GRADE A GEMİ SACININ ÇİFT-FAZLI ÇELİĞE ÜRETİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF PRODUCABIL OF DUAL-PHASE STEEL FROM GRADE A SHIP PLATE STEEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GRADE A GEMİ SACININ ÇİFT-FAZLI ÇELİĞE ÜRETİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF PRODUCABIL OF DUAL-PHASE STEEL FROM GRADE A SHIP PLATE STEEL"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye GRADE A GEMİ SACININ ÇİFT-FAZLI ÇELİĞE ÜRETİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF PRODUCABIL OF DUAL-PHASE STEEL FROM GRADE A SHIP PLATE STEEL Hüseyin UZUN a*, Fatih HAYAT b ª*Sakarya Üniv. Teknik Eğitim Fak. Metal Eğitimi Böl.,Karabük, Türkiye, b Karabük Üniv. Teknik Eğitim Fak. Metal Eğitimi Böl.,Karabük, Türkiye, Özet Bu çalışmada, çift faza dönüştürülmek amacıyla %0.125C, %0.71Mn, %0.149Si, %98.85Fe kimyasal bileşime sahip Grade A gemi sacı kullanılmıştır. Çelik, kritik sıcaklıklar arasındaki bölgede (α+γ, o C ve γ, 900 o C) tavlandıktan sonra suda su verme işlemine tabi tutularak, çift-fazlı çelik haline dönüştürülmüştür. Dönüştürülen çift fazlı çeliklerde kritik tavlama sıcaklığına bağlı olarak martensit hacim oranının nasıl değiştiği tespit edilmiştir. Dönüştürülen çift fazlı çeliğin mikroyapı, mikrosertlik ve çekme mukavemeti özellikleri, kırılma şekilleri incelenmiş ve Grade A çeliğinin özellikleri ile karşılaştırılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonunda üretilen çift-fazlı çeliklerin çekme mukavemetleri orijinal (Grade A) ferrit+perlit çeliklerine nazaran daha yüksek ve yüzde uzama değerlerinin ise daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çift-fazlı çeliğin MHO arttıkça dayanım ve sertlik değerleri de artmakta fakat uzama değerleri ise azalmakta olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Grade A gemi sacı, Çift-fazlı çelik, Çekme özellikleri, Martensit hacim oranı (MHO) Abstract In this study, grade A ship steel having chemical composition of 0.125% C, 0.71% Mn, 0.149% Si and 98.85% Fe has been employed to transverse dual-phase steel. In order to produce the dual-phase steel, Grade A steel was accomplished by intercritically annealing at intercritical temperatures area (α+γ, o C and γ, 900 o C) and following by water quenching. It was determined how the martensite volume fraction (MVF) depending on the intercritical annealing temperatures can change. The results show that the tensile strength and elongation of dual phase steels is higher and lower than that of the original (as-recieved) Grade A steels, respectively. While the martensite volume fraction of dual phase steel increase, also the tensile strength increases but the elongation decreases. Keywords: Grade A ship plate, Dual-phase steel, Tensile properties, Martensite volume fraction (MVF) 1. Giriş Ülkemizde gün geçtikçe gemi imalatı büyük bir önem kazanmaktadır. Ülkemiz gemi üretim sanayi son yıllarda önemli büyümeler göstermiş ve dünya gemi imalat sanayinde önemli bir yer almıştır. Son yıllarda dünyanın en gelişmiş ülkeleri de dahil olmak üzere bir çok ülke çok büyük tonajlara sahip olan gemiler ülkemizde de büyük başarı ile üretilmekte ve pazar payı geliştirilmektedir. Gemi imalatında ağırlıktan ve yakıttan tasarruf sağlamak için konstrüksiyon ağırlığı oldukça önemli olup, bu amaçla farklı malzeme çeşitlerinin kullanımı hedeflenmiştir [1-7]. Alüminyum ve kompozit malzemeler bu alternatiflerin başlarında gelmektedir. Çift-fazlı çelikler YMDA (yüksek dayanımlı düşük alaşımlı) çeliklerinin gelişmiş bir çeşididir [8-11]. Kritik sıcaklıklarda (α+γ bölgesi) tavlama sonrasında yeteri hızda soğutma işlemi ile üretilirler. Çift-fazlı çelikler üzerindeki çalışmalar 1970 li yılların sonunda başlamış ve bu çelikler günümüz uygulamalarında özellikle otomotiv endüstrisinde geniş bir kullanım alanına sahip olmuşlardır. Pekleşme oranlarının yüksek olması şekillendirme sonrası dayanımlarının yüksek olmasını sağlamaktadır. Üretildikleri çeliklere oranla parça ağırlığını %15-20 miktarında azaltarak taşıt ağırlığının azalmasını dolayısıyla yakıt tasarrufu sağladıkları için otomotiv endüstrisinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar [16]. Örneğin çift fazlı çeliklerin yüksek dayanım ve iyi şekillenebilirlik özelliklerinden yararlanılarak dış oto gövdesi panelleri, tampon, tekerlek jantları, jant kapakları, kayış kasnakları, kapı panelleri ve koltuk çerçevesi vb. gibi otomobil parçaları imal edilmektedir [17]. Gemi saclarından üretilecek çift-fazlı çelikler gemi ağırlığını düşürerek mukavemetin artmasına, yakıtta tasarrufa ve yükte artışına katkıda bulunacaktır. Gemi yapımında mukavemet özelliklerini sağlayabilmek için daha kalın sac kullanım yoluna gidilmektedir buda ağırlıkta artışa neden olmaktadır. Belirtilen ihtiyacın karşılanmasına hizmet etmek için, düşük karbon ve düşük alaşımlı Grade A çelikleri ısıl işlem yoluyla çift-fazlı çeliğe dönüştürerek; daha dayanıklı çelik oluşturmak, ağırlıktan tasarruf sağlamak (mukavemet/ağırlık oranı), yükte artış sağlamak ve dayanım özelliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Kimyasal bileşimi verilmiş Grade A gemi çeliği yaklaşık olarak 132 o Clik bir kritik bölgeye sahiptir. Ayrıca gemi endüstrisinde orta ve yüksek dayanımlı çelik sac olarak kullanılabilecek çift-fazlı çelik üretimi ile mikroyapı çeşitliliğinin sağlaması ve kırılma davranışlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 2. Deneysel çalışmalar Deneylerde ASSAN Çelik A.Ş den tedarik edilmiş 8mm kalınlığında Grade A gemi sacı kullanılmıştır. Kullanılan malzemenin kimyasal bileşimi Çizelge 1 de verilmiştir. Isıl işlem için 15x15x8 mm numuneler hazırlanmıştır. Kritik IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 tavlama sıcaklıkları (A 1 ve A 3), Andrews [18] formülü kullanılarak 711 o C-843 o C olarak tespit edilmiştir. Isıl işlem deneyleri; martensit hacim oranının (MHO) kritik sıcaklığına bağımlılığının tespiti için 10 farklı sıcaklıkta yapılmıştır. Ayrıca çekme deney numunelerinin üretilmesi için orijinal numuneyle birlikte 4 farklı sıcaklık belirlenmiştir. Çizelge 1. Deneylerde kullanılan malzemenin kimyasal bileşimi (%Ağırlık) C Mn Si Ni P Cu Cr S 0,125 0,71 0,149 0,013 0,016 0,005 0,031 0,015 Mo Sn Al Nb V W Co Ti 0,005 0,002 0,044 0,002 0,001 0,01 0,01 0,001 Yapılan deneysel çalışmalar sonunda Grade A çeliğinin çift faza dönüştürülmesi işleminde, kritik tavlama alt (A 1) sınırına en yakın sıcaklık değerinde (730 o C) en düşük martensit hacim oranı %18±10 elde edilmiştir. 760 o C de %26±10, 800 o C de %55±10MHO na erişilmiştir. Kritik tavlama sonrasında su verme ile tavlama sırasındaki östenitin aynı miktarda martensite dönüşümü gerçekleşmektedir. Dolayısıyla burada elde edilen MHO ları levye kuralı ile ifade edilen östenit hacim oranına eşit olduğu kabul edilebilir [12]. Şekil 2(a,b,c,d) de çeliklerin mikroyapıları gösterilmektedir. Isıl işlemler sırasında sıcaklık ölçümünde K tipi termokapıl kullanılmıştır. Numuneler sabitleme çubuğuna, ısıl çiftler de numune merkezine 1mm çapında delik açılarak yerleştirilmiştir. ABB COMMANDER marka kayıt cihazı, kompenzasyon kablosu ve klemens ile ısıl çift tellerine bağlanarak sıcaklık ölçüm %±2 hassasiyette olacak şekilde sistem tamamlanmıştır. Üretilen çift-fazlı çeliklerin metalografik incelemelerinde optik mikroskop kullanılmıştır. Çift-fazlı çelik mikroyapılarını incelemek için dağlama çözeltisi olarak %2 lik Nital kullanılmıştır. Mikrosertlik ölçümlerinde SHIMADZU marka HMV-2 model mikro sertlik ölçüm cihazı kullanılmıştır. Uygulanan yük bütün numunelerde 200gr olarak belirlenmiştir. Grade A gemi sacı, ısıl işlemle çift faza dönüştürülmüş çeliklerinin artan MHO ile sertlik değerlerindeki değişim incelenmiştir. Şekil 2a. 730S numunesinin mikroyapı fotoğrafı Çekme deney numuneleri standartlara uygun olarak 3 er adet hazırlanmıştır (TSE 138). Orijinal yapı o C lerde kritik tavlamanın suda soğutma ile 4 farklı MHO na sahip çift-fazlı çelik üretilmiştir. Çekme deneyi ZWICK test cihazında 2dk/mm çekme hızında gerçekleştirilmiştir. 3. Deney Sonuçları ve Tartışma 3.1. Martensit Hacim Oranı (MHO) ve Mikroyapı Şekil 1 de herhangi bir ısıl işleme tabi tutulmayan Grade A çeliğinin mikroyapısı gösterilmektedir. Mikroyapı fotoğrafında görüldüğü gibi Grade A çeliği, ferrit ve perlit yapısına sahiptir. Şekil 2b. 760S numunesinin mikroyapı fotoğrafı Ferrit Perlit 10µm 10µm Şekil 1. Isıl işlem görmemiş Grade A gemi sacının mikroyapı fotoğrafı. Şekil 2c. 800S numunesinin mikroyapı fotoğrafı

3 hv ölçülmüştür. Mikrosertlik 760 o C de ise 229±5 hv değerindedir. Kritik tavlama üst (A 3) sınırına en yakın sıcaklık değerinde (800 o C) ise 258±5 hv değeri ölçülmüştür. 900 o C su verilen numunede ise sertlik değeri 350 ±5 hv ye kadar çıkarak en yüksek değere ulaşmıştır. M.A. Maleque (2004), at al. yapmış olduğu çalışmada 0,15C, 0,9Mn kimyasal bileşiminde olan AISI 3115 çeliğiyle yapmış olduğu deneyde artan tavlama sıcaklığıyla sertlik değerlerinin arttığını rapor etmişlerdir Çift-Fazlı Çeliklerin Çekme Özellikleri ve Kırılma Davranışları Şekil 4 de işlem görmemiş Grade A çeliğine ve farklı tavlama sıcaklıklarında üretilen çift-fazlı çeliklere ait gerilim-gerinim eğrileri gösterilmektedir. Şekil 2d. 900S numunesinin mikroyapı fotoğrafı Mikroyapılar incelendiğinde, koyu renk tonunda (kahverengi) görülen kısımlar martensiti ve açık renk tonunda görülen kısımlar da ferrit fazını ifade ettiği görülmektedir. Mikroyapılar incelendiğinde, ferrit+martensit yapı dışında herhangi farklı bir faza, örneğin; beynit+perlit yapısına rastlanılmamıştır. Ayrıca MHO nın artması ile martensit parçacıklarının boyutunun da büyüdüğü ve aralarındaki bağlantıların da arttığı tespit edilmiştir. Yapılan bazı çalışmalarda [12-14] ifade edildiği gibi çift-fazlı çeliklerde %2-9 arasındaki hacim oranlarında kalıntı östenit oluşabilmektedir Mikrosertlik Sonuçları Grade A çeliği ve farklı tavlama sıcaklıklarında çift faza dönüştürülmüş çeliklerin mikrosertlik değerleri karşılaştırılarak Şekil 3 te verilmektedir. Tavlama sıcaklığı dolayısıyla MHO arttıkça sertlik değerlerinin de arttığı tespit edilmiştir. Bu sertlik artışı, artan sıcaklıkla birlikte sert martensit fazının oranının artmasına bağlanmaktadır. Martensit sementit fazından sonra en sert faz olarak nitelendirilmiştir. Mikrosertlik (hv 0,5) ±5 200±5 229±5 258±5 350±5 Gr.A Tavlama sıcaklığı ( C) Şekil 3. Grade A çeliği ve farklı tavlama sıcaklıklarında çift fazlı yapıya dönüştürülmüş çeliklerin mikrosertlik değerleri. Orijinal numunenin sertlik değeri 142±5 Hv olarak ölçülmüştür. Kritik tavlama alt (A 1) sınırına en yakın sıcaklık değerinde (730 o C) en düşük sertlik değeri 200±5 Çizelge 2. Grade A gemi sacından üretilen çift-fazlı çeliklerin MHO ve çekme deney sonuçları Sıcaklık ( o C) M.H.O (%) Çekme Day. (σ Ç), MPa Akma Day. (σ A0.2 ), MPa Kopma Day. (MPa) Toplam Uzama (U T,%) Grade A S 18 ± S 35 ± S 55 ± S Grade A çeliği belirgin bir akma sınırı gösterirken Grade A nın kritik sıcaklıklar arasında ısıl işlemiyle üretilen çiftfazlı çelikler belirgin bir akma noktası göstermemiştir. Çizelge 2 de çekme deneyi sonucu elde edilen %0,2 lik uzamaya karşı gelen akma mukavemeti (σ A 0..2), çekme mukavemeti (σ Ç), kopma mukavemeti ve %uzuma (U T) değerleri ile birlikte MHO ları da verilmiştir. Şekil 4 te grafik gösterilmiştir. Stress(N/mm2) Gerilme,MPa S 800S 760S 730S o C Grade A Stroke Strain(%) Gerinim (%) Şekil 4. Grade A gemi sacı ve çift-fazlı çeliklerin çekme eğrileri

4 En düşük akma ve çekme dayanımı, Grade A esas numunede görülmüştür. Grade A gemi sacının çekme dayanımı 440 MPa, %uzama değeri ise %33 olarak tespit edilmiştir. Isıl işlemli numunelerde ise en düşük akma ve çekme dayanımı, en yüksek uzama değerlerini 730S numunesi göstermiştir (Çizelge 2, Şekil 4). Kritik tavlama sıcaklığının artması ile artan MHO na bağlı olarak akma ve çekme dayanım değerlerinde artış ve yüzde uzama değerlerinin ise düşüş görülmüştür. Kritik tavlama üst (A 3) sınırına en yakın sıcaklıkta (800S) ise çekme mukavemeti 824 MPa ya kadar çıkmıştır. MHO nın artmasına bağlı olarak martensit parçacıkları irileşirken aralarındaki bağlantılarda artmaktadır. Sonuç olarak dayanım artarken uzama düşmektedir. Dolayısıyla daha az ferrit ve daha fazla bağlantılı martensit tanesi içeren yüksek MHO nına sahip numuneler yüksek dayanımla birlikte daha erken kopma ve dolayısıyla daha düşük toplam uzama göstermişlerdir. Klas kuruluşlarının DH36 gemi sacı için dayanım değerleri çekme dayanımı için 560 MPa ve %22 uzama olarak verilmektedir. Deneylerde kullanılan Grade A gemi sacından 730 o C de yapılacak kritik tavlama ısıl işlemiyle DH36 gemi sacının değerlerinin daha da geliştirilmiş olduğu görülmüştür. Numunelerin toplam % uzama değerleri, MHO na bağlı olarak değişmektedir. MHO arttıkça dayanım değerleri artarken toplam %uzama değerleri azalmaktadır. Düşük MHO larında yüksek olanlara göre martensit taneleri daha küçük ve daha az bağlantılıdır. Ayrıca deformasyon için daha fazla ferrit hacim oranı mevcuttur [12]. Çift-fazlı çelik numunelerin orijinal malzemeye oranla oldukça yüksek akma ve çekme dayanımına sahip olmaları önceki araştırmalar ile uyum göstermektedir [10,12,16-24] Şekil 4 de görüldüğü gibi üretilen çift fazlı çelikler orijinal (Grade A) daha yüksek pekleşme göstermiştir, bununla birlikte deformasyonda devam edebilmiştir. Bu sonuç çift fazlı çeliklerin şekillendirme kabiliyetinden ileri gelmektedir. Bu şekilde üretilen parçalarda üretim sonrası %2-10 şekil değişimi yüksek pekleşmeden dolayı dayanım artışı oldukça fazladır. Buda parçanın dayanımını oldukça artırmaktadır. Literatürde çift fazlı çeliklerin şekillendirilmesi sonucunda MPa artış sağlayabileceği bildirilmiştir. Bununla birlikte HSLA çeliklerinde artış MPa seviyesinde kalır [24]. Düşük karbonlu çeliklerin tersine çift-fazlı çeliklerin sürekli akma davranışı göstermeleri, martensitik dönüşüm sırasında meydana gelen hacim artışı ve gerilmelerin sonucunda, martensite sınır ferrit içerisinde oluşan yüksek yoğunluktaki mobil dislokasyonlar ile ilişkilendirilmektedir. Yüksek yoğunluktaki mobil dislokasyonlar orijinal malzemeye göre daha erken gerilme düzeylerinde kaymaya sebep olmaktadır. Ayrıca çok yoğun mobil dislokasyonların varlığı C ve N gibi arayer atomlarının deformasyonda kesikliğe sebep olacak şekilde yeterli Cotrell atmosferi oluşturmalarını önlemektedir. Bu nedenle deformasyonda herhangi bir kesiklik olmadan sürekli akma davranışı görülmektedir [25, 26]. H.C.Chen and Chenge (1989) at al. 0,10-0,14-0,19C içeriğine sahip 3 farklı malzemeyle yapmış oldukları çalışmada artan MHO ile çekme ve akma mukavemetlerinin arttığını tespit etmişlerdir. Bu 3 malzemede aynı sıcaklıklarda en yüksek MHO oranının en yüksek karbon içeriğine sahip 0,19 C numunesinde olduğu bildirilmiştir. Bolvadin ve Tekin (1991), karbon oranları %0,23-%0,37 arasında değişen 6 farklı yapı çeliklerini değişik sıcaklıklarda 740, 750, 770 o C de sabit sürede tavlayarak çift-fazlı çelik elde etmişlerdir. MHO nın kritik bölgedeki sıcaklık artışından dolayı arttığını belirlemişlerdir. Karbon oranı 0,30 dan fazla olan çeliklerde matris martensit olduğunu rapor etmişlerdir. Ayrıca MHO nın artışı ile akma, çekme ve sertlik değerlerinin arttığını, tokluk değerinin azaldığını bildirmişlerdir. Sudhakar and Dwarakadas (2000), deneylerinde %0.14 C içeriğine sahip C1003 çeliği kullanmış olup, östenitleme işleminin ardından numunelere 730 ila 850 o C arasındaki 8 farklı sıcaklıkta 1 saat tavlamanın ardından %9 tuzlu suda su vermişlerdir. En üst sıcaklık değerinde 850 o C de en yüksek MHO (%76) elde edilmiştir. Bu en üst sıcaklık değerinde akma mukavemeti (630 MPa) ve kopma mukavemetinin (940 MPa) en yüksek değerine ulaştığını, %uzamanın ise en düşük değerde (%12) olduğu saptanmıştır. B. Demir (2004), yapmış olduğu çalışmada Ç4140 ıslah çeliğini 743 o C, 748 o C, 752 o C, 760 o C ve 770 o C kritik sıcaklıklarda tavlama+suda su vermiştir. Bu çalışmada diğer çalışmaların aksine orijinal malzemeye göre akma, çekme mukavemetlerinde bir düşüş olurken %uzamada artış meydana geldiği tespit edilmiştir. Buda karbon içeriğin yüksek oluşuna bağlanmıştır. Burada sert martensit partiküllerinin yüksek uzama değerlerine kadar dayanımlarını koruyarak kopmayı geciktirdikleri rapor edilmiştir. Şekil 5 deki şekilde deney numunelerinin kırılma şekilleri verilmiştir. Kırılan yüzeyler genelde çanak ve koni kırılma tarzı sergilemişlerdir. Çanak ve koni kırılma ile birlikte mikroboşluk oluşumları sünek kopma karakteri için tipik göstergelerdendir [19,20]. Streinbrunner et.al. [20] mikroboşlukların öncelikle martensit üzerinde çekirdeklendiğini inklüzyonlar üzerindeki çekirdeklenmenin ise ikincil bir olay olduğunu bildirmiştir. Kırılma yüzeyine doğru mikroboşluk yoğunluğu artmaktadır. Mikroboşluk yoğunluğunun kırılma yüzeyine yaklaştıkça artması bu bölgedeki gerinimin yüksek olması ile açıklanmaktadır. Bölgesel boyun veren numunelerde mikroboşluk yoğunluğu fazladır [20-22]. Grade A 730S, 760S 800S 900S Şekil 5. Çekme numunelerinin kırılma tipleri Numunelerin hiçbirinde düzgün yüzey ayrılma tipi kopma

5 modu (cleavage, klivaj) gözlenmemiştir. Speich ve Miller [3] düşük MHO ve yüksek karbon içerikli martensite sahip çift-fazlı çeliklerin, yüksek MHO ve düşük karbon içerikli martensite sahip çift-fazlı çeliklere oranla daha kolay çatladığını belirtmişlerdir. Genel olarak karşılaştırıldığında çift-fazlı çelikler HSLA çeliklerine oranla daha sünek bir kırılma karakterine sahiptirler [4,18,22]. Ferritin akma mukavemeti, martensitten çok daha düşüktür, bu nedenle martensit henüz elastik olduğu halde yumuşak ferritte plastik deformasyon başlar. Ferritteki bu plastik deformasyon komşu martensit tarafından zorlanır ve bu durum ferritteki gerilim konsantrasyonunu yükseltir. Böylece bu lokal deformasyonlar ve ferritteki gerilim birikmeleri onların farklı morfolojilerine bağlı olarak boşluk çekirdeklenmesi ve büyümesi biçiminde sünek kırılma yada klivaj türü gevrek kırılma biçiminde ferrit matrisin kırılması ile oluşur. Çift fazlı yapıların klivaj türü gevrek kırılması pek az miktarlarda plastik deformasyon ile ferritteki yüksek bölgesel gerilim birikimlerine bağlıdır [30]. Şekil 5 de görüldüğü gibi 900 o C numunesi düşük düzgün uzama ve yüksek heterojen uzama göstermiştir. Şekilde çanak koni görüntüsü bunun bir göstergesidir. Martensitin klasik olmakla birlikte şekil değiştirme yeteneğinin düşük olduğu kabul edilmektedir. Buradaki uzama %2-9 arasında olabileceği düşünülen kalıntı östenit miktarı ile açıklanabilir. Kalıntı östenitin plastik deformasyona katkısı (TRIP) olduğu düşünülmektedir. Ayrıca gerilme rahatlamasının da martensitin deformasyon yönünde gerilmesiyle de toplam deformasyon miktarı artabilir. Çekme deney sonucunda numunelerin mikroyapısal şekil değişimleri Şekil 6 ve Şekil 7 de verilmiştir. Şekil 6 da görüldüğü gibi orijinal Grade A çeliği numunelerinde boyun bölgesinde, kırık yüzeye yakın bölgelerde anayapı ferrit ve uzunlamasına oluşan ikinci faz perlit tanelerinin deformasyon yönünde yönlendiği görülmektedir. Eşeksenel perlit tanelerinde deformasyon yönünde bir yönlenme görülmemiştir. Deneyde kullanılan Grade A çeliğinde mikroyapıda deformasyon yönünde uzama ve yönlenmenin belirginleşmeside yüksek toplam uzama değerinin etkili olduğu düşünülebilir. Bunun yanında Şekil 7 de görüldüğü gibi orijinal malzemeye göre daha düşük toplam uzama değeri gösteren 800S numunesinde yine kırık yüzeye yakın bölgelerde anayapı ferrit ve ikinci faz martensitin her ikisinde de kısmen deformasyon yönünde uzama ve yönlenme görülmüştür. 4. Sonuçlar 1- Maliyet açısından diğer gemi saclarından daha ucuz ve düşük çekme mukavemetine sahip Grade A gemi sacı, ısıl işlem uygulayarak çift-fazlı çeliğe başarıyla dönüştürülmüştür. 2- Grade A gemi çeliklerinin kritik bölgedeki (α+γ) tavlamanın ardından suda soğutulan numunelerde sıcaklık arttıkça çift-fazlı çeliklerin mikro yapısındaki yüzde martensit hacim oranları artmıştır. 3- Tavlama sıcaklığı arttıkça martensitin tane boyutunun büyüdüğü ve ferriti çevrelediği görülmüştür. 4- Çift-fazlı çeliklerde martensit hacim oranı artarken akma ve çekme dayanımları artmış, %uzama değerleri ise düşmüştür. 5- Yüksek martensit içeren çift-fazlı çeliklerde dâhil olmak üzere üretilen çift-fazlı çelikler tipik sünek kırılma davranışı göstermiştir. 6- Çekme deneyi sonucunda kırılmış yüzeyler incelendiğinde çekme yönüne doğru yönlenmeler oluşmuştur. Sonuç olarak Grade A gemi sacı ısıl işlem yoluyla sertleştirilerek daha hafif ve yakıttan tasarruf sağlanarak daha iyi mekanik özelliklere sahip gemiler üretilebilir. 20µm 10µm Şekil 6. Çekme deneyi sonucunda mikroyapıdaki değişim (Grade A) 20µm 10µm Şekil 7. Çekme deneyi sonucunda mikroyapıdaki değişim (800S) Teşekkür ASSAN Çelik A.Ş. adına başta Ekrem KARAGÖZ olmak üzere tüm yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca FERSAC Ltd. Şti adına Mustafa ERTANCAN a yardımları için teşekkür ederiz. Her türlü katkılarından dolayı Sayın Bilge DEMİR e teşekkürlerimizi sunarız. Kaynaklar [1] Arıkan, M.M., Onay, B. ve Bozkurt S., Türkiye gemi inşa sanayi ve demir çelik kullanımı. III. Demir Çelik Kongre ve Sergisi, Eylül 2005, Zonguldak [2] DPT IX. Kalkınma Planı ( ) Gemi İnşa Sanayi Özel ihtisas Komisyonu Raporu, Nisan [3] Chrzanowski, I., Krzyzanowski, M., Luks, K., Shippping economics and policy. Fairplay Publications, London, 25-43, [4] Stopford, M., Maritime Economics, Routledge, New York, , 1997.

6 [5] Uyanık, T. ve Sarı, A., Gemi İnşa Sektörü. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 2007 [6] Ay, T., Özsaraç, U. ve Aslanlar, S., Gemi Saçlarına Uygulanan Kaynaklı Bağlantıların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Sakarya [7] Devlet Planlama Teşkilatı VIII-8A Ankara [8] Speich, G.R., Dual Phase Steels. Heat Treating, ASM Handbook, Fifth Printing, , [9] Arıkan, M.M., Başman G. Otomotiv Endüstrisi İçin Yeni Çelik Ürünler ve Özellikleri, 1. D.Ç. Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, , Ekim [10] Davies R.G., Influence of Martenzite Composition and Content on The Properties of Dual-Phase Steels. Met. Trans., Vol:18A, , [11] Çimenoğlu, H. ve Kayalı E.S., Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Çift-Fazlı Çelikler. İ.T.Ü Kimya-Metalurji Fak. Metalurji Mühendisliği Böl., 7-14,1985. [12] Demir B., ve Erdoğan M., Çift-Fazlı Çeliklerde Martensit Hacim Oranı ve Morfolojisinin Çekme Özellikleri Üzerine Etkisi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Ekim, Cilt:11, No:4, , [13] Magnabosco, R. and Rossetto L. C., Toughness of Two HSLA Steel Sheets. Journal of The Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2003). [14] Çimenoğlu H. ve Kayalı E.S., Ticari Çift-Fazlı Çelik Üretimi. İ.T.Ü Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü, 13-15, [15] ASM Metal Handbook, Properties and Selection: Irons, Steels and High Performance Alloys. 10th Edition, Vol.1., [16] Hayat, F., Demir, B., Acarer, M.,, Tensile Shear Stress and Microstructure of Low-Carbon Dual-Phase Mn -Ni Steels after Spot Resistance Welding. Metal Science and Heat Treatment, Vol. 49, Nos. 9-10, [17] Arıkan M.M., Başman G., Otomotiv Endüstrisi İçin Yeni Çelik Ürünler ve Özellikleri. 1. D.Ç. Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, Ereğli, Sy [18] Andrew K.W., Empirical Formulae for the Calculation of Some Transformation Temperatures. Journal of The Iron and Steel Institute, 203, , [19] Erdoğan M., The Effect of New Ferrit Content on Tensile Fracture Behaviour of Dual Phase Steels. Journal of Materials Sci., 37, , [20] Steinbrunner D.L.,Matlock D.K. and Krauss G., Void Formation during Tensile Testing of Dual-phase Steels. Met.Trans., 19 A, , [21] Chen, H.C. and Chenge, G.H., Effect of Martensite Strength on the Tensile Strength of Dual Phase Steels, Journal of Materials Science, 24, , [22] Tavares, S.S.M. and Pedroza, P.D., Mechanical Properties of A Quenched and Tempered Dual Phase Steel. Scripta Materalia, 40, 8, , [23] Demir B., Ç4140 Çeliğinden Çift-Fazlı Çelik Üretilebilirliğinin İncelenmesi. Teknoloji, Cilt 7, Sayı 1, , [24] Demir B, Ereğli D.Ç. Fabrikalarında Sürekli Tavlama Hatlarında Çift-Fazlı Çelik Üretimi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enst,. Ankara, [25] Speich G.R., Physical Metallurgy of Dual Phase Steels, Fundamentals of Dual Phase Steels, Ed By R.A. Kott and B.L. Bromfitt, AIME, pp:3-45 Newyork, [26] Mould. P.R. and Skena C.C., Structure and Properties of Cold Rolled Ferrit Phase Martensite (Dual-Phase) Steels Sheets. Formable HSLA and Dual-Steels. Ed. By. A.T. Davenport, AIME, pp: , [27] Sudhakar, K.V. and Dwarakadasa, E.S., A Study on Fatigue Crack Growth in Dual Phase Martenzitic Steel in Air Environment. Academy Of Science, Vol:23, İndian, pp , 2000 [28] Bolvadin, H. ve Tekin, E., Çift Fazlı İç Yapı Oluşturma İşleminin Yapı Çeliklerine Etkileri. 4. Malzeme Sempozyumu, sy , [29] Tayanç, M. ve Toktaş, A., Dual-Faz Edilen 3936 Kalite Erdemir Özel Jant Çeliğinin Mikroyapı-Mekanik Özellik İlişkisinin Araştırılması. 1.Demir Sempozyumu ve Sergisi Bil.Kitabı-2 sy [30] Bakkaloğlu, A. and Yaman, C., İki Fazlı Malzemelerde Kırılma Morfolojisinin İncelenmesi, 4. Uluslar Arası Kırılma Konferansı, YTÜ, İstanbul18-20, Ekim [31] Maleque, M.A., Poon, Y.M., Masjuki, H.H., The effect of intercritical heat treatment on the mechanical properties of AISI 3115 steel. Journal of Materials Processing Technology , , 2004.

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (100-113) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (100-113)

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (100-113) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (100-113) Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (100-113) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (100-113) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU

ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI TOBB EKONOMĐ VE TEKNOLOJĐ ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Kasım/November 2012, Cilt/Volume 11, Sayı/Issue 2, 159-171. ISSN: 1303-6831 Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası

Detaylı

KPTA Yöntemi ile Birleştirilen AISI 430/AISI 1040 Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

KPTA Yöntemi ile Birleştirilen AISI 430/AISI 1040 Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey KPTA Yöntemi ile Birleştirilen / Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

Detaylı

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 2010 21 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 AISI 4140 Çeliğinde Sertlik, Yorulma Dayanımı İlişkisi Mehmet SUBAŞI *, Çetin KARATAŞ Gazi Üniversitesi,

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SAÇ MALZEMENİN İŞLENEBİLME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SAÇ MALZEMENİN İŞLENEBİLME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 61-75, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 61-75, 2013 KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım DOI 10.7603/s40690-014-0018-9 Sürtünme Karıştırma Kaynağıyla Birleştirilmiş Havacılık ve Uzay Yapılarında Kullanılan AL 6013T6 Alaşımın HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2

Detaylı

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul

Detaylı

mahmutkaratas23@gmail.com ISSN : 1308-7231 hturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

mahmutkaratas23@gmail.com ISSN : 1308-7231 hturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 2A0070 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mahmut Karataş Received: July 2011 Hüseyin Turhan Accepted: October

Detaylı

AISI D2 Çeliğine Uygulanan Farklı Bekletme Sürelerindeki Derin Kriyojenik İşlemin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi

AISI D2 Çeliğine Uygulanan Farklı Bekletme Sürelerindeki Derin Kriyojenik İşlemin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi AISI D2 Çeliğine Uygulanan Farklı Bekletme Sürelerindeki Derin Kriyojenik İşlemin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi *1 Eylül DEMİR ve 2 İhsan TOKTAŞ *1,2 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI U. ÇAYDAŞ * & A. HASÇALIK * Özet Bu çalışmada, tel erozyon yönteminde işlem parametrelerinin farklı kesme alanlarına sahip

Detaylı

PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (41-48) PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ufuk ÖZDEMİR Hava Harp Okulu Dekanlığı Yeşilyurt-İstanbul

Detaylı

FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ

FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ Mustafa ÖZDEMİR *1, Hakan GÖKMEŞE 2, Hakan DİLİPAK 3 and Volkan YILMAZ

Detaylı

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özgür ÖZGÜN Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 62-76, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 61-76, 2013 AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE

Detaylı

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 379-388

Detaylı

Şadi KARAGÖZ *, Onur BİRBAŞAR ve Alper KAYA. Geliş Tarihi/Received : 16.06.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 14.07.2009

Şadi KARAGÖZ *, Onur BİRBAŞAR ve Alper KAYA. Geliş Tarihi/Received : 16.06.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 14.07.2009 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 3, 2009, Sayfa 433-439 Sıcak Şerit Haddelemede İş Merdane Malzemeleri ve Hadde Merdanesi Döküm Yöntemleri Work Roll Materials For Hot

Detaylı

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SÜPER PLASTİK ŞEKİL DEĞİŞTİRMENİN ALÜMİNYUM MALZEME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ.

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ. T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ Murat DİLMEÇ DOKTORA TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak 2012

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

TIG YÖNTEMİYLE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN AISI 4340 ÇELİĞİNİN MİKROYAPISININ İNCELENMESİ

TIG YÖNTEMİYLE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN AISI 4340 ÇELİĞİNİN MİKROYAPISININ İNCELENMESİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVIII, S.1, 2005 Eng&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol..XVIII, No:1, 2005 TIG YÖNTEMİYLE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN AISI 4340 ÇELİĞİNİN MİKROYAPISININ İNCELENMESİ

Detaylı

STUDY ON THE EFFECTS OF THE LENGTH AND ANGLE OF PLATE ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION BY COOLING SLOPE CASTING

STUDY ON THE EFFECTS OF THE LENGTH AND ANGLE OF PLATE ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION BY COOLING SLOPE CASTING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye SOĞUTMA PLAKASINDA DÖKÜM SIRASINDA PLAKA AÇI VE UZUNLUĞUNUN MİKROYAPI GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ STUDY ON

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Derya YALUK ÇELİK SİSTEMLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALARA ETKİSİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2009 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 1 : 67-76 (009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE EMDİRME SONRASI ISIL İŞLEMLERİN

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 583-593, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE LASER WELDING PARAMETERS

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ

TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır Published by Institute of Science of Bingol University Toz Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi ile Üretilen 718

Detaylı