Suadiye Rotary Kulübü Dönemi 1.Asamble

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Suadiye Rotary Kulübü 2011 2012 Dönemi 1.Asamble"

Transkript

1 Suadiye Rotary Kulübü Dönemi 1.Asamble

2

3 UR BAŞKANI Kalyan Banerjee ve eģi

4 Uluslararası Teması Ġnsanlığı Ġçinizdeki Güçle Kucaklayın Başkan Kalyan Banerjee

5 Dönemde Vurgulanacak 3 Olgu Ailemizi Güçlendirmek En iyi yaptığımız Ģeyi sürdürmek DeğiĢim

6 Vurguların Açılımı Sağlam bir aileye sahip olduğunuzda, temeli oluşturacak güçlü bir tabana sahip olursunuz. Aile, her şeyin başladığı yerdir. Bütün hizmetlerimiz, dünyamızda başarmak istediğimiz her şey, burada başlıyor. Her ailenin çekirdeğini anne ve çocuklar oluştururlar; işe oradan başlarsak, bireysel yaşamlar ve toplum açısından ilerleme gösterebiliriz. İkinci vurgumuz süreklilik üzerine, iyi yaptığımız şeyleri bulmak ve onları bir sonraki düzeye taşımak üzerine olacaktır. Herbirimiz hangi Rotary hizmetlerinde başarıya ulaştıysak, bu başarıları temel almalı, onları yaygınlaştırmalıyız ki gelecekte çok daha fazla insana yardım edebilelim. Hastalıkları ortadan kaldırarak, okur-yazarlığı yaygınlaştırarak, yeni kuşakla ve onlar için çalışarak ve barış için çaba göstererek işimizi daha temiz ve daha güvenli sularda sürdürmeliyiz. Ve deki üçüncü vurgumuz da, değişim olacaktır; dolayısıyla dünyada görmek istediğimiz değişim olmakla başlıyoruz işe. Eğer barış istiyorsak, kendi benliğimizde, evlerimizde ve toplumlarımızda barış içinde yaşamakla başlıyoruz. Eğer dünyada çocuk felcine ve başka bir hastalığa son vermek istiyorsak, eğer çevre kirliliğine dur demek istiyorsak, eğer çocuk ölümlerini azaltmak, okur-yazarlığı yaygınlaştırmak veya açlığı önlemek istiyorsak, o değişimin aygıtı olmalıyız ve bütün bunların her birimizin içinde başlaması gerektiğini kabul etmeliyiz.

7 Bölge Guvernörü FATĠH SARAÇOĞLU

8 Bölge Hedefleri Süreklilik Ve Sürdürülebilirlik Ekonomik Bir ROTARY Fon Yaratma Gücü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daima Eşler ile birlikte Başka Organizasyonlar ile İş Birliği Bölge Vakfı İle İş Birliği Teknoloji Kullanımı Verimli Proje Konsepti

9 Bölge Hedefleri 1.İlk öncelik olarak, çocuk felcini ortadan kaldırın. 2.Yıllık Programlar Fonu, Daimi Fon ve Rotary Barış Merkezlerimize yapacağınız katkılarla Rotaryen ler arasında Vakfımıza yönelik aidiyet duygusunu geliştirin. 3.Gelecek Vizyonu planına yönelik ilerlemeyi sürdürün ve hizmet projelerimizi altı odak alanında sıralayın: a) Barış ve anlaşmazlığı önleme/çözme b)hastalığı önleme ve tedavi etme c)su ve sıhhi tesisat d)anne ve çocuk sağlığı (Mini Mini Birler) e)temel eğitim ve okur-yazarlık (KOYE, Ana Sınıfı) f)ekonomik ve toplumsal kalkınma (Mikro Kredi )

10 Bölge Dönem Sloganı Yapabileceğim bir Ģey var

11 Stratejik hedefler Güçlü Kulübe sahip ol Ġnsancıl Hedeflere yoğunlaģ (gençlik, yaşlılık, engelliler vb.) Yaptıklarını toplumla paylaģ.

12 Grup Guvernör Yardımcımız CUMHUR ALP HAFĠZE ALP

13 Kulüp Başkanı HASAN OKUMUġ FĠLĠZ OKUMUġ

14 Kulüp Bilgileri Kulüp Ġsmi: Suadiye Rotary Kulübü Kulüp ID No: KuruluĢ Tarihi: 28/06/1984 Charter Tarihi: 24/05/1985 Kurucu Kulüp: Kadiköy Dernek Sicil no: /079 Yasal Adres: ĠNÖNÜ CD.ERDOĞAN SK. 6 KARTAL IST Toplantı yeri: Büyük Kulüp Salı 20:00 Web adresi:

15 Kulüp Bilgileri ÜYE SAYISI BAY ÜYE SAYISI BAYAN ÜYE SAYISI DEVAM MUAF ÜYE SAYISI YAŞ ARASI ÜYE SAYISI YAŞ ARASI ÜYE SAYISI YAŞ ARASI ÜYE SAYISI YAŞ ARASI ÜYE SAYISI 60 YAŞ ÜZERİ ÜYE SAYISI Hatalı Bilgi Girişi Sayısı Bay Üyeler Yaş Ortalaması 0 56 Bayan Üyeler Yaş Ortalaması

16 Kurucu Üyelerimiz Kurucu Üyelerimiz : Güniz Alper Gündüz Bayırlı * Hüseyin Çınar Levent Dirlik Cahit Deger Ayhan Erginay lter Erkan Ümran Gülekli * Tarık Kantemir Avni Kumuk Mert Kerimi Ali Mörel Muhtesem Nasır * Tuncay Tamer * * Halen üyeliği süren kurucu üyelerimiz..

17 Suadiye Rotary Kulübünün kurduğu kulüpler BOSTANCI ROTARY KULÜBÜ FENERBAHÇE ROTARY KULÜBÜ ZEKERYAKÖY ROTARY KULÜBÜ DRAGOS ROTARY KULÜBÜ KARTAL ROTARY KULÜBÜ SUADĠYE ROTARACT KULÜBÜ SUADĠYE INTERACT KULÜBÜ

18 Geçmiş Dönem Başkanlarımız AYHAN ERGĠNAY AVNĠ KUMUK TARIK TANDEMĠR MUHTEġEM NASIR GÜNDÜZ BAYIRLI ENVER AYTAÇ TUNCAY TAMER CAHĠT DEĞER HAYATĠ ERHAN METĠN SARIOĞLU NAZMĠ AKDUMAN KEMAL OAL M.TALĠP ÖZKAN AKIN AYDINCEREN ÜNVER ÖZGÜR KUDRET YAZGAN ĠZZET TÜMAY ÖZER ÖNEREN AKIN SĠLĠSAN CENGĠZ TOKSOY BARBAROS ĠRDELMAN MÜJDAT YEġĠLDAĞ TULU VEYĠSOĞLU GÜRBÜZ ARIBURNU MEHMET BALDÖKTÜ ĠRFAN KOÇ ERDAL BALABAN

19 Grup Kulüpleri Suadiye Rotary Kulübü Fenerbahçe Rotary Kulübü Altinuzade Rotary Kulübü Üsküdar Rotary Kulübü KalamıĢ Rotary Kulübü Acarkent Rotary Kulübü

20 Yönetim Kurulu BaĢkan: Hasan OkumuĢ Gd BaĢkanı: Erdal Balaban Gıd BaĢkanı: Kemal Tekel Gnl Sekreter: Aytaç Çamlıtepe Sayman : Üye: Üye: Üye: Üye: Ahmet BaĢaran Enver Aytaç Gürbüz Arıburnu Ümit Ersoy Nejat Diler

21 Yönetim kurulu yedek Üyeleri Yedek üyeler: Nadir Gürelman Okyay Kaynak Mustafa Maktalan Atilla Güngör Fahir Gürsoy

22 Danışma Kurulu MuhteĢem Nasır Gündüz Bayırlı Tuncay Tamer Hayati Erhan Metin Sarıoğlu Nazmi Akduman Kemal Oal Akın aydınceren Akın Silisan Cengiz Toksoy Müjdat YeĢildağ Tulu Veyisoğlu Mehmet Baldöktü Ġrfan Koç Ümran Gülekli Rüstem Eyüboğlu Eren Erbabacan Erkan Ülker Nadir Gürelman Fahir Gürsoy Ali Oğuztürk

23 Denetleme Kurulu Asil Üyeler : Yedek Üyeler : Menahem Ner Erkan Ülker Alev Özgül Fuat Kırgız Mehmet Altay Duru Güneri

24 Strateji Planlama Kurulu Hasan OkumuĢ Mehmet Baldöktü Ġrfan Koç Erdal Balaban Kemal Tekel Oktay Yılmaz Enver Aytaç

25 Bütçe

26 Dönemi Komiteleri Kulüp Yönetimi Komitesi Üyelik GeliĢtirme Komitesi Halkla ĠliĢkiler Komitesi Rotary Vakfı Komitesi Hizmet Projeleri Komitesi

27 Kulüp Yönetimi Komitesi BaĢkan : CEM TÜRK

28 Külüp yönetimi komiteleri Haftalık Program: Murat Tandoğan Alev Özgül Kahraman Günaydın Devam komitesi: Özhan Merter Fahir Gürsoy Kemal Sevgili Bülten, web sitesi: Özcan Aydos Burak Türkyılmaz Erkan Ülker OcakbaĢı: Mustafa Maktalan Güner Uysal Nuri Güral Dostluk pogramları: Ümit Ersoy Suha Çilmi Oktay Yılmaz

29 Toplantı Sorumlusu Nejat Diler Toplantı Salonu Düzeni Ümran Gülekli Serdar Atukeren Oturma Düzeni Nejat Diler Oben Baykal Üye Yaka Kartları Erhan Uludağ Emre ġimģek Konuklar Metin Sarıoğlu Oğuz Demir Yemek Servisinin plnı Mehmet Baldöktü Ahmet BaĢaran Davetli Konusmacılar Kemal Oal Erkan Ülker Törenler Burak Türkyılmaz Yüksel Soykut Dördüncü Asamble Gürbüz Arıburnu Duru Güneri Buyuk Kulup Iliskileri Mehmet Baldöktü Oktay Yılmaz

30 Külüp Hizmet Projeleri Haftalık toplantıların samimi, saygılı ve baģarılı geçmesi için ön çalıģmalar yapılacaktır.. Kulüp Bülteni kulüp üyelerinin ajandası, rehberi haline getirilmeye çalıģılacaktır.. Bir önceki ve bir sonraki toplantılar hakkındaki bilgiler ve Rotary ile ilgili ajanda bültende devamlı güncel tutulacaktır. Üyelerin kulübün eğlence ve sosyal faaliyetlerine katılımları teģvik edilecektir Rotary web sitesine kulüp hizmetleri hakkında resim ve haber yollanılacaktır. Kulüp Programları kulüp üyeleri için önemli ve anlamlı olacak Ģekilde tasarlanacaktır. EĢlerimizin mümkün olduğu kadar çok katılımcı olmaları sağlanmaya çalıģılacaktır... Inner Wheel grubumuzla beraber programlar hazırlanıp gerçekleģtirilmeye çalıģılacaktır.. Bölge asamblesi, Ģehirlerarası toplantılar, bölge konferansları ve UR konvansiyonları da dahil olmak üzere tüm Rotary toplantılarına yüksek katılım sağlanmaya çalıģılacaktır.

31 Her Ayın İlk Toplantısı Her ayın ilk Salı toplantısı Sanat ve Biz Bize programı uygulayacağız. Sanat: Nejat Diler den 2 Ģiir ve öyküleri Biz Bize: Kulübümüzden 2 üye 2 sunum

32 Bodrum toplantısı Sorumlu Üye: Mehmet Altay Bütçe : TL Sponsor:Katılan Üyeler Tarih: 22/07/2011 B.H

33 Ramazan İftar Programı Sorumlu Üye: Oktay Yılmaz Bütçe : TL Sponsor:Katılan Üyeler BaĢlangıç: 19/08/ BitiĢ :19/08/2011 B.H

34 29/Ekim Bayramı kutlaması 23 /Aralık Yeni Yıl gecesi Sorumlu Üye: Burak Türkyılmaz Bütçe : TL Sponsor:Katılan Üyeler BaĢlangıç: 29/10/ BitiĢ :24/12/2011 B.H

35 Yurt dışı seyahat projesi Sorumlu Üye: Ġrfan Koç Bütçe : TL Sponsor:Katılan Üyeler BaĢlangıç: 04/11/ BitiĢ :12/11/2011 B.H

36 Kültür Etkinliği (tiyatro, opera vb..) Sorumlu Roteryen EĢleri: Nilgün Uysal Emine Sönmezer Bütçe : 2500 TL Sponsor:Katılan Üyeler BaĢlangıç: 03/11/ BitiĢ :31/03/2012 B.H

37 Yurtiçi veya yurtdışı Sorumlu Üye: seyahat Ümit Ersoy Bütçe : TL Sponsor:Katılan Üyeler BaĢlangıç: 25/02/ BitiĢ :30/04/2012 B.H

38 Devir Teslim Töreni Sorumlu Üye: Kemal Tekel Bütçe : TL Sponsor:Katılan Üyeler BaĢlangıç - BitiĢ: Haziran ayı 2012

39 Üyelik Geliştirme BaĢkan: OKTAY YILMAZ

40 Üyelik Geliştirme Komiteleri Yeni üye alım Aytaç Çamlıtepe Süha Çilmi Emre ġimģek Üyelik koruma Nejat Diler Cem Türk Özcan Aydos Sınıflandırma Aydın Altınordu Atilla ġengör Oben Baykal Ory. ve Eğitim Ali Oğuztürk Duru Güneri Ümran Gülekli

41 Projeler **Üyeleri Muhafaza Etmeye çalıģacağız **5-10 Yeni Üye Alacağız.. ***Sınıflandırmaya bağlı olarak eksik sınıflara üye arayıģımız olacak.. **Üyelerin oryantasyonunu sağlamak için çalıģmalar yapacağız..

42 Halkla İlişkiler BaĢkan : Serdar Demirdağ

43 Halkla İlşikiler Komiteleri Rotary ve Kulüp Tanıtımı : Özhan Merter Menahem Ner Erhan Uludağ Basın ve Medya Ġliskileri: Burak Türkyılmaz Mehmet Baldöktü Korhan Ölçen Özel Etkinlikler: Özer Karabay Cem Türk Taner Sönmezer

44 Halkla ilişkiler projeleri 29 Ekim ve 23 Nisan da etkinlikler yapacağız. Kulüp projelerinin diğer STK larla ortak yapmak için çalıģmalar yapacağız. Kulüp projelerini devlet kuruluģlarıyla, yerel kuruluģlarla (Belediye, Kaymakamlık, Milli Eğitim Ġl Müdürlüğ vb.) ortaklaģa yapılması için çalıģmalar yapacağız.

45 29 Ekim yürüyüşü Sorumlu Üye: ÖZHAN MERTER Bütçe : TL Sponsor: Çukurova, Yenibir ĠnĢaat, Özhan Merter,Kulüp Bütçesi BaĢlangıç: 27/10/ BitiĢ :30/10/2011

46 Rotary Vakfı BaĢkan : Ali Oğuztürk

47 Rotary Vakfı Komiteleri Esli Ödenek : Metin Sarıoğlu MuhteĢen Nasır Gündüz Bayırlı Yıllık Katkılar: Tulu Veyisoğlu Fuat Kırgız Hayati Erhan Fon : Akın Silisan Atilla Güngör Erkan Ülker Grup Ġnceleme: Bekir AktaĢ Tuncay Tamer Eren Erbabacan Polio: Akın Aydınceren Nazmi Akduman Kemal Oal

48 Vakıf ile ilgili projeler **Çocuk Felci ile savaģa, Kulüp üyelerimizin tamamıyla destek vereceğiz. **Kulübün bütün üyelerinin PH Dostu olmasını tekrar sağlamaya çalıģacağız. **Benefaktor üyeleri çıkartacağız.

49 Hizmet Projeleri BaĢkan : Aydın Altunordu

50 Hizmet Projeleri Komiteleri Meslek Hizmetleri: Suha Çilmi Mehmet Altay Özhan Merter Eğitim Hizmetleri: Cengiz Toksoy Müjdat YeĢildağ Oktay Akyüz Toplum Hizmetleri: Enis Kepkep Mehmet Baldöktü Güner Uysal Ahmet BaĢaran Serkan ġen Erdal Balaban Projeler için fon ve takibi: Fuat Kırgız Murat Tandoğan Bekir AktaĢ Gençlik Degisim Programı Okyay Kaynak Oben Baykal Kemal Sevgili Uluslararası Hizmetler: Enis Kepkep Nazmi Akduman Rüstem Eyüboğlu

51 Meslek Hizmetleri Başkan: Suha Çilmi Meslek Hizmet Ödülü vereceğiz.. 2 iģyeri gezisi yapacağız.. Meslek edinme kursları açacağız.. Üniversitede okuyan gençlerimize iģ yerlerimizde staj yapma imkanı sağlayacağız..

52 Meslek Edinme Kursları Sorumlu Üye: Mehmet Altay Bütçe : TL Sponsor:Kulüp Bütçesi BaĢlangıç: 15/09/ BitiĢ :15/12/2011

53 İzmir Foça Meslek Gezisi ve Meslek Ödül Töreni Sorumlu Üye: Suha Çilmi Bütçe : TL Sponsor:Katılan Üyeler BaĢlangıç: 07/10/ BitiĢ :09/10/2011 B.H

54 Eğitim Hizmetleri Başkan:Cengiz Toksoy

55 Ziçev Engelliler Okulu Sorumlu Üye: Müjdat YeĢildağ Bütçe : TL Sponsor:Yönetim Kurulu DanıĢma Kurulu BaĢlangıç: 01/07/ BitiĢ :30/11/2011

56 Öğrenci Bursları Sorumlu Üye: Nejat Diler Bütçe : TL Sponsor: Kulüp Bütçesi BaĢlangıç: 01/09/ BitiĢ :15/06/2012

57 İngilizce kusları (5 Öğrenci için) Sorumlu Üye: Ali Oğuztürk Bütçe : TL Sponsor:DĠLKO BaĢlangıç: 15/09/ BitiĢ :30/06/2012

58 Okuma Yazma Kursları Sorumlu Üye: Oktay Akyüz Bütçe : TL Sponsor: 3K HALI, MĠTHAT GĠYĠM, PLASTĠMAK,OKTAY AKYÜZ BaĢlangıç: 30/09/ BitiĢ :30/12/2011

59 Toplum Hizmetleri Başkan:Enis Kepkep

60 Su Projesi Sorumlu Üye: Enis Kepkep Bütçe : TL Sponsor: Hasan OkumuĢ Enis Kepkep BaĢlangıç: 15/07/ BitiĢ :15/11/2011

61 Anıtkabir Ziyareti Sorumlu: Rotaract BaĢkanı Meltem Sönmez Bütçe : TL Sponsor:Suha Çilmi Tarih: 04/11/2011

62 Mikro Kredi Sorumlu Üye: Güner Uysal Bütçe : TL Sponsor:Özgün ĠnĢaat Kulüp Bütçesi BaĢlangıç: 15/11/ BitiĢ :01/05/2012

63 Mini mini birler projesi Sorumlu Roteryen EĢleri: Filiz OkumuĢ Öznur BaĢaran Bütçe : TL Sponsor: KONDAġ Aġ EYÜBOĞLU OKULLARI BaĢlangıç: 15/09/ BitiĢ :15/06/2012

64 Köy Okulları onarım projeleri Sorumlu Üye: Erdal Balaban Bütçe : TL Sponsor:Roteryan EĢleri BaĢlangıç: 01/01/ BitiĢ :30/05/2012

65 Sağlıklı cocuklar için Kitap dağıtımı Sorumlu Üyeler: Mehmet Baldöktü Atilla ġengör Bütçe : TL Sponsor:Mehmet Baldöktü BaĢlangıç: 01/09/ /09/2011

66 Gazilere Ziyaret Sorumlu Üye: Bütçe : TL Sponsor:Firmalar Oben Baykal BaĢlangıç: 15/05/ BitiĢ :15/06/2012

67 Gençlik Hizmetleri BaĢkan : Atilla ġengör

68 Bursiyerlerle Toplantı Sorumlu Üye: Özer Karabay Bütçe : TL Sponsor: Luvi Diamond Eta Yapı Karabay ĠnĢaat BaĢlangıç: 09/09/ BitiĢ :25/09/2011

69 Gençler le Çanakkale Ziyareti Sorumlu Üye: Murat Tandoğan Bütçe : TL Sponsor: KULÜP ÜYELERi 250 TL veren her üye bir genci göndermiģ olacak. Hedef 36 öğrenci. BaĢlangıç: 16/09/ BitiĢ :18/09/2011

70 Gençlik Forumu Sorumlu Üye: Mehmet Özarslan Bütçe : TL Sponsor: Onko - Koçsel BaĢlangıç: ġubat 2012

71 RYLA Sorumlu Üye: Atilla ġengör Bütçe : TL Sponsor:Kulüp Bütçesi BaĢlangıç: 13/01/ BitiĢ :15/01/2012

72 Rotaractlarla ortak proje Sorumlu Üye: Serkan ġen Bütçe : TL Sponsor:Kafkas Kuyumculuk BaĢlangıç: 13/03/ BitiĢ :15/04/2012

73 İlk yardım Kursu Sorumlu Üye: Serdar Atukeren Bütçe : TL Sponsor:Serdar Atukeren Kulüp Bütçesi BaĢlangıç: 01/10/ BitiĢ 30/10/2011

74 4 lü Özdenetim Kompozisyon Yarışması Sorumlu Üye: Erhan Uludağ Bütçe : 500 TL Sponsor:Ġzomas BaĢlangıç: 01/11/ BitiĢ 30/11/2011

75 2420. Bölge Projesi 107. Yıl Balosu Sorumlu : Suadiye Rotary Kulübü Bütçe : TL Sponsor: Katılan Rotaryenler Tarih : 23/02/2012

76 hedeflerimiz.. Sevgili Dostlarım Biz Roteryanlar dünyanın en büyük sivil toplum kuruluģlarından birinin üyeleriyiz, ve kulübümüz için zaman harcıyoruz, hizmet için burdayız, icraat için burdayız..!!.. Yukarıdaki projelerin hepsini beraber gerçekleģtireceğimize inanıyorum. Sevgilerimle..

77 TEŞEKKÜR EDERİM

Suadiye Rotary Kulübü 2011 2012 Dönemi 2.Asamble

Suadiye Rotary Kulübü 2011 2012 Dönemi 2.Asamble Suadiye Rotary Kulübü 2011 2012 Dönemi 2.Asamble UR 2011 2012 BAŞKANI Kalyan Banerjee ve eģi UR Başkanı Konuşması Uluslararası 2011 2012 Teması Ġnsanlığı Ġçinizdeki Güçle Kucaklayın Başkan Kalyan Banerjee

Detaylı

Sakuji Tanaka ve Eşi

Sakuji Tanaka ve Eşi Suadiye Rotary Kulübü 2012 2013 2013 Dönemi 1.Asamble ÇALIŞMAK Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç

Detaylı

Suadiye Rotary Kulübü 2011 2012 Dönemi 3.Asamble

Suadiye Rotary Kulübü 2011 2012 Dönemi 3.Asamble Suadiye Rotary Kulübü 2011 2012 Dönemi 3.Asamble KULÜP BĠLGĠ FORMU Kulüp :Suadiye Rotary Kulübü BaĢkan :Hasan Lütfü OkumuĢ Sekreter :A.Aytaç Çamlıtepe Sayman :Ahmet BaĢaran GD BaĢkanı :M.Erdal Balaban

Detaylı

Suadiye Rotary Kulübü 2011 2012 Dönemi 4.Asamble

Suadiye Rotary Kulübü 2011 2012 Dönemi 4.Asamble Suadiye Rotary Kulübü 2011 2012 Dönemi 4.Asamble Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. KULÜP BĠLGĠ FORMU Kulüp :Suadiye Rotary Kulübü BaĢkan :Hasan Lütfü

Detaylı

Sakuji Tanaka ve Eşi

Sakuji Tanaka ve Eşi Suadiye Rotary Kulübü 2012 2013 2013 Dönemi 3.Asamble ÇALIŞMAK Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç

Detaylı

TOPLUMLARI GELİ TİRELİM KITALARI BİRLE TİRELİM. Rotary Uluslararası Başkanı

TOPLUMLARI GELİ TİRELİM KITALARI BİRLE TİRELİM. Rotary Uluslararası Başkanı TOPLUMLARI GELİ TİRELİM KITALARI BİRLE TİRELİM Ray KLINGINSMITH Rotary Uluslararası Başkanı Ahmet KARA 2420. Bölge Guvernörü Serdar DEVGE 11. Grup Guvernör Yardımcısı 2 En iyi bireyler, kendilerinden çok

Detaylı

SİLİVRİ ROTARY KULÜBÜ 2011 2012 DÖNEMİ ÇALIŞMA PROGRAMI

SİLİVRİ ROTARY KULÜBÜ 2011 2012 DÖNEMİ ÇALIŞMA PROGRAMI SİLİVRİ ROTARY KULÜBÜ 2011 2012 DÖNEMİ ÇALIŞMA PROGRAMI SİLİVRİ ROTARY KULÜBÜ 2011 2012 YILI 1. ASAMBLE GÜNDEM Asamble Açılışı / 19.oo Uluslar arası Rotary 2420 Bölge Güvernörü 2011-2012 13. Grup Güvernör

Detaylı

Ron D. BURTON. Uluslararası Rotary Başkanı. U.R. 2440 Bölge Guvernörü Esat KARDIÇALI. VII. Grup Guvernör Temsilcisi Erhan GÖKDAĞ

Ron D. BURTON. Uluslararası Rotary Başkanı. U.R. 2440 Bölge Guvernörü Esat KARDIÇALI. VII. Grup Guvernör Temsilcisi Erhan GÖKDAĞ Uluslararası Rotary Başkanı Ron D. BURTON U.R. 2440 Bölge Guvernörü Esat KARDIÇALI VII. Grup Guvernör Temsilcisi Erhan GÖKDAĞ Toplantı Yeri: Kordon Otel Çarşamba 12.30-14.00 En iyi bireyler, kendinden

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 DÖRTLÜ ÖZDENETÝM Düþündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptýklarýmýz Gerçeðe uygun mu? Ýlgililerin tümü için adil mi? Ýyi niyet

Detaylı

İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491

İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 Hizmetleriniz Dünyaya Armağan Olsun İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 BU HAFTA Toplantı No. : 993 / 18 Tarih, Saat : 10.11.2015, 12.30 Yer : Anemon Otel,

Detaylı

İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491

İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 Hizmetleriniz Dünyaya Armağan Olsun İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 BU HAFTA Toplantı No. : 994 / 19 Tarih, Saat : 18.11.2015, 12.30 Yer : Mesleki Eğitim

Detaylı

İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491

İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 Hizmetleriniz Dünyaya Armağan Olsun İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 BU HAFTA Toplantı No. : 988 / 13 Tarih, Saat : 06.10.2015, 12.30 Yer : Anemon Otel,

Detaylı

İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491

İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 Hizmetleriniz Dünyaya Armağan Olsun İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 BU HAFTA Toplantı No. : 989 / 14 Tarih, Saat : 13.10.2015, 12.30 Yer : Gölmarmara

Detaylı

UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE

UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE K.R.Ravindran UR Başkanı 2015-2016 Canan Ersöz UR 2430.Bölge Guvernörü 2015-2016 Hasan Karamustafaoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör

Detaylı

TOPLANTI YERİ : BURÇ BEST OTEL DEVAM ORANI : %50,00 (Geçici Devam Oranı) TOPLANTI SAATİ : 20:00 ÜYE SAYISI : 20

TOPLANTI YERİ : BURÇ BEST OTEL DEVAM ORANI : %50,00 (Geçici Devam Oranı) TOPLANTI SAATİ : 20:00 ÜYE SAYISI : 20 237. TOPLANTI - 23-09-2009.01.2009 TOPLANTI YERİ : BURÇ BEST OTEL DEVAM ORANI : %50,00 (Geçici Devam Oranı) TOPLANTI SAATİ : 20:00 ÜYE SAYISI : 20.08.2008 KONUK SAYISI : KATILAN ÜYE SAYISI : 10.2008 KONUK

Detaylı

İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü. 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası

İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü. 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası İçerik İçerik Rotary Hakkında İnsanlık için barış ve iyi niyet ile Kendinden Önce Hizmet Hizmet idealini gerçekleştirme Dostluğu Geliştirme

Detaylı

2013 2014 DÖNEMİ TOPLANTILARA GELEN KONUŞMACI LİSTESİ

2013 2014 DÖNEMİ TOPLANTILARA GELEN KONUŞMACI LİSTESİ 2013 2014 DÖNEMİ TOPLANTILARA GELEN KONUŞMACI LİSTESİ 1-) 4 TEMMUZ 2013 KURUCU BAŞKANIMIZ KADİR BARAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE ÜYELİK VE ÜYE NİTELİKLERİ 2-) 11 TEMMUZ ROTARY BÖLGE OKUMA YAZMA EĞİTİM KOMİTE

Detaylı

AKDENİZ ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ

AKDENİZ ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ U.R.2430 BÖLGE MERSİN-TÜRKİYE KURULUŞ :30.03.1993 CHARTER:26.12.1994 AKDENİZ ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ John Kenny Hasan Akduman Erdal Helvacıoğlu 2009-2010 UR Başkanı 2009-2010 UR 2430. 2009-2010 UR 2430.

Detaylı

Sayı. OR-AN Rotary Kulübü. Eylül. Kuruluş : 7 Ekim 1997. John Kenny UR Başkanı. Hasan Akduman Dönem Guvernörü 2009-2010. Zeynep Gökalp Dönem Başkanı

Sayı. OR-AN Rotary Kulübü. Eylül. Kuruluş : 7 Ekim 1997. John Kenny UR Başkanı. Hasan Akduman Dönem Guvernörü 2009-2010. Zeynep Gökalp Dönem Başkanı Sevgili Dostlarım, Dönemimizin 2 ayını geride bıraktık. Yaz aylarının güzel günlerini tatil ile değerlendiren dostlarımız artık Ankara ya döndüler. Çocukların okulları başladı. Sevgili Çocuklarımıza yeni

Detaylı

» 02 Nolu Toplantımız 10/07/2014 Katılım:10 Konuşmacı: Tarihi Piri Mehmet Paşa Cami İmamı Yemen ERDEM Konu: Ramazan

» 02 Nolu Toplantımız 10/07/2014 Katılım:10 Konuşmacı: Tarihi Piri Mehmet Paşa Cami İmamı Yemen ERDEM Konu: Ramazan » 01 Nolu Toplantımız 03/07/2014 Katılım:10 Geçmiş Dönem Başkanı Rtn.Aysel AKBULUT Konu:>2013-2014 Dönemi» 02 Nolu Toplantımız 10/07/2014 Katılım:10 Tarihi Piri Mehmet Paşa Cami İmamı Yemen ERDEM Konu:

Detaylı

ALSANCAK ROTARY KULÜBÜ BAŞKANIN MEKTUBU

ALSANCAK ROTARY KULÜBÜ BAŞKANIN MEKTUBU ALSANCAK ROTARY KULÜBÜ Kuruluş:14.04.1977 Charter:01.04.1980 BAŞKANIN MEKTUBU 2009-2010 DÖNEMİ U.R Başkanı: John KENNY U.R. 2440 Bölge Federasyon Başkanı: Selim YEGEN 8. Grup Federasyon Yardımcısı: Ömer

Detaylı

BAŞKAN : Özcan KALAYCI Bülent YILDIRIM BAŞKAN: SAYMAN : Nesrin FİDAN ÜYE : Figen GÖNEN. info@antalyafalezrotary.org KOMİTELER TOPLANTI BİLGİLERİ

BAŞKAN : Özcan KALAYCI Bülent YILDIRIM BAŞKAN: SAYMAN : Nesrin FİDAN ÜYE : Figen GÖNEN. info@antalyafalezrotary.org KOMİTELER TOPLANTI BİLGİLERİ Binota-Kalyan BANERJEE Nilüfer&İsmail KAHYAOĞLU Demet Salih PEKER Bilge & Özcan KALAYCI U.R ve BÖLGE YÖNETİMİ YÖNETİM KURULU U.R. BAŞKANI Binota Kalyan BANERJEE 2430 GUVARNÖRÜ Nilüfer İsmail KAHYAOĞLU

Detaylı

ÜYELER. 246. Toplantı Bilgileri. Konuklar. Rtn. Namık EREN Zafer KILIÇ Muhittin GÖKBULUT

ÜYELER. 246. Toplantı Bilgileri. Konuklar. Rtn. Namık EREN Zafer KILIÇ Muhittin GÖKBULUT KURULUŞ 29.04.2005 CHARTER 13.06.2006 2420. BÖLGE ÇORLU/TÜRKİYE John KENNY UR BAŞKANI Nuri ÖZGÜR UR 2420. Bölge Guvernörü Mehmet Sabri GÖRKEY 12. Grup Guvernör Yrd. Haftalık toplantı ve etkinlik raporu

Detaylı

KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 BÜLTEN NO : 531

KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 BÜLTEN NO : 531 KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI KALYAN BANERJEE 2440.BÖLGE GUVERNÖRÜ AHMET GÜRMERİÇ 7.GRUP GUVERNÖR YARDIMCISI FERSAN İŞBİTİREN KULÜP BAŞKANI S.MERAL ÇAPA AS BAŞKAN BEGÜM

Detaylı

Türk Rotary Ailesi, Atatürk ün Soylu Mirasının, Türk Devrimi, Laik ve Demokratik Cumhuriyetin Takipçisidir. 3/94

Türk Rotary Ailesi, Atatürk ün Soylu Mirasının, Türk Devrimi, Laik ve Demokratik Cumhuriyetin Takipçisidir. 3/94 BARIŞ ŞARKISI 2/94 Türk Rotary Ailesi, Atatürk ün Soylu Mirasının, Türk Devrimi, Laik ve Demokratik Cumhuriyetin Takipçisidir. 3/94 4/94 5/94 RON D. BURTON ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI 2013-2014 Uluslararası

Detaylı

Başkanın Mesajı BÜLTEN HAFTANIN SÖ ZÜ. Mutlu Günlerimiz

Başkanın Mesajı BÜLTEN HAFTANIN SÖ ZÜ. Mutlu Günlerimiz Mutlu Günlerimiz BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 20.06.2014 - Kulübün 1.412, Dönemin 1. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye

Detaylı

ANKARA-OSTİM ROTARY KULÜBÜ. Sevgili Dostlarım,

ANKARA-OSTİM ROTARY KULÜBÜ. Sevgili Dostlarım, 2015-2016 DÖNEMİ KULÜP BÜLTENİ NO : 1 ( Temmuz 2015 ) ANKARA-OSTİM Sevgili Dostlarım, K.R. (Ravi) RAVİNDRAN Uluslararası Rotary Başkanı 2015 2016 Dönemi Canan ERSÖZ UR.2430. Bölge Guvernörü 2015 2016 Dönemi

Detaylı

2430. BÖLGE ANKARA OSTİM ROTARY KULÜBÜ http://www.ostimrotary.org.tr Yazışma Adresi : 30. Sok. no: 113 Ostim ANKARA Tel: 385 15 23 / Faks: 354 79 61 e-mail: cenkaraca@tnn.net / otkur@hotmail.com 11. Grup

Detaylı

GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ

GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ ROTARY HİZMETLERİNİZLE GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ KURULUŞ : 24.01.2001 ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI GARY C.K.HUANG 2440. BÖLGE GUVERNÖRÜ MECİT ISCE 7.GRUP GUVERNÖR YARDIMCISI BEGÜM ŞANLI KULÜP BAŞKANI NEJAT

Detaylı

BÜLTEN. Aynı dili konuşamayabiliriz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, dinimiz ve rengimizde farklı olabilir.

BÜLTEN. Aynı dili konuşamayabiliriz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, dinimiz ve rengimizde farklı olabilir. Mutlu Günlerimiz BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 15.07.2014 - Kulübün 1.415, Dönemin 4. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye

Detaylı

İSTANBUL MARMARA ROTARY KULÜBÜ Kuruluş Tarihi 11 Nisan 1978 Charter Tarihi 26 Mart 1980

İSTANBUL MARMARA ROTARY KULÜBÜ Kuruluş Tarihi 11 Nisan 1978 Charter Tarihi 26 Mart 1980 ROTARY Tarih:17.02/2014 Pazartesi Sevgili Rotaryen Dostlarımız, Dönemimizin 32 uncu, Kulübümüzün 1743 ıncı Toplantısını 17.02.2014 tarihinde Marmara Yelken Kulübü nde gerçekleştirdik. Guvernör Yardımcımız

Detaylı

Defne Rotary Kulübü TOPLANTI BİLGİLERİ. U.R. Başkanı : Kalyan BANERJEE. U.R. 2430. Bölge Guvernörü : İsmail KAHYAOĞLU

Defne Rotary Kulübü TOPLANTI BİLGİLERİ. U.R. Başkanı : Kalyan BANERJEE. U.R. 2430. Bölge Guvernörü : İsmail KAHYAOĞLU U.R. Başkanı : Kalyan BANERJEE U.R. 2430. Bölge Guvernörü : İsmail KAHYAOĞLU 8.Grup Guvernör Yardımcısı : Emine PEHLİVAN Defne Rotary Kulübü TOPLANTI BİLGİLERİ TARİH : 29-05-2012 TOPLANTI SAYISI : 822

Detaylı

NİSAN AYI ROTARY TAKVİMİNDE DERGİ AYIDIR U.R. DÖNEM BAŞKANI JOHN KENNY, 2420.BÖLGE GUVERNÖRÜ NURİ ÖZGÜR 10.GRUP GUVERNÖR YARDIMCISI ALİ RIZA ERSOY

NİSAN AYI ROTARY TAKVİMİNDE DERGİ AYIDIR U.R. DÖNEM BAŞKANI JOHN KENNY, 2420.BÖLGE GUVERNÖRÜ NURİ ÖZGÜR 10.GRUP GUVERNÖR YARDIMCISI ALİ RIZA ERSOY 10.GRUP GUVERNÖR YARDIMCISI ALİ RIZA ERSOY KULÜP DEVAM DEĞERLERİ ( 4 Aylık ) Dönem Aylar Toplantı sayısı Katılım % 2009 ARALIK 5 %58 2010 OCAK 4 %66 2010 ŞUBAT 4 %63 2010 MART 5 %55 2010 NİSAN Devam Durumu

Detaylı

2009-2010 Dönem Kulüp Bülteni

2009-2010 Dönem Kulüp Bülteni 2009-2010 Dönem Kulüp Bülteni U. Rotary Başkanı 2420 Bölge Guvernörü Guv. Yrd. 6. Gr. Kulüpler Kulüp Başkanı RAY KLINGINSMITH AHMET KARA ŞERİF ENSARİ Derneğin Yaşı Kuruluş Tarihi Charter Tarihi Dernek

Detaylı

GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ

GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ ROTARY HİZMETLERİNİZLE GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ KURULUŞ : 24.01.2001 ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI GARY C.K.HUANG 2440. BÖLGE GUVERNÖRÜ MECİT ISCE 7.GRUP GUVERNÖR YARDIMCISI BEGÜM ŞANLI KULÜP BAŞKANI NEJAT

Detaylı

UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE

UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE K.R.Ravindran UR Başkanı 2015-2016 Canan Ersöz UR 2430.Bölge Guvernörü 2015-2016 Hasan Karamustafaoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE John F.Germ UR Başkanı 2016-2017 Güner İnci UR 2430.Bölge Guvernörü 2016-2017 Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd.

Detaylı

gölcük rotary kulübü

gölcük rotary kulübü gölcük rotary kulübü Kuruluş Tarihi : 19.03.1993 Charter Tarihi : 23.04.1997 2012013 DÖNEMİ Sakuji Tanaka UR. BAŞKANI 2012-2013 Dönemi Rtn. Sait FEYZİOĞLU UR. 2420 Bölge Guvernörü 2012-2013 Dönemi Rtn.Nuri

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ DÖNEMİ BÜLTENİ

İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ DÖNEMİ BÜLTENİ İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ 2016-17 DÖNEMİ BÜLTENİ Bülten No:15 Kulüp Toplantı No: 885 Dönem Toplantı No:15 Toplantı Tarihi: 8.11.2016 www.atasehirrotary.org U.R. Başkanı: John Germ U.R. 2420. Bölge

Detaylı

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu 2420. BÖLGE İSTANBUL MASLAK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ 14.04.1993

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu 2420. BÖLGE İSTANBUL MASLAK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ 14.04.1993 K.R Ravindran 2015-16 President,UR Kulüp Toplantı No: 1088 Dönem Toplantı No: 16 Bülten No: 16 Toplantı Yeri :Maslak Steinberger Otel Toplantı Tarihi: 11 Kasım 2015 Toplantı Saati :12:00 13:30 Hizmetlerinizi

Detaylı

AKDENĐZ ROTARY KULÜBÜ BÜLTENĐ

AKDENĐZ ROTARY KULÜBÜ BÜLTENĐ U.R.2430 BÖLGE MERSĐN-TÜRKĐYE KURULUŞ :30.03.1993 CHARTER:26.12.1994 AKDENĐZ ROTARY KULÜBÜ BÜLTENĐ Wilfred J. Wilkinson Ali Gökben Ahmet Atakan 2007-2008 UR Başkanı 2007-2008 UR 2430. 2007-2008 UR 2430.

