EK-1 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-1 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL"

Transkript

1 I.Yarıyıl EK-1 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K HUK 101 Hukuk Başlangıcı 3 3 HUK 102 Hukuk Metodolojisi 3 3 HUK 103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi 3 3 HUK 104 Türk Anayasa Hukuku 3 3 HUK 105 Medeni Hukuk-I (Giriş-Kişiler Hukuku) 4 4 HUK 106 Medeni Hukuk-II (Aile Hukuku) 4 4 HUK 107 Roma Hukuku 2 2 İKT 104 Economy 2 (Macro) 3 3 İKT 103 Economy 1 (Micro) 3 3 TÜRK 102 Türk Dili-II 2 2 TÜRK 101 Türk Dili-I 2 2 AİİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 2 AİİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 2 İNG 102 Mesleki İngilizce-II 3 3 İNG 101 Mesleki İngilizce-I 3 3 HUK 108 General Socıology* 2 2 BİL 115 Bilgisayar Kullanımı 2 2 HUK 110 Pılitical Science* 2 2 Toplam Kredi 24 Toplam Kredi 21 IV.Yarıyıl III.Yarıyıl İKİNCİ YIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K Borçlar Hukuku Genel HUK 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler-l 4 4 HUK 202 Hükümler-ll 4 4 HUK 203 Ceza Hukuku Genel Hükümler-l 4 4 HUK 204 Ceza Hukuku Genel Hükümler-ll 4 4 HUK 205 İdare Hukuku 4 4 HUK 206 İdari Yargı 3 3 HUK 207 Türk Hukuk Tarihi 4 4 HUK 208 Milletlerarası Kamu Hukuku 4 4 HUK 209 Mali Hukuk 4 4 HUK 210 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 4 HUK 211 Bilişim ve İnternet Hukuku* 2 2 HUK 212 Islamic Law* 2 2 HUK 219 Legal Writing* 2 2 HUK 214 Public International Law* 2 2 HUK 221 Health Law* 2 2 HUK 218 Environment Law* 2 2 Toplam Toplam Kredi 24 Kredi 23 ÜÇÜNCÜ YIL V.Yarıyıl VI.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K HUK 301 Ceza Özel Hukuku-I 3 3 HUK 302 Ceza Özel Hukuku-II 3 3 HUK 303 Medeni Usul Hukuku-I 4 4 HUK 304 Medeni Usul Hukuku-II 4 4 HUK 305 Ticari İşletme Hukuku 4 4 HUK 306 Şirketler Hukuku 4 4 HUK 307 Eşya Hukuku-I 4 4 HUK 308 Eşya Hukuku-II 4 4 HUK 309 Borçlar Hukuku Özel Hükümler-I 3 3 HUK 310 Borçlar Hukuku Özel Hukuku-II 3 3 HUK 311 Vergi Hukuku 3 3 HUK 312 Human Rights Law 3 3 HUK 313 Intellectual Property Law* 2 2 HUK 314 Sermaye Piyasası Hukuku* 2 2 HUK 315 Contemporaly Politics* 2 2 HUK 316 Consumer Law* 2 2 HUK 317 Beden Dili ve İletişim Teknikleri* 2 2 HUK 318 Banking Law* 2 2 HUK 321 European Union Law* 2 2 HUK 320 International Human Rights* 2 2

2 Toplam Kredi 25 Toplam Kredi 25 DÖRDÜNCÜ YIL VII.Yarıyıl VIII.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K HUK 401 Ceza Muhakemesi Hukuku-I 3 3 HUK 402 Ceza Muhakemesi Hukuku-II 3 3 HUK 403 Miras Hukuku-I 2 2 HUK 404 Miras Hukuku-II 2 2 HUK 405 İcra Hukuku 3 3 HUK 406 İflas Hukuku 3 3 HUK 407 İş Hukuku 3 3 HUK 408 Toplu İş Hukuku 3 3 HUK 409 Kıymetli Evrak Hukuku 3 3 HUK 410 Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku 4 4 HUK 411 Adli Tıp 2 2 HUK 412 Sosyal Güvenlik Hukuku 2 2 HUK 413 Bitirme Stajı 2 2 HUK 414 Milletlerarası Özel Hukuku 4 4 HUK 415 İş Güvenliği Hukuku* 2 2 HUK 416 Statistics for Lawyers* 2 2 HUK 417 Tahkim ve Arabuluculuk Hukuku* 2 2 HUK 418 Avukatlık ve Noterlik Hukuku** 2 2 HUK 419 İmar Hukuku* 2 2 HUK 420 İnşaat Hukuku* 2 2 HUK 421 International Contract Law* 2 2 HUK 422 Introduction to Common Law* 2 2 Toplam Kredi 22 Toplam Kredi 25 Kısaltmalar: T=Haftalık teorik ders saati; U=Haftalık uygulama ders saati; K=Dersin Kredisi * Bu derslerden birinin seçilmesi zorunludur. 3 ve 4. sınıflarda ikişer ders seçilmelidir.

3 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu HUK101 HUKUK BAŞLANGICI Anabilim Dalı Dönem 1 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 3 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Ders kapsamında hukukun tanımı, hukukun amaçları, hukuk kuralları, hukukun kaynakları Ders İçeriği ve hukuk kurallarının yorumu, hukukun sistematiği, hukukun temel kavramları ve kurumları konuları incelenmektedir. Hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları ile Ders Amaçları karşılaştırması, hukukta yorum metotları gibi kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, normlar hiyerarşisi, pozitif hukuk, tabii hukuk ile Kazanımlar ve çeşitli hukuk okullarına ilişkin bilgiler bu ders kapsamındaki kazanımlar arasında yer Beceriler almaktadır. 1. Hukuk Başlangıcı, Adnan Güriz Ders Kitabı ve 2. Hukuka Giriş, Kemal Gözler Referanslar 3. Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Şeref Gözübüyük Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) =

4 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta DERSİN AKIŞI 1 Hukukun tanımı, amacı ve fonksiyonları 2 Pozitif hukukun kaynakları 3 Hukuk kurallarının yapımı 4 Hukuk kurallarının anlam,nitelik,yer ve zaman bakımından uygulanması 5 Pozitif hukukun sınıflandırılması 6 Hak kavramı ve temel ilkeler 7 Hukuki işlemin unsurları ve işlem çeşitleri 8 Ara Sınav (Vize) 9 Hukuki işlemlerde şekil ve işlemlerin geçersizliği 10 Hakların kazanılması ve kaybedilmesi 11 Hakların korunması ve dava hakkı 12 Kişilik kavramı,türleri,başlangıcı ve sona ermesi 13 Hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin korunması 14 Aile, mülkiyet ve miras kavramları 15 Final Sınavı

5 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu HUK103 ANAYASA HUKUKUNUN GENEL TEORİSİ Anabilim Dalı ANAYASA HUKUKU Dönem 1 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 3 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Anayasa hukukunun genel teorisi dersinde, anayasa hukukunun temel ilkeleri, devlet kavramı, devlet şekilleri, anayasal devlet ve anayasacılık hareketleri, devletin organları; Ders İçeriği siyasal rejimler (hükümet sistemleri); demokrasi, siyasal partiler, seçimler, seçim sistemleri ve temel hak ve özgürlükler incelenmektedir. Anayasa Hukukunun Genel Teorisi dersinin amacı, uzun tecrübelerin ürünü olan anayasa hukukunun genel-temel kurum ve kavramlarının, felsefi düşünce temelleri ile birlikte Ders Amaçları öğrenciye sunulması; bu doğrultuda öğrencilerin, özellikle dersin devamı niteliğinde olan Türk Anayasa Hukuku kısmına eleştirel bakabilmelerinin sağlanmasıdır. Kazanımlar ve Anayasa hukukunun genel teorisine ilişkin alan bilgisi ile birlikte mevcut anayasal Beceriler düzenlemelere yönelik eleştirel bir bakış açısı kazanılacaktır. 1. Kemal GÖZLER, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku, İstanbul, Mustafa ERDOĞAN, Anayasa Hukuku, Ankara, 2011 Ders Kitabı ve 4. Atilla ÖZER, Anayasa Hukuku(Genel İlkeler), Ankara, 2010 Referanslar 5. İbrahim Ö. KABOĞLU, Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Cem EROĞUL, Anatüzeye Giriş, Ankara, Mustafa ERDOĞAN, Anayasal Demokrasi, Ankara, 2010

6 Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta DERSİN AKIŞI 1 Anayasa ve Anayasa Hukuku (Tanım, Kavram, Tarihsel Gelişim vb.) 2 Anayasa, Anayasa Hukuku ve Temel Yorum İlkeleri 3 Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi 4 Egemenlik, Devlet ve İktidar Kavramları 5 Devlet Tipleri(Biçimleri) 6 Hükümet Sistemleri(Meclis Hükümeti Sistemi, Başkanlık Sistemi, Parlamenter Sistem vb.) 7 Demokrasi ve Demokrasi Türleri 8 Ara Sınav (Vize) 9 Seçimler ve Siyasi Partiler 10 Seçimler ve Siyasi Partiler; Devlet Erkleri (Yasama, Yürütme, Yargı) 11 Devlet Erkleri (Yasama, Yürütme, Yargı) 12 Temel Hak ve Özgürlükler 13 Anayasa Yargısı (su, Tarihsel Gelişimi, Genel Esasları, Modelleri vb.) 14 Anayasa Yargısı (su, Tarihsel Gelişimi, Genel Esasları, Modelleri vb.) 15 Final Sınavı

7 YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY FACULTY OF LAW ACADEMIC YEAR COURSES AND CONTENTS COURSE INFORMATION Course Name HUK103 - CONSTITUTIONAL LAW(GENERAL PRINCIPLES) Sub-Department CONSTITUTIONAL LAW Semester 1 Instructors Weekly Hours 3 Language Turkish Mandatory/Elective Mandatory Prerequisites No The subject of Constitutional Law, The Procedure of Making a Constitution, Sovereignty, Course State and Power Concepts, Restriction of Power of State, Fundamental Rights and Contents Freedoms, Governmental Systems, Constitutional Amendments, Constitutional Review Course Objectives Learning Outcomes and Competences Textbook and /or References Giving students enough informations about the state, the organs of state and the relationship of organs of states. The Students will have enough informations about the state, the organs of state and the relationship of organs of states. 1. Kemal GÖZLER, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku, İstanbul, Mustafa ERDOĞAN, Anayasa Hukuku, Ankara, Atilla ÖZER, Anayasa Hukuku(Genel İlkeler), Ankara, İbrahim Ö. KABOĞLU, Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Cem EROĞUL, Anatüzeye Giriş, Ankara, Mustafa ERDOĞAN, Anayasal Demokrasi, Ankara, 2010

8 Theoretical Course Study hours out of class Individual Lecture TEACHING METHODS Term Paper 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2=28 Individual Study for Midterm and Exam Individual Study for Final Exam and Exam (14x1,5) = (14x2) =31 Total Credit ECTS Assessment Criteria Percent Mark if required (%) Midterm Exam (Visa) x 40 Quiz Homework Project Term Paper (Seminar) Laboratory Study Other Final Exam x 60 Week Subject FLOW OF THE COURSE 1 The basic informations about constitutional law, The Position of Constitutional Law in Law System,The Procedure of Making a Constitution. 2 Judical Control of the Constitutionality of Laws, The Supremacy of Constitution 3 State; The Theories of Origin of State 4 The Feature of State, The Definition and Elements of State 5 Restriction of Power of State, The Types of State, 6 Fundamental Rights and Freedoms 7 The Executive Organ; The relationship of the Organs of State 8 Midterm Exam (visa) 9 Governmental Systems 10 The Legislation Organ; The Function and authority of Legislation Organ 11 The Parliamentary Privileges, The Elections of Member of Legislation Organ 12 The Political Parties 13 The Judical Organ; The Independency and safety of Judge 14 The Constitutional Judgement, International Judgement 15 Final Exam

9 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu HUK105 MEDENİ HUKUK I (GİRİŞ - KİŞİLER HUKUKU) Anabilim Dalı Dönem 1 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 4 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Ders kapsamında başlıca üç bölüm yer almaktadır. Bunlar; Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku dur. Bu bölümler içerisinde medeni hukukun konu ve kapsamı, medeni hukukun genel kuralları, Medeni Kanun'un başlangıç hükümleri (kaynaklar, uygulanması, hâkimin Ders İçeriği takdir yetkisi), hak kavramı, hak sahipleri, iyi niyet ve dürüstlük kuralları, hakların korunması, kişiler hukuku (kişi ve kişilik kavramı, türleri, ehliyetleri, kişiliğin başlangıcı ve sonu, kişiliğin korunması, kişisel durum sicil kayıtları, dernekler ve vakıflar) konuları incelenmektedir. Medeni hukukun anlamı ve konusu, temel kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler, Ders Amaçları kişiler hukukunun konusu ve diğer hukuk dallarında da uygulanacak temel ilkeler hakkındaki bilgilerin öğrenciye aktarılması Öğrenci, 1.Hukuk Dalları ve Bunlar İçerisinde Medeni Hukukun Yeri Hakkında Bilgiye Sahip Olacaktır. 2.Medeni Hukukun Yürürlük Kaynaklarının Neler Olduğunu ve Medeni Hukukun Nasıl Uygulanacağını Bilebilecek Durumda Olacaktır. 3.Hakimin Hukuk Yaratması ve Takdir Yetkisini öğrenecektir. Kazanımlar ve 4.Hak Kavramını ve Çeşitlerini Anlayarak Açıklayabilecek Yeteneğe Sahip Olacaktır Beceriler 5.Dürüstlük Kuralı ve İyiniyet Kavramını Ayrıntılarıyla Bilerek Yargıtay Kararlarının Işığında ve Öğretide Yeralan Çeşitli Düşünceleri Uygulamak Suretiyle Değerlendirebilecek Durumda Olmak 6.Gerçek Kişilerin Kimler Olduğunu, Ehliyetini, Kişilik Hakkını Oluşturan Özellikleri, Kişinin Diğer Kişi ve Yerlerle Olan İlişkisini Uygulama ve Teori Açısından Kavrayacak ve Öğrenecektir Ders Kitabı ve Medeni Kanun, Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku Temel Ders Kitapları Referanslar 1.Medeni Hukuk, Prof.Dr. Kemal OĞUZMAN - Prof.Dr. Nami BARLAS, Vedat Kitapçılık

10 Medeni Hukuk, Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK - Derya ATEŞ KARAMAN, Beta Medeni Hukuk Dersleri, Prof. Dr. Hasan ERMAN, DER Yayınları, Kişiler Hukuku, Prof.Dr. Kemal OĞUZMAN - Prof.Dr. Özer SELİÇİ - Prof.Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR, Filiz Kitabevi, Kişiler Hukuku, Prof.Dr. Jale G. AKİPEK - Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK - Derya ATEŞ KARAMAN, Beta Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Ara Sınav ve Final Sınavı ve Dönem Sınav İçin Sınav İçin Ödevi Topla m Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=2 1 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta DERSİN AKIŞI 1 Medeni Hukukun Anlamı ve su, Medeni Hukukun Düzenleniş Tarzı ve Bu Sistemler İçerisinde Medeni Hukukun Yeri 2 Medeni Hukuk Alanında Kanunlaştırma Hareketleri ve Medeni Hukukun Yürülük Kaynakları 3 Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler- Kanunların Uygulanması, Hakimin Takdir Yetkisi 4 Kanun Borşluğu Kavramı ve Kanun Borşluğunun Doldurulması 5 Hak Kavramı, Hak Sahibi ve Hak Çeşitleri 6 Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi, Hukuki İlişkilerde ve Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Rolü

11 7 Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı 8 Ara Sınav (Vize) 9 Hakların Korunması 10 Kişi Kavramı, Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi 11 Kişinin Ehliyetleri 12 Kişilik Hakkı- Kişinin Korunmaya Değer Varlıkları 13 Kişinin Korunması, Kişilerin Adı 14 Hısımlık ve İkametgah, Kişisel Durum Sicilleri, Kişisel Durum Sicilleri 15 Final Sınavı YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu HUK107ROMAHUKUKU Anabilim Dalı Dönem 1 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 2 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Roma Hukuku nun tarihsel süreç içerisinde değişimi ele alındıktan sonra (Roma nın siyasal dönemleri, Roma Hukuku nun tarihi dönemleri, kaynakları ve gelişimi) genel kavramlar (hata, hile, ikrah, temsil, haksız fiiller) üzerinde durulmaktadır. Bundan sonra sahsın hukuku (hak ve fiil ehliyetleri, kişilik hakları ve buna ilişkin davalar), yargılama sistemi ve hakların Ders İçeriği korunması, roma borçlar hukuku (borcun doğumu ve sona ermesi, akitler sistemi), roma eşya hukuku (mülkiyet, zilyetlik, sınırlı ayni haklar) konuları günümüz hukuk düzenleriyle bir karşılaştırma yapılarak İncelenmektedir. Günümüz hukuk kavramlarının daha iyi anlaşılabilmesi için çağdaş hukuk içinde varlığını Ders Amaçları sürdüren roma hukukunun temel kavramlarının karşılaştırmalı olarak anlatılmasıdır. Kazanımlar ve Beceriler Ders Kitabı ve 1. Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu, Roma Hukuku Dersleri.

12 Referanslar 2. Karadeniz, Çelebican, Özcan, Roma Hukuku. 3. Prof. Dr. Özcan Çelebican, Roma Eşya Hukuku 4. Prof. Dr. Türkan Rado, Roma Borçlar Hukuku 5. Prof.Dr. Belgin ERDOĞMUŞ Roma Borçlar Hukuku 6. Ditlev TAMM, Roman Law 7. Rudolph SOHM, The Institutes 8. Peter STEIN, The Roman Law In The European History 9. James MAKINTOSH, Roman Law In Modern Practice Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta DERSİN AKIŞI 1 Roma İmparatorluğu nun tarihsel dönemleri ve Roma hukukunun gelişimi, Şahıs kavramı, kölelerin hukuki durumu, hak ehliyeti, roma ailesi 2 Hukuki işlem ehliyeti ve şartları 3 İrade beyanı ve bunun oluşumundaki bozukluklar, hata, hile, tehdit 4 Hukuki sonuç, şart, vade 5 Temsil (niteliği, çeşitleri) 6 Haksız filler ve Roma Yargılama Sistemi 7 Roma Eşya Hukuku na giriş, ayni hak kavramı, şartları, çeşitleri, Sınırlı ayni haklar

13 8 Ara Sınav (Vize) 9 Zilyetlik ve mülkiyet hakkı, kazanılması kaybedilmesi, korunması 10 Roma Borçlar Hukuku na giriş, borç kavramı, borç iliksisi 11 Borçların kaynakları, akitler sistemi 12 Akit çeşitleri (ayni, rızai, yazılı, sözlü akitler) içerikleri, özellikleri 13 Borcu sona erdiren nedenler, temerrüt, alacağın temliki, borcun nakli 14 Genel tekrar 15 Final Sınavı YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY FACULTY OF LAW ACADEMIC YEAR COURSES AND CONTENTS COURSE INFORMATION Course Name HUK107ROMAN LAW Sub-Department Semester 1 Instructors Weekly Hours 2 Language Turkish Mandatory/Elective Mandatory Prerequisites No The hıstory of roman law (polıtıcal and legal perıods of rome) and some basıc prıncıples of Course roman law (rıghts, roman famıly, manus). General outlıne of roman procedural system. The Contents roman law of oblıgatıons (oblıgatıons, varıous types of contracts), Roman law of property (possessıon, ownershıp) The aım of thıs course ıs to teach the general ınstıtutes of Roman law by makıng a Course Objectives comparıson between contemporary law and roman law so as to understand today s legal systems beter Learning Outcomes and Competences 1. Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu, Roma Hukuku Dersleri. Textbook and 2. Karadeniz, Çelebican, Özcan, Roma Hukuku. /or References 3. Prof. Dr. Özcan Çelebican, Roma Eşya Hukuku

14 4. Prof. Dr. Türkan Rado, Roma Borçlar Hukuku 5. Prof.Dr. Belgin ERDOĞMUŞ Roma Borçlar Hukuku 6. Ditlev TAMM, Roman Law 7. Rudolph SOHM, The Institutes 8. Peter STEIN, The Roman Law In The European History 9. James MAKINTOSH, Roman Law In Modern Practice Theoretical Course Study hours out of class Individual Lecture TEACHING METHODS Term Paper Individual Study for Midterm and Exam Individual Study for Final Exam and Exam Total Credit ECTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = Assessment Criteria Percent Mark if required (%) Midterm Exam (Visa) x 40 Quiz Homework Project Term Paper (Seminar) Laboratory Study Other Final Exam x 60 Week Subject FLOW OF THE COURSE 1 The history of Roman Lawand the development of the Civil Law, Law of Persons, slavery, rights, roman family 2 Legal capacity and its conditions 3 Declaration of mind, fraud, threat 4 Legal conclusion, condition 5 Representation (kinds) 6 Torts and Roman Civil Procedure 7 Law of Property, real rights, Servitutes and contractual proprietary interests 8 Midterm Exam (visa)

15 9 Possession and ownership 10 Law of Obligations, obligations 11 Sources of obligations, general features of Roman contracts 12 Contracts (consensual, real, litteris, verbal) 13 Transfer and extinction of obligations 14 General review 15 Final Exam YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu IKT103 ECONOMICS - I (MICROECONOMICS) Anabilim Dalı Dönem 1 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 3 Dil İngilizce Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Mikro iktisada ilişkin kavramların tanıtılmasını amaçlayan giriş niteliğindeki konular ile Ders İçeriği temel iktisadi sorunlar; iktisadi düzen; mikro iktisat-makro iktisat ayırımı; fiyat teorisi; tüketici teorisi; üretici teorisi ve bölüşüm teorisi konuları incelenmektedir. İktisadın temel kavramları, mikro-makro iktisat ayırımı, iktisatta farklı yaklasımların tanıtımı, mikro iktisadın temel kavramları, piyasa türleri tam rekabet, monopol, monopolcü Ders Amaçları rekabet (oligopol), arz - talep arz ve talep esneklikleri, tüketici ve üretici dengesi, maliyet kavramları hakkında bilgilerin öğrenciye aktarılması İktisadın temel kavramları, mikro-makro iktisat ayırımı, iktisatta farklı yaklasımların Kazanımlar ve tanıtımı, mikro iktisadın temel kavramları, piyasa türleri tam rekabet, monopol, monopolcü Beceriler rekabet (oligopol), arz - talep arz ve talep esneklikleri, tüketici ve üretici dengesi, maliyet kavramları hakkında bilgi sahibi olunması Serdar Altınok, İktisat Bilimine Giriş Ders Kitabı ve Zeynel Dinler, İktisada Giriş Referanslar Emin Ertürk, İktisada Giriş

16 Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta 1 Giriş - İktisat Biliminin su DERSİN AKIŞI 2 Temel Kavramlar ve Makro-Mikro İktisat ayrımı 3 Üretim faktörleri 4 İktisatta farklı yaklasımlar 5 İs bölümü ve verimlilik 6 Maliyet kavramı 7 Kıtlık, Ekonomi bilimi ve kıtlık sorununun çözümü 8 Ara Sınav (Vize) 9 Talep ve Arz Kavramları 10 Arz ve Talep Esneklikleri 11 Tüketici ve Üretici Teorisi: Tüketici Dengesi Analizi 12 Üretici Dengesi ve Maliyet Analizi 13 Kısa dönemde üretim ve maliyetler; Uzun Dönemde Üretim ve Maliyetler 14 Ekonomideki Piyasa Türleri: Tam rekabet piyasası,monopol Piyasası, Oligopol Piyasası 15 Final Sınavı

17 YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY FACULTY OF LAW ACADEMIC YEAR COURSES AND CONTENTS COURSE INFORMATION Course Name (MICROECONOMICS) Sub-Department Semester 1 Instructors Weekly Hours 3 Language English Mandatory/Elective Mandatory Prerequisites No Fundamental conceptions of economics, differentiation of macro and micro economics, introduction of different approaches about economics, fundamental conceptions of micro Course economics, sorts of markets, perfect competition market, monopoly, oligopoly, supply and Contents demand and elasticity of supply and demand, equilibrium of producer- consumer, cost conception Giving information about fundamental conceptions of economics, differentiation of macro and micro economics, introduction of different approaches about economics, fundamental Course Objectives conceptions of micro economics, sorts of markets, perfect competition market, monopoly, oligopoly, supply and demand and elasticity of supply and demand, equilibrium of producer- consumer, cost conception Understanding fundamental conceptions of economics, differentiation of macro and micro Learning economics, introduction of different approaches about economics, fundamental conceptions Outcomes and of micro economics, sorts of markets, perfect competition market, monopoly, oligopoly, Competences supply and demand and elasticity of supply and demand, equilibrium of producerconsumer, cost conception Serdar Altınok, İktisat Bilimine Giriş Textbook and Zeynel Dinler, İktisada Giriş /or References Emin Ertürk, İktisada Giriş Theoretical Course Study hours out of class Individual Lecture TEACHING METHODS Term Paper Individual Study for Midterm and Exam Individual Study for Final Exam and Exam Total Credit ECTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) =

18 Assessment Criteria Percent Mark if required (%) Midterm Exam (Visa) x 40 Quiz Homework Project Term Paper (Seminar) Laboratory Study Other Final Exam x 60 Week Subject FLOW OF THE COURSE 1 Fundamental conceptions of economics 2 Differentiation of macro and micro economics 3 Factors of production 4 Different approaches about economics 5 Division of labour and efficiency 6 Cost conception 7 Shortage, economic science and solution of the shortage 8 Midterm Exam (visa) 9 Supply and demand 10 Elasticity of supply and demand 11 The theory of producer- consumer, the analysis of equilibrium of consumer 12 Equilibrium of producer and cost analysis 13 Manufacture and costs at short period and long period 14 Sorts of markets in economics, perfect competition market, monopoly, oligopoly 15 Final Exam TÜRK DİLİ I EKSİK

19 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu AIIT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Anabilim Dalı Dönem 1 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 2 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Bu ders kapsamında; ulusal kurtuluş mücadelesi, savaşlar ve kongreler incelenmektedir. Ders İçeriği Ders kapsamında ayrıca, Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, ulusal egemenlik ve Atatürk ilke ve inkılapları ele alınmaktadır. Ders Amaçları Öğrencilerin Atatürk ilkeleri ve Türk inkılap tarihi bilgilerini artırmak Türk bağımsızlık savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü düşünce sistemi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgilerin edinilmesi, Türkiye ve Atatürk Kazanımlar ve inkılâpları, ilkeleri ve Atatürk ün düşüncelerine ilişkin gerekli altyapının kazanılması, Türk Beceriler gençliği olarak ülke-millet-devlet anlayışı içinde bölünmez bütünlük felsefesinin anlaşılması. 1. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 1. kitap Ders Kitabı ve 2. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 2. kitap Referanslar Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) X 40 Kısa Sınav Ödev

20 Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı X 60 Hafta DERSİN AKIŞI 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin Amacı tanımlar ve dersin işleniş şekli, Osmanlı Devleti nin Son Dönemleri ve Devleti Kurtarma Çabaları 2 I.Dünya Savaşı Öncesi: Osmanlı Devleti nde Genel Durum ve Yeni Düzen Arayışları 3 Devletlerarası Bloklaşmalar, I.Dünya Savaşı ve Osmanlı nın Kayıpları 4 Osmanlı Ülkelerinin Paylaşılması, Silahbırakma Anlaşması ve İşgaller 5 İç Gelişmeler: Hükümet Değişiklikleri ve Yeni Partiler 6 Paris Barış Konferansı ve Osmanlı Topraklarının Paylaşılması 7 Direniş ve Kurtuluş Yolları Arayışları, Örgütlenmeler 8 Ara Sınav (Vize) 9 -Mustafa Kemal in Anadolu ya Gönderilmesi -İşgallerin ve Parçalama Girişimlerinin Doğurduğu Tepkiler 10 Trabzon, Erzurum, Sivas Kongreleri Kongreler; İstanbul Hükümeti ve İngilizler - Batı Anadolu Kongreleri - Trakya Kongreleri 11 Kongrelerden Amasya Görüşmelerine Son Osmanlı Mebuslar Meclisi Toplantısı ve İstanbul un İşgali 12 Ankara da Yeni Bir Meclis Yeni Bir Devlet Kurtuluş Savaşı nın Toplumsal Kaynakları ile Para ve Silah Temini 13 Kurtuluş Savaşı nın İç Cephesi 14 Doğu Cephesi Güney Cephesi Yunan İşgalleri 15 Final Sınavı

21 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu ING101 MESLEKİ İNGİLİZCE Anabilim Dalı Dönem 1 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 3 Dil İngilizce Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Ders İçeriği Ders Amaçları Dersin amacı öğrencilerin sözlü ve yazılı meslekî İngilizce yeteneklerinin geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Kazanımlar ve Beceriler Ders anlatımı, tartışma ve sınıf çalışması becerileri kazanınlar arasındadır. Ders Kitabı ve Referanslar Ders Kitabı yerine çalışma kağıtları kullanılmaktadır. Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Ara Sınav ve Final Sınavı ve Dönem Sınav İçin Sınav İçin Ödevi Topla m Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=2 1 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri)

22 Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta 1 Mahkemelere ilişkin terimler 2 Anayasa hukuku terimleri 3 Ceza hukuku terimleri 4 Sözleşme terimleri 5 Haksız fiil hukuku 6 şma çalışmaları 7 Ticaret hukuku terimleri 8 Ara Sınav (Vize) 9 Eşya hukuku terimleri 10 Aile ve miras hukuku terimleri 11 Milletlerarası hukuk terimleri 12 Özel bazı hukuki terimler 13 Savunma 14 Tekrar 15 Final Sınavı DERSİN AKIŞI BİL 115 BİLGİSAYAR KULLANIMI EKSİK

23 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ Ders Adı ve Kodu Anabilim Dalı Dönem 2 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 3 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Ders İçeriği Ders Amaçları Kazanımlar ve Beceriler Ders Kitabı ve Referanslar DERS BİLGİLERİ HUK102 HUKUK METODOLOJİSİ Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Yrd. Doç. Dr. Emir Kaya Bulunmuyor Yüksek Öğretim, Yüksek Öğretim Kademeleri (Lisans, Lisansüstü), Hukuk Öğretimi, Hukukçunun Yetiştirilmesi, Hukuk Alanında Kaynaklar, Metot- Mantık, Hukuk Problemleri, İnceleme, Sorun Çözme, Yazma (Soyut Hukuk Problemleri, Somut- Çekişmeli Hukuk Problemleri) Öğrencileri yüksek öğrenim ve yüksek öğretim kademeleri hakkında bilgi sahibi yapmak, belli alanlara yönelip hukukta uzmanlaşmanın gerekliliği ve bu çerçevede yüksek lisans ile doktora programlarının önemini anlatabilmek, öğrencilerin hukuki problemler karşısında izlemesi gereken yöntemi kavratmaktır. 1. Uzmanlaşmaya teşvik etme, yüksek lisans ve doktora programlarının önemini vurgulama. 2. İyi bir hukukçu olabilmek için vizyon sahibi yapma. 3. Somut hukuki problemleri çözmede doğru düşünme ve araştırma becerisi kazandırma. 8. Ernest E. Hirş, Pratik Hukukta Metot, Ankara Yaşar Karayalçın/ Aynur Yongalık, Hukukta Öğretim Kaynaklar Metod (Problem Çözme), Ankara Yasemin Işıktaç/ Sevtap Metin, 2012 Hukuk Metodolojisi, İstanbul Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) =

24 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta 1 Yüksek Öğretim DERSİN AKIŞI 2 Yüksek Öğretim Kademeleri (Lisans, Lisansüstü) 3 Hukuk Öğretimi 4 Hukukçunun Yetiştirilmesi 5 Hukuk Alanında Kaynaklar Ara Sınav (Vize) 9 Metot- Mantık 10 Hukuk Problemleri 11 İnceleme, Sorun çözme, Yazma (Soyut Hukuk Problemleri, Somut-Çekişmeli Hukuk Problemleri) 15 Final Sınavı

25 YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY FACULTY OF LAW ACADEMIC YEAR COURSES AND CONTENTS Course Name Sub-Department Semester 2 Instructors Weekly Hours 3 Language Turkish Mandatory/Elective Elective Prerequisites Course Contents Course Objectives Learning Outcomes and Competences Textbook and /or References COURSE INFORMATION HUK102 METHODOLOGY OF LAW Philosophy and Sociology of Law Yrd. Doç. Emir Kaya No Higher education, levels of higher education (postgraduate, doctorate), teaching law, training of jurists, sources in the field of law, method- logic, legal events, examination, solving problems, writing ( abstract legal events, concrete legal events) Students will gain knowledge about higher education and higher education levels, students will understand necessity of specialization, Students will learn the method to follow in the face of legal problems 1. Encouraging specialization, highlighting the importance of master and doctorate programs. 2. Having vision to become a good jurist. 3. Gaining right thinking and researching skills to legal problems. 10. Ernest E. Hirş, Pratik Hukukta Metot, Ankara Yaşar Karayalçın/ Aynur Yongalık, Hukukta Öğretim Kaynaklar Metod (Problem Çözme), Ankara Yasemin Işıktaç/ Sevtap Metin, 2012 Hukuk Metodolojisi, İstanbul Theoretical Course Study hours out of class Individual Lecture TEACHING METHODS Term Paper Individual Study for Midterm and Exam Individual Study for Final Exam and Exam Total Credit ECTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = Assessment Criteria Percent Mark if required (%) Midterm Exam (Visa) x 40

26 Quiz Homework Project Term Paper (Seminar) Laboratory Study Other Final Exam x 60 Week Subject 1 Higher education FLOW OF THE COURSE 2 Levels of higher education (postgraduate, doctorate) 3 Teaching law 4 Training of jurists 5 Sources in the field of law 6 Midterm Exam (Visa) 7 Method- logic 8 Legal events 9 Examination, solving problems, writing ( abstract legal events, concrete legal events) 10 Final Exam

27 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu HUK104 TÜRK ANAYASA HUKUKU Anabilim Dalı ANAYASA HUKUKU Dönem 2 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 3 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Türk anayasa hukukunun tarihî gelişimi (1876, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları) ve 1982 Anayasası'nın temel ilkeleri, yasama, yürütme ve yargı organlarının düzenlenişi ve Ders İçeriği aralarındaki ilişkiler, olağanüstü yönetim usulleri ve Anayasada düzenlenmiş bulunan diğer kurumlar ile Anayasa arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Türk Anayasa Hukuku nun temel kavram ve kurumlarına ilişkin bilgilerin öğrenciye Ders Amaçları verilmesidir. Kazanımlar ve Anayasa Hukukunun Genel Teorisi dersindeki kazanımlarla birlikte Türk Anayasa Hukuku Beceriler alan bilgisi kazanılacaktır. 1. Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa Yavuz ATAR, Türk Anayasa Hukuku, Konya, 2011 Ders Kitabı ve 4. Bülent TANÖR, Necmi YÜZBAŞIOĞLU, 1982 Anayasasına Göre Türk Referanslar Anayasa Hukuku, İstanbul, H. TUNÇ-F. BİLİR-B. YAVUZ, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku Pratik ları, Bursa. 2010

28 Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta DERSİN AKIŞI 1 Türk Anayasa Gelişmeleri (1876, 1921, 1924 Anayasaları) Anayasası ve Temel Nitelikleri Anayasası ve Temel Özellikleri Anayasası nda Devletin Temel Nitelikleri Anayasası nda Devletin Temel Nitelikleri ve Temel Hak Özgürlükler Anayasası Bağlamında Yasama Organı Anayasası Bağlamında Yasama Organı 8 Ara Sınav (Vize) Anayasası Bağlamında Yasama Organı Anayasası Bağlamında Yürütme Organı Anayasası Bağlamında Yürütme Organı Anayasası Bağlamında Yargı Organı Anayasası Bağlamında Anayasa Yargısı Anayasası Bağlamında Anayasa Yargısı 15 Final Sınavı

29 YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY FACULTY OF LAW ACADEMIC YEAR COURSES AND CONTENTS COURSE INFORMATION Course Name HUK104 TURKISH CONSTITUTIONAL LAW Sub-Department CONSTITUTIONAL LAW Semester 2 Instructors Weekly Hours 3 Language Turkish Mandatory/Elective Mandatory Prerequisites No The Historical Background About Turkish Constitutional Law, The General Characteristic Course of the 1982 Constitution, The Organs of State According to 1982 Constitution, Contents Constitutional Review Giving students enough informations about the state, the organs of state and the Course Objectives relationship of organs of states According to 1982 Constitution. Learning The Students will have enough informations about the state, the organs of state and the Outcomes and relationship of organs of states According to 1982 Constitution. Competences 1. Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa Yavuz ATAR, Türk Anayasa Hukuku, Konya, 2011 Textbook and 4. Bülent TANÖR, Necmi YÜZBAŞIOĞLU, 1982 Anayasasına Göre Türk /or References Anayasa Hukuku, İstanbul, H. TUNÇ-F. BİLİR-B. YAVUZ, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku Pratik ları, Bursa Theoretical Course Study hours out of class Individual Lecture TEACHING METHODS Term Paper 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2=28 Individual Study for Midterm and Exam Individual Study for Final Exam and Exam (14x1,5) = (14x2) =31 Total Credit ECTS

30 Assessment Criteria Percent Mark if required (%) Midterm Exam (Visa) x 40 Quiz Homework Project Term Paper (Seminar) Laboratory Study Other Final Exam x 60 Week Subject FLOW OF THE COURSE 1 The Turkish Constitutions of 1876, 1921, The Turkish Constitutions of The General Characteristic of the 1982 Constitution 4 The Rights and Duties According to 1982 Constitution 5 The Legislation Organ According to 1982 Constitution 6 The Legislation Organ According to 1982 Constitution 7 The Legislation Organ According to 1982 Constitution 8 Midterm Exam (visa) 9 The Executive Organ According to 1982 Constitution 10 The Executive Organ According to 1982 Constitution 11 The Judical Organ According to 1982 Constitution 12 Constitutional Review 13 Constitutional Review 14 Constitutional Review 15 Final Exam

31 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu HUK106 MEDENİ HUKUK - II (AİLE HUKUKU) Anabilim Dalı Dönem 2 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 4 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Ders kapsamında medeni hukukun aile hukuku bölümü yer almaktadır. Bu bölüm içerisinde aile hukukunun temel kavramları, evlilik birliği (nişanlanma, evlenme, mal rejimleri), Ders İçeriği evliliğin geçersizliği, iptali ve sona ermesi, boşanma, aile bireyleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümler, nesep hukuku, velayet, vesayet, nafaka konuları incelenmektedir. Medenî Hukuk II dersinin amacı, toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin hukuk düzeninde nasıl kurulacağı hakkında bilgi vermek, başta evliliğin genel hükümleri, boşanma, velayet, vesayet olmak üzere aile hukukunun temel kavramları ile ilgili öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Medeni Hukuk II dersi, Medeni Hukuk I dersi gibi, hukuk Ders Amaçları fakültelerine yeni başlayanlar için son derece önemlidir. Bu ders kapsamında toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin nasıl kurulacağı hakkında bilgiler verilecek, aile hukukunun temel kavramları üzerinde ayrıntılı olarak durulur. Söz konusu konular özellikle örnek olaylarla öğrenciye anlatılır. Böylelikle öğrencinin ilerleyen yıllarda mesleki hayatta karşısına çıkabilecek aile hukuku sorunlarını çözmek için altyapı hazırlanmış olur. Kazanımlar ve Beceriler 1.Türk Özel Hukuku Cilt:3 (Aile Hukuku), Prof.Dr. Mustafa DURAL - Prof.Dr. Tufan ÖĞÜZ - Doç. Dr. Mustafa ALPER GÜMÜŞ, Filiz Kitabevi Ders Kitabı ve 2.Aile Hukuku, Prof. Dr. Turgut Akıntürk - Yard.Doç.Dr. Derya Ateş Karaman, Beta Referanslar 3.ERLÜLE, Fulya / HELVACI, Serap : Medeni Hukuk, İstanbul 2007; 4.HATEMİ, Hüseyin : Aile Hukuku I (Evlilik Hukuku), İstanbul 2005

32 Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Ara Sınav ve Final Sınavı ve Dönem Sınav İçin Sınav İçin Ödevi Topla m Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=2 1 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta 1 Aile Hukukuna Giriş, Nişanlanma DERSİN AKIŞI 2 Nişanlılığın Hükümleri ve Sona Ermesi 3 Evlenmenin Hukuki Niteliği, Evlenme İçin Aranan Şartlar, Evlenmenin Hükümsüzlüğü 4 Ölüm ve Gaiplik, Boşanma, Boşanma Sebepleri 5 Boşanma Davası ve Dava Sonucunda Verilecek Karar 6 Evlilik Birliğinin Organizasyonu 7 Evlilik Birliğinin Korunması 8 Ara Sınav (Vize) 9 Mal Rejimi Hukukunun Genel Hükümleri, Yasal Mal Rejimi 10 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Seçimlik Mal Rejimleri 11 Kan Bağına Dayanan Soybağının Kurulması 12 Evlat Edinme Yoluyla Soybağının Kurulması 13 Soybağının Hükümleri, Yardım Nafakası, Ev Düzeni, Aile Malları 14 Vesayet Hukuku, Dar Anlamda Vesayet, Vesayet İşlerinde Yetkili Mahkeme, Vasi Atanması, Vesayetin Yürütümü, Vesayet Dairelerinin Görevleri, Koruma Amaçlı Özgürlüğün Kısıtlanması, Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık, Vesayet Organlarının Sorumluluğu

33 15 Final Sınavı YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu IKT104 ECONOMICS - II (MACROECONOMICS) Anabilim Dalı Dönem 2 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 3 Dil İngilizce Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Bu ders çerçevesinde, milli gelir hesaplama yöntemleri, milli geliri belirleyen faktörler, tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları, denge milli gelirin belirlenmesi, tam istihdam Ders İçeriği milli geliri; enflasyonist ve deflasyonist açık, devlet ve milli gelir, paranın özellikleri, çeşitleri ve emisyon rejimleri, ekonomik yaşamda istikrarsızlıklar ve istikrar politikaları, uluslararası ekonomik ilişkiler, ekonomik büyüme ve kalkınma konuları incelenmektedir. Makro ekonomik akımın doğusu ve makro modeller, Klasik ekonomik düşünce, Keynes devrimi ve makroekonomik akımın doğusu, Milli gelir hesaplama yöntemleri ve milli gelirle ilgili temel kavramlar, Milli geliri belirleyen faktörler, tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları, Paranın özellikleri, çeşitleri ve emisyon rejimleri, Paranın makro Ders Amaçları ekonomideki rolü, Para politikası araçları, Ekonomik hayattaki istikrarsızlıklar ve istikrar politikaları, Enflasyon, istihdam ve işsizlik, Keynesyen maliye ve monetarist para politikaları, Uluslar arası ekonomik ilişkiler, Ekonomik büyüme ve kalkınma hakkında bilgi vermek Makro ekonomik akımın doğusu ve makro modeller, Klasik ekonomik düşünce, Keynes devrimi ve makroekonomik akımın doğusu, Milli gelir hesaplama yöntemleri ve milli gelirle ilgili temel kavramlar, Milli geliri belirleyen faktörler, tüketim, tasarruf ve yatırım Kazanımlar ve fonksiyonları, Paranın özellikleri, çeşitleri ve emisyon rejimleri, Paranın makro Beceriler ekonomideki rolü, Para politikası araçları, Ekonomik hayattaki istikrarsızlıklar ve istikrar politikaları, Enflasyon, istihdam ve işsizlik, Keynesyen maliye ve monetarist para politikaları, Uluslar arası ekonomik ilişkiler, Ekonomik büyüme ve kalkınma hakkında bilgi sahibi olabilmek

34 Ders Kitabı ve Referanslar SERDAR ALTINOK, İktisat Bilimine Giriş ZEYNEL DİNLER, İktisada Giriş EMİN ERTÜRK, İktisada Giriş Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı x 60 Hafta 1 Makro ekonomik akımın doğusu DERSİN AKIŞI 2 Keynesyen ekonomi teorisi, klasik ekonomi ekolü 3 Milli geliri hesaplama yöntemleri 4 Milli gelirin temel kavramları 5 Milli gelirin fonksiyonları, tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları 6 Paranın özellikleri, çesitleri ve emisyon rejimleri 7 Paranın makro ekonomideki rolü 8 Ara Sınav (Vize) 9 Para politikası araçları 10 Ekonomik hayattaki istikrarsızlıklar ve istikrar politikaları 11 Enflasyon, istihdam ve issizlik 12 Keynesyen ekonomi ve maliye

35 13 Uluslar arası ekonomik iliskiler 14 Ekonomik büyüme ve kalkınma 15 Final Sınavı YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY FACULTY OF LAW ACADEMIC YEAR COURSES AND CONTENTS COURSE INFORMATION Course Name MACROECONOMICS Sub-Department Semester 2 Instructors Weekly Hours 3 Language English Mandatory/Elective Mandatory Prerequisites No The origin of macroeconomic trend, Keynes economic theory, classical economics, method of calculation of national income, the fundemental conceptions about national income, the factors about national income, consumption function, retrenchment function, investment Course function, the characteristic and assortments of Money, the regime of coinage, the role of Contents Money in macroeconomics, the of facilities monetary policy, economic instability, stabilization policy, inflation, employment and unemployment, keynesian economics and finance, international economic associations, economic growth and development Giving information about the origin of macroeconomic trend, Keynes economic theory,, classical economics, method of calculation of national income, the fundemental conceptions about national income, the factors about national income, consumption function, retrenchment function, investment function, the characteristic and assortments of Course Objectives Money, the regime of coinage, the role of Money in macroeconomics, the of facilities monetary policy, economic instability, stabilization policy, inflation, employment and unemployment, keynesian economics and finance, international economic associations, economic growth and development Understanding the origin of macroeconomic trend, Keynes economic theory, classical Learning economics, method of calculation of national income, the fundemental conceptions about Outcomes and national income, the factors about national income, consumption function, retrenchment Competences function, investment function, the characteristic and assortments of Money, the regime of coinage, the role of Money in macroeconomics, the of facilities monetary policy, economic

36 Textbook and /or References instability, stabilization policy, inflation, employment and unemployment, keynesian economics and finance, international economic associations, economic growth and development SERDAR ALTINOK, İktisat Bilimine Giriş ZEYNEL DİNLER, İktisada Giriş EMİN ERTÜRK, İktisada Giriş Theoretical Course Study hours out of class Individual Lecture TEACHING METHODS Term Paper Individual Study for Midterm and Exam Individual Study for Final Exam and Exam Total Credit ECTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = Assessment Criteria Percent Mark if required (%) Midterm Exam (Visa) x 40 Quiz Homework Project Term Paper (Seminar) Laboratory Study Other Final Exam x 60 Week Subject 1 The origin of macroeconomic trend FLOW OF THE COURSE 2 Keynesian economic theory, classical economics 3 Methods of calculation of national income 4 The fundemental conceptions about national income 5 The factors about national income, consumption function, retrenchment function, investment function 6 The characteristic and assortments of Money, the regime of coinage 7 The role of Money in macroeconomics 8 Midterm Exam (visa) 9 The of facilities monetary policy

37 10 Economic instability, stabilization policy 11 Inflation, employment and unemployment 12 Keynesian economics and finance 13 International economic associations 14 Economic growth and development 15 Final Exam TÜRK 102 TÜRK DİLİ II EKSİK YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu AIIT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Anabilim Dalı Dönem 2 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 2 Dil Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, Atatürk ilke ve inkılapları ile 2. Ders İçeriği Dünya Savaşı ve sonrasındaki gelişmeler 2.yarıyıl incelenen başlıca konulardır. Ders Amaçları Öğrencilerin Atatürk ilkeleri ve Türk inkılap tarihi bilgilerini artırmak Türk bağımsızlık savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü düşünce sistemi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgilerin edinilmesi, Türkiye ve Atatürk Kazanımlar ve inkılâpları, ilkeleri ve Atatürk ün düşüncelerine ilişkin gerekli altyapının kazanılması, Türk Beceriler gençliği olarak ülke-millet-devlet anlayışı içinde bölünmez bütünlük felsefesinin anlaşılması. 1. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 2. Kitap Ders Kitabı ve 2. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 3. Kitap Referanslar

38 Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) = DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Varsa İşaretle Yüzde (%) Yıl İçi Yarı Yıl Sınavı (Vize) X 40 Kısa Sınav Ödev Proje Dönem Ödevi (Semineri) Laboratuvar sı Diğer Final Sınavı X 60 Hafta DERSİN AKIŞI 1 Yunan İşgalleri, Kuvayı Milliye Birliklerinin Kurulması, 1. ve 2. İnönü Savaşları, Sakarya Savaşı 2 TBMM de Gelişmeler ve Yeni Barış Girişimleri 3 İlk Hedef Akdeniz ve Ateşkes: Mudanya Ateşkesi Barış Konferansına Çağrı ve Saltanatın Kaldırılması, 4 Lozan Barış Konferansı 5 Yeni Türkiye ye Yeni Başkent ve Yeni Rejim: Cumhuriyetin İlanı; Cumhuriyetin Getirdikleri: Devrimler 6 İç Politika ve İç Politikaya Hakim Olan İlkeler; Hukuk Alanındaki Yenilikler; Sosyal ve Toplumsal Alandaki Yenilikler 1 7 Hukuk Alanındaki Yenilikler; Sosyal ve Toplumsal Alandaki Yenilikler 2 8 Ara Sınav (Vize) 9 Cumhuriyet Dönemi Dış Politikası ve Dış Politik Gelişmeler Dünya Savaşı Öncesi Genel Durum; Savaşın Sebepleri, Başlangıcı ve Savaş Dünya Savaşı Sonrası Gelişmeleri ve Türkiye Dünya Savaşı Sonrası İç Politika ve Temel Meseleler Dünya Savaşı Sonrası Türk Dış Politikası ve Temel Meseleleri 1

39 14 2. Dünya Savaşı Sonrası Türk Dış Politikası ve Temel Meseleleri 2 15 Final Sınavı YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı ve Kodu ING102 MESLEKİ İNGİLİZCE - II Anabilim Dalı Dönem 2 Öğretim Üyesi Haftalık Ders Saati 3 Dil İngilizce Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön Koşullar Bulunmuyor Ders İçeriği Ders Amaçları Öğrencilerin hukuk İngilizcesine yazılı ve sözlü olarak hakim olmalarını sağlamak. Kazanımlar ve Mesleki anlamda İngilizceyi rahatlıkla kullanabilir hale gelmek. Beceriler 12. Mustafa OVACIK, Türkçe İngilizce Hukuk Sözlüğü, Banka ve Ticaret Ders Kitabı ve Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları Referanslar 13. Mustafa OVACIK, İngilizce Türkçe Hukuk Sözlüğü, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları Teorik Ders Sınıf Dışı Ders Süresi Anlatımı EĞİTİM YÖNTEMLERİ Dönem Ödevi Ara Sınav ve Sınav İçin Final Sınavı ve Sınav İçin Toplam Kredi AKTS 14x3=42 14x2,5=35 14x1,5=21 14x2= (14x1,5) = (14x2) =

HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER - BİRİNCİ SINIF / BİRİNCİ YARIYIL HUK 101 ANAYASA HUKUKU I (GENEL ESASLAR) AKTS 6, Kredi(4-0) 4 Bu ders kapsamında özellikle liberal batı demokrasileriyle

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI KYT101 Siyaset Bilimine Giriş I Kredi 3 Siyaset ve siyasetle ilgili temel

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI 2013/KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini

Detaylı

1. Dönem/1. Semester

1. Dönem/1. Semester 1. Dönem/1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technology 2 2 3 4 MYO105 Finansal Muhasebe I Financial Accounting I 3 0 3 6 MYO103

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini oluşturan adalet diğer

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MANDATORY FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY PROGRAM ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI YDL000 General English In the Classroom setting, a main course book series is followed. With a weekly

Detaylı

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 2 Türk Bağımsızlık

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

İŞ HUKUKU VE YARGISI. Uygulama (saat/hafta) 3 Dersin Dili

İŞ HUKUKU VE YARGISI. Uygulama (saat/hafta) 3 Dersin Dili İŞ HUKUKU VE YARGISI 1- Ders Bilgileri Dersin Adı İş Hukuku ve Yargısı Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS 7601409 4 2 - - - 3,93 Önkoşul(lar) - 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk Fakültesi 1993 yılında kurulmuştur. Fakültenin öğrenci alınmayan fakat eğitime destek veren Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere iki bölümü vardır. Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili

Detaylı

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL UI 101 Uluslararası İlişkiler I Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS Mikro İktisat 3-3 4 Makro İktisat 3-3 4 Genel

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ML 101- KAMU MALİYESİ I- (3+0) 3 Maliye biliminin temel nitelikleri doğrultusunda, kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergileme, bütçe ile ilgili temel kurumsal bilgiler

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL101 İşletme Bilimine Giriş (3-0)3 Ders hem şirketlerin günümüzün etkileşimli piyasasında yarışmalarını

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı