Suadiye Rotary Kulübü Dönemi 1.Asamble

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Suadiye Rotary Kulübü 2011 2012 Dönemi 1.Asamble"

Transkript

1 Suadiye Rotary Kulübü Dönemi 1.Asamble

2

3 UR BAŞKANI Kalyan Banerjee ve eģi

4 Uluslararası Teması Ġnsanlığı Ġçinizdeki Güçle Kucaklayın Başkan Kalyan Banerjee

5 Dönemde Vurgulanacak 3 Olgu Ailemizi Güçlendirmek En iyi yaptığımız Ģeyi sürdürmek DeğiĢim

6 Vurguların Açılımı Sağlam bir aileye sahip olduğunuzda, temeli oluşturacak güçlü bir tabana sahip olursunuz. Aile, her şeyin başladığı yerdir. Bütün hizmetlerimiz, dünyamızda başarmak istediğimiz her şey, burada başlıyor. Her ailenin çekirdeğini anne ve çocuklar oluştururlar; işe oradan başlarsak, bireysel yaşamlar ve toplum açısından ilerleme gösterebiliriz. İkinci vurgumuz süreklilik üzerine, iyi yaptığımız şeyleri bulmak ve onları bir sonraki düzeye taşımak üzerine olacaktır. Herbirimiz hangi Rotary hizmetlerinde başarıya ulaştıysak, bu başarıları temel almalı, onları yaygınlaştırmalıyız ki gelecekte çok daha fazla insana yardım edebilelim. Hastalıkları ortadan kaldırarak, okur-yazarlığı yaygınlaştırarak, yeni kuşakla ve onlar için çalışarak ve barış için çaba göstererek işimizi daha temiz ve daha güvenli sularda sürdürmeliyiz. Ve deki üçüncü vurgumuz da, değişim olacaktır; dolayısıyla dünyada görmek istediğimiz değişim olmakla başlıyoruz işe. Eğer barış istiyorsak, kendi benliğimizde, evlerimizde ve toplumlarımızda barış içinde yaşamakla başlıyoruz. Eğer dünyada çocuk felcine ve başka bir hastalığa son vermek istiyorsak, eğer çevre kirliliğine dur demek istiyorsak, eğer çocuk ölümlerini azaltmak, okur-yazarlığı yaygınlaştırmak veya açlığı önlemek istiyorsak, o değişimin aygıtı olmalıyız ve bütün bunların her birimizin içinde başlaması gerektiğini kabul etmeliyiz.

7 Bölge Guvernörü FATĠH SARAÇOĞLU

8 Bölge Hedefleri Süreklilik Ve Sürdürülebilirlik Ekonomik Bir ROTARY Fon Yaratma Gücü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daima Eşler ile birlikte Başka Organizasyonlar ile İş Birliği Bölge Vakfı İle İş Birliği Teknoloji Kullanımı Verimli Proje Konsepti

9 Bölge Hedefleri 1.İlk öncelik olarak, çocuk felcini ortadan kaldırın. 2.Yıllık Programlar Fonu, Daimi Fon ve Rotary Barış Merkezlerimize yapacağınız katkılarla Rotaryen ler arasında Vakfımıza yönelik aidiyet duygusunu geliştirin. 3.Gelecek Vizyonu planına yönelik ilerlemeyi sürdürün ve hizmet projelerimizi altı odak alanında sıralayın: a) Barış ve anlaşmazlığı önleme/çözme b)hastalığı önleme ve tedavi etme c)su ve sıhhi tesisat d)anne ve çocuk sağlığı (Mini Mini Birler) e)temel eğitim ve okur-yazarlık (KOYE, Ana Sınıfı) f)ekonomik ve toplumsal kalkınma (Mikro Kredi )

10 Bölge Dönem Sloganı Yapabileceğim bir Ģey var

11 Stratejik hedefler Güçlü Kulübe sahip ol Ġnsancıl Hedeflere yoğunlaģ (gençlik, yaşlılık, engelliler vb.) Yaptıklarını toplumla paylaģ.

12 Grup Guvernör Yardımcımız CUMHUR ALP HAFĠZE ALP

13 Kulüp Başkanı HASAN OKUMUġ FĠLĠZ OKUMUġ

14 Kulüp Bilgileri Kulüp Ġsmi: Suadiye Rotary Kulübü Kulüp ID No: KuruluĢ Tarihi: 28/06/1984 Charter Tarihi: 24/05/1985 Kurucu Kulüp: Kadiköy Dernek Sicil no: /079 Yasal Adres: ĠNÖNÜ CD.ERDOĞAN SK. 6 KARTAL IST Toplantı yeri: Büyük Kulüp Salı 20:00 Web adresi:

15 Kulüp Bilgileri ÜYE SAYISI BAY ÜYE SAYISI BAYAN ÜYE SAYISI DEVAM MUAF ÜYE SAYISI YAŞ ARASI ÜYE SAYISI YAŞ ARASI ÜYE SAYISI YAŞ ARASI ÜYE SAYISI YAŞ ARASI ÜYE SAYISI 60 YAŞ ÜZERİ ÜYE SAYISI Hatalı Bilgi Girişi Sayısı Bay Üyeler Yaş Ortalaması 0 56 Bayan Üyeler Yaş Ortalaması

16 Kurucu Üyelerimiz Kurucu Üyelerimiz : Güniz Alper Gündüz Bayırlı * Hüseyin Çınar Levent Dirlik Cahit Deger Ayhan Erginay lter Erkan Ümran Gülekli * Tarık Kantemir Avni Kumuk Mert Kerimi Ali Mörel Muhtesem Nasır * Tuncay Tamer * * Halen üyeliği süren kurucu üyelerimiz..

17 Suadiye Rotary Kulübünün kurduğu kulüpler BOSTANCI ROTARY KULÜBÜ FENERBAHÇE ROTARY KULÜBÜ ZEKERYAKÖY ROTARY KULÜBÜ DRAGOS ROTARY KULÜBÜ KARTAL ROTARY KULÜBÜ SUADĠYE ROTARACT KULÜBÜ SUADĠYE INTERACT KULÜBÜ

18 Geçmiş Dönem Başkanlarımız AYHAN ERGĠNAY AVNĠ KUMUK TARIK TANDEMĠR MUHTEġEM NASIR GÜNDÜZ BAYIRLI ENVER AYTAÇ TUNCAY TAMER CAHĠT DEĞER HAYATĠ ERHAN METĠN SARIOĞLU NAZMĠ AKDUMAN KEMAL OAL M.TALĠP ÖZKAN AKIN AYDINCEREN ÜNVER ÖZGÜR KUDRET YAZGAN ĠZZET TÜMAY ÖZER ÖNEREN AKIN SĠLĠSAN CENGĠZ TOKSOY BARBAROS ĠRDELMAN MÜJDAT YEġĠLDAĞ TULU VEYĠSOĞLU GÜRBÜZ ARIBURNU MEHMET BALDÖKTÜ ĠRFAN KOÇ ERDAL BALABAN

19 Grup Kulüpleri Suadiye Rotary Kulübü Fenerbahçe Rotary Kulübü Altinuzade Rotary Kulübü Üsküdar Rotary Kulübü KalamıĢ Rotary Kulübü Acarkent Rotary Kulübü

20 Yönetim Kurulu BaĢkan: Hasan OkumuĢ Gd BaĢkanı: Erdal Balaban Gıd BaĢkanı: Kemal Tekel Gnl Sekreter: Aytaç Çamlıtepe Sayman : Üye: Üye: Üye: Üye: Ahmet BaĢaran Enver Aytaç Gürbüz Arıburnu Ümit Ersoy Nejat Diler

21 Yönetim kurulu yedek Üyeleri Yedek üyeler: Nadir Gürelman Okyay Kaynak Mustafa Maktalan Atilla Güngör Fahir Gürsoy

22 Danışma Kurulu MuhteĢem Nasır Gündüz Bayırlı Tuncay Tamer Hayati Erhan Metin Sarıoğlu Nazmi Akduman Kemal Oal Akın aydınceren Akın Silisan Cengiz Toksoy Müjdat YeĢildağ Tulu Veyisoğlu Mehmet Baldöktü Ġrfan Koç Ümran Gülekli Rüstem Eyüboğlu Eren Erbabacan Erkan Ülker Nadir Gürelman Fahir Gürsoy Ali Oğuztürk

23 Denetleme Kurulu Asil Üyeler : Yedek Üyeler : Menahem Ner Erkan Ülker Alev Özgül Fuat Kırgız Mehmet Altay Duru Güneri

24 Strateji Planlama Kurulu Hasan OkumuĢ Mehmet Baldöktü Ġrfan Koç Erdal Balaban Kemal Tekel Oktay Yılmaz Enver Aytaç

25 Bütçe

26 Dönemi Komiteleri Kulüp Yönetimi Komitesi Üyelik GeliĢtirme Komitesi Halkla ĠliĢkiler Komitesi Rotary Vakfı Komitesi Hizmet Projeleri Komitesi

27 Kulüp Yönetimi Komitesi BaĢkan : CEM TÜRK

28 Külüp yönetimi komiteleri Haftalık Program: Murat Tandoğan Alev Özgül Kahraman Günaydın Devam komitesi: Özhan Merter Fahir Gürsoy Kemal Sevgili Bülten, web sitesi: Özcan Aydos Burak Türkyılmaz Erkan Ülker OcakbaĢı: Mustafa Maktalan Güner Uysal Nuri Güral Dostluk pogramları: Ümit Ersoy Suha Çilmi Oktay Yılmaz

29 Toplantı Sorumlusu Nejat Diler Toplantı Salonu Düzeni Ümran Gülekli Serdar Atukeren Oturma Düzeni Nejat Diler Oben Baykal Üye Yaka Kartları Erhan Uludağ Emre ġimģek Konuklar Metin Sarıoğlu Oğuz Demir Yemek Servisinin plnı Mehmet Baldöktü Ahmet BaĢaran Davetli Konusmacılar Kemal Oal Erkan Ülker Törenler Burak Türkyılmaz Yüksel Soykut Dördüncü Asamble Gürbüz Arıburnu Duru Güneri Buyuk Kulup Iliskileri Mehmet Baldöktü Oktay Yılmaz

30 Külüp Hizmet Projeleri Haftalık toplantıların samimi, saygılı ve baģarılı geçmesi için ön çalıģmalar yapılacaktır.. Kulüp Bülteni kulüp üyelerinin ajandası, rehberi haline getirilmeye çalıģılacaktır.. Bir önceki ve bir sonraki toplantılar hakkındaki bilgiler ve Rotary ile ilgili ajanda bültende devamlı güncel tutulacaktır. Üyelerin kulübün eğlence ve sosyal faaliyetlerine katılımları teģvik edilecektir Rotary web sitesine kulüp hizmetleri hakkında resim ve haber yollanılacaktır. Kulüp Programları kulüp üyeleri için önemli ve anlamlı olacak Ģekilde tasarlanacaktır. EĢlerimizin mümkün olduğu kadar çok katılımcı olmaları sağlanmaya çalıģılacaktır... Inner Wheel grubumuzla beraber programlar hazırlanıp gerçekleģtirilmeye çalıģılacaktır.. Bölge asamblesi, Ģehirlerarası toplantılar, bölge konferansları ve UR konvansiyonları da dahil olmak üzere tüm Rotary toplantılarına yüksek katılım sağlanmaya çalıģılacaktır.

31 Her Ayın İlk Toplantısı Her ayın ilk Salı toplantısı Sanat ve Biz Bize programı uygulayacağız. Sanat: Nejat Diler den 2 Ģiir ve öyküleri Biz Bize: Kulübümüzden 2 üye 2 sunum

32 Bodrum toplantısı Sorumlu Üye: Mehmet Altay Bütçe : TL Sponsor:Katılan Üyeler Tarih: 22/07/2011 B.H

33 Ramazan İftar Programı Sorumlu Üye: Oktay Yılmaz Bütçe : TL Sponsor:Katılan Üyeler BaĢlangıç: 19/08/ BitiĢ :19/08/2011 B.H

34 29/Ekim Bayramı kutlaması 23 /Aralık Yeni Yıl gecesi Sorumlu Üye: Burak Türkyılmaz Bütçe : TL Sponsor:Katılan Üyeler BaĢlangıç: 29/10/ BitiĢ :24/12/2011 B.H

35 Yurt dışı seyahat projesi Sorumlu Üye: Ġrfan Koç Bütçe : TL Sponsor:Katılan Üyeler BaĢlangıç: 04/11/ BitiĢ :12/11/2011 B.H

36 Kültür Etkinliği (tiyatro, opera vb..) Sorumlu Roteryen EĢleri: Nilgün Uysal Emine Sönmezer Bütçe : 2500 TL Sponsor:Katılan Üyeler BaĢlangıç: 03/11/ BitiĢ :31/03/2012 B.H

37 Yurtiçi veya yurtdışı Sorumlu Üye: seyahat Ümit Ersoy Bütçe : TL Sponsor:Katılan Üyeler BaĢlangıç: 25/02/ BitiĢ :30/04/2012 B.H

38 Devir Teslim Töreni Sorumlu Üye: Kemal Tekel Bütçe : TL Sponsor:Katılan Üyeler BaĢlangıç - BitiĢ: Haziran ayı 2012

39 Üyelik Geliştirme BaĢkan: OKTAY YILMAZ

40 Üyelik Geliştirme Komiteleri Yeni üye alım Aytaç Çamlıtepe Süha Çilmi Emre ġimģek Üyelik koruma Nejat Diler Cem Türk Özcan Aydos Sınıflandırma Aydın Altınordu Atilla ġengör Oben Baykal Ory. ve Eğitim Ali Oğuztürk Duru Güneri Ümran Gülekli

41 Projeler **Üyeleri Muhafaza Etmeye çalıģacağız **5-10 Yeni Üye Alacağız.. ***Sınıflandırmaya bağlı olarak eksik sınıflara üye arayıģımız olacak.. **Üyelerin oryantasyonunu sağlamak için çalıģmalar yapacağız..

42 Halkla İlişkiler BaĢkan : Serdar Demirdağ

43 Halkla İlşikiler Komiteleri Rotary ve Kulüp Tanıtımı : Özhan Merter Menahem Ner Erhan Uludağ Basın ve Medya Ġliskileri: Burak Türkyılmaz Mehmet Baldöktü Korhan Ölçen Özel Etkinlikler: Özer Karabay Cem Türk Taner Sönmezer

44 Halkla ilişkiler projeleri 29 Ekim ve 23 Nisan da etkinlikler yapacağız. Kulüp projelerinin diğer STK larla ortak yapmak için çalıģmalar yapacağız. Kulüp projelerini devlet kuruluģlarıyla, yerel kuruluģlarla (Belediye, Kaymakamlık, Milli Eğitim Ġl Müdürlüğ vb.) ortaklaģa yapılması için çalıģmalar yapacağız.

45 29 Ekim yürüyüşü Sorumlu Üye: ÖZHAN MERTER Bütçe : TL Sponsor: Çukurova, Yenibir ĠnĢaat, Özhan Merter,Kulüp Bütçesi BaĢlangıç: 27/10/ BitiĢ :30/10/2011

46 Rotary Vakfı BaĢkan : Ali Oğuztürk

47 Rotary Vakfı Komiteleri Esli Ödenek : Metin Sarıoğlu MuhteĢen Nasır Gündüz Bayırlı Yıllık Katkılar: Tulu Veyisoğlu Fuat Kırgız Hayati Erhan Fon : Akın Silisan Atilla Güngör Erkan Ülker Grup Ġnceleme: Bekir AktaĢ Tuncay Tamer Eren Erbabacan Polio: Akın Aydınceren Nazmi Akduman Kemal Oal

48 Vakıf ile ilgili projeler **Çocuk Felci ile savaģa, Kulüp üyelerimizin tamamıyla destek vereceğiz. **Kulübün bütün üyelerinin PH Dostu olmasını tekrar sağlamaya çalıģacağız. **Benefaktor üyeleri çıkartacağız.

49 Hizmet Projeleri BaĢkan : Aydın Altunordu

50 Hizmet Projeleri Komiteleri Meslek Hizmetleri: Suha Çilmi Mehmet Altay Özhan Merter Eğitim Hizmetleri: Cengiz Toksoy Müjdat YeĢildağ Oktay Akyüz Toplum Hizmetleri: Enis Kepkep Mehmet Baldöktü Güner Uysal Ahmet BaĢaran Serkan ġen Erdal Balaban Projeler için fon ve takibi: Fuat Kırgız Murat Tandoğan Bekir AktaĢ Gençlik Degisim Programı Okyay Kaynak Oben Baykal Kemal Sevgili Uluslararası Hizmetler: Enis Kepkep Nazmi Akduman Rüstem Eyüboğlu

51 Meslek Hizmetleri Başkan: Suha Çilmi Meslek Hizmet Ödülü vereceğiz.. 2 iģyeri gezisi yapacağız.. Meslek edinme kursları açacağız.. Üniversitede okuyan gençlerimize iģ yerlerimizde staj yapma imkanı sağlayacağız..

52 Meslek Edinme Kursları Sorumlu Üye: Mehmet Altay Bütçe : TL Sponsor:Kulüp Bütçesi BaĢlangıç: 15/09/ BitiĢ :15/12/2011

53 İzmir Foça Meslek Gezisi ve Meslek Ödül Töreni Sorumlu Üye: Suha Çilmi Bütçe : TL Sponsor:Katılan Üyeler BaĢlangıç: 07/10/ BitiĢ :09/10/2011 B.H

54 Eğitim Hizmetleri Başkan:Cengiz Toksoy

55 Ziçev Engelliler Okulu Sorumlu Üye: Müjdat YeĢildağ Bütçe : TL Sponsor:Yönetim Kurulu DanıĢma Kurulu BaĢlangıç: 01/07/ BitiĢ :30/11/2011

56 Öğrenci Bursları Sorumlu Üye: Nejat Diler Bütçe : TL Sponsor: Kulüp Bütçesi BaĢlangıç: 01/09/ BitiĢ :15/06/2012

57 İngilizce kusları (5 Öğrenci için) Sorumlu Üye: Ali Oğuztürk Bütçe : TL Sponsor:DĠLKO BaĢlangıç: 15/09/ BitiĢ :30/06/2012

58 Okuma Yazma Kursları Sorumlu Üye: Oktay Akyüz Bütçe : TL Sponsor: 3K HALI, MĠTHAT GĠYĠM, PLASTĠMAK,OKTAY AKYÜZ BaĢlangıç: 30/09/ BitiĢ :30/12/2011

59 Toplum Hizmetleri Başkan:Enis Kepkep

60 Su Projesi Sorumlu Üye: Enis Kepkep Bütçe : TL Sponsor: Hasan OkumuĢ Enis Kepkep BaĢlangıç: 15/07/ BitiĢ :15/11/2011

61 Anıtkabir Ziyareti Sorumlu: Rotaract BaĢkanı Meltem Sönmez Bütçe : TL Sponsor:Suha Çilmi Tarih: 04/11/2011

62 Mikro Kredi Sorumlu Üye: Güner Uysal Bütçe : TL Sponsor:Özgün ĠnĢaat Kulüp Bütçesi BaĢlangıç: 15/11/ BitiĢ :01/05/2012

63 Mini mini birler projesi Sorumlu Roteryen EĢleri: Filiz OkumuĢ Öznur BaĢaran Bütçe : TL Sponsor: KONDAġ Aġ EYÜBOĞLU OKULLARI BaĢlangıç: 15/09/ BitiĢ :15/06/2012

64 Köy Okulları onarım projeleri Sorumlu Üye: Erdal Balaban Bütçe : TL Sponsor:Roteryan EĢleri BaĢlangıç: 01/01/ BitiĢ :30/05/2012

65 Sağlıklı cocuklar için Kitap dağıtımı Sorumlu Üyeler: Mehmet Baldöktü Atilla ġengör Bütçe : TL Sponsor:Mehmet Baldöktü BaĢlangıç: 01/09/ /09/2011

66 Gazilere Ziyaret Sorumlu Üye: Bütçe : TL Sponsor:Firmalar Oben Baykal BaĢlangıç: 15/05/ BitiĢ :15/06/2012

67 Gençlik Hizmetleri BaĢkan : Atilla ġengör

68 Bursiyerlerle Toplantı Sorumlu Üye: Özer Karabay Bütçe : TL Sponsor: Luvi Diamond Eta Yapı Karabay ĠnĢaat BaĢlangıç: 09/09/ BitiĢ :25/09/2011

69 Gençler le Çanakkale Ziyareti Sorumlu Üye: Murat Tandoğan Bütçe : TL Sponsor: KULÜP ÜYELERi 250 TL veren her üye bir genci göndermiģ olacak. Hedef 36 öğrenci. BaĢlangıç: 16/09/ BitiĢ :18/09/2011

70 Gençlik Forumu Sorumlu Üye: Mehmet Özarslan Bütçe : TL Sponsor: Onko - Koçsel BaĢlangıç: ġubat 2012

71 RYLA Sorumlu Üye: Atilla ġengör Bütçe : TL Sponsor:Kulüp Bütçesi BaĢlangıç: 13/01/ BitiĢ :15/01/2012

72 Rotaractlarla ortak proje Sorumlu Üye: Serkan ġen Bütçe : TL Sponsor:Kafkas Kuyumculuk BaĢlangıç: 13/03/ BitiĢ :15/04/2012

73 İlk yardım Kursu Sorumlu Üye: Serdar Atukeren Bütçe : TL Sponsor:Serdar Atukeren Kulüp Bütçesi BaĢlangıç: 01/10/ BitiĢ 30/10/2011

74 4 lü Özdenetim Kompozisyon Yarışması Sorumlu Üye: Erhan Uludağ Bütçe : 500 TL Sponsor:Ġzomas BaĢlangıç: 01/11/ BitiĢ 30/11/2011

75 2420. Bölge Projesi 107. Yıl Balosu Sorumlu : Suadiye Rotary Kulübü Bütçe : TL Sponsor: Katılan Rotaryenler Tarih : 23/02/2012

76 hedeflerimiz.. Sevgili Dostlarım Biz Roteryanlar dünyanın en büyük sivil toplum kuruluģlarından birinin üyeleriyiz, ve kulübümüz için zaman harcıyoruz, hizmet için burdayız, icraat için burdayız..!!.. Yukarıdaki projelerin hepsini beraber gerçekleģtireceğimize inanıyorum. Sevgilerimle..

77 TEŞEKKÜR EDERİM

30.YILIMIZI KUTLAMAKTA OLDUĞUMUZ BU YIL

30.YILIMIZI KUTLAMAKTA OLDUĞUMUZ BU YIL 30.YILIMIZI KUTLAMAKTA OLDUĞUMUZ BU YIL 07.05.1981 yılında (1980-1981 dönem Guvernörü) Çetin Gökçeatam, (Karaköy R.K. den Guvernör Kurucu temsilcisi) Rtn.Nüvit Yetkin ve Kurucu başkan Rtn.Mustafa Kaftan

Detaylı

SİLİVRİ ROTARY KULÜBÜ 2014-2015 DÖNEMİ 5.ASAMBLE SUNUMU 09 NİSAN 2015

SİLİVRİ ROTARY KULÜBÜ 2014-2015 DÖNEMİ 5.ASAMBLE SUNUMU 09 NİSAN 2015 SİLİVRİ ROTARY KULÜBÜ 2014-2015 DÖNEMİ 5.ASAMBLE SUNUMU 09 NİSAN 2015 Her Rotaryen mütevazi duruşlu, kararlarında ve görüşlerini açıklamada tereddüde yer bırakmayacak kadar açık olmalıdır.zira her Rotaryen

Detaylı

21 Aralık Genel Kurul ve 3 ncü Asamblemizi gerçekleştirdik.

21 Aralık Genel Kurul ve 3 ncü Asamblemizi gerçekleştirdik. 21 Aralık Genel Kurul ve 3 ncü Asamblemizi gerçekleştirdik. Beyoğlu Rotary Kulübü Derneği 2010 genel kurulu 21 Aralıkta Hilton otelde yapıldı. Genel kurulumuzda 2009-2010 dönemi Zuhal Gültekin başkanlığındaki

Detaylı

Guvernör Özel Temsilcisi, GASK Üyesi. 2005 2006 Dönemi Bölge Görevlilerimiz. 2005 2006 Dönemi. Komiteler ve Üyeleri.

Guvernör Özel Temsilcisi, GASK Üyesi. 2005 2006 Dönemi Bölge Görevlilerimiz. 2005 2006 Dönemi. Komiteler ve Üyeleri. 2005 2006 Dönemi Bölge Görevlilerimiz 2005 2006 Dönemi Komiteler ve Üyeleri Yalçın Say Zülal Uslu Eyüp Ertürk Sami Bölükbaşıoğlu Guvernör Özel Temsilcisi, GASK Üyesi UR Hizmetler Komitesi RYLA Komitesi

Detaylı

ARALIK 14. Sevgili Rotary Ailem,

ARALIK 14. Sevgili Rotary Ailem, ARALIK 14 Sevgili Rotary Ailem, Altı hizmet ayımızı geride bıraktık. Zaman hızla akıp geçiyor. Kulüp ziyaretlerimizin çoğunu tamamladık. Kulüplerimiz ve komitelerimiz birbirinden güzel projelere imza attı

Detaylı

UR 2420 BÖLGE 2014 2015 DÖNEMİ ERENKÖY ROTARY KULÜBÜ 2. KULÜP ASAMBLESİ ASAMBLE TARİHİ : 22.07.2014 GUVERNÖR YARDIMCISI: GÜLPERİ GÜRPINAR

UR 2420 BÖLGE 2014 2015 DÖNEMİ ERENKÖY ROTARY KULÜBÜ 2. KULÜP ASAMBLESİ ASAMBLE TARİHİ : 22.07.2014 GUVERNÖR YARDIMCISI: GÜLPERİ GÜRPINAR UR 2420 BÖLGE 2014 2015 DÖNEMİ ERENKÖY ROTARY KULÜBÜ 2. KULÜP ASAMBLESİ ASAMBLE TARİHİ : 22.07.2014 GUVERNÖR YARDIMCISI: GÜLPERİ GÜRPINAR KULÜP BAŞKANI : GAYE BİNARK U.R. Başkanı Rtn. Gary C.K. ve Corinna

Detaylı

Toplantı Tarihi. 12 Aralık 2013 Perşembe. Doğum Günleri. Değerli Rotary Ailem; Rtn.Aysel Aydın Akbulut Silivri Rotary Kulübü 2013-2014 Dönem Başkanı

Toplantı Tarihi. 12 Aralık 2013 Perşembe. Doğum Günleri. Değerli Rotary Ailem; Rtn.Aysel Aydın Akbulut Silivri Rotary Kulübü 2013-2014 Dönem Başkanı RON D. BURTON UR Rotary Başkanı Üyelere Duyurudur Kuruluş : 08.04.2010 Charter : 27.05.2010 HALUK ULUSOY Adres : Piri Mehmet Paşa Mah. Şehit Murat Eren Sok. Bölge Guvernörü Emin Apt. No:8 Kat:1/4 34570

Detaylı

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon EKİM 12 Toplum Meslek ve Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢtayı ve Koordinasyon Toplantısı 19-21 Ekim tarihlerinde Balıkesir Rotary Kulübü ev sahipliğinde Balıkesir Asya Termal Otel de gerçekleģtirildi. Yoğun katılımın

Detaylı

OCAK 13 2012-2013 Dönemi Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı Edremit Rotary Kulübü ev sahipliğinde Güre Adrina Termal otel'de başarıyla gerçekleşti. Toplantıya katılan tüm Bölge Görevlilerimize, Başkanlarımıza,

Detaylı

ETKİLİ ROTARY KULÜPLERİ PLANLAMA REHBERİ

ETKİLİ ROTARY KULÜPLERİ PLANLAMA REHBERİ ETKİLİ ROTARY KULÜPLERİ PLANLAMA REHBERİ Etkin Rotary Kulüpleri için Planlama Rehberi gelecek yıl için hedefler saptanmasında kulüplere yardımcı olacak bir araçtır. Kulüp Liderlik Planı na dayanmaktadır.

Detaylı

MUTLU GÜNLERİMİZ BÜLTEN NO : 568 MART. Okuma Yazma Ayı

MUTLU GÜNLERİMİZ BÜLTEN NO : 568 MART. Okuma Yazma Ayı KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI SAKUJİ TANAKA 2440.BÖLGE GUVERNÖRÜ GÜNEŞ ERTAŞ 7.GRUP GUVERNÖR YARDIMCISI HÜDAİ MORAL KULÜP BAŞKANI BEGÜM ŞANLI AS BAŞKAN K. BANU ŞAHİNOĞLU

Detaylı

2Sf. Değerli Rotary Ailem,

2Sf. Değerli Rotary Ailem, ARALIK 12 Efes Rotary Kulübü, 07-09 Aralık 2012 tarihleri arasında, Richmond Ephesus Otelde RYLA semineri düzenledi. 78 gencin katılımı ile gerçekleģen 2 günlük etkinlikte, Liderlik ve BiliĢimde GiriĢimcilik

Detaylı

Hasat Zamanı Yaklaşıyor. Rotaract Balosu. Bölge Konferansı 2014. Balkan Barış İnsiyatifi Maçka Rotary Kulübü. Uzay Sessiz

Hasat Zamanı Yaklaşıyor. Rotaract Balosu. Bölge Konferansı 2014. Balkan Barış İnsiyatifi Maçka Rotary Kulübü. Uzay Sessiz Ücretsizdir Sayı 7 Nisan 2014 Rotaract Balosu Balkan Barış İnsiyatifi Maçka Rotary Kulübü Hasat Zamanı Yaklaşıyor Bölge Konferansı 2014 Mayıs 16/19 Antalya Uzay Sessiz Kadınlar Günü Etkinlikleri Ayın Kulübü

Detaylı

AKDENIZ ROTARY KULÜBÜ YENİ DÖNEME BAŞLARKEN. Kuruluş: 30 Mart 1993. Charter: 16 Aralık 1994. Toplantı Yeri: Mersin Hiltın. Toplantı Günü: Salı

AKDENIZ ROTARY KULÜBÜ YENİ DÖNEME BAŞLARKEN. Kuruluş: 30 Mart 1993. Charter: 16 Aralık 1994. Toplantı Yeri: Mersin Hiltın. Toplantı Günü: Salı Mersin Akdeniz Rotary Kulübü U.R. 2013-2014 Başkanı: Ron D. Burton U.R. 2013-2014 2430. Bölge Guvernörü: Gürkan Olguntürk U.R. 2013-2014 2430. Bölge 1. Grup Guvernör Yardımcısı: Murat Yüksekbaş AKDENIZ

Detaylı

Sevgili Başkanlarım, çok değerli Rotary Ailem,

Sevgili Başkanlarım, çok değerli Rotary Ailem, SAYI: 07 OCAK 2015 GUVERNÖR MEKTUBU Sevgili Başkanlarım, çok değerli Rotary Ailem, Yeni bir yılın başında sizlere seslenmekten büyük bir mutluluk duyuyorum Hepinize sağlığı bol, keyfi bol, bereketi bol,

Detaylı

VOLVO S60 HERKESİN YOL MODELİ

VOLVO S60 HERKESİN YOL MODELİ KASIM - ARALIK 2012 Çılgın mısınız? Sorumluluk sahibi mi? Her ikisi mi? Hem sol şeridin vazgeçilmez bir parçası olan hem de yayalar ve diğer otomobiller için otomatik olarak kendini durduran, en dinamik

Detaylı

Bildiğiniz gibi, Rotary Vakfı nın

Bildiğiniz gibi, Rotary Vakfı nın 2440. bölgenin ilk küresel bağışı gerçekleşti 28 - ROTARY DERGİSİ /OCAK - ŞUBAT 2014 Süreyya Perçin Konak Rotary Kulübü Başkan - 2013-2014 Bildiğiniz gibi, Rotary Vakfı nın bağış yapısı, Geleceğin Vizyonu

Detaylı

Adana Tepebağ Rotary ve Adana 5 Ocak Rotary Kulüpleri ev sahipliğinde

Adana Tepebağ Rotary ve Adana 5 Ocak Rotary Kulüpleri ev sahipliğinde Adana Tepebağ ve 5 Ocak RK leri Uyum Kampı düzenlediler Adana Tepebağ Rotary ve Adana 5 Ocak Rotary Kulüpleri ev sahipliğinde Adana, Mersin. Gaziantep, Kapodokya, Ankara, Antalya ve Tarsus Rotary Kulüplerinden

Detaylı

São Paulo Konvansiyonu Bölgelerimizin Asamble ve Konferansları MAYIS - HAZİRAN 2015. Rotary International / Alyce Henson

São Paulo Konvansiyonu Bölgelerimizin Asamble ve Konferansları MAYIS - HAZİRAN 2015. Rotary International / Alyce Henson MAYIS - HAZİRAN 2015 Fotoğraf: Alyce Henson Rotary International Rotary International / Alyce Henson São Paulo Konvansiyonu Bölgelerimizin Asamble ve Konferansları MAYIS - HAZİRAN 2015 / ROTARY DERGİSİ

Detaylı

Kıymetli Rotaryenler ve Kıymetli Eşleri, Rotaractlarımız, Interactlarımız, Dostlarım,

Kıymetli Rotaryenler ve Kıymetli Eşleri, Rotaractlarımız, Interactlarımız, Dostlarım, TEMMUZ 2013 Kıymetli Rotaryenler ve Kıymetli Eşleri, Rotaractlarımız, Interactlarımız, Dostlarım, Rotary de her görev çok keyifli ve gururludur. Ben ve Şebnem de bu keyfi ve gururu sizlerin sayesinde bir

Detaylı

Değerli Başkanlarım, Sevgili Rotaryen Dostlarım,

Değerli Başkanlarım, Sevgili Rotaryen Dostlarım, SAYI: 02 AĞUSTOS 2014 GUVERNÖR MEKTUBU Değerli Başkanlarım, Sevgili Rotaryen Dostlarım, Dönem in ilk ayı hızla, heyecanla, güzelliklerle dolu olarak geçti. Bu arada, Ramazan ayı ve Şeker Bayramı da tamamlanmış

Detaylı

INTERACT KULÜPLERİ EL KİTABI

INTERACT KULÜPLERİ EL KİTABI " Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. " Mustafa Kemal ATATÜRK -

Detaylı

MUTLU GÜNLERİMİZ BÜLTEN NO : 563

MUTLU GÜNLERİMİZ BÜLTEN NO : 563 KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI SAKUJİ TANAKA 2440.BÖLGE GUVERNÖRÜ GÜNEŞ ERTAŞ 7.GRUP GUVERNÖR YARDIMCISI HÜDAİ MORAL KULÜP BAŞKANI BEGÜM ŞANLI AS BAŞKAN K. BANU ŞAHİNOĞLU

Detaylı

UR 2420. BÖLGE İSTANBUL MASLAK ROTARY KULÜBÜ 4. ASAMBLESİ 13.12.200 6

UR 2420. BÖLGE İSTANBUL MASLAK ROTARY KULÜBÜ 4. ASAMBLESİ 13.12.200 6 UR 2420. BÖLGE İSTANBUL MASLAK ROTARY KULÜBÜ 4. ASAMBLESİ 13.12.200 6 D Ö N E M LOGOSU 1.2 MİLYON ROTARYEN; BERABERCE DAHA PARLAK BİR GELECEK İÇİN DOSTLUK VE HİZMETLE ÖNDER OLUNUZ. 2006-2007 ULUSLARARASI

Detaylı

TEMMUZ - AĞUSTOS 2013. UR 2013-14 dönem başkanı Ron D. Burton ve eşi Jetta

TEMMUZ - AĞUSTOS 2013. UR 2013-14 dönem başkanı Ron D. Burton ve eşi Jetta TEMMUZ - AĞUSTOS 2013 UR 2013-14 dönem başkanı Ron D. Burton ve eşi Jetta İSKANDİNAV RUH EŞİN Senin için var olacak biri, her zaman hayalindi. Ve şimdi o hayalin gerçekleşme vakti. Bu muhteşem İskandinav

Detaylı

Polio Plus için Elele. Ataşehir RK Organizasyonunda 2420 Bölge Kulüpleri 1200 Öğrenci ile Ata yı ziyaret etti. Galatasaray Rotary Kulübünden RYLA

Polio Plus için Elele. Ataşehir RK Organizasyonunda 2420 Bölge Kulüpleri 1200 Öğrenci ile Ata yı ziyaret etti. Galatasaray Rotary Kulübünden RYLA Ücretsizdir Aralık 2013Sayı 3 Ayın Rotary Kulübü Nişantaşı Ataşehir RK Organizasyonunda 2420 Bölge Kulüpleri 1200 Öğrenci ile Ata yı ziyaret etti Röportaj Mustafa Kemal Ulusu yazdı; Atatürkün Yanıbaşında

Detaylı

52. IGFR Rotary Dünya Golf Turnuvası Aspendos Rotary Kulübü tarafından

52. IGFR Rotary Dünya Golf Turnuvası Aspendos Rotary Kulübü tarafından Ataköy Rotary den Darülaceze ye hediye Ataköy Rotary Kulubü Geçmiş Dönem Başkanı Serdar Yalçınkaya nınn sponsorluğunda İstanbul Darülaceze Yaşlılar Yurduna yılbaşı hediyesi olarak paketlenmiş 85 adet kulplu

Detaylı

MUTLU GÜNLERİMİZ BÜLTEN NO : 544

MUTLU GÜNLERİMİZ BÜLTEN NO : 544 KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI SAKUJİ TANAKA 2440.BÖLGE GUVERNÖRÜ GÜNEŞ ERTAŞ 7.GRUP GUVERNÖR YARDIMCISI HÜDAİ MORAL KULÜP BAŞKANI BEGÜM ŞANLI AS BAŞKAN K. BANU ŞAHİNOĞLU

Detaylı

Jeep Safari. Rotary Cumhuriyet Balosu. Leyla Alaton ile Eşler Tanışma Toplantısı. Gençler Rotaryen Olursa

Jeep Safari. Rotary Cumhuriyet Balosu. Leyla Alaton ile Eşler Tanışma Toplantısı. Gençler Rotaryen Olursa Kasım 2013 Ücretsizdir Sayı 2 Anıtkabir Posteriniz Derginizin İçindedir Rotary Cumhuriyet Balosu Jeep Safari Leyla Alaton ile Eşler Tanışma Toplantısı Salonlardaki Bitkilerde Sonbahar Bakımı Gençler Rotaryen

Detaylı

Rotary 109 Yaşında. Rota Art. Light Up Rotary Liderlik Semineri. Körfez Rotary Kulübü. Malezya. Ayın Kulübü; Gezdim Gördüm. Sayı.

Rotary 109 Yaşında. Rota Art. Light Up Rotary Liderlik Semineri. Körfez Rotary Kulübü. Malezya. Ayın Kulübü; Gezdim Gördüm. Sayı. Ücretsizdir Mart 2014 Sayı 6 Rotary 109 Yaşında Rota Art Light Up Rotary Liderlik Semineri Gezdim Gördüm Malezya Ayın Kulübü; Körfez Rotary Kulübü İmtiyaz Sahibi Görsel Yönetmen Editör Grafik Tasarım Yayın

Detaylı