T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANA BİLİM DALI HACETTEPE VE BİLKENT ÜNİVERSİTELERİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAMBİLİMSEL ÇEVİRİ HATALARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SİNAN DARCAN TEZ DANIŞMANI PROF.DR. ZEYNEL KIRAN ANKARA/2003

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANA BİLİM DALI HACETTEPE VE BİLKENT ÜNİVERSİTELERİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAMBİLİMSEL ÇEVİRİ HATALARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı : Pof.Dr. Zeynel KIRAN Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Prof. Dr. Zeynel KIRAN Doç. Dr. Ayşe ALPER Yard. Doç. Dr. Arsun YILMAZ Tez Sınavı Tarihi :

3 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... 1 GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM... 3 I.1. Sorun... 3 I.2. Amaç... 6 I.3. Önemi... 6 I.4. Varsayım... 8 I.5. Yöntem... 8 I.6. Sınırlılıklar... 9 I.7. Tanımlar II. BÖLÜM II. Anlambilim (Semantique) II.1-Tanım II.2-İçerik III. BÖLÜM III. Anlambilimsel Çeviri Hataları III.1. Cümlelerde Anlam Hataları III.1.1. Öğrencilere Verilen Sorular III.1.2. Türkçe den Fransızca ya Çeviri Örnek Cümleleri III.1.3. Fransızca dan Türkçe ye Çeviri Örnek Cümleleri III.1.4. Tavsiye Ettiğimiz Çeviri Örnekleri (Fr - Tr) III.1.5. Tavsiye Ettiğimiz Çeviri Örnekleri (Tr - Fr) III.2. Genel Cümle Çeşitleri III.2.1-Yargı (Hüküm) Cümlelerinde Çeviri Hataları III Yargı (Hüküm) Cümleleri - Özellikleri III Hatalar - Nedenleri III Fransızca - Türkçe Çeviri III Türkçe - Fransızca Çeviri III Yargı Cümlelerinin Sayısal Değerlendirilmeleri III Yargı Cümlelerinin Başarı Oranları Grafiği III Yargı Cümlelerinin Genel Değerlendirilmesi... 35

4 III.2.2-Tanım Cümlelerinde Çeviri Hataları III Tanım Cümleleri - Özellikleri III Hatalar - Nedenleri III Fransızca - Türkçe Çeviri III Türkçe - Fransızca Çeviri III Tanım Cümlelerinin Sayısal Değerlendirilmeleri III Tanım Cümlelerinin Başarı Oranları Grafiği III Tanım Cümlelerinin Genel Değerlendirilmesi III.2.3-Yorum Cümlelerinde Çeviri Hataları III Yorum Cümleleri - Özellikleri III Hatalar - Nedenleri III Fransızca - Türkçe Çeviri III Türkçe - Fransızca Çeviri III Yorum Cümlelerinin Sayısal Değerlendirilmeleri.. 57 III Yorum Cümlelerinin Başarı Oranları Grafiği III Yorum Cümlelerinin Genel Değerlendirilmesi III.2.4-Olasılık Cümlelerinde Çeviri Hataları III Olasılık Cümleleri - Özellikleri III Hatalar - Nedenleri III Fransızca - Türkçe Çeviri III Türkçe - Fransızca Çeviri III Olasılık Cümlelerinin Sayısal Değerlendirilmeleri. 68 III Olasılık Cümlelerinin Başarı Oranları Grafiği III Olasılık Cümlelerinin Genel Değerlendirilmesi III.2.5-Varsayım Cümlelerinde Çeviri Hataları III Varsayım Cümleleri - Özellikleri III Hatalar - Nedenleri III Fransızca - Türkçe Çeviri III Türkçe - Fransızca Çeviri III Varsayım Cümlelerinin Sayısal Değerlendirilmeleri 80 III Varsayım Cümlelerinin Başarı Oranları Grafiği III Varsayım Cümlelerinin Genel Değerlendirilmesi III.2.6-Önyargı Cümlelerinde Çeviri Hataları III Önyargı Cümleleri - Özellikleri III Hatalar - Nedenleri III Fransızca - Türkçe Çeviri III Türkçe - Fransızca Çeviri III Önyargı Cümlelerinin Sayısal Değerlendirilmeleri 91 III Önyargı Cümlelerinin Başarı Oranları Grafiği III Önyargı Cümlelerinin Genel Değerlendirilmesi... 92

5 III.2.7-Cümlelerin Taşıdığı Genel Anlamlarda Çeviri Hataları (Sezgi, Tahmin, Alaya Alma, Öneri, Takdir Etme, Beğenme, Hayıflanma, Üzülme, Yakınma, Uyarma, Çaresizlik, Şaşırma vb.) Iıı Genel Cümleler - Özellikleri Iıı Hatalar - Nedenleri Iıı Fransızca - Türkçe Çeviri Iıı Türkçe - Fransızca Çeviri Iıı Genel Cümlelerinin Sayısal Değerlendirilmeleri Iıı Genel Cümleleri Başarı Oranları Grafiği Iıı Genel Cümlelerinin Genel Değerlendirilmesi IV. BÖLÜM IV.1-Sonuç IV.1.1-Oransal Genel Değerlendirme Tablosu IV.1.2- Değerlendirmeler - Yorumlar IV Çeviri Yönüyle Üniversitelerin Toplam Başarı Değerlendirmesi IV Cümle Türlerine Göre Üniversitelerin Toplam Başarı Değerlendirmesi IV Üniversitelere Göre Başarı Değerlendirmesi IV Çeviri Yönüyle İki Üniversitenin Karşılaştırmalı Başarı Oranları IV Cümle Türleri Yönüyle İki Üniversitenin Karşılaştırmalı Başarı Oranları IV Genel Değerlendirme: IV.1.3-Öğrencilere Öneriler Tez Özeti Résumé de Thèse Kaynakça

6 ÖNSÖZ 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında altın dönemini yaşayan Fransızca; son yüzyılda her ne kadar yerini İngilizce ye bırakmışsa da, özellikle uluslararası yapı ve kuruluşlarda; siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda kullanılan ve bu nedenle öğrenilmesi gereken bir dil olma özelliğini sürdürmektedir. Sahip olduğu bu önem nedeniyle Fransızca, iyi öğretilmesi gereken bir dil sınıfına girmektedir. Meslekleri gereği, dili en ince ayrıntılarına kadar bilmesi gereken tercümanlar, dilin uzmanları sayılırlar. Bu vasfı elde etmeleri, iki dili çok iyi bilmenin yanında, çok iyi derecede çeviri tekniğini de bilmeleriyle mümkün olmaktadır. Çeviri tekniğinin içerisinde, kelime bilgisinin ne kadar önemi varsa, bu kelimeleri ahenkli bir şekilde kurgulamanın da önemi vardır. Diğer bir ifadeyle, kelimelerin anlamlı ve mantıklı dizilmeleri ve gruplar oluşturmaları, çeviri tekniğinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Yani, rasgele dizilmiş veya gruplanmış kelimeler, bir anlam ifade etmeyecekleri kuşkusuzdur. Bu kelimelerin sahip oldukları anlamları, anlamlı kılabilmenin yolu ise, bunları belli bir kural çerçevesinde ilişkilendirmekten geçer. Metinler, türleri ne olursa olsun, cümlelerden oluşmaları nedeniyle, bunların çevrilmelerinde üzerinde durulması gereken husus, bu cümleleri nasıl çevirmeliyiz? sorusuna cevap aramaktır. Bu cevabı ararken cümle çeşitleri kavramı karşımıza çıkmaktadır. Eğer, cümle çeşitlerini belirleyip, bunların çevrilmesinde bir yöntem geliştirebilirsek, kanımızca çeviri çalışmalarına büyük bir katkıda bulunmuş olacağız. İşte bu çalışmamız, tamamıyla bu mantık yürütmenin sonucundan doğmaktadır. Yani, Cümle çeşitlerine göre çeviri mantığını yerleştirmek.

7 Bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen danışman hocam Prof. Dr. Zeynel KIRAN a, göstermiş oldukları yakın ilgi nedeniyle ve Üniversitelerinin Mütercim- Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyelerine ve hazırlanan sorulara cevap veren tüm bölüm öğrencilerine şükran borçlu olduğumu belirtmeliyim. Sinan DARCAN

8 GİRİŞ I. BÖLÜM I.1.Sorun: ve Üniversitelerinde eğitim - öğrenim gören Mütercim - Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin cümle düzeyinde Anlambilimsel (Sémantique) açıdan yapmış oldukları çeviri hatalarını ve nedenlerini tespit edip, çözüm önerilerimizi ortaya koymaya çalışmaktır. Eklemeli diller grubundan olan Türkçe yle çekimli diller grubundan olan Fransızca, farklı dil ailelerine mensup olmaları dolayısıyla birçok alanda karşılıklı olarak farklılıklar gösterirler. Az önce bahsedilen kadar olmasa da, aynı dil ailelerine mensup iki dilde bile çeviri açısından sorunların çıktığı, hataların yapıldığı aşikardır. Bu nedenle, farklı dil ailelerine mensup diller arasında, eğitimlerinde olduğu gibi, karşılıklı yapılan çevirilerinde de sorunların, hataların çıkması kaçınılmaz gibi görünmekle birlikte, bunun düzeltilebilir bir durum olduğu düşüncesindeyiz. Bilindiği gibi çeviri, bir dildeki belli metinde, yani söylemde bulunan anlamın, başka bir dildeki belli bir söylemde yeniden kurulmasını sağlayacak biçimde girişilen dilsel bir aktarma işlemidir. Her çeviride iki dil söz konusudur: Kendisinden aktarma yapılan kaynak dil ve kendisine aktarma yapılan amaç dil. Şöyle ki; Fransızca dan Türkçe ye yapılan bir çeviride, yabancı dil olan Fransızca kaynak dildir; fakat Türkçe den Fransızca ya yapılan çeviride ise aynı yabancı dil olan Fransızca bu kez amaç dil olur. Yabancı dil öğretimi ile çeviri, iç-içe olan kavramlardır. En önemli yabancı dil öğretimi yöntemlerinden biri olan dilbilgisi-çeviri yöntemi, kimi dillerde temel düzeyde, kimilerinde ise orta ve ileri düzeyde karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemden anlaşılacağı üzere çeviri, dil bilgisi kurallarıyla iç-içedir. Yani yabancı dil öğretiminde, çevirinin oldukça büyük bir önemi vardır. Bu

9 alanda, çevirinin en mükemmel dil kullandırma araçlarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kısacası, çeviri bir öğretim amacı değil, bir öğretim aracıdır. Öğrenci, her iki dil arasında gidip-gelmeleriyle, her iki dilin kullanımını ve bu kullanımlar arasındaki farklar konusunda somut bazı bilgiler edinir. Öğrenci, yabancı dilin dilbilgisi yani sözdizimsel yapısına bağlı olarak verilmiş bilgilerin - özellikle Türkçe den Fransızca ya yapılacak çeviriler sayesinde - somut örneklerinden faydalanır. Yabancı dildeki verilmek istenen mesajın anlam yükünden bir şey kaybetmeksizin yada mümkün olduğu kadar kaybetmeksizin - ana dile aktarılabilmesi amacıyla, öğrencinin ana dili çok iyi bilmesi, onun bütün imkanlarını, bu dilin anlatımlarını koruyarak zorlamaya alışması gerekir. Bu işlev, çok yönlü bir yapı taşıması sebebiyle, araç olarak çevirinin en önemli işlevidir. Çünkü böyle bir çalışmaya girişecek olan öğrenci veya kişiler, Fransızca dan Türkçe ye çeviri yaparken, bir bakıma kendi anadilinde mevcut olan zenginlikleri bulmaya çalışacaktır. Bir başka ifadeyle, her iki dilde eşdeğerliliği sağlama çabası, kişiyi kendi diline götüren bir yol olma özelliğini taşır. Çeviri çalışmaları yapıldıkça Türkçe den Fransızca ya veya Fransızca dan Türkçe ye - her iki dilde var olan ifade zenginlikleri birer birer ortaya çıkarılmakta, bir bakıma kelime-sözcük dağarcığı genişlemektedir. Çok kabaca bir benzetme yaparsak çeviri, bir bulmaca çözmeye benzemektedir. Yukarıda çevirinin çok yönlü bir yapı taşıması olduğunu ve bunların içerisinde mesajın anlam yükünden mümkün olduğu kadar hiçbir şey kaybetmeksizin, her iki dilde eşdeğerliliği sağlayarak bir aktarma işlemi olduğunu belirtmiştik. Mesajın anlam yükü, çeviri işlemlerinde yani çok yönlü yapı

10 taşımasında, çok önemli bir yer tutmaktadır. Anlamın aktarılmasında ise giderilebilinecek birçok sorunun veya hatanın ortaya çıktığı görülmektedir. Bu çalışmamızda, her iki yönlü Türkçe den Fransızca ya veya Fransızca dan Türkçe ye - çevirilerde sadece anlambilimsel açıdan ortaya çıkan veya çıkabilecek sorun ve hataları tespit edip nedenlerini bulmaya ve öneri ve / veya alıştırmalar vasıtasıyla bunları gidermeye çalışacağız. Bu araştırma gerçekleştirirken sorunların saptanması ve tezin ispatlanması aşamalarında ve Üniversiteleri Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde eğitim gören öğrencilerinin yazılı çalışmalarda ortaya koyacakları çeviri örneklerine başvurulacaktır. I.2.Amaç: Bu araştırmanın amacı; ve Üniversiteleri Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde, dil öğretiminde çeviri merkezli anlambilimsel açıdan varsa uygulanan veya kullanılan yöntem ve tekniklerini genel hatlarıyla sergilemek, varsa bu yöntem ve tekniklerle öğrenim gören bu bölüm öğrencilerinin yapmış oldukları anlambilimsel çeviri sorunlarını veya hatalarını ortaya çıkarmak, bunları sebepleriyle göz önüne sermek ve çözüm önerilerimizi ortaya koymaktır.. I.3.Önem: Fransızca nın, Fransa nın dışında bile Birçoğu Fransız sömürgesi olan Frankofon ülkelerde (Francophone - Fransızca konuşan) - geniş bir coğrafyada resmi dil olarak konuşulması, daha da önemlisi; Birleşmiş Milletler (BM); Avrupa Birliği (AB), UNESCO, NATO gibi dünya çapında büyük bir etkinliği olan bu tür Uluslararası Kuruluş ve Topluluklarda, İngilizce ile birlikte birinci

11 derecede iletişim dili olması, sahip olduğu önemi ve değeri yeterince göstermektedir. Buna ilaveten, tarihten gelen derin ilişki ve bağlarımız, bu dile verilmesi gereken önemi bir kez daha perçinlemektedir. Böylesine önem arz eden bir dilin öğrenimi kadar, çevirisi de en az o kadar önem arz etmektedir. Teknolojik gelişmeler sayesinde, iletişim alanında küçük bir köye dönüşen dünyada, çevirinin önemi daha da artmaktadır. Bir-iki yüzyıla kadar, iletişim alanında bu denli ilerlemelerin olmaması sebebiyle, her konuda üretilen bilgi ve belgenin, uzun bir süre sonrasında tüm dünyaya yayılması ve devamında bunlara dayanarak harekete geçilmesi veya cevaplanması, yine uzun bir zaman gerektirmiştir. Ama günümüzde, bütün bu gelişmelerden sonra, değil günlerin ve saatlerin, dakikaların bile o kadar büyük bir önemi var ki Böyle bir durum ve ortamda hızlı ve doğru çevirilerin yapılması zorunlu hale gelmektedir. Zamanı, olayları, dış dünyayı takip etmek veya bilgilendirmek için bu iki unsura dikkat etmek gerekmektedir. İletişimin teknolojik boyutu, yani bilgilerin alımı veya verimi hariç, hızlı bir çeviriyi yapabilmek için ilk önce çeviriyi iyi bilmek lazım. Çeviriyi iyi bildikten sonra doğruluk kısmı ise doğal olarak ortaya çıkacaktır. Peki, çeviriyi iyi bilmek, bir başka ifadeyle doğru çeviri yapmak nasıl olacaktır? İşte çalışmalarımızın odaklandığı soru budur ve bizler buna cevap arayacağız. Yukarılarda, mesajın anlam yükünden, hiçbir şeyin kaybedilmeksizin aktarılmasından söz etmiştik. Bir diğer ifadeyle anlamın - ama doğru anlamın - çeviri işlevinde ne kadar büyük bir önemi olduğunu açıklamaya çalışmıştık. İşte bu büyük önem, bu konuyu seçmemizde çok etkili olmuştur. Çevirinin çok geniş ve kapsamlı bir konu olması sebebiyle ve de büyük bir kısmını teşkil etmesine rağmen, bizler bu araştırmamızda sadece anlambilimsel çeviri hataları ve sorunları üzerinde duracağız. Bu nedenle, çeviride karşımıza çıkabilecek diğer güçlüklere yer vermemeye çalışacağız, fakat gerektiği yerlerde yüzeysel olarak da olsa açıklamalar yapılacaktır.

12 Bu araştırmamızın, özellikle Üniversitelerin Fransızca Mütercim - Tercümanlık Bölümlerinde ve Fransızca Dil Öğretim Merkezlerinde eğitim veren değerli öğretim görevlilerine, öğrencilerine, mezunlarına, özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda çeviri hizmetlerinde çalışanlara ve bu alanda ihtiyaç duyan veya duyabilecek herkese yararlı olması temennisindeyiz. I.4.Varsayım: 1. Anlamın çeviri işlevi içerisindeki önemi büyük olduğu için, anlambilimsel çeviri hataları, ciddi sorunlara ve kargaşalara neden olabilir. 2. Sözlüklerle iç - içe olma, bir diğer ifadeyle vokabüler (kelime bilgisi) çalışması, anlambilimsel hataları büyük ölçüde azaltır. 3. Çevirinin öğretimi ile dilbilgisi kurallarının öğretimi arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur, bu nedenle, dilbilgisi kurallarının çabuk unutulmaması için sistemli bir şekilde gözden geçirilmeleri gerekir. 4. Çeviri, dilbilgisel bir kaynağa dayansa da, yabancı dil öğretiminde var olan dört temel becerileriyle de doğru orantılıdır. 5. Sınıf içerisinde çeviri teknikleri ve yöntemleri verilmesine rağmen, uygulamaya çok daha fazla zaman ve emek gerekir. I.5.Yöntem: Bu çalışma bir araştırma niteliğindedir. Çeviri hakkında kaynaklar taranacaktır. Yapacağımız gözlemler ve sınıf içi uygulamalar gerçeği yansıtacağından dolayı, içerik analizi tekniğine başvurulacaktır. Bu araştırmada deney gruplarına veya sınıflarına uygulanacak çeviri çalışmaları sınav, quiz, ödev- gerçeği yansıtacaktır. Bu çalışmada, anlambilimsel açıdan çeviri hatalarını

13 saptamadaki geçerliliklerini danışmak amacıyla başvurulan uzman ve uygulayıcıların görüşleri bu konuda yeterlidir. I.6.Sınırlılıklar: Bu araştırma, Türkçe den Fransızca ya veya Fransızca dan Türkçe ye çevirilerinde, bireylerin anlambilimsel açıdan doğru çeviri yapma konusunda karşılaştıkları güçlükler üzerinedir. Bu alanda, varsa yazılı kaynaklar taranarak, bu çalışmada yararlı olabilecek bütün bilgilerden faydalanılacaktır. Üretilen ve elde edilen malzemeler, evren olarak seçilen ve Üniversitelerinin Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümünde eğitim gören 3. ve 4. sınıflarda uygulanacaktır. Evren olarak bu bölümdeki öğrencilerin sadece 3. ve 4. sınıfları seçmemiz; 1. ve 2.sınıf öğrencilerinin henüz çeviri öğrenim aşamasında olmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, 1. ve 2. sınıflarda çeviri çalışmaları yapıldığından, öğrenciler 3.sınıftan itibaren cümle düzeyinde çeviri yapabilir konumda değerlendirilmektedir. 4.sınıflarda, daha ziyade ardıl ve eşzamanlı (consécutive ve simultanée) çeviri çalışmaları yapıldığından, bu sınıflardaki öğrencilerin, 3. sınıflardaki öğrencilerden bu alanda bir üstünlükleri bulunmamaktadır. Gözlemler ve içerik analizleri, bu malzemelerin neticelerinde ortaya çıkan sonuçlar üzerinde olacaktır. I.7.Tanımlar:

14 Çeviri (La traduction - L interprétation): Bir dilden bir diğer dile, mesajın anlam yükünden mümkün olduğunca hiçbir şey kaybetmeksizin aktarılması işlemidir. Eşzamanlı - Anında çeviri (La traduction simultanée): Yazılı çeviriden ziyade sözlü çeviri olarak yaygındır. Anında, beklemeksizin yapılan çeviridir. Uluslararası konferans, sempozyum gibi toplantılarda en çok kullanılan çeviri türüdür. Ardıl çeviri (La traduction consécutive): Sözlü çeviri olarak daha yaygındır. Çeviri yapılmadan, başlanmadan önce, konuşan şahsın cümlesini, paragrafını veya ifadesini bitirmesi beklenir, daha sonra çeviriye başlanır. Daha ziyade ikili görüşmelerde ve basın açıklamalarında bu tür çeviriler tercih edilmektedir. İki Devlet Başkanı nın görüşmesi, antrenörün değerlendirmeleri gibi Anlam (Le Sens): Soyut - somut var olan her şeyin kimliği, tanımı, ilk akla gelen özelliği. Anlambilim (La sémantique): Kelimelerin, sözcüklerin anlamlarıyla ilgilenen bilimin adıdır. Kelime anlamlarının nasıl oluştuğu, ne gibi değişikliklere maruz kaldığı gibi Kelime bilgisi (Le vocabulaire): Bir kişinin hafızasında bulunan kelime sayısının toplamıdır. Her kişide bu sayı çok farklı ve değişkendir. Yargı, tanım, olasılık cümle gibi anlamın alt bölümlerinin tanımları sırası geldikçe yapılacaktır. II.BÖLÜM II. ANLAMBİLİM (Sémantique)

15 II.1-Tanım: 19. Yüzyılın ortalarına doğru bilim dünyasında beliren ve yüzyılın sonlarında gelişen anlambilim; dilin, o zamana kadar yapılan çalışmalarda önemsenmeyen yönünü ele alıyor, dilin doğrudan doğruya anlam kısmına önem veriyordu. Bugün de eğer kabaca bir ayrım yapmak istersek - sesbilimin dilin dış yönüne, dil seslerine yöneldiğini, anlambilimin ise dilin düşünce yönüyle, sesle düşünce arasındaki ilişkilerle ilgilendiğini söyleyebiliriz. Ancak yüzyılımızdaki gelişen dil çalışmalarının yanı sıra, bu dalda da büyük gelişmeler kaydedilmiş, bir yandan dilbilim alanındaki ilerlemeler, bir yandan da felsefede, mantıkta ve ruhbilimdeki gelişmeler, anlambilimin çerçevesini genişlettiği gibi, diğer alanlarla ilgisini ve önemini de arttırmıştır. Bugün dille ilgili yayımlar arasında anlambilime ayrılanlar geniş bir yer tutmaktadır ( 1 ). II.2-İçerik: Anlambilimi, sözcük ve cümle düzeyinde ele alırsak karşımıza şu sınıflandırma çıkmaktadır: Sözcük Düzeyinde Anlambilim: -Gerçek - Mecaz Anlam Cümle Düzeyinde Anlambilim -Yargı (Hüküm) cümleleri - Eş - Zıt Anlam -Tanım cümleleri - Dolaylama -Yorum cümleleri - Deyimler -Olasılık cümleleri - Ata sözler -Varsayım cümleleri - Terimler -Önyargı cümleleri - Somut - Soyut Anlam -Genel cümle (Sezgi, Tahmin ) 1 (1)Aksan Doğan, Her Yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle, Cilt III,2. Baskı,1995 s.463

16 Bu çalışmamızda sadece cümle düzeyinde yapılan anlambilimsel hataların tespiti ve nedenleri üzerinde duracağız. Sözcük düzeyinde yapılan anlambilimsel hatalara mümkün olduğunca değinilmeyecektir, fakat şu da bir gerçektir ki; sözcük düzeyinde yapılan hatalar, anlam bütünlüğü nedeniyle cümle düzeyinde yapılan hatalara da etki yapmaktadır. Bu sebeple gerektiği zamanlarda, yüzeysel olarak da olsa, bu hususa da kısaca değinilecektir. III.BÖLÜM III. ANLAMBİLİMSEL ÇEVİRİ HATALARI Türkçe öğeleri içinden rasgele seçeceğimiz kadın - la femme sözcüğü, bu dili konuşan kişilere sorulsa, birbirine yakın tanımlarla karşılanacak veya karşıtları olan kavramlarla açıklanacaktır. (erkek l homme veya adam - le monsieur karşıtı.) Bu öğe ancak: -Kadın yemek pişiriyor; sonra daireye gidecek. -La femme fait la cuisine, plus tard elle ira au bureau.

17 cümlesinde ve bu bağlam içinde, yukarıda bahsedilen anlamı karşılamaktadır. Ama yukarıdaki kadın - la femme sözcüğü, aşağıdaki örnek cümlesinde: -Kadın tutmak zorunda kalmışlar. -İls ont été obligés de tenir une concierge / une femme de ménage. ev işine, bir kimseye, bir çocuğa bakmak üzere tutulan kadın anlamındadır; -O kadın kadındır. cümlesinde ise, ilk kadın kelimesi, yukarıdaki ilk anlamı taşıdığı halde ikincisi iyi ev hanımı, yetenekli kadın anlamındadır. Verilen bu örnek, sadece sözcük düzeyinde yapılabilecek anlambilimsel çeviri hatalarını veya karşı karşıya kalabileceğimiz sorunları ortaya koymakta yeterlidir. Fakat daha önce de belirtildiği üzere, bu çalışmada mümkün olduğu kadar cümle düzeyinde yapılan anlambilimsel hatalar üzerinde durulacaktır. III.1-Cümlelerde Anlam Hataları: Cümle düzeyinde yapılan hataları tespit etmek ve bunların nedenleri üzerinde durmak için, her cümle türüne göre, tek satırlık üç er tane Türkçe ve üç er tane Fransızca cümle, yani toplamda 21 adet Türkçe ve 21 adet Fransızca cümle öğrencilere verilmiş ve onlardan bunların tercümeleri istenmiştir.

18 Verilen her cümle üzerinde anlambilimsel açıdan yaklaşılacak, gerekli tespitler yapılıp rakamsal olarak başarılı - kısmen başarılı - başarısız değerlendirilmesi yapılacaktır. Çeviri de esneklik payını da göz önünde bulundurarak, kişisel olarak olması gereken veya olabilir - kabul edilebilir çeviri önerilerimizi de, verilen her cümle sonrasında yer alacaktır. Yukarılarda sözü edilen cümle tipleri özellikleri ve öğrencilerin genel olarak yapmış oldukları hatalar ve nedenleri - detaylı bir şekilde devam eden diğer sayfalarda verilmiştir, ama daha önce öğrencilere sunulan Türkçe ve Fransızca cümle örnekleri, özelliklerine göre aşağıdaki gibi sıralanmış ve devamında tavsiye ettiğimiz çeviri örnekleri bulunmaktadır. Öğrencilere verilen cümlelerin, ne tür cümleler olduğu, tamamıyla yönlendirmemek amacıyla onlara belirtilmemiştir numaralı cümleler : Yargı cümleleri numaralı cümleler : Tanım cümleleri numaralı cümleler : Yorum cümleleri numaralı cümleler : Olasılık cümleleri numaralı cümleler : Varsayım cümleleri numaralı cümleler : Önyargı cümleleri numaralı cümleler : Genel cümleler

19 III.1.1-Öğrencilere Verilen Sorular: III.1.2-Türkçe den Fransızca ya Çeviri Örnek Cümleleri: ADINIZ - SOYADINIZ : ÜNİVERSİTE BÖLÜM - SINIF : Aşağıda 7 şerli gruplar halinde verilen cümleleri Fransızca ya çeviriniz: 1. Ahmet Kutsi Tecer tanınmış bir şair ve tiyatro yazarıdır. 2. Sanat, hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma çabasıdır. 3. Metin, yerel motiflerle yalınlaşırken evrenselliği de yitirmemiş. 4. O gün çok top oynadı, yataktan kalkamamış olabilir. 5. Yirmi metreden su çıktı farzedelim, sonra ne yapacağız? 6. Sen bu yılda sınavı kazanamayacaksın.

20 7. İzin verirseniz bu konuyu sonra tartışalım O, çalışkan bir öğrencidir. 9. Kitaplar, insanları bilgilendirme araçlarıdır. 10. Tipler üzerinde yeterince durulmamış; bunlar soluk birer görüntü olarak kalmış. 11. O, bu sene çok iyi hazırlandı, kazanabilir. 12. Tut ki sen ondan paranı aldın, sonra aranız düzelecek mi? 13. O, bir daha gelemez, malum nedenlerden dolayı 14. Hemen okula gitmek zorundayız Yahya Kemal in yayınlanmış 3 şiir kitabı vardır. 16. Başhakem, yarışmayı veya oyunu yöneten hakemlerin başıdır. 17. Çeviriye fazla dikkat edilmemiş, özellikle anlamlar kaybolmuş. 18. Çok iyi bir altyapısı var; o,bu tür zorlukları aşabilir. 19. Geç kaldık, sanırım o gitmiştir.

21 20. Göreceksiniz, o da telefon edecek. 21. Ben nöbeti alınca, siz gidersiniz III.1.3-Fransızca dan Türkçe ye Çeviri Örnek Cümleleri: ADINIZ - SOYADINIZ : ÜNİVERSİTE BÖLÜM - SINIF : Aşağıda 7 şerli gruplar halinde verilen cümleleri Türkçe ye çeviriniz: 1.Tout le monde aime le cinema. 2.Le crayon est un instrument d écriture. 3.A ce moment-là, j ai compris que ce jeune homme était une personne qui cachait en soi sa douleur et sa fureur. 4.İl peut retourner du voyage le Mercredi. 5.Suggérons qu il n est pas venu, pouvez-vous proposer une autre alternative? 6.Vous allez voir, il ne va pas s en sortir de cette affaire. 7.Après avoir lu ces livres, vous les donnerez à vos amis.

22 Le Pôle Nord est couvert de glace. 9.La litterature est l éxpression écrite ou orale des sentiments et des idées, d une façon artistique. 10.En se basant sur un texte traduit, l écrivain a parfaitement recrée le jeu. 11.Peut-être que tu le connaîtras toi aussi. 12.Admettons qu aujourd hui nous sommes le Dimanche, que ferions - nous à cette heure-ci? 13.Avec ce leader, nous enthousiasmerons un peu difficilement les surfaces! 14.Les amis, pouvons nous être un peu plus silencieux Plus on descend au Sud, plus la température augmente. 16.Le poême lyrique est un type de poême dans lequel les sentiments sont éxprimés d une façon frappante et enthousiaste. 17.Les sentiments comme l amitié, la fidelité et la générosité qui se trouvent dans la pièce, ont été éxprimés d une façon équilibrée et convaincante. 18.İls pourront venir au dîner le lendemain soir.

23 19.İl était tres malade, je pense qu il ne puisse venir aujourd hui aussi. 20.Cette voiture, qui a ces specialités, va prendre la course. 21.Une école doit être comme celle-ci III.1.4-Tavsiye Ettiğimiz Çeviri Örnekleri (Fr-Tr) : 1. Tün insanlar sinemayı sever./ Herkes sinemayı sever.

24 2. Kalem, bir yazma aracıdır / gerecidir. 3. O an, genç adamın, öfkesini ve acısını kendi içinde saklayan birisi olduğunu anladım. 4. O, Çarşamba günü geziden / seyahatten dönebilir. 5. Ola ki gelmedi / Gelmediğini varsayalım, onun yerine başka bir alternatif önerebilir misiniz? 6. Göreceksiniz, bu işi de eline yüzüne bulaştıracak./ bu işin içinden çıkamayacak 7. Bu kitapları okuyunca / okuduktan sonra arkadaşınıza verirsiniz Kuzey kutbu buzlarla kaplıdır. 9. Edebiyat, duygu ve düşüncelerin söz ya da yazıyla sanatlı bir biçimde dile getirilmesidir 10. Çevrilmiş bir metinden yola çıkan yazar, oyunu mükemmel bir biçimde yeniden yaratmış. 11. Belki onu sen de tanırsın. 12. Bugün Pazar olduğunu kabul edelim, bu saatlerde ne yapardık? 13. Bu liderle bizler, meydanları biraz zor coştururuz.

25 14. Arkadaşlar, biraz sessiz olabilir miyiz? Güneye indikçe ısı artar. 16. Lirik şiir, duyguların çok etkili ve coşkulu bir biçimde dile getirildiği bir şiir türüdür. 17. Oyunun yer alan dostluk, fedakarlık, bağlılık gibi duygular inandırıcı ve dengeli bir biçimde verilmiş. 18. Onlar, yarınki akşam yemeğine gelebilirler. 19. Çok hastaydı, sanırım bugün de gelemez./ bugün de gelemeyeceğini düşünüyorum. 20. Bu özelliklere sahip bu araba, yarışı alacak. 21. Okul dediğin böyle olur./ olmalı III.1.5-Tavsiye Ettiğimiz Çeviri Örnekleri ( Tr-Fr ) : 1. Ahmet Kutsi Tecer est un poète et écrivain de théatre trés célébre 2. L art est l effort d honorer la vie et de la rendre plus significative. 3. En se simplifiant avec les motifs locaux, le texte n a pas perdu son universalité

26 4. Ce jour-la, il a beaucoup joué au football, il n a peut-être pas pû se lever du lit. 5. Considérons / Supposons que l eau a jaillit de 20 metres de profondeur, qu allons nous faire apres? 6. Cette année aussi, tu ne vas pas réussir l examen. 7. Si vous le permettez, nous discuterons ce sujet plus tard C est un étudiant laborieux. / studieux. 9. Les livres sont les moyens de renseignement / d information des humains. 10. İl n a pas été insisté sur les personnages / types, ceux-ci sont restés comme une image pâle. 11. Cette année, il s est bien préparé, il peut réussir / gagner. 12. Admettons / Supposons que tu as repris / récuperer ton / argent, ensuite allez vous vous arranger / entendre? 13. İl ne pourra revenir, à cause des raisons connues 14. Nous devons immediatement / tout de suite aller a l école

27 15. Yahya Kemal a 3 livres de poêmes parus. 16. L arbitre directeur est le chef des arbitres qui dirigent les jeux ou les concours. 17. İl n a pas été fait attention à la traduction, sutout les sens ont disparu 18. İl a une très bonne fondation, il peut surmonter ces types de problèmes. 19. Nous avons retardé, je suppose qu il est parti. 20. Vous allez voir, il va téléphoner lui aussi. 21. Quand je prendrais la garde, vous partirez. III.2-Genel Cümle Çeşitleri: III.2.1-Yargı (Hüküm) Cümlelerinde Çeviri Hataları: III Yargı (Hüküm) Cümleleri-Özellikleri: Yargı; kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak kişi, durum yada nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesidir. Yargı, doğruluğu veya yanlışlığı söz konusu olabilen cümlelere denir. Örnek: Gençler müziği sever. Les jeunes aiment la musique.

28 Cüceler akıllı olur. Les nains sont intelligents. Bu örnek cümlelerden de anlaşılacağı üzere konuşan kişi, çeşitli yollara başvurarak, durum, nesne veya kişileri eleştirici bir şekilde değerlendirmektedir. Ayrıca bu örnek cümlelerin doğruluğu veya yanlışlığı söz konusu olabilmektedir. Bu çalışmada öğrencilerden beklenen, bu özelliklere sahip yargı (hüküm) cümlelerini örnekte görüldüğü üzere Türkçe den Fransızca ya ve Fransızca dan Türkçe ye çevirmeleri, aktarmaları olacaktır. Bu tür cümlelerin çevirilerinde öğrencilerin yaptıkları yanlışlıklar veya hatalar tespit edilerek, nedenleri üzerinde durmaya çalışılacaktır. III Hatalar-Nedenleri: III Fransızca dan Türkçe ye Çeviri 1-) Tout le monde aime le cinéma. Bizce bu yargı cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Herkes sinemayı sever. Tüm insanlar sinemayı sever. öğrencileri : (Toplam 17 öğrenci) 14 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmişlerdir. Ancak 2 öğrenci devrik bir cümle kurarak bu cümleyi şöyle çevirmişlerdir: Sinemayı herkes sever (seviyor).

29 Yargı cümlesi verilmiş olmasına rağmen, öğrencilerin devrik cümle yapmaları, kanaatimizce cümle içerisindeki öğelerin dizilişleri ve vurgu gibi özellikler neden olmuştur. Şayet Fransızca cümle aşağıdaki gibi olsaydı, bu 2 öğrencinin kurmuş olduğu devrik cümleler de her yönüyle hatasız olurdu. Le cinéma, tout le monde l aime. Ayrıca 1 öğrenci gitmeyi sever ifadesinde, gitmeyi gereksizce kullanarak anlamı değiştirmiş ve yanlış çeviri yapmıştır. öğrencileri : (Toplam 15 öğrenci) 14 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmişlerdir. Ancak 1 öğrenci devrik bir cümle kurarak bu cümleyi şöyle çevirmişlerdir: Sinemayı herkes sever (seviyor). Yargı cümlesi verilmiş olmasına rağmen, öğrencilerin devrik cümle yapmaları, kanaatimizce cümle içerisindeki öğelerin dizilişleri ve vurgu gibi özellikler neden olmuştur. Şayet Fransızca cümle aşağıdaki gibi olsaydı, bu öğrencinin kurmuş olduğu devrik cümle de her yönüyle hatasız olurdu. Le cinéma, tout le monde l aime. Fr-Tr 1.Yargı cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (FR-TR) 1.YARGI CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ

30 Değerlendirme Kriterleri Yargı cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 93% 82% 7% 12% 0% 6% 2-) Le Pôle Nord est couvert de glace. Bizce bu yargı cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Kuzey Kutbu buzlarla kaplıdır. öğrencileri : (Toplam 17 öğrenci) 16 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. Ancak 1 öğrenci, kaplıdır yerine çevrilidir ifadesini kullanarak yargı cümlesini yanlış fiili kullanarak yanlış çevirmiştir. öğrencileri : (Toplam 15 öğrenci) 13 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. Ancak 1 öğrenci, Kutbu kelimesini çevirememiş ve aynen yazarak çeviriyi zaafa uğratmıştır. 1 öğrenci ise cümleyi çevirmemiş veya çevirememiştir. Fr-Tr 2.Yargı cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (FR-TR) 2.YARGI CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ

31 Değerlendirme Kriterleri Yargı cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 88% 94% 6% 0% 6% 6% 3-) Plus on descend au Sud, plus la température augmente. Bizce bu yargı cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Güneye indikçe inildikçe - sıcaklık artar. öğrencileri : (Toplam 17 öğrenci) 14 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. 3 öğrenci ise; inildikçe yerine Fransızcası farklı olan gidildikçe fiilini ve sıcaklık yerine ısı kelimesini kullanmıştır. Tam karşılıkları varken, başka ifadelerin kullanması çeviriyi olumsuz etkilemiş, zaafa uğratmıştır. öğrencileri : (Toplam 15 öğrenci) 14 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. Ancak 1 öğrenci, Güneye inildikçe ifadesinin yerine Doğuya gidildikçe ifadesini kullanarak, bu cümleyi yanlış çevirmiştir. Fr-Tr 3.Yargı cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (FR-TR) 3.YARGI CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ

32 Değerlendirme Kriterleri Yargı cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 93% 82% 0% 18% 7% 0% III Türkçe den Fransızca ya Çeviri: 1-) Ahmet Kutsi Tecer tanınmış bir şair ve tiyatro yazarıdır. Bizce bu yargı cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Ahmet Kutsi Tecer est un poéte et écrivain de théâtre (trés) célébre. Veya; Ahmet Kutsi Tecer est un célébre poéte et écrivain de théâtre. öğrencileri : (Toplam 13 öğrenci) 10 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. 3 öğrenci ise; tiyatro yazarı ifadesi yerine, drama yazarı ifadesi olan dramaturge kelimesini kullanarak çeviriyi zaafa uğratmıştır. öğrencileri : (Toplam 19 öğrenci) 12 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir.

33 7 öğrenci ise; tiyatro yazarı ifadesi yerine, drama yazarı ifadesi olan dramaturge kelimesini kullanmış; bazı öğrenciler, qui est connu gibi bağlaçlı yapı kullanmış; bazıları ise tanınmış sıfatını iki isimden sadece bir ismi niteleyecek şekilde cümleyi aktararak çeviriyi zaafa uğratmıştır. Tr-Fr 1.Yargı cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (TR-FR) 1.YARGI CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Yargı cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 70% 77% 30% 23% 0% 0% 2-) O, çalışkan bir öğrencidir. Bizce bu yargı cümlesi şöyle çevrilmeliydi: C est un étudiant laborieux ya da C est un étudiant studieux öğrencileri : (Toplam 13 öğrenci) 6 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir.

34 2 öğrenci, çalışkan kelimesini travailleux ile aktarmaya çalışmış, oysaki Fransızca da böyle bir kelime bulunmamaktadır. Böyle bir aktarma çeviriyi zaafa uğratmıştır. 5 öğrenci ise bu cümleyi çevirmemiş veya çevirememiştir. öğrencileri : (Toplam 19 öğrenci) 11 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. 8 öğrenci ise; qui travaille dure = sıkı çalışan qui travaille beaucoup = çok çalışan élève brillant = parlak öğrenci bon étudiant = iyi öğrenci élève intelligent = zeki öğrenci gibi yanlış kullanımlarda bulunmuş; 3 öğrenci çalışkan kelimesini aktaramamış olmakla cümlenin çevirisini zaafa uğratmıştır. Tr-Fr 2.Yargı cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (TR-FR) 2.YARGI CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Yargı cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı

35 Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 58% 46% 42% 15% 0% 39% 3-) Yahya Kemal in yayınlanmış 3 şiir kitabı vardır. Bizce bu yargı cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Yahya Kemal a trois livres de poèmes parus (publiés). öğrencileri : (Toplam 13 öğrenci) 3 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir 10 öğrenci ise bu cümleyi çevirmemiş veya çevirememiştir. öğrencileri : (Toplam 19 öğrenci) 12 öğrenci, bir yargı cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir 4 öğrenci; zaten, daha önce anlamındaki dèjà kelimesini fazladan katmış; şiir ile şair kelimesini karıştırarak cümlenin çevirisini zaafa uğratmıştır. 3 öğrenci ise; anlamsız bir şekilde cümleyi olumsuz yapmış, ayrıca bağlaçlı yapı gereksizce kullanılarak cümle çevrilememiştir. Tr-Fr 3.Yargı cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (TR-FR) 3.YARGI CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Yargı cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı

36 Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 63% 23% 21% 0% 26% 77% III Yargı Cümlelerinin Sayısal Değerlendirilmeleri : YARGI CÜMLELERİ GENEL DEĞERLENDİRME TABLOSU Değerlendirme Kriterleri Yargı cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler toplam cümle sayıları Hac. Üniv. Öğr. Bil. Üniv. Öğr. Hac. Üniv. Öğr. Bil. Üniv. Öğr. Hac. Üniv. Öğr. Bil. Üniv. Öğr. Sayısal olarak TR-FR (Hac. 57 cümle) (Bil. 39 cümle) FR-TR (Hac. 45 cümle) (Bil. 51 cümle) Oransal olarak TR-FR (Hac. 57 cümle) (Bil. 39 cümle) FR-TR (Hac. 45 cümle) (Bil. 51 cümle) %61 %49 %34 %13 %5 %38 %92 %86 %4 %10 %4 %4 Genel Sayısal (Hac.102 cümle) (Bil. 90 cümle) Oransal (Hac.102 cümle) (Bil. 90 cümle) %77 %70 %20 %11 %3 %19

37 III Yargı Cümlelerinin Başarı Oranları Grafiği: (%) Hac. Üniv. Tr-Fr Bil. Üniv. Tr-Fr Hac. Üniv. Fr-Tr Bil. Üniv. Fr-Tr Hac. Üniv. Genel Bil. Üniv. Genel Yargı Cümleleri Başarı Oranları III Yargı Cümlelerinin Genel Değerlendirilmesi: Öğrencilere verilen toplam 6 yargı cümlesinin 3 ü (TR-FR) Türkçe den Fransızca ya, 3 ü de (FR-TR) Fransızca dan Türkçe ye çevrilmesi istenmiş. öğrencilerinin TR-FR çevirilerinde %61 başarı varken, bu oran FR-TR çevirilerinde %92 ye ulaşmıştır. öğrencilerinin TR-FR çevirilerinde %49 başarı varken, bu oran FR-TR çevirilerinde %86 ya ulaşmıştır. Ayrıca tüm yargı cümlelerinin toplam başarısı, için %77 iken, için %70 tir. Bu her iki üniversitenin başarı oranlarına bakınca, öğrencilerin FR- TR çevirilerinde TR-FR çevirilerine göre belirgin bir şekilde daha başarılı oldukları görülmektedir. Ayrıca, yargı cümlelerinin çevirisinde, %7 lik farkla öğrencilerinin öğrencilerinden daha başarılı olduklarını saptayabiliriz. III.2.2-Tanım Cümlelerinde Çeviri Hataları: III Tanım Cümleleri-Özellikleri:

38 Tanım; bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesidir. Tanımda yargı (yani düşüncenin doğruluğu veya yanlışlığı) söz konusu değildir. Kısacası tanım, nedir? sorusunun cevabıdır. Örnek: İnsan canlı bir varlıktır. Cetvel bir ölçü aletidir. L homme est un être vivant. La régle est un instrument de mesure. Örnek cümlelerde görüldüğü üzere, insan ve cetvel sözcüklerin nitelikleri belirtilmiş, tanımları yapılmıştır. Bu örnek cümlelerde hiçbir şekilde bir düşüncenin doğruluğu veya yanlışlığı konusu dile getirilmemiştir. Ayrıca sağlamasını yapmak amacıyla nedir? sorusunu sormamız yeterlidir. Bu çalışmamızda öğrencilerden beklenen, bu özelliklere sahip tanım cümlelerini örnekte görüldüğü üzere Türkçe den Fransızca ya veya Fransızca dan Türkçe ye çevirmeleri, aktarmaları olacaktır. Bu tür cümlelerin çevirilerinde öğrencilerin yaptıkları yanlışlıklar veya hatalar tespit edilerek, nedenleri üzerinde durmaya çalışılacaktır. III Hatalar-Nedenleri: III Fransızca dan Türkçe ye Çeviri: 1-) Le crayon est un instrument d écriture. Bizce bu tanım cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Kurşun kalem, bir yazma aracıdır (aletidir-gerecidir).

39 öğrencileri : (Toplam 17 öğrenci) 14 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir 3 öğrenci ise, bu cümleyi yarayan için kullanılır ifadelerini ekleyerek yanlış çevirmemiştir. öğrencileri : (Toplam 15 öğrenci) 15 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir Fr-Tr 1.Tanım cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (FR-TR) 1.TANIM CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Tanım cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 100% 82% 0% 0% 0% 18% 2-) La littérature est l éxpression écrite ou orale des sentiments et des idées, d une façon artistique. Bizce bu tanım cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Edebiyat, duygu ve düşüncelerin sanatlı bir biçimde söz ya da yazıyla (sözlü ya da yazılı olarak) dile getirilmesidir. öğrencileri : (Toplam 17 öğrenci)

40 11 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir 4 öğrenci, sanatsal ifadesini karşılamayan estetik-artistik ifadelerini kullanarak bu cümlenin çevirisini zaafa uğratmışlardır 2 öğrenci ise, olması gereken ifade edilmesidir yapısını yanlış kullanarak çeviriyi yanlış yapmıştır. öğrencileri : (Toplam 15 öğrenci) 6 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. 2 öğrenci, sanatsal ifadesini karşılamayan estetik-artistik ifadelerini kullanarak bu cümlenin çevirisini zaafa uğratmışlardır. 7 öğrenci ise, olması gereken ifade edilmesidir yapısını yanlış kullanarak çeviriyi yanlış yapmıştır. Şöyle ki: uyarlamasıdır yazıya dökülmesidir ifade etmektir ifade etme aracıdır Fr-Tr 2.Tanım cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (FR-TR) 2.TANIM CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Tanım cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak

41 Oransal olarak 40% 65% 13% 23% 47% 12% 3-) Le poéme lyrique est un type de poéme dans lequel les sentiments sont exprimés d un façon frappante et enthousiaste. Bizce bu tanım cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Lirik şiir, duyguların etkili ve coşkulu bir biçimde dile getirildiği şiir türüdür. öğrencileri : (Toplam 17 öğrenci) 10 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir 6 öğrenci, ifade edildiği ve lirik şiir ifadelerini karşılamayan anlatıldığı-vurgulandığı ve aşk şiiri ifadelerini kullanarak bu cümlenin çevirisini zaafa uğratmışlardır 1 öğrenci ise, cümlenin yapısını yanlış kullanarak çeviriyi yanlış yapmıştır. öğrencileri : (Toplam 15 öğrenci) 9 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. 6 öğrenci, ifade edildiği ve lirik şiir ifadelerini karşılamayan anlatıldığı-dışa vurulduğuaksettirildiği ve aşk şiiri ifadelerini kullanarak bu cümlenin çevirisini zaafa uğratmışlardır. 3 öğrenci ise, yanlış yapılar kullanarak çeviriyi yanlış yapmıştır. Şöyle ki: duygular çarpıcı ve etkileyici bir biçimde ifade edilir...bir şiir türü olan lirik şiir......öyle bir şiir ki... Fr-Tr 3.Tanım cümlesinin çeviri istatistiği tablosu:

42 (FR-TR) 3.TANIM CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Tanım cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 60% 59% 20% 35% 20% 6% III Türkçe den Fransızca ya Çeviri 1-) Sanat, hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma çabasıdır. Bizce bu tanım cümlesi şöyle çevrilmeliydi: L art est l effort d honorer / d exalter la vie et de la rendre plus significative. öğrencileri : (Toplam 13 öğrenci) 2 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir 1 öğrenci, anlamlı kılma ifadesini karşılamayan accroître sa significance -anlamlılığını arttırmak ifadesini kullanarak bu cümlenin çevirisini zaafa uğratmıştır. 10 öğrenci ise, cümlenin yapısını yanlış kullanarak çeviriyi yanlış yapmış, cümleyi bitirememiş ve çevirememiştir. Şöyle ki : plus plein de sens yanlış bir ifade

43 8 öğrenci bu cümleyi çevirmemiş veya çevirememiştir. öğrencileri : (Toplam 19 öğrenci) 2 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. 6 öğrenci, bazı kelimelerin yan anlamlarını kullanmış, gereksiz vurgular yapmış veya bazı vurguları yapmamış. Böylece bu cümlenin çevirisini zaafa uğratmışlardır. 11 öğrenci ise, yanlış yapılar kullanarak çeviriyi yanlış yapmış, 4 öğrenci çevirememiş, cümle yarım bırakılmış ve bazı kelimeler boş bırakılmış. Tr-Fr 1.Tanım cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (TR-FR) 1.TANIM CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Tanım cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 11% 15% 31% 7% 58% 78% 2-) Kitaplar insanları bilgilendirme araçlarıdır. Bizce bu tanım cümlesi şöyle çevrilmeliydi: Les livres sont les moyens de renseignement pour les hommes. öğrencileri : (Toplam 13 öğrenci) 4 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir 3 öğrenci, insanlar ifadesini yazmayarak bu cümlenin çevirisini zaafa uğratmıştır.

44 6 öğrenci ise, 1 i cümleyi bitirememiş, 5 i çevirememiştir. öğrencileri : (Toplam 19 öğrenci) 15 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. 4 öğrenci ise, yanlış yapılar kullanarak çeviriyi yanlış yapmıştır, şöyle ki: de rendre plus culte l art d informer... les buts des livres fait evoluer Tr-Fr 2.Tanım cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (TR-FR) 2.TANIM CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Tanım cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 79% 31% 0% 23% 21% 46% 3-) Başhakem, yarışmayı veya oyunu yöneten hakemlerin başıdır. Bizce bu tanım cümlesi şöyle çevrilmeliydi: L arbitre directeur (chef) est le chef des arbitres qui dirigent le jeu ou le concours. öğrencileri : (Toplam 13 öğrenci) çevirmiştir 1 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek

45 12 öğrenci ise, bu cümleyi çevirmemiş veya çevirememiştir. öğrencileri : (Toplam 19 öğrenci) 6 öğrenci, bir tanım cümlesinin sahip olması gereken özelliklerini muhafaza ederek çevirmiştir. 5 öğrenci, dirigent fiili yerine organisent fiilini kullanmış; başhakem kelimesini yanlış vermiş ve fazladan directeur des autres ifadesini kullanarak çeviriyi zaafa uğratmıştır. 8 öğrenci ise, yanlış yapılar kullanarak, fiili veya yarışma-oyun kelimelerini unutarak çeviriyi yanlış yapmıştır. Bu öğrencilerden 4 tanesi, cümleyi çevirmemiş veya çevirememiştir. Tr-Fr 3.Tanım cümlesinin çeviri istatistiği tablosu: (TR-FR) 3.TANIM CÜMLESİNİN ÇEVİRİ İSTATİSTİĞİ Değerlendirme Kriterleri Tanım cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler Öğrenci toplam sayıları Sayısal olarak Oransal olarak 32% 8% 26% 0% 42% 92%

46 III Tanım Cümlelerin Sayısal Değerlendirilmeleri: TANIM CÜMLELERİ GENEL DEĞERLENDİRME TABLOSU Değerlendirme Kriterleri Tanım cümleleri için belirlenen özelliklere uygun ve kabul edilebilir şekilde çevrilen cümle sayısı Sözcük düzeyinde veya diğer düzeylerde yapılan hatalar nedeniyle eksik veya hatalı cümle sayısı Çevrilmeyen veya doğru olarak çevrilemeyen cümle sayısı Üniversiteler toplam cümle sayıları Hac. Üniv. Öğr. Bil. Üniv. Öğr. Hac. Üniv. Öğr. Bil. Üniv. Öğr. Hac. Üniv. Öğr. Bil. Üniv. Öğr. Sayısal olarak Oransal olarak Genel TR-FR (Hac. 57 cümle) (Bil. 39 cümle) FR-TR (Hac. 45 cümle) (Bil. 51 cümle) TR-FR (Hac. 57 cümle) (Bil. 39 cümle) FR-TR (Hac. 45 cümle) (Bil. 51 cümle) Sayısal (Hac.102 cümle) (Bil. 90 cümle) Oransal (Hac.102 cümle) (Bil. 90 cümle) %40 %18 %19 %10 %40 %72 %66 %69 %11 %19 %22 % %52 %47 %15 %16 %33 %37

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CHARLES BAUDELAIRE İN ŞİİRLERİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE İNCELEME Nuray CİHAN GÜNDÜZALP DOKTORA TEZİ 2008/ADANA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI ÇEVİRMEN ODAKLI ÇEVİRİ MODELİ Yüksek Lisans Tezi Murat Ersin Yılık Ankara 2006 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (RUS DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (RUS DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (RUS DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE RUSÇA EĞİTİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ Doktora Tezi Hasan KARACAN Ankara, 2012 ii

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

HABER TELEVİZYONLARINDA HABER YAPIM VE YAYIN SÜREÇLERİ: NTV, HABERTÜRK VE CNN TÜRK TELEVİZYONLARININ KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMELERİ.

HABER TELEVİZYONLARINDA HABER YAPIM VE YAYIN SÜREÇLERİ: NTV, HABERTÜRK VE CNN TÜRK TELEVİZYONLARININ KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMELERİ. T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA BİLİM DALI HABER TELEVİZYONLARINDA HABER YAPIM VE YAYIN SÜREÇLERİ: NTV, HABERTÜRK VE CNN TÜRK TELEVİZYONLARININ KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH)

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM (TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) Yüksek Lisans

Detaylı

Fransızca öğretiminde kültürün öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi

Fransızca öğretiminde kültürün öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi Fransızca öğretiminde kültürün öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi Füsun Şavlı Université de Marmara, Turquie fsavli@marmara.edu.tr Ömrüm Erdaş Keşmer Université de Marmara, Turquie omrumerdas@hotmail.com

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i İÇİNDEKİLER 1. Siyasal ve eğitimsel bağlamda diller için

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE TERSİNE EĞİTİM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Serkan BOYRAZ Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Gürbüz OCAK Ağustos, 2014

İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE TERSİNE EĞİTİM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Serkan BOYRAZ Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Gürbüz OCAK Ağustos, 2014 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE TERSİNE EĞİTİM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Serkan BOYRAZ Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Gürbüz OCAK Ağustos, 2014 Afyonkarahisar T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri

Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri Ertuğrul Oral 1 ve Merve Tama

Detaylı

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN

Detaylı

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2515 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1486 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Mehmet ALTINÖZ (Ünite 1, 6) Prof.Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU *

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * Arş. Gör. Kemalettin DENİZ ** GİRİŞ Özet Bu araştırmada, köyde ve kentte yaşayan ilköğretim öğrencilerinin yazılı

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTBİLİMSEL VE ALAN BİLGİSİ AÇISINDAN

Detaylı

Türkiye Üreme Sağlığı Programı GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ

Türkiye Üreme Sağlığı Programı GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 Gençlik

Detaylı

1. DENEME SINAVI TÜRKÇE. Sınava Hazırlık. www.telc.net

1. DENEME SINAVI TÜRKÇE. Sınava Hazırlık. www.telc.net 1. DENEME SINAVI TÜRKÇE Sınava Hazırlık C1 www.telc.net 1. DENEME SINAVI TÜRKÇE Sınava Hazırlık C1 Sınav araç gereçlerinin yayın hakkı telc GmbH ye aittir. telc GmbH nin yazılı izni olmadan sınav araç

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

Öğretmenlerin Mesleki ve Bürokratik Sosyalleştirmeye Yönelik Değerlendirmeleri *

Öğretmenlerin Mesleki ve Bürokratik Sosyalleştirmeye Yönelik Değerlendirmeleri * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1) 39-54 [2013] Öğretmenlerin Mesleki ve Bürokratik Sosyalleştirmeye Yönelik Değerlendirmeleri * The Opinions of

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı