KATAR EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATAR EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU"

Transkript

1 T.C. DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ Ticaret Müşavirliği Şubat 2010 KATAR EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU A. KATAR IN GENEL EKONOMİK DURUMU 1. Giriş Ekonomisinin %60 ını petrol ve doğalgazın oluşturduğu Katar, son yıllarda petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselişin sağladığı önemli gelir artışından yararlanarak ekonomik alanda büyük bir gelişme kaydetmiştir yılından bu yana, gerek enerji fiyatlarındaki artışlar, gerek yeni LNG tesislerinin ardarda devreye alınması sonucunda yıllık ortalama nominal %20, reel %7,5 olarak yakalanan büyümeye bağlı olarak, Katar GSYİH sı yılları arasında 19 milyar $ dan 100 milyar $ a ulaşmış bulunmaktadır. Katar ın uyguladığı ekonomide petrol ve doğalgaz sektörlerinin ağırlığını imalat sanayi, ulaştırma, finans, ticaret ve turizm sektörleri lehine değiştirecek kapsamlı ekonomik çeşitlendirme politikasının sonuçlarının alınması ve hidrokarbon kaynaklarına dayalı sanayi projelerinin devreye girmesiyle birlikte, sözkonusu hızlı büyümenin sürmesi beklenmektedir. Katar ekonomisinin gösterdiği bu güçlü performasın en önemli yansıması sözkonusu büyümenin sürdürülebilir kılınması için birbiri ardına altyapı ve üstyapı projelerine başlanması olarak kendini göstermiş ve ülke gerek sürdürülen, gerek planlanan yoğun alt ve üst yapı yatırımları çerçevesinde dünyanın en önemli müteahhitlik hizmetleri pazarlarından biri haline gelmiştir. 2. Genel Ekonomik Yapı Katar ın büyük hidrokarbon rezervleri, ülkenin hızla büyüyen ekonomisinin lokomotifi konumundadır. Petrol sektörü, her ne kadar doğalgazın ekonomideki payı giderek artmaktaysa da, Katar ekonomisinin temelini oluşturmaktadır yılından 2008 yılı ortalarına kadar hızlı artış gösteren dünya enerji fiyatlarının yanısıra, doğalgazın da giderek daha etkin bir biçimde ihraç edilmesini ve kullanılmasını öngören Hükümet politikaları, son yıllarda Katar da GSYİH nın patlama yapmasını sağlamıştır. Dünya petrol ve doğalgaz fiyatlarının 2008 yılı Temmuz ayından itibaren hızlı bir düşüş göstermesine rağmen, Katar ın ekonomik çeşitlendirme programının etkisiyle gerek petrol ve doğalgaz sektörünün, gerek bu sektörlerdeki gelişmelere eşlik eden diğer (petrol dışı) sektörlerin göstereceği performansın, GSYİH daki hızlı büyümenin bir süre daha devam edeceğini ortaya koyduğu da bir gerçektir.

2 Tablo 1. Nominal GSYİH in Sektörel Dağılımı ve Büyüme (milyon) Sektör ** Büyüme (%) GSYİH İçindeki Oranı (%) Petrol ve Gaz ,19 61,69 Petrol Dışı ,87 38,31 - Tarım ,20 0,07 - İmalat ,13 6,82 - Su ve Elektrik ,03 1,47 - İnşaat ,14 4,88 - Ticaret ve Konaklama ,91 3,57 - Ulaşım ,21 3,30 - Finans ve Emlak ,17 9,94 - Diğer Hizmetler* ,46 8,26 Toplam GSYİH (QR) Toplam GSYİH ($) ,01 100,00 * Komisyon gelirleri, hükümetin diğer gelirleri, ithalat vergileri ** Tahmini - Büyüme Ekonominin kamu ağırlıklı olması ve hidrokarbon sektörünün de gelirlerin en önemli kısmını teşkil etmesi, Katar ın büyüme hızının doğrudan sözkonusu sektöre bağlı olması sonucunu doğurmaktadır. Katar petrolünün fiyatı, 2008 yılında ortalama 100 $/varil olarak gerçekleşmiştir. Petrol ihracatının miktar olarak varil/gün civarında seyretmesine rağmen petrol fiyatındaki artışlar, diğer taraftan, ülkenin LNG ihracatı 2008 yılında bir önceki yıla göre %13 civarında artış göstererek 35 milyon ton olarak gerçekleşmesi Katar GSYİH sını 2008 yılında 100 milyar $ seviyesine ulaştırmış ve reel olarak %9,5 oranında büyümesini sağlamıştır. Ekonomideki büyüme 2009 yılında da reel anlamda devam etmiştir. Qatargas II-4. ve 5. LNG üretim tesisleri ile RasGas 3. LNG tesisinin faaliyete alınması ile 2009 yılında Katar ın LNG ihracat kapasitesi 31 milyon ton/yıldan 54 milyon ton a çıkmıştır. Bununla birlikte, dünyadaki finansal krizin etkisiyle Katar da ekonominin genelinde bir soğuma yaşandığı, özellikle finans ve inşaat sektörlerinde yaşanan gelirleme ve petrol fiyatlarındaki düşme nedeniyle, çeyrek rakamlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre GSYİH da %25 oranında bir küçülmenin meydana geldiği, yıllık bazda ise %28,3 lük daralmanın yaşandığı görülmektedir. - Enflasyon Katar daki hızlı ekonomik büyüme, enflasyonist bir sürecin yaşanmasına yol açmıştır. Ekonominin gösterdiği dinamik büyüme süreci, sözkonusu büyümenin karşılanması için gerekli alt ve üstyapı çalışmalarının aynı hızda gerçekleştirilememesi ve giderek artan talep, enflasyonun 2003 yılından 2008 yılına kadar yüksek seyretmesine neden olmuştur. T.C. Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 2

3 Ülkede giderek artan yabancı işgücünün talebiyle kiralarda meydana gelen büyük çaplı artış, enflasyonun temel nedeni olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca sözkonusu talebi karşılamak amacıyla sürdürülmekte olan konut inşaatları ile kalkınma programı kapsamındaki büyük altyapı projeleri, inşaat sektöründeki maliyetlerin de hızla artış göstermesine neden olmuştur. Diğer taraftan, Katar Riyali nin değerinin ABD Doları na bağlı olarak sürekli olarak gerilemesi ise, ekonomisinin tamamı ithalata dayalı olan ve ithalatının %40 ını Euro bölgesinden gerçekleştiren Katar da fiyatların hızla artmasının bir diğer nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Enflasyon, resmi rakamlara göre 2008 yılının ilk yarısında %16,59 olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren etkisini gösteren küresel finans krizi ve resesyonun etkilerine bağlı olarak azalan güven ve Körfez in genelinde düşen gayrımenkul fiyatları çerçevesinde bazı projelerin yavaşlaması veya ertelenmesi sonucunda gerilemeye başlamış ve yıl sonu itibariyle %15 olmuştur. Küresel krizin getirdiği sözkonusu ekonomik yavaşlama 2009 yılında da etkisini sürdürmüştür. Diğer taraftan konut arzında yaşanan artışa başlı olarak yüksek kira ücretlerinde bir gevşeme yaşanmasını sağlamıştır. Bu çerçevede, enflasyon endeksi 2009 yılı son çeyreğinde, 2008 yılı son çeyreğine göre %10 luk bir gerileme kaydetmiştir. 3. Yatırım Finansmanı Körfez ülkeleri yıllardan beri bütçelerini hazırlarken, dünya enerji fiyatlarında yaşanabilecek ani şoklardan bir ölçüde kendilerini izale edebilmek açısından, petrol fiyatını muhafazakar bir yaklaşımla öngörmektedirler. Katar da bu eğilimi izlemektedir bütçe döneminde petrol fiyatı ortalama 55 $/varil olarak hesaplanmıştır. Gerçekte çok daha yüksek gerçekleşen petrol fiyatları Katar ın uzun vadeli petrol kontratları nedeniyle doğrudan yansımasa da, bütçenin planlanandan daha büyük bir fazla vermesini, kamu harcamalarının daha rahat yapılmasını sağlamıştır. Katar yaklaşık 150 milyar $ tutarındaki yatırım projelerini fazla veren bütçesinin yanısıra uluslararası finans piyasalarından gerçekleştirdiği borçlanmalarla finanse etmektedir. Tablo 2. Katar Bütçesi (milyon QR) Bütçe Dönemi 2004/ / /07* 2006/ /08* 2008/09* Bütçe Gelirleri Cari Giderler Yatırım Giderleri Toplam Giderler Bütçe Fazlası Bütçe Fazlası / GSYİH (%) 4,3 17,1 1,2 9,6 3,2 2,4 * Bütçe öngörüleridir. Diğer rakamlar gerçekleşen verilerdir yılı bütçesine göre, gelir kalemlerinin %43 lük bir artış ile 28,4 milyar $, gider kalemlerinin ise %46 lık bir artışla 26,3 milyar $ olması; bütçe fazlasının ise 2 milyar $ seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmüştür. Bütçe programında, Hükümetin eğitim sektörüne T.C. Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 3

4 5,4 milyar $, sağlık sektörüne ise 2,1 milyar $ aktarması, döneminde toplam altyapı yatırım harcamalarının ise 8,4 milyar $ olması planlanmıştır. Bununla birlikte, içeride ve uluslararası planda sürdürülen yatırım projelerinin %65-70 oranında dış finansmanla gerçekleştiği de bir başka vakıadır. Nitekim, bir finans serbest bölgesi olan Katar Finans Merkezi nin (QFC) kuruluşundaki temel amaçlardan bir tanesi, Katar ın kapsamlı yatırım projelerinde daha kolay finansman temin edilmesidir Bütçesi Katar ın dönemi bütçesi ana hatlarıyla, geçmiş döneme göre bir miktar kesintiye gidilmesine rağmen, kamu harcamalarına ağırlık verilmek suretiyle dünya finans krizinin Katar ekonomisi üzerindeki etkilerini minimize etmeye yöneliktir. Katar ın yılı bütçesinde petrol fiyatının 40 $/varil olarak baz alınmış, bu çerçevede, Katar ın yeni bütçe döneminde bütçe gelirlerinin 88,7 milyar QR, yatırım harcamalarının 37,9 milyar QR olması, bütçe açığının ise 5,8 milyar QR gerçekleşmesi öngörülmüştür. Diğer taraftan, Katar ın 2009 içerisinde devreye alınan LNG tesisleriyle birlikte yıllık LNG ihracat kapasitesini %50 oranında artırdığı da gözönünde bulundurulduğunda, ülkenin diğer Körfez ülkelerinden daha farklı bir konumda olduğu değerlendirilmektedir. Yeni bütçe rakamları çerçevesinde Katar ın bütçe döneminde yatırım projelerine aktarılan kaynaklarla yeni projelerden ziyade sürdürülen projelerin bir an önce tamamlanmasına öncelik vermiştir. Bu bağlamda, elektrik ve su sektöründe planlanan yatırımlar ile Ashghal in 5 yıllık plan dahilindeki alt ve üstyapı projeleri, ihalelerde ertelemelerle gerçekleşmektedir. Stratejik projeler olarak adlandırılabilecek Doha Yeni Uluslararası Havalimanı, Yeni Doha Limanı gibi projeler ise bir duraklama olmaksızın devam etmektedir. T.C. Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 4

5 B. KATAR DIŞ TİCARETİNDEKİ GELİŞMELER 1. Katar ın Dış Ticareti Katar dış ticareti, uluslararası enerji fiyatlarına bağlı olarak şekillenmektedir. Diğer taraftan, tamamlanmış veya sürdürülmekte olan petrol ve gaz sektöründeki yatırımlar, altyapı geliştirme programı ve sanayi, eğitim ve turizm sektöründeki yatırımlarla artan ihracat ve ithalata bağlı olarak dış ticaret hacmi son yıllarda katlanarak gelişmektedir. Tablo 3. Katar Dış Ticareti ($) Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge yılında 5 milyar $ düzeyinde bulunan ihracat, 2008 yılı itibariyle 55,7 milyar $ düzeyine ulaşmıştır. Ham petrol, Katar ihracatının temelini oluşturmakta, ancak payı göreli olarak giderek azalmaktadır. LNG, diğer petrol türevleri, petrokimya ürünlerinin ihracattaki ağırlığı giderek artmaktadır. Katar ın ihracatının %89 u petrol ve LNG dir. Diğer taraftan, kimyasallar (plastikler, gübre-üre, organik ve anorganik kimyasallar) da ihracatın %8 ini, demir çelik ürünleri %1 ini teşkil etmektedir. Katar ın başlıca ihracat partnerleri Japonya, Kore, Singapur, Hindistan, Tayland olarak göze çarpmaktadır. Bu ülkelere ihracatın tamamı petrol, LNG, petrokimya ürünleri ve üredir. Katar ın ithalatı ise 2008 yılında 27,9 milyar $ a ulaşmıştır. İthalatın %37 si makine-ekipman (ki ağırlıkla sürdürülen enerji sektörü yatırımları için malzemeler), %20 si metallar ve metalden eşyalar (ağırlıkla inşaat demiri ve profiller), %13 ü taşıt araçları, %6 sı gıda, %6 sı taş ve çimento, %4 ü kimyasallar, %2 si mobilya olarak sıralanabilir. Ülkenin coğrafi ve iklimsel şartlardan kaynaklanan olumsuzlukların yanısıra, nüfusun azlığı, sürdürülen hızlı yatırım programı ve hızla artan gelirler, ülke ekonomisinde hemen hemen her malın ithalini zorunlu kılmakta, bu durum da ister istemez ithalatın özellikle kolaylaştırılmasına da zemin hazırlamaktadır. Katar oldukça liberal bir dış ticaret politkası izlemektedir. Dolayısıyla Katar ithalat rejimini zorlaştıran değil, bilakis ithalatı uygun fiyattan sürdürmeye ve kolaylaştırmaya yönelik politikalar manzumesi olarak değerlendirmek mümkündür. Katar ın da üyesi bulunduğu KİK GB çerçevesinde temel gıda mamulleri ve canlı sebze ve meyvede GV oranı %0, diğer ürünlerde CIF% 5 tir. GB çerçevesinde ithalat mevzuatı da oldukça basittir. T.C. Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 5

6 Katar yalnızca iç üretimi olan belirli mal gruplarında (demir-çelik çubuklar %20, çimento %20 ve üre %30) bir korunma sağlamaktadır. Bu çelik ve çimentodaki uygulama da fiyatlardaki hızlı artış nedeniyle 2009 yılı sonuna kadar %0 a indirilmiştir. Bunun dışında tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkilerde GV %100, müzik aletlerinde %15 dir. Domuz ve ürünleri ile uyuşturucular hariç başka bir yasak bulunmamaktadır. Alkollü içki, silah ve patlayıcılar özel izinle ithal edilmektedir. Fikir ve sanat eserleri sansüre tabidir. Genel olarak Katar, önemli ölçüde ticaret fazlası vermektedir itibariyle ticaret fazlası 27,8 milyar $ düzeyine ulaşmıştır. Son yıllarda hızla büyüen ekonominin ihtiyaçlarına paralel olarak, ithalat artışı ihracat artışından hızlı gelişmişse de, ihracatta ana kalem olan enerji kaynaklarının uluslararası piyasa fiyatlarındaki artışı dolayısıyla sözkonusu ticaret fazlası sürmüştür. 2. Katar ın İthalatı Katar ın ithalatı yıllar itibariyle incelendiğinde, özellikle sürdürülen sanayi yatırımları kapsamında kurulan tesisler için ithal edilen makine ekipmanın (türbinler, kazanlar) ağırlıklı bir yer tuttuğu görülmektedir. Diğer taraftan, sürdürülen kapsamlı altyapı yatırımları kapsamında ihtiyaç duyulan inşaat malzemelerinin de (demir-çelik ve çimentonun yaklaşık %30 u içeriden temin edilmektedir) hemen hemen tamamı ithal edilmektedir. Taşıt araçları ile yukarıda sayılan kalemler, 2007 yılı ithalatının yaklaşık %77 sini oluşturmaktadır. Tablo 4. Katar ın İthalatı (milyon $) Toplam İthalat İçindeki Payı Makine ve ekipman 3.311, , ,3 39% Metaller ve ürünleri 1.664, , ,3 20% Taşıtlar 1.428, , ,6 12% Çimento, demir filizi, çakıl ve taşlar 504,9 742, ,1 5% Gıda Maddeleri 567,0 772,3 948,6 4% Kimyasallar 530,8 663,5 894,2 4% Optik ve ölçüm aletleri 368,7 497,5 544,0 2% Mobilya 220,1 407,7 420,6 2% Tekstil ve ürünleri 235,7 383,2 398,4 2% Plastik ve ürünleri 173,4 265,4 342,9 2% Değerli taş ve mücevherler 137,6 185,2 324,2 1% Uçaklar ve parçaları 135,4 130,8 292,6 1% Diğerleri 783,0 765, ,9 5% Toplam , , ,7 100% T.C. Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 6

7 Tablo 5. İthalatta başlıca ülkeler (milyon $) ABD İtalya Japonya Almanya BAE G. Kore Çin S. Arabistan İngiltere Fransa Katar ın İthalatında 2008 yılı Gelişmeleri Katar ithalatının yıllar itibariyle sürdürdüğü trend, 2008 yılında da devam etmiştir yılının 2. çeyreğine kadar dünya enerji fiyatlarındaki yüksek seviyelere bağlı olarak sürdürülen yatırımlar, ülkenin ithalatının da hızlı bir biçimde artmasını sağlamıştır. Tablo 6. Katar ın 2008 İthalatı (milyon $) % Değişim Toplam İthalat İçindeki Payı Makine ve ekipman % 37% Metaller ve ürünleri % 20% Taşıtlar % 13% Çimento, demir filizi, çakıl ve taşlar % 6% Gıda Maddeleri % 6% Kimyasallar % 4% Optik ve ölçüm aletleri % 2% Mobilya % 2% Tekstil ve ürünleri % 2% Plastik ve ürünleri % 2% Değerli taş ve mücevherler % 1% Uçaklar ve parçaları % 1% Diğerleri % 4% Toplam % 100% T.C. Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 7

8 Yukarıdaki tablodan da (Tablo 6) görüleceği üzere, 2008 yılı içerisinde özellikle çimento ithalatında gerçekleşen artış %60, inşaat demirinin de ana kalemi teşkil ettiği metal ürünleri ithalatında ise %24 seviyesine ulaşmıştır. Tablo 7. Katar ın 2008 İthalatı (Dönemsel Dağılım - milyon $) Maddeler İlk Yarı 2008 III. çeyrek 2008 IV. çeyrek Makine ve ekipman Metaller ve ürünleri Taşıtlar Çimento, demir filizi, çakıl ve taşlar Gıda Maddeleri Kimyasallar Optik ve ölçüm aletleri Mobilya Tekstil ve ürünleri Plastik ve ürünleri Değerli taş ve mücevherler Uçaklar ve parçaları Diğerleri Toplam Bununla birlikte, 2008 yılı ithalatının aylara göre dağılımı incelendiğinde (Tablo 7) krizin 2008 yılının 3. çeyreğinden itibaren etkisini göstermeye başladığı, enerji fiyatlarındaki hızlı düşüşe paralel olarak inşaat sektöründe yaşanan duraklamanın, 2008 yılı son çeyreğinde demir çelik başta olmak üzere, ithalatın ivmesini kestiği görülebilmektedir. Diğer taraftan, 2008 yılı ikinci yarısında Hindistan ve S. Arabistan ın yurt içi fiyat artışlarını kontrol altına almak için çimento ihracına getirdikleri yasaklamanın da bu düşüşte önemli payı bulunmaktadır. Tablo 8. Katar ın İthalatında Başlıca Ülkeler (2008-milyon $) Ülkeler İthalat % Değişim Japonya % ABD % Almanya % İtalya % Çin % BAE % G. Kore % S. Arabistan % İngiltere % TÜRKİYE % Fransa % Hindistan % Hollanda % İspanya % İsviçre % T.C. Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 8

KATAR MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÜLKE RAPORU

KATAR MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÜLKE RAPORU DOHA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ ARALIK 2010 DOHA KATAR MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER 1 1- Genel Ekonomik Bilgiler...3 - Ülke Kimliği....3 - Sosyal Göstergeler...3 - Ekonomik Göstergeler...3

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN İLKER ŞAHİN Uzman İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN 2015 İÇİNDEKİLER I. Yönetici Özeti II. Dünyada Demir Çelik Sektörü Hammadde Kapasite Üretim Tüketim Ticaret III. Türkiye de Demir Çelik Sektörü Hammadde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III. Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

KAZAKİSTAN. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003)

KAZAKİSTAN. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003) KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003) Nüfus 15,0 milyon Dil Kazakça. Ayrıca yaygın olarak Rusça. Din Müslüman ( %47), Ortodoks ( %44), Protestan ( %2), diğer ( %7) GSYİH 30,8 milyar $

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de. 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm

Dünyada ve Türkiye de. 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm Dünyada ve Türkiye de 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm İçindekiler Sayfa Dünya Ekonomisi 3 Genel 3 2011 Yılında Küresel Ekonomik Görünüm 3 Küresel Ekonomide Son Gelişmeler ve 2012 Yılı 8 Türkiye Ekonomisi

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler - 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler (Yüzde Değişim) 2012 2013 2014(1) 2014(2) 2014(3) 2015(3) Dünya Hasılası 3,4 3,3 3,6 3,4 3,3 3,8 Gelişmiş Ekonomiler 1,2 1,4 2,2 1,8 1,8 2,3 ABD 2,3

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

R N İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ

R N İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ Ö Ü 20088 OCAK - HAZİİ RAN A İ HRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ R N İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ Temmuz 2008 İÇİNDEKİLERİ İ YÖNETİCİ ÖZETİ...4 Dünya

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi... 13 IV. Parasal Büyüklükler

Detaylı

AYLIK EKONOMİK BÜLTEN

AYLIK EKONOMİK BÜLTEN AYLIK EKONOMİK BÜLTEN DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER FED in para politikasına ilişkin endişeler nedeniyle gelişmekte olan ülke paralarının Haziran dan bugüne devam eden kayıpları, kısmi bir toparlanma

Detaylı

TÜRK YAPI SEKTÖRÜ RAPORU 3 AYLIK BÜLTEN Temmuz 2009

TÜRK YAPI SEKTÖRÜ RAPORU 3 AYLIK BÜLTEN Temmuz 2009 İÇİNDEKİLER ÖZET EKONOMİ a. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) b. Sabit Sermaye Yatırımları c. Sektörel Gelişmeler d. Dış Ticaret e. Uluslararası Doğrudan Yatırımlar f. İstihdam İNŞAAT a. İnşaat Sektörünün

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU Ekim 2013 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu ÖNSÖZ Ülkelerin ekonomik

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

Fas Ekonomisi Hakkındaki Genel Bilgiler

Fas Ekonomisi Hakkındaki Genel Bilgiler Fas Ekonomisi Hakkındaki Genel Bilgiler Dünya Bankası Doing Business raporlarına göre; Fas az gelirli ülkeler sınıfında yer almaktadır. Nüfusu 33,008,150 milyon ve kişibaşına gelir 3,030 dolardır. İş yapma

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

[Tarihi seçin] EY EY. www.imsad.org Her hakkı saklıdır.

[Tarihi seçin] EY EY. www.imsad.org Her hakkı saklıdır. [Tarihi seçin] EY EY 1 İMSAD Aylık Rapor-Nisan 212 TÜRKİYE VE DÜNYADA GÜNDEM 211 de Türkiye %8,5 büyüdü Türkiye ekonomisi 211 de %8,5 büyürken milli gelir 1,2 trilyon liraya ulaştı (772 milyar 298 milyon

Detaylı