T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2011 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2011 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2011 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2 GİRİŞ Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamuda kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, ayrıca hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak, ayrıca kamu bütçelerinim hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve kontrolünü yapmak şeklinde tanımlanan Kamu Mali Yönetimi çağdaş mali yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisi haline gelmiştir. Günümüzde birçok ülke bu hedefe ulaşmak ve aynı mali dilde konuşabilmek amacıyla uluslararası standartlara göre hazırlanmış kamu mali yönetim sistemleri konusunda reform çalışmalarına başlamışlardır. Nitekim, ülkemizde de yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde tarihinde yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçilmiştir. Bu kapsamda, anılan kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini her yıl temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükmüne yer verilmiştir. Bu bağlamda, Bakanlığımızın 2011 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği faaliyetler, bütçe durumu, ikinci altı aya ilişkin tahmin, beklenti ve hedefleri içeren 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2

3 I- BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bütçe uygulanmasında serbest bırakılan ödenekler Dış Temsilciliklere ön ödeme (avans) suretiyle gönderilmekte olup, bu ödeneklerin harcamaya dönüşmesi ve muhasebe kayıtlarına alınması yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, aşağıdaki tablolarda yer alan harcamalar Maliye Bakanlığının sistemine yansıyan harcamalar olup Bakanlığımızın gerçek harcaması bu rakamların üzerindedir. Ocak-Haziran 2011 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Dışişleri Bakanlığına 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen toplam ,00 TL ödeneğin % 39,54 ü olan TL yılın ilk yarısında harcanmıştır yılına baktığımızda ise TL olarak gerçekleşen Bakanlığımız bütçesinin 1. altı aylık döneminde bütçe ödeneğinin % 42 si olan TL harcama gerçekleşmiştir Personel Giderleri Sosyal Güv.Dev.P.Gid Mal ve Hizmet Alım Gd Cari Transferler Sermaye Giderleri Borç Verme Toplam Bakanlığımızın Ocak-Haziran dönemindeki Bütçe Uygulama Sonuçları aşağıdaki grafik ve tablolarda gösterilmiştir. I. Altı Aylık Gerçekleşmeler Toplam Ödenek Harcama Oran(%)

4 Toplam Ödenek Harcama Oran (%) Personel Giderleri Bakanlık bütçesine 2011 yılı personel giderleri için TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 52,99 u olan TL harcanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise personel giderlerine başlangıç ödeneğinin %55,93 ü olan TL harcanmıştır. 01-PERSONEL GİDERLERİ BÖ Harcama Harcama Oranı(%) Memurlar ,96 Sözleşmeli Personel ,65 İşçiler ,52 Geçici Personel ,61 TOPLAM ,99 Mal ve Hizmet Alımları Bakanlığımız bütçesinin mal ve hizmet alımları giderleri kalemine TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 26,51 i olan TL harcanmıştır yılında ise TL ödenek tahsis edilmiş ve 1. 6 aylık dönemde anılan ödeneğin % 39,67 si olan TL harcanmıştır. Mal ve hizmet alımları grubunda yer alan yolluk, tedavi ve görev giderlerini kapsayan Diğer Giderler için tahsis edilmiş olan TL ödeneğin ü harcanmıştır. Bu da bu amaçla tefrik edilmiş olan ödeneğin %54 ünün ilk altı aylık dönemde harcanmış olduğunu göstermektedir yılında tahsis edilen ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle mal ve hizmet alımları ekonomik kaleminden ek ödenek taleplerimiz Maliye Bakanlığına iletilmiştir. 4

5 Mal ve hizmet alımı giderlerinin alt kalemleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 03- MAL VE HİZMET ALIMLARI BÖ Harcama Harcama Oranı(%) Kırtasiye Alımı Su Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Hizmet Alımları Haberleşme Giderleri Kiralar Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal Alım Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım Onarım G. Diğer Giderler Diğer (Özel Ödenek) * 107 TOPLAM ,5 * Özel ödeneğin harcama miktarı sisteme yansımamıştır. (avans+harcama) Bakanlığımız bütçesinin yaklaşık 2/3 si Dış Temsilciliklere tahsis edilen ödenekten oluşmaktadır. Dış Temsilciliklerimizin harcamaları ise döviz kurları esas alınarak yapıldığından döviz kurlarındaki dalgalanmalar ikinci altı aylık dönemde, başlangıç ödeneklerinin aşılmasında etkili olabilmektedir. Ayrıca, temsil ve tanıtma kançılarya ve ikametgah kiralama giderleri ile diğer harcamalar grubunda bulunan yolluk giderlerinde, 2010 yılında yapılan harcamalar da göz önünde bulundurulduğunda, 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımız bütçesinin mal ve hizmet alım giderlerine tahsis edilen ödeneklerin yetersiz kalacağı aşikardır.

6 Sermaye Giderleri Bakanlığımıza 2011 yılı için TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin TL si Haziran ayı sonu itibariyle harcanmış, TL si Bayındırlık ve İskan Bakanlığına aktarılmış, TL ödenek ise harcanmak üzere dış temsilciliklere avans olarak gönderilmiş olup, yapılan harcamalar henüz Maliye Bakanlığının sistemine gider olarak yansımamıştır. Ayrıca, ilk altı aylık dönemde ihtiyaçlar doğrultusunda sermaye giderleri tertibine yedek ödenek talep edilmiş ve anılan Bakanlıkça TL lik ödenek ilave edilmiştir. II- OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN VE TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE PLANLANAN FAALİYETLER A) YURT İÇİNDE YAPILAN İŞLER Bakanlık yeni yerleşkesi ile arşiv ve haberleşme binası inşaatı ve onarımı için toplam TL ödenek Bayındırlık ve İskan Bakanlığına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır. Bakanlığımız taşıt ihtiyacını karşılamak amacıyla 1. 6 aylık dönemde, 1 i kamyonet ve 5 i otomobil olmak üzere toplam 6 adet araç satın alınmış olup, söz konusu harcama ,62 TL olarak gerçekleşmiştir aylık dönemde alımı düşünülen 1 adet minibüs ve bir adet otobüs için toplam TL tutarında harcama yapılması öngörülmektedir. B) YURT DIŞINDA YAPILAN İŞLER SATIN ALMA Yurtdışı temsilciliklerimizin taşıt ihtiyacını karşılamak amacıyla 2011 yılı 1. 6 aylık dönemde toplam 21 adet güvenlik önlemsiz taşıtın alınabilmesini teminen ,21 TL harcama gerçekleştirilmiştir aylık dönemde alımı planlanmış olmakla birlikte bugüne kadar çeşitli nedenlerden ötürü alım işlemleri yapılamamış toplam 3 adet güvenlik önlemli binek otomobil ile 2 binek otomobil, 1 arazi binek tipi taşıt ve 1 minibüs için, 2. 6 aylık dönemde yaklaşık TL tutarında harcama yapılması öngörülmektedir Dış temsilciliklerimizin güvenlik önlemli makam taşıtı ihtiyacının karşılanması amacıyla 2011 yılı 1. 6 aylık dönemde satın alınan toplam 5 taşıt için yapılan harcama miktarı ,19 TL olarak gerçekleşmiştir. Dış temsilciliklerimizin güvenlik önlemli servis taşıtı ihtiyacının karşılanması amacıyla 2. 6 aylık dönemde toplam 6 araçlık alım için yaklaşık TL tutarında harcama yapılması öngörülmektedir. Toplam 16 temsilciğimizde; Atina Büyükelçiliği, Boston Başkonsolosluğu ve New York Başkonsolosluğu Türkevi için bina, Tirana Büyükelçiliği için ise arsa satın alınması olmak üzere, kıymet takdiri, arsa ölçüm hizmetleri, noter ücreti, komisyon bedeli, rayiç bedel tespiti ve arsa 6

7 alınmasına ilişkin avukatlık hizmetleri dahil olmak üzere toplam TL harcama yapılmıştır. Ayrıca 53 temsilciliğimizin ihtiyaçları doğrultusunda voip, telefon santrali, jeneratör, modem, Ups cihazı, kompresör ile bunların gerektirdiği mal ve malzeme alımları için ,41 TL harcama gerçekleştirilmiştir. İNŞAAT İŞLERİ Abuja Büyükelçiliği ve Doha Büyükelçiliği için yeni yerleşke inşaatı, Astana Büyükelçiliği ve Berlin Büyükelçiliği hizmet binası inşaatı, Mainz Başkonsolosluğu hizmet binası ve ikametgah binası inşaatı ile İslamabad Büyükelçiliği personel lojmanı inşaatlarına yönelik olarak yapılan harcamalar başta olmak üzere yaklaşık 10 temsilciliğimizde; müşavirlik hizmetleri, kontrollük hizmetleri, zemin etüdü, plankote hazırlatılması, arsanın geometrik etüdünün yaptırılması, ikametgah onarımı ve inşaat avansı olarak toplam TL harcama yapılmıştır. BÜYÜK ONARIM İŞLERİ 2010 yılının 1. 6 aylık döneminde ikametgah ve kançılarya bina onarım giderine ilişkin 14 temsilciliğimize TL ödeme yapılmıştır yılının 1. 6 aylık döneminde ise toplam 21 temsilciliğimizde ikametgah ve kançılarya bina onarım giderleri yaklaşık %57 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir. E-PASAPORT PROJESİ E-Pasaport Projesi Bakanlığımızla eşgüdüm halinde esasen İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. E-Pasaport başvurularının yurtdışında, konsolosluk işlemi yapan tüm temsilciliklerimiz tarafından alınabilmesi için gerekli donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar ile e-pasaport uygulaması hakkında temsilciliklerimizde görevli memurlara yönelik teknik eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu çerçevedeki harcamaların 2011 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. BİLİŞİM İŞLERİ 2011 yılının 1. 6 aylık döneminde sunucu, bilgisayar ve çevre birimleri başta olmak üzere muhtelif mamul mal alımlarına ilişkin olarak, tahsis edilen toplam ,00 TL ödeneğin ,06 TL si merkez birimlerimiz ile dış temsilciliklerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmıştır. Yılın 2. 6 aylık döneminde ise, bilgisayar, monitör, yazıcı, tarayıcı, dizüstü bilgisayar, çelik kasa, evrak imha makinesi alımlarına ilişkin olarak yapılması planlanan ödemeleri teminen, mevcut yurtdışı ödeneğimizin tamamının ( ,00 TL) kullanımı öngörülmektedir. Haberleşme Güvenliği Şubemizce altyapı çalışmaları yürütülmekte olan online kapalı haberleşme yazılımının tamamlanmasını müteakip, muhtelif sayıda özel donanımlı sunucu

8 bilgisayar ve çevre birimlerine ihtiyaç duyulacaktır. Söz konusu malzemeler için gerekebilecek toplam miktarın ,00 TL'yi bulacağı öngörülmektedir. Güvenlik ve kurumsal işletim lisanslarının da güncellenmesi uygulamasına devam edilecektir ve bu kapsamda ,00 TL'lik bir ödeneğe gereksinim duyulabilecektir. Merkez ve/veya yurtdışı teşkilatımızdaki kullanım ömürlerini tamamlamak üzere olan ve kapasitesi yetersiz kalan 15 adet sunucu sistemlerinin yenilenmesi öngörülmekte olup, bu işlemin tahmini maliyetinin ,00 TL'yi bulacağı öngörülmektedir. Bakanlığımız bilişim altyapısı içerisinde kullanılmakta olan Belge Arşiv, Bilgi Bankası, Medya Arşiv, E-Konsolosluk, Konsolosluk.Net, Analitik Bütçe, Personel, Bakanlık internet, Dış temsilcilikler internet sitelerinin Dışişleri.Net adıyla tek bir çatı altında (portal) toplanabilmesi için yazılım çalışmaları sürmektedir. Bunun yaklaşık maliyeti ,00 TL civarında olacaktır. Microsoft Premier Destek Hizmeti alımına yıl sonuna kadar devam edilecektir. Bunun toplam maliyeti ,00 TL olacaktır. Konsolosluk.NET (konsolosluk.gov.tr) yazılımı için ,00 TL ve bu kapsamda kurumsal uygulama geliştirme altyapısı projesi için ,00 TL ödenmesi öngörülmektedir. Öngörülemeyen diğer gayri maddi hak alımları ve diğer ihtiyaçların karşılanabilmesi için de ,00 TL civarında bir ödeneğe gereksinim duyulabilecektir. TEMSİLCİLİK ve PERSONEL İŞLERİ 2011 yılı 1. 6 aylık dönemde toplamda 4 büyükelçilik (Lusaka, Maputo, Nuakşot, Harare) ve 1 başkonsolosluk (Juba) faaliyete geçirilmiştir. Aynı dönemde toplam 5 büyükelçilik (Banjul, Windhoek, Libreville, Quito, Naypidav) ve 1 başkonsolosluk (Meşhed) kuruluş kararnameleri çıkartılmıştır yılı 1. 6 aylık dönemde 109 memur, merkez teşkilatımızda görevli 21 sözleşmeli personel ve yurt dışı teşkilatımızda görevli 126 sözleşmeli personelin ataması gerçekleştirilerek göreve başlamaları sağlanmıştır. MALİ YÖNETİM ve İÇ KONTROL Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilen bütçe ödenekleri Ocak ayında harcama birimlerine bildirilmiştir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 3) uyarınca hazırlanan Ayrıntılı Harcama Programı vizelenmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Vizelenen Program doğrultusunda her ay, 3 aylık dönemde serbest bırakılan ödenekler için ödenek gönderme belgeleri düzenlenmekte ve ilgili birimlerin onayına sunulmasının akabinde, mfa.net sisteminde ilgili birimlere ödenek tahsisleri yapılmıştır. Harcama birimlerinin üçer aylık nakit talepleri her ay konsolide edilerek Hazine Müsteşarlığına iletilmektedir. İkinci 6 aylık dönemde söz konusu taleplere ilişkin uygulamaya devam edilecektir. Bakanlığımız 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve 2010 Yılı Bakanlığımız Kesin Hesap Tasarısı hazırlanmış olup Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. 8

9 Uygunluk Bildirimi alındıktan sonra, TBMM, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmek üzere tasarının basımı yapılacaktır. Bakanlığımızın dönemi bütçesi hazırlıklarına başlanılmış olup, harcama birimlerimizde bütçe tekliflerini hazırlamakla görevlendirilmiş personele gruplar halinde eğitim verilmiştir. Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, dönemi Bütçe Çağrısı ve Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan makro politikalar, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar esas alınarak bütçe teklifleri hazırlanıp ilgili yerlere iletilecektir. Eylül ayında Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında yapılacak görüşmeler neticesinde tasarının nihai halini almasının akabinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurula sunulmak üzere 2012 Yılı Bütçe Kanun Tasarısının basımı gerçekleştirilecektir. Harcama Birimlerimizin serbest bırakma, revize, aktarma ve yedek ödenek taleplerinden uygun görülenler Maliye Bakanlığına iletilmiş ve söz konusu taleplerden, 43 adet aktarma, 18 adet revize, 25 adet ek ödenek işlemi anılan Bakanlıkça gerçekleştirilmiştir. Yılsonuna kadar bu tür taleplerin artacağı tahmin edilmektedir Yılı Bakanlığımız bütçesinde yer alan ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli kullanılmasına itina gösterilmektedir. Bu amaçla harcama birimlerinin ilk altı aylık dönemde harcama ve ödenek durumlarını gösteren Bütçe Uygulama Sonuçları na ilişkin raporlar düzenlenerek ilgili birimlere gönderilmiştir. Aralık ayı sonuna kadar bu tür bilgilendirmelerin yapılmasına devam edilecektir. Mali yönetim ve kontrol faaliyetlerinin Bakanlığımızda etkin bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Dışişleri Merkez Saymanlık Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığınca kontrol, denetim veya inceleme ile kesin hükme bağlama neticesinde açılan kamu zararı dosya sayısı 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle adet olmuştur. Söz konusu dosyalardan adedi tahsil edilerek kapatılmıştır. Tahsilatına devam edilen dosya sayısı 543 tür. Takip ve tahsili mümkün olmayan 10 adet dosya ise zamanaşımına uğradığından, terkini için Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Tablo Yıllar İtibariyle Kamu Zararı Tahsilatı (Adet) 2006 yılında açılan dosya sayısı yılında açılan dosya sayısı yılında açılan dosya sayısı yılında açılan dosya sayısı yılında açılan dosya sayısı yılı ilk altı ayda açılan dosya sayısı 723 Toplam Kapanan dosya sayısı Tahsilatına devam edilen dosya sayısı 543 Terkin için bekleyen dosya sayısı 10

10 Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi uyarınca Bakanlığımız çalışmalarının kamu iç kontrol standartlarına uyumunu sağlamak üzere Bakanlığımızda etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması amacıyla 2011 yılında çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımız faaliyetlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere bir siyasi süreç olarak AFGM bünyesinde yürütülen bir devlet/hükümet başkanının ülkemizi ziyareti, idari süreç olarak da İMAD bünyesinde yürütülen, arsa satın alınması ve yeni inşaat yapımı süreçlerinin analizleri yapılmış, çalışma toplantıları ile edinilen bilgiler çerçevesinde süreç akış şemaları oluşturulmuştur. Bakanlığımızda mevcut bulunan kontrol sisteminin, etkili bir iç kontrol sistemine dönüştürülmesi amacıyla yapılması gereken faaliyetler ve iyileştirme önerileri, İKAD, DİAB, BTED temsilcileri ile pilot iş süreçleri çalışmalarında da AFGM ve İMAD ın temsilcilerinin iştirak ve katkıları ile alınan bilgiler ve diğer kamu kurumlarında yürütülen çalışmalardan edinilen tecrübeler ışığında, danışman firma tarafından belirlenmiş ve Bakanlığımız Taslak İç Kontrol Eylem Planı ve Raporu hazırlanmıştır. İç Kontrol standartlarına uyum çalışmalarına İKDB koordinasyonunda devam edilmektedir. Bakanlığımız Taslak İç Kontrol Eylem Planı ve Raporu hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmiş, taslak eylem planı ve raporda önerilen faaliyetlerin sorumlu birimler tarafından gözden geçirilmesi ve üzerinde mutabık kalınan faaliyetlerden seçim yapılarak belirlenecek faaliyetlere ilişkin çalışmaların hangi zaman diliminde gerçekleştirilebileceği hususundaki görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir. İlgili birimlerden alınan bilgi ve değerlendirmeler sonucunda Bakanlığımızın nihai eylem planı hazırlanarak Üst Yöneticinin onayı ile Maliye Bakanlığına iletilmesi, ayrıca yapılan çalışmaların genel bir değerlendirmesinin yapılması amacıyla taslak eylem planı ve raporda yer alan bilgilerle ilgili olarak birimlerimize bir sunum yapılması planlanmaktadır. Eylem planının Üst Yönetici tarafından onaylanmasını müteakip koordinasyon değerlendirme ve izleme çalışmaları Başkanlığımızca yürütülecektir. Iç kontrol sisteminin anlamı, önemi ve gerekliliği konusunda yöneticilere ve personele yönelik sürekli eğitimler verilerek, iç kontrol konusunda el kitabı şeklinde personeli bilgilendirmek amaçlı dökümanlar oluşturulacaktır. Bakanlığımız İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi gereğince, Bakanlığımızın yatırımlara ilişkin ihale işlem dosyaları, sözleşme tasarıları, ödenek gönderme ve aktarma belgeleri, seyahat kartı listeleri, tazminat ve yan ödeme cetvelleri ile yurt dışında görevli personelin kira katkısı talepleri tespit edici, önleyici ve düzeltici kontrollere tabi tutularak bunların ön mali kontrolleri yapılmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımız personeline ödenen tazminat ve yan ödeme cetvelleri, seyahat kartı listeleri, sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri, yurt dışında görevli personelimizin kira katkısı talepleri başkanlığımızca kontrol edilmiş ve vize işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız yeni teşkilat Kanunu kapsamında mali haklarda yapılan değişiklikler çerçevesinde, Bakanlığımız yurtdışı personeline (sözleşmeli personel dahil) yapılan yurtdışı maaş ödemelerine ilişkin bordrolar ile aile yardımı bildirimleri ve sözleşme ücretlerini gösteren cetveller Başkanlığımız tarafından mali kontrole tabi tutulmuştur. 10

11 Bakanlığımız, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin, Ödeme Emri Belgesi ve Eklerinin Dönemsel Mali Kontrol İşlemleri başlıklı 27 nci maddesinde belirlenen yetki çerçevesinde, mali işlemlerde birimler arası uygulama birliği sağlanması ve mali mevzuatın takibi ile risk unsurları dikkate alınarak, yönergede belirtilen giderlere ait ödeme emri belgeleri ve eklerinin Başkanlığımız tarafından dönemsel mali kontrol işlemlerine tabi tutulmasına devam edilecektir.

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2009 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2009 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2009 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2009

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 0 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR... 3

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2008 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe sürecinde mali disiplini

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2013 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

II-AMAÇ VE HEDEFLER...

II-AMAÇ VE HEDEFLER... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I-GENEL BİLGİLER... 2 A-MİSYON VE VİZYON... 2 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 Yetki ve Sorumluluk... 3 Görevleri... 3 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-ÖRGÜT YAPISI... 6 2-FİZİKİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Görev, Yetki, İlke ve Sorumluluklar... 2 C. İdareye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2009 BAŞKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kalkınma planları

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2007 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2014 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 2 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2008 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 1-8

Detaylı

ŞUBAT 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

ŞUBAT 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÜNDEM 1. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na Genel Bakış 2. Bütçe Hazırlık ve Uygulama 3. Yatırım Hazırlama ve İzleme 2 KAMU MALİ YÖNETİMİN DÜZENLEDİĞİ

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý

T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý 2009 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2009 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 MART 2010 Adres Dikmen Cad.

Detaylı