EK-1 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-1 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL"

Transkript

1 I.Yarıyıl EK-1 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K HUK 101 Hukuk Başlangıcı 3 3 HUK 102 Hukuk Metodolojisi 3 3 HUK 103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi 3 3 HUK 104 Türk Anayasa Hukuku 3 3 HUK 105 Medeni Hukuk-I (Giriş-Kişiler Hukuku) 4 4 HUK 106 Medeni Hukuk-II (Aile Hukuku) 4 4 HUK 107 Roma Hukuku 2 2 İKT 104 Economy 2 (Macro) 3 3 İKT 103 Economy 1 (Micro) 3 3 TÜRK 102 Türk Dili-II 2 2 TÜRK 101 Türk Dili-I 2 2 AİİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 2 AİİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 2 İNG 102 Mesleki İngilizce-II 3 3 İNG 101 Mesleki İngilizce-I 3 3 HUK 108 General Socıology* 2 2 BİL 115 Bilgisayar Kullanımı 2 2 HUK 110 Pılitical Science* 2 2 Toplam Kredi 24 Toplam Kredi 21 IV.Yarıyıl III.Yarıyıl İKİNCİ YIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K Borçlar Hukuku Genel HUK 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler-l 4 4 HUK 202 Hükümler-ll 4 4 HUK 203 Ceza Hukuku Genel Hükümler-l 4 4 HUK 204 Ceza Hukuku Genel Hükümler-ll 4 4 HUK 205 İdare Hukuku 4 4 HUK 206 İdari Yargı 3 3 HUK 207 Türk Hukuk Tarihi 4 4 HUK 208 Milletlerarası Kamu Hukuku 4 4 HUK 209 Mali Hukuk 4 4 HUK 210 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 4 HUK 211 Bilişim ve İnternet Hukuku* 2 2 HUK 212 Islamic Law* 2 2 HUK 219 Legal Writing* 2 2 HUK 214 Public International Law* 2 2 HUK 221 Health Law* 2 2 HUK 218 Environment Law* 2 2 Toplam Toplam Kredi 24 Kredi 23 ÜÇÜNCÜ YIL V.Yarıyıl VI.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K HUK 301 Ceza Özel Hukuku-I 3 3 HUK 302 Ceza Özel Hukuku-II 3 3 HUK 303 Medeni Usul Hukuku-I 4 4 HUK 304 Medeni Usul Hukuku-II 4 4 HUK 305 Ticari İşletme Hukuku 4 4 HUK 306 Şirketler Hukuku 4 4 HUK 307 Eşya Hukuku-I 4 4 HUK 308 Eşya Hukuku-II 4 4 HUK 309 Borçlar Hukuku Özel Hükümler-I 3 3 HUK 310 Borçlar Hukuku Özel Hukuku-II 3 3 HUK 311 Vergi Hukuku 3 3 HUK 312 Human Rights Law 3 3 HUK 313 Intellectual Property Law* 2 2 HUK 314 Sermaye Piyasası Hukuku* 2 2 HUK 315 Contemporaly Politics* 2 2 HUK 316 Consumer Law* 2 2 HUK 317 Beden Dili ve İletişim Teknikleri* 2 2 HUK 318 Banking Law* 2 2 HUK 321 European Union Law* 2 2 HUK 320 International Human Rights* 2 2

2 Toplam Kredi 25 Toplam Kredi 25 DÖRDÜNCÜ YIL VII.Yarıyıl VIII.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K HUK 401 Ceza Muhakemesi Hukuku-I 3 3 HUK 402 Ceza Muhakemesi Hukuku-II 3 3 HUK 403 Miras Hukuku-I 2 2 HUK 404 Miras Hukuku-II 2 2 HUK 405 İcra Hukuku 3 3 HUK 406 İflas Hukuku 3 3 HUK 407 İş Hukuku 3 3 HUK 408 Toplu İş Hukuku 3 3 HUK 409 Kıymetli Evrak Hukuku 3 3 HUK 410 Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku 4 4 HUK 411 Adli Tıp 2 2 HUK 412 Sosyal Güvenlik Hukuku 2 2 HUK 413 Bitirme Stajı 2 2 HUK 414 Milletlerarası Özel Hukuku 4 4 HUK 415 İş Güvenliği Hukuku* 2 2 HUK 416 Statistics for Lawyers* 2 2 HUK 417 Tahkim ve Arabuluculuk Hukuku* 2 2 HUK 418 Avukatlık ve Noterlik Hukuku** 2 2 HUK 419 İmar Hukuku* 2 2 HUK 420 İnşaat Hukuku* 2 2 HUK 421 International Contract Law* 2 2 HUK 422 Introduction to Common Law* 2 2 Toplam Kredi 22 Toplam Kredi 25 Kısaltmalar: T=Haftalık teorik ders saati; U=Haftalık uygulama ders saati; K=Dersin Kredisi * Bu derslerden birinin seçilmesi zorunludur. 3 ve 4. sınıflarda ikişer ders seçilmelidir.

3 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu HUK101 HUKUK BAŞLANGICI Anabilim Dalı Dönem 1 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 3 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Ders kapsamında hukukun tanımı, hukukun amaçları, hukuk kuralları, hukukun kaynakları Ders İçeriği ve hukuk kurallarının yorumu, hukukun sistematiği, hukukun temel kavramları ve kurumları konuları incelenmektedir. Hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları ile Ders Amaçları karşılaştırması, hukukta yorum metotları gibi kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, normlar hiyerarşisi, pozitif hukuk, tabii hukuk ile Kazanımlar ve çeşitli hukuk okullarına ilişkin bilgiler bu ders kapsamındaki kazanımlar arasında yer Beceriler almaktadır. 1. Hukuk Başlangıcı, Adnan Güriz Ders Kitabı ve 2. Hukuka Giriş, Kemal Gözler Referanslar 3. Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Şeref Gözübüyük Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) =

4 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta DERSİN AKIŞI 1 Hukukun tanımı, amacı ve fonksiyonları 2 Pozitif hukukun kaynakları 3 Hukuk kurallarının yapımı 4 Hukuk kurallarının anlam,nitelik,yer ve zaman bakımından uygulanması 5 Pozitif hukukun sınıflandırılması 6 Hak kavramı ve temel ilkeler 7 Hukuki işlemin unsurları ve işlem çeşitleri 8 Ara Sınav (Vize) 9 Hukuki işlemlerde şekil ve işlemlerin geçersizliği 10 Hakların kazanılması ve kaybedilmesi 11 Hakların korunması ve dava hakkı 12 Kişilik kavramı,türleri,başlangıcı ve sona ermesi 13 Hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin korunması 14 Aile, mülkiyet ve miras kavramları 15 Final Sınavı

5 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu HUK103 ANAYASA HUKUKUNUN GENEL TEORİSİ Anabilim Dalı ANAYASA HUKUKU Dönem 1 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 3 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Anayasa hukukunun genel teorisi dersinde, anayasa hukukunun temel ilkeleri, devlet kavramı, devlet şekilleri, anayasal devlet ve anayasacılık hareketleri, devletin organları; Ders İçeriği siyasal rejimler (hükümet sistemleri); demokrasi, siyasal partiler, seçimler, seçim sistemleri ve temel hak ve özgürlükler incelenmektedir. Anayasa Hukukunun Genel Teorisi dersinin amacı, uzun tecrübelerin ürünü olan anayasa hukukunun genel-temel kurum ve kavramlarının, felsefi düşünce temelleri ile birlikte Ders Amaçları öğrenciye sunulması; bu doğrultuda öğrencilerin, özellikle dersin devamı niteliğinde olan Türk Anayasa Hukuku kısmına eleştirel bakabilmelerinin sağlanmasıdır. Kazanımlar ve Anayasa hukukunun genel teorisine ilişkin alan bilgisi ile birlikte mevcut anayasal Beceriler düzenlemelere yönelik eleştirel bir bakış açısı kazanılacaktır. 1. Kemal GÖZLER, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku, İstanbul, Mustafa ERDOĞAN, Anayasa Hukuku, Ankara, 2011 Ders Kitabı ve 4. Atilla ÖZER, Anayasa Hukuku(Genel İlkeler), Ankara, 2010 Referanslar 5. İbrahim Ö. KABOĞLU, Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Cem EROĞUL, Anatüzeye Giriş, Ankara, Mustafa ERDOĞAN, Anayasal Demokrasi, Ankara, 2010

6 Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta DERSİN AKIŞI 1 Anayasa ve Anayasa Hukuku (Tanım, Kavram, Tarihsel Gelişim vb.) 2 Anayasa, Anayasa Hukuku ve Temel Yorum İlkeleri 3 Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi 4 Egemenlik, Devlet ve İktidar Kavramları 5 Devlet Tipleri(Biçimleri) 6 Hükümet Sistemleri(Meclis Hükümeti Sistemi, Başkanlık Sistemi, Parlamenter Sistem vb.) 7 Demokrasi ve Demokrasi Türleri 8 Ara Sınav (Vize) 9 Seçimler ve Siyasi Partiler 10 Seçimler ve Siyasi Partiler; Devlet Erkleri (Yasama, Yürütme, Yargı) 11 Devlet Erkleri (Yasama, Yürütme, Yargı) 12 Temel Hak ve Özgürlükler 13 Anayasa Yargısı (su, Tarihsel Gelişimi, Genel Esasları, Modelleri vb.) 14 Anayasa Yargısı (su, Tarihsel Gelişimi, Genel Esasları, Modelleri vb.) 15 Final Sınavı

7 YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY FACULTY OF LAW ACADEMIC YEAR COURSES AND CONTENTS COURSE INFORMATION Course Name HUK103 - CONSTITUTIONAL LAW(GENERAL PRINCIPLES) Sub-Department CONSTITUTIONAL LAW Semester 1 Instructors Weekly Hours 3 Language Turkish Mandatory/Elective Mandatory Prerequisites No The subject of Constitutional Law, The Procedure of Making a Constitution, Sovereignty, Course State and Power Concepts, Restriction of Power of State, Fundamental Rights and Contents Freedoms, Governmental Systems, Constitutional Amendments, Constitutional Review Course Objectives Learning Outcomes and Competences Textbook and /or References Giving students enough informations about the state, the organs of state and the relationship of organs of states. The Students will have enough informations about the state, the organs of state and the relationship of organs of states. 1. Kemal GÖZLER, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku, İstanbul, Mustafa ERDOĞAN, Anayasa Hukuku, Ankara, Atilla ÖZER, Anayasa Hukuku(Genel İlkeler), Ankara, İbrahim Ö. KABOĞLU, Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Cem EROĞUL, Anatüzeye Giriş, Ankara, Mustafa ERDOĞAN, Anayasal Demokrasi, Ankara, 2010

8 Theoretical Course Study hours out of class Individual Lecture TEACHING METHODS Term Paper 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2=28 Individual Study for Midterm and Exam Individual Study for Final Exam and Exam (14x1,5) = (14x2) =31 Total Credit ECTS Assessment Criteria Percent Mark if required (%) Midterm Exam (Visa) x 40 Quiz Homework Project Term Paper (Seminar) Laboratory Study Other Final Exam x 60 Week Subject FLOW OF THE COURSE 1 The basic informations about constitutional law, The Position of Constitutional Law in Law System,The Procedure of Making a Constitution. 2 Judical Control of the Constitutionality of Laws, The Supremacy of Constitution 3 State; The Theories of Origin of State 4 The Feature of State, The Definition and Elements of State 5 Restriction of Power of State, The Types of State, 6 Fundamental Rights and Freedoms 7 The Executive Organ; The relationship of the Organs of State 8 Midterm Exam (visa) 9 Governmental Systems 10 The Legislation Organ; The Function and authority of Legislation Organ 11 The Parliamentary Privileges, The Elections of Member of Legislation Organ 12 The Political Parties 13 The Judical Organ; The Independency and safety of Judge 14 The Constitutional Judgement, International Judgement 15 Final Exam

9 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu HUK105 MEDENİ HUKUK I (GİRİŞ - KİŞİLER HUKUKU) Anabilim Dalı Dönem 1 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 4 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Ders kapsamında başlıca üç bölüm yer almaktadır. Bunlar; Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku dur. Bu bölümler içerisinde medeni hukukun konu ve kapsamı, medeni hukukun genel kuralları, Medeni Kanun'un başlangıç hükümleri (kaynaklar, uygulanması, hâkimin Ders İçeriği takdir yetkisi), hak kavramı, hak sahipleri, iyi niyet ve dürüstlük kuralları, hakların korunması, kişiler hukuku (kişi ve kişilik kavramı, türleri, ehliyetleri, kişiliğin başlangıcı ve sonu, kişiliğin korunması, kişisel durum sicil kayıtları, dernekler ve vakıflar) konuları incelenmektedir. Medeni hukukun anlamı ve konusu, temel kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler, Ders Amaçları kişiler hukukunun konusu ve diğer hukuk dallarında da uygulanacak temel ilkeler hakkındaki bilgilerin öğrenciye aktarılması Öğrenci, 1.Hukuk Dalları ve Bunlar İçerisinde Medeni Hukukun Yeri Hakkında Bilgiye Sahip Olacaktır. 2.Medeni Hukukun Yürürlük Kaynaklarının Neler Olduğunu ve Medeni Hukukun Nasıl Uygulanacağını Bilebilecek Durumda Olacaktır. 3.Hakimin Hukuk Yaratması ve Takdir Yetkisini öğrenecektir. Kazanımlar ve 4.Hak Kavramını ve Çeşitlerini Anlayarak Açıklayabilecek Yeteneğe Sahip Olacaktır Beceriler 5.Dürüstlük Kuralı ve İyiniyet Kavramını Ayrıntılarıyla Bilerek Yargıtay Kararlarının Işığında ve Öğretide Yeralan Çeşitli Düşünceleri Uygulamak Suretiyle Değerlendirebilecek Durumda Olmak 6.Gerçek Kişilerin Kimler Olduğunu, Ehliyetini, Kişilik Hakkını Oluşturan Özellikleri, Kişinin Diğer Kişi ve Yerlerle Olan İlişkisini Uygulama ve Teori Açısından Kavrayacak ve Öğrenecektir Ders Kitabı ve Medeni Kanun, Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku Temel Ders Kitapları Referanslar 1.Medeni Hukuk, Prof.Dr. Kemal OĞUZMAN - Prof.Dr. Nami BARLAS, Vedat Kitapçılık

10 Medeni Hukuk, Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK - Derya ATEŞ KARAMAN, Beta Medeni Hukuk Dersleri, Prof. Dr. Hasan ERMAN, DER Yayınları, Kişiler Hukuku, Prof.Dr. Kemal OĞUZMAN - Prof.Dr. Özer SELİÇİ - Prof.Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR, Filiz Kitabevi, Kişiler Hukuku, Prof.Dr. Jale G. AKİPEK - Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK - Derya ATEŞ KARAMAN, Beta Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Ara Sınav ve Final Sınavı ve Dönem Sınav İçin Sınav İçin Ödevi Topla m Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=2 1 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta DERSİN AKIŞI 1 Medeni Hukukun Anlamı ve su, Medeni Hukukun Düzenleniş Tarzı ve Bu Sistemler İçerisinde Medeni Hukukun Yeri 2 Medeni Hukuk Alanında Kanunlaştırma Hareketleri ve Medeni Hukukun Yürülük Kaynakları 3 Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler- Kanunların Uygulanması, Hakimin Takdir Yetkisi 4 Kanun Borşluğu Kavramı ve Kanun Borşluğunun Doldurulması 5 Hak Kavramı, Hak Sahibi ve Hak Çeşitleri 6 Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi, Hukuki İlişkilerde ve Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Rolü

11 7 Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı 8 Ara Sınav (Vize) 9 Hakların Korunması 10 Kişi Kavramı, Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi 11 Kişinin Ehliyetleri 12 Kişilik Hakkı- Kişinin Korunmaya Değer Varlıkları 13 Kişinin Korunması, Kişilerin Adı 14 Hısımlık ve İkametgah, Kişisel Durum Sicilleri, Kişisel Durum Sicilleri 15 Final Sınavı YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu HUK107ROMAHUKUKU Anabilim Dalı Dönem 1 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 2 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Roma Hukuku nun tarihsel süreç içerisinde değişimi ele alındıktan sonra (Roma nın siyasal dönemleri, Roma Hukuku nun tarihi dönemleri, kaynakları ve gelişimi) genel kavramlar (hata, hile, ikrah, temsil, haksız fiiller) üzerinde durulmaktadır. Bundan sonra sahsın hukuku (hak ve fiil ehliyetleri, kişilik hakları ve buna ilişkin davalar), yargılama sistemi ve hakların Ders İçeriği korunması, roma borçlar hukuku (borcun doğumu ve sona ermesi, akitler sistemi), roma eşya hukuku (mülkiyet, zilyetlik, sınırlı ayni haklar) konuları günümüz hukuk düzenleriyle bir karşılaştırma yapılarak İncelenmektedir. Günümüz hukuk kavramlarının daha iyi anlaşılabilmesi için çağdaş hukuk içinde varlığını Ders Amaçları sürdüren roma hukukunun temel kavramlarının karşılaştırmalı olarak anlatılmasıdır. Kazanımlar ve Beceriler Ders Kitabı ve 1. Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu, Roma Hukuku Dersleri.

12 Referanslar 2. Karadeniz, Çelebican, Özcan, Roma Hukuku. 3. Prof. Dr. Özcan Çelebican, Roma Eşya Hukuku 4. Prof. Dr. Türkan Rado, Roma Borçlar Hukuku 5. Prof.Dr. Belgin ERDOĞMUŞ Roma Borçlar Hukuku 6. Ditlev TAMM, Roman Law 7. Rudolph SOHM, The Institutes 8. Peter STEIN, The Roman Law In The European History 9. James MAKINTOSH, Roman Law In Modern Practice Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta DERSİN AKIŞI 1 Roma İmparatorluğu nun tarihsel dönemleri ve Roma hukukunun gelişimi, Şahıs kavramı, kölelerin hukuki durumu, hak ehliyeti, roma ailesi 2 Hukuki işlem ehliyeti ve şartları 3 İrade beyanı ve bunun oluşumundaki bozukluklar, hata, hile, tehdit 4 Hukuki sonuç, şart, vade 5 Temsil (niteliği, çeşitleri) 6 Haksız filler ve Roma Yargılama Sistemi 7 Roma Eşya Hukuku na giriş, ayni hak kavramı, şartları, çeşitleri, Sınırlı ayni haklar

13 8 Ara Sınav (Vize) 9 Zilyetlik ve mülkiyet hakkı, kazanılması kaybedilmesi, korunması 10 Roma Borçlar Hukuku na giriş, borç kavramı, borç iliksisi 11 Borçların kaynakları, akitler sistemi 12 Akit çeşitleri (ayni, rızai, yazılı, sözlü akitler) içerikleri, özellikleri 13 Borcu sona erdiren nedenler, temerrüt, alacağın temliki, borcun nakli 14 Genel tekrar 15 Final Sınavı YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY FACULTY OF LAW ACADEMIC YEAR COURSES AND CONTENTS COURSE INFORMATION Course Name HUK107ROMAN LAW Sub-Department Semester 1 Instructors Weekly Hours 2 Language Turkish Mandatory/Elective Mandatory Prerequisites No The hıstory of roman law (polıtıcal and legal perıods of rome) and some basıc prıncıples of Course roman law (rıghts, roman famıly, manus). General outlıne of roman procedural system. The Contents roman law of oblıgatıons (oblıgatıons, varıous types of contracts), Roman law of property (possessıon, ownershıp) The aım of thıs course ıs to teach the general ınstıtutes of Roman law by makıng a Course Objectives comparıson between contemporary law and roman law so as to understand today s legal systems beter Learning Outcomes and Competences 1. Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu, Roma Hukuku Dersleri. Textbook and 2. Karadeniz, Çelebican, Özcan, Roma Hukuku. /or References 3. Prof. Dr. Özcan Çelebican, Roma Eşya Hukuku

14 4. Prof. Dr. Türkan Rado, Roma Borçlar Hukuku 5. Prof.Dr. Belgin ERDOĞMUŞ Roma Borçlar Hukuku 6. Ditlev TAMM, Roman Law 7. Rudolph SOHM, The Institutes 8. Peter STEIN, The Roman Law In The European History 9. James MAKINTOSH, Roman Law In Modern Practice Theoretical Course Study hours out of class Individual Lecture TEACHING METHODS Term Paper Individual Study for Midterm and Exam Individual Study for Final Exam and Exam Total Credit ECTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = Assessment Criteria Percent Mark if required (%) Midterm Exam (Visa) x 40 Quiz Homework Project Term Paper (Seminar) Laboratory Study Other Final Exam x 60 Week Subject FLOW OF THE COURSE 1 The history of Roman Lawand the development of the Civil Law, Law of Persons, slavery, rights, roman family 2 Legal capacity and its conditions 3 Declaration of mind, fraud, threat 4 Legal conclusion, condition 5 Representation (kinds) 6 Torts and Roman Civil Procedure 7 Law of Property, real rights, Servitutes and contractual proprietary interests 8 Midterm Exam (visa)

15 9 Possession and ownership 10 Law of Obligations, obligations 11 Sources of obligations, general features of Roman contracts 12 Contracts (consensual, real, litteris, verbal) 13 Transfer and extinction of obligations 14 General review 15 Final Exam YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu IKT103 ECONOMICS - I (MICROECONOMICS) Anabilim Dalı Dönem 1 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 3 Dil İngilizce Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Mikro iktisada ilişkin kavramların tanıtılmasını amaçlayan giriş niteliğindeki konular ile Ders İçeriği temel iktisadi sorunlar; iktisadi düzen; mikro iktisat-makro iktisat ayırımı; fiyat teorisi; tüketici teorisi; üretici teorisi ve bölüşüm teorisi konuları incelenmektedir. İktisadın temel kavramları, mikro-makro iktisat ayırımı, iktisatta farklı yaklasımların tanıtımı, mikro iktisadın temel kavramları, piyasa türleri tam rekabet, monopol, monopolcü Ders Amaçları rekabet (oligopol), arz - talep arz ve talep esneklikleri, tüketici ve üretici dengesi, maliyet kavramları hakkında bilgilerin öğrenciye aktarılması İktisadın temel kavramları, mikro-makro iktisat ayırımı, iktisatta farklı yaklasımların Kazanımlar ve tanıtımı, mikro iktisadın temel kavramları, piyasa türleri tam rekabet, monopol, monopolcü Beceriler rekabet (oligopol), arz - talep arz ve talep esneklikleri, tüketici ve üretici dengesi, maliyet kavramları hakkında bilgi sahibi olunması Serdar Altınok, İktisat Bilimine Giriş Ders Kitabı ve Zeynel Dinler, İktisada Giriş Referanslar Emin Ertürk, İktisada Giriş

16 Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta 1 Giriş - İktisat Biliminin su DERSİN AKIŞI 2 Temel Kavramlar ve Makro-Mikro İktisat ayrımı 3 Üretim faktörleri 4 İktisatta farklı yaklasımlar 5 İs bölümü ve verimlilik 6 Maliyet kavramı 7 Kıtlık, Ekonomi bilimi ve kıtlık sorununun çözümü 8 Ara Sınav (Vize) 9 Talep ve Arz Kavramları 10 Arz ve Talep Esneklikleri 11 Tüketici ve Üretici Teorisi: Tüketici Dengesi Analizi 12 Üretici Dengesi ve Maliyet Analizi 13 Kısa dönemde üretim ve maliyetler; Uzun Dönemde Üretim ve Maliyetler 14 Ekonomideki Piyasa Türleri: Tam rekabet piyasası,monopol Piyasası, Oligopol Piyasası 15 Final Sınavı

17 YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY FACULTY OF LAW ACADEMIC YEAR COURSES AND CONTENTS COURSE INFORMATION Course Name (MICROECONOMICS) Sub-Department Semester 1 Instructors Weekly Hours 3 Language English Mandatory/Elective Mandatory Prerequisites No Fundamental conceptions of economics, differentiation of macro and micro economics, introduction of different approaches about economics, fundamental conceptions of micro Course economics, sorts of markets, perfect competition market, monopoly, oligopoly, supply and Contents demand and elasticity of supply and demand, equilibrium of producer- consumer, cost conception Giving information about fundamental conceptions of economics, differentiation of macro and micro economics, introduction of different approaches about economics, fundamental Course Objectives conceptions of micro economics, sorts of markets, perfect competition market, monopoly, oligopoly, supply and demand and elasticity of supply and demand, equilibrium of producer- consumer, cost conception Understanding fundamental conceptions of economics, differentiation of macro and micro Learning economics, introduction of different approaches about economics, fundamental conceptions Outcomes and of micro economics, sorts of markets, perfect competition market, monopoly, oligopoly, Competences supply and demand and elasticity of supply and demand, equilibrium of producerconsumer, cost conception Serdar Altınok, İktisat Bilimine Giriş Textbook and Zeynel Dinler, İktisada Giriş /or References Emin Ertürk, İktisada Giriş Theoretical Course Study hours out of class Individual Lecture TEACHING METHODS Term Paper Individual Study for Midterm and Exam Individual Study for Final Exam and Exam Total Credit ECTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) =

18 Assessment Criteria Percent Mark if required (%) Midterm Exam (Visa) x 40 Quiz Homework Project Term Paper (Seminar) Laboratory Study Other Final Exam x 60 Week Subject FLOW OF THE COURSE 1 Fundamental conceptions of economics 2 Differentiation of macro and micro economics 3 Factors of production 4 Different approaches about economics 5 Division of labour and efficiency 6 Cost conception 7 Shortage, economic science and solution of the shortage 8 Midterm Exam (visa) 9 Supply and demand 10 Elasticity of supply and demand 11 The theory of producer- consumer, the analysis of equilibrium of consumer 12 Equilibrium of producer and cost analysis 13 Manufacture and costs at short period and long period 14 Sorts of markets in economics, perfect competition market, monopoly, oligopoly 15 Final Exam TÜRK DİLİ I EKSİK

19 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu AIIT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Anabilim Dalı Dönem 1 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 2 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Bu ders kapsamında; ulusal kurtuluş mücadelesi, savaşlar ve kongreler incelenmektedir. Ders İçeriği Ders kapsamında ayrıca, Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, ulusal egemenlik ve Atatürk ilke ve inkılapları ele alınmaktadır. Ders Amaçları Öğrencilerin Atatürk ilkeleri ve Türk inkılap tarihi bilgilerini artırmak Türk bağımsızlık savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü düşünce sistemi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgilerin edinilmesi, Türkiye ve Atatürk Kazanımlar ve inkılâpları, ilkeleri ve Atatürk ün düşüncelerine ilişkin gerekli altyapının kazanılması, Türk Beceriler gençliği olarak ülke-millet-devlet anlayışı içinde bölünmez bütünlük felsefesinin anlaşılması. 1. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 1. kitap Ders Kitabı ve 2. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 2. kitap Referanslar Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) X 40 Kısa Sınav Ödev

20 Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı X 60 Hafta DERSİN AKIŞI 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin Amacı tanımlar ve dersin işleniş şekli, Osmanlı Devleti nin Son Dönemleri ve Devleti Kurtarma Çabaları 2 I.Dünya Savaşı Öncesi: Osmanlı Devleti nde Genel Durum ve Yeni Düzen Arayışları 3 Devletlerarası Bloklaşmalar, I.Dünya Savaşı ve Osmanlı nın Kayıpları 4 Osmanlı Ülkelerinin Paylaşılması, Silahbırakma Anlaşması ve İşgaller 5 İç Gelişmeler: Hükümet Değişiklikleri ve Yeni Partiler 6 Paris Barış Konferansı ve Osmanlı Topraklarının Paylaşılması 7 Direniş ve Kurtuluş Yolları Arayışları, Örgütlenmeler 8 Ara Sınav (Vize) 9 -Mustafa Kemal in Anadolu ya Gönderilmesi -İşgallerin ve Parçalama Girişimlerinin Doğurduğu Tepkiler 10 Trabzon, Erzurum, Sivas Kongreleri Kongreler; İstanbul Hükümeti ve İngilizler - Batı Anadolu Kongreleri - Trakya Kongreleri 11 Kongrelerden Amasya Görüşmelerine Son Osmanlı Mebuslar Meclisi Toplantısı ve İstanbul un İşgali 12 Ankara da Yeni Bir Meclis Yeni Bir Devlet Kurtuluş Savaşı nın Toplumsal Kaynakları ile Para ve Silah Temini 13 Kurtuluş Savaşı nın İç Cephesi 14 Doğu Cephesi Güney Cephesi Yunan İşgalleri 15 Final Sınavı

21 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu ING101 MESLEKİ İNGİLİZCE Anabilim Dalı Dönem 1 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 3 Dil İngilizce Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Ders İçeriği Ders Amaçları Dersin amacı öğrencilerin sözlü ve yazılı meslekî İngilizce yeteneklerinin geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Kazanımlar ve Beceriler Ders anlatımı, tartışma ve sınıf çalışması becerileri kazanınlar arasındadır. Ders Kitabı ve Referanslar Ders Kitabı yerine çalışma kağıtları kullanılmaktadır. Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Ara Sınav ve Final Sınavı ve Dönem Sınav İçin Sınav İçin Ödevi Topla m Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=2 1 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri)

22 Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta 1 Mahkemelere ilişkin terimler 2 Anayasa hukuku terimleri 3 Ceza hukuku terimleri 4 Sözleşme terimleri 5 Haksız fiil hukuku 6 şma çalışmaları 7 Ticaret hukuku terimleri 8 Ara Sınav (Vize) 9 Eşya hukuku terimleri 10 Aile ve miras hukuku terimleri 11 Milletlerarası hukuk terimleri 12 Özel bazı hukuki terimler 13 Savunma 14 Tekrar 15 Final Sınavı DERSİN AKIŞI BİL 115 BİLGİSAYAR KULLANIMI EKSİK

23 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ Ders Adı ve Kodu Anabilim Dalı Dönem 2 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 3 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Ders İçeriği Ders Amaçları Kazanımlar ve Beceriler Ders Kitabı ve Referanslar DERS BİLGİLERİ HUK102 HUKUK METODOLOJİSİ Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Yrd. Doç. Dr. Emir Kaya Bulunmuyor Yüksek Öğretim, Yüksek Öğretim Kademeleri (Lisans, Lisansüstü), Hukuk Öğretimi, Hukukçunun Yetiştirilmesi, Hukuk Alanında Kaynaklar, Metot- Mantık, Hukuk Problemleri, İnceleme, Sorun Çözme, Yazma (Soyut Hukuk Problemleri, Somut- Çekişmeli Hukuk Problemleri) Öğrencileri yüksek öğrenim ve yüksek öğretim kademeleri hakkında bilgi sahibi yapmak, belli alanlara yönelip hukukta uzmanlaşmanın gerekliliği ve bu çerçevede yüksek lisans ile doktora programlarının önemini anlatabilmek, öğrencilerin hukuki problemler karşısında izlemesi gereken yöntemi kavratmaktır. 1. Uzmanlaşmaya teşvik etme, yüksek lisans ve doktora programlarının önemini vurgulama. 2. İyi bir hukukçu olabilmek için vizyon sahibi yapma. 3. Somut hukuki problemleri çözmede doğru düşünme ve araştırma becerisi kazandırma. 8. Ernest E. Hirş, Pratik Hukukta Metot, Ankara Yaşar Karayalçın/ Aynur Yongalık, Hukukta Öğretim Kaynaklar Metod (Problem Çözme), Ankara Yasemin Işıktaç/ Sevtap Metin, 2012 Hukuk Metodolojisi, İstanbul Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) =

24 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta 1 Yüksek Öğretim DERSİN AKIŞI 2 Yüksek Öğretim Kademeleri (Lisans, Lisansüstü) 3 Hukuk Öğretimi 4 Hukukçunun Yetiştirilmesi 5 Hukuk Alanında Kaynaklar Ara Sınav (Vize) 9 Metot- Mantık 10 Hukuk Problemleri 11 İnceleme, Sorun çözme, Yazma (Soyut Hukuk Problemleri, Somut-Çekişmeli Hukuk Problemleri) 15 Final Sınavı

25 YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY FACULTY OF LAW ACADEMIC YEAR COURSES AND CONTENTS Course Name Sub-Department Semester 2 Instructors Weekly Hours 3 Language Turkish Mandatory/Elective Elective Prerequisites Course Contents Course Objectives Learning Outcomes and Competences Textbook and /or References COURSE INFORMATION HUK102 METHODOLOGY OF LAW Philosophy and Sociology of Law Yrd. Doç. Emir Kaya No Higher education, levels of higher education (postgraduate, doctorate), teaching law, training of jurists, sources in the field of law, method- logic, legal events, examination, solving problems, writing ( abstract legal events, concrete legal events) Students will gain knowledge about higher education and higher education levels, students will understand necessity of specialization, Students will learn the method to follow in the face of legal problems 1. Encouraging specialization, highlighting the importance of master and doctorate programs. 2. Having vision to become a good jurist. 3. Gaining right thinking and researching skills to legal problems. 10. Ernest E. Hirş, Pratik Hukukta Metot, Ankara Yaşar Karayalçın/ Aynur Yongalık, Hukukta Öğretim Kaynaklar Metod (Problem Çözme), Ankara Yasemin Işıktaç/ Sevtap Metin, 2012 Hukuk Metodolojisi, İstanbul Theoretical Course Study hours out of class Individual Lecture TEACHING METHODS Term Paper Individual Study for Midterm and Exam Individual Study for Final Exam and Exam Total Credit ECTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = Assessment Criteria Percent Mark if required (%) Midterm Exam (Visa) x 40

26 Quiz Homework Project Term Paper (Seminar) Laboratory Study Other Final Exam x 60 Week Subject 1 Higher education FLOW OF THE COURSE 2 Levels of higher education (postgraduate, doctorate) 3 Teaching law 4 Training of jurists 5 Sources in the field of law 6 Midterm Exam (Visa) 7 Method- logic 8 Legal events 9 Examination, solving problems, writing ( abstract legal events, concrete legal events) 10 Final Exam

27 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu HUK104 TÜRK ANAYASA HUKUKU Anabilim Dalı ANAYASA HUKUKU Dönem 2 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 3 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Türk anayasa hukukunun tarihî gelişimi (1876, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları) ve 1982 Anayasası'nın temel ilkeleri, yasama, yürütme ve yargı organlarının düzenlenişi ve Ders İçeriği aralarındaki ilişkiler, olağanüstü yönetim usulleri ve Anayasada düzenlenmiş bulunan diğer kurumlar ile Anayasa arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Türk Anayasa Hukuku nun temel kavram ve kurumlarına ilişkin bilgilerin öğrenciye Ders Amaçları verilmesidir. Kazanımlar ve Anayasa Hukukunun Genel Teorisi dersindeki kazanımlarla birlikte Türk Anayasa Hukuku Beceriler alan bilgisi kazanılacaktır. 1. Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa Yavuz ATAR, Türk Anayasa Hukuku, Konya, 2011 Ders Kitabı ve 4. Bülent TANÖR, Necmi YÜZBAŞIOĞLU, 1982 Anayasasına Göre Türk Referanslar Anayasa Hukuku, İstanbul, H. TUNÇ-F. BİLİR-B. YAVUZ, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku Pratik ları, Bursa. 2010

28 Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta DERSİN AKIŞI 1 Türk Anayasa Gelişmeleri (1876, 1921, 1924 Anayasaları) Anayasası ve Temel Nitelikleri Anayasası ve Temel Özellikleri Anayasası nda Devletin Temel Nitelikleri Anayasası nda Devletin Temel Nitelikleri ve Temel Hak Özgürlükler Anayasası Bağlamında Yasama Organı Anayasası Bağlamında Yasama Organı 8 Ara Sınav (Vize) Anayasası Bağlamında Yasama Organı Anayasası Bağlamında Yürütme Organı Anayasası Bağlamında Yürütme Organı Anayasası Bağlamında Yargı Organı Anayasası Bağlamında Anayasa Yargısı Anayasası Bağlamında Anayasa Yargısı 15 Final Sınavı

29 YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY FACULTY OF LAW ACADEMIC YEAR COURSES AND CONTENTS COURSE INFORMATION Course Name HUK104 TURKISH CONSTITUTIONAL LAW Sub-Department CONSTITUTIONAL LAW Semester 2 Instructors Weekly Hours 3 Language Turkish Mandatory/Elective Mandatory Prerequisites No The Historical Background About Turkish Constitutional Law, The General Characteristic Course of the 1982 Constitution, The Organs of State According to 1982 Constitution, Contents Constitutional Review Giving students enough informations about the state, the organs of state and the Course Objectives relationship of organs of states According to 1982 Constitution. Learning The Students will have enough informations about the state, the organs of state and the Outcomes and relationship of organs of states According to 1982 Constitution. Competences 1. Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa Yavuz ATAR, Türk Anayasa Hukuku, Konya, 2011 Textbook and 4. Bülent TANÖR, Necmi YÜZBAŞIOĞLU, 1982 Anayasasına Göre Türk /or References Anayasa Hukuku, İstanbul, H. TUNÇ-F. BİLİR-B. YAVUZ, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku Pratik ları, Bursa Theoretical Course Study hours out of class Individual Lecture TEACHING METHODS Term Paper 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2=28 Individual Study for Midterm and Exam Individual Study for Final Exam and Exam (14x1,5) = (14x2) =31 Total Credit ECTS

30 Assessment Criteria Percent Mark if required (%) Midterm Exam (Visa) x 40 Quiz Homework Project Term Paper (Seminar) Laboratory Study Other Final Exam x 60 Week Subject FLOW OF THE COURSE 1 The Turkish Constitutions of 1876, 1921, The Turkish Constitutions of The General Characteristic of the 1982 Constitution 4 The Rights and Duties According to 1982 Constitution 5 The Legislation Organ According to 1982 Constitution 6 The Legislation Organ According to 1982 Constitution 7 The Legislation Organ According to 1982 Constitution 8 Midterm Exam (visa) 9 The Executive Organ According to 1982 Constitution 10 The Executive Organ According to 1982 Constitution 11 The Judical Organ According to 1982 Constitution 12 Constitutional Review 13 Constitutional Review 14 Constitutional Review 15 Final Exam

31 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu HUK106 MEDENİ HUKUK - II (AİLE HUKUKU) Anabilim Dalı Dönem 2 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 4 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Ders kapsamında medeni hukukun aile hukuku bölümü yer almaktadır. Bu bölüm içerisinde aile hukukunun temel kavramları, evlilik birliği (nişanlanma, evlenme, mal rejimleri), Ders İçeriği evliliğin geçersizliği, iptali ve sona ermesi, boşanma, aile bireyleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümler, nesep hukuku, velayet, vesayet, nafaka konuları incelenmektedir. Medenî Hukuk II dersinin amacı, toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin hukuk düzeninde nasıl kurulacağı hakkında bilgi vermek, başta evliliğin genel hükümleri, boşanma, velayet, vesayet olmak üzere aile hukukunun temel kavramları ile ilgili öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Medeni Hukuk II dersi, Medeni Hukuk I dersi gibi, hukuk Ders Amaçları fakültelerine yeni başlayanlar için son derece önemlidir. Bu ders kapsamında toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin nasıl kurulacağı hakkında bilgiler verilecek, aile hukukunun temel kavramları üzerinde ayrıntılı olarak durulur. Söz konusu konular özellikle örnek olaylarla öğrenciye anlatılır. Böylelikle öğrencinin ilerleyen yıllarda mesleki hayatta karşısına çıkabilecek aile hukuku sorunlarını çözmek için altyapı hazırlanmış olur. Kazanımlar ve Beceriler 1.Türk Özel Hukuku Cilt:3 (Aile Hukuku), Prof.Dr. Mustafa DURAL - Prof.Dr. Tufan ÖĞÜZ - Doç. Dr. Mustafa ALPER GÜMÜŞ, Filiz Kitabevi Ders Kitabı ve 2.Aile Hukuku, Prof. Dr. Turgut Akıntürk - Yard.Doç.Dr. Derya Ateş Karaman, Beta Referanslar 3.ERLÜLE, Fulya / HELVACI, Serap : Medeni Hukuk, İstanbul 2007; 4.HATEMİ, Hüseyin : Aile Hukuku I (Evlilik Hukuku), İstanbul 2005

32 Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Ara Sınav ve Final Sınavı ve Dönem Sınav İçin Sınav İçin Ödevi Topla m Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=2 1 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta 1 Aile Hukukuna Giriş, Nişanlanma DERSİN AKIŞI 2 Nişanlılığın Hükümleri ve Sona Ermesi 3 Evlenmenin Hukuki Niteliği, Evlenme İçin Aranan Şartlar, Evlenmenin Hükümsüzlüğü 4 Ölüm ve Gaiplik, Boşanma, Boşanma Sebepleri 5 Boşanma Davası ve Dava Sonucunda Verilecek Karar 6 Evlilik Birliğinin Organizasyonu 7 Evlilik Birliğinin Korunması 8 Ara Sınav (Vize) 9 Mal Rejimi Hukukunun Genel Hükümleri, Yasal Mal Rejimi 10 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Seçimlik Mal Rejimleri 11 Kan Bağına Dayanan Soybağının Kurulması 12 Evlat Edinme Yoluyla Soybağının Kurulması 13 Soybağının Hükümleri, Yardım Nafakası, Ev Düzeni, Aile Malları 14 Vesayet Hukuku, Dar Anlamda Vesayet, Vesayet İşlerinde Yetkili Mahkeme, Vasi Atanması, Vesayetin Yürütümü, Vesayet Dairelerinin Görevleri, Koruma Amaçlı Özgürlüğün Kısıtlanması, Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık, Vesayet Organlarının Sorumluluğu

33 15 Final Sınavı YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu IKT104 ECONOMICS - II (MACROECONOMICS) Anabilim Dalı Dönem 2 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 3 Dil İngilizce Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Bu ders çerçevesinde, milli gelir hesaplama yöntemleri, milli geliri belirleyen faktörler, tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları, denge milli gelirin belirlenmesi, tam istihdam Ders İçeriği milli geliri; enflasyonist ve deflasyonist açık, devlet ve milli gelir, paranın özellikleri, çeşitleri ve emisyon rejimleri, ekonomik yaşamda istikrarsızlıklar ve istikrar politikaları, uluslararası ekonomik ilişkiler, ekonomik büyüme ve kalkınma konuları incelenmektedir. Makro ekonomik akımın doğusu ve makro modeller, Klasik ekonomik düşünce, Keynes devrimi ve makroekonomik akımın doğusu, Milli gelir hesaplama yöntemleri ve milli gelirle ilgili temel kavramlar, Milli geliri belirleyen faktörler, tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları, Paranın özellikleri, çeşitleri ve emisyon rejimleri, Paranın makro Ders Amaçları ekonomideki rolü, Para politikası araçları, Ekonomik hayattaki istikrarsızlıklar ve istikrar politikaları, Enflasyon, istihdam ve işsizlik, Keynesyen maliye ve monetarist para politikaları, Uluslar arası ekonomik ilişkiler, Ekonomik büyüme ve kalkınma hakkında bilgi vermek Makro ekonomik akımın doğusu ve makro modeller, Klasik ekonomik düşünce, Keynes devrimi ve makroekonomik akımın doğusu, Milli gelir hesaplama yöntemleri ve milli gelirle ilgili temel kavramlar, Milli geliri belirleyen faktörler, tüketim, tasarruf ve yatırım Kazanımlar ve fonksiyonları, Paranın özellikleri, çeşitleri ve emisyon rejimleri, Paranın makro Beceriler ekonomideki rolü, Para politikası araçları, Ekonomik hayattaki istikrarsızlıklar ve istikrar politikaları, Enflasyon, istihdam ve işsizlik, Keynesyen maliye ve monetarist para politikaları, Uluslar arası ekonomik ilişkiler, Ekonomik büyüme ve kalkınma hakkında bilgi sahibi olabilmek

34 Ders Kitabı ve Referanslar SERDAR ALTINOK, İktisat Bilimine Giriş ZEYNEL DİNLER, İktisada Giriş EMİN ERTÜRK, İktisada Giriş Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta 1 Makro ekonomik akımın doğusu DERSİN AKIŞI 2 Keynesyen ekonomi teorisi, klasik ekonomi ekolü 3 Milli geliri hesaplama yöntemleri 4 Milli gelirin temel kavramları 5 Milli gelirin fonksiyonları, tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları 6 Paranın özellikleri, çesitleri ve emisyon rejimleri 7 Paranın makro ekonomideki rolü 8 Ara Sınav (Vize) 9 Para politikası araçları 10 Ekonomik hayattaki istikrarsızlıklar ve istikrar politikaları 11 Enflasyon, istihdam ve issizlik 12 Keynesyen ekonomi ve maliye

35 13 Uluslar arası ekonomik iliskiler 14 Ekonomik büyüme ve kalkınma 15 Final Sınavı YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY FACULTY OF LAW ACADEMIC YEAR COURSES AND CONTENTS COURSE INFORMATION Course Name MACROECONOMICS Sub-Department Semester 2 Instructors Weekly Hours 3 Language English Mandatory/Elective Mandatory Prerequisites No The origin of macroeconomic trend, Keynes economic theory, classical economics, method of calculation of national income, the fundemental conceptions about national income, the factors about national income, consumption function, retrenchment function, investment Course function, the characteristic and assortments of Money, the regime of coinage, the role of Contents Money in macroeconomics, the of facilities monetary policy, economic instability, stabilization policy, inflation, employment and unemployment, keynesian economics and finance, international economic associations, economic growth and development Giving information about the origin of macroeconomic trend, Keynes economic theory,, classical economics, method of calculation of national income, the fundemental conceptions about national income, the factors about national income, consumption function, retrenchment function, investment function, the characteristic and assortments of Course Objectives Money, the regime of coinage, the role of Money in macroeconomics, the of facilities monetary policy, economic instability, stabilization policy, inflation, employment and unemployment, keynesian economics and finance, international economic associations, economic growth and development Understanding the origin of macroeconomic trend, Keynes economic theory, classical Learning economics, method of calculation of national income, the fundemental conceptions about Outcomes and national income, the factors about national income, consumption function, retrenchment Competences function, investment function, the characteristic and assortments of Money, the regime of coinage, the role of Money in macroeconomics, the of facilities monetary policy, economic

36 Textbook and /or References instability, stabilization policy, inflation, employment and unemployment, keynesian economics and finance, international economic associations, economic growth and development SERDAR ALTINOK, İktisat Bilimine Giriş ZEYNEL DİNLER, İktisada Giriş EMİN ERTÜRK, İktisada Giriş Theoretical Course Study hours out of class Individual Lecture TEACHING METHODS Term Paper Individual Study for Midterm and Exam Individual Study for Final Exam and Exam Total Credit ECTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = Assessment Criteria Percent Mark if required (%) Midterm Exam (Visa) x 40 Quiz Homework Project Term Paper (Seminar) Laboratory Study Other Final Exam x 60 Week Subject 1 The origin of macroeconomic trend FLOW OF THE COURSE 2 Keynesian economic theory, classical economics 3 Methods of calculation of national income 4 The fundemental conceptions about national income 5 The factors about national income, consumption function, retrenchment function, investment function 6 The characteristic and assortments of Money, the regime of coinage 7 The role of Money in macroeconomics 8 Midterm Exam (visa) 9 The of facilities monetary policy

37 10 Economic instability, stabilization policy 11 Inflation, employment and unemployment 12 Keynesian economics and finance 13 International economic associations 14 Economic growth and development 15 Final Exam TÜRK 102 TÜRK DİLİ II EKSİK YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu AIIT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Anabilim Dalı Dönem 2 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 2 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, Atatürk ilke ve inkılapları ile 2. Ders İçeriği Dünya Savaşı ve sonrasındaki gelişmeler 2.yarıyıl incelenen başlıca konulardır. Ders Amaçları Öğrencilerin Atatürk ilkeleri ve Türk inkılap tarihi bilgilerini artırmak Türk bağımsızlık savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü düşünce sistemi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgilerin edinilmesi, Türkiye ve Atatürk Kazanımlar ve inkılâpları, ilkeleri ve Atatürk ün düşüncelerine ilişkin gerekli altyapının kazanılması, Türk Beceriler gençliği olarak ülke-millet-devlet anlayışı içinde bölünmez bütünlük felsefesinin anlaşılması. 1. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 2. Kitap Ders Kitabı ve 2. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 3. Kitap Referanslar

38 Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) X 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı X 60 Hafta DERSİN AKIŞI 1 Yunan İşgalleri, Kuvayı Milliye Birliklerinin Kurulması, 1. ve 2. İnönü Savaşları, Sakarya Savaşı 2 TBMM de Gelişmeler ve Yeni Barış Girişimleri 3 İlk Hedef Akdeniz ve Ateşkes: Mudanya Ateşkesi Barış Konferansına Çağrı ve Saltanatın Kaldırılması, 4 Lozan Barış Konferansı 5 Yeni Türkiye ye Yeni Başkent ve Yeni Rejim: Cumhuriyetin İlanı; Cumhuriyetin Getirdikleri: Devrimler 6 İç Politika ve İç Politikaya Hakim Olan İlkeler; Hukuk Alanındaki Yenilikler; Sosyal ve Toplumsal Alandaki Yenilikler 1 7 Hukuk Alanındaki Yenilikler; Sosyal ve Toplumsal Alandaki Yenilikler 2 8 Ara Sınav (Vize) 9 Cumhuriyet Dönemi Dış Politikası ve Dış Politik Gelişmeler Dünya Savaşı Öncesi Genel Durum; Savaşın Sebepleri, Başlangıcı ve Savaş Dünya Savaşı Sonrası Gelişmeleri ve Türkiye Dünya Savaşı Sonrası İç Politika ve Temel Meseleler Dünya Savaşı Sonrası Türk Dış Politikası ve Temel Meseleleri 1

39 14 2. Dünya Savaşı Sonrası Türk Dış Politikası ve Temel Meseleleri 2 15 Final Sınavı YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu ING102 MESLEKİ İNGİLİZCE - II Anabilim Dalı Dönem 2 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 3 Dil İngilizce Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Ders İçeriği Ders Amaçları Öğrencilerin hukuk İngilizcesine yazılı ve sözlü olarak hakim olmalarını sağlamak. Kazanımlar ve Mesleki anlamda İngilizceyi rahatlıkla kullanabilir hale gelmek. Beceriler 12. Mustafa OVACIK, Türkçe İngilizce Hukuk Sözlüğü, Banka ve Ticaret Ders Kitabı ve Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları Referanslar 13. Mustafa OVACIK, İngilizce Türkçe Hukuk Sözlüğü, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) =

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı HUK10403 Medenî Hukuk (4+0) Bölüm / Program Hukuk Fakültesi Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersi Verenler Prof.Dr. Nevzat KOÇ Dersle İlgili Görüşme Saatleri

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Aile Hukuku HUK 405 7

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Aile Hukuku HUK 405 7 Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Aile Hukuku HUK 405 7 ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 4 3 1

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve Genel

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

2011-2012 AKADEMİK YILI HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

2011-2012 AKADEMİK YILI HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 011-01 AKADEMİK YILI HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL Adı LAW 101 Hukuk Başlangıcı LAW 111 Anayasa Hukuku 5 5 LAW 11 ECON 111 LAW 131 Medeni Hukuk I (Temel Kavramlar ve Kişiler Hukuku) Introduction

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Çalışması

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Çalışması Dersin Adı-Kodu: İKTİSADA GİRİŞ I-15 Programın Adı: İKTİSAT Yarıyıl Güz Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Teori Uyg. Lab. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104 Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl 103 HIT R 201 LAW 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Hukuka Giriş (Introduction to Law)

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl / 1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law LAW10 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General Theory of Constitutional Law 5 LAW105 Medeni Hukuka Giriş

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2016 2017 Akademik Yılı Ders Müfredatı I. Yıl (1.Dönem Güz) I. Yıl (2.Dönem Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile Hukuku 5 0

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı MEDENİ

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve n Temel Kavramları HKUK 135 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler HKUK 137 Anayasa

Detaylı

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30 Ç.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU YARIYIL ESASIYLA EĞİTİM (2014 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER) I. YARIYIL HF 101 Anayasa Hukuku I 4 4 5 HF 103 Medeni Hukuk I (Giriş, Kişiler)

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Çift Anadal ve Yandal Başvuruları Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı)

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Çift Anadal ve Yandal Başvuruları Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı) TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL (İŞLETME BÖLÜMÜ İÇİN) Lisans Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl HUK 101 Medeni Hukuk-I 3 0 3 HUK 102 Medeni Hukuk-II 3 0 3 HUK 104 Anayasa

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI (1. Yarıyıl) 1. Sınıf Adı T AKTS Dil Z/S Öğretim Üyesi Gün Saat Yer HUK101 Hukuk Başlangıcı / Introduction To Law HUK103

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.217 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 216-217 Ders Adı ANAYASA HUKUKU(YILLIK)

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL ŞUBE

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU Birinci Sınıf Kodu/ 1. Yarıyıl (1. Term) Dersin Adı / Course Name T U LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI *Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve HKUK

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Genel Ekonomi MYO13151 Güz 4+0 4 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ Dersin Adı: Roma Hukuku I Dersin Kodu HUK 107 AKTS 1.yıl 1.yarıyıl Lisans Zorunlu 4 Teorik: 3 saat / hafta Pratik Çalışma: - saat / hafta Türkçe

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Anayasa Hukuku HUK

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Anayasa Hukuku HUK DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Anayasa Hukuku HUK120 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır.

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır. I. YIL HAFTALIK DERS (T + U) KREDISI İKT101 Z Davranış Bilimleri Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT103 Z Genel Muhasebe I General Accounting I 3+0-3 5 İKT105 Z Matematik I Mathematics I 3+0-3 3 İKT107 Z Hukuka

Detaylı

HUK402 - ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK-II. Bologna Bilgi Paketi. Teori (saat/hafta) HUK Yarıyıl

HUK402 - ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK-II. Bologna Bilgi Paketi. Teori (saat/hafta) HUK Yarıyıl HUK402 - ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK-II Dersin Adı Kodu Yarıyılı ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK-II Önkoşul(lar)-var ise Dersin Dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Bologna Bilgi Paketi Teori (saat/hafta) Uygulama

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

İKTİSAT BÖLÜMÜ (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI İKTİSAT BÖLÜMÜ (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl İKT 101 İktisada Giriş-I 3 0 3 5 İKT 102 İktisada Giriş-II 3 0 3 5 MAT 103 Matematik-I 3 0 3 5 MAT 104 Matematik-II 3 0 3 5 İŞL

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION. İktisadi Büyüme Teorileri

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION. İktisadi Büyüme Teorileri Course Unit Title Course Unit Code Eco 803 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle) Number of ECTS Credits Allocated Theoretical

Detaylı

Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku (LAW 104) Ders Detayları

Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku (LAW 104) Ders Detayları Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku (LAW 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku LAW 104 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI İKT0 Z Davranış Bilimleri Introduction to BehavioralSciences 3+0-3 3 İKT03 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting I 3+0-3 5 İKT05 Z Matematik I Mathematics I

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ AKADEMİK YILI ( %30 İNGİLİZCE) DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ AKADEMİK YILI ( %30 İNGİLİZCE) DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERİTEİ HUKUK FAKÜLTEİ 2016 2017 AKADEMİK YILI ( %30 İNGİLİZCE) DER MÜFREDATI I. Yıl (1.Dönem Güz) I. Yıl (2.Dönem Bahar) Ders Kodu Ders Adı T U K Ders Kodu Ders Adı T U K HKUK 131 Hukuka Giriş

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı ROMA HUKUKU

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki

tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki 16.01.2014 tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Tablo 2 SERVİS DERSLERİ TABLOSU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü * EBB147 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 4 19 EBB148 Eğitim Psikolojisi 3

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

Aile Hukuku (LAW 106) Ders Detayları

Aile Hukuku (LAW 106) Ders Detayları Aile Hukuku (LAW 106) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Aile Hukuku LAW 106 Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Anayasa Hukuku (KAM 201) Ders Detayları

Anayasa Hukuku (KAM 201) Ders Detayları Anayasa Hukuku (KAM 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Anayasa Hukuku KAM 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Adnan Menderes Üniversitesi NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Adnan Menderes Üniversitesi NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İkinci Öğretim) İKTİSAT İKTİSAT (İkinci

Detaylı

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş TOUR 122 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004412007 YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Sıhhi tesisatı izah etmek, kapsadığı konuları belirtmek,

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 E-BANKACILIK BSD13206 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANAYASA HUKUKU Ders No : 0020060018 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Genel Ekonomi MYO13151 I 4+0 4 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Para Teorisi ve Politikası BSD13218 IV 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe

Detaylı

Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları

Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Parlamento Hukuku LAW 256 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

DERS PROFİLİ. İktisata Giriş I ECO101 Güz Yrd, Doç. Dr. Aslı Şen-Taşbaşı

DERS PROFİLİ. İktisata Giriş I ECO101 Güz Yrd, Doç. Dr. Aslı Şen-Taşbaşı DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İktisata Giriş I ECO101 Güz 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı I. Sınıf Tek 13.00-13.45 13:55-14:40 15:00-15:45 15:55-16:40 17:00 17:45

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı I. Sınıf Tek 13.00-13.45 13:55-14:40 15:00-15:45 15:55-16:40 17:00 17:45 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı I. Sınıf Tek 13.00-13.45 13:55-14:40 15:00-15:45 15:55-16:40 17:00 17:45 Genel Kamu Hukuku Genel Kamu Hukuku Hukuk Başlangıcı

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI I. SINIF

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI I. SINIF 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI I. SINIF 09:00-09:50 Medeni Hukuk I Hukuk Tarihi I (Roma I) Anayasa Prof. Dr. Sultan Üzeltürk 10:00-10:50 Anayasa Prof. Dr. Sultan Üzeltürk

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 MESLEK ETİĞİ UNV13003 4 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS PROFİLİ. İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6. Asst. Prof. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6. Asst. Prof. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Dönem Yarıyıl Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6 Ön Koşul MATH103 MATH104 Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları

Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) LAW 107 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Seçmeli. Lisans 5 AKTS. Yard. Doç. Dr. Turgay CİN. Örgün Eğitim. Türkçe. Yok. Yok. Yok

Seçmeli. Lisans 5 AKTS. Yard. Doç. Dr. Turgay CİN. Örgün Eğitim. Türkçe. Yok. Yok. Yok DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı ANAYASA HUKUKU Dersin Kodu 1303225 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Seçmeli Lisans 5 AKTS Haftalık

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Anayasa Yargısı (LAW 415) Ders Detayları

Anayasa Yargısı (LAW 415) Ders Detayları Anayasa Yargısı (LAW 415) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Anayasa Yargısı LAW 415 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT I.YARIYIL Dersin Kodu Fakültemizdeki 9100.019901 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 2 9100.019903 Türk Dili 1 2 2 9100.019905 Yabancı

Detaylı

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YENİ DERS ÖNERİ FORMU MYO PROGRAM ADI ANABİLİM DALI/PROGRAM Dersin Adı: DÖNEMİ DİL DERSİN AMACI 3 Dersin Kodu: GÜZ TÜRKÇE Zorunlu Seçmeli Kredisi 1 : ECTS 2 : Teori/ Uygulama: İNGİLİZCE BAHAR DERSİN KATKISI

Detaylı

Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları

Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasi Partiler LAW 428 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı