Mart 2005 Cilt:13 No:1 ISSN March 2005 Vol:13 No:1 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mart 2005 Cilt:13 No:1 ISSN 1300-8811 March 2005 Vol:13 No:1 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)"

Transkript

1 Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi Gazi University Kastamonu Education Journal Mart 2005 Cilt:13 No:1 ISSN March 2005 Vol:13 No:1 Eğitim Bilimleri İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Öğretmenlik Uygulamalarında Mikro Öğretim Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi... A.GÜRSES, R.BAYRAK, M.YALÇIN, M.AÇIKYILDIZ, Ç.DOĞAR.1 Sosyal Risk Altındaki Çocuklar, Gençler ve Yaşlılar... B. TÜRKMEN...11 Okulöncesi Eğitim Programlarına Aile Katılımı... F. TEZEL ŞAHİN, N. ÜNVER...23 Davranış Kültürünün Turizme Yansıması: İlişkiler Zinciri... Ö. CAN...31 İlköğretimde Sosyal Becerilerin Gerçekleşme Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma... S. Z. GENÇ...41 Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim... T. ÇALIK, F. SEZGİN...55 Lise Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilere Grupla Öğrenme Yönteminin Kazandırdığı Bilgi ve Beceriler... Ü. ŞİMŞEK, K. DOYMUŞ, N. KIZILOĞLU...67 İlköğretim Okullarında Türkçe Eğitimiyle İlgili Problemler Üzerine Bir Araştırma... Y. KILIÇ...81 Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği)... A. ALTUNÇEKİÇ, S. YAMAN, Ö. KORAY...93 Fen Eğitiminde İlköğretim 6. Sınıflarda Çiçekli Bitkiler Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi... S. AKÇAY, M.AYDOĞDU, H.İ.YILDIRIM, Ö.ŞENSOY İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programına Başlayan Öğrencilerin Lise 2 Matematik Konularındaki Hazır Bulunuşluk Düzeyleri... A. TUNA, A. KAÇAR Matematik Öğretiminde Kendini Gerçekleştirme... C. IŞIK, M. ALBAYRAK, A.S. İPEK Değişken Kavramı Üzerine... Y. DEDE Fen Bilimleri Taşköprü Fidanlığında (Kastamonu) Zarar Yapan Böceklerin Belirlenmesi... E. ÖZCAN, S. ÜNAL Arıtılmış Atık Suların Bazı Çim Türlerinde Tohum Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri... S. ÖZCAN, S. OLUK Sosyal Bilimler Enver Paşa nın Hayatı ve İngiliz Belgelerindeki Düğün Raporu... D. M. BURAK Taşköprü Çevresindeki Köy Meskenlerinin Yerleşme Coğrafyası Bakımından Değerlendirilmesi... E. BAYDİL Hızlı Kentleşme Sürecinde Çevre Sorunları Önemli Boyutlara Ulaşan Şehirlere İlginç Bir Örnek; Ağrı... F. KAYA Ankara Savaşı na Kadar Osmanlı-Candaroğulları Münasebetleri... H. KELEŞ, C. YAKUPOĞLU Atatürk ün Kastamonu Gezisi ve Şapka İnkılâbı... M. S. YILMAZ Türkistan da Açılan Rus Eğitim Müesseselerin Ruslaştırma Siyasetindeki Rolü. M. EGAMBERDİYEV Konya Şehir Yerleşmesinin Selçuklulardan Günümüze Tarihi Araştırması... T. ÖCAL Dil ve Edebiyat Learning English through Cooperation among University First Year Students.A. ŞAHAN The Contribution of Selecting and Evaluating Textbooks to Language Teaching and Learning in EFL Classroom... C. YILMAZ Yapısına Göre İki Halk Hikâyesi... G. KÜÇÜKBASMACI Preparing a More Brain Compatible Classroom for EFL Students in University... S. KÖSE Spor ve Kültür Lise Düzeyindeki Sedanter Erkeklerde Yüksek İrtifada Uygulanan Yoğun İnterval Antrenman Programının Bazı Fizyolojik Parametrelere Etkisi... B. BAYDİL Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

2 Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi Sahibi: Prof. Dr. Kadri YAMAÇ (Rektör) Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. A. Azmi YETİM (Dekan) Editör: Doç. Dr. Ahmet KAÇAR Editör Yardımcısı: Öğr.Gör. Erkan YANARATEŞ Yayın Kurulu: Prof. Dr. A. Azmi YETİM (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Refik TURAN (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Ramazan ÖZEY (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Erdoğan BÜYÜKKASAP (Atatürk Üniversitesi) Bu dergi yılda iki defa yayınlanır. Gazi University Kastamonu Education Journal Owner: Prof. Dr. Kadri YAMAÇ (Rector) General Publishing Manager: Prof. Dr. A. Azmi YETİM (Dean) Editor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet KAÇAR Editor Assistant: Instructor Erkan YANARATEŞ Editorial Board: Prof. Dr. A. Azmi YETİM (Gazi University) Prof. Dr. Refik TURAN (Gazi University) Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET (Gazi University) Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK (Ankara University) Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Karadeniz Technical University) Prof. Dr. Ramazan ÖZEY (Marmara University) Prof. Dr. Erdoğan BÜYÜKKASAP (Atatürk University) This journal is published two times a year. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dekanlığı, KASTAMONU 1 Mart BU SAYIDAKİ MAKALELERİN HAKEMLERİ Prof.Dr. A. Azmi YETİM Gazi Üniv. Doç.Dr. Murat ÖZBAY Gazi Üniv. Prof.Dr. Aydan ERSÖZ Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Ayhan BAYRAK Anadolu Üniv. Prof.Dr. Dursun Ali AKBULUT Ondokuz Mayıs Ü. Yrd.Doç.Dr. B. Ünal İBRET Gazi Üniv. Prof.Dr. E. Semih YALÇIN Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Bekir TÜRKMEN Gazi Üniv. Prof.Dr. Enver KONUKÇU Atatürk Üniv. Yrd.Doç.Dr. Duran AYDINÖZÜ Gazi Üniv. Prof.Dr. Güler ÜLKÜ Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Emin BAYDİL Gazi Üniv. Prof.Dr. H. İbrahim YALIN Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Ersin GÜNGÖRDÜ Gazi Üniv. Prof.Dr. Hasan VURDU Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. F. Ahsen TURAN Gazi Üniv. Prof.Dr. İbrahim ATALAY Dokuz Eylül Üniv. Yrd.Doç.Dr. Hacı SULAK Selçuk Üniv. Prof.Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Hikmet DEVELİ Ondokuz Mayıs Ü. Prof.Dr. Mustafa SAFRAN Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. İskender H. SARIGÖZ Gazi Üniv. Prof.Dr. Mustafa YILMAZ Hacettepe Üniv. Yrd.Doç.Dr. Mehmet SEZEN Gazi Üniv. Prof.Dr. Neriman ARAL Ankara Üniv. Yrd.Doç.Dr. Muammer ERGÜN Gazi Üniv. Prof.Dr. Nezahat GÜÇLÜ Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Muammer NURLU Gazi Üniv. Prof.Dr. Ramazan DİKİCİ Atatürk Üniv. Yrd.Doç.Dr. Muharrem AVCI Gazi Üniv. Prof.Dr. Ramazan ÖZEY Marmara Üniv. Yrd.Doç.Dr. Mustafa SARIKAYA Gazi Üniv. Prof.Dr. Ramazan TEZCAN Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Önder ÇAĞIRAN Gazi Üniv. Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇ Ankara Üniv. Yrd.Doç.Dr. Özden TAŞĞIN Selçuk Üniv. Prof.Dr. Temel ÇALIK Gazi Üniv. Yrd.Doç.Dr. Paşa Tevfik CEPHE Gazi Üniv. Doç.Dr. Ekrem KADIOĞLU Atatürk Üniv. Yrd.Doç.Dr. Sabri ÜNAL Gazi Üniv. Doç.Dr. Gülsev PAKKAN Hacettepe Üniv. Yrd.Doç.Dr. Süleyman SARIBIYIK Gazi Üniv. Doç.Dr. Mehmet Emin ÖZDEMİR Atatürk Üniv. Dr. Ömer KÜÇÜK Gazi Üniv. ii

3 Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 1-10 ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINDA MİKRO ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Özet Ahmet GÜRSES, Ramis BAYRAK Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi A.B.Dalı, Erzurum. Mehmet YALÇIN, Metin AÇIKYILDIZ Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Bayburt. Çetin DOĞAR Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Erzincan. Bu çalışmada, mikroöğretimin öğretmenlik uygulamalarında karşılaşılan problemlerin belirlenmesi ve çözümlenmesine yönelik olarak kullanımının etkililiği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında okul uygulamaları kapsamında öğretmenlik uygulaması dersine katılan 6 kişilik öğrenci grubunda, video kamerayla kaydedilen 40 ar dakikalık ilk ve son sunumdan oluşan mikroöğretim yöntemi uygulanmıştır. İlk sunumlarda elde edilen kayıtların ikinci sunumlar öncesi grupla kritiği yapılarak, adayın karşılaştığı güçlükler ve eğitim öğretim faaliyetleri açısından eksik kaldığı yönler, alınacak önlemler ve eksikliklerin giderilmesi yönünde nelerin yapılabileceği tartışılmıştır. Bu çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının özellikle ikinci sunumlar sonunda laboratuar ve öğretim teknolojilerinden faydalanma, işlenen kimya konuları ile ilgili temel ilke ve kavramları açıklayabilme, mesleğin gerektirdiği rol ve davranışları sergileme, ünite ve günlük planları yapma gibi davranışları istenilir seviyede yansıtabildiği belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Mikroöğretim, öğretmenlik uygulaması, öğretmen yetiştirme INVESTIGATION OF EFFECTIVENESS OF MICROTEACHING AT PRACTICUM Abstract In this study, it is aimed to determine problems related to using microteaching in teaching applications and to present some solutions. Therefore, it is applied to a-six-student-group who has been attending the teaching application course including the school experience at fall terms. In the applications, the students performances were recorded with video camera for forty minutes containing pre and post presentations by using microteaching method. Comparing the pre presentations to the post presentations, it was discussed that the student teacher facing challenges, some inadequate in the view of instructional activities, precautions and to solve about the problems. Keywords: Microteaching, teaching application, teacher education 1. Giriş Günümüzde gelişmiş ülkeler, gelecekte güçlü ve söz sahibi olmanın ancak fen alanında yetişmiş insanlarla mümkün olabileceği düşüncesiyle fen öğretimine büyük destek vermektedirler. Nitelikli insanların eğitiminde pek çok faktörün etkisi bulunmaktadır. Kuşkusuz bu faktörlerin en önemlilerinden biri de öğretmendir. March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

4 2 A.GÜRSES, Ç.DOĞAR, M.YALÇIN, M.AÇIKYILDIZ,R.BAYRAK Öğretmen, eğitim sürecinde anahtar rol oynar. Öğretmenin, okuldaki rollerinden en önemlisi bilginin öğrenciye kazandırılmasında rehberlik etmektir. Bu rolüyle öğretmen; öğrencisinde istendik davranış değişikliklerini oluşturur, ona iyi ilişkiler kazandırır ve onu becerikli kılar. Ayrıca öğrencisine geçerli değer duygusu kazandırması, disiplincilik, yargıçlık, sırdaşlık gibi roller de öğretmenden beklenir. Öğretmenlerin eğitim sürecinin hedeflerine ve genel prensiplerine inanmaları, bireysel girişim ve yaratıcılığın gelişmesi için hoşgörüye sahip olmaları gerekir. Eğitimin her ögesi öğretmen tarafından düğümlenir ve değerlenir. Öğretmen yetiştirme çok boyutlu ve geniş kapsamlı bir konudur. Öğretmen adaylarının seçimi, hizmet öncesi eğitimi, bir dereceye kadar stajyerlik dönemi ve bu dönemdeki izleme ve değerlendirme çalışmaları, hizmet içi eğitim gibi alt konular ve bunlarla ilgili özellikler tümüyle öğretmen yetiştirme kavramı içine girmektedir (1). Öğretmen yetiştirmede hizmet öncesi eğitim kapsamında yer alan okullardaki öğretmenlik uygulaması çalışmalarının önemi şüphesiz yadsınamaz. Öğretmenlik uygulaması dersi sırasında, öğretmen adayı, gelecekte üstleneceği öğretmenlik rolüne hazırlanmak için çaba gösterir. Bu nedenle öğretmenlik uygulaması, öğretmen adaylarının meslek yaşamları süresince yararlanacakları ilk deneyimlerini kazanmaları açısından önemli bir dönem olarak görülebilir. Eğitimde uygulama çalışmalarının öğretmen adaylarına sağlayacağı katkılar şunlardır: kuramı uygulama olanağı sağlama, çalışmalarını yöneltmek için öğrenciye ihtiyaçlarını ve eksikliklerini görmesine yardım etme, gerçek öğretme-öğrenme durumunu yönetirken öğrenci ile çalışma olanağı sağlamak ve etkin biçimde fonksiyonel olma kabiliyeti geliştirme (1). Diğer taraftan, öğretmenlik uygulamasının bir benzeri olan ve öğretmen adaylarına, öğretmen olma yolunda karşılaşacakları bir çok sorunu tanıtan yapılandırılmış gözlem ve etkinlikler süreci olarak tanımlanan okul deneyimi derslerinin amacı Sands ve arkadaşları (1996) tarafından şu şekilde belirtilmektedir: öğretmen adaylarında, eğitim gördükleri düzeyde öğretmenlik ve değerlendirme yapmak için gereken mesleki yeterliliği oluşturmak, öğrencilerin yaş, yetenek, özel ihtiyaç ve geçmiş birikimlerine öğretmenliklerini etkili bir şekilde uyarlayabilmeleri için öğretmen adaylarını hazırlamak, etkili bir okul ortamına katkıda bulunacak anlayış ve tutumlara sahip profesyonel birer öğretmen olabilmeleri için öğretmen adaylarını hazırlamak. Karamustafaoğlu ve Akdeniz (2002) öğretmenlik uygulaması ile ilgili yaptıkları bir çalışmada, uygulama öğretmenlerinin fizik öğretmeni adaylarına heyecanlarını yenme, mesleği sevme, programda yer alan bütün konuları çok iyi bilme, öğretmenöğrenci ilişkisini ayarlama, öğrenci psikolojisine göre davranma, ön hazırlık yapma, soru hazırlama, sınav öncesi cevap anahtarı hazırlama, öğrencinin dikkatini derse toplama, zamanı ve tahtayı iyi kullanma, olanaklar doğrultusunda laboratuar ve eğitim teknolojisi araçlarını yerinde kullanma, kısmen deney becerisi kazanma ve sınıfta otoriteyi kurma gibi davranışları kazandırmayı amaçladıklarını rapor etmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının fakültede kazandıkları bilgi, beceri ve davranışların uygulama okullarında en iyi şekilde sergilenebilmesi için, laboratuarlarında yeterli ve gerekli araçgereçleri bulunan, tepegöz, epidiyaskop, bilgisayar ve data-show gibi cihazlarla branşa yönelik afiş ve posterlerin duvarlarını süslediği bir teknoloji sınıfı olan, sınıf mevcutları ve bilgi seviyesi yüksek öğrenci grubundan oluşan, fiziki ortamı iyi u- tipi sınıfları ve zengin bir kütüphanesi olan uygulama okuluna, eğitim teknolojisi araçlarını ve laboratuarı kullanma becerisi olan ve derslerinde bu becerilere yer veren, Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

5 Öğretmenlik Uygulamalarında Mikroöğretim Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi 3 adaylarla iletişimi üst düzeyde olan, öğretim yöntem ve tekniklerine hakim, sınıf-içi ölçme ve değerlendirme çalışmalarında adaylara sorumluluk veren deneyimli uygulama öğretmenlerine ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. Mikroöğretim ilk kez 1960 lı yıllarda, öğretmen eğitiminin niteliğini artırmak amacıyla, deneysel programın bir parçası olarak geliştirilmiştir. Mikroöğretim, normal öğrenme ve öğretim süreçlerinin karmaşıklığını basitleştirmeyi amaçlayan bir laboratuar yöntemidir. Mikroöğretim uygulamalarında, öğretmen adaylarına geniş bir deneyim imkanı sunulurken, adayın davranışlarında istendik yönde değişmeyi ve mesleki gelişmeyi sağlayacak ortam, etkinlik ve yaşantıları sağlamak temel amaç olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemde öğretmen yetiştirme, öğretmen adaylarına kişilik kazandırma ve araştırma yeteneklerini geliştirme amaçları güdülür (4-6). Mikroöğretim yöntemi öğretmen adaylarına yeni öğretim stratejilerini planlama ve uygulama konusunda farklı ve yeni imkanlar sunar. Mikroöğretim yöntemi öğretmen davranışları üzerinde yoğunlaşır. Bir öğretmenin başarılı olmasında sahip olduğu bilgi ve becerilerini işe koşabilmesi çok önemlidir. Bu önemden hareketle ortaya çıkan mikroöğretim, öğretmen adaylarının kazandıkları bilgi ve becerileri uygulamaya aktarmalarına, yani kurum ile uygulama arasında köprü kurmalarına yönelik çabalardan birisidir. Mikroöğretimde öğretmen adaylarına, başarısızlık tehlikesi düşük, normal sınıf ortamına göre daha kontrollü bir öğretim ortamı sunularak hizmet öncesi deneyim kazandırılır. Mikroöğretim, teori ile uygulama arasındaki ilişkiyi vurgulayabilme potansiyeline sahip oluşu nedeniyle öğretmenlik mesleğine hazırlıkta önemli bir yer edinmiştir. Öğretmen adayı için amaç, bir konuyu öğretmekten çok, bir tekniği uygulamaktır (7-12). Mikroöğretim uygulamalarında ders süresi kısa tutulmakta (5-20 dakika) ve öğrenci sayısının da az olmasına (4 den az 20 den fazla olmaması) dikkat edilmektedir. Konu bakımından ise, öğretmen adayı, öğretim becerilerinden sadece bir tanesini yerine getirmeye çalışmaktadır. Dersler video kameraya çekilmekte ya da taşınabilir teyplerde kaydedilmektedir. Öğretmen adayı ders bitiminde kendi kendisini izlemekte ve işitmektedir. Aynı zamanda, rehber öğretmenden, öğrencilerden eleştiri ve öneriler almaktadır. Daha sonra o dersteki öğretim becerisini ilk uygulamasına kıyasla ilerletmek için dakikalık bir süre içerisinde hazırlanarak aynı dersi bir başka küçük gruba, aynı süre içinde yeniden vermektedir. Mikroöğretimde seçilmiş davranışın istenilen düzeye gelinceye kadar tekrar edilmesi esas alındığında, mikro dersin kaç kez tekrarlanması gerektiğine rehber öğretmen karar verir (13). Okul uygulamaları içinde yer alan öğretmenlik uygulaması dersinin önemi şüphesiz yadsınamaz. Bu dersin hedeflerinin yerine getirilmesi, öğretmen adaylarının meslek hayatlarının ilk yıllarında karşılaşacakları önemli problemlerin üstesinden gelmelerine yardımcı olacaktır. Bu nedenle; öğretmen adaylarının, bu dersle hatalarını ve eksik yönlerini görmeleri hizmet öncesi eğitimde önemli bir yer tutmaktadır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında bu çalışmada, mikroöğretimin öğretmenlik uygulamalarında karşılaşılan problemlerin belirlenmesi ve çözümlenmesine yönelik olarak kullanımının etkililiği belirlenmeye çalışılmıştır. March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

6 4 A.GÜRSES, Ç.DOĞAR, M.YALÇIN, M.AÇIKYILDIZ,R.BAYRAK 2. Yöntem 2.1. Araştırmanın Örneklemi Bu çalışma, öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında 4+1,5 Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden 6 öğrenciden oluşmaktadır. Bu 6 öğrenci, mevcut uygulama gereği uygulama öğretim elemanının rehberliği için rasgele seçim sonucu belirlenen öğrencilerdir. Çalışma 4 aylık bir süreç içerisinde fakültedeki dersliklerde ve Erzurum Rıfkı Salim Burçak Kız Meslek Lisesinde gerçekleştirilmiştir Uygulama Yöntemi Uygulama, öğretmen adayları tarafından yürütülen iki farklı sunumdan ibaret olup birinci sunumlar sırasında kaydedilen 40 ar dakikalık görüntüler fakültedeki dersliklerde uygulama öğretim elemanı eşliğinde öğretmen adaylarıyla izlenerek değerlendirilmiş ve ikinci sunumlar öncesi eksik ve hatalı yönler tespit edilmeye çalışılmıştır. Değerlendirme süreci sırasında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler ve dikkat edilecek hususlar belirlenmiştir. Uygulama ortamı için öğretmen adayının tepkilerini gözlemlemek amacıyla gerçek sınıf ortamı seçilmiş ve bu sebeple literatürde mikroöğretim yöntemiyle ilgili önerilen uygulama sürelerinin yeterli olmayacağı kanaatine varılmıştır. Bir ders saatinde birden fazla öğretmen adayının öğrencilerde karmaşaya yol açacak şekilde öğretmen rolünü üstlenmesi gerekliliğinden hareketle bu kanaat güçlenmiştir. Gerçek sınıf ortamının seçilmesinde diğer bir etken de uygulama için tercih edilen öğretmenlik uygulaması dersinin sınıf ortamında uygulanması olmuştur. Bu sebeplerden dolayı uygulamada öğretmen adaylarının sadece bir öğretmenlik becerisini sergilemesi yoluna da gidilmemiştir. Uygulamalarda öğretmen adaylarının mikroöğretim yöntemini öğretimde kullanılabilmeleri için Mikroöğretim Yönergesinde YÖK (1997) yöntemde gerçekleştirilen değişiklikler dikkate alınarak bazı uyarlamalar yapılmış ve sırası ile uygulanmıştır Veri Toplama Aracı ve İstatistiksel Analiz Öğretmen adaylarının uygulamalarının sonunda ölçme ve değerlendirme işlemleri için "betimleme-survey yöntemi" kullanılmıştır. Bu yöntem olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu betimlemeye, açıklamaya çalışan araştırmalarda kullanılır (1). Ceyhun ve Karagölge (2002) tarafından kullanılmış olan Mikroöğretimle ilgili değerlendirme formu geliştirilerek, veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Uygulanan form Mikroöğretimin ders aşaması ve Mikroöğretimin sunuş aşaması olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Mikroöğretimin ders aşaması boyutu 12 maddeden ve mikroöğretimin sunuş aşaması boyutu ise 11 maddeden oluşmaktadır. Bilgisayar ortamında SPSS 11,5 programı ile çözümlenen veriler, yüzde olarak gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlar ilişkili/aynı grup t-testi kullanılarak yorumlanmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Veri toplama aracının birinci bölümünde evet (3), kısmen (2) ve hayır (1) dereceleri ve ikinci bölümünde ise iyi (3), tatmin edici (2) ve dikkat gerekli (1) dereceleri kullanılmıştır. Her bir maddeye aday öğretmenler tarafından verilen cevaplar, seçeneklere karşılık gelen derecelerle çarpılarak testin tamamı puanlandırılmıştır. Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

7 Öğretmenlik Uygulamalarında Mikroöğretim Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi 5 Ayrıca sonuçların geçerliği, mikroöğretimin etkililiği hakkında öğretmen adayı öğrencilerden elde edilen kompozisyonlardan sağlanan verilerle karşılaştırılarak test edilmiştir. Bu kompozisyonun analizi de içerik analizi ile sağlanmıştır. 3. Bulgular Mikroöğretim etkinlikleri kapsamında öğretmen adayı öğrencilerin ilk sunumların sonunda anketlere verdikleri cevaplar Tablo 1 de yüzde olarak görülmektedir. Ayrıca mikroöğretimin ilk sunusunun sonunda dersin işlenişi ve sunuş bölümündeki sorulara verilen cevapların yüzdesi Şekil 1 ve Şekil 2 de görülmektedir. Tablo 1. Mikroöğretimle ilgili değerlendirme ve gözlem formu DERS İŞLENİŞİ EVET KISMEN HAYIR (%) (%) (%) Dersin başlangıcı ilgi çekici mi? Üzerinde durulan düşüncelerin neler olduğu açık mı? Üzerinde durulan düşüncelerin sırası açık mı? Dinleyenlere not alma imkanı verildi mi? Sorulardan yararlanıldı mı? Görsel araç gereçlerden yararlanıldı mı? İlgi çekici örnekler verildi mi? Eğitim Teknolojilerinden faydalanıldı mı? Öğrenci seviyesine uygun ders işlendi mi? Sorularla geri bildirim sağlanabildi mi? Özetleme yapıldı mı? Zaman iyi ayarlandı mı? Tablo 1 in devamı SUNUŞ ilk sunu İYİ (%) s c ikinci sunu i s c i TATMİN EDİCİ (%) ilk sunu ikinci sunu s c i DİKKAT GEREKLİ (%) ilk sunu ikinci sunu Sesin şiddeti, derecesi, değişimi, konuşma hızı Duraklamalardan yararlanma Kullanılan dil, dilde akıcılık Dinleyicilerle göz teması Sınıf içi iletişimde seviye gruplarını gözetme Farklı öğretim stratejilerini ve tekniklerini kullanma Öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alma Jest ve mimikler Yüz ifadesi Görsel araç gereçler Heyecan-coşku March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

8 6 A.GÜRSES, Ç.DOĞAR, M.YALÇIN, M.AÇIKYILDIZ,R.BAYRAK CEVAP YÜZDESİ 40 SEÇENEK 20 Hayır Kısmen 0 Evet SORULAR Şekil 1. İlk sunu sonunda dersin işlenişi bölümündeki sorulara verilen cevap yüzdeleri CEVAP YÜZDESİ 40 SEÇENEK 20 Dikkat Gerekli Tatmin Edici İyi SORULAR Şekil 2. İlk sunu sonunda sunuş bölümündeki sorulara verilen cevap yüzdeleri Tablo 1 incelendiğinde; öğretmen adaylarının dersin işlenişi ile ilgili sorulan sorulara verdikleri cevapların çoğunlukla olumsuz nitelikte olması nedeniyle nitelikli bir öğretmenden istenen davranışların görülme ihtimalinin az olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen cevaplar hayır ve kısmen şeklinde yoğunlaşmaktadır. Öğretmen adaylarının ilk sunum sonunda sergilemiş oldukları davranışlar analiz edildiğinde Tablo 1 den görüldüğü gibi dersin başlangıcında öğrencilerin dikkatini çekmede yetersiz oldukları (%97), ders süresince işlenecek düşüncelerin neler olduğunun ve bu düşüncelerin sırasının açık olmadığı (%47), öğrencilere yeterince not alma imkanının verilmediği (%74), ders sırasında sorulardan (%68) ve görsel araç gereçlerden yaralanma durumlarının yetersiz olduğu (%88), ilgi çekici örneklerin gerektiği kadar kullanılmadığı (%94), eğitim teknolojilerinden faydalanılmadığı (%82), öğrenci seviyesine uygun ders işlenmediği (%74), sorularla öğretilen konu hakkında geri bildirim sağlanmadığı (%80), özetlemenin yapılmadığı (%82) ve zamanın iyi Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

9 Öğretmenlik Uygulamalarında Mikroöğretim Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi 7 ayarlanmadığı (%68) tespit edilmiştir. Ayrıca, mikroöğretimin sunuş aşamasında ise, sesin ve konuşma hızının şiddeti, derecesi, değişimi (%77), duraklamalardan yararlanma (%86), kullanılan dil, dilde akıcılık (%53), dinleyicilerle göz teması (%74), sınıf içi iletişimde seviye gruplarını gözetme (%88), farklı öğretim stratejilerini ve tekniklerini kullanma (%97), öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alma (%70), jest ve mimikler (%56), yüz ifadesi (%38), görsel araç gereçler (%34), heyecan-coşku (%86) gibi değerlendirme soruları yönünden öğretmen adaylarının oldukça yetersiz oldukları ilk sunumların puanlamasından elde edilen ortalama ile (68,3) paralel olarak belirlenmiştir CEVAP YÜZDESİ 20 SEÇENEK 10 Hayır Kısmen Evet SORULAR Şekil 3. İkinci sunu sonunda dersin işlenişi bölümündeki sorulara verilen cevap yüzdeleri CEVAP YÜZDESİ 20 SEÇENEK 10 Dikkat Gerekli Tatmin Edici İyi SORULAR Şekil 4. İkinci sunu sonunda sunuş bölümündeki sorulara verilen cevap yüzdeleri March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

10 8 A.GÜRSES, Ç.DOĞAR, M.YALÇIN, M.AÇIKYILDIZ,R.BAYRAK İkinci sunumların sonunda öğretmen adayı öğrencilerin değerlendirme formuna verdikleri cevaplar yine Tablo 1 de yüzde olarak görülmektedir. Mikroöğretimin uygulandığı ikinci sunumların sonunda dersin işlenişi ve sunuş bölümündeki sorulara verilen cevapların yüzdesi Şekil 3 ve Şekil 4 de görülmektedir. Tablo 1 deki anket verilerinden öğretmen adayı öğrencilerin dersin işlenişi ile ilgili sorulan sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde, yaptıkları ilk sunumlara göre belirgin bir farkın ortaya çıktığı yüzde sonuçlardan anlaşılmaktadır. İkinci sunumların sonucunda; dersin başlangıcında öğrencilerin dikkatini çekmede yeterli seviyeye ulaştıkları (%94), ders süresince işlenecek düşüncelerin ve bu düşüncelerin sırasının belirgin hale geldiği (%100), öğrencilere yeterince not alma imkanının verildiği (%100), ders sırasında sorulardan (%100) ve görsel araç gereçlerden yaralanma durumlarının (%100) olumlu yönde geliştiği, ilgi çekici örneklerin verildiği (%82), eğitim teknolojilerinden faydalanıldığı (%89), öğrenci seviyesine uygun ders işlendiği (%100), sorularla işlenen konu hakkında geri bildirim sağlandığı (%100), özetlemenin yapıldığı (%88) ve zamanın iyi ayarlandığı (%100) tespit edilmiştir. Mikroöğretimin sunuş aşamasında ise, sesin ve konuşma hızının, şiddeti, derecesi, değişimi (%100), duraklamalardan yararlanma (%100), kullanılan dil, dilde akıcılık (%100), dinleyicilerle göz teması (%100), sınıf içi iletişimde seviye gruplarını gözetme (%97), farklı öğretim stratejilerini ve tekniklerini kullanma (%94), öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alma (%94), jest ve mimikler (%100), yüz ifadesi (%100), görsel araç gereçler (%97), heyecan-coşku (%100) gibi değerlendirme soruları yönünden öğretmen adaylarının çağdaş öğretmen özelliklerine sahip bir rol üstlenme adına kendilerini geliştirdikleri ikinci sunumların puanlamasından elde edilen ortalamaya da paralel olarak (89,5) belirlenmiştir. Anketlerin puanlanmasıyla elde edilen veriler, ilişkili/aynı grup t-test analizi ile istatistiksel olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 2 de görülmektedir. Analiz sonucunda mikroöğretimin ilk sunumu ile ikinci sunumu arasında p< 0,05 seviyesinde anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Tablo 2. İlişkili/aynı grup t-testi sonuçları Betimsel İstatistik Sonuçları Ortalama Öğrenci Sayısı Std. Sapma Std. Hata ÖN TEST 68, ,89 2,27 SON TEST 89, ,09 1,68 Eş Örneklerin Korelasyonu Öğrenci Sayısı Korelasyon p ÖN TEST & SON TEST 23 0,694 0,000 Eş Test Sonuçları İlişki Farklılıkları t df p Ortalama Std. Sapma Std. Hata ÖNTEST - SONTEST -21,17 7,85 1,63-12, ,000 *p<0,05 Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

11 Öğretmenlik Uygulamalarında Mikroöğretim Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi 9 4. Sonuç Öğretmen adaylarının özellikle ikinci sunumlar sonunda laboratuar ve öğretim teknolojilerinden faydalanma, işlenen kimya konuları ile ilgili temel ilke ve kavramları açıklayabilme, mesleğin gerektirdiği rol ve davranışları sergileme, ders, ünite ve günlük planları yapma gibi davranışları istenilir seviyede yansıtabildiği anlaşılmaktadır. Ancak, uygulama sürecinin ikiden fazla tekrara olanak tanımayacak şekilde kısa olması, uygulama okulunun fiziki imkanlarının yetersizliği ve adayların mezuniyet sonrası mesleğe atanamama korkusu gibi engellerin mesleğe yönelik tutumlarını sergilemelerini olumsuz etkilediğini ve beklenen davranışları gözlenenden daha üst seviyede gerçekleştirmelerine engel olduğunu düşündürmektedir. Öğretmen adaylarının mikroöğretimin etkililiğine ilişkin görüşlerinin yer aldığı kompozisyonların incelenmesi sonucunda başlangıçta videoya kayıtlarının alınmasının onlarda heyecan ve stres oluşturduğu, ancak derse başladıktan sonra bu negatif etkinin azaldığı tespit edilmiştir. Mikroöğretimle ilgili ilk video kayıtlarının değerlendirmesi yapıldıktan sonra öğretmen adaylarının ilk sunumda göze çarpan hatalı ve eksik yönlerini ikinci sunumda sergilememek için özen gösterdikleri ve daha dikkatli oldukları böylece hatalarını telafi etme şansı verildiğinde, mikroöğretimin nitelikli öğretmen davranışları sergilemelerine yardımcı olduğuna kompozisyonlarında yer vermişlerdir. Elde edilen sonuçlarla uyumlu olarak okul uygulamalarının bir veya bir kaç şekilde öğretmen adaylarına mesleki katkı sağladığı literatürde rapor edilmektedir. Bu katkılar: mesleki kararlara dayanak hazırlama, mesleki hazırlığı geliştirme, olgun mesleki gayeler geliştirme, kuramlar ve kavramlarla ilgili anlayışlar geliştirme, kavram ve kuram anlayışını kuvvetlendirme, mesleki tekniklerin uygulanmasında beceriler geliştirme, sezgi ve muhakemeyi geliştirme şeklinde sıralanmaktadır (15:10). Bu açıklamalar ve araştırma bulgularına dayanarak, okul deneyimi uygulamalarında mikroöğretim yönteminin aslında başta öğretmenlik mesleği olmak üzere bütün bölümlere yaygınlaştırılmasının yararlı olacağı söylenebilir. Ancak mikroöğretim yönteminin uygulamalarında aday öğretmenin hazırlanması için en az bir ders saatlik süre sağlanmalıdır. Öğretmen adaylarının fakültede kazanmış olduğu bilgi ve becerileri okul ortamında etkili bir şekilde sergileyebilmeleri için; aday mesleğe konsantre edilmeli, kendisini öğretmen olarak görmeli, uygulama öğretmeniyle uyumlu çalışmalı, fakültedeki derslerde lise kimya müfredatındaki konu ve kavramlara daha fazla yer verilmeli, okul idaresi ve uygulama öğretmenleri adaylara her konuda yardımcı olmalı, onlara geniş materyal ve laboratuar imkanı sunmalı, fakülte adayların okulda yürüttükleri uygulamaları daha fazla ciddiye almalı ve onları düzenli olarak takip etmeli, uygulama öğretmenleri deneyimli olmalı, fakülte-okul işbirliği sağlanmalı, okullar arası işbirliği sağlanarak o an için bir okulda bulunamayan teknolojik ve laboratuar araç-gereçleri diğer okuldan temin edilebilmeli, her uygulama öğretmenine 3 adaydan daha fazla aday verilmemeli, uygulama öğretim elemanı adayı okulda takip etmelidir. March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

12 10 A.GÜRSES, Ç.DOĞAR, M.YALÇIN, M.AÇIKYILDIZ,R.BAYRAK Kaynaklar 1. Oral, B. ve Dağlı, A., Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimine İlişkin Algıları. Çağdaş Eğitim, 254, Sands, D., Özçelik, A. ve Gardner, B., Okullardaki Çalışmalar (Ortaöğretim). Ankara: YÖK/ Dünya Bankası. Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Deneme Basımı. 3. Karamustafaoğlu, O. ve Akdeniz, A. R., Fizik Öğretmen Adaylarının Kazanmaları Beklenen Davranışları Uygulama Okullarında Yansıtabilme Olanakları. V.UFBMEK Bildiri Kitabı, ODTÜ. 4. Oliver, J. S., Using Organized Distractions in Microteaching with Pre- Service Science Teachers. Journal of Science Teacher Education, 4 (6), Vare, J. W., Partnership Contrasts: Microteaching Activity as Two Apprenticeships in Thinking. Journal of Teacher Education, 45 (39), Mellon, E. K. and Dence, J. B., Orientation for Teaching Assistants Using Video recorded Microteaching. Journal of Chemical Education, 48 (10), Madike, F. U., 1980a. Teacher Preparation and Student Achievement: An Experimental Comparison of Microteaching with a Traditional Approach. Journal of Educational Psychology, 72 (6), Kpanja, E., A Study of the Effects of Video Tape Recording in Microteaching Training. British Journal of Educational Technology, 32 (4), Pauline, R. F., Microteaching: An Integral Part of a Science Methods Class. Journal of Science Teacher Education, 4 (1), Ajayi-Dopemu, Y. and Talabi, J. K., The Effects of Videotape Recording on Microteaching Training Techniques for Education Students. Journal of Educational Television, 12 (1), Leith, G. O. M., The Influence of Personality on Learning to Teach: Effects and Delayed Effects of Microteaching. Educational Review, 34 (3), Madike, F. U., 1980b. Teacher Classroom Behavior Involved in Microteaching and Student Achievement: A Regression Study. Journal of Educational Psychology, 72 (2), Demirel, Ö., Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık. 14. Ceyhun, İ. ve Karagölge, Z., Kimya Eğitiminde Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri ile Mikroöğretim. V.UFBMEK Bildiri Kitabı, ODTÜ. 15. Alkan, C., Öğretmenlik Uygulamaları El Kitabı. Ankara Yargıçoğlu Matbaası, Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

13 Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi SOSYAL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR, GENÇLER VE YAŞLILAR Bekir TÜRKMEN Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kastamonu. Özet Bu çalışmada; Sosyal Hizmetlerin tanımı, Türk tarihinde kimsesiz çocuk,genç ve yaşlılara verilen hizmetler, bugünkü durum, yasal çerçeve, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. THE CHILDREN, YOUNGSTERS AND ELDERS UNDER SOCIAL RISK Abstract In this study, the definition of the Social Services, the services provided for children, youth and elders without families and protection are mentioned as well as the current situation, the legal environment and problems and the solutions. Giriş Sosyal hizmetlere bir bütünlük içinde bakıldığı zaman kamu refahı hizmetlerinin bir parçası olduğu görülür. Anayasamızın 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin sosyal devlet olduğuna dair bağlayıcı hüküm yer almaktadır. Bu hüküm Devlete; bireylerinin ihtiyaçlarını sağlaması, fakirlik ve eşitsizlikleri asgariye indirmesi, vatandaşlarının insan onuruna uygun yaşayabilmesi ve yarın endişelerinin azaltılması için gerekli önlemleri alması ve hizmetleri vermesi sorumluluğunu yüklemektedir. Sosyal Hizmetler; günlük hayatta kullanılan veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının diğer birimler içine yerleştiremediği hizmet alanları için kullandığı terimden farklı olarak spesifik ve mesleki bir anlam içermektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu nun da benimsediği Sosyal Hizmetler ; kişi ve ailelerin kendi bünye ve şartlarından doğan ve kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal problemlerinin önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü, ifade etmektedir. Sosyal hizmetler, sosyal yardım hizmetleri, sosyal güvenlik ve sigorta hizmetleri ile kişi ve aileye yönelik hizmetler, sonuçları itibariyle sosyal adaletin sağlanmasına yönelik hizmetlerdir. March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

14 12 Bekir TÜRKMEN Sosyal Hizmetlerin Tarihi Geçmişi Batı daki Türk Tarihinin ünlü uzmanlarından Leen Cahun Başka milletlerin aksine olarak Türklerde halkı besleyen, giydiren ve nakdi yardımda bulunan (harçlık veren) hakandır. Onlarda vergi demek, halkın genel masrafı demektir. Eğer hakan artık yurttaşlarının gelirlerini sağlayamayacak duruma gelirse, onlara izin verir Onlar da gidip nafakalarını başka bir hakanın bayrağı altında ararlar. Türk hakanının gece uyumaması ve gündüz dinlenmemesi, yalnız fakirleri besleyip, giydirmek için değildir. O Türk ün şöhreti ve milletin şan ve şerefi için gece-gündüz çalışmış ve çarpışmıştır. ( 1 ) Milattan Önce 1280 yılında Etilerin çocuk koruma ile ilgili ilk vakfı kurduğunu, M.Ö 12. Asırda da Uygurlar tarafından benzer nitelikte ikinci vakfın kurulduğunu görüyoruz. Sümer ve Hun devletlerinin de Moğol istilasına kadar benzer çalışmalar yaptığını ve vakıflar marifetiyle hizmetler verdiğini biliyoruz.( 2 ) Moğol istila, tahrip ve kıtallerinden kaçan Necmeddin Razi Kayseri ye gelir ve Sultan Alaeddin in hizmetine girer. Bu münasebetle müslümanlar emniyet, asayiş ve huzuru Selçuklu hanedanının mübarek sancağının gölgesinde bulurlar. Bu dindar padişahlar zamanında yapılan medreseler, hanekâhlar, kervansaraylar, hastaneler ve diğer hayır müesseseleri hiçbir devirde vücuda getirilmemiş; alimlere, zahidlere ve halka gösterilen himaye ve şefkat, girişilen gazalar ve kazanılan zaferler hiçbir zamanda vuku bulmamıştır. ( 3 ) Sosyal yardımlaşma, iş bölümü, işbirliği, paylaşma, meslek edinme, meslek ahlakı ve toplumsallaşma açılarından ahilik, lonca ve yaren uygulamalarından söz etmek gerekir. Bu çerçevede Anadolu nun nasıl Türkleşip İslamlaştığını hatırlayabiliriz. Tarih Kılıç Arslan ın tabeasına baba şefkatiyle muamele ettiğine, hür fikirli ve açık görüşlü bir hükümdar olduğuna şehadet etmektedir.( 4 ) Bu nedenle Devlet baba anlayışı Türk devlet geleneği ile doğrudan ilişkilidir. Osmanlı Devleti ndeki sosyal hizmetler Selçuklu devrinin devamı niteliğindedir. İlk Osmanlı tarih yazarlarından Neşri Osman Gazi gayet salih, müslüman kişiydi ve adetiydi kim üç günde bir taam pişirip fukarayı ve sülehayı cem edip taam ederdi ve yakıncaklarını giydirip donatırdı, dul ve avretlere daima sadaka verirdi ( 5 ). Zekattan başka, sosyal yardım teşkilatı şeklinde vakıfları görmekteyiz. Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından yurdumuza gönderilen Miss Hersey in söylediği şu sözler çok anlamlıdır. Burada ömrümün sonuna kadar otursam, her gün yeni yeni birçok şeyler öğreneceğime şüphe yok. Dünyanın hiçbir yerinde bu konular bu kadar işlenmemiştir. Sosyal yardım ve sosyal sigorta sınırlarını aşan ve bugünkü anlamı ile sosyal güvenlik ve sosyal refah hizmetlerini birleştiren vakıfların gördüğü hizmetler; Eğitim-öğretim, sanatkültür, sağlık, spor, sosyal hizmetler (Hayatı korumak, kurtarmak, güzelleştirmek, sosyal bünyeyi geliştirmek ve sarsıntılardan korumak... maksadını gözeten çeşitli yardımlaşma ve dayanışma tezahürleri.), ulaştırma, iktisat, milli savunma, hayratın tamiri-ihyası ve diyanî İ.Hakkı Danişmend; Garb Menbalarına Göre Eski Türk Demokrasisi, İstanbul, 1964, s.13 Bekir Türkmen; Cumhuriyet Döneminde Sosyal Hizmetler ve Sosyal Hizmet Müesseselei, Türk İnkılâp Tarihi Ens., Ankara, 1987, Basılmamış Doktora Tezi, s.2-3 Osman Turan; Selçuklular Zamanında Türkiye (l ), İstanbul, 1971, s.392 Bekir Türkmen; y.a.g.e., s.5 Aydın Taneri; Türk Devlet Geleneği, Dün-Bugün, Ankara, 1981, s.235 Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

15 Sosyal Risk Altındaki Çocuklar, Gençler ve Yaşlılar 13 hizmetler. Halim Baki Kunter vakıflar yolu ile yapılan sosyal ve iktisadi tesisleri; camiler, mescidler, namazgahlar, mektepler, medreseler, kütüphaneler, dergahlar, darüşşifa ve hastaneler, aşevleri, kervansaraylar, çeşmeler, su yolları ve tesisleri, yollar, köprüler, deniz fenerleri, kale ve istihkamlar, spor saha ve tesisleri, mesireler, dul ve yetim evleri, emzirme ve büyütme yuvaları, kışın tehlikelerle dolu olan yüksek dağlarda ve geçitlerde can kurtarma istasyonları mesabesinde barınaklar şeklinde sıralamaktadır. Bu tesislerle kış aylarında kuşların beslenmesinden, hasta ve garip leyleklerin bakım ve tedavisine, bayram günlerinde şehir ve kasabalarda top atılarak çocukların sevindirilmesine, halkın neşe ve sevincinin arttırılmasına, evlatlıkların hırpalanıp azarlanmaması için kırdıkları kap ve kacağın tazmin edilmesine, yoksul kızlara çeyiz verilmesine, düğünlerinin yapılmasına; çalışamayacak kadar yaşlanan sanat erbabı ve işçilere yardım için fonlar tahsis edilmesi gibi hizmetler vakıflar yoluyla uygulanmıştır.( 6 ) Somut bir örnek olması bakımından Fatih İmâret-i vakfiyeleri üzerinde durulabilir. Bu vakfiyeler, İstanbul un Bizanslılar zamanındaki binalarını, çarşı ve pazarlarını, abidelerini anlamak için emsalsiz vesika ve uygulamalardır. Bu vakfiyelerin gelirleri ile muhtaç çocuklara yemek dağıtıldığını, okul kütüphane ve sıbyan okulları açıldığını buralarda fakir, kimsesiz çocukların bakım ve eğitimlerinin sağlandığını bilmekteyiz. Kapalıçarşıdaki esnaf çıraklarını din farkı gözetmeksizin okutmak ve babasız fakir çocuklara eğitim vermek gayesi ile açılan ve ders araçlarının bedava verildiği Darüşşafaka da bir sosyal hizmet müessesesidir. Fiiliyata geçmese bile yönetim anlayışındaki duyarlılığa örnek olmak üzere Dârülhayr-i Âli üzerinde de durulabilir. 6 yaşında yetim bir çocuk; okumak-yazmak ve bir sanat öğrenmek üzere kendisinin bir mektebe verilmesini bir arzuhalle padişahtan (II.Abdulhamid den) istemiş, padişah bu yaştaki Müslüman ve Türk çocuklarının barındırılıp okutulması, hayatlarını kazandıracak sanat ve meslekleri öğretecek bir müessesenin mevcut olmayışını ve halbuki Müslim ve Türk olmayan unsurların bu yolda birçok müesseseleri bulunduğunu görerek İslam ve Türk çocukları için de böyle bir müessesenin yapılması esbabının teminini Bâb-ı Âli ye emretmiştir. Maarif Salnamesi nin 4.Cildinde okulun yer aldığını, binasını ve yöneticilerini (Müdür- Haydar-i Zade İbrahim Efendi) gördüğümüz halde açılamamıştır. Buradaki Âli sıfatı tahsilin derecesini değil, müessesenin hükümdara mensubiyetini ifade etmektedir Osmanlı nın l.cihan Harbi ne girmesi, harbin getirdiği sefalet, açlık, istilaya uğrayan yerlerdeki çocukların himayesinin zarureti Dârüleytâmı doğurmuştur. Bilhassa şark vilayetlerindeki binlerce erkek ve kız çocuğunun bakımı, eğitimi ve bir meslek edindirilmesi için İngiliz, Fransız, Rus ve İtalyanların bıraktığı mektep ve müesseselere el konulup bunlar dârüleytâm yapılmıştır. Bu devrin dârüleytâmlarını mali bakımdan desteklemek üzere de Evladı Şüheda Vergisi konulmuştur. Kazım Karabekir Paşa Sivas ve doğu illerinde yaptığı tespit ve değerlendirmelere bağlı olarak gerekli önlemleri almış ve hizmetlerde bulunmuştur. İsmet Paşa Karabekir in bu hizmetlerinden dolayı mağrur olduğunu ifade etmiştir. Küçük Mecmua da Gökalp tarafından yayınlanan Diyarbekir Dârüleytamı nın Sünnet İlahisi nin Başlangıç Kısmı ( 7 ) : 6 7 Taner Karahasanoğlu; Türkiye de Sosyal Güvenlik Çıkmazı, İstanbul, 1973, s.39 M.Kaplan, İ.Enginün, B.Emil, N.Birinci, A.Uçman; Devrin Yazarlarının Kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, C.II, İstanbul, 1981, s.1020 March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

16 14 Bekir TÜRKMEN İlâhi! Sen yetimleri seversin, Öksüzlere anne, bize pedersin; Susuz ölen şehitlere kevsersin... Sen ümitsiz bırakmazsın şehidi: Her şehidin bir yetimde ümidi.. Bir taşına feda olup her biri Kurtardılar Edirne yi, İzmir i Ölü biziz. Onlar arşta hep diri: Onlar senin didarını görürler Habibini gülzârını görürler. İlâhi! Sen mümkün ettin muhâli Avrupa ya alkışlattın hilâli Başımızdan eksik etme Kemal i. Anadolu da teşekkül eden Milli Hükümet dârüleytâmları Maarif Vekaleti nden alarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı nın sorumluluğuna vermiştir. Tıbbi ve Psikiyatrik vakaların bakım ve tedavilerinin gerçekleştirildiği Bîmârhâne ler, Zamanın şart ve imkanlarına göre ocak veya soba ile ısıtılan, yiyeceklerin pişirilip muhtaçlara yedirildiği, ilaç verilip nekahatin sağlandığı Tâbhâne ler, Pratiğe ve gözleme dayanan, sağlıkla ilgili bilgiler veren hastaları tedavi eden, zaman zaman Dârüssıhhi, Dârülafiye, Dârürraha, Dârültıb, Bimaristan, Bîmarhane, Tâbhane, Nekahathane ve sonunda hastane adını alan Dârüşşifa lar, Misafirhane anlamına gelen Mihmânhane ler, Ve Osmanlı dan günümüze hizmetlerini sürdüren ve halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı olan Dârülaceze de birer sosyal hizmet müessesesidir. Dârülaceze; fakir ve düşkün kimselerin, çocukların, engelli kadın ve erkeklerin dilenmesini önlemek ve bunları topluma kazandırmak için kurulmuştur.1895 te çıkarılan Dârülaceze İç Tüzüğünün II. Faslı nda sokaklarda yatıp kalkan, dilenen, kudretsiz kişilerin zaptiye veya polis tarafından tatlılıkla incitilmeden toplanması emredilmektedir. Bu hüküm insana verilen değer ve beşeri ilişkiler açısından oldukça manidardır.( 8 ) Çocuk Esirgeme Kurumu (Himâye-i Etfal Cemiyeti) I.Dünya Savaşı sonrasında yürütülen Milli Mücadele sırasında Atatürk ün binlerce, onbinlerce Türk çocuğunu kurtaran ve toplumumuzun geleceğini güvenli hale getiren spesifik olarak iki uygulamadan bahsedilebilir. Bunlardan birincisi; toplumun yarını demek olan çocuklarla ilgili olarak 10 Haziran 1921 tarihinde Türkiye deki korunmaya muhtaç çocukların tamamını içeren ve merkezinin Ankara da olmasını istediği Himâye-i Etfal Cemiyeti yani Çocuk Esirgeme Kurumu nun açılması direktifini vermiş ve konuyu yakından izlemiştir. Merkezi Ankara da olmak üzere ihyaen tesis tarihi 8 Bekir Türkmen; a.g.e., s.90 Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

17 Sosyal Risk Altındaki Çocuklar, Gençler ve Yaşlılar dir. Atatürk, Milli Mücadele nin çetin şartları içinde bundan 15 gün sora da Maarif Kongresi ni toplamıştır.( 9 ) Mütevazı bir odada kurulan Himâye-i Etfal Cemiyeti nin bağlı kuruluş sayısı 15 yılda 189 a çıkmıştır. Bu süre içindeki hizmetler, ana kucağı uygulamalarından süt damlası uygulamalarına kadar kayıt altındadır. Bu kurumdan yardım alanların sayısı 1922 de 2334 iken 1937 de lere ulaşmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar bununla kalmamış, 1949 ve 1957 yıllarında korunmaya muhtaç çocukları koruma kanunları çıkarılmıştır. Görüldüğü gibi toplumumuz ve onu işler hale getiren devlet bu çocuklara daima kucak açmıştır. Korunmaya muhtaç çocukları; dinî yönden mimlemenin, onları küçücük yaşta mahkûm etmenin, bilim, din ve insaf ölçüleriyle bağdaşmadığını vurgulamakta yarar vardır. Kaldı ki bu çocuklar İslâm Dini ne göre dünyaya tertemiz gelmektedir. İslâm da kimsenin günahkâr olarak doğduğu kabul edilmez.( 10 ) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Korunmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri, belediyeler, il özel idareleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyelerinde oldukça dağınık olan kamu sosyal hizmet uygulamaları, tarihinde kabul edilen 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile planların hedefleri doğrultusunda tek çatı altında toplanmıştır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 81 ildeki; il sosyal hizmet müdürlükleri, 84 çocuk yuvası, 107 yetiştirme yurdu, 63 huzurevi, 13 kreş ve gündüz bakımevi, 54 bakım ve rehabilitasyon merkezi, 58 toplum merkezi, 31 çocuk ve gençlik merkezi ve 4 yaşlı danışma merkezi marifetiyle sosyal hizmet vermektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu nun 2000 yılı verileri dikkate alındığında; Çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, kreş ve gündüz bakımevi, rehabilitasyon merkezi, koruyucu aile ve evlat edinme yoluyla hizmet verdiği insan sayısı dir. Hizmet veren personel sayısı ise dir çocuğa 1 personel düşmektedir. ( 11 ) Yeme, içme, barınma, ısınma, aydınlanma, giysi, iletişim, tefrişat v.b. giderlerin de buna eklendiği düşünüldüğünde çok pahalı bir bakım ve eğitim uygulaması ortaya çıkmaktadır. Çocuk Yuvaları ve Çocukların Korunması 2828 Sayılı Kanun a göre Korumaya muhtaç çocuk; Beden, ruh ve ahlâk gelişmeleri tehlikede olup; Ana ve babasız, Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen, Bekir Türkmen; Atatürk ün Eğitime Verdiği Önem, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XV, Temmuz 1999, Sayı:44, s.701 Bekir Türkmen; Korunmaya Muhtaç Çocukların Eğitimi, Türk Yurdu, Cilt l0, Sayı:32, s.36 D.İ.E., Türkiye İstatistik Yıllığı, 2001, s.225 March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

18 16 Bekir TÜRKMEN Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş dilencilik, alkollü içkiler veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuktur. Bizim tarihimizdeki korumaya muhtaç çocuklarla ilgili müessese, hizmet ve uygulamalar konusu üzerinde geniş olarak durmuştuk. Şimdi ise bu hizmetler; çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk merkezleri, koruyucu aile ve evlat edinme yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bizim devlet geleneğimiz ve dinimiz bize bu konuda duyarlı olmamız gerektiğini gösteriyor. Kur an-ı Kerim de (Nisa S.Ayet:10) Yetimlerin mallarını zulmen (haksız olarak) yiyenler karınlarına ancak bir ateş yerler ve yakında alevli ateşe gireceklerdir. ( 12 ) (Duha S.Ayet 9-10) Sakın yetime kahretme. Sâili azarlama, (Mâûn S.Ayet 1-3) Ceza ve hesap gününü yalan sayanı görüp bildin mi? Öyle bir kimsedir ki, öksüzü iter, hor görür, ihmal eder, yoksulu doyurmak için başkalarını da teşvik etmez. ( 13 ) Peygamber Efendimiz Ben ve yetimin işlerini deruhte eden kimse, Cennet te şöylece beraber bulunacağız, buyurdular ve şehadet parmağı ile orta parmağını işaret ettiler. ( 14 ) Yaşlı Refahı ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Bilindiği gibi bu hizmetler de; huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, yaşlı danışma merkezleri, belediye, vakıf ve gerçek kişilere ait huzurevleri aracılığı ile verilmektedir. Anayasamızın 61. Maddesinde sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler sayılırken 3. Fıkrasında da Yaşlıların devletçe korunacağı hükmü yer almaktadır. Türk devlet geleneğine bağlı olarak hizmet devleti ve devlet baba uygulamaları üzerinde de kısaca durmuştuk. 1 Aralık 1921 de Atatürk; Millete efendilik yoktur, hadimlik vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. demek suretiyle millete hizmet etmenin önemini vurgulamış ve Milletten çok şey talep etmemeliyiz. Hizmet edenler namus vazifelerini ifa etmiş olmaktan başka bir şey yapmamışlardır. Demek suretiyle hizmetin elinde yetki ve makam olanlar için bir namus borcu, millet için de bir hak olduğuna işaret etmiştir. ( 15 ) Yine M.Kemal in Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur. değerlendirmesi unutulmamalıdır. Yaşlılık hemen hepimizin idrak edeceği bir gelişim dönemidir. Yaşlılar daha önceki hayat dönemlerinde toplumsal hayata ve ülke ekonomisine az veya çok katkıda bulunmuş saygıya layık insanlardır. Yaşlılıkta fizyolojik bakımdan gerilemeler olduğu gibi zihinsel ve sosyal bakımdan da gerilemeler olmaktadır. Renk kaybı, yüksek frekanslı sesleri duyma güçlükleri, dokunma duyusundaki gerilemeler, koku ve tad almayla ilgili sorun ve gerilemelerden söz edilebilir. Öğrenmeye daha çok zaman ayırmaları gerekmektedir. Bunlara bağlı olarak gelir ve iş kaybı da söz konusudur A.Fikri Yavuz; Kur an-ı Kerîm ve Meali Âlisi, Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık, İstanbul, s.85 Riyazüssalihin ve Tercemesi; 1.Cilt, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1972, s.305 Riyazüssalihin ve Tercemesi; a.g.e., s.308 Bekir Türkmen; Yaşlı Refahı ve Eğitim İlişkileri, Türk Yurdu, C.10, Sayı:35, s.40 Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

19 Sosyal Risk Altındaki Çocuklar, Gençler ve Yaşlılar 17 Sorular ve Sorunlar Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili olarak; Oldukça pahalı bir bakım ve eğitimin söz konusu olduğu ve sonucundan yeterince emin olamadığımız müessese bakımı uygulaması devam etmelimidir? Adı üzerinde yetiştirme yurtları ve yuvalarda; yetiştiren yönetici, yetiştiren sosyal çalışmacı, yetiştiren öğretmen, yetiştiren psikolog, yetiştiren anne ve bakıcı v.b. nitelikli personel istihdam edebili yomuyuz? Yetiştiren olarak nitelediğimiz ve istihdam ettiğimiz personel eski, modası geçmiş yaklaşımlarla mı yoksa çağın ve çocukların gelişimsel özelliklerini dikkate alarak mı hizmet veriyorlar? Personel; birlikte öğrenme ve birlikte kazanma becerisi gösterebiliyor mu? Çocukların, psiko-sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor muyuz? Çocukların, kişilik gelişimleri için yeterli katkıyı sağlayabiliyor muyuz? Koyucu aile ve evlat edinme uygulamaları bu haliyle mi kalmalı, yoksa geliştirilmeli midir? Maddi yoksunluk içinde olan aileleri; çocuklarının bakım ve eğitimini baz alarak maddi yönden mi destekleyelim? Soru listesi uzatılabilir. Şunu unutmamak gerekir ki; Öğrenme şans eseri başardığınız bir şey değildir. Gayretle aranmalı ve özenle yapılmalıdır. (Abigail Adams, 1780), ( 16 ) Yaşlılara Götürülen Hizmetlerle İlgili Olarak; Demokratik hedefler ve uygulamalar konusunda daha etkin bir şekilde yaşlılardan nasıl yararlanalım? Yaşlıları gelişimsel kayıpları konusunda bilinçli hale nasıl getirelim? Yetişkinleri, yaşlılık dönemine nasıl hazırlayalım? Yaşlanan nüfusu iş hayatında mı tutalım? Yaşlı huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerini mi arttıralım? İhtiyaç duyan yaşlılara evde bakım projesi mi uygulayalım? Yaşlı ve muhtaç olanların ailelerini mi destekleyelim? Soru listesi burada da uzatılabilir. Hz.Peygamber Ana ve babaların ihtiyarlık zamanlarında bunlardan birine veya her ikisine yetişipte (bunlara layık olduğu hürmette bulunmadıklarından dolayı)cennet e giremeyen kimsenin burnu yerde sürünsün, diye üç kez tekrarlamıştır., Yine Peygamberimiz, Abdullah b.amr b.el-âs a hitaben, Anne ve babandan hayatta bulunanlar varmı diye sorup evet cevabı alınca Allah tan ecir bekliyormusun? Buyurdu. O: Evet, dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz; Öyleyse ana ve babana dön, onlara iyi bak, buyurdu.( 17 ) 16 Chip R.Bell; Yetiştiren Yöneticiler, KalDer Yayınları, No:19, İstanbul, 1998, s.26 March 2005 Vol:13 No:1 Kastamonu Education Journal

20 18 Bekir TÜRKMEN Kimsesiz; bakım ve eğitime muhtaç çocuk, genç ve yaşlılarla ilgili bazı soru ve sorunları tespit ettik. Bu sorun ve sorulara doğru cevap almak için ehliyetli, liyakatli, sosyal hizmetler alanına vakıf, akademik yeterliği olan, yetiştiren yöneticilere ihtiyaç vardır. Aksi Tutum ve uygulamalar; Türk devlet geleneğine, Sosyal devlet ve sosyal refah ilkelerine, modern yönetim ve ihtisasa saygı anlayışına aykırı olacaktır. Allah Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? sorusunu keyfilikleri önlemek için sormaktadır. Güncel Sorun; Sokak Çocukları Türkmen e göre; Zorunlu eğitim veya orta öğretim çağında olup da çalıştırılan veya çalışmak zorunda olan çocuklar, Zorunlu ihtiyaçlarını çöp toplayarak ve dilenerek karşılamaya çalışan çocuklar, Sokakta çalıştırılan (boyacı, tartıcı, oto temizlikçileri, simitçi) çocuklar, Parçalanmış veya kriz halindeki aile çocukları, Sokak çeteleri, Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olanlar veya böyle bir aileye mensup olanlar, Ailesi tarafından istismar edilen çocuklar, Çok çocuklu aile çocuklarından ailenin kontrol alanı dışına çıkan çocuklar, sokak çocukları olarak nitelenebilir.( 18 ) Olası Nedenler ve Çözüm Önerileri 1. Aileden Kaynaklanan Sorunlar Bakım, sevgi ve şefkat ihtiyacı yeterince çocuk, genç ve yaşlılara verilememekte, bu üyeler kendilerini birincil, samimi, himayeci niteliğe sahip olması gereken sıcak aile ortamının dışında bulmaktadırlar. Aradığı maddi ve manevi mutluluğu ailede bulamayanlar kendilerini sokakta, köprü altlarında, kahvehane v.b. yerlerde bulmaktadırlar. Aile kamu refahı programlarıyla yeterince desteklenememektedir. Sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmek suretiyle sorunlu insanlar için çekicilik özelliği azalmaktadır. a) Kusurlu Aile Tutumları: Rollerine hazır olmayan, ailenin işlevleri ve öneminden habersiz üyelerin kurduğu aileler kendi sorunlarını kendisi yaratır. Çocuk bakıcılığı rolüne yeterince hazır olmayan aileler üyelerinin sevgi ve şefkat ihtiyacını karşılayamaz. Sevgi ve şefkat ihtiyacı yeterince karşılanamayan çocuklar; anne, baba ve kardeşlerden zamanla kopmaktadır. Bu ihtiyaçlarına cevap bulduğunu sandığı ortamları tercih etmeye başlamaktadır. Bunda; istenmeyen çocuk olma, aşırı koruyuculuk, baskı, dayak, tehdit, kovma, aşağılama, oyun çağındaki çocukları oyundan yoksun bırakma gibi uygulamalar etkili olmaktadır. Ailelerin kimi kez bunları çocuklarının iyiliği için yapılması gereken şeyler olarak algıladığını görürüz Riyazüssalihin ve Tercemesi; a.g.e., s.350, 354 Bekir Türkmen; Sokak Çocukları ve Eğitim, Milli Eğitim, Sayı:135, Ankara, 1997, s.42 Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

SOSYAL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR, GENÇLER VE YAŞLILAR THE CHILDREN, YOUNGSTERS AND ELDERS UNDER SOCIAL RISK

SOSYAL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR, GENÇLER VE YAŞLILAR THE CHILDREN, YOUNGSTERS AND ELDERS UNDER SOCIAL RISK Mart 2005 Cilt:13 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 11-22 SOSYAL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR, GENÇLER VE YAŞLILAR Bekir TÜRKMEN Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kastamonu. Özet

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti :

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : FORM-A ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FORMLAR EK-4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : Sayın anne-baba / veli,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Güz YY Bölüm Koordinatörü: Prof.Dr. Nurşen SAKLAKOĞLU DERSİN AMACI; Öğrencilerin bilgi, birikim, araştırma becerileri ve yaratıcılıklarını

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK :00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK :00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL SONU SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zeki Salih Zengin Giriş...13 1. İlk Dönemlerde Din Hizmetleri...14 2. Osmanlılar Döneminde Din Hizmetleri...17 3. Tanzimat Sonrasında

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ 69 OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATON OF PRACTICE TEACHERS AND TEACHER CANTIDATES

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI TRK113 TRK117 TRK107 Türk Dil Bilgisi-1: Ses Bilgisi Osmanlı Türkçesi-1 Yazılı Anlatım-1 Yrd.

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI)

SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI) TANIM Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve çevredeki olanakları araştırma ve

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Adı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Kodu 1200.9312 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Hafize KESER* Amaçlan. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi.

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Hafize KESER* Amaçlan. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi. TEKNOLOJİ EĞİTİMİ Hafize KESER* Teknoloji hızla gelişip değişmektedir. Teknolojinin bireysel ve toplumsal yaşam üzerindeki etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Çağdaş yaşamda bireyler çeşitli endüstriyel süreçlerle

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Ders No : 0310340039 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4.5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Öğretim İlke ve Yöntemleri Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Başlıca Kaynaklar D. Değerlendirme Esasları E. Genel İlkeler 2 A. Programın

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

Sosyal hizmetler bölümü staj yerleri sosyal hizmet / sosyal hizmetler bölümü öğrencileri nerelerde staj yapılabilir?

Sosyal hizmetler bölümü staj yerleri sosyal hizmet / sosyal hizmetler bölümü öğrencileri nerelerde staj yapılabilir? Sosyal hizmetler bölümü staj yerleri sosyal hizmet / sosyal hizmetler bölümü öğrencileri nerelerde staj yapılabilir? Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ AMAÇ

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ AMAÇ HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ AMAÇ Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri tanıyacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yaşlılık,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal MİLLÎ EĞİTİM EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT 3 AYDA BİR YAYINLANIR BAHAR 2004 Sayı:162 ISSN 1302-5600 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi Yayımlar Dairesi Başkan V. Şadi KESKİN Yazı İşleri Müdürü Ali KARAÇALI Süreli

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Sosyal Hizmet. Programın Amaçları

Sosyal Hizmet. Programın Amaçları Sosyal Hizmet Programın Amaçları Sosyal Hizmet Lisans Programının amacı, sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunabilen, sosyal kurumların

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri

Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri tanıyacaksınız. A.ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yaşlılık, 21. yüzyılda ön plana çıkan en önemli

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a) Sosyal Hizmet Yönetimi Önkoşul(lar)- var ise Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı : MÜZİK EĞİTİMİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : MÜZİK EĞİTİMİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MÜZİK EĞİTİMİ I Ders No : 0310340066 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Hakan YILMAZ Muharrem DÜĞENCİ AB2010 Muğla Üniversitesi

Hakan YILMAZ Muharrem DÜĞENCİ AB2010 Muğla Üniversitesi Hakan YILMAZ Muharrem DÜĞENCİ AB2010 Muğla Üniversitesi Giriş İnsanlar yaşamlarında, kurumlarla iç içedir. Üretilen yada sunulan hizmet Üretim sürecinin bir elemanı Teknolojideki ilerlemeler Eğitim reformları

Detaylı

1.Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

1.Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi, ...EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ II. DÖNEM ZÜMRE TUTANAĞI Toplantı Tarihi: 12/02/... Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası Toplantıda Bulunanlar:. GÜNDEM: 1.Açılış

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. BESİME ARZU GÜNGÖR SNO401 Görsel Sanatlar Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. BESİME ARZU GÜNGÖR SNO401 Görsel Sanatlar Öğretimi BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMI KOD Dersin Adı Dersin Sorumlusu Bütünleme

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu. 2 Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörler. yok Teorik

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu. 2 Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörler. yok Teorik Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ. III:OKUL ÖNC. BEC. ÖĞR. VE ÖZB. BEC. Ders No : 0310340137 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Muhammet ÖZDEMİR

Yrd.Doç.Dr. Muhammet ÖZDEMİR TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI KOD Dersin Adı Dersin Sorumlusu Kota Alan Ara Sınav Saat Sınav Salonu SNO101 Temel Matematik I Yrd.Doç.Dr. MURAT GENÇ 126 15.11.2017 15.00 202-203-205-108

Detaylı