Özet Bölümü ve Asansör Konuşması: İki Özetin hikayesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özet Bölümü ve Asansör Konuşması: İki Özetin hikayesi"

Transkript

1 Klinik Kimyanın Bilimsel Yazı Yazma Kılavuzu Özet Bölümü ve Asansör Konuşması: İki Özetin hikayesi 1 Thomas M. Annesley University of Michigan Health Center, Ann Arbor, MI. 1 İletişim bilgileri: University Hospital, Room 2G332, 1500 East Medical Center Drive, Ann Arbor, MI Fax ; Asansör konuşması ne demektir ve makale yazımı ile arasında nasıl bir ilişki vardır? Aslında birbiriyle çok ilişkilidir. Kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Işık Çözümdür Vakfı nın başkanı olduğunuzu hayal edin. Yönetim Kurulu New York Hilton da buluşuyor ve siz de, 31. kattan lobiye inmek için asansörü bekliyorsunuz. Kapılar açılıyor ve aniden kendinizi, Bill Gates ile yan yana ayakta dururken buluyorsunuz. Yardımsever bir kuruluş olan Gates Vakfı da aynı otelde toplantı yapıyor. Gates, gömleğinizde bulunan, bir fenerin ışığıyla kitap okuyan küçük bir çocuğun olduğu logoyu fark ediyor ve soruyor Bu nedir? Ne işle uğraşıyorsunuz? Gerçekten, şu an ne yapıyorsunuz? Mesajınızı anlatmak için 30 kat, yaklaşık 1 dakika zamanınız var. Dünyadaki birçok ülkede güneş battıktan sonra normal yaşam faaliyetlerinin durduğunu açıklıyorsunuz. Çocukların kitap okumak, annelerin yemek pişirmek ve babaların da gelir kazanmak için yeterince ışıkları yok. Ve oluşturduğunuz bu altyapıyla beraber, Işık Çözümdür Vakfının, düşük maliyetli, 30 saatlik pil ömrü olan ve 3 adet 60-W ampule eşdeğer aydınlatma sağlayan şarj edilebilir fenerler geliştirerek bu sorunu çözdüğünü açıklıyorsunuz. Bir ülkede promosyon amaçlı 4500 fener dağıtmışsınız ve bunun sonucu olarak da, daha fazla çocuğun kitaplarını paylaştığına, birlikte çalıştığına ve daha yüksek puanlarla mezun olduklarına dair bulgularınız var. Aslında, fener alan ailelerin ortalama gelirleri % 20 oranında artmıştır. Son olarak da bu eşsiz programın, fenerleri tekrar şarj edebilmek için en ilkel elektrik şebekesine veya jeneratörlere sahip olan ülkelerde bile uygulanabileceğini söylemişsiniz. İşte bu bir asansör konuşmasıdır. Ne yaptığınızı, nasıl yaptığınızı, elde ettiğiniz sonuçları ve bıraktığınız etkiyi özetlemek için sahip olduğunuz bir dakikalık fırsat. İyi geliştirilmiş bir asansör konuşması, dinleyiciyi daha fazlasını dinlemeye teşvik eder. Birçok meslekte kariyerler, asansör konuşmaları sonucunda kazanılır ve kaybedilir. Asansör konuşması ve bilimsel bir makale özetinin birçok ortak yanları vardır. Özet bölümü, sözlüden ziyade yazılı olmasına rağmen, yazarın okuyucuya iletmek istediği önemli bilgilerin bir özetini sunar ve ayrıca okuyucuyu daha fazlasını öğrenmek istemeye ikna etmeyi hedefler. Yazarın zaman sınırlamasından ziyade kelime sayısı sınırlaması vardır. Zorluk bu kelimelerin en etkili şekilde kullanılmasındadır. Bu yazıda özet bölümü hakkında bazı temel bilgiler sunulmakta ve iyi-yazılmış bir özetin özellikleri vurgulanmaktadır (Tablo 1). 1

2 Tablo 1. İyi yazılmış bir özetin özellikleri Tüm makaleyi okumaya gereksinim duymadan, kendi başına anlamlıdır. Çalışmanın varsayımı, sorusu veya amacını belirtir. Varsayım, soru veya amaca yanıt vererek hikayeyi tamamlar. Başlık ve giriş bölümü ile aynı anahtar kelimeleri ve terimleri kapsar. Doğru stil ve formatta yazılmıştır. Ana metin düzenine uygundur. (Giriş, Metod, Sonuç, Tartışma) İstenilen kelime sayısı sınırını aşmaz. Makalede olmayan bilgileri içermez. Verilerle desteklenmeyen sonuçlara yer vermez. Kısaltma kullanımı sınırlıdır. Referansları içermez. Tablo veya şekillere atıfta bulunmaz. Soruları cevaplayarak bir hikaye anlatınız. Özet bölümü sizin makalenizin özeti veya daha doğrusu sıkıştırılmış bir versiyonudur. Bu bölümün amacı okuyucuya sadece makalede yer alan temel bilgileri ya da verileri vermek değil, aynı zamanda makalenin yazılma amacını ve kattığı değeri anlatmaktır. Mesela, farmakogenomik hakkında bir derleme makalesi yazdığınızı düşünün. Okuyucuya öncelikle farmakogenomiğin onlar için neden önemli olabileceğini söylemeden, hemen mevcut literatür tanımlarından bahsetmeyeceksinizdir. Okuyucuya bir altyapı oluşturmak için bu alanın neden var olduğuna dair bazı kısa bilgiler vermek istersiniz. Yine, bu tıp alanının hangi yöne ve nasıl gelişeceğine dair düşüncelerinizden okuyucuya bahsetmeden derlemeyi öylece bitirmeyeceksinizdir. Orijinal araştırma makalelerinde yaygın olarak GMST formatı (Giriş, Metotlar, Sonuçlar ve Tartışma) izlenmektedir. Her bir bölüm, bir derleme yazısının formatından farklı olmasına rağmen, bir veya daha fazla soruyu cevaplayarak tüm hikayeye katkı sağlamaktadır: Giriş: Hangi problem, soru veya varsayım çalışılmaktadır? Ve bunlar okuyucunun ilgisini neden çekecektir? Metotlar: Çalışmayı nasıl yaptı- nız? Varsayımı nasıl test ettiniz veya soruyu nasıl cevapladınız? Sonuçlar: Ne buldunuz? Problemi çözdünüz mü, varsayımı kanıtladınız mı veya soruyu cevapladınız mı? 2

3 Tartışma: Sonuçlarınız ne anlama gelmektedir? Bu sonuçların bilimsel literatüre kattığı değer nedir? İyi yazılmış bir makale önemli soruları cevaplayarak, bilimsel bir dille olsa bile bir hikaye anlatır. İyi yazılmış bir özet de aynı soruları cevaplayarak aynı hikayeyi anlatmalıdır. Özet, çalışmanın konusunu ve amacını sunan 1-2 cümleyle başlamalı ve bulunan sonuçların ne anlama geldiğini okuyucuya anlatan 1-2 cümleyle bitmelidir. Çalışmanın nasıl yapıldığı ve neler bulunduğu hakkındaki en önemli yanıtlar, bu ikisinin arasında yer alır. Dolayısıyla özetin büyük bölümü, kullanılan metotları ve elde edilen sonuçları kapsamalıdır. Doğru stili ve formatı kullanınız. Özetler 2 formatta (basit / geleneksel ve yapılandırılmış) ve 2 stilde ( tanımlayıcı ve bilgilendirici) yazılabilirler. Basit bir özet, metni veya bilgiyi yukarıda belirtilen GMST başlıklarının herhangi biriyle özellikle ilişkilendirmeden GMST formatını izleyebilen tek bir anlatımsal paragraftan oluşur. Tanımlayıcı veya bilgilendirici olabilir. Analytical Chemistry ve The American Journal of Pathology bu formatı kullanan örnek dergilerdir. Yapılandırılmış bir özette metin, makalenin küçük bir versiyonunu anımsatacak şekilde ayrı başlıklara bölünür. Yazar, her bir başlığın altında belirli bilgiler verir. Clinical Chemistry dergisi 4 başlıktan oluşan yapılandırılmış özet istemektedir: Giriş, Metotlar, Bulgular ve Sonuçlar. JAMA farklı başlıklar kullanmaktadır: İçerik, Amaç, Dizayn, Ortam, Hastalar /Katılımcılar, Önemli Sondurum Ölçümleri, Bulgular ve Sonuçlar. İsminden de anlaşılacağı gibi tanımlayıcı özetler, makalenin içeriğini tanımlamaktadırlar. Daha çok, makalenin sonunda yer alan özet paragrafına benzerler. Tanımlayıcı bir özet yukarıda belirttiğimiz soruları cevaplar, fakat bunu genel terimlerle yapar. Deneylerin dizaynı veya elde edilen veriler hakkında detay vermez ve uzunluk olarak genellikle daha kısadır ( kelime). Tanımlayıcı özet, derleme gibi orijinal araştırma verileri içermeyen makale türleri için uygundur. Fakat, Nature ve Science gibi bazı yüksek görünürlüğe sahip dergilerin kelime sayısı sınırları daha düşüktür ve araştırma makaleleri için de tanımlayıcı özetler yayınlamaktadırlar. Bilgilendirici özetler araştırma çalışması hakkında, çalışma dizaynı, kullanılan metotlar, önemli bulgular ve sonuçlar gibi detayları kapsarlar. Bilgilendirici bir özet, tüm makalenin yerine geçebilecek yeterlilikte bilgi sunar. Bilgilendirici özet, çoğu araştırma çalışmasının detaylı protokoller izlemesi, sofistike metotlar kullanması ve önemli miktarda veri ortaya koymasından dolayı, bilimsel yayınlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Dergilerin yaklaşık hepsi, yazarlara bilgiler bölümünde, ne tür özet istenildiğini belirtmektedirler. Yani bu konudaki bilgi eksikliği, özetin yanlış hazırlanması için bir neden değildir. Kendi başına anlamı olan bir özet yaratınız. Özet bölümü, başlıktan sonra bir makalenin en çok okunan ikinci bölümüdür. Özet de başlık gibi tek başına anlamlı olmalıdır. Elektronik yayıncılık döneminde çok az sayıda makaleye, bir derginin basılı sayfalarına göz atarak erişilmektedir. PubMed gibi internet siteleri, yayınlanan 3

4 bir makalenin sadece başlığı ve özetini gösterirler. Benzer bir şekilde birçok derginin web sitesi, üye olmayanların, yayınlanan bir makalenin sadece özetini görmelerine izin vermekte, tüm makaleye erişmek için ödeme yapma seçeneği sunmaktadırlar. Dolayısıyla özet tek başına anlamlı olmalıdır. Eğer okuyucular özette verilen bilgilerden etkilenmezlerse veya özetten dolayı çalışmanın iyi bir çalışma olmadığını düşünürlerse başka bir makaleye bakacaklardır. Benzer bir şekilde editörler ve değerlendirme hakemlerinin gönderilen bir makale hakkındaki ilk düşünceleri, özette okudukları bilgilere dayanmaktadır. Bir özet, stili veya formatı nasıl olursa olsun, eğer yeterince faydalı bilgi içermiyorsa amacına ulaşamaz. Yazarlar bazen, hiçbir özetin bir makaledeki tüm bilgileri içeremeyeceğinden dolayı, bireylerin özette olmayan bilgiler için tüm makaleyi okumaya zaman ayıracaklarını farz ederler. Okuyucular derginin belirlediği kelime sayısı sınırını dikkate alarak verebileceğiniz tüm detayları isterler. Ayrıca çalışmanın arkasındaki mantığı ve bulgulardan çıkarılabilecek sonuçları anlamak isterler. Özet bölümünü ana metni tamamladıktan sonra yazınız. Bazı yazarlar özetin sürecin erken döneminde taslak olarak yazılmasının, makalede dikkate alınması gereken önemli noktaların kapsanmasına yardımcı olduğunu ileri sürmektedirler. Fakat özet tüm makalenin sıkıştırılmış bir versiyonu olduğu için, yazmak için en mantıklı zaman makalenin diğer bölümlerinin tamamlanması sonrasıdır. Bir özet çok erken yazıldığında, ana metinde yer almayan bilgi, veri veya ifadeleri içerebilir ya da tam tersi ana metinde yer alan bilgi, veri veya ifadeleri içermeyebilir. Bir tablodaki sonuçları iki defa kontrol ettikten sonra, bazı değişiklikler yapılması gerektiğinin farkına vardığımı ve aynı değişiklikleri özette de yapmayı neredeyse unuttuğumu hatırlıyorum. Hakemler ve editörler sıklıkla metin eklenmesi veya silinmesi, deneyler hakkında daha fazla bilgi, verilerin tekrar analizi, bulguların tekrar yorumlanması, sonuçların değiştirilmesi gibi isteklerde bulunurlar. Bu nedenle, özetin metin ile tutarlı olduğundan emin olmak amacıyla bir yazıyı gözden geçirdiğinizde, özetin içeriğinin tekrar değerlendirilmesi önemlidir. Özetin, ana metni tamamladıktan sonra yazılmasının diğer bir nedeni, özeti iyi bir makalenin önemli bir özelliği olan, başlık ve giriş bölümü ile arasındaki bağlantıyı kurmaya olanak sağlamasıdır. Başlık ile iletilen çalışmanın ana fikri, özet bölümünde okuyucuya tekrar iletilmelidir. Benzer bir şekilde, özette yer alan temel bilgiler, giriş bölümündeki temel bilgiler ile paralel olmalıdır. Giriş bölümünden cümleler alıp, bu cümleleri özete dahil edebilirsiniz. Aynı isim, fiil veya sıfatların başlık, özet ve girişte kullanılması kabul edilebilir olmasının yanında potansiyel olarak da faydalıdır. Çünkü, anahtar terimleri kullanarak, indeksleme hizmetleri (örn. PubMed) ve arama motorlarına (örn. Google) birçok defa dahil olabilmenizi sağlar. Kısaltmalardan kaçınınız. Yazarların yaptığı oldukça yaygın hatalardan birisi, özette kısaltmalar kullanmak ve okuyucunun ayrı bir kısaltma listesine veya ana metne bakacağını düşünmektir. PubMed gibi dergi web sitelerinin genellikle özet bölümüne erişim sağladıklarını, ana makaleye erişim imkanı vermediklerini unutmayın. Çok az sayıda kısaltma, açık yazılımlarından daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. (örn. DNA, RNA, AIDS) ve bu kısaltmalar okuyucuyu yanıltmadan 4

5 kullanılabilirler. Eğer makale amiyotrofik lateral skleroz (ALS) gibi uzun adı olan bir hastalık hakkındaysa ve bu hastalığın adı özette birkaç defa geçiyorsa, uzun şekli bir defa açıkça tanımlandıktan sonra kısaltılmış şekli kullanılabilir. Bunun dışında, kısaltmaları kullanmaktan kaçının. Öğrenme Alıştırması Aşağıda hipotetik bir çalışma için bir özet taslağı yer almaktadır. Bu rehberde sunulan bilgilerle birlikte, özetteki zayıf yönleri ve geliştirilmesi için önerilerinizi belirlemeye çalışın. Daha sonra, seçilmiş ilave okuma kaynakları listesinden sonra verilen gözden geçirilmiş versiyonun, belirlediğiniz problemlerden herhangi birini düzeltip düzeltmediğini inceleyin. Özetler sırasıyla 182 ve 220 kelime içermektedir. Giriş Aterosklerotik hastalık Amerika Birleşik Devletlerinde, önemli bir ölüm nedenidir. Bu çalışmada, IL-6 veya β-selektin analitlerden hangisinin, aterosklerotik hastalık için daha iyi bir prognostik belirteç olduğu araştırılmıştır. Metotlar Hastaları 4 gruba ayırdık. Her hastadan alınan numuneler, interlökin-6 ve β-selektin açısından test edildiler ve hastanın hastalık grubuyla karşılaştırıldılar. Çalışma süreci boyunca bu analitler, konsantrasyonların hastalık şiddetiyle birlikte değişip değişmediğini belirlemek için tekrar ölçüldüler. Ayrıca, IL-6 veya β-selektin ile ölüm riski arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla, mortalite de her grupta izlendi. Bulgular: IL-6 konsantrasyonları gruplar arasında, Grup 1 ile 3 ve 1 ile 4 arasında, önemli derecede farklılık göstermiştir. IL-6 ve β-selektin konsantrasyonlarının her ikisi de değişmesine rağmen β-selektin, sadece % 10 dan % 30 a çıkmıştır. Hastalığın şiddetindeki değişiklikler, IL-6 daki değişikliklere de yansımıştır. IL-6 değerleri erkekler ve kadınlarda aynı bulunmuş ve hastanın yaşı ile bir ilişki göstermemiştir. Bireysel değişkenlik IL-6 için β-selektin e göre çok daha düşük bulunmuştur. Sonuçlar: IL-6 ve β-selektin konsantrasyonları kalp hastalığının şiddetindeki bir değişimle birlikte değişiklik göstermektedir. Ayrıca, IL-6 bireysel değişkenlik de β-selektinden daha düşük bulunmuştur, bu da IL-6 nın β-selektinden daha fazla kullanılmasını doğrulamaktadır. Bu bulguyu desteklemek için daha başka çalışmalara ihtiyaç vardır. Son düşünceler: 5

6 Eski ABD Başkanı Woodrow Wilson bir konuşmasında şöyle demiştir, Eğer 10 dakika konuşacaksam, hazırlık için bir haftaya ihtiyaç duyarım; 15 dakika için 3 güne; yarım saat için 2 güne ihtiyacım olur; 1 saat konuşacaksam, şu an hazırım. Eğer Wilson bilimsel bir makale yazıyor olsaydı, bir özet oluşturmak için de aynı düşüncelere sahip olacağına inanıyorum. Çalışmanın tüm sayfaları kısa bir sürede yazılabilir; fakat bu bilginin iyi seçilmiş kelimeler kullanarak sıkıştırılması süreci daha çok vakit almaktadır. Ancak, iyi bir özet elde etmek için buna değer. İlave Okuma Kaynakları Katz MJ. From research to manuscript. New York: Springer; Matthews JR, Matthews RW. Successful scientific writing. New York: Cambridge University Press; Zeiger M. Essentials of writing biomedical research papers. New York: McGraw Hill; Öğrenme alıştırmasının cevabı Giriş: Vasküler inflamasyon belirteci β-selektin serum konsantrasyonları, aterosklerotik hastalığın şiddeti ile ilişkilidir, fakat β-selektin geniş bir bireysel değişkenliğe sahiptir. Bu çalışmada diğer bir vasküler inflamasyon belirteci olan interlökin-6 (IL-6) nın hastalığın şiddeti ve mortalite riskini öngörüp göremediği araştırılmıştır. Metotlar: Periferik vasküler hastalık (PVD) için değerlendirmeye maruz kalan poliklinik hastaları, fonksiyonel bozukluk bulunmayan grup (grup 1) ile şiddetli fonksiyonel bozukluk bulunan grup (grup 4) aralığındaki kategorilere bölündüler. Başlangıçta ve 3 yıl boyunca üç ayda bir kan örnekleri alındı. Bireysel değişkenliği hesaplamak ve bu belirteçlerin hastalık şiddeti ile mortalite arasındaki ilişkilerini değerlendirmek amacıyla Serum IL-6 ve β-selektin değerleri ölçüldü. Bulgular: Ortanca başlangıç IL-6 konsantrasyonları, 1-4 kategorileri için sırasıyla 12, 26, 96, ve 144 μg/l olarak bulunmuştur (Kategori 1 ile kıyaslandığında kategori 3 ve 4 için P < 0.001). Ayrıca IL-6 konsantrasyonlarının yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin olmadığı görülmüştür. Ortanca β-selektin konsantrasyonları 4 kategoride % 30 oranında artmıştır. Artan hastalık şiddeti ve mortalitenin, daha yüksek değerde IL-6 konsantrasyonları ile ilişkili olduğu (her ikisi için de P < 0.01) fakat β-selektin ile hiçbir ilişkisinin olmadığı bulunmuştur. Grup 1 de bireysel değişkenlik, IL-6 için % 14 ve β-selektin için % 36 oranında olmuştur. Sonuçlar: IL-6 nın β-selektin ile kıyaslandığında PVD li hastalarda daha düşük düzeyde bireysel değişkenlik ve artan hastalık şiddetiyle birlikte ortaya çıkan önemli konsantrasyon değişiklikleri sergilemesinden dolayı, daha iyi bir hastalık şiddeti ve mortalite belirteci olduğu görünmektedir. BİLDİRİMLER: 6

