DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğü madde 39 un verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki yönetmeliği yapar. BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Kısa İsim Tefsir Kuruluş Amaç 1. Bu Yönetmelik Doğu Akdeniz İlkokulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği olarak isimlendirilir. 2. Bu yönetmelikte geçen: Bakanlık, Milli Eğitimle ilgili Bakanlığı, DAÜ Mevzuatı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) temel mevzuatını, Ders Yılı, Derslerin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan süreyi, Dönem, Ders yılının dinlenme tatili arasındaki eğitim-öğretim süresini, Eğitmen, DAİ - okul öncesi eğitim-öğretim etkinliklerine yardımcı olmak üzere görev yapan ve çocuk gelişimi ve/veya eğitimi alanında en az lise diplomasına sahip olan veya bununla ilgili alanda eğitim gördüğünü belgeleyen tam veya yarı zamanlı eğitmenleri, Genel Koordinatör, Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu nun icra organını, İdare Memuru, Yönetsel hizmetlerle ilgili kişiyi, Kurucu, Doğu Akdeniz Üniversitesi ni, Muhasebe, DAÜ muhasebesini, Okul Müdürü, Doğu Akdeniz İlkokulu (DAİ) Müdürünü, Okul, Doğu Akdeniz İlkokulu nu, Öğretim Yılı, Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi, Öğretmen, DAİ de görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretmenleri, Özel Okullar Tüzüğü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğünü, Rektörlük, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünü, Usta Öğretici, Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında en az lise öğrenimi gördüğünü belgelendiren deneyimli eğitmenleri, Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu, Üniversite öncesi eğitim kurumlarının karar organını, Vakıf Yöneticiler Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Yöneticiler Kurulunu, Yönetici Asistanı, Okul sekreterini, Yönetim Kurulu, müdür, müdür yardımcıları ve zümre başkanlarından oluşan kurulu anlatır. 3. Doğu Akdeniz İlkokulu DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ kuruculuğundaki bir birim olarak üniversite kampüsünde faaliyet gösterir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte Doğu Akdeniz İlkokulu bir döner sermaye birimi olmaktan çıkar ve bir yıl içinde Doğu Akdeniz İlkokulu nda görevli akademik ve diğer personel ile işçiler yeni statülerine intibak ettirilir. 4. Bu yönetmeliğin amacı, okulda eğitim-öğretimi, yönetimi, öğrenci kayıt ve kabulü, öğrenci nakilleri ve öğrenci başarısının tespiti ile ilgili esasları düzenlemektir.

2 Kapsam İlkeler 2 5. Bu yönetmelik okulda, yönetim, eğitim-öğretim, kurum personelinin atanma, görevden alınma, görev, yetki ve sorumlulukları ile öğrenci başarısının tespiti ve öğrencilere ait iş ve işlemleri kapsar. BÖLÜM II İLKELER 6. Öğrenci kayıt-kabulü, nakli, devam-devamsızlığı, öğrenci başarısının ve ücretlerinin tespiti ve tahsili ve çalışma takvimi konularında aşağıdaki hususlar gözününde bulundurulur: (1) Öğrenci kayıt kabulünde bu yönetmeliğin kayıt-kabul bölümündeki hükümler ve Milli Eğitimle ilgili Bakanlığın kayıt-kabul yönetmeliği ve Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönergeler uygulanır. (2) Öğrenci nakli ve devam - devamsızlığında Milli Eğitimle ilgili Bakanlığın düzenlemeleri ve bu yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. (3) Öğrenci ücretlerinin tesbit ve tahsilinde DAÜ Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu kararları uygulanır. (4) DAÜ ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı çalışma takvimi esas alınarak Okul Müdürlüğünce hazırlanan çalışma takvimi uygulanır. Okulun Amacı BÖLÜM III OKULUN AMACI, BÖLÜMLERİ VE ÖĞRETİM ŞEKLİ 7. Okul, Kıbrıs Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki ilkeleri esas almıştır: (1) Öğrencilerin bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ahlâki bakımdan dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip olarak yetiştirilmelerini sağlamak, (2) Öğrencileri hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip ve insan haklarına saygılı kişiler olarak yetiştirmek, (3) Öğrencilerin topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamak, (4) Okulun bir eğitim öğretim kurumu olmasının yanı sıra çevrenin de bir kültür merkezi olması gerektiğinden hareketle, aileler ve diğer okullar başta olmak üzere çevreyle iyi ilişkiler kurmak, (5) Öğrencilerin yetenek ve niteliklerini çağdaş yöntemlerle geliştirebilmeleri amacıyla program ve projeler geliştirmek, uygulamak ve eğitimin kalitesini yükseltmek, (6) Öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve yaşlarına uygun beceriler kazanarak üst öğretim kurumlarına hazırlanmalarını sağlamak, (7) Öğrencilerin, okuma, anlama, yazılı ve sözlü iletişimde düşüncelerini düzgün ve tutarlı bir şekilde anlatabilmelerini, toplum içinde rahat konuşup düşüncelerini açıklayabilmelerini sağlayabilmek amacıyla Türkçe yi ve İngilizce yi çok iyi kullanmalarını sağlamak, (8) Öğrencilerin müzik, sahne sanatları, resim ve plastik sanatlar gibi güzel sanatlardaki yeteneklerini geliştirmelerini teşvik etmek, (9) Öğrencilerin fiziksel, bilinçsel ve duygusal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılımlarını sağlamak, (10) Öğrencilerin değişik kültürlerin yer aldığı dünyamızdaki güncel olay ve sorunların bilgi ve bilincinde olmalarını sağlayarak, barış ve adalet ilkelerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak,

3 3 (11) Öğrencilerin, sosyal ve kültürel hizmetleri de kapsayan eğitici çalışmalara katılmalarını sağlamak, (12) Öğrencilerde ilgi ve istek uyandırarak onları bilimsel araştırmaya yöneltmek, teorik ve uygulamalı bilimlerde neden-sonuç ilişkilerini anlamalarına olanak sağlamak, (13) Öğrencileri, güncel konularda yakın çevre, yurt ve dünya sorunları üzerinde düşünmeye yönlendirmek, onların olaylara eleştirel bakış açısıyla çözüm üretme becerilerini geliştirmek, (14) Öğrencilerde, yaşadığımız çevrede toprak, su, hava ve gürültü kirliliğini önlemenin duyarlılığı içinde, çevre bilincini uyandırmak ve onları bu sorunlar üzerinde düşünmeye ve çözüm üretmeye yönlendirmek, (15) Öğrencilerin öncelikle yurt içinde toplumsal barış ve huzuru sağlamanın önemini kavramalarına yardım etmek ve onları barış, dostluk ve kardeşliğin asgari koşullarını düşünmeye yönlendirmek, (16) Öğrencileri ülkemizin ekonomik kalkınmasının ve gelişmesinin önemi üzerinde düşünmeye yönlendirmek, (17) Yabancı ülkelerdeki eşdeğer öğretim kurumları ile öğrenci ve öğretmen değişimi konularında anlaşma yapmak, (18) Gelişen eğitim ve öğretim yöntemlerinden yararlanarak bilgisayarı çok iyi kullanabilmeyi sağlamak. DAİ Bünyesindeki Okullar Öğretim Şekli 8. Doğu Akdeniz İlkokulu nun: a) Çocuk yuvası, b) Anasınıfı, c) İlkokulu vardır. 9. Okulda öğretim aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir ve Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu ve Bakanlık onayı ile eğitim öğretim şekli değişebilir. (1) Yuvada, tam gün karma eğitim, öğretim ve bakım yapılır. 2 5 yaş grubu çocuklara İngilizce öğretim etkinlikleri programı ve yuva birim sorumlusunun Bakanlık esaslarına uygun hazırladığı planlar uygulanır. ÜÖEYK kararıyla tam gün eğitim uygulamasına istisnai kurallar getirilebilir. (2) Anasınıfı nda, tam gün karma eğitim-öğretim yapılır. Çocuklara Bakanlık eğitim programının yanında okulun geliştirdiği programlar ve İngilizce öğretim etkinlikleri programı uygulanır. ÜÖEYK kararıyla tam gün eğitim uygulamasına istisnai kurallar getirilebilir. (3) İlkokulda, tam gün karma eğitim, öğretim yapılır. Bakanlık eğitim programının yanında, ve 3. sınıflarda İngilizce öğretim etkinlikleri programı, 4. ve 5. sınıflarda İngilizce öğretimi ve İngilizce fen, matematik derslerine yardımcı olmak amacıyla İngilizce fen ve matematik terminolojisine giriş dersleri uygulanır. ÜÖEYK kararıyla tam gün eğitim uygulamasına istisnai kurallar getirilebilir.

4 Yönetim 4 BÖLÜM IV KURUM PERSONELİNİ ATAMA, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 10. Okulda yönetimle ilgili olarak: a) Okul Müdürü, b) Okul Müdür yardımcısı ve/veya yardımcıları görevlendirilir. Eğitim Öğretim Yönetsel Hizmetler Görevlendirme ve Atamalar 11. (1) Okulda eğitim-öğretim hizmetleri için: a) Eğitmen b) Usta öğretici, c) Okul öncesi öğretmeni, d) Kıdemli okul öncesi öğretmeni e) İlkokul Sınıf öğretmeni, f) Kıdemli ilkokul sınıf öğretmeni g) İlkokul branş öğretmeni (fen, matematik, sosyal bilgiler), h) Kıdemli İlkokul branş öğretmeni (fen, matematik, sosyal bilgiler), i) Psikolog/psikolojik danışman/rehber öğretmen, j) Kıdemli Psikolog/psikolojik danışman/rehber öğretmen, k) Beden eğitimi öğretmeni, l) Kıdemli beden eğitimi öğretmeni, m) Resim öğretmeni, n) Kıdemli resim öğretmeni, o) Müzik öğretmeni, p) Kıdemli müzik öğretmeni, q) Bilgisayar öğretmeni, r) Kıdemli bilgisayar öğretmeni 12. (1) Okulda, yönetsel ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için ÜOEYK kararıyla ve DAÜ mevzuatına uygun olarak: a) İdare Memuru; b) Ölçme-değerlendirme uzmanı, c) Yönetici asistanı, d) Hemşire, e) Odacı/şoför f) Güvenlik elemanı g) Bilgi işlem/bilgisayar görevlisi, h) Laboratuvar teknisyeni, i) İşci ve benzeri ünvanlarda personel görevlendirilebilir ve/veya hizmet satın alınabilir. 13. Okuldaki eğitim hizmetleri personelinin görevlendirme ve atamaları aşağıdaki şekilde yapılır: (1) Okulda münhal bulunan kadroların doldurulmasında adayların Öğretmenler yasası 9. maddesindeki aranan genel ve 16. maddedeki özel nitelikleri taşıması, yapılan ilanlara başvurması ve yapılacak değerlendirmelerde, mülakatlarda ve/veya sınavlarda başarılı olması koşuldur. Mülâkat ve Sınav Komisyonu Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu tarafından DAÜ mevzuatına uygun olarak oluşturulur. Atama ve görevden alma yetkisi Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kuruluna aittir. Yapılan atama ve görevden alma işlemleri Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. (2) Atamalar, hizmetin yürütülmesini sağlamak için bir dönemden az olmamak üzere belli süreler için yapılır. (3) Görevlendirme ve atamalarda Öğretmenler Yasası ve Özel Okullar Tüzüğü hükümleri esas alınır ancak özel şartlar da eklenebilir. Bir yılı aşmayan görevlendirmelerin uygulanması için ÜÖEYK kararı yeterlidir.

5 Görev, Yetki ve Sorumluluklar ÜÖEYK Genel Sekreter in Görev, Yetki ve Sorumlulukları Okul Müdürü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Okuldaki yönetici, öğretmen, usta öğretici ile diğer görevliler, görev yetki ve sorumlulukları bakımından Milli Eğitimle ilgili Bakanlığın mevzuatına ve DAÜ Üniversite Öncesi Öğretmenler Yönergesi ile diğer mevzuat hükümlerine tâbidir. 15. Üniversite öncesi eğitim kurumlarının karar organı olan Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu nun kuruluş, görev ve çalışma esasları Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi ile düzenlenir. 16. Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu nun icra organı olan Genel Sekreter in görev, yetki ve sorumlulukları Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi ile düzenlenir. 17. Okul müdürü; okul yönetiminin, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve rehberlik hizmetlerinin plânlanmasından ve yürütülmesinden, Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu na, resmi makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur. Müdür bu sorumluluğunu yerine getirmek için benzeri resmi okul mevzuatında belirtilen görevlerle birlikte: (1) Okulda toplanan tüm kurullara ve çeşitli amaçlarla yapılan toplantılara başkanlık eder, (2) Diğer yönetim kadrolarından kendisine intikal eden raporları inceler ve gereğinin yapılmasını sağlar, (3) Her öğretim yılı başından en az iki ay önce yeni öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar, eğitim-öğretim faaliyetlerinin plânlanmasını sağlar, faaliyetlerin yapılması ile ilgili görev taksimi yapar, yürürlüğe konulması gereken çalışmalar için gerekli izinleri alır, (4) Eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetleri için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeye meydan vermeden usulüne göre yapılmasını sağlar, (5) Okulda görevli öğretmen ve tüm personelin yetişmeleri, bilim, teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli tedbirleri alır, meslek içi eğitim programları düzenler, (6) Eğitim-öğretim için gerekli olan araç-gereçlerin kontrolünü yaptırır ve kullanılmaya hazır hale gelmesini sağlar. Eksikleri tespit eder ve tamamlanması için gerekli önlemleri alır, (7) Öğretmen, uzman öğreticiler ve diğer personelin çalışmalarını planlı olarak yapmalarını sağlar, (8) Okul müdürü tüm personelin I. Sicil Amiri olarak sicil raporlarını usulüne uygun olarak doldurma görevlerini de yerine getirir. Müdür Yardımcıları nın Görevleri İngilizce Zümre Başkanlığı nın Kuruluşu Zümre Başkanı nın Yetki ve Sorumlulukları 18. Müdür yardımcıları her 200 öğrenciye 1 müdür yardımcısı düşecek şekilde Okul Müdürü nün önerisi üzerine Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu tarafından atanır. Müdür yardımcısı, okul müdürünün vereceği eğitim-öğretimle ilgili görevlerin yanı sıra Öğretmenler Yasası nın 22 ve 24. maddelerinde belirtilen görevleri de yerine getirirler. 19. Zümre Başkanlığı ancak aynı branşta en az 3 öğretmen bulunması halinde ihdas edilir. 20. Zümre Başkanı, başkanı bulunduğu dersle ilgili eğitim-öğretim faaliyetlerinin plânlı bir şekilde yapılmasından sorumludur. (1) Zümre Başkanı olarak tayin edilecek kişilerin aşağıdaki özellikleri taşımaları tercih nedenidir: i. Başkanı olacağı branştaki veya branşlardaki öğretmenler arasında kıdemli olmak,

6 6 ii. Branşıyla ilgili bilimsel eser, kitap, makale ve benzeri çalışmalar yapmış olmak, iii. Alanıyla ve eğitim-öğretimle ilgili konularda hizmetiçi kurslarına katılmış olmak, iv. Öğretmenlik görevinde son üç yıl üst üste başarılı raporlar almış olmak, v. Temsil niteliğine sahip, girişimci, araştırmacı özelliklere sahip olmak, vi. Arkadaşlarıyla iyi geçinen, organizasyon yapma kabiliyetine sahip olmak. (2) Görevinde başarısızlığı tespit edilen zümre başkanları Okul Müdürünce değiştirilir. (3) Zümre başkanının ders yükü, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, haftalık 15 ile 20 saat arasındadır. Diğer zamanlarda aşağıda belirtilen işleri yapar: Ölçme- Değerlendirme Uzmanı i. Gerektiği hallerde kendi branşındaki öğretmenlerin derslerine girer. ii. Okul müdürüne, öğretmenlerin eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirir, iii. Zümre Öğretmenler Kurulu na başkanlık eder, iv. Ders öğretmenleri ve yönetim arasında koordinasyonu sağlar, v. Dersle ilgili programların, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasında işbirliğini geliştirir, vi. Ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve sonuçların değerlendirilmesini izler, vii. Öğretim programlarının uygulanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi yönünde oluşturduğu görüşleri okul müdürüne bildirir, viii. Sınavların mevzuatına uygun olarak yapılmasını sağlar, ix. Sınavlarda ölçme-değerlendirme, teknik, metot ve benzeri yönlerden birliğin sağlanması için tedbir alır. Öğretmenler arasında eğitim-öğretim, ölçme-değerlendirme çalışmalarında birliğin sağlanması için faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla sınavlarda sorulacak soruların geçerli, güvenilir ve amaca uygun, ölçme yapmaya yeterli olup olmadığı hususunda öğretmenler ve ölçme-değerlendirme servisi ile birlikte gerekli tedbirleri alır, x. DAK zümre başkanı ve diğer öğretmenlerle yakın işbirliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur, xi. Kendi branşındaki öğretmenlerin performans değerlendirme formlarını Mayıs ayında doldurup Okul Müdürüne iletir, xii. Okul Müdürü nce verilecek diğer görevleri yapar. 21. a) Ölçme ve Değerlendirme uzmanı, DAİ de öğrenme ve öğretme süreçlerini izlemek üzere yapılacak ölçme-değerlendirme, izleme ve erişi sınavlarının hazırlanması, uygulanması, okutulması ve değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri düzenler. b) Ölçme ve değerlendirme uzmanı öğrenci seçme ve yerleştirmeyle ilgili olarak, tam öğrenmeyi gerçekleştirmek, öğrenme düzeylerini belirlemek, ders yılı başında öğretim eksikliklerini belirlemek ve gidermek amacıyla çalışma alanına ilişkin görevlerini, Ölçme-Değerlendirme, Sınav Hazırlama Uygulama Servisi Yönergesi esaslarına göre yapar ve bunu yaparken de DAÜ akademik ve teknik alt yapısından yararlanır.

7 Bilgi İşlem /Bilgisayar Görevlisi Psikolog Bilgi işlem/bilgisayar görevlisi, bilgi İşlem faaliyetlerinin yönetilmesi, bakım-onarım ve arızaların giderilmesi ile kullanıcıların yetiştirilmesinden sorumludur. Çalışma alanına yönelik görevlerini Bilgi İşlem Yönergesi ne göre, ve DAÜ-Bilgi İşlem Merkezi yle eşgüdüm halinde yapar. 23. Psikolog DAİ de psikolojik danışmanlık ve rehberlik görevlerini koordine eder. Bu çerçevede: a) Okulla ilgili, b) Eğitsel rehberlikle ilgili, c) Mesleki rehberlikle ilgili, d) Psikososyal gelişime yönelik, e) Öğretmenlere yönelik, f) Velilere yönelik, g) Öğrenciye yönelik çalışmalar planlar ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Yönergesi ne uygun olarak yürütür. Öğretmen, Öğreticiler eğitmenler Usta ve 24. Öğretmenler, usta öğreticiler ve eğitmenler tam veya yarı zamanlı olarak Öğretmenler Yasasında ve Öğretmenler Yönergesinde belirtilen görevler ile zümre başkanı ve okul müdürünün vereceği görevleri yapar. Tam zamanlı öğretmenlerin maaş karşılığı haftalık ders yükü 25 ile 30 saat arasındadır. Öğretmenlerin, usta öğreticilerin ve eğitmenlerin ücret veya maaşları Müdür ün önerisi ile DAÜ mevzuatına ve EK I de sunulan çizelgedeki esaslara uygun olarak Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu tarafından takdir edilir. Öğretmen ve usta öğreticiler tam veya yarı zamanlı olarak Öğretmenler Yasasında ve Öğretmenler Yönergesi nde belirtilen görevler ile zümre başkanı ve okul müdürünün vereceği görevleri yaparlar. Tam zamanlı öğretmenlerin maaş karşılığı haftalık ders yükü 20 ile 24 saat arasındadır. Öğretmen ve usta öğreticilerin ücret veya maaşları müdürün önerisi ile DAÜ mevzuatına uygun olarak ve Bu yönetmeliğe ekli Üniversite Öncesi Eğitim Kurumlari Eğitim Hizmetleri Personeli Kadro Ve Barem Basamaklari ve Üniversite Öncesi Eğitim Kurumları Eğitim Hizmetleri Personeli Maaş Baremleri dikkate alınarak Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu tarafından takdir edilir. İdare memuru Diğer Personel Kurullar Yönetim Kurulu 25. İdare memuru okulun yönetsel hizmetlerini yürütür. İdare memuru Doğu Akdeniz Üniversitesi mevzuatında belirtilen ve müdürün ve Genel Sekreter in mevkiine uygun olarak vereceği diğer işleri yapar. 26. Bu yönetmelikte, DAÜ mevzuatında ve benzeri resmi mevzuatta görevleri belirtilmeyenler, Okul Müdürü nün, genel sekreterin ve İdare memurunun vereceği görevleri yaparlar. BÖLÜM V KURULLAR 27. Okulda: a) Yönetim kurulu, b) Öğretmenler Kurulu, c) Şube Öğretmenler Kurulu, d) Okul Rehberlik Hizmetleri Kurulu, e) Öğrenci Kurulu ve gereksinim duyulacak diğer kurullar oluşturulur. 28. Yönetim Kurulu okul müdürü, müdür yardımcıları ve zümre başkanlarından meydana gelir. Okul müdürü Yönetim Kurulu na başkanlık eder. Kurul toplantılarına toplantı konusuna göre, eğitim-öğretimle görevli diğer görevliler ve/veya ilgililer de katılır ve görüş bildirirler. Kurulun görevleri yönetim ve eğitim-öğretim faaliyetleri olmak üzere iki yönlüdür. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanarak bu yönetmelikte kendisine verilen işlerle birlikte:

8 8 a) Akademik takvimi yapar, b) Okulun vakit çizelgesini belirler, c) Eğitim-öğretim faaliyetlerini plânlar, d) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar, e) Birimlerce ve öğretmenlerce hazırlanan raporları incelemek, gerek görüldüğü takdirde bu raporların birleştirilmesi için alt komisyonlar kurar, f) Karara bağladığı esasları ilgililere duyurur, ve g) Kurumun yönetim işlerini planlama görevlerini yapar. Öğretmenler Kurulu Şube Öğretmenler Kurulu İngilizce Zümre Öğretmenleri Kurulu Okul Rehberlik Hizmetleri Kurulu Öğrenci Konseyi 29. Öğretmenler Kurulu Bakanlığın yasa ve düzenlemelerine göre kurulur, çalışır ve kendisine verilen görevleri yapar. 30. Şube öğretmenler kurulu aynı şubede dersi bulunan öğretmenlerden teşekkül eder. Müdür ün kendisine vereceği işleri yapar. 31. Zümre Öğretmenler Kurulu, aynı dersin branş öğretmenlerinden teşekkül eder. Öğretimiyle görevli oldukları dersin planlarının yapılmasında birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve sınavlarda birliğin sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Kurul öğretim yılı içerisinde ayda en az 2 defa toplanır. 32. Okul Rehberlik Hizmetleri Yönergesindeki esaslara göre kurulur ve çalışır. 33. Öğrenci Konseyi Yönergesi esaslarına göre kurulur ve çalışır. Kayıt - Kabul Nakiller BÖLÜM VI KAYIT KABUL VE NAKİLLER 34. Okulda öğrenci kayıt-kabul işleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür: (1) Çocuk yuvasına, aday kaydı sırasına ve Çocuk Yuvası İşleyiş Yönergesi esaslarına göre kontenjan doluncaya kadar öğrenci alınır. (2) Anasınıfı na, çocuk yuvası öğrencileri doğrudan ve dışarıdan gelenler kontenjan nispetinde kayıt yaptırır. (3) İlkokul 1. sınıfa, anasınıfı öğrencileri doğrudan ve dışarıdan gelenler kontenjan nispetinde kayıt yaptırır. (4) Yapılan seviye tespit sınavlarında başarılı olan dengi okul öğrencileri DAİ ara sınıflarına, kontenjan nispetinde alınır. (5) Okulda her şubeye DAÜ de göreve başlayacak öğretim elemanları için 2 adet kontenjan ayrılır. (6) Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları Haziran ayının ikinci yarısı ve Temmuz ayının ilk iki iş günü sonuna kadar yenilenir. (7) Kayıt kabul ve kayıt yenileme işlemleri Bakanlığın Ortaokul ile Ortaöğretim Kurumları Kayıt-kabul Tüzüğü ve Doğu Akdeniz İlkokulu Öğrenci Kayıt-Kabul ve Kayıt Yenileme Yönergesi ne uygun olarak yürütülür. 35. Okula öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler, Doğu Akdeniz İlkokulu Öğrenci Kayıt-Kabul ve Kayıt Yenileme Yönergesi ne Üniversite Öncesi Eğitim kurumları öğrenci kayıt-kabul ve kayıt yenileme yönergesi ne ve Bakanlık mevzuatına uygun olarak yapılır.

9 Sınıf Mevcutları Öğrenci Ücretleri Öğrenci Bursları Ve Ödüller 36. Okuldaki sınıf mevcutları: a) Anasınıfı için 20 b) İlkokul için 24 öğrenciden fazla olamaz Öğrenci ücretlerinin tespit ve tahsili Ücret Tespit ve Tahsil Yönergesi ve/veya Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yapılır. 38. DAİ öğrencileri, her yıl DAÜ tarafından ve/veya ÜÖEYK nun belirleyip VYK tarafından onaylanan esaslar temelinde özel ya da tüzel kuruluşlar tarafından sağlanan miktarda burs ve/veya ödülden, Burslar ve ödüller Yönergesi ne ve Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu kararlarına göre yararlandırılırlar. Ders Dağıtım Çizelgesi ve Öğretim Programı Ders Kitapları ve Yardımcı Ders Kitapları Ders Saati Süreleri Öğrenci Başarısının Tesbiti Ödev ve Projeler Eğitici Çalışmalar BÖLÜM VII EĞİTİM ÖĞRETİM 38. Okulda ders çizelgesi ve öğretim programı, Bakanlığa bağlı resmi ve benzeri okullarda uygulanmakta olan ders saatlerinden az olmayacak şekilde ve yine Bakanlığa bağlı resmi ve benzeri okullardaki öğretim programı esas alınarak okul müdürünce hazırlanıır. Adı geçen ders çizelgesi ve öğretim programı, Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu ve Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra uygulanır. Bu çerçevede Özel Okullar Tüzüğü nün 33. ve 34. maddeleri dikkate alınır. 39. Okulda okutulacak ders kitapları ve yardımcı kitaplar onaylanan ders programlarına uygun olarak öğretmenler tarafından seçilir. Seçilen ders kitapları resmi ve benzeri okullarda okutulan ders kitaplarnın benzeri olmalıdır. Resmi ve benzeri okullarda okutulan ders kitaplarından farklı kitaplar seçilecek olması halinde, bu kitapların değerlendirilmek üzere Bakanlığın ilgili birimine gönderilmesi gerekir. 40. Her ders saati okul öncesi eğitim sınıflarında ve DAİ de 40 dakikadır. Blok ders yapılamaz. 41. Öğrenci başarısının tespitinde Bakanlığın genelge ve kararları ile Ölçme- Değerlendirme Sınav Hazırlama ve Uygulama Servisi Yönergesi esaslarına uyulur. 42. Ödev ve projeler, ilgili Bakanlığın yönetmelik hükümleri ve Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde verilir, teslim alınır ve değerlendirilir. 43. Eğitici faaliyetlerin düzenlenmesinde Bakanlığın ilgili yönetmelik hükümleri ve Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim kurulu kararları uygulanır. Diploma BÖLÜM VIII MEZUNİYET 44. Okulu bitiren her öğrenciye diploma verilir. Okula borcu olan öğrencilere diploma verilmez. Diploma Notu ve Derecesi 45. Diploma notu ve derecesinin tespiti Bakanlığın genelge ve kararlarına göre yapılır. Diploma Tarihi 46. Diploma tarihi, Bakanlığın İlköğretim Dairesi Müdürlüğü Genelgesi esaslarına göre belirlenir.

10 Devam Devamsızlık 10 BÖLÜM IX DEVAM DEVAMSIZLIK 47. Devam ve devamsızlıkla ilgili tüm işlemlerde Bakanlığın genelge ve kararları uygulanır. Yemekhane Kütüphane Drama Salonu Sağlık Hizmetleri BÖLÜM X DİĞER HİZMETLER 48. DAİ bünyesinde öğrenciye hizmet veren öğrenci yemekhanesi vardır. Yemekhanede görevlendirilenlerin sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılır. 49. Okulun bünyesindeki kütüphane Bakanlığın Okul Kütüphaneleri Tüzüğü ne göre çalışır. 50. DAİ bünyesinde drama ve benzeri etkinliklerde kullanılan çok amaçlı spor salonu kurucunun talimatları ile çalışır. 51. Okulda acil durumlarda müracaat etmek üzere: a) Sağlık odası, b) İlkyardım dolabı, c) Kurumca hazırlanan ilkyardım talimatı, d) İlkyardım için gerekli araç-gereç, e) Hastanın en kısa zamanda DAÜ sağlık merkezine götürülmesi için araç hazır bulundurulabilir ve hemşire görevlendirilebilir. Okul Aile Birliği Çalışmaları BÖLÜM XI OKUL AİLE BİRLİĞİ VE SOSYAL HİZMETLERİ 52. Okul Aile Birliği çalışmalarında Bakanlığın Okul Aile Birliği Tüzüğü esas alınır. Ancak her yıl ekim sonuna kadar okul aile birliği genel kurulu yapılır. Okul aile birliği başkanı Rektörün önerisi üzerine VYK tarafından Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu nda üye olarak görevlendirilir. Okul-Çevre İşbirliği 53. Okul-çevre işbirliği, okulun, aynı zamanda çevrenin kültür merkezi olması esasından hareket ederek sağlanır. Okul, çevresindeki kültür ve sanat faaliyetlerini takip eder ve onlardan yararlanır. Okulda yapılacak olan okul dışına ait kültür-sanat faaliyetleri dolayısıyla okulun tesislerinden faydalanma Okul Müdürü nün talebi üzerine ÜÖEYK tarafından karara bağlanır. Binaların Kullanılması, Korunması ve Güvenlik Önlemleri Kılık - Kıyafet BÖLÜM XII ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 54. Okul binaları, eğitim-öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılmaz. Bina ve tesisleri yangından koruma talimatı çerçevesinde, gelişen ve değişen teknolojilere uygun olarak gerekli güvenlik önlemleri alınır. Okulda, gece ve gündüz emniyeti sağlamak için yeteri kadar güvenlik görevlisi görevlendirilir. Nöbetçi öğretmenler, öğrencilerin güvenliğini sağlayacak önlemleri almak ve kontrol etmekle yükümlüdürler. 55. Okulun, yönetici odaları, derslik, yemekhane, ve spor salonu gibi her türlü bina tesis ve kampüsünde, yönetici, öğretmen, usta öğreticiler diğer personel ve öğrenciler hakkında Bakanlığın kılık kıyafete ilişkin genelge ve kararları uygulanır.

11 Tutulacak Defter ve Dosyalar Okulun Gelir Kaynakları Öğretmenlerin Eğitimi Okulda tutulması zorunlu olan defter, dosya ve çizelgeler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tutulur. 57. Okulun gelir kaynakları şunlardır: a) Öğrenci ücretleri, b) Vakfedilen her türlü taşınır ve taşınmazlar, c) Okul aile birliği veya ilgili yasal mevzuata uygun olarak kabul edilebilir diğer yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardan hibeler, d) DAÜ bütçesinden katkı payı, e) Devlet veya Bakanlık katkıları. 58. Okul, öğretmenlerin yetiştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca öğretmenler Bakanlıkça açılacak hizmetiçi eğitim kurslarına katılırlar. Öğretmenlerin yurt dışındaki konferans, seminer ve benzeri toplantılara katılma kural ve esasları Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu nun hazırlayacağı yönerge ile düzenlenir. Mevzuat Hükümleri Yürütme Yönerge Yapma Yetkisi Yürürlük BÖLÜM XIII SON HÜKÜMLER 59. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda benzeri resmi kurumların yönetmelikleri uygulanır. 60. Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlık ve DAÜ Rektörlüğünün gözetimi ve denetimi altında Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu yürütür. 61. Üniversite Öncesi Eğitim Yönetim Kurulu bu yönetmeliğin uygulanması amaçlarına yönelik olarak yönergeler yapabilir. İlgili yönergeler VYK onayı alındıktan sonra yürürlüğe girer. 62. Bu yönetmelik Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Bakanlığa sunulur ve Bakanlığın onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

12 12 Çizelge 1 m.24 ÜNİVERSİTE ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM HİZMETLERİ PERSONELİ KADRO VE BAREM BASAMAKLARI Kadro İsmi Barem Basamağı Kadro Sayısı Eğitmen A1-A3 5 Usta Öğretici A2-A4 5 Okul Öncesi Öğretmeni A3-A6 2 Kıdemli Okul Öncesi Öğretmeni A5-A7 2 İlkokul Sınıf Öğretmeni A3-A6 4 Kıdemli İlkokul Sınıf Öğretmeni A5-A7 3 İlkokul Branş Öğretmeni (fen, matematik, sosyal bilgiler) A3-A6 3 Kıdemli İlkokul Branş Öğretmeni (fen, matematik, sosyal A5-A7 2 bilgiler) Beden Eğitimi Öğretmeni A3-A6 3 Kıdemli Beden Eğitimi Öğretmeni A5-A7 1 Resim/Sanat Tarihi Öğretmeni A3-A6 2 Kıdemli Resim/Sanat Tarihi Öğretmeni A5-A7 2 Müzik Öğretmeni A3-A6 1 Kıdemli Müzik Öğretmeni A5-A7 1 Bilgisayar Öğretmeni A3-A6 2 Kıdemli Bilgisayar Öğretmeni A5-A7 1 İngilizce Öğretmeni A3-A6 10 Kıdemli İngilizce Öğretmeni A5-A7 4 Türkçe /Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni A3-A6 3 Kıdemli Türkçe /Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni A5-A7 2 Psikolog/Psikolojik Danışman/ A3-A6 4 Rehber Öğretmen Kıdemli Psikolog/Psikolojik Danışman/ A5-A7 1 Rehber Öğretmen Matematik Öğretmeni (Ortaokul-Lise) A3-A6 2 Fizik Öğretmeni (Lise) A3-A6 1 Kimya Öğretmeni (Lise) A3-A6 1 Biyoloji Öğretmeni (Lise) A3-A6 1 Kıdemli Biyoloji, Kimya, Fizik Öğretmeni (Lise) A5-A7 6 Kıdemli Matematik öğretmeni (ortaokul/lise) A5-A7 2 Felsefe/Toplumbilim Öğretmeni A3-A6 1 Kıdemli Felsefe/Toplumbilim Öğretmeni 1 Tarih Öğretmeni A3-A6 1 Kıdemli Tarih Öğretmeni A5-A7 1 Fransızca/Almanca Öğretmeni A3-A5 2 Kıdemli Fransızca/Almanca Öğretmeni A5-A7 1 Coğrafya Öğretmeni A3-A5 1 Kıdemli Coğrafya Öğretmeni A5-A7 1

13 Çizelge 2 m.24 Üniversite Öncesi Eğitim Kurumları Eğitim Hizmetleri Personeli Katsayısız Brüt Maaş Baremleri BAREM A A A A A A A Üniversite Öncesi Eğitim Kurumları Eğitim Hizmetleri Personeli 1.55 Katsayılı Brüt Maaş Baremleri BAREM A A A A A

14 2 A A BAREM Üniversite Öncesi Eğitim Kurumları Eğitim Hizmetleri Personeli OZET TABLO BAREMLER (TURK LIRASI) A X _ A X _ A X _ A X _ A X _ X _ A X _ X _ A X _ X _

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kurulan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜ 8. YARIYIL UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) YÖNERGESİ (22.01.2015 Tarih, 442 Sayılı Ve 24 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu nun 07.07.2009 gün ve 80 sayılı kararında

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, müzik alanında özel yetenek ve kabiliyetleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme

Detaylı

OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI

OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI DESTEK EĞİTİM ODASI içindekiler Destek Eğitim Odası Nedir? Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur? Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır? Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir? Destek Eğitim

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı Yüksek Öğretim Müfettişi Hizmet Sınıfı Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı 12 Maaş Barem 15-16 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA Amaç VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesinde, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı ön

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Amaç ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

YABANCI DİLLER YÖNERGESİ

YABANCI DİLLER YÖNERGESİ SAYFA 1 / 5 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı dil derslerinin yürütülmesini sağlayacak

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç * MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 17.11.2003/25292 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2003/2555 Ek ve Değişiklikler: 1) 25.5.2004/25472 rg (TEMMUZ 2004/2562 TD) 2) 5.4.2005/25777

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29419 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ (Senatonun 02.11.25.03/3 ve Mütevelli Heyetin 02.11.27.08/2 sayılı kararı) UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde l- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER DAYANAK... 1 MADDE 1:... 1 AMAÇ ve KAPSAM... 1 MADDE 2:... 1 TANIMLAR... 1 MADDE 3:... 1 DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAPISI...

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ Tanım 1. Bu ilkeler "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnternet Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin (İTAM)

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANS/ÖN LİSANS ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANS/ÖN LİSANS ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANS/ÖN LİSANS ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ * Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

YÖNETMELİK. c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi, 6 Şubat 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29259 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK GALATASARAY ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI GALATASARAY LİSESİ, GALATASARAY ORTAOKULU VE GALATASARAY İLKOKULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 16 Eylül, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; öğrencilerin

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ: Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri içerisinde kazandıkları

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

MADDE 2- Aynı Yönergenin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönergenin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDEKİ YÖNETİCİLER DIŞINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BELGE VE DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi nde öğrenim gören özürlü öğrencilerin

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi nde öğrenim gören özel gereksinimli

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı