TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN ÖNEMİ VE KAZAKİSTAN VATANDAŞLARININ TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENME SEBEPLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN ÖNEMİ VE KAZAKİSTAN VATANDAŞLARININ TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENME SEBEPLERİ"

Transkript

1 558 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN ÖNEMİ VE KAZAKİSTAN VATANDAŞLARININ TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENME SEBEPLERİ Melike Yılmaz M. Mansur Düzdağ ** I. Türkçenin Önemi Üzerinde Düşünürler 1.1. Kaşgarlı Mahmud 11. yüzyılda yaşayan Türk dil bilginidir. Dönemin bütün klâsik ilimlerini tahsil etti. Arapça ve Farsça öğrendi. Saciye ve Hamidiye Medreseleri'nde tahsil gördükten sonra kendisini Türk dili tetkikatına vakfetmiştir. Bu amaçla Orta Asya'yı boydan boya kat ederek Anadolu'ya oradan da Bağdat'a gitmiş. 15 yıl boyunca Türkler in yaşadığı bütün illeri, şehirleri, obaları, dağları ve çölleri dolaştı. Bu geziler inceleme amaçlı idi. Türkler in örf ve âdetlerini mahallinde araştırdı. Gezileri sırasında, ana dili Türkçe nin Hâkaniye, Oğuz, Kıpçak, Argu, Çiğil, Kepenek şivelerini de öğrendi. Arapça ve Farsça'yı da çok iyi öğrenmiştir. Sonradan anlaşıldığına göre, bu geziler Divanü Lugati t-türk kitabına, kendi en büyük eserine, önhazırlık olmuş. "Türk Sözlüğünün Divanı" anlamına gelen Kitâbü Divân-i Lûgat it-türk (Divânü Lügati't-Türk ) eseri, yalnız bir sözlük değil; İslâm'dan öncesi Türk edebiyatını, tarihini, coğrafyasını, folklorunu, mitolojisini aydınlatan ansiklopedik niteliktedir. Türk sözcüğünün kuvvet, güç, kudret anlamı taşıdığını ilk ansiklopedik şekilde bildiren Kaşgârlı Mahmut'tur. 612 Divanü Lugati t-türk, bir önsözle sözlük kısmından meydana gelmiştir. Önsözde yazar Türk dilinin tarifini, lehçelerinin özelliklerini sayar ve dilbilgisi kurallarını, Arapça dakilerle kıyaslar. Ana dilinin Arapça dan çok üstün olduğunu söyler, örnekler verir. Türk dili ve kültürünü Arap dünyasına tanıtmıştır. Eser Türk dilini Araplara öğretmek maksadıyla yazıldığı için Arap diliyle kaleme alınmıştır. Divanı- Lugatıt-Türk Arapça bir kitap olmasına rağmen, çok sayıda Türkçe kelimeler, Türkçe deyimler ve atasözleri bulunmaktadir. O dönemin Türk hayat ve kültürüne eğilen ünlü alimleriyle birlikte Türk illerini gezmiş ve çalışmalarında Türkçe yi resmi dil olarak kabul eden Karahanlı Devletinden de büyük destek gördü. Kaşgarlı Mahmud ortaya koyduğu eserle, Türk dil birliğinin sağlanmasında önemli katkılarda bulunmuştur. Kaşgarlı Mahmud un Türkçe nin ilk lugat ve gramer kitabını yazacak kadar Türk dilinin bütün kelime, lehceleri ve edebiyat hakkinda geniş ve derin bilgisi vardı. Esasen onun kültür ve edebiyat tarihimizdeki yeri, şuurlu bir milliyetçi olmasından ve bilhassa Türk dili için çok kıymetli bilgilerle zengin bir lügat yazmasındandır. Kendi milletinin diğer milletlerden, yalnız silah kuvvetiyle üstün olmadığını; dil, kültür ve medeniyet bakımından da Türklerin büyük mazisi ve büyük geleceği olduğunu eserlerinde şöyle dile getirmektedir. 613 Gördüm ki yüce Tanrı, devlet güneşini Türkler in burçlarından doğdurmuş. Göklerdeki daireleri, onların devletleri çerçevesinde döndürmüş. Onlara Türk adını (kendisi) vermiş. Onların Süleyman Demirel Üniversitesi,Filoloji Fakültesi,Almaatı,Kazakistan ** MA. M. Mansur DÜZDAĞ, Özel Fatih Fen Lisesi, İstanbul, Türkiye 612 Kaşgarlı Mahmud, ( ) 613 Banarli, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyat Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2001, S

2 559 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ yeryüzünün hakani kılmış. Asrımızın hakanlarını hep onlardan çıkarmış. Cihan halkının dizginlerini onların eline bırakmış. Onları her halka üstün eylemiş. Doğrulukta onlara (her zaman) yardımcı olmuş. Onlara intisab edenleri, onların hizmetinde bulunanlara (hep) aziz kılmış, (bütün) dileklerine erdirmiş. (böyle kimseleri) kötülerin şerlerinden korumuş. Oklarının saplanmasından korunabilmek için, aklı başında olanlara, (Türkler in) halleriyle hallenmekten başka çare kalmamış. (Halbuki) onlara dert dinletmek ve gönüllerini kazanmak için kendi dilleriyle konuşmaktan daha güzel vasıta yoktur.her kim onların diline sığınırsa onu kendilerinden sayıp her türlü tehlikeden kurtarıyorlar. Bunun içindir ki Türk olmayanlar da Türk diline sığınmakta ve bu vesile ile zarar ve ziyandan kurtulmaktadır 614 Hatta Kaşgarlı Mahmud un Türklere olan iftiharı bununla da yetinmiyor ve şunları da söylüyor: Türk, Tanrı nın Nuh oğlu Türk ün oğullarına verdiği addır Biz, Türk adını yüce Tanrı vermiştir, dedik, çünkü bize Kaşgarlı Halef oğlu imam, Şeyh Hüseyin; ona da Ibnu l-garki denilen kimse haber vermiştir ki;ibni Ebi d-dünya nın ahir zaman üzerine yazdığı kitapta Allah ın resulüne senedle ulaşan, bir hadis yazılıymış. Bu hadise göre yüce Tanrı buyurmuş ki: Benim bir ordumvardır. Ona Türk adı verdim. Onları Doğu da yerleştirdim.bir kavme gazaplanırsam Türkleri o kavmin üzerine yollarım İşte bu bütün insanlara karşı bir üstünlüktür. Çünkü Allah, onlara ad vermeği üzerine almıştır, onları yeryüzünün en yüksek yerinde, havası en temiz ülkelere oturtmuştur. Onlara kendi ordum demiştir. Bundan başka, Türklerde güzellik, tatlılık, yüz güzelliği, edeb, büyüklere saygı, sözünde durma, sadelik, öğünmemek, kahramanlık, mertlik gibi öğülmeye değer, sayısız fazilet vardır 615 Görüldüğü üzere, Kaşgarlı Mahmud, Türklere ve Türk diline hayran bir dil bilginidir. 11. yüzyılda Türkçe nin geleceği yeri belirlemiştir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle UNESCO, Türkçe'nin ilk büyük sözlüğünü ve ilk Türk Ansiklopedisini hazırlayan Kaşgarlı Mahmud'un doğumunun 1000'inci yılı olması dolayısıyla 2008 yılını Kaşgarlı Mahmut Yılı ilan etmiştir Ahmet Yesevi 12. yuzyilda yasayan Piri Türkistan diye anılan Hoca Ahmed Yesevi Türk dünyasının yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden ve Türklüğün sembol isimlerinden biridir. Ahmet Yesevi Türk tasavvuf geleneğinin kurucusu ve kendisinden sonraki büyük mutasavvıflar ; Yunus Emre, Mevlana, Hoca Bektaşi Veli gibi şahsiyetler üzerinde etkisi görülmüştur ve bundan dolayidir ki anadolunun bir Türk yurdu haline gelmesinde Ahmet Yesevi nin de manevi rolü oldugu gorulmektedir. Sade ve açık üslubuyla insanlığın ihtiyacı olan yüksek değerleri; dostluğu, sevgi ve hoşgörüyü eserlerinde dile getirmiştir. Yesevi, İslam tasavvufunu esas alan, bilim, edebiyat ve sanata önem veren bir medrese kurdu. Bu medresenin konuşma dili, yazışma dili, şiir ve edebiyat dili, eğitim ve öğretim dili türkçe idi. Bu medreseden yetişen binlerce insan Türk dünyasının var olduğu her yere yayıldılar. Orta Asya dan Anadolu ya kadar gelerek hocaları Yesevi nin Türkçe şiirlerini her yerde seslendirmişlerdir. 616 O zamanın Farsça kullanan düşünürleri, yesevi yi Türkçe yazdığı için eleştirmişlerdir. Yesevi ise 71. hikmetinde Tükçeyle ilgili söyle demektedir; 614 Divanı Lügatıt- Türk, Tıpkıbasım, S.3, ve Atalay, Besim, Divanü Lügati t Türk Tercümesi, Ankara, 1941, S Divanı Lügatıt- Türk, Tıpkıbasım, S.3, ve Atalay, Besim, Divanü Lügati t Türk Tercümesi, Ankara, 1941, S Ahmet Yesevi, www. antisourtimes.com/ahmetyesevi ( )

3 560 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ Hoş görmemekte alimler sizin dediğiniz Türkçe yi Ariflerden işitsen açar gönül ülkesini Ayet hadis anlamı Türkçe olsa uygundur, Yol göstericidir Hoca Ahmed marifetin gülistanı Sözler sözü gerçek açar gönül ülkesini. Miskin, zayıf hoca Ahmed yedi ceddine rahmet, Farsça dilini bilerek güzel söylemekle Türkçeyi. 617 Ahmet Yesevi nin şiirleri öğretici mahiyette ve yüksek sanat seviyesinden uzak yazılmıştır. Bu manzumeler yazarın inanış ve söyleyişindeki samimiliğinden almıştır. Bu manzumelere Hikmet adı verilmiştir. Onun birinci eseri, Türkistan da onun himmeti ile başlandıktan sonra diğer Türk illerine dal budak salarak gelişen Türk halkı sofiliğidir. İkinci eseri de bu yolda söylediği Hikmet lerin bir araya toplanmasından meydana gelen Divan-ı Hikmet adlı tasavvufi şiir kitabıdır. 618 Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmet ile Arap ve Fars dilini bilmeyen Türkistanlılara, çevrede yaşayan bütün Türk dünyası insanlarına Kuran-ı Kerim ve hadis-i şerif anlamlarini Türkçe şiirlerle ifade etti.ahmet Yesevi etrafında İslam ile yeni tanışmış, ancak ona çok güçlü ve sarsılmaz bir şekilde bağlanmış olan Türk talebelerine, onların kolayca anlayabilecekleri şekilde, Türkçe olarak hitap etmişti. Arapça ve Farsçayı çok iyi bildiği halde, uzlete çekildiği çile hanesinde çevresinde halkalananlara hep Türkceyle irşatlarda bulunmuştur. Türklük dünyasının manevi atalarından Ahmet Yesevi için Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti tarafından çeşitli sempozyumlar, toplantilar düzenlenmiştir. Örneğin Kazakistan Cumhuriyetinin düzenlediği Ahmet Yesevi Dünyası konulu milletlerarası Yuvarlak Masa Toplantısı gibi. Bu toplantıda Ahmet Yesevi konusunda yapılan çalışmalar ve planlanan faaliyetleri o zamanın T. C. Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek Kazakistan da neşredilen Ahmet Yesevi nin türbesiyle ilgili eserin Türkiye Türkçesi ne aktarılmasının tamamlandığı, Türkiye de Ahmet Yesevi ile ilgili kitap ve makaleleri içerisine alacak Ahmet Yesevi ve Çevresinde Oluşan Kültür Değerleri Bibliyografyası hazırlıklarının yapıldığını dile getirmistir. 619 Ahmed Yesevinin kitaplarının bütün Türkistan da el yazması nüshalarla dağıtılması gibi, geçen asırda Taşkent te ve İstanbul da bir çok defa baskısı yapılmis, bugünlerde de Özbekistan da, Kazakistan da ve Doğu Türkistan da bir çok kitapta ve antolojide basılıp, araştırılmaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuştuktan sonra Türkistan da Yesevi Uluslar arası Kazak-Türk Üniversitesi açıldı. Bu universitenin bölümlerinde ilk günden itibaren Yesevî'yi tanımak ve tanıtmakla ilgili özel dersler yapılmaya başlandı. Üniversitede Yesevî hakkında ilmî laboratuar açıldı, şâirin mirasını araştırma hedefi doğrultusunda ilk defa "Yesevî Eğitimi" adlı ilmî makaleler külliyatı yayınlandı. Yesevî'nin eserleri üzerinde, yüksek lisans, doktora seviyesinde çalışmalar yapıldı, Yesevi hakkinda yapilan akademik faaliyetler ve calismalar 617 Ahmet Yesevi, 71. hikmet, ahmedyesevi.pdf ( ) 618 Banarli, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2001, s Sertkaya, Osman Fikri, 1993 Yesevi Yilinin Ardindan, Turk Dil Kurumu Yayınları 633, Ankara, 1996

4 561 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ desteklenmeye başladı yılında Türkistan'da açılan Türkoloji İlmî Araştırma Enstitüsü'nün "Yesevî'yi Araştırma" bölümü, şâirin mirasını incelemeye, araştırmaya başladı. Yesevî hikmetleri ile bu konuda yazılan ilmî eserler de yayınlanmaya başladı. 620 Bunlardan da anlaşıldığı üzere büyük Türk düşünürü Ahmet Yesevi için Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyetinin ortak mirasları için ortak çalışmalar yaparak ortak düşünürlerine sahip çıktıklarını görmekteyiz yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından Ahmed Yesevi yılı olarak ilan edilmiştir tarihinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile ortaklaşa "Ahmet Yesevi'nin Fikir Dünyası" konferansı gerçekleştirildi Kazak Şairi Abay yıllarında yaşayan bir Kazak şair, besteci ve filozofuydu. Abay ın Kazak kültürü ve halk bilimine yaptığı ana katkılar, büyük bir milliyetçilik duygusu besleyen ve Kazak halk kültürünün gelişmesini sağlayan şiirleriyle olmuştur. Abay ın hayatı boyunca sosyo-politik ve sosyo-ekonomik değişimler meydana gelmiştir. Gelişen Kazakistan da Rusya nın, Batı ve Asya gibi birkaç kültürün yaşam felsefelerinde n etkilendiği görülmektedir. Abay o dönemlerde sık sık sehrin kütüphanesine giderek edebi, felsefi ve tarihi eserleri okudu. Rus edebiyatıyla tanıştı, Puşkin, Krilov, Çernisevki, lermantov, Nekrasov gibi Rus yazar ve düşünürlerin kitaplarını okudu. Aynı zamanda Spencer, Goethe, ve Byron gibi Avrupalı yazarların Rusça ya çevrilmiş kitaplarini da okuyarak Kazak toplumundaki sosyal ve siyasal olayları daha iyi değerlendirecek hale geldi. Halkın bu yeni usullerle eğitim görmesi için çaba saffetti. Abay sadece Kazak edebiyatında tanınmadı, aynı zamanda Türk kültüründe ve dünya kültüründe de yeni bir çığ açmasıyla tanındı. Bu çerçevede Zeytinburnu Belediye Başkanlığı ile Kazak Türkleri vakfının ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Zeytinburnu nda bir caddeye Abay ismi verilmiştir. Daha sonrada Zeytinburnu nda bir okula Kazlıçeşme Abay İlköğretim Okulu adı verilmiştir, ve Kazakistan Nursultan Nazarbayev 21 Mayıs 2003 tarihinde okulun açılış törenine bizzat katılmış ve Abay ın Türk dünyasında ki önemini açıkça göstermiştir. 621 Kazak Türkleri arasından yetişmiş büyük dilci Türkolog ve edebiyat alimi Ahmet Baytursınulı ( ) kitabı Ahmet Baytursınov Şıgarmaları nda Abay hakkında şunları dile getirmiştir; Kazakların baş şairi Abay ( asıl adı İbrahim) Kunanbayev dir. Bizim bildiğimiz, Kazak bozkırlarında eskiden ve bugün onu aşmış bir ozan yoktur. Akmolla ve Semey gibi bölgelerde Abay ı bilmeyen de yoktur. Akmolla bölgesine komşu Torgay da Abay ı bilen adam az, hatta yok desek de olur. Böyle olması da eserinin basılmamasındandır. Abay ın eserleri kitap olarak basılıp çıkıncaya kadar, Abay ın adı da,eseri de Torgay bölgesinde işitilmemişti. Akmolla ve Semey bölgelerinde ise Abay ın adını, eserini işitmedim diyene epeyce hayret edilir. Ben Akmolla bölgesine ilk vardığımda, Abay ı bilmeyişime, eserini işitmedim dememe şaşırmışlardı. Nerede ozanlar hakkında veya ozanların eserleri hakkında sohbet olsa, Abay ın eserini övemeyen adam yoktu. Abay ın eserini görmeden evvel, övenlere inanmadım yılında Abay eserlerinin bulunduğu bir defter elime geçti. Okuyunca gördüm ki başka ozanların sözleri gibi 620 Ahmet Yesevi, ( ) 621 Kara, Abdulvahap, Bir Söz Sanatı Ustası Kazak Milli Şairi Abay Kunanbayoğlu, Kazak Türkleri Vakfı Arman Dergisi, Aralık 2004, sf 22-24

5 562 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ değil. Abay sözlerini sıradan insanın anlaması zor, ama bu zorluk Abay ın ifade edememesine bağlı bir kusur değil, okuyucuların onu anlayacak dereceye ulaşamamasından doğan bir eksikliktir. Böyle olunca da kusur yazarda değil, okuyucudadır. diyerek Abay ın neden az tanındığını ve aynı zamanda Kazak edebiyatında nasıl değerli bir ozan olduğunu göstermektedir. 622 Prof. Dr. Rabiga Sızdıkova Kazak Türkçesi ve edebi Kazak Türkçesi ile abay üzerinde çalışmalar yapan dil tarihçisidir. Abay ın kullandığı dili ise şöyle yorumlamaktadır. Abay a kadar Kazaklarda, ağızca gelişen, folklor dilinden başka yazarlı (yazarı belli olan) edebiyatın da dili oldu. Buna ben ağızca gelişen edebi dil diyorum. Ve Abay Kazak halkına başka halklar gibi büyük edebiyatın gerekli olduğunu Kazak halkının da yazma dilinden yararlanması gerektiğini, Kazak halkının bütün mirasının yazı dilinde kalması gerektiğini düşünüyordu. Dolayısıyla Abay ın önünde iki dil bulunuyordu. Ağızca gelişen yazı dili yani Orta Asya Türk edebi dilidir. Buna Avrupa filologları Çağatay Dili diyorlar. Bütün Orta Asya, İdil boyu Türkleri, Kuzey Kafkas Türkleri, Azerbaycanlılar, Türkiye Türkleri, Özbekler, ve Türkmenlerin kullandıkları edebi dili Kazaklar da kullandılar, bu dilde Kazaklarda yazdılar.abay medrese okudu. Demek ki Abay ın öğrendiği okuduğu dil Çağatay dili oldu. Abay Kazak dilinde okumuş, bilim almış değil; O Çağatay dilinde tahsil gördü. Abay yaşlarında iken şiirlerini Çağatay Türkçe siyle yazmaya başlamıştı. Kitaplarında Çağatay Türkçe siyle yazılmış üç şiiri bulunmaktadır.işte Abay, sadece sözü güzel, dili sade, en güçlü, şair diye belirtmekle kalmayıp, bununla birlikte on bir milyonluk Kazak halkının milli dilinin de temelini sağlamlaştırmıştır. 623 Türkiye Türkçesinden etkilenmesini ise şöyle dile getirilmiştir. Türk haklarının içinde, şüphesiz, Çağatay şivesini okuduktan sonra, o zamanda çıkan Türkiye Türkçesi yazıları da okumuş olması gerekir. O hususta kesin, Türklerden şu yazarı okudu, şu yazarla ilgili söz söyledi gibi bende şimdilik bilgi yok. Fakat şüphesiz, Çağatay dilini bildikten sonra bu dillerde yazılmış olan eserleri tanıyıp biliyordu. 624 Tüm bu çalışmalarda görüyoruz ki, Abay sevdiği halkın toplumsal ilerleyişini daha da ötelere ulaştırmış, halkın milli düşünce ve duygusunu geliştirmiş, özellikle de milli edebiyatı gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Sadece Türk kültürüne değil aynı zamanda dünya kültürüne de mal olmasından dolayı, 1995 yılı UNESCO tarafından bütün dünyada Abay Yılı olarak ilan edilmiştir. II.Türkçe Olimpiyatlarının Dünya nın Çeşitli Ülkelerinde Türkiye Türkçe si Öğrenilmesine Olan Katkısı Türkiye Türkçe sinin daha yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve Türkçe yi en iyi öğrenenleri ödüllendirmek amacıyla 2003 yılından beri Uluslararası Türkçe Olimpiyatları düzenlenmektedir. Bu olimpiyatlar yurt dışında Türkçe öğrenmeye karsı büyük bir istek uyandırmıştır. Asya, Avrupa, Amerika, Afrika ve Avustralya da Türkçe öğrenen binlerce öğrencinin mevcudiyeti, Türkçe nin dünya dilleri arasına girebileceğini göstermektedir. 622 Baytursınuli Ahmet, Kazakların Başşairi, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 1996, sayı:2 623 Duman, Musa, Prof Dr. Rabiga Sızdıkova ile Kazak Türkçesi ve Abay Üzerine, Türk edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Yıl: 22, Sayı:253, Kasım Duman, Musa, Prof Dr. Rabiga Sızdıkova ile Kazak Türkçesi ve Abay Üzerine, Türk edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Yıl: 22, Sayı:253, Kasım 1994

6 563 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ Olimpiyatlar Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, TİKA, Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türk Ocakları Genel Merkezi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür (UNESCO) gibi önemli kurumlar tarafından desteklenmektedir. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları nın altı yıl içinde gösterdiği büyük başarı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından ödüllendirildi. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları na 2007 yılı Avrupa Dil Ödülü verildi. 1. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları na 17, 2. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları na 21, 3. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları na 42, 4. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları na 83 ülke katılmıştır. 5. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları na 100 ülkeden 550 öğrenci katılmıştır. 21 Mayıs - 01Haziran 2008 tarihlerinde ise 6. Uluslar arası Türkçe Olimpiyatları na ise 110 ülkeden 550 öğrenci katılmıştır. Birçok ülkede Türkçe Olimpiyatları elemeleri, o ülkenin üst düzey yetkilileri ve Türkiye den üst düzey katılımlarla gerçekleşiyor. Türkçe Olimpiyatları bir final niteliğindedir. Öğrenciler finale gelene kadar birçok aşamadan geçmektedirler. Öğrenciler Türkiye de yapılan finale katılabilmek için bir yıl boyunca Türkçe öğreniyorlar, önce sınıf elemesinden ve okul elemelerinden, daha sonrada ülke elemelerinden geçerek Türkiye ye gelebiliyorlar. Bu bir yıllık süreçte yaklaşık öğrenci elemelere katilmaktadir. Türkçe olimpiyatları öğrencilerin sadece Türkçe becerilerinin değerlendirildiği bir olimpiyat değil aynı zamanda katılımcılar Türk kültürünü de yakından tanidiklari bir organizasyondur. Türkçe şiir ve şarkıların okunduğu, tiyatro, skeç, sunum gibi özel becerilerin Türkçe olarak sahnelendiği, Türkçe genel kültür ve makale yarışmalarının yer aldığı olimpiyatlarda öğrencilerin Türkçe ye ve Türk kültürüne karşı ne denli aşina oldukları görülmektedir. Örneğin 6. Türkçe Olimpiyatlarında Endonezya li öğrencilerin Mehter gösterisi yapması, Vietnam ekibinin zeybek oyunu gosterisi yapması gibi. Türkçe Olimpiyatları Tertip Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, 6. Türkçe Olimpiyatları Finalinde Türkçe olimpiyatlarının temel amacının güzel Türkçe mizi bütün dünyada, gittikçe artan ölçüde öğretenler, öğrenenler, destekleyenler teşvik etmektedir. Türkçe mizin bir sevgi dili, bir hoşgörü dili halinde dünya dilleri arasındaki yerini almasidir. Bu temelde devletin desteklediği sivil toplum hareketidir. demiştir. Aynı zamanda Türk Dil Kurumu Başkanı Sükrü Akan ın Türkçe dünyanın 110 ülkesinde konuşulan dil konumuna gelmiştir diyerek Türkçe olimpiyatlarının amacını ve Türkçe nin dünya dili olmadaki konumunu dile getirmişlerdir. Türkçe Olimpiyatları Tertip Heyeti tarafından Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev e Türk diline katkılarından dolayı 2008 yılı Atatürk Türk Dili Ödülü verilmiştir. 625 III.Türkiye Kazakistan İlişkileri 3.1. Türkiye-Kazakistan Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Türkiye Türkçe sinin Öğrenilmesine Olan Katkısı Sovyetler Birliği nin yıkılması sürecinde Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan bağımsızlığını kazandı. Türkiye Cumhuriyetinin 8. cumhurbaşkanı olan Turgut Özal bağımsızlığını kazanan bu ülkelerle Türkiye sıkı işbirliği geliştirmesi için çaba 625 Uluslararası Türkçe Olimpiyatları, ( )

7 564 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ harcamış, 1992 yılında Ankara da 1. Doruk Toplantısı yapılmıştı. Bu 1. Doruk Toplantıda toplantıya katılan liderlerin çoğu Türkçe değil, Rusça konuşuyorlardı. Dolayısıyla dil konusunun basit bir konu olmadığı görülmüştür. 626 Ancak yılında Antalya da yapılan Türk Devlet Başkanları 8. Doruk Toplantısına baktığımızda dil konusunda değişiklerin olduğunu görüyoruz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan NAZARBAYEV in 8. Doruk Toplantısında Türkçe konuştuğunu görüyoruz. Öncelikle geçenlerde dili bir, tarihi ortak Türk Dili konuşan devletler ve topluluklar Kurultayı nın gerçekleşmiş olduğunu ifade ederek bugün de Türk Dili Konuşan Devlet Başkanlarının bir araya gelmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti yönetimine, ayrıca bizleri daima sıcak şekilde karşılayan kardeş Türk halkına tüm kalbimle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bugünlerde toplam sayısı 200 milyona yakın ve dünyanın dört bir köşesine dağılmış olan Türkler, bundan on dört yüzyıl önce tek dilde konuşup, Türk Kağanlığı adındaki tek devlet çatısı altında yaşamıştır. Dünyada Türkün Türk ten başka dostu yoktur. şeklinde Atatürk ün ifade ettiği gibi burada biz önümüzdeki yüksek amaçlara daima dost ve kardeşçe birlikte ulaşmalıyız. Zaman, birbirimizi daha da yakınlaştıracak ve kardeşlik, işbirliğine yönelik atılacak somut adımlarımızı sıklaştırarak ortak etkinlikleri gerçekleştirmenin gerekliliğini göstermektedir. Kazakistan da hayata geçirilen Kültürel Miras programının çerçevesinde halkımızın zengin tarihi, halk edebiyatı, milli değerleri, el sanatları ve gelenek görenekleri araştırılarak derlenmekte olup, yayımlanmaktadır. Bundan hareketle Türk dili konuşan halkların kültürel mirası adlı uluslar arası program oluşturulması için birlikte çaba sarf edebileceğimizi düşünüyorum.türk dili konuşan ülkeler arasındaki kültür ilişkilerini geliştirerek, kendi dillerimizi, ortak tarih, sanat edebiyat ve şiir antolojileri yayınlanması ve bun eserlerin dünya dillerine tercüme edilmesini sağlamalıyız. Böylece tüm dünya bizi tanıyacaktır. Bu açıdan Kaşgarlı Mahmud un Divan-ı Lügat-it Türk eserinin Kazakistan yayınevleri tarafından ilk defa Rus diline çevrilmesiyle eski Sovyet coğrafyasındaki Türk dili konuşan halkların eşsiz hazineleri geri kazandıklarını mutlulukla belirtmek isterim 627 Nursultan Nazarbayev bu açıklamalarıyla Türk dünyasının bütünleşmesiyle, ekonomi, siyaset, uluslararası ilişkiler, kültür, ve dilde daha büyük sonuçlara ulaşılabileceği konusu üzerinde durmuştur. Ancak böylelikle Türk dünyasının her alanda parlak geleceğine sahip olunabileceğini belirtmiştir. Aynı zamanda bu toplantıda Kazakistan Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Türkçe siyle bildiri sunması Türkiye Türk çesine verdiği önemi göstermiş ve dikkatleri üzerine çekmiştir. Görüldüğü gibi Nazarbayev Orta Asya da kültür, dil, siyaset birliği oluşturmaya çalışmakta, ve bu birlik aynı zamanda ekonomik birliği de kapsamaktadır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB yada Sovyetler Birliği) 1991 yıllında resmen dağılmasından sonra Türkiye; Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak ilişkilerini güçlendirecek zemin hazırlamış oldu. Türkiye 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kazakistan ı aynı gün tanımış ve onunla diplomatik ilişki kuran ilk ülke olmuştur. Aynı zamanda Türkiye; Kazakistan ile bağımsızlığından itibaren çeşitli sahalarda iki ülke arasında siyasi, eğitim, kültür, ticaret ve 626 Kemal, İsmail, Türk Dili Konuşan Ülkeler, ( ) 627 Türkçe Konuşan Devlet Devlet Başkanları 8. Doruk Toplantısında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev in Yaptığı Konusma, ( )

8 565 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ ekonomik işbirliği alanlarında 100 e yakın işbirliği, anlaşma ve protokol imzalamıştır. 628 Kazakistan Orta Asya da Türk yatırımlarının önemli bir kısmına ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye sermaye miktarı bakımdan Kazakistan da ki en büyük dördüncü (ABD, Güney Kore, ve İngiltere den sonra ) yatırımcı ülke olup, aynı zamanda ülkedeki en çok yabancı sermayeli şirkete de sahiptir. Bu ülkede 129 şirket faaliyet göstermektedir ve toplam sermaye miktarı 1.3 milyar ABD Doları aşmıştır. Kazakistan daki Türk şirketlerinin % 69 u tamamen Türk sermayeli, % 25 i Kazak firmalarıyla ortaklık, geri kalanı ise çokuluslu şirketlerle ortaklık şeklindedir. Kazakistan daki Türk yatırımları yaklaşık % 85 i yerel halk olmak üzere 10 binin üzerinde kişiye istihdam sağlamıştır. Kazakistan da ki Türk yatırımlarının 1/3 ü petrol alanındadır. T.P.A.O. Kazakistan daki en büyük Türk yatırımcıdır. 629 Türk işadamlarınca gerçekleştirilen bu yatırımlar daha çok ticaret, telekomünikasyon, otel işletmeciliği,tarım ürünleri üretimi, süper market işletmeciliği, matbaacılık, petrol ürünleri, gıda, tekstil ve hizmet sektöründe büyük yatırımlar gerçekleştirerek hem Kazakistan ın ekonomisinin büyümesini etkilemiş hem de Türkiye-Kazakistan ekonomik, sosyal, kültürel alanlardaki ilişkilerin daha da gelişmesini sağlamıştır. Türkiye nin Kazakistan da en büyük dördüncü yatırım yapan ülke olması, Kazakistan da 129 Türk şirketinin faaliyet göstermesi, burada 10 binin üzerinde kişiye istihdam sağlaması elbetteki buradaki halkın meslek edinmeleri yanı sıra özel eğitim almalarını da sağlamıştır.bu denli büyük yatırım ve istihdamlar elbette ki Türkiye Türkçe sinin öğrenilmesine katkı sağlamıştır Türkiye Kazakistan Eğitim İlişkilerinin Türkiye Türkçe sinin Öğrenilmesine Olan Katkısı 1991 tarihinde bağımsızlığını ilân eden Kazakistan Cumhuriyetiyle diplomatik ilişkiler, 2 Mart 1992 tarihinde başlamış olup aynı yıl Almatı da T.C. Büyükelçiliği kurulmuştur. Türkiye- Kazakistan eğitim ilişkisi ise; 1992 yılı başında Türk yetkililerinden oluşan heyetin Kazakistan a yaptıkları ziyaret ve bu ziyarette eğitim iş birliği konularının genel kapsamını belirleyen ön protokollerin imzalanması ile başlamıştır yılındaki ilk mutabakat zaptı ile uygulanmaya başlanan Büyük Öğrenci Projesi kapsamında; öğretim yılından günümüze Kazakistan a 4449 yüksek öğrenim kontenjanı verilmiş, bu kontenjanın 2985 'i kullanılmış olup 763 öğrenci de mezun olmuştur. Halen Kazakistanlı 552 öğrenci devlet burslusu olarak ülkemizde öğrenimlerine devam etmektedir. Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kazakistan da açılan öğretim kurumlarının ders ve kültür kitapları ile eğitim araç-gereç ihtiyaçları karşılanmaktadır. 29 Eylül-3 Ekim 1992 tarihleri arasında Bişkek te yapılan Türk Cumhuriyetleri Eğitim Bakanları ve Türk Halkları Temsilcileri II. Konferansında alınan, edebiyat ve tarihte ortak program hazırlanması amacıyla bir komisyon kurulması ve çalışma prensiplerini ve süresini belirlemesi, kararı gereği Kazakistan dan bir edebiyatçının da katılımı ile oluşturulan komisyonlarca Türk Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan Ortak Türk Edebiyatı Lise Ders Kitabının kaynak kitap olarak Türk Dünyası Edebiyatı adı altında TİKA tarafından basımı yapılmış ve Kazakistan a gönderilmiştir. 628 Batmaz, Nihat, Türkiye-Kazakistan Arasındaki Ticari-Ekonomik İlişkiler, Türk Müteşebbislerin Bu Ülkede Yaptıkları Yatırımların Boyutu ve Karşılaştıkları Sorunlar, Bilig, Bahar 2004, sayi: 29: Adanali, Neslihan,Türkiye-Kazakistan Ekonomik ve Ticari İlişkiler,İzmir Ticaret Odası, Temmuz 2006, ( )

9 566 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ İki ülke arasında 31 Ekim 1992 tarihinde imzalanan anlaşma gereği Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslar Arası Türk Kazak Üniversitesi kurulmuştur. Türk Milli Eğitim Bakanlığı Kazakistan da açılan Almatı Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi ile Çimkent Yaygın Mesleki Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Kazakistan ın ihtiyacı olan ara elamanların yetiştirilmesine yardımcı olmak, Türk Kültürü ile birlikte Türkiye Türkçesinin öğretilmesine katkıda bulunmak, milli, manevi, tarihi bağları güçlendirmek amacıyla Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan Mutabakat Zabıtları ve Protokoller çerçevesinde Almatı Eğitim Müşavirliğimizin 26 Mart 1996 gün ve sayılı teklifi, Bakanlığımızın 15 Nisan 1996 gün ve 4179 sayılı olurlarıyla Almatı Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi açılarak 01 Eylül 1997 tarihinde eğitim öğretime başlamıştır. Almatı Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezinden bu güne kadar 1842 si kız ve 272 si erkek toplam 2114 kişiye çeşitli seviyelerde sertifika verilmiştir. 26 Şubat 1996 tarih ve 841 sayılı Makam Onayı ile açılan eğitim merkezi Çimkent eyaletinin KENTAV şehrinde Ahmet Yesevi Üniversitesince tahsis edilen binada faaliyetini sürdürmektedir. Sıhhî tesisat, elektrik, bilgisayar, giyim, halıcılık, el sanatları, trikotaj, kuaförlük alanlarında faaliyet göstermektedir. Ayrıca; Merkezde Türkçe dil kursları da düzenlemektedir Çimkent Yaygın Mesleki Eğitim Merkezinden bu güne kadar 1156 sı kız ve 737 si erkek, toplam 1893 kişiye çeşitli seviyelerde Kurs Başarı Belgesi verilmiştir Türkiye de her yıl yaz aylarında yapılan Türkçe Öğretimi, Türk Kültürünü ve Millî Eğitim Sistemini Tanıtma konulu seminerlere Kazakistan'dan katılan katılımcılar bulunmaktadır. 630 Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetlerinin ortaklığında kurulan, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini Türkistan da bulunan Ahmet Yesevi Uluslar arası Kazak-Türk Üniversitesi Türk dünyasının ilk ortak devlet üniversitesidir. Üniversitenin örgün eğitimi kapsamı içinde Uzaktan Eğitim Fakültesi mevcuttur. Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesinin eğitim dili Türkçe, Kazakça, ve Rusçadır. Ahmet Yesevi Uluslar arası Kazak-Türk Üniversitesi TÜRTEP (Türkiye Türkçe siyle Eğitim Programları) le dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ve Türkiye Türkçe siyle eğitim görme arzusu olanlara 1 ön lisans, 3 lisans, 7 yüksek lisans olmak üzere 11 programla, 2500 kayıtlı öğrenciye eğitim şansı veriyor. 631 IV. Araştırmanın Amacı, Yöntemi ve Uygulanan Anket Yapmış olduğumuz araştırmanın amacı, Kazakistan Vatandaşlarının Türkiye Tükçesini öğrenme sebeplerini saptamaktır. Araştırma kitlesi olarak sadece Türkiye Türkçesi bilen öğrencilerin seçilmesinin sebebi, Türkiye Türkçesi hakkında yeterli bilgilerinin olup olmadığını saptama ve bu dile olan ilgilerin sebeplerini öğrenmektir. Anket formunun hazırlanmasında araştırma amacına uygunluk ve kolay anlaşılabilir olması gözönünde bulundurulmuştur. Sorulan anket sorusu 15 adettir. Anketin hatalı hazırlanmasından kaynaklanabilecek hataları en aza indirebilmek için oncelikle küçük bir örnek grupta denenmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Araştırma Haziran 2008 de sadece Türkiye Türkçesi bilen Kazakistan Vatandaşları 630 MEB Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü, ( ) 631 Türkiye Türkçesi ile İnternet Üzerinden Eğitim, ( )

10 567 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ üzerinde yapılmıştır. Ankete katılanların % 60 ı üniversite öğrencisi, %40 ı özel sektör çalışanıdır. İlgili sonuçlar aşağıda değerlendirilmiş ve anket ekte sunulmuştur. V. Sonuç Kazakistan Cumhur Başkanı Nursultan Nazarbayev Türklerin on dört yüzyıl önce tek dil olarak Türkçe yi konuştuklarını ifade etmiştir. Türk Dilinin günümüze kadar korunarak gelmesinde büyük katkıları olan Kaşgarlı Mahmut, Ahmet Yesevi ve Abay gibi düşünürlerin çalışmaları bu çalışmada ifade edilmiştir. Günümüzde de UNESCO tarafından ödüllendirilen bu düşünürlerin eserleri birer kültür mirasıdır. Bu mirası koruma ve Türkçe öğrenilmesine katkı için yapılan bir diğer organizasyon da Türkiye deki Türkçe Olimpiyatlarıdır. Özellikle 21 Mayıs- 1 Haziran 2008 tarihinde yapılan 6. Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarına 110 ülkeden 550 öğrenci katılmıştır. Bu katılım Türkçe ye olan ilginin hergeçen gün arttığını göstermektedir. Kazakistanda Türkçeye olan ilginin nedenlerinin araştırıldığı bir anket düzenlenmiştir. 15 sorudan oluşan anket 100 kişi tarafından doldurulmuştur. Yapılan anket değerlendirmesinde Kazakistanda Türkiye Türkçesinin kolay öğrenildiği ve özellikle özel sektördeki işe alımlarda adaylar için bir öncelik sebebi olduğu sonucuna varılmıştır. Anketdeki Türkiye Türkcesi biliyor olmakla Türki cumhuriyetlerde daha rahat iletişim kurabileceğinize inanıyor musunuz? ve Türkiye-Kazakistan sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ilişkilerinde Türkiye Türkçesi öğrenilmesi gerektiğine inanıyor musunuz? sorularına % 60 oranında evet yanıtı verilmiştir. Bu yüksek oranlar Türkiye Türkçesinin oynayacağı rolün önemine olan inancın ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Ek-1 TÜRKİYE TÜRKÇESİ BİLEN KAZAKİSTAN VATANDAŞLARININ,TÜRKİYE TÜRKÇESİNİ ÖĞRENME SEBEPLERİ ÜZERİNE DÜZENLENEN ANKET VE ANKET SONUÇLARI Katılımcı sayısı: 100 Cinsiyet: %60 bayan, %40 bay Katılımcı Tanımı: %60 üniversite öğrencisi, %40 özel sektör çalışanı 1- Kaç yabancı dil biliyorsunuz? üç dil bilenler % 60 iki dil bilenler % Bildiğiniz yabancı diller hangileridir? üç dil : Türkiye Türkçesi, İngilizce, Rusça İki dil: Türkiye Türkçesi, Rusça 3-1 dil 1 insan, 2 dil 2 insandır düşüncesinden dolayı öğrenmek istediğiniz 2.dil Türkiye Türkçesi olabilir mi? % 63 Evet % 27 Hayır % 10 Belki 4- Türkiye Türkcesi biliyor musunuz? % 100 Evet 5- Türkiye Türkçesi dil seviyeniz nedir? % 28 Temel % 52 Orta % 20 ileri

11 568 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ 6- Türkiye Türkçeniz temel seviyesinde ise ilerletmeyi düşünür müsünüz? % 85 Evet % 15 Hayır 7- Türkiye Türkçeniz orta seviyesinde ise ilerletmeyi düşünür müsünüz? % 72 Evet % 28 Hayır 8- Türkiye Türkçeniz ileri seviyesinde ise Türkiye Türkçesini bilmenizin size avantajlar sağladığına inaniyor musunuz? % 89 Evet % 11 Hayır 9- Türkiye Türkçesi öğrenmede zorluk çektiniz mi? % 30 Evet % 70 Hayır 10- Türkiye Türkcesi bilmekle büyük şirketlerde daha rahat iş bulabilme şansınız olduğunu düşünüyor musunuz? % 81 Evet % 7 Hayır % 12 Belki 11- Türkiye Türkçesi biliyor olmakla Türki cumhuriyetlerde daha rahat iletişim kurabileceğinize inanıyor musunuz? % 65 Evet % 25 Hayır % 10 Belki 12- Türkiye Türkçesinin Kazak diliyle benzerlikler taşıdıgına inanıyor musunuz? % 76 Evet % 24 Hayır 13- Türkiye Türkçesinin dünyada en çok kullanılan diller arasına girebileceğine inanıyor musunuz? % 30 Evet % 47 Hayır % 23 Belki 14- Bu sene 110 ülkeden, 550 ögrencinin yarıştığı 6. Uluslararasi Türkçe Olimpiyatlarını Türkiye Türkçesi adına başarılı buluyor musunuz? % 47 Evet % 4 Hayır % 49 Türkçe Olimpiyatları hakkında bilgim yok 15- Türkiye-Kazakistan sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ilişkilerinde Türkiye Türkçesi öğrenilmesi gerektiğine inanıyor musunuz? % 56 Evet % 31 Hayır % 13 Belki Kaynakça Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyat Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2001 Batmaz, Nihat, Türkiye-Kazakistan Arasındaki Ticari-Ekonomik İlişkiler, Türk Müteşebbislerin Bu Ülkede Yaptıkları Yatırımların Boyutu ve Karşılaştıkları Sorunlar, Bilig, Bahar 2004, sayı:29 Baytursınulı Ahmet, Kazakların Başşairi, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 1996, sayı:2 Duman, Musa, Prof Dr. Rabiga Sızdıkova ile Kazak Türkçesi ve Abay Üzerine, Türk edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Yıl: 22, Sayı:253, Kasım 1994 Divanı Lügatıt- Türk, Tıpkıbasım, ve Atalay, Besim, Divanü Lügati t Türk Tercümesi, Ankara, 1941

12 569 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ Kara, Abdulvahap, Bir Söz Sanatı Ustası Kazak Milli Şairi Abay Kunanbayoğlu, Kazak Türkleri Vakfı Arman Dergisi, Aralık 2004 Sertkaya, Osman Fikri, 1993 Yesevi Yilinin Ardindan, Turk Dil Kurumu Yayınları 633, Ankara, 1996 Adanali, Neslihan,Türkiye-Kazakistan Ekonomik ve Ticari İlişkiler,İzmir Ticaret Odası, Temmuz 2006, ( ) Ahmet Yesevi, www. antisourtimes.com/ahmetyesevi ( ) Ahmet Yesevi, 71. hikmet, ahmedyesevi.pdf ( ) Ahmet Yesevi, 8BB75A3ED2E2 ( ) Kaşgarlı Mahmud, ( ) Kemal, İsmail, Türk Dili Konuşan Ülkeler, ( ) MEB Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü, ( ) Türkiye Türkçesi ile İnternet Üzerinden Eğitim, ( ) Türkçe Konuşan Devlet Devlet Başkanları 8. Doruk Toplantısında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev in Yaptığı Konusma, ( ) Uluslararası Türkçe Olimpiyatları, ( )

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU 2013 BASIN RAPORU ARAPÇA HEYECANI 4 YAŞINDA Son zamanlarda coğrafyamızda meydana gelen politik ve ekonomik gelişmeler, Arapça dilini bilmenin ne kadar önemli olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ?

GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ? GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ? 78 bin kilometrelik yüz ölçümüne sahip Gürcistan, bir Güney Kafkasya ülkesi. Güney batısında Türkiye ile sınır komşusu olan Gürcistan, okuma yazma oranının yüksek olması

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI Açış Konuşması Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 26 Mart 2016, İstanbul Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; Saygıdeğer Protokol; Çok Değerli Başkanlar; Dünyanın dört

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU

KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU ALMATI (20-23 KASIM 2015) 20 Kasım 2015 Cuma: İlk gün konu ile ilgili öğrenci haricinde konunun ilgililerinin katıldığı bir panel düzenlendi.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER Dünyanın bazı yerlerinde nüfus yoğunken bazı yerlerinde seyrektir. Bu durumu etkileyen iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynaklarını yakınlık, bitki örtüsü, sanayi, tarım,

Detaylı

* Yrd.Ooç.Or. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ( ) ADAY KUNANBAYOOLU. Turgut KARABEY*

* Yrd.Ooç.Or. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ( ) ADAY KUNANBAYOOLU. Turgut KARABEY* ADAY KUNANBAYOOLU (1846-1904) Turgut KARABEY* GİRİş Sovyetler B irliği dağılınca bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleriyle,.Türkiye arasında dostluk ve kardeşlik ilişkileri kuruldu. Bu arada özellikle

Detaylı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Belgin Tezcan Aksu: Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu,

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE POLATCAN, F. (2017). Dr. Nurşat Biçer in Türkçe Öğretimi Tarihi Adlı Eseri Üzerine. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(4), 2890-2894. DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008 ÖZ GEÇMiŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Zaimoğlu 2. Doğum Tarihi : 22 Ocak 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000 Sanatları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Ayan YERENOV, Sayın Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı Mert SARI, Değerli Katılımcılar,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı Mevlana Değişim Programı Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 1. Adı Soyadı :Ahmet Güngör ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Gedikkaya Mah., Naci Bey Cad., Atakent Sitesi, B-Blok, No:82/14 Giresun : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 2. Doğum Tarihi :05.06.1967 3.

Detaylı

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Hazine Müsteşarım, Yurt dışından gerek

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi Ö Z G E Ç M İ Ş Dr. Mikail CENGİZ Adı Soyadı: Mikail CENGİZ Unvanı: Araştırma Görevlisi Dr. Yabancı Diller: İngilizce, Rusça E-posta: mikail@hacettepe.edu.tr Telefon: +90 312 780 71 49 ÖĞRENİM DURUMU:

Detaylı

Türkiye de Ahmet Baytursınoğlu Üzerinde Yapılan Araştırmalar

Türkiye de Ahmet Baytursınoğlu Üzerinde Yapılan Araştırmalar Türkiye de Ahmet Baytursınoğlu Üzerinde Yapılan Araştırmalar Gülnar KOKYBASSOVA Kazak Türklerinin önemli şahsiyetlerinden Ahmet Baytursınoğlu Kazakistan da Ahmettanuv şılar tarafından çeşitli yönleriyle

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ESKİ TÜRK EDEBİYATI I Ders No : 0020110003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 28.03.2017 18.04.2017 ODAMIZ VE ALANYA SOSYAL HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN PROJE ÜYELERİMİZE VE VATANDAŞLARIMIZA TANITILDI- 12.04.2017 ODAMIZ VE ALANYA

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO, evrensel öneme sahip şahsiyet veya tarihî olaylara ilişkin anma ve kutlama yıl dönümlerine, iki yılda bir üye devletlerin

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE ORTAK DEĞERLER, ORTAK GELECEK VE GENÇ LİDERLER Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik Çalışmaları Dairesi ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları. 18 Şubat 2016, İstanbul. Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı

Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları. 18 Şubat 2016, İstanbul. Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları 18 Şubat 2016, İstanbul Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sayın Bahıt Sultanov; KAZNEX INVEST Başkanı Sayın

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ TARİHİ II Ders No : 0020110014 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Merkez Müdürünün Mesajı Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi bağlı bulunduğu İstanbul Aydın Üniversitesi ve içinde bulunduğu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Doğu ve Kafkasya ülkeleri

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen organizasyon ile yaşamının bir bölümünü Bodrum da geçirmiş ve Bodrum a gönül

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığının Sosyal Bilimler Lisesi açmasının amaçları şu şekilde özetlenebilir:

Milli Eğitim Bakanlığının Sosyal Bilimler Lisesi açmasının amaçları şu şekilde özetlenebilir: SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ HAKKINDA TÜM BİLGİLER Milli Eğitim Bakanlığı sosyal alanda iyi yetişmiş kültür alanına zenginlik ve ufuk kazandıracak elemanları yetiştirmek amacıyla Türkiye'de ilk kez 2003-2004

Detaylı

Bi ş kek, Kırgızistan

Bi ş kek, Kırgızistan Bişkek, Kırgızistan AKADEMİK TAKVİM LİSANS - ÖNLİSANS PROGRAMLARI AKADEMİK TAKVİM Güz Yarıyılı Faaliyet Bahar Yarıyılı 15-19 Temmuz 2013 Manas ÖSS ile Asıl Listeden Yerleşen Öğrencilerin Kayıtları 25-26

Detaylı

Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni Gerçekleştirildi

Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni Gerçekleştirildi Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni Gerçekleştirildi Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenen Uluslararası İpek Yolu nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni Ankara

Detaylı

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel etkinliklere meraklı; yabancı dili iyi konuşan, akademik

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ. Tel: 04543101000 GENEL BİLGİLER. Lisans Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arapça Öğretmenliği, 1990

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ. Tel: 04543101000 GENEL BİLGİLER. Lisans Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arapça Öğretmenliği, 1990 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ E-mail: gungorelda@hotmail.com RESİM ADI SOYADI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Güngör Tel: 04543101000 Dahili: 1585 Kişisel web sayfası linki:gungorname.com GENEL BİLGİLER Doğum Yeri Alaca/

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

Etkinlikler T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi. Adına Sahibi Dr. Mustafa AYDIN. (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR

Etkinlikler T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi. Adına Sahibi Dr. Mustafa AYDIN. (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR PANEL Etkinlikler TARİH BÖLÜMÜ/ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ UYG. AR. MERKEZİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 3

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ 1. Bilgi Evlerinin Kuruluş amacı; 2014 ve 2015 Eğitim Öğretim yılı Çocukların kendilerini tanımalarını, bilgi ve becerilerini

Detaylı

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27.11.2015 Kasım ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 39 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL http://www.cem.gov.tr/erozyon/anasayfa/resimlihaber/14-04- 09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL ADI%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

Detaylı

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ Okulumuz 2012-2013 yılında Kevenli İmam Hatip Lisesi olarak Eğitim Öğretime başlamış ancak 2014 yılında yapılan teklifle Said Nursi Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak isim değişikliği yapılmıştır.okulumuz

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

2014 MART-NİSAN FAALİYET RAPORU

2014 MART-NİSAN FAALİYET RAPORU 2014 MART-NİSAN FAALİYET RAPORU 04 Mart 2014 VII. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası VII. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası, 4 Mart 2014 tarihinde TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde ve

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI. 2016 SETA ANKARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI Nene Hatun Cad. No: 66 GOP 06700 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE Tel: +90 312 551 21 00 Faks: +90 312 551

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2 Mevlana Programı Mevlana Programı, yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM 2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM Konu: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA) ile işbirliği içerisinde

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ UKBA e Bülten UKBA - ULUSLARARASI KARDEŞLİK BARIŞ VE AHLÂK DERNEĞİ YAYIN ORGANI EYLÜL - ARALIK 2012 SAYI / 1 TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ ŞEMSEDDİN BEKTAŞOĞLU İLE HİNDİSTAN DAYIZ

Detaylı

DESTEKLERİYLE. 32 nd FIAP CONGRESS 32. FIAP KONGRESİ 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA

DESTEKLERİYLE. 32 nd FIAP CONGRESS 32. FIAP KONGRESİ 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA DESTEKLERİYLE 32. FIAP KONGRESİ 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA www.tfsf.org.tr 32 nd FIAP CONGRESS 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA www.fiap32congress.org 32. FIAP KONGRESİ TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

Türk Dünyası beyaz perdede buluştu

Türk Dünyası beyaz perdede buluştu T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü BASIN TARAMASI Yayın: www.kultursanat.org Sayfa: 1 Yayın Tarihi:18.02.2010 Türk Dünyası beyaz perdede buluştu İstanbul Üniversitesi

Detaylı

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı