ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI NIN 2012 DÜNYA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI NIN 2012 DÜNYA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ RAPORU"

Transkript

1 ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI NIN 2012 DÜNYA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ RAPORU Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet gösteren ve merkezi Paris te bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) nın 2012 Dünya Enerji Görünümü (2012 World Energy Outlook) adlı raporunda 1 küresel enerji piyasalarının mevcut durumu tespit edilerek, farklı senaryolara, ülkelere, sektörlere ve yakıt türlerine göre geleceğin enerji sisteminin nasıl dönüşeceğine dair önemli tahminler yer almaktadır. Söz konusu raporda dikkat çeken hususlar özetle aşağıdadır: * Küresel enerji sisteminin temellerinde değişim yaşanmaktadır. Bazı ülkelerde petrol ve doğal gaz üretimi yeniden artmakta ve bazı ülkeler nükleer enerjiden uzaklaşmakta, enerji politikalarında ise enerji verimliliğine verilen önem artmaktadır. Nükleer enerji konusundaki beklentilerde belirgin bir değişim yaşanmaktadır. Özellikle Fukuşima nükleer tesisinde yaşanan facia, nükleer enerjinin ne denli yüksek güvenlik önlemleri gerektirdiğini ortaya koymuştur. Almanya, Japonya ve hatta Fransa gibi birçok ülke nükleer enerji üretimlerini azaltarak, bunun yerine enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik politikalara odaklanmaya başlamıştır. * Sürekli olarak yüksek düzeyde seyreden petrol fiyatları, küresel ekonomide frenleyici bir işlev görmektedir. Hâlihazırda AB deki doğal gaz fiyatları ABD dekinden 5 kat, Çin dekinden ise 8 kat daha yüksektir. Bu durum Avrupa ekonomisini olumsuz etkilemektedir yılında tarihi bir artış yaşanarak Avrupa daki kömür tüketimi % 7,2 oranında artmıştır. Bunda ABD de yaşanan kaya gazı devrimi yle birlikte kömür fiyatlarında meydana gelen düşüşün de etkisi bulunmaktadır. Zira ABD deki ucuz kömür Avrupa tarafından ithal edilmektedir. * Bütün yeni gelişmeler ve politikalar dikkate alındığında, dünyada halen sürdürülebilir bir enerji sistemi oluşturulamamış durumdadır. Karbondioksit (CO 2 ) salınımı az olan enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması gayretlerine rağmen fosil yakıtlar halen dünya enerji karışımında önemli bir yer tutmaktadır. 1 1/6

2 Fosil yakıtlar sübvansiyonlarla desteklenmektedir. Özellikle Orta Doğu Afrika başta olmak üzere enerji sübvansiyonları 2011 de % 30 artarak 523 milyar Doları bulmuştur. Yenilenebilir enerji endüstrisi zorlanırken, CO 2 salımları rekor seviyede seyretmektedir. Uluslararası düzeyde sarf edilen gayretlere rağmen halen 1,3 milyar insan elektrikten mahrum yaşamaktadır. * Enerji piyasalarını yükselen ekonomiler sürüklemektedir. Küresel enerji talebi 2035 e kadar üçte bir oranında artmaktadır. Enerji talebinin ağırlık merkezi Doğu ya kaymaktadır. Bu bağlamda OECD ülkelerindeki talep nispi olarak azalırken, çok hızlı artan yaşam standartlarına paralel olarak, Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya da enerji talebi artmaktadır. Şekil 1: Küresel Enerji Talebi Yüzdesi * ABD de enerji bileşimindeki dönüşüm küresel enerji haritasına yeniden şekil vermektedir. ABD de enerji verimliliğinin artırılması ve petrol sarfiyatının düşürülmesi için alınan tedbirler sonucunda petrol ithalatının büyük oranda azalmasına paralel olarak 2030 dolaylarında Kuzey Amerika nın net petrol ihracatçısı konumuna yükselmesi beklenmektedir. Konvansiyonel olmayan doğal gaz alanında yaşanan devrimlerle birlikte, ABD nin 2015 yılından itibaren doğal gaz üretiminde Rusya nın önüne geçeceği öngörülmektedir. Bu durum, hâlihazırda devam eden petrol ticaretinin Asya piyasalarına kaymasını hızlandıracak ve bu piyasaları Orta Doğu ya bağlayan stratejik güzergâhların önemini artıracaktır. * Irak Petrolü Büyük Bir Atılıma Hazır Irak ın enerji sektörü, ülkenin gelecek yıllardaki refahı için kilit önem taşımaktadır. Bu durum, küresel enerji piyasalarının güvenliğine ve istikrarına da önemli bir katlı sağlayabilir yılına kadar küresel petrol üretimindeki artışın % 45 inin Irak tarafından gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Irak ın hâlihazırda günde 3 milyon varil olan petrol üretiminin 2035 lere doğru 8 milyon varile çıkarak, dünya petrol üretiminin %45 ini 2/6

3 karşılaması ve Irak ın Rusya nın da önüne geçerek ikinci en büyük petrol ihracatçısı haline gelmesi beklenmektedir. * Orta Doğu Petrolü Asya ya: Yeni İpek Yolu 2035 te Orta Doğu petrolünün %90 ının Asya ya yönelmesi beklenmektedir. Kuzey Amerika nın net ihracatçı olarak değişen konumu, ticarette doğuya yönelimi hızlandıracaktır. ABD de yaşanan kaya gazı devriminden sonra, Irak ın, Kanada ya göre %15 oranında daha ucuz ürettiği petrolün büyük bir kısmı başta Çin olmak üzere Doğu ya gidecektir. Irak taki petrol üretim artışının % 30 u ise Irak ta büyük yatırımlarda bulunan Çinli şirketlerin faaliyet alanlarından kaynaklanacak, bu bağlamda Bağdat- Pekin (B2B) ilişkileri daha da gelişecektir. Şekil 2 : Orta Doğu Petrol İhracatının Varış noktaları * Doğal Gaz: Küresel Bir Piyasaya Doğru Artan konvansiyonel olmayan gaz (kaya gazı) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzı, ticari akışların çeşitlendirilmesine neden olacaktır. Bu da konvansiyonel gaz tedarikçileri ile petrole bağlı fiyatlandırma sistemi üzerinde baskı oluşturacaktır. Kaya gazı alanındaki gelişmeler, pek çok ülkenin enerji alanındaki anlaşmalarını yeniden müzakere etmeye itmiştir. Şekil 3: Başlıca Küresel Ticaret Yolları, /6

4 ABD, AB ve Asya daki doğal gaz fiyatları arasında büyük farklar görülecektir Dünya doğal gaz piyasalarında meydana gelen değişimlerden, başta Avrupa olmak üzere tüm ülkeler etkilenecektir. Doğal gaz fiyatlarının yüksek olması Avrupa daki sanayicileri, ABD ve Çin e kıyasla daha az rekabet edebilir hale getirmiştir. Keza AB vatandaşlarının da satın alma güçlerini düşürmüştür. Avrupa da yaşanmakta olan ekonomik krizin bir sonucu olarak 2010 yılındaki doğal gaz tüketim miktarına ancak 2020 yılında yeniden ulaşılabilecektir. * Petrol ve Doğal Gaz İthalatı Bağımlılığında Farklı Eğilimler Birçok ülkenin petrol ve gaz ithalat bağımlılığı artarken, ABD bu akıntının tersine yüzmektedir. Kuzey Amerika net ihracatçı konumuna yükselecek ve bu durum ticaretin daha da yüksek oranda doğuya kaymasına neden olacaktır. Şekil 4: Başlıca Ülkelerdeki Net Petrol ve Gaz İthalat Bağımlılığı (%) 2017 yılından itibaren dünyanın en büyük petrol üreticisinin ABD, temel petrol ihracatçısının ise Suudi Arabistan olması öngörülmektedir. * Elektrik üretiminde ağırlık, yükselen ekonomilere geçmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerin elektrik talepleri, küresel enerji talebinde % 70 lik bir artışa neden olmaktadır. Bu artışın yarısı, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacaktır. * Yenilenebilir Enerjinin Faydalarının Maliyeti Küresel yenilenebilir enerji sübvansiyonları 2011 yılında 88 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir yılına kadar ihtiyaç duyulan 4,8 trilyon Dolar sübvansiyonun yarısından fazlası mevcut projelere taahhüt edilmiştir. Şekil 5: Küresel Yenilenebilir Enerji Sübvansiyonları 4/6

5 * Elektrik Fiyatlarındaki Büyük Farklılıklar Yükselen yakıt fiyatları nedeniyle elektrik fiyatlarının atacağı öngörülmektedir. Ancak önemli bölgesel farklılıklar göze çarpmaktadır. En yüksek fiyatlar AB ve Japonya da görülecek ve Çin ve ABD ye göre çok daha yüksek oranda seyredecektir. Şekil 6: Ortalama Konut Elektrik Fiyatları, 2035 * Enerji verimliliği: Hala Değerlendirilemeyen Muazzam Bir Fırsat Enerji verimliliği halen tam olarak algılanmayan büyük bir potansiyel teşkil etmektedir. Enerji verimliliği enerji güvenliğini sağlayabilir, ekonomik kalkınmayı destekleyebilir ve çevre kirliliğini azaltabilir. Ancak mevcut ve planlanan çalışmalar enerji verimliliğindeki ekonomik potansiyelin tümünü gerçekleştirmekten oldukça uzak ve yetersiz kalmaktadır. * Su Kıtlığının Artmasıyla, Enerji Üretiminde Su Gereksinimi Gittikçe Artmaktadır. Sürdürebilir enerji üretiminin temini için suyun önemi giderek artmaktadır. Enerji sektörünün su gereksinimi giderek artacak, enerji projelerinin yapılabilirliğinde su artan önemde bir kriter olacaktır. * Verimli Dünya Senaryosu (Efficient World Scenario): Daha Verimli Bir Dünya İçin Tasarı Enerji verimliliği ekonomik kazanç sağlayacaktır. Verimli Dünya Senaryosu nda, enerji verimliliğinde ekonomik olarak imkân dâhilindeki potansiyeli yakalamak için bir yol haritası sunulmaktadır. Şekil 7: Toplam Birincil Enerji Üretimi 5/6

6 Bu senaryoya göre 2035 e kadar dünya enerji sarfiyatındaki artış yarıya indirilebilecek, petrol talebinde Rusya ve Norveç in mevcut üretimleri kadar tasarruf sağlanabilecektir. Bu, daha az kömür, petrol ve gaz kullanımı anlamına gelmektedir. Böylece küresel çapta iklim değişikliğiyle mücadele alanında belirlenen dünya ısısında 2 derece düşüş hedefine ulaşılmasında 5 yıl kadar bir süre kazanılabilecektir. Değerlendirme: Uluslararası Enerji Ajansı nın 2012 Küresel Enerji Görünümü adlı raporunda; enerji sisteminin mevcut temellerinin değişmekte olduğu, politika belirleyicilerin enerji-çevreekonomik hedeflerini birbirleriyle uyumlaştırmak için gereken kritik kararları almakta zorlandıkları, değişen enerji üretimi ve tüketim bakış açılarının, ekonomik ve jeopolitik dengeleri yeniden tanımlayabileceği, enerji verimliliğinin vaat ettiği kazanımların erişilebilir, daha güvenli ve sürdürülebilir enerji sistemi için hayati öneme sahip olduğu belirtilmekte ve ABD, Kanada ve Irak ın petrol ve doğal gaz üretiminde güçleneceği ve Irak ın küresel enerji piyasaları için belirleyici bir rol oynayacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda; enerji arzının nasıl arttırılabileceği sorusuna yanıt aranması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin artırılması ve enerji kaynaklarının güzergâhının çeşitlendirilmesi hususlarının önem taşımaya devam ettiği değerlendirilmektedir. 6/6

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU 2013 Bilkent - ANKARA İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Dünyada Sektörün Görünümü... 4 2.1. Enerji Talebi... 4 2.2. Enerji Rezervleri... 6 2.3. Enerji

Detaylı

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Günümüzde küresel enerji politikaları,

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA İ ç i n d e k i l e r Sayfa No I. B0TAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 3-11 II. DÜNYADA SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ 11 1. Doğal Gaz 12 1.1.

Detaylı

Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Nedenleri ve Etkileri

Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Nedenleri ve Etkileri Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Nedenleri ve Etkileri İktisadi Araştırmalar Bölümü Ocak 215 Kıvılcım Eraydın Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1. Giriş...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı PETROL PİYASASI KATI OLMAYA DEVAM EDECEK Mİ? *

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı PETROL PİYASASI KATI OLMAYA DEVAM EDECEK Mİ? * T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 23 Mayıs 2005 Rapor No: 8 PETROL PİYASASI KATI OLMAYA DEVAM EDECEK Mİ? * Martin Summer tarafından hazırlanan bu bölümde petrol

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

Türkiye de Enerji ve Geleceği

Türkiye de Enerji ve Geleceği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye de Enerji ve Geleceği İTÜ Görüşü Nisan 2007 İSTANBUL www.itu.edu.tr Editör: Abdurrahman SATMAN Rektörlük Desteği: Haluk KARADOĞAN Raporu Hazırlayanlar: Ahmet ARISOY

Detaylı

KAYA GAZININ DÜNYA ENERJİ PİYASASINDAKİ YERİ VE TÜRKİYE NAZLI ÜSTÜN

KAYA GAZININ DÜNYA ENERJİ PİYASASINDAKİ YERİ VE TÜRKİYE NAZLI ÜSTÜN 1. GİRİŞ KAYA GAZININ Petrol ve doğalgaz üretiminin yetersizliğinden dolayı neredeyse %92 oranında dışa bağımlı olan Türkiye nin acilen kendi enerjisini kendi üretmesi gerekmektedir. Son dönemde yerli

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

OECD Türkiye Raporu 2014 Rauf Gönenç. Finansal istikrar ve enflasyonun düşürülmesi yoluyla büyümeyi yeniden dengelemek. Dış

OECD Türkiye Raporu 2014 Rauf Gönenç. Finansal istikrar ve enflasyonun düşürülmesi yoluyla büyümeyi yeniden dengelemek. Dış OECD Türkiye Raporu 2014 Rauf Gönenç Temel Bulgular: Türkiye nin iş sektörünün dinamizmi Türkiye de 2000 li yıllarda güçlü ve içerilen (istihdam yaratan büyüme) büyümenin temel destekleyicisi olmuştur.

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2014 EKİM SEKTÖREL

AR&GE BÜLTEN 2014 EKİM SEKTÖREL ENERJİ SEKTÖRÜNDE FIRSATLAR VE TÜRKİYE NİN DURUMU Övgü PINAR Günümüzde enerji kavramı, gelişme ve kalkınmanın temel ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Bir ülkenin, kendi kendine yetebilecek düzeyde enerji

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI. Prof. Dr. M. Ali Bilginoğlu ERÜ.İ.İ.B.F.

TÜRKİYE NİN ENERJİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI. Prof. Dr. M. Ali Bilginoğlu ERÜ.İ.İ.B.F. TÜRKİYE NİN ENERJİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI Prof. Dr. M. Ali Bilginoğlu ERÜ.İ.İ.B.F. 1 1-GİRİŞ Enerji sorunu, ülkelerin karşı karşıya kaldıkları; fiyat istikrarsızlığı, ödemeler bilançosu dengesizliği,

Detaylı

ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi BARIŞ KINIK İSTANBUL, 2009 1 2 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA

Detaylı

PETROL FĐYATININ DĐNAMĐKLERĐ VE GELECEĞĐ ÖZET

PETROL FĐYATININ DĐNAMĐKLERĐ VE GELECEĞĐ ÖZET PETROL FĐYATININ DĐNAMĐKLERĐ VE GELECEĞĐ Ersin ÖKTEM Zafer DEMĐRKUL (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO) ÖZET Son yıllarda, dünyamızın artan enerji ihtiyacı ile enerji sektörünün gün geçtikçe yıldızı

Detaylı

(Korkmaz S., 1994, Coal Occurence in Ancient Sedimentary Environment, Coal )

(Korkmaz S., 1994, Coal Occurence in Ancient Sedimentary Environment, Coal ) kömür Kömür farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip heterojen içeriklerden oluşmuş, kahverengiden siyah renge kadar değişen sedimenter, yanabilir bir kayaçtır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN WORLD ENERGY OUTLOOK 2014 RAPORU TÜRKİYE TANITIMI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN WORLD ENERGY OUTLOOK 2014 RAPORU TÜRKİYE TANITIMI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN WORLD ENERGY OUTLOOK 2014 RAPORU TÜRKİYE TANITIMI AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Aralık 2014 İstanbul, Sabancı Center Sayın Bakanım, Kamunun Değerli Temsilcileri, İş

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

KÜRESEL ENERJİ JEOPOLİTİĞİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİ GLOBAL ENERGY JEOPOLİTİCS AND ENERGY SECURİTY

KÜRESEL ENERJİ JEOPOLİTİĞİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİ GLOBAL ENERGY JEOPOLİTİCS AND ENERGY SECURİTY Journal of Yasar University 2012 26(7) 4378-4391 KÜRESEL ENERJİ JEOPOLİTİĞİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİ GLOBAL ENERGY JEOPOLİTİCS AND ENERGY SECURİTY Cenk Sevim a ÖZET Günümüzde uygarlığımızın devamı için enerji

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

80 li yılların ikinci yarısında, yeni ark ocaklı tesislerin üretime geçmesiyle, özel kesim Türkiye nin demir-çelik üretimine ağırlığını koymuştur.

80 li yılların ikinci yarısında, yeni ark ocaklı tesislerin üretime geçmesiyle, özel kesim Türkiye nin demir-çelik üretimine ağırlığını koymuştur. DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU EK 2A Ülkemizde modern anlamda demir-çelik üretimine yönelik girişimler, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra başlamış ve ilk demir-çelik tesisi, 1930 lu yıllarda Kırıkkale de kurulmuştur.

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN İLKER ŞAHİN Uzman İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN 2015 İÇİNDEKİLER I. Yönetici Özeti II. Dünyada Demir Çelik Sektörü Hammadde Kapasite Üretim Tüketim Ticaret III. Türkiye de Demir Çelik Sektörü Hammadde

Detaylı

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ İÇİNDEKİLER cümle Bu rapor Ekonomik araştırmalar ve Planlama Birimi ve Uzman Ceren Aksu koordinasyonunda Enerji Sektörü Çalışma Grubu (Taner Akgün, Abdülkerim Benli, Mustafa İlhan, Mehmet Yasin Kartal,

Detaylı