ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1"

Transkript

1 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Alkanlar, parafinler olarakta adlandırılırlar. lefinler ise alkenlerdir. 5. ( ) 2 C( ) 2 bileşiğinin UPAC adı: 1 C dimetil 2 hekzen dir. 2. Siklo alkenlerin genel formülü C n 2n 2 dir. 6. Br Br bileşiğinin UPAC adı: 1.3 dibrom siklobüten dir C3 C bileşiğinin UPAC adı trimetil siklobütan dır. 7.. bileşik bir siklo alken.. bileşik bir siklo alkadien. ve V. bileşikler ise aromatik hidrokarbonlardır.. bileşik kenzen, V. bileşik ise naftalin olarak adlandırılır C C ,4 bileşiğinin UPAC adı 2.2 dimetil bütan dır. 8. Br C C C C C Br bileşiğin UPAC adı: dibrom 2 kloro hekzan dır. 1

2 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST bileşiği metil fenol (veya hidroksi toluen) olarak adlandırılabilir bileşik: C 3 (n bütan). bileşik: C 2 ( n bütan) olup aynı maddedir. 10. bileşiğinin açık formülü yazılırsa: C C C C C C C C C C kapalı formülünün C 10 8 olduğu görülür. 11. X: Dört karbonlu, düz dizncirli bir alken ise C n 2n genel formülünden n = 4 alındığında C 4 8, Y: Beş karbonlu bir siklo alken olduğundan C n 2n 2 genel formülünde n = 5 alındığında C 5 8, Z: Yedi karbonlu bir aromatik hidrokarbon olduğundan C n 2n 6 genel formülünde n = 7 alındığında C 7 8 olarak bulunur. 14. C C = C bileşiğinin UPAC adı: 2 etil 5.5 dimetil 1,3 heptadien dir. 12. A seçeneğindeki bileşik: C C hidroksi 3 metil bütan dır bileşiğinin UPAC adı: 4.5 dimetil siklo hekzan olmalıdır. 2

3 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C N fonksiyonlu grubunun adı nitril dir. 6. N 2 bileşiği bir primer (1 ) amin olup (R N 2 ) siklohekzil amin olarak adlandırılır. 2. C organik kökünün yani alkilin adı sekonder bütil olup, sec bütil şeklinde yazılır. i bütil kökü ise: C dir. 7. C 6 5 kapalı formülü ile gösterilen bileşik olup, olup, fenol dür. 3. Metil amin, N 2 olup, amit ( C = ) grubunu içermez. N 2 8. Fenil amin, N 2 dir. 4. C C bileşiğinin adı: cis bütendioik asittir C C C C 2 C C 5. γ b a C C C C C bileşiğinin UPAC adı 2.3 diklorbütanoik asit veya kullanılan adı a. b diklorobütirik asit tir. bileşiği bir hidroksi asit olup (yapısında hem, hem de C içeren asit), 3 hidroksi 3 karboksi pentadioik asittir. Yapısında bozik grup içermediğinden amfoter değildir. ve. yargılar doğrudur. 3

4 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C C C C C bileşiğinin UPAC adı 2.3 dikloropentanoik asittir. 14. C = C C bileşiği, 1 alkol ( ), 2 alkol ( C ), karbonil ( C = ) ve karboksil ( C) gruplarını içerir. 11. Ar C genel formülü ile gösterilen bileşik aromatik karboksilik asittir pentanol bir primer (1 ) alkol olup, karbonil grubu ( C = ) içermez. 15. Testosteron,. C (2 alkol) (1 pentanol). C = (karbonil) gruplarını içerir.. Yapısında çift bağ içerdiğinden doymamış özellik gösterir metil bütanoik asit, C C bir tane fonksiyonel grup ( C, karboksil) içerir. 4

5 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Alkanlarda izomerlik dört karbonludan başlar. Üç karbonlu propan ın izomeri yoktur. 5. trans 2 büten trans 2 büten 2. A, B, C ve D seçeneklerindeki bileşikler dört karbonlu alken olup, birbirinin izomeridirler. Ancak E seçeneğindeki bileşik dört karbonlu sikloalken olup, diğerlerinin izomeri değildir. Bu iki bileşik çifti aynı madde olup, birbirinin izomeri değildir. 3. Br C C Br Br C C Br 1.2 dibrom etan 1.1 dibrom etan 6. i propil metil keton C C beş karbonlu keton olup,. Beş karbonlu aldehit olan pentanal ile C Bu iki bileşik birbirinin izomeridir.. Beş karbonlu keton olan metil n propil keton ile C izomerdir.. 3 metil bütanon 4. 2 pentanon (metil propil keton), beş karbonlu bir keton olup, dietil keton un (3 pentanon) izomeridir. C C i propil metil keton ile aynı maddedir. İzomer değildir. 5

6 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST trans 3 hekzen: C C bileşiğidir büten: olup, cis trans izomerliği gösterir. 9. C C 3 4 C C 2 1 bileşiği: A) İki tane asimetrik karbon atomu içerir. (2 ve 3 nolu karbon atomları) B) Karboksil ( C) grubu içerdiğinden asit özelliği gösterir. C) idroksil ( ) grubu içerdiğinden alkol özelliği gösterir. D) Asimetrik karbon atomu içerdiğinden optik izomerlik gösterir. E) Bazik grup içermediğinden amfoter özellik göstermez. ; cis 2 büten trans 2 büten. 1.2 diklor eten; C C olup, cis trans izomerliği gösterir. C ; C C cis 1.2 diklor eten. 1 klor propen: C 3 olup, cis trans izomerliği gösterir. ; Cl trans 1.2 diklor eten C cis 1 klor propen trans 1 klor propen C 10. Etilen (eten), propan, metanoik asit ve asetilen in (etin) izomeri yoktur. Alkoller eterler ile izomer olup, etanol un (C 2 5 ) izomeri, dimetil eter dir. ( ) 11.. ve. çiftler, birbirinin enol keto tautomeridir.. = C ; C = etenil (vinil) alkol (enol) etanal (keto bileşiği). C = C = propenil alkol propanon (enol) (keto bileşiği) 6

7 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Yapısında asimetrik karbon atomu içermeyen a amino asetik asit (2 amino etanoik asit): C 2 C N 2 optik izomerlik göstermez. 13. Alken ler ile aynı karbon sayılı sikloalkanlar birbirinin izomeridirler. 1 hekzen ve 2 hekzen, altı karbonlu alken olup, altı karbonlu siklo alkan olan, siklohekzan ve 1.2 dimetil siklo bütan ile izomerdir. 2 metil 2 büten ise beş karbonlu alken dir Dimetil keton (propanon), üç karbonlu keton olup, üç karbonlu aldehit alan propanal ile izomerdir.. Vinil alkol (etenil alkol) iki karbonlu bir enol olup, iki karbonlu keto bileşiği olan etanal ile izomerdir. = C ; C = (C 2 4 ) (C 2 4 ). Metil propil keton, beş karbonlu keton olup, bir diğer beş karbonlu keton olan dietil keton ile izomerdir. C = ; C 2 5 C = C 3 7 C 2 5 (C 5 10 ) (C 5 10 ) 17. Trans 2 büten, 1 büten, metil siklopropan ve 2 metil propen, cis 2 büten in izomeridir. 14. Eten, propen, 1 büten, 1 hekzen UÇALKEN ler olup, cis trans izomerliği göstermezler. Siklo büten ise dört karbonlu bir siklo alken (C 4 6 ) olup, dört karbonlu alken olan cis 2 büten (C 4 8 ) ile izomer değildir. 2 penten ise İÇALKEN olup, eis trans izomerliği gösterir. C 2 5 ; C 2 5 trans 2 penten cis 2 penten 18. Bileşiğin mol kütlesi: 0.2 molü 11,2 g ise 1 molü MA = 56 dır. ( ) n = 56 ise 14n = 56 n = C seçeneğindeki iki bileşik de 1.3 diklorpropan olup, aynı maddedir. olup, bileşik C 4 8 formülü ile gösterilen dört karbonlu açık zincirli bir alkendir. Cis trans izomerliği gösteren dört karbonlu alken bileşiğidir. (2 büten) 7

8 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST

9 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Würtz sentezi ile iki karbonlu etan (C 2 6 ) eldesinde alınması gereken alkil halogenür, bir karbonlu ( C, metil klorür) olmalıdır. 2 C + 2Na C NaC Metil klorür etan 3. Würtz sentezinde alkil halojenür olarak 2 klor propan ( C ) ve mono klor metan C ( C) alındığında;. Na C + C + 2NaC etan. Na C C+C C C C + 2NaC C 3 C dimetil bütan. Na C C+C C + 2NaC 2 metil propan elde edilebilir dimetil pentan ın C C Würtz sentezi ile eldesinde alınması gereken alkil halojenurlerin alkil çiftleri ve C C (i bütil) (i propil) 4. Propen e 2 katılırsa: C = + C olabilir. oluşan ürün 2 propanol dür. 9

10 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Alken lerin bazik ortamda yükseltgenmesiyle oluşan ürünler DİL lerdir. 1 büten in bazik ortamda KMn 4 ile yükseltgenmesiyle oluşan ürün 1.2 bütandiol dür. KMn 4, 7. C C Na + +C 2 5 Br C C C 2 5 +NaBr tepkimesi sonucu oluşan ürün 2 pentin dir. = C C 1 büten 1.2 bütandiol gso 4 / C C + 2 C asetilen etanal gso 4 / + 6. Metan (C 4 ) x mol ise, eten (C 2 4 ), (0.1 x) mol dür. C C C C + 2 C propin propanon 1 mol 2 mol x mol 2 x mol C C mol 3 mol (0.1 x) mol 03. 3x mol 2x + (0.3 3x) = 0.26 x = 0.04 mol Karışımda: 0.04 mol C mol C 2 4 ( = 1,68 g) 9. N 3 lı Cu 2 C 2 (Fehling) çözeltisi ile UÇALKİN ler tepkimeye girerek kırmızı çökelek oluştururlar. (1 bütin) vardır. luşan C 2 gazı: C 4 C 2 1 mol 1 mol 0.04 mol 004. mol C 2 4 2C 2 1 mol 2 mol 0.06 mol 012. mol C 2 = = 0,16 mol dür. 10. i bütil klorür ün kuru eterli ortamda Mg ile tepkimesi sonucu oluşan Grignard bileşiği: C kuru eter 3 C C + Mg C MgC i bütil magnezyum klorür (Grignard bileşiği) dir. 10

11 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST i bütil magnezyum bromür bileşiğinin uygun koşullarda Br ile tepkimesinden: 14. = C + Br C MgBr + Br C +MgBr 2 i bütan i bütan (2 metil propan) elde edilir. C Br 3 brom 1 bütanol 12. Alkenlere bazik ortamda seyreltik KMn 4 eklenmesiyle yani alkenlerin bazik ortamda yükseltgenmesiyle DİL oluşur. 2 büten in bazik ortamda seyreltik KMn 4 ile tepkimesi sonucu oluşan ürün 2.3 bütandiol dür. KMn 4 / 15. C C 3 3 C 3 2 S 4 C C 2 + C C dimetil 2 büten (ANA ÜRÜN) C C 2 büten 2.3 bütandiol 16. Alkenler, bazik ortamda KMn 4 ile tepkimeye girerek diolleri oluştururlarken, KMn 4 çözeltisinin mor menekşe rengini giderirler molü Nk da 8,96 lt (0.4 mol) C C C etin + su etanal. C C propin + su propanon. C CC bütin + su bütanon 1 molü 4 molc2 oluşturur. Bileşik dört karbonludur molü 16 g Br 2 1 molü 320 g Br 2 katar. (2 mol Br 2 ) Bileşik ya alkin veya alkadien dir. Dört karbonlu alkadien, 1.3 bütadien dir. 11

12 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST B seçeneğindeki propen e su katılması sonucu oluşan ürün 2 propanol dür. C = + C 21. Düz zincirli C 3 4 bileşiği (X) bir alkin veya alkadien, C 3 6 bileşiği (Y) ise alken dir. (Propen) Propen e su katılması ile oluşan ürün 2 propanol dur klor propan ( C) Würtz sentezi ile C + C er mol X ve Y 0.2 mol C 2 1 er mol X ve Y 2 mol C 2 verir. X ve Y bileşikleri 2 şer karbonludur. 0.2 mol Z 0.8 mol C 2 1 mol Z 4 mol C 2 verir. Z bileşiği, 4 karbonludur.. X ve Z Br 2 lu suyun rengini giderdiğinden doymamış, Y ise gidermediğinden doymuştur.. Z, Tollens ile beyaz çökelek verdiğinden uç alkin olup 1 bütin dir. X, alken olup eten, Y ise alkan olup etan dır. n hekzan oluşturur. Na n hekzan + 2 NaC. 2 klor propan ( C ) würtz sentezi ile : C Na C C + C C C C + 2NaC C dimetil bütan oluşturur gram etilen (eten, C 2 4 ) 0.1 mol, 5.2 g asetilen (etin, C 2 2 ) 0.2 mol dür. 20. X bileşiği:. N 3 lı AgN 3 (Tollens) çözeltisi ile beyaz çökelek oluşturduğundan uç alkindir.. Bir molü, 2 mol 2 ile tamamen doyurulduğundan alkindir. 1 mol alken, 1 mol, 1 mol alkin ise 2 mol 2 ile doygun hale gelir. eten etin mol 1 mol 1 mol 2 mol 0.1 mol 01. mol 0.2 mol 04. mol 2 (g) = = 0.5 mol (NK da 11.2 lt) 12

13 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST X, alkin, Y alken, Z ise alkandır. Y, Tollens ile tepkime vermez. 27. rganik bileşik. Yapısında bir tane ( ) bağı içeriyorsa bir alkendir. 25. C 2 5 C C + Br C 2 5 C = Br Br C 2 5 C = + Br C 2 5 C Br Br 2.2 dibrom bütan. cis trans izomeri gösteriyorsa: a a b C C yapısında olmalıdır. (uç alken değildir.) molü 0.6 mol 2 1 molü 4 mol2 verir. Bileşik 8 tane atomu içerir. C n 2n 2n = 8 n = 4 Bileşik C 4 8 olup, 2 büten dir. b siklohekzatrien benzen olup, kararlı yapıdadır. Normal koşullarda katılma tepkimesi vermez. 26. Würtz sentezinde metil klorür ( C) alınırsa: 2 C + 2Na C NaC etan, etan Grignard sentezinde metil klorür ( C) alınırsa: C + Mg MgC MgC + C C 4 + MgC 2 metan metan elde edilir. 29. Açık zincirli X, Y, Z hidrokarbonlarının 0,1 er molleri, NK da 8.96 lt (0,4 mol) C 2 (g) veriyorsa, bileşikler dört karbonludurlar.. X ve Z bir tane pi ( ) bağı içerdiklerinden alken, Y ise iki tane pi ( ) bağı içerdiğinden alkin veya alkadien dir.. X, cis trans özelliği göstermezken (1 büten) Z, göstermektedir. (2 büten). Y, Fehling ile kırmızı çökelek verdiğinden uç alkin olup, 1 bütin dir. 13

14 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST KMn 4 / + C=+ C C k.asit keton propanon propanoik asit 14

15 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST bileşik primer (1 ) alkol. bileşik sekonder (2 ) alkol. bileşik sekonder (2 ) alkol dür. 1 alkol yükseltgenirse aldehit 2 alkol yükseltgenirse keton oluşur. 5. X + su Y + Z Y, ester izomeri olan karboksilik asit (R C) olup, mol kütlesi 60 olduğundan: C n 2n+ 1 C = 60 14n = 60 n = 1 2. Propanoik asit, bir karboksilli asit olup, indirgendiğinde propanal veya 1 propanol oluşur. Yükseltgenme ürünü propanon değildir. Y bileşiği C olup, asetik asittir. Z bileşiği 2 S 4 li ortamda dehidratasyon ile propen (alken) oluşturduğundan, bir alkol olup üç karbonludur. Üç karbonlu Z nin yükseltgenme ürünü aldehit olsaydı. Tollens ile tepkime verirdi. Vermediğine göre bir keton olup. Z bileşiği üç karbonlu bir sekonder alkoldür. (2 alkol) Z : C X ise bir ester olup: C = C 3 C tür. 3. R C bir aldehit olup indirgendiğinde primer alkol verir. Bu primer alkol, metil etil eterin fonksiyonlu grup izomeri olduğundan 3 karbonlu olup, propanal dir. Propanal in yükseltgenme ürünü propanoik asit olup 3 karbonlu metil asetat esteri ile izomerdir. 6. Na ve Zn ile ayrı ayrı tepkimeye girdiğinde 1 mol 2 veren bileşik: C C tır. C CNa + 2Na C CNa 4. A daki ürün 1 alkol, B, C, D ve E deki ürünler ise 2 alkol dür. C C + Zn Zn C C 15

16 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST X in indirgenmesiyle oluşan ürün C ise X iki karbonlu bir karboksilik asit olup C, Y nin yükseltgenmesiyle oluşan ürün C ise Y iki karbonlu bir primer alkol olup C 2 5 tır. X, Zn ile 2 verirken, Y, Zn ile 2 vermez trimetil 3 pentanol: C C Grignard Keton olup bir tersiyer alkol dür (3 ) 3 alkol, Gridnard bileşiğinin asidik ortamda keton ile tepkimesinden elde edilir. halde, yukarıda belirtildiği üzere, Grignard bileşiği C 3 C MgX C 3 olmalıdır. Na 8. C 2 5 1/2 2 (NK da 11.2 et) Na C C 1 2 (NK da 22,4 et) 10. C = C k.asitten C Na 3/2 2 (g) (NK da 33.6 et) C 2 5 Alkol den esteri için C ile tepkimeye sokulmalıdır. C C 2 5 Yani, asetik asit ile 2 bütanol tepkimeye girmelidir. 16

17 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C + C + 2 C + K CK + 2 C + Na CNa + 1/2 2 2 C + Mg ( C) 2 Mg C + PC 3 3 CC + 3 P metil 1 bütanol : C bir primer alkol dür. İki derece yükseltgenmesiyle oluşan bileşik bir karboksilik asit olup: C C 12.. () () C C (X) (Y) dır.. C + Z CC (C 2 5 ) propanol bir 1 alkol, 2 propanol ise bir 2 alkoldür. 13. C ( ) n Ca +2 = 142 C Dikarboksilli asit = 142 Ca + 2 Dikarboksilli asit = propanol ün iki molünden, 1 mol su çekilmesiyle oluşan ürün: + C 3 7 C di propil eter dir. Dikarboksilli asit = 104 C ( ) n = 104 C n + 45 = 104 n = 1 C (Propandiok asit) C 16. X, K 2 Cr 2 7 ile tepkimeye girerek yükseltgenirken, Y, yükseltgenmemektedir. X, bir aldehit, Y ise bir keton olup, tepkime bir organik redoks tepkimesidir. 17

18 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST N 2 sayısı arttıkça, asitlik gücü artar. 20. Aldehitler ve aldehit özelliği gösteren formik asit ( C = ) fehling ile tepkimeye girerek Cu 2 (K) oluşturur N 3 2 S 4 N Nitrobenzen (Patlayıcı). + 3N 3 2 S 4 2 N N N k.asitten C = C trinitrofenol (Patlayıcı) 2 N N 2 + 3N S R 1 : alkol den C N trinitrotoluen (Patlayıcı) R 2 C : C er üç tepkime de nitrolama tepkimesidir. N N S Benzen Nitrolama 22. ALKL + ASİT Ester + Su X + X = N 2 () indirgenme N 2 Amino benzen X = 60 R = 60 R C = 60 C n 2n = 60 14n = 60 14n = 60 n = 1 n = 3 C C

19 24.. C3 C RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Fehling ile tepkime veren Y bileşiği aldehit olabilir. Yükseltgendiğinde aldehit oluşturan X bileşiği ise bir 1 alkol dür. 1 alkol ile aynı karbon sayılı aldehit birbirinin izomeri olamaz metil 2 pentanol: C 3 C 3 C bir tersiyer alkol (3 ) olup, yükseltgenmez. () C propanon (keton). C3 C propanoik asit (karboksilik asit) () 2-propanol (2 alkol) 1-propanol (1 alkol) 27.. C 2 5 (alkol). (fenol). CC3 metil format (ester) () + metil alkol (alkol) metil alkol (metanol). C (karboksilik asit) tır.. bileşik yani fenoller çok zayıf asit olduklarından NaC 3 ile C 2 (g) vermezler. 25. C = + C 2 5 C = + 2 C 2 5 Esterleşme tepkimesinde karboksilik asidin yapısından grubu ayrılacağından, C bağı kopar. 28. C C C bileşiği karbon atomları arasında çift bağ içerdiğinden doymamış bir bileşik olup. Br 2 lu su ile tepkimeye girerek, Br 2 lu suyun kırmızı rengini giderir. 19

20 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST CC C + C 3 7 (X veya Y) (X veya Y) asetik asit etanoik asit n propil alkol 1 propanol Karboksilik asit ile alkol, birbirinin izomeri değildir. 32. Benzil alkol olup, Na ile tepkimesinden 2 verir. Na + Na + 1/2 2 1 mol 0.1 mol 0.5 mol 0.05 mol NK da 1.12 et 30. R C + R C + 2 ester MA = 74 C n 2n C = 74 14n = 74 C 3 C (Ester) n = 1 Bu esteri oluşturan asit asetik asit olup C tır. 33. Kapalı formülü C 3 6 (C n 2n ) olan bileşik ya 31. TRİL = ALKKSİT 3Na + 3 TRİL = TRİL = 106 C ( ) n = n + 31 = 106 n = 1 olduğundan bu triol 4 karbonludur. C C veya C aldehit veya keton olmalıdır. Karbonil ( C = ) grubu içerir. 34. R C C R = n n + 1 = 100 n = 1 Bileşik C C yani 2.4 pentadion olabilir. 20

21 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST ß α C C N 2 bileşiği bir amino asit olup, a amino propiyonik veya 2 amino propanoik asittir. 36. X : Fenol (Asidik) Y : Amin (Bazik) Z : Amino asit (Amfoter) X, yani fenol, C (asit) ile tepkime vermez. 21

22 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C C 0 1, no lu C atomunun yükseltgenme sayısı ( 3) tür., no lu C atomunun yükseltgenme sayısı () dır. 1 0 C C C 0 N 2 0, no lu C atomunun yükseltgenme sayısı (+3) tür. C C = 3. = C = (+4) 1 1 C 1 C 1 C C C 1 C = 1 ( 2) (+2) (0) olduğundan C atomlarının yükseltgenme sayılarının artış sırası: C 3, C, CC 3, C 2 şeklinde olmalıdır C = (+2) 1 1 C 1 ( 2),, 1 C = 1 (0), 1 1 C 1 1 ( 4) C C C C C (+4) CC 4 bileşiğindeki C atomunun yükseltgenme sayısı en büyük ve (+4) olduğundan en sola yazılmalıdır. (+4, +2, 0, 2, 4) 4. er üç tepkimede de element, bileşik haline geçtiğinden, tepkimeler redoks tepkimesidir. 2C 5 5 C + 2Na C NaC element bileşik 22

23 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Tepkime Würtz sentezi olup, bir organik redokstur. 9. Tepkime bir elektrofilik yer değiştirme tepkimesidir. 1 1 C C 1 ( 2) C C ( 3) 10.. tepkime bir kondenzasyon. tepkime bir eliminasyon C deki C atomu ( 2), C 2 6 daki C atomları ( 3) değerliklidir. İndirgenen C, yükseltgendir.. tepkime ise bir elektrofilik katılma tepkimesidir. 6., C, N 2 nükleofil, N 2 +, S 3 + ise elektrofil dir C C C 7. C grubu m yönlendiricidir. 12. C seçeneğinde sekonder alkol yükseltgenerek keton oluşturmuştur. 8. Aromatik bileşik olan benzen ( ), standart koşullarda C ile katılma tepkimesi vermez. 13. C = + Br Br tepkimesi Anti Markovnikov kuralına uygun bir katılma tepkimesidir. 23

24 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C maddesi, dehidratasyon (eliminasyon) tepkimesine göre iki farklı ürün oluşturabilir. ın bağlı olduğu C atomuna komşu C lardan hidrojeni az olandan ( ) hidrojen ayrılmasıyla oluşan 2 büten, Zaitsev kuralına göre ana ürün, 1 büten ise ikincil üründür. (miktarı az) 15. Esterleşme tepkimesi bir kondenzasyon tepkimesi olup, oluşan ürün metilpropanoat tır tepkimede oluşan ürün ester olup, karbonil grubu içermez. 24

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim: Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir. C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir.

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. HİDROKARBONLAR Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. Alifatik Hidrokarbonlar Düz zincirli veya dallanmış olabilir. Doymuş hidrokarbonlar : Alifatik hidrokarbonlar

Detaylı

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK HİDROKARBONLAR DOYMUŞ HİDROKARBONLAR DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) BİTİŞİK İKİ HALKALI (NAFTALİN)

Detaylı

ORGANİK KİMYA - DERS NOTLARI -

ORGANİK KİMYA - DERS NOTLARI - GANİK KİMYA - DES NTLA - İDKABNLA Alifatik Aromatik (Zincir yada halkalı) (Arenler) - Benzen ve türev leri Doymuş Doymamış - Aromatik nitro ve amino Alkanlar Alkan Alkin bileşikleri ALKANLA ( n 2n+2 )

Detaylı

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. =>

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. => Bölüm 11 Alkoller ve Eterler Alkollerin Yapısı idroksil (-) fonksiyonel grubu ksijen sp 3 melezleşmiştir. 2 Sınıflandırma Primer(Birincil): ın bağlandığı karbon sadece bir adet karbona bağlı. Sekonder(Đkincil):

Detaylı

Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1

Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1 1. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi Wurtz yöntemiyle saf olarak elde edilemez? 4. A) C 2H 6 B) C 3H 8 C) C 4H 10 D) C 6H 14 E) C 8H 18 Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği için, I. Sikloalkandır.

Detaylı

Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati : 8 Ders saati

Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati : 8 Ders saati HĐDROKARBONLAR SÜRE Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati Toplam süre s : 8 Ders saati Hedef ve Davranış ışlar HEDEF 1: Hidrokarbonları tanıyabilme DAVRANIŞLAR Hidrokarbonları sınıflandırır. r. Hidrokarbonları

Detaylı

Alkinler (Asetilenler)

Alkinler (Asetilenler) Organik-İnorganik Kimya Alkinler (Asetilenler) ALKİNLER (ASETİLENLER) Genel formülleri C n H 2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bileşiklerdir. Bu bileşiklere, moleküllerindeki

Detaylı

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti 1. ORGANĠK REDOKS TEPKĠMELERĠ 2. YER DEĞĠġTĠRME (SÜBSTĠTÜSYON) TEPKĠMELERĠ 3. KATILMA TEPKĠMELERĠ 4. AYRILMA (ELĠMĠNASYON) TEPKĠMELERĠ 5. KONDENZASYON TEPKĠMELERĠ Hazırlayan

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler ÜİTE 15 rganik Kimya - II eteroatomlu Bileşikler Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; eteroatom kavramını, eteroatom içeren bileşiklerin önemini, eteroatom içeren bileşiklerin reaksiyonlarını, eteroatom

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

ALKiNLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKiNLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKiNLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) Aşağıda formülü verilen bileşiklerin sistematik adını, sistematik adı verilen bileşiklerin ise formülünü yazınız. SORU 2.) 3, 4 gram alkinin tam olarak yanabilmesi için

Detaylı

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 Organik kimyada bilinen ilk tepkimelerden (metod) biridir. Bu reaksiyonun mucidi bilim adamı, Viktor Grignard, bu tepkime sayesinde 1912 Kimya Nobel ödülünün

Detaylı

lması *Bisiklik -Alkenler -Alkinlerin -Alkil halojenürlerin -Aminlerin adlandırılmas -Esterlerin adlandırılmas *Benzen ve türevlerinin t kuralı

lması *Bisiklik -Alkenler -Alkinlerin -Alkil halojenürlerin -Aminlerin adlandırılmas -Esterlerin adlandırılmas *Benzen ve türevlerinin t kuralı 16.05.2010 1 16.05.2010 2 -Alkanların ve sikloalkanların adlandırılmas lması *Bisiklik bileşiklerin iklerin adlandırılmas lması -Alkenler ve sikloalkenlerin adlandırılmas lması -Alkinlerin adlandırılmas

Detaylı

H DROKARBONLAR YAZILI SORULARI 1

H DROKARBONLAR YAZILI SORULARI 1 H DROKARBONLAR YAZL SORULAR 1 1. 15 P ve 1H elementlerinin oluflturdu u ve P nin oktedini tamamlad bileflik için; a) Molekül formülü nedir? b) Moleküllerinin geometrik flekli nedir? c) Molekül içi ba lar

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

ÜN TE I ALKOLLER VE ETERLER

ÜN TE I ALKOLLER VE ETERLER ÜN TE I ALKOLLER VE ETERLER 1. 1. ALKOLLER a. Genel Yap lar ve Adland r lmas b. Genel Elde Edilme Yollar c. Genel Özellikleri d. Mono ve Polialkollerin Örneklerle Tan t lmas 1.2. ETERLER a. Genel Yