T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Eylül 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/6765 Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Yöre Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde yer alan 142 parsel numaralı taşınmazın 6200 m 2 lik kısmının, J-451 numaralı jeotermal kaynak işletme ruhsat sahasında kurulan jeotermal elektrik santralinin ihtiyacı için yürütülen sondaj çalışmaları kapsamında Aydın Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 19/8/2014 tarihli ve 4095 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 8/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN F. IŞIK Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. B. BOZDAĞ A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE M. ÇAVUŞOĞLU N. ZEYBEKCİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 96. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2014 Sayı : BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Eylül 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti ne giden Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 18 Eylül BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 18/9/2014 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Eylül 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti ne giden Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ un vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Eylül 2014 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne giden Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 18 Eylül BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 18/9/2014 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Eylül 2014 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne giden Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA nın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

3 19 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Eylül 2014 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri ne giden Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 18 Eylül BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 18/9/2014 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Eylül 2014 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri ne giden Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA nın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Eylül 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti ne giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 18 Eylül BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 18/9/2014 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Eylül 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti ne giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2014 Sayı : YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: HAMMADDE VE ŞEKER FİYATLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 28/6/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. Şirketlerin sözleşme yapmaksızın veya ekim alanı dışından Kurumun denetimi ve izni olmaksızın, pancar temin ettiklerinin tespiti hallerinde, bu pancar C pancarı, bu pancardan üretilen şeker miktarı, A kotası üretim miktarı tamamlansın veya tamamlanmasın C şekeri olarak kayıtlara alınır. C şekeri olarak kayıtlara alınan bu miktar, A kotası fiili üretiminden düşürülür. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür. İçişleri Bakanlığından: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE l 21/6/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 12 (1) Yurtdışı Teşkilatında görevlendirilecek Emniyet Müşaviri, Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ataşe Yardımcılarının görev süreleri bir yıldır. Bu süre İçişleri Bakanının onayı ile iki kez birer yıl uzatılabilir. Ancak, bu personel görevlendirme süresi dolmadan görevlendirme usulü ile geri çekilebilir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğe geçici 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş hükmü GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yurtdışı sürekli görevde bulunanlardan görev süresi bir yılı aşanlar, yurt dışı görev sürelerinin sona ermesi beklenmeksizin yurt içi göreve çekilirler.

5 19 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 21/6/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 28/11/ Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan: TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/10/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 30 (1) Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; a) Kurum stratejileri doğrultusunda uzun dönemli eğitim önceliklerini tespit etmek ve Yıllık Eğitim Planını hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulunun kabulünden sonra uygulanması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, b) Kuruma yeni alınan veya kurulu bulunan sistem, teçhizat, donanım, yazılım ve benzerlerinin kullanıcı eğitimlerini takip etmek, söz konusu eğitimlerin yaygınlaştırılmasını ve tüm kullanıcıların eğitim almasını sağlamak, c) Kurumun faaliyet alanlarını dikkate alarak Kurum içi veya dışı eğiticileri belirlemek ve Kurum içi eğiticilerin yetiştirilmesini sağlamak, bu konuda ilgili birim ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ç) Eğitim hizmetlerinde, yüz yüze eğitimin yanında, uzaktan erişimli (internet, mobil iletişim araçları ve benzeri) diğer eğitim araç, metod ve teknolojilerinin kullanımını sağlamak, d) Kurum personelinin yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerini sağlayacak araştırmalarda bulunmak; Kurum dışı kuruluşlarca yurt içinde veya yurt dışında düzenlenecek kurs, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri eğitim amaçlı etkinliklere katılımları planlamak ve yürütmek, e) Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim taleplerini, Kurumun görev alanına giren hususlar açısından, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili birimlerle işbirliği yaparak planlamak ve gerçekleştirmek,

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2014 Sayı : f) Uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerin yanında, diğer düzenlemelere uygun olarak, yabancı ülkelerin medya ve iletişim kuruluşlarının çalışanlarına mesleki konularda verilecek eğitim programlarını planlamak ve gerçekleştirmek, g) Kurum personeline ve Kurum dışındaki araştırmacılara hizmet vermek üzere Kurum Merkez Kütüphanesini kütüphanecilik kural ve standartlarına uygun şekilde işletmek; basılı veya elektronik ortamda sunulan eserlerin, Kurum ihtiyaçları ve birimlerin talepleri doğrultusunda üyelik, satın alma ve arşiv hizmetlerini yürütmek, ğ) Personelin, Kurum içinde veya dışında düzenlenecek yabancı dil eğitimlerini yürütmek ve gözetmek, h) 2954 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda, kurum çalışanlarının her derecedeki resmi öğretim kurumlarında eğitici olarak görev almalarına ilişkin işlemleri yürütmek; ayrıca eğitim ve öğretim kurumlarının bağlı oldukları mevzuat gereğince Kurumda staj ve mesleki eğitim göreceklere ilişkin işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek ve uygulamasını sağlamak, ı) Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası medya ve iletişim kurum ve kuruluşlarına, ülkemizin ulusal ve uluslararası politikaları doğrultusunda; ayrıca milli eğitim ve kültürün geliştirilmesine katkı sağlamak için kurumsal bilgi ve tecrübe birikiminin kurs, konferans ve benzeri etkinliklerle aktarılmasına yönelik programlar düzenlemek, i) Mesleki Yeterlilik Kurumunca belirlenen ulusal meslek standart ve yeterliliklere uygun, medya, iletişim ve yayıncılık alanında eğitim programları hazırlamak ve düzenlemek, j) Başkanlığın idari yapısı içinde, Kurum içi ve dışına yönelik, yurt içi ve yurt dışı eğitim hizmetlerini yürütmek amacıyla, eğitim merkezi veya birimini oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak, k) Eğitim çalışmalarında gerekli araç, gereç ve malzemeyi sağlamak. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 20/10/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-3/11/ /6/ /10/ /9/ /5/ /12/ /5/

7 19 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından: KOSGEB ORGANLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/6/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin EK-1 sayılı KOSGEB Pozisyon Cetvelindeki Mali Hizmetler Uzmanı satırı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı satırı ve Toplam satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1/6/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-1/12/ /1/ /5/ TEBLİĞLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI Karar No. : 2014/74 İşyeri : Coşkun Çelik Dış Tic. A.Ş. Şerifali Mah. Serdivan Sok. No: 45 Dudullu Ümraniye/İSTANBUL SGK Sicil No. : Tespiti İsteyen : Coşkun Çelik Dış Tic. A.Ş. İnceleme : Coşkun Çelik Dış Tic. A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde her türlü demir-çelik ürünleri, sac, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz sac, külçe, platina, U demiri, L demiri, Flanş boru eklenti parçalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak olduğu, işverenliğin esas üretim konusunun demir-çelik ürünlerinin ticaretinin yapılması olduğu, demir-çelik üretimi yapılmadığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2014 Sayı : Karar : Coşkun Çelik Dış Tic. A.Ş. ne ait işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI Karar No. : 2014/75 İşyeri : Bersu Matbaa Plas. Tem. Dan. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi DSİ Sok. No: 2/ESKİŞEHİR SGK Sicil No. : Tespiti İsteyen : Tes-İş Sendikası İnceleme : Bersu Matbaa Plas. Tem. Dan. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu şirket tarafından, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü ve bağlı şube müdürlüklerinde hizmet alım sözleşmesi ile iş aldığı işyerlerinde yapılan işlerin genel temizlik işleri olduğu tespit edildiğinden yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar : Bersu Matbaa Plas. Tem. Dan. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. ne ait işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; yapılan işin niteliği veya iş yeri alanının çevresel özelliklerinden dolayı imalatların dış cephede yapılmasının zaruri ve çalışanların yüksekten düşme riskinin olduğu bina inşaatlarının dış cephelerinde gerçekleştirilen; duvar, sıva, ısı-sessu yalıtımı, kaplama, boya, montaj işleri, restorasyon, yıkım-söküm ve benzeri yapım işleri ile onarım ve güçlendirme işleri için kullanılan ahşap ile ön yapımlı çelik ve alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iş iskelelerinin detay çizimlerinin yapılması ile ruhsat eki statik projeler dâhilinde idareye sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yapı ruhsatına tabi bina inşaatlarındaki dış cephe iş iskelelerini kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; İmar Kanununun 22 nci maddesi, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi, 2/11/1985 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesi ile 2/11/1985 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 36 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

9 19 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Genel esaslar MADDE 3 (1) Ruhsata tabi yapılarda ve işlerde; bina inşaatlarının dış cephelerinde kullanılacak ahşap ve ön yapımlı çelik ve alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iş iskelelerinin; performans ve tasarım gerekleri hesapları ile yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan yapısal düzenlemelere ve bağlantı noktalarına dair detay çizimler, ilgili proje müellifince yapılır. Dış cephe iş iskelesine ait hesap ve detay çizimler yapı sahibi veya kanuni vekillerince yapı ruhsatiyesi almak için sunulan müracaat dilekçesi ekindeki ruhsat eki statik proje dâhilinde ilgili idareye teslim edilir. (2) Projelendirilen dış cephe iş iskelelerinde; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5/10/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile ilgili diğer yönetmelik ve standartlarda belirtilen asgari koşullar sağlanır. İş iskelelerinin tasarım ve uygulama kurallarına ilişkin bilgilendirme ve gösterim amaçlı genel açıklamalar, ek-1 ve ek-2 de verilmiştir. (3) Yüklenici tarafından TSE belgesine sahip konfigürasyonların kullanılacağının talep ve beyan edilmesi halinde, üretici firma tarafından yapılan hesap ve detay çizimler, proje müellifinin uygun görüşü alınmak koşulu ile ruhsat eki statik proje dâhilinde kabul edilebilir. Ancak bu durum yüklenicinin ve proje müellifinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. (4) Bina dış cephelerinde yapılacak iş iskelelerinin hesap, proje, uygulama, söküm ve denetim dâhil tüm aşamaları İmar Kanunu ve 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabidir. (5) Dış cephe iş iskeleleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İmar Kanunu ve Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca sorumlu teknik elemanların yönetim, gözetim ve denetimi altında, projesine ve malzeme gereklerine uygun olarak kurdurulur ve söktürülür. (6) Dış cephe iş iskele yüksekliğinin m yi aştığı hallerde inşa edilecek iskelenin tamamı çelik ve/veya alüminyum alaşım bileşenlerden oluşur. (7) Yapının bulunduğu parselin yola bakan cepheleriyle sınırlı olmak üzere; bina dış cephe iş iskelesinin yapı yaklaşma mesafesi içerisinde kurulan kısmının dış yüzeyinin tamamen çuval kumaşı, file, branda, levha veya aynı işlevi görebilecek benzeri iskele örtüsü ile kaplanması zorunludur. Geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; yapı ruhsatı verilen yapılar ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olarak ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Yürürlük MADDE 4 (1) Bu Tebliğ 1/7/2015 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2014 Sayı : 29124

11 19 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2014 Sayı : 29124

13 19 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2014 Sayı : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2013 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT VE BAKLAGİL FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/15) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/40) MADDE 1 21/9/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2013 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/15) nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuru başlangıç tarihi 1/10/2013, son başvuru tarihi ise zeytinyağı hariç diğer ürünlerde 30/9/2014 tür. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez. Kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve aspir için düzenlenen faturanın en son düzenlenme tarihi 1/4/2014; dane mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için düzenlenen faturanın başlangıç tarihi 1/5/2013, en son düzenlenme tarihi 30/4/2014 tür. Bu tarihlerden sonra düzenlenen faturalar ile yapılan başvurular kabul edilmez. MADDE 2 Bu Tebliğ 1/4/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. DÜZELTME 13/9/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de aslına uygun olarak yayımlanan, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 57 nci maddesinin (a) bendinde 131 inci maddesinin madde başlığı ve birinci fıkrasında ibaresinden sonra gelmek üzere sehven konulmayan veya yaz uygulaması ile 132 nci maddesinin birinci fıkrasında ibaresinden sonra gelmek üzere sehven konulmayan ve yaz uygulaması ibareleri Millî Eğitim Bakanlığının 16/9/2014 tarihli ve /10.03/ sayılı yazısına istinaden eklenerek düzeltilmiştir.

15 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 19 Eylül 2014 CUMA İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Sayı : Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulaziz- Vardebiley oğlu, 1995 doğumlu Suriye-Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDULVAHAP ŞIH hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 17/07/2014 tarih ve 2014/915 Esas, 2014/915 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ali-Fatma oğlu, 1996 doğumlu Suriye -Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMET ASSAF hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 17/07/2014 tarih ve 2014/914 Esas, 1014/784 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet-suphi oğlu, 1991 doğumlu Suriye -Halep nüfusuna kayıtlı olan VELİT EL NECCAR hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 17/07/2014 tarih ve 2014/891 Esas, 2014/782 Karar Sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 7853

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2014 Sayı : ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2014/ İdarenin: a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemiz mıntıkası Halkalı-Çerkezköy arasında yapılacak demiryolu hattının yenilenmesi işinde balast ihtiyacının karşılanması için m3 balast temini işi. 3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı nda T. Saat: da yapılacaktır. 4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL a T. saat da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. 7 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 8309/1-1 HALKALI LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ 17 NOLU FANTUZİ MARKA BOŞ KONTEYNER VİNCİNİN REVİZYON İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR İhale Kayıt No : 2014/ a) Adresi : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : İhale konusu malın adı ve miktarı: Halkalı Lojistik Müdürlüğündeki 17 nolu Fantuzi marka boş konteyner vincinin revizyon işi. 3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı nda T. Saat: te yapılacaktır. 4-Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL a Saat te kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 7 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 8308/1-1

17 19 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİNİN KURULMASI VE REVİZYONUNUN YAPILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR TŞFAŞ Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: Fabrikamız SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİNİN KURULMASI VE REVİZYONUNUN YAPILMASI hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları Dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhale kayıt numarası : 2014 / İdarenin a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR b) Telefon ve faks numarası : / c) Elektronik posta adresi (varsa) : 2 - İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızda yakıt türü doğalgaz / fuel-oil olan kazan bacasında kurulu bulunan Emisyon Ölçüm Sisteminin Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğine uygun şekilde kurulması ve revizyonunun yapılması işidir. b) Yapılacağı Yer : Kırşehir Şeker Fabrikası c) İşin Süresi : Yer teslim tutanağında belirtilen işe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde Geçici kabule hazır hale getirilecektir. 3 - ihalenin a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii/KIRŞEHİR b) Tarihi ve saati : Pazartesi Günü - Saat 14: İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamımn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2014 Sayı : Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş Deneyim Belgesi Bu madde boş bırakılmıştır. 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 59,00 Lira karşılığı aynı adresten satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, teklif edilen götürü bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde işin tamamına teklif verilecektir İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler İhalede, gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin veya kanuni temsilcisinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, kapalı zarfta sunulan ve posta yoluyla gönderilen teklifler son ve kesin pey olarak kabul edilecektir. 14 Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 8496/1-1

19 19 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: İhale kayıt numarası : 2014/ İdarenin a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km. AFYONKARAHİSAR c) Telefon ve faks numarası : Faks: İhale konusu malların a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir. Muhtelif Malzeme Alımı SIRA NO MALZEMENİN EVSAFI ÖLÇÜSÜ MİKTARI 1 NPU 100 x 6000 mm St 37 DIN 1026 (126 BOY) KG NPU 80 x 6000 mm St DIN 1026 (116 BOY) 1ŞT 21 NOLU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE KG DİKİŞLİ BORU Ø508 x X12,5 x 6000 mm St 37 DIN 2458 (DÜZ DİKİŞLİ) METRE 36 4 DİKİLİ BORU Ø408 x 10 x6000 mm St 37 DIN 2458 (DÜZ DİKİŞLİ) 1ŞT 8A NOLU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE METRE 36 5 SAC MALZEME 10 x 2000 x 6000 mm Rst 37-2 (26 PLAKA) KG SAC MALZEME 30 x 2000 x 6000 mm Rst 37-2 (1 PLAKA) KG SAC MALZEME 20 x 2000 x 6000 mm Rst 37-2 (2 PLAKA) KG SAC MALZEME 12 x 2000 x 6000 mm Rst 37-2 (5 PLAKA) 1ŞT 5 NOLU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE KG LAMA 12 x 70 x6000 mm Ç1030 DIN 1017 KG LAMA 10 x 25 x6000 mm Ç1030 DIN 1017 KG LAMA 6 x 50 x6000 mm Ç1030 DIN ŞT 4 NOLU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE KG KUTU PROFİL 40 x 40 x 2,6 x 6000 mm DIN 2395 (8 BOY) METRE KUTU PROFİL 40 x 30 x 2,6 x 6000 mm DIN 2395 (6 BOY) 1ŞT 114 NOLU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE METRE KÖŞEBENT 60x60x6x6000 mm St 37 DIN 1028 (185 BOY) 14. KALEM 1ŞT 22 NOLU ŞARTNAMEYE GÖRE KG KARE ÇELİK ÇUBUK 30 x 30 x 6000 mm Ç 1020 DIN ŞT 13A NOLU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE KG KALİBRELİ YUVARLAK ÇELİK ÇUBUK Ø22x6000 h11 Ç 1020 DIN 668 KG KALİBRELİ YUVARLAK ÇELİK ÇUBUK Ø55x6000 h11 Ç 1020 DIN 668 KG KALİBRELİ YUVARLAK ÇELİK ÇUBUK Ø72x6000 h11 Ç 1020 DIN 668 1ŞT 49 NOLU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE KG

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2014 Sayı : SIRA NO MALZEMENİN EVSAFI ÖLÇÜSÜ MİKTARI 19 KALİBRELİ YUVARLAK ÇELİK ÇUBUK Ø42x6000 h11 Ç 1040 DIN 671 KG KALİBRELİ YUVARLAK ÇELİK ÇUBUK Ø30x6000 h11 Ç 1040 DIN 671 KG KALİBRELİ YUVARLAK ÇELİK ÇUBUK Ø20x6000 h11 Ç 1040 DIN 671 1ŞT 39 NOLU TEKNİK ŞARTNAMEYE KG GÖRE 22 BAKLAVALI SAC 5/6 x 1500 x 3000 mm St 37 (16 PLAKA) KG CrNi SAC 304 KALİTE 6x2000x6000 mm (4 PLAKA) KG CrNi SAC 304 KALİTE 5x2000x6000 mm (6 PLAKA) 1ŞT 6 NOLU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE KG DİKİŞLİ BORU Ø42,4 x 2,6 x6000 mm St DIN 2458 METRE DİKİŞLİ BORU Ø76,1 x 3,6 x6000 mm St DIN ŞT 8 NOLU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE METRE SICAK HADDELENMİŞ MİL Ø105 x 6000 mm Ç 1040 DIN ŞT 16A NOLU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE KG Siyah Boru Ø76,1x4,5x6000 TSEN st 37 ADET Siyah Boru Ø88,9x5,4x6000 TSEN st 37 ADET Siyah Boru Ø114,3x5,4x6000 TSEN st 37 ADET Siyah Boru Ø139,7x5,4x6000 TSEN st 37 ADET Siyah Boru Ø219,1x5,6x6000 TSEN st 37 ADET Siyah Boru Ø406,4x7,0x6000 TSEN st 37 ADET 5 34 Siyah Boru Ø610x8,0x6000 TSEN st 37 ADET 5 35 Paslanmaz Boru Ø 33,7 x 2,9 x6000 DIN L ADET Paslanmaz Boru Ø 60,3 x 2,9 x6000 DIN L ADET Paslanmaz Boru Ø 76,1 x 2,9 x6000 DIN L ADET Paslanmaz Boru Ø 168,3 x 3,6 x6000 DIN L ADET 5 39 Paslanmaz Boru Ø 219,1 x 3,6 x6000 DIN L ADET 5 40 Paslanmaz Boru Ø 273,0 x 4,0 x6000 DIN L ADET 5 41 Yuvarlak Çelik Malzeme: Ç 1030; Ø 22 h11 METRE Yuvarlak Çelik Malzeme: Ç 1030; Ø 28 h11 METRE Transmisyon Çelik Malzeme Ç 1020 Ø 8 h11 METRE Transmisyon Çelik Malzeme Ç 1020 Ø 12 h11 METRE Transmisyon Çelik Malzeme Ç 1020 Ø 14 h11 METRE Transmisyon Çelik Malzeme Ç 1020 Ø 16 h11 METRE Transmisyon Çelik Malzeme Ç 1020 Ø 22 h11 METRE Transmisyon Çelik Malzeme Ç 1020 Ø 24 h11 METRE Transmisyon Çelik Malzeme Ç 1020 Ø 26 h11 METRE 24 b) Teslim yeri : Afyon Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı ve İmalat Birimi Malzeme Ambarı c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

21 19 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : İhalenin a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : Perşembe günü saat 14: İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 7 - Teklifler, Perşembe günü saat 14:00 e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 8- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 8486/1-1 TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR Sincan Belediye Başkanlığından: 1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1.1. İdarenin: a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara c) Telefon ve Faks numarası : d) İlgili personel : Hamdi DİLEK Abdulkadir SAĞLAM 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 2. İHALENİN KONUSU: 2.1. Adı: Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Atatürk Mahallesi 4591 ada 1 parsel üzerindeki Çok Katlı Otopark ve Kültür Merkezi Binasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile tarihinden itibaren 5 (Beş) yıllığına kiraya verilmesi işidir Binanın Evsafı: Bina Sincan merkezinde olup; Otopark: 320 araçlık, otopark içi ve bina dışında dijital dolu- boş göstergeli, cctv kontrollü, araç yıkama birimi olan, havalandırma sistemli, giriş çıkış bariyerli, bilet verme makinesi, abone kartı ve ücretli bilet lazer okuyuculu, süre hesaplayıp ücretlendirme yapan program ve ücretlendirici modülü olan, aydınlatmaları fotoselli, enerji panoları ayrılmış, dört grup asansör ile inip çıkılabilen, üç katı bodrumda diğerleri katlarda olmak üzeri yedi katlı betonarme yapıda inşa edilmiştir.

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2014 Sayı : Cafe Lokanta - Pastane ve Mutfak: 4. ve 5. katların birleştirildiği üç cephesi manzaralı, mutfak, wc, asansör, ses ve cctv sistemi ile hizmet sunabilecek yerdir. Çok Amaçlı Salon: 4. ve 5. katların birleştirildiği 512 kişi koltuk kapasiteli; Dijital Konferans sistemi, Dvd kaydetme, Elektronik Tepegözlü, divx / mp3 / dvd okuyucusu olan, rgb, audıo+video bağlantı olan, müzik sistemine bütünleşmiş olup ışık sistemli, ses, müzik efekti yapabilen sistemleri olan, iki dil ve yüz dinleyici kapasiteli anında tercüme sistemi (kulaklıklar dâhil) kurulu olan sahnesi yapılı kısımdır. Düğün Salonu: Kolonsuz, asansörlü, yemek servisi yapmak için mutfaktan servis asansörü olan, ses ve ışık gösterisi yapılabilen xga splitter, dvd kaydedici,3000 ansı-lümen projeksiyon cihazı dvd/vcd/cd/mp3 okuyucu olan, terası olan çift cepheden Sincan manzaralı, havalandırma sistemi kurulmuş ve enerji panosu ayrı halde olan enerji kesintilerinde devreye giren jeneratör destekli 603 kişi kapasiteli bölümdür. Genel Özellikler: Bina tamamında; Yangın, ses, görüntüleme sistemi kurulmuş, ikisi yangın, birisi giriş - çıkış olmak üzeri üç merdiven, dört asansör bulunmaktadır. Binanın enerji girişleri dörde bölünmüş olup; jeneratörün devreye girmesi durumunda da ayrıca harcamanın belirlenmesi için elektrik saati konulmuştur. Bina Çevresi: Otopark girişi Vatan caddesi, çıkışı İnal caddesindendir. Otoparka girip çıkmadan boş yer olup olmadığını gösteren sistem Vatan caddesinden görülecek şekilde konulmuştur. 3 - İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: İhalenin toplam muhammen bedeli ,00 TL olup; bu ihaleye ait geçici teminat miktarı TL dir. 4 - İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu Sincan/ANKARA adresinde tarihinde saat de yapılacaktır. Teklifler en geç tarih ve saat e kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir İstekli Gerçek Kişi İse: a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir), b) Noter tasdikli imza beyannamesi, c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti, e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.), 5.2. İstekli Tüzel Kişilik İse: a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge, b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri, c) Türkiye de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak), ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.), d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 6. Konu ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL dir. 7. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. 8.İhale şartnamesinin posta yolu ile satışı yapılmayacaktır. 9. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir. 8462/1-1

23 19 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 DÜZELTME İLANI Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden: tarih ve sayılı 6251/1-1 no lu Resmi Gazete de yayınlanan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı Hizmet Alım İşi İlanı aşağıdaki gibi yeniden düzeltilmiştir. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU İLE TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin edilmesi işine ilişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı Hizmet Alım İşi 6428 Sayılı Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 1. İdarenin a) Adı ve Adresi : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İş Birliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat :6 Kızılay Ankara b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : 2. İhale konusu danışmanlık hizmet işinin a) Niteliği, türü ve tutarı : İhale kapsamında yer alan bütün binaların mimari, betonarme, elektrik, mekanik, altyapı ile çevre düzenlemesi ve kampüste medikal mühendislik projelerinin kontrolü ve organizasyonunu yapmak, idare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmelerde mühendis sıfatıyla yapması düşünülen tüm yapı denetimine ilişkin görevlerin (zemin, çevre, statik, elektrik, elektronik, mekanik (sıhhi tesisat ve ısıtma, soğutma, havalandırma), yangın, asansör, otomasyon, medikal mühendislik) yerine getirilmesini sağlamak, hazırlanan as-built çizimlerini incelemek ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte, komple bir takımını tamamlama belgesinin yayınlanmasından sonra 28 (yirmisekiz) gün içinde idareye sunmak, Yüklenici tarafından hazırlanan, inşaatların kapsamına giren her türlü donanım ve tesisatın işletim ve bakım talimatlarını incelemek ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte tamamlama belgesinin yayınlanmasından sonra 28 (yirmisekiz) gün içinde idareye teslim etmek gibi hizmetlerin alınması amaçlanmaktadır. b) Yapılacağı yer : Ankara dır.

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2014 Sayı : c) İşin başlama ve bitirme tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 1080 (Binseksen) takvim günüdür. İşletmeye geçişi müteakip nihai (kesin) kabule kadar geçecek olan 720 (yediyüzyirmi) günlük süre hariçtir. 3. İhalenin a) Usulü : 6428 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı bendine ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü. b) Yapılacağı yer : Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay Ankara c) Tarihi ve saati : 27/10/ :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen bilgi formları Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler. İsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, ,00 TL den az olamaz.

25 19 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir Bilanço veya eşdeğer belgeler. İsteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin sağlam bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur. İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının ,00 TL den daha düşük olmaması gerekmektedir. İstekliler, son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış malî tabloları sunması gerekmektedir. Söz konusu mali tablolar bilanço esasına tabi teşebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek kazanç defterinden oluşmalıdır Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyimini gösteren belgeler. İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari ,00 TL veya ilan tarihindeki T.C Merkez Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin; Danışmanlık hizmetini en az % 80 i oranında gerçekleştirmek veya en az % 80 oranında denetlemek veya yönetmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri asgari şart olarak istenmektedir. Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez Personel Durumu Koşulu Kilit personel İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri belirtilen kilit personelin çalıştırılması istenmektedir. POZİSYON Asgari Tecrübe (Yıl) Adet 1 - Proje Yöneticisi (200 yataklı bir hastanenin konsept proje aşamasından, uygulama projesi aşamasına kadar olan süreçte görev almış veya inşaat 10 1 aşamasında işin fiilen % 50 sinde çalışmış mühendislik veya mimarlık dallarında eğitim almış) 2 - Tıbbi Donanım Planlayıcısı (Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin tıbbi planlamasını 5 1 gerçekleştirmiş) 3 - Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı (Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin operasyon planlaması 5 1 veya yönetiminde görev almış) 4 - Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısı (Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar mühendisliğinde eğitim almış, 200 yataklı bir hastanenin Bilgi Teknolojileri alt yapısını planlamış, uygulamış veya denetlemiş) 5 1

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29238 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Şubat 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 27 Ocak 2014 69471265-305-666

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ocak 2015 69471265-305-593

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Kasım 2012 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Mayıs 2013 PAZARTESİ Sayı : 28646 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KADİR HAS

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Nisan 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29337 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/7460 20

Detaylı