T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANA BİLİM DALI HACETTEPE VE BİLKENT ÜNİVERSİTELERİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAMBİLİMSEL ÇEVİRİ HATALARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SİNAN DARCAN TEZ DANIŞMANI PROF.DR. ZEYNEL KIRAN ANKARA/2003

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANA BİLİM DALI HACETTEPE VE BİLKENT ÜNİVERSİTELERİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAMBİLİMSEL ÇEVİRİ HATALARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı : Pof.Dr. Zeynel KIRAN Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Prof. Dr. Zeynel KIRAN Doç. Dr. Ayşe ALPER Yard. Doç. Dr. Arsun YILMAZ Tez Sınavı Tarihi :

3 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... 1 GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM... 3 I.1. Sorun... 3 I.2. Amaç... 6 I.3. Önemi... 6 I.4. Varsayım... 8 I.5. Yöntem... 8 I.6. Sınırlılıklar... 9 I.7. Tanımlar II. BÖLÜM II. Anlambilim (Semantique) II.1-Tanım II.2-İçerik III. BÖLÜM III. Anlambilimsel Çeviri Hataları III.1. Cümlelerde Anlam Hataları III.1.1. Öğrencilere Verilen Sorular III.1.2. Türkçe den Fransızca ya Çeviri Örnek Cümleleri III.1.3. Fransızca dan Türkçe ye Çeviri Örnek Cümleleri III.1.4. Tavsiye Ettiğimiz Çeviri Örnekleri (Fr - Tr) III.1.5. Tavsiye Ettiğimiz Çeviri Örnekleri (Tr - Fr) III.2. Genel Cümle Çeşitleri III.2.1-Yargı (Hüküm) Cümlelerinde Çeviri Hataları III Yargı (Hüküm) Cümleleri - Özellikleri III Hatalar - Nedenleri III Fransızca - Türkçe Çeviri III Türkçe - Fransızca Çeviri III Yargı Cümlelerinin Sayısal Değerlendirilmeleri III Yargı Cümlelerinin Başarı Oranları Grafiği III Yargı Cümlelerinin Genel Değerlendirilmesi... 35

4 III.2.2-Tanım Cümlelerinde Çeviri Hataları III Tanım Cümleleri - Özellikleri III Hatalar - Nedenleri III Fransızca - Türkçe Çeviri III Türkçe - Fransızca Çeviri III Tanım Cümlelerinin Sayısal Değerlendirilmeleri III Tanım Cümlelerinin Başarı Oranları Grafiği III Tanım Cümlelerinin Genel Değerlendirilmesi III.2.3-Yorum Cümlelerinde Çeviri Hataları III Yorum Cümleleri - Özellikleri III Hatalar - Nedenleri III Fransızca - Türkçe Çeviri III Türkçe - Fransızca Çeviri III Yorum Cümlelerinin Sayısal Değerlendirilmeleri.. 57 III Yorum Cümlelerinin Başarı Oranları Grafiği III Yorum Cümlelerinin Genel Değerlendirilmesi III.2.4-Olasılık Cümlelerinde Çeviri Hataları III Olasılık Cümleleri - Özellikleri III Hatalar - Nedenleri III Fransızca - Türkçe Çeviri III Türkçe - Fransızca Çeviri III Olasılık Cümlelerinin Sayısal Değerlendirilmeleri. 68 III Olasılık Cümlelerinin Başarı Oranları Grafiği III Olasılık Cümlelerinin Genel Değerlendirilmesi III.2.5-Varsayım Cümlelerinde Çeviri Hataları III Varsayım Cümleleri - Özellikleri III Hatalar - Nedenleri III Fransızca - Türkçe Çeviri III Türkçe - Fransızca Çeviri III Varsayım Cümlelerinin Sayısal Değerlendirilmeleri 80 III Varsayım Cümlelerinin Başarı Oranları Grafiği III Varsayım Cümlelerinin Genel Değerlendirilmesi III.2.6-Önyargı Cümlelerinde Çeviri Hataları III Önyargı Cümleleri - Özellikleri III Hatalar - Nedenleri III Fransızca - Türkçe Çeviri III Türkçe - Fransızca Çeviri III Önyargı Cümlelerinin Sayısal Değerlendirilmeleri 91 III Önyargı Cümlelerinin Başarı Oranları Grafiği III Önyargı Cümlelerinin Genel Değerlendirilmesi... 92

5 III.2.7-Cümlelerin Taşıdığı Genel Anlamlarda Çeviri Hataları (Sezgi, Tahmin, Alaya Alma, Öneri, Takdir Etme, Beğenme, Hayıflanma, Üzülme, Yakınma, Uyarma, Çaresizlik, Şaşırma vb.) Iıı Genel Cümleler - Özellikleri Iıı Hatalar - Nedenleri Iıı Fransızca - Türkçe Çeviri Iıı Türkçe - Fransızca Çeviri Iıı Genel Cümlelerinin Sayısal Değerlendirilmeleri Iıı Genel Cümleleri Başarı Oranları Grafiği Iıı Genel Cümlelerinin Genel Değerlendirilmesi IV. BÖLÜM IV.1-Sonuç IV.1.1-Oransal Genel Değerlendirme Tablosu IV.1.2- Değerlendirmeler - Yorumlar IV Çeviri Yönüyle Üniversitelerin Toplam Başarı Değerlendirmesi IV Cümle Türlerine Göre Üniversitelerin Toplam Başarı Değerlendirmesi IV Üniversitelere Göre Başarı Değerlendirmesi IV Çeviri Yönüyle İki Üniversitenin Karşılaştırmalı Başarı Oranları IV Cümle Türleri Yönüyle İki Üniversitenin Karşılaştırmalı Başarı Oranları IV Genel Değerlendirme: IV.1.3-Öğrencilere Öneriler Tez Özeti Résumé de Thèse Kaynakça

6 ÖNSÖZ 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında altın dönemini yaşayan Fransızca; son yüzyılda her ne kadar yerini İngilizce ye bırakmışsa da, özellikle uluslararası yapı ve kuruluşlarda; siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda kullanılan ve bu nedenle öğrenilmesi gereken bir dil olma özelliğini sürdürmektedir. Sahip olduğu bu önem nedeniyle Fransızca, iyi öğretilmesi gereken bir dil sınıfına girmektedir. Meslekleri gereği, dili en ince ayrıntılarına kadar bilmesi gereken tercümanlar, dilin uzmanları sayılırlar. Bu vasfı elde etmeleri, iki dili çok iyi bilmenin yanında, çok iyi derecede çeviri tekniğini de bilmeleriyle mümkün olmaktadır. Çeviri tekniğinin içerisinde, kelime bilgisinin ne kadar önemi varsa, bu kelimeleri ahenkli bir şekilde kurgulamanın da önemi vardır. Diğer bir ifadeyle, kelimelerin anlamlı ve mantıklı dizilmeleri ve gruplar oluşturmaları, çeviri tekniğinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Yani, rasgele dizilmiş veya gruplanmış kelimeler, bir anlam ifade etmeyecekleri kuşkusuzdur. Bu kelimelerin sahip oldukları anlamları, anlamlı kılabilmenin yolu ise, bunları belli bir kural çerçevesinde ilişkilendirmekten geçer. Metinler, türleri ne olursa olsun, cümlelerden oluşmaları nedeniyle, bunların çevrilmelerinde üzerinde durulması gereken husus, bu cümleleri nasıl çevirmeliyiz? sorusuna cevap aramaktır. Bu cevabı ararken cümle çeşitleri kavramı karşımıza çıkmaktadır. Eğer, cümle çeşitlerini belirleyip, bunların çevrilmesinde bir yöntem geliştirebilirsek, kanımızca çeviri çalışmalarına büyük bir katkıda bulunmuş olacağız. İşte bu çalışmamız, tamamıyla bu mantık yürütmenin sonucundan doğmaktadır. Yani, Cümle çeşitlerine göre çeviri mantığını yerleştirmek.

7 Bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen danışman hocam Prof. Dr. Zeynel KIRAN a, göstermiş oldukları yakın ilgi nedeniyle ve Üniversitelerinin Mütercim- Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyelerine ve hazırlanan sorulara cevap veren tüm bölüm öğrencilerine şükran borçlu olduğumu belirtmeliyim. Sinan DARCAN

8 GİRİŞ I. BÖLÜM I.1.Sorun: ve Üniversitelerinde eğitim - öğrenim gören Mütercim - Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin cümle düzeyinde Anlambilimsel (Sémantique) açıdan yapmış oldukları çeviri hatalarını ve nedenlerini tespit edip, çözüm önerilerimizi ortaya koymaya çalışmaktır. Eklemeli diller grubundan olan Türkçe yle çekimli diller grubundan olan Fransızca, farklı dil ailelerine mensup olmaları dolayısıyla birçok alanda karşılıklı olarak farklılıklar gösterirler. Az önce bahsedilen kadar olmasa da, aynı dil ailelerine mensup iki dilde bile çeviri açısından sorunların çıktığı, hataların yapıldığı aşikardır. Bu nedenle, farklı dil ailelerine mensup diller arasında, eğitimlerinde olduğu gibi, karşılıklı yapılan çevirilerinde de sorunların, hataların çıkması kaçınılmaz gibi görünmekle birlikte, bunun düzeltilebilir bir durum olduğu düşüncesindeyiz. Bilindiği gibi çeviri, bir dildeki belli metinde, yani söylemde bulunan anlamın, başka bir dildeki belli bir söylemde yeniden kurulmasını sağlayacak biçimde girişilen dilsel bir aktarma işlemidir. Her çeviride iki dil söz konusudur: Kendisinden aktarma yapılan kaynak dil ve kendisine aktarma yapılan amaç dil. Şöyle ki; Fransızca dan Türkçe ye yapılan bir çeviride, yabancı dil olan Fransızca kaynak dildir; fakat Türkçe den Fransızca ya yapılan çeviride ise aynı yabancı dil olan Fransızca bu kez amaç dil olur. Yabancı dil öğretimi ile çeviri, iç-içe olan kavramlardır. En önemli yabancı dil öğretimi yöntemlerinden biri olan dilbilgisi-çeviri yöntemi, kimi dillerde temel düzeyde, kimilerinde ise orta ve ileri düzeyde karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemden anlaşılacağı üzere çeviri, dil bilgisi kurallarıyla iç-içedir. Yani yabancı dil öğretiminde, çevirinin oldukça büyük bir önemi vardır. Bu

9 alanda, çevirinin en mükemmel dil kullandırma araçlarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kısacası, çeviri bir öğretim amacı değil, bir öğretim aracıdır. Öğrenci, her iki dil arasında gidip-gelmeleriyle, her iki dilin kullanımını ve bu kullanımlar arasındaki farklar konusunda somut bazı bilgiler edinir. Öğrenci, yabancı dilin dilbilgisi yani sözdizimsel yapısına bağlı olarak verilmiş bilgilerin - özellikle Türkçe den Fransızca ya yapılacak çeviriler sayesinde - somut örneklerinden faydalanır. Yabancı dildeki verilmek istenen mesajın anlam yükünden bir şey kaybetmeksizin yada mümkün olduğu kadar kaybetmeksizin - ana dile aktarılabilmesi amacıyla, öğrencinin ana dili çok iyi bilmesi, onun bütün imkanlarını, bu dilin anlatımlarını koruyarak zorlamaya alışması gerekir. Bu işlev, çok yönlü bir yapı taşıması sebebiyle, araç olarak çevirinin en önemli işlevidir. Çünkü böyle bir çalışmaya girişecek olan öğrenci veya kişiler, Fransızca dan Türkçe ye çeviri yaparken, bir bakıma kendi anadilinde mevcut olan zenginlikleri bulmaya çalışacaktır. Bir başka ifadeyle, her iki dilde eşdeğerliliği sağlama çabası, kişiyi kendi diline götüren bir yol olma özelliğini taşır. Çeviri çalışmaları yapıldıkça Türkçe den Fransızca ya veya Fransızca dan Türkçe ye - her iki dilde var olan ifade zenginlikleri birer birer ortaya çıkarılmakta, bir bakıma kelime-sözcük dağarcığı genişlemektedir. Çok kabaca bir benzetme yaparsak çeviri, bir bulmaca çözmeye benzemektedir. Yukarıda çevirinin çok yönlü bir yapı taşıması olduğunu ve bunların içerisinde mesajın anlam yükünden mümkün olduğu kadar hiçbir şey kaybetmeksizin, her iki dilde eşdeğerliliği sağlayarak bir aktarma işlemi olduğunu belirtmiştik. Mesajın anlam yükü, çeviri işlemlerinde yani çok yönlü yapı

10 taşımasında, çok önemli bir yer tutmaktadır. Anlamın aktarılmasında ise giderilebilinecek birçok sorunun veya hatanın ortaya çıktığı görülmektedir. Bu çalışmamızda, her iki yönlü Türkçe den Fransızca ya veya Fransızca dan Türkçe ye - çevirilerde sadece anlambilimsel açıdan ortaya çıkan veya çıkabilecek sorun ve hataları tespit edip nedenlerini bulmaya ve öneri ve / veya alıştırmalar vasıtasıyla bunları gidermeye çalışacağız. Bu araştırma gerçekleştirirken sorunların saptanması ve tezin ispatlanması aşamalarında ve Üniversiteleri Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde eğitim gören öğrencilerinin yazılı çalışmalarda ortaya koyacakları çeviri örneklerine başvurulacaktır. I.2.Amaç: Bu araştırmanın amacı; ve Üniversiteleri Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde, dil öğretiminde çeviri merkezli anlambilimsel açıdan varsa uygulanan veya kullanılan yöntem ve tekniklerini genel hatlarıyla sergilemek, varsa bu yöntem ve tekniklerle öğrenim gören bu bölüm öğrencilerinin yapmış oldukları anlambilimsel çeviri sorunlarını veya hatalarını ortaya çıkarmak, bunları sebepleriyle göz önüne sermek ve çözüm önerilerimizi ortaya koymaktır.. I.3.Önem: Fransızca nın, Fransa nın dışında bile Birçoğu Fransız sömürgesi olan Frankofon ülkelerde (Francophone - Fransızca konuşan) - geniş bir coğrafyada resmi dil olarak konuşulması, daha da önemlisi; Birleşmiş Milletler (BM); Avrupa Birliği (AB), UNESCO, NATO gibi dünya çapında büyük bir etkinliği olan bu tür Uluslararası Kuruluş ve Topluluklarda, İngilizce ile birlikte birinci

11 derecede iletişim dili olması, sahip olduğu önemi ve değeri yeterince göstermektedir. Buna ilaveten, tarihten gelen derin ilişki ve bağlarımız, bu dile verilmesi gereken önemi bir kez daha perçinlemektedir. Böylesine önem arz eden bir dilin öğrenimi kadar, çevirisi de en az o kadar önem arz etmektedir. Teknolojik gelişmeler sayesinde, iletişim alanında küçük bir köye dönüşen dünyada, çevirinin önemi daha da artmaktadır. Bir-iki yüzyıla kadar, iletişim alanında bu denli ilerlemelerin olmaması sebebiyle, her konuda üretilen bilgi ve belgenin, uzun bir süre sonrasında tüm dünyaya yayılması ve devamında bunlara dayanarak harekete geçilmesi veya cevaplanması, yine uzun bir zaman gerektirmiştir. Ama günümüzde, bütün bu gelişmelerden sonra, değil günlerin ve saatlerin, dakikaların bile o kadar büyük bir önemi var ki Böyle bir durum ve ortamda hızlı ve doğru çevirilerin yapılması zorunlu hale gelmektedir. Zamanı, olayları, dış dünyayı takip etmek veya bilgilendirmek için bu iki unsura dikkat etmek gerekmektedir. İletişimin teknolojik boyutu, yani bilgilerin alımı veya verimi hariç, hızlı bir çeviriyi yapabilmek için ilk önce çeviriyi iyi bilmek lazım. Çeviriyi iyi bildikten sonra doğruluk kısmı ise doğal olarak ortaya çıkacaktır. Peki, çeviriyi iyi bilmek, bir başka ifadeyle doğru çeviri yapmak nasıl olacaktır? İşte çalışmalarımızın odaklandığı soru budur ve bizler buna cevap arayacağız. Yukarılarda, mesajın anlam yükünden, hiçbir şeyin kaybedilmeksizin aktarılmasından söz etmiştik. Bir diğer ifadeyle anlamın - ama doğru anlamın - çeviri işlevinde ne kadar büyük bir önemi olduğunu açıklamaya çalışmıştık. İşte bu büyük önem, bu konuyu seçmemizde çok etkili olmuştur. Çevirinin çok geniş ve kapsamlı bir konu olması sebebiyle ve de büyük bir kısmını teşkil etmesine rağmen, bizler bu araştırmamızda sadece anlambilimsel çeviri hataları ve sorunları üzerinde duracağız. Bu nedenle, çeviride karşımıza çıkabilecek diğer güçlüklere yer vermemeye çalışacağız, fakat gerektiği yerlerde yüzeysel olarak da olsa açıklamalar yapılacaktır.

12 Bu araştırmamızın, özellikle Üniversitelerin Fransızca Mütercim - Tercümanlık Bölümlerinde ve Fransızca Dil Öğretim Merkezlerinde eğitim veren değerli öğretim görevlilerine, öğrencilerine, mezunlarına, özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda çeviri hizmetlerinde çalışanlara ve bu alanda ihtiyaç duyan veya duyabilecek herkese yararlı olması temennisindeyiz. I.4.Varsayım: 1. Anlamın çeviri işlevi içerisindeki önemi büyük olduğu için, anlambilimsel çeviri hataları, ciddi sorunlara ve kargaşalara neden olabilir. 2. Sözlüklerle iç - içe olma, bir diğer ifadeyle vokabüler (kelime bilgisi) çalışması, anlambilimsel hataları büyük ölçüde azaltır. 3. Çevirinin öğretimi ile dilbilgisi kurallarının öğretimi arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur, bu nedenle, dilbilgisi kurallarının çabuk unutulmaması için sistemli bir şekilde gözden geçirilmeleri gerekir. 4. Çeviri, dilbilgisel bir kaynağa dayansa da, yabancı dil öğretiminde var olan dört temel becerileriyle de doğru orantılıdır. 5. Sınıf içerisinde çeviri teknikleri ve yöntemleri verilmesine rağmen, uygulamaya çok daha fazla zaman ve emek gerekir. I.5.Yöntem: Bu çalışma bir araştırma niteliğindedir. Çeviri hakkında kaynaklar taranacaktır. Yapacağımız gözlemler ve sınıf içi uygulamalar gerçeği yansıtacağından dolayı, içerik analizi tekniğine başvurulacaktır. Bu araştırmada deney gruplarına veya sınıflarına uygulanacak çeviri çalışmaları sınav, quiz, ödev- gerçeği yansıtacaktır. Bu çalışmada, anlambilimsel açıdan çeviri hatalarını

13 saptamadaki geçerliliklerini danışmak amacıyla başvurulan uzman ve uygulayıcıların görüşleri bu konuda yeterlidir. I.6.Sınırlılıklar: Bu araştırma, Türkçe den Fransızca ya veya Fransızca dan Türkçe ye çevirilerinde, bireylerin anlambilimsel açıdan doğru çeviri yapma konusunda karşılaştıkları güçlükler üzerinedir. Bu alanda, varsa yazılı kaynaklar taranarak, bu çalışmada yararlı olabilecek bütün bilgilerden faydalanılacaktır. Üretilen ve elde edilen malzemeler, evren olarak seçilen ve Üniversitelerinin Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümünde eğitim gören 3. ve 4. sınıflarda uygulanacaktır. Evren olarak bu bölümdeki öğrencilerin sadece 3. ve 4. sınıfları seçmemiz; 1. ve 2.sınıf öğrencilerinin henüz çeviri öğrenim aşamasında olmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, 1. ve 2. sınıflarda çeviri çalışmaları yapıldığından, öğrenciler 3.sınıftan itibaren cümle düzeyinde çeviri yapabilir konumda değerlendirilmektedir. 4.sınıflarda, daha ziyade ardıl ve eşzamanlı (consécutive ve simultanée) çeviri çalışmaları yapıldığından, bu sınıflardaki öğrencilerin, 3. sınıflardaki öğrencilerden bu alanda bir üstünlükleri bulunmamaktadır. Gözlemler ve içerik analizleri, bu malzemelerin neticelerinde ortaya çıkan sonuçlar üzerinde olacaktır. I.7.Tanımlar:

14 Çeviri (La traduction - L interprétation): Bir dilden bir diğer dile, mesajın anlam yükünden mümkün olduğunca hiçbir şey kaybetmeksizin aktarılması işlemidir. Eşzamanlı - Anında çeviri (La traduction simultanée): Yazılı çeviriden ziyade sözlü çeviri olarak yaygındır. Anında, beklemeksizin yapılan çeviridir. Uluslararası konferans, sempozyum gibi toplantılarda en çok kullanılan çeviri türüdür. Ardıl çeviri (La traduction consécutive): Sözlü çeviri olarak daha yaygındır. Çeviri yapılmadan, başlanmadan önce, konuşan şahsın cümlesini, paragrafını veya ifadesini bitirmesi beklenir, daha sonra çeviriye başlanır. Daha ziyade ikili görüşmelerde ve basın açıklamalarında bu tür çeviriler tercih edilmektedir. İki Devlet Başkanı nın görüşmesi, antrenörün değerlendirmeleri gibi Anlam (Le Sens): Soyut - somut var olan her şeyin kimliği, tanımı, ilk akla gelen özelliği. Anlambilim (La sémantique): Kelimelerin, sözcüklerin anlamlarıyla ilgilenen bilimin adıdır. Kelime anlamlarının nasıl oluştuğu, ne gibi değişikliklere maruz kaldığı gibi Kelime bilgisi (Le vocabulaire): Bir kişinin hafızasında bulunan kelime sayısının toplamıdır. Her kişide bu sayı çok farklı ve değişkendir. Yargı, tanım, olasılık cümle gibi anlamın alt bölümlerinin tanımları sırası geldikçe yapılacaktır. II.BÖLÜM II. ANLAMBİLİM (Sémantique)

15 II.1-Tanım: 19. Yüzyılın ortalarına doğru bilim dünyasında beliren ve yüzyılın sonlarında gelişen anlambilim; dilin, o zamana kadar yapılan çalışmalarda önemsenmeyen yönünü ele alıyor, dilin doğrudan doğruya anlam kısmına önem veriyordu. Bugün de eğer kabaca bir ayrım yapmak istersek - sesbilimin dilin dış yönüne, dil seslerine yöneldiğini, anlambilimin ise dilin düşünce yönüyle, sesle düşünce arasındaki ilişkilerle ilgilendiğini söyleyebiliriz. Ancak yüzyılımızdaki gelişen dil çalışmalarının yanı sıra, bu dalda da büyük gelişmeler kaydedilmiş, bir yandan dilbilim alanındaki ilerlemeler, bir yandan da felsefede, mantıkta ve ruhbilimdeki gelişmeler, anlambilimin çerçevesini genişlettiği gibi, diğer alanlarla ilgisini ve önemini de arttırmıştır. Bugün dille ilgili yayımlar arasında anlambilime ayrılanlar geniş bir yer tutmaktadır ( 1 ). II.2-İçerik: Anlambilimi, sözcük ve cümle düzeyinde ele alırsak karşımıza şu sınıflandırma çıkmaktadır: Sözcük Düzeyinde Anlambilim: -Gerçek - Mecaz Anlam Cümle Düzeyinde Anlambilim -Yargı (Hüküm) cümleleri - Eş - Zıt Anlam -Tanım cümleleri - Dolaylama -Yorum cümleleri - Deyimler -Olasılık cümleleri - Ata sözler -Varsayım cümleleri - Terimler -Önyargı cümleleri - Somut - Soyut Anlam -Genel cümle (Sezgi, Tahmin ) 1 (1)Aksan Doğan, Her Yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle, Cilt III,2. Baskı,1995 s.463

16 Bu çalışmamızda sadece cümle düzeyinde yapılan anlambilimsel hataların tespiti ve nedenleri üzerinde duracağız. Sözcük düzeyinde yapılan anlambilimsel hatalara mümkün olduğunca değinilmeyecektir, fakat şu da bir gerçektir ki; sözcük düzeyinde yapılan hatalar, anlam bütünlüğü nedeniyle cümle düzeyinde yapılan hatalara da etki yapmaktadır. Bu sebeple gerektiği zamanlarda, yüzeysel olarak da olsa, bu hususa da kısaca değinilecektir. III.BÖLÜM III. ANLAMBİLİMSEL ÇEVİRİ HATALARI Türkçe öğeleri içinden rasgele seçeceğimiz kadın - la femme sözcüğü, bu dili konuşan kişilere sorulsa, birbirine yakın tanımlarla karşılanacak veya karşıtları olan kavramlarla açıklanacaktır. (erkek l homme veya adam - le monsieur karşıtı.) Bu öğe ancak: -Kadın yemek pişiriyor; sonra daireye gidecek. -La femme fait la cuisine, plus tard elle ira au bureau.

17 cümlesinde ve bu bağlam içinde, yukarıda bahsedilen anlamı karşılamaktadır. Ama yukarıdaki kadın - la femme sözcüğü, aşağıdaki örnek cümlesinde: -Kadın tutmak zorunda kalmışlar. -İls ont été obligés de tenir une concierge / une femme de ménage. ev işine, bir kimseye, bir çocuğa bakmak üzere tutulan kadın anlamındadır; -O kadın kadındır. cümlesinde ise, ilk kadın kelimesi, yukarıdaki ilk anlamı taşıdığı halde ikincisi iyi ev hanımı, yetenekli kadın anlamındadır. Verilen bu örnek, sadece sözcük düzeyinde yapılabilecek anlambilimsel çeviri hatalarını veya karşı karşıya kalabileceğimiz sorunları ortaya koymakta yeterlidir. Fakat daha önce de belirtildiği üzere, bu çalışmada mümkün olduğu kadar cümle düzeyinde yapılan anlambilimsel hatalar üzerinde durulacaktır. III.1-Cümlelerde Anlam Hataları: Cümle düzeyinde yapılan hataları tespit etmek ve bunların nedenleri üzerinde durmak için, her cümle türüne göre, tek satırlık üç er tane Türkçe ve üç er tane Fransızca cümle, yani toplamda 21 adet Türkçe ve 21 adet Fransızca cümle öğrencilere verilmiş ve onlardan bunların tercümeleri istenmiştir.

18 Verilen her cümle üzerinde anlambilimsel açıdan yaklaşılacak, gerekli tespitler yapılıp rakamsal olarak başarılı - kısmen başarılı - başarısız değerlendirilmesi yapılacaktır. Çeviri de esneklik payını da göz önünde bulundurarak, kişisel olarak olması gereken veya olabilir - kabul edilebilir çeviri önerilerimizi de, verilen her cümle sonrasında yer alacaktır. Yukarılarda sözü edilen cümle tipleri özellikleri ve öğrencilerin genel olarak yapmış oldukları hatalar ve nedenleri - detaylı bir şekilde devam eden diğer sayfalarda verilmiştir, ama daha önce öğrencilere sunulan Türkçe ve Fransızca cümle örnekleri, özelliklerine göre aşağıdaki gibi sıralanmış ve devamında tavsiye ettiğimiz çeviri örnekleri bulunmaktadır. Öğrencilere verilen cümlelerin, ne tür cümleler olduğu, tamamıyla yönlendirmemek amacıyla onlara belirtilmemiştir numaralı cümleler : Yargı cümleleri numaralı cümleler : Tanım cümleleri numaralı cümleler : Yorum cümleleri numaralı cümleler : Olasılık cümleleri numaralı cümleler : Varsayım cümleleri numaralı cümleler : Önyargı cümleleri numaralı cümleler : Genel cümleler

19 III.1.1-Öğrencilere Verilen Sorular: III.1.2-Türkçe den Fransızca ya Çeviri Örnek Cümleleri: ADINIZ - SOYADINIZ : ÜNİVERSİTE BÖLÜM - SINIF : Aşağıda 7 şerli gruplar halinde verilen cümleleri Fransızca ya çeviriniz: 1. Ahmet Kutsi Tecer tanınmış bir şair ve tiyatro yazarıdır. 2. Sanat, hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma çabasıdır. 3. Metin, yerel motiflerle yalınlaşırken evrenselliği de yitirmemiş. 4. O gün çok top oynadı, yataktan kalkamamış olabilir. 5. Yirmi metreden su çıktı farzedelim, sonra ne yapacağız? 6. Sen bu yılda sınavı kazanamayacaksın.

20 7. İzin verirseniz bu konuyu sonra tartışalım O, çalışkan bir öğrencidir. 9. Kitaplar, insanları bilgilendirme araçlarıdır. 10. Tipler üzerinde yeterince durulmamış; bunlar soluk birer görüntü olarak kalmış. 11. O, bu sene çok iyi hazırlandı, kazanabilir. 12. Tut ki sen ondan paranı aldın, sonra aranız düzelecek mi? 13. O, bir daha gelemez, malum nedenlerden dolayı 14. Hemen okula gitmek zorundayız Yahya Kemal in yayınlanmış 3 şiir kitabı vardır. 16. Başhakem, yarışmayı veya oyunu yöneten hakemlerin başıdır. 17. Çeviriye fazla dikkat edilmemiş, özellikle anlamlar kaybolmuş. 18. Çok iyi bir altyapısı var; o,bu tür zorlukları aşabilir. 19. Geç kaldık, sanırım o gitmiştir.

21 20. Göreceksiniz, o da telefon edecek. 21. Ben nöbeti alınca, siz gidersiniz III.1.3-Fransızca dan Türkçe ye Çeviri Örnek Cümleleri: ADINIZ - SOYADINIZ : ÜNİVERSİTE BÖLÜM - SINIF : Aşağıda 7 şerli gruplar halinde verilen cümleleri Türkçe ye çeviriniz: 1.Tout le monde aime le cinema. 2.Le crayon est un instrument d écriture. 3.A ce moment-là, j ai compris que ce jeune homme était une personne qui cachait en soi sa douleur et sa fureur. 4.İl peut retourner du voyage le Mercredi. 5.Suggérons qu il n est pas venu, pouvez-vous proposer une autre alternative? 6.Vous allez voir, il ne va pas s en sortir de cette affaire. 7.Après avoir lu ces livres, vous les donnerez à vos amis.

22 Le Pôle Nord est couvert de glace. 9.La litterature est l éxpression écrite ou orale des sentiments et des idées, d une façon artistique. 10.En se basant sur un texte traduit, l écrivain a parfaitement recrée le jeu. 11.Peut-être que tu le connaîtras toi aussi. 12.Admettons qu aujourd hui nous sommes le Dimanche, que ferions - nous à cette heure-ci? 13.Avec ce leader, nous enthousiasmerons un peu difficilement les surfaces! 14.Les amis, pouvons nous être un peu plus silencieux Plus on descend au Sud, plus la température augmente. 16.Le poême lyrique est un type de poême dans lequel les sentiments sont éxprimés d une façon frappante et enthousiaste. 17.Les sentiments comme l amitié, la fidelité et la générosité qui se trouvent dans la pièce, ont été éxprimés d une façon équilibrée et convaincante. 18.İls pourront venir au dîner le lendemain soir.

23 19.İl était tres malade, je pense qu il ne puisse venir aujourd hui aussi. 20.Cette voiture, qui a ces specialités, va prendre la course. 21.Une école doit être comme celle-ci III.1.4-Tavsiye Ettiğimiz Çeviri Örnekleri (Fr-Tr) : 1. Tün insanlar sinemayı sever./ Herkes sinemayı sever.

24 2. Kalem, bir yazma aracıdır / gerecidir. 3. O an, genç adamın, öfkesini ve acısını kendi içinde saklayan birisi olduğunu anladım. 4. O, Çarşamba günü geziden / seyahatten dönebilir. 5. Ola ki gelmedi / Gelmediğini varsayalım, onun yerine başka bir alternatif önerebilir misiniz? 6. Göreceksiniz, bu işi de eline yüzüne bulaştıracak./ bu işin içinden çıkamayacak 7. Bu kitapları okuyunca / okuduktan sonra arkadaşınıza verirsiniz Kuzey kutbu buzlarla kaplıdır. 9. Edebiyat, duygu ve düşüncelerin söz ya da yazıyla sanatlı bir biçimde dile getirilmesidir 10. Çevrilmiş bir metinden yola çıkan yazar, oyunu mükemmel bir biçimde yeniden yaratmış. 11. Belki onu sen de tanırsın. 12. Bugün Pazar olduğunu kabul edelim, bu saatlerde ne yapardık? 13. Bu liderle bizler, meydanları biraz zor coştururuz.

25 14. Arkadaşlar, biraz sessiz olabilir miyiz? Güneye indikçe ısı artar. 16. Lirik şiir, duyguların çok etkili ve coşkulu bir biçimde dile getirildiği bir şiir türüdür. 17. Oyunun yer alan dostluk, fedakarlık, bağlılık gibi duygular inandırıcı ve dengeli bir biçimde verilmiş. 18. Onlar, yarınki akşam yemeğine gelebilirler. 19. Çok hastaydı, sanırım bugün de gelemez./ bugün de gelemeyeceğini düşünüyorum. 20. Bu özelliklere sahip bu araba, yarışı alacak. 21. Okul dediğin böyle olur./ olmalı III.1.5-Tavsiye Ettiğimiz Çeviri Örnekleri ( Tr-Fr ) : 1. Ahmet Kutsi Tecer est un poète et écrivain de théatre trés célébre 2. L art est l effort d honorer la vie et de la rendre plus significative. 3. En se simplifiant avec les motifs locaux, le texte n a pas perdu son universalité

26 4. Ce jour-la, il a beaucoup joué au football, il n a peut-être pas pû se lever du lit. 5. Considérons / Supposons que l eau a jaillit de 20 metres de profondeur, qu allons nous faire apres? 6. Cette année aussi, tu ne vas pas réussir l examen. 7. Si vous le permettez, nous discuterons ce sujet plus tard C est un étudiant laborieux. / studieux. 9. Les livres sont les moyens de renseignement / d information des humains. 10. İl n a pas été insisté sur les personnages / types, ceux-ci sont restés comme une image pâle. 11. Cette année, il s est bien préparé, il peut réussir / gagner. 12. Admettons / Supposons que tu as repris / récuperer ton / argent, ensuite allez vous vous arranger / entendre? 13. İl ne pourra revenir, à cause des raisons connues 14. Nous devons immediatement / tout de suite aller a l école

27 15. Yahya Kemal a 3 livres de poêmes parus. 16. L arbitre directeur est le chef des arbitres qui dirigent les jeux ou les concours. 17. İl n a pas été fait attention à la traduction, sutout les sens ont disparu 18. İl a une très bonne fondation, il peut surmonter ces types de problèmes. 19. Nous avons retardé, je suppose qu il est parti. 20. Vous allez voir, il va téléphoner lui aussi. 21. Quand je prendrais la garde, vous partirez. III.2-Genel Cümle Çeşitleri: III.2.1-Yargı (Hüküm) Cümlelerinde Çeviri Hataları: III Yargı (Hüküm) Cümleleri-Özellikleri: Yargı; kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak kişi, durum yada nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesidir. Yargı, doğruluğu veya yanlışlığı söz konusu olabilen cümlelere denir. Örnek: Gençler müziği sever. Les jeunes aiment la musique.

28 Cüceler akıllı olur. Les nains sont intelligents. Bu örnek cümlelerden de anlaşılacağı üzere konuşan kişi, çeşitli yollara başvurarak, durum, nesne veya kişileri eleştirici bir şekilde değerlendirmektedir. Ayrıca bu örnek cümlelerin doğruluğu veya yanlışlığı söz konusu olabilmektedir. Bu çalışmada öğrencilerden beklenen, bu özelliklere sahip yargı (hüküm) cümlelerini örnekte görüldüğü üzere Türkçe den Fransızca ya ve Fransızca dan Türkçe ye çevirmeleri, aktarmaları olacaktır. Bu tür cümlelerin çevirilerinde öğrencilerin yaptıkları yanlışlıklar veya hatalar tespit edilerek, nedenleri üzerinde durmaya çalışılacaktır. III Hatalar-Nedenleri: III Fransızca dan Türkçe ye Çeviri 1-) Tout le monde aime le cinéma. Bizce bu yargı cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Herkes sinemayı sever. Tüm insanlar sinemayı sever. öğrencileri : (Toplam 17 öğrenci) 14 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmişlerdir. Ancak 2 öğrenci devrik bir cümle kurarak bu cümleyi şöyle çevirmişlerdir: Sinemayı herkes sever (seviyor).

29 Yargı cümlesi verilmiş olmasına rağmen, öğrencilerin devrik cümle yapmaları, kanaatimizce cümle içerisindeki öğelerin dizilişleri ve vurgu gibi özellikler neden olmuştur. Şayet Fransızca cümle aşağıdaki gibi olsaydı, bu 2 öğrencinin kurmuş olduğu devrik cümleler de her yönüyle hatasız olurdu. Le cinéma, tout le monde l aime. Ayrıca 1 öğrenci gitmeyi sever ifadesinde, gitmeyi gereksizce kullanarak anlamı değiştirmiş ve yanlış çeviri yapmıştır. öğrencileri : (Toplam 15 öğrenci) 14 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmişlerdir. Ancak 1 öğrenci devrik bir cümle kurarak bu cümleyi şöyle çevirmişlerdir: Sinemayı herkes sever (seviyor). Yargı cümlesi verilmiş olmasına rağmen, öğrencilerin devrik cümle yapmaları, kanaatimizce cümle içerisindeki öğelerin dizilişleri ve vurgu gibi özellikler neden olmuştur. Şayet Fransızca cümle aşağıdaki gibi olsaydı, bu öğrencinin kurmuş olduğu devrik cümle de her yönüyle hatasız olurdu. Le cinéma, tout le monde l aime. Fr-Tr 1.Yargı cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (FR-TR) 1.YARGI CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ

30 Değerlendirme Kriterleri Yargı cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 93% 82% 7% 12% 0% 6% 2-) Le Pôle Nord est couvert de glace. Bizce bu yargı cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Kuzey Kutbu buzlarla kaplıdır. öğrencileri : (Toplam 17 öğrenci) 16 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. Ancak 1 öğrenci, kaplıdır yerine çevrilidir ifadesini kullanarak yargı cümlesini yanlış fiili kullanarak yanlış çevirmiştir. öğrencileri : (Toplam 15 öğrenci) 13 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. Ancak 1 öğrenci, Kutbu kelimesini çevirememiş ve aynen yazarak çeviriyi zaafa uğratmıştır. 1 öğrenci ise cümleyi çevirmemiş veya çevirememiştir. Fr-Tr 2.Yargı cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (FR-TR) 2.YARGI CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ

31 Değerlendirme Kriterleri Yargı cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 88% 94% 6% 0% 6% 6% 3-) Plus on descend au Sud, plus la température augmente. Bizce bu yargı cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Güneye indikçe inildikçe - sıcaklık artar. öğrencileri : (Toplam 17 öğrenci) 14 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. 3 öğrenci ise; inildikçe yerine Fransızcası farklı olan gidildikçe fiilini ve sıcaklık yerine ısı kelimesini kullanmıştır. Tam karşılıkları varken, başka ifadelerin kullanması çeviriyi olumsuz etkilemiş, zaafa uğratmıştır. öğrencileri : (Toplam 15 öğrenci) 14 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. Ancak 1 öğrenci, Güneye inildikçe ifadesinin yerine Doğuya gidildikçe ifadesini kullanarak, bu cümleyi yanlış çevirmiştir. Fr-Tr 3.Yargı cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (FR-TR) 3.YARGI CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ

32 Değerlendirme Kriterleri Yargı cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 93% 82% 0% 18% 7% 0% III Türkçe den Fransızca ya Çeviri: 1-) Ahmet Kutsi Tecer tanınmış bir şair ve tiyatro yazarıdır. Bizce bu yargı cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Ahmet Kutsi Tecer est un poéte et écrivain de théâtre (trés) célébre. Veya; Ahmet Kutsi Tecer est un célébre poéte et écrivain de théâtre. öğrencileri : (Toplam 13 öğrenci) 10 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. 3 öğrenci ise; tiyatro yazarı ifadesi yerine, drama yazarı ifadesi olan dramaturge kelimesini kullanarak çeviriyi zaafa uğratmıştır. öğrencileri : (Toplam 19 öğrenci) 12 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir.

33 7 öğrenci ise; tiyatro yazarı ifadesi yerine, drama yazarı ifadesi olan dramaturge kelimesini kullanmış; bazı öğrenciler, qui est connu gibi bağlaçlı yapı kullanmış; bazıları ise tanınmış sıfatını iki isimden sadece bir ismi niteleyecek şekilde cümleyi aktararak çeviriyi zaafa uğratmıştır. Tr-Fr 1.Yargı cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (TR-FR) 1.YARGI CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Yargı cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 70% 77% 30% 23% 0% 0% 2-) O, çalışkan bir öğrencidir. Bizce bu yargı cümlesi şöyle çevrilmeliydi: C est un étudiant laborieux ya da C est un étudiant studieux öğrencileri : (Toplam 13 öğrenci) 6 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir.

34 2 öğrenci, çalışkan kelimesini travailleux ile aktarmaya çalışmış, oysaki Fransızca da böyle bir kelime bulunmamaktadır. Böyle bir aktarma çeviriyi zaafa uğratmıştır. 5 öğrenci ise bu cümleyi çevirmemiş veya çevirememiştir. öğrencileri : (Toplam 19 öğrenci) 11 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. 8 öğrenci ise; qui travaille dure = sıkı çalışan qui travaille beaucoup = çok çalışan élève brillant = parlak öğrenci bon étudiant = iyi öğrenci élève intelligent = zeki öğrenci gibi yanlış kullanımlarda bulunmuş; 3 öğrenci çalışkan kelimesini aktaramamış olmakla cümlenin çevirisini zaafa uğratmıştır. Tr-Fr 2.Yargı cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (TR-FR) 2.YARGI CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Yargı cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı

35 Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 58% 46% 42% 15% 0% 39% 3-) Yahya Kemal in yayınlanmış 3 şiir kitabı vardır. Bizce bu yargı cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Yahya Kemal a trois livres de poèmes parus (publiés). öğrencileri : (Toplam 13 öğrenci) 3 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir 10 öğrenci ise bu cümleyi çevirmemiş veya çevirememiştir. öğrencileri : (Toplam 19 öğrenci) 12 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir 4 öğrenci; zaten, daha önce anlamındaki dèjà kelimesini fazladan katmış; şiir ile şair kelimesini karıştırarak cümlenin çevirisini zaafa uğratmıştır. 3 öğrenci ise; anlamsız bir şekilde cümleyi olumsuz yapmış, ayrıca bağlaçlı yapı gereksizce kullanılarak cümle çevrilememiştir. Tr-Fr 3.Yargı cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (TR-FR) 3.YARGI CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Yargı cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı

36 Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 63% 23% 21% 0% 26% 77% III Yargı Cümlelerinin Sayısal Değerlendirilmeleri : YARGI CÜMLELERİ GENEL DEĞERLENDİRME TABLOSU Değerlendirme Kriterleri Yargı cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler toplam cümle sayıları Hac. Üniv. Öğr. Bil. Üniv. Öğr. Hac. Üniv. Öğr. Bil. Üniv. Öğr. Hac. Üniv. Öğr. Bil. Üniv. Öğr. Sayısal olarak TR-FR (Hac. 57 cümle) (Bil. 39 cümle) FR-TR (Hac. 45 cümle) (Bil. 51 cümle) Oransal olarak TR-FR (Hac. 57 cümle) (Bil. 39 cümle) FR-TR (Hac. 45 cümle) (Bil. 51 cümle) %61 %49 %34 %13 %5 %38 %92 %86 %4 %10 %4 %4 Genel Sayısal (Hac.102 cümle) (Bil. 90 cümle) Oransal (Hac.102 cümle) (Bil. 90 cümle) %77 %70 %20 %11 %3 %19

37 III Yargı Cümlelerinin Başarı Oranları Grafiği: (%) Hac. Üniv. Tr-Fr Bil. Üniv. Tr-Fr Hac. Üniv. Fr-Tr Bil. Üniv. Fr-Tr Hac. Üniv. Genel Bil. Üniv. Genel Yargı Cümleleri Başarı Oranları III Yargı Cümlelerinin Genel Değerlendirilmesi: Öğrencilere verilen toplam 6 yargı cümlesinin 3 ü (TR-FR) Türkçe den Fransızca ya, 3 ü de (FR-TR) Fransızca dan Türkçe ye çevrilmesi istenmiş. öğrencilerinin TR-FR çevirilerinde %61 başarı varken, bu oran FR-TR çevirilerinde %92 ye ulaşmıştır. öğrencilerinin TR-FR çevirilerinde %49 başarı varken, bu oran FR-TR çevirilerinde %86 ya ulaşmıştır. Ayrıca tüm yargı cümlelerinin toplam başarısı, için %77 iken, için %70 tir. Bu her iki üniversitenin başarı oranlarına bakınca, öğrencilerin FR- TR çevirilerinde TR-FR çevirilerine göre belirgin bir şekilde daha başarılı oldukları görülmektedir. Ayrıca, yargı cümlelerinin çevirisinde, %7 lik farkla öğrencilerinin öğrencilerinden daha başarılı olduklarını saptayabiliriz. III.2.2-Tanım Cümlelerinde Çeviri Hataları: III Tanım Cümleleri-Özellikleri:

38 Tanım; bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesidir. Tanımda yargı (yani düşüncenin doğruluğu veya yanlışlığı) söz konusu değildir. Kısacası tanım, nedir? sorusunun cevabıdır. Örnek: İnsan canlı bir varlıktır. Cetvel bir ölçü aletidir. L homme est un être vivant. La régle est un instrument de mesure. Örnek cümlelerde görüldüğü üzere, insan ve cetvel sözcüklerin nitelikleri belirtilmiş, tanımları yapılmıştır. Bu örnek cümlelerde hiçbir şekilde bir düşüncenin doğruluğu veya yanlışlığı konusu dile getirilmemiştir. Ayrıca sağlamasını yapmak amacıyla nedir? sorusunu sormamız yeterlidir. Bu çalışmamızda öğrencilerden beklenen, bu özelliklere sahip tanım cümlelerini örnekte görüldüğü üzere Türkçe den Fransızca ya veya Fransızca dan Türkçe ye çevirmeleri, aktarmaları olacaktır. Bu tür cümlelerin çevirilerinde öğrencilerin yaptıkları yanlışlıklar veya hatalar tespit edilerek, nedenleri üzerinde durmaya çalışılacaktır. III Hatalar-Nedenleri: III Fransızca dan Türkçe ye Çeviri: 1-) Le crayon est un instrument d écriture. Bizce bu tanım cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Kurşun kalem, bir yazma aracıdır (aletidir-gerecidir).

39 öğrencileri : (Toplam 17 öğrenci) 14 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir 3 öğrenci ise, bu cümleyi yarayan için kullanılır ifadelerini ekleyerek yanlış çevirmemiştir. öğrencileri : (Toplam 15 öğrenci) 15 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir Fr-Tr 1.Tanım cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (FR-TR) 1.TANIM CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Tanım cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 100% 82% 0% 0% 0% 18% 2-) La littérature est l éxpression écrite ou orale des sentiments et des idées, d une façon artistique. Bizce bu tanım cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Edebiyat, duygu ve düşüncelerin sanatlı bir biçimde söz ya da yazıyla (sözlü ya da yazılı olarak) dile getirilmesidir. öğrencileri : (Toplam 17 öğrenci)

40 11 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir 4 öğrenci, sanatsal ifadesini karşılamayan estetik-artistik ifadelerini kullanarak bu cümlenin çevirisini zaafa uğratmışlardır 2 öğrenci ise, olması gereken ifade edilmesidir yapısını yanlış kullanarak çeviriyi yanlış yapmıştır. öğrencileri : (Toplam 15 öğrenci) 6 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. 2 öğrenci, sanatsal ifadesini karşılamayan estetik-artistik ifadelerini kullanarak bu cümlenin çevirisini zaafa uğratmışlardır. 7 öğrenci ise, olması gereken ifade edilmesidir yapısını yanlış kullanarak çeviriyi yanlış yapmıştır. Şöyle ki: uyarlamasıdır yazıya dökülmesidir ifade etmektir ifade etme aracıdır Fr-Tr 2.Tanım cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (FR-TR) 2.TANIM CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Tanım cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak

41 Oransal olarak 40% 65% 13% 23% 47% 12% 3-) Le poéme lyrique est un type de poéme dans lequel les sentiments sont exprimés d un façon frappante et enthousiaste. Bizce bu tanım cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Lirik şiir, duyguların etkili ve coşkulu bir biçimde dile getirildiği şiir türüdür. öğrencileri : (Toplam 17 öğrenci) 10 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir 6 öğrenci, ifade edildiği ve lirik şiir ifadelerini karşılamayan anlatıldığı-vurgulandığı ve aşk şiiri ifadelerini kullanarak bu cümlenin çevirisini zaafa uğratmışlardır 1 öğrenci ise, cümlenin yapısını yanlış kullanarak çeviriyi yanlış yapmıştır. öğrencileri : (Toplam 15 öğrenci) 9 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. 6 öğrenci, ifade edildiği ve lirik şiir ifadelerini karşılamayan anlatıldığı-dışa vurulduğuaksettirildiği ve aşk şiiri ifadelerini kullanarak bu cümlenin çevirisini zaafa uğratmışlardır. 3 öğrenci ise, yanlış yapılar kullanarak çeviriyi yanlış yapmıştır. Şöyle ki: duygular çarpıcı ve etkileyici bir biçimde ifade edilir...bir şiir türü olan lirik şiir......öyle bir şiir ki... Fr-Tr 3.Tanım cümlesinin çeviri istatistiği tablosu:

42 (FR-TR) 3.TANIM CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Tanım cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 60% 59% 20% 35% 20% 6% III Türkçe den Fransızca ya Çeviri 1-) Sanat, hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma çabasıdır. Bizce bu tanım cümlesi şöyle çevrilmeliydi: L art est l effort d honorer / d exalter la vie et de la rendre plus significative. öğrencileri : (Toplam 13 öğrenci) 2 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir 1 öğrenci, anlamlı kılma ifadesini karşılamayan accroître sa significance -anlamlılığını arttırmak ifadesini kullanarak bu cümlenin çevirisini zaafa uğratmıştır. 10 öğrenci ise, cümlenin yapısını yanlış kullanarak çeviriyi yanlış yapmış, cümleyi bitirememiş ve çevirememiştir. Şöyle ki : plus plein de sens yanlış bir ifade

43 8 öğrenci bu cümleyi çevirmemiş veya çevirememiştir. öğrencileri : (Toplam 19 öğrenci) 2 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. 6 öğrenci, bazı kelimelerin yan anlamlarını kullanmış, gereksiz vurgular yapmış veya bazı vurguları yapmamış. Böylece bu cümlenin çevirisini zaafa uğratmışlardır. 11 öğrenci ise, yanlış yapılar kullanarak çeviriyi yanlış yapmış, 4 öğrenci çevirememiş, cümle yarım bırakılmış ve bazı kelimeler boş bırakılmış. Tr-Fr 1.Tanım cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (TR-FR) 1.TANIM CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Tanım cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 11% 15% 31% 7% 58% 78% 2-) Kitaplar insanları bilgilendirme araçlarıdır. Bizce bu tanım cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Les livres sont les moyens de renseignement pour les hommes. öğrencileri : (Toplam 13 öğrenci) 4 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir 3 öğrenci, insanlar ifadesini yazmayarak bu cümlenin çevirisini zaafa uğratmıştır.

44 6 öğrenci ise, 1 i cümleyi bitirememiş, 5 i çevirememiştir. öğrencileri : (Toplam 19 öğrenci) 15 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. 4 öğrenci ise, yanlış yapılar kullanarak çeviriyi yanlış yapmıştır, şöyle ki: de rendre plus culte l art d informer... les buts des livres fait evoluer Tr-Fr 2.Tanım cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (TR-FR) 2.TANIM CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Tanım cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 79% 31% 0% 23% 21% 46% 3-) Başhakem, yarışmayı veya oyunu yöneten hakemlerin başıdır. Bizce bu tanım cümlesi şöyle çevrilmeliydi: L arbitre directeur (chef) est le chef des arbitres qui dirigent le jeu ou le concours. öğrencileri : (Toplam 13 öğrenci) çevirmiştir 1 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek

45 12 öğrenci ise, bu cümleyi çevirmemiş veya çevirememiştir. öğrencileri : (Toplam 19 öğrenci) 6 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. 5 öğrenci, dirigent fiili yerine organisent fiilini kullanmış; başhakem kelimesini yanlış vermiş ve fazladan directeur des autres ifadesini kullanarak çeviriyi zaafa uğratmıştır. 8 öğrenci ise, yanlış yapılar kullanarak, fiili veya yarışma-oyun kelimelerini unutarak çeviriyi yanlış yapmıştır. Bu öğrencilerden 4 tanesi, cümleyi çevirmemiş veya çevirememiştir. Tr-Fr 3.Tanım cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (TR-FR) 3.TANIM CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Tanım cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 32% 8% 26% 0% 42% 92%

46 III Tanım Cümlelerin Sayısal Değerlendirilmeleri: TANIM CÜMLELERİ GENEL DEĞERLENDİRME TABLOSU Değerlendirme Kriterleri Tanım cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler toplam cümle sayıları Hac. Üniv. Öğr. Bil. Üniv. Öğr. Hac. Üniv. Öğr. Bil. Üniv. Öğr. Hac. Üniv. Öğr. Bil. Üniv. Öğr. Sayısal olarak Oransal olarak Genel TR-FR (Hac. 57 cümle) (Bil. 39 cümle) FR-TR (Hac. 45 cümle) (Bil. 51 cümle) TR-FR (Hac. 57 cümle) (Bil. 39 cümle) FR-TR (Hac. 45 cümle) (Bil. 51 cümle) Sayısal (Hac.102 cümle) (Bil. 90 cümle) Oransal (Hac.102 cümle) (Bil. 90 cümle) %40 %18 %19 %10 %40 %72 %66 %69 %11 %19 %22 % %52 %47 %15 %16 %33 %37

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA I (ÇEVİRİBİLİM) AFFF 101 1 2 + 2 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA I (ÇEVİRİBİLİM) AFFF 101 1 2 + 2 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA I (ÇEVİRİBİLİM) AFFF 101 1 2 + 2 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dili Seviyesi Türü Koordinatör ü Dersi Verenler Yardımcıları Amacı İçeriği Fransızca

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe Dilekler : Evlilik Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. Yeni evli bir çifti Félicitations et meilleurs

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart)

FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart) FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart) Etkinlik 1: Fransız şarkılarını biliyorum Tanıdığınız Fransız sanatçılar kimlerdir ve hangi şarkılarını biliyorsunuz? Sanatçı... Şarkı.....

Detaylı

bab.la Phrases: Personnel Meilleurs Vœux français-turc

bab.la Phrases: Personnel Meilleurs Vœux français-turc Meilleurs Vœux : Mariage Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2014 Saat: 11.20 A KİTAPÇIK TÜRÜ 8. SINIF FRANSIZCA TESTİ 2014 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2016 8. SINIF 2. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 28 NİSAN 2016 Saat: 11.20

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA III AFFA 201 1 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA III AFFA 201 1 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA III AFFA 201 1 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFFA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Fransızca Lisans

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

Lisans Eğitim Programı

Lisans Eğitim Programı T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Eğitim Programı Genel Bilgiler Anabilim dalımızda yürütülen Mütercim-Tercümanlık

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Ardıl Çeviri 222032000001425 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : ---- Dersin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 BAĞIMSIZ DİL ÖĞRENCİSİ KİMDİR?* (1) KENDİNİ İYİ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıştutum-yaklaşım-düşünce

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA VI AFFF 302 2 2 + 2 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA VI AFFF 302 2 2 + 2 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA VI AFFF 302 2 2 + 2 3 3 Ön Koşul Dersleri AFFF 301 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Fransızca Lisans

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

Langue turque. Cahier de l élève. Évaluation en classe de CM2. Enseignements de Langue et Culture d Origine. Nom :. Pré nom : Date de naissance :...

Langue turque. Cahier de l élève. Évaluation en classe de CM2. Enseignements de Langue et Culture d Origine. Nom :. Pré nom : Date de naissance :... Langue turque Évaluation en classe de CM2 Enseignements de Langue et Culture d Origine Cahier de l élève Nom :. Pré nom : Date de naissance :... École : 2012 / 2013 Compréhension de l oral Situation 1

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA Amaç KAM 332 dersinin sonunda, öğrenciler okuma becerileri konusunda kendilerine güvenlerini ve bağımsızlıklarını temel

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MODERN DİLLER YÜKSEK OKULU MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MODERN DİLLER YÜKSEK OKULU MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL ADI BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 MTR - 101 Leksikoloji 3 0 3 MTR - 103 Yazılı Anlatım I 2 0 2 MTR - 105 Çeviriye Giriş I 3 0 3 MTR - 107 Gramer I 2 2 3 MTR - 109

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Personne Contenu de la discussion. AM Bonjour, vous êtes Madame Aksoy? 00:22. P Madame Aksoy, merci beaucoup d être venue 01 :04

Personne Contenu de la discussion. AM Bonjour, vous êtes Madame Aksoy? 00:22. P Madame Aksoy, merci beaucoup d être venue 01 :04 Santé Exemple réussi Transcription et traduction : rofessionnel-le / Médecin : : AM : En rouge: En italique: Interprète communautaire ient Assistante médicale arties de la discussion en turc arties de

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Bienvenue à l'ecole en France

Bienvenue à l'ecole en France Bienvenue à l'ecole en France Turc Türkçe Ses objectifs / Éduquer pour vivre ensemble -> Instruire pour comprendre aujourd hui, construire et vivre demain -> Intégrer pour compenser les inégalités -> Aider

Detaylı

Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde

Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde ettiği becerilerin özetidir. Özgeçmiş

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K YDI Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 YDI Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K YDI Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 YDI Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 101 102 Dinleme ve Sesletim 3 0 3 Dinleme ve Sesletim 3 0 3 105 I 106 II Sözlü İletişim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk Dili II TD 102 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

Milliyet Gazetesi (ODTÜ) üniversiteler sıralaması üzerine bilgilendirme notu

Milliyet Gazetesi (ODTÜ) üniversiteler sıralaması üzerine bilgilendirme notu Milliyet Gazetesi (ODTÜ) üniversiteler sıralaması üzerine bilgilendirme notu Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan KONUR Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Tekirdağ, Ağustos 2009 Konur, Ö. (2009) Milliyet Gazetesi

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

BİÇİMBİRİMLER. Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı. İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY

BİÇİMBİRİMLER. Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı. İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY BİÇİMBİRİMLER Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY BİÇİMBİRİMLER Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı

Detaylı

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET ÉPREUVE DE TURC TOUTES SÉRIES SESSION 2012

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET ÉPREUVE DE TURC TOUTES SÉRIES SESSION 2012 DIPLÔME NATIONAL DU BREVET ÉPREUVE DE TURC TOUTES SÉRIES SESSION 2012 Durée : 1 heure 30 Coefficient : 1 Barème : I. COMPRÉHENSION DU TEXTE 6 points II. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE 5 points III. EXPRESSION

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI. Anabilim Dalı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI. Anabilim Dalı TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI Eğitimin Kültürel Temelleri : Güzel Sanatlar Eğitimi Modülü Yüksek Lisans Programı DERS KODU DERS ADI Z/S ÖĞRETİM ELEMANI Saati GSE5001 Okuma Kültürü ve Çocuk Edebiyatı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA V AFFA 301 1 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA V AFFA 301 1 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA V AFFA 301 1 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFA 202 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Fransızca Lisans

Detaylı

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu FIRST DİSCOVERİES SEVİYESİNE HOŞ GELDİNİZ FIRST DISCOVERIES-BAŞLANGIÇ First Discoveries, seviyesine ulaşmak için ComLearning Online English ana sayfasından

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH PLACEMENT TEST Uzunluğu değişken, bilgisayar kontrollü olan bu Yerleştirme Sınavı kullanıcıları DynEd eğitim yazılımlarında düzeylerine uygun olan başlangıç noktasına yerleştirir. Bu sınav düzey olarak

Detaylı

ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar:

ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar: ALES HAKKINDA GENEL BĠLGĠ ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar: Sayısal 1 ( 50 Soru ) Sayısal 2 (50 Soru ) Sözel 1 ( 50 Soru )

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

Galatasaray University

Galatasaray University Inflation Galatasaray University 11 Novembre,2013 Inflation ( ch. 6 R. Hahnel 1/ 23 definition Le prix est le montant monétaire échangé contre un bien ou un service lors d un achat ou d une vente Les prix

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMEN ADAYLARINDA SÖZLÜ SÖYLEM BECERİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ * ÖZET

FRANSIZCA ÖĞRETMEN ADAYLARINDA SÖZLÜ SÖYLEM BECERİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 451-458, ANKARA-TURKEY FRANSIZCA ÖĞRETMEN ADAYLARINDA SÖZLÜ SÖYLEM BECERİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ * Nur NACAR-LOGIE

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

haftalık ders saati 2, yıllık toplam 74 ders saati

haftalık ders saati 2, yıllık toplam 74 ders saati 1 FRANSIZCA haftalık ders saati 2, yıllık toplam 74 ders saati GİRİŞ Fransızca, Kosova da halen öğrenilmesi gereken önemli uluslararası dillerdendir. BM nin resmi dili, diplomasi, kültür, sanat, moda vb

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 6+1 Analitik Yazma Modeli ile Düşlerimin Peşinde Selda AKTAŞ Nergiz İLİMEN ÇALIŞMANIN AMACI Öğrencilerin sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı,

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

Bulletin interne de communication du Lycée N.D. de Sion Notre Dame de Sion Lisesi okul içi bülteni. Prochainement. Lundi 3 Mai 3 Mayıs Pazartesi

Bulletin interne de communication du Lycée N.D. de Sion Notre Dame de Sion Lisesi okul içi bülteni. Prochainement. Lundi 3 Mai 3 Mayıs Pazartesi Bulletin interne de communication du Lycée N.D. de Sion Notre Dame de Sion Lisesi okul içi bülteni Mai / Mayıs / 2004 5 ème Année /5. Yıl N : 50 Prochainement 18h30-19h30: Conférence en français organisée

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH PLACEMENT TEST Uzunluğu değişken, bilgisayar kontrollü olan bu Yerleştirme Sınavı kullanıcıları DynEd eğitim yazılımlarında düzeylerine uygun olan başlangıç noktasına yerleştirir. Bu sınav düzey olarak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. Yaz Dönemi İleri İngilizce Kursu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. Yaz Dönemi İleri İngilizce Kursu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yaz Dönemi İleri İngilizce Kursu Kursun Adı: İLERİ İNGİLİZCE Kursun Tanımı: Katılımcıları İngilizce Dil Yeterlik Sınavlarına hazırlayacaktır. Kursun

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR?

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? YABANCI DİL ULUSLAR ARASI HAREKETLİLİKTE OLMAZSA OLMAZ MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? DOÇ.DR.DİLEK KARAASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi it i Erasmus Kurum Koordinatörü 05 Kasım

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır.

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. I. YARIYIL İDE111 Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. Verimli ders çalışmayı öğrenmek istiyor musunuz?

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. Verimli ders çalışmayı öğrenmek istiyor musunuz? VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Verimli ders çalışmayı öğrenmek istiyor musunuz? Ders Çalışmanızın Nedenleri ve Sonuçları Verimli Ders Çalışma Yolları Nelerdir? Amaçların ve Önceliklerin Belirlenmesi Her

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı