2014 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) BİRİM FAALİYET RAPORU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 23/01/2015 E-POSTA ADRESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) BİRİM FAALİYET RAPORU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 23/01/2015 E-POSTA ADRESİ"

Transkript

1 2014 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİMİ: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HAZIRLAYAN: Mustafa AKILLIOĞLU RAPOR TARİHİ 23/01/2015 ONAYLAYAN: Av. R. Nedret KUNT Hukuk Müşaviri TELEFON NUMARASI - Dahili E-POSTA ADRESİ TELEFON NUMARASI - Dahili E-POSTA ADRESİ 0(322) (322) (322) (322)

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Hukuk Müşavirliğine İlişkin Bilgiler. 1- Fiziksel Yapı. 2- Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 4- İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi. D- Diğer Hususlar... II- AMAÇ ve HEDEFLER. A- Hukuk Müşavirliğinin Amaç ve Hedefleri. B- Temel Politikalar ve Öncelikler. C- Diğer Hususlar... III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler.. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.. 3- Mali Denetim Sonuçları. 4- Diğer Hususlar. B- Performans Bilgileri.. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi. 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler.. B- Zayıflıklar.. C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER..

3 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Çukurova Üniversitesi Hukuk Müşavirliği, görev, yetki ve sorumluluğu dahilinde tesis ettiği idari işlem ve eylemlerinde, hukukun tecellisinde, özveriyle, doyurucu ve nitelikli hizmet verme gayreti içinde, herkese eşit mesafede, statüsünün gerektirdiği tarafsızlığı koruyarak iş üretmeye çalışmış olup, Üniversitemizin tüm kesimleri ile iletişim ve işbirliği içerisinde, sahip olduğu misyonu tüm çalışanlarının becerisi, dinamizmi ve çalışma heyecanıyla yerine getirme yolunda çaba sarfetmiştir. Hukukun üstünlüğü ilkesine uygun davranmayı topluma olan sorumluluklarından birisi olarak gören bir anlayışla, 2014 yılında da salt danışma birimi değil, Üniversitenin hak ve menfaatlerinin savunulmasında, hukuksal değerlendirmelerinde mevzuatın ve hukukun genel ilkeleri doğrultusunda icra birimi olarak faaliyet göstermiştir. Arz ederim. Av. Nedret KUNT Hukuk Müşaviri 3

4 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyonumuz Aktif personel yapısı ve hizmet amaçlı politikası ile, Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışıyla yürütebilmelerinin temini bakımından her türlü hukuki hizmeti vermek, hukuki ilişki ve ihtilafları Üniversitemizin menfaatleri gözetilerek çözüme kavuşturmaktır. Vizyonumuz Görev, yetki ve sorumluluk alanı dahilindeki hizmetleri, Anayasamızda düzenlenmiş olan Hukuk Devleti ilkesi doğrultusunda, sorumluluğunun bilincinde, sahip olduğu birikimini gelişen ve değişen teknolojiyi de kullanarak çalışmalarına yansıtmak, hızlı, güvenilir hizmet anlayışıyla, Üniversitemiz içinde ve diğer Üniversiteler arasında saygın bir yer edinmektir. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar YETKİ : 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK nın 26.maddesi kapsamında Üniversite İdari Teşkilatı içinde yer alan Hukuk Müşavirliği, Üniversitemizin, personel, öğrenci, üçüncü kişi ve/veya kurumlarla olan uyuşmazlıklarında, adli ve idari yargı mercileri önünde vekil sıfatıyla temsil edilmesini, haklarının savunulmasını sağlamakla ve Üniversitemizin idari tasarruflarının, yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında ve diğer hukuki konularda danışmanlık yapmakla görevli bir birim olup, vekil müvekkil ilişkisi mevzuat hükümleri ile belirlenmiştir. GÖREV : Üniversitemizin, personel, öğrenci, üçüncü kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve/veya uyuşmazlıklarında, adli ve idari mercilerde haklarını savunmak, üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesinde idareye yardımcı olmak, Üniversitemizin faaliyet alanı dahilinde bulunan hizmetlere ilişkin, İdari ve Akademik birimlerin karşılaştığı hukuki sorunlar ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, anılan birimlerin, yazılı veya sözlü istekleri üzerine, kendileriyle işbirliği yapılarak sözleşme, protokol, şartname, ibraname ve sair belgelerin hazırlanmasında yardımcı olmak, Üniversitemizin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirlerin zamanında alınmasına yardımcı olmak, Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından ve/veya Rektörlüğümüz aleyhine açılan dava ve icra takiplerini Kurum adına takip etmek, sonuçlandırmak, dava ve icra takiplerinde idareyi temsil etmek, Kurumun amaçlarının gerçekleştirmesi, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin amacıyla öneride bulunmak, teklifleri hazırlamak, yönetmelik, genelge vs. gibi düzenleyici işlem tasarıları hazırlamak veya hazırlanan tasarıları hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek, idari ve hukuki konularda danışmanlık yapmak olup, işlemlerin hukuki emniyet içinde daha süratli ve teknik olarak yürütülmesini sağlamak uzmanlığa dayalı öncü ve dinamik bir birim olmak temel amacıdır. SORUMLULUK : Müşavirliğimizin yetki ve görev alanı dahilindeki işlemlerin, tesisi ve çalışmaların yürütülmesinde gizlilik esaslarına ve/veya mevzuat hükümlerine aykırı hareket etmesi, ilgililerin birinci derecede kişisel sorumluluğu sonucunu doğurmaktadır. 4

5 Müşavirliğimiz hizmetlerinin yürütülmesine, çalışma usul ve esaslarına yönelik, Üniversitemiz üst yöneticisi/kurulları tarafından yürürlüğe konulmuş yönetmelik, yönerge, iç genelge v.b. yoktur. C. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı Müşavirliğimiz, Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsünde bulunan Rektörlük binası 3. katında hizmet vermektedir. Müşavirliğimizin sürekli artan iş yükü yoğunluğu nedeniyle ortaya çıkan fiziki mekan yetersizliği, personelin sistemli ve verimli çalışmasını menfi yönde etkileyen bir unsur olarak görülmektedir Eğitim Alanları Derslikler Müşavirliğimize tahsis edilmiş sosyal alan bulunmamaktadır İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Servis Çalışma Odası Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: Adet Ambar Alanı: m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: 1 Adet Arşiv Alanı: 25 m Atölyeler Atölye Sayısı: Adet Atölye Alanı: m2 5

6 2- Örgüt Yapısı 124 sayılı KHK nin 26. maddesinde, Üniversite İdari teşkilatı arasında sayılan Müşavirliğimiz, Rektörlük ve Genel Sekreterliğe bağlı bir birim olup, 1 Hukuk Müşaviri, 5 avukat, 5 büro personeli ile çalışmalarını yürütmektedir. Sürekli artan iş yükü karşısında personel sayımızın da, iş yüküne paralel olarak arttırılması gerekmektedir. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT ŞEMASI HUKUK MÜŞAVİRİ AVUKAT AVUKAT AVUKAT AVUKAT AVUKAT BÜRO PERSONELİ 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müşavirliğimiz bilgi ve teknoloji kaynaklarından mümkün olduğunca etkin faydalanmaya çalışmaktadır. Bilgi ve teknoloji kaynakları, işlem süreçlerinin hızlandırılması etkinlik ve verimliliğin artmasında önemli rol oynamaktadır. Müşavirliğimizin tüm bilgisayarları, kurulan ağ sistemi sayesinde birbirleri ile bilgi alışverişi yapabilmektedir. Hizmet verimliliğinin ve kalitesinin artırılması, bilginin depolanması, derlenmesi, ihtiyaç halinde tekrar kullanıma sunulması ve sahip olunan bilgilerin diğer kişi, kurum ve kurumlarla paylaşılmasını sağlayacak DİJİTAL DÖNÜŞÜM projesinin hayat geçirilmesi ile hizmet verimliliği artacaktır. Hukuk Müşavirliğimiz görevini yürütürken mevzuata, yargı kararlarına ve hukuki makalelere internet üzerinden ulaşmakta ayrıca kitaplığında bulunan hukuk kaynaklarından istifade etmektedir. İcra takip dosyalarının takibi için internet destekli İcra Dava Takip Programı ve Mevzuat ve İçtihat Programı kullanılmaktadır. 6

7 3.1- Yazılımlar Windows xp, 2000, icra pro, 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 10 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 0 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı: Adet Elektronik Yayın Sayısı: Adet 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler İnsan Kaynakları 7

8 4.7- İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler 3. 3 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 8

9 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde İdari Hizmetler Üniversite İdari Teşkilatı içinde yer alan Hukuk Müşavirliğinin görevleri, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı KHK nin 26. Maddesinde, Üniversitenin, personel, öğrenciler, üçüncü kişi ve/veya kurumlarla olan anlaşmazlık ve/veya uyuşmazlıklarında, adli ve idari mercilerde haklarını savunmak, üniversitenin tasarruflarının, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesinde idareye yardımcı olmak, verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek olarak sayılmış olup, Müşavirliğimiz bu kapsamda Üniversitemize bağlı birimlerce tesis edilen işlemler ile, hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmekte, Üniversitemizin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirlerin zamanında alınması, anlaşma ve sözleşmelerin, bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmakta, Adli ve İdari davalarda gerekli cevapları hazırlamakta, icra takiplerini yürütmekte, Üniversitenin tüm birimlerinde tesis edilen her türlü eylem ve işlemin mevzuat hükümleri doğrultusunda, hukukun genel ilkelerine, eşitliğe ve adalete uygun olarak tesis edilmesi yolunda gayret sarfetmektedir. 5.4-Diğer Hizmetler Davlarla İlgili Faaliyet Bilgileri İDARİ DAVALAR İdari ve Akademik Öğrenci Vatandaş Toplam 2014 Yılı yılı içinde işlem gören dava sayısı 89 ADLİ DAVALAR 2014 Yılında İdare Aleyhine Açılan Dava Sayısı Yılı İtibariyle Devam eden dava sayısı Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Hukuk müşaviri, harcama yetkilisi olup, danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini yürütme görevi yanında, birimin hiyerarşik düzenini sağlamakta ve müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesini organize etmektedir. 9

10 Müşavirliğimizde görevli beşi avukat ve 5 personel görev yetki ve sorumlulukları dahilindeki hizmetleri, mevzuat hükümlerine ve etik değerlere uygun olarak yerine getirmekte, bilgi üretiminde ve hizmet sunumunda, tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. Müşavirlik bünyesindeki faaliyetlerin yürütülmesine yönelik olarak faaliyetlerin belgelendirilmesi ve işlemlerin kaydedilmesini temin bakımından, dosyalama, arşiv sistemi oluşturulmuş olup, yürütülen faaliyetlere ve işlemlere ilişkin yazışmalar, hiyerarşik kademeler tarafından kontrole tabi tutulacak biçimde dosyalanmakta, mevzuat hükümlerine aykırılığı önleyici ve düzeltici iç kontroller gerçekleştirilmektedir. İc ve dış iletişim için gerekli mekanizmalar geliştirilmiş olup, yöneticilere ve ilgililere doğru ve güvenilir bilgi akışı sağlanmaktadır. D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Hukuk Müşavirliğinin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar Amaç 1 Tüm hizmet alanlarımıza, hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle yürürlükteki mevzuata uygun olarak daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak. Amaç 2 Hedef 1 Stratejik Hedefler Yetki ve görev alanı dahilindeki işlemlerin tesisi ve çalışmaların yürütülmesinde, hukukun üstünlüğü ilkesine ve hukuk kurallarına uyulması konusunda toplumsal bilinci oluşturmak, bilgiye erişimi kolaylaştırmak, ilgili birimleri özendirici hukuki temelli uygulamalar ile tüm işlem ve eylemlerin hukuk kuralları içerisinde kalmasını sağlamak, birimler arasında koordinasyon ve işbirliğini arttırıcı düzenlemeler yapmak, eğitim amaçlı özendirici faaliyetlerde bulunmaktır. 10

11 Müşavirliğimizin hizmet kalitesini ve hizmet verimliliğini en üst düzeyde sürdürebilmek amacıyla, çağdaş yönetim tekniklerinden yararlanılarak, çalışanların bilgi, beceri, motivasyon ve memnuniyetlerinin arttırılacağı imkanları oluşturmak. Kısa vade: Müşavirliğimiz hizmetlerinin en az %90 oranında elektronik ortamda yürütülmesine yönelik olarak makineteçhizat ve yazılım programlarını 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak ve/veya yenilemek. Hedef 2 Orta vadede: Müşavirliğimizin kurum içi yazışmalarını elektronik ortamda yürüterek kaynak ve zaman tasarrufu ile birlikte hizmette verimliliği ve etkinliği sağlamak. Hedef 3 Orta vadede: Müşavirliğimizce sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan, görev alanı ile ilgili genel nitelikteki hukuki danışmanlık hizmetlerini, internet web sayfasında tüm birimlerin ortak kullanımına açarak, hukuki yorum gerektiren ve uygulanması halinde menfaat çatışması nedeniyle ihtilaf konusu olabilecek işlemleri en aza indirmek. Hedef 4 Sürekli Takip: Mevzuat ve uygulama değişiklikleri nedeniyle güncel bilgilerin takibi için Müşavirliğimiz kaynak başvuru kitapları ile bilgi programlarının güncellenmesi. B. Temel Politikalar ve Öncelikler Hukuk Müşavirliğimiz; görev, yetki ve sorumluluk alanı dahilindeki işlemleri, Anayasamızda düzenlenmiş olan Hukuk Devleti ilkesi doğrultusunda, sorumluluğunun bilincinde, hızlı, güvenilir, günümüz teknolojik gelişmelerine uygun olarak yerine getirmeye özen göstererek çalışmalarını sürdürmektedir. Yetki ve görev alanı dahilindeki işlemlerin tesisi ve çalışmaların yürütülmesinde, hukukun üstünlüğü ilkesine ve hukuk kurallarına uyulması konusunda toplumsal bilinci oluşturmak, bilgiye erişimi kolaylaştırmak, ilgili birimleri özendirici hukuki temelli uygulamalar ile tüm işlem ve eylemlerin hukuk kuralları içerisinde kalmasını sağlamak, birimler arasında koordinasyon ve işbirliğini arttırıcı düzenlemeler yapmak, eğitim amaçlı özendirici faaliyetlerde bulunmak temel politikası ve öncelikleri arasındadır. C. Diğer Hususlar Kurum avukatlarının hukuki statülerinin ve özlük haklarının olması gereken seviyeye çıkarılması, mesleğin onurunun korunması ile eş değerde olup, bu yönde kamuoyu oluşturulması hedeflerimiz arasındadır. 11

12 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Müşavirliğimizin 2014 yılı bütçesi ,00 TL olup, 2014 yılında harcamaların yıl sonu toplam ödeneğine oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. Müşavirliğimiz Sayıştay denetimine bağlı olup yıl içinde sorguya alınmış harcama veya ilama bağlanmış borç bulunmamaktadır. 1.1-Bütçe Giderleri 2014 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI TL BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , , , , PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , ,57 GERÇEK. ORANI 05 - CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları Müşavirliğimizin tüm satın alma ve harcamalarında nihai karar yetkisi harcama yetkilisi sıfatıyla Hukuk Müşavirine aittir. Müşavirliğimizin Tüketime Yönelik Mal ve Mal. Alımları Giderlerinden; (03.2) (03.3), (03.5), (03.07) ve ( ) harcama kalemlerine tahsisi edilen ödeneklerden yapılan giderlere ilişkin harcama ve tahakkuk işlemleri belge düzenleyicisi ve harcama yetkilisinin yetki ve sorumluluğunda yürütülmektedir. 12

13 Müşavirliğimizin hizmetlerinin yürütülmesini teminen bütçenin, mahkeme harç ve giderleri kalemine konulan ödeneğin kullanımı, Müşavirliğimiz mutemedi tarafından aylık avans kullanılmak suretiyle yapılmaktadır. Aylık kullanılacak avans miktarı bir ay boyunca yürütülmesi ön görülen hizmetlerin yoğunluğuna göre tespit edilerek belirlenir. Böylece fazla avans çekilerek devlet parasının gereksiz yere mutemedin uhdesinde kalması önlenmiş olmaktadır. Harcama yapılabilmesi için yürütülecek hizmetin yarasal harcamayı zorunlu kılması şartı aranır. Bu zorunluluk harcama yapılmadan önce işi takip eden, harcamayı yapan ve harcama yetkilisi tarafından üçlü kontrolle denetlenmektedir. Hizmet için harcama yapılması kaçınılmaz hale gelmiş ise yapılan harcama hizmete ilişkin yapıldığını tevsik amacıyla mutemet tarafından geçerli belgelere bağlanmak zorundadır. Bir ay boyunca yapılan harcamalara ilişkin belgeler mutemet tarafından tanzim edilerek sırasıyla belge düzenleyicisi ile harcama yetkilisine sunulur ve gerekli incelemeler sonunda yapılan harcamalar alınan avans miktarından düşülerek varsa kalan avans tutarı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırılır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca harcamanın mevzuata uygunluğu yönünde inceleme ile avans kapatma işlemi sonuçlandırılır. Müşavirliğimizin iç denetim ve kontrollerinde; harcama işlemlerinden harcama yetkilisi sorumludur. 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Bilgileri FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre -- Konferans -- Panel -- Seminer -- Açık Oturum -- Söyleşi -- Tiyatro -- Konser -- Sergi -- Turnuva -- Teknik Gezi -- Eğitim Semineri Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri 13

14 İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslar arası Makale -- Ulusal Makale -- Uluslar arası Bildiri -- Ulusal Bildiri -- Kitap Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar ÜNİVERSİTE ADI ANLAŞMANIN İÇERİĞİ Proje Bilgileri PROJELER Önceki Yıldan Devreden Proje Bilimsel Araştırma Proje Sayısı Yıl İçinde Eklenen Proje Toplam 2014 Yıl İçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek YTL DPT TÜBİTAK A.B BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DİĞER TOPLAM

15 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Yetişmiş insan gücü, işe bağlılık, görev bilincinin gelişmiş olması, uyum ve katılımcı anlayış, görev dağılımının belirlenmiş olması, teknolojik gelişmeler ile mevzuat değişikliklerinin yakından takip edilebilmesi, çalışmaların adli merciiler nezdinde genel kabul görmesi, personelin tamamına yakınının yüksek öğrenimli olması B- Zayıflıklar Diğer birim veya kişilerin kendi görev alanlarına giren konuları Müşavirliğimizden takip ve talep etme eğiliminde olmaları, Üniversite personel ve öğrencilerinin Müşavirliğimizi özel hukuk bürosu algılamaları, olarak Makamca görevlendirilen soruşturmacılar, müşavirliğimizce mevzuat yönünden desteklenmesine rağmen kendilerince yürütülmesi gereken işlemlerde dahi müşavirliğimiz elemanlarını görevlendirilmesini istemeleri, C- Tehditler Üniversite içi birimlerden talep edilen süreli bilgi ve belgelerin zamanında gönderilmemesi, Bilgi ve mevzuat yönünden yetişen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla Üniversitemiz arasındaki ücret eşitsizliği sebebiyle diğer kurumlara geçme eğilimi, Üniversitemiz ile öğrenci ve personel arasındaki hukuki itilaflarda müşavirliğimiz doğrudan hasım olarak görülmesi, Birimler arasında tesis edilen işlemlerin zaman zaman uyarılara rağmen mevzuata aykırı olarak yapılmasında ısrar edilmesi sonucunda ortaya çıkan hukuki çıkmazlar Üniversite içi yazışmaların, her hangi bir hukuki uyuşmazlıkta yasal yollara başvurulmaksızın 3.kişilerce temin edilmesinin engellenememesi nedeniyle bu verilerin üniversite aleyhine kullanılmasına sebebiyet verilmesi, D- Değerlendirme Üniversitelerin İdari Teşkilatı içinde yer alan Hukuk Müşavirliğinin dava konusu olan idari işlemlerin tesis sürecinde katılımının sağlanması, idari işlem ve eylemlerde, mevzuat 15

16 hükümleri doğrultusunda hareket edilmesi ilke olarak benimsendiğinde, Üniversitemizin öğrenci, üçüncü şahıs, kurum ve/veya kuruluşlar arasında çıkabilecek ihtilafların asgari düzeyde olacağı düşünülmektedir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 1) Personelin bilgi ve donanımının arttırılması amacıyla mesleki ve sosyal eğitimlere zaman ve kaynak ayrılması. 2) Mevzuat ile öngörülen teşvik ve takdire yönelik düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi. 3) Müşavirlik çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda girişimde bulunulması önerilmektedir. 16

17 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için Üniversitemiz bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, iç kontrol sisteminin, işlemlerin, yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 23/01/2015 Av. R. Nedret KUNT Hukuk Müşaviri 17

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3 I- GENEL BĐLGĐLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C.

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TOKAT 2015 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Tabi Olunan ve Yararlanılan

Detaylı

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER 1-14 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki,

Detaylı

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Tarihi seçin] 2014 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Gölcük Meslek Yüksekokulu; çağdaş Türkiye nin örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olma yolunda

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1-

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Ocak 2013 I İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI Alanya İşletme Fakültesi BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR- Dekan - 5181621) Düzenleyen: (İhsan ERDEM- Fakülte Sekreteri - 5182365) Antalya

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI [FAALİYET RAPORU-2008 ] SUNUŞ Başkanlığımızın 2008 yılı Faaliyet Raporunu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi, topluma karşı sorumluluklarımızdan birisi

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT- 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon...2 B. Yetki, Görev

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan Handan HACIAHMETOĞLU Fakülte Sekreteri 2014 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A-

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2009 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... U 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki,

Detaylı

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Detaylı