: 10 1.1- Akademik Birimler...: 10 1.2- İdari Birimler...: 19 2.GENEL BİLGİLER...: 24 2.1- Yetki, Görev

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2013 VAN Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Emin ARAT Rektör Prof. Dr. Mehmet AKALIN Rektör Yardımcısı Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör Prof. Dr. Hamza KANDUR Rektör Yardımcısı Dr. Mahmut DOĞAN Genel

Detaylı

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite NİSAN 2011 Değer Üreten Üniversite Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız." 2 İÇİNDEKİLER BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 MİSYON VİZYON 5 ÖRGÜT YAPISI 6

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 i İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ... 1 2. ÜNİVERSİTEMİZ... 2 3. ÖZDEĞERLENDİRME....5 3.1. GİRDİLER (KAYNAKLAR)... 5 3.1.1. Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey... 5 3.1.2. Akademik Personel

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 3 4 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Erdoğan Akdağ Kampüsü Divanlı Yolu 7. Km 66900 Merkez/YOZGAT

Detaylı

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden beri yeniliklere açık,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı