ERİK Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERİK Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele"

Transkript

1 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ERİK Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara

2 2 ERİK HASTALIK ve ZARARLILARI

3 Ö N S Ö Z Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinde ekonomik olarak zarara neden olan toplam 506 hastalık etmeni, zararlı ve yabancı ot bulunmaktadır. Bunlarla gerekli mücadele çalışmaları yapılmadığında ürün kaybı ortalama %35 dolaylarında olmaktadır. Bu kaybın kültür bitkisine, zararlının tür ve yoğunluğuna bağlı olarak bazen % 100 lere ulaşabilmesi mümkündür. Bitkisel üretimde ekonomik yönden oldukça büyük rakamlara ulaşan bu kayıpların önlenmesi için bitki koruma çalışmalarını yeterli önemi vermek gerekmektedir. Sözkonusu çalışmaların insan sağlığı, agroekosistem, çevre ve biyolojik dengenin korunarak sürdürülebilir tarımsal üretim tekniklerine uygun yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Bakanlığımızın bu konuda belirlediği strateji Ülkemizde yıllık olarak kullanılan pestisit miktarının azaltılmasını ve kullanılan miktarın da doğru kullanımını öngörmektedir. Bunu sağlamak için, kimyasal mücadeleye alternatif olan biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanıklı çeşitler, kültürel tedbirler, mekanik ve fiziksel mücadele metotlarına ve Entegre Mücadele Programlarının yaygınlaştırılmasına öncelik verilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde kullanılan Bitki koruma ürünlerinin yanlış kullanılması, bitkilerde fitotoksisite, etkisizlik, tarımsal ürünlerde kalıntı ile iç ve dış pazarlarda problemlerin yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle üreticilerimize kullanacakları ilaçlar konusunda rehber olabilecek bir kaynağın hazırlanması ve uygulamaya konulması tarımsal ürünlerde tavsiyeler doğrultusunda ilaçlamaların yapılmasını ve kalıntı probleminin çözümünü kolaylaştıracaktır. Hazırlanan El kitabı sayesinde; üreticiler tarımsal ürünlerde hangi zararlı organizma için hangi ilacın; ne zaman, hangi dozda kullanılacağını, son ilaçlama ile hasat arasındaki süreyi öğrenerek, ilaç kalıntısından ari ürünler yetiştirebileceklerdir. El kitabının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, üreticilerimiz için hazırlanan bu rehberin kalıntısız, sağlıklı, bol ürün elde edilmesine vesile olmasını temenni ederim. Mehmet Mehdi EKER Tarım ve Köyişleri Bakanı 3

4 4 İÇİNDEKİLER 1-YAPRAK DELEN (ÇİL) HASTALIĞI (Coryneum beijerinckii) SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE SİTOSPORA KANSERİ (Cytospora spp.) MEYVE MONİLYASI (MUMYA) (Monilinia fructigena ) MONİLYA (MUMYA) HASTALIĞI (Monilia Laxa) SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA BAKTERİYEL KANSER VE ZAMKLANMA (Pseudomonas syringae pv. Syringae) MEYVE AĞAÇLARINDA ARMİLLARİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Armillaria mellea) ERİKLERDE CEP HASTALIĞI (Taphrina pruni) KÖK KANSERİ HASTALIĞI (Agrobacterium tumefaciens) ERİK PASI (Tranzschelia pruni-spinosae ) KIRMIZI ÖRÜMCEKLER (Akarlar) KAHVERENGİ KOŞNİL (Parthenolecanium corni) MEYVE AĞACI VE FİDANLARDA TOPRAKALTI ZARARLILARI (Polyphylla spp., Melolontha spp., Anoxia spp.) MEYVE TESTERELİ ARILARI (Hoplocampa spp.) SAN JOSE KABUKLUBİTİ (Quadraspidiotus perniciosus) YAPRAKBİTLERİ YAPRAKBÜKENLER YAPRAK GALERİGÜVELERİ AĞAÇ SARIKURDU (Zeuzera pyrina) ALTIN KELEBEK (Euproctis chrysorrhoea) AMERİKAN BEYAZKELEBEĞİ (Hyphantria cunea) ARMUT KAPLANI (Stephanitis pyri) ARMUT KIRMIZIKABUKLU BİTİ(Epidiaspis leperii) ERİK İÇKURDU (Cydia funebrana) ERİK KOŞNİLİ (Sphaerolecanium prunastri) YAZICI BÖCEKLER...38 Meyve yazıcıböceği (Scolytus rugulosus) Badem yazıcıböceği (S. amygdali ) 26-MEYVE AĞACI DİPKURTLARI (Capnodis spp.) TOMURCUK TIRTILLARI BAKLA ZINNI (Epicometis (=Tropinota) hirta) MEYVE GÖZKURTLARI ELMA GÖZKURDU (Anthonomus pomorum L.) Badem gözkurdu (A. amygdali Hust.) ŞEFTALİ GÜVESİ (Anarsia lineatella) MEYVE TESTERELİ ARILARI (Hoplocampa spp.) SERT ÇEKİRDEKLİLERDE HALKALI LEKE VİRÜS HASTALIĞI (Purunus necrotik ring spot vırusı ) SERT ÇEKİRDEKLİLERDE ŞARKA VİRÜS HASTALIĞI (Plum pox) ERİK CÜCELİK VİRÜSÜ (Prune dwarf ilarvirus (PDV) Erik Hastalık ve Zararlıları Mücadelesinde Kullanılan Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünlerinin Ticari İsimleri...52

5 YAPRAK DELEN (ÇİL) HASTALIĞI YAPRAK (Coryneum DELEN (Ç L) beijerinckii) HASTALI I (Coryneum beijerinckii) YAPRAK Hastalık DELEN Belirtisi (Ç L) HASTALI I Hastal k Belirtisi Hastalık Hastal k (Coryneum meyve beijerinckii) meyve a açlar nda ağaçlarında yaprak, meyve, tomurcuk yaprak, ve genç dallar meyve, tomurcuk üzerinde belirti olu turur. ve genç dalları üzerinde belirti Hastal k oluşturur. Yaprak Belirtisi üzerinde olu an lekeler ilk önce 1 mm çap nda, yuvarlak, ya lekesi Hastal k görünümünde meyve a açlar nda olup yaprak, zamanla meyve, kenarlar tomurcuk k rm z mt rak ve genç dallar orta Yaprak k s mlar üzerinde belirti koyu üzerinde kahverengine olu turur. oluşan dönü ebilir. lekeler Bu lekeli k s mlar ilk önce sonradan 1 mm çapında, dökülür Yaprak ve üzerinde yaprakta yuvarlak, olu an delikler lekeler yağ olu ur. ilk önce lekesi Bazen 1 mm birbirine görünümünde çap nda, biti ik yuvarlak, lekeler ya olup birle ip lekesi görünümünde dökülürler ve çap olup 1 zamanla cm yi bulan kenarlar delikler k rm z mt rak görülür. Yapraklar orta zamanla kenarları kırmızımtırak orta kısımları belirtisi belirtilerin k s mlar koyu olu mas ndan kahverengine 5 10 dönü ebilir. gün sonra dökülmeye Bu lekeli ba lar. k s mlar sonradan Yapraktaki belirtisi koyu Meyve dökülür kahverengine üzerindeki yaprakta lekeler delikler 1 2 dönüşebilir. olu ur. mm çap nda, Bazen birbirine yuvarlak Bu lekeli biti ik ve da lm lekeler kısımlar sonradan ekildedir. birle ip dökülürler Ancak dökülür bazen ve çap lekeler 1 cm yi ve birle erek bulan delikler yaprakta s vama görülür. delikler eklinde Yapraklar meyve oluşur. Yapraktaki belirtisi yüzeyini belirtilerin kaplar. olu mas ndan Lekelerin 5 10 ortas gün koyu, sonra etraf dökülmeye aç k k rm z ms ba lar. renktedir. Bazen Zamanla Meyve ortas üzerindeki birbirine gri, kirli lekeler beyaz, bitişik 1 2 çevresi mm lekeler çap nda, koyu k rm z, yuvarlak birleşip koyu ve kahverengi dökülürler da lm veya ekildedir. çapı siyaha Ancak dönü mektedir. 1 cm yi bazen bulan lekeler Meyve birle erek lekelerindeki delikler s vama görülür. kahverengi eklinde orta Yapraklar meyve k s m çöküktür. yüzeyini kaplar. Lekelerin ortas koyu, etraf aç k k rm z ms renktedir. belirtilerin oluşmasından 5 10 gün sonra Etmen Zamanla tomurcuklarda ortas gri, kirli beyaz, da zarar çevresi olu turur. koyu k rm z, Hastal kl koyu tomurcuklar kahverengi dökülmeye sa lam veya siyaha olanlardan dönü mektedir. başlar. ay rt edilebilir. Meyve Ancak lekelerindeki bu tomurcuklar kahverengi dokununca orta k s m Meyve dökülmezler. çöküktür. Ba ka üzerindeki nedenlerle ölmü lekeler olan tomurcuklar 1 2 mm ise küçük çapında, bir dokunmayla Etmen tomurcuklarda dökülmektedir. da zarar olu turur. Hastal kl tomurcuklar yuvarlak ve dağılmış şekildedir. Ancak bazen Meyvedeki görünümü Etmen sa lam sürgünler olanlardan üzerinde ay rt edilebilir. yuvarlak, Ancak kahverengi-k rm z bu tomurcuklar renkte dokununca lekeler lekeler olu turur. dökülmezler. Genç Ba ka birleşerek sürgünlerde nedenlerle olu an ölmü sıvama lekeler olan k sa tomurcuklar sürede şeklinde zamk ise küçük ç kararak meyve bir küçük dokunmayla yaralara dökülmektedir. dönü ürler. yüzeyini kaplar. Lekelerin ortası koyu, etrafı açık Meyvedeki görünümü Etmen sürgünler üzerinde yuvarlak, kahverengi-k rm z renkte lekeler Meyvedeki görünümü kırmızımsı olu turur. Genç sürgünlerde renktedir. olu an lekeler Zamanla k sa sürede ortası zamk ç kararak gri, kirli küçük yaralara dönü ürler. beyaz, çevresi koyu kırmızı, koyu kahverengi veya siyaha dönüşmektedir. Meyve lekelerindeki kahverengi orta kısım çöküktür. Etmen tomurcuklarda da zarar oluşturur. Hastalıklı tomurcuklar sağlam olanlardan ayırt edilebilir. Ancak bu tomurcuklar dokununca dökülmezler. Başka nedenlerle ölmüş olan tomurcuklar ise küçük bir dokunmayla dökülmektedir. Etmen sürgünler üzerinde yuvarlak, kahverengi-kırmızı renkte lekeler oluşturur. Genç sürgünlerde oluşan lekeler kısa sürede zamk çıkararak küçük yaralara dönüşürler. Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: Kayısı, şeftali, kiraz, vişne, badem, erik ve karayemiştir. Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler Sonbaharda hastalıklı tomurcuklar bulunan dallar sağlam kısımdan budanarak yakılmalıdır. Kimyasal Mücadele: İlaçlama Zamanları: 1. İlaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. İlaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek 5

6 tomurcuğu döneminde), 3. İlaçlama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır. Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları Kimyasal Mücadelede Kullan lacak laçlar ve Dozlar Etkili madde ad ve oran Formülasyonu Doz 100 l suya Bak r hidroksit %50 WP/WG 500 g (sonbahar) 250 g (ilkbahar) Bak r kalsiyum sülfat %20 WP 1250 g (sonbahar) 625 g ( lkbahar) Son ilaçlama ile hasat aras ndaki süre (gün) 14 Bak r oksiklorid 50 WP/WG 800 g (sonbahar) g (ilkbahar) Captan %50 WP 300 g 3 Ya ve rosin asitlerinin bak r tuzlar 51,4 g/l Bak r sülfat%25 Chlorothanonil 450 g+carbendazim 100 g EC Suda çözünen kristal 500 ml (sonbahar) 250 ml (ilkbahar) %2 lik bordo bulamac 1.ilaçlama sonbahar (2000g gözta +1000g sönmemi kireç) %1 lik bordo bulamac 2.ilaçlama ilkbahar 1000g.gözta +500g.sön memi kireç SC 200 ml (Kay s ) 7 Chlorothalonil 500 g/l SC 200 ml 56 AB ye ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal AB ve Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal SERT ÇEK RDEKL MEYVELERDE S TOSPORA KANSER Cytospora spp. Hastal k Belirtisi Hastal k belirtileri gövde, ana dal ve yan dallarda kanser, daha ince dallarda ise kuruma ve geriye do ru ölüm eklinde ortaya ç kar. 6 Enfekteli k s mda kabuk kahverengile ir çöker, konukçu bitki yara etraf nda kallus dokusu olu turur. Bu arada zamk ak nt s görülür, kanser görünümü ortaya ç kar lkbahardaki bula malar sonucunda daha k sa fakat daha çökük kanserler olu ur ve bunlar n birço u ayn vejetasyon döneminde iyile erek kapanabilir. Ancak sonbahar ve k n olu anlar, yava fakat daha fazla yay larak dallar n kurumas na neden olur. Hastal k ilkbahar ve yaz aylar nda, dal n veya gövdenin çevresini tamamen sararsa, enfeksiyon

7 daha fazla yay larak dallar n kurumas na neden olur. Hastal k ilkbahar ve yaz aylar nda, dal n veya gövdenin çevresini tamamen sararsa, enfeksiyon noktas n n üstünde kalan k s m aniden solar ve kurur. Kanserli k s m uzunlamas na kesilirse iletim demetlerinde a a ya ERİK ve yukar ya HASTALIK do ru kahverengi ZARARLILARI bantlar görülür. Ayr ca hastal kl k s mla sa l kl doku aras nda k rm z ms kahverengi bir hat dikkati çeker. Hastal k etmeni ilkbahar ve sonbaharda yap lan budama yaralar, k donlar s ras nda olu an kabuk çatlaklar ve sonbaharda dökülen yaprak izleri ve meyve saplar nda olu an yaralardan giri yapar. Kuru dallarda olu an konidiospor ya mur, böcek, budama aletleri ile da larak SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE yeni enfeksiyonlara neden olur. SİTOSPORA KANSERİ Enfeksiyonlar, çok say da meyve veren dal n kurumas na neden oldu undan önemli ürün Cytospora spp. kay plar na yol açar. Hastalık Belirtisi Hastalık belirtileri gövde, ana dal ve yan dallarda kanser, daha ince dallarda ise kuruma ve geriye doğru ölüm şeklinde ortaya çıkar. Enfekteli kısımda kabuk kahverengileşir çöker, konukçu bitki yara etrafında kallus dokusu oluşturur. Bu arada zamk akıntısı görülür, kanser görünümü ortaya çıkar cilkbahardaki bulaşmalar sonucunda daha kısa fakat daha çökük kanserler oluşur ve bunların birçoğu aynı vejetasyon döneminde iyileşerek kapanabilir. Ancak sonbahar ve kışın oluşanlar, yavaş fakat daha fazla yayılarak dalların kurumasına neden olur. Hastalık ilkbahar ve yaz aylarında, dalın veya gövdenin çevresini tamamen sararsa, enfeksiyon noktasının üstünde kalan kısım aniden solar ve kurur. Kanserli kısım uzunlamasına kesilirse iletim demetlerinde aşağıya ve yukarıya doğru kahverengi bantlar görülür. Ayrıca hastalıklı kısımla sağlıklı doku arasında kırmızımsı kahverengi bir hat dikkati çeker. Hastalık etmeni ilkbahar ve sonbaharda yapılan budama yaraları, kış donları sırasında oluşan kabuk çatlakları ve sonbaharda dökülen yaprak izleri ve meyve saplarında oluşan yaralardan giriş yapar. Kuru dallarda oluşan konidiospor yağmur, böcek, budama aletleri ile dağılarak yeni enfeksiyonlara neden olur. Enfeksiyonlar, çok sayıda meyve veren dalın kurumasına neden olduğundan önemli ürün kayıplarına yol açar. Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: Kayısı, kiraz, elma, erik, kestane ve kavak başta olmak üzere birçok meyve ve orman ağaçları konukçuları arasındadır. Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler Kayısı gibi verim budaması gerektirmeyen sert çekirdekli meyve türlerinde yapılacak dal kesimleri ve dal almalar, hasattan sonra yaz aylarında yapılmalıdır. Hastalıklı dallar sağlıklı dokuyu da içerecek şekilde kesilmeli ve imha edilmelidir. Kesilen yüzeyler ise ardıç katranı ile kapatılmalıdır. Budama aletleri, hasta kısımlar budandıktan sonra %10 luk sodyum hipoklorit solüsyonuna batırılmalı ve daha sonra sağlıklı ağaçların budama işlemine geçilmelidir. Kanserler yaz aylarında sağlam dokuya kadar temizlenmelidir. Diğer hastalık ve zararlılarla mücadele yapılmalıdır. Toprak işleme ve hasat sırasında ağaçlar yaralanmamalıdır. Bahçenin tesis edildiği alan iyi drenajlı olmalı, bahçeye gerektiği kadar azotlu gübre verilmemelidir. Sezon sonu sulamadan kaçınılmalıdır. Kimyasal Mücadele Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur. 7

8 h zla su kaybederek Hastal kl buru ur meyve ve dokusu mumyala arak h zla su dalda kaybederek as l kal r. buru ur Bu ve mumyala arak dalda as l kal r. Bu ismi verilmi tir. nedenle hastal a mumya ismi verilmi tir. Ya n çok fazla oldu u y llarda, kültürel önlemlere titizlikle uyulmas gerek uzda konukçular n n Meyve monilyas, bulundu u, yurdumuzda özellikle kiraz konukçular n n yeti tiricili i bulundu u, özellikle kiraz yeti tiricili i lmektedir. yap lan Bu amaçla, yerlerde rastlanabilmektedir. mumyala arak ERİK HASTALIK a aç üzerinde ve ZARARLILARI kalm meyve ve çiçekler ile Hastal n meyveler Görüldü ü Bitkiler: toplanarak imha edilmelidir. adem, eftali, Kiraz, elma, vi ne, armut, kay s, ayva, incir, erik, badem, trabzon eftali, hurmas d r elma, armut, ayva, incir, trabzon hurmas d r Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler MEYVE MONİLYASI (MUMYA) (Monilinia fructigena ) llarda, kültürel Ya n önlemlere çok fazla titizlikle oldu u uyulmas y llarda, gerekmektedir. kültürel önlemlere titizlikle uyulmas gerekmektedir. Hastalık Belirtisi: k a aç üzerinde Bu amaçla, kalm mumyala arak meyve ve çiçekler a aç ile üzerinde yere dökülmü kalm meyve ve çiçekler ile yere dökülmü edilmelidir. meyveler toplanarak imha edilmelidir. Etmen özellikle meyve enfeksiyonları yapmakta, ancak çiçek ve yaprak enfeksiyonlarına da neden olabilmektedir. Fungus, genellikle meyveyi mekanik yolla (rüzgâr, böcek, kuş vb.) açılan yaralardan penetre edebildiği gibi lentisel hücrelerinden ve meyve c kabuğundan da doğrudan giriş yapabilmektedir. Meyve enfeksiyonları genellikle meyvenin c olgunlaşmasına yakın dönemde meydana gelir. İlk belirtiler, meyve kabuğunda oluşan kahverengi e bir veya birkaç lekedir. e Lekelerin etrafında açık kahverenginde bir halka bulunur. Çürüme 1-2 gün içinde genişleyerek meyve yüzeyinin yarıdan fazlasını kaplar. Olgun meyvelerde çürüme daha hızlı olur. Meyvenin çürüyen bu kısmında 1-3 gün sonra sarı-devetüyü renkli konsantrik püstüller meydana gelir. Hastalıklı meyve dokusu hızla su kaybederek buruşur ve mumyalaşarak dalda asılı kalır. Bu nedenle hastalığa mumya ismi Meyvelerindeki zarar ekli. verilmiştir. Kimyasal Meyve Mücadele monilyası, yurdumuzda konukçularının bulunduğu, özellikle kiraz tek bir ilaçlama Meyvelerindeki yetiştiriciliği Meyvelere yap lmal d r. ben yapılan dü tü ünde Bu zarar öneri yerlerde ekli. sadece tek bir kiraz ilaçlama rastlanabilmektedir. a açlar n n yap lmal d r. Bu öneri sadece kiraz a açlar n n ilya hastal meyvelerinde için geçerlidir. görülen monilya hastal için geçerlidir. Kimyasal Hastalığın Mücadele Görüldüğü Bitkiler: Kiraz, vişne, kayısı, erik, badem, şeftali, elma, armut, ayva, incir, trabzon hurmasıdır Meyvelere ben dü tü ünde tek bir ilaçlama yap lmal d r. Bu öneri sadece kira meyvelerinde görülen monilya hastal için geçerlidir. Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler Yağışın çok fazla olduğu yıllarda, kültürel önlemlere titizlikle uyulması gerekmektedir. Bu amaçla, mumyalaşarak ağaç üzerinde kalmış meyve ve çiçekler ile yere dökülmüş meyveler toplanarak imha edilmelidir. Kimyasal Mücadele Meyvelere ben düştüğünde tek bir ilaçlama yapılmalıdır. Bu öneri sadece kiraz ağaçlarının meyvelerinde görülen monilya hastalığı için geçerlidir. 8

9 MONİLYA MON LYA (MUMYA) HASTALIĞI HASTALI I (Monilia laxa) Monilia Laxa Hastal k Belirtisi Hastal k bitkide çiçek, çiçek sap, meyve ve sürgünlerinde belirti Hastalık Belirtisi olu turur. Hastalık Hastal a yakalanm bitkide çiçek, çiçekler çiçek kahverengile ir, sapı, meyve dal üzerinde ve kurur ve sürgünlerinde mumyala r. belirti oluşturur. Hastalığa Meyveler olgunla maya yakalanmış yak n çiçekler belirti kahverengileşir, verir. lk olarak kahverengi dal renkte üzerinde birkaç lekeyle kurur ve ba lar. mumyalaşır. Lekelerin etraf aç k kahverengi halka bulunur. Çürüklük meyve etinin içine do ru geli ir, ancak leke Meyveler çukurla maz. olgunlaşmaya Meyveyi zamanla yakın buru turur belirti ve verir. tamamen İlk kurutur. olarak Kuruyan kahverengi meyveler mumyala r renkte birkaç dalda lekeyle as l kal rlar. başlar. Yurdumuzda Lekelerin kay s lardaki etrafı meyvede açık hastal k kahverengi önemli de ildir. halka bulunur. Çürüklük Çiçek sap ndan meyve hastalanan etinin içine sürgünler doğru esmerle ir, gelişir, ancak ince sürgünler leke tamamen çukurlaşmaz. kurur, kal nlar nda Meyveyi ise kanser zamanla yaralar buruşturur olu ur. Kanser yaralar ve kapanmaz, tamamen ortas çökük, kurutur. elips eklinde Kuruyan da uzun meyveler yar klar eklinde kendini gösterir. Kuruyan k s mlardaki tomurcuk, çiçek, meyve ve mumyalaşır dalda asılı kalırlar. yapraklar Yurdumuzda da ölürler kayısılardaki ve dalda as l halde meyvede kal rlar. hastalık Ya murlu ve nemli havalarda yara etraf nda zamklanma görülür. önemli değildir. Hastal n Görüldü ü Bitkiler Çiçek sapından hastalanan Kay s, sürgünler kiraz, esmerleşir, vi ne, erik, badem ince ve sürgünler eftalidir. tamamen kurur, kalınlarında ise kanser Mücadele yaraları Yöntemleri oluşur. Kanser yaraları kapanmaz, ortası çökük, elips şeklinde Kültürel ya da uzun Önlemler yarıklar şeklinde kendini gösterir. Kuruyan kısımlardaki tomurcuk, Hastal n çiçek, meyve görüldü ü ve bahçelerde yapraklar a açlar da ölürler üzerindeki ve dalda tüm kuru dallar asılı halde kalırlar. Yağmurlu budan p ve nemli yak lmal, havalarda mumyala arak yara etrafında a aç üzerinde zamklanma kalm ve yere dü mü meyveler toplanarak imha edilmelidir. görülür. Kimyasal Önlemler 1. ilaçlama çiçeklenme ba lang c nda (%5 10 çiçekte ) Hastalığın Görüldüğü Bitkiler 2. ilaçlama tam çiçeklenmede (% ) Kimyasal Kayısı, Mücadelede kiraz, vişne, Kullan lacak erik, badem laçlar ve Dozlar şeftalidir. Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler Hastalığın görüldüğü bahçelerde ağaçlar üzerindeki tüm kuru dallar budanıp yakılmalı, mumyalaşarak ağaç üzerinde kalmış ve yere düşmüş meyveler toplanarak imha edilmelidir. Kimyasal Önlemler 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5 10 çiçekte ) 2. ilaçlama tam çiçeklenmede (% ) 9

10 Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları Doz Son ilaçlama ile hasat Etkili madde ad ve oran Formülasyonu aras ndaki süre 100 l suya (Gün) Benomyl 50% WP 60 g (Kiraz, kay s ) 14 Carbendazim 50% WP 75 g 14 Captan 50% WP 300 g 3 Cyprodinil 50% WG 30 g (Kay s ) 7 Dodine 65% WP/WG 100 g 14 Dodine 500 g/l FW 80 ml 14 Hexaconazole 50 g/l SC 50 g 14 Iprodion 50% WP 150 g (Kay s ) 14 Myclobutanil 1 EC 25 ml 14 Thiophanate Metyl 70% WP 60 g 14 Thiram 80% WP/WG 200 g 14 Tolylfluanid 50% WP/WG 250 g 14 Tebuconazole %25 WP 60 g 14 %1.34 Bacillus subtilis QST 713 SC 1500 ml - rk Boscalid +Pyraclostrobin WG 100g (Kay s ) 7 % Iminoctadine tris(albesilate)%40 WP 50 g (Kay s ) 28 AB ye ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal AB ve Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal 10

11 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA BAKTERİYEL KANSER VE ZAMKLANMA SERT ÇEK RDEKL (Pseudomonas MEYVE A AÇLARINDA syringae BAKTER YEL pv. syringae) KANSER VE ZAMKLANMA SERT ÇEK RDEKL MEYVE A AÇLARINDA BAKTER YEL KANSER VE ZAMKLANMA (Pseudomonas syringae pv. Syringae) (Pseudomonas syringae pv. Syringae) Hastalık Belirtisi : Hastal k Belirtisi Hastal k Bakteriler Belirtisi kanserlerin kenarlarındaki kabuk Bakteriler kanserlerin kenarlar ndaki kabuk dokusunda k geçirir. lkbaharda Bakteriler dokusunda kanserlerin bakteri kışı bu bu kenarlar ndaki kanserlerde geçirir. ço almaya kabuk İlkbaharda dokusunda ba lar k ve ve bakteri ya murla geçirir. bu çiçek ve ve genç yapraklara lkbaharda kanserlerde yay l r. bakteri çoğalmaya bu kanserlerde başlar ço almaya ve yağmurla ba lar ve ya murla çiçek ve çiçek ve genç yapraklara Gözlerdeki yay l r. genç yapraklara çatlaklardan yayılır. ve ve budama Gözlerdeki yerlerindeki yaralardan çatlaklardan bitkiye girer. ve Gözlerdeki çatlaklardan budama yerlerindeki ve budama yaralardan yerlerindeki bitkiye yaralardan girer. bitkiye girer. Yapraklarda küçük, ya ye ili, sar mt rak haleli, zamanla morumsu kahverengi renk alan Yapraklarda Yapraklarda lekeler olu ur. küçük, Bu ya küçük, lekeler ye ili, zamanla sar mt rak yağ kurur haleli, yeşili, ve ve dü er. zamanla sarımtırak Yapraklar morumsu haleli, saçma kahverengi ile ile delinmi renk bir alan görünüm lekeler olu ur. al r. Bu lekeler zamanla kurur ve dü er. Yapraklar saçma ile delinmi bir zamanla görünüm al r. morumsu uç kahverengi renk alan lekeler Kanserli dallar n uç k s mlar ndaki yapraklar ilkbahar sonlar ve ve yaz aylar nda Yapraktaki Yapraktaki belirtileri belirtileri solgunla p, Kanserli oluşur. dallar n ölebilir. Bu lekeler uç k s mlar ndaki zamanla yapraklar kurur ve ilkbahar düşer. sonlar Yapraklar ve yaz aylar nda Yapraktaki belirtileri solgunla p, saçma ile ölebilir. Hastal kl çiçekler delinmiş solar, kahverengi bir görünüm renk al r alır. ve ve dalda as l kal r. Hastal kl Kanserli çiçekler dalların solar, uç kısımlarındaki renk al r ve dalda yapraklar as l kal r. Hastal kl tomurcuklar kahverengile erek kurur. ilkbahar Hastal kl sonları tomurcuklar ve kahverengile erek yaz aylarında solgunlaşıp, kurur. nce dallar ve sürgünlerde yan kl k, kabukta esmer, ölebilir. çökük lekeler görülür ve ve fazla say daki nce dallar Hastalıklı lekeler ve sürgünlerde dal n çiçekler kurumas na yan kl k, solar, yol kahverengi açar. kabukta esmer, çökük lekeler görülür ve fazla say daki renk alır ve dalda lekeler ve dal n kurumas na yol açar. Ana asılı dallar kalır. ve gövde üzerinde kanserler olu ur. lkbaharda kanserler h zla ilerler Kanserli Ana dallar dokular n ve gövde yüzeyi üzerinde slak ve kanserler ve yan k görünümlüdür. olu ur. lkbaharda Bu bölgelerden kanserler h zla zamk ilerler ç k gözlenir. Kanserli Hastalıklı dokular n tomurcuklar yüzeyi slak ve kahverengileşerek yan k görünümlüdür. Bu kurur. bölgelerden zamk ç k yan klar gözlenir. Çiçeklerdeki yanıklar Meyvelerde İnce dallar küçük, ve hafifçe sürgünlerde çökük kahverengi yanıklık, lekeler kabukta olu abilir. esmer, Çiçeklerdeki yan klar Meyvelerde çökük lekeler küçük, hafifçe görülür çökük ve kahverengi fazla sayıdaki lekeler olu abilir. lekeler dalın Hastal n kurumasına Görüldü ü yol Bitkiler açar. Kiraz, Hastal n Ana erik, Görüldü ü dallar kay s, turunçgiller, Bitkiler ve gövde armut, üzerinde eftali, badem, kanserler ceviz gibi oluşur. meyve a açlar ve v gül, Kiraz, leylak, erik, karakavak, kay s, turunçgiller, di budak, armut, me e, sö üt eftali, gibi badem, çe itli ceviz bitkiler. gibi meyve a açlar ve gül, İlkbaharda leylak, karakavak, kanserler di budak, hızla me e, ilerler. sö üt gibi Kanserli çe itli bitkiler. dokuların Mücadele yüzeyi Yöntemleri ıslak ve yanık görünümlüdür. Bu bölgelerden Kültürel Mücadele zamk Önlemler çıkışı Yöntemleri gözlenir. Kültürel Fidan Meyvelerde üretiminde Önlemler sa l kl küçük, çö ür hafifçe ve ve gözler çökük kullan lmal d r. kahverengi lekeler Fidan A r oluşabilir. hasta üretiminde a açlar sa l kl sökülüp çö ür yak lmal d r. ve gözler kullan lmal d r. A r A açlar hasta üzerindeki a açlar sökülüp kurumu yak lmal d r. veya belirti bulunan dallar ve ve gövde üzerinde bulunan kanserler A açlar Hastalığın sonbaharda üzerindeki kurumu Görüldüğü ilaçlamadan veya Bitkiler: önce belirti kesilerek bulunan yak lmal d r. dallar ve gövde üzerinde bulunan kanserler Budamada sonbaharda kullan lan ilaçlamadan aletler her önce seferinde kesilerek yak lmal d r. 10 luk çama r suyuna dald r larak Kiraz, erik, kayısı, turunçgiller, armut, şeftali, badem, dezenfekte Budamada edilmelidir. kullan lan aletler her seferinde % 10 luk çama r suyuna dald r larak Kiraz n gövdesindeki dezenfekte ceviz gibi edilmelidir. meyve ağaçları ve gül, leylak, karakavak, Kiraz n renk Kirazın de i imi gövdesindeki ve ve zamk renk dişbudak, meşe, söğüt gibi çeşitli bitkiler. ç k renk değişimi de i imi ve zamk ve zamk çıkış ç k Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler: Fidan üretiminde sağlıklı çöğür ve gözler kullanılmalıdır. Ağır hasta ağaçlar sökülüp yakılmalıdır. Ağaçlar üzerindeki kurumuş veya belirti bulunan dallar ve gövde üzerinde bulunan kanserler sonbaharda ilaçlamadan önce kesilerek yakılmalıdır. Budamada kullanılan aletler her seferinde % 10 luk çamaşır suyuna daldırılarak dezenfekte edilmelidir. 11

12 Budamada kullan lan aletler her seferinde % 10 luk çama r suyuna dald r larak dezenfekte edilmelidir. ERİK HASTALIK ve ZARARLILARI Kiraz n gövdesindeki Kimyasal renk de i imi Mücadele: ve zamk ç k İlaçlamalar Bordo bulamacı ile sonbaharda yaprakların % 75 i döküldükten Kimyasal Mücadele: sonra 1. ilaçlama ve ilkbaharda gözler uyanmadan önce 2. ilaçlama olmak laçlamalar Bordo bulamac ile sonbaharda yapraklar n % 75 i döküldükten sonra 1. ilaçlama ve ilkbaharda üzere yılda iki defa yapılır. Kiraz ağaçlarına uygulanacak Bordo bulamacının gözler uyanmadan önce 2. ilaçlama olmak üzere y lda iki defa yap l r. Kiraz a açlar na uygulanacak Bordo dozu bulamac n n diğer dozu sert di er çekirdekli sert çekirdekli meyve meyve a açlar na ağaçlarına uygulanacak uygulanacak dozdan farkl d r. dozdan farklıdır. Kimyasal Mücadelede Kimyasal Kullanılacak Mücadelede Kullan lacak İlaçlar ve laçlar Dozları ve Dozlar Doz Etkili madde ad ve oran Formülasyonu 100 l suya Bak r sülfat %25 Suda çözünen kristal %3 lük Bordo Bulamac (1. ilaçlama) (3000 g Gözta g.sönmemi kireç) %1 lik Bordo Bulamac (2. laçlama) (1000g.Gözta g sönmemi kireç) Son ilaçlama ile hasat aras ndaki süre (Gün) 21 12

13 MEYVE AĞAÇLARINDA ARMİLLARİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Armillaria mellea) MEYVE A AÇLARINDA ARM LLAR A KÖK ÇÜRÜKLÜ Ü HASTALI I (Armillaria mellea) Hastalık Belirtisi Hastal k Hastalık, Belirtisi orman ve meyve ağaçlarının köklerinde çürüklük Hastal k, orman yaparak ve meyve a açlar n n ağaçların köklerinde ölümüne çürüklük yaparak neden a açlar n olur. ölümüne neden olur. Hastalığa Hastal a yakalanan yakalanan a açlarda sürgün ağaçlarda olu umu azal r, sürgün yapraklar oluşumu sarar r ve azalır, dökülür. yapraklar sararır ve dökülür. Sürgün ve Sürgün ve dallar kurumaya ve ölmeye ba lar, sonunda a açlar tamamen kurur. dallar Bu belirtilerin kurumaya olu umu ve ve a açlar n ölümü başlar, 4 y ll k sonunda süreyi gerektirir ağaçlar ancak tamamen iddetli hastal klarda kurur. bu süre Bu 1 2 belirtilerin y ld r. oluşumu ve ağaçların Hastal a yakalanm a açlar n kökleri incelendi inde ikinci köklerden ölümü 4 yıllık süreyi gerektirir ancak şiddetli ba layarak kök bo az na kadar kabuk dokusu ile odun dokusu aras nda beyaz bir hastalıklarda tabakan n olu tu u görülür. bu süre 1 2 yıldır. Hastalığa yakalanmış ağaçların Hastal n ba lang c nda kökleri odun incelendiğinde dokusu aç k kahverengidir, ikinci köklerden daha sonra sar mt rak veya beyaz süngerimsi dokuya dönü ür. başlayarak kök boğazına kadar kabuk dokusu ile odun Hastal n dokusu Görüldü ü arasında Bitkiler beyaz bir tabakanın oluştuğu Orman ve meyve a açlar d r. Yayg n olarak görüldü ü meyve a açlar elma, görülür. armut, erik, eftali, Hastalığın kiraz, vi ne, başlangıcında kay s, dut, nar, asma, odun zeytin, kestane dokusu ve ceviz, açık kahverengidir, orman a açlar ise me e daha ve i ne yaprakl lard r. sonra sarımtırak veya beyaz süngerimsi dokuya dönüşür. Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler Hastalığın Kuruyan a açlar Görüldüğü bahçeden sökülerek Bitkiler: imha edilmeli ve yerlerinde kireç söndürülmelidir, A açtaki zarar Ağaçtaki zararı Orman Hatal k bahçenin ve belli meyve kesimlerinde ise ağaçlarıdır. hastal n sa lam a açlara Yaygın bula mamas olarak görüldüğü için hasta olan a açlar n meyve etraf na ağaçları 60 cm derinlik elma, ve 30 armut, cm geni likte erik, hendekler şeftali, aç lmal d r, kiraz, Çevre bahçelerde vişne, kayısı, hastal n dut, bulundu u nar, durumlarda asma, zeytin, sel sular n n kestane getirece i ve ceviz, orman ağaçları ise hastal kl meşe parçalar n ve iğne giri ini yapraklılardır. önlemek için bahçenin çevresine cm derinlikte hendekler aç lmal d r, Mücadele Yöntemleri A açlar sa lam ve sa l kl yeti tirilmeli, bunun için tekni in gerektirdi i Kültürel Önlemler önlemler al nmal d r, A aç kökündeki görünümü Kuruyan ağaçlar bahçeden Orman alanlar n n sökülerek kesimiyle imha elde edilen edilmeli bo araziye ve hemen yerlerinde meyve bahçesi kireç kurulmamal, toprak 2 3 y l bo b rak lmal d r, söndürülmelidir, Sonbahar n ilk ya murlar ndan sonra olu an etmenin apkalar ve olu tuklar Hatalık bahçenin belli yerdeki kesimlerinde kök parçalar imha edilmelidir, ise hastalığın sağlam ağaçlara bulaşmaması için hasta A açlar olan derin ağaçların dikilmemeli, etrafına a r sulanmamal 60 cm ve köklerin derinlik yaralanmamas na ve 30 cm dikkat edilmelidir. genişlikte hendekler açılmalıdır, Çevre Mantar n bahçelerde apkal dönemi hastalığın Kimyasal bulunduğu Mücadele durumlarda sel sularının getireceği laçlama Zamanlar hastalıklı parçaların girişini laçlamalara önlemek hastal k görüldü ünde için bahçenin ba lan r. çevresine cm derinlikte hendekler açılmalıdır, laçlama tekni i: Ağaçlar sağlam ve sağlıklı yetiştirilmeli, bunun için tekniğin gerektirdiği Hastal k yeni ba lam ise,hasta kökleri kesilip hasta k s mlar kaz nd ktan sonra önlemler alınmalıdır, bu yerlere %5 lik Bordo bulamac veya %2 lik Gözta ilaçlar ndan biri f rça ile Orman alanlarının kesimiyle sürülür, ilaç elde kuruduktan edilen sonra boş üzeri araziye a macunu hemen veya 750 gram meyve Ard ç bahçesi katran +250 gram Gözta kar m ile kapat lmal d r. kurulmamalı, toprak 2 3 yıl boş bırakılmalıdır, Kökler tamamen hasta ise, ince köklere kadar sökülerek kendi çukurunda yak l r, yerine sönmemi kireç Sonbaharın dökülerek kapat l r. ilk yağmurlarından sonra oluşan etmenin şapkaları ve oluştukları yerdeki Hasta bahçedeki kök parçaları sa lamlar korumak imha için edilmelidir, sonbaharda veya ilkbahara girerken a açlar n taç izdü ümleri%5 lik Kimyasal Mücadelede Kullan lacak laçlar ve Dozlar : Ağaçlar derin dikilmemeli, aşırı sulanmamalı ve köklerin yaralanmamasına dikkat edilmelidir. Etkili madde ad ve oran Doz Gözta %2lik m 2 ye 10 litre ilaçl su 13

14 bula mamas Orman için ve meyve hasta olan a açlar d r. a açlar n etraf na Yayg n 60 olarak cm derinlik görüldü ü ve 30 cm meyve a açla geni likte armut, hendekler erik, Orman eftali, aç lmal d r, ve kiraz, meyve vi ne, a açlar d r. kay s, dut, nar, Yayg n asma, zeytin, olarak kestane görül v orman a açlar armut, ise erik, me e eftali, ve i ne yaprakl lard r. kiraz, vi ne, kay s, dut, nar, asm A açtaki zarar Çevre bahçelerde hastal n bulundu u durumlarda sel sular n n getirece i ERİK HASTALIK ve ZARARLILARI hastal kl Mücadele parçalar n orman Yöntemleri giri ini a açlar önlemek ise için me e bahçenin ve i ne çevresine yaprakl lard r cm derinlikte Kültürel hendekler Önlemler aç lmal d r, A açlar Kuruyan sa lam Mücadele a açlar ve sa l kl bahçeden Yöntemleri yeti tirilmeli, sökülerek bunun için imha tekni in edilmeli gerektirdi i ve yerlerind söndürülmelidir, A açtaki zarar önlemler al nmal d r, Kültürel Önlemler Hatal k bahçenin belli kesimlerinde ise hastal n sa lam a açlara bula Orman Kimyasal için alanlar n n Kuruyan hasta olan Mücadele kesimiyle a açlar n elde a açlar etraf na edilen bo bahçeden 60 araziye cm derinlik hemen sökülerek meyve 30 bahçesi imha edi cm geni likte he A açtaki zarar kurulmamal, İlaçlama aç lmal d r, söndürülmelidir, toprak Zamanları 2 3 y l bo b rak lmal d r, Sonbahar n İlaçlamalara Çevre ilk Hatal k bahçelerde ya murlar ndan hastalık bahçenin hastal n sonra görüldüğünde olu an belli bulundu u etmenin kesimlerinde apkalar durumlarda başlanır. ve olu tuklar ise sel hastal n sular n n ge sa hastal kl parçalar n giri ini önlemek için bahçenin çevresine 60 yerdeki kök parçalar için hasta imha edilmelidir, olan a açlar n etraf na 60 cm derinlik ve A aç kökündeki görünümü İlaçlama derinlikte hendekler tekniği: aç lmal d r, A açlar A açlar derin aç lmal d r, dikilmemeli, sa lam ve a r sa l kl sulanmamal yeti tirilmeli, ve köklerin yaralanmamas na bunun için tekni in gere dikkat Hastalık önlemler edilmelidir. Çevre al nmal d r, yeni bahçelerde başlamış ise,hasta hastal n kökleri bulundu u kesilip durumlar A aç Ağaç kökündeki görünümü hasta Orman kısımlar hastal kl alanlar n n kazındıktan kesimiyle parçalar n elde sonra giri ini edilen bu bo yerlere önlemek araziye %5 lik hemen için meyve bahçe Bordo kurulmamal, bulamacı toprak 2 3 veya y l bo %2 lik b rak lmal d r, Kimyasal Mücadele derinlikte hendekler aç lmal d r, Göztaşı ilaçlarından biri fırça ile sürülür, ilaç kuruduktan Sonbahar n sonra ilk ya murlar ndan üzeri aşı macunu sonra olu an veya etmenin 750 apkalar gram ve olu laçlama Ardıç katranı+250 gram Göztaşı yerdeki Zamanlar A açlar sa lam ve sa l kl yeti tirilmeli, bunun kök karışımı parçalar ile imha kapatılmalıdır. edilmelidir, A aç kökündeki görünümü laçlamalara önlemler A açlar hastal k derin görüldü ünde al nmal d r, dikilmemeli, ba lan r. a r sulanmamal ve köklerin yaralanm dikkat Kökler edilmelidir. Orman tamamen alanlar n n hasta kesimiyle ise, ince köklere elde edilen kadar bo araz laçlama sökülerek tekni i: kurulmamal, kendi toprak çukurunda 2 3 y l bo yakılır, b rak lmal d r, yerine Mantar n apkal dönemi Kimyasal Mantar n apkal dönemi sönmemiş Sonbahar n Mücadele kireç ilk dökülerek ya murlar ndan kapatılır. sonra olu an etme Hastal k laçlama yeni Zamanlar Hasta yerdeki ba lam bahçedeki ise,hasta kök parçalar kökleri kesilip sağlamları imha hasta k s mlar edilmelidir, korumak kaz nd ktan için sonra laçlamalara bu yerlere hastal k görüldü ünde ba lan r. sonbaharda A açlar %5 lik Bordo derin veya bulamac ilkbahara dikilmemeli, veya %2 lik Gözta girerken a r ilaçlar ndan ağaçların sulanmamal biri ve f rça laçlama ile sürülür, taç tekni i: dikkat izdüşümleri ilaç kuruduktan edilmelidir. sonra üzeri a macunu veya 750 gram Ard ç katran +250 Hastal k gram yeni Gözta ba lam kar m ise,hasta ile kapat lmal d r. kökleri kesilip hasta k s mlar kaz nd kta bu yerlere Kimyasal %5 lik Bordo Mücadele bulamac veya %2 lik Gözta ilaçlar ndan biri f Mantar n Kökler Mantarın tamamen apkal şapkalı hasta ise, dönemi ince köklere sürülür, kadar sökülerek ilaç kuruduktan kendi çukurunda sonra yak l r, üzeri yerine a macunu sönmemi veya kireç 750 gram Ard ç dökülerek kapat l r. katran +250 laçlama gram Gözta Zamanlar kar m ile kapat lmal d r. laçlamalara hastal k görüldü ünde ba lan r. Kökler Hasta tamamen bahçedeki sa lamlar hasta ise, korumak ince köklere için sonbaharda kadar sökülerek veya ilkbahara kendi girerken çukurunda a açlar n yak l r, taç izdü ümleri yerine sönmemi kireç dökülerek Kimyasal kapat l r. Mücadelede Kullanılacak laçlama İlaçlar tekni i: ve Dozları: Hasta Kimyasal bahçedeki Mücadelede sa lamlar Kullan lacak korumak laçlar için ve sonbaharda Dozlar : veya ilkbahara girerken a açlar n taç izdü ümleri%5 Kimyasal Mücadelede Hastal k Kullan lacak yeni ba lam laçlar ise,hasta ve Doz Dozlar : kökleri kesilip hasta Etkili madde ad ve oran Formülasyonu bu yerlere %5 lik Bordo bulamac veya %2 lik Gözta Etkili madde ad ve oran Doz sürülür, ilaç kuruduktan sonra üzeri a macunu veya Gözta %2lik Bak r sülfat %25 Suda katran +250 çözünen kristal gram mgözta 2 m ye 2 ye 10 litre kar m ilaçl su%2 lik ile kapat lmal d r. Kökler tamamen hasta ise, ince köklere kadar sökülerek Bordo kendi Bulamac çukurunda (2000g.Gözta + yak l r, yerin dökülerek kapat l r g sönmemi kireç) Hasta bahçedeki sa lamlar korumak için sonbaharda veya ilkbahara girerken a açlar n Kimyasal Mücadelede Kullan lacak laçlar ve Dozlar : ER KLERDE CEP HASTALI I Etkili madde ad ve oran (Taphrina pruni) Doz Gözta %2lik 14 m 2 ye 10 litre ilaçl su Hastal k Belirtisi Hastal a yakalanm meyvelerin ekli ve rengi bozulur, uzun, yass veya normalden çok daha büyük olurlar. çlerinde çekirdek bulunmaz, meyve eti gevrek yap dad r ve renkleri bozuktur. Meyve rengi önceleri sar ms, zamanla grimsi ve kahverengi olur. Daha sonra esmerle erek kurur ve dökülürler. Hastal n görüldü ü bitkiler: Erik

15 (Taphrina pruni) Bak r sülfat %25 Suda çözünen kristal m 2 ye 10 litre ilaçl su%2 lik Bak r Bak r sülfat sülfat %25 %25 Suda Suda çözünen çözünen kristal kristal Bordo m 2 ye 2 ye Bulamac litre litre ilaçl ilaçl (2000g.Gözta + su%2 lik su%2 lik ERİK HASTALIK ve ZARARLILARI Bordo Bordo 1000 Bulamac Bulamac g sönmemi (2000g.Gözta + (2000g.Gözta + kireç) g g sönmemi sönmemi kireç) kireç) Hastal k Belirtisi Hastal a yakalanm meyvelerin ekli ve rengi bozulur, uzun, yass veya normalden ER KLERDE CEP HASTALI I ERİKLERDE ER KLERDE çok daha büyük CEP CEP olurlar. HASTALIĞI HASTALI I çlerinde çekirdek bulunmaz, meyve eti gevrek yap dad r ve (Taphrina pruni) (Taphrina (Taphrina renkleri bozuktur. pruni) pruni) Meyve rengi önceleri sar ms, zamanla grimsi ve kahverengi olur. Daha sonra esmerle erek kurur ve dökülürler. Hastal k Hastalık Belirtisi Belirtisi Hastal n Hastal k Hastalığa Belirtisi Hastal a görüldü ü yakalanm yakalanmış bitkiler: meyvelerin meyvelerin ekli rengi şekli bozulur, ve uzun, rengi yass veya Hastal a yakalanm meyvelerin ekli ekli ve ve rengi rengi bozulur, uzun, uzun, yass yass veya veya Erik normalden çok daha büyük olurlar. çlerinde çekirdek bulunmaz, meyve eti bozulur, uzun, yassı veya normalden çok daha gevrek normalden yap dad r çok daha ve renkleri büyük olurlar. bozuktur. çlerinde Meyve çekirdek rengi önceleri bulunmaz, sar ms, meyve meyve zamanla eti eti Meyvedeki görünümü grimsi gevrek büyük ve yap dad r kahverengi olurlar. ve renkleri olur. İçlerinde Daha bozuktur. sonra esmerle erek Meyve çekirdek rengi rengi kurur önceleri bulunmaz, ve dökülürler. sar ms, zamanla Mücadele grimsi meyve Yöntemleri kahverengi eti gevrek olur. Daha yapıdadır sonra esmerle erek ve renkleri kurur ve ve bozuktur. dökülürler. Kültürel Hastal n Meyve Önlemler görüldü ü rengi önceleri bitkiler: sarımsı, zamanla grimsi ve Hastal n görüldü ü bitkiler: A aç Erik kahverengi üzerinde kalan ve olur. yere dökülen Daha hasta sonra meyveler esmerleşerek toplan p yok edilmeli kurur ve Erik Meyvedeki görünümü kuruyan ve sürgünler dökülürler. budanarak yak lmal d r. Meyvedeki görünümü Mücadele Yöntemleri Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler Kimyasal Kültürel Hastalığın Önlemler A aç Mücadele üzerinde kalan görüldüğü ve yere dökülen bitkiler: hasta meyveler toplan p yok edilmeli ve A aç üzerinde kalan ve yere dökülen hasta meyveler toplan p yok yok edilmeli ve ve laçlama kuruyan kuruyan Erik Zamanlar sürgünler budanarak yak lmal d r. sürgünler budanarak yak lmal d r. 1. laçlama: Tomurcuklar kabard nda Meyvelerdeki ekil bozuklu u Kimyasal Mücadele 2. Kimyasal Mücadele laçlama: Mücadele Çiçek Yöntemleri taç yapraklar %80 dökülünce yap lmal d r. laçlama Zamanlar laçlama Kültürel Zamanlar 1. laçlama: Önlemler Tomurcuklar kabard nda Meyvelerdeki 1. laçlama: Tomurcuklar kabard nda ekil şekil ekil bozukluğu bozuklu u bozuklu u Ağaç laçlama: laçlama: üzerinde Çiçek Çiçek taç taç kalan yapraklar yapraklar ve %80 %80 yere dökülünce dökülünce dökülen yap lmal d r. yap lmal d r. hasta meyveler toplanıp yok edilmeli ve kuruyan sürgünler budanarak yakılmalıdır. Kimyasal Mücadele İlaçlama Zamanları 1. İlaçlama: Tomurcuklar kabardığında Ağaçtaki durumu 2. İlaçlama: Çiçek taç yaprakları %80 dökülünce yapılmalıdır. A açtaki durumu Kimyasal Mücadelede Kullan lacak Kullanılacak laçlar ve Dozlar Kimyasal Mücadelede Kullan lacak laçlar ve Dozlar İlaçlar ve Dozları Doz Son Son ilaçlama ile ile ile hasat hasat Etkili madde ad ve oran Formülasyonu Doz Son ilaçlama l ile aras ndaki hasat süre süre 100 l suya Etkili madde ad ve oran Formülasyonu aras ndaki süre (gün) 100 l suya Bak r oksiklorid %50 WP 800 g (gün) Bak r oksiklorid %50 WP %2 800 lik g Bordo Bulamac 21 g (2000 g gözta g Bak r sülfat%25 Suda çözünenkristal %2 lik Bordo sönmemi Bulamac kireç) (2000 g gözta g Captan Bak r sülfat%25 %50 Suda çözünenkristal WP 300 g 21 sönmemi kireç) 3 3 Thiram %80 WP/WG 300 g Captan AB ye %50 ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal WP 300 g 3 Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal Thiram %80 WP/WG 300 g 14 AB ve Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal AB ye ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal AB ve Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal 15

16 Hastal k Belirtisi Hastal k bitkiye köklerdeki yaralardan kolayl kla girer ve ur (tümör) olu turur. Bu yaralanmalar, böcekler, nematodlar taraf ndan ya da don zarar, mekanik i lemler vb nedenlerle olabilir. Etmen toprakta uzun süre canl l n sürdürebilir ERİK KÖK KANSER HASTALIK HASTALI I ve ZARARLILARI (Agrobacterium tumefaciens) ve bula k fidan ve toprakla yay lmaktad r. Bakteri toprakta uzun süre canl l n sürdürebilir ve bula k fidan ve toprakla yay lmaktad r. Hastal k etmeni meyve a açlar ile baz orman ve park a açlar n n kök bo azlar nda ur olu turur. Hastal k belirtilerinin esas görüldü ü yer a açlar n kök bo az olmas na kar n Kök bo azlar ndaki zarar ender olarak Hastal k KÖK kök ve a ac n KANSERİ Belirtisi toprak üstü bölümünde HASTALIĞI de görülür. nce ve derinde yer alan köklerde görülmez. (Agrobacterium Hastal k bitkiye köklerdeki tumefaciens) Kök bo az nda bulunan parankima hücrelerinin a r yaralardan ço almas yla öncelikle kolayl kla girer ve ur (tümör) küçük, krem rengi urlar olu ur. Bu urlar n yüzeyi düzgün ve yumu akt r. Hastalık olu turur. Belirtisi Urlar büyüdükçe d yüzeyleri Bu kurur, yaralanmalar, esmerle ir ve pürüzlü böcekler, bir görünüm nematodlar al r. taraf ndan ya da don Hastal a Hastalık iddetli zarar, yakalanan bitkiye mekanik fidanlar i lemler köklerdeki iyi geli emezler. vb nedenlerle Genç yaralardan a açlar olabilir. k sa sürede Etmen kolaylıkla toprakta girer uzun ve süre ur kurur ve ya l a açlarda az ve kalitesiz meyve verirler. Hastal n (tümör) Görüldü ü canl l n oluşturur. Bitkiler sürdürebilir Bu ve yaralanmalar, bula k fidan ve toprakla böcekler, yay lmaktad r. nematodlar eftali, erik, elma, armut, ceviz, kiraz, vi ne, ayva, dut, kestane, mu mula, zerdali tarafından gibi meyve Bakteri a açlar ya toprakta ve da kavak, don sö üt, uzun gül, zararı, süre pamuk, canl l n tütün, mekanik domates, sürdürebilir patates, işlemler ve bula k vb nedenlerle fidan ve pancar, olabilir. sardunya toprakla gibi Etmen bitkiler yay lmaktad r. toprakta uzun süre canlılığını sürdürebilir ve Mücadele Yöntemleri Kültürel bulaşık Önlemler Hastal k fidan etmeni ve toprakla meyve a açlar yayılmaktadır. ile baz orman ve park a açlar n n kök A r ve nemli topraklara fidanl k veya meyve bahçesi kurulmamal d r. Fidanl k Bakteri veya bo azlar nda meyve toprakta bahçesi ur kurarken olu turur. KÖK uzun topra n URU bu süre bakteriyle canlılığını bula k olup sürdürebilir ve olmad kontrol edilmelidir. Kök boğazlarındaki bulaşık Hastal k fidan belirtilerinin ve toprakla esas görüldü ü yayılmaktadır. (Agrobacterium tumefaciens) yer a açlar n kök bo az olmas na Kök zararı bo azlar ndaki zarar Hastalık kar n ender etmeni olarak meyve kök a ac n ağaçları toprak üstü ile bölümünde bazı orman de görülür. ve nce park Kök bo az nda iri yap da bir ur Toprak alt zararl lar yla mücadele edilmelidir. ağaçlarının ve Hastal k derinde kök Belirtisi yer alan boğazlarında köklerde görülmez. ur oluşturur. Bakteri yara yerlerinden bitkiye giri yapt ndan Kök Hastal k a kalem uyumuna bo az nda bitkiye dikkat bulunan köklerdeki edilmeli parankima yaralardan ve a yerleri macunla Hastalık belirtilerinin esas görüldüğü hücrelerinin kolayl kla yer girer a r ağaçların ve ço almas yla ur (tümör) kök olu turur. kapat lmal d r. Kanserli a açlar sökülerek yok edilmeli boğazı ve çukur öncelikle Bu çevresine olmasına yaralanmalar, 40 küçük, cm. derinlik krem karşın böcekler, ve 20 rengi cm. ender geni li inde urlar nematodlar olu ur. olarak tecrit çukuru taraf ndan Bu kök urlar n ve ya yüzeyi ağacın da don düzgün zarar, toprak ve mekanik aç lmal ve içi sönmemi kireçle doldurulmal d r. i lemler vb nedenlerle olabilir. Etmen toprakta uzun süre canl l n sürdürebilir Kimyasal mücadele üstü yumu akt r. bölümünde ve bula k fidan ve de toprakla görülür. yay lmaktad r. İnce ve derinde yer alan Meyve a açlar nda kök kanserine kar yaz n birer hafta ile yap lacak olan iki uygulamayla urlar n yay lmas bir ölçüde engellenebilecektir. Bunun için urlar köklerde b çakla Urlar Bakteri iyice temizlendikten görülmez. büyüdükçe toprakta sonra d uzun yara yüzeyleri yerine süre % canl l n 5 kurur, oran nda esmerle ir gözta sürdürebilir ve pürüzlü ve bula k bir fidan görünüm ve toprakla eriyi i ve kuruduktan sonra da nebati katran n Kök f rça al r. ile yay lmaktad r. boğazında sürülmesi gerekmektedir. bulunan Bu i lem tamamland ktan parankima sonra kök hücrelerinin aşırı ve kök bo az toprakla kapat lmal d r. Kimyasal çoğalmasıyla Mücadelede Hastal a Hastal k Kullan lacak iddetli etmeni öncelikle laçlar ve yakalanan meyve Dozlar küçük, a açlar fidanlar krem ile iyi geli emezler. baz rengi orman urlar Genç ve park oluşur. a açlar a açlar n n k sa Bu kök sürede bo azlar nda kurur ve ur Doz ya l olu turur. Son ilaçlama ile hasat Etkili madde ad ve oran Formülasyonu urların yüzeyi düzgün a açlarda ve yumuşaktır. az aras ndaki ve kalitesiz süre meyve verirler. Kök boğazında iri Hastal k belirtilerinin esas görüldü ü yer a açlar n kök bo az olmas na kar n Urlar Hastal n büyüdükçe 100 l suya Görüldü ü dış Bitkiler: yüzeyleri (Gün) kurur, esmerleşir ve pürüzlü Kök yapıda bo azlar ndaki zarar ender olarak kök ve a ac n toprak üstü bölümünde de görülür. nce ve derinde Bak r sülfat %25 bir ur Suda Çözünen Kristal 5 kg 21 bir görünüm eftali, yer alan erik, köklerde alır. elma, görülmez. armut, ceviz, kiraz, vi ne, ayva, dut, kestane, mu mula, Torf içine sard r lm - Hastalığa Agrobacterium radiobacter şiddetli yakalanan slanabilir toz zerdali bakteri Kök fidanlar gibi bo az nda meyve 250g/12 iyi l bulunan a açlar su gelişemezler. ve parankima kavak, sö üt, Genç hücrelerinin gül, ağaçlar pamuk, a r tütün, ço almas yla kısa domates, sürede öncelikle %0.03 kurur ve yaşlı ağaçlarda kültürü az patates, küçük, ve kalitesiz pancar, krem rengi sardunya meyve urlar gibi olu ur. bitkiler verirler. Bu urlar n yüzeyi düzgün ve yumu akt r. Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: Mücadele Urlar büyüdükçe Yöntemleri: d yüzeyleri kurur, esmerle ir ve pürüzlü bir görünüm al r. Şeftali, erik, elma, armut, Kültürel Hastal a ceviz, Önlemler: iddetli kiraz, yakalanan vişne, fidanlar ayva, iyi dut, geli emezler. kestane, Genç muşmula, a açlar k sa sürede kurur ya l a açlarda az ve kalitesiz meyve verirler. zerdali gibi meyve ağaçları A r Hastal n ve nemli kavak, Görüldü ü topraklara söğüt, Bitkiler fidanl k veya gül, meyve pamuk, bahçesi tütün, kurulmamal d r. domates, patates, pancar, sardunya Fidanl k eftali, gibi bitkiler veya erik, meyve elma, bahçesi armut, kurarken ceviz, kiraz, topra n vi ne, bu bakteriyle ayva, dut, bula k kestane, olup mu mula, Mücadele Yöntemleri Kültürel olmad zerdali gibi kontrol Önlemler: meyve edilmelidir. a açlar ve kavak, sö üt, gül, pamuk, tütün, domates, patates, Ağır Kök bo az nda ve nemli iri yap da topraklara bir ur fidanlık pancar, sardunya veya meyve gibi bitkiler bahçesi kurulmamalıdır. Fidanlık Mücadele Yöntemleri Toprak alt zararl lar yla veya meyve mücadele bahçesi edilmelidir. kurarken toprağın bu bakteriyle bulaşık olup Kültürel Önlemler olmadığı Bakteri yara kontrol yerlerinden edilmelidir. bitkiye giri A r yapt ndan ve nemli a topraklara kalem uyumuna fidanl k dikkat veya meyve edilmeli bahçesi ve a kurulmamal d r. yerleri macunla Toprak kapat lmal d r. altı zararlılarıyla mücadele Fidanl k veya edilmelidir. meyve bahçesi kurarken topra n bu bakteriyle bula k olup Bakteri Kanserli a açlar yara sökülerek yerlerinden yok edilmeli olmad bitkiye ve çukur kontrol giriş çevresine edilmelidir. yaptığından 40 cm. derinlik aşı ve 20 kalem cm. geni li inde uyumuna tecrit çukuru dikkat edilmeli aç lmal ve ve içi sönmemi aşı yerleri kireçle macunla doldurulmal d r. kapatılmalıdır. Kanserli Kimyasal Kök bo az nda Mücadele: ağaçlar sökülerek yok edilmeli ve çukur çevresine 40 cm. derinlik ve 20 iri yap da bir ur cm. Meyve Toprak genişliğinde a açlar nda alt zararl lar yla kök kanserine tecrit mücadele çukuru kar edilmelidir. yaz n açılmalı birer hafta ve ile yap lacak içi sönmemiş olan iki uygulamayla kireçle urlar n doldurulmalıdır. yay lmas bir Kimyasal ölçüde Bakteri engellenebilecektir. yara Mücadele: yerlerinden Bunun bitkiye için giri urlar yapt ndan b çakla iyice a temizlendikten kalem uyumuna sonra yara dikkat yerine edilmeli % 5 oran nda ve a gözta yerleri macunla Meyve eriyi i kapat lmal d r. kuruduktan ağaçlarında sonra da kök nebati kanserine katran n f rça karşı ile sürülmesi yazın gerekmektedir. birer hafta Bu i lem ile yapılacak tamamland ktan olan sonra iki uygulamayla kök Kanserli ve kök a açlar bo az toprakla sökülerek urların kapat lmal d r. yayılması yok edilmeli ve bir çukur ölçüde çevresine engellenebilecektir. 40 cm. derinlik ve 20 cm. Bunun geni li inde için tecrit urlar çukuru bıçakla aç lmal ve iyice içi sönmemi temizlendikten kireçle doldurulmal d r. sonra yara yerine % 5 oranında göztaşı eriyiği ve Kimyasal mücadele kuruduktan Meyve a açlar nda sonra kök kanserine da nebati kar katranın yaz n birer hafta fırça ile ile yap lacak sürülmesi olan iki gerekmektedir. uygulamayla urlar n yay lmas Bu işlem bir tamamlandıktan ölçüde engellenebilecektir. sonra Bunun kök için ve urlar kök b çakla boğazı iyice temizlendikten toprakla kapatılmalıdır. sonra yara yerine % 5 oran nda gözta Kimyasal eriyi i ve kuruduktan Mücadelede sonra Kimyasal da nebati Kullanılacak Mücadelede katran n f rça Kullan lacak ile sürülmesi İlaçlar laçlar gerekmektedir. ve Dozları ve Dozlar Bu i lem tamamland ktan sonra kök ve kök bo az toprakla kapat lmal d r. Doz Son ilaçlama ile hasat Kimyasal Mücadelede Kullan lacak laçlar ve Dozlar Etkili madde ad ve oran Formülasyonu aras ndaki süre 100 l Doz Son ilaçlama ile hasat suya Etkili madde ad ve oran Formülasyonu (Gün) aras ndaki süre 100 l suya Bak r sülfat %25 Suda Çözünen Kristal 5 kg 21 (Gün) Bak r sülfat %25 Suda Çözünen Kristal 5 kg Torf içine sard r lm - Agrobacterium radiobacter slanabilir toz bakteri 250g/12 l su %0.03 kültürü

17 Hastal k Belirtisi: ERİK ER K HASTALIK PASI ve ZARARLILARI (Tranzschelia pruni-spinosae ) ERİK PASI (Tranzschelia pruni-spinosae ) Hastal n ilk belirtileri may s-haziran aylar nda yapra n üst yüzeyinde parlak sar renkli klorotik lekeler eklinde görülür. Daha sonra yapra n alt yüzeyinde bu lekelerin alt nda ER K turuncu PASI renkli püstüller görülür. (Tranzschelia Yaz pruni-spinosae sonuna do ru ise ) püstüller koyula r. ileri may s-haziran aylar nda yapra n üst yüzeyinde parlak sar renkli linde görülür. Daha sonra yapra n alt yüzeyinde bu lekelerin alt nda ller görülür. ise püstüller koyula r. Hastal k genellikle iddetli zarar olu turmamaktad r. Kültür ve yabani erik ile badem. iddetli zarar Mücadele olu turmamaktad r. Yöntemleri: lar ya l geçerse Kültürel yaprak, Önlemler: sürgün ve meyve enfeksiyonlar görülebilece i tabilmektedir. Hastal n kontrolünde, bir önceki sezondan kalan yapraklar toplan p yak lmal d r. lar n n iddetli oldu u Hastal k durumlarda belirtisi yapraklarda görülen sürgün dökülmeler ve meyveler gövde ile de budama art klar da mutlaka toplan p lebilmekte ve zarar daha yak lmal d r. da artmaktad r. iler: Etrafta konukçu olabilecek yabani bitkiler varsa bunlar da uzakla t r l p imha edilmelidir. ik ile badem Hastalığın Kimyasal. Görüldüğü Bitkiler: Mücadele Hastal k görüldü ünde veya bir önceki y l zarar olu turdu u durumlarda kimyasal mücadele Kültür yap l r. ve yabani erik ile badem. nde, bir önceki sezondan Hastal n kalan ilk yapraklar belirtileri toplan p görülünce yak lmal d r. birinci ilaçlama yap lmal d r. klim ko ular hastal k ç k örülen sürgün ve için meyveler uygun ile olmas budama durumunda art klar kullan lan da mutlaka ilac n toplan p etki süresi dikkate al narak ikinci ve di er ilaçlamalar yap lmal d r. bilecek yabani bitkiler varsa bunlar da uzakla t r l p imha edilmelidir. Hastalık Belirtisi: nde veya bir önceki y l zarar olu turdu u durumlarda kimyasal mücadele tileri görülünce birinci ilaçlama yap lmal d r. klim ko ular hastal k ç k durumunda kullan lan ilac n etki süresi dikkate al narak ikinci ve di er l d r. Hastalığın ilk belirtileri mayıs-haziran aylarında yaprağın üst yüzeyinde parlak sarı renkli klorotik lekeler şeklinde görülür. Daha sonra yaprağın alt yüzeyinde bu lekelerin altında turuncu renkli püstüller görülür. May s ve haziran aylar ya l geçerse yaprak, sürgün ve meyve enfeksiyonlar görülebilece i için zarar iddeti artabilmektedir. Yaz sonuna doğru ise püstüller koyulaşır. Yaprak enfeksiyonlar n n iddetli oldu u durumlarda yapraklarda dökülmeler ve gövde de zamklanma da görülebilmekte ve zarar daha Hastalık da artmaktad r. genellikle şiddetli zarar oluşturmamaktadır. Hastal n Görüldü ü Bitkiler: Mayıs ve haziran ayları yağışlı geçerse yaprak, sürgün ve meyve enfeksiyonları görülebileceği için zarar şiddeti artabilmektedir. Yaprak enfeksiyonlarının şiddetli olduğu durumlarda yapraklarda dökülmeler ve gövde de zamklanma da görülebilmekte ve zarar daha da artmaktadır. Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler: Hastalığın kontrolünde, bir önceki sezondan kalan yapraklar toplanıp yakılmalıdır. Hastalık belirtisi görülen sürgün ve meyveler ile budama artıkları da mutlaka toplanıp yakılmalıdır. Etrafta konukçu olabilecek yabani bitkiler varsa bunlar da uzaklaştırılıp imha edilmelidir. Kimyasal Mücadele Hastalık görüldüğünde veya bir önceki yıl zarar oluşturduğu durumlarda kimyasal mücadele yapılır. Hastalığın ilk belirtileri görülünce birinci ilaçlama yapılmalıdır. İklim koşuları hastalık çıkış için uygun olması durumunda kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ve diğer ilaçlamalar yapılmalıdır. 17

18 KIRMIZI ÖRÜMCEKLER (Akarlar) ERİK Akdiken KIRMIZI HASTALIK Akdiken akar akar ÖRÜMCEKLER ve (Tetranychus ZARARLILARI (Tetranychus viennensis) (Akarlar) viennensis) ki ki noktal noktal k rm z k rm z örümcek örümcek (Tetranychus (Tetranychus urticae) urticae) Akdiken akar (Tetranychus viennensis) Avrupa Avrupa k rm z k rm z örümce i örümce i (Panonychus (Panonychus ulmi) ulmi) ki noktal k rm z örümcek (Tetranychus urticae) KIRMIZI Kahverengi ÖRÜMCEKLER örümcek örümcek (Akarlar) (Bryobia (Bryobia rubrioculus) rubrioculus) Avrupa k rm z örümce i (Panonychus ulmi) Akdiken akarı (Tetranychus Yass akar viennensis) (Cenopalpus pulcher) pulcher) İki noktalı kırmızı Kahverengi örümcek örümcek (Tetranychus (Bryobia urticae) rubrioculus) Avrupa kırmızı örümceği Yass akar (Panonychus (Cenopalpus ulmi) pulcher) Kahverengi örümcek Tan m (Bryobia Tan m ve Ya ay : ve rubrioculus) Ya ay : Yassıakar (Cenopalpus Akarlar, pulcher) Akarlar, ç plak ç plak gözle gözle zor görülecek zor görülecek kadar kad küç Vücutlar nda Tan m Vücutlar nda ve Ya ay : de i ik ekil ve büyüklükte k llar, di Tanımı ve Yaşayışı: de i ik ekil ve büyüklükte k l bulunur. Akarlar, çıplak bulunur. Akarlar, Zarar gözle ekli: zor ç plak görülecek gözle zor kadar görülecek küçük kadar zararlılardır. Vücutlarında Vücutlar nda Zarar ekli: değişik de i ik şekil ekil ve ve büyüklükte k lla kıllar, dikenler ve bulunur. K rm z örümcekler a açlar n yapraklar nda, bitki ö ve tüyler toksik K rm z bulunur. madde örümcekler salg layarak a açlar n zarar yapraklar nda, Zarar yaparlar. idd yapraklar ve toksik ekli: kur un madde veya gümü salg layarak rengini al rlar. zarar yaparlar Zarar Şekli: Avrupa k rm z örümce i ergini Avrupa yapraklar K rm z örümcekler k rm z kur un örümce i veya a açlar n gümü ve Kahverengi rengini yapraklar nda, al rlar. b örümcek, Avrupa k rm z örümce i ergini Kırmızı örümcekler ve yaprak toksik ağaçların Avrupa madde ve çiçek k rm z salg layarak yapraklarında, buketindeki örümce i taze yapraklar ve zarar bitki Kahverengi yaparlar. özsuyunu emerek emerek örü sa yapraklar ve toksik olur. Böyle ve kur un madde a açlar, çiçek veya salgılayarak kavrulmu buketindeki gümü rengini zarar gibi taze bir yapraklar al rlar. görünüm al rl em Avrupa k rm z örümce i yaparlar. ergini Şiddetli zarar gören yapraklar kurşun veya gümüş rengini ise alırlar. tomurcuklara olur. Avrupa Böyle k rm z a açlar, sald rarak örümce i kavrulmu zay flat r ve Kahverengi gibi meyve bir görünü tutmay örüm Avrupa kırmızı Zararl yaprak ise örümceği tomurcuklara Oldu u ve çiçek Bitkiler: ve buketindeki Kahverengi sald rarak taze zay flat r örümcek, yapraklar ve meyve eme çiçeklerin çanak olur. Elma, Zararl yaprak Böyle armut, Oldu u ve a açlar, ayva, çiçek Bitkiler: eftali, kavrulmu buketindeki kiraz, gibi vi ne, bir taze erik, görünüm kay s yaprakları emerek meyve ise tomurcuklara Elma, a açlar nda sararmasına armut, zarar sald rarak ayva, sebep yaparlar. eftali, zay flat r olur. kiraz Böyle, ve vi ne, meyve erik tu ağaçlar, kavrulmuş Mücadele Zararl meyve gibi Oldu u Yöntemleri: a açlar nda bir görünüm Bitkiler: zarar yaparlar. alırlar. Yassı akarlar ise tomurcuklara Kültürel Mücadele Elma, Önlemler: armut, saldırarak Yöntemleri: ayva, zayıflatır eftali, kiraz ve meyve, vi ne, erik, k tutmayı önler. meyve K n Kültürel veya a açlar nda erken Önlemler: ilkbaharda, zarar yaparlar. a açlar n kök bo az v Avrupa k rm z örümce i Zararlı zarar Olduğu kavlam Mücadele Bitkiler: olan kabuklar kald r larak, alt nda k layan K n veya Yöntemleri: Elma, armut, erken ilkbaharda, a açlar n kök b sa lanmal d r. Yere dökülen yapraklar toplana Avrupa k rm z örümce i zarar Kültürel ayva, şeftali, uzakla t r lmal d r. kavlam Önlemler: kiraz, vişne, erik, kayısı, badem ve diğer meyve ağaçlarında olan kabuklar Bahçenin zarar kald r larak, yaparlar. bak m i lemleri alt nda k yap lmal d r. sa lanmal d r. K n veya erken Yere ilkbaharda, dökülen a açlar n yapraklar kök bo Avrupa k rm z örümce i Mücadele zarar Yöntemleri Kimyasal kavlam uzakla t r lmal d r. Mücadele: Kültürel olan kabuklar Önlemler: Bahçenin kald r larak, bak m alt nda k l i le Kışın veya erken sa lanmal d r. K rm z yap lmal d r. ilkbaharda, Yere örümceklere ağaçların dökülen kar k mücadelesi kök boğazı yapraklar to önerilme ve gövdelerindeki uzakla t r lmal d r. di er Kimyasal kavlamış zararl lara Mücadele: olan kar kabuklar Bahçenin yap lan k kaldırılarak, bak m i lem mücadelesi, k altında kışlayan geçiren yap lmal d r. akarların K rm z Avrupa ölmesi örümceklere k rm z sağlanmalıdır. örümce i kar k ve Kahverengi mücadelesi örü ön Yere dökülen olmaktad r. Kimyasal di er yapraklar zararl lara Akarlar n Mücadele: toplanarak, kar kimyasal yap lan mücadelesinde, bahçeden k mücadelesi ila uzaklaştırılmalıdır. do ru geçiren K rm z Bahçenin bir ekilde Avrupa örümceklere bakım belirleyebilmek k rm z kar işlemleri örümce i k için, mücadelesi uygun ve bahçedeki Kahvere önek olarak yapılmalıdır. yo unlu u di er olmaktad r. zararl lara ve do al Akarlar n kar dü man yap lan kimyasal popülasyonunun k mücadelesi, mücadelesin saptanm Kimyasal Mücadele: amaçla, geçiren do ru bahçeyi Avrupa bir ekilde temsil k rm z edecek belirleyebilmek örümce i ekilde seçilen ve için, Kahvereng 10 a açt bahç Kırmızı örümceklere karşı kış mücadelesi Kahverengi örümcek ergini yaprakta olmaktad r. yo unlu u periyodik önerilmemektedir. Akarlar n ve do al olarak dü man kimyasal say m Ancak popülasyonunun yap lmal d r. mücadelesinde diğer Yap zararlılara karşı yapılan kış mücadelesi, yaprak do ru kışı amaçla, ba na bir yumurta bahçeyi ekilde 8 10 halinde temsil adetin belirleyebilmek edecek üzerinde geçiren Avrupa ekilde k rm z için, seçilen örümce bahçed 1 kırmızı örümceği ve Kahverengi örümceğe do al yo unlu u dü manlar n de etkinli inin çok dü ük olmas duru Kahverengi örümcek ergini yaprakta ve etkili periyodik do al olmaktadır. dü man olarak popülasyonunun Akarların say m yap lmal d sa kimyasal mücadelesinde, ilaçlama zamanını yap lmal d r. doğru bir şekilde belirleyebilmek amaçla, yaprak bahçeyi ba na temsil 8 10 edecek adetin üzerinde ekilde seçilen k rm z 10 için, bahçedeki kırmızı örümcek yoğunluğu ve doğal düşman popülasyonunun Kahverengi saptanması örümcek gerekir. ergini Bu amaçla, bahçeyi yaprakta do al temsil dü manlar n periyodik edecek olarak etkinli inin şekilde say m seçilen çok yap lmal d r. dü ük 10 olma ağaçtan koparılan 100 yaprakta periyodik yaprak yap lmal d r. olarak ba na sayım 8 10 yapılmalıdır. adetin üzerinde Yapılan k rm z ör sayımlarda, yaprak başına 8 10 adetin do al üzerinde dü manlar n kırmızı etkinli inin örümcek bulunması çok dü ük olmas ve doğal düşmanların etkinliğinin çok yap lmal d r. düşük olması durumunda ilaçlama yapılmalıdır. 18 KIRMIZI ÖRÜMCEKLER (Akarlar)

19 Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları Etkili madde ad ve oran Formülasyonu Doz 100 l suya Son ilaçlama ile hasat aras ndaki süre (gün) Bifenthrin 100 g/l EC 50 ml (elmada P. ulmi ye kar ) 21 Bromopropylate 500 g/l EC 100 ml 21 Cyhexatin 632 g/l sc 50 ml(elmada) 28 Cyhexatin 25 % WP 125 g 28 Clofentezine 500 g/l SC 20 ml (elmada k layan yumurtalara 28 kar ) Dicofol, 195 g/l EC 150 ml 7 (100 ml. Elmada Akdiken akar na kar ) Fenazaquin 200 g/l SC 50 ml 28 Fenbutation oxide 550 g/l SC 30 ml 10 Fenpropathrin 185 g/l EC 25 ml (elmada Tetranycus spp. Ne 7 kar ) Fenpyroximate 50 g/l SC 50 ml (elmada P. Ulmi ye kar ) 14 Flubenzimine 50 % WP 75 g (elmada akdiken akar na kar ) 42 Halfenfrox 50 g/l CS 75 ml (elmada P. Ulmi ye kar ) 14 Hexythiazox + EC 50 ml (elmada P. Ulmi ye kar ) 7 Fenpropatrin 50 g/l Hexythiazox; 50 g/l EC 50 ml(elmada P. Ulmi ye kar ) 3 Kükürt, %80 WP 400 g 7 Omethoate 565 g/l SL 125 ml 21 Propargite 570 g/l EW 75 ml (elmada akdiken akar na kar ) 7 Propargite 588g/l EC 100 ml (elmada P. Ulmi ye kar ) 14 Propargite 790 g/l EC 75 ml ( eftalide T. Urticae, elmada 14 P.ulmi ye kar ) Phosmet 50 % WP 120 g (Elma) 14 Pyridaben 20 % WP g (elmada) 21 Pyrimidifen 104 g/l SC 25 ml (elmada P.ulmi ye kar ) 14 Tebufenpyrad 20 % WP 30 g, 37,5 g (elma) 7 Tetradifon, 75.2 g/l EC 200 ml (bir mevsimde 3 defadan fazla 7 kullan lmaz) Thiacloprid SC 20ml ( eftalide M. Persicae ye kar ) 14 Spirodiclofen 240 g/l SC 30 ml (elmada P.ulmi ye kar ) 14 AB ye ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal AB ve Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal 19

20 20 KAHVERENG KO N L ERİK HASTALIK ve ZARARLILARI (Parthenolecanium corni) corni) Tan m Tan m ve ve Ya ay : Ya ay : KAHVERENGİ KAHVERENG Ergin Ergin di inin di inin kabu u kabu u KO N L KOŞNİL yar m yar m küre küre eklindedir. eklindedir. Rengi Rengi ba lang çta ba lang çta koyu koyu (Parthenolecanium kahverengi olup olup üzerinde üzerinde corni) siyah siyah corni) ve ve sar sar bantlar bantlar bulunur. bulunur. Haziran Haziran ba nda ba nda yumurtadan ç kmaya ç kmaya ba layan ba layan hareketli hareketli larvalar larvalar a açlar n a açlar n taze taze Tanımı ve yapraklar na Yaşayışı: geçer geçer ve ve özellikle özellikle yapraklar n alt alt yüzlerine yüzlerine damarlar damarlar Ergin dişinin boyunca kabuğu yerle ir. yarım küre şeklindedir. Rengi başlangıçta Zarar Zarar Tan m ekli: ekli: ve Ya ay : koyu kahverengi Kahverengi olup Ergin di inin ko nilin üzerinde kabu u larvalar siyah yar m küre yaprak, yaprak, eklindedir. dal ve dal ve sarı ve sürgünlerde, bantlar Rengi ba lang çta di ileri di ileri bulunur. koyu de de Haziran dal başında dal kahverengi ve sürgünlerde olup yumurtadan üzerinde bitki bitki siyah özsuyunu ve çıkmaya sar emmek emmek bantlar bulunur. başlayan suretiyle Haziran zarar zarar hareketli yaparlar. ba nda larvalar Salg lad klar ağaçların ball ball yumurtadan ç kmaya taze madde madde yapraklarına üzerinde saprofit ba layan hareketli geçer mantarlar n larvalar a açlar n ve geli mesi özellikle taze sonucu karaball k denilen zarara zarara neden neden olurlar. Sürgün Sürgün ve ve dallar dallar yaprakların geli emez, yapraklar na alt yüzlerine yapraklar geçer damarlar erken ve erken özellikle dökülür, boyunca yapraklar n sonunda a açlar yerleşir. alt yüzlerine zay f zay f kal r, kal r, damarlar meyve meyve Zarar Şekli: verimi boyunca ve ve yerle ir. kalitesi dü er. Zararl ekli: Oldu u Bitkiler: Kahverengi koşnilin larvaları yaprak, dal ve sürgünlerde, Polifag Kahverengi bir bir zararl d r. ko nilin larvalar Elma, armut, yaprak, ayva, ayva, dal kay s, ve sürgünlerde, erik, erik, f nd k, di ileri kiraz, kiraz, de Kahverengi ko nil dişileri de eftali, dal dal ve badem, ve sürgünlerde asma asma sürgünlerde ve ve bitki özsuyunu emmek bitki di er di er özsuyunu baz baz meyve, emmek süs süs ve ve suretiyle geni geni yaprakl zarar yaparlar. orman orman erginleri suretiyle a açlar nda zarar Salg lad klar yaparlar. zarar yapar. koşnil erginleri ball madde Salgıladıkları üzerinde saprofit ballı mantarlar n madde üzerinde geli mesi saprofit mantarların Mücadele sonucu karaball k Yöntemleri: gelişmesi denilen zarara sonucu neden karaballık olurlar. Sürgün ve denilen dallar zarara neden Kültürel geli emez, olurlar. Önlemler: yapraklar Sürgün erken dökülür, ve dallar sonunda gelişemez, a açlar zay f kal r, yapraklar meyve erken dökülür, verimi Kahverengi sonunda kalitesi ko nil dü er. ile ile ağaçlar yo un bula k zayıf dal dal ve ve kalır, sürgünler, meyve budama verimi ve s ras nda kalitesi düşer. Zararl Oldu u kesilerek Bitkiler: bahçeden uzakla t r lmal d r. Imha edilmelidir. Polifag bir zararl d r. Elma, armut, ayva, kay s, erik, f nd k, kiraz, Kahverengi ko nil Zararlı Olduğu Kimyasal eftali, badem, Bitkiler: Mücadele: asma ve di er baz meyve, süs ve geni yaprakl orman Bahçede may s ve ve haziran aylar nda yap lacak kontrollerde 10cm erginleri Polifag a açlar nda bir zararlıdır. yapar. Elma, armut, ayva, kayısı, erik, uzunluktaki bir bir dalda, alt nda yumurta bulunan en en az az 33 adet adet di i di i ko nil fındık, kiraz, görülmesi şeftali, halinde badem, o o bahçenin asma ilaçlanmas ve diğer gerekir. Bu bazı Bu zararl n n meyve, süs ve geniş yapraklı mücadelesi, Mücadele Yöntemleri: orman hareketli larva ağaçlarında ile ile ve ve dönem zarar larva yapar. dönemlerinde Ko nil yap lmal d r. Kahverengi Mücadele Kültürel Yöntemleri: Önlemler: yumurtalar Yaz Kahverengi ilaçlamas ko nil için en en ile uygun yo un zaman, bula k yumurtalar n dal ve sürgünler, tamam n n budama veya koşnil yumurtaları Kültürel Önlemler: tamam na yak n bir bir k sm n n aç ld devredir. Bu Bu devre Orta Anadolu s ras nda kesilerek bahçeden uzakla t r lmal d r. Imha edilmelidir. Kahverengi Bölgesinde koşnil haziran ile sonu-temmuz yoğun ba na bulaşık rastlar. dal ve sürgünler, K ilaçlamas yap lan bahçelerde ve ve elma iç iç kurduna kar düzenli budama sırasında kesilerek ilaçlama Kimyasal bahçeden yap lan Mücadele: uzaklaştırılmalıdır. bahçelerde, bu bu zararl ya kar Imha ilaçl mücadele edilmelidir. yapmaya Kimyasal Mücadele: gerek Bahçede yoktur. may s ve haziran aylar nda yap lacak kontrollerde 10cm Bahçede mayıs ve uzunluktaki bir dalda, alt nda yumurta bulunan en az 3 adet di i ko nil Kimyasal haziran Mücadelede aylarında görülmesi Kullan lacak yapılacak halinde o bahçenin laçlar kontrollerde ilaçlanmas ve ve Dozlar 10cm uzunluktaki bir dalda, altında yumurta bulunan en az 3 adet dişi gerekir. Bu zararl n n Doz koşnil görülmesi Son ilaçlama halinde ile ile hasat o Etkili madde ad ve ve oran Formülasyonu mücadelesi, hareketli larva ile 1. ve 2. dönem larva dönemlerinde bahçenin ilaçlanması gerekir. l Kahverengi Ko nil yap lmal d r. Bu zararlının mücadelesi, 100 l suya hareketli aras ndaki larva süre ile (gün) 1. ve Chlorpyrifos-Ethyl EC 150 ml ml dönem larva dönemlerinde yumurtalar Yaz yapılmalıdır. Methidathion 426 g/l EC ilaçlamas için en uygun zaman, ml ml yumurtalar n tamam n n veya Yaz ilaçlaması için en uygun tamam na zaman, yak n yumurtaların bir k sm n n aç ld tamamının devredir. Bu devre veya Orta tamamına Anadolu Yazl k ya 850 g/l S v lt lt yakın bir kısmının açıldığı devredir. Bölgesinde Bu haziran devre sonu-temmuz Orta Anadolu ba na rastlar. Bölgesinde haziran AB ye ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal sonu-temmuz başına rastlar. K ilaçlamas yap lan bahçelerde ve elma iç kurduna kar düzenli Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal ilaçlama yap lan bahçelerde, bu zararl ya kar ilaçl mücadele yapmaya Kış ilaçlaması yapılan bahçelerde ve elma iç kurduna karşı düzenli ilaçlama AB ve Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde gerek kullan lmamal yoktur. yapılan bahçelerde, bu zararlıya karşı ilaçlı mücadele yapmaya gerek yoktur. Kimyasal Mücadelede Kimyasal Kullanılacak Mücadelede Kullan lacak İlaçlar laçlar ve Dozları ve Dozlar Etkili madde ad ve oran Formülasyonu Doz Son ilaçlama ile hasat 100 l suya aras ndaki süre (gün) Chlorpyrifos-Ethyl EC 150 ml 14 Methidathion 426 g/l EC 75 ml 21 Yazl k ya 850 g/l S v 1.2 lt 21 AB ye ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal AB ve Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ARMİLLARİA

Detaylı

CEVİZ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

CEVİZ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü CEVİZ Hastalık Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2010 1 2 CEVİZ HASTALIK ZARARLILARI Ö N S Ö Z Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinde

Detaylı

Meyve Ağaçlarında İlaçlama Programları

Meyve Ağaçlarında İlaçlama Programları Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayın No: 46 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Meyve Ağaçlarında Programları Mesut İŞÇİ, Suat KAYMAK, Yusuf ÖZTÜRK, Hamza ŞENYURT Lütfen Dikkat!.. da temel esas minimum

Detaylı

Elma ve armutta ateş yanıklığı (Erwinia amylovora)

Elma ve armutta ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) Elma, armut ve ayva gibi yumuşak çekirdekliler ile diğer bazı kimi sert çekirdekliler konukçusudur. Asıl zararı yumuşak çekirdeklilerde olu hastalık özellikle elma ve armutta şiddetli zararlara neden olmaktadır.

Detaylı

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ Badem Anadolu nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak ülkemizde bademe gerekli önem verilmemekte, genellikle tarla kenarlarında sınır ağacı olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde

Detaylı

KAYISI ÖNSÖZ -3- Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

KAYISI ÖNSÖZ -3- Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı -3- KAYISI ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen

Detaylı

Badem Yetiştiriciliğinde Genel Bahçe İlaçlama Programı Nasıl Olmalıdır?

Badem Yetiştiriciliğinde Genel Bahçe İlaçlama Programı Nasıl Olmalıdır? Badem Yetiştiriciliğinde Genel Bahçe İlaçlama Programı Nasıl Olmalıdır? Badem bahçelerinde genel olarak ikaçlama programını 5 farklı ketagoride ele alabiliriz. 1:İLKBAHARDA İlk baharda genel koruma için

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

İKLİM VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ

İKLİM VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ Bertina İspanyol orijinli bir badem çeşidi olup gec çiçeklenir.ağaç gelişimi mükemmel olup gelişimi çok hızlıdır.kendine verimli bir türdür..iç piyasada tutalan ve ihracat şansı yüksek olan bir çeşittir.meyve

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİNLERDE

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. KAYISI - BADEM Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. KAYISI - BADEM Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü KAYISI - BADEM Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 2 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve

Detaylı

Ferragnes Badem Çeşidi ve Özellikleri. Badem Yetişriciliği İklim ve Toprak Özellikleri

Ferragnes Badem Çeşidi ve Özellikleri. Badem Yetişriciliği İklim ve Toprak Özellikleri Ferragnes Badem Çeşidi ve Özellikleri Fransız orijinlidir. Bir Cristomorto X Ai melezlemesinden elde edilmiştir ve atalarının en olumlu özelliklerini almıştır: Ağaçlar çabuk meyveye yatar,hastalıklara

Detaylı

ARMUT Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

ARMUT Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele ARMUT HASTALIK ve ZARARLILARI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ARMUT Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2010 1 2 ARMUT HASTALIK ve ZARARLILARI ARMUT HASTALIK

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ERİK Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ERİK Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ERİK Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire

Detaylı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

ELMA KARALEKE HASTALIĞI

ELMA KARALEKE HASTALIĞI ELMA KARALEKE HASTALIĞI Tanımı ve Zarar Şekli Hastalık elma ve armut ağaçlarının yaprak, meyve ve sürgünlerinde zarar yapar. Yaprakta oluşan lekeler, başlangıçta yağlımsı görünüştedir, giderek zeytin rengini

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. CEVİZ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. CEVİZ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü CEVİZ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire

Detaylı

ERİK- BADEM ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

ERİK- BADEM ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

KAYISI-BADEM HASTALIK VE ZARARLILARINA KARŞI KULLANILACAK BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ

KAYISI-BADEM HASTALIK VE ZARARLILARINA KARŞI KULLANILACAK BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Bakteriyel Kanser Ve Zamklanma (Pseudomonas syringae pv. syringae) % 25 Metalik Bakıra Eşdeğer %98 Bakır Sülfat Suda çözünebilir %3 lik Bordo Bulamacı, Safa Göztaşı kristaller

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ERİK Hastalık ve Zararlıları

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ERİK Hastalık ve Zararlıları T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ERİK Hastalık ve Zararlıları Ankara - 2009 Bu kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen, yazılı ve görsel materyal temininde katkıda bulunan

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

K MYASAL MÜCADELE EN SON BAfiVURULACAK YÖNTEMD R.

K MYASAL MÜCADELE EN SON BAfiVURULACAK YÖNTEMD R. DE ERL ÜRET C LER M Z B TK SEL ÜRET M YAPARKEN D ER CANLILARI, TOPRA I, HAVAYI VE SUYU, KISACASI ÇEVREY KORUMAK DA MA B R NC GÖREV M ZD R AKS TAKD RDE YAfiAMAK Ç N TEM Z B R ÇEVRE, ÜRET M YAPMAK Ç N TEM

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ŞEFTALİ - NEKTARİN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ŞEFTALİ - NEKTARİN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ŞEFTALİ - NEKTARİN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve

Detaylı

BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola

BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola BAĞ MİLDİYÖSÜ İbrahim DEMRAN Köksal AKSU Didem SAYMAN MANİSA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİ KORUMA ŞB. MD. Manisa ilinde 1980 yılından buyana uygulanan Bağ Tahmin ve Erken Uyarı Projesi kapsamındadır. Salgınlar

Detaylı

K MYASAL MÜCADELE EN SON BAfiVURULACAK YÖNTEMD R.

K MYASAL MÜCADELE EN SON BAfiVURULACAK YÖNTEMD R. DE ERL ÜRET C LER M Z B TK SEL ÜRET M YAPARKEN D ER CANLILARI, TOPRA I, HAVAYI VE SUYU, KISACASI ÇEVREY KORUMAK DA MA B R NC GÖREV M ZD R AKS TAKD RDE YAfiAMAK Ç N TEM Z B R ÇEVRE, ÜRET M YAPMAK Ç N TEM

Detaylı

ELMA KARALEKESİ Venturia inaequalis (Cke) Wint.

ELMA KARALEKESİ Venturia inaequalis (Cke) Wint. CİLT IV YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE HASTALIKLARI ELMA KARALEKESİ Venturia inaequalis (Cke) Wint. 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI Elma karalekesi (Venturia inaequalis (Cke) Wint.) nin saprofitik ve parazitik

Detaylı

KAYISI-BADEM Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

KAYISI-BADEM Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü KAYISI-BADEM Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2010 1 2 KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI Ö N S Ö Z Ülkemizde yetiştirilen

Detaylı

ÖLÜKOL HASTALIĞI Phomopsis viticola. MANĠSA TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ BĠTKĠ KORUMA ġb. MD.

ÖLÜKOL HASTALIĞI Phomopsis viticola. MANĠSA TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ BĠTKĠ KORUMA ġb. MD. MANĠSA TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ BĠTKĠ KORUMA ġb. MD. Üreticiler tarafından Çelikmarazı Kömür gibi isimler verilen Ölükol Hastalığı Ege Bölgesi bağ alanlarında yoğun olarak görülmekte ve zarar yapmaktadır. Hastalık

Detaylı

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri Yavuz-1 CEVİZ (KR-2) Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Verimsiz bir çeşittir. Nisbi Periyodisite görülür. Meyvesi oval şekilli

Detaylı

TURUNÇGİLLER İÇİN YILLIK ÇALIŞMA TAKViMi

TURUNÇGİLLER İÇİN YILLIK ÇALIŞMA TAKViMi OCAK Uçkurutan (mal secco), Turunçgil dal yanıklığı (pseudomonas syringae), Antraknoz ve kahverengi meyve çürüklüğü (Phytophthora citrophthora)'ne karşı ilaçlama yapılır. Bahçede zararlı (unlu bit, kırmızı

Detaylı

K MYASAL MÜCADELE EN SON BAfiVURULACAK YÖNTEMD R.

K MYASAL MÜCADELE EN SON BAfiVURULACAK YÖNTEMD R. DE ERL ÜRET C LER M Z B TK SEL ÜRET M YAPARKEN D ER CANLILARI, TOPRA I, HAVAYI VE SUYU, KISACASI ÇEVREY KORUMAK DA MA B R NC GÖREV M ZD R AKS TAKD RDE YAfiAMAK Ç N TEM Z B R ÇEVRE, ÜRET M YAPMAK Ç N TEM

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. KİRAZ - VİŞNE Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. KİRAZ - VİŞNE Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü KİRAZ - VİŞNE Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 2 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

KAPLAN86 CEVİZİ. Kaplan 86 Cevizi

KAPLAN86 CEVİZİ. Kaplan 86 Cevizi Kaplan 86 Cevizi Dik, yayvan bir taç gelişmesi gösterir. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 4-5 kg'dır. Meyve salkımı 2-3'lü olur. Meyveler elips şeklinde olup, kabuktan kolay ayrılır. Taze ceviz olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32 İÇİNDEKİLER TOPRAK VE GÜBRELEME GİRİŞ... 1 1. BAHÇE TOPRAĞI NASIL OLMALIDIR... 2 1.1. Toprak Reaksiyonu... 2 1.2. Toprak Tuzluluğu... 3 1.3. Kireç... 4 1.4. Organik Madde... 4 1.5. Bünye... 5 1.6. Bitki

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola (Berk. Et Curt) Berl et de Toni

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola (Berk. Et Curt) Berl et de Toni ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola (Berk. Et Curt) Berl et de Toni 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI Hastalığa neden olan etmen obligat bir parazittir. Hücrelerarası gelişir,

Detaylı

BAĞLARDA KÜLTÜREL İŞLEMLER. Doç. Dr. Murat AKKURT

BAĞLARDA KÜLTÜREL İŞLEMLER. Doç. Dr. Murat AKKURT BAĞLARDA KÜLTÜREL İŞLEMLER Doç. Dr. Murat AKKURT BAĞLARDA TOPRAK İŞLEME Amaçlar : Yabancı ot kontrolü Havalandırma ve sıcaklığın düzenlenmesi - mikroorganizma faaliyeti Kaymak tabakasının kırılması Besin

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8 Ayvalık(Edremit Zeytini) Yağı altın sarısı renginde, meyve kokusu içeren, aromatik, kimyasal ve duyusal özellikleri bakımından birinci sırada yer alır. Son yıllarda meyve eti renginin pembeye döndüğü dönemde

Detaylı

Gemlik Zeytini. Gemlik

Gemlik Zeytini. Gemlik Gemlik Meyve ve çekirdekleri orta irilikte olup % 29.9 oranında yağ içerir. Siyah sofralık olarak değerlendirilir. Meyveleri yağ bakımından zengin olduğundan sofralık kalite dışındaki taneler yağlık kolarak

Detaylı

KİRAZ-VİŞNE Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

KİRAZ-VİŞNE Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü KİRAZ-VİŞNE Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2010 1 2 KİRAZ-VİŞNE HASTALIK ve ZARARLILARI Ö N S Ö Z Ülkemizde yetiştirilen

Detaylı

BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola. MANĠSA TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ BĠTKĠ KORUMA ġb. MD.

BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola. MANĠSA TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ BĠTKĠ KORUMA ġb. MD. BAĞ MİLDİYÖSÜ MANĠSA TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ BĠTKĠ KORUMA ġb. MD. Manisa ilinde 1980 yılından buyana uygulanan Bağ Tahmin ve Erken Uyarı Projesi kapsamındadır. Salgınlar (Epidemiler) için yağmur önemli bir

Detaylı

AYLARA GÖRE BAKIM İŞLEMLERİ. 4.1. Ocak-Şubat Aylarında Bakım İşlemleri

AYLARA GÖRE BAKIM İŞLEMLERİ. 4.1. Ocak-Şubat Aylarında Bakım İşlemleri ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 37 AYLARA GÖRE BAKIM İŞLEMLERİ 4.1. Ocak-Şubat Aylarında Bakım İşlemleri 4 Bu aylarda hava ve toprak sıcaklığının uygun olduğu günlerde toprağın derince sürülmesi yararlıdır. Böylece

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ARMUT Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ARMUT Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ARMUT Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. AYVA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. AYVA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü AYVA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ARMUT Hastalık ve Zararlıları

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ARMUT Hastalık ve Zararlıları T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ARMUT Hastalık ve Zararlıları Ankara - 2009 Bu kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen yazılı ve görsel materyal temininde katkıda bulunan

Detaylı

Serin ve nemli bölgelerde elmanın en tahripkar hastalıklarından biri, belki de birincisi karalekedir.

Serin ve nemli bölgelerde elmanın en tahripkar hastalıklarından biri, belki de birincisi karalekedir. Karaleke (Venturia İnaegualis (Cke) Wint ): Serin ve nemli bölgelerde elmanın en tahripkar hastalıklarından biri, belki de birincisi karalekedir. Karaleke hastalığının emareleri bütün elma üreticileri

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇLAR (ETKEN MADDELERİ)

ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇLAR (ETKEN MADDELERİ) ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇLAR (ETKEN MADDELERİ) Bu yazımızda sizler için zirai mücadele kullanılan etken maddelerinin hangi hastalıklara karşı (Fungal - Bakteriyel) kullanıldığından bahsedeceğiz.

Detaylı

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Doç. Dr.Seral YÜCEL Adana BMAİ 1 Sebze yetiştiriciliğinde; Yetiştiricilik (çeşit seçimi, fide yetiştirme, aşılı fide,

Detaylı

ELMA ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

ELMA ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

ŞEFTALİ-NEKTARİN ŞEFTALİ NEKTARİN

ŞEFTALİ-NEKTARİN ŞEFTALİ NEKTARİN - ŞEFTALİ ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Aylara

Detaylı

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı)

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı Zararlı Organizma Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Sınıf: Insecta Takım: Hymenoptera Familya:Cynipidae Tanımı Konukçuları Zarar

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR TÜRKİYE NİN YENEN MANTARLARI Ülkemiz sahip olduğu flora ve iklim koşulları nedeniyle değişik ortamlarda yetişen doğa mantarları yönünden oldukça zengindir.

Detaylı

Dr. Arzu SEZER Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Dr. Arzu SEZER Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dr. Arzu SEZER 2016 Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Giriş Fındık Araştırma Enstitüsü Dünya Fındık Üretiminin %75 i 1.8 milyar dolar ihracat geliri 700 bin hektar üretim alanı TÜRKİYE DÜNYANIN FINDIK

Detaylı

Patates te Çözümlerimiz

Patates te Çözümlerimiz Patates te Çözümlerimiz Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli miktarlarda gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, dünya tarımının ekonomik canlılığını, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire

Detaylı

Solem Organik / Ürün Kullanımı

Solem Organik / Ürün Kullanımı Solem Organik / Ürün Kullanımı Bitki Türü Gübre Uygulama zamanı Dozlama / saf gübre Arpa, Buğday, Yulaf, Çavdar, Darı, Süpürge Darısı, Kara Buğday Uygulama Metodları K Ekim Öncesi, Yılda 1 defa 20-200

Detaylı

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta ÖNEMLİ ZARARLILARI Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) Ergin 20 mm yumurta Larva 35-40 mm ÖNEMLİ ZARARLILARI ÇİÇEK TRİPSİ (Frankliniella tritici) Küçük sigara şeklinde 1,3 mm uzunluğunda, genelde sarı renkli

Detaylı

Armut ve ATEŞ YANIKLIĞI HASTALIĞI

Armut ve ATEŞ YANIKLIĞI HASTALIĞI Armut ve ATEŞ YANIKLIĞI HASTALIĞI (Erwinia amylovora) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz.2015 - Ankara Armut Takım: Rosales Familya: Rosaceae (Gülgiller)

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic Hydrazide 3) Yedi noktalı gelin böceği aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir?

a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic Hydrazide 3) Yedi noktalı gelin böceği aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir? 1) Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağlardaki ana hastalıktır? a) Kav b) Kurşuni küf c) Ölü kol d)külleme 2) Aşağıdakilerden hangisi bitkisel hormon değildir? a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic

Detaylı

Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Buğday ve Arpa Gübrelemesi Buğday ve Arpa Gübrelemesi Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak ph isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin

Detaylı

ELMA İÇ KURDU. Elma iç kurdu larvası

ELMA İÇ KURDU. Elma iç kurdu larvası ELMA İÇ KURDU Kışı ağaç gövdelerinin çatlamış kabukları arasında, ambalaj ve depolama yerlerinde ördükleri kokonlar içerisinde olgun larva olarak geçiren iç kurdu larvaları, Nisan sonu-mayıs başlarında

Detaylı

ANTEPFISTIĞI HASTALIK ve ZARARLILARI ANTEPFISTIĞI HASTALIKLARI VE ZARARLARI

ANTEPFISTIĞI HASTALIK ve ZARARLILARI ANTEPFISTIĞI HASTALIKLARI VE ZARARLARI ANTEPFISTIĞI HASTALIKLARI VE ZARARLARI 27 ANTEPFISTIĞI HASTALIK ve ZARARLILARI ANTEPFISTIĞI PİSİLLİDİ (Agonoscena spp.) Tanımı ve Yaşayışı: Erginleri 1.2-1.8 mm boyunda kirli-açık sarı renklidir. Kışı

Detaylı

İŞLER. 60 kişi işletme ziyareti için çalışma Eylem programı hazırlayarak bir gün önceden Planı,Yıllık çiftçiyi bilgilendiricek

İŞLER. 60 kişi işletme ziyareti için çalışma Eylem programı hazırlayarak bir gün önceden Planı,Yıllık çiftçiyi bilgilendiricek AYLAR OCAK ŞUBAT MART GAPBİRECİK TARIMSAL YAYIM DANIŞMANLIK MÜH.LTD.ŞTİ.2015-2016 TYD ÇALIŞMA İŞ TAKVİMİ TARIM DANIŞMANIN YAPACAĞI YAPILACAK İŞLER İŞLER FORMLAR ilkbaharda ekilecek tarlaların sürülmesi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Bu nedenle budama, meyvecilikte karlılık oranını artırmak için yapılması gereken en önemli bakım tedbirlerindendir.

Bu nedenle budama, meyvecilikte karlılık oranını artırmak için yapılması gereken en önemli bakım tedbirlerindendir. MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA Prof. Dr. Ali ÜNAL E.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü EGE ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Çiftçi Broşürü : 28 Meyve Ağaçları Neden Budanır? Meyve

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI Hasat: Hasata başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır.bölgenin yağışlı olması ve buna bağlı olarakta yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı

Detaylı

Yaklaşık ton üretimle

Yaklaşık ton üretimle PAPAZ ERİĞİ Can grubu eriklerden en çok yetiştirilen çeşit olup, ağaçları geniş, sık dallı ve yayvan taç oluşturur. Erken çiçeklenmeden dolayı bazı yıllar ilkbahar geç donlarından zarar görür. Genelde

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

Elmada Acı Benek (bitter pit)

Elmada Acı Benek (bitter pit) Elmada Acı Benek (bitter pit) Bu hastalık meyve daha bahçede iken başlamakta olup kalsiyum eksikliği nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Kalsiyum hücre duvarının gelişiminde önemli bir role sahip olup eksikliğinde

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

BAĞ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

BAĞ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü BAĞ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2010 1 2 BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI Ö N S Ö Z Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinde

Detaylı

Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi

Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi FİDAN ÜRETİMİNDE BAKIM ÇALIŞMALARI Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi SULAMA Sulamada kullanılan suyun miktarı; toprağın

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

Ceviz Yetiştiriciliği

Ceviz Yetiştiriciliği Yayın No: 61 Yayın Tarihi: 15.10.2014 Ceviz Yetiştiriciliği Yılmaz SESLİ Lütfen Dikkat!... Ülkemiz ceviz üretiminde dünyada söz sahibi ülkelerdendir. Ancak sürdürülebilir bir üretim için kapama ceviz bahçelerinin

Detaylı

ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ

ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 01 Haziran 2011 ADANA COPYRIGHT Bu kitabın her hakkı mahfuzdur. Mahreç gösterilerek dahi iktibas edilemez. İmtiyaz Sahibi : T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Editörler : Mehmet

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ ERİK FİDANI VE AĞACI İKLİM İSTEKLERİ

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ ERİK FİDANI VE AĞACI İKLİM İSTEKLERİ ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ Erikler Prunus cerasifera (Yeşil erikler = Can erikler), P. salicina (Japon erikleri) ve P. domestica (Avrupa erikleri) olmak üzere üç türe ayrılmaktadır. Bu türler içinde Can erikleri

Detaylı

Elma ağaçlarının çeşitli kısımlarına arız olan bir çok hastalık ve zararlı vardır.

Elma ağaçlarının çeşitli kısımlarına arız olan bir çok hastalık ve zararlı vardır. 7. Hastalık-Zararlılar ve İlaçlama Zirai Mücadele problemleri bakımından elma yetiştiricileri, meyve yetiştiricileri arasında belki de en şanssız olanlardır. Çünkü elmacılığın o kadar meseleleri vardır

Detaylı

Japon Erik Fidanı -Japon Erik Ağacı ve

Japon Erik Fidanı -Japon Erik Ağacı ve BLACK DIOMAND JAPON ERİĞİ(9 NUMARA) Türkçesi Siyah Elmas demektir.sahil bölgeler için pek uygun değildir.200 metre üstü rakımlar için idealdir.kaliforniya da ıslah edilen Black serisi erikler içerinde

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

ŞEFTALİNİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN

ŞEFTALİNİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN ŞEFTALİNİN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN Şeftali bir ılıman iklim meyve türüdür. Kış mevsiminde dinlenmeye girer ve yapraklarını döker. Dünya üzerinde kış mevsiminde hava

Detaylı

ARTFONİL DEFOLLİANTLAR. 48 g/l Ethephon.

ARTFONİL DEFOLLİANTLAR. 48 g/l Ethephon. ARTFONİL 48 g/l Ethephon Ürün Detayları: Sera veya açıkta yetiștirilen hibrit çeșitlerde sadece yeșil olgunluk așamasına gelmiș domates salkımlarına püskürtme biçiminde uygulama yapıldığında turfanda ürün

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

AYVANIN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN

AYVANIN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AYVANIN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN Ayvanın İklim İstekleri Ayva bir ılıman iklim meyve türüdür. Kışın yapraklarını dökerek dinlenmeye girer. Ilıman deniz ikliminden hoşlanır.

Detaylı

DİKİM ÖNCESİ ÇIPLAK KÖKLÜ DİKİMDE DİKKAT EDİLECEKLER

DİKİM ÖNCESİ ÇIPLAK KÖKLÜ DİKİMDE DİKKAT EDİLECEKLER DİKİM BROŞÜRÜ DİKİM ÖNCESİ Dikimden önce göz önünde bulundurulması gereken uygulamalar vardır. Öncelikle dikim yapacak olduğumuz parseller tüm yabancı otlardan ve bunların köklerinden temizlenmelidir.

Detaylı

Teknik Uyarlama: Zeynel Cebeci Taslak Sürüm , ( )

Teknik Uyarlama: Zeynel Cebeci Taslak Sürüm , ( ) önemli şeftali zararlıları Teknik Uyarlama: Zeynel Cebeci Taslak Sürüm 2008 1.0, (13.11.2008) Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan

Detaylı

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur.

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur. Elma Tarihçe İklim İstekleri Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim bitkisidir. Akdeniz Bölgesinde 800 m. den yukarı yerlerde yetişir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma

Detaylı

Hazırlayanlar: İncir Hastalıkları. İncir Zararlıları

Hazırlayanlar: İncir Hastalıkları. İncir Zararlıları Hazırlayanlar: İncir Hastalıkları Dr. Özlem Doğan İncir Zararlıları Eşref Tutmuş Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi A. İNCİR HASTALIKLARI 1- Çelik Marazı; a-) Hastalık Belirtileri; Sürgünlerde büyüme duraksar

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II 1. Laurocerasus officinalis 2. Salvia officinalis 3. Tilia tomentosa 4. Tilia cordata 5. Tilia platyphyllos 6. Tilia rubra 7. Quercus brantii 8. Castanea sativa

Detaylı

ŞEFTALİ ZARARLI VE HASTALIKLARININ ZARARLI OLDUĞU PERİYOTLAR

ŞEFTALİ ZARARLI VE HASTALIKLARININ ZARARLI OLDUĞU PERİYOTLAR ŞEFTALİ ZARARLI VE HASTALIKLARININ ZARARLI OLDUĞU PERİYOTLAR Hastalık ve zararlıların, şeftali ağaçlarında görüldüğü ve zararlı olduğu periyotlar Zararlı ve Hastalıklar Doğu meyve güvesi Şeftali güvesi

Detaylı

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN Toprak İsteği Derin Kumlu- tınlı Kısmen kireç içeren Süzek topraklar İdeal toprak Kuru koşullarda Tabanda su tutabilen killi topraklar daha verimli

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 KALSİYUM

Detaylı

KENT ORMANCILIĞI KENT ORMANLARINDA KORUMA KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ 2017 TRABZON PROF. DR. İBRAHİM TURNA

KENT ORMANCILIĞI KENT ORMANLARINDA KORUMA KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ 2017 TRABZON PROF. DR. İBRAHİM TURNA KENT ORMANCILIĞI KENT ORMANLARINDA KORUMA PROF. DR. İBRAHİM TURNA KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ 2017 TRABZON KENT ORMANLARININ KORUNMASI Kentsel yeşil alanların korunması için bu alanlara zarar veren etmenlerin

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular Doku, ortak bir yapıyı oluşturmak ve bir işlevi yerine getirmek için birlikte çalışan hücrelerin oluşturduğu gruptur. Bitkilerin büyüme

Detaylı