Mart 2005 Cilt:13 No:1 ISSN March 2005 Vol:13 No:1 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mart 2005 Cilt:13 No:1 ISSN 1300-8811 March 2005 Vol:13 No:1 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)"

Transkript

1 Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi Gazi University Kastamonu Education Journal Mart 2005 Cilt:13 No:1 ISSN March 2005 Vol:13 No:1 Eğitim Bilimleri İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Öğretmenlik Uygulamalarında Mikro Öğretim Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi... A.GÜRSES, R.BAYRAK, M.YALÇIN, M.AÇIKYILDIZ, Ç.DOĞAR.1 Sosyal Risk Altındaki Çocuklar, Gençler ve Yaşlılar... B. TÜRKMEN...11 Okulöncesi Eğitim Programlarına Aile Katılımı... F. TEZEL ŞAHİN, N. ÜNVER...23 Davranış Kültürünün Turizme Yansıması: İlişkiler Zinciri... Ö. CAN...31 İlköğretimde Sosyal Becerilerin Gerçekleşme Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma... S. Z. GENÇ...41 Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim... T. ÇALIK, F. SEZGİN...55 Lise Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilere Grupla Öğrenme Yönteminin Kazandırdığı Bilgi ve Beceriler... Ü. ŞİMŞEK, K. DOYMUŞ, N. KIZILOĞLU...67 İlköğretim Okullarında Türkçe Eğitimiyle İlgili Problemler Üzerine Bir Araştırma... Y. KILIÇ...81 Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği)... A. ALTUNÇEKİÇ, S. YAMAN, Ö. KORAY...93 Fen Eğitiminde İlköğretim 6. Sınıflarda Çiçekli Bitkiler Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi... S. AKÇAY, M.AYDOĞDU, H.İ.YILDIRIM, Ö.ŞENSOY İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programına Başlayan Öğrencilerin Lise 2 Matematik Konularındaki Hazır Bulunuşluk Düzeyleri... A. TUNA, A. KAÇAR Matematik Öğretiminde Kendini Gerçekleştirme... C. IŞIK, M. ALBAYRAK, A.S. İPEK Değişken Kavramı Üzerine... Y. DEDE Fen Bilimleri Taşköprü Fidanlığında (Kastamonu) Zarar Yapan Böceklerin Belirlenmesi... E. ÖZCAN, S. ÜNAL Arıtılmış Atık Suların Bazı Çim Türlerinde Tohum Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri... S. ÖZCAN, S. OLUK Sosyal Bilimler Enver Paşa nın Hayatı ve İngiliz Belgelerindeki Düğün Raporu... D. M. BURAK Taşköprü Çevresindeki Köy Meskenlerinin Yerleşme Coğrafyası Bakımından Değerlendirilmesi... E. BAYDİL Hızlı Kentleşme Sürecinde Çevre Sorunları Önemli Boyutlara Ulaşan Şehirlere İlginç Bir Örnek; Ağrı... F. KAYA Ankara Savaşı na Kadar Osmanlı-Candaroğulları Münasebetleri... H. KELEŞ, C. YAKUPOĞLU Atatürk ün Kastamonu Gezisi ve Şapka İnkılâbı... M. S. YILMAZ Türkistan da Açılan Rus Eğitim Müesseselerin Ruslaştırma Siyasetindeki Rolü. M. EGAMBERDİYEV Konya Şehir Yerleşmesinin Selçuklulardan Günümüze Tarihi Araştırması... T. ÖCAL Dil ve Edebiyat Learning English through Cooperation among University First Year Students.A. ŞAHAN The Contribution of Selecting and Evaluating Textbooks to Language Teaching and Learning in EFL Classroom... C. YILMAZ Yapısına Göre İki Halk Hikâyesi... G. KÜÇÜKBASMACI Preparing a More Brain Compatible Classroom for EFL Students in University... S. KÖSE Spor ve Kültür Lise Düzeyindeki Sedanter Erkeklerde Yüksek İrtifada Uygulanan Yoğun İnterval Antrenman Programının Bazı Fizyolojik Parametrelere Etkisi... B. BAYDİL Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

2 Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi Sahibi: Prof. Dr. Kadri YAMAÇ (Rektör) Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. A. Azmi YETİM (Dekan) Editör: Doç. Dr. Ahmet KAÇAR Editör Yardımcısı: Öğr.Gör. Erkan YANARATEŞ Yayın Kurulu: Prof. Dr. A. Azmi YETİM (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Refik TURAN (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Ramazan ÖZEY (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Erdoğan BÜYÜKKASAP (Atatürk Üniversitesi) Bu dergi yılda iki defa yayınlanır. Gazi University Kastamonu Education Journal Owner: Prof. Dr. Kadri YAMAÇ (Rector) General Publishing Manager: Prof. Dr. A. Azmi YETİM (Dean) Editor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet KAÇAR Editor Assistant: Instructor Erkan YANARATEŞ Editorial Board: Prof. Dr. A. Azmi YETİM (Gazi University) Prof. Dr. Refik TURAN (Gazi University) Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET (Gazi University) Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK (Ankara University) Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Karadeniz Technical University) Prof. Dr. Ramazan ÖZEY (Marmara University) Prof. Dr. Erdoğan BÜYÜKKASAP (Atatürk University) This journal is published two times a year. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dekanlığı, KASTAMONU 1 Mart BU SAYIDAKİ MAKALELERİN HAKEMLERİ Prof.Dr. A. Azmi YETİM Gazi Üniv. Doç.Dr. Murat ÖZBAY Gazi Üniv. Prof.Dr. Aydan ERSÖZ Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Ayhan BAYRAK Anadolu Üniv. Prof.Dr. Dursun Ali AKBULUT Ondokuz Mayıs Ü. Yrd.Doç.Dr. B. Ünal İBRET Gazi Üniv. Prof.Dr. E. Semih YALÇIN Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Bekir TÜRKMEN Gazi Üniv. Prof.Dr. Enver KONUKÇU Atatürk Üniv. Yrd.Doç.Dr. Duran AYDINÖZÜ Gazi Üniv. Prof.Dr. Güler ÜLKÜ Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Emin BAYDİL Gazi Üniv. Prof.Dr. H. İbrahim YALIN Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Ersin GÜNGÖRDÜ Gazi Üniv. Prof.Dr. Hasan VURDU Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. F. Ahsen TURAN Gazi Üniv. Prof.Dr. İbrahim ATALAY Dokuz Eylül Üniv. Yrd.Doç.Dr. Hacı SULAK Selçuk Üniv. Prof.Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Hikmet DEVELİ Ondokuz Mayıs Ü. Prof.Dr. Mustafa SAFRAN Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. İskender H. SARIGÖZ Gazi Üniv. Prof.Dr. Mustafa YILMAZ Hacettepe Üniv. Yrd.Doç.Dr. Mehmet SEZEN Gazi Üniv. Prof.Dr. Neriman ARAL Ankara Üniv. Yrd.Doç.Dr. Muammer ERGÜN Gazi Üniv. Prof.Dr. Nezahat GÜÇLÜ Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Muammer NURLU Gazi Üniv. Prof.Dr. Ramazan DİKİCİ Atatürk Üniv. Yrd.Doç.Dr. Muharrem AVCI Gazi Üniv. Prof.Dr. Ramazan ÖZEY Marmara Üniv. Yrd.Doç.Dr. Mustafa SARIKAYA Gazi Üniv. Prof.Dr. Ramazan TEZCAN Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Önder ÇAĞIRAN Gazi Üniv. Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇ Ankara Üniv. Yrd.Doç.Dr. Özden TAŞĞIN Selçuk Üniv. Prof.Dr. Temel ÇALIK Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Paşa Tevfik CEPHE Gazi Üniv. Doç.Dr. Ekrem KADIOĞLU Atatürk Üniv. Yrd.Doç.Dr. Sabri ÜNAL Gazi Üniv. Doç.Dr. Gülsev PAKKAN Hacettepe Üniv. Yrd.Doç.Dr. Süleyman SARIBIYIK Gazi Üniv. Doç.Dr. Mehmet Emin ÖZDEMİR Atatürk Üniv. Dr. Ömer KÜÇÜK Gazi Üniv. ii

3 Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 1-10 ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINDA MİKRO ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Özet Ahmet GÜRSES, Ramis BAYRAK Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi A.B.Dalı, Erzurum. Mehmet YALÇIN, Metin AÇIKYILDIZ Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Bayburt. Çetin DOĞAR Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Erzincan. Bu çalışmada, mikroöğretimin öğretmenlik uygulamalarında karşılaşılan problemlerin belirlenmesi ve çözümlenmesine yönelik olarak kullanımının etkililiği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında okul uygulamaları kapsamında öğretmenlik uygulaması dersine katılan 6 kişilik öğrenci grubunda, video kamerayla kaydedilen 40 ar dakikalık ilk ve son sunumdan oluşan mikroöğretim yöntemi uygulanmıştır. İlk sunumlarda elde edilen kayıtların ikinci sunumlar öncesi grupla kritiği yapılarak, adayın karşılaştığı güçlükler ve eğitim öğretim faaliyetleri açısından eksik kaldığı yönler, alınacak önlemler ve eksikliklerin giderilmesi yönünde nelerin yapılabileceği tartışılmıştır. Bu çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının özellikle ikinci sunumlar sonunda laboratuar ve öğretim teknolojilerinden faydalanma, işlenen kimya konuları ile ilgili temel ilke ve kavramları açıklayabilme, mesleğin gerektirdiği rol ve davranışları sergileme, ünite ve günlük planları yapma gibi davranışları istenilir seviyede yansıtabildiği belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Mikroöğretim, öğretmenlik uygulaması, öğretmen yetiştirme INVESTIGATION OF EFFECTIVENESS OF MICROTEACHING AT PRACTICUM Abstract In this study, it is aimed to determine problems related to using microteaching in teaching applications and to present some solutions. Therefore, it is applied to a-six-student-group who has been attending the teaching application course including the school experience at fall terms. In the applications, the students performances were recorded with video camera for forty minutes containing pre and post presentations by using microteaching method. Comparing the pre presentations to the post presentations, it was discussed that the student teacher facing challenges, some inadequate in the view of instructional activities, precautions and to solve about the problems. Keywords: Microteaching, teaching application, teacher education 1. Giriş Günümüzde gelişmiş ülkeler, gelecekte güçlü ve söz sahibi olmanın ancak fen alanında yetişmiş insanlarla mümkün olabileceği düşüncesiyle fen öğretimine büyük destek vermektedirler. Nitelikli insanların eğitiminde pek çok faktörün etkisi bulunmaktadır. Kuşkusuz bu faktörlerin en önemlilerinden biri de öğretmendir. March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

4 2 A.GÜRSES, Ç.DOĞAR, M.YALÇIN, M.AÇIKYILDIZ,R.BAYRAK Öğretmen, eğitim sürecinde anahtar rol oynar. Öğretmenin, okuldaki rollerinden en önemlisi bilginin öğrenciye kazandırılmasında rehberlik etmektir. Bu rolüyle öğretmen; öğrencisinde istendik davranış değişikliklerini oluşturur, ona iyi ilişkiler kazandırır ve onu becerikli kılar. Ayrıca öğrencisine geçerli değer duygusu kazandırması, disiplincilik, yargıçlık, sırdaşlık gibi roller de öğretmenden beklenir. Öğretmenlerin eğitim sürecinin hedeflerine ve genel prensiplerine inanmaları, bireysel girişim ve yaratıcılığın gelişmesi için hoşgörüye sahip olmaları gerekir. Eğitimin her ögesi öğretmen tarafından düğümlenir ve değerlenir. Öğretmen yetiştirme çok boyutlu ve geniş kapsamlı bir konudur. Öğretmen adaylarının seçimi, hizmet öncesi eğitimi, bir dereceye kadar stajyerlik dönemi ve bu dönemdeki izleme ve değerlendirme çalışmaları, hizmet içi eğitim gibi alt konular ve bunlarla ilgili özellikler tümüyle öğretmen yetiştirme kavramı içine girmektedir (1). Öğretmen yetiştirmede hizmet öncesi eğitim kapsamında yer alan okullardaki öğretmenlik uygulaması çalışmalarının önemi şüphesiz yadsınamaz. Öğretmenlik uygulaması dersi sırasında, öğretmen adayı, gelecekte üstleneceği öğretmenlik rolüne hazırlanmak için çaba gösterir. Bu nedenle öğretmenlik uygulaması, öğretmen adaylarının meslek yaşamları süresince yararlanacakları ilk deneyimlerini kazanmaları açısından önemli bir dönem olarak görülebilir. Eğitimde uygulama çalışmalarının öğretmen adaylarına sağlayacağı katkılar şunlardır: kuramı uygulama olanağı sağlama, çalışmalarını yöneltmek için öğrenciye ihtiyaçlarını ve eksikliklerini görmesine yardım etme, gerçek öğretme-öğrenme durumunu yönetirken öğrenci ile çalışma olanağı sağlamak ve etkin biçimde fonksiyonel olma kabiliyeti geliştirme (1). Diğer taraftan, öğretmenlik uygulamasının bir benzeri olan ve öğretmen adaylarına, öğretmen olma yolunda karşılaşacakları bir çok sorunu tanıtan yapılandırılmış gözlem ve etkinlikler süreci olarak tanımlanan okul deneyimi derslerinin amacı Sands ve arkadaşları (1996) tarafından şu şekilde belirtilmektedir: öğretmen adaylarında, eğitim gördükleri düzeyde öğretmenlik ve değerlendirme yapmak için gereken mesleki yeterliliği oluşturmak, öğrencilerin yaş, yetenek, özel ihtiyaç ve geçmiş birikimlerine öğretmenliklerini etkili bir şekilde uyarlayabilmeleri için öğretmen adaylarını hazırlamak, etkili bir okul ortamına katkıda bulunacak anlayış ve tutumlara sahip profesyonel birer öğretmen olabilmeleri için öğretmen adaylarını hazırlamak. Karamustafaoğlu ve Akdeniz (2002) öğretmenlik uygulaması ile ilgili yaptıkları bir çalışmada, uygulama öğretmenlerinin fizik öğretmeni adaylarına heyecanlarını yenme, mesleği sevme, programda yer alan bütün konuları çok iyi bilme, öğretmenöğrenci ilişkisini ayarlama, öğrenci psikolojisine göre davranma, ön hazırlık yapma, soru hazırlama, sınav öncesi cevap anahtarı hazırlama, öğrencinin dikkatini derse toplama, zamanı ve tahtayı iyi kullanma, olanaklar doğrultusunda laboratuar ve eğitim teknolojisi araçlarını yerinde kullanma, kısmen deney becerisi kazanma ve sınıfta otoriteyi kurma gibi davranışları kazandırmayı amaçladıklarını rapor etmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının fakültede kazandıkları bilgi, beceri ve davranışların uygulama okullarında en iyi şekilde sergilenebilmesi için, laboratuarlarında yeterli ve gerekli araçgereçleri bulunan, tepegöz, epidiyaskop, bilgisayar ve data-show gibi cihazlarla branşa yönelik afiş ve posterlerin duvarlarını süslediği bir teknoloji sınıfı olan, sınıf mevcutları ve bilgi seviyesi yüksek öğrenci grubundan oluşan, fiziki ortamı iyi u- tipi sınıfları ve zengin bir kütüphanesi olan uygulama okuluna, eğitim teknolojisi araçlarını ve laboratuarı kullanma becerisi olan ve derslerinde bu becerilere yer veren, Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

5 Öğretmenlik Uygulamalarında Mikroöğretim Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi 3 adaylarla iletişimi üst düzeyde olan, öğretim yöntem ve tekniklerine hakim, sınıf-içi ölçme ve değerlendirme çalışmalarında adaylara sorumluluk veren deneyimli uygulama öğretmenlerine ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. Mikroöğretim ilk kez 1960 lı yıllarda, öğretmen eğitiminin niteliğini artırmak amacıyla, deneysel programın bir parçası olarak geliştirilmiştir. Mikroöğretim, normal öğrenme ve öğretim süreçlerinin karmaşıklığını basitleştirmeyi amaçlayan bir laboratuar yöntemidir. Mikroöğretim uygulamalarında, öğretmen adaylarına geniş bir deneyim imkanı sunulurken, adayın davranışlarında istendik yönde değişmeyi ve mesleki gelişmeyi sağlayacak ortam, etkinlik ve yaşantıları sağlamak temel amaç olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemde öğretmen yetiştirme, öğretmen adaylarına kişilik kazandırma ve araştırma yeteneklerini geliştirme amaçları güdülür (4-6). Mikroöğretim yöntemi öğretmen adaylarına yeni öğretim stratejilerini planlama ve uygulama konusunda farklı ve yeni imkanlar sunar. Mikroöğretim yöntemi öğretmen davranışları üzerinde yoğunlaşır. Bir öğretmenin başarılı olmasında sahip olduğu bilgi ve becerilerini işe koşabilmesi çok önemlidir. Bu önemden hareketle ortaya çıkan mikroöğretim, öğretmen adaylarının kazandıkları bilgi ve becerileri uygulamaya aktarmalarına, yani kurum ile uygulama arasında köprü kurmalarına yönelik çabalardan birisidir. Mikroöğretimde öğretmen adaylarına, başarısızlık tehlikesi düşük, normal sınıf ortamına göre daha kontrollü bir öğretim ortamı sunularak hizmet öncesi deneyim kazandırılır. Mikroöğretim, teori ile uygulama arasındaki ilişkiyi vurgulayabilme potansiyeline sahip oluşu nedeniyle öğretmenlik mesleğine hazırlıkta önemli bir yer edinmiştir. Öğretmen adayı için amaç, bir konuyu öğretmekten çok, bir tekniği uygulamaktır (7-12). Mikroöğretim uygulamalarında ders süresi kısa tutulmakta (5-20 dakika) ve öğrenci sayısının da az olmasına (4 den az 20 den fazla olmaması) dikkat edilmektedir. Konu bakımından ise, öğretmen adayı, öğretim becerilerinden sadece bir tanesini yerine getirmeye çalışmaktadır. Dersler video kameraya çekilmekte ya da taşınabilir teyplerde kaydedilmektedir. Öğretmen adayı ders bitiminde kendi kendisini izlemekte ve işitmektedir. Aynı zamanda, rehber öğretmenden, öğrencilerden eleştiri ve öneriler almaktadır. Daha sonra o dersteki öğretim becerisini ilk uygulamasına kıyasla ilerletmek için dakikalık bir süre içerisinde hazırlanarak aynı dersi bir başka küçük gruba, aynı süre içinde yeniden vermektedir. Mikroöğretimde seçilmiş davranışın istenilen düzeye gelinceye kadar tekrar edilmesi esas alındığında, mikro dersin kaç kez tekrarlanması gerektiğine rehber öğretmen karar verir (13). Okul uygulamaları içinde yer alan öğretmenlik uygulaması dersinin önemi şüphesiz yadsınamaz. Bu dersin hedeflerinin yerine getirilmesi, öğretmen adaylarının meslek hayatlarının ilk yıllarında karşılaşacakları önemli problemlerin üstesinden gelmelerine yardımcı olacaktır. Bu nedenle; öğretmen adaylarının, bu dersle hatalarını ve eksik yönlerini görmeleri hizmet öncesi eğitimde önemli bir yer tutmaktadır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında bu çalışmada, mikroöğretimin öğretmenlik uygulamalarında karşılaşılan problemlerin belirlenmesi ve çözümlenmesine yönelik olarak kullanımının etkililiği belirlenmeye çalışılmıştır. March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

6 4 A.GÜRSES, Ç.DOĞAR, M.YALÇIN, M.AÇIKYILDIZ,R.BAYRAK 2. Yöntem 2.1. Araştırmanın Örneklemi Bu çalışma, öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında 4+1,5 Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden 6 öğrenciden oluşmaktadır. Bu 6 öğrenci, mevcut uygulama gereği uygulama öğretim elemanının rehberliği için rasgele seçim sonucu belirlenen öğrencilerdir. Çalışma 4 aylık bir süreç içerisinde fakültedeki dersliklerde ve Erzurum Rıfkı Salim Burçak Kız Meslek Lisesinde gerçekleştirilmiştir Uygulama Yöntemi Uygulama, öğretmen adayları tarafından yürütülen iki farklı sunumdan ibaret olup birinci sunumlar sırasında kaydedilen 40 ar dakikalık görüntüler fakültedeki dersliklerde uygulama öğretim elemanı eşliğinde öğretmen adaylarıyla izlenerek değerlendirilmiş ve ikinci sunumlar öncesi eksik ve hatalı yönler tespit edilmeye çalışılmıştır. Değerlendirme süreci sırasında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler ve dikkat edilecek hususlar belirlenmiştir. Uygulama ortamı için öğretmen adayının tepkilerini gözlemlemek amacıyla gerçek sınıf ortamı seçilmiş ve bu sebeple literatürde mikroöğretim yöntemiyle ilgili önerilen uygulama sürelerinin yeterli olmayacağı kanaatine varılmıştır. Bir ders saatinde birden fazla öğretmen adayının öğrencilerde karmaşaya yol açacak şekilde öğretmen rolünü üstlenmesi gerekliliğinden hareketle bu kanaat güçlenmiştir. Gerçek sınıf ortamının seçilmesinde diğer bir etken de uygulama için tercih edilen öğretmenlik uygulaması dersinin sınıf ortamında uygulanması olmuştur. Bu sebeplerden dolayı uygulamada öğretmen adaylarının sadece bir öğretmenlik becerisini sergilemesi yoluna da gidilmemiştir. Uygulamalarda öğretmen adaylarının mikroöğretim yöntemini öğretimde kullanılabilmeleri için Mikroöğretim Yönergesinde YÖK (1997) yöntemde gerçekleştirilen değişiklikler dikkate alınarak bazı uyarlamalar yapılmış ve sırası ile uygulanmıştır Veri Toplama Aracı ve İstatistiksel Analiz Öğretmen adaylarının uygulamalarının sonunda ölçme ve değerlendirme işlemleri için "betimleme-survey yöntemi" kullanılmıştır. Bu yöntem olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu betimlemeye, açıklamaya çalışan araştırmalarda kullanılır (1). Ceyhun ve Karagölge (2002) tarafından kullanılmış olan Mikroöğretimle ilgili değerlendirme formu geliştirilerek, veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Uygulanan form Mikroöğretimin ders aşaması ve Mikroöğretimin sunuş aşaması olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Mikroöğretimin ders aşaması boyutu 12 maddeden ve mikroöğretimin sunuş aşaması boyutu ise 11 maddeden oluşmaktadır. Bilgisayar ortamında SPSS 11,5 programı ile çözümlenen veriler, yüzde olarak gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlar ilişkili/aynı grup t-testi kullanılarak yorumlanmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Veri toplama aracının birinci bölümünde evet (3), kısmen (2) ve hayır (1) dereceleri ve ikinci bölümünde ise iyi (3), tatmin edici (2) ve dikkat gerekli (1) dereceleri kullanılmıştır. Her bir maddeye aday öğretmenler tarafından verilen cevaplar, seçeneklere karşılık gelen derecelerle çarpılarak testin tamamı puanlandırılmıştır. Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

7 Öğretmenlik Uygulamalarında Mikroöğretim Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi 5 Ayrıca sonuçların geçerliği, mikroöğretimin etkililiği hakkında öğretmen adayı öğrencilerden elde edilen kompozisyonlardan sağlanan verilerle karşılaştırılarak test edilmiştir. Bu kompozisyonun analizi de içerik analizi ile sağlanmıştır. 3. Bulgular Mikroöğretim etkinlikleri kapsamında öğretmen adayı öğrencilerin ilk sunumların sonunda anketlere verdikleri cevaplar Tablo 1 de yüzde olarak görülmektedir. Ayrıca mikroöğretimin ilk sunusunun sonunda dersin işlenişi ve sunuş bölümündeki sorulara verilen cevapların yüzdesi Şekil 1 ve Şekil 2 de görülmektedir. Tablo 1. Mikroöğretimle ilgili değerlendirme ve gözlem formu DERS İŞLENİŞİ EVET KISMEN HAYIR (%) (%) (%) Dersin başlangıcı ilgi çekici mi? Üzerinde durulan düşüncelerin neler olduğu açık mı? Üzerinde durulan düşüncelerin sırası açık mı? Dinleyenlere not alma imkanı verildi mi? Sorulardan yararlanıldı mı? Görsel araç gereçlerden yararlanıldı mı? İlgi çekici örnekler verildi mi? Eğitim Teknolojilerinden faydalanıldı mı? Öğrenci seviyesine uygun ders işlendi mi? Sorularla geri bildirim sağlanabildi mi? Özetleme yapıldı mı? Zaman iyi ayarlandı mı? Tablo 1 in devamı SUNUŞ ilk sunu İYİ (%) s c ikinci sunu i s c i TATMİN EDİCİ (%) ilk sunu ikinci sunu s c i DİKKAT GEREKLİ (%) ilk sunu ikinci sunu Sesin şiddeti, derecesi, değişimi, konuşma hızı Duraklamalardan yararlanma Kullanılan dil, dilde akıcılık Dinleyicilerle göz teması Sınıf içi iletişimde seviye gruplarını gözetme Farklı öğretim stratejilerini ve tekniklerini kullanma Öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alma Jest ve mimikler Yüz ifadesi Görsel araç gereçler Heyecan-coşku March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

8 6 A.GÜRSES, Ç.DOĞAR, M.YALÇIN, M.AÇIKYILDIZ,R.BAYRAK CEVAP YÜZDESİ 40 SEÇENEK 20 Hayır Kısmen 0 Evet SORULAR Şekil 1. İlk sunu sonunda dersin işlenişi bölümündeki sorulara verilen cevap yüzdeleri CEVAP YÜZDESİ 40 SEÇENEK 20 Dikkat Gerekli Tatmin Edici İyi SORULAR Şekil 2. İlk sunu sonunda sunuş bölümündeki sorulara verilen cevap yüzdeleri Tablo 1 incelendiğinde; öğretmen adaylarının dersin işlenişi ile ilgili sorulan sorulara verdikleri cevapların çoğunlukla olumsuz nitelikte olması nedeniyle nitelikli bir öğretmenden istenen davranışların görülme ihtimalinin az olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen cevaplar hayır ve kısmen şeklinde yoğunlaşmaktadır. Öğretmen adaylarının ilk sunum sonunda sergilemiş oldukları davranışlar analiz edildiğinde Tablo 1 den görüldüğü gibi dersin başlangıcında öğrencilerin dikkatini çekmede yetersiz oldukları (%97), ders süresince işlenecek düşüncelerin neler olduğunun ve bu düşüncelerin sırasının açık olmadığı (%47), öğrencilere yeterince not alma imkanının verilmediği (%74), ders sırasında sorulardan (%68) ve görsel araç gereçlerden yaralanma durumlarının yetersiz olduğu (%88), ilgi çekici örneklerin gerektiği kadar kullanılmadığı (%94), eğitim teknolojilerinden faydalanılmadığı (%82), öğrenci seviyesine uygun ders işlenmediği (%74), sorularla öğretilen konu hakkında geri bildirim sağlanmadığı (%80), özetlemenin yapılmadığı (%82) ve zamanın iyi Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

9 Öğretmenlik Uygulamalarında Mikroöğretim Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi 7 ayarlanmadığı (%68) tespit edilmiştir. Ayrıca, mikroöğretimin sunuş aşamasında ise, sesin ve konuşma hızının şiddeti, derecesi, değişimi (%77), duraklamalardan yararlanma (%86), kullanılan dil, dilde akıcılık (%53), dinleyicilerle göz teması (%74), sınıf içi iletişimde seviye gruplarını gözetme (%88), farklı öğretim stratejilerini ve tekniklerini kullanma (%97), öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alma (%70), jest ve mimikler (%56), yüz ifadesi (%38), görsel araç gereçler (%34), heyecan-coşku (%86) gibi değerlendirme soruları yönünden öğretmen adaylarının oldukça yetersiz oldukları ilk sunumların puanlamasından elde edilen ortalama ile (68,3) paralel olarak belirlenmiştir CEVAP YÜZDESİ 20 SEÇENEK 10 Hayır Kısmen Evet SORULAR Şekil 3. İkinci sunu sonunda dersin işlenişi bölümündeki sorulara verilen cevap yüzdeleri CEVAP YÜZDESİ 20 SEÇENEK 10 Dikkat Gerekli Tatmin Edici İyi SORULAR Şekil 4. İkinci sunu sonunda sunuş bölümündeki sorulara verilen cevap yüzdeleri March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

10 8 A.GÜRSES, Ç.DOĞAR, M.YALÇIN, M.AÇIKYILDIZ,R.BAYRAK İkinci sunumların sonunda öğretmen adayı öğrencilerin değerlendirme formuna verdikleri cevaplar yine Tablo 1 de yüzde olarak görülmektedir. Mikroöğretimin uygulandığı ikinci sunumların sonunda dersin işlenişi ve sunuş bölümündeki sorulara verilen cevapların yüzdesi Şekil 3 ve Şekil 4 de görülmektedir. Tablo 1 deki anket verilerinden öğretmen adayı öğrencilerin dersin işlenişi ile ilgili sorulan sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde, yaptıkları ilk sunumlara göre belirgin bir farkın ortaya çıktığı yüzde sonuçlardan anlaşılmaktadır. İkinci sunumların sonucunda; dersin başlangıcında öğrencilerin dikkatini çekmede yeterli seviyeye ulaştıkları (%94), ders süresince işlenecek düşüncelerin ve bu düşüncelerin sırasının belirgin hale geldiği (%100), öğrencilere yeterince not alma imkanının verildiği (%100), ders sırasında sorulardan (%100) ve görsel araç gereçlerden yaralanma durumlarının (%100) olumlu yönde geliştiği, ilgi çekici örneklerin verildiği (%82), eğitim teknolojilerinden faydalanıldığı (%89), öğrenci seviyesine uygun ders işlendiği (%100), sorularla işlenen konu hakkında geri bildirim sağlandığı (%100), özetlemenin yapıldığı (%88) ve zamanın iyi ayarlandığı (%100) tespit edilmiştir. Mikroöğretimin sunuş aşamasında ise, sesin ve konuşma hızının, şiddeti, derecesi, değişimi (%100), duraklamalardan yararlanma (%100), kullanılan dil, dilde akıcılık (%100), dinleyicilerle göz teması (%100), sınıf içi iletişimde seviye gruplarını gözetme (%97), farklı öğretim stratejilerini ve tekniklerini kullanma (%94), öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alma (%94), jest ve mimikler (%100), yüz ifadesi (%100), görsel araç gereçler (%97), heyecan-coşku (%100) gibi değerlendirme soruları yönünden öğretmen adaylarının çağdaş öğretmen özelliklerine sahip bir rol üstlenme adına kendilerini geliştirdikleri ikinci sunumların puanlamasından elde edilen ortalamaya da paralel olarak (89,5) belirlenmiştir. Anketlerin puanlanmasıyla elde edilen veriler, ilişkili/aynı grup t-test analizi ile istatistiksel olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 2 de görülmektedir. Analiz sonucunda mikroöğretimin ilk sunumu ile ikinci sunumu arasında p< 0,05 seviyesinde anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Tablo 2. İlişkili/aynı grup t-testi sonuçları Betimsel İstatistik Sonuçları Ortalama Öğrenci Sayısı Std. Sapma Std. Hata ÖN TEST 68, ,89 2,27 SON TEST 89, ,09 1,68 Eş Örneklerin Korelasyonu Öğrenci Sayısı Korelasyon p ÖN TEST & SON TEST 23 0,694 0,000 Eş Test Sonuçları İlişki Farklılıkları t df p Ortalama Std. Sapma Std. Hata ÖNTEST - SONTEST -21,17 7,85 1,63-12, ,000 *p<0,05 Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

11 Öğretmenlik Uygulamalarında Mikroöğretim Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi 9 4. Sonuç Öğretmen adaylarının özellikle ikinci sunumlar sonunda laboratuar ve öğretim teknolojilerinden faydalanma, işlenen kimya konuları ile ilgili temel ilke ve kavramları açıklayabilme, mesleğin gerektirdiği rol ve davranışları sergileme, ders, ünite ve günlük planları yapma gibi davranışları istenilir seviyede yansıtabildiği anlaşılmaktadır. Ancak, uygulama sürecinin ikiden fazla tekrara olanak tanımayacak şekilde kısa olması, uygulama okulunun fiziki imkanlarının yetersizliği ve adayların mezuniyet sonrası mesleğe atanamama korkusu gibi engellerin mesleğe yönelik tutumlarını sergilemelerini olumsuz etkilediğini ve beklenen davranışları gözlenenden daha üst seviyede gerçekleştirmelerine engel olduğunu düşündürmektedir. Öğretmen adaylarının mikroöğretimin etkililiğine ilişkin görüşlerinin yer aldığı kompozisyonların incelenmesi sonucunda başlangıçta videoya kayıtlarının alınmasının onlarda heyecan ve stres oluşturduğu, ancak derse başladıktan sonra bu negatif etkinin azaldığı tespit edilmiştir. Mikroöğretimle ilgili ilk video kayıtlarının değerlendirmesi yapıldıktan sonra öğretmen adaylarının ilk sunumda göze çarpan hatalı ve eksik yönlerini ikinci sunumda sergilememek için özen gösterdikleri ve daha dikkatli oldukları böylece hatalarını telafi etme şansı verildiğinde, mikroöğretimin nitelikli öğretmen davranışları sergilemelerine yardımcı olduğuna kompozisyonlarında yer vermişlerdir. Elde edilen sonuçlarla uyumlu olarak okul uygulamalarının bir veya bir kaç şekilde öğretmen adaylarına mesleki katkı sağladığı literatürde rapor edilmektedir. Bu katkılar: mesleki kararlara dayanak hazırlama, mesleki hazırlığı geliştirme, olgun mesleki gayeler geliştirme, kuramlar ve kavramlarla ilgili anlayışlar geliştirme, kavram ve kuram anlayışını kuvvetlendirme, mesleki tekniklerin uygulanmasında beceriler geliştirme, sezgi ve muhakemeyi geliştirme şeklinde sıralanmaktadır (15:10). Bu açıklamalar ve araştırma bulgularına dayanarak, okul deneyimi uygulamalarında mikroöğretim yönteminin aslında başta öğretmenlik mesleği olmak üzere bütün bölümlere yaygınlaştırılmasının yararlı olacağı söylenebilir. Ancak mikroöğretim yönteminin uygulamalarında aday öğretmenin hazırlanması için en az bir ders saatlik süre sağlanmalıdır. Öğretmen adaylarının fakültede kazanmış olduğu bilgi ve becerileri okul ortamında etkili bir şekilde sergileyebilmeleri için; aday mesleğe konsantre edilmeli, kendisini öğretmen olarak görmeli, uygulama öğretmeniyle uyumlu çalışmalı, fakültedeki derslerde lise kimya müfredatındaki konu ve kavramlara daha fazla yer verilmeli, okul idaresi ve uygulama öğretmenleri adaylara her konuda yardımcı olmalı, onlara geniş materyal ve laboratuar imkanı sunmalı, fakülte adayların okulda yürüttükleri uygulamaları daha fazla ciddiye almalı ve onları düzenli olarak takip etmeli, uygulama öğretmenleri deneyimli olmalı, fakülte-okul işbirliği sağlanmalı, okullar arası işbirliği sağlanarak o an için bir okulda bulunamayan teknolojik ve laboratuar araç-gereçleri diğer okuldan temin edilebilmeli, her uygulama öğretmenine 3 adaydan daha fazla aday verilmemeli, uygulama öğretim elemanı adayı okulda takip etmelidir. March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

12 10 A.GÜRSES, Ç.DOĞAR, M.YALÇIN, M.AÇIKYILDIZ,R.BAYRAK Kaynaklar 1. Oral, B. ve Dağlı, A., Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimine İlişkin Algıları. Çağdaş Eğitim, 254, Sands, D., Özçelik, A. ve Gardner, B., Okullardaki Çalışmalar (Ortaöğretim). Ankara: YÖK/ Dünya Bankası. Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Deneme Basımı. 3. Karamustafaoğlu, O. ve Akdeniz, A. R., Fizik Öğretmen Adaylarının Kazanmaları Beklenen Davranışları Uygulama Okullarında Yansıtabilme Olanakları. V.UFBMEK Bildiri Kitabı, ODTÜ. 4. Oliver, J. S., Using Organized Distractions in Microteaching with Pre- Service Science Teachers. Journal of Science Teacher Education, 4 (6), Vare, J. W., Partnership Contrasts: Microteaching Activity as Two Apprenticeships in Thinking. Journal of Teacher Education, 45 (39), Mellon, E. K. and Dence, J. B., Orientation for Teaching Assistants Using Video recorded Microteaching. Journal of Chemical Education, 48 (10), Madike, F. U., 1980a. Teacher Preparation and Student Achievement: An Experimental Comparison of Microteaching with a Traditional Approach. Journal of Educational Psychology, 72 (6), Kpanja, E., A Study of the Effects of Video Tape Recording in Microteaching Training. British Journal of Educational Technology, 32 (4), Pauline, R. F., Microteaching: An Integral Part of a Science Methods Class. Journal of Science Teacher Education, 4 (1), Ajayi-Dopemu, Y. and Talabi, J. K., The Effects of Videotape Recording on Microteaching Training Techniques for Education Students. Journal of Educational Television, 12 (1), Leith, G. O. M., The Influence of Personality on Learning to Teach: Effects and Delayed Effects of Microteaching. Educational Review, 34 (3), Madike, F. U., 1980b. Teacher Classroom Behavior Involved in Microteaching and Student Achievement: A Regression Study. Journal of Educational Psychology, 72 (2), Demirel, Ö., Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık. 14. Ceyhun, İ. ve Karagölge, Z., Kimya Eğitiminde Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri ile Mikroöğretim. V.UFBMEK Bildiri Kitabı, ODTÜ. 15. Alkan, C., Öğretmenlik Uygulamaları El Kitabı. Ankara Yargıçoğlu Matbaası, Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

13 Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi SOSYAL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR, GENÇLER VE YAŞLILAR Bekir TÜRKMEN Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kastamonu. Özet Bu çalışmada; Sosyal Hizmetlerin tanımı, Türk tarihinde kimsesiz çocuk,genç ve yaşlılara verilen hizmetler, bugünkü durum, yasal çerçeve, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. THE CHILDREN, YOUNGSTERS AND ELDERS UNDER SOCIAL RISK Abstract In this study, the definition of the Social Services, the services provided for children, youth and elders without families and protection are mentioned as well as the current situation, the legal environment and problems and the solutions. Giriş Sosyal hizmetlere bir bütünlük içinde bakıldığı zaman kamu refahı hizmetlerinin bir parçası olduğu görülür. Anayasamızın 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin sosyal devlet olduğuna dair bağlayıcı hüküm yer almaktadır. Bu hüküm Devlete; bireylerinin ihtiyaçlarını sağlaması, fakirlik ve eşitsizlikleri asgariye indirmesi, vatandaşlarının insan onuruna uygun yaşayabilmesi ve yarın endişelerinin azaltılması için gerekli önlemleri alması ve hizmetleri vermesi sorumluluğunu yüklemektedir. Sosyal Hizmetler; günlük hayatta kullanılan veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının diğer birimler içine yerleştiremediği hizmet alanları için kullandığı terimden farklı olarak spesifik ve mesleki bir anlam içermektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu nun da benimsediği Sosyal Hizmetler ; kişi ve ailelerin kendi bünye ve şartlarından doğan ve kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal problemlerinin önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü, ifade etmektedir. Sosyal hizmetler, sosyal yardım hizmetleri, sosyal güvenlik ve sigorta hizmetleri ile kişi ve aileye yönelik hizmetler, sonuçları itibariyle sosyal adaletin sağlanmasına yönelik hizmetlerdir. March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

14 12 Bekir TÜRKMEN Sosyal Hizmetlerin Tarihi Geçmişi Batı daki Türk Tarihinin ünlü uzmanlarından Leen Cahun Başka milletlerin aksine olarak Türklerde halkı besleyen, giydiren ve nakdi yardımda bulunan (harçlık veren) hakandır. Onlarda vergi demek, halkın genel masrafı demektir. Eğer hakan artık yurttaşlarının gelirlerini sağlayamayacak duruma gelirse, onlara izin verir Onlar da gidip nafakalarını başka bir hakanın bayrağı altında ararlar. Türk hakanının gece uyumaması ve gündüz dinlenmemesi, yalnız fakirleri besleyip, giydirmek için değildir. O Türk ün şöhreti ve milletin şan ve şerefi için gece-gündüz çalışmış ve çarpışmıştır. ( 1 ) Milattan Önce 1280 yılında Etilerin çocuk koruma ile ilgili ilk vakfı kurduğunu, M.Ö 12. Asırda da Uygurlar tarafından benzer nitelikte ikinci vakfın kurulduğunu görüyoruz. Sümer ve Hun devletlerinin de Moğol istilasına kadar benzer çalışmalar yaptığını ve vakıflar marifetiyle hizmetler verdiğini biliyoruz.( 2 ) Moğol istila, tahrip ve kıtallerinden kaçan Necmeddin Razi Kayseri ye gelir ve Sultan Alaeddin in hizmetine girer. Bu münasebetle müslümanlar emniyet, asayiş ve huzuru Selçuklu hanedanının mübarek sancağının gölgesinde bulurlar. Bu dindar padişahlar zamanında yapılan medreseler, hanekâhlar, kervansaraylar, hastaneler ve diğer hayır müesseseleri hiçbir devirde vücuda getirilmemiş; alimlere, zahidlere ve halka gösterilen himaye ve şefkat, girişilen gazalar ve kazanılan zaferler hiçbir zamanda vuku bulmamıştır. ( 3 ) Sosyal yardımlaşma, iş bölümü, işbirliği, paylaşma, meslek edinme, meslek ahlakı ve toplumsallaşma açılarından ahilik, lonca ve yaren uygulamalarından söz etmek gerekir. Bu çerçevede Anadolu nun nasıl Türkleşip İslamlaştığını hatırlayabiliriz. Tarih Kılıç Arslan ın tabeasına baba şefkatiyle muamele ettiğine, hür fikirli ve açık görüşlü bir hükümdar olduğuna şehadet etmektedir.( 4 ) Bu nedenle Devlet baba anlayışı Türk devlet geleneği ile doğrudan ilişkilidir. Osmanlı Devleti ndeki sosyal hizmetler Selçuklu devrinin devamı niteliğindedir. İlk Osmanlı tarih yazarlarından Neşri Osman Gazi gayet salih, müslüman kişiydi ve adetiydi kim üç günde bir taam pişirip fukarayı ve sülehayı cem edip taam ederdi ve yakıncaklarını giydirip donatırdı, dul ve avretlere daima sadaka verirdi ( 5 ). Zekattan başka, sosyal yardım teşkilatı şeklinde vakıfları görmekteyiz. Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından yurdumuza gönderilen Miss Hersey in söylediği şu sözler çok anlamlıdır. Burada ömrümün sonuna kadar otursam, her gün yeni yeni birçok şeyler öğreneceğime şüphe yok. Dünyanın hiçbir yerinde bu konular bu kadar işlenmemiştir. Sosyal yardım ve sosyal sigorta sınırlarını aşan ve bugünkü anlamı ile sosyal güvenlik ve sosyal refah hizmetlerini birleştiren vakıfların gördüğü hizmetler; Eğitim-öğretim, sanatkültür, sağlık, spor, sosyal hizmetler (Hayatı korumak, kurtarmak, güzelleştirmek, sosyal bünyeyi geliştirmek ve sarsıntılardan korumak... maksadını gözeten çeşitli yardımlaşma ve dayanışma tezahürleri.), ulaştırma, iktisat, milli savunma, hayratın tamiri-ihyası ve diyanî İ.Hakkı Danişmend; Garb Menbalarına Göre Eski Türk Demokrasisi, İstanbul, 1964, s.13 Bekir Türkmen; Cumhuriyet Döneminde Sosyal Hizmetler ve Sosyal Hizmet Müesseselei, Türk İnkılâp Tarihi Ens., Ankara, 1987, Basılmamış Doktora Tezi, s.2-3 Osman Turan; Selçuklular Zamanında Türkiye (l ), İstanbul, 1971, s.392 Bekir Türkmen; y.a.g.e., s.5 Aydın Taneri; Türk Devlet Geleneği, Dün-Bugün, Ankara, 1981, s.235 Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

15 Sosyal Risk Altındaki Çocuklar, Gençler ve Yaşlılar 13 hizmetler. Halim Baki Kunter vakıflar yolu ile yapılan sosyal ve iktisadi tesisleri; camiler, mescidler, namazgahlar, mektepler, medreseler, kütüphaneler, dergahlar, darüşşifa ve hastaneler, aşevleri, kervansaraylar, çeşmeler, su yolları ve tesisleri, yollar, köprüler, deniz fenerleri, kale ve istihkamlar, spor saha ve tesisleri, mesireler, dul ve yetim evleri, emzirme ve büyütme yuvaları, kışın tehlikelerle dolu olan yüksek dağlarda ve geçitlerde can kurtarma istasyonları mesabesinde barınaklar şeklinde sıralamaktadır. Bu tesislerle kış aylarında kuşların beslenmesinden, hasta ve garip leyleklerin bakım ve tedavisine, bayram günlerinde şehir ve kasabalarda top atılarak çocukların sevindirilmesine, halkın neşe ve sevincinin arttırılmasına, evlatlıkların hırpalanıp azarlanmaması için kırdıkları kap ve kacağın tazmin edilmesine, yoksul kızlara çeyiz verilmesine, düğünlerinin yapılmasına; çalışamayacak kadar yaşlanan sanat erbabı ve işçilere yardım için fonlar tahsis edilmesi gibi hizmetler vakıflar yoluyla uygulanmıştır.( 6 ) Somut bir örnek olması bakımından Fatih İmâret-i vakfiyeleri üzerinde durulabilir. Bu vakfiyeler, İstanbul un Bizanslılar zamanındaki binalarını, çarşı ve pazarlarını, abidelerini anlamak için emsalsiz vesika ve uygulamalardır. Bu vakfiyelerin gelirleri ile muhtaç çocuklara yemek dağıtıldığını, okul kütüphane ve sıbyan okulları açıldığını buralarda fakir, kimsesiz çocukların bakım ve eğitimlerinin sağlandığını bilmekteyiz. Kapalıçarşıdaki esnaf çıraklarını din farkı gözetmeksizin okutmak ve babasız fakir çocuklara eğitim vermek gayesi ile açılan ve ders araçlarının bedava verildiği Darüşşafaka da bir sosyal hizmet müessesesidir. Fiiliyata geçmese bile yönetim anlayışındaki duyarlılığa örnek olmak üzere Dârülhayr-i Âli üzerinde de durulabilir. 6 yaşında yetim bir çocuk; okumak-yazmak ve bir sanat öğrenmek üzere kendisinin bir mektebe verilmesini bir arzuhalle padişahtan (II.Abdulhamid den) istemiş, padişah bu yaştaki Müslüman ve Türk çocuklarının barındırılıp okutulması, hayatlarını kazandıracak sanat ve meslekleri öğretecek bir müessesenin mevcut olmayışını ve halbuki Müslim ve Türk olmayan unsurların bu yolda birçok müesseseleri bulunduğunu görerek İslam ve Türk çocukları için de böyle bir müessesenin yapılması esbabının teminini Bâb-ı Âli ye emretmiştir. Maarif Salnamesi nin 4.Cildinde okulun yer aldığını, binasını ve yöneticilerini (Müdür- Haydar-i Zade İbrahim Efendi) gördüğümüz halde açılamamıştır. Buradaki Âli sıfatı tahsilin derecesini değil, müessesenin hükümdara mensubiyetini ifade etmektedir Osmanlı nın l.cihan Harbi ne girmesi, harbin getirdiği sefalet, açlık, istilaya uğrayan yerlerdeki çocukların himayesinin zarureti Dârüleytâmı doğurmuştur. Bilhassa şark vilayetlerindeki binlerce erkek ve kız çocuğunun bakımı, eğitimi ve bir meslek edindirilmesi için İngiliz, Fransız, Rus ve İtalyanların bıraktığı mektep ve müesseselere el konulup bunlar dârüleytâm yapılmıştır. Bu devrin dârüleytâmlarını mali bakımdan desteklemek üzere de Evladı Şüheda Vergisi konulmuştur. Kazım Karabekir Paşa Sivas ve doğu illerinde yaptığı tespit ve değerlendirmelere bağlı olarak gerekli önlemleri almış ve hizmetlerde bulunmuştur. İsmet Paşa Karabekir in bu hizmetlerinden dolayı mağrur olduğunu ifade etmiştir. Küçük Mecmua da Gökalp tarafından yayınlanan Diyarbekir Dârüleytamı nın Sünnet İlahisi nin Başlangıç Kısmı ( 7 ) : 6 7 Taner Karahasanoğlu; Türkiye de Sosyal Güvenlik Çıkmazı, İstanbul, 1973, s.39 M.Kaplan, İ.Enginün, B.Emil, N.Birinci, A.Uçman; Devrin Yazarlarının Kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, C.II, İstanbul, 1981, s.1020 March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

16 14 Bekir TÜRKMEN İlâhi! Sen yetimleri seversin, Öksüzlere anne, bize pedersin; Susuz ölen şehitlere kevsersin... Sen ümitsiz bırakmazsın şehidi: Her şehidin bir yetimde ümidi.. Bir taşına feda olup her biri Kurtardılar Edirne yi, İzmir i Ölü biziz. Onlar arşta hep diri: Onlar senin didarını görürler Habibini gülzârını görürler. İlâhi! Sen mümkün ettin muhâli Avrupa ya alkışlattın hilâli Başımızdan eksik etme Kemal i. Anadolu da teşekkül eden Milli Hükümet dârüleytâmları Maarif Vekaleti nden alarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı nın sorumluluğuna vermiştir. Tıbbi ve Psikiyatrik vakaların bakım ve tedavilerinin gerçekleştirildiği Bîmârhâne ler, Zamanın şart ve imkanlarına göre ocak veya soba ile ısıtılan, yiyeceklerin pişirilip muhtaçlara yedirildiği, ilaç verilip nekahatin sağlandığı Tâbhâne ler, Pratiğe ve gözleme dayanan, sağlıkla ilgili bilgiler veren hastaları tedavi eden, zaman zaman Dârüssıhhi, Dârülafiye, Dârürraha, Dârültıb, Bimaristan, Bîmarhane, Tâbhane, Nekahathane ve sonunda hastane adını alan Dârüşşifa lar, Misafirhane anlamına gelen Mihmânhane ler, Ve Osmanlı dan günümüze hizmetlerini sürdüren ve halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı olan Dârülaceze de birer sosyal hizmet müessesesidir. Dârülaceze; fakir ve düşkün kimselerin, çocukların, engelli kadın ve erkeklerin dilenmesini önlemek ve bunları topluma kazandırmak için kurulmuştur.1895 te çıkarılan Dârülaceze İç Tüzüğünün II. Faslı nda sokaklarda yatıp kalkan, dilenen, kudretsiz kişilerin zaptiye veya polis tarafından tatlılıkla incitilmeden toplanması emredilmektedir. Bu hüküm insana verilen değer ve beşeri ilişkiler açısından oldukça manidardır.( 8 ) Çocuk Esirgeme Kurumu (Himâye-i Etfal Cemiyeti) I.Dünya Savaşı sonrasında yürütülen Milli Mücadele sırasında Atatürk ün binlerce, onbinlerce Türk çocuğunu kurtaran ve toplumumuzun geleceğini güvenli hale getiren spesifik olarak iki uygulamadan bahsedilebilir. Bunlardan birincisi; toplumun yarını demek olan çocuklarla ilgili olarak 10 Haziran 1921 tarihinde Türkiye deki korunmaya muhtaç çocukların tamamını içeren ve merkezinin Ankara da olmasını istediği Himâye-i Etfal Cemiyeti yani Çocuk Esirgeme Kurumu nun açılması direktifini vermiş ve konuyu yakından izlemiştir. Merkezi Ankara da olmak üzere ihyaen tesis tarihi 8 Bekir Türkmen; a.g.e., s.90 Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

17 Sosyal Risk Altındaki Çocuklar, Gençler ve Yaşlılar dir. Atatürk, Milli Mücadele nin çetin şartları içinde bundan 15 gün sora da Maarif Kongresi ni toplamıştır.( 9 ) Mütevazı bir odada kurulan Himâye-i Etfal Cemiyeti nin bağlı kuruluş sayısı 15 yılda 189 a çıkmıştır. Bu süre içindeki hizmetler, ana kucağı uygulamalarından süt damlası uygulamalarına kadar kayıt altındadır. Bu kurumdan yardım alanların sayısı 1922 de 2334 iken 1937 de lere ulaşmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar bununla kalmamış, 1949 ve 1957 yıllarında korunmaya muhtaç çocukları koruma kanunları çıkarılmıştır. Görüldüğü gibi toplumumuz ve onu işler hale getiren devlet bu çocuklara daima kucak açmıştır. Korunmaya muhtaç çocukları; dinî yönden mimlemenin, onları küçücük yaşta mahkûm etmenin, bilim, din ve insaf ölçüleriyle bağdaşmadığını vurgulamakta yarar vardır. Kaldı ki bu çocuklar İslâm Dini ne göre dünyaya tertemiz gelmektedir. İslâm da kimsenin günahkâr olarak doğduğu kabul edilmez.( 10 ) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Korunmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri, belediyeler, il özel idareleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyelerinde oldukça dağınık olan kamu sosyal hizmet uygulamaları, tarihinde kabul edilen 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile planların hedefleri doğrultusunda tek çatı altında toplanmıştır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 81 ildeki; il sosyal hizmet müdürlükleri, 84 çocuk yuvası, 107 yetiştirme yurdu, 63 huzurevi, 13 kreş ve gündüz bakımevi, 54 bakım ve rehabilitasyon merkezi, 58 toplum merkezi, 31 çocuk ve gençlik merkezi ve 4 yaşlı danışma merkezi marifetiyle sosyal hizmet vermektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu nun 2000 yılı verileri dikkate alındığında; Çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, kreş ve gündüz bakımevi, rehabilitasyon merkezi, koruyucu aile ve evlat edinme yoluyla hizmet verdiği insan sayısı dir. Hizmet veren personel sayısı ise dir çocuğa 1 personel düşmektedir. ( 11 ) Yeme, içme, barınma, ısınma, aydınlanma, giysi, iletişim, tefrişat v.b. giderlerin de buna eklendiği düşünüldüğünde çok pahalı bir bakım ve eğitim uygulaması ortaya çıkmaktadır. Çocuk Yuvaları ve Çocukların Korunması 2828 Sayılı Kanun a göre Korumaya muhtaç çocuk; Beden, ruh ve ahlâk gelişmeleri tehlikede olup; Ana ve babasız, Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen, Bekir Türkmen; Atatürk ün Eğitime Verdiği Önem, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XV, Temmuz 1999, Sayı:44, s.701 Bekir Türkmen; Korunmaya Muhtaç Çocukların Eğitimi, Türk Yurdu, Cilt l0, Sayı:32, s.36 D.İ.E., Türkiye İstatistik Yıllığı, 2001, s.225 March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

18 16 Bekir TÜRKMEN Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş dilencilik, alkollü içkiler veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuktur. Bizim tarihimizdeki korumaya muhtaç çocuklarla ilgili müessese, hizmet ve uygulamalar konusu üzerinde geniş olarak durmuştuk. Şimdi ise bu hizmetler; çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk merkezleri, koruyucu aile ve evlat edinme yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bizim devlet geleneğimiz ve dinimiz bize bu konuda duyarlı olmamız gerektiğini gösteriyor. Kur an-ı Kerim de (Nisa S.Ayet:10) Yetimlerin mallarını zulmen (haksız olarak) yiyenler karınlarına ancak bir ateş yerler ve yakında alevli ateşe gireceklerdir. ( 12 ) (Duha S.Ayet 9-10) Sakın yetime kahretme. Sâili azarlama, (Mâûn S.Ayet 1-3) Ceza ve hesap gününü yalan sayanı görüp bildin mi? Öyle bir kimsedir ki, öksüzü iter, hor görür, ihmal eder, yoksulu doyurmak için başkalarını da teşvik etmez. ( 13 ) Peygamber Efendimiz Ben ve yetimin işlerini deruhte eden kimse, Cennet te şöylece beraber bulunacağız, buyurdular ve şehadet parmağı ile orta parmağını işaret ettiler. ( 14 ) Yaşlı Refahı ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Bilindiği gibi bu hizmetler de; huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, yaşlı danışma merkezleri, belediye, vakıf ve gerçek kişilere ait huzurevleri aracılığı ile verilmektedir. Anayasamızın 61. Maddesinde sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler sayılırken 3. Fıkrasında da Yaşlıların devletçe korunacağı hükmü yer almaktadır. Türk devlet geleneğine bağlı olarak hizmet devleti ve devlet baba uygulamaları üzerinde de kısaca durmuştuk. 1 Aralık 1921 de Atatürk; Millete efendilik yoktur, hadimlik vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. demek suretiyle millete hizmet etmenin önemini vurgulamış ve Milletten çok şey talep etmemeliyiz. Hizmet edenler namus vazifelerini ifa etmiş olmaktan başka bir şey yapmamışlardır. Demek suretiyle hizmetin elinde yetki ve makam olanlar için bir namus borcu, millet için de bir hak olduğuna işaret etmiştir. ( 15 ) Yine M.Kemal in Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur. değerlendirmesi unutulmamalıdır. Yaşlılık hemen hepimizin idrak edeceği bir gelişim dönemidir. Yaşlılar daha önceki hayat dönemlerinde toplumsal hayata ve ülke ekonomisine az veya çok katkıda bulunmuş saygıya layık insanlardır. Yaşlılıkta fizyolojik bakımdan gerilemeler olduğu gibi zihinsel ve sosyal bakımdan da gerilemeler olmaktadır. Renk kaybı, yüksek frekanslı sesleri duyma güçlükleri, dokunma duyusundaki gerilemeler, koku ve tad almayla ilgili sorun ve gerilemelerden söz edilebilir. Öğrenmeye daha çok zaman ayırmaları gerekmektedir. Bunlara bağlı olarak gelir ve iş kaybı da söz konusudur A.Fikri Yavuz; Kur an-ı Kerîm ve Meali Âlisi, Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık, İstanbul, s.85 Riyazüssalihin ve Tercemesi; 1.Cilt, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1972, s.305 Riyazüssalihin ve Tercemesi; a.g.e., s.308 Bekir Türkmen; Yaşlı Refahı ve Eğitim İlişkileri, Türk Yurdu, C.10, Sayı:35, s.40 Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

19 Sosyal Risk Altındaki Çocuklar, Gençler ve Yaşlılar 17 Sorular ve Sorunlar Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili olarak; Oldukça pahalı bir bakım ve eğitimin söz konusu olduğu ve sonucundan yeterince emin olamadığımız müessese bakımı uygulaması devam etmelimidir? Adı üzerinde yetiştirme yurtları ve yuvalarda; yetiştiren yönetici, yetiştiren sosyal çalışmacı, yetiştiren öğretmen, yetiştiren psikolog, yetiştiren anne ve bakıcı v.b. nitelikli personel istihdam edebili yomuyuz? Yetiştiren olarak nitelediğimiz ve istihdam ettiğimiz personel eski, modası geçmiş yaklaşımlarla mı yoksa çağın ve çocukların gelişimsel özelliklerini dikkate alarak mı hizmet veriyorlar? Personel; birlikte öğrenme ve birlikte kazanma becerisi gösterebiliyor mu? Çocukların, psiko-sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor muyuz? Çocukların, kişilik gelişimleri için yeterli katkıyı sağlayabiliyor muyuz? Koyucu aile ve evlat edinme uygulamaları bu haliyle mi kalmalı, yoksa geliştirilmeli midir? Maddi yoksunluk içinde olan aileleri; çocuklarının bakım ve eğitimini baz alarak maddi yönden mi destekleyelim? Soru listesi uzatılabilir. Şunu unutmamak gerekir ki; Öğrenme şans eseri başardığınız bir şey değildir. Gayretle aranmalı ve özenle yapılmalıdır. (Abigail Adams, 1780), ( 16 ) Yaşlılara Götürülen Hizmetlerle İlgili Olarak; Demokratik hedefler ve uygulamalar konusunda daha etkin bir şekilde yaşlılardan nasıl yararlanalım? Yaşlıları gelişimsel kayıpları konusunda bilinçli hale nasıl getirelim? Yetişkinleri, yaşlılık dönemine nasıl hazırlayalım? Yaşlanan nüfusu iş hayatında mı tutalım? Yaşlı huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerini mi arttıralım? İhtiyaç duyan yaşlılara evde bakım projesi mi uygulayalım? Yaşlı ve muhtaç olanların ailelerini mi destekleyelim? Soru listesi burada da uzatılabilir. Hz.Peygamber Ana ve babaların ihtiyarlık zamanlarında bunlardan birine veya her ikisine yetişipte (bunlara layık olduğu hürmette bulunmadıklarından dolayı)cennet e giremeyen kimsenin burnu yerde sürünsün, diye üç kez tekrarlamıştır., Yine Peygamberimiz, Abdullah b.amr b.el-âs a hitaben, Anne ve babandan hayatta bulunanlar varmı diye sorup evet cevabı alınca Allah tan ecir bekliyormusun? Buyurdu. O: Evet, dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz; Öyleyse ana ve babana dön, onlara iyi bak, buyurdu.( 17 ) 16 Chip R.Bell; Yetiştiren Yöneticiler, KalDer Yayınları, No:19, İstanbul, 1998, s.26 March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

20 18 Bekir TÜRKMEN Kimsesiz; bakım ve eğitime muhtaç çocuk, genç ve yaşlılarla ilgili bazı soru ve sorunları tespit ettik. Bu sorun ve sorulara doğru cevap almak için ehliyetli, liyakatli, sosyal hizmetler alanına vakıf, akademik yeterliği olan, yetiştiren yöneticilere ihtiyaç vardır. Aksi Tutum ve uygulamalar; Türk devlet geleneğine, Sosyal devlet ve sosyal refah ilkelerine, modern yönetim ve ihtisasa saygı anlayışına aykırı olacaktır. Allah Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? sorusunu keyfilikleri önlemek için sormaktadır. Güncel Sorun; Sokak Çocukları Türkmen e göre; Zorunlu eğitim veya orta öğretim çağında olup da çalıştırılan veya çalışmak zorunda olan çocuklar, Zorunlu ihtiyaçlarını çöp toplayarak ve dilenerek karşılamaya çalışan çocuklar, Sokakta çalıştırılan (boyacı, tartıcı, oto temizlikçileri, simitçi) çocuklar, Parçalanmış veya kriz halindeki aile çocukları, Sokak çeteleri, Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olanlar veya böyle bir aileye mensup olanlar, Ailesi tarafından istismar edilen çocuklar, Çok çocuklu aile çocuklarından ailenin kontrol alanı dışına çıkan çocuklar, sokak çocukları olarak nitelenebilir.( 18 ) Olası Nedenler ve Çözüm Önerileri 1. Aileden Kaynaklanan Sorunlar Bakım, sevgi ve şefkat ihtiyacı yeterince çocuk, genç ve yaşlılara verilememekte, bu üyeler kendilerini birincil, samimi, himayeci niteliğe sahip olması gereken sıcak aile ortamının dışında bulmaktadırlar. Aradığı maddi ve manevi mutluluğu ailede bulamayanlar kendilerini sokakta, köprü altlarında, kahvehane v.b. yerlerde bulmaktadırlar. Aile kamu refahı programlarıyla yeterince desteklenememektedir. Sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmek suretiyle sorunlu insanlar için çekicilik özelliği azalmaktadır. a) Kusurlu Aile Tutumları: Rollerine hazır olmayan, ailenin işlevleri ve öneminden habersiz üyelerin kurduğu aileler kendi sorunlarını kendisi yaratır. Çocuk bakıcılığı rolüne yeterince hazır olmayan aileler üyelerinin sevgi ve şefkat ihtiyacını karşılayamaz. Sevgi ve şefkat ihtiyacı yeterince karşılanamayan çocuklar; anne, baba ve kardeşlerden zamanla kopmaktadır. Bu ihtiyaçlarına cevap bulduğunu sandığı ortamları tercih etmeye başlamaktadır. Bunda; istenmeyen çocuk olma, aşırı koruyuculuk, baskı, dayak, tehdit, kovma, aşağılama, oyun çağındaki çocukları oyundan yoksun bırakma gibi uygulamalar etkili olmaktadır. Ailelerin kimi kez bunları çocuklarının iyiliği için yapılması gereken şeyler olarak algıladığını görürüz Riyazüssalihin ve Tercemesi; a.g.e., s.350, 354 Bekir Türkmen; Sokak Çocukları ve Eğitim, Milli Eğitim, Sayı:135, Ankara, 1997, s.42 Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

Mart 2004 Cilt:12 No:1 ISSN 1300-8811 March 2004 Vol:12 No:1 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Mart 2004 Cilt:12 No:1 ISSN 1300-8811 March 2004 Vol:12 No:1 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi Gazi University Kastamonu Education Journal Mart 2004 Cilt:12 No:1 ISSN 1300-8811 March 2004 Vol:12 No:1 Eğitim Bilimleri İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Okul Öncesi Dönemde

Detaylı

T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Đlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Programı

T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Đlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Programı T.C Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Đlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı 8.SINIF T.C. ĐNKILÂP TARĐHĐ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSĐ KAVRAMLARININ

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999) iii T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞREİM ANA BİLİM DALI SBE-YL-2007-0007 MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999) HAZIRLAYAN Derya TAN TEZ DANIŞMANI Yrd.

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Düriye GİLİK GÜLEÇ Yüksek

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 45. Sayı Nisan 2015 / Number 45 July 2015

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 45. Sayı Nisan 2015 / Number 45 July 2015 SOKAK ÇOCUKLARI PROBLEMİ VE BU PROBLEME YÖNELİK UYGULANAN POLİTİKALAR (TÜRKİYE HİNDİSTAN ÖRNEĞİ) Sami ŞENER, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, sami.sener@medeniyet.edu.tr.

Detaylı

International Journal of Early Childhood Education Research

International Journal of Early Childhood Education Research VOLUME 3, ISSUE 7, A RALIK 2014 International Journal of Early Childhood Education 1 Editor in Chief Riza Ulker, Zirve University, Turkey Editorial Board Members Wendy Whitesell, Penn State University,

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SİNAN UĞRAŞ BEDEN EĞİTİMİ VE

Detaylı

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ Uzaktan Eğitim Yayını No 2009-004.2 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler EDĐTÖR Y. Doç. Dr. Eyup ĐZCĐ BÖLÜM YAZARI Y. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ve ÖZELLİKLERİ

Detaylı

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SBE-YL-2007-0005 CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 T. C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ Arş. Gör. M. Halit KORKUSUZ Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY Prof. Dr. Emin MEMİŞ Prof. Dr. Yavuz KAPLAN Prof. Dr. M.

Detaylı

ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ISSN 1300-9672 SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel H a k e m l i D e r g i (Refereed Journal) Yıl (Year): 2006/1 Sayı

Detaylı

EVALUATING THE COUNCILS OF NATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE

EVALUATING THE COUNCILS OF NATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ- ÖĞRETİMİ ÇERÇEVESİNDE MİLLİ EĞİTİM ŞURALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATING THE COUNCILS OF NATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AND

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Projesi Uygulaması Olarak Sosyal Hayata Katılım: Engelsiz Yaşam

Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Projesi Uygulaması Olarak Sosyal Hayata Katılım: Engelsiz Yaşam Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Projesi Uygulaması Olarak Sosyal Hayata Katılım: Engelsiz Yaşam A Social Responsibility Project Implementation for Local Governments Human Resource Development: Unimpeded

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HASTANELERDE ÇALIŞAN KURUM EV İDARESİ PERSONELİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRMELERİ Nevres Yelda GÜVEN EV EKONOMİSİ ANABİLİM

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ BİLİM DALI ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU/Sosyal Hizmet Uzmanı. SHÇEK İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

SOSYAL HİZMET TARİHİ: OSMANLI DEVLETİ NDE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

SOSYAL HİZMET TARİHİ: OSMANLI DEVLETİ NDE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI SOSYAL HİZMET TARİHİ: OSMANLI DEVLETİ NDE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Zeki Karataş, Öğr. Gör. / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

VAK AYA DAYALI ÖĞRETİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ EFFECTIVENESS OF CASE BASED CURRICULUM

VAK AYA DAYALI ÖĞRETİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ EFFECTIVENESS OF CASE BASED CURRICULUM VAK AYA DAYALI ÖĞRETİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ EFFECTIVENESS OF CASE BASED CURRICULUM Suzan Beyza KAPTI Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Eğitim Bilimleri Anabilim

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı