GELİŞMİŞ ÜLKELERDE GIDA IZIN VE DENETIM IŞLEMLERI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELİŞMİŞ ÜLKELERDE GIDA IZIN VE DENETIM IŞLEMLERI"

Transkript

1 GELİŞMİŞ ÜLKELERDE GIDA IZIN VE DENETIM IŞLEMLERI

2 AMAÇ VE YÖNTEM Türk gıda mevzuatı 1995 yılında yayınlanan 560 Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden oluşturulmaya başlanmıştır. Ancak 560 sayılı KHK üzerinde pek fazla çalışılmadan, ilgili kuruluşların görüşleri alınmadan hazırlandığı için uygulamada ciddi sorunlarla karşılaşılmıştır. Odamızca gıda işyerlerinin gıda mevzuatından kaynaklanan sorunları konusunda yapılan bir araştırmada İstanbul'da bulunan gıda işyerlerinin ancak % 7'nin gerekli tüm ruhsat ve izinleri aldığı tespit edilmiştir. Bu oran küçük ölçekli gıda işyerlerinde% 4'e kadar düşmektedir. Gıda işyerinin gerekli ruhsatları almadan çalışması kapatma cezası yanında hayli yüksek para cezalarının ödenmesini de gerekli kılmasına rağmen, ruhsatsız çalışma oranının bu kadar yüksek olması mevzuatta bir takım sorunların olduğunu göstermektedir. Gıda işyeri sahipleri ile yapılan görüşmelerde, özellikle iki ayrı bakanlığa başvuruda bulunma zorunluluğunun olması, temini zor belgeler istenmesi, ruhsat için istenen ücretierin çok yüksek olması başlıca ruhsat alarnama sebebi olarak gösterilmiştir. Diğer yandan, ruhsat alanındaki bu formalite ve maliyetlere rağmen denetimin zayıf olması da ruhsat alma oranını düşürmektedir. Ülkemizde tüm yasal düzenlemelere ve oldukça ağır cezai yaptırırnlara rağmen, ruhsatlı çalışan gıda işyeri oranının çok düşük seviyelerde kalması, uygulamada önemli eksikliklerin olduğunu göstermektedir. Bu eksikliklerin tam olarak belidenebilmesi ve giderilmesi yönünde çözüm önerileri getirilebilmesi amacıyla, gıda mevzuatı ve bu mevzuatın uygulanması bakımından sistemini oturtmuş olan gelişmiş ülkelerdeki ruhsat ve denetim uygulamalarının incelenmesinde fayda görülmüştür. Bu incelemeler sonucu elde edilen bilgilerle ülkemizdeki uygulamanın bir karşılaştırması yapılacak ve mevzuatın daha uygulanır hale getirilmesi yönünde öneriler getirilecektir. Çalışmanın iki aşamada gerçekleştirilmesi planlanmıştır. İlk aşama çalışmaları kapsamında, gelişmiş ülkelerdeki ticaret müşavirliklerimizden bulundukları ülkelerde gıda işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimi konusundaki uygulamalar hakkında bilgi istenmiştir. Alınan bilgiler doğrultusunda seçilen biri Avrupa Birliği üyesi olan ve biri de olmayan iki ülkede gıda işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi alanındaki uygulamaların incelenmesi hedeflenmiştir. Yapılacak saha çalışmaları ile seçilen ülkelerdeki uygulamalar tam olarak tespit edildikten sonra, Türkiye'deki uygulama ile bir karşılaştırma yapılacak ve işyerlerinin ruhsatlandırılması - 2 -

3 konusunda ülkemizde aksaklığa yol açan unsurlar bir rapor halinde başta Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olmak üzere ilgililere iletilecek ve gıda mevzuatında yapılması gereken değişiklikler konusunda öneriler getirilecektir

4 I. TÜRKİYE'DEKi İZİN VE DENETİM UYGULAMALARI 1. Ruhsat ve İzin İşlemleri Gıda İşyeri Ruhsatı Ülkemizde gıda işyerlerinin izne bağlanması ve denetimi alanındaki uygulama karışık bir yapı arzetmektedir. Gıda işyerleri mekan, alet ve ekipman ile personele ait koşullar bakımından Sağlık Bakanlığı'nca ruhsata bağlanmaktadır. İşyeri için ruhsat alınırken başvuru dilekçesi yanında sorumlu müdür sözleşmesi ve diploma örneği, iş akış şeması ve kullanılan malzeme, alet ve ekipman hakkında bilgi, personel sayısı ve niteliği hakkında bilgi, faaliyet konusu ve ürün gruplandırılması, kapasite raporu, Gayrı Sıhhi Müessese ruhsatı fotokopisi gibi belgeler istenmektedir. Ayrıca izin ücreti olarak 2000 yılı için TL ücret alınmakta olup, bu ücret her yıl yeniden değerleme oranında artırılınaktadır. Gıda Maddesi Üretim izni Gıda işyeri için Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat ile birlikte gıda işyeri sicil numarası aldıktan sonra Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na müracaat ederek üretim izni ve üreteceği her gıda madde grubu ve kullanacağı ambalaj için tek tek izin ve gıda sicil numarası almak zorundadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan öncelikle gıda üretim izni alınması ve gıda siciline kaydalunması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu işlemin gerçekleşmesi için işyeri sahibinin başvuru dilekçesi, sorumlu yönetici sözleşmesi ve diploma sureti, işyeri çalışma izin belgesi, kapasite raporu, marka tescil belgesi ve faaliyet belgesi ile birlikte müracaatta bulunması gereklidir. Bu müracaatla birlikte ayrıca Bakanlık adına açtırılan hesaba 2000 yılı itibariyle TL ücretin de yatırılması gerekmektedir. Bu ücret her yıl yeniden değerleme oranında otomatik olarak artırılır. Bakanlığa müracaatla birlikte işyeri sahibinden üreteceği bütün ürünler için de izin alacağı, almaması halinde izninin iptal edileceğine dair bir de taahhütname alınır. Üretim izni alındıktan sonra üretilecek her bir gıda maddesinin gerekli analizlerinin yaptınlarak ayrı ayrı izin ve sicil numarası alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumda da alınan her bir ürün numarası için TL tutarındaki ücretin yatırılması şarttır

5 2. Gıda İşyerlerinin Denetimi Sağlık Bakanlığı'nca Yapılacak Denetimler Gıda işyerlerinin mekan, ekipman ve personel açısından denetimi Sağlık Bakanlığı'nca yapılır. işyerleri yapılan üretim faaliyetinin türüne göre beş gruba ayrılmıştır. - En Az 2 Ayda Bir Denedenecek işyerleri: Mandıra, kasaplar, parça et ve hazır kıyma satış yerleri, kümes ve av hayvanları satış yerleri, deniz ürünleri satış yerleri, sakatatçılar, tatlıcılar, yemek fabrikaları, dondurmacılar. - En Az 3 Ayda Bir Denetlenmesi Gereken işyerleri: Ekmek, simit, galeta ve vb. ürün satış yerleri; lokanta, restoran, kafeterya, kebapçı, pizzacı, mantıcı, köfteci, sandviçci, hamburgerci ve mezeci, yufkacılar ile okul, yurt, kreş, fabrika, kamu ve özel kuruluşların yemekhaneleri, sosyal ve dinlenme tesisleri, ikram servis leri. - En Az 6 Ayda Bir Denetlenmesi Gereken işyerleri: Çay ocağı, kahvehane, gazino, diskotek, kokteyl salonu, bar-pavyon, düğün salonu, birahane, taverna, açıkhava gazinosu. - En Az Yılda Bir Denetlenmesi Gereken işyerleri: Bakkal, şarküteri, şekerleme satış yeri, market, süpermarket, hiper market, gros market, büfe, bakliyatçı, turşucu, baharatçı-aktar, manav, toptancı hali, kuruyemişçi. - Sürekli Denetlenmesi Gereken işyerleri: Semt pazarları, gıda fuarları. Turizmin yoğunlaştığı dönemlerde, bayram, yılbaşı ve ramazan gibi özel günlerde sürekli olarak belirtilen sıklığın en az iki katı olacak şekilde denetim yapılır. Denetimler önceden bir uyarı olmaksızın, özel durumlar hariç çalışma saatleri içinde yapılır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca Yapılacak Denetimler Gıdaların ürün bazında denetimi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kontrolörleri tarafından yapılır. Bu denetimler, gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında veya uygun görülen aşamalarında programa uygun olarak yılda en az iki kez yapılır. gerekli görüldüğü zamanlarda yada şüphe üzerine de denetim yapılabilir. Bunun dışında - 5 -

6 Yapılan denetimlerde; gıda üretim zincırının tüm aşamalarında, gıda işlemeyle ilgili olarak kullanılan alet, ekipman, makine ve taşıma araçları, gıda maddelerinin üretimi ve hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde, katkı maddesi ve aroma maddesi ile diğer teknolojik yardımcılar, yarı mamuller, mamuller, gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemeler ile temizleme ve bakım ürünleri, gıda maddelerinin perakende satış noktaları hariç dağıtım safhaları, gıda işleme ve muhafaza teknikleri, gıda maddelerinin etiketleme, taşıma ve depolanması ile ilgili şartların Gıda Kodeksindeki şartlara uygun olup olmadığı incelenir. 3. Gıda İşyerierine Uygulanacak Cezalar Gıda mevzuatı gereğince alınması öngörülen ruhsat ve izinleri almayan, gerekli şartlara uygun üretim yapmayan gıda işyerlerine suçun niteliğine göre işyeri kapatma, çeşitli miktarlarda para cezaları ve kapatma cezasına rağmen faaliyete geçen işyeri sahiplerine 3 ay dan 6 aya varan hapis cezası verilir. Il. GELİŞMİŞ ÜLKELERDE GIDA İZİN VE DENETİM İŞLEMLERİ 1. ALMANYA : Sağlık Bakanlığı ve B elediyeler. İşyeri Kuruluşu ile İlgili Koşullar : Gıda üretim ve satışı konusunda işyeri açıl-ması genel ticari kurallar çerçevesinde şirketleşrnek suretiyle yapılmaktadır. Gıda imalatı veya satışına dair herhangi bir özel düzenleme yoktur. Bununla birlikte, tacir sıfatını alacak şahısların ticari sahaları itibariyle mahalli belediyeler bünyesinde belirli sürelerde kurs görmeleri gerekmektedir. İşin niteliğine göre değişen bu kurslar genellikle bir hafta süreli olmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeler çerçevesinde, gıda işyerlerinin açıkta satılan et ve benzeri gıda maddeleri reyonlarında diplamalı elemanların çalıştırılması zorunluluğu bulunmaktadır. Gıda işyerleri kuruluş ve işletme safhasında emniyet, sağlık ve çevre açısından sıkı denetim altında bul undurulmaktadır

7 2. İSVEÇ : Sağlık Bakanlığı ve Belediyeler. İşyeri Kuruluşu İle İlgili Koşullar: Gıda işyeri (üretim veya satış) açılması için belediyelere müracaatta bulunulmaktadır. İşyeri alanı 2000 m 2 'den büyükse mutlaka üst düzey belediye merciinin kararı gerekmektedir. Küçük işyerlerinin açılması için Sağlık Bakanlığı'nın belediye bünyesi içindeki izni yeterli olmaktadır. İşyeri üretim ve satışı ile bir bütün olarak düşünülmekte ve buna göre izin verilmektedir. İzin verilirken işyeri ve ürün birlikte değerlendirilmektedir. Gıda işyeri açılması için yetkili kılınan mercilere, işyerinin bölümlerini ve hangi ürünlerin nerelerde bulunduğunu gösteren bir şema, şirket sahibinin kimliği ve lisansını belgeleyen evrakların ibrazı ruhsat için yeterli olmaktadır. Gıda işyerinin kuruluş sathasında herhangi bir ücret alınmamaktadır. Başka bir ifade ile, kuruluş safhasında; vergi, harç, analiz ücreti gibi ödemeler yapılması sözkonusu değildir. Sadece şirket kuruluşu sırasında belediyeye çok cüzi bir ücret ödenmektedir. Kuruluş formaliteleri çok azdır. Gıda maddelerinin vakumlu veya plastik beyaz kap ya da ince plastik ambalaj içerisinde satılına mecburiyeti bulunmaktadır. Ambalajlama ürünün cinsi ve şekline göre değişmektedir. Açıkta satılan bazı gıda maddelerinin (balık, tavuk ve et gibi) kesim, yıkama ve ambalajlama işlemlerinin tamamen ayrı reyonlarda yapılması zorunludur. Gıda işyerinin denetimi periyodik olarak ayda iki defa yapılmaktadır. Bu denetimler mahalli belediye içinde bulunan Çevre Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı birimi yetkilileri tarafından yapılmaktadır. Be denetimlerde fırmaların gıda reyonlarından en az 0,5 kg civarında ürün numunesi alınır ve yetkili laboratuarlarda tahlil edilir. Önemli bir miktara ulaşmayan bu tahlil ücreti fırmadan alınır. İsveç'te bir gıda fırmasının ruhsat ve izin almadan faaliyet göstermesi mümkün değildir. Ruhsatı olan ve çalışırken gerekli şartlara uymadığı tespit edilen işyerine; para, kapatma ve temelli kapatma gibi cezalar verilmektedir

8 3. FRANSA : Valilik, Belediyeler, Odalar, Tarım Bakanlığı. İşyeri Kuruluşu İle İlgili Koşullar: İşyeri kuruluşu için müracaat edilecek makamlar işyerinin türüne göre farklılık göstermektedir. Pastane, kasap, şekerci vb. imalat yapılan gıda işyerlerinin açılma izinleri Meslek Odalarınca verilmektedir. Sadece satış ve dağıtım yapılan gıda işyerlerinin açılış izinleri ise Ticaret Odası ve Belediye tarafından ortaklaşa kurulan bir kuruluş tarafından verilmektedir. Gıda maddesi üretimi yapılan işyerlerinin açılmasında aranan belgeler işyerinin statüsüne göre farklılık göstermektedir. Tek şahsa ait işyeri için ikametgah belgesi, kimlik belgesi, evlilik cüzdanı, iyi hal kağıda, idari staj belgesi, işyerinin rnekanına ilişkin belgeler (kira kontratı veya tapu) ve ticaret siciline kayıt için yapılan ödemeleri gösterir belgeler. Şirketlere ait işyerlerinden bunlara ilave olarak banka hesabı ile şirket kuruluşuna ait sicil gazetesi ilanı istenmektedir. Sadece gıda maddesi dağıtımı yapan işyerlerinin alanı 300 m 2 'yi geçmesi halinde bu işyerleri Valilik bünyesindeki bir komisyon tarafından emniyet, hijyen standartları ve sağlık güvenliği gibi hususlarda denetlenmektedir. Gıda işyerlerinin denetimi ulusal ve yerel düzeyde Tarım Bakanlığı'nca yapılmaktadır. 4. DANİMARKA : Sağlık Bakanlığı. İşyeri Kuruluşu İle İlgili Koşullar: Gıda işyeri açılması için öncelikle şirket statüsünün kazanılması, şahısların ise bir vergi numarası almış olması gerekmektedir. Gıda işyerinin faaliyete geçebilmesi için işyeri durumunun sağlık şartlarına uygunluk açısından Sağlık Bakanlığı yetkililerince uygun bulunması ve onay verilmesi şarttır. Bunlar dışında işyerinin açılması için istenen özel bir belge bulunmamaktadır. Gıda işyeri ödeme bulunmamaktadır. izni ile ilgili olarak özel bir vergi, resim, harç, analiz ücreti vb. İşyerlerinin denetimi Sağlık Bakanlığı'nca yapılmaktadır. Periyodik olarak yapılan bu denetimierin süreleri firmalara göre değişmektedir. Yeni açılan bir gıda işyerinde şartlara aykırı bir durum ile karşılaşıldığında, bu durumun düzeltilmesi talep edilir ve 1-2 gün aralıklarla denetimler yapılır. işyerindeki - 8 -

9 şartların düzelmesine paralel olarak bu denetimler haftalık hale gelir ve normal periyoda döner. Normal şartlarda ayda bir defa denetim yapılır. Gıda işyerinde sağlık koşullarına çok iyi uyuluyorsa bu denetimler üç ayda bir yapılmaya başlanır ve çok iyi bilinen ve güvenilen işyerlerinde bu denetimler yılda bir defaya kadar in dirilir. İzinsiz olarak veya gerekli şartlara uymadan faaliyet gösterdiği tespit edilen gıda işyerlerinin en kısa sürede gerekli şartlara uyması istenir ve belli bir süre verilir. Bu süreler işyerindeki eksikliğin durumuna göre değişir. işyerindeki koşullar çok kötü ise 1-2 gün gibi bir sürede bu durumun düzeltilmesi istenir. Eğer yeni bir inşaat yapılması gerekiyorsa ona göre bir süre verilir. Normal şartlarda verilen süreler bir ayı geçmemektedir. 5. FİNLANDİYA : Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Sosyal işler ve Sağlık Bakanlığı, Belediyeler. İşyeri Kuruluşu İle İlgili Koşullar: Gıda işyeri başvuruları belediyelere yapılmaktadır. Hiçbir gıda üreticisi, satıcısı ya da depolayıcısı gıda mevzuatındaki düzenlemelere uygun olmayan işlem yapamaz. Gıda piyasası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın bir alt kuruluşu olan Milli Gıda İdaresi tarafından kontrol altında tutulmaktadır. İdare hazırladığı bilgilendirme broşür ve kitapçıklada hem tüketicileri hem de üreticileri gıdalar konusunda bilgilendirmektedir. Gıda işyeri açılması ıçın gereken şartlar işyerinin türüne göre değişmektedir. Hangi işyerinin ne şartları yerine getirmesi gerektiği Milli Gıda İdaresi tarafından hazırlanmış olan broşürlerde belirtilmektedir. İşyeri başvuruları belediyelere yapılır ve işyeri izni belediyeden alınır. Kuruluş için ödenen ücretler (harçlar) alınan belge veya hizmetin maliyetinin üzerinde olamaz 6. PORTEKİZ : Valilik, Kalite Enstitüsü,. İşyeri Kuruluşu İle İlgili Koşullar: Gıda işyeri açılması için öncelikle Valiliğe başvuru yapmak gerekmektedir. İzin alma işleminin tamamı bu müracaat üzerine verilecek ruhsatla gerçekleşmiş olur. Başka bir ifade ile işyeri için, üretilecek gıda maddeleri için ve ambalaj için ayrı ayrı izin almaya gerek - 9 -

10 yoktur. Gıda işyeri izni için hazırlanmış bir kılavuz kitapçıkta iznin alınması için gerekli tüm belgeler belirtilir. Gıda işyerlerinin denetimi ile ilgili işlemler Kalite Enstitüsü Müdürlüğü ve Gıda Kalite Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Yapılan denetimlerde gerekli şartlara ve normlara uygun üretim yapmayan işyerlerine para cezaları uygulanmaktadır. 7. NGİLTERE : Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı, Sağlık Departmanı. İşyeri Kuruluşu İle İlgili Koşullar: Gıda işyerlerinin kuruluşu ve ruhsatlandırıl-masına özgü özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bütün işyerleri için geçerli olan prosedür gıda işyerleri için de uygulanmaktadır. Bununla birlikte gıda işyerinin hangi özellikleri taşıması gerektiği, çalışanların uyacakları hijyen kuralları, bir şekilde düzenlenmiştir. işyerinin üretim bölümlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiği ayrıntılı İngiliz gıda mevzuatı esas itibariyle gıda maddeleri bazında düzenleme getirmektedir. Her çeşit gıda maddesi için belirlenmiş standartlar bulunmaktadır. Bu standartlarda gıda maddesinin içeriğinden ambalajlanması ve etiketlenmesine kadar her türlü koşullar yer almaktadır. Her gıda üreticisi ürettiği gıda maddesi ile ilgili standartıara ve hijyen koşullarına uymak zorundadır. Gıda mevzuatına uygun üretim yapmayan işyeri sahibi veya sorumluları hakkında 2 yıla kadar varan hapis cezası ve sterline kadar varan para cezası uygulanmaktadır. 8. MERiKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ : Sağlık ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Yerel İdari Birimler İşyeri Kuruluşu İle İlgili Koşullar: Gıda işyerinin taşıması gereken şartlar ABD Gıda ve İlaç Teşkilatı tarafından ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemelerde gıda maddesi üretilecek işyerinin bina özelliklerinden, havalandırma koşulları, alet ve makineler, su tesisatı, tuvaletler, personel ve aletlerin temizliği ile ilgili bölümler, gıda hammaddeleri ve mamul maddelerin buldumlacağı bölümler ile haşere kontrolü ile ilgili kurallar yer almaktadır. Diğer işyerleri gibi kurulan gıda işyeri mutlaka gıda işyerinin taşıması gereken nitelikleri taşıyarak üretim yapmak zorundadır. - 1 o-

11 Gıda mevzuatı ile ilgili düzenlemelerde daha çok üretilen gıda maddeleri üzerinde durulmaktadır. Hemen her gıda maddesi konusunda bir standart bulunmaktadır ve gıda işyerlerinin de bu standartiara uygun üretim yapması gerekmektedir. Gıda maddeleri ile ilgili standartlarda hammadde, katkı maddeleri kullanımı, ambalajlama ve etiketierne ile depolama ve taşıma koşullarına kadar detaylı düzenlemeler getirilmektedir

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden;

3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden; I. SIHHİ MÜESSESE NEDİR? Bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli

Detaylı

GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete : 10 Temmuz 1996/22692 Değişiklikler : 09.07.1998 / 23397, 06.07.2001/24101, 12.06.2002/24783, 25.07.2002/24826, 05.05.2003/25100 GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

UNLU MAMUL ÜRETEN VE SATAN İŞYERİ MEVZUATI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUMU RAPORU

UNLU MAMUL ÜRETEN VE SATAN İŞYERİ MEVZUATI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUMU RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI UNLU MAMUL ÜRETEN VE SATAN İŞYERİ MEVZUATI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUMU RAPORU Hazırlayanlar Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Muhsin AKGÜR, Uzman Selin SARI, Araştırma Raportörü

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

İŞYERİ \ÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ

İŞYERİ \ÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ STANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2001-13 İŞYERİ \ÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ Hazırlayan BİRGÜL SUBAŞI Bu eserin tüm telif haklan İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI I-TANIM, AMAÇLAR, İŞLEVLER SORU 1 : Serbest Bölge (SB) nedir? Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : 2002-23 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ Hazırlayan Birgül SUBAŞI (İTO) aittir. Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na İTO'nun ve yazarının

Detaylı

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 27/01/05 Resmi Gazete Sayı: 25709 BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, halk sağlığını ve huzurunu

Detaylı

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ 4 Bitkisel Gıda veya Yem İhracatı İşlem Basamakları 6 ÇED İşlem Basamakları 5 Çiftçi

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ. VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ. VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ

Detaylı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik. Kurum: Bakanlar Kurulu Kabul Tarihi: 14.07.2005 R.G. Tarihi: 10.08.2005 R.G.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik. Kurum: Bakanlar Kurulu Kabul Tarihi: 14.07.2005 R.G. Tarihi: 10.08.2005 R.G. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Kurum: Bakanlar Kurulu Kabul Tarihi: 14.07.2005 R.G. Tarihi: 10.08.2005 R.G. No: 25902 BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖZEL VETERİNER LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 6343, 441 Yayımlandığı R.Gazete 1999, 23831 BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL VETERİNER LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 6343, 441 Yayımlandığı R.Gazete 1999, 23831 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL VETERİNER LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 6343, 441 Yayımlandığı R.Gazete 1999, 23831 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Veteriner

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

ÇAY KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇAY KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇAY KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1; (1) Bu Kanun, çay tarım alanlarının tespitini, yaş çay müstahsillerinin ve çay üreticilerinin hak ve yükümlülüklerini, kuru çayın

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler HUKUKİ DAYANAK Madde 1 Bu Yönetmelik, Anayasanın 124. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 3. Maddesine

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709

Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709 Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (Bu Yönetmelik, 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK BĐRĐ CĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

Gümrük İşlemlerinde Sonradan Kontrol Uygulaması. Hüseyin Cöne Gümrük Müşaviri

Gümrük İşlemlerinde Sonradan Kontrol Uygulaması. Hüseyin Cöne Gümrük Müşaviri Gümrük İşlemlerinde Sonradan Kontrol Uygulaması Hüseyin Cöne Gümrük Müşaviri Sonradan Kontrol Uygulamanın Amacı Uygulamanın Kapsamı Kontrole Tabi Tutulacak Firma Seçimi Kontrolün Başlaması Kontrol için

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİ TİRME BÖLGESİ İ LETME YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİ TİRME BÖLGESİ İ LETME YÖNERGESİ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı: 23.08.2004 tarihli 25193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5962 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında

Detaylı

I N V E S T M E N T G U I D E 1

I N V E S T M E N T G U I D E 1 INVESTMENT GUIDE 1 2 YATIRIM KILAVUZU INVESTMENT GUIDE YATIRIM KILAVUZU 3 YATIRIM KILAVUZU 1. Türkiye ye Giriş 1.1 Çalışma İzni Nasıl Alınır? 1.2 Oturma İzni Nasıl Alınır? 2. Türkiye de İş Kurmak? 3. Varlık

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ Sayfa No 1/16 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı: 23.08.2004 tarihli 25193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5962 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı

Gidalarin Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasi BIRINCI BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanimlar

Gidalarin Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasi BIRINCI BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanimlar GIDALARIN ÜRETIMI TÜKETIMI VE DENETLENMESINE DAIR YÖNETMELIK Yetki Kanunu 560 S.K.H.K. Yayimlandigi R.Gazete 9 Haziran 1998/ 23367 Gidalarin Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Degisiklik

Detaylı