BBC de Çocuklarla Çalışma Kılavuzu. 1 Giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BBC de Çocuklarla Çalışma Kılavuzu. 1 Giriş"

Transkript

1 BBC de Çocuklarla Çalışma Kılavuzu 1 Giriş BBC çocukların ve genç insanların refahının korunması konusunda sorumluluk üstlenmekte ve bu bağlamda kendi pozisyonunu güçlü bir nüfuz aracı olarak kabul etmektedir. BBC her yıl çeşitli şekillerde çok sayıda çocukla çalışmaktadır ve çocukların ve genç insanların refahının korunmasına ilişkin sorumluluğunu uygulamada personelini desteklemek için bir Çocuk Koruma Politikası oluşturmuştur. Politika kapsamında, çalışmalar gereği temasa geçilen çocukların korunmasıyla ilgili olarak BBC için çalışan herkesin sorumlulukları yer almaktadır. Çocukların korunması bağlamında 18 yaşından küçük olanlar çocuk olarak tanımlanmaktadır. Ek olarak BBC nin bütün personeliyle ilgili sorumluluk görevi vardır ve bu görev personelin, istismarın ileri sürülebileceği durumlara maruz kalmamalarını sağlayacak şekilde genişletilmiştir. Bu kılavuz, çocukların korunmasıyla ilgili alanlardaki uygulama ve usullerle ilgili rehberlik sağlayarak BBC nin çocuk koruma politikasını desteklemektedir. 2 İyi Uygulama İlkeleri BBC; Çocuklara ve genç insanlara özenli, saygılı ve ciddiyetle muamele edilmesini; BBC için çalışanların çocuklar ve genç insanlar tarafından BBC nin güvenilir temsilcileri olarak algılanmasının kabul edilmesini; Çocuklar ve genç insanlarla açık ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurulmasını; Faaliyetlerinde çocukların maruz kalabileceği risklerin değerlendirilmesini; Sağlık ve emniyet gerekçeleri veya gözetim dışında personelin çocuklar ve genç insanlarla fiziksel temastan kaçınmalarını sağlamayı üstlenmiştir. 3 Personel alımı ve bildirimi Yeni atamalar BBC, çocuklarla rutin temas içeren kadro pozisyonları olan kuruluşlar için bir bildirim hizmeti sunan ve işverenlerin çocuklar ve genç insanlarla çalışmayı gerektiren pozisyonlar için daha kapsamlı işe alma ve seçim kontrolleri yapmalarını sağlayan Suç Kayıtları Bürosuna (CRB) kayıtlıdır. BBC işe alma ve seçim sürecinin bir parçası olarak, işin bir bölümünün çocuklar ve genç insanlarla çalışmayı gerektirdiği pozisyonlara personel alma teklifleri CRB bildirimine tabi olacaktır. Bu uygulama kadrolu personel, geçici işçiler ve serbest sözleşmeye tabi çalışanlar için geçerli olacaktır. Mevcut personel 1

2 Genel olarak çocuklarla çalışmayan fakat görev gereği çocuklarla denetimli temas kurulmasının gerektiği pozisyonlarda bulunan BBC personelinden BBC Çocuk Koruma Kişisel Bildirim Formu doldurmaları istenecektir. Çocuklar veya genç insanlarla ilgili herhangi bir suç nedeniyle mahkumiyeti olduğunu ve/veya çocuklarla ilgili olarak herhangi bir disiplin cezası aldığını bildiren personelin, çocuklarla temas gerektiren prodüksiyon/projede çalışmasına izin verilmeyecektir. Pozisyonun denetim dışı çalışma, yani düzenli olarak çocuk bakımı, eğitimi, nezareti veya çocukların sorumluluğunun alınması gibi aslında istisna olması gereken durumlar ihtiva etmesi halinde, rol üstlenilmeden önce CRB den bir bildirim talep edilecektir. 4 Çocuk korumasından özel olarak sorumlu müdürler BBC nin, personelin rollerinin bir parçası olarak çocuklarla çalıştığı alanlarda Direktör tarafından o Departmanda Çocuk Koruma Politikasından özel olarak sorumlu olacak bir müdür tayin edilecektir. Tayin edilen müdür departmandaki çocuk korumayla ilgili tüm konuların odak noktası olacaktır. Rol kapsamında: Çocuklar ve genç insanları ihtiva eden prodüksiyon ve olayların belirlenmesi ve çocuk koruma tedbirlerinin alınmasının sağlanması; Hangi pozisyonların CRB bildirimi veya BBC Kişisel Bildirim Formunun doldurulması gerektirdiğine karar verilmesi; Çalışmaları sırasında bir çocuğun zarar göreme riski altında olduğunu düşünen ve/veya bir çocuk veya genç tarafından çocuk refahı ile ilgili bir sorun olduğu söylenen personele danışmanlık ve rehberlik sağlanması; Ortaya çıkan çocuk koruma sorunlarıyla ilgili kayıtların muhafaza edilmesi ve izlenmesi; BBC Çocuk Koruma Politikası izleme usullerinin muhafaza edilmesi konuları yer alacaktır. 5 Çocuklar ve BBC Çocuklar ve gençler çeşitli şekillerde BBC bünyesindeki çalışmalarda yer alabilirler; bunlar arasında; Her tür konuda yapılan BBC programlarına aktör ve katılımcı olarak dahil olabilirler; BBC müştemilatı içinde izleyici üye olabilirler; BBC sitelerini online olarak ziyaret edebilirler; BBC etkinliklerine katılabilirler; Iş deneyimi yerleştirmesine katılabilirler; Mektup, elektronik posta, mesaj veya telefonla iletişim kurabilirler; 2

3 BBC işyeri kreşinin sorumluluğu altındaki okul öncesi çocuklar Bir okul veya kolej tarafından öğretmen olarak belirlenen BBC personelinin sorumluluğu altında olabilirler; BBC nin Topluluklara İletişim girişimine dahil olabilirler. Çocukları ve genç insanları korumak ve personeli koruma görevimizi yerine getirmesini sağlamak için, programları yapan personelin, çocukların refahının korunmasını da ihtiva eden BBC yayın değerlerini belirleyen BBC Prodüktör Kılavuzuna uymaları gerekmektedir. BBC nin Online Yayın Kılavuzu, BBC internet sitelerini ziyaret eden çocukları ve gençleri korumak için personel tarafından izlenmesi gereken usulleri ortaya koymaktadır. BBC iş deneyimi planının geliştirilmesi için yapılan personel yerleştirmeleri, planı destekleyen Gateway de mevcut İşveren Kılavuzu ve İyi uygulama dokümanları ile uyumlu olmalıdır. Ayrıca BBC nin İş Yerleştirme Koordinatöründen de tavsiye alınabilir. BBC deki bütün işyeri kreşleri, tüm personelin CRB bildirimine tabi olmasını sağlayacak şekilde yasal ve yerel yönetim yönetmeliklerine uygun şekilde işletilmektedir. Bir okul veya kolejin girişimini takip ederek öğretmenlik yapmaya gönüllü olan personelin kurumun isteği üzerine seçim prosedürünün bir parçası olarak CRB bildirimine tabi olması gerekebilir. Bu şekilde çalışıp çalışmama kararı personele kalmıştır. Topluluklarla İletişim projesi kapsamında çocuklarla çalışması gereken personelin, hayır kurumu tarafından CRB bildirimine tabi olması istenebilir. Bu şekilde çalışıp çalışmama kararı personele kalmıştır. Programları yapan ve etkinlikleri organize eden personel, çocuklarla çalışan personelin bu kılavuzun bir kopyasını almasını sağlamakla sorumlu olacaktır. Tüm personel ve müdürler çocukların korunmasıyla ilgili tavsiyeleri aşağıdaki kanallar aracılığıyla temin edebilirler. BBC People - işe alma usulü ve çocuk koruma bildirim usulü ORM - Çalışma faaliyeti için risk değerlendirmeleri Hukuki İşler - yasal tavsiye Yayın Politikası - yayınla ilgili konular Sanatçı Sözleşmeleri Lisanslama,kanuni ve sözleşmelerle ilgili gereklilikler, 6 Personel ve çocuklar arasındaki ilişki yapısının belirlenmesi En istisnai durumlar dışında BBC nin çocukları da kapsayan bütün prodüksiyon veya projelerinde ilişkinin yapısının geçici nitelikte ve personel, ebeveynler/vasiler, gözetmen veya öğretmenler gibi çocukların refahı ve denetiminden sorumlu kişilerin gözetiminde olması beklenmektedir. Böyle bir durumda personelin çocuğun bakımıyla ilgili sorumlulukları 3

4 üstlenmemesi önemlidir. Uygulamayla ilgili rehberlik bilgileri aşağıda yer alan iyi uygulama paragrafında verilmiştir. Personelin düzenli olarak gençlerin bakımı, eğitimi, nezareti veya sorumluluklarının alınması gibi pozisyonlarda çalışmasını gerektiren çok sınırlı sayıda koşullar söz konusu olabilir. Personelden kendi rızaları olmadan bu türden roller üstlenmeleri istenmeyecektir ve CRB bildirimi gerekecektir. Bu tür durumlarda, ilgili personelin çocuk bakım sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olması çok önemlidir. 7 Okullar ve Etkinlikler Okullar okula devam eden çocukların bakımından sorumludurlar ve bu bağlamda kanunlara tabidirler. Okul ziyaretlerini ihtiva eden BBC prodüksiyonları ve etkinlikleri için okullara veya ilgili etkinlik organizatörlerine BBC nin halihazırda bir çocuk koruma politikası olduğu yazı ile bildirilecek ve okula veya faaliyet organizatörlerine aşağıdaki bilgiler verilecektir: Faaliyetlere iştirak eden BBC personeli BBC politikasına uygundur; BBC personeli bahse konu hiçbir genç insandan kişisel bilgilerini veya temas bilgilerini talep etmeyecek veya kendi bilgilerini vermeyi teklif etmeyecektir. Sadece genel BBC bilgileri temin edilecektir. BBC personeli, ziyaret/etkinlikten önce tarafların tümü kesin bir şekilde mutabık kalmadan herhangi bir bakım veya gözetim pozisyonuna yerleştirilmeyecektir. Sorumluluklarının geliştirilmesi maksadıyla bazı okullar ve etkinlik organizatörleri BBC personelinin CRB bildirimine tabi olmuş olmasını talep edebilir. Etkinliğe bu şekilde katılıp katılmama kararını almak müdürlerin inisiyatifindedir. 8 Sağlık ve Emniyet BBC nin H&S (Sağlık ve Emniyet) politikası rolleri gereği çocuklar ve genç insanlarla muhatap olan personele rehberlik sağlamaktadır. Çocuk veya gençlerin dahil olduğu durumlarda, risk değerlendirmesinde çocuk koruması dahil olmak üzere belli hassasiyetler dikkate alınacaktır. Risk değerlendirmesinde, okul, ebeveyn, vasi veya gözetmen tarafından yapılacak bakım ve gözetim için ne gibi düzenlemelerin yapıldığı ve bu düzenlemelerin ilgili taraflara nasıl aktarılacağı gibi hususlar ortaya konacaktır. Çocuklarla çalışmanın sağlık ve emniyet yönleriyle ilgili kılavuz Gateway HSSnet ye bulunabilir. Mevcut sağlık ve emniyet kontrolleri kapsamında: Personel ve çocukların görüşeceği insanlar; İçinde bulunulacak çevre; 4

5 Kullanacakları ekipman; Yapacakları iş; İşin organize edilme ve gerçekleştirme şekli; Çalışma modeli ve saatleri; Ulaşım düzenlemeleriyle ilgili hususlar yer alacaktır. 9 Ulaştırma Çocuklar Çocuklar BBC adına bir yerden bir yere götürülürken, bir ebeveyn, vasi, gözetmen veya öğretmen nezaretinde olacaklardır. İzin verilen çocukların tümü seyahat ederken yasal gözetmenlerinin nezaretinde olmalıdır ve hiç bir koşul altında bu türden bir nezaret olmaksızın BBC onaylı bir taksiye binmeleri kabul edilemez. Yasal gözetmen, adı izin belgesinde belirtilen kişidir. İzin gerektirmeyen çocuk/çocukların ebeveyn, vasi, gözetmen veya öğretmen nezaretinde olmaksızın bir yerden bir yere götürülmesi gerektiği istisnai durumlarda, BBC Ulaşım onaylı taksi şirketleri kullanılacaktır veya uygun bir CRB bildirimi olan personel tarafından ulaşım sağlanacaktır; ve her iki durumda da önceden ebeveyn veya gözetmenin özel onayı alınacaktır. Gençler (Genç bir kişi resmi olarak okul bitirme yaşının üzerindedir, böylelikle izin veya gözetim gerektirmez, fakat 18 yaşın altındadır) Yerel eğitim kurumlarının sorumluluk kapsamı dışından olmasına rağmen BBC, genç kişiler BBC adına seyahat ederken onların bakım görevini üstlenir. Prodüksiyonlarımızda istihdam edilen gençlerin ulaşımı normalde BBC onaylı taksi şirketleri tarafından sağlanır. Bu şekilde veya başka araçlarla nezaret olmaksızın seyahat eden gençler için ebeveyn/vasiden yazılı izin alınması gerekir. 10 Konaklama Çocuklar Herhangi bir BBC prodüksiyonu için gecelemesi gereken çocuklara yasal LEA gözetmeni nezaret edecektir. Ebeveyn çocuğa nezaret etmek ve çocukla birlikte gecelemek isterse, prodüksiyon isteklerini yerine getirecektir. Gençler (Genç bir kişi resmi olarak okul bitirme yaşının üzerindedir, fakat 18 yaşın altındadır). 5

6 İdeal olarak 18 yaşın altında hiç bir genç insanın nezaretsiz olarak bir otelde konaklanması istenmemelidir ve genç insanın kaldığı otelde kalınan süre içinde gecelemek üzere yasal bir gözetmenin istihdam edilmelidir, böylece yasal olarak henüz yetişkin olmayan yani 18 yaşın altında olan herhangi bir kişinin bakımına ilişkin görevi yükümlülüğümüz yerine getirilmiş olacaktır. Eğer genç insanın nezaret olmaksızın bir yerde gece konaklaması gerekiyorsa, yazılı ebeveyn/vasi onayı aranmalıdır. 11 İyi Uygulama Çocuklar ve genç insanlarla sözleşme yapılan bir prodüksiyon veya faaliyette çalışırken personele aşağıda belirtilen temel yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler rehberlik etmelidir: Planlama Prodüksiyon veya etkinlik esnasında çocuk koruma uygulamasından sorumlu olacak kişi açık bir şekilde belirlenmeli; Risk değerlendirmesinin bir parçası olarak çocuk koruma tedbirleri gözden geçirilmeli en iyi uygulama için rehberlik amacıyla bu doküman kullanılmalı; Çocuklardan ve çocuklarla temas halinde olan personelden ne istendiği açık bir şekilde belirtilmeli; Gereken hallerde yerel konsey, eğitim kurumu, okul gibi yerlerden gerekli izinlerin alınması sağlanmalı; Mümkün olduğunca çocukların kendilerini rahat hissedecekleri yerler seçilmeli; Gözetimsiz temasa gerek kalmayacak şekilde planlama yapılmalı; 8 yaşın altındaki çocukların dahil olduğu yerlerde çocuklara nasıl davranması gerektiğini bilen bir ilk yardımcı bulundurarak uygun ilk yardım sağlayacak şekilde planlama yapılmalı; İlgili çocuk ve gençlerin rolünü de dikkate alarak planlama yapılmalı; Okullara ve ebeveynlere gönderilmek üzere etkinliğin özellikleri ve uygulanacak çocuk koruma tedbirlerini ortaya koyan mektuplar hazırlanmalı en iyi uygulama için rehberlik amacıyla bu doküman kullanılmalı; İlgili personel için uygulanacak çocuk koruma tedbirlerini ortaya koyan kılavuz hazırlanmalı - en iyi uygulama için rehberlik amacıyla bu doküman kullanılmalı. Kayıt veya etkinlik sırasında Bahse konu faaliyette yer alacak çocuğun ve ebeveyn/vasinin rızasının alınması sağlanmalı (bire bir temas gerektiren yayın veya etkinlikler için); Ebeveyn/vasi ile sorumlu müdür arasında çocukla bire bir temasın prodüksiyon veya proje için gerekli olduğuna dair özel olarak bir mutabakat sağlanmamış olması halinde, çocukla birebir temas gerektiren (gözetimsiz) durumlardan kaçınılmalı; Katkı yapanlara kayıt süreci, kayıt için gereken zaman, izleyen insan sayısı gibi konularda bilgi verilmeli; Kayıt ve/veya katılımla ilgili olarak çocukların fikir değiştirebileceği göz önünde tutulmalı bu duruma saygı gösterilmeli ; yardımcı olmak için ara verilmeli ve el 6

7 altında yiyecek içecek bulundurulmalı; Çocuklar tehlikeye atılmamalı; potansiyel olarak düşmanca bir olay kaydediyorsanız (soruşturma röportajı gibi), halihazırda beklenmedik durum planlarınız olmasını sağlayın; Özellikle bir bakım pozisyonunda çalışılmıyorsa, çocukların giysilerini değiştirdiği veya tam giyinik olmadıkları odalara asla girilmemeli; Çocuğa zorbalık edilmemeli veya tacizde bulunulmamalı veya ne yetişkinler ne de diğer çocuklar tarafından zorbalık veya taciz yapılmasına müsaade edilmemeli; Fiziksel Temas Eğer özel olarak bir bakım pozisyonunda çalışılmıyorsa ve çocuk bakıcılığı gibi rolün gerekli bir parçası değilse, fiziksel temastan ve fiziksel temasın olabileceği durumlardan kaçınılmalı; Kostüm, makyaj, ses operasyonları gibi diğer durumlarda, gerekli hareket için çocuğun ve ebeveyn veya gözetmenin önceden izni alınmalı ve çocukla gözetimsiz fiziksel temastan kaçınılmalı. Eğer fiziksel temas kaçınılmaz ise, kapı her zaman açık tutulmalı ve diğerlerinin duyacağı şekilde davranılmalı; Kişiler arası ilişkiler Açık ve dürüst olun ve genç kişinin programa olan katkısının hangi özellikler içerdiğini açıklayın tutulamayacak sözler vermeyin; Çocuğun katkısı bir şekilde uyuşmazlığa yol açarsa, böyle bir durumun potansiyel etkilerinin hem çocuk hem de ebeveyn/koruyucu tarafından anlaşılmasını sağlayın; Prodüksiyon ekibinden bir kişiyi katkı yapanın temas kuracağı kişi olarak belirleyin; uzun süreli diziler için, böyle bir tutum programla ilişkili olduğundan genel refahlarıyla ilgilenildiği anlamına gelecektir; Teşekkürler bölümü için, uygunsa yayın gününü tavsiye edin; ve yayından sonraki olası sorunlar için yönetim ekibinden bir üyeyi temas noktası olarak belirleyin; Hiç bir zaman bir çocuğa müstehcen sözler söylemeyin veya ayrımcı yorumlar yapmayın; Çocuğa zorbalık etmeyin veya tacizde bulunmayın veya ne yetişkinler ne de diğer çocuklar tarafından zorbalık veya taciz yapılmasına müsaade etmeyin; Özel olarak bir bakım pozisyonunda çalışılmıyorsa, temas bilgileri dahil kişisel bilgiler vermeyi teklif etmeyin veya bu tür bilgileri talep etmeyin. Prodüksiyon/proje için sürekli bir ilişki kurulması gereken durumlarda, ebeveyn/vasinin izni alınmalı ve sorumlu müdür tarafından onay verilmelidir. Hassas bilgilerin yönetilmesi Çocuklarla ilgili bilgilerin ortada dolaşmasına izin vermeyin bu bilgileri güvenli bir şekilde muhafaza edin. Kişisel bilgileri gizli bir şekilde imha edin; Artık gerekmiyorsa tüm kişisel bilgileri silin; Çocukların kişisel bilgilerini esas amaç dışında başka bir maksatla kullanmayın; Çocuğun ebeveyni veya vasisinin açık izni olmadan çocuğun kişisel bilgilerini BBC dışında kimseye vermeyin; Çocuğun kimliğinin her zaman için emniyette olmasını sağlayın; çocuğu herhangi 7

8 bir şekilde riske atacak herhangi bir bilgiyi ifşa etmeyin; Bir çocuğun kimliğini tanımlayacak bilgileri yayınlamayın veya yayımlamayın. Normal şartlar altında bir çocuğun adı ve geldikleri büyük şehir veya bölgenin (küçük bir köy değil!) adını yayınlamak kabul edilebilir bir durumdur; Hiç bir zaman bir çocuk tarafından ortaya atılan iddiaların raporlanmamasına izin vermeyin. İşlerinin bir parçası olarak temasa geçtikleri çocukların ve genç insanların korunması BBC de çalışan herkesin sorumluluğudur. Yukarıdaki kılavuzun takip edilmesinde, personelden her zaman için orantılı davranması, sorunlara karşı sağduyulu olması ve çocuğun refahının korunmasına öncelik vermesi beklenmektedir. İK Politikası Ağustos

2007 Inter-Agency Working Group on Children s Participation (IAWGCP)

2007 Inter-Agency Working Group on Children s Participation (IAWGCP) Inter-agency Working Group on Children s Participation ÇOCUKLARIN DANIŞMA SÜRECİNE KATILIMI ÜZERİNE İŞLETİM ELKİTABI Inter-Agency Working Group on Children s Participation ÇOCUKLARIN DANIŞMA SÜRECİNE KATILIMI

Detaylı

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Vodafone Davranış Kuralları 1 Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Yaptığımız her şeyde güven esastır. 2 Davranış Kuralları Xxxxxxxx İcra

Detaylı

REFAKATSİZ. DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler

REFAKATSİZ. DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler REFAKATSİZ ve AİLESİNDEN AYRI DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler Uluslararası Kızılhaç Komitesi Merkezi Takip Kurumu ve Koruma Birimi 19 Avenue de la Paix 1202 Cenevre, İsviçre T +41

Detaylı

PMI İş Yürütme İlkeleri

PMI İş Yürütme İlkeleri PMI İş Yürütme İlkeleri Philip Morris International İş Yürütme İlkeleri Dürüstlük: Doğru Olanı Yapmak Harekete Geçmeden Önce Sorun Yasal mı? Şirket politikalarına uygun mu? Yapılacak doğru şey bu mu? Şirketin

Detaylı

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Esomar Kodları ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Giriş Gerek sosyolojik gerekse ekonomik nedenlerle çocuklar ve gençlerle hatırı sayılır bir oranda araştırma gerçekleştirilmektedir. Bu tür araştırmalar

Detaylı

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Esomar Kodları ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Giriş Gerek sosyolojik gerekse ekonomik nedenlerle çocuklar ve gençlerle hatırı sayılır bir oranda araştırma gerçekleştirilmektedir. Bu tür araştırmalar

Detaylı

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES İşyeri Davranış Kurallarıyla İlgili bir Açıklama... DIC Grubu, dünya genelinde 60'dan fazla ülke ve bölgede amacının gereklerini

Detaylı

Valeo Etik Kuralları

Valeo Etik Kuralları Valeo Etik Kuralları İçindekiler 1. KURALLARA GİRİŞ 1.1 Bir bütünlük kültürü 1.2 Kurallar kimin için geçerli 06 07 08 2. İNSANLARIMIZA VE ÇEVREYE KARŞI BÜTÜNLÜK 2.1 İşyeri güvenliğinin sağlanması 2.2 İnsan

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

AVRUPA CEZAEVİ KURALLARI 2006

AVRUPA CEZAEVİ KURALLARI 2006 1 AVRUPA CEZAEVİ KURALLARI 2006 AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ NİN ÜYE DEVLETLERE AVRUPA CEZAEVİ KURALLARI HAKKINDA REC (2006) 2 SAYILI TAVSİYE KARARI (Bakan Delegelerinin 11 ocak 2006 tarihli ve 952

Detaylı

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU KILAVUZ 2. Esomar Kodları Çevirileri. Rev:01 10.04.2006 1/38/

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU KILAVUZ 2. Esomar Kodları Çevirileri. Rev:01 10.04.2006 1/38/ GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU KILAVUZ 2 Esomar Kodları Çevirileri Güncel Esomar kodları www.esomar.org adresinden takip edilerek güncelliği sağlanmalıdır. Rev:01 10.04.2006 1/38/ ÇOCUKLAR

Detaylı

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ 1 ÖNSÖZ Sevgili Çalışanlarımız, Sevgili Yöneticilerimiz, Olympus Europa Holding SE, Olympus KeyMed Grup ve Olympus Biotech International firmalarına bağlı tüm Avrupa şirketlerinden

Detaylı

Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi BAŞLANGIÇ Bu Sözleşme ye Taraf Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI

PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI 2010 BASKISI Çeviren Yıldız ÖZTÜRK TÜRMOB YAYINLARI : 402 ISBN : 978-975 - 555-198 -2 Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ BASKI Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

İşyeriDavranış Kuralları

İşyeriDavranış Kuralları İşyeriDavranış Kuralları 1 AlanKrause nin mesajı MWH Global, Inc. sürekli değişim içinde olan bir şirkettir. Böyle bir dinamizm ile bulunduğumuz sektörde tutarlılık içinde güven veren itibarlı bir şirket

Detaylı

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER İÇERİK DAVRANIŞ KURALLARI >> GE Davranış Kuralları 01 THE SPIRIT >> BU POLİTİKALARA KİMLERİN UYMASI GEREKİYOR 02 ÇALIŞANLAR NE YAPMALI 03 LİDERLERİN YAPMASI GEREKENLER 04 DÜRÜSTLÜĞÜN

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)

Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS) Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS) Dizin Kapsam ve Uygulama 1. Müşteri Memnuniyeti 2. Üretim ve Teknoloji, Kalite Güvence 3. Pazarlama ve Satış 4. Tedarik 5. Çevre 6. İhracat Kontrolü 7. Rekabet

Detaylı

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler;

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Strasbourg, 3.V.1996 Gayri resmi tercümedir Önsöz Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Konseyi nin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı'nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

ÇOCUKLAR VE ÇOCUK ADALET SĐSTEMĐ: ĐYĐLEŞTĐRMEYE YÖNELĐK ÖNERĐLER. Thomas Hammerberg, Avrupa Konseyi Đnsan Hakları Komiserliği

ÇOCUKLAR VE ÇOCUK ADALET SĐSTEMĐ: ĐYĐLEŞTĐRMEYE YÖNELĐK ÖNERĐLER. Thomas Hammerberg, Avrupa Konseyi Đnsan Hakları Komiserliği ÇOCUKLAR VE ÇOCUK ADALET SĐSTEMĐ: ĐYĐLEŞTĐRMEYE YÖNELĐK ÖNERĐLER Thomas Hammerberg, Avrupa Konseyi Đnsan Hakları Komiserliği Strasbourg,19 Haziran 2009 CommDH/IssuePaper(2009)1 Bu çeviri Đngilizce orijinalinden

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş Uluslararası Çalışma Örgütü Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 201 Sayılı ILO Tavsiye Kararı 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 189 Sayılı Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş hakkında

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV) ın temel kamuyu bilgilendirme politikası, TAV ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı