T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı FİZİK BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı FİZİK BÖLÜM BAŞKANLIĞINA"

Transkript

1 Evrak Tarih ve Sayısı: 17/03/ T.C. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı *BENU7FLL* Sayı : / / Konu :Erasmus+ Programı Öğrenci Takvimi FİZİK BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Rektörlük Makamının tarih ve sayılı yazısı ekinde Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğü'nün " Erasmus+ Programı Öğrenci Takvimi ve görev tanımına" ilişkin duyuru yazısı ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi ve konunun Bölümünüz öğrencilerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim. DAĞITIM Arkeoloji Bölüm Başkanlığına Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığına Biyoloji Bölüm Başkanlığına Fizik Bölüm Başkanlığına Kimya Bölüm Başkanlığına Matematik Bölüm Başkanlığına Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanlığına Sosyoloji Bölüm Başkanlığına Tarih Bölüm Başkanlığına Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığına e-imzalıdır Prof.Dr. Şadi ŞEN Dekan V. BEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, 67100, Zonguldak Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Tekoğlu Tel: : (0372) Faks: (0372) E-Posta: : Elektronik ağ:http://fenedebiyat.beun.edu.tr/ Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2 T.C. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BEL57ACK* Sayı : / / Konu :Erasmus+Birim Koordinatörlerinin Görev Tanımı ve Öğrenci Takvimi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA İlgi: Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğünün tarih ve sayılı yazısı. Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğünden alınan tarih ve sayılı Erasmus+Birim Koordinatörlerinin Görev Tanımı ve Öğrenci Takvimine ilişkin ilgi yazı ve ekleri ilişiktedir. Bilgilerinizi rica ederim. EK : 1- Yazı örneği (1 takım) DAĞITIM Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Denizcilik Fakültesi Dekanlığına Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına Eczacılık Fakültesi Dekanlığına Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığına e-imzalıdır Prof.Dr. Ahmet ALTIN Rektör a. Rektör Yardımcısı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, Zonguldak Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Demircan Tel: : (0372) Faks: (0372) E-Posta: : Elektronik ağ:http://w3.beun.edu.tr/

3 T.C. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BEL57ACK* Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına İlahiyat Fakültesi Dekanlığına İletişim Fakültesi Dekanlığına Mühendislik Fakültesi Dekanlığına Tıp Fakültesi Dekanlığına Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, Zonguldak Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Demircan Tel: : (0372) Faks: (0372) E-Posta: : Elektronik ağ:http://w3.beun.edu.tr/

4 T.C. Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğü *BELC7NZR* Sayı / / Konu :Erasmus+ Birim Koordinatörlerinin Görev Tanımı ve Öğrenci Takvimi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Rektör Yardımcılığı 2) Üniversitemiz Erasmus+ Programı Kurum Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Erasmus+ Birim Koordinatörlerinin görev tanımı ve öğrenci değişimi için yapılması gerekenler ile Erasmus+ Programı Öğrenci Takvimi ekte sunulmuştur. Duyurunun tüm birimlere ilan edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. EKLER : 1- Yazı 2- Erasmus+ Birim Koordinatörlerinin Görev Tanımı 3- Öğrenci Takvimi DAĞITIM Rektör Yardımcılığı 2 e-imzalıdır Prof.Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU Genel Koordinatör BEÜ Rektörlüğü, Zonguldak Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.BADEM Tel: : (0372) Faks: (0372) E-Posta: : Elektronik ağ:http://w3.beun.edu.tr/

5 Evrak Tarih ve Sayısı: 11/03/ T.C. Erasmus+ Değişim Programı Koordinatörlüğü *BEKV7B7P* Sayı / / Konu :Erasmus+ Birim Koordinatörlerinin Görev Tanımı ve Öğrenci Takvimi DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Üniversitemiz Erasmus+ Programı Kurum Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Erasmus+ Birim Koordinatörlerinin görev tanımı ve öğrenci değişimi için yapılması gerekenler ile Erasmus+ Programı Öğrenci Takvimi ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. EKLER : 1- Erasmus+ Birim Koordinatörlerinin Görev Tanımı 2- Öğrenci Takvimi DAĞITIM Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğüne e-imzalıdır Doç.Dr. Serdar ULUBEYLİ Koordinatör BEÜ Rektörlüğü, Zonguldak Ayrıntılı bilgi için irtibat: B.Gümüş Akyol Tel: : (0 372) Faks: (0372) E-Posta: : Elektronik ağ:http://web.beun.edu.tr/uai/ Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

6 ERASMUS+ BİRİM KOORDİNATÖRLERİNİN GÖREV TANIMI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Erasmus+ Koordinatörleri, Bölüm/Anabilim Dalı/Program (Birim) Erasmus+ Koordinatörlerinin aşağıda detaylandırılmış görevlerini gerçekleştirmelerini sağlamak ve ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde Birim Koordinatörlerine destek olmakla görevli olup, tüm sürecin eksiksiz işlemesinden sorumludurlar. Ayrıca, Birimlerde meydana gelen koordinatör değişikliklerini en geç 10 gün içinde Kurum Koordinatörlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Birim Koordinatörleri temelde üç ana konu ile ilgilenmektedirler: İkili Anlaşma (Bilateral Agreement), Kurumumuzdan giden Erasmus öğrencileri ve yurtdışından gelen Erasmus öğrencileri. Üstlenmiş olduğu görevleri gerçekleştirirken ayrıca; gelen öğrenci, giden öğrenci ve İkili Anlaşmalar için düzenlenen evrakların birer kopyasının ilgili Birimde arşivlenmesini sağlamalıdır. 1. İkili Anlaşma (Bilateral Agreement) İkili Anlaşma ancak Erasmus Üniversite Beyannamesi (ECHE) Sahibi Üniversiteler ile yapılabilir. İkili Anlaşma Birim Koordinatörlerince yapılabileceği gibi, öğretim üyeleri tarafından da bağlı oldukları Birim Koordinatörünün ve Bölüm/Anabilim Dalı/Program Başkanının bilgisi dâhilinde gerçekleştirilebilir. Kurum Koordinatörlüğü ne yurtdışından gelmiş olan İkili Anlaşma teklifleri Kurum Koordinatörlüğünce, ilgili Birimin bilgisi dâhilinde değerlendirilerek işleme konulabilir. İkili Anlaşma Erasmus+ Bilateral Agreement Formu kullanılarak yapılmalıdır. Üzerinde mutabakata varılmış olan İkili Anlaşma, Birim Koordinatörlerince hazırlanarak imzalanmak üzere Kurum Koordinatörlüğüne iletilir. Birim Koordinatörlerinden Kurum Koordinatörlüğüne gönderilen İkili Anlaşma Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır. İkili Anlaşma Kurum Koordinatörlüğü tarafından ortak üniversiteye e-posta yolu ile gönderilir. Ortak üniversite tarafından da imzalanmış İkili Anlaşma Üniversitemiz Kurum Koordinatörlüğüne ulaştırılır ve burada dosyalanır. Taraflarca imzalanmış İkili Anlaşmaya app.erasmus.beun.edu.tr adresinden ulaşılabilir İkili Anlaşma Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Anlaşmada hem Üniversitemizin hem de ortak üniversitenin eğitim dili mutlaka belirtilmelidir. Anlaşma sırasında ortak üniversitenin akademik takviminin incelenmesi Birim Koordinatörünün konu ile ilgili bilgi sahibi olması açısından önemlidir. Değişim düzeyi (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) anlaşma üzerinde mutlaka belirtilmelidir. Karşı kurumun ders içerikleri mutlaka anlaşma YAPILMADAN ÖNCE incelenmeli, olası denklik sorunu yaşanma ihtimali ortadan kaldırılmış olarak anlaşma kesinleştirilmelidir. Anlaşma bir kez sonuçlandırıldıktan sonra ortak üniversitede öğrencinin alacağı tüm derslerin toplam AKTS kredisi değerinde üniversitemizde denklik verileceği anlaşmayı yapan Birimimiz tarafından kabul edilmiş sayılır. Diğer öğretim elemanları İkili Anlaşma yaparken Birim Koordinatörüne ve Bölüm Başkanına bilgi vermelidir. Anlaşmanın kesinleşme ve imzalanma aşamasında Birim Koordinatöründen destek alır. Erasmus+ Bilateral Agreement Formu kullanılarak hazırlanmış olan İkili Anlaşma Kurum Koordinatörlüğüne iletilmeli, anlaşma Kurum Koordinatörlüğü tarafından imzalandığından dolayı, ortak üniversiteye gönderildiğinden emin olunmalı, anlaşmanın taraflar tarafından imzalanmış ve onaylanmış halinden bir kopya birime temin edilmelidir. 2. Giden Öğrenciler ile İlgili Görevler 2.1. Öğrenci Seçiminden Sonraki Görevler Öğrencinin internetten doldurup Kurum Koordinatörlüğüne vermek üzere dökümünü aldığı başvuru belgesini (öğrenci staj için başvuruyorsa stajın bölüme uygunluğunu kontrol ederek) imzalar. Öğrenci ismini öğrencinin gideceği kuruma bildirir. Vize için davetiye (üzerinde eğitimin başlangıç-bitiş tarihlerinin de belirtilmiş olduğu) kendisine gönderilirse bu belgeyi Kurum Koordinatörlüğüne iletir ve başvuru ve ikamet formlarının doldurulmasında öğrenciye destek verir. Gidilecek kurumdan, açılması planlanan derslere ait AKTS kredili listeyi ister. Ders denkliğinin Birim Denklik Komisyonu tarafından yapılarak Akademik Eşdeğerlik Belgesinin (2 nüshaıslak imzalı) hazırlanmasını ve Kurum Koordinatörlüğüne iletilmesini koordine eder. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli konu öğrencinin yurtdışında alacağı her bir AKTS kredisinin (1 yarıyıl için giden öğrencinin en az 30 AKTS kredisi alması için gereken düzenleme yapılmalıdır) Üniversitemizde sayılması gerekliliğidir. Bu nedenle, alacağı herhangi bir dersin denkliğinin verilmeme olasılığı bulunmamaktadır. Zira 1

7 ortak üniversite ile anlaşma yapılırken derslerin ve içeriklerinin incelendiği ve Birimce uygun bulunduğu, bu sebeple de anlaşma kesinleştiği/imzalandığı kabul edilmektedir. Ders Denkliği yapılırken ortak üniversite ders AKTS leri ile Üniversitemiz AKTS leri arasında farklar bulunabilir. Dersler denkleştirilemediği durumlarda öğrencinin üniversitemizdeki dönemine ortak üniversitede geçirdiği dönemi denkleme yoluna gidilebilir. Önemli olan, değişim döneminde aldığı AKTS kredilerinin tamamını tanımaktır. Öğrenim Anlaşmasını (Learning Agreement) öğrenci ile birlikte hazırlar. Evrakların üzerinde gerekli imza ve mühürlerin tam olduğundan emin olmalıdır. Öğrenim ya da staj yapmaya hak kazanmış olmakla birlikte bundan vazgeçmiş olan öğrenciler var ise Kurum Koordinatörlüğüne konu ile ilgili bilgi verir ve söz konusu öğrencinin feragat belgesini hazırlayıp en geç 15 gün içinde Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmesini sağlar Değişim Başladıktan Sonraki Görevler Öğrencinin değişiklik yaptığı durumda yeni ders programının bir dönemde 30 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenmesini sağlar. Öğrenci derslerinde değişiklik yaptığı takdirde Öğrenim Anlaşmasına değişimi işlemesi ve bunu hem ortak üniversiteye hem de Üniversitemiz Kurum Koordinatörlüğüne imzalatarak mühürletmesini sağlar. Öğrenim Anlaşmasında değişiklik olması halinde Akademik Eşdeğerlik Ders Değiştirme Belgesinin Birim Denklik Komisyonunca tekrar düzenlenmesini (ıslak imzalı 2 nüsha) sağlar. Düzenlenen yeni Akademik Eşdeğerlik Ders Değiştirme Belgesi, Kurum Koordinatörlüğüne iletir Değişim Bittikten Sonraki Görevler Kurum Koordinatörlüğünden resmi yazıyla gönderildiğinde, Transkriptte yer alan dersler ile Öğrenim Anlaşması ve Tanınma Belgesindeki dersleri kontrol etmeli ve olası tutarsızlığın giderilmesini sağlar. Öğrencinin geçtiği derslerin denkliğinin Birim Denklik Komisyonunca yapılmasını sağlar. Unutulmamalıdır ki; öğrencinin başarılı olduğu tüm derslerin toplam AKTS kredisi değerinde denklik verilmelidir. Dersleri derslere eşleştirmenin mümkün olmadığı durumlarda dönemi döneme eşleştirerek öğrencinin harcadığı emeğin karşılığını alması sağlanmalıdır. Hazırlanan Denklik Belgesinin bir kopyasını da Kurum Koordinatörlüğüne aktarmak koşuluyla öğrenci işlerine ileterek öğrencinin transkriptine işlenmesini sağlar. Öğrenciden gittiği üniversite ve koşulları ile ilgili bilgi alması, sonraki dönemlerde gidecek öğrencilere verilecek destek açısından yararlıdır. 3. Gelen Öğrenciler ile İlgili Görevler Yabancı öğrencilerin alabileceği dersleri planlamalı ve kodlarıyla birlikte Kurum Koordinatörlüğüne iletir. Öğrencilerin öğrenim belgelerini takip etmeli ve imzalayarak Kurum Koordinatörlüğüne gönderir. Öğrencilerin derslere katılımını, ders içeriklerinden ve işleyişinden memnuniyetlerini takip etmeli, olası sorunları Kurum Koordinatörlüğü ile paylaşarak çözmeye çalışır. 2

8 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Faaliyet Takvimi 12 Mart 2015 İlanın yayınlanması ve başvuruların adresinden alınmaya başlanması 2 Nisan 2015 Başvuruların son günü 6 Nisan 2015 Yabancı Dil Sınavı (yazılı) Nisan 2015 Yabancı Dil Sınavı (sözlü) 14 Nisan 2015 Yabancı Dil Sınavı sonuçlarının web sayfasında duyurulması 20 Nisan 2015 Yerleştirme sonuçlarının açıklanması 22 Nisan 2015 Giden Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı 27 Nisan 1 Haziran 2015 Temmuz 2015 Ağustos 2015 Eylül 2015 Güz döneminde hareketlilikte bulunacak öğrencilerden belgelerin alınması Karşı kurumlar tarafından hareketlilikte bulunacak öğrenciler adına davetiyelerin (kabullerin) gönderilmesi Karşı kurumlar tarafından hareketlilikte bulunacak öğrenciler adına davetiyelerin (kabullerin) gönderilmesine devam edilmesi ve öğrencilerin vize işlemlerine başlamaları Güz döneminde hareketlilikte bulunacak öğrencilere hibelerinin yatırılması için hibe sözleşmelerinin imzalanması Kasım 2015 Ocak 2016 Bahar döneminde hareketlilikte bulunacak öğrencilerin karşı kurumlara başvurularının yapılması Bahar döneminde hareketlilikte bulunacak ya da hareketlilik faaliyetini uzatmak isteyen öğrencilerin işlemlerinin yapılması 31 Mart 2016 Staj hareketliliği davet yazılarının tesliminin son günü

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Ege Üniversitesi nde uluslararası ikili anlaşmalar, Erasmus+, Erasmus,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ ERASMUS PROGRAMI KAPSAMINDA ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ,

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili Kişi ve Birimler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili Kişi ve Birimler KARABÜK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Değişimi Yönergesi

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Değişimi Yönergesi İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Değişimi Yönergesi AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu Yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı Erasmus Değişim Programına ilişkin işleyişi düzenlemektir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönerge nin amacı Erasmus Değişim Programı na ilişkin işleyişi düzenlemektir.

Detaylı

12.02.2014 SENATO 2014/2-IX BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ

12.02.2014 SENATO 2014/2-IX BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ 12.02.2014 SENATO 2014/2-IX BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Erasmus Değişim Programı

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS ÖĞRENCİ - PERSONEL DEĞİŞİMİ USUL ve ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Aşağıdaki yönerge,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 15/01/2015-12581 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BEL937UHY* Sayı :37567810-109.07- Konu :Diğer (109.99) 2015-2016 Erasmus Staj Başvurusu

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönerge üç bölümden oluşmaktadır:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi Üniversitemiz Senatosunun 20.08.2013 tarih ve 415/9-10 sayılı kararıyla kabul edilmiş,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları-Hayat Boyu Öğrenme Programı (HBÖ)-

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞĠġĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı değişim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI ERASMUS PROGRAMI HAREKETLĠLĠK YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI ERASMUS PROGRAMI HAREKETLĠLĠK YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI ERASMUS PROGRAMI HAREKETLĠLĠK YÖNERGESĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Madde 1. Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU Dikkat edilmesi gereken hususlar: ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU 1. Staj hareketliliği için kurumlar arasında ikili anlaşma olmasına gerek yoktur. Öğrencilerin staj yerlerini kendilerinin bulması

Detaylı

(Yüksekokul Kurul Tarihi: 29/12/2014; Karar Sayısı: 2014/21)

(Yüksekokul Kurul Tarihi: 29/12/2014; Karar Sayısı: 2014/21) T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP - Lifelong Learning Programme) Erasmus Programı Yönergesi (Yüksekokul Kurul Tarihi:

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI

2014-2015 AKADEMİK YILI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Tel: 222 229 0433 (direkt)

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı