Soru ve Yanıtlarla Teknik Müşavirlik te Risk Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Soru ve Yanıtlarla Teknik Müşavirlik te Risk Yönetimi"

Transkript

1 Soru ve Yanıtlarla Teknik Müşavirlik te Risk Yönetimi Nisan 2015

2 Teknik Müşavirlik ve Risk Yönetimi Yaşamımızı ve çalışmalarımızı etkileyen çevremizdeki olayların her birinin, farklı derecelerde risk içermesi ve Teknik Müşavirlik hizmeti sunan bizlerin bu riskleri değerlendirerek, mesleki kararlarımızı vermemiz, çalışmalarımızın günlük, olağan bir parçasıdır. Günümüz Türkiye sinde olağan olmayan ise, şirketlerimizin ve işverenlerimizin risklerini etkin biçimde değerlendirmemiz, işveren dahil tüm paydaşların, proje amaçlarına uygun olarak, zamanında, bütçeleri içinde kalarak ve güvenli biçimde tamamlamak için bilinçli bir çaba içinde olmasıdır. Söz konusu olan, yapımı 1 yıl sürecek bir köprü yapımı da olabilir, 10 yılda tamamlanacak yeni bir kent de olabilir. Kısa veya uzun, ama sonuçta bir proje süreci olarak bakınca, bir projenin başarısının; insan yaşamının değeri, çevre, parasal ve siyasi bunalımlar karşısında dayanıklılık, yapılı ve doğal çevrenin korunması gibi, tümüyle öngörülebilen risklerin yönetilmesindeki başarıya bağlı olduğu anlaşılacaktır. Merkezi ve yerel yönetimler, yerel veya yabancı yatırımcılar kısa erimli, hatta sığ kaygılar içinde olabilirler, ancak onların teknik paydaşı olan Teknik Müşavirler, her şeyin ötesinde mesleğe adanmışlıklarıyla, teknik, sosyal, ahlaki, insani sorumluluk içinde işlerini yapan, yapması beklenen bir kesimdir. Bir, iki, üç, beş seçim dönemi görev yapan yönetimler, yatırımcılar Yolcu, onlarca yıl sürecek bir teknik sorumluluğu üstlenen Teknik Müşavirler ise, Hancı dır. 2

3 Hancı olmanın koşulu, değişen zaman ve koşullar içinde gelişecek tehditleri, tehlikeleri, riskleri öngörebilmek, yönetebilmektir Teknik Müşavirlik Kongresi nin konusu olarak seçtiğimiz Risk Yönetimi, sadece güvenli bir yapılı ve doğal çevre elde etmeyi değil, yapım sürecini de kapsayan tüm çalışmaların da güvenli şeklide gerçekleştirilmesini hedefleyen bir görevi içermektedir. Teknik Müşavirlik iş kolunun çalışanlarının iş güvenliğinin sağlanmasından başlayarak, işverenlerimizin risklerinin yönetilmesine kadar uzanan geniş bir yelpazede, bizlerin karar vericiler üzerindeki etkin yönlendirici gücümüzü anımsamamız; teknik bilgi ve becerilerimizi, başta insan yaşamı olmak üzere, toplum çıkarlarını ve ulusal kaynaklarımızı güvence altına almak için kullanmamız gerekmektedir. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu olarak, 2015 yılı teknik kongremizin ana konusu, Risk ve Risk Yönetimi nin, kendi iş kolumuzda, kamu, özel sektör ve yabancı ülkelerdeki işverenlerimizde ve tüm iş paydaşlarımızda bir duyarlılık ve eylem konusu olmasını, ülkemizin gelişmesinde yeni bir basamak oluşturmasını diliyoruz. 10. Teknik Müşavirlik Kongremizin programını ve bu kitapçığı hazırlayan Organizasyon Komitesi Üyelerimiz Aydın Özkaya, Hülya Eksert ile Komite Başkanımız Munis Özer e teşekkür eder, Kongrede işlenecek konuların TürkMMMB üyelerine, Teknik Müşavirlik sektörüne ve paydaşlarımıza bilinçli bir çalışma coşkusu getirmesini dilerim. Demir İNÖZÜ TürkMMMB Yönetim Kurulu Başkanı 3

4

5 Soru ve Yanıtlarla Teknik Müşavirlik te Risk Yönetimi? Risk Nedir?? Tehlike Ne Zaman Riske Dönüşür?? Risksiz Bir Yaşam, Girişim Olabilir Mi?? Hedef Sıfır Risk Mi, Yönetilebilir Risk Mi?? İş Kollarına Göre Risk Algısı ve Risk Alma? Teknik Müşavirlik Riskleri? Teknik Müşavirlikte Risk Alma? Risklerin Belirlenmesi: Risk Değerlendirmesi? Risklerin Yönetilmesi; Ama Nasıl?? Risk Yönetimi Döngüsü Nedir?? Bir Risk Yönetim Unsuru Olarak Sigorta? Mesleki Sorumluluk Sigortası? FIDIC Risk Yönetim El Kitabı, Türk Teknik Müşavirleri İçin Ne Derecede Yol Göstericidir?? Risklerini Yönetebilen Bir Teknik Müşavir Misiniz? Veya Teknik Müşaviriniz Risklerini Yönetebiliyor Mu? Kaynakça 5

6 Risk Nedir? Risk sözcüğü, Latince kökenli olup, dilimizdeki söylenişi Fransızca Risqué sözcüğüne dayanan bir sözcük olarak, anlamı zarara uğrama tehlikesi, riziko, optimum çözümden ya da süreçten olası her sapma olarak belirtilmekte ve değişik alanlardaki kullanımıyla evrimini sürdürmektedir. Risk, istenmeyen sonuçlarla karşılaşılma olasılığı veya bir olayın meydana gelme olasılığı olarak da tanımlanabilir İktisat Terimleri Sözlüğü, olayların gerçekleşme olasılığının bilindiği durum olarak belirtirken, istatistik bilimiyse bir olayın gerçekleşme olasılığı ve olaydan etkilenme kombinasyonu olarak tanımlamakta, bu da sadece tehlike olarak değil, tehlikenin olasılığı ve gerçekleşmesi halinde yol açacağı sonucun şiddetini kapsayacak toplam bir anlatıma karşılık gelmekte. Özetle riski, en geniş anlamıyla belirli bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve yaratacağı olumsuz etki olarak tanımlayabiliriz. 6

7 Tehlike, Ne Zaman Riske Dönüşür? Kurulu veya kurulmakta olan bir düzeni bozabilecek, olumsuz etkileyebilecek, hatta yıkabilecek, çeşitli tehditler, karşı karşıya olunan çeşitli tehlikeler vardır. Bu tehlikeler, gerçekleşme olasılığı, gerçekleşme sıklığıyla birlikte belirlenip, ek olarak da, gerçekleşmesi durumunda yaratacağı olumsuz durumun şiddeti ve etkisi de belirlendiğinde, risk olarak tanımlanmış olur. Örneğin deprem, karşı karşıya olduğumuz bir tehlikedir; iki yüz yılda bir olması beklenen ve olması durumunda binaları yıkabilecek, mal ve can kaybına neden olabilecek yüksek şiddetli bir deprem yaşanacağının belirlenmesi, bir risktir. Gerçekleşme olasılığı ve gerçekleşmesi durumunda yaratacağı etkinin ne olacağı belirlendiğinde, söz konusu tehlike, bir riske dönüşmüş olur. 7

8 Risksiz Bir Yaşam, Girişim Olabilir Mi? Hiç risk almayan kişi, belki acı ve üzüntülerden korunabilir; ama büyüyemez, sevemez, değişemez, hissedemez, öğrenemez. Garanti arayışlarıyla zincirlenmiş bir köle olarak yaşarken, bedelini, özgürlüğünü kaybederek öder. Sadece, riski göze alabilen kişi hürdür Leo Buscaglia Bir ticari girişimde, riskin ortadan kaldırılmaya çalışılması boş bir çabadır. Risk, şu anda elde bulunan kaynakların, gelecekteki beklentiler için taahhüt edilmesi sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Esasında, ekonomik ilerleme, daha fazla risk alabilme kabiliyeti olarak tanımlanabilir. Hertz ve Thomas Yani, ne risksiz bir yaşam, ne de girişim vardır. Yaşamın her aşaması ve alanı risklerle doludur. 8

9 Hedef, Sıfır Risk Mi, Yönetilen Risk Mi? Risk, belirli bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve gerçekleşmesi durumundaki etki olduğuna göre, çok düşük bir risk veya yüksek bir risk söz konusu olabilir. Sıfır risk, ancak, gerçekleşmesi olanaksız veya gerçekleşse bile kesinlikle hiç bir etkisi olmayacak, yani etkisiz durumlar için geçerlidir. Bu da, söz konusu tehlikenin ilgisiz veya daha çok belirsiz olmasından kaynaklanır. Riskin ortaya çıkarılmasında, belirsizliklerin giderilmesi ve azaltılması kaygısı yatar. Hiçbir riskin olmaması, söz konusu tehlikenin olanaksız veya olsa bile etkisiz olmasıyla mümkün olabilir. Bu da olmayacak veya etkisiz bir şeyin, olabilecekmiş veya etkiliymiş gibi düşünülmesiyle olanaklıdır. Bu nedenle, olası ve etkili olduğu kesin olan bir tehlike söz konusu olduğunda, riskin olmaması veya sıfır risk değil, riskin azaltılması (minimize edilmesi) veya yönetilmesi öne çıkar. Bu bakış açısıyla, risksizlik veya sıfır risklilik, bir çeşit eylemsizlik veya yalnızlıktır. Girişimci ve etkin (aktif) bir yaşamda, risksiz bir girişim, etkinlik yoktur, ama azaltılmış ve yönetilen risk vardır. 9

10 İş Kollarına Göre Risk Algısı ve Risk Alma İş koluna bağlı olarak, sınırsız risk anlayışı olduğu gibi, risklerin ele alınışı bakımından farklı sınıflandırma sistemleri olduğu da görülüyor. Aynı tür riskler için farklı iş kollarında farklı isimlendirmeler bile bulunabilmekte. Örneğin, finansal risk yönetiminde, sistematik ve sistematik olmayan risk ayrımı yapılabilmektedir. Ama kabaca, kontrol edilebilir (denetlenebilir) ve kontrol edilemeyen (denetlenemeyen) riskler olarak adlandırmak mümkündür. Sistematik olmayan risk ise, faaliyette bulunulan iş koluna özgü etmenlerden kaynaklanır. Belli bir şirket ve iş kolunun koşullarının ortaya çıkardığı riskler, çeşitlendirme yolu ile giderilebilir. Endüstriyel veya kurumsal alanda işletme riskleri ve finansal risk ayrımı, daha üst kavramsal seviyede saf ve spekülatif riskler gibi risk sınıflandırmaları olduğu görülür. Her iş kolunun (sektörün) kendine özel riskleri ve buna uygun çözümleri vardır. Doğru risk yönetimi uygulamalarıyla daha iyi teminatlar, yasal zorunluluklara uyumlu, verimli bir iş yönetimi ve şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi gibi, çeşitli rekabet üstünlükleri yaratılabilmektedir. Aynı koşullardaki iki iş kolu ve hatta şirket, bir diğerinin düşük risk algısını, risk alma iştahı, göz karalık veya tehlikeye atma olarak algılayabilir. Oysa ayrıntıda, aynı riski, biri diğerine göre daha iyi yönetebileceği için aslında risk alma iştahı daha yüksek, daha gözü kara görülebilmektedir. 10

11 Teknik Müşavirlik Riskleri İster serbest birey, ister şirket olsun, Teknik Müşavirlik hizmetleri bir ticari yapılanma içerisinde yerine getirilmektedir; bu nedenle de kurumsal risklere maruz kalınmaktadır. Teknik Müşavirler için temel kurumsal riskler şöyle özetlenebilir: a) Yasal Uyum Riskleri: En etkili biçimde yönetilmesi gereken risklerin başında olup, tabi olunan teknik ve yönetsel yasal düzenlemelere uyumlu çalışma zorunluluğu karşısındaki risklerdir. b) Finansal Riskler: Son yıllardaki pazar daralmaları, ekonomik bunalımlar, ulusal ve uluslararası makro ekonomik müdahaleler, finansal risklerin, şirket işletim riskleri arasındaki önceliğini yükseltmiştir. Şirketin bilançosunu, nakit akışını ve varlıklarını korumanın yanı sıra, birçok giderin daha iyi hesaplanması anlamına gelen finansal risk yönetimi, uzun dönemli stratejik planlama ve bütçeleme çalışmalarının sağlıklı yapılmasıyla da yakın ilişkilidir. Şirket sahiplerinin riske karşı tutumlarının da dikkate alındığı finansal risk yönetiminde, ana bileşenleri yatırım planlama, bütçeleme, kayıp, zarar ve tazminat senaryoları, ticari kredi sigortaları, nakit akış ve karlılıkta belirsizlikler gibi konulardan oluşur. c) İş Sürekliliği Riski: Her yıl doğal veya insan kaynaklı birçok iş sürekliliği riski ortaya çıkmakta ve işlerin durmasına veya azaltılmasına 11

12 yönelik kararlar alınmasına neden olmaktadır. Herhangi bir kriz sonrasında şirketlerin operasyonlarına hemen devam edebilmeleri için İş Sürekliliği Yönetimi, yani yapılan işi olumsuz olarak etkileyecek bir olaya, anında ve etkili müdahale ederek, güvenli ve esnek iş ortamı yaratan süreçler den oluşur. Müşavirlik piyasasında genel olarak işleri böyle yürütmeye çalışsak da, bunu bir sistem dahilinde yapmak bilinmezleri azaltmak adına daha etkin bir çaba olacaktır. Önceleri sadece veri kurtarma operasyonu ve felaketlerden sonra mal varlıklarının korunmasını içeren iş sürekliliği risk yönetimi, şimdilerde, tüm iş süreçlerindeki duraksamalara, herhangi bir işin durması nedeniyle personelin diğer işlere kaydırılmasının veya atıl bekleme maliyeti gibi ayrıntılara kadar inen bir süreç yönetimi haline gelmiştir. Yöneticiler tarafından önce bir iş sürekliliği derecesi belirlemek, iş sürekliliği yönetim sürecinin en başında yer almaktadır. d) İnsan ve İnsanla İlgili Riskler: Teknik Müşavirlik özelinde, kalitenin önemi büyüktür. Kredibilite, kaliteyle paraleldir. Bunun için de en önemli girdi, insan kaynağıdır. Bu bakımdan maruz kalınan önemli risklerden biri de insan unsuruyla ve çalışanlarla ilgilidir. Teknik Müşavirlik iş kolunda, iyi yetişmiş kişilerin şirketlerindeki sürekliliği, deneyimi, çalışana yapılan yatırımın geri dönüş kaygısı, vb. risk konularının yanı sıra, stres yönetimi, iş sağlığı ve iş güvenliği ve işveren mali mesuliyet, ferdi kaza ve benzeri sigortaların bir koordinasyon içinde yönetimini de gerektirir. e) Sigorta Riskleri: Sigorta her ne kadar risklerin aktarılması bakımından teminat oluştursa da, sigortanın da kendine göre riskleri bulunmaktadır. Sigortalama bir çeşit risk finansman harcamasıdır ve bu risk yönetim yatırımının etkin kullanılması için dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Teminatlarla ilgili limitlerin yeterliliği, sigorta piyasası ile müzakereler, risklerin takibi sigorta risklerinin minimize edilmesi bakımından ana iş bileşenlerini oluşturur. f) Sabit Kıymet Riskleri: Şirketlerin başa çıkmaları gereken risk konuları içinde en geleneksel olanıdır. Bu riskin yönetim metodunu daha geniş çerçevede ele almak; şirketlere risk yönetimi harcamalarını azaltmaları, sigorta giderlerinde tasarruf sağlamaları ve kaynakların stratejik ve karlı yatırımlarla daha iyi nasıl kullanılabileceklerini anlamaları konusunda yardımcı olacaktır. Ancak, bundan önce her şirketin hali hazır sabit kıymet risk programını gözden geçirmesinde yarar vardır. 12

13 Teknik Müşavirlik te Risk Alma Teknik Müşavirlik hizmetleri yönünden bakıldığında, diğer iş kollarına göre, yüksek risk alma iştahı olarak algılanabilecek girişimler şöyle sıralanabilir: Belli bir deneyimi olmadığı bir alanda tasarım, danışmanlık işi almak Kural ve standartlarını iyi tanımadığı ülkelerde, onay yükümlülüğü olan tasarım işleri almak Nicelik ve nitelik olarak kapasitesinin üstünde büyüklükte işleri almak Somut olarak zorlu ve neredeyse olanaksız teslim süresi gerektiren işler almak Devrimci, yenilikçi mimari ve mühendislik tasarımlar yapmak, tasarım süreçleri kullanmak Teknik Müşavirlik hizmetleri yönünden bakıldığında, diğer iş kollarına göre yüksek risk alma iştahı olarak algılanmaması gereken girişimler şöyle sıralanabilir: Düşük kar oranlı işler almak Zorlu nakit akışı olan işler almak Ortak girişimlerde yer almak Yerel paydaşlarla çalışmak 13

14 Risklerin Belirlenmesi: Risk Değerlendirmesi İşletmenin karşı karşıya kalabileceği tehlike ve tehditlerin tanımlanmasından sonra her bir tehlikenin gerçekleşme olasılıklarının, sıklıklarının ve gerçekleşmesi durumunda yaratacağı olumsuz etkinin nesnel biçimde saptanması, Risk Değerlendirmesi yöntemiyle yapılır. Risk Değerlendirmesi nin sonucunda, risklerin öbeklenmesi için en temel yöntem Risk Matriksi dir. Hazırlanan matriks, bir sonraki aşama olan Risklerin Azaltılması için eylem planının da yol haritası olacaktır. Risklerini yöneten bir işletmede, Felaket e neden olabilecek Kabul Edilemez Risk (kırmızı) hiçbir tehlikenin olmaması, tüm tehlikelerin Düşük Risk (mavi) olması beklenir. Risk Yönetimi, etkilerinin şirket içinde her seviyede belirgin bir şekilde görüldüğü, bu nedenle kurum için oldukça önem taşıyan stratejiler bütünüdür. Bir başka deyişle Risk Yönetimi, gelecekteki olayların olumsuz etkilere yol açabileceği olasılığıyla birlikte yaşama biçimidir. Bir anlamda yaşamın kendisidir. Risk yönetimi iyi bir performans elde etmenin olmazsa olmazıdır. 14

15 Risklerin Yönetilmesi; Ama Nasıl? Risk genellikle olumsuz bir durum olarak değerlendirilir, çünkü her zaman vardır ve tamamen ortadan kaldırılamaz, bu nedenle oluşan bir belirsizlik ve gerilim duyulması kaçınılmazdır. Risklerin olumsuz etkilerinden zarar görmemek için olasılıklar göz önüne alınarak, önlemler almaya yönelik, çalışma ve planlama faaliyetlerini içeren ve risk yönetimi olarak anılan bir disiplin ortaya çıkmıştır. Risk Yönetimi, etkilerinin şirket içinde her seviyede belirgin bir şekilde görüldüğü, bu nedenle kurum için oldukça önem taşıyan stratejiler bütünüdür. Bir başka deyişle, Risk Yönetimi, gelecekteki olayların olumsuz etkilere yol açabileceği olasılığıyla birlikte yaşama biçimidir Bir anlamda yaşamın kendisidir. Risk yönetimi iyi bir performans elde etmenin olmazsa olmazıdır. Risk yönetiminde en zorlu süreç, bu faaliyetlerin günlük işleyişe entegrasyonudur. Şirket hedefleriyle paralel, belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanmış ve Risk Yönetim tekniklerini doğru şekilde uygulayan eylem planlarının uygulanması, kurumların misyonlarına uygun başarılara ulaşmalarına destek olmaktadır. Bu çalışmalar şirkete yük olarak değil, aşağıdaki yararları sağlayacak ve geliştirecek etkinlikler olarak görülmelidir: a) Şirket giderlerinin azalması b) Gelişmiş bir yönetim anlayışı c) Maddi ve entelektüel varlıkların korunması 15

16 Risk Yönetimi Döngüsü Nedir? Kurum veya işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken oluşabilecek risklerin önceden dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde tanımlanıp değerlendirilmesi, riskleri azaltacak, yani gerçekleşmelerini engelleyici önlemlerin alınması veya olumsuz etkinin şiddetinin azaltılması için yapılan işlemler Risk Yönetimi ni oluşturur. Risk Yönetimi ve süreçleri, bir döngü içinde sürekli olarak uygulanarak, sürekli bir gelişme sağlar. Risk Yönetim Döngüsü ve unsurları şöyledir: Tehlikelerin ve tehditlerin tanımlanması Risklerin Analizi (tehlikelerin olasılık, sıklık ve etkilerinin belirlenmesi) Kabul edilebilir risk düzeyinin belirlenmesi Kabul edilebilir risk düzeyine göre yüksek kalan risklerin azaltılması için çözümlerin belirlenmesi Risk azaltma çözümlerinin uygulanması Sonuçların Ölçülmesi ve Risk Yönetim Araçlarının değerlendirilmesi, gerekli düzeltme ve geliştirmenin yapılması Düzenli olarak veya koşullar değiştiğinde, sürecin yeniden başlatılması 16

17 Bir Risk Yönetim Unsuru Olarak Sigorta Teknik Müşavirlik hizmetlerinin eksik veya yanlış yerine getirilmesi durumunda oluşacak hasar, kayıp ve zararların, bizzat hizmet sağlayıcı tarafından karşılanması, zarar verici ve yıkıcı olabileceği gibi, kimi zaman da taşınabilme kapasitesinin çok üzerindedir. Söz konusu olası hasar ve zararların gerçekleşmesi durumunda, sigorta yoluyla tazmin edilmesi, Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamına girmektedir. Bir Teknik Müşavirlik şirketlerinin, Mesleki Sorumluluk Sigortası korumasında olmak, bir güven eksikliğinin, eksiklerine ek güvence sağlamanın göstergesi değil, tersine sigortayı devreye sokmayı gerektirmeyecek yeterlilikte, nitelikte çalışma yapacağına olan öz güvenin ve bu güvenin de sigortalayan tarafından kabul edilmesinin göstergesidir. Teknik Müşavirlik şirketi ve hizmet alan için Mesleki Sorumluluk Sigortası ne kadar önemliyse, sigortalayan için de etkin ve riskleri azaltan bir risk yönetiminin olması o kadar önemlidir. Bir başka deyişle, sigortalayanlar tarafından, riskleri yönünden daha fazla güven veren şirketler, daha uygun teminatlara, daha d ü ş ü k primlerle sahip olabilmektedirler. Bu da iş kolunda, nitelikli ve doğru, işveren tatminine dayalı hizmet sağlanması için özendirici bir etki yaratmaktadır. 17

18 Mesleki Sorumluluk Sigortası Sigorta, bir işletmenin taşıyamayacağı veya işverenin taşıyamayacağını düşündüğü bir durumda, hasarın maddi yükünün başka bir kesime aktarılmasının (transferinin) aracıdır. Yani sigorta, oluşabilecek parasal kaybın (hasarın) karşılanmasını güvence altına alan parasal bir sözleşme olmaktadır. Müşavirlik sektörünün hizmetlerinden dolayı üstlendikleri sorumlulukları teminat altına alan sigorta türü Mesleki Sorumluluk Sigortası dır. Ülkemizde, ancak son yıllarda sigortacılık mevzuatına katılmış olan Mesleki Sorumluluk Sigortası nın kapsamı ve genel şartları, 26 Mayıs 2013 tarihli Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tebliğinde şöyle tanımlanmıştır: Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya b) sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecek taleplere karşı, sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bentlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir. Rizikonun gerçekleşmesi için sigorta sözleşme süresinin iki yıl sonrasında kadar geçen sürede oluşabilecek zararlar veya sözleşme tarihinden bir yıl öncesine kadar oluşmuş zararlar dikkate alınabilir. 18

19 FIDIC Risk Yönetim El Kitabı, Türk Teknik Müşavirler İçin Ne Derecede Yol Göstericidir? FIDIC Risk Yönetim El Kitabı nda ele alınan riskler, gelişmiş ülkelerdeki pazar ve iş yapma koşulları temel alınarak hazırlanmış olduğundan, teknik müşavirlik iş kolunun yerel özelliklerini tam olarak kapsamamaktadır. Yine de, Risk Yönetiminin teknik müşavirler bakımından ele alınış biçimi itibariyle, birçok temel proje riskini kapsadığını söyleyebiliriz. Kılavuzda, risklerin daha çok mesleki bakımlardan ele alındığını görüyoruz: a) Mesleki uygulamalar, kamuda mesleki algılanışımız, meslek etiğimiz b) İletişim (iletişimin önemi, terminoloji, doğru sözcüklerin kullanılması, haberleşme, dokümantasyon) c) Anlaşmazlıklardan Kaçınma ve Anlaşmazlık Yönetimi d) İş uygulamaları (proje seçimi, projeye özel risk değerlendirmesi, işverenin değerlendirilmesi, mali konular, şirket kapasitesi, mesleki hizmet anlaşmaları, tahmini maliyete ilişkin görüşler, teslimata ilişkin koşullar, ücretlerin tahsilatı, alt-müşavirler, personel yönetimi, iş yönetimi, bağımsız denetim) e) Teknik Prosedürler (kalite sözü, tasarım aşaması, inşaat ihale aşaması, inşaat aşaması, inşaat sonrası) f) Mesleki Sorumluluk Sigortası g) Yardımcı Araçlar (hukuk danışmanı, sigortacı, uzmanlaşmış sigorta aracılık hizmetleri, yönetim danışmanları, meslek kuruluşları) 19

20 Risklerini Yönetebilen Bir Teknik Müşavir misiniz? veya Teknik Müşaviriniz Risklerini Yönetebiliyor Mu? Aşağıdaki sorulara vereceğiniz yanıtlar, şirketinizin risklerini anlamanızı ve bu riskler karşısındaki hazırlığınızı sorgulamanızı sağlayacaktır: Güncel yasal mevzuata uygun bir işletme mi? Hizmetlerini güncel teknik mevzuat, yasal düzenlemelere uyumlu biçimde mi sağlıyor? İnsan kaynaklarının sürekliliği sağlanıyor mu? İSG (İş Sağlığı Güvenliği) Yönetim Planı var mı? SEÇ (Sağlık-Emniyet-Çevre) Yönetim Planı var mı? Yıllık Mesleki Sorumluluk Sigortası var mı? İş Sürekliliği Planı var mı? 20

21 Kaynakça: Dealing with Risk Managing Expectations, FIDIC, İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi, TMB, Readings in Risk Management for Consulting Engineers, ACEC, Risk Management Manual, FIDIC, Risk Yönetimi: Yöneticinin El Kitabı, Marsh, Safety by Design FAQ s, Consultants Health & Safety Forum, tm Dergisi, Sayı 33, TürkMMMB,

22 Nisan 2015, Ankara

23 ETİK DEĞERLERİMİZ 1. Topluma ve Teknik Müşavirlik Endüstrisine Karşı Sorumluluk 2. Liyakat 3. Dürüstlük 4. Tarafsızlık 5. Üçüncü Kişilere Karşı Adaletli Davranma 6. Yolsuzlukla Mücadele 23

24 Risksiz Bir Girişim, Etkinlik Yoktur, Azaltılmış ve Yönetilen Risk Vardır! Ahmet Rasim Sok. No: 35/2 Çankaya / Ankara Tel : (312) Faks : (312)

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yalova, 2015 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİNE İLİŞKİN YÖNERGE Yürürlük Tarihi / /2015 26/05/2015 Revizyon

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KURUMSAL YÖNETİMİ DANIŞMAN AHMET UĞUR CEBECİ HAZIRLAYAN IŞILDA ARSLAN MART 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 Şekil ve Tablolar... 3 Tablolar... 3 Şekiller...

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ Türkiye Müteahhitler Birliği İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR TMB - 2006 Bu kitap, 30 Kasım 2006 tarihinde Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR tarafından TMB Toplantı

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

RİSKSİZ RİSK YÖNETİMİNİN ALTERNATİF YOLLARI

RİSKSİZ RİSK YÖNETİMİNİN ALTERNATİF YOLLARI T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RİSKSİZ RİSK YÖNETİMİNİN ALTERNATİF YOLLARI Demet KALYONCU YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MUHASEBE VE DENETİM BİLİM DALI DANIŞMAN Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YATIRIM BÜTÇESİNİN ETKİN YÖNETİMİ VE TÜRKİYE İÇİN MODEL ÖNERİSİ NURAY DENİZ DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI YILLIK KAMU YATIRIM PROGRAMI TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE RAPORLANMASI SÜRECİ SERAP ŞEN ERİŞKİN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Detaylı

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2003-50 1 nşaatç1lar içi n Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi Hazırlayan: DR. MURAT KURUOGLU i.t.ü. inşaat FAKÜLTESi YAPI işletmesi ANABiLiM DALI

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 3 STRATEJİK PLAN 2013-2017 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır.

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI 1 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 8 1.2. Sigortanın Tarihi... 9 1.2.1. Dünyada

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ekim 2010 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

ÜNİTE 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Dr. Tamer EREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ

ÜNİTE 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Dr. Tamer EREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER İSG Yönetimi ve Ergonomi İSG Yönetiminin Önemi Ergonominin İSG Faaliyetlerine Katkısı Ergonominin Yönetime Katkısı Ergonominin İSG Kültürüne

Detaylı

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: YÖNETİCİ ÖZETİ Kurum risk analizinin altında yatan mantık, kurumun paydaşlarına değer katmasının sağlanmasıdır. Bütün kurumlar riskler ile karşılaşırlar ve yöneticiler ne kadar bir riski kabul edebileceklerine

Detaylı

BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI

BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI EYLÜL 2010 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ GÜN 1. SİGORTAYA GİRİŞ.....6 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları...6 1.2. Sigortanın Tarihi........6

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya *

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya * KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Murat Akçakaya * Özet Çok yönlü ve büyük bir değişimin yaşandığı günümüzde örgütler yok edici bir rekabet ortamında bulunuyorlar.

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları

Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları Sunuş Denetim Koçluğu günümüzde işletmelerin yoğun olarak ihtiyaç hissettiği ve bağımsız denetim kuruluşları, iç denetim hizmeti veren kuruluşlar ile Yeminli Mali Müşavirlerden

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı