Kanun - Yönetmelik -Usul Esas Adı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanun - Yönetmelik -Usul Esas Adı"

Transkript

1 T.C. İTİT ÜNİVRİSTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ MVZUATLAR Kanun - Yönetmelik -Usul sas Adı No YÜKSKÖĞRTİM KANUNU YÜKSKÖĞRTİM PRSONL KANUNU DVLT MMURLARI KANUNU. SOSYAL SİGORTALAR V GNL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TÜRKİY CUMURİYTİ MKLİ SANDIĞI KANUNU ARCIRA KANUNU KAMU MALİ YÖNTİMİ V KONTROL KANUNU KAMU İAL KANUNU GLİR VRGİSİ KANUNU (GVK) 2547 sayılı Kanun 2914 sayılı Kanun 657 sayılı Kanun 5510 sayılı Kanun 5434 sayılı Kanun 6245 sayılı Kanun 5018 sayılı Kanun 4734 Sayılı Kanun 193 sayılı Kanun ÜNİVRSİTLRD AKADMİK TŞKİLÂT YÖNTMLİĞİ MRKZÎ YÖNTİM ARCAMA BLGLRİ YÖNTMLİĞİ YURTİÇİND V DIŞINDA GÖRVLNDİRMLRD UYULACAK SASLARA İLİŞKİN YÖNTMLİK Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik Yan Ödeme Kararnamesi Bütçe azırlama Rehberi DVLT MMURLARINA ÖDNCK ZAM V TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR ÖN ÖDM USUL V SASLARI AKKINDA GNL TBLİĞ

2 Yabanci Uyruklu Ögretim lemani Calistirilmasi saslari DRS YÜKÜ TSPİTİ V K DRS ÜCRTİ ÖDMLRİND UYULACAK SASLAR

3 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Ders Planı ve İçeriklerinin Güncellenmesi Süreci İş Akış Şeması (Bölüm Başkanları) DRS PLANI V İÇRİKLRİNİN GÜNCLLNMSİ İŞLMİNİ BAŞLAT Yeni Ders Planı ve İçerikleri er ğitim-öğretim Yılı başlamadan önce Bölüm Başkanlarınca gözden geçirilir, gerekli görülmesi halinde güncellemeler yapılır. Ders planı ve içeriklerinde eksiklik var mı? Ders Planı ve İçerikleri Fakülte Kurulunun Onayına Sunulur. Ders planı ve içeriklerinde eksiklik var mı? Ders Planı ve İçerikleri Üst Yazı ile Rektörlüğe (Öğrenci İşleri D. Başkanlığı) gönderilir. Ders Planı ve İçerikleri Rektörlükçe (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı) Öğrenci Otomasyon Sistemine girilir. İŞLM SONU

4 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci İş Akış Şeması (Yazı İşleri Birimi) DRS GÖRVLNDİRM İŞLMİNİ BAŞLAT Bölüm Başkanlığınca dersleri verecek öğretim elemanları belirlenir. Ders Görevlendirmeleri Fakülte Yönetim Kurulunda Görüşülür. Ders Görevlendirmeleri Yönetim Kurulunda Uygun Görüldü mü? Ders Görevlendirmeleri Rektörlüğe (Personel Dairesi Başkanlığına ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına) gönderilir. Ders Görevlendirmeleri Rektörlük tarafından uygun görüldü mü? Rektörlük onayı ile ders görevlendirmeleri yürürlüğe girer. Onaylanan ders görevlendirmeleri Rektörlük tarafından (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) bilgi sistemine girilir. Dersler ilgili öğretim elemanlarına tebliğ edilir. İŞLM SONU

5 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ aftalık Ders Programı azırlanması Süreci İş Akış Şeması (Bölüm Başkanları) AFTALIK DRS PROGRAMLARININ AZIRLANMASI İŞLMİNİ BAŞLAT Bölüm Başkanlığınca Derslerin Yapılacağı Uygun Gün ve Saatler Belirlenerek aftalık Ders Programı azırlanır. aftalık ders programı Bölüm Başkanlarınca Dekanlığın onayına sunulur. aftalık Ders Programları uygun mu? aftalık Ders Programı Dekanlığın onayından sonra Rektörlüğe Gönderilir. Rektörlük onayı ile haftalık ders programı yürürlüğe girer. Onaylanan haftalık ders programı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nca bilgi sistemine girilir. Ders programı öğretim elemanlarına tebliğ edilir. İŞLM SONU

6 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Sınav Programının azırlanması Süreci iş Akış Şeması (Bölüm Başkanlıkları) SINAV PROGRAMININ AZIRLANMASI İŞLMİNİ BAŞLAT Ara ve Mazeret Sınavları ariç Tüm Sınavlar Üniversitenin Akademik Takvimine Göre Gerçekleştirilir. Ara ve Mazeret Sınavları İçin, Bölüm Başkanlığınca Arasınav ve Mazeret Sınavlarının Yapılacağı Uygun Gün, Yer ve Saatler Belirlenerek Sınav Programı azırlanır. azırlanan Ara ve Mazeret Sınavı Programı Fakülte Yönetim Kurulunun Onayına Sunulur. azırlanan Sınav Programları Yönetim Kurulunda Uygun Görüldü mü? Yönetim Kurulu onayından sonra sınav programları yürürlüğe girer. (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na yazılı olarak bildirilir.) Sınav programları öğrencilere duyurulur. Onaylanan sınav programına göre sınavlar gerçekleştirilir. İŞLM SONU

7 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Burs Verme Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri-Burs Komisyonu) ÖĞRNCİ BURS İŞLMİNİ BAŞLAT Kurumlardan Gelen Burs Kontenjanları ve Burs İle İlgili Bilgiler Öğrencilere Duyurulur. Dekanlığımızca Burs Komisyonu oluşturulur. Öğrenciler Burs Başvurularını İstenen vraklar İle Birlikte Öğrenci İşlerine Yaparlar. Burs Komisyonunca Belirlenen ve İlan dilen Günde Öğrenciler Mülakatla Değerlendirilir. Öğrenci burs almaya uygun mu? Talep Reddedilir. Burs Komisyonunca Burs Kazanan Öğrenciler Belirlenir ve İlan dilir. Belgeler Tamamlanarak Tutulan Bir Tutanakla Beraber Burs Kazanan Öğrenciler Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına İletilir. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca Burs Alacak Öğrencilerin İsimleri Burs verecek Kurumlara Bildirilir. İŞ SONU

8

9 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Öğrenci Yemek Yardımı Verilmesi Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi - Yemek Burs Komisyonu) ÖĞRNCİ YMK YARDIMI İŞLMİNİ BAŞLAT Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından Gelen Yemek Yardımı Kontenjanları ve Yemek Yardımı İle İlgili Bilgiler Öğrencilere Duyurulur. Dekanlığımızca yemek yardımından faydalanacak öğrencileri seçmek için komisyon oluşturulur. Öğrenci yemek yardımı için başvurularını istenen evraklar ile birlikte (komisyonda görüşülmek üzere) Öğrenci İşleri Birimine yapar. Komisyonunca Belirlenen ve İlan dilen Günde Öğrenciler Mülakatla Değerlendirilir. Öğrenci burs almaya uygun mu? Talep Reddedilir. Komisyonca Yemek Yardımından Faydalanacak Öğrenciler Belirlenir ve İlan dilir. Belgeler Tamamlanarak Tutulan Bir Tutanakla Beraber Yemek Yardımından Faydalanacak Öğrenciler Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına İletilir. İŞLM SONU

10

11 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Öğrenci Belgesi Verme Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) ÖĞRNCİ BLGSİ VRM İŞLMİNİ BAŞLAT Öğrenci, Öğrenci Belgesi almak üzere Öğrenci İşleri Birimine başvurur. Öğrenci Şahsen mi yoksa Vekaleten mi başvurdu? Öğrenci Belgesi verilmez. Öğrenci İşleri, Öğrenci Otomasyon Sisteminden Öğrenci Belgesini çıkarır. Kontrolünü yapar ve Fakülte Sekreterine imzaya sunar. Fakülte Sekreteri Belgeyi imzalar. Yazı İşleri Birimi Öğrenci Belgesini mühürler. Belge ilgili öğrenciye verilir. İŞ SONU

12

13 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Transkript Belgesi Verme Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) TRANSKRİPT BLGSİ VRM İŞLMİNİ BAŞLAT Öğrenci, Transkript belgesini almak üzere Öğrenci İşleri Birimine başvurur. Öğrenci Şahsen mi yoksa Vekaleten mi başvurdu? Öğrenci Belgesi verilmez. Öğrenci İşleri, Öğrenci Otomasyon Sisteminden Transkript belgesini çıkarır. Kontrolünü yapar ve Fakülte Sekreterine imzaya sunar. Fakülte Sekreteri Belgeyi imzalar. Yazı İşleri Birimi Transkript'i mühürler. Transkript Belgesi ilgili öğrenciye verilir. İŞ SONU

14

15 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Öğrenci Yeni Kayıt Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) ÖĞRNCİ YNİ KAYIT İŞLMİNİ BAŞLAT ÖSYS sınav sonuçlarına göre yerleştirilen öğrencilere Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca kayıt duyurusu yapılır. Sınav sonuçlarına göre yerleşen öğrencilerin bilgileri Öğrenci İşleri D. Başkanlığınca ÖSYM'den Öğrenci Bilgi Sistemine aktarılır. Öğrencilerin kayıt için hangi gün gelecekleri (Kayıt Günleri) duyurulur. Öğrenciler belirlenen günler arasında kayıt için Fakülte Kayıt Bürosuna gelir. Adayın bizzat kendisi veya Noterden vekalet verdiği kişi mi başvurdu? Kayıt Yapılmaz. Öğrencinin ön kayıt formunu Üniversitenin web sayfasından doldurması sağlanır. Öğrenci Ön Kayıt Formunu ve kayıt için istenen diğer belgeleri Kayıt Bürosundaki Görevliye Teslim der. vrakları Tam mı? Kayıt Yapılmaz. Öğrencinin Fakülte' ye kaydı yapılır. Öğrenciye Öğrenci Kimliği ve Öğrenci Belgesi Verilir. İŞLM SONU

16

17 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Öğrenci Kayıt Yenileme Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) KAYIT YNİLM İŞLMİNİ BAŞLAT Bölüm Başkanları yeni dönem danışman listelerini belirler ve Yönetim Kuruluna sunar. Danışman listesi Yönetim Kurulunda uygun görüldü mü? Yönetim Kurulunda onaylanan danışmanlar gönderildikten sonra Rektörlük Öğrenci İşleri D.B.'lığı'nca Öğrenci Otomasyon Sistemine girilir. Beşinci yıla ders bırakan öğrencilerin Öğrenci Kayıt Yenileme işlemini yapabilmesi için harç parasını yatırması gerekmektedir. (Öğrenci eğer beşinci yıla ders bırakmadı ise harç parasını yatırmaz.) Öğrenciler yeni dönemde alacağı dersleri (Öncelikle alt yarıyıldan başarısız olan dersleri) Öğrenci Otomasyon Sisteminden seçerler. Ders Değişikliklerini kle -Sil aftasında yaparak danışmanlarına onaylatırlar. Öğrenciler Kayıt Yenileme işleminden sonra Öğrenci Otomasyon Sisteminden yeni dönemde alacakları dersleri kontrol ederler. İŞLM SONU

18

19 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Öğrenci Kayıt Dondurma Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) KAYIT DONDURMA İŞLMİNİ BAŞLAT Öğrenci kayıt dondurma isteğini içeren dilekçesini Bölüm Başkanlığı'na iletilmek üzere Yazı İşlerine verir. Bölüm Başkanlığı öğrencinin dilekçesini görüşülmek üzere Yönetim Kuruluna sunar. ğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu dilekçeyi inceler. Sonuç Olumlu mu? Kayıt Dondurma Talebi Reddedilir. Yönetim Kurulu Kararı üst yazı ile Rektörlüğe (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı) bildirilir. Öğrencinin hem Rektörlük Öğrenci Otomasyon Sisteminden, hem de Fakülte Otomasyon sisteminden kaydı dondurulur. Sonuç Öğrenciye Tebliğ edilir. Kredi ve Yurtlar Kurumuna bilgilendirme yapılır. İŞLM SONU

20

21

22 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Kayıt Silme Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) KAYIT SİLM İŞLMİNİ BAŞLAT Öğrenci Kayıt Sildirme talebini Bölüm Başkanlığı'na iletilmek üzere dilekçe ile Yazı İşleri Birimine bildirir. Bölüm Başkanlığı öğrencinin kayıt sildirme talebine ilişkin dilekçesini Yönetim Kuruluna sunar. Talep Yönetim Kurulunda uygun görüldü mü? Talep Reddedilir. Öğrencinin kayıt sildirme talebi Yönetim Kurulunda görüşülerek onaylanır. Öğrenci İlişik Kesme Belgesini ilgili personele onaylatır. (Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Danışmanı, Fakülte Sekreteri, Öğrenci İşleri, Yemekhane Sor., Kütüphane Sor., Teknisyen) Yönetim Kurulu Kararı üst yazı ile Rektörlüğe (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı) gönderilir. Öğrencinin Öğrenci Otomasyon Sisteminden kaydı düşülür. Lise diplomasının Aslı Gibidir yapılan fotokopisinin arkasına Kayıt Silme işlemi işlenir. Lise diplomasının aslı öğrenciye verilir. İŞLM SONU

23

24 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Mezuniyet Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri) MZUNİYT SÜRCİNİ BAŞLAT Öğrenci Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Formunu doldurarak Öğrenci İşlerine verir. Öğrenci İşleri Mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin listesini Öğrenci Otomasyon Sisteminden alır. Zorunlu derslerini aldı mı? Mezun edilmez. Seçmeli derslerini aldı mı? Mezun edilmez. Mezuniyet Kredisi Yeterli mi? Mezun edilmez.

25 Öğrencinin durumu, Öğrenci Otomasyon Sisteminden Mezun durumuna getirilir. Lise Diplomasının arkasına Mezun işlemleri not düşülür. Öğrenci, İlişik Kesme Belgesini ilgili personellere onaylatır. İŞLM SONU

26 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Öğrenci Yatay Geçiş Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri) YATAY GÇİŞ SÜRCİNİ BAŞLAT ğitim-öğretim Yılı başlamadan önce Fakülte' ye Yatay Geçiş Kontenjanlarının belirlenmesine ilişkin Rektörlükten yazı gelir. Bölüm Başkanları Yatay Geçiş yapılacak olan programları ve Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanlarının sayılarını belirler. Belirlenen Kontenjanlar Rektörlüğe (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı) gönderilir. ğitim-öğretim Yılı içerisinde Yatay Geçiş yapmak isteyen öğrenciler Dekanlığa müracaat eder. Başvurular ilgili Bölüm Başkanı tarafından incelenir. Öğrencinin Yatay Geçiş Şartları Uygun mu? Başvuru Reddedilir. vrakları tam olup, durumları Kurum İçi Yatay Geçiş şartlarına uygun olanlar sıralanır. Kontenjan içinde kaldı mı? Başvuru Reddedilir.

27 Kontenjan içinde kalan öğrencilere kabul edildiklerine dair tebliğ yapılır. Öğrenciler Fakülte' ye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırır. Öğrencilerin bilgileri Öğrenci Otomasyon Sistemine girilir. Bölüm Başkanlığı'nca alacakları dersler belirlenir. Geldiği okuldan aldığı dersler muaf olarak işlenir. rkek Öğrencilerin Askerlik Şubesine Askerlik Durum Belgesi gönderilir. Önceki okudukları okuldan şahsi dosyaları istenir. Sınıf ve danışmanları atanır. Öğrenci kimlik kartları çıkarılır. İŞLM SONU

28 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Tecil Yazılarının Askerlik Şubesine Gönderilmesi Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) Öğrenci Öğrenci İşleri rkek Öğrenci mi? Öğrencinin askerlik çağı geldi mi? Yeni Kayıt mı? 31 kim'e kadar Askerlik Şubesine yazı gönderilir. SON Okumakta olan öğrenci mi? SON Askerlik Şubesinden bilgi isteği var mı? Askerlik Şubesine yazı gönderilir. SON Öğrenci mezun veya ilişiği kesilmiş ise

29 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Sınavlara İtiraz Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) SINAVLARA İTİRAZ İŞLMİNİ BAŞLAT Sınavları değerlendirdikten sonra öğretim elemanları Otomasyon Sistemine giriş yapar ve onay vererek notları ilan eder. Öğrenci sınav notunu düşük buluyorsa, ğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesi gereğince 7 (yedi) gün içerisinde maddi hata olduğuna dair dilekçesini verir. Öğrencinin sınav itirazı üzerine Dekanlık tarafından sınav evrakını değerlendirmek üzere Dekan Yardımcısı ve ilgili Bölüm Başkanı görevlendirilir. Dekan Yardımcısı ve Bölüm Başkanı sonucu Birim Yönetimine yazılı olarak bildirir. Maddi hata yapılmış mı? Başvuru reddedilir. Not düzeltilmesi için Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulunca itiraz incelenir. Öğrencinin itirazı doğru mu? Öğrencinin yeni notu Otomasyon Sistemine girilir. Başvuru reddedilir. Kararın sonucu öğrenciye bildirir. İŞ SONU

30

31 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Mazeret Sınavı Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) MAZRT SINAVI İŞLMİNİ BAŞLAT Mazereti nedeniyle Ara Sınavlara giremeyen öğrenciler mazeret belgeleri ile birlikte dilekçelerini (Bölüm Başkanlıklarına) iletilmek üzere Yazı İşlerine verirler. Bölüm Başkanları dilekçeler ile eklerini inceler ve Yönetim Kuruluna sunar. Mazeretleri uygun mu? Başvuru reddedilir. Bölüm Başkanlarınca Mazeret Sınav Takvimi hazırlanır. İlgili öğretim elemanları Bölüm Başkanlarınca belirlenen gün, yer ve saatte Mazeret Sınavlarını gerçekleştirir. Öğrenci İşleri Mazeret Sınavı notlarını öğrencilere duyurmak üzere Öğrenci Otomasyon Sistemine girer. Sınav evrakları sorumlu öğretim elemanları tarafından tutanakla Öğrenci İşlerine teslim edilir. İŞ SONU

32

33 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Tek Ders Sınavı Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) TK DRS SINAVI İŞLMİNİ BAŞLAT Mezun olmak için tek dersi kalan öğrenciler Tek Ders Sınavına girmek için Bölüm Başkanlarına iletilmek üzere Yazı İşlerine dilekçe ile başvururlar. Bölüm Başkanları dilekçeleri inceler. Sadece Tek bir dersi mi var? Sınava giremez. Bölüm Başkanlarınca ilan edilen gün, yer ve saatlerde ilgili öğretim elemanlarınca Tek Ders Sınavı yapılır. Öğrenci İşleri Tek Ders Sınav notlarını Öğrenci Otomasyon Sistemine girerler. Tek Ders Sınavında Başarılı olanlar mezun edilir. Sınav evrakları sorumlu öğretim elemanları tarafından tutanakla Öğrenci İşlerine teslim edilir. İŞ SONU

34

35 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Öğrenci Temsilcisi Seçimi Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri - Seçim Kurulu) ÖĞRNCİ TMSİLCİSİ SÇİM SÜRCİNİ BAŞLAT Rektörlük (Öğrenci İşleri D. Başkanlığı) tarafından öğrenci temsilcisi seçilmesine ilişkin yazı Dekanlığa gönderir. Dekanlıkça öğrenci sınıf, program ve Fakülte temsilcisi seçim tarihleri duyurulur. Belirlenen tarihlerde öğrenciler arasından Sandık Kurulları Oluşturulur. Adaylar arasından sınıf temsilcisi seçilir. Adaylardan en çok oyu mu aldı? Sınıf Temsilcisi olamaz. n çok oyu alan aday sınıf temsilcisi olur. Aynı yol ile sınıf temsilcileri arasından program temsilcileri seçilir. Seçilen program temsilcileri arasından Fakülte Temsilcisi seçilir. Seçilen temsilcilerin isim listesi tüm öğrencilere ilan edilir. Seçilen sınıf, program ve Fakülte Temsilcisi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilir. İŞLM SONU

36 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Akademik Personel İzin Alma Süreci İş Akış Şeması (Personel İşleri Birimi) AKADMİK PRSONL İZİN ALMA İŞLMİNİ BAŞLAT Akademik Personel Yıllık/Mazeret izni almak için İzin Formu doldurarak Bölüm Başkanlığı'na başvurur. Bölüm Başkanı ilgili kişinin izin talebini değerlendirir. İzin isteği Bölüm Başkanlığı'nca uygun görüldü mü? İzin İsteği Reddedilir. Karar onaylanmak üzere Dekanlık Makamına sunulur. İzin isteği Dekanlıkça uygun görüldü mü? İzin İsteği Reddedilir. İzin isteği Dekanlık tarafından Onaylanır. İzin formunun bir sureti ilgiliye verilir. İzin Formunun bir sureti ilgili kişinin özlük dosyasına konur. İŞLM SONU

37 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ İdari Personel İzin Alma Süreci İş Akış Şeması (Personel İşleri Birimi) İDARİ PRSONL İZİN ALMA İŞLMİNİ BAŞLAT İdari Personel Yıllık/Mazeret izni almak için İzin Formu doldurarak Fakülte Sekreterliğine başvurur. Fakülte Sekreteri ilgili kişinin izin talebini değerlendirir. İzin isteği Fakülte Sekreterliği'nce uygun görüldü mü? İzin İsteği Reddedilir. Karar onaylanmak üzere Dekanlık Makamına sunulur. İzin isteği Dekanlık tarafından uygun görüldü mü? İzin İsteği Reddedilir. İzin isteği Dekanlık tarafından Onaylanır. İzin formunun bir sureti ilgiliye verilir. İzin formunun bir sureti ilgili kişinin özlük dosyasına konur. İŞLM SONU

38 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ vrak Akış Süreci İş Akış Şeması (Yazı İşleri Birimi) VRAK AKIŞ İŞLMİNİ BAŞLAT Rektörlük Birimlerinden/Diğer Kurumlardan gelen evraklar Yazı İşleri Birimi tarafından kaydedilir ve ilgili birimlere dağıtımı yapılmak üzere Dekanlığa sunulur. Dekan evrakları gördükten sonra ilgili kişilere sevkini yapar. (Dekan Yardımcılarına / Bölüm Başkanlarına / Fakülte Sekreterine.) vrakların sevki yapılan kişiler evrakların arkasına gereğinin yapılacaksa gereğini yapılmasına ilişkin; gerek yoksa dosyaya kaldırılmasına ilişkin not düşer. vraklar ilgili birime gönderilecek mi? Dosyasına kaldırılır. Yazı İşleri Birimi sevki yapılan evrakların dağıtımını ilgili birimlere yapar. vraklara cevap yazılacak mı? Dosyasına kaldırılır. Cevabı yazılan yazılar yazan personel, evrakın sevki yapılan "Dekan Yardımcısı / Bölüm Başkanı / Fakülte Sekreteri" tarafından kontrol edilerek paraflanır ve Dekana imzalatılır. Yazıların, Yazı İşleri Birimi tarafından giden evrak kaydı yapılır ve sayı verilir. azırlanan yazılar gönderilmek üzere Posta Görevlisine imza karşılığı teslim edilir. İŞLM SONU

39 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Öğrenci İşçi Alım Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri - Öğrenci İşçi Alım Komisyonu) ÖĞRNCİ İŞÇİ ALIM İŞLMLRİNİ BAŞLAT Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor D. Başk.'lığınca birimlere çalıştırılacak öğrencilerin tespitine ilişkin yazı gönderilir. Dekanlık çalıştırılacak öğrenci sayısını ve aranan şartları öğrencilere duyurur. Dekanlık öğrencilerin seçimi ile ilgili Komisyon oluşturur. Öğrenciler çalışmak istediklerini bir dilekçe ile Komisyona sunarlar. Komisyon çalışacak öğrencilerin seçimini yapar. Sonuç Olumlu mu? Çalışma İsteği Reddedilir. Komisyonca seçilen öğrencilerin isimleri Dekanlığa sunulur. Dekanlık seçilen öğrencilerin isimlerini Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına üst yazı ile gönderir. Sonuç seçilen öğrencilere tebliğ edilir ve öğrencilerin Fakültede çalışmaya başlama işlemleri yapılır. İŞLM SONU

40 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Akademik Personel Alım Süreci İş Akış Şeması (Personel İşleri) AKADMİK PRSONL ALMA SÜRCİNİ BAŞLAT Rektörlük Dekanlığa Personel talebine ilişkin yazı gönderir. Dekanlık Bölüm Başkanlarından talep ettiği Akademik Personel Sayılarını bir üst yazı ile Rektörlüğe bildirir. Rektörlük tüm birimlerin taleplerini değerlendirir. Rektörlükçe talep uygun görüldü mü? Akad. Pers. Talebi Reddedilir. Rektörlük Akademik Personel Alımı için onay almak üzere YÖK'e yazı gönderir. YÖK onay verdi mi? Rektörlüğün Talebi Reddedilir. YÖK Üniversitenin alacağı akademik personelin özelliklerini web sayfasında duyurulur. Adaylar müracaatlarını Fakülte' ye yaparlar. Birimler Sınav Komisyonlarını (Jüri Üyelerini) Oluştururlar.

41 Sınav Komisyonu Kanunlarda / Yönetmeliklerde belirtilen esaslar doğrultusunda sınavları yapar. Sınav sonuçları Üniversitenin web sitesinde ilan edilir. Sınavda başarılı olanların dosyası Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Rektörlüğe gönderilir. Rektörlük gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kazanan adayın atamasını Fakülte' ye yapar. Kararnameyi Fakülte' ye gönderir. Fakülte Kararnameyi ilgili kişiye tebliğ eder. Fakülte göreve başlama yazılarını hazırlar ve Rektörlüğe gönderir. Akademik Personel Fakülte de göreve başlar. İŞLM SONU

42

43 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ İdari Personel Naklen Geçiş Süreci İş Akış Şeması (Personel İşleri) İDARİ PRSONL NAKLN GÇİŞ İŞLMİNİ BAŞLAT Naklen Geçiş yapmak isteyen personel Fakülte' ye dilekçe ile başvurur. Fakülte Sekreteri Fakültenin kadro ve ihtiyaç durumunu değerlendirir. Fakülte Sekreteri talebi uygun buldu mu? İlgilinin talebi reddedilir. FakülteSekreteri talebi Dekanın onayına sunar. Talep Dekanlıkça uygun görüldü mü? İlgilinin talebi reddedilir. Dekanlık ilgilinin talebini uygun görüş belirterek Rektörlüğe bildirir. Talep Rektörlükçe Uygun Görüldü mü? İlgilinin talebi reddedilir. Rektörlük ilgili kişinin çalıştığı kurumdan muvafakatını ister. İlgilinin muvafakat yazııs gelince Rektörlük Makamınca Fakülte' ye ataması yapılır. Dekanlık ilgiliye Atama Kararnamesini tebliğ eder. Fakülte kişinin başlama yazısını Rektörlüğe gönderir. Kişi Fakültenin ilgili biriminde göreve başlar. İŞLM SONU

44

45 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Program Açma ve Öğrenci Alma Süreci İş Akış Şeması (Yazı İşleri Birimi) PROGRAM AÇMA V ÖĞRNCİ ALMA İŞLMİNİ BAŞLAT Bölüm Başkanları Fakülte de açılması düşünülen programlar ve içerikleri ile ilgili araştırma yapar. Bölüm Başkanları açılmasına karar verdikleri programları görüşülmek üzere Fakülte Kuruluna sunar. Program Açılması Fakülte Kurulunca uygun görüldü mü? Fakülte de açılması uygun görülün programa ilişkin Kurul Kararı ve Program İçerikleri Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe gönderilir. Program Açılması Senatoda uygun görüldü mü? Senatoda açılması uygun görülen programa ilişkin bilgiler Rektörlükçe YÖK Başkanlığı'na gönderilir. Program Açılması YÖK tarafından uygun görüldü mü? YÖK uygun gördüğüne dair Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına; Daire Başkanlığı ise Fakülte' ye yazı gönderir.

46 Bölüm Başkanları açılan programlara alınacak öğrenci sayısını belirler ve Fakülte Kuruluna sunar. Öğrenci alınması Fakülte Kurulunda uygun görüldü mü? Alınan karar üst yazı ile Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe (Öğrenci İşleri D. Başk.) gönderilir. Öğrenci alınması Senatoda uygun görüldü mü? Fakültenin açılan programlara öğrenci alınması talebini YÖK'e gönderir. Öğrenci alınması YÖK tarafından uygun görüldü mü? YÖK açılan programlara öğrenci alınmasının uygun görüldüğüne dair Rektörlüğe; Rektörlük Fakülteye yazı gönderir. Açılan ve öğrenci alınması uygun görülen programlar bir sonraki eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim-öğretime başlar. İŞLM SONU

47

48 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Satın Alma Yoluyla Taşınır Alım Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) SATIN ALMA YOLUYLA TAŞINIR ALIMLARI İŞLMİNİ BAŞLAT Satınalma birimince alımı yapılan tüketim ve dayanıklı taşınır "Taşınır Geçici Alındı Fişi" ile teslim alınır. Taşınır Mal ve Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından ambara alınan malzeme "malzeme muayene ve uygunluk belgesi" düzenlenerek muayene kabul komisyonunun onayına sunulur. Muayene kabul komisyonu tarafından taşınırın uygunluğu onaylandı mı? Malzeme firmaya iade edilir. Alımı yapılan malzeme dayınklı taşınır mı? Satın alınan dayanıklı taşınır için taşınır işlem fişi düzenlenir, sicil numarası verilerek depo girişi yapılır, iki nüshası ödeme için ilgili birime verilir. Satın alınan tüketim malzemesi için kod listesindeki hesap kodları itibari ile taşınır işlem fişi düzenlenerek iki nüshası ilgili birime verilir. Ambara alınan taşınır, birimlerin dayanıklı taşınır ihtiyaçlarına göre hazırladıkları taşınır istek belgesi karşılığı, zimmet fişi düzenlenerek teslim edilir. Alımı yapılan malzeme, giriş kayıtları yapıldıktan sonra birimlerin ihtiyaçlarına göre tüketim çıkış fişi düzenlenerek teslim edilir. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

49 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Devir Yoluyla Malzeme Girişi Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) DVİR YOLUYLA MALZM GİRİŞ İŞLMİNİ BAŞLAT Malzemenin alınacağı kurum/birime Taşınır İstek Belgesi Gönderilir. İstek kabul edildi mi? Devir Yoluyla Alım işleminden vazgeçilir. Malzemeyi verecek olan kurum/birim tarafından düzenlenen Taşınır İşlem Fişi (Devir Çıkış) malzeme ile birlikte imza için birimimize gönderilir. Malzeme teslim alındıktan sonra, malzeme ile birlikte gönderilen Taşınır İşlem Fişi (Devir Çıkış) imzalanıp düzenlenen Taşınır İşlem Fişi (Devir Giriş) ile birlikte malzemeyi teslim eden kurum/birime gönderilir. Devir Giriş Yoluyla teslim alınan taşınır gruplarına göre kayda alınır. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır. 10 gün içerisinde taşınır devrine ilişkin işlem fişi muhasebe birimine gönderilir. İŞLM SONU

50 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Devir Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) DVİR YOLUYLA MALZM ÇIKIŞ İŞLMİNİ BAŞLAT İhtiyacı olan kurum/birimlerden gelen talepler arcama Yetkilisi tarafından değerlendirilir. Talep kabul edildi mi? Talebin kabul edilmediği yazı ile ilgili birime bildirilir. Malzemenin çıkışına ait Taşınır İşlem Fişi (Devir Çıkış) malzemeyi talep eden kurum/birime malzeme ile birlikte imza için gönderilir. Malzemeyi teslim alan kurum/birim tarafından imzalanan Taşınır İşlem Fişi (Devir Çıkış) düzenlenen Taşınır İşlem Firişi (Devir Giriş) ile birlikte malzemeyi teslim eden kurum/birime gönderilir. Devir çıkış yoluyla teslim edilen taşınırlar kayıtlardan düşülerek TİF'lerin birer sureti Konsolide Yetkilisine gönderilir. Tüm işlemler sonucu evrakların birer dosyalanır. İŞLM SONU

51 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ ibe Yoluyla Malzeme Giriş Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) İB YOLUYLA MALZM GİRİŞ İŞLMİNİ BAŞLAT ibe olarak alınacak malzemelerin listesi Rektör veya arcama Yetkilisinin onayına sunulur. ibe olarak alınacak malzemeyi incelemek üzere arcama Yetkilisi tarafından bir komisyon oluşturularak malzemenin yerinde incelenmesi sağlanır. Komisyon tarafından hazırlanan rapor Rektör veya arcama Yetkilisine sunulur. Rektör veya arcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı? ibe alımından vazgeçildiği ilgili birim/kuruma bildirilir. Taşınır İşlem Fişi (Bağış Giriş) düzenlenerek malzeme depoya alınır. Ambara alınan taşınır isteğe göre ilgili birimlere zimmetle teslim edilir. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

52 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ urda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) URDA YOLUYLA MALZM ÇIKIŞ İŞLMİNİ BAŞLAT urdaya ayrılacak malzemeleri değerlendirmek üzere arcama Yetkilisi tarafından uzmanlık alanına göre en az üç kişiden oluşan bir komisyon kurulur. urdaya ayrılacak malzemelerin listesi yapılarak değerlendirilmek üzere komisyona sunulur. Komisyon listede sunulan malzemeleri ilgili mevzuata göre inceleyerek hazırlayacağı kayıttan düşme teklif ve onay tutanağını arcama Yetkilisi/Üst Yönetici onayına sunar. Tutanak arcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı? urdaya ayrılması uygun bulunmayan malzemeler kayıtlarda bırakılır. Kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olan taşınırlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşanlar ise üst yöneticinin onayı alınarak TİF (urda Çıkış) düzenlenerek kayıtlardan düşülür. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

53 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Sayım ve Devir İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) SAYIM V DVİR İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT arcama Yetkilisince kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin de bulunduğu en az üç kişiden oluşan Sayım Kurulu Oluşturulur. Sayım Kurulu öncelikle ambarlardaki taşınırları fiilen sayarak bulunan miktarları Sayım Tutanağına kaydeder. Ambar sayımından sonra ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar Dayanıklı Taşınır Listeleri ve bunların verilme sırasında düzenlenen Zimmet Fişleri esas alınarak sayılır ve sayım sonuçları Sayım Tutanağında gösterilir. Sayımda bulunan miktarlar ile kayıtlı miktarlar arasında fark var mı? Sayım bir kez daha tekrarlanır. Noksan olduğununu tespit edilmesi halinde "Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı" ve "Taşınır İşlem Fişi"; fazla olduğunun tespit edilmesi halinde ise "Taşınır İşlem Fişi" düzenlenerek, kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır. Yine farklı çıkarsa bu miktar "fazla" veya "noksan" sütununa kaydedilir. Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneği, kayıtların yapılması için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na gönderilir. Kayıtların uygunluğu sağlandıktan sonra Sayım Kurulu tarafından Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Bu cetvel ve eki sayım tutanağı ielg iriş ve çıkış belgeleri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin yıl osnu hesabını oluşturur. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

54 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Taşınır Yönetim esabı İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) TAŞINIR YÖNTİM SABI İŞLM SÜRCİNİ BAŞLAT Sayım Kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline göre üç nüsha arcama Birimi Taşınır Yönetim esabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde kütüphane materyalleri bulunan idareler ilgili cetveli ayrıca düzenlerler. Düzenlenen cetveller arcama Yetkilisinin onayına sunulur. arcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı? Muhasebe Yetkilisince uygunluğu onaylandı mı? Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir. Muhasebe Yetkilisince uygunluğu onaylanan cetveller arcama Yetkilisine geri gönderilir. Onaylanmış cetvellerin bir nüshası, Sayıştayca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibariyle en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte muhasebe birimine, bir nüshası mali yılı takip eden ay sonuna kadar taşınır konsolide görevlisine gönderilir. Cetvellerin birer nüshası harcama biriminde muhafaza edilir. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

55 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Zimmet Verme İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) ZİMMT VRM İŞLM SÜRCİNİ BAŞLAT Birimlerden gelen Taşınır İstek Belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depo mevcutlarında yeterli miktarda var mı? Zimmet Fişi (Verme) düzenlenerek talep karşılanır. Talebin karşılanamadığı ilgili birime bildirilir. Zimmetle verilen taşınıra ait barkotlama işlemi yapılarak Demirbaş Listesi azırlanıp ilgiliye teslim edilir. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

56 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Maaş İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) ZİMMTTN DÜŞM İŞLM SÜRCİNİ BAŞLAT Birimlerden gelen iade talepleri incelenerek teslim alınacak malzeme kontrol edilir. Malzeme eksik veya arızalı olarak mı teslim edilmek isteniyor? Teknik Komisyon kurularak taşınırın eksikliği veya arızasının kişisel kusurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususunda rapor istenir. Zimmet Fişi (Düşme) düzenlenerek ilgiliye imzalatılıp malzeme ambar kayıtlarına alınır. Kusur kişisel kaynaklı mı? Rayiç bedeli tespit edilmek üzere Değer Tespit Komisyonuna sevk edilir. Malzemenin değeri, tespit edilen rayiç bedel üzerinden ilgiliden tahsil edilmek üzere "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve saslar akkındaki Yönetmelik" hükümleri uygulanır. İŞLM SONU Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır.

57 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ İdari Personel Yolluk - Yevmiyelerinin Ödenmesi Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) İDARİ PRSONL YOLLUK-YVMİYLRİNİN ÖDNMSİ SÜRCİNİ BAŞLAT Fakülte Sekreteri İdari Personelin görevlendirilmesine ilişkin yazıyı Müdürlüğün onayına sunar. İŞLM SONU Talep Dekanlık tarafından uygun görüldü mü? Rektörlük Makamı onayından sonra idari personel göreve gider. Dönüşte yolculuk-konaklama belgeleri Muhasebeye iletilir. Muhasebe görevlisi eldeki evrak verilerine göre hesaplamaları yapar. İŞLM SONU esaplanan tutar ilgili kişinin banka hesabına yatırılır.

58

59 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Akademik Personel Yolluk - Yevmiyelerinin Ödenmesi Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) AKADMİK PRSONL YOLLUK-YVMİYLRİNİN ÖDNMSİ SÜRCİNİ BAŞLAT Öğretim lemanı Konferans, Seminer vb. etkinliklere katılmak için Personel İşlerine (Bölüm Başkanlığına iletilmek üzere) dilekçe ile başvurur. Talep Reddedilir. Talep Bölüm Başkanlığı'nca uygun görüldü mü? Bölüm Başkanlığı'nca uygun görülen talep Yönetim Kuruluna sunulur. Talep Reddedilir. Talep Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görüldü mü? Yönetim Kurulunca uygun görülen talep onaylatmak üzere Rektörlük Makamına sunulur. Talep Reddedilir. Rektörlük Makamınca uygun görüldü mü? Rektörlük Makamı onayından sonra akademik personel göreve gider. Dönüşte yolculuk-konaklama belgeleri Muhasebeye iletilir. Muhasebe görevlisi eldeki evrak verilerine göre hesaplamaları yapar. İŞLM SONU esaplanan tutar ilgili kişinin banka hesabına yatırılır.

60 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Bütçe azırlama Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) BÜTÇ AZIRLAMA İŞLMİNİ BAŞLAT er yıl Aralık ayında Rektörlük Makamınca bütçe hazırlık çalışmaları ile ilgili, Birimlere yazı gönderilir. Birimler gelen yazı doğrultusunda bütçe çalışmalarına başlar. Bir önceki yıl yapmış olduğu harcamalar ile ilgili yıl amaç ve hedefleri doğrultusunda tahmini bütçe harcamaları hesaplanır. azırlanan bütçe talep bilgileri Fakülte Yönetim nun onayına sunulur. Kurulu' Bütçe Talepleri Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldü mü? İŞLM SONU Bütçe Talepleri Rektörlüğe (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na) gönderilir. Üniversitenin bütçesi hazırlanıp onaylandıktan sonra Mali Yıl içerisinde harcanmak üzere Rektörlük Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nca Birimlerin ilgili harcama kalemlerine ödenek aktarılır. Fakülte ihtiyaçları doğrultusunda gerekli harcamaları yapar. İŞLM SONU

61 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Malzeme Satın Alma Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) MALZM SATIN ALMA SÜRCİNİ BAŞLAT Malzeme talebinde bulunan ilgili personel taleplerini dilekçe ile Dekanlığa iletir. Alınacak malzeme yüksek bütçe mi gerektiriyor? Teklif Yolu İle İhale Yolu İle Piyasa araştırması yapılarak malın fiyatı öğrenilir. Malın fiyatı uygunsa arcama Yetkilisi alınması yönünde onay verir. Teklif yapılacak firmalar belirlenir. Firmalara fiyat belirlemesi için teklif mektupları gönderilir. Gelen teklif mektupları değerlendirmeye alınır. Malzeme uygun mu? Mal iade edilir. n düşük fiyatı veren firmaya teklifin kabul edildiği haber verilir. Firma en kısa sürede malzemeyi teslim eder. Muayene komisyonu malzemeyi kontrol eder. Taşınır Mal ve Kayıt Kont. Yetk. malı teslim alır. Taşınır Fişi Kesilir. Malların ödemesi yapılmak üzere muhasebe evrakları Rektörlüğe gönderilir. İŞLM SONU

62 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Maaş İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) MAAŞ İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT İlgili aya ait, personelin derece, kademe, kıdem vb. terfi değişiklikleri, yabancı dil puanı, aile yardımı için eşin çalışıp çalışmadığı, çocuk yardımı için yaş bilgileri vb. değişiklikler KBS ekranından güncellenir. Nakil giden veya ücretsiz izne ayrılanların da say2000i sisteminden çıkışı yapılarak güncelleme işlemi tamamlanır. Kesintiler (icra, sendika, emekli borçlanması, eczane, kira, kefalet, zam ve tazminat ödemelerinde 657 sayılı Kanunun 152. maddesine göre 7 günü aşan hastalık izin süreleri vb) girilerek hesaplama işlemi gerçekleştirilir. Say2000i sisteminden maaş hesaplaması yapılır. KBS sisteminden bordro dökümü alınır. KBS'den alınan bordro ve diğer maaş evrakları birbirine uygun mu? Say2000i sistemi üzerinden ödeme emri düzenlenip, Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisine onay için imzaya gönderilir. Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisince onaylandı mı? Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır, ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başk.'lığına gönderilir. Anlaşmalı bankaya mail gönderilerek tutarların hesaplara aktarılması sağlanır. vrakların birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

63 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Kısıt Maaş İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) KISIT MAAŞ İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Açıktan atama, ücretsiz izin dönüşü, askerlik dönüşü ay başına denk gelmeyen durumlarda işe başlandığı tarihten itibaren yapılır. İşe başlama tarihinden sonra 15 gün içerisinde SGK sistemi üzerinden "İşe Giriş Bildirgesi hazırlanıp, İşyeri Tescil İşlemi Yapılır. İşe başlama tarihine göre kısıtlı maaş bordrosu ve banka listesi hazırlanır. Say2000i sistemi üzerinden veya manuel oluşturulan bordro ile YS üzerinden ödeme emri düzenlenip, Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisine onay için imzaya gönderilir. Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı? Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır, ödeme emri belgesi ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilir. vrakların birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

64 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Doğum Yardımı İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) DOĞUM YARDIMI İŞLMİ SÜRCİNİ BAŞLAT Doğum yardımı alacak personel dilekçe ile başvuruda bulunur. Aile Yardımı ve Aile Durum Bildirimi doldurtulur. Takip eden ay başından itibaren maaşa yansıtılır. Çeşitli ödemeler bordrosundan doğum yardımı bordrosu hazırlanır. YS sistemi üzerinden ödeme emri düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisine onay için imzaya sunulur. Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı? Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır, ödeme emri ve ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir. vrakların birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

65 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Ölüm Yardımı İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) ÖLÜM YARDIMI İŞLMİ SÜRCİNİ BAŞLAT Ölüm yardımı alacak personel veya yakını dilekçe ile başvuruda bulunur. Vefat eden personel ise takip eden ay başı maaş bordrosundan maaşı çıkartılır. Bakmakla yükümlü olduğu eş veya çocuk ise takip eden ay başından itibaren ödeneği maaşından çıkartılır. Çeşitli ödemeler bordrosundan ölüm yardımı bordrosu hazırlanır. YS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisine onay için imzaya sunulur. Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı? Ödeme emri belgesi, tahakkuk teslim tutanağı ekleri ile birlikle SGDB'na gönderilir. vrakların birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

66 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) SÜRKLİ GÖRV YOLLUĞU İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Gelen Personel mekli Personel Atama onayı, işle başlama yazısı, naklen gelmiş ise maaş nakil ilmuhaberi, aile durum bildirimi ile birlikte hazırlanan yolluk bildirimi ilgili personele imzallattırılır. meklilik belgesi ve kadro boşaltma onayı kontrol edilir. YS sistemi üzerinden ödeme emri belgesi düzenlenerek yolluk bildirimi ile birlikte onay için imzaya sunulur. Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı? Ödeme mri Belgesi kleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir. vrakların birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

67 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Geçici Görev Yolluğu İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) GÇİCİ GÖRV YOLLUĞU İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Geçici görev yolluğu hazırlanarak ilgili personele imzalatılır. Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve ekli harcama belgeleri yürürlükteki mevzuata göre kontrol edilir. Geçici Görev Yolluğu Bildirimi ve ekli harcama belgeleri mevzuata uygun mu? YS sistemi üzerinden ödeme emri belgesi düzenlenerek yolluk bildirimi ile birlikte Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisine onay için imzaya sunulur. Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı? kleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir. vrakların birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

68 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ meklilik İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) MKLİLİK İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT mekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini takip eden ay başından itibaren maaş bordrosundan çıkartılır. mekli dilekçesi, emekli onayı, ayrılış yazısı tamamlandığında yolluk bildirimi hazırlanır. YS sistemi üzerinden ödeme emri belgesi düzenlenerek yolluk bildirimi ile birlikte imzaya sunulur. Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı? Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak ödeme emri belgesi ve ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme D. Başk.'lığına gönderilir. SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili yapılır. vrakların birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

69 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Naklen Giden Personel İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) NAKLN GİDN PRSONL İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Kurumdan ayrılacak olan personelin, personel işleri biriminden ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil ilmuhaberi hazırlanarak imzaya sunulur. Paraf ve imzaları tamam mı? İmzaları tamamlandıktan sonra maaş nakil ilmuhaberi zimmet ile ilgili kişiye teslim edilir. Takip eden ay başı itibariyle maaş bordrosundan çıkartılır. SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili yapılır. vrakların birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

70 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) AÇIKTAN ATAMA İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Rektörlük Makamı tarafından ataması yapılan personelin atama onayı ve işe başlama yazısı geldikten sonra aile durum bildirimi, asgari geçim indirimi bildirimi doldurtularak kurum ile anlaşmalı bankaya hesap açtırılır, İBAN numarası istenilir. İşe başlama işlemi ay başında mı yapıldı? İşe başlama ay başında yapıldı ise maaş bordrolarının hazırlanmasından sonra işe başlandığından manuel maaş yapılır. İşe başlama işlemi maaş bordrosu hazırlanmadan önce mi yapıldı? İşe başladığı tarih ile içinde bulunduğu ayın 14'ü arasındaki günler için kısıtlı maaş ve takip eden ayın 15'i ile diğer ayın 14'ü arasındaki günler içinde tam maaş yapılır. vrakların birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

71 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ İstifa, Askerlik, Ücretsiz İzin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) İSTİFA, ASKRLİK, ÜCRTSİZ İZİN İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT İstifa, askerlik ve ücretsiz izin durumlarında personel işleri biriminden gelen ayrılış yazısı ile birlikte peşin alınan maaş için borçlandırma belgesi hazırlanır. Borçlandırma belgesi Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisinin onayı için imzaya sunulur. Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı? Zimmet defterine işlenerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na gönderilir. Takip eden ay başından itibaren maaş bordrosundan çıkartılır. SGK sistemi üzerinden ayrılış tescil işlemi gerçekleştirilir. vrakların birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

72 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) DOĞRUDAN TMİN İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Birimlerden teknik şartnameleri ile birlikte gelen satınalma talepleri toplanarak sınıflandırılır. İstekler uygun mu? Ödenek yeterli mi? Talep iptal edilir. Onay belgesi düzenlenerek arcama Yetkilisine imzaya sunulur. Onay belgesi imzalandı mı? Malzeme alımı iptal edilir. Konu ile ilgili firmalar belirlenerek teknik şartname ile birlikte teklif mektubu gönderilir. Teklif mektupları süreci içinde teslim alındı mı? Süresi içinde verilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. Gelen teklifler idari ve teknik açıdan değerlendirilerek piyasa araştırma tutanağı düzenlenir. İlgili firma ile sözleşme yapılacak mı? İlgili firmaya sipariş mektubu gönderilir. Firma ile sözleşme yapılarak malzemenin temini sağlanır. Sipariş teslim edildi mi? Sipariş iptal edilir. Muayene kabul komisyonu kararı olumlu mu? Geçici kabulü yapılan malzeme ilgili firmaya iade edilir. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır. Ödeme emri belgesi düzenlenerek harcama belgeleri yönetmelliğinde belirtilen belgeler eklenir. ödemesi yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilir. İŞLM SONU

73

74 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Avans-Kredi Verilmesi Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) AVANS-KRDİ VRİLMSİ İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Mali yıl başında Rektörlük Makamı onayı ile arcama Yetkilisi tarafından mutemet tayin edilir. er yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen üst sınırlarını aşmamak kaydıyla ivedi ve zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak sureti ile ön ödeme yapılabilir. Birimlerin ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınarak incelenir ve bütçe kontrolü yapılır. Talepler içerisinde acil ve zorunlu olan var mı? Acil olmayan alımlar doğrudan temin yolu ile yapılır. Birimlerin ve proje yürütücülerinin acil alımları için çekilecek avans miktarı ile ilgili onay belgesi hazırlanıp imzaya sunulur. Avans veya kredi onaylandı mı? Mutemet tarafından avans veya kredi çekilerek ihtiyacın temini sağlanır. Mutemetin ön ödemelerde harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri avansta 1 ay, kredide 3 ay içinde (harcamaların bitiminden itibaren üç gün içerisinde) muhasebe yetkilisine teslim etmek zorundadır. Avans ve kredi ile alınan malzemeler taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından kayıt altına alındıktan sonra birime zimmetle teslim edilir. Muhasebe işlem fişi düzenlenip harcama belgeleri yönetmeliğinde belirtilen belgeler eklenerek avansın kapatılması için muhasebe yetkilisine teslim edilir. Tüm işlemlerin sonucu evrakların birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

75 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Bütçe-Plan İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) BÜTÇ-PLAN İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Maliye Bakanlığı tarafından aziran ayı içinde ilan edilen bütçe azırlama Rehberine istinaden Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın talebi üzerine Fakültemizin bir sonraki yıl için bütçe hazırlıkları başlatılır. İlk olarak bağlı Birimlerden ihtiyaçlarına ilişkin gerekçeli talepleri alınır. Gelen talepler önem sırasına göre değerlendirilerek tahmini maliyetleri tespit edilir. -Bütçe sistemi üzerinden, bütçe hazırlama rehberi doğrultusunda bütçemiz hazırlanarak elektronik ortamda ve yazılı olarak SGDB'na gönderilir. Bütçe teklifine ilişkin belgelerin birer sureti dosyalanır. İŞLM SONU

76 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ Sınav Ücreti İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) SINAV ÜCRTİ İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Yarıyıl sonunda yapılan sınavlar için öğretim elemanlarından, sınava giren öğrenci sayıları istenip "sınav ücret bildirimi" hazırlanır. Bildirimler sınav programı, raporlu, görevli, izinli yazısı kontrol edilerek sınav ücreti puantaj giriş çizelgesi hazırlanır. azırlanan puantaj KBS sistemine girilerek bordro sınav ücret bordrosu oluşturulur. azırlanan bordrolar doğru mu? YS sistemi üzerinden ödeme emri düzenlenir. Gerçekleştirme Görevlisine ve arcama Yetkilisine onay için imzaya sunulur. Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı? kleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak SGDB'na gönderilir. Anlaşmalı bankaya mail gönderilerek tutarların hesaplara aktarılması sağlanır. vrakların bir sureti dosyalanır. İŞLM SONU

77 İTİT ÜNİVRSİTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ k Ders İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) K DRS ÜCRTİ İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Akademik takvime uygun olarak dönem başında, Bölüm Başkanlıkları tarafından verilecek dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları belirlenir. Belirlenen dersi verecek öğretim elemanı birimde yoksa 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca diğer birimlerden görevlendirme istenir. Diğer birimler tarafından uygun görülen görevlendirmeler, öğretim elemanının kendi biriminde verdiği dersler ve varsa başka birimlerde verdiği dersler detaylı olarak listelenir ve ilgili birime gönderilir. Ders Yükü dağılımı harcama birimi Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanır. İlgili aya ait fiilen yapılan derslerden zorunlu ders yükü düşülüp geriye kalan ders yüklerinden ek ders ücret çizelgesi hazırlanır. azırlanan çizelge YÖK tarafından belirlenen Ders Yükü Tespitinde Uyulacak saslara ve diğer ilgili mevzuata uygunluğu yönünden kontrol edilir. Bu çizelgeye göre çeşitli ödemeler bordrosu ve banka listesi düzenlenir. KBS sistemi üzerinden ek ders puantajlar hazırlanıp YS sistemi üzerinden ödeme emri belgesi düzenlenir. azırlanan yapılan bordrolar doğru mu? Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı? kleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak SGDB'na gönderilir. Anlaşmalı bankaya mail gönderilerek tutarların hesaplara aktarılması sağlanır. vrakların bir sureti dosyalanır. İŞLM SONU

T.C. HİTİT ÜNİVERİSTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MEVZUATLAR SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

T.C. HİTİT ÜNİVERİSTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MEVZUATLAR SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU T.C. İTİT ÜNİVRİSTSİ OSMANCIK ÖMR DRİNDR MSLK YÜKSKOKULU MVZUATLAR Kanun - Yönetmelik -Usul sas Adı No YÜKSKÖĞRTİM KANUNU YÜKSKÖĞRTİM PRSONL KANUNU DVLT MMURLARI KANUNU. SOSYAL SİGORTALAR V GNL SAĞLIK

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: MALI İŞLR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLER BİRİMİ TAHAKKUK-BÜTÇE MAAŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SÜREÇ AKIŞI

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLER BİRİMİ TAHAKKUK-BÜTÇE MAAŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SÜREÇ AKIŞI RZİNCAN ÜNİVRSİTSİ TURİZM V OTLCİLİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLR BİRİMİ TAAKKUK-BÜTÇ MAAŞ İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.1.1. Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç

Detaylı

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ TAŞINIR KAYIT KONTROL YTKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRCİ SATINALMA YOLU İL MALZM GİRİŞİ Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura İle Teslim dilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle Sayılarak Teslim Alınır. Muayene

Detaylı

HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri

HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri IZLANIRICI TKNOLOJİLRİ NSTİTÜSÜ DVİR YOLUYLA TAŞINIR GİRİŞ ŞMASI Taşınır İstek Belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Devir yoluyla alım işleminden vazgeçilir.

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

Kanun - Yönetmelik -Usul Esas Adı

Kanun - Yönetmelik -Usul Esas Adı İTİT ÜNİVRİSTSİ MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ MVZUATLAR Kanun - Yönetmelik -Usul sas Adı YÜKSKÖĞRTİM KANUNU YÜKSKÖĞRTİM PRSONL KANUNU DVLT MMURLARI KANUNU. SOSYAL SİGORTALAR V GNL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TÜRKİY CUMURİYTİ

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

SDU-ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

SDU-ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SDU-ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ SÜREÇ ADI : Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 27/06/2013 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI

Detaylı

YENİ KAYIT. Danışman kayıt haftası süresince öğrenciler tarafından danışmanına gönderilen derslerin onaylanması

YENİ KAYIT. Danışman kayıt haftası süresince öğrenciler tarafından danışmanına gönderilen derslerin onaylanması YENİ KAYIT Öğrenci İşleri Danışman Yüksekokulumuzu kazanarak bizzat kayda gelen öğrencilerin gerekli evrakların kontrolü yapılarak sistem üzerinden ilk kayıt işleminin gerçekleştirilmesi Danışman kayıt

Detaylı

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır BİRİM : ĞİTİM BİLİMLRİ FAKÜLTSİ ŞMA ADI: MAAŞ İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI er ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

YAZI İŞLERİ Gelen Evrak Süreci;

YAZI İŞLERİ Gelen Evrak Süreci; T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YAZI İŞLERİ Gelen Evrak Süreci; Dekanlığa gelen yazılar zimmet işlemiyle teslim alınır. Evrak kayıt girişi yapılır. Ekleri kontrol

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından Giriş yapılarak internet

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU KURUL OLUŞUMU İŞ AKIŞ SÜRECİ

BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU KURUL OLUŞUMU İŞ AKIŞ SÜRECİ BİNGÖL ÜNİVRİSTSİ ZİRAAT FAKÜLTSİ FAKÜLT KURULU KURUL OLUŞUMU İŞ AKIŞ SÜRCİ 2547 Sayılı Kanun Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği Fakülte Kurulu, Bölüm Başkanları ile Profesörlerin kendi aralarından

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama İş Akış Şemaları: Göreve Başlama DOSYA NO : 27668066-8.5 SORUMLULAR Naklen, Tayin, Geçici Görevlendirme Göreve Atama (Başlama) Evrakları Gelir (Hazırlanır). Evrak Kayıt Birimi Personel Kimlik Formu Mal

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI Sıra No Hizmet Adı İstenen Belgeler-Geçerli Mevzuat-Hükümler 1 Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt işlemleri

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

Öğrenci İşleri. 1-Dilekçe 2- Mazeret Belgesi. Bürosu. Öğrenci İşleri. Bürosu

Öğrenci İşleri. 1-Dilekçe 2- Mazeret Belgesi. Bürosu. Öğrenci İşleri. Bürosu Mazeret Sınav Başvurusu Sınav Sonuçlarına İtiraz Yatay Geçiş İşlemleri Transkrip Belgesi Öğrenci Belgesi SIRA NO MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 1 Akademik Personelin 3-7 Güne Kadar Bölüm Başkanı ve Müdür Onaylı Öğretim Elemanı Görev Görevlendirilmesi Belgesi,15 Güne Kadar Bölüm Başkanı, Müdür ve Rektör Onaylı

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU RZİNCAN ÜNİVRSİTSİ TURİZM V OTLCİLİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLR BİRİMİ TAAKKUK-BÜTÇ PRSONL KURUMA GİRİŞ İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.1.4. Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

Detaylı

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNUNA TABİ MAL VE HİZMET ALIMI İLE YAPIM İŞLERİNDE, İHALE YOLUYLA YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Harcama Birimi İhtiyaca göre ihtiyaç talep formu veya yazı ile varsa

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

İdari Personel Maaş İşlemleri

İdari Personel Maaş İşlemleri İdari Personel Maaş İşlemleri Üniversitemize bağlı; Daire Başkanlıkları, Özel Kalem Rektörlük, Genel Sekreterlik Özel Kalem in Hukuk Müşavirliğinin, Personel Daire Başkanlığı idari Personel Şube Müdürlüğünden

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İzin İşlemleri 1- İzin Formu 2

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1- ÖSYS Sonuç Belgesinin

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SUNUM SÜRECİ No ADI TANIMI DAYANAĞI Enstitü Yazı Öğrenci Mali HİZMETTEN MEVZUATIN

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk Kayıt İşlemleri (ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kaydı) 2 Yatay Geçiş Başvurusu BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı)

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı) SIRA NO T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi Ve Yurtdışı

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Öğrenci Kontenjanları 15 Dakika 2 Üniversiteye Kayıt (ÖSYM tarafından Yerleşen Öğrencilerin Kaydı)

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.3. Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.3. Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: RZİNCAN ÜNİVRSİTSİ TURİZM V OTLCİLİK MSLK YÜKSKOKULU PRSONL İŞLRİ BİRİMİ PRSONL İŞLRİ BİRİMİ İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.3. Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İŞLEM İÇİN GEREKLİ BELGELER İŞLEMİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU İSTENEN BELGELER

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU İSTENEN BELGELER T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU SIRA NO HİZMET ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Resmi Yazışmalar (Kurum

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1. ilgiliden dilekçe 2. Davet yazısı 3. 7

Detaylı

SDU-ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

SDU-ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SDU-ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ SÜREÇ ADI : Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 10/10/2011 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi İLETİŞİM FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Cumhuriyet Üniversitesi İLETİŞİM FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1 Lisans Programlarına Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular 2 Öğrenci Kabulü 3 Kesin Kayıt İşlemleri 1 Fakülte Yönetim

Detaylı

DERS PLANI VE ĠÇERĠKLERĠNĠN GÜNCELLENMESĠ ĠġLEMĠ

DERS PLANI VE ĠÇERĠKLERĠNĠN GÜNCELLENMESĠ ĠġLEMĠ Ders Planı ve İçeriklerinin Güncellenmesi Süreci İş Akış Şeması (Bölüm Başkanları) DERS PLANI VE ĠÇERĠKLERĠNĠN GÜNCELLENMESĠ ĠġLEMĠ Yeni Ders Planı ve Ġçerikleri Her Eğitim-Öğretim Yılı baģlamadan önce

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol

Detaylı

İlgili Personel Sağlık Merkezlerinden Aldığı İş Görmezlik Belgesini Dilekçeyle Bildirir. İş Görmezlik Belgesi Usul Yönünden İncelenir. Usule Uygun Mu?

İlgili Personel Sağlık Merkezlerinden Aldığı İş Görmezlik Belgesini Dilekçeyle Bildirir. İş Görmezlik Belgesi Usul Yönünden İncelenir. Usule Uygun Mu? İlgili Personel Sağlık Merkezlerinden Aldığı İş Görmezlik Belgesini Dilekçeyle Bildirir. İş Görmezlik Belgesi Usul Yönünden İncelenir. Usule Uygun Mu? İlgili Personele Bildirilir. İş Görmezlik Belgesi

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SIRA NO T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Özel

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER Üniversitesi T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER S NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı)

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İlk Kayıt ÖĞRENCİ İŞLERİ 1. LYS sonuç belgesi 2. Diploma veya mezuniyet belgesi (fotokopi veya suret kabul edilmez) 3. Nüfus cüzdanı örneği 4. 6 adet (4,5x6)

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ VE AKIŞ ŞEMALARI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ VE AKIŞ ŞEMALARI DERS GÖREVLENDİRMELERİNİN YAPILMASI SÜREÇ ADI Ders Görevlendirmelerinin yapılması SÜREÇ NO 1 Tarih 22/03/2014 SÜRECİN SORUMLULARI MYO Müdürü, MYO Bölüm Başkanları SÜREÇ ORGANİZASYON İLŞKİSİ MYO Müdürü,

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ders Dağılımı ve Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ders Dağılımı ve Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması Akademik Personelin İzin Kullanımı Akademik Personel İzin Kullanımı İş Akış Süreci İzin Talebi İlgili Personel Mazeret(10 gün) veya s e n e l i k i z i n için izin formu doldurur. Form Bölüm Başkanlığına

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDAR T DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN MEVZUATIN ADI/ MADDE

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından Muhasebata Gönderilen ödenek işlemlerine ilişkin Olarak say2000i sistemine kayıtların düşmesi Say2000i sistemi

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1. Öğrenci Belgesi 2. Transkript Belgesi 3. Öğrenci Disiplin Belgesi 4. Askerlik Durum Belgesi 5. Yatay Geçiş İşlemleri 6. Dikey Geçiş İşlemleri 7. 8. Ders alma /Kayıt Yenileme Mazeretli Ders

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (Öğrenci İşleri Birimi) Hizmetin Tamamlanma Süresi

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (Öğrenci İşleri Birimi) Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No Hizmetin Adı Belge Hazırlama Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, İlgili makama yazısının verilmesi 1- Öğrenci Kimliği 1 gün 2 Yeniden Kimlik Belgesi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı) 4) 2 Adet Resim (yeni çekilmiş,

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAHAKKUK BİRİMİ ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 GÖREVDEN AYRILMA 2 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ a. Ayrılış Yazısı(Anabilim Dalı Başkanlığınca Hazırlanan) b. İlişik Kesme Formu c. Devir Teslim

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosu Hizmetin Tamamlanma Süreci (En Geç) İlk Müracaat Son Müracaat

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı) 4) 2 Adet Resim (yeni çekilmiş,

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yüksek Öğretim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU ADI TANIMI DAYANDIĞI 01 300 Öğrenci Kimliği Değişikliği/Yenileme Kaybolan ya da kullanılamayan kimliğin yerine yeni kimlik çıkarılması 2) Hizmet Bedeli Dekontu - 02 301.03 Dikey Geçiş İşlemleri Öğrencinin

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İŞLEM AKIŞ ŞEMASI

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İŞLEM AKIŞ ŞEMASI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İŞLEM AKIŞ ŞEMASI 2547 SAYILI KANUNUN 33/a MADDESİ UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZ KADROSUNDA OLUP, ÖYP KAPSAMINDA BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE

Detaylı

Yönetim Kurulu/Yüksekokul Kurulu Toplantıları ile ilgili gündemin belirlenmesi ve üyelere tebliğ edilmesi

Yönetim Kurulu/Yüksekokul Kurulu Toplantıları ile ilgili gündemin belirlenmesi ve üyelere tebliğ edilmesi ÖZEL KALEM KURULLAR Yönetim Kurulu/Yüksekokul Kurulu Toplantıları ile ilgili gündemin belirlenmesi ve üyelere tebliğ edilmesi Toplantıda alınan kararların yazılması, üyelere tebliğ edilmesi, bir örneğinin

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İŞLEM AKIŞ ŞEMASI

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İŞLEM AKIŞ ŞEMASI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İŞLEM AKIŞ ŞEMASI 1 Başvuru Alımı Kadro Belirleme YÖK tarafından gönderilen listeyi, ÖYP kapsamında yetiştirilmek üzere Üniversitemiz kadrolarına atanacak Kadro Tablo

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S I R A N O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Akademik Personel Alımları 1.Başvuru

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Lisansüstü Başvurular 2 Yabancı Uyruklu Lisansüstü Başvurular 1-ALES

Detaylı

T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1-Adayın mezun olduğu

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ) İLK MÜRACAAT SON MÜRACAAT 1. Öğrenci

Detaylı

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Başkanlığımıza evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt defterine işlenir. Yazının ekleri tama mı? Yazının ekleri tamamsa Başkana

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İŞLEM İÇİN GEREKLİ BELGELER İŞLEMİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI)

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI) SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 301010300 HIZMETIN ADI Yatay Geçiş Başvuru HIZMETIN TANIMI Fakültemizde her

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Öğrenci Belgesi

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yatay Geçiş İşlemleri

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 ÖSYM Başkanlığı tarafından Yüksekokumuza yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Nüfus Cüzdanı fotokopisi, T.Ü.

Detaylı

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 1 - Senato ve Kurul Sekretarya İşlemleri Süreci 1.3 - Akademik Kurul Altsüreci 1.3.1 - Akademik Kurul İşlemleri 1.4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR AHMET CENGĠZ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI Haftalık Ders Programının Hazırlanması ĠĢlemi Prosedürü

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR AHMET CENGĠZ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI Haftalık Ders Programının Hazırlanması ĠĢlemi Prosedürü DEKANLIĞI Haftalık Ders Programının Hazırlanması ĠĢlemi Prosedürü 1-)Bölüm Başkanlığınca Derslerin Yapılacağı Uygun Gün ve Saatler Belirlenerek Haftalık Ders Programı Hazırlanır. 2-)Haftalık ders programı

Detaylı

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 10/10/2011 SÜRECİN SORUMLULARI Staj Komisyonu SÜREÇ ORGANİZASYON Staj Komisyonu, Bölüm Sekreterliği,Muhasebe,Öğrenci,

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

1 Resmi Yazışmalar Yazı resmi belge, resmi bilgi, ve elektronik belge. Eğitim Öğretim yılları bazında bahar ve güz dönemi olmak 2 Öğrenci Alımları.

1 Resmi Yazışmalar Yazı resmi belge, resmi bilgi, ve elektronik belge. Eğitim Öğretim yılları bazında bahar ve güz dönemi olmak 2 Öğrenci Alımları. SIRA NO T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Resmi Yazışmalar

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Ana Proses Adı : Teknoloji Fakültesi Alt Proses Adı : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi : Birim Sorumlusu

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) 1 Yatay Geçiş İşlemleri 2-ÖSYM

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 02 Gelen Evrakların EBYS sistemi kayıdı, İlgili Birimlere Havalesinin Yapılması. Kişi ve Kurumlara Giden Evrakların EBYS işlemlerinin tamamlanması, gönderilmesi/posta Resmi Yazının Aslı ve Zimmet Defteri

Detaylı