Resmi diller Arapça, Farsça dır. Diğer konuşulan diller; Hasanice, Volof, Soninke dir. Para birimi Ugiya dır. 1 Dolar Para Birimi 275 Ugiya dır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi diller Arapça, Farsça dır. Diğer konuşulan diller; Hasanice, Volof, Soninke dir. Para birimi Ugiya dır. 1 Dolar Para Birimi 275 Ugiya dır."

Transkript

1 MORİTANYA (MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ) BaĢkent: Nuakşot Resmi dil(ler): Fransızca, Arapça Diğer: Hassanice, Volof, Soninke Yönetim biçimi: İslam Cumhuriyeti Devlet BaĢkanı: Mohamed Ould Abdel Aziz BaĢbakan: Moulaye Ould Mohamed Laghdhaf Dışişleri Bakanı: Hamadi Ould Baba Ould Hamadi KuruluĢ: - Gün 28 Kasım 1960 Nüfus: Kişi Yüzölçümü: km2 Para birimi: Ugiya (MRO), 1 Dolar 275 Ugiyadır. Etnik Yapı: %70 Moor, %10 Halpular (Fulani ve Tukular), %10 Volof, %4.5 Soninke, %3 Bambaralar, %0.4 İmragenler 1- Coğrafi Verileri Moritanya bir Kuzeybatı Afrika ülkesidir. Batısında Atlas Okyanusu, güneybatısında Senegal, güneydoğu ve doğusunda Mali, kuzeydoğusunda Cezayir, kuzeyinde ise Batı Sahra yer almaktadır. Başkenti Nuakşot tur. Yüzölçümü km2 dir. Dünyanın 29. büyük ülkesidir. Mısır ile yaklaşık aynı büyüklüktedir. Resmi diller Arapça, Farsça dır. Diğer konuşulan diller; Hasanice, Volof, Soninke dir. Para birimi Ugiya dır. 1 Dolar Para Birimi 275 Ugiya dır. Coğrafi yapısı itibari ile düzlük bir ülkedir. Ülkenin büyük bölümü düzlüklerden oluşur, merkezi bölgelerde bazı tepeler vardır. En yüksek noktası 915 m ile Kediet İclil dir. Kuzeydoğu ve güneybatı istikametinde geniş bir düzlük halinde uzanan Moritanya toprakları, dört büyük yayladan meydana gelir. Bunlar; Adrar, Tagant, Afolle ve Assaba yaylalarıdır. Ülkenin doğusu Büyük Sahra Çölünün bir bölümü ile kaplı olduğu için çöl ikliminin, batısı ise genel olarak Atlas Okyanusunun tesiri altındadır. Kıyı bölgeleri ve Assaba Yaylası yumuşak Okyanus iklimine ve verimli topraklara sahiptir. Kuzeyde Adrar Yaylasında yıllık yağış ortalaması ancak 110 mm iken güneyde bu rakam 640 mm ye ulaşır. Sıcaklık ortalaması yaklaşık olarak bölgelere göre kış aylarında O C ila 38 C ve yaz aylarında 16 C-50 C arasındadır. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok yüksektir. Gece O C olan sıcaklık gündüz

2 38 C ye kadar çıkabilmektedir. Senegal Nehri boyunca uzanan nemli bölgede ise sıcaklık ortalaması 24 ila 35 C dir. Sıcak ve kurak bir ülke olan Moritanya nın bitki örtüsü çok zayıftır. Yarı çöl olan güney bölgeler cılız bitki ve çalılıklarla örtülüdür. Tamamen çöl olan kuzey ve doğu bölgelerinde ise ancak seyrek akasya ve dikenlere rastlanır. Yeraltı kaynakları, özellikle demir, bakır, iridyum ve titan madenleri bakımından zengindir verilerine göre tarıma uygun topraklar: %0, daimi ekinler: %0 otlaklar: %38, ormanlık arazi: %4, diğer: %58 (www.ulkeler.net) 2- Nüfus Bilgileri: Nüfusu dür. Kilometrekareye 3 kişi düşmektedir. Arap ve Mağrip kültürü belirleyici olmakla birlikte ülke nüfusu içerisinde oranları gittikçe artan Afrika zencileri ve eski kölelerin bir kısmı kendilerini Arap ya da Mağribi görmemekte yerel özelliklerini öne çıkarmaya çalışmaktadır. Bu ayrım geçmişte ülkede çatışmalara yol açmıştır yılı içinde yapılması planlanan nüfus sayımında vatandaşlara yöneltilecek etnik kökenleriyle ilgili sorular konusunda ülkede ciddi tartışmalara yol açmıştır. 3- Ekonomik Göstergeler GSYĠH 6,8 milyar Dolar (PPP) (2010) KĠġĠ BAġINA GSYĠH Dolar (PPP) (2010) ENFLASYON ORANI % 6,3 (2010) GSYĠH SEKTÖREL DAĞILIMI Hizmet (% 43,7), Sanayi (% 36,3), Tarım (% 20) (2010) TARIMSAL ÜRETĠM Hurma, akdarı, süpürgedarısı, pirinç, mısır, sığır, koyun. SANAYĠ DALLARI Balık işlemeciliği, yağ üretimi, demir, altın ve bakır cevheri madenciliği. BAġLICA ĠHRAÇ MALLARI Demir cevheri, balık ve balık ürünleri, altın, bakır, petrol. BAġLICA ĠTHAL MALLARI Makine ve teçhizat, petrol ürünleri, sermaye malları, gıda maddeleri, nihai mallar. ĠHRACATINDA BAġLICA ÜLKELER Çin % 41,5, Fransa % 9, Fildişi Sahilleri % 6,3, İtalya % 6,2, Japonya % 6 (2010) ĠTHALATINDA BAġLICA ÜLKELER Çin % 12,3, Fransa % 14,4, Hollanda % 10,8, Belçika % 5,7, Brezilya % 4,6, İspanya % 4,5 (2010) ĠHRACAT milyar Dolar (2010) ĠTHALAT milyar Dolar (2010) Ülke ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, balıkçılık, madencilik (demir, bakır ve altın) ve dış yardımlara dayanmaktadır da petrol bulunmakla birlikte henüz beklentilere cevap verecek miktarda petrol bulunamamıştır. Şu an itibariyle net petrol ürünleri ithalatçısıdır. İşlenmeye başlanmamış olmakla birlikte 28 milyar metreküp doğalgaz rezervi olduğu tahmin edilmektedir.

3 Ülkenin esas zenginliğini oluşturan altın, bakır, cıva ve demir madenlerinin işletilmesi konusuyla da özel yabancı firmalar ilgilenmektedir. Moritanya, cevherleri genellikle Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelere ihraç etmektedir. Tarım sektörü GSYİH nın % 25 ini oluşturmakta buna karşılık istihdamın % 50 sini sağlamaktadır. 3,365 milyon nüfusa karşılık 11 milyon baş hayvan varlığı bulunmaktadır. Senegal Nehri kıyısında tarıma elverişli arazi dışında ekilebilir arazi miktarı çok az olan ülke topraklarının çoğu çöldür. Tarım sektörü Senegal nehri kıyılarında yoğunlaşan başta hayvancılık ve pirinç, darı, mısır, hurma ve sorgum üretimine dayanmaktadır. Kamu bütçesi ülke ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemektedir. IMF ile 118 milyon ABD Doları tutarında 2 yıllık bir program yürütülmektedir. GSYİH 3,6 milyar ABD Doları civarındadır. Hükümet, fakir insanlara piyasa fiyatından düşük fiyata gıda satışı yapmak suretiyle yükselen gıda ve enerji fiyatlarına karşı önlem almakta, sosyal yardım programları uygulayarak sosyal patlamanın önüne geçmeye çalışmaktadır. Enflasyonun %7-7,5 civarında olduğu ülkede ekonomi çok çeşitli değildir. Sanayinin payı %47 ise de maden çıkarmaya dayalı bir yapı söz konusudur. Gıda ihtiyacının % 70 ini ithal eden ülkede tarımın payı %12, Hizmetlerin payı ise %41 dir. Artan alt yapı ihtiyacından dolayı inşaat sektörü canlanma potansiyeline sahiptir. Demir madeni başta olmak üzere ülkede çıkarılan madenler ağırlıklı olarak yabancılarca çıkarılarak çoğunluğu ülke dışında işlenmektedir. Ülke ihracatının % 40 ını demir cevheri oluşturmaktadır. İhracat yaptığı belli başlı ülkeler: Çin 42.06%, İtalya 9.71%, Japonya 7.57%, Fildişi 6.16%, İspanya 5.63%, Hollanda 4.32% İthalat yaptığı belli başlı ülkeler: Franca 14.3%, Hollanda 10.33%, Çin 9.94%, Brezilya 5.58%, Belçika 4.87%, Almanya 4.04%, İspanya 4.02% Yakın geçmişte Moritanya da önemli petrol ve doğal gaz rezervleri bulunmuş, üretim hazırlıklarına 2004 yılında başlanmıştır. Ancak ülkenin petrol üretimine ilişkin öngörüleri gerçekleştirilememiştir. 4- Ormancılık Faaliyetleri Moritanya ha ormanlık alana sahiptir arası Orman Alanı Değişim Oranları Ülke Orman (1 000 hektar) Yıllık Değişim Oranı ha/yıl % a ha/yıl % a ha/yıl Mauritania , , ,95 % a

4 İşlevlerine göre Ormanların Durumu 2010 Ülke Toplam Ormanlık alan (1 000 ha) Üretim Toprak ve Su Koruma Biyoçeşitliliğin Korunması Ana fonksiyonlar (%) Sosyal Servisler Çoklu Kullanım Diğer Bilinmeyenler Mauritania Korunan Alanlar Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi korunan alanlar kapsamında ormanlar bulunmamaktadır Orman Yönetimi ve Yasal Statüsü Ülke Daimi Orman Korunan alanlar kapsamında orman amenajman planı olan orman ha % Ormanlık alan ha % Ormanlık alan ha % Ormanlık alan Mauritania Çölleşme ile Mücadele ve Erozyon Kontrolü Faaliyetlerinin Yer Aldığı Kurumlar Moritanya'da yılları arasında finansmanı UNSO (Birleşmiş Milletler Sahil Bölgesi Ofisi) tarafından karşılanan ve uygulaması FAO tarafından yapılan kumul tespiti ve çöllerin ıslahı konulu projeler gerçekleştirilmiştir. Bu bölgelerde değişik ülkelerin yardım teşkilatları faaliyet göstermektedir. Bu ülkeler arasında Fransa, Almanya, Hollanda, Amerika, Japonya, Çin, Suudi Arabistan, Fas ve İsrail sayılabilir. Hollanda, buğday konulu projeler geliştirmekte; Japonlar, balıkçılık konulu projeler geliştirmekte ve ilkokul inşaatları yapmakta; Amerika, ağaç dikimi yapmakta ve sağlık konularında faaliyet gösterme, Suudi Arabistan, altyapı hizmetleri ve cami yapmakta, Fas, cami yapmakta ve İsrail, sağlık merkezi inşa etmektedir. * * * Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) tarafından finanse edilen kırsal kalkınma projesi yürütülmüştür. Proje, Moritanya'nın güneybatı bölgesinde (Senegal'e doğru) Taguletta köyünde yürütülmüştür. Proje, Turgut Çelikkol tarafından hazırlanmış ve uygulanmıştır. Bölgede, Türk okulları bulunmaktadır ve TİKA'nın desteği ile Türkiye'den (Sivas) gönüllü doktorlar görev yapmaktadır. * * * Mart 2012 tarihinde Moritanya'ya bir seyahat planlanmış fakat Moritanya'da şartlar uygun olmadığı için bu seyahat gerçekleştirilememiştir. Türkiye ÇEM, FAO, TİKA ve GIZ tarafından ortaklaşa düzenlenen ve kurak ve yarı-kurak alanlar için bir orman restorasyon izleme aracı oluşturmayı amaçlayan ilk uluslararası uzman danışmanlık toplantısı ( Kurak Alanlarda Küresel Değişimlere Dayanıklı Orman Ekosistemlerinin Oluşturulması Çalıştayı) Mayıs 2012 tarihleri arasında Konya da

5 düzenlenmiş ve çalıştaya Moritanya Sürdürülebilir Çevre ve Kalkınma Bakanlığından Boubacar DIOP katılım sağlamıştır. Projenin amacı, çölde her on kilometrede bir hayvanların ve insanların temel ihtiyaçlarını (su ve yiyecek) karşılayabilen yapılar oluşturup çölün her tarafının dengeli kullanılmasını (otlatılmasını) sağlamak şeklindedir. Böyle bir proje yürütülmediği takdirse, hayvan sürülerinin su olan yerden fazla uzaklaşmadan oralardaki bitki örtüsünü (ot ve ağaçlar) tahrip etme tehlikesi bulunmaktadır. Bu ise çölleşmeye neden olmaktadır. Diğer bir değişle; Yani aşırı otlatma çöle yeni alanlar ilave etmektedir. Proje çerçevesinde yapılan işler: 1. Su kuyusu açılması suretiyle 92 metreden derinlikten su çıkarılmıştır; 2. Bahsekonu su 10 metre yükseklikteki 30 m3'lük bir depoya çıkarılmıştır; 3. Bu depodan alınan suyla proje sahasının (10 hektar) her iki tarafına iki adet biri develer diğeri küçük baş hayvanlar için sıvat (hayvan sulağı) yapılmıştır hektar alanlık sahanın etrafını tel örgüyle çevrilmiştir. 5. Sözkonusu depodan alına suyla bir tanesi sahanın kenarındaki yol üzerinde diğeri üç km ilerideki yerleşim yerinde olmak üzere iki adet çeşme inşa edilmiştir. 6. Yine bu depodan alınan suyla 1 hektarlık damlama sulama, 1 hektarlık geleneksel usulle göre sulama tesisatı kurulmuş ve köylülere sulanabilen arazi dağıtılmıştır. 7. Su çekmek için jeneratör alınmış ve jeneratör muhafaza evi yapılmıştır. Üretilecek sebzelerin tasnif ve saklanması için bina yapılmıştır. Çeşmelerin Türkiye tarafından yapıldığını gösteren panolar asılmıştır. Bu çalışmalar anahtar teslim usulü yoluyla yapılmıştır. 7- Uluslararası İlişkiler 14 Aralık 2011 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma imzalanmıştır. 15 Kasım 2011 tarihinde Türkiye ve Moritanya arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moritanya İslam Cumhuriyeti Toplu Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Yukarıda bahsekonu anlaşmanın Moritanya tarafınca onaylanmaması dolayısıyla iki ülke arasında mevcut KEK düzeneği bulunmamaktadır. Moritanya Sağlık Bakanı Ba Housseinou Hamadi beraberindeki heyetle Aralık 2011 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Anılan ziyaret sırasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma imzalanmıştır. Moritanya Çevre, Şehircilik ve Bölgesel Yönetimler Bakanı İsmail Bodde Cheikh Sidiya beraberindeki heyetle Kasım 2011 tarihleri arasında ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bakan Sidiya sözkonusu ziyaret kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Toplu Konut İdaresi Başkanıyla görüşmelerde bulunmuştur. Anılan ziyaret sırasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moritanya İslam Cumhuriyeti Arasında Toplu Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Türk-Moritanya İş Konseyi, 23 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirilen TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı sırasında Türk-Afrika İş Konseyleri Koordinatörlüğü bünyesinde kurulmuştur. 15 Nisan 2011 tarihinde görevine başlayan Nuakşot Büyükelçimiz Sayın Musa Kulaklıkaya aynı gün Moritanya Dışişleri Bakanı Hamadi Ould Hamadi tarafından kabul edilmiştir.

6 Sayın Bakanımız, 8-9 Mart 2008 tarihlerinde Moritanya ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Sözkonusu ziyaret, ülkemizden Moritanya ya Bakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olmuştur. Dönemin Dış Ticaret Müsteşarı Sayın Tuncer Kayalar görüşmelerde bulunmak üzere, Mayıs 2005 tarihleri arasında Moritanya ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Sözkonusu ziyaret sırasında iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerinin hukuksal altyapısını oluşturacak, Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Türkiye-Moritanya İkili Ticaret İstatistikleri (000 $): YILLAR ĠHRACAT ĠTHALAT DENGE HACĠM / İhracatımızda yer alan başlıca mallar demir ve çelik, metal dışı mineral mamuller, hububat ve mamulleri, makine ve teçhizat, tarifede yer almayan yenilen ürünler, metallerden nihai ürünler, kahve, çay, baharat, kakao ve hülasaları, kara ulaşım araçları, tekstil elyafı ve mamulleri, enerji üreten cihazlar, tabii bal, şeker ve şekerli meyveler, mobilyalar, elektrikli cihazlar, kauçuk ve mamulleri, petrol ürünleri, plastikten mamullerdir. İthalatımızda yer alan başlıca mallar balıklar, metal cevherleri, yem mamulleri, ham deriler, hazır derilerdir. Gerek coğrafi uzaklık gerek Moritanya pazarı hakkında yetersiz bilgi sahibi olmaları nedeniyle işadamlarımızın Moritanya nın sunmakta olduğu ticaret ve yatırım imkânlarına ilgilerinin düşük seviyede kaldığı söylenebilir. Ancak, Moritanya nın birçok alanda Türk işadamları/müteahhitleri için cazip imkânlar sunabileceği değerlendirilmektedir. Moritanyalı yöneticiler de Türk yatırımcıların ülkelerinde yatırım yapmasını istemekte ve bunu en üst düzeyde dile getirmektedirler. Petrol üretimi ve ihracatına ilaveten özellikle İslam Kalkınma Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ve Dünya Bankasından sağlanan finansmanlarla ve Körfez ülkelerinden elde ettiği fonlarla alt yapısını yenilemeye çalışan Moritanya, madencilik, rafineri modernizasyonu, konut inşaatı ve karayolu yapımı alanında fırsatlar sunmaktadır. Açılan ihalelere adresinden ulaşılabilmektedir. Moritanya ya ülkemizden her türlü tüketim ürünü, inşaat malzemeleri, tekstil ürünleri, elektrikli ev eşyaları ve çimento ihraç edilebilir. Yerli ortaklarla çalışmak tavsiye edilmektedir. Liman ve yol yapımında yerel ve üçüncü ülke şirketleriyle işbirliği imkanları vardır. Moritanya da altyapı projelerinin hemen hemen tamamı uluslararası yardım kuruluşlarınca finanse edilmektedir. Öte yandan, yatırım yapan firmaların öz kaynaklarının bulunması avantajlı konum sağlamaktadır. Balıkçılık, toprak ve toprak altı zenginlikleri, turizm ve insan kaynakları ülkenin potansiyellerini oluşturmaktadır. Moritanya da kırsal kalkınma projeleri uygulanmaktadır. Bunların başında tarım arazilerini sulama projeleri ve baraj inşaatları gelmektedir. Öte yandan, Moritanya nın önemli bir gelir kaynağını oluşturan balıkçılık sektörünün de altyapısı tedricen yenilenmektedir. Altyapısı yenilenen diğer sektörler de enerji ve ulaşımdır. Moritanya dan Türkiye ye ihraç edilen hiçbir ürün karşılaştırmalı üstünlüğe sahip değildir. Bu nedenle mevcut ithalat kalemlerinin, ülkemizin ithalatında ilave bir kaynak teşkil ettiği düşünülmektedir.

7 Öte yandan, demir kaynaklarının yanı sıra, Avrupa ülkelerinin ve Japonya nın faydalanmaya çalıştıkları zengin balıkçılık kaynaklarının işletilmesinde Türkiye nin de pay alması mümkündür. Özellikle madencilik ve balıkçılık sektörlerinde ticaret imkânı mevcuttur. Ülkenin kuzeyindeki Chinguetti bölgesinde Kasım-Nisan döneminde (yaz ayları sıcak geçtiğinden, kış ayları tercih edilmektedir) çöl turizmi yapılmaktadır. Chinguetti ye yakın şehir olan Atar da havaalanı mevcut olup, çöl turizmi çerçevesinde haftada iki charter uçuşu Fransa dan Moritanya ya turist getirmektedir. Bu bağlamda Türkiye den bir işadamları heyetinin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği olanaklarını ele almak üzere Moritanya yı ziyaret etmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Moritanya yla iş yapmak isteyen işadamlarımızdan oluşan bir heyetin Moritanya yı ziyaretinin ve Moritanyalı bir işadamları grubunun Ekonomi Bakanlığı nın Alım heyetleri kapsamında Türkiye ye davet edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 8-9 Mart 2008 tarihlerinde Moritanya yı ziyareti sırasında Sayın Bakanımızla bir görüşme gerçekleştiren Moritanya Başbakanı, Moritanya nın Türk yatırımcılara başta petrol işleme, tarım ve balıkçılık olmak üzere birçok alanda önemli imkânlar sunabileceğini, örneğin halen tarıma elverişli alanların sadece yüzde 8 inin kullanılabildiğini ve özellikle Senegal nehri boyunca ciddi tarım olanaklarının bulunduğunu, ayrıca başta yol yapımı ve konut inşaatı olmak üzere, altyapı projelerinde de Türk firmalarını Moritanya da görmeyi arzu ettiklerini belirtmiştir. Yardımlarımız: TİKA nın az gelişmiş ülkelere sağladığı kalkınma yardımları çerçevesinde, 2007 yılında Moritanya tarafından hazırlanan yaklaşık Dolar tutarındaki Taguilett bölgesi içme suyu projesi 2009 yılında tamamlanmıştır. Bahsekonu proje kapsamında Taguilalett bölgesinde iki artezyen kuyu açılmıştır. Bu kuyulardan çıkarılan su inşa edilen su deposundan hayvan yalaklarına ve örnek tarım alanlarına ulaştırılmakta, ayrıca halkın su ihtiyacını karşılamaktadır. Sözkonusu kırsal kalkınma projesinin açılışını Moritanya Kırsal Kalkınma Bakanı Messaouda Mint Baham ile Rabat Büyükelçimiz 2009 yılının Mart ayında gerçekleştirmiştir. Moritanya Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine TİKA ve Anadolu Sağlıklı Yaşamı Destekleme Derneğinin (ANSADER) işbirliğiyle 24 Mart-4 Nisan 2009 tarihlerinde Moritanya da sağlık taraması yapılmıştır Mayıs 2010 tarihleri arasında yine TİKA ile ANSADER işbirliğinde gerçekleştirilen sağlık projesi kapsamında ülkede çeşitli cerrahi operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Türkiye ve Moritanya arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması imzalanmış, ancak henüz yürürlüğe girmemiştir. Ülkemiz anılan Anlaşma nın onay işlemlerini 4 Temmuz 2007 günü tamamlamış, keyfiyet 10 Temmuz 2007 de Moritanya tarafına bildirilmiştir. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Moritanya tarafının onay işlemlerini tamamlaması beklenmektedir. Türkiye ve Moritanya arasında siyasi bir sorun bulunmamaktadır. İki ülke arasındaki işbirliği giderek gelişmektedir. Türkiye ile Moritanya halkları arasında Osmanlı dönemine dayanan ilişkiler bulunmaktadır. Ülkemizin Afrika Açılım Politikasıyla birlikte iki ülke arasında, ikili ve çok taraflı platformlarda üst düzey temaslarda artış yaşanmıştır. Moritanya Devlet Başkanı Sayın Mohamed Ould Abdel Azziz Ocak 2010 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret sırasında alınan kararlar çerçevesinde Moritanya Kasım 2010'da Ankara'da Büyükelçilik açmıştır. Nuakşot Büyükelçiliğimiz ise 15 Nisan 2011 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır.

8 İstanbul da 2008 yılı Ağustos ayında düzenlenen Birinci Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi ne Moritanya, Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Dr. Abdellahi Ould Benhmeyda başkanlığında bir heyetle katılmış ve konuk Bakan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Son yıllarda iki ülke arasında ahdi yapının güçlendirilmesi yönündeki çalışmalar hız kazanmıştır. Hükümetimizce, Moritanya Hükümeti emrine her yıl yüksek öğrenim bursları tahsis edilmektedir. Moritanya da Burj El İlm adıyla faaliyet gösteren özel bir Türk Okulu bulunmaktadır. Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar: Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Afrika Birliği, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, Hükümetlerarası Denizcilik Navigasyon Danışma Örgütü, Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu (CEN-SAD), Saldırmazlık ve Karşılıklı Yardım ve Savunma Anlaşması (Batı Afrika Frankofon devletleri arasında bir savunma anlaşması), Senegal Nehri Örgütü, Arap Ligi ve Birleşik Arap Mağribi dir. 8- Ülke Hakkındaki Tecrübelerimiz Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) tarafından finanse edilen kırsal kalkınma projesi yürütülmüştür. Bölgede, Türk okulları bulunmaktadır. Türkiye ÇEM, FAO, TİKA ve GIZ tarafından ortaklaşa düzenlenen ve kurak ve yarı-kurak alanlar için bir orman restorasyon izleme aracı oluşturmayı amaçlayan ilk uluslararası uzman danışmanlık toplantısı ( Kurak Alanlarda Küresel Değişimlere Dayanıklı Orman Ekosistemlerinin Oluşturulması Çalıştayı) Mayıs 2012 tarihleri arasında Konya da düzenlenmiş ve Moritanya dan katılım sağlanmıştır. 9- Ormancılık, Çölleşme ile Mücadele ve Erozyon Kontrolü Faaliyetleri (GZFT Analizi olarak) Ormancılık, Çölleşme ile Mücadele ve Erozyon Kontrolü açısından bakıldığında Moritanya ya bir takım desteklerin verilmesine rağmen bu destekler Moritanya için yeterli olmamaktadır. Ülke içerisinde Senegal sınırında bulunan ve ülkenin Senegal ile sınırını belirleyen Senegal Nehri ülkenin tek daimi akarsuyudur. Sahra Çölü nün etkileri bütün ülkede hissedilmektedir. Çöl ekosisteminde yapılan çölleşme ve erozyon kontrolu faaliyetleri yerine ülkenin güney kısmında ve okyanus etkisi altında kalan kısımlarda çalışma yapılması daha uygundur.

İçindekiler KIRGIZİSTAN

İçindekiler KIRGIZİSTAN KIRGIZİSTAN İçindekiler KIRGIZİSTAN 1. Coğrafi Verileri... 2 1.1. Konumu... 2 1.2. Yüzölçümü... 2 1.3. Sınırları ve Komşuları... 2 1.4. Arazi Yapısı... 3 1.5. İklimi... 3 1.6. Arazi Kullanımı... 4 1.7.

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Temmuz 2008 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Coğrafi Göstergeler.. 2 1.2. Demografik Göstergeler... 3 1.3.

Detaylı

IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı

IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Bir Ortadoğu (Ön Asya) ülkesi olan Irak, kuzeyden Türkiye, doğudan İran, güneydoğudan Basra Körfezi ve Kuveyt, güneyden Suudi Arabistan, batıdan da Ürdün ve Suriye ile

Detaylı

BREZİLYA ÜLKE RAPORU

BREZİLYA ÜLKE RAPORU BREZİLYA ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER A. Siyasi ve İdari Yapı B. Nüfus ve İşgücü Yapısı C. İstihdam ve işgücü İstatistikleri D. Coğrafi Konumu E. Doğal Kaynakları F. Dahil Olduğu Uluslarası Anlaşmalar I. BÖLÜM

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Bora ESEN Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkenti : Duşanbe Başlıca Kentleri : Duşanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand İdari Yapı : 2 vilayet,

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhuriyet Adly Mansour Ibrahim Mehlab

Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhuriyet Adly Mansour Ibrahim Mehlab MISIR ÜLKE BÜLTENİ GE NEL BİLGİL GENEL BİLGİ Resmi adı: Mısır Arap Cumhuriyeti Yönetim Şekli Cumhuriyet Devlet Başkanı Adly Mansour Başbakan Ibrahim Mehlab Yüzölçümü 1.001.450 km 2 Nüfusu 85.294.288 (Temmuz

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Tunus Sağlık Sistemi 2643 TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ahmet GÜNGÖR Erdal TOK Hasan Hüseyin AYDOĞMUŞ 2644 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

SUUDĠ ARABĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ

SUUDĠ ARABĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ SUUDĠ ARABĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ KASIM 2011 GENEL BĠLGĠ Resmi Adı : Suudi Arabistan Krallığı Yönetim Biçimi : Krallık BaĢkenti : Riyad Devlet BaĢkanı : Kral Abdullah bin Abdül-Aziz el-suud Nüfusu : 27.9 milyon

Detaylı

ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004

ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004 ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004 Resmi Adı Nüfus (milyon) Okuma Yazma Oranı Dil Din Yönetim Biçimi Yönetim Sistemi Yüzölçümü Komşu Ülkelerle Sınırlar Arjantin Cumhuriyeti

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SURİYE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği...1 1.2. Kısa Tarihçe...2 1.3. Siyasi Yapı...2 1.4. Sosyo-Ekonomik

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ LİBYA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Tarhan SEZGİN Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ LİBYA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

Ülkede muhalif partiler hükümeti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslamın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi yasaktır.

Ülkede muhalif partiler hükümeti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslamın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi yasaktır. FAS ÜLKE PROFİLİ GİRİŞ Fas 1956 yılına kadar Fransa hakimiyetinde kalmış, aynı yıl bağımsızlığını ilan etmiş ve ülkede anayasal monarşi kurulmuştur. Ancak ülke geçmişi 9. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Fas

Detaylı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı CCI No: 2007CB16IPO008 1 İÇİNDEKİLER Bulgaristan Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı 1. Giriş... 4 1.1 İlgili

Detaylı

BELARUS ÜLKE BÜLTENİ GENEL BİLGİLER. Resmi Adı. Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Tarihi 25 Ağustos 1991 Yönetim Şekli. Cumhuriyet Başkent

BELARUS ÜLKE BÜLTENİ GENEL BİLGİLER. Resmi Adı. Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Tarihi 25 Ağustos 1991 Yönetim Şekli. Cumhuriyet Başkent BELARUS ÜLKE BÜLTENİ 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Tarihi 25 Ağustos 1991 Yönetim Şekli Cumhuriyet Başkent Minsk Yüzölçümü 207.600 Km² Nüfusu 9 milyon 463 bin (Şubat 2012)

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Sinan YÜZAL Ankara - March, 2012 GÜRCİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus 4,5 milyon Dili Resmi dil: Gürcüce Etnik Yapı: Gürcü (%

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

Türk - Türkmen İş Konseyi

Türk - Türkmen İş Konseyi Türk - Türkmen İş Konseyi TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ Mart 2012 Türkmenistan, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan bir Orta Asya Türk Cumhuriyetidir.

Detaylı

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

SAHRA ALTI AFRİKA ÜLKELERİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ RAPORU

SAHRA ALTI AFRİKA ÜLKELERİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ RAPORU SAHRA ALTI AFRİKA ÜLKELERİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ RAPORU - Mayıs 2014- ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 1 ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2 Yönetici

Detaylı

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir. ŞUBAT 2015 İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.] İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 2 İran Ekonomisi Genel Değerlendirme...

Detaylı

FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı Nüfus ve İşgücü Yapısı

FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı Nüfus ve İşgücü Yapısı FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Kuzey Afrika da yer alan ülkenin Atlantik Okyanusuna ve Akdeniz e kıyısı bulunmaktadır. Fas, Cezayir ve Batı Sahra arasında yer almaktadır. Siyasi ve İdari Yapı Fas 1956

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı

TÜRK ENDONEZYA İŞ KONSEYİ ENDONEZYA ÜLKE BÜLTENİ KASIM 2011

TÜRK ENDONEZYA İŞ KONSEYİ ENDONEZYA ÜLKE BÜLTENİ KASIM 2011 TÜRK ENDONEZYA İŞ KONSEYİ ENDONEZYA ÜLKE BÜLTENİ KASIM 2011 GENEL BİLGİ Resmi Adı Endonezya Cumhuriyeti Yönetim Biçimi Cumhuriyet Resmi Dilleri Bahasa Endonezya (Resmi Dili) Bağımsızlık 17 Ağustos 1945

Detaylı

KAZAKİSTAN. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003)

KAZAKİSTAN. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003) KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003) Nüfus 15,0 milyon Dil Kazakça. Ayrıca yaygın olarak Rusça. Din Müslüman ( %47), Ortodoks ( %44), Protestan ( %2), diğer ( %7) GSYİH 30,8 milyar $

Detaylı