Detaylı

- HAFTALIK KULÜP BÜLTENİ

- HAFTALIK KULÜP BÜLTENİ Sakuji TANAKA U.R. Başkanı 2012 13 Murat ÖZ U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2012 13 Oya GALİ 3. Grup Guvernör Yardımcısı - HAFTALIK KULÜP BÜLTENİ Adres: İnönü Cad. Önen Pasajı Antakya, Hatay Tel/Faks: (326)

Detaylı

İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 Bülten No: 32

İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 Bülten No: 32 İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440 BÖLGE Kuruluş:26051996 Charter:01111998 ID:51491 Bülten No: 32 2440 Bölge Guvernörü V Bölge Guvernör Yardımcısı Çiiğli RK Dönem Başkanı BU HAFTA ToplanR No Tarih, Saat Yer

Detaylı

Defne Rotary Kulübü TOPLANTI BİLGİLERİ. U.R. Başkanı : Kalyan BANERJEE. U.R Bölge Guvernörü : İsmail KAHYAOĞLU

Defne Rotary Kulübü TOPLANTI BİLGİLERİ. U.R. Başkanı : Kalyan BANERJEE. U.R Bölge Guvernörü : İsmail KAHYAOĞLU U.R. Başkanı : Kalyan BANERJEE U.R. 2430. Bölge Guvernörü : İsmail KAHYAOĞLU 8.Grup Guvernör Yardımcısı : Emine PEHLİVAN Defne Rotary Kulübü TOPLANTI BİLGİLERİ TARİH : 20-03-2012 TOPLANTI SAYISI : 812

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA

TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA NO : 1543 TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA TARİHİ : 25.08.2015 Salı Saat: 12.00 YERİ : Kordon Otel KONU : ÖZEL RYLA PROJELERİ KONUŞMACI : Rtn. Kökten Ulaş Birant NOT : Toplantımız eşli olacaktır. Katılım

Detaylı

GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ

GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ ROTARY HİZMETLERİNİZLE IŞILDASIN GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ KURULUŞ : 24.01.2001 ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI GARY C.K.HUANG 2440. BÖLGE GUVERNÖRÜ MECİT ISCE 7.GRUP GUVERNÖR YARDIMCISI BEGÜM ŞANLI KULÜP BAŞKANI

Detaylı

Temmuz ayı ile birlikte kolları sıvadık ve hep birlikte ROTARY ile yaşamları değiştirmek için yola çıktık.

Temmuz ayı ile birlikte kolları sıvadık ve hep birlikte ROTARY ile yaşamları değiştirmek için yola çıktık. Değerli Rotary Ailem, Rotaract ve İnteract Kardeşlerim, Yılın son ayını bitirdiğimiz ve yepyeni umutlarla, yepyeni bir yıla başlamanın heyecanını yaşadığımız bu günlerin hepimiz için sağlık ve neşe içinde

Detaylı

İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 Bülten No: 26

İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 Bülten No: 26 İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440 BÖLGE Kuruluş:26051996 Charter:01111998 ID:51491 Bülten No: 26 2440 Bölge Guvernörü V Bölge Guvernör Yardımcısı Çiiğli RK Dönem Başkanı BU HAFTA ToplanQ No Tarih, Saat Yer

Detaylı

HAFTALIK KULÜP BÜLTENİ TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA. KONU : 9 EYLÜL KONUŞMACI : Rtn. Hüsnü İLERİ NOT : Katılım durumunuzu bildirmeniz rica olunur.

HAFTALIK KULÜP BÜLTENİ TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA. KONU : 9 EYLÜL KONUŞMACI : Rtn. Hüsnü İLERİ NOT : Katılım durumunuzu bildirmeniz rica olunur. TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA NO : 1545 TARİHİ : 08.09.2015 Salı Saat: 12.00 YERİ : Kordon Otel KONU : 9 EYLÜL KONUŞMACI : Rtn. Hüsnü İLERİ NOT : Katılım durumunuzu bildirmeniz rica olunur. GEÇEN HAFTA

Detaylı

MERSİN ROTARY KULÜBÜ

MERSİN ROTARY KULÜBÜ Mersin Rotary Kulübü Bölge: UR 2430 Kuruluş: 07.09.1972 Charter: 11.04.1980 Kulüp No: 13364 MERSİN ROTARY KULÜBÜ 2015-2016 / 02.09.2015 09.09.2015 13.01.2016 19.08.2015 12.08.2015 22.07.2015 14.07.2015

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Haziran 2015 Bülteni. UR 2015 2016 Başkanı. K.R. Ravindran. 2420.Bölge Guvernörü. Mufit Ülke ve Sema Ülke. Mehmet Sabri ve Aylin Görkey

Haziran 2015 Bülteni. UR 2015 2016 Başkanı. K.R. Ravindran. 2420.Bölge Guvernörü. Mufit Ülke ve Sema Ülke. Mehmet Sabri ve Aylin Görkey Haziran 2015 Bülteni UR 2015 2016 Başkanı Değerli Rotaryen Dostlarım, Kulübümüz kısa Haziran ayı bölgemizde çok yoğun bir şekilde yapılan devir teslim töreniyle noktalamadan önce devir aldıım bu görevin

Detaylı

İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ

İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440 BÖLGE Kuruluş:26051996 Charter:01111998 ID:51491 Bülten No: 951 2440 Bölge Guvernörü V Grup Guvernör Yardımcısı Çiiğli RK Dönem Başkanı TOLGA NASUH ARAN BU HAFTA Toplan/

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA

TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA NO : 1537 TARİHİ : 14.07.2015 Salı YERİ : Kordon Otel SAATİ : 12:00 KONU : BİZBİZE NOT : 21 Temmuz Salı günü derneğimizin OLAĞAN GENEL KURUL Toplantısı yapılacaktır. Yeterli

Detaylı

ETKİLİ ROTARY KULÜPLERİ PLANLAMA REHBERİ

ETKİLİ ROTARY KULÜPLERİ PLANLAMA REHBERİ ETKİLİ ROTARY KULÜPLERİ PLANLAMA REHBERİ Etkin Rotary Kulüpleri için Planlama Rehberi gelecek yıl için hedefler saptanmasında kulüplere yardımcı olacak bir araçtır. Kulüp Liderlik Planı na dayanmaktadır.

Detaylı

GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ

GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ KURULUŞ : 24.01.2001 ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI GARY C.K.HUANG 2440. BÖLGE GUVERNÖRÜ MECİT ISCE 7.GRUP GUVERNÖR YARDIMCISI BEGÜM ŞANLI KULÜP BAŞKANI NEJAT TEZOL AS BAŞKAN MERT MACİT

Detaylı

ORTAKÖY ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ

ORTAKÖY ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ ORTAKÖY ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ Kuruluş : 29 Eylül 1997 Charter : 10 Haziran 1999 Rtn.Haluk ULUSOY Dönemi 2420.Bölge Guvernörü Rtn.Refiye ERİŞÇİ Dönem Başkanı Rtn.Ron D.BURTON Dönemi R.I President Toplantı

Detaylı

İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 Bülten No: 36

İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 Bülten No: 36 İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440 BÖLGE Kuruluş:26051996 Charter:01111998 ID:51491 Bülten No: 36 2440 Bölge Guvernörü V Bölge Guvernör Yardımcısı Çiiğli RK Dönem Başkanı BU HAFTA ToplanR No Tarih, Saat Yer

Detaylı

BURSA ÇEKİRGE ROTARY KULÜBÜ

BURSA ÇEKİRGE ROTARY KULÜBÜ Toplantı Yeri : PODYUM DAVET Kuruluş Tarihi : 28.02.2003 Toplantı Gün /Saati : Salı 19.30 Chartered : 10.02.2004 Kulüp No : 64494 Sevgili Dostlarım, BAŞKAN IN MEKTUBU UR. Başkanı John F. GERM UR. 2440

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA. KONU : Kulüp Projelerinin Görüşülmesi KONUŞMACI : BİZBİZE NOT : Katılım durumunuzu bildirmeniz rica olunur.

TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA. KONU : Kulüp Projelerinin Görüşülmesi KONUŞMACI : BİZBİZE NOT : Katılım durumunuzu bildirmeniz rica olunur. TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA NO : 1544 TARİHİ : 01.09.2015 Salı Saat: 12.00 YERİ : Kordon Otel KONU : Kulüp Projelerinin Görüşülmesi KONUŞMACI : BİZBİZE NOT : Katılım durumunuzu bildirmeniz rica olunur.

Detaylı

KASIM AYI ROTARY DE VAKIF AYIDIR.

KASIM AYI ROTARY DE VAKIF AYIDIR. KASIM AYI ROTARY DE VAKIF AYIDIR. 1905 yılında kurulan Uluslararası Rotary (UR), zaman ilerledikçe, başarılı olması ve ayakta kalabilmesi için sağlam bir finansal desteğe ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç

Detaylı

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE John F.Germ UR Başkanı 2016-2017 Güner İnci UR 2430.Bölge Guvernörü 2016-2017 Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd.

Detaylı

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE John F.Germ UR Başkanı 2016-2017 Güner İnci UR 2430.Bölge Guvernörü 2016-2017 Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd.

Detaylı

ANKARA-OSTİM ROTARY KULÜBÜ

ANKARA-OSTİM ROTARY KULÜBÜ 2013-2014 DÖNEMİ KULÜP BÜLTENİ NO : 4 (EKİM) BAŞKANIN MEKTUBU Değerli Dostlar Ron D.BURTON Uluslararası Rotary Başkanı 2013 2014 Dönemi Gürkan OLGUNTÜRK 2430. Bölge Guvernörü 2013 2014 Dönemi N.Altan ARSLAN

Detaylı

BAġKAN : Özcan KALAYCI. SAYMAN : Nesrin FĠDAN ÜYE : Figen GÖNEN. info@antalyafalezrotary.org KOMĠTELER TOPLANTI BĠLGĠLERĠ

BAġKAN : Özcan KALAYCI. SAYMAN : Nesrin FĠDAN ÜYE : Figen GÖNEN. info@antalyafalezrotary.org KOMĠTELER TOPLANTI BĠLGĠLERĠ Binota-Kalyan BANERJEE Nilüfer&Ġsmail KAHYAOĞLU Demet Salih PEKER Bilge & Özcan KALAYCI Kuruluş 13 Mart 2007 Charter 30 Mayıs 2007 Dönem: 2011-2012 Tarih: 27.12.2011 Sayı: 26 U.R ve BÖLGE YÖNETĠMĠ YÖNETĠM

Detaylı

Uluslararası Rotary 2430. Bölge 2013-2014 Dönemi Başkanlar Eğitim Semineri(BES) ve Eğitim Asamblesi Antalya da yapıldı.

Uluslararası Rotary 2430. Bölge 2013-2014 Dönemi Başkanlar Eğitim Semineri(BES) ve Eğitim Asamblesi Antalya da yapıldı. Uluslararası Rotary 2430. Bölge 2013-2014 Dönemi Başkanlar Eğitim Semineri(BES) ve Eğitim Asamblesi Antalya da yapıldı. UR 2430. Bölge 2013-2014 Dönemi Bes ve Eğitim Asamblesi 3-7 Nisan 2013 de Antalya

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 DÖRTLÜ ÖZDENETÝM Düþündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptýklarýmýz Gerçeðe uygun mu? Ýlgililerin tümü için adil mi? Ýyi niyet

Detaylı

gölcük rotary kulübü

gölcük rotary kulübü gölcük rotary kulübü Kuruluş Tarihi : 19.03.1993 Charter Tarihi : 23.04.1997 2012013 DÖNEMİ Sakuji Tanaka UR. BAŞKANI 2012-2013 Dönemi Rtn. Sait FEYZİOĞLU UR. 2420 Bölge Guvernörü 2012-2013 Dönemi Rtn.Nuri

Detaylı

GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ

GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ KURULUŞ : 24.01.2001 ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI K. R. RAVİ RAVİNDRAN 2440. BÖLGE GUVERNÖRÜ REHA AKIN 8.GRUP BAŞKAN YARDIMCISI SÜREYYA PERÇİN KULÜP BAŞKANI MERT MACİT AS BAŞKAN AYDA

Detaylı

KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 BÜLTEN NO : 453 ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI RAY KLİNGİNSMİTH 2440.BÖLGE GUVERNÖRÜ YEŞİM YÖNEY

KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 BÜLTEN NO : 453 ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI RAY KLİNGİNSMİTH 2440.BÖLGE GUVERNÖRÜ YEŞİM YÖNEY KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 TOPLUM HİZMETLERİ KOMİTESİ TANKUT KARABACAK REYHAN ÖZLEN ÖZGÜR ARKUN MESLEK HİZMETLERİ KOMİTESİ ERCAN ÇELİKKAYA COŞKUN ERENAY GENÇLİK HİZMETLERİ KOMİTESİ MERT MACİT

Detaylı

UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE

UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE K.R.Ravindran UR Başkanı 2015-2016 Canan Ersöz UR 2430.Bölge Guvernörü 2015-2016 Hasan Karamustafaoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör

Detaylı

OSNABRÜCK KARDEŞ KENT ELÇİMİZ VE ÇANAKKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT BİRİMİ TEMSİLCİMİZ RESMİ TOPLANTIMIZDA KONUĞUMUZ OLDU

OSNABRÜCK KARDEŞ KENT ELÇİMİZ VE ÇANAKKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT BİRİMİ TEMSİLCİMİZ RESMİ TOPLANTIMIZDA KONUĞUMUZ OLDU OSNABRÜCK KARDEŞ KENT ELÇİMİZ VE ÇANAKKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT BİRİMİ TEMSİLCİMİZ RESMİ TOPLANTIMIZDA KONUĞUMUZ OLDU Osnabrückte bulunan Rotary Kulüplerimiz ile iletişimimizi güçlendirme programı hazırlayan

Detaylı

KULÜP DUYURULARI. KULÜP DEVAM DEĞERLERİ ( 4 Aylık ) Dönem Aylar Toplantı sayısı Katılım % 2010 MART 5 %55 2010 NİSAN 4 %50 2010 MAYIS 3 %49

KULÜP DUYURULARI. KULÜP DEVAM DEĞERLERİ ( 4 Aylık ) Dönem Aylar Toplantı sayısı Katılım % 2010 MART 5 %55 2010 NİSAN 4 %50 2010 MAYIS 3 %49 KULÜP DEVAM DEĞERLERİ ( 4 Aylık ) Dönem Aylar Toplantı sayısı Katılım % 2010 MART 5 %55 2010 NİSAN 4 %50 2010 MAYIS 3 %49 2010 HAZİRAN 5 %47 2010 TEMMUZ Devam Durumu Top.Sayısı 4 Ort.% Toplantı Tar. Katılım

Detaylı

Toplantı Ajandası. Arnavutköy RK, Büyükçekmece RK, E-Club Türkiye, Haliç RK ve Galata Rotary Kulüpleri EŞLİ ve Ortak. Konu: Dağdan iple iniş

Toplantı Ajandası. Arnavutköy RK, Büyükçekmece RK, E-Club Türkiye, Haliç RK ve Galata Rotary Kulüpleri EŞLİ ve Ortak. Konu: Dağdan iple iniş Dedeman Gayrettepe Oteli ıstanbul, Türkiye E-Mail: info@galatasarayrotary.org Web: www.galatasarayrotary.org Arnavutköy RK, Büyükçekmece RK, E-Club Türkiye, Haliç RK ve Galata Rotary Kulüpleri EŞLİ ve

Detaylı

BURSA ÇEKİRGE ROTARY KULÜBÜ Toplantı No : 363 Tarih : 02/11/2010

BURSA ÇEKİRGE ROTARY KULÜBÜ Toplantı No : 363 Tarih : 02/11/2010 Kuruluş Tarihi : 28.02.2003 Chartered : 10.02.2004 Kulüp No : 64494 En iyi bireyler, Kendilerinden çok ait olduğu toplumu dü ünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına, ya amını adayan insanlardır.

Detaylı

NO: 04 2015-2016 DÖNEMİ KULÜP BÜLTENİ

NO: 04 2015-2016 DÖNEMİ KULÜP BÜLTENİ 2015-2016 DÖNEMİ KULÜP BÜLTENİ NO: 04 Hizmetleriniz dünyaya armağan olsun Bölge : UR2430 Kuruluş : 30.03.1993 Charter : 16.12.1994 - no : 3498 UR Başkanı : K. R. Ravindan UR 2430 Bölge Guvernörü : Canan

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA

TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA NO : 1538 TARİHİ : 21.07.2015 Salı YERİ : Kordon Otel SAATİ : 12:00 KONU : 21 Temmuz Salı günü Klübümüzün GENEL KURUL toplantısı yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanabilmesi

Detaylı

KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 BÜLTEN NO : 535

KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 BÜLTEN NO : 535 KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI KALYAN BANERJEE 2440.BÖLGE GUVERNÖRÜ AHMET GÜRMERİÇ 7.GRUP GUVERNÖR YARDIMCISI FERSAN İŞBİTİREN KULÜP BAŞKANI S.MERAL ÇAPA AS BAŞKAN BEGÜM

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA

TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA NO : 1540 TARİHİ : 04.08.2015 Salı Saat: 12.00 YERİ : Kordon Otel KONU : Dünden Bugüne Türkiye de Alışveriş Merkezleri KONUŞMACI : Rtn. Şükrü Cem AKÇAY NOT :Katılım durumunuzu

Detaylı

KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 BÜLTEN NO : 466-467 ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI RAY KLİNGİNSMİTH 2440.BÖLGE GUVERNÖRÜ YEŞİM YÖNEY

KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 BÜLTEN NO : 466-467 ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI RAY KLİNGİNSMİTH 2440.BÖLGE GUVERNÖRÜ YEŞİM YÖNEY KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 TOPLUM HİZMETLERİ KOMİTESİ TANKUT KARABACAK REYHAN ÖZLEN ÖZGÜR ARKUN MESLEK HİZMETLERİ KOMİTESİ ERCAN ÇELİKKAYA COŞKUN ERENAY GENÇLİK HİZMETLERİ KOMİTESİ MERT MACİT

Detaylı

GELECEK HAFTA Toplantı No. : 853 / 24 Tarih, Saat : 25.12.2012, 12.30

GELECEK HAFTA Toplantı No. : 853 / 24 Tarih, Saat : 25.12.2012, 12.30 2440 BÖLGE Kuruluş:26051996 Charter:01111998 ID:51491 BU HAFTA Toplantı No : 852 / 23 Tarih, Saat : 18122012 12:30 Konu : Hizmet Projelerimiz ve Dostluk Etkinliklerimiz Konuşmacı : - 2440 Bölge Guvernörü

Detaylı

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE John F.Germ UR Başkanı 2016-2017 Güner İnci UR 2430.Bölge Guvernörü 2016-2017 Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd.

Detaylı

İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 Bülten No: 27

İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 Bülten No: 27 İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440 BÖLGE Kuruluş:26051996 Charter:01111998 ID:51491 Bülten No: 27 2440 Bölge Guvernörü V Bölge Guvernör Yardımcısı Çiiğli RK Dönem Başkanı BU HAFTA ToplanR No Tarih, Saat Yer

Detaylı

İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ

İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440 BÖLGE Kuruluş:26051996 Charter:01111998 ID:51491 Bülten No: 930 2440 Bölge Guvernörü V Grup Guvernör Yardımcısı Çiiğli RK Dönem Başkanı TOLGA NASUH ARAN BU HAFTA Toplan-

Detaylı

GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ

GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ KURULUŞ : 24.01.2001 ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI K. R. RAVİ RAVİNDRAN 2440. BÖLGE GUVERNÖRÜ REHA AKIN 8.GRUP BAŞKAN YARDIMCISI SÜREYYA PERÇİN KULÜP BAŞKANI MERT MACİT AS BAŞKAN AYDA

Detaylı

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu 2420. BÖLGE İSTANBUL MASLAK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ 14.04.1993

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu 2420. BÖLGE İSTANBUL MASLAK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ 14.04.1993 K.R Ravindran 2015-16 President,UR Kulüp Toplantı No: 1089 Dönem Toplantı No: 17 Bülten No: 17 Toplantı Yeri :Maslak Cumhuriyet Koleji Toplantı Tarihi: 18 Kasım 2015 Toplantı Saati :10:00 15:30 Hizmetlerinizi

Detaylı

Rotary Kulübü, 1.2 milyon Rotaryen ile dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu

Rotary Kulübü, 1.2 milyon Rotaryen ile dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu ROTARY e HOŞ GELDİNİZ! ULUSLARARASI ROTARY Dünyada 200 den fazla ülke, 33.000 Rotary Kulübü, 1.2 milyon Rotaryen ile dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu Rotary Misyonu iyi niyet ve dostluk meslekte

Detaylı

İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 Bülten No: 49

İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 Bülten No: 49 İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440 BÖLGE Kuruluş:26051996 Charter:01111998 ID:51491 Bülten No: 49 2440 Bölge Guvernörü V Bölge Guvernör Yardımcısı Çiiğli RK Dönem Başkanı BU HAFTA ToplanQ No Tarih, Saat Yer

Detaylı

OR-AN ROTARY KULÜBÜ. Kuruluş : 7 Ekim 1997. Sakuji Tanaka UR BAŞKANI 2012 2013. Murat ÖZ 2430.BÖLGE GUVERNÖRÜ 2012-2013

OR-AN ROTARY KULÜBÜ. Kuruluş : 7 Ekim 1997. Sakuji Tanaka UR BAŞKANI 2012 2013. Murat ÖZ 2430.BÖLGE GUVERNÖRÜ 2012-2013 OR-AN ROTARY KULÜBÜ Kuruluş : 7 Ekim 1997 Sayı : 1 01 Temmuz 31 Temmuz Sevgili Rotary Ailem, Sakuji Tanaka UR BAŞKANI 2012 2013 Murat ÖZ 2430.BÖLGE GUVERNÖRÜ 2012-2013 Selim SOYDEMİR 11. Grup Guvernör

Detaylı

UR 2420. BÖLGE İSTANBUL MASLAK ROTARY KULÜBÜ 4. ASAMBLESİ 13.12.200 6

UR 2420. BÖLGE İSTANBUL MASLAK ROTARY KULÜBÜ 4. ASAMBLESİ 13.12.200 6 UR 2420. BÖLGE İSTANBUL MASLAK ROTARY KULÜBÜ 4. ASAMBLESİ 13.12.200 6 D Ö N E M LOGOSU 1.2 MİLYON ROTARYEN; BERABERCE DAHA PARLAK BİR GELECEK İÇİN DOSTLUK VE HİZMETLE ÖNDER OLUNUZ. 2006-2007 ULUSLARARASI

Detaylı

Sevgili Rotary Ailem merhaba,

Sevgili Rotary Ailem merhaba, Sevgili Rotary Ailem merhaba, Eylül ayında Toplum Liderleri Geliyor adlı projemize kaynak yaratabilmek için Spa Sağlık projemizi gerçekleştirdik.projemize katılan üyelerimiz ve yakınları aktiviteyi çok

Detaylı

UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE

UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE K.R.Ravindran UR Başkanı 2015-2016 Canan Ersöz UR 2430.Bölge Guvernörü 2015-2016 Hasan Karamustafaoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör

Detaylı

UR 2420. BÖLGE MASLAK ROTARY KULÜBÜ 2011-2012 2.ASAMBLESĐ 20.07.2011

UR 2420. BÖLGE MASLAK ROTARY KULÜBÜ 2011-2012 2.ASAMBLESĐ 20.07.2011 UR 2420. BÖLGE MASLAK ROTARY KULÜBÜ 2011-2012 2.ASAMBLESĐ 20.07.2011 Uluslararası Dönem Başkanımız İnsanlığı içinizde ki güçle kucaklayın. Kalyan BANERJEE 2420. BÖLGE 2011-2012 DÖNEM GUVERNÖRÜ 1952 yılında

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA

TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA TOPLANTI BİLGİLERİMİZ BU HAFTA NO : 1539 TARİHİ : 24.07.2015 Cuma Saat :20.00 YERİ : Ege Çeşme Sitesi Havuzbaşı Restaurant Çeşme KONU :Eşli üye katılım töreni. NOT :24 Temmuz da yapılacak toplantı nedeni

Detaylı

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE John F.Germ UR Başkanı 2016-2017 Güner İnci UR 2430.Bölge Guvernörü 2016-2017 Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd.

Detaylı

İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ

İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440 BÖLGE Kuruluş:26051996 Charter:01111998 ID:51491 Bülten No: 940 2440 Bölge Guvernörü V Grup Guvernör Yardımcısı Çiiğli RK Dönem Başkanı TOLGA NASUH ARAN BU HAFTA Toplan/

Detaylı

İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 Bülten No: 29

İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 Bülten No: 29 İZMİR- ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440 BÖLGE Kuruluş:26051996 Charter:01111998 ID:51491 Bülten No: 29 2440 Bölge Guvernörü V Bölge Guvernör Yardımcısı Çiiğli RK Dönem Başkanı BU HAFTA ToplanQ No Tarih, Saat Yer

Detaylı

2440. BÖLGE ÇEŞME ROTARY KULÜBÜ HAFTALIK BÜLTENİ

2440. BÖLGE ÇEŞME ROTARY KULÜBÜ HAFTALIK BÜLTENİ 2440. BÖLGE ÇEŞME ROTARY KULÜBÜ HAFTALIK BÜLTENİ Uluslararası Rotary Başkanı Sakuji TANAKA 2440. Bölge Guvernörü Güneş ERTAŞ 7. Grup Guvernör Yardımcısı M. Hüdai MORAL Kulüp Başkanı Ilgaz NACAKOĞLU Asbaşkan

Detaylı