Yrd. Doç. Dr. Yelda CANDAN DÖNMEZ Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Yelda CANDAN DÖNMEZ Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi yelda.candan.donmez@ege.edu.tr"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Yelda CANDAN DÖNMEZ Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

2 ÇALIŞMALARIN ÖZELLİKLERİ Yayın Tarihleri Ulusal Kongre/Sempozyum Kitabı 39 Uluslararası Kongre Kitabı 8 Ulusal Dergi 24 Yurt Dışı Dergi 3 Yüksek Lisans Tezi 16 Toplam Çalışma Sayısı 90

3 ENFEKSİYON Araştırma Sayısı 12 Konular: Enfeksiyonu Önlemeye Yönelik Enfeksiyon İzlemi ve Sonuçlarına Yönelik Araştırma Tipi: Yarı deneysel, tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. Kullanılan Yöntem: Soru formu ile yüz yüz yüze görüşme yöntemi, gözlem, retrospektif yöntemlerle veriler toplanmıştır.

4 ENFEKSİYON Ameliyathanede kullanılan 828 tek eldivende delik oranı % 8, Eldivenlerdeki delinmenin ameliyat sonrası enfeksiyon riskini arttırmadığı saptanmıştır(1). Minilaparotomilerde en sık karşılaşılan komplikasyonun % 3-4 oranında ameliyat sonrası cilt enfeksiyonları olduğu belirlenmiştir(2). 1-Şelimen D., Aray A., Yayla İ. (1990) Cerrahi Girişimler Kullanılan Eldivenlerde Tespit Edilen Delik Sayısının Postoperatif İnfeksiyonla İlgisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, Dönmez A., Vardar Ş., Biçer Ö., Kat Y., Yazıcı C. Ertopçu E., Özelmas İ. (1999) Aile Planlaması Ameliyathanesinden Alınan Kültürlerin Minilaparotomide Postoperatif Cilt Enfeksiyonları Açısından Önemi. II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir,

5 ENFEKSİYON SONUÇLAR HIV/AIDS in bulaşma riski açısından oldukça kritik bir birimde çalışan ameliyathane hemşirelerinin, bu konuda bilgi, tutum ve beceri eksikliği içinde oldukları saptanmıştır. - Akyolcu N. (2001) Ameliyathane Hemşirelerinin HIV/AIDS ten Korunmaya Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt 4, sayı 2-3, Mart-Haziran,

6 SONUÇLAR ENFEKSİYON Modern ameliyathane ortamının temiz ameliyatlarda yara enfeksiyonu üzerine etkisinin incelendiği çalışmada, Uygun cerrahi teknik kullanılması halinde ameliyathane ortamının farkı, temiz ameliyatlarda yara enfeksiyonu üzerinde istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır. - Çopur S., Tangi E., Özkaya Y., Erkan M. (2001) Modern Ameliyathane Ortamının Temiz Ameliyatlarda Yara Enfeksiyonu Üzerindeki Etkisi. III. Ulusal & I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı, 84.

7 SONUÇLAR ENFEKSİYON Hekim ve hemşirelerin % 51 inin deli dana hastalığına ilişkin bilgi sahibi olmadığı, % 73 ünün bu hastaların vücut salgılarından bulaşma durumunda ne yapacaklarını bilmedikleri saptanmıştır. -Aslan F.E., Erdim A., Akgün M., Şelimen D. (2002) Çok Bilinmeyenli Bir Denklem; Deli Dana Hastalığı: Hekim ve Hemşirelerin Deli Dana Hastalığa İlişkin Bilgi ve Uygulamaları. Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt 5, sayı 3-4, Mayıs- Ağustos,

8 ENFEKSİYON SONUÇLAR Ameliyathane personelinin burun floralarının belirlenmesine yönelik çalışmada; 77 ameliyathane personelinin 25 inde taşıyıcılık saptanmış, antibiyotik tedavisi yapıldıktan sonra ameliyathane personelinin 16 sında patojen bakteri tespit edilmiştir. Personelin bir grubunda el yıkama alışkanlığının olmaması, azaltılabilecek benzer sorunların devam etmesine neden olduğu sonucuna varılmıştır. -Kaynar T., Dizdaroğlu D. (2004) Samsun SSK Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi ve Ameliyathane Personelinin Burun Kültürleri ve Sonrası. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 8; Ek 2, 17.

9 ENFEKSİYON SONUÇLAR Ameliyathanelerin çoğunda enfeksiyon kontrol uygulamalarının enfeksiyonu önlemeye yönelik rehberlere ve önerilere uygun olduğu fakat bireysel koruyucu malzemelerin kullanımlarının yetersiz olduğu saptanmıştır. - Demir F., Dramalı A. (2005) Ameliyathanelerde Enfeksiyon Kontrol Uygulamalarının İncelenmesi. 3. Uluslararası Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, 121.

10 ENFEKSİYON SONUÇLAR Ameliyatların ilk 30 dakikası içinde, 2 vakada (% 1) salonda en fazla 16 kişi Ameliyatın son 30 dakikasında; 8 vakada (% 6) salonda en fazla 10 kişi bulunduğu saptanmıştır (1). Kapıların sık açılıp kapanması enfeksiyon nedenleri arasında görülmüştür (2). 1- Ter N., Yavuz M. (2007) Ameliyat Salonlarında Kapıların Açılma Durumu.XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, I. Ulusal Ortopedi Hemşireliği Sempozyumu Özet Kitabı, Tokkal G., Bilen M. (2009) Ameliyathane Salon Kapısı Açılıp Kapanma Sayısının Cerrahi Alan Enfeksiyonlarına Etkisi. Acıbadem Hemşirelik, Mart, sayı 8,

11 ENFEKSİYON SONUÇLAR Cerrahi operasyonlarda konsinye malzeme kullanılan vakaların cerrahi enfeksiyon oranlarına etkisinin olmadığı saptanmıştır (1). Ameliyat sırasında MR kullanılan kraniotomi ameliyatları sonrasında cerrahi alan enfeksiyonu gelişmediği tespit edilmiştir (2) 1-Cömert E., Yılmaz S., Bayram L., Hacıbekiroğlu S. (2009) Acıbadem Bursa Hastanesi Ameliyathanesinde Konsinye Malzeme Yönetim Sürecinin Cerrahi alan Enfeksiyonlarına Etkisinin İncelenmesi. Acıbadem Hemşirelik, Mart, sayı 8, 2-İnanır İ. (2009) İntraoperatif Manyetik Rezonans Kullanımının Kraniotomi Ameliyatlarında Cerrahi alan Enfeksiyonlarına Etkisi. Acıbadem Hemşirelik, Mart, sayı 8,

12 ENFEKSİYON SONUÇLAR Ameliyathanede cerrahi enfeksiyonları önlemede kullanılan enfeksiyon kontrol uygulamalarının CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) nin rehberlerine uymadığı ve eksiklikler olduğu saptanmıştır (Demir 2009). - Demir F. (2009) A Survey on Prevention of Surgical Infections in Operating Theatres. Worldviews on Evidence- Based Nursing

13 STERİLİZASYON-DEZENFEKSİYON Araştırma Sayısı 8 Konular: Sterilizasyon-Dezenfeksiyon Uygulamalarında Durum Saptama Araştırma Tipi: Deneysel ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Kullanılan Yöntem: Soru formu ile yüz yüz yüze görüşme yöntemi, veri toplama formu kullanılarak ve retrospektif yöntemlerle veriler toplanmıştır.

14 STERİLİZASYON-DEZENFEKSİYON SONUÇLAR Otoklav kullanan personelin % 42 sinin ilkokul mezunu olduğu, Personelin otoklav kullanımı ile ilgili % 64 ünün herhangi bir eğitim almadığı saptanmıştır (1). Video endoskopik cerrahide kullanılan araç gereçlerin bakım ve sterilizasyonunda uygulanan yöntemlerden en uygun olanın kurumların ekonomik durumları ile doğru orantılı olduğu, Hemşirelerin bilgi yetersizliği ve kurum kontrol mekanizmalarının işlerliğinin olmadığı saptanmıştır (2). 1- Yavuz M., Aslan F.E. (1996) Otoklav Kullanımında Durum Saptama. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, Aksoy G., Arpag N., Çelikkenar P. (1996) Video Endoskopik Cerrahide Kullanılan Araç Gerecin Bakım ve Sterilizasyonu. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir,

15 STERİLİZASYON-DEZENFEKSİYON SONUÇLAR Ameliyathanelerde güncel kullanımdaki antiseptik ve dezenfektanların saptanmasına ilişkin çalışmada; Cerrahi el yıkamada genellikle batikon ve hibiscrup (% 15) ve ameliyat bölgesinin temizliğinde batikon kullanıldığı (% 81) İki ameliyat arasında temizlik uygulamasının % 87 oranında yapıldığı saptanmıştır. Şelimen D. (1998) İstanbul İli Ameliyathanelerinde Güncel Kullanımdaki Antiseptik ve Dezenfektanların Saptanmasına İlişkin Bir Çalışma. Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt 1, sayı 1, Şubat,

16 STERİLİZASYON-DEZENFEKSİYON SONUÇLAR Ameliyathanede dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinin standartlara uygun olarak yapıldığı belirlenmiştir. -Yüksek H., Çavdar A. (2001). Ameliyathane Dezenfeksiyonu ve Sterilizasyonu. III. Ulusal & I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı, 102.

17 STERİLİZASYON-DEZENFEKSİYON SONUÇLAR Endoskopik cerrahide aletlerin güvenli kullanım sayısını saptamaya yönelik çalışmada; Kullanılan Sayı Normal Kullanım Sayısı Trokarlar En fazla 7-9 kez 6 Disektörler 9 kez ve üzeri 9 Makaslar 7-9 kez 6 Tutucular 7-9 kez 6 kullanıldığı saptanmıştır. -Akbudak A., Arpağ N. (2001) Endoskopik Cerrahide Tek Kullanımlık Araç Gerecin Uygun Şartlarda Bakım ve Yüksek Düzey Dezenfeksiyonu ile Sağlanabilecek Güvenli Kullanım Sayısı. III. Ulusal &I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı, 118.

18 STERİLİZASYON-DEZENFEKSİYON SONUÇLAR Flash sterilizasyon ve kayıt ilkelerine tam olarak uyulmadığı, bu durumun flash sterilizasyonun doğru şekilde yapılmasının öneminin bilinmemesine bağlı olarak ortaya çıktığı belirtilmektedir (Hacıdursunoğlu ve Şelimen 2009).

19 STERİLİZASYON-DEZENFEKSİYON SONUÇLAR Steril malzeme depolarının kurumlardaki mimari konumları, işleyiş şekilleri, steril malzemelerin depolanma koşulları saptanmıştır. Elde edilen verilere yönelik uygun önerilerde bulunulmuştur (Karabacak ve Şelimen 2010). Araştırmadan elde edilen verilere göre; hastanelerde kullanılan alet ve malzemelerin hazırlık, kullanım ve bakım uygulamalarında kurumların statülerine göre de farklılıklar saptanmıştır (Çağlıyan ve Şelimen 2011).

20 Konular: CERRAHİ EL YIKAMA Araştırma Sayısı 6 Patojen Mikroorganizmaların Üreme Durumunu Cerrahi El Yıkama Solüsyonlarının Etkinliğini Saptamaya Yönelik Cerrahi el yıkama eğitimlerinin değerlendirilmesine yönelik Araştırma Tipi: Kesitsel, tanımlayıcı, analitik ve yarı deneysel olarak yapılmıştır. Kullanılan Yöntem: Gözlem, veri toplama formu kullanılarak veriler toplanmıştır.

21 SONUÇLAR CERRAHİ EL YIKAMA Ameliyathanede hemşirelerin (% 41) ellerini uygun şekilde kurulamaması nedeni ile tırnak diplerinde üreme olduğu saptanmıştır. - Köşgeroğlu N., Us T.(1996) Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Tırnak Uzatma Durumları İle El Yıkama Öncesi ve Sonrası Tırnak Diplerinin Mikrobiyolojik İncelenmesi. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir,

22 SONUÇLAR CERRAHİ EL YIKAMA Cerrahi el yıkamada kullanılan tek kullanımlık fırçalar ile yapılan el yıkamada elde daha fazla patojen mikroorganizma kaldığı belirlenmiştir. Aslan F.E., Şelimen D., Keskin A., Kurt H. (1996) Cerrahi El yıkamada Kullanılan Fırçaların Eldeki Patojen Mikroorganizmalara Etkisi. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir,

23 SONUÇLAR CERRAHİ EL YIKAMA % 4 lük klorhekzidin ile % 7.5 luk povidin iyodun eldeki patojen mikroorganizmalara etkisinin incelendiği çalışmada; üreme durumu % 7.5 luk povidin iyod lehine olduğu belirlenmiştir (1). Fırça kullanılarak yapılan el yıkamada kurallara çoğunlukla uyulduğu saptanmıştır (2). 1- Aslan F.E., Olgun N. (1997) Günümüzde Yaygın Olarak Kullanılan İki Farklı Antiseptiğin Cerrahi El Yıkamadaki Etkinliği. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1(1), Gürsoy A.A., Çolak A., Çakar Y., Danacı S. (2003) Cerrahi El Yıkama Uygulamaları. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi İzmir, Kongre Kitabı,

24 SONUÇLAR CERRAHİ EL YIKAMA 5 dakikalık zaman yönetimi kullanılarak geliştirilen cerrahi el yıkamanın ve doğru el kurulamanın eller üzerinde bulunan gram (-) ve gram (+) bakteri koloni sayısını azalttığı bulunmuştur (1). Ameliyat ekibini oluşturan hemşire ve doktorların cerrahi el yıkama konusunda standart bir eğitim sürecinden geçmediği saptanmıştır (Erdim 2010). 1-Güner S., Akyolcu N. (2004) Cerrahi El Yıkamanın Ameliyathane Hemşirelerinin Ellerindeki Gram (-) ve Gram (+) Bakterilere Etkisi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, sayı 52.

25 AMELİYATHANEDE VAKA GECİKMELERİ VE ERTELEMELERİ Araştırma Sayısı 2 Konular: Vaka Gecikme-Erteleme Nedenlerini Saptamaya Yönelik Araştırma Tipi: Tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Kullanılan Yöntem: Soru formu kullanılarak ve retrospektif olarak veriler toplanmıştır.

26 AMELİYATHANEDE VAKA GECİKMELERİ VE ERTELEMELERİ SONUÇLAR Gecikmelerin en çok 0-30 dakika arasında olduğu, Eğitim-öğretim döneminin başlaması ile vizitlerin uzaması ve öğretim elemanlarının ameliyata giriş saatinin etkilenmesine neden olduğu saptanmıştır (1). Konsültasyonlardaki eksiklikler nedeni ile ertelendiği Hastaların % 46 sının üzüntü duyduğu ve % 50 sinin bir an önce ameliyat olup normal hayata dönmek istediği saptanmıştır.(2) 1-Aydın F., Yavuz M., Eroğlu B., Dolgun E. (2002) Ameliyathanede İlk Vaka Gecikmelerinin İncelenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt 5, sayı 3-4, Mayıs-Ağustos, Doğan N., Yavuz M., Alagöz E., Hepgünay H., Tuncer H., Çam S. (2002) Ameliyathanede Vaka Ertelemeleri ve Nedenlerinin İncelenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt 5, sayı 3-4, Mayıs-Ağustos,

27 AMELİYATHANEDE BEKLEYEN HASTALARIN DENEYİMLERİ Araştırma Sayısı 2 Konular: Ameliyathanede Bekleyen Hastaların Deneyimleri ve Gereksinimlerini Saptamaya Yönelik Araştırma Tipi: Tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Kullanılan Yöntem: Soru formu kullanılarak veriler toplanmıştır.

28 AMELİYATHANEDE BEKLEYEN HASTALARIN DENEYİMLERİ SONUÇLAR Ameliyathanede 30 dakikadan az bekleyen hastaların, çoğunlukla (% 78) anksiyete, korku, stres hissettikleri ve üşüdüğü (% 19) saptanmıştır (1). Hastaların % 52.2 si premedikasyon ünitesinde 45 dakikadan fazla beklediği saptanmıştır (2). 1- Bayraktar N., Deniz H. (1996) Ameliyathanede Ameliyat Öncesi Bekleyen Hastaların Gereksinimleri. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, Erkal S., Aydoğan I., Acar S., Karagenç S., Özgen N. (2001) Ameliyatı Bekleyen Hastaların Ameliyathanedeki Deneyimler ve Beklentileri. III. Ulusal &I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı, 76.

29 LATEKS ALERJİSİ Araştırma Sayısı 2 Konular: Lateks Alerji Durumunun Saptanması Araştırma Tipi: Tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Kullanılan Yöntem: Soru formu kullanılarak olarak veriler toplanmıştır.

30 SONUÇLAR LATEKS ALERJİSİ Lateks eldiven kullanımına bağlı aşırı duyarlılık durumunun % 42 oranında olduğu saptanmıştır (Soğukpınar ve ark. 1996). Ameliyathane çalışanlarında lateks alerjisinin oldukça sık görüldüğü saptanmıştır (Şener ve ark. 2000). Soğukpınar N., Karaca B., Karacan G. (1996) Eğitim Hastanesi Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşireler Arasında Latex Eldivenlere Karşı Gelişen Reaksiyonların İncelenmesi. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir,

31 KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI Araştırma Sayısı 4 Konular: Yaralanma Durumunun Saptanması Yaralanma Risk Nedenleri Alınan Önlemler Araştırma Tipi: Tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Kullanılan Yöntem: Soru formu kullanılarak veriler toplanmıştır.

32 KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI SONUÇLAR Hemşirelerin delici kesici alet yaralanma oranı % 57 iken tıbbi yardım alma oranı % 38 olarak bulunmuştur (1). Hemşirelerin % 80 i ameliyat sırasında yaralandığı ve % 97 si yaralanma sonrası durumu rapor etmediği saptanmıştır (Bozkurt ve İslamoğlu 2007). 1- Köşgeroğlu N., Ayrancı Ü., Bahar M. (2003) Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerde Kesici/Delici Aletle Yaralanma ve Tıbbi Yardım Alma Durumları. Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt 6, sayı 6, Kasım- Aralık,

33 KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI SONUÇLAR 90 ameliyathane çalışanının 68 i mesleki yaşamları süresince en az 1 kez yaralandığı, Ameliyat süresinin 3 saati aşması, acil ameliyat ve akşam yapılan ameliyat yaralanmayı arttırdığı saptanmıştır (1). Ameliyathanede çalışan hemşirelerin delici aletle yaralanma riski ve korunmaya yönelik önlemlerin yetersiz olduğu bulunmuştur (2). 1-Kutlu D., Yılmaz S. (2007) Ameliyathane Çalışanlarının Cerrahi Aletlerle Yaralanma Riski ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Tezi, Afyon. 2-İlhan N., Köse Y., Zengin S., Demircioğlu N., Batmaz M. (2008) Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Delici/Kesici Aletle Yaralanma Riski ve Aldıkları Önlemler. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 493.

34 BEDEN ISISI Araştırma Sayısı 4 Konular: Beden Isısını Etkileyen Faktörler Beden Isısı Ölçüm İzlem Yöntemleri Hipoterminin Önlenmesi Araştırma Tipi: Deneysel olarak yapılmıştır. Kullanılan Yöntem: Beden ısısı ölçülerek veri toplama formuna kaydedilmiştir.

35 BEDEN ISISI SONUÇLAR Hipotermi ile ameliyat süresi arasında direkt ilişki olduğu ve en hızlı ısı düşüşünün ameliyatın ilk birinci saatinde görüldüğü saptanmıştır (1). Pulmoner arter ısısı ölçülmeyen hastalarda vücut ısısının izlenmesinde timpanik membran ısısının da vücut iç ısısını doğru gösterdiği belirlenmiştir (2). 1-Kanan N., Eti F. (1990) Ameliyathanede Hastanın Beden Isısını Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi. Uluslararası Cerrahi Kongresi, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Konuşma ve Bildirileri, Güzelay N.Ö., Yavuz M., Perpelek S.Ş. (1996) Ameliyathanede Vücut İç Isısının İzlenmesinde Pulmoner Arter, Timpanik Membran, Rektal Isıların Karşılaştırılması. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir,

36 BEDEN ISISI SONUÇLAR Ameliyat sırasında hastayı ısıtıcı blanket ile ısıtmanın hastanın normotermisinin korunmasında etkili olduğu görülmüştür (1). Ameliyathanede aktif ısıtmanın vücut sıcaklığı değişimine etkisinin olduğu ve ameliyat öncesi aktif ısıtmaya uygulamada yer verilmesi gerektiği önerilmiştir (2). 1-Yılmaz E., Kaymakçı Ş. (1998) Üst Batın ameliyatı Yapılan Hastalarda Hipotermiyi Önlemek İçin Isıtıcı Blanket Kullanımının Etkisinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 14(2), Aksoy N.A.P., Aslan F.E. (2013). Ameliyathanede Aktif Isıtmanın Vücut Sıcaklığı Değişimine Etkisi. 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Kongre Kitabı, 249.

37 BASI YARALARI Araştırma Sayısı 2 Konular: Bası Yaralarının Önlenmesine İlişkin Bilgi ve Uygulamalar Bası Yaraları Görülme Sıklığı Araştırma Tipi: Tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Kullanılan Yöntem: Bası yaraları değerlendirilmesinde veri toplama formu ile görüşme yöntemi uygulanmıştır.

38 SONUÇLAR BASI YARALARI Hemşirelerin ameliyat sırasında oluşan bası yaraları konusunda bilgi gereksinimleri olduğu ve riskli hastaları objektif değerlendirmek için skala kullanmadıkları saptanmıştır (1). Ameliyat olan 84 hasta üzerinde yapılan çalışmada; 46 hastada 1. aşama bası ülseri olduğu, Bası yaraları ile cerrahi arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (2). 1-Karadağ M., Sayın Y.Y. (2002) Ameliyathane ve Cerrahi Servislerde Çalışan Hemşirelerin Ameliyat Sırasında Oluşan Bası Yaralarının Önlenmesine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları. Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt 5, sayı 3-4, Mayıs-Ağustos Karadağ M., Gümüşkaya N. (2006) The Incidence of Pressure Ulcers in Surgical Patients: A Sample Hospital in Turkey. Journal of Clinical Nursing. April, 15(4),

39 AMELİYATHANEDE MÜZİK Araştırma Sayısı 3 Konular: Ameliyathanede Hastalar Üzerine Müziğin Etkisi Ameliyathanede Çalışanlar Üzerine Müziğin Etkisi Araştırma Tipi: Tanımlayıcı ve yarı deneysel olarak yapılmıştır. Kullanılan Yöntem: Görüşme yöntemi ve kan basıncı- nabız ölçümlerinin değerlendirilmesi ile veriler toplanmıştır.

40 AMELİYATHANEDE MÜZİK SONUÇLAR Hastalara müzik dinletilmesi ameliyat öncesi ve sonrası kan basıncı ve nabız arasında sayısal olarak bir düşüş olarak değerlendirilmiştir (1). Çalışanların (% 92) ameliyatlar sırasında müzik dinlediği % 59 u müziğin ameliyathanede iletişimi olumlu etkilediği saptanmıştır (2). Ameliyathane ekibinin % 89 u ameliyat sırasında müzik dinlemekten hoşlandıklarını ve % 69 u müziğin dikkati dağıtmadığını belirtmişlerdir (3). 1-Varol Ş., Özbayır T. (2000) Sedatif Müziğin Preoperatif Kaygı Düzeyine İntraoperatif Kan Basıncı ve Nabız Parametrelerine Etkisi. Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt 3, sayı 6, Kasım-Aralık, Taşdemir N., Çağlar S.S., Öztürk Ö., Dıramalı A. (2007) Ameliyathanede Dinlenilen Müzik Türleri. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) Kongre Kitabı, 4-8 Eylül 2007 Gaziantep, Çalışkan İ., Makay Ö., Bildik G., Kaplan H. (2008) Müziğin Ameliyathane Çalışanları Üzerindeki Etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı,

41 AMELİYATHANEDE DURUM SAPTAMA Araştırma Sayısı 9 Konular: Yangın Emniyeti Mevcut Durum Saptama Felaket Planı İle İlgili Durum Saptama Donanıma İlişkin Durum Saptama Risklere Yönelik Durum Saptama Araştırma Tipi: Betimleyici-Tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Kullanılan Yöntem: Yüz yüze görüşme yöntemi ile soru formu aracılığı ile toplanmıştır.

42 AMELİYATHANEDE DURUM SAPTAMA SONUÇLAR Çalışma sonucunda 66 kişinin (% 42) çalıştıkları ameliyathanede yangın ile ilgili plan olmadığı saptanmıştır (1). Bireylerin % 92.5 inin ameliyathane felaket planını bilmediği saptanmıştır (2). Ameliyathane hemşirelerinin çoğunluğunun (% 96) yangın risklerini bildiği ancak yetersiz ve eksik önlem aldıkları saptanmıştır (3). 1-Yavuz M., Dramalı A., Demir F., Yıldırım Ö. (1996) Ameliyathanede Yangın Emniyeti İle İlgili Durum Saptama. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, Demir F., Yavuz M., Candan Y., Dramalı A. (1999) İzmir İli Ameliyathanelerinde Felaket Planı İle İlgili Durum Saptama. II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, Andsoy I.I., Güngör T., Nabel E.B. (2012). Ameliyathane Hemşirelerinin Yangın Güvenliğine Karşı Aldığı Önlemlerin Belirlenmesi: Karabuk İli Örneği. Journal of Contemporary Medicine, 2(2): 87-93

43 AMELİYATHANEDE DURUM SAPTAMA SONUÇLAR Ameliyathanelerin % 40 ının hastane olarak yapılmadığı, % 33 ünde etilen oksit kullanıldığı ve % 24 ünde jeneratör olmadığı saptanmıştır (1). Ameliyathanelerin mimari donanımının genelde yeterli olduğu sonucuna varılmıştır (2). Ameliyathanelerin mimari mekanik donanımının yeterli olmadığı ancak güvenliğinin genelde yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir (3). 1-Şelimen D., Aslan F.E., Gürkan A., Erdim A., Akgün M.E., Ergün Y. (1999) İstanbul İlindeki Hastanelerde Ameliyathanelerin Mevcut Durum Saptanmasına İlişkin Bir Çalışma. Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt 2, sayı 1, Şubat, Dallı D. (1999) Manisa İlindeki Hastanelerde Ameliyathane Donanımına İlişkin Durum Saptama. II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, Güner İ.C., Kıreker H.D. (2003) Gaziantep İli Hastanelerinde Ameliyathanelerin Donanımına İlişkin Durum Saptama. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi İzmir, Kongre Kitabı,

44 AMELİYATHANEDE DURUM SAPTAMA SONUÇLAR Cerrahi girişimin uygulama alanları olan ameliyathanelerde havalandırma sistemlerinin genelde yeterli olmadığı saptanmıştır (1). Ameliyathanelerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklere karşı alınan önlemlerin yeterli olmadığı saptanmıştır (2). Ameliyathane fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklere karşı alınan önlemlerin yeterli olmadığı belirlenmiştir (3). 1-Dadaş S., Özsaraç H., Şahin Ş., Aslan F.E., Şelimen D. (2002) Ameliyathanelerdeki Havalandırma Sistemlerinin Mevcut Durumu. Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt 5, sayı 3-4, Mayıs-Ağustos, Kaymakçı Ş., Demir F., Candan Y., Dramalı A. (2003) İzmir İli Hastanelerindeki Ameliyathanelerinde Hemşirelerin Çalışma Koşulları ve Karşılaştıkları Risklere Yönelik Durum Saptama. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt 19, sayı 1-3, Kıreker H.D., Güner İ.C. (2003) Gaziantep İli Hastanelerinin Ameliyathanelerinde Hemşirelerin Çalışma Koşulları ve Karşılaştıkları Risklere Yönelik Durum Saptama. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi İzmir, Kongre Kitabı,

45 AMELİYATHANEDE ORYANTASYON VE HİZMET İÇİ EĞİTİM Araştırma Sayısı 6 Konular: Sterilizasyon Laparoskopik Cerrahi Patoloji Parçaları İşe Uyum Araştırma Tipi: Tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Kullanılan Yöntem: Yüz yüze görüşme ve retrospektif yöntemler ile veriler toplanmıştır.

46 AMELİYATHANEDE ORYANTASYON VE HİZMET İÇİ EĞİTİM Uygulanan ön test ve son test en az doğru yanıt asepsi tanımını içeren soruda olduğu saptanmıştır (1). Laparoskopik cerrahi girişimlerde ameliyathane hemşireleri ve hekimlerinin gerekli eğitimi almaları sonucunda olgularda yaralanma sayısının azaldığı görülmüştür (2). Ameliyathane hemşirelerinin patoloji parçalarının hazırlanması ile ilgili eğitimlerinin yüzeysel olduğu saptanmıştır (3). 1-Ertopçu K., Dönmez A., Coşkun S., Turçulu A. (1996) Sağlık Personelinin Sterilizasyon Yöntemleriyle İlgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Hizmet İçi Eğitimin Önemi. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, Azun Ö. (1999) Laparoskopik Cerrahi Girişimlere Eğitimli Cerrahi Hemşiresinin Rolü. II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, Kahraman İ., Karataş N., Cengiz A., Koç S. (2003) Patoloji Parçalarının Hazırlanmasında Ameliyathane Hemşirelerinin Rolü ve Bilgi Düzeylerinin Ölçümlenmesi. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi İzmir, Kongre Kitabı,

47 AMELİYATHANEDE ORYANTASYON VE HİZMET İÇİ EĞİTİM Ameliyathane hemşirelerine değişik uygulama alanlarında eğitim verilmesinin gerektiği saptanmıştır (1). Hemşirelerin % 85 i oryantasyon programını yararlı bulduğu saptanmıştır (2). Hemşirelerin % 60 ının hizmet içi eğitim programı aldığı ve oryantasyon eğitiminin beklentilerini karşıladığı saptanmıştır (3). 1-Tan G. (1999) Ameliyathanede Radikal Sistektomi ve Prostatektomide Hemşirelik Uygulamalarına Yönelik Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi. II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, Göçmen Z. (2004) Ameliyathane Hemşirelerinin Ameliyathane Hemşireliği Oryantasyon Programı İçeriğine İlişkin Görüşleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(1), Çetin D., Yavuz M. (2007) Ameliyathane Hemşirelerinin İşe Uyum (Oryantasyon) ve Hizmet İçi Eğitim Programlarına Katılımlarının İncelenmesi. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) Kongre Kitabı, 4-8 Eylül 2007 Gaziantep, 252.

48 HEMŞİRELERE YÖNELİK YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR Araştırma Sayısı 22 Konular: Anksiyete Düzeylerinin Saptanması İş Doyumu-Stres-Tükenmişlik Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Saptanması Risk Derecelendirme Günlük Çalışması Gereken Hemşire Sayısının Belirlenmesi Araştırma Tipi: Tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Kullanılan Yöntem: Yüz yüze görüşme yöntemi ile veriler toplanmıştır.

49 HEMŞİRELERE YÖNELİK YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR Ameliyathane hemşirelerinin genel olarak orta düzeyde anksiyete yaşadığı saptanmıştır (1). Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin genel iş doyum puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir (2). Hemşirelerinin anksiyete ve iş doyumlarının orta düzeyde olduğu, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanlarının düşük, kişisel başarı puanlarının ise yüksek olduğu belirlenmiştir (3). 1-Vural H., Oflaz F. (1996) Ameliyathane Hemşirelerinin Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, Uzun Ö. (1996) Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, Gürsoy A.A., Çolak A., Çakar Y. (2003) Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerde İş Doyumu, Tükenmişlik ve Anksiyete. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi İzmir, Kongre Kitabı,

50 HEMŞİRELERE YÖNELİK YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR Hemşirelerin strese yatkınlık ölçeği puan ortalaması (49.83), stres belirtileri puan ortalaması (122.49) ve iş doyumu ölçeği puan ortalaması (80.25) olarak saptanmıştır (1). Hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri genel ortalaması olarak saptanmıştır (2). Genel tükenmişlik oranı % 83.3 tür. Tükenmişlik ölçeği ile iş tatmini ölçeği arasında zıt bir bağlantı vardır (Özpekin ve ark. 2009). 1-Özbayır T., Demir F., Candan Y., Dramalı A. (1999) İzmir İli Ameliyathane Hemşirelerinde İş Doyumu ve Stres, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 15(1), Ocak-Nisan, ss: Özbayır T., Demir F., Candan Y., Dramalı A. (2006) Ameliyathane Hemşirelerinde Tükenmişliğin İncelenmesi, Hemşirelik Forumu Dergisi, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos, ss:18-25.

51 HEMŞİRELERE YÖNELİK YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR Araştırmadan elde edilen iş doyumu puanının ortalamanın üzerinde olduğu saptanmıştır. Yetkinlik sisteminin kullanılması iş doyumunu arttırmıştır (Yıldırım ve ark. 2011). Yaşam kalitesi puan ortalamasının 66 ve SYBD puan ortalaması 125 olduğu saptanmıştır. İki Ölçek arasındaki korelasyona bakıldığında doğrusal ve pozitif yönlü (r:0,321, p<0.01) zayıf bir ilişki olduğu saptanmıştır (1). Çalışmanın sonunda ameliyathane hemşirelerinin sağlıklı yaşam biçim ölçeği ortalama puanı: olarak bulunmuştur (2). 1. Demir F., Özşaker E., Çam R., Dramalı A. (2006) Ameliyathane Hemşirelerinin Sosyo-Kültürel Özellikleri Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları (SYBD) ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya Bildiri Özetleri Kitabı, Güner İ.C., Demir F. (2006) Ameliyathane Hemşirelerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 9,

52 HEMŞİRELERE YÖNELİK YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR Sözleşmeli hemşirelerin tetkik ve aşılarını kurumun karşılaması (% 23) ve daha kaliteli antiseptik ve dezenfektanların alınması (% 18) öncelikli gereksinimler arasında olduğu saptanmıştır(özer ve ark. 2006). Ameliyat süresi hesaplanarak günlük kaç hemşirenin görev alması gerektiğinin planlanabildiği saptanmıştır (Yıldırım ve ark. 2003).. Özer N., Nalvuran F., Yurttaş A. (2006) Ameliyathane Hemşirelerinin İş Ortamındaki Riskleri Derecelendirme ve Risklerden Korunma Gereksinimlerinin İncelenmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya Bildiri Özetleri Kitabı, 129.

53 HEMŞİRELERE YÖNELİK YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR Ameliyathane hemşireleri, adli yasal süreçleri bilmeli ve kurumun prosedür ve talimatları doğrultusunda hareket ederek adli sürecin sağlıklı işlemesini sağlamalıdırlar (İnanır ve ark. 2009). Hemşirelerin oryantasyon ve hizmet içi eğitimlere katılması, sistemli ve etkin bir programdan geçmesi gerektiği önerilmiştir (Pamir ve İnanır 2009).

54 HEMŞİRELERE YÖNELİK YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR Üniversite, Bakanlık Hastanelerinde yönetsel sorunların Özel Hastanelere göre daha fazla yaşandığı görülmüştür (Uludoğan ve Bahçecik 2010). Ameliyathane Yönetimi Tutum Ölçeği nin Türk toplumu için yüksek derecede, güvenilir ve geçerlik göstergelerine sahip bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır (Yalçınkaya ve Özbayır 2010).

55 HEMŞİRELERE YÖNELİK YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR İş yükünün fazla olmasına karşın grubun yarısından fazlası mesleği sevmekte ve yüksek oranda ameliyathane hemşireliğinin ekip çalışması olduğuna inanmaktadır (Ülker ve ark. 2010). Araştırmada yapılan regresyon analizi sonucunda, p<0.001 ve p<0.05 düzeylerinde, ameliyathanede mimari işlevsellik, çevre güvenliği, dinlenmeye elverişlilik, renk uygunluğu, sıcaklık ve nem kontrolü alt boyutlarının, ameliyathane odasının etkin kullanımı alt boyutu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu etkisinin bulunduğu belirlenmiştir (Alver ve Özbaş 2011).

56 HEMŞİRELERE YÖNELİK YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR Ameliyathane hemşirelerine lazer güvenliği konusunda yapılan eğitimin etkili olduğu bulunmuştur (Demir ve Şenturan 2011). Cerrahların gösterdikleri negatif tepkilerden hemşirelerin çoğunun olumsuz etkilendiği, bu durumun performanslarını düşürdüğü bulunmuştur. Bu tür davranışlara maruz kalan hemşirelerin tükenmişlik ve öfke ölçeği puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir (Koraş ve Solak 2011).

57 HEMŞİRELERE YÖNELİK YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR Mezuniyet sonrası eğitim faaliyetlerinin ameliyathane hemşireleri arasında işbirliği ile iletişimin sağlanması, bilgi ve becerilerinin arttırılması, motivasyonun yükseltilmesi, hasta bakım kalitesinin arttırılması yönünde oldukça yararlı bulunduğu belirlenmiştir (Yöntem ve Özbayır 2011). Ameliyathane hemşirelerinin çalıştıkları kurumda oryantasyon ve sertifika programlarının düzenlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin önemli olduğu bulunmuştur (Sayın ve Eğri 2011).

58 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Araştırma Sayısı 3 Vakaların % 92 sinde spanç sayım ilkelerine tam olarak uyulmadığı, bu durumun spanç sayımı öneminin bilinmemesine bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir (İlbey ve Eti Aslan 2009).

59 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Çalışanların kendi meslektaşları ile daha iyi iletişim ve işbirliği içinde oldukları ancak cerrahların kendi meslektaşlarına benzer bir oranda hemşireler ile de iyi iletişim ve işbirliği içinde olduklarını belirttikleri saptanmıştır (Önler ve Akyolcu 2010). Hemşirelerin görev yeri, ameliyathanede çalışma süresi ve hizmet içi eğitim alma gibi bazı özelliklerinin hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin görüşlerini etkilediği belirlenmiştir (Canbolat ve Ayaz 2011).

60 CERRAHİ DUMAN Araştırma Sayısı 1 Ameliyathanelerde büyük oranda cerrahi dumandan korunmaya yönelik girişimlerin yetersiz olduğu ve hemşirelerin cerrahi dumana bağlı belirtiler deneyimledikleri saptanmıştır (Yavuz ve ark. 2010).

61 DOĞRU TARAF CERRAHİSİNE YAKLAŞIM Araştırma Sayısı 1 Toplam 797 taraf cerrahisi yapıldığı bunların 737 sinin işaretlendiği ve 60 tanesinin işaretlenmediği görülmüştür. Diğer 6 aylık süreçte ise toplam 632 taraf cerrahisi uygulandığı, 615 inin (% 97) işaretlendiği ve 16 sının (% 2) ise işaretlenmediği görülmüştür. Kaya Z., Ayaz Ş. (2009) Acıbadem Kadıköy Hastanesi nde Doğru Taraf Cerrahisi Yaklaşımı. Acıbadem Hemşirelik, Mart, sayı 8,

62 ERGONOMİ Araştırma Sayısı 1 Ameliyathane çalışanlarında % 72 boyun ekstansiyonuna bağlı ağrı, % 70 uygunsuz masa yüksekliğine bağlı sırt ağrısı ve % 68 sabit vücut pozisyonuna bağlı sorun bağlı güçlükler yaşadığı saptanmıştır. - Kaya O., Taşkın Y.E., Erdoğdu F., Şeker G., Özmen M.M. (2006) Laparoskopik Cerrahi Sırasında Ekibin Karşılaştığı Ergonomik Sorunlar. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya Bildiri Özetleri Kitabı, 357.

63 SÜTÜR MATERYALLERİ Araştırma Sayısı 1 Tüm kurumlarda sütür materyallerinin doğru depolanmadığı ve hemşirelerin gelişimsel süreçlerine önem verilmediği için bu alanda yeterli bilgi becerilerinin olmadığı saptanmıştır. - Keyfli S.U., Şelimen D. (2006) Hatay İli Hastanelerinde Çalışan Ameliyathane Hemşirelerinin Sütür Materyallerinin Temini, Kullanımı ve Depolanmasına İlişkin Uygulamalarının ve Bu Alandaki Bireysel Gelişim Süreçlerinin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

64 GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ Araştırma Sayısı 1 Güvenli kontrol listesinin hemşireler tarafından etkin olduğu ifade edilmekle beraber formlarda kayıtların eksik olduğu saptanmıştır. - Abbasoğlu a., Uğurlu Z., Işık S.A., Karahan A., Ünlü H., Elbaş N.Ö. (2013). Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Etkin Kullanılma Durumu ve Hemşirelerin Güvenli Cerrahi Kontrol Listesine Yönelik Görüşleri. 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Kongre Kitabı, 178.

65 ÇALIŞMALARIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI KONULAR Çalışma Sayısı Enfeksiyon Dezenfeksiyon-Sterilizasyon El Yıkama Vaka Gecikme-Ertelemeleri 2-2 Bekleyen Hasta Deneyimleri Latex Alerjisi Kesici Delici Alet Yaralanmaları 4-4 Beden Isısı Bası Yaraları 2-2 Müzik Durum Saptama Oryantasyon-Hizmet İçi Eğitim Hemşirelere Yönelik Diğer Çalışmalar Hasta ve Çalışan Güvenliği 3-3 Cerrahi Duman Doğru Taraf Cerrahisine Yaklaşım Ergonomi Sütür Cerrahisi Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi TOPLAM

66 TEŞEKKÜR EDERİM

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde. Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde STERİLİZASYON SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE

Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde. Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde STERİLİZASYON SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON EĞİTİMİ UZM.HEM.NESİBE ÖZGEN SAYGIN A.Ü.T.F.İBN-İ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE MSÜ ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRESİ STERİLİZASYON

Detaylı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Yardımcısı Değerli Meslektaşlarımız Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı..tarihinde yapıldı. Yönetim Kurulu (2012-2014) () Filiz ÖĞCE ( Yardımcısı)

Detaylı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Değerli Meslektaşlarımız, İki yılda bir düzenlediğimiz 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde Kuşadası

Detaylı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Yardımcısı 6. EORNA Kongresi (European Operating Room Nurses Association (www.eorna.eu)- Avrupa Ameliyathane Hemşireleri Derneği), 20. kuruluş yılında

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri Bildiri Adı Kodu 6 Sağlıkla İlişkili Enfeksiyonlar ve El Hijyeni Konusunda Geçerliliği

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU Ürolojik cerrahi daha kompleks ve oldukça fazla mükemmeli hedefleme yolunda gelişmesini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: 20.06.1980 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Başkent Üniversitesi 2003 Y. Lisans

Detaylı

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Betül Güven 2. Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1981 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi 1999-2003 Hemşirelik Programı

Detaylı

Acıbadem Bursa Hastanesi Ameliyathanesinde Konsinye Malzeme Yönetim Sürecinin Cerrahi Alan Enfeksiyonlarına Etkisinin İncelenmesi

Acıbadem Bursa Hastanesi Ameliyathanesinde Konsinye Malzeme Yönetim Sürecinin Cerrahi Alan Enfeksiyonlarına Etkisinin İncelenmesi Acıbadem Bursa Hastanesi Ameliyathanesinde Konsinye Malzeme Yönetim Sürecinin Cerrahi Alan Enfeksiyonlarına Etkisinin İncelenmesi *Ebru Cömert, **Selime Yılmaz, ***Leman Bayram, **** Seyyal Hacıbekiroğlu

Detaylı

Hazırlayan

Hazırlayan Yürürlük i:14.09.2012 ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ Revizyon i: PROSEDÜRÜ Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması - Revize edildi. - Yeni eklendi - İptal edildi Madde No - 4.2, 4.3.2-4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

AMELİYAT MALZEMELERİNİN YALINLAŞTIRILMASI. AĞAOĞLU Halime, YILDIRIM Ayşe, YILMAZLAR Aysun Özel Medicabil Hastanesi, BURSA

AMELİYAT MALZEMELERİNİN YALINLAŞTIRILMASI. AĞAOĞLU Halime, YILDIRIM Ayşe, YILMAZLAR Aysun Özel Medicabil Hastanesi, BURSA AMELİYAT MALZEMELERİNİN YALINLAŞTIRILMASI AĞAOĞLU Halime, YILDIRIM Ayşe, YILMAZLAR Aysun Özel Medicabil Hastanesi, BURSA Amaç Malzemelerin depo çıkış sayılarını kontrol edebilmek Tüketimlerin takibini

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans Derece Lisans Yüksek Lisans Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim İstanbul

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

Hastane Çalışanlarının Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolüne Yönelik Bilgi Durumunun Değerlendirilmesi

Hastane Çalışanlarının Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolüne Yönelik Bilgi Durumunun Değerlendirilmesi T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ordu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Hastane Çalışanlarının Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve

Detaylı

AMELİYAT MALZEMELERİNİN YALINLAŞTIRILMASI. AĞAOĞLU Halime, YILDIRIM Ayşe, YILMAZLAR Aysun Özel Medicabil Hastanesi, BURSA

AMELİYAT MALZEMELERİNİN YALINLAŞTIRILMASI. AĞAOĞLU Halime, YILDIRIM Ayşe, YILMAZLAR Aysun Özel Medicabil Hastanesi, BURSA AMELİYAT MALZEMELERİNİN YALINLAŞTIRILMASI AĞAOĞLU Halime, YILDIRIM Ayşe, YILMAZLAR Aysun Özel Medicabil Hastanesi, BURSA Amaç Malzemelerin depo çıkış sayılarını kontrol edebilmek Tüketimlerin takibini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

KARTAL YAVUZ SELİM DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTANE ENFEKSİYONLARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

KARTAL YAVUZ SELİM DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTANE ENFEKSİYONLARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ KARTAL YAVUZ SELİM DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTANE ENFEKSİYONLARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ HAFİZE ZORA CANAN EYÜBOĞLU GÜLLÜCE HÜSNİYE KARADAĞ 29/12/09 1 AMAÇ Bu çalışma ;

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ 1. Sürveyans faaliyetleri kapsamında Yoğun Bakım Üniteleri nde günlük aktif sürveyans yapılmıştır Hastanemiz Klinik ve YBÜ lerine vizitler yapılmıştır. Hastanemiz

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI OCAK 1 Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman Kodu YÖN.PL.02 Yürürlük Tarihi 02.01.2012 Revizyon Tarihi

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar 2 Hastanın hastanede yatış süresini uzatmakta Tedavi maliyetini

Detaylı

EĞITIM İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu, 1994-1998

EĞITIM İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu, 1994-1998 C U M H U R İ Y E T M A H. H A N I M E L İ S O K. T E R A S K O N U T L A R I. A B L O K. D A İ R E : 4 6 B E Y L İ K D Ü Z Ü / İ S T A N B U L P H O N E 0 2 1 2 8 7 3 1 2 1 2-0 5 3 5 4 1 3 4 0 4 2 O K

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi Sayfa No: 1/6 RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER ENFEKSİYON Yoğun bakım, Diyaliz Ünitesi, Laboratuvarlar Ameliyathane, Yoğun bakım, Yeni doğan Yoğun bakım Vücut kan ve sıvı sıçraması Kişisel

Detaylı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı Ameliyat Sırası Hasta Bakımı AMAÇ Hastanın ameliyat sırası hemşirelik bakımının sürdürülmesi ve karşılaşabileceği komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımı;

Detaylı

Ocak Ayında 8 planlı eğitime toplam 99 kişi katılmıştır.

Ocak Ayında 8 planlı eğitime toplam 99 kişi katılmıştır. 2014 YILI OCAK AYI HİZMET İÇİ İ El Hijyeni Endikasyonları, Eldiven Kullanım Kuralları, El Antiseptikleri İle İlgili Genel Kurallar, Alkol Bazlı El Antiseptikleri İle İlgili Alınması Gereken Önlemler EĞİTİMİ

Detaylı

B.G.E.A.H. 2013 YILLIK EĞİTİM PLANI

B.G.E.A.H. 2013 YILLIK EĞİTİM PLANI AY OCAK HEMŞİRE, EBE VE S.MEMURU İş Sağlığı ve Ergonomi/17-18.01.2013/ 2 saat/ Hemş.Sinem DEMİR Diyabet ve Göz Sağlığı/24-25.01.2013/ 2 saat/ DOKTOR SAĞLIK DIŞI ÇALIŞAN HASTA Sağlık Çalışanlarına Kan ve

Detaylı

2014 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI. YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/16

2014 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI. YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/16 OCAK-2014 YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/16 SIRA NO 1 2 DÖNEM EĞİTİMİN KONUSU KATILIMCILAR EĞİTİMCİ HASTA BAŞI TEST CİHAZI TEMİZLİĞİ VE BAKIMI HASTALARIN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı : Bahar (VARDAR) İNKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Salihli/MANİSA, 16.03.1980 Ünvanı : Öğretim Görevlisi Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ENDOSKOPİ HEMŞİRESİ GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

ENDOSKOPİ HEMŞİRESİ GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Ali Shorbagi Candan Öngün Şerife Selcen Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI DÖK.NO:YÖN.PL.01 YAYIN TARİHİ :01.01.2013 T.C. 2015 YILI HİZMET İÇİ PLANI REVİZYON NO : 2 REVİZYON TARİHİ :08.12.2014 SAYFA NO :1/ TARİH İN KONUSU İN ALT KONUSU YER SÜRE CİNİN ADI SOYADI KATILIMCILAR HASTA

Detaylı

EYÜP DEVLET HASTANESİNDE İSG UYGULAMALARI. KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Çağlar YILMAZ BAŞULAŞ

EYÜP DEVLET HASTANESİNDE İSG UYGULAMALARI. KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Çağlar YILMAZ BAŞULAŞ EYÜP DEVLET HASTANESİNDE İSG UYGULAMALARI KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Çağlar YILMAZ BAŞULAŞ SUNUM PLANI RİSK YÖNETİMİ SAĞLIK VE ORTAM GÖZETİMİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI BULAŞICI HASTALIKLARIN YÖNETİMİ

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.12.2011 Madde 3.1 deki çalışma saatleri revize edildi. 01 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 02 14.03.2016 Yatan Hasta Hemşirelik Hizmetlerinden

Detaylı

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Seyhan Mh. 556/6 Sk. No:4 D:8 Buket Apt. Akıncılar Buca-İzmir Telefon: 0555 453 63 05 E-mail: besteozguven@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi:

Detaylı

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi EL HİJYENİ 2010 Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi El Hijyeni v El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

2017 YILI EĞİTİM PLANI

2017 YILI EĞİTİM PLANI 207 YILI EĞİTİM PLANI Doküman Kodu: EY.PL.03 Yayın Tarihi:0.202 Revizyon Tarihi:20..205 Revizyon no:0 Sayfa / 7 No Eğitimler Süre Katılımcılar Eğitim Yeri Acil servis çalışanlarına iletişim becerileri

Detaylı

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ I. Eğitim Biriminin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Eğitim Birimi hastanemizin kurulmasıyla beraber 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Başlangıçta çalışan

Detaylı

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI 2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI Eğitim Konusu Eğitimi Veren Birim/Kişi KATILIMCI Eğitim Süresi Eğitim Tarihi Eğitim Yeri Panik Değerler & Panik Değer Bildirimi Laboratuvar Birim Sorumlusu

Detaylı

l.uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi Kasım 2017, Antalya

l.uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi Kasım 2017, Antalya l.uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi 22-26 Kasım 2017, Antalya Kabul Edilen Bildiriler*** *** 1. Bildiri sahiplerinin kongre programında ve bildiri kitabında yer alabilmesi için

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zehra Kan Öntürk 2. Doğum Tarihi: 15.01.1982 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 Yüksek Lisans

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ 2015. Herkes İçin Güvenlik

EGE ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ 2015. Herkes İçin Güvenlik 20 Mayıs Amfisi Bornova/ İzmir (Ege Üniversitesi Hastanesi İçi) Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Tıp Fakültesi Hastanesi

Detaylı

EĞİTİM PLANI PLANLANAN GERÇEKLEŞEN SÜRESİ YERİ YÖNTEMİ. 16 Saat Konferans Salonu. 18 Saat Konferans Salonu

EĞİTİM PLANI PLANLANAN GERÇEKLEŞEN SÜRESİ YERİ YÖNTEMİ. 16 Saat Konferans Salonu. 18 Saat Konferans Salonu Kod: YÖN. PL.07 Yayın Tarihi:01.07.2011 Revizyon Tarihi:13.12.2014 Revizyon :01 Sayfa : 1/11 1 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Bebek Dostu Hastane Eğitimleri 3 Test Rehberi 4 5 6 7 22.01.2014 29.01.2014 07.01.2014

Detaylı

Hazırlayan Birgül BAĞCI Sterilizasyon Ünit. Sor. Hemşiresi

Hazırlayan Birgül BAĞCI Sterilizasyon Ünit. Sor. Hemşiresi Yürürlük i: 04.07.2012 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ Revizyon i: İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması - Yeni eklendi - Revize edildi Madde No - 3.1, 3.9.1, 3.9.2-3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,

Detaylı

Özel Bir Hastanenin Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Yapılan Örnek Çalışma

Özel Bir Hastanenin Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Yapılan Örnek Çalışma Özel Bir Hastanenin Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Yapılan Örnek Çalışma Aysun Çakır, Sevgili Gürel Kadıköy Acıbadem Hastanesi GİRİŞ VE AMAÇ Kuruluşların

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI 206 YILI EĞİTİM PLANI Doküman Kodu: EY.PL.03 Yayın Tarihi:0.202 Revizyon Tarihi:20..205 Revizyon no:0 Sayfa / 7 No Eğitimler Süre Katılımcılar Eğitim Yeri 2 Acil servis çalışanlarına iletişim becerileri

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KURULU GÖREV TANIMI

ENFEKSİYON KONTROL KURULU GÖREV TANIMI ENFEKSİYON KONTROL KURULU GÖREV TANIMI Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi bünyesinde enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik süreçlerin tanımlanması, kontrolü ve sürekliliğini sağlamak, enfeksiyon

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK GRUBU NDA AMELİYATHANE HEMŞİRELERİ ORYANTASYON VE YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI. İlknur İNANIR*, Sibel YILDIRIM**

ACIBADEM SAĞLIK GRUBU NDA AMELİYATHANE HEMŞİRELERİ ORYANTASYON VE YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI. İlknur İNANIR*, Sibel YILDIRIM** ACIBADEM SAĞLIK GRUBU NDA AMELİYATHANE HEMŞİRELERİ ORYANTASYON VE YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI İlknur İNANIR*, Sibel YILDIRIM** *Acıbadem Sağlık Grubu Ameliyathane Hizmetleri Müdürü **Acıbadem Kadıköy

Detaylı

EĞİTİMCİ. Eğiticinin Eğitimi Sorumlu/Müdür/Eğitimciler YILDA 1 KEZ Dış Firma. Kriz Yönetimi Müdür/ Direktör YILDA 1 KEZ Dış Firma

EĞİTİMCİ. Eğiticinin Eğitimi Sorumlu/Müdür/Eğitimciler YILDA 1 KEZ Dış Firma. Kriz Yönetimi Müdür/ Direktör YILDA 1 KEZ Dış Firma EĞİTİM KONULARI GENEL EĞİTİMLER HEDEF KİTLE EĞİTİM HEDEFLERİ EĞİTİMİN YÖNTEMİ EĞİTİM TÜRÜ Genel Oryantasyon Programı İşe Yeni Başlayan - Tüm Çalışanlar Kurum İçi Hekim Oryantasyon Programı İşe Yeni Başlayan

Detaylı

YENİ DOĞAN SERVİS HEMŞİRESİ

YENİ DOĞAN SERVİS HEMŞİRESİ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

AMELĐYATHANE HEMŞĐRELĐĞĐ

AMELĐYATHANE HEMŞĐRELĐĞĐ AMELĐYATHANE HEMŞĐRELĐĞĐ 30 AKTS 4. yıl 1. yarıyıl Lisans 36 s/hafta 30 kredi Teorik: 4 s/hafta Klinik: 32 s/hafta Đletişim e-posta: Özlem Kevser KOREL ozlemkorel@maltepe.edu.tr Dersle Đlgili Görüşme Saatleri:

Detaylı

2016 EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN EĞİTİM VERİLECEK GRUBUN NİTELİĞİ EĞİTİMCİ PLANLANAN TARİHİ EĞİTİMİN KONUSU MATERYALİ

2016 EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN EĞİTİM VERİLECEK GRUBUN NİTELİĞİ EĞİTİMCİ PLANLANAN TARİHİ EĞİTİMİN KONUSU MATERYALİ 2016 PLANI İN KONUSU İN Cİ GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI Hizmet İçi Toplantı Salonu 05/01/2016 1 Saat İlgili CERRAHİ GÜVENLİK + PRE-OP HAZIRLIK Hizmet İçi Toplantı Salonu 09/01/2016 1 Saat İlgili BASI YARASINI

Detaylı

09.01.2015 14:00-15:00 DİYET EĞİTİMİ/HASTA YEMEKLERİ KONFERANS SALONU 1 SAAT DİYETİSYEN YEMEKHANE PERSONELİ

09.01.2015 14:00-15:00 DİYET EĞİTİMİ/HASTA YEMEKLERİ KONFERANS SALONU 1 SAAT DİYETİSYEN YEMEKHANE PERSONELİ ORDU DEVLET HASTANESİ 2015 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI DÖNEM TARİH SAAT EĞİTİM KONUSU YERİ SÜRE EĞİTİM GÖREVLİSİ KATILIMCI PROFİLİ 06.01.2015 16:00-17:00 ORGAN BAĞIŞI KONFERANS SALONU 1 SSAT ORGAN VE DOKU

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017 2 Hafta Ilgili Birim Sözel Anlatım,Uygulamalar Birim Dokümanları 1 Gün Toplantı Salonu Projektör+ Bilgisayar Yönte m Değ. i Gereçle Sayfa No: 1 / in Adı in Konusu ci Amaç/Hedef Hedef Grup Ayda 1 Kere Olmak

Detaylı

GENEL EĞİTİMLER SİSTEM / TEKNİK EĞİTİMLERİ EĞİTİM KONULARI. Genel Oryantasyon Programı. Hekim Oryantasyon Programı. Eğiticinin Eğitimi

GENEL EĞİTİMLER SİSTEM / TEKNİK EĞİTİMLERİ EĞİTİM KONULARI. Genel Oryantasyon Programı. Hekim Oryantasyon Programı. Eğiticinin Eğitimi EĞİTİM KONULARI GENEL EĞİTİMLER Genel Oryantasyon Programı Hekim Oryantasyon Programı Eğiticinin Eğitimi Yönetim Becerilerini Geliştirme / Liderlik Kriz Yönetimi Stratejik Yönetim Analiz Etme ve Problem

Detaylı

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI). KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. SHKS (Sağlık Hizmet Kalite Standartları) zorunlu dokümanları oluşturuldu.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

T.C ÇOMÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇOMÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ameliyathanesinin ameliyata hazırlanması, temizliği ve bakımı, ameliyathane ihtiyaçlarının temini, mevcut alet ve malzemenin bakım onarım ve sterilizasyonunun sağlanması

Detaylı

STERİLİZASYON ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRESİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

STERİLİZASYON ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRESİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.12.2011 Madde 3.1 deki çalışma saatleri revize edildi. 1 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı

Detaylı

2012 YILI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2012 YILI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI 0 YILI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI KONULAR AMAÇLAR YÖNTEM VE TEKNİKLER KNAK, ARAÇ VE GEREÇLER 0.0.05.0. 0.0 TÜBERKÜLOZ VE SOLUNUM İZOLASYONU Tüberküloz tanı, belirti

Detaylı

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007.

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007. CURRICULUM VITAE Ela Yılmaz Instructor Birth Date : 15.09.1984 Birth place Work Address : Kdz.Ereğli : İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL Phone: 0 216 500 41 66 Fax: 0 216 576 50 76 E-mail:

Detaylı

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:AML.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı; Özel Vitale Kadın Doğum Hastanesi ameliyathanelerinin normal ve acil durumlarda her türlü ameliyat

Detaylı

BİR AMELİYATHANEDE GÜNLÜK ÇALIȘMASI GEREKEN HEMȘİRE SAYISININ BELİRLENMESİ(*)

BİR AMELİYATHANEDE GÜNLÜK ÇALIȘMASI GEREKEN HEMȘİRE SAYISININ BELİRLENMESİ(*) BİR AMELİYATHANEDE GÜNLÜK ÇALIȘMASI GEREKEN HEMȘİRE SAYISININ BELİRLENMESİ(*) Dr. Dilek YILDIRIM** Hemș. Sevda YILMAZ*** * 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemșireliği Kongresi nde (22-26 Ekim 2003) bildiri

Detaylı

TARİHÇE. 13 Kasım 1961 de; S.S.Y. Bakanlığı bünyesinde açıldı, 28 Ocak 1975 de; İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi ne

TARİHÇE. 13 Kasım 1961 de; S.S.Y. Bakanlığı bünyesinde açıldı, 28 Ocak 1975 de; İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi ne İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU LİSANS PROGRAMINDA ASEPSİ UYGULAMALARININ YER ALDIĞI DERSLER/KONULAR PROF. DR. NERİMAN AKYOLCU email:nakyolcu@istanbul.edu.tr 5.Ulusal Sterilizasyon

Detaylı

Ocak Ayında 8 planlı eğitime toplam 99 kişi katılmıştır.

Ocak Ayında 8 planlı eğitime toplam 99 kişi katılmıştır. 2014 YILI OCAK AYI HİZMET İÇİ PLANLI EĞİTİMLERİ PLANLI EĞİTİMLER El Hijyeni Endikasyonları, Eldiven Kullanım Kuralları, El Antiseptikleri İle İlgili Genel Kurallar, Alkol Bazlı El Antiseptikleri İle İlgili

Detaylı

Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu

Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu SPİNAL CERRAHİ ve ENSTRÜMANTASYON HEMŞİRELİĞİ KURSU 25-28 Eylül 2014 Sheraton Kongre Merkezi Çeşme, İzmir 26 Eylül 2014 Cuma KURS SPİNAL CERRAHİ ve ENSTRÜMANTASYON

Detaylı

EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ YILLIK EĞİTİM PLANI

EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ YILLIK EĞİTİM PLANI LİĞİ YILLIK PLANI Sayfa No: 1 İN ADI BİLGİ GÜVENLİĞİ 03.01.2014 09.01.2014 10.01.2014 LABORATUVARA ÖRNEK ALIMI VE TRANSFERİ 22.01.2014 23.01.2014 TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ 22.01.2014 23.01.2014 STERİLİZASYON

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

SPİNAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU & SPİNAL CERRAHİ VE ENSTRÜMANTASYON HEMŞİRELİĞİ KURSU

SPİNAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU & SPİNAL CERRAHİ VE ENSTRÜMANTASYON HEMŞİRELİĞİ KURSU SPİNAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU & SPİNAL CERRAHİ VE ENSTRÜMANTASYON HEMŞİRELİĞİ KURSU SP NAL CERRAH HEM REL SEMPOZYUMU SP NAL CERRAH ve ENSTRÜMANTASYON HEM REL KURSU De erli Meslekta larõm, Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar Mekan: Ameliyathanelerin yoğun bakım ünitelerinden

Detaylı

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI 204 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Yılı : 204 Sağlık Tesisi : Komite Sorumlusu : BARTIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Dt. Selahattin Görkem DEMİRCİ Düzenleyen Adı : Yöneticisi : Dt. Halide KÜÇÜKKURT Düzenleyen

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM 202 Adı Soyadı Okul Numarası Tarih YAZ STAJI ÇALIŞMASI Adı Soyadı : Okul Numarası : Staj Başlama Tarihi

Detaylı

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı

İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMALARINDA KOMİTE DIŞI EKİP ÇATIŞMASI VE YÖNETİMİ. VİLDAN UMUR ÇAKAR vildan.cakar@anadolusaglik.

İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMALARINDA KOMİTE DIŞI EKİP ÇATIŞMASI VE YÖNETİMİ. VİLDAN UMUR ÇAKAR vildan.cakar@anadolusaglik. İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMALARINDA KOMİTE DIŞI EKİP ÇATIŞMASI VE YÖNETİMİ VİLDAN UMUR ÇAKAR vildan.cakar@anadolusaglik.org Çatışma Yönetimi 6 NİSAN 2007 CEVAP BEKLEYEN SORULAR Neden Çatışırız?

Detaylı

Ocak Ayında...7... planlı eğitime toplam...224... kişi katılmıştır.

Ocak Ayında...7... planlı eğitime toplam...224... kişi katılmıştır. 2015 YILI OCAK AYI HİZMET İÇİ İ Güvenlik Raporlama Ve Bildirimi 05.01.2015 46 Sağlık İstatistikleri,Tıbbi Terminoloji,Veri Toplama Ve Veri Girişi,Veri Değerlendirme Yöntemleri CENK YÜCELTEKİN 06.01.2015

Detaylı