Beslenme Programlarının Yürütülmesinde Toplum Katılımının Sağlanması. Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol 6 Mart 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beslenme Programlarının Yürütülmesinde Toplum Katılımının Sağlanması. Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol 6 Mart 2008"

Transkript

1 Beslenme Programlarının Yürütülmesinde Toplum Katılımının Sağlanması Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol 6 Mart 2008

2 Toplumun Kalkınması Toplumu Oluşturan Bireylerin Sağlığı ile İlişkilidir Beslenme Sağlığın Temelidir Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeyi yaygınlaştırmak için yürütülecek programlara toplumun katılımı gerekir

3 Toplum Katılımı Hizmeti alanların, bu hizmetin a) Planlama b) Uygulama c) Yönetme d) Değerlendirme aşamalarına katılmalarıdır. Bireylerin ve ailelerin, kendileri ve toplumun sağlık ve refahı için sorumluluk üstlenmesi ve katkıda bulunmalarıdır.

4 ALMA- ATA Sağlık Hizmetleri Konferansı (1978 WHO ve UNICEF) Kendilerine sunulan sağlık hizmetlerine bireysel ve/veya topluca katılmak halkın hak ve görevidir. Herkes için sağlık hedeflerine ulaşmak için Toplum Katılımı ve Kendi Kendine Yardım en önemli unsurlardır.

5 Alma-Ata Deklarasyonu En az Bakım (Minimal Care) Halkın sağlık eğitimi, Beslenme durumunun geliştirilmesi, Temiz su sağlanması ve sanitasyon, Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması, Başlıca bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama, Endemik hastalıkların kontrolü Sık görülen hastalıklar ve yaralanmaların uygun tedavisi, Temel ilaçların sağlanması.

6 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (1992) Sürdürülebilir kalkınma politikalarının başarısı için toplumun her kesiminin katılımı şarttır

7 Türkiye de Durum 224 Sayılı Kanun (Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi-1961) Toplum katılımı: Toplumun hizmetin planlama, üretim ve denetimine katılımını sağlamak için sağlık merkezlerinde ve illerde sağlık kurulları oluşturulur (Madde 23).

8 Anayasa Cumhuriyetin nitelikleri MADDE 2. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. Gelir dağılımında eşitlik, herkese; sağlık, beslenme, eğitim, güvenlik, adalet, barınma hakkı

9 Beslenme Biçiminin Toplumsal Boyutu Yaşam Kaynağı Nüfus büyümesinde belirleyici Ekonomide belirleyici Teknolojide belirleyici Politikada belirleyici Savaş nedeni Dinlerde gösterge Kimyanın ana kaynağı (besin hazırlama ve pişirme) Gıda Endüstri devrimi yaratıcısı (unun değirmende öğütülmesiyle başlayan) Statü belirleyici

10 Toplum Katılımının önemi Toplumda gerçekleştirilmek istenen her konu için, toplumun katılımı gerekir. Uygulamada bir değişim yapılması düşünülüyorsa, toplumun katılımı kaçınılmazdır. Katılım, insanların kendi yaşam alanlarında etkin olmalarını sağlar. Bireyler, yaşam sorumluluğunu yüklenmiş olurlar.

11 Katılımı Sağlamada Temel İlkeler Programlar toplumun gereksinimine cevap vermelidir. Yöreye, bölgeye, gruba özel olmalıdır. Önceliklere göre sıralanmalıdır. Katılım gönüllü olmalıdır. Doğal liderler programın içine alınmalıdır. Sektörler arası işbirliği sağlanmalıdır. Kitle iletişim araçları etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Kullanılan yöntem ve araçlar hedef gruba uygun olmalıdır.

12 Katılımın Yararları Alınan kararların, uzlaşılabilirliğini ve uygulanabilirliğini artırır. Yapılan işe sahip çıkılmasını,etkin biçimde kullanılmasını, kuralları benimsemeyi, daha az direnç oluşmasını sağlar. Olaylar üzerinde düşünmeyi, girişimde bulunmayı, sorumluluk almayı arttırır. Ortak kararlar üretilmesine olanak verir.

13 Katılım Düzeyleri 1. Dolaylı: Yapılan planlamalara dışarıdan katkı Örn: iş gücü, para, malzeme 2. Doğrudan: Planlama, yönetim, uygulama ve denetleme faaliyetlerine katılım *gerçek toplum katılımı*

14 Toplum Katılımı İçin Yapılması Gerekenler Toplumun gereksinimleri nelerdir? Bu gereksinimlerin giderilmesi için yapılması gerekenler nelerdir? Planlamayı kim yapacaktır? Uygulamayı kim yapacaktır? Yönetimi kim yapacaktır? Kontrolü kim yapacaktır?

15 Gerçek Katılım İçin Toplumu Tanımak ve Doğru Değerlendirmek Gerekir

16 Toplumla ilgili Genel Bilgiler Politik yapı, resmi ve resmi Tarihsel geçmiş olmayan liderler Çevresel özellikler Ekonomik yapı Sağlık verileri (doğum,ölüm, hastalık vb) Alt yapı ( su kayn., sanitasyon, yollar, Diğer yaşamsal veriler ulaşım vb) Aşılama, aile planlaması, Sosyal yapı anne sütü vb programlar Güvenlik Beslenme durumu ve alışkanlıkları

17 Beslenme Durumu ve Alışkanlıkları Belirleme Malnutrisyon, şişmanlık, dejeneratif hastalık vb göstergeler? Tüketilen besinler ve miktarları, Besin hazırlama, pişirme, saklama uygulamaları, Öğünler, öğün saatleri, içerikleri, Anne sütü, mama vb bebek beslenmesi uygulamaları, Besin ve beslenmeye ilişkin inançlar, Kullanılan araç-gereçler.

18 Toplumu Tanıma Yöntemleri 1. Mevcut rapor, istatistik, sağlık evi, sağlık ocağı kayıtları 2. Kişisel ve grup görüşmeleri 3. Ev ziyaretleri 4. Gözlem

19 İşbirliği Yapılabilecek Kurumlar Bakanlıklar (Milli Eğitim, Milli Savunma, Sosyal Sigortalar Kur. İçişleri, Sağlık vb) Sivil Toplum Örgütleri Belediyeler (Gönüllü kuruluşlar) Okullar, Üniversiteler Muhtarlar Sağlık Kurumları Diyanet işleri Toplum liderleri Basın ve Yayın Kurum.

20 Liderleri Belirleme Doğal liderler Söz sahibi kişiler Gönüllüler

21 Liderler ve Gönüllülerle Çalışırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Roller belirlenmeli Toplum tarafından seçilmeli Sürekli eğitim ve destek Düzenli toplantılar Düzenli değerlendirme

22 Beslenme Eğitimi Okullarda (Örgün eğitim içinde) Hizmet-içi Eğitimler Halk Eğitimi Yüz- yüze Grup eğitimi Medya aracılğı ile

23 Beslenme Programları? Beslenme eğitimi programları Besin destek programları Besin servisi yapılan kurumların yönetim ve denetim hizmetleri (Kafeteryalar, lokantalar, kantinler, kafeler, büfeler vb) Beslenme Plan ve Politikaları ile belirlenir

24 Beslenme Eğitim Programlarında hedef Ailelere bütçelerine uygun akıllı besin seçimini öğretmek, Besin pramidine uygun besin seçimini öğretmek Fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzını benimsetmek Çocuk, yaşlı, gebe, sporcu vb özel grupların beslenme planlarını öğretmek Hastalık durumlarında yapılacak beslenme düzenlerini öğretmek

25 Mesaj Belirleme Örgün ve yaygın eğitimlerde mesajlar farklıdır. Yaygın eğitimlerde kullanılan mesajlar toplumda kargaşaya neden olmamalıdır.

26 Mesaj Belirleme Örnekler Günde iki bardak süt içilmelidir. Süt iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Her sabah kahvaltı yapılmalıdır. Muz yerine elma tüketebilirsiniz. İşlenmiş besin değil doğal besin tüketin.?? Bu mesajlar kimler için geçerli, nerede, ne zaman, nasıl kullanılmalı?

27 Planlama Organizasyon Şeması Müdürlük Komiteler Kontrol Yaşlılar Çocuklar Gebe ve Emzikliler Kurum yemek servisi Kurum yemek servisi Çalışanları Yöneticileri

28 Broşürler Dergiler Besin modelleri Afişler Besinin kendisi??? Eğitim Materyalleri

29 Medyadan Yararlanma RTUK Yasası Yayın İlkeleri Madde 4-m ) Halkı aldatacak, yanıltacak veya haksız rekabete yol açacak reklam yayınlarına yer verilmemesi. Reklamlar Madde 19 Bütün reklamlar adil ve dürüst olacak, yanıltıcı ve tüketicinin çıkarlarına zarar verecek nitelikte olmayacak,

30

31 Toplum Katılımı Engelleri Sosyo-kültürel etkenler Ekonomik etkenler Politik ve yönetsel etkenler

32 Sosyo-Kültürel Etkenler Toplumun kendini yönetme bilgi, beceri ve deneyiminin az olması, Toplumun kendi sorunları ve çözüm yolları hakkında bilinçli olmaması, Demokratik liderliğin gelişmemiş olması, Gönüllü kuruluşların bulunmaması, Nüfus hareketleri, Hizmetin ulaştırılmasında zorluklar.

33 Ekonomik Etkenler Toplumun yoksulluğu Gelir dağılımında dengesizlik Kaynakların sınırlılığı

34 Politik ve Yönetsel Etkenler Toplum katılımının özendirilmemesi, desteklenmemesi, İlgili ve bilgili yöneticilerin olmaması, Personel hareketliliği, bilgisizliği ve motivasyon eksikliği, Mevzuattan gelen güçlükler, Kalkınma plan ve programlarında toplum katılımına yer verilmemesi, Toplumun tanınmaması. Yanlı yönetim, İzleme ve değerlendirme yapılmaması

35

HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI. Coşkun Can Aktan ve A.

HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI. Coşkun Can Aktan ve A. HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI Coşkun Can Aktan ve A. Kadir Işık Tüm hükümetler geniş çaplı ulusal sağlık sisteminin bir parçası olarak

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 1 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 GİRİŞ Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü İÇİNDEKİLER 2013-2017 STRATEJİK 4 SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 KISALTMALAR... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 STRATEJİK ANALİZ...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 i BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel amacı; köklü devlet geleneğimizi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları

INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları 1 Acil Durumlarda Eğitim için Uluslararası Çalışma Ağı (INEE), acil durumlarla krizler

Detaylı

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU o SUNUŞ E.Ç.G Başkanının Ön Yazısı 2-4 SAYFA NO o GİRİŞ o ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 5-11 MESLEKİ EĞİTİM 12-20 ÖZEL EĞİTİM (ENGELLİLER

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

Türkiye de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Temel Sorunlar

Türkiye de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Temel Sorunlar Türkiye de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Temel Sorunlar Ethem Kadri Pektaş * Özet Belde halkının yerel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevli belediyeler, sosyal devlet anlayışının bir gereği

Detaylı

UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU UYUM EĞİTİMİ KAYNAK DOKÜMANI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN

UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU UYUM EĞİTİMİ KAYNAK DOKÜMANI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU UYUM EĞİTİMİ KAYNAK DOKÜMANI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN 2013 İçindekiler UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ... 0 İçindekiler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2903 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1860 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ Yazarlar Doç.Dr. Didem ARSLANTAŞ (Ünite 1) Prof.Dr. Demet ÖZBABALIK (Ünite 2) Doç.Dr. Melis NAÇAR

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İLK İLERLEME RAPORUNUN EK RAPORU TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ULUSAL İLK

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

GENELGE GENELGE 2006/29

GENELGE GENELGE 2006/29 7 Ekim 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26312 Başbakanlıktan: GENELGE Konu: Ulusal Tütün Kontrol Programı GENELGE 2006/29 Tütün kullanımı, çok yaygın bir bağımlılık çeşidi olmasının yanı sıra, tütün

Detaylı

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ VE AİLELERİNİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME PROGRAMI MAHALLİ MÜLKİ AMİRLER İÇİN REHBER

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ VE AİLELERİNİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME PROGRAMI MAHALLİ MÜLKİ AMİRLER İÇİN REHBER MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ VE AİLELERİNİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME PROGRAMI MAHALLİ MÜLKİ AMİRLER İÇİN REHBER Yaşadığımız ortam sağlımızı etkiler. Bu rehber, Harran Üniversitesi tarafından, Birleşmiş Milletler

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA KADIN ÇİFTÇİLER

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA KADIN ÇİFTÇİLER TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA KADIN ÇİFTÇİLER 1.GİRİŞ Bir ülkenin kalkınması, en geniş anlamda o ülkede yaşayanların yaşam standartlarının artırılmasını ifade eder. Ülkelerin sosyo-ekonomik ve kültürel yapılarına

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı