A. Bir Fransız yüksek öğrenim kurumunda eğitim görmek amacı ile yapılacak başvurularda yerine getirilmesi gerekenler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A. Bir Fransız yüksek öğrenim kurumunda eğitim görmek amacı ile yapılacak başvurularda yerine getirilmesi gerekenler"

Transkript

1 Öğrenciler Mevzuat : L ve L maddeleri } CESEDA R ve R maddeleri}ceseda 13 Mart 1971 tarih ve numaralı Yönetmelik (Değişik 28 Eylül 2005 tarih ve sayılı Yönetmelik ve 28 Eylül 2005 tarihli arrêt d'application ) Eğitim-Öğretim Kanunu, madde D A. Bir Fransız yüksek öğrenim kurumunda eğitim görmek amacı ile yapılacak başvurularda yerine getirilmesi gerekenler 1. Fransa da ikamet eden öğrenciler * Fransız lise diplomasi ya da istisna sağlayan ve Fransa'dan alınmış bir belge var ise : Aday öğrenciler lisans 1. sınıf ya da örgenci seçmeli programlardan (hazırlık sınıfları, BTS, IUT, IUP, vs.) istedikleri herhangi birine Fransız öğrencilerin tabi olduğu uygulamanın aynısına tabi olarak doğrudan başvuruda bulunabilirler. Bu durum, özellikle, Fransa'ya reşit olmadan önce ailesi ile ya da münferiden gelmiş ve üniversite öncesi eğitimlerinin bir kısmini ya da tamamını Fransa'da geçirmiş olan öğrenciler içindir. Bu öğrencilerden Fransız üniversiteleri Fransa'ya giriş vizesi ya da oturum müsaadesi istemezler. * Fransız lise diplomasi yok ise : Fransız lise diplomasi olmayan ancak buna denk bir diplomasi olan aday öğrenciler, ilgili üniversitenin öğrenci islerinden ya da Milli Eğitim Bakanlığı nın internet sitesinden lisans 1. sınıfa ilk defa ön kayıt için bir yeşil dosya alırlar. Bu durumda, aday öğrenci, 13 Mayıs 1971 tarihli yönetmelik uyarınca, en az 1 yıllık oturum müsaadesi ya da esinin veya ebeveynlerinin en az 3 yıl geçerli oturum müsaadesini ibraz etmelidir. Bu dosya bir önceki eğitim-öğretim yılının en geç 31 Ocak tarihine kadar alınmalı ve aynı yılın en geç 1 Şubat tarihinde teslim edilmelidir. Öğrenciler KadirEVLER Her hakkı saklıdır 1

2 2. Fransa da ikamet etmeyen öğrenciler a. Genel uygulama 1) Lisans 3. sınıfa ve Master'a, öğrenci seçmeli programlara ya da Lisans 1. ve 2. sınıflara yeniden kayıt Aday öğrenciler, usul ve kural yönünden Fransız öğrenciler ile tamamen ayni kurallara tabidirler ve kayıtlarını doğrudan ilgili üniversite nezninde yaptırırlar. Ancak üniversite örgencinin Fransızca dil yeterliliğinin almak istediği eğitime yeterli olup olmadığını kontrol eder. Fakat üniversite öğrenciye başvuru dosyasını vermek için herhangi bir vize ya da oturum müsaadesinin ibrazını istemez. 2) Lisans 1. ve 2. sınıflara ilk kayıt Aday öğrenciler, bazı istisnalar dışında, lisans 1. ve 2. sınıfa ya da Hukuk Kapasitesi 1. sınıfa ilk defa veya yeniden kayıt olurken vatandaşı oldukları ülkede bazı işlemlerde bulunurlar. Bunlar özellikle ön kayıt işlemleri ve Fransızca dil yeterliliğine dair işlemlerdir. - Ön kayıt dosyasının alınması ve başvuru Fransa ya lisans 1. veya 2. sınıfa eğitim görmeyi planlayan öğrenciler öncelikle bir ön kayıt yaptırmış olmalıdırlar. Ön kayıt dosyası, Beyaz Dosya, bulunulan ülkede, eğitimin yapılması istenen yılın önceki 1 Aralık ve 15 Ocak tarihleri arasında posta yolu ile istenmelidir. Başvuru merkezlerinden ise 31 Ocak tarihine kadar elden alınabilir. Bu dosya Fransız elçiliklerinin Đşbirliği ve Kültürel Hareketler Servisi'nden veya Milli Eğitim Bakanlığı nın internet sitesinden temin edilebilir. Dosya kesinlikle en geç 1 Şubat tarihine kadar Fransız elçiliğine teslim edilmelidir. Türkiye'de bu işlemler Campus France aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. - Fransızca testi Đstisnalar dışında, aday öğrenci, eğitim alacağı bölüm ile ilgili olarak yeterli Fransızcaya sahip olduğunu gösteriri bir Fransızca testi geçmelidir. Uluslararası Pedagojik Eğitimler Merkezi'nce düzenlenen Fransızca testi, Fransız elçiliğinin Kültür Ateşeliği nde ya da ön kayıt başvuru dosyasının teslim edildiği yerde, en geç 1 Mart tarihine kadar düzenlenir. Bu sınava kayıt ücreti 63 avrodur. Fransa dışında teslim edilen dosyalar, Fransa Elçiliklerince en geç 31 Mart tarihine kadar, adayın ilk tercihi olan üniversiteye gönderilir. Bu üniversite en geç 30 Nisan tarihine kadar kararını bildirir. Ret cevabi Öğrenciler KadirEVLER Her hakkı saklıdır 2

3 verilmesi üzerine, bu üniversite, dosyayı derhal adayın ikinci tercihi olan üniversiteye gönderirler. Bu üniversite ise kararını en geç 31 Mayıs tarihine kadar bildirir. Đkinci üniversitenin de ret cevabi vermesi üzerine, bu üniversite dosyayı derhal adayın üçüncü tercihi olan üniversiteye gönderir. Üçüncü üniversite ise kararını en geç 30 Haziran tarihine kadar bildirir. Üniversitenin vereceği olumlu cevap, aday öğrencinin kesin kaydının yapıldığı anlamına gelmez. Aday öğrenci üniversiteye kaydının yapılması istemini teyit etmeli ve kayıt işlemini üniversitenin talep ettiği şartları, belirtilen tarihler içerisinde yerine getirerek gerçekleştirmelidir. Eğer aday öğrenci her üç üniversiteden de olumlu bir cevap alamazsa, 10 Temmuz tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı ndan (Direction de l'enseignement supérieur, bureau A6, 99, rue de Grenelle, Paris 07 SP) kendisinin başka bir üniversiteye yönlendirilmesini isteyebilir. Bu talep ile birlikte diğer üniversitelerden verilen cevap ve ön kayıt dosyasının teslim edildiği anda verilen alındı belgesinin de ibrazı gerekir. Her halükarda aday öğrencinin kaydının yapılıp yapılmaması ilgili üniversitenin tasarrufundadır. - Đstisnalar Bazı aday öğrenciler ya Fransızca dil testinden ya da gerçekleştirilmesi gereken her türlü şarttan istisnadır. - Dil yeterlilik testinden muaf olan öğrenciler : * Fransızcanın resmi dil olduğu ülkelerin vatandaşı aday öğrenciler; * Lise eğitimin büyük bir kısmının Fransızca olduğu ülkelerin vatandaşı aday öğrenciler; * Milli Eğitim ve Dış Đsleri Bakanlıkları nın hazırladığı ve Fransızcanın da kullanıldığı ülkeler olarak belirlenen ülkelerin vatandaşı aday öğrenciler; * Derinleştirilmiş Fransızca Dil Diplomasi (DALF) sahibi olanlar; * Paris Ticaret ve Sanayi Odası nca düzenlenmiş ve yazılı ifade sınavından 14/20 not almış olan öğrenciler. Uluslararası anlamsalar ile belirlenmiş bazı istisnai durumlar da bulunmaktadır. - Dil yeterlilik testinden ve ön kayıt işlemlerinden muaf olan öğrenciler (doğrudan ya da özel bir usule tabi olarak kayıt yaptırabilecek olan öğrenciler) : * Fransa dışında, Fransız lise diplomasına sahip olan öğrenciler özel bir kayıt usulünden yararlanırlar. Bu öğrenciler eğitim yılının bir önceki Şubat ayinin sonuna kadar kayıt işlemlerini adresinden yaptırmalıdırlar. * Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Birliği ne üye ülke vatandaşları; * Hükümetler ya da üniversiteler arası anlaşmalar gereği Fransa'ya yüksek öğrenim için gelen öğrenciler; * CNOUS ya da EGIDE tarafından burs alan öğrenciler; Öğrenciler KadirEVLER Her hakkı saklıdır 3

4 * Fransa'da bulunan diplomatların çocukları. Son iki kategori için üniversiteler yine de dil yeterlilik ve gerekli diplomaların varlığını kontrol etmektedirler. B. Öğrenci oturum kartının alınabilmesinin şartları 1. Đlk oturum müsaadesi a) Reşit olmadan önce Fransa'ya girmiş olan genç reşitlerin durumu Reşit olmadan önce Fransa'da ikamet eden öğrenciler, reşit olduklarından sonra kişisel ya da ailevi durumlarına göz önüne alınarak genellikle özel ve ailevi yasam oturum kartı sahibi olurlar. Kendilerine öğrenci oturum kartı verilmez. Fakat bazı durumlarda reşit olduktan sonra özel ve ailevi yasam oturum kartını almaya hakki olmayanlar için öğrenci oturum kartı verilir. Bu durum eğitim süresinin bitmesinden sonra öğrencinin hukuki statüsünden kaynaklanan değişikliklerde sorun çıkarabilir. Bu durumda vali her ne kadar istisnai haklara sahip olarak başvuru sahibine geçici süreli bir oturum müsaadesi verebilse de 2003 yılından itibaren ilgililere öğrenci oturum kartı verilmesi mevzuatta öngörülmüştür. Üniversite öncesi eğitimlerini Fransa'da gerçekleştiren genç reşitler için ilgili kanunun L maddesi uyarınca bu oturum kartının uzun süreli vize olmasa dahi verilebilmesinin şartları şunlardır : - En az 16 yaşlarından itibaren Fransa'da eğitim görmüş olmaları; - Fransa ya yasal yollardan girmiş olmaları; - Herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna kayıtlarının yapıldığının belgelendirilmesidir. Başvuru sahibi, ayni zamanda, öngörülen eğitim planının gerçek ve ciddi olduğunu da ispatlamakla yükümlüdür. b) Genel uygulama Henüz Fransa'da ikametgâha kabul edilmeyen ve öğrenci geçici oturum müsaadesinde bulunan öğrenci adayı, başvurusu ile birlikte ayni zamanda : - Geçerli bir pasaport; - Uzun süreli bir vize; - Ön kayıt ya da kesin kayıt belgesi; - Yeterli geçim kaynaklarına dair belgeler; - Sağlık muayenesi raporu; - Đkametgâh belgesi ibraz etmek zorundadır. En az bir yıllık geçerlilik süresine sahip uzun süreli vizesi bulunan öğrencinin oturum müsaadesi istemesi gerekmez. Bu halde, vize oturum müsaadesi yerine geçer. Öyle ki öğrenci Fransa'ya varışından itibaren vizesini Fransız Uyum ve Göçmenlik Bürosu'nca onaylatmalı ve gerekirse sağlık muayenesinden geçmelidir (art. L CESEDA). 24 Temmuz 2006 tarihli bir yasa hangi hallerde öğrencinin bu formalitelerden Öğrenciler KadirEVLER Her hakkı saklıdır 4

5 geçmeyerek, otomatik olarak, bu kartı alabileceğini düzenlemiştir (bk. c). 1/ Uzun süreli oturum vize Uzun süreli vizenin ibrazı, kural olarak, öğrenci oturum kartının alınması için gereklidir. Bu vize, geçerlilik süresi boyunca oturum müsaadesinin yerine kullanılır ve geçerlilik süresi 1 yıldır. Bazı durumlarda bu vize öğrenci- seçme vizesi ile değiştirilebilir. Bu vize, aday öğrencinin kesin kaydının yapılmasından önce bir sınav ya da seçmelerden geçmesinin gerekli olduğu hallerde, bu sınav ya da seçmelere girebilmesine yönelik Fransa'ya gelebilmesi için verilir. Aday öğrencinin bu sınav veya seçmelerden başarılı olması halinde ülkesine geri dönerek öğrenci oturum kartı alabilmek için yeniden uzun süreli vize talebinde bulunmasına gerek yoktur. Bazı diğer kolaylıklar da mevzuatça öngörülmüş, ancak bunlar valinin inisiyatifine bırakılmıştır. Vali, özellikle, uzun süreli vize olmadan dahi oturum müsaadesini Fransa'ya yasal yollardan girmiş olma ve eğitimin gerçekleşmesindeki gereklilikleri dikkate alarak bu yola başvurabilir (art. L ). R maddesi ise öğrencinin en azından, özel durumlar dışında, dört yıllık bir yüksek öğrenimi tamamlamış olmasını ve buna göre bir diplomaya sahip olmasını şart koşmuştur. 2/ Kayıt ya da ön kayıt Oturum müsaadesine başvuru ile birlikte aday öğrenci ayni zamanda kesin ya da ön kayıt belgesini de ibraz etmek zorundadır. Bu belgeyi su kurumlardan almış olabilir : - Özel ya da kamu yüksek öğrenim kurumlarından herhangi birinden; - Devletin diploma vermeye yetkili kıldığı temel eğitim veren herhangi bir kurumdan; - Temel ya da ikincil olarak mesleki yüksek eğitim veren kurumlardan herhangi birinden; - Avrupa Birliği nin işbirliği anlaşmaları dâhilinde (Leonardo, Erasmus, Jeunesse et Service volontaire européen); - Öğrenci, şirket ve eğitim kurumu arasında imzalanmış ve DDTEFP tarafından onaylanmış bir staj sözleşmesi. 3/ Yeterli geçim kaynaklarının belgelenmesi Bu yönde mevzuatın düzenlemesi şöyledir : - Fransız hükümetince bursiyerlere aylık olarak verilen geçim yardımı bedeli yeterli görülmektedir (2011 için 767 avro); - Yabancı hükümetlerce ya da Fransız hükümetince veya Avrupa Birliği nin programlarından yararlananların aldıkları burslar otomatik olarak yeterli görülmektedir; - Đlgilinin faydalanabileceği maddi olmayan yardımlar da göz önüne alınır (aile bireylerinden birince aday öğrencinin ikametgâhının sağlaması gibi); - Bu geçim kaynaklarının banka teminatı, tabi ülkenin yetkili makamlarınca verilen teminatlar, maddi imkânı bulunan kişilerin verdiği teminatlar, vs. ; Öğrenciler KadirEVLER Her hakkı saklıdır 5

6 - Fransa'da alınan eğitimin yanında öğrencinin ikincil olarak yapacağı bir isten, aylık yasal çalışma saatinin % 60'ina kadar (yıllık yaklaşık 964 saat), elde edeceği gelirler. 4/ Sağlık belgesi ve ücretler Uzun süreli vizeye sahip olan öğrencinin oturum müsaadesine başvurması gerekmez. Bu öğrenci, Fransa'ya girişinden itibaren 3 ay içersinde, Fransız Uyum ve Göçmenlik Bürosu'ndan, iadeli taahhütlü bir mektup ile OFII belgesi ister. Bu durumda, sağlık muayenesi OFII'nin daveti üzerine yapılır. Öğrencinin Fransız hükümeti bursiyeri olması halinde, sağlık meyanesi tabi olunan ülkede elçiliklere yetkili kilinmiş bir tabip tarafından yapılır. OFII tarafından, vergi pulu olarak, öğrenci adayından ilk oturum müsaadesinin verilmesi esnasında bir bedel alınır. Bu da öğrenciler için 55 avrodur. 5/ Đkametgâh ilmühaberi Öğrencinin ikamet yeri : - Kişisel bir ikamet yeri (kira sözleşmesi, kira makbuzu, elektrik faturası, vb.); - Özel ya da kamu öğrenci yurdu (yöneticinin belgesi); - Özel bir kişinin öğrenciyi barındırması (barındırma belgesi ve kimlik fotokopisi); ile belgelenebilir. c) Öğrenci oturum kartının kanuni hak olarak verilmesi durumu 24 Temmuz 2006 tarihli yasaya göre bazı hallerde ilgiliye öğrenci oturum kartı kanuni bir hak olarak verilir. Bu haller şunlardır : - Devlet ve yüksek eğitim kurumu arasında imzalanan bir anlaşmaya istinaden verilmiş bir uzun süreli vize ve bu eğitim kurumuna yapılmış kayıt belgesinin ibrazı hali; - Hükümetle sözleşme imzalamış ve örgencilerini seçmelere tabi tutan yüksek eğitim kurumlarından birinin seçmelerinden başarılı olma hali; - Fransız hükümeti bursiyerleri; - Fransa dışında, Fransız eğitim kurumlarından birinde en az 3 yıl eğitim almış olma ya da Fransız Eğitim Ajansı na bağlı bir kurumdan alınmış Fransız lise diplomasına sahip olma hali; - Fransa ile karşılıklı olarak öğrencilerin oturuma kabulüne dair anlaşması olan ülke vatandaşlarından birisi olma hali. Başvurusu ile ayni zamanda, öğrenci uzun süreli vizesini, bu hallerden birisine dâhil olduğunu gösterir belgeyi ve yüksek öğrenim kurumuna kayıt belgelerini ibraz etmek zorundadır. Öğrenciler KadirEVLER Her hakkı saklıdır 6

7 2. Oturum kartının yenilenmesi Uzun süreli vize ve sağlık muayenesi dışında kalan ve ilk defa oturum müsaadesi için geçerli olan tüm şartlar yenileme için de geçerlidir. Ancak eğitimin gerçek ve ciddi olması şartı burada aranır. Öğrenci, ayni zamanda, OFII'ye, eğer oturum müsaadesi 1 yıllık geçerli ise 30 avro, 1 yıldan daha fazla geçerli ise 55 avro ücret ödemelidir. C. Eğitim süresince bir meslek ile uğraşma 1 Temmuz 2007'den itibaren öğrencilerin çalışabilmek için ayrıca bir geçici çalışma iznine başvurmaları gerekmemektedir. Geçici öğrenci oturum kartı, ayni zamanda örgencilere yasal çalışma süresinin % 60'i kadar çalışma müsaadesini de ayni zamanda vermektedir 5art et art. R du Code du Travail). Ancak is veren, öğrenciye oturum müsaadesi veren valiliğe, öğrencinin açık adi belirtilmiş olarak bir beyanda bulunması gereklidir (art. L ve R du Code du Travail). D. Mesleki stajlar Stajyer geçici oturum müsaadesi, yetkili makamlarca onaylanmış bir sözleşme dâhilinde Fransa'da staj yapacağını belgeleyenlere verilir. Aday stajyer ayni zamanda yeterli geçim kaynaklarını da belgelemelidir. Stajın gerektirdiği ve Fransa'ya yasal yollardan girilmiş olması halinde, idari makamlar ilgiliye stajyer oturum kartının verilmesinde uzun süreli vize şartını aramaya da bilir. E. Statünün değişimi 1. Statünün öğrencinin kişisel ya da ailevi durumuna binaen değişmesi Fransa'da ne kadar süre geçirdiğine bakılmaksızın, öğrenci oturum müsaadesine sahip kişiye hukuki hak olarak özel ve ailevi yasam kartı su hallerde verilir : - Fransız vatandaşı bir kişi ile evlenmesi halinde; - Fransa'da yasal olarak ikamet eden bir yabancı ile evlenmesi halinde; - Fransız bir çocuğun ebeveyni olması halinde (art. L , 1, 4, 5 ya da 6 ). 2. Statünün ise binaen değişmesi * Đsçi ya da geçici isçi statüsüne geçme : L maddeye göre aşağıdaki şartların yerine getirilmesi halinde öğrenciye altı ay süreli, yenilenemez, geçici oturum müsaadesi verilir : - Öğrenci, eğitiminin sonunda en az Master seviyesinde bir diploma almış olmalı; - Öğrenci, çalışma süresinin sonunda ülkesine dönme niyetinde olmalı ve bu isi eğitiminin tamamlayıcı bir parçası olarak yapacak olmalı; - Yapılacak olan is için ödenecek ücret, en azından asgari ücretin 1 buçuk kati olmalıdır. Öğrenciler KadirEVLER Her hakkı saklıdır 7

8 Öğrenci bu yöndeki talebini en geç öğrenci oturum müsaadesi bitmeden 4 ay önceden yapmalıdır. Talebinin yanında en az Master seviyesinde bir diploma ibraz edilmeli ve yapacak olduğu isin Fransa'ya ekonomik yönden katkısının ne olacağını belirtir bir niyet mektubu ibraz etmelidir. Altı aylık geçici oturum müsaadesi öğrenciye hem is arama imkânı hem de eğer daha önceden bulmuş ise, bu iste yasal çalışma süresinin % 60'i oranında çalışma müsaadesi verir. Altı aylık sürenin geçmesi sonunda, öğrenci is bulmuş ya da ise kabul sözleşmesi imzalamış ve kanun aradığı şartları yerine getirmişse, is durumu aranmaksızın kendisine çalışmasına müsaade eden bir oturum kartı verilir. Kendisine verilecek olan kart, isin süresi en az bir yıl ya da süresiz ise işçi kartı, isin süresi 1 yıldan az ise geçici çalışma kartı olarak verilir. Đlgilin is sözleşmesinin imzalanmasından en çok 15 gün sonra oturum müsaadesine başvurmalıdır. * Bilim adamı statüsüne geçme : Bu geçiş, özellikle doktora sahiplerini ve kendilerini kabul edecek bir kurumun varlığında söz konusu olur. Öğrenciler KadirEVLER Her hakkı saklıdır 8

Fransa'ya Giriş. A. Fransa'ya girebilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar

Fransa'ya Giriş. A. Fransa'ya girebilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar Fransa'ya Giriş A. Fransa'ya girebilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar Mevzuat : L. 111-6, L. 211-1 ilâ L. 212-2 R. 211-1 ilâ R. 212-11, R. 611-8 ilâ R. 611-15 810/2009 numaralı ve 13 Temmuz 2009

Detaylı

FRANSA DA EĞİTİM ÖĞRENCİ VİZESİ VE RESMİ İŞLEMLER Fransa ya gitmeden önce ve gittikten sonra. Dr Lamiha ÖZTÜRK, Campus France Türkiye Koordinatörü

FRANSA DA EĞİTİM ÖĞRENCİ VİZESİ VE RESMİ İŞLEMLER Fransa ya gitmeden önce ve gittikten sonra. Dr Lamiha ÖZTÜRK, Campus France Türkiye Koordinatörü FRANSA DA EĞİTİM ÖĞRENCİ VİZESİ VE RESMİ İŞLEMLER Fransa ya gitmeden önce ve gittikten sonra Dr Lamiha ÖZTÜRK, Campus France Türkiye Koordinatörü İÇİNDEKİLER Bölüm 1 : CEF Prosedürü (CEF=Fransa da Eğitim

Detaylı

ALMANYA HUKUK REHBERİ

ALMANYA HUKUK REHBERİ ALMANYA HUKUK REHBERİ 1 ÖNEMLİ AÇIKLAMA İşbu Hukuk Rehberi, günlük hayatta karşılaşabilecekleri hukuki sorunlarda vatandaşlarımıza yardım sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuk Rehberi, yönlendirici mahiyette

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Üniversitenize kayıt nasıl yapılır? Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt olabilmek için; a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda yeterli puanı alarak yerleşmiş olmak.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) KAPSAM MADDE 1 - (1) Bu esaslar, Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci

Detaylı

SOCRATES-Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2006 Akademik Yıl 2006/2007 * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış olup, 2006/2007 eğitim öğretim

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato Esası - Amaç MADDE 1 - SE (1) Senato Esasları, Gebze Teknik Üniversitesi enstitüleri

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Özyeğin Üniversitesi nde lisansüstü diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Özyeğin Üniversitesi nde lisansüstü diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28716) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin İpek Üniversitesi nde yer alan lisans

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASINA İLİŞKİN

Detaylı

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Yerel Hibe Programı İlgi Beyan Etme Çağrısı 2015/16 Akademik

Detaylı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- AMAÇ...7 MADDE 2- KAPSAM...7 MADDE 3- DAYANAK......7 MADDE 4- TANIMLAR.....8-9 BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER MADDE 5- TEKNİK ADAMLARIN

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER 1. KİMLER BAŞVURABİLİR?... 4 2. LİSANS

Detaylı

İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesine

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye

Detaylı

Romanya daki hakların Yabancı vatandaşların Romanya da hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgiler

Romanya daki hakların Yabancı vatandaşların Romanya da hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgiler Romanya daki hakların Yabancı vatandaşların Romanya da hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgiler Tercüme - Niculae PASCUȚ tarafından yapılmıştır Bükreş 2014 ISBN: 978-973-0-17015-3 İÇİNDEKİLERİ Romanya

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 0 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 YÖNETMELİK Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2009 2010 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 11 Mart 2009 olacak şekilde, 26 Ocak 2009 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 8 Şubat 2011 olacak şekilde, 12 Kasım 2010 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28740 GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 30 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28806 İnönü Üniversitesinden: YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Unutmayalım +90 312 218 40 00. Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi. Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin,

Unutmayalım +90 312 218 40 00. Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi. Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin, Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi Unutmayalım Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin, Oturma ve çalışma izinlerinizin süresinin, Aracınızın kasko ve sigorta poliçelerinin, Ehliyetinizin

Detaylı