ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1"

Transkript

1 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Alkanlar, parafinler olarakta adlandırılırlar. lefinler ise alkenlerdir. 5. ( ) 2 C( ) 2 bileşiğinin UPAC adı: 1 C dimetil 2 hekzen dir. 2. Siklo alkenlerin genel formülü C n 2n 2 dir. 6. Br Br bileşiğinin UPAC adı: 1.3 dibrom siklobüten dir C3 C bileşiğinin UPAC adı trimetil siklobütan dır. 7.. bileşik bir siklo alken.. bileşik bir siklo alkadien. ve V. bileşikler ise aromatik hidrokarbonlardır.. bileşik kenzen, V. bileşik ise naftalin olarak adlandırılır C C ,4 bileşiğinin UPAC adı 2.2 dimetil bütan dır. 8. Br C C C C C Br bileşiğin UPAC adı: dibrom 2 kloro hekzan dır. 1

2 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST bileşiği metil fenol (veya hidroksi toluen) olarak adlandırılabilir bileşik: C 3 (n bütan). bileşik: C 2 ( n bütan) olup aynı maddedir. 10. bileşiğinin açık formülü yazılırsa: C C C C C C C C C C kapalı formülünün C 10 8 olduğu görülür. 11. X: Dört karbonlu, düz dizncirli bir alken ise C n 2n genel formülünden n = 4 alındığında C 4 8, Y: Beş karbonlu bir siklo alken olduğundan C n 2n 2 genel formülünde n = 5 alındığında C 5 8, Z: Yedi karbonlu bir aromatik hidrokarbon olduğundan C n 2n 6 genel formülünde n = 7 alındığında C 7 8 olarak bulunur. 14. C C = C bileşiğinin UPAC adı: 2 etil 5.5 dimetil 1,3 heptadien dir. 12. A seçeneğindeki bileşik: C C hidroksi 3 metil bütan dır bileşiğinin UPAC adı: 4.5 dimetil siklo hekzan olmalıdır. 2

3 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C N fonksiyonlu grubunun adı nitril dir. 6. N 2 bileşiği bir primer (1 ) amin olup (R N 2 ) siklohekzil amin olarak adlandırılır. 2. C organik kökünün yani alkilin adı sekonder bütil olup, sec bütil şeklinde yazılır. i bütil kökü ise: C dir. 7. C 6 5 kapalı formülü ile gösterilen bileşik olup, olup, fenol dür. 3. Metil amin, N 2 olup, amit ( C = ) grubunu içermez. N 2 8. Fenil amin, N 2 dir. 4. C C bileşiğinin adı: cis bütendioik asittir C C C C 2 C C 5. γ b a C C C C C bileşiğinin UPAC adı 2.3 diklorbütanoik asit veya kullanılan adı a. b diklorobütirik asit tir. bileşiği bir hidroksi asit olup (yapısında hem, hem de C içeren asit), 3 hidroksi 3 karboksi pentadioik asittir. Yapısında bozik grup içermediğinden amfoter değildir. ve. yargılar doğrudur. 3

4 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C C C C C bileşiğinin UPAC adı 2.3 dikloropentanoik asittir. 14. C = C C bileşiği, 1 alkol ( ), 2 alkol ( C ), karbonil ( C = ) ve karboksil ( C) gruplarını içerir. 11. Ar C genel formülü ile gösterilen bileşik aromatik karboksilik asittir pentanol bir primer (1 ) alkol olup, karbonil grubu ( C = ) içermez. 15. Testosteron,. C (2 alkol) (1 pentanol). C = (karbonil) gruplarını içerir.. Yapısında çift bağ içerdiğinden doymamış özellik gösterir metil bütanoik asit, C C bir tane fonksiyonel grup ( C, karboksil) içerir. 4

5 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Alkanlarda izomerlik dört karbonludan başlar. Üç karbonlu propan ın izomeri yoktur. 5. trans 2 büten trans 2 büten 2. A, B, C ve D seçeneklerindeki bileşikler dört karbonlu alken olup, birbirinin izomeridirler. Ancak E seçeneğindeki bileşik dört karbonlu sikloalken olup, diğerlerinin izomeri değildir. Bu iki bileşik çifti aynı madde olup, birbirinin izomeri değildir. 3. Br C C Br Br C C Br 1.2 dibrom etan 1.1 dibrom etan 6. i propil metil keton C C beş karbonlu keton olup,. Beş karbonlu aldehit olan pentanal ile C Bu iki bileşik birbirinin izomeridir.. Beş karbonlu keton olan metil n propil keton ile C izomerdir.. 3 metil bütanon 4. 2 pentanon (metil propil keton), beş karbonlu bir keton olup, dietil keton un (3 pentanon) izomeridir. C C i propil metil keton ile aynı maddedir. İzomer değildir. 5

6 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST trans 3 hekzen: C C bileşiğidir büten: olup, cis trans izomerliği gösterir. 9. C C 3 4 C C 2 1 bileşiği: A) İki tane asimetrik karbon atomu içerir. (2 ve 3 nolu karbon atomları) B) Karboksil ( C) grubu içerdiğinden asit özelliği gösterir. C) idroksil ( ) grubu içerdiğinden alkol özelliği gösterir. D) Asimetrik karbon atomu içerdiğinden optik izomerlik gösterir. E) Bazik grup içermediğinden amfoter özellik göstermez. ; cis 2 büten trans 2 büten. 1.2 diklor eten; C C olup, cis trans izomerliği gösterir. C ; C C cis 1.2 diklor eten. 1 klor propen: C 3 olup, cis trans izomerliği gösterir. ; Cl trans 1.2 diklor eten C cis 1 klor propen trans 1 klor propen C 10. Etilen (eten), propan, metanoik asit ve asetilen in (etin) izomeri yoktur. Alkoller eterler ile izomer olup, etanol un (C 2 5 ) izomeri, dimetil eter dir. ( ) 11.. ve. çiftler, birbirinin enol keto tautomeridir.. = C ; C = etenil (vinil) alkol (enol) etanal (keto bileşiği). C = C = propenil alkol propanon (enol) (keto bileşiği) 6

7 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Yapısında asimetrik karbon atomu içermeyen a amino asetik asit (2 amino etanoik asit): C 2 C N 2 optik izomerlik göstermez. 13. Alken ler ile aynı karbon sayılı sikloalkanlar birbirinin izomeridirler. 1 hekzen ve 2 hekzen, altı karbonlu alken olup, altı karbonlu siklo alkan olan, siklohekzan ve 1.2 dimetil siklo bütan ile izomerdir. 2 metil 2 büten ise beş karbonlu alken dir Dimetil keton (propanon), üç karbonlu keton olup, üç karbonlu aldehit alan propanal ile izomerdir.. Vinil alkol (etenil alkol) iki karbonlu bir enol olup, iki karbonlu keto bileşiği olan etanal ile izomerdir. = C ; C = (C 2 4 ) (C 2 4 ). Metil propil keton, beş karbonlu keton olup, bir diğer beş karbonlu keton olan dietil keton ile izomerdir. C = ; C 2 5 C = C 3 7 C 2 5 (C 5 10 ) (C 5 10 ) 17. Trans 2 büten, 1 büten, metil siklopropan ve 2 metil propen, cis 2 büten in izomeridir. 14. Eten, propen, 1 büten, 1 hekzen UÇALKEN ler olup, cis trans izomerliği göstermezler. Siklo büten ise dört karbonlu bir siklo alken (C 4 6 ) olup, dört karbonlu alken olan cis 2 büten (C 4 8 ) ile izomer değildir. 2 penten ise İÇALKEN olup, eis trans izomerliği gösterir. C 2 5 ; C 2 5 trans 2 penten cis 2 penten 18. Bileşiğin mol kütlesi: 0.2 molü 11,2 g ise 1 molü MA = 56 dır. ( ) n = 56 ise 14n = 56 n = C seçeneğindeki iki bileşik de 1.3 diklorpropan olup, aynı maddedir. olup, bileşik C 4 8 formülü ile gösterilen dört karbonlu açık zincirli bir alkendir. Cis trans izomerliği gösteren dört karbonlu alken bileşiğidir. (2 büten) 7

8 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST

9 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Würtz sentezi ile iki karbonlu etan (C 2 6 ) eldesinde alınması gereken alkil halogenür, bir karbonlu ( C, metil klorür) olmalıdır. 2 C + 2Na C NaC Metil klorür etan 3. Würtz sentezinde alkil halojenür olarak 2 klor propan ( C ) ve mono klor metan C ( C) alındığında;. Na C + C + 2NaC etan. Na C C+C C C C + 2NaC C 3 C dimetil bütan. Na C C+C C + 2NaC 2 metil propan elde edilebilir dimetil pentan ın C C Würtz sentezi ile eldesinde alınması gereken alkil halojenurlerin alkil çiftleri ve C C (i bütil) (i propil) 4. Propen e 2 katılırsa: C = + C olabilir. oluşan ürün 2 propanol dür. 9

10 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Alken lerin bazik ortamda yükseltgenmesiyle oluşan ürünler DİL lerdir. 1 büten in bazik ortamda KMn 4 ile yükseltgenmesiyle oluşan ürün 1.2 bütandiol dür. KMn 4, 7. C C Na + +C 2 5 Br C C C 2 5 +NaBr tepkimesi sonucu oluşan ürün 2 pentin dir. = C C 1 büten 1.2 bütandiol gso 4 / C C + 2 C asetilen etanal gso 4 / + 6. Metan (C 4 ) x mol ise, eten (C 2 4 ), (0.1 x) mol dür. C C C C + 2 C propin propanon 1 mol 2 mol x mol 2 x mol C C mol 3 mol (0.1 x) mol 03. 3x mol 2x + (0.3 3x) = 0.26 x = 0.04 mol Karışımda: 0.04 mol C mol C 2 4 ( = 1,68 g) 9. N 3 lı Cu 2 C 2 (Fehling) çözeltisi ile UÇALKİN ler tepkimeye girerek kırmızı çökelek oluştururlar. (1 bütin) vardır. luşan C 2 gazı: C 4 C 2 1 mol 1 mol 0.04 mol 004. mol C 2 4 2C 2 1 mol 2 mol 0.06 mol 012. mol C 2 = = 0,16 mol dür. 10. i bütil klorür ün kuru eterli ortamda Mg ile tepkimesi sonucu oluşan Grignard bileşiği: C kuru eter 3 C C + Mg C MgC i bütil magnezyum klorür (Grignard bileşiği) dir. 10

11 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST i bütil magnezyum bromür bileşiğinin uygun koşullarda Br ile tepkimesinden: 14. = C + Br C MgBr + Br C +MgBr 2 i bütan i bütan (2 metil propan) elde edilir. C Br 3 brom 1 bütanol 12. Alkenlere bazik ortamda seyreltik KMn 4 eklenmesiyle yani alkenlerin bazik ortamda yükseltgenmesiyle DİL oluşur. 2 büten in bazik ortamda seyreltik KMn 4 ile tepkimesi sonucu oluşan ürün 2.3 bütandiol dür. KMn 4 / 15. C C 3 3 C 3 2 S 4 C C 2 + C C dimetil 2 büten (ANA ÜRÜN) C C 2 büten 2.3 bütandiol 16. Alkenler, bazik ortamda KMn 4 ile tepkimeye girerek diolleri oluştururlarken, KMn 4 çözeltisinin mor menekşe rengini giderirler molü Nk da 8,96 lt (0.4 mol) C C C etin + su etanal. C C propin + su propanon. C CC bütin + su bütanon 1 molü 4 molc2 oluşturur. Bileşik dört karbonludur molü 16 g Br 2 1 molü 320 g Br 2 katar. (2 mol Br 2 ) Bileşik ya alkin veya alkadien dir. Dört karbonlu alkadien, 1.3 bütadien dir. 11

12 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST B seçeneğindeki propen e su katılması sonucu oluşan ürün 2 propanol dür. C = + C 21. Düz zincirli C 3 4 bileşiği (X) bir alkin veya alkadien, C 3 6 bileşiği (Y) ise alken dir. (Propen) Propen e su katılması ile oluşan ürün 2 propanol dur klor propan ( C) Würtz sentezi ile C + C er mol X ve Y 0.2 mol C 2 1 er mol X ve Y 2 mol C 2 verir. X ve Y bileşikleri 2 şer karbonludur. 0.2 mol Z 0.8 mol C 2 1 mol Z 4 mol C 2 verir. Z bileşiği, 4 karbonludur.. X ve Z Br 2 lu suyun rengini giderdiğinden doymamış, Y ise gidermediğinden doymuştur.. Z, Tollens ile beyaz çökelek verdiğinden uç alkin olup 1 bütin dir. X, alken olup eten, Y ise alkan olup etan dır. n hekzan oluşturur. Na n hekzan + 2 NaC. 2 klor propan ( C ) würtz sentezi ile : C Na C C + C C C C + 2NaC C dimetil bütan oluşturur gram etilen (eten, C 2 4 ) 0.1 mol, 5.2 g asetilen (etin, C 2 2 ) 0.2 mol dür. 20. X bileşiği:. N 3 lı AgN 3 (Tollens) çözeltisi ile beyaz çökelek oluşturduğundan uç alkindir.. Bir molü, 2 mol 2 ile tamamen doyurulduğundan alkindir. 1 mol alken, 1 mol, 1 mol alkin ise 2 mol 2 ile doygun hale gelir. eten etin mol 1 mol 1 mol 2 mol 0.1 mol 01. mol 0.2 mol 04. mol 2 (g) = = 0.5 mol (NK da 11.2 lt) 12

13 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST X, alkin, Y alken, Z ise alkandır. Y, Tollens ile tepkime vermez. 27. rganik bileşik. Yapısında bir tane ( ) bağı içeriyorsa bir alkendir. 25. C 2 5 C C + Br C 2 5 C = Br Br C 2 5 C = + Br C 2 5 C Br Br 2.2 dibrom bütan. cis trans izomeri gösteriyorsa: a a b C C yapısında olmalıdır. (uç alken değildir.) molü 0.6 mol 2 1 molü 4 mol2 verir. Bileşik 8 tane atomu içerir. C n 2n 2n = 8 n = 4 Bileşik C 4 8 olup, 2 büten dir. b siklohekzatrien benzen olup, kararlı yapıdadır. Normal koşullarda katılma tepkimesi vermez. 26. Würtz sentezinde metil klorür ( C) alınırsa: 2 C + 2Na C NaC etan, etan Grignard sentezinde metil klorür ( C) alınırsa: C + Mg MgC MgC + C C 4 + MgC 2 metan metan elde edilir. 29. Açık zincirli X, Y, Z hidrokarbonlarının 0,1 er molleri, NK da 8.96 lt (0,4 mol) C 2 (g) veriyorsa, bileşikler dört karbonludurlar.. X ve Z bir tane pi ( ) bağı içerdiklerinden alken, Y ise iki tane pi ( ) bağı içerdiğinden alkin veya alkadien dir.. X, cis trans özelliği göstermezken (1 büten) Z, göstermektedir. (2 büten). Y, Fehling ile kırmızı çökelek verdiğinden uç alkin olup, 1 bütin dir. 13

14 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST KMn 4 / + C=+ C C k.asit keton propanon propanoik asit 14

15 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST bileşik primer (1 ) alkol. bileşik sekonder (2 ) alkol. bileşik sekonder (2 ) alkol dür. 1 alkol yükseltgenirse aldehit 2 alkol yükseltgenirse keton oluşur. 5. X + su Y + Z Y, ester izomeri olan karboksilik asit (R C) olup, mol kütlesi 60 olduğundan: C n 2n+ 1 C = 60 14n = 60 n = 1 2. Propanoik asit, bir karboksilli asit olup, indirgendiğinde propanal veya 1 propanol oluşur. Yükseltgenme ürünü propanon değildir. Y bileşiği C olup, asetik asittir. Z bileşiği 2 S 4 li ortamda dehidratasyon ile propen (alken) oluşturduğundan, bir alkol olup üç karbonludur. Üç karbonlu Z nin yükseltgenme ürünü aldehit olsaydı. Tollens ile tepkime verirdi. Vermediğine göre bir keton olup. Z bileşiği üç karbonlu bir sekonder alkoldür. (2 alkol) Z : C X ise bir ester olup: C = C 3 C tür. 3. R C bir aldehit olup indirgendiğinde primer alkol verir. Bu primer alkol, metil etil eterin fonksiyonlu grup izomeri olduğundan 3 karbonlu olup, propanal dir. Propanal in yükseltgenme ürünü propanoik asit olup 3 karbonlu metil asetat esteri ile izomerdir. 6. Na ve Zn ile ayrı ayrı tepkimeye girdiğinde 1 mol 2 veren bileşik: C C tır. C CNa + 2Na C CNa 4. A daki ürün 1 alkol, B, C, D ve E deki ürünler ise 2 alkol dür. C C + Zn Zn C C 15

16 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST X in indirgenmesiyle oluşan ürün C ise X iki karbonlu bir karboksilik asit olup C, Y nin yükseltgenmesiyle oluşan ürün C ise Y iki karbonlu bir primer alkol olup C 2 5 tır. X, Zn ile 2 verirken, Y, Zn ile 2 vermez trimetil 3 pentanol: C C Grignard Keton olup bir tersiyer alkol dür (3 ) 3 alkol, Gridnard bileşiğinin asidik ortamda keton ile tepkimesinden elde edilir. halde, yukarıda belirtildiği üzere, Grignard bileşiği C 3 C MgX C 3 olmalıdır. Na 8. C 2 5 1/2 2 (NK da 11.2 et) Na C C 1 2 (NK da 22,4 et) 10. C = C k.asitten C Na 3/2 2 (g) (NK da 33.6 et) C 2 5 Alkol den esteri için C ile tepkimeye sokulmalıdır. C C 2 5 Yani, asetik asit ile 2 bütanol tepkimeye girmelidir. 16

17 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C + C + 2 C + K CK + 2 C + Na CNa + 1/2 2 2 C + Mg ( C) 2 Mg C + PC 3 3 CC + 3 P metil 1 bütanol : C bir primer alkol dür. İki derece yükseltgenmesiyle oluşan bileşik bir karboksilik asit olup: C C 12.. () () C C (X) (Y) dır.. C + Z CC (C 2 5 ) propanol bir 1 alkol, 2 propanol ise bir 2 alkoldür. 13. C ( ) n Ca +2 = 142 C Dikarboksilli asit = 142 Ca + 2 Dikarboksilli asit = propanol ün iki molünden, 1 mol su çekilmesiyle oluşan ürün: + C 3 7 C di propil eter dir. Dikarboksilli asit = 104 C ( ) n = 104 C n + 45 = 104 n = 1 C (Propandiok asit) C 16. X, K 2 Cr 2 7 ile tepkimeye girerek yükseltgenirken, Y, yükseltgenmemektedir. X, bir aldehit, Y ise bir keton olup, tepkime bir organik redoks tepkimesidir. 17

18 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST N 2 sayısı arttıkça, asitlik gücü artar. 20. Aldehitler ve aldehit özelliği gösteren formik asit ( C = ) fehling ile tepkimeye girerek Cu 2 (K) oluşturur N 3 2 S 4 N Nitrobenzen (Patlayıcı). + 3N 3 2 S 4 2 N N N k.asitten C = C trinitrofenol (Patlayıcı) 2 N N 2 + 3N S R 1 : alkol den C N trinitrotoluen (Patlayıcı) R 2 C : C er üç tepkime de nitrolama tepkimesidir. N N S Benzen Nitrolama 22. ALKL + ASİT Ester + Su X + X = N 2 () indirgenme N 2 Amino benzen X = 60 R = 60 R C = 60 C n 2n = 60 14n = 60 14n = 60 n = 1 n = 3 C C

19 24.. C3 C RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Fehling ile tepkime veren Y bileşiği aldehit olabilir. Yükseltgendiğinde aldehit oluşturan X bileşiği ise bir 1 alkol dür. 1 alkol ile aynı karbon sayılı aldehit birbirinin izomeri olamaz metil 2 pentanol: C 3 C 3 C bir tersiyer alkol (3 ) olup, yükseltgenmez. () C propanon (keton). C3 C propanoik asit (karboksilik asit) () 2-propanol (2 alkol) 1-propanol (1 alkol) 27.. C 2 5 (alkol). (fenol). CC3 metil format (ester) () + metil alkol (alkol) metil alkol (metanol). C (karboksilik asit) tır.. bileşik yani fenoller çok zayıf asit olduklarından NaC 3 ile C 2 (g) vermezler. 25. C = + C 2 5 C = + 2 C 2 5 Esterleşme tepkimesinde karboksilik asidin yapısından grubu ayrılacağından, C bağı kopar. 28. C C C bileşiği karbon atomları arasında çift bağ içerdiğinden doymamış bir bileşik olup. Br 2 lu su ile tepkimeye girerek, Br 2 lu suyun kırmızı rengini giderir. 19

20 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST CC C + C 3 7 (X veya Y) (X veya Y) asetik asit etanoik asit n propil alkol 1 propanol Karboksilik asit ile alkol, birbirinin izomeri değildir. 32. Benzil alkol olup, Na ile tepkimesinden 2 verir. Na + Na + 1/2 2 1 mol 0.1 mol 0.5 mol 0.05 mol NK da 1.12 et 30. R C + R C + 2 ester MA = 74 C n 2n C = 74 14n = 74 C 3 C (Ester) n = 1 Bu esteri oluşturan asit asetik asit olup C tır. 33. Kapalı formülü C 3 6 (C n 2n ) olan bileşik ya 31. TRİL = ALKKSİT 3Na + 3 TRİL = TRİL = 106 C ( ) n = n + 31 = 106 n = 1 olduğundan bu triol 4 karbonludur. C C veya C aldehit veya keton olmalıdır. Karbonil ( C = ) grubu içerir. 34. R C C R = n n + 1 = 100 n = 1 Bileşik C C yani 2.4 pentadion olabilir. 20

21 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST ß α C C N 2 bileşiği bir amino asit olup, a amino propiyonik veya 2 amino propanoik asittir. 36. X : Fenol (Asidik) Y : Amin (Bazik) Z : Amino asit (Amfoter) X, yani fenol, C (asit) ile tepkime vermez. 21

22 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C C 0 1, no lu C atomunun yükseltgenme sayısı ( 3) tür., no lu C atomunun yükseltgenme sayısı () dır. 1 0 C C C 0 N 2 0, no lu C atomunun yükseltgenme sayısı (+3) tür. C C = 3. = C = (+4) 1 1 C 1 C 1 C C C 1 C = 1 ( 2) (+2) (0) olduğundan C atomlarının yükseltgenme sayılarının artış sırası: C 3, C, CC 3, C 2 şeklinde olmalıdır C = (+2) 1 1 C 1 ( 2),, 1 C = 1 (0), 1 1 C 1 1 ( 4) C C C C C (+4) CC 4 bileşiğindeki C atomunun yükseltgenme sayısı en büyük ve (+4) olduğundan en sola yazılmalıdır. (+4, +2, 0, 2, 4) 4. er üç tepkimede de element, bileşik haline geçtiğinden, tepkimeler redoks tepkimesidir. 2C 5 5 C + 2Na C NaC element bileşik 22

23 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Tepkime Würtz sentezi olup, bir organik redokstur. 9. Tepkime bir elektrofilik yer değiştirme tepkimesidir. 1 1 C C 1 ( 2) C C ( 3) 10.. tepkime bir kondenzasyon. tepkime bir eliminasyon C deki C atomu ( 2), C 2 6 daki C atomları ( 3) değerliklidir. İndirgenen C, yükseltgendir.. tepkime ise bir elektrofilik katılma tepkimesidir. 6., C, N 2 nükleofil, N 2 +, S 3 + ise elektrofil dir C C C 7. C grubu m yönlendiricidir. 12. C seçeneğinde sekonder alkol yükseltgenerek keton oluşturmuştur. 8. Aromatik bileşik olan benzen ( ), standart koşullarda C ile katılma tepkimesi vermez. 13. C = + Br Br tepkimesi Anti Markovnikov kuralına uygun bir katılma tepkimesidir. 23

24 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C maddesi, dehidratasyon (eliminasyon) tepkimesine göre iki farklı ürün oluşturabilir. ın bağlı olduğu C atomuna komşu C lardan hidrojeni az olandan ( ) hidrojen ayrılmasıyla oluşan 2 büten, Zaitsev kuralına göre ana ürün, 1 büten ise ikincil üründür. (miktarı az) 15. Esterleşme tepkimesi bir kondenzasyon tepkimesi olup, oluşan ürün metilpropanoat tır tepkimede oluşan ürün ester olup, karbonil grubu içermez. 24

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H ORGANİK KİMYA Organik maddeler Organik kimya, karbon bileşiklerinin kimyasıdır; hücrenin kuru ağırlığının yarısından daha fazlasını karbon ( C ) elementi oluşturur. Organik maddelerin molekülleri, genellikle

Detaylı

Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri

Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri Giriş Karbonil (-=) and hidroksil (-H) on the same carbon is karboksil grubu. karboksil grubu is usually written -H. alifatik asitler -H a bağlı bir alkil içerir.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI İÇİDEKİLE KAAMAMAAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜİVESİTESİ FE BİLİMLEİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI SUDA ÇÖZÜEBİLİ YEİ vic-diksim LİGADI ve BAZI METAL KMPLEKSLEİİ SETEZİ YÜKSEK LİSAS TEZİ KAAMAMAAŞ Şubat-2006 I İÇİDEKİLE

Detaylı

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar 4. Bölüm Alkanlar Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice all Bileşik Türü Alkanlar Alkenler Sınıflandırma Fonksiyonel Grup Yok (Đkili veya Üçlü bağ bulunmaz) Đkili Bağ Örnek 3-2 - 3 Propan 2 =- 3 Propen

Detaylı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler 1 Karbonil Bileşikleri 2 Karbonil Yapısı Karbon sp 2 melezleşmiştir. = bağı alkenlerin = bağından daha kısa, daha güçlü ve daha polar bir bağdır. 3 Ketonların IUPA Adlandırılması

Detaylı

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı

TG 1 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 18 19 Ocak 2014

TG 1 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 18 19 Ocak 2014 KAMU PERSNEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 18 19 cak 01 TG 1 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi aaçla olursa olsun, testlerin taaının veya bir kısının İhtiyaç

Detaylı

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar 4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar Bileşikleri reaktivitelerine göre sınıflandırmaya imkan veren yapısal özelliklere fonksiyonel grup denir. Fonksiyonel grup büyük bir molekülün bir parçasıdır; kendine

Detaylı

ORGANİK KİMYA LABORATUARI

ORGANİK KİMYA LABORATUARI M.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA LABORATUARI Doç. Dr. Zafer ODABAŞ Dr. Selçuk ALTUN İstanbul-2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM l. LABORATUVAR ALETLERİ 1.1. Balonlar... 5 1.2. Soğutucular... 5 1.3. Huniler...

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİASYO BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SOUÇ RAPORU PROJE O : 2008 BSP 015 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM:

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

1) Karbon bağlarının kırılmaması ile gerçekleşen oksijenlenme, örneğin, parafinlerin oksijenlenerek alkol ve aldehidlere dönüşmesi: 0,5 O 2

1) Karbon bağlarının kırılmaması ile gerçekleşen oksijenlenme, örneğin, parafinlerin oksijenlenerek alkol ve aldehidlere dönüşmesi: 0,5 O 2 KSİJENLENME İŞLEMLERİ rganik ve petrokimya sanayisinde oksijenlenme işlemleri çok önemlidir. Alkoller, aldehitler, ketonlar, organik asitler ve bunların alhidritleri, α oksitler gibi önemli ürünler oksijenlenme

Detaylı

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 1 H NMR SPEKTRAYA ÇEVRESEL ETKİLER Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Çekirdeklerin bulunduğu kimyasal çevre enstrümanın responsunu etkiler. Bir NMR spektrumdan sinyallerin sayısı, şiddeti, konumu

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DKTRA TEZİ Serhan URUŞ VİTAMİN K 3 (2-METİL-1,4-NAFTKİNN) ÜN KATALİTİK SENTEZİ KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2008 ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

ve deposudurlar. çözünen vitaminlerin nda önemli rolleri vardır.

ve deposudurlar. çözünen vitaminlerin nda önemli rolleri vardır. LĐPĐTLER Bitkisel veya hayvansal kaynaklıdır. Azot içermezler, i Çeşitli fizyolojik fonksiyonları vardır. r. Yüksek kaloriye sahiptirler. 9.3 kcal/g enerji verirler. Vücudun en önemli enerji kaynağı ve

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi 1 I ABSOBSİYON SPEKTOSKOPİSİ UYGULAMALA I teorisi, ihazlar, FTI Organik fonksiyonel grupların ( O,, gibi) I ışını absorbladıkları yaklaşık frekanslar, atomların kütleleri ve aralarındaki bağın sabiti ile

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

KARBON- 13 C NMR. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini, 1 H NMR ile Yapı Tayini

KARBON- 13 C NMR. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini, 1 H NMR ile Yapı Tayini 1 KARBN- 13 NMR Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini, 1 H NMR ile Yapı Tayini Konvensiyonal NMR spektroskopisi çok hassas değildir. Bunlarla mikrogram seviyelerinde madde

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

LİPİTLER. Lipitlerin Sınıflandırılması

LİPİTLER. Lipitlerin Sınıflandırılması LİPİTLER Lipitler polimer yapısında olmayan makromoleküllerdir. Hem yapısal hem de işlevsel olarak çok farklı moleküller ortak bir özellikleriyle lipit adı altında toplanmıştır: Bu özellik, apolar olmaları

Detaylı