7 Yazar Katkıları: Tüm yazarlar bu makalenin bilimsel içeriğine katkıda bulunduklarını ve şu üç gereksinimi yerine getirdiklerini ifade eder: (a) kavram ve tasarıma, verilerin toplanmasına veya analiz edilmesi ve yorumlanmasına anlamlı katkı; (b) makalenin bilimsel içerik açısından hazırlanması ve gözden geçirilmesi; ve (c) yayımlanma için nihai onay. Yazarların Olası Çıkar Çatışması Beyanları: Makalenin gönderilmesi aşamasında tüm yazarlar Olası Çıkar Çatışması Beyan Formu nu doldurmuştur. Olası çıkar çatışmaları: İstihdam veya Yöneticilik: T.M. Annesley, Clinical Chemistry, AACC. Danışmanlık: Bildirilmemiştir. Hissedarlık: Bildirilmemiştir. Onursal Ücretler: Bildirilmemiştir Araştırma Desteği: Bildirilmemiştir. Uzman Tanıklığı: Bildirilmemiştir. Sponsor katkısı: Sponsorların çalışma şekli, hasta seçimi, verilerin tekrarı ve yorumlanması, ve makalenin hazırlanması ve kabul edilmesinde herhangi bir rolü yoktur The American Association for Clinical Chemistry 7

Başlık Her Şeyi Anlatır

Başlık Her Şeyi Anlatır Klinik Kimyanın Bilimsel Yazı Yazma Kılavuzu Başlık Her Şeyi Anlatır 1 Thomas M. Annesley University of Michigan Health Center, Ann Arbor, MI. 1 İletişim bilgileri: University Hospital, Room 2G332, 1500

Detaylı

EN İYİ ŞEKLİ ORTAYA KOYUNUZ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ VE SAÇILIM DİYAGRAMLARI

EN İYİ ŞEKLİ ORTAYA KOYUNUZ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ VE SAÇILIM DİYAGRAMLARI Klinik Kimyanın Bilimsel Yazı Yazma Kılavuzu EN İYİ ŞEKLİ ORTAYA KOYUNUZ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ VE SAÇILIM DİYAGRAMLARI Thomas M. Annesley* Michigan Üniversitesi Sağlık Sistemi, Ann Arbor, MI. Yazarın iletişim

Detaylı

Övgü dolu bir makalenin yazılması

Övgü dolu bir makalenin yazılması Klinik Kimyanın Bilimsel Yazı Yazma Kılavuzu Övgü dolu bir makalenin yazılması Pamela A. Derish 1,* and Thomas M. Annesley 2 1 Department of Surgery, University of California, San Francisco, San Francisco,

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

İŞ OLANAKLARI VE İŞ ARAMA

İŞ OLANAKLARI VE İŞ ARAMA MODÜL IX İŞ OLANAKLARI VE İŞ ARAMA FAALİYETLERİ AGORA Avrupa II - Avrupa boyutunda küçük ölçekli kentsel ticarette profesyonel rekabet becerilerinin geliştirilmesi için Ortak Entegre Yönetim e-öğrenim

Detaylı

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı Editör ve Yazar 3.Eğitim Semineri 6 Nisan 2015 Akdeniz Üniversitesi Sunucu: Uğurcan Özkan uozkan@ebsco.com +90 532 698 21 93 EBSCO Information Services Sr.Training Specialist

Detaylı

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi*

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing

Detaylı

FEN BİLİMİ. dersinde 21. yüzyıl beceririn geliştirilmesi

FEN BİLİMİ. dersinde 21. yüzyıl beceririn geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi 1 Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi Ekim 2008 de güncellenmiştir. Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Kurulu

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

Araştırma Teknikleri ve Bilimsel İletişimin Temelleri Ders Notları

Araştırma Teknikleri ve Bilimsel İletişimin Temelleri Ders Notları AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ Araştırma Teknikleri ve Bilimsel İletişimin Temelleri Afyon 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 1. BİLİMSEL İLETİŞİM...4 1.1 GİRİŞ... 4 1.2. BİLGİ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Olgu Sunumu Nasıl Yazılır?

Olgu Sunumu Nasıl Yazılır? Olgu Sunumu Nasıl Yazılır? Dr. Nuh Zafer Cantürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Olgu Sunumu Yazmanın Evreleri Olguyu bulmak Olgu ile ilgili bilgiyi toplamak Literatürü

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

Çevrim İçi Bilim Haberciliği Kursu WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. Ders 4. Yazma Becerileri. (Nadia El-Awady)

Çevrim İçi Bilim Haberciliği Kursu WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. Ders 4. Yazma Becerileri. (Nadia El-Awady) Çevrim İçi Bilim Haberciliği Kursu WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. Ders 4 Yazma Becerileri (Nadia El-Awady) WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. 1 Dünyanın ilk çevrim içi bilim

Detaylı

IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine

IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine Türk Farmakoloji Derneği-Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu nun (KFÇG) değerli üyeleri ve klinik farmakolojiye ilgi duyan

Detaylı

H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri

H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş.... 4 2 H.E.L.P Projesi Tanıtımı.... 6 3 Hastalar ve hastane personeli gerçekten ne istiyor-gözlemsel araştırma sonuçları...9 4 H.E.L.P

Detaylı

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ Diyetisyen Serkan

Detaylı

LitusGo El Kitabı öğretimine yönelik İpuçları

LitusGo El Kitabı öğretimine yönelik İpuçları www.litusgo.eu LitusGo El Kitabı öğretimine yönelik İpuçları Hazırlayanlar: Xenia I. Loizidou ve Michael I. Loizides Isotech Ltd, Çevresel Araştırma ve Danışmanlık www.isotech.com.cy LitusGo, Leonardo

Detaylı

Öğretmenler ve Eğitim Programı notları.

Öğretmenler ve Eğitim Programı notları. Öğretmenler ve Eğitim Programı notları. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author,

Detaylı

Çevrim İçi Bilim Haberciliği Kursu WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. Ders 3. Röportaj. (Christina Scott)

Çevrim İçi Bilim Haberciliği Kursu WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. Ders 3. Röportaj. (Christina Scott) Çevrim İçi Bilim Haberciliği Kursu WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. Ders 3 Röportaj (Christina Scott) WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. 1 Dünya Bilim Muhabirleri Federasyonu

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ. Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ. Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ KİTAP - 2 Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma Bu kitapta bir web sitesinin veya yayımın yer alması, sadece bilgi amaçlı olup A.B.D. Dışişleri

Detaylı

İNGİLİZCE DİLİ. dersinde 21. yüzyıl becerilerin geliştirilmesi

İNGİLİZCE DİLİ. dersinde 21. yüzyıl becerilerin geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Anket Hazırlama Kılavuzu. Archester Houston

Anket Hazırlama Kılavuzu. Archester Houston Anket Hazırlama Kılavuzu Archester Houston ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI www.odevofis.com (216) 5504626

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

Abdullah Okumuş 1 Pazarlama Anabilim Dalı, İşletme Fakültesi,

Abdullah Okumuş 1 Pazarlama Anabilim Dalı, İşletme Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:40, Sayı/No:2, 2011, 176-194 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org Geleneksel ilan

Detaylı

TANI VE TEDAVİ REHBERLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ II ÖLÇEĞİ

TANI VE TEDAVİ REHBERLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ II ÖLÇEĞİ TANI VE TEDAVİ REHBERLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ II ÖLÇEĞİ AGREE İleri Adımlar Konsorsiyumu Mayıs 2009 AGREE II ÖLÇEĞİ TÜRKÇE VERSİYONU KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TELİF HAKKI VE ÇOĞALTIM Bu

Detaylı

LCCTV Manual. Mesleki dil testleri tasarlamada yöntem. Language Competence Certification Tools for the Vocations

LCCTV Manual. Mesleki dil testleri tasarlamada yöntem. Language Competence Certification Tools for the Vocations LCCTV Manual Mesleki dil testleri tasarlamada yöntem Language Competence Certification Tools for the Vocations Published by Westfälische Wilhelms-Universität Münster Arbeitsbereich Linguistik Hüfferstraße

Detaylı

SAĞLIK VE AİLE PLANLAMASINI GELİŞTİRME GEREÇLERİ REHBERİ

SAĞLIK VE AİLE PLANLAMASINI GELİŞTİRME GEREÇLERİ REHBERİ EĞİTİM SEVİYESİ DÜŞÜK KİŞİLER İÇİN SAĞLIK VE AİLE PLANLAMASINI GELİŞTİRME GEREÇLERİ REHBERİ path "Program for Appropriate Technology in Health" Sağlık Alanında Uygun Teknoloji Programı Yeni Baskı, 1996

Detaylı

Bilim Teknik. Popüler Bilim Yazarları İçin El Kitabı

Bilim Teknik. Popüler Bilim Yazarları İçin El Kitabı Bilim Teknik ve Popüler Bilim Yazarları İçin El Kitabı Önsöz Popüler bilim ya da bilimi popülerleştirmek gibi bir kavram olmasaydı, bilim çoğumuz için erişilmesi ve anlaşılması zor bir olgu olurdu. Elbette

Detaylı