Soru ve Yanıtlarla Teknik Müşavirlik te Risk Yönetimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Soru ve Yanıtlarla Teknik Müşavirlik te Risk Yönetimi"

Transkript

1 Soru ve Yanıtlarla Teknik Müşavirlik te Risk Yönetimi Nisan 2015

2 Teknik Müşavirlik ve Risk Yönetimi Yaşamımızı ve çalışmalarımızı etkileyen çevremizdeki olayların her birinin, farklı derecelerde risk içermesi ve Teknik Müşavirlik hizmeti sunan bizlerin bu riskleri değerlendirerek, mesleki kararlarımızı vermemiz, çalışmalarımızın günlük, olağan bir parçasıdır. Günümüz Türkiye sinde olağan olmayan ise, şirketlerimizin ve işverenlerimizin risklerini etkin biçimde değerlendirmemiz, işveren dahil tüm paydaşların, proje amaçlarına uygun olarak, zamanında, bütçeleri içinde kalarak ve güvenli biçimde tamamlamak için bilinçli bir çaba içinde olmasıdır. Söz konusu olan, yapımı 1 yıl sürecek bir köprü yapımı da olabilir, 10 yılda tamamlanacak yeni bir kent de olabilir. Kısa veya uzun, ama sonuçta bir proje süreci olarak bakınca, bir projenin başarısının; insan yaşamının değeri, çevre, parasal ve siyasi bunalımlar karşısında dayanıklılık, yapılı ve doğal çevrenin korunması gibi, tümüyle öngörülebilen risklerin yönetilmesindeki başarıya bağlı olduğu anlaşılacaktır. Merkezi ve yerel yönetimler, yerel veya yabancı yatırımcılar kısa erimli, hatta sığ kaygılar içinde olabilirler, ancak onların teknik paydaşı olan Teknik Müşavirler, her şeyin ötesinde mesleğe adanmışlıklarıyla, teknik, sosyal, ahlaki, insani sorumluluk içinde işlerini yapan, yapması beklenen bir kesimdir. Bir, iki, üç, beş seçim dönemi görev yapan yönetimler, yatırımcılar Yolcu, onlarca yıl sürecek bir teknik sorumluluğu üstlenen Teknik Müşavirler ise, Hancı dır. 2

3 Hancı olmanın koşulu, değişen zaman ve koşullar içinde gelişecek tehditleri, tehlikeleri, riskleri öngörebilmek, yönetebilmektir Teknik Müşavirlik Kongresi nin konusu olarak seçtiğimiz Risk Yönetimi, sadece güvenli bir yapılı ve doğal çevre elde etmeyi değil, yapım sürecini de kapsayan tüm çalışmaların da güvenli şeklide gerçekleştirilmesini hedefleyen bir görevi içermektedir. Teknik Müşavirlik iş kolunun çalışanlarının iş güvenliğinin sağlanmasından başlayarak, işverenlerimizin risklerinin yönetilmesine kadar uzanan geniş bir yelpazede, bizlerin karar vericiler üzerindeki etkin yönlendirici gücümüzü anımsamamız; teknik bilgi ve becerilerimizi, başta insan yaşamı olmak üzere, toplum çıkarlarını ve ulusal kaynaklarımızı güvence altına almak için kullanmamız gerekmektedir. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu olarak, 2015 yılı teknik kongremizin ana konusu, Risk ve Risk Yönetimi nin, kendi iş kolumuzda, kamu, özel sektör ve yabancı ülkelerdeki işverenlerimizde ve tüm iş paydaşlarımızda bir duyarlılık ve eylem konusu olmasını, ülkemizin gelişmesinde yeni bir basamak oluşturmasını diliyoruz. 10. Teknik Müşavirlik Kongremizin programını ve bu kitapçığı hazırlayan Organizasyon Komitesi Üyelerimiz Aydın Özkaya, Hülya Eksert ile Komite Başkanımız Munis Özer e teşekkür eder, Kongrede işlenecek konuların TürkMMMB üyelerine, Teknik Müşavirlik sektörüne ve paydaşlarımıza bilinçli bir çalışma coşkusu getirmesini dilerim. Demir İNÖZÜ TürkMMMB Yönetim Kurulu Başkanı 3

4

5 Soru ve Yanıtlarla Teknik Müşavirlik te Risk Yönetimi? Risk Nedir?? Tehlike Ne Zaman Riske Dönüşür?? Risksiz Bir Yaşam, Girişim Olabilir Mi?? Hedef Sıfır Risk Mi, Yönetilebilir Risk Mi?? İş Kollarına Göre Risk Algısı ve Risk Alma? Teknik Müşavirlik Riskleri? Teknik Müşavirlikte Risk Alma? Risklerin Belirlenmesi: Risk Değerlendirmesi? Risklerin Yönetilmesi; Ama Nasıl?? Risk Yönetimi Döngüsü Nedir?? Bir Risk Yönetim Unsuru Olarak Sigorta? Mesleki Sorumluluk Sigortası? FIDIC Risk Yönetim El Kitabı, Türk Teknik Müşavirleri İçin Ne Derecede Yol Göstericidir?? Risklerini Yönetebilen Bir Teknik Müşavir Misiniz? Veya Teknik Müşaviriniz Risklerini Yönetebiliyor Mu? Kaynakça 5

6 Risk Nedir? Risk sözcüğü, Latince kökenli olup, dilimizdeki söylenişi Fransızca Risqué sözcüğüne dayanan bir sözcük olarak, anlamı zarara uğrama tehlikesi, riziko, optimum çözümden ya da süreçten olası her sapma olarak belirtilmekte ve değişik alanlardaki kullanımıyla evrimini sürdürmektedir. Risk, istenmeyen sonuçlarla karşılaşılma olasılığı veya bir olayın meydana gelme olasılığı olarak da tanımlanabilir İktisat Terimleri Sözlüğü, olayların gerçekleşme olasılığının bilindiği durum olarak belirtirken, istatistik bilimiyse bir olayın gerçekleşme olasılığı ve olaydan etkilenme kombinasyonu olarak tanımlamakta, bu da sadece tehlike olarak değil, tehlikenin olasılığı ve gerçekleşmesi halinde yol açacağı sonucun şiddetini kapsayacak toplam bir anlatıma karşılık gelmekte. Özetle riski, en geniş anlamıyla belirli bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve yaratacağı olumsuz etki olarak tanımlayabiliriz. 6

7 Tehlike, Ne Zaman Riske Dönüşür? Kurulu veya kurulmakta olan bir düzeni bozabilecek, olumsuz etkileyebilecek, hatta yıkabilecek, çeşitli tehditler, karşı karşıya olunan çeşitli tehlikeler vardır. Bu tehlikeler, gerçekleşme olasılığı, gerçekleşme sıklığıyla birlikte belirlenip, ek olarak da, gerçekleşmesi durumunda yaratacağı olumsuz durumun şiddeti ve etkisi de belirlendiğinde, risk olarak tanımlanmış olur. Örneğin deprem, karşı karşıya olduğumuz bir tehlikedir; iki yüz yılda bir olması beklenen ve olması durumunda binaları yıkabilecek, mal ve can kaybına neden olabilecek yüksek şiddetli bir deprem yaşanacağının belirlenmesi, bir risktir. Gerçekleşme olasılığı ve gerçekleşmesi durumunda yaratacağı etkinin ne olacağı belirlendiğinde, söz konusu tehlike, bir riske dönüşmüş olur. 7

8 Risksiz Bir Yaşam, Girişim Olabilir Mi? Hiç risk almayan kişi, belki acı ve üzüntülerden korunabilir; ama büyüyemez, sevemez, değişemez, hissedemez, öğrenemez. Garanti arayışlarıyla zincirlenmiş bir köle olarak yaşarken, bedelini, özgürlüğünü kaybederek öder. Sadece, riski göze alabilen kişi hürdür Leo Buscaglia Bir ticari girişimde, riskin ortadan kaldırılmaya çalışılması boş bir çabadır. Risk, şu anda elde bulunan kaynakların, gelecekteki beklentiler için taahhüt edilmesi sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Esasında, ekonomik ilerleme, daha fazla risk alabilme kabiliyeti olarak tanımlanabilir. Hertz ve Thomas Yani, ne risksiz bir yaşam, ne de girişim vardır. Yaşamın her aşaması ve alanı risklerle doludur. 8

9 Hedef, Sıfır Risk Mi, Yönetilen Risk Mi? Risk, belirli bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve gerçekleşmesi durumundaki etki olduğuna göre, çok düşük bir risk veya yüksek bir risk söz konusu olabilir. Sıfır risk, ancak, gerçekleşmesi olanaksız veya gerçekleşse bile kesinlikle hiç bir etkisi olmayacak, yani etkisiz durumlar için geçerlidir. Bu da, söz konusu tehlikenin ilgisiz veya daha çok belirsiz olmasından kaynaklanır. Riskin ortaya çıkarılmasında, belirsizliklerin giderilmesi ve azaltılması kaygısı yatar. Hiçbir riskin olmaması, söz konusu tehlikenin olanaksız veya olsa bile etkisiz olmasıyla mümkün olabilir. Bu da olmayacak veya etkisiz bir şeyin, olabilecekmiş veya etkiliymiş gibi düşünülmesiyle olanaklıdır. Bu nedenle, olası ve etkili olduğu kesin olan bir tehlike söz konusu olduğunda, riskin olmaması veya sıfır risk değil, riskin azaltılması (minimize edilmesi) veya yönetilmesi öne çıkar. Bu bakış açısıyla, risksizlik veya sıfır risklilik, bir çeşit eylemsizlik veya yalnızlıktır. Girişimci ve etkin (aktif) bir yaşamda, risksiz bir girişim, etkinlik yoktur, ama azaltılmış ve yönetilen risk vardır. 9

10 İş Kollarına Göre Risk Algısı ve Risk Alma İş koluna bağlı olarak, sınırsız risk anlayışı olduğu gibi, risklerin ele alınışı bakımından farklı sınıflandırma sistemleri olduğu da görülüyor. Aynı tür riskler için farklı iş kollarında farklı isimlendirmeler bile bulunabilmekte. Örneğin, finansal risk yönetiminde, sistematik ve sistematik olmayan risk ayrımı yapılabilmektedir. Ama kabaca, kontrol edilebilir (denetlenebilir) ve kontrol edilemeyen (denetlenemeyen) riskler olarak adlandırmak mümkündür. Sistematik olmayan risk ise, faaliyette bulunulan iş koluna özgü etmenlerden kaynaklanır. Belli bir şirket ve iş kolunun koşullarının ortaya çıkardığı riskler, çeşitlendirme yolu ile giderilebilir. Endüstriyel veya kurumsal alanda işletme riskleri ve finansal risk ayrımı, daha üst kavramsal seviyede saf ve spekülatif riskler gibi risk sınıflandırmaları olduğu görülür. Her iş kolunun (sektörün) kendine özel riskleri ve buna uygun çözümleri vardır. Doğru risk yönetimi uygulamalarıyla daha iyi teminatlar, yasal zorunluluklara uyumlu, verimli bir iş yönetimi ve şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi gibi, çeşitli rekabet üstünlükleri yaratılabilmektedir. Aynı koşullardaki iki iş kolu ve hatta şirket, bir diğerinin düşük risk algısını, risk alma iştahı, göz karalık veya tehlikeye atma olarak algılayabilir. Oysa ayrıntıda, aynı riski, biri diğerine göre daha iyi yönetebileceği için aslında risk alma iştahı daha yüksek, daha gözü kara görülebilmektedir. 10

11 Teknik Müşavirlik Riskleri İster serbest birey, ister şirket olsun, Teknik Müşavirlik hizmetleri bir ticari yapılanma içerisinde yerine getirilmektedir; bu nedenle de kurumsal risklere maruz kalınmaktadır. Teknik Müşavirler için temel kurumsal riskler şöyle özetlenebilir: a) Yasal Uyum Riskleri: En etkili biçimde yönetilmesi gereken risklerin başında olup, tabi olunan teknik ve yönetsel yasal düzenlemelere uyumlu çalışma zorunluluğu karşısındaki risklerdir. b) Finansal Riskler: Son yıllardaki pazar daralmaları, ekonomik bunalımlar, ulusal ve uluslararası makro ekonomik müdahaleler, finansal risklerin, şirket işletim riskleri arasındaki önceliğini yükseltmiştir. Şirketin bilançosunu, nakit akışını ve varlıklarını korumanın yanı sıra, birçok giderin daha iyi hesaplanması anlamına gelen finansal risk yönetimi, uzun dönemli stratejik planlama ve bütçeleme çalışmalarının sağlıklı yapılmasıyla da yakın ilişkilidir. Şirket sahiplerinin riske karşı tutumlarının da dikkate alındığı finansal risk yönetiminde, ana bileşenleri yatırım planlama, bütçeleme, kayıp, zarar ve tazminat senaryoları, ticari kredi sigortaları, nakit akış ve karlılıkta belirsizlikler gibi konulardan oluşur. c) İş Sürekliliği Riski: Her yıl doğal veya insan kaynaklı birçok iş sürekliliği riski ortaya çıkmakta ve işlerin durmasına veya azaltılmasına 11

12 yönelik kararlar alınmasına neden olmaktadır. Herhangi bir kriz sonrasında şirketlerin operasyonlarına hemen devam edebilmeleri için İş Sürekliliği Yönetimi, yani yapılan işi olumsuz olarak etkileyecek bir olaya, anında ve etkili müdahale ederek, güvenli ve esnek iş ortamı yaratan süreçler den oluşur. Müşavirlik piyasasında genel olarak işleri böyle yürütmeye çalışsak da, bunu bir sistem dahilinde yapmak bilinmezleri azaltmak adına daha etkin bir çaba olacaktır. Önceleri sadece veri kurtarma operasyonu ve felaketlerden sonra mal varlıklarının korunmasını içeren iş sürekliliği risk yönetimi, şimdilerde, tüm iş süreçlerindeki duraksamalara, herhangi bir işin durması nedeniyle personelin diğer işlere kaydırılmasının veya atıl bekleme maliyeti gibi ayrıntılara kadar inen bir süreç yönetimi haline gelmiştir. Yöneticiler tarafından önce bir iş sürekliliği derecesi belirlemek, iş sürekliliği yönetim sürecinin en başında yer almaktadır. d) İnsan ve İnsanla İlgili Riskler: Teknik Müşavirlik özelinde, kalitenin önemi büyüktür. Kredibilite, kaliteyle paraleldir. Bunun için de en önemli girdi, insan kaynağıdır. Bu bakımdan maruz kalınan önemli risklerden biri de insan unsuruyla ve çalışanlarla ilgilidir. Teknik Müşavirlik iş kolunda, iyi yetişmiş kişilerin şirketlerindeki sürekliliği, deneyimi, çalışana yapılan yatırımın geri dönüş kaygısı, vb. risk konularının yanı sıra, stres yönetimi, iş sağlığı ve iş güvenliği ve işveren mali mesuliyet, ferdi kaza ve benzeri sigortaların bir koordinasyon içinde yönetimini de gerektirir. e) Sigorta Riskleri: Sigorta her ne kadar risklerin aktarılması bakımından teminat oluştursa da, sigortanın da kendine göre riskleri bulunmaktadır. Sigortalama bir çeşit risk finansman harcamasıdır ve bu risk yönetim yatırımının etkin kullanılması için dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Teminatlarla ilgili limitlerin yeterliliği, sigorta piyasası ile müzakereler, risklerin takibi sigorta risklerinin minimize edilmesi bakımından ana iş bileşenlerini oluşturur. f) Sabit Kıymet Riskleri: Şirketlerin başa çıkmaları gereken risk konuları içinde en geleneksel olanıdır. Bu riskin yönetim metodunu daha geniş çerçevede ele almak; şirketlere risk yönetimi harcamalarını azaltmaları, sigorta giderlerinde tasarruf sağlamaları ve kaynakların stratejik ve karlı yatırımlarla daha iyi nasıl kullanılabileceklerini anlamaları konusunda yardımcı olacaktır. Ancak, bundan önce her şirketin hali hazır sabit kıymet risk programını gözden geçirmesinde yarar vardır. 12

13 Teknik Müşavirlik te Risk Alma Teknik Müşavirlik hizmetleri yönünden bakıldığında, diğer iş kollarına göre, yüksek risk alma iştahı olarak algılanabilecek girişimler şöyle sıralanabilir: Belli bir deneyimi olmadığı bir alanda tasarım, danışmanlık işi almak Kural ve standartlarını iyi tanımadığı ülkelerde, onay yükümlülüğü olan tasarım işleri almak Nicelik ve nitelik olarak kapasitesinin üstünde büyüklükte işleri almak Somut olarak zorlu ve neredeyse olanaksız teslim süresi gerektiren işler almak Devrimci, yenilikçi mimari ve mühendislik tasarımlar yapmak, tasarım süreçleri kullanmak Teknik Müşavirlik hizmetleri yönünden bakıldığında, diğer iş kollarına göre yüksek risk alma iştahı olarak algılanmaması gereken girişimler şöyle sıralanabilir: Düşük kar oranlı işler almak Zorlu nakit akışı olan işler almak Ortak girişimlerde yer almak Yerel paydaşlarla çalışmak 13

14 Risklerin Belirlenmesi: Risk Değerlendirmesi İşletmenin karşı karşıya kalabileceği tehlike ve tehditlerin tanımlanmasından sonra her bir tehlikenin gerçekleşme olasılıklarının, sıklıklarının ve gerçekleşmesi durumunda yaratacağı olumsuz etkinin nesnel biçimde saptanması, Risk Değerlendirmesi yöntemiyle yapılır. Risk Değerlendirmesi nin sonucunda, risklerin öbeklenmesi için en temel yöntem Risk Matriksi dir. Hazırlanan matriks, bir sonraki aşama olan Risklerin Azaltılması için eylem planının da yol haritası olacaktır. Risklerini yöneten bir işletmede, Felaket e neden olabilecek Kabul Edilemez Risk (kırmızı) hiçbir tehlikenin olmaması, tüm tehlikelerin Düşük Risk (mavi) olması beklenir. Risk Yönetimi, etkilerinin şirket içinde her seviyede belirgin bir şekilde görüldüğü, bu nedenle kurum için oldukça önem taşıyan stratejiler bütünüdür. Bir başka deyişle Risk Yönetimi, gelecekteki olayların olumsuz etkilere yol açabileceği olasılığıyla birlikte yaşama biçimidir. Bir anlamda yaşamın kendisidir. Risk yönetimi iyi bir performans elde etmenin olmazsa olmazıdır. 14

15 Risklerin Yönetilmesi; Ama Nasıl? Risk genellikle olumsuz bir durum olarak değerlendirilir, çünkü her zaman vardır ve tamamen ortadan kaldırılamaz, bu nedenle oluşan bir belirsizlik ve gerilim duyulması kaçınılmazdır. Risklerin olumsuz etkilerinden zarar görmemek için olasılıklar göz önüne alınarak, önlemler almaya yönelik, çalışma ve planlama faaliyetlerini içeren ve risk yönetimi olarak anılan bir disiplin ortaya çıkmıştır. Risk Yönetimi, etkilerinin şirket içinde her seviyede belirgin bir şekilde görüldüğü, bu nedenle kurum için oldukça önem taşıyan stratejiler bütünüdür. Bir başka deyişle, Risk Yönetimi, gelecekteki olayların olumsuz etkilere yol açabileceği olasılığıyla birlikte yaşama biçimidir Bir anlamda yaşamın kendisidir. Risk yönetimi iyi bir performans elde etmenin olmazsa olmazıdır. Risk yönetiminde en zorlu süreç, bu faaliyetlerin günlük işleyişe entegrasyonudur. Şirket hedefleriyle paralel, belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanmış ve Risk Yönetim tekniklerini doğru şekilde uygulayan eylem planlarının uygulanması, kurumların misyonlarına uygun başarılara ulaşmalarına destek olmaktadır. Bu çalışmalar şirkete yük olarak değil, aşağıdaki yararları sağlayacak ve geliştirecek etkinlikler olarak görülmelidir: a) Şirket giderlerinin azalması b) Gelişmiş bir yönetim anlayışı c) Maddi ve entelektüel varlıkların korunması 15

16 Risk Yönetimi Döngüsü Nedir? Kurum veya işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken oluşabilecek risklerin önceden dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde tanımlanıp değerlendirilmesi, riskleri azaltacak, yani gerçekleşmelerini engelleyici önlemlerin alınması veya olumsuz etkinin şiddetinin azaltılması için yapılan işlemler Risk Yönetimi ni oluşturur. Risk Yönetimi ve süreçleri, bir döngü içinde sürekli olarak uygulanarak, sürekli bir gelişme sağlar. Risk Yönetim Döngüsü ve unsurları şöyledir: Tehlikelerin ve tehditlerin tanımlanması Risklerin Analizi (tehlikelerin olasılık, sıklık ve etkilerinin belirlenmesi) Kabul edilebilir risk düzeyinin belirlenmesi Kabul edilebilir risk düzeyine göre yüksek kalan risklerin azaltılması için çözümlerin belirlenmesi Risk azaltma çözümlerinin uygulanması Sonuçların Ölçülmesi ve Risk Yönetim Araçlarının değerlendirilmesi, gerekli düzeltme ve geliştirmenin yapılması Düzenli olarak veya koşullar değiştiğinde, sürecin yeniden başlatılması 16

17 Bir Risk Yönetim Unsuru Olarak Sigorta Teknik Müşavirlik hizmetlerinin eksik veya yanlış yerine getirilmesi durumunda oluşacak hasar, kayıp ve zararların, bizzat hizmet sağlayıcı tarafından karşılanması, zarar verici ve yıkıcı olabileceği gibi, kimi zaman da taşınabilme kapasitesinin çok üzerindedir. Söz konusu olası hasar ve zararların gerçekleşmesi durumunda, sigorta yoluyla tazmin edilmesi, Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamına girmektedir. Bir Teknik Müşavirlik şirketlerinin, Mesleki Sorumluluk Sigortası korumasında olmak, bir güven eksikliğinin, eksiklerine ek güvence sağlamanın göstergesi değil, tersine sigortayı devreye sokmayı gerektirmeyecek yeterlilikte, nitelikte çalışma yapacağına olan öz güvenin ve bu güvenin de sigortalayan tarafından kabul edilmesinin göstergesidir. Teknik Müşavirlik şirketi ve hizmet alan için Mesleki Sorumluluk Sigortası ne kadar önemliyse, sigortalayan için de etkin ve riskleri azaltan bir risk yönetiminin olması o kadar önemlidir. Bir başka deyişle, sigortalayanlar tarafından, riskleri yönünden daha fazla güven veren şirketler, daha uygun teminatlara, daha d ü ş ü k primlerle sahip olabilmektedirler. Bu da iş kolunda, nitelikli ve doğru, işveren tatminine dayalı hizmet sağlanması için özendirici bir etki yaratmaktadır. 17

18 Mesleki Sorumluluk Sigortası Sigorta, bir işletmenin taşıyamayacağı veya işverenin taşıyamayacağını düşündüğü bir durumda, hasarın maddi yükünün başka bir kesime aktarılmasının (transferinin) aracıdır. Yani sigorta, oluşabilecek parasal kaybın (hasarın) karşılanmasını güvence altına alan parasal bir sözleşme olmaktadır. Müşavirlik sektörünün hizmetlerinden dolayı üstlendikleri sorumlulukları teminat altına alan sigorta türü Mesleki Sorumluluk Sigortası dır. Ülkemizde, ancak son yıllarda sigortacılık mevzuatına katılmış olan Mesleki Sorumluluk Sigortası nın kapsamı ve genel şartları, 26 Mayıs 2013 tarihli Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tebliğinde şöyle tanımlanmıştır: Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya b) sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecek taleplere karşı, sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bentlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir. Rizikonun gerçekleşmesi için sigorta sözleşme süresinin iki yıl sonrasında kadar geçen sürede oluşabilecek zararlar veya sözleşme tarihinden bir yıl öncesine kadar oluşmuş zararlar dikkate alınabilir. 18

19 FIDIC Risk Yönetim El Kitabı, Türk Teknik Müşavirler İçin Ne Derecede Yol Göstericidir? FIDIC Risk Yönetim El Kitabı nda ele alınan riskler, gelişmiş ülkelerdeki pazar ve iş yapma koşulları temel alınarak hazırlanmış olduğundan, teknik müşavirlik iş kolunun yerel özelliklerini tam olarak kapsamamaktadır. Yine de, Risk Yönetiminin teknik müşavirler bakımından ele alınış biçimi itibariyle, birçok temel proje riskini kapsadığını söyleyebiliriz. Kılavuzda, risklerin daha çok mesleki bakımlardan ele alındığını görüyoruz: a) Mesleki uygulamalar, kamuda mesleki algılanışımız, meslek etiğimiz b) İletişim (iletişimin önemi, terminoloji, doğru sözcüklerin kullanılması, haberleşme, dokümantasyon) c) Anlaşmazlıklardan Kaçınma ve Anlaşmazlık Yönetimi d) İş uygulamaları (proje seçimi, projeye özel risk değerlendirmesi, işverenin değerlendirilmesi, mali konular, şirket kapasitesi, mesleki hizmet anlaşmaları, tahmini maliyete ilişkin görüşler, teslimata ilişkin koşullar, ücretlerin tahsilatı, alt-müşavirler, personel yönetimi, iş yönetimi, bağımsız denetim) e) Teknik Prosedürler (kalite sözü, tasarım aşaması, inşaat ihale aşaması, inşaat aşaması, inşaat sonrası) f) Mesleki Sorumluluk Sigortası g) Yardımcı Araçlar (hukuk danışmanı, sigortacı, uzmanlaşmış sigorta aracılık hizmetleri, yönetim danışmanları, meslek kuruluşları) 19

20 Risklerini Yönetebilen Bir Teknik Müşavir misiniz? veya Teknik Müşaviriniz Risklerini Yönetebiliyor Mu? Aşağıdaki sorulara vereceğiniz yanıtlar, şirketinizin risklerini anlamanızı ve bu riskler karşısındaki hazırlığınızı sorgulamanızı sağlayacaktır: Güncel yasal mevzuata uygun bir işletme mi? Hizmetlerini güncel teknik mevzuat, yasal düzenlemelere uyumlu biçimde mi sağlıyor? İnsan kaynaklarının sürekliliği sağlanıyor mu? İSG (İş Sağlığı Güvenliği) Yönetim Planı var mı? SEÇ (Sağlık-Emniyet-Çevre) Yönetim Planı var mı? Yıllık Mesleki Sorumluluk Sigortası var mı? İş Sürekliliği Planı var mı? 20

21 Kaynakça: Dealing with Risk Managing Expectations, FIDIC, İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi, TMB, Readings in Risk Management for Consulting Engineers, ACEC, Risk Management Manual, FIDIC, Risk Yönetimi: Yöneticinin El Kitabı, Marsh, Safety by Design FAQ s, Consultants Health & Safety Forum, tm Dergisi, Sayı 33, TürkMMMB,

22 Nisan 2015, Ankara

23 ETİK DEĞERLERİMİZ 1. Topluma ve Teknik Müşavirlik Endüstrisine Karşı Sorumluluk 2. Liyakat 3. Dürüstlük 4. Tarafsızlık 5. Üçüncü Kişilere Karşı Adaletli Davranma 6. Yolsuzlukla Mücadele 23

24 Risksiz Bir Girişim, Etkinlik Yoktur, Azaltılmış ve Yönetilen Risk Vardır! Ahmet Rasim Sok. No: 35/2 Çankaya / Ankara Tel : (312) Faks : (312)

Sunuş Planı tm ve tm Hizmetlerinin Tanımı Tehlikeden Riske Metodolojisi tm Şirketinin ve Verilen Hizmetin Maruz Kalabileceği Tehlikeler tm Şirketinin

Sunuş Planı tm ve tm Hizmetlerinin Tanımı Tehlikeden Riske Metodolojisi tm Şirketinin ve Verilen Hizmetin Maruz Kalabileceği Tehlikeler tm Şirketinin Müteselsil Sorumluluk Paneli Sunan Aydın ÖZKAYA KARİNA Tasarım, Danışmanlık ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. www.karina.gen.tr ANKARA 16 Nisan 2015 1 Sunuş Planı tm ve tm Hizmetlerinin Tanımı Tehlikeden Riske

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı RİSK YÖNETİMİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı RİSK YÖNETİMİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 1-) Risk Yöne mi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanımlanabilen muhtemel olumsuz olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrol al na alınması

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum Değerlendirmesi

İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum Değerlendirmesi 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 6 8 Kasım 2014 Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI MODÜL KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENME HEDEFLERİ VE KAZANIMLAR 1 SÜRESİ MUAFİYETLER Finansal Planlamanın Temel İlkeleri 1. Finansal planlama süreci 2. Finansal hedeflerin belirlenmesi 3. Finansal planlama uygulaması

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2 Nedir Risk Yönetimi Nedir

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; risk ve fırsatları değerlendirmeye yönelik faaliyetlerin belirlenen şartlara uygunluğunu sağlayacak bir yöntem oluşturmaktır. 2. KAPSAM Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNDE RİSK YÖNETİMİ : TEMEL KAVRAMLAR. Prof. Dr. İrem Dikmen Toker ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ankara

İNŞAAT PROJELERİNDE RİSK YÖNETİMİ : TEMEL KAVRAMLAR. Prof. Dr. İrem Dikmen Toker ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ankara İNŞAAT PROJELERİNDE RİSK YÖNETİMİ : TEMEL KAVRAMLAR Prof. Dr. İrem Dikmen Toker ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ankara RİSK YÖNETİMİ RİSK! İNŞAAT PROJELERİNDE OLDUKÇA FAZLA VARDIR. YÜKLENİCİLER ÜSTLENİR,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ YARIYILI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ YARIYILI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ YARIYILI PROJE YAPIM YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ 09071023 TUBA NUR BAZ PROJE YÖNETİMİNİN BİLGİ ALANLARI - ENTEGRASYON YÖNETİMİ - KAPSAM

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - Ara dönem faaliyet raporlarının masaya yatırılması Soru işaretleri: Ara dönem faaliyet raporu neden gerekli? Bu gereklilikler

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014 PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER Proje Finansmanı Nedir? Proje Finansmanı Süreci ve KDM nin Sürece Katkıları Proje Finansmanının Yapısı ve Danışman Firma İhtiyacı

Detaylı

Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler. 2015 SMM Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır.

Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler. 2015 SMM Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır. Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler 1 İçerik Ulaşım Sektörünün Yapısı Ulaşım Sektöründe Yeni Risk Algısı Ulaşım Sektörüne Özgü Kurumsal Risk Yönetimi Türkiye

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI HAZIRLAYAN: EKİN SILA ÖZSÜMER AB VE ULUSLARARASI ORGANİZAYONLAR MASASI UZMAN YARDIMCISI 1 TİCARİ ALACAK SİGORTASI Ticari alacak sigortası, alıcılar

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti.

Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti. Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti. 2017 EVRENSEL LTD. Evrensel Ltd., müşterilerinin gayrimenkul yatırımlarında yenilikçi, yaratıcı ve güvenilir çözüm ortağıdır. 2009 yılında kurulmuş olan

Detaylı

İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği

İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği Zeki Yazar, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa 1 Bir uygulama örneği olarak Siemens İş Sürekliliği Yönetimi İşe Etki Analizi Sayfa

Detaylı

HİZMETLERİMİZ. HAKkIMIZDA. İş Güvenliği Uzmanlığı. İş Yeri Hekimliği. Sağlık raporu. Acil Durum Planlaması. İş Güvenliği Eğitimleri.

HİZMETLERİMİZ. HAKkIMIZDA. İş Güvenliği Uzmanlığı. İş Yeri Hekimliği. Sağlık raporu. Acil Durum Planlaması. İş Güvenliği Eğitimleri. İş Güvenliği Uzmanlığı İşyerinizde yürütülecek olan ve yasal zorunluluk içeren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Çalışma İş Yeri Hekimliği ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş OSGB

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2017 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

İç denetim birimleri, risk değerlendirme çalışmalarına ilişkin hususları bu rehbere uygun olarak kendi iç denetim birim yönergelerinde düzenlerler.

İç denetim birimleri, risk değerlendirme çalışmalarına ilişkin hususları bu rehbere uygun olarak kendi iç denetim birim yönergelerinde düzenlerler. KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak risk değerlendirme çalışmalarının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI. Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012

SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI. Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 Operasyonel Risk ve Sigortacılık 1. Aşırı düzenleme 16. Siyasi sarsıntı ve baskılar 2. Doğal afetler 17. Yeni riskleri

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ

KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak risk değerlendirme çalışmalarının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 gün ve 2013/12 No.lu kararı ile kabul edilmiştir. Hazırlayan Riskin Erken

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ Bünyamin ESEN* 33 I- GİRİŞ 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan

Detaylı

Operasyonel Risk ve Sigortacılık

Operasyonel Risk ve Sigortacılık SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 Operasyonel Risk ve Sigortacılık 1. Aşırı düzenleme 16. Siyasi sarsıntı ve baskılar 2. Doğal afetler 17. Yeni riskleri

Detaylı

KOSİFLER İNŞAAT & OTEL YATIRIMLARI

KOSİFLER İNŞAAT & OTEL YATIRIMLARI KOSİFLER İNŞAAT & OTEL YATIRIMLARI KOSİFLER İNŞAAT Kosifler Grup 1945 yılında kurulmuş olup yurt içi ticaret ve ithalattan üretim ve inşaata kadar çok çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. İlk olarak

Detaylı

Uyum Risk Yönetimi. KPMG İstanbul. Ekim 2014

Uyum Risk Yönetimi. KPMG İstanbul. Ekim 2014 Uyum Risk Yönetimi KPMG İstanbul Ekim 2014 Uyum Yönetimi Uyum Yönetimi, bir kurumun tüm paydaşları (müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları, çalışan ve hissedarlar) tarafından talep edilen ve her geçen

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

STRATEJİ TASARIMINDA RİSK YÖNETİMİ

STRATEJİ TASARIMINDA RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ TASARIMINDA RİSK YÖNETİMİ Ortamın kararlı olduğu, çevre koşullarının değişmediği, rekabetin olmadığı durumlarda plan yapmak ve başarıya ulaşmak kolaydır. Ancak günümüzde ne kamu ne de özel sektör

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

Detaylı

Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009

Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009 Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009 Taylan Matkap İstatistikçi & Aktüer Anadolu Sigorta (Sorumlu Aktüer) Aktüerler Derneği (Genel Sekreter) Amerika Kaza Aktüerleri Birliği (Derecelendirme

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI Dr. İnan Deniz Dinç ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII Birinci Bölüm GIRIŞ I. SUNUM...1 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI YZM 403 Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 5. BÖLÜM 2 RİSK YÖNETİMİ Genel Bakış 3 Giriş Risk ve Risk Yönetimi Nedir? Risk Kategorileri Risk

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 1- AMAÇ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini düzenlendiği Seri :IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Seri: IV, No:57 sayılı değişiklik

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Risk yönetiminin kavramsal temelleri ve önemli ilkeleri. Farklı risk çeşitlerinin sınıflandırılması

Risk yönetiminin kavramsal temelleri ve önemli ilkeleri. Farklı risk çeşitlerinin sınıflandırılması 1.2.8 Risk Yönetimi Salı, 13.09.2011 Risk yönetiminin kavramsal temelleri ve önemli ilkeleri Farklı risk çeşitlerinin sınıflandırılması Risk Yönetimi Etkilerini azaltmak için risk seviyesini kontrol etmenin

Detaylı

Kuruluş. Mütüel Yapı. Sigorta Şirketleri ; Anonim Şirket ve Mütüel Şirket olarak kurulabilmektedir.

Kuruluş. Mütüel Yapı. Sigorta Şirketleri ; Anonim Şirket ve Mütüel Şirket olarak kurulabilmektedir. Kuruluş Sigorta Şirketleri ; Anonim Şirket ve Mütüel Şirket olarak kurulabilmektedir. Mütüel Yapı Son dönemlerde dünya ölçeğinde yaşanan gelişmeler, sağlıklı bir ekonomik yaşamın temel taşlarından birini

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015

GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015 GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015 2 SORUMLULUK SİGORTALARI KAPSAMINDAKİ POLİÇELER: A. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI 1. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Sorumluluk 2. Tüpgaz Sorumluluk 3.

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez?

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB SORU 1 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? A) Teknik karşılıklar hesaplamaları B) Bilanço aktif-pasif dengesi hesaplamaları C) Finans ve

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

İnşaat Sanayii UYGULAMALAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DOSYA KAMU İHALE SÜRECİ YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞMELERİ. Kamu ihalelerinde adil rekabet sağlanmalı

İnşaat Sanayii UYGULAMALAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DOSYA KAMU İHALE SÜRECİ YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞMELERİ. Kamu ihalelerinde adil rekabet sağlanmalı İnşaat Sanayii YÜZ ALTMIŞ BİR TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI MAYIS - HAZİRAN 2017 Kamu ihalelerinde adil rekabet sağlanmalı Prof. Dr. Ömer Torlak Rekabet Kurumu Başkanı Kamu ihale mevzuatındaki

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Risk Kavramı Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk olarak tanımlanır. Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı üniversitenin günlük faaliyetlerinde karşılaştığı veya gelecekteki

Detaylı

HASTANELERDE GENEL TAHLİYE AMAÇLI TATBİKATLARIN PLANLANMASI, UYGULANMASI VE TESİS YÖNETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ. Prof.Dr.BİLÇİN TAK Uludağ Üniversitesi

HASTANELERDE GENEL TAHLİYE AMAÇLI TATBİKATLARIN PLANLANMASI, UYGULANMASI VE TESİS YÖNETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ. Prof.Dr.BİLÇİN TAK Uludağ Üniversitesi HASTANELERDE GENEL TAHLİYE AMAÇLI TATBİKATLARIN PLANLANMASI, UYGULANMASI VE TESİS YÖNETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Prof.Dr.BİLÇİN TAK Uludağ Üniversitesi Tesis Yönetimi ve Güvenliği Sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

Enerji Yönetim Sistemleri

Enerji Yönetim Sistemleri Murat Silsüpür Elektrik Mühendisi Kapsam 1. Enerji Yönetimi 2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı 3. Enerji İzleme Sistemi 4. Uygulama Örneği 8 Haziran 2015 Sunu: 2 Enerji Yönetimi Tanım: Minimum

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri

Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri Şekil. 2.3. Olaylar ve Riskler 2.1.Sistematik Risk Sistematik risk, firmaların sahip oldukları varlıklar üzerindeki

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu nun 29 Haziran 2012 gün ve 111 No.lu kararı ile kabul edilmiştir. Hazırlayan Riskin

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Ticari Güvence Hizmetleri

Ticari Güvence Hizmetleri ntracts in the Red Zone could have significant value leakage Ticari Güvence Hizmetleri Üçüncü taraflarla aranızdaki güveni nasıl arttırabilirsiniz? Ticari ilişkilerinize dair riskleri yönetim ve üçüncü

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

Finansal Ekonometri. Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri

Finansal Ekonometri. Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri Finansal Ekonometri Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri RİSK Tanım (Oxford English Dictionary): Risk bir tehlike, kötü sonuçların oluşma şansı, kayıp yada şansızlığın ortaya çıkmasıdır. Burada bizim üzerinde

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİ SİGORTA UYGULAMALARI

GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİ SİGORTA UYGULAMALARI GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİ SİGORTA UYGULAMALARI 23 Ekim 2015 ZEYNEP ALBAYRAK TÜSİAR / Ankara AJANDA 1- Kısaca TÜSİAR 2- GES Sigorta Uygulamaları/Giriş 3- GES Sigorta Uygulamaları/Yöntem 4- Sonuç 5 GES Sigortaları

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kabul Tarihi: 26.03.2014 Yürürlük Tarihi: 26.03.2014 Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi YÖNETMELİĞİ Hazırlayan: Kurumsal

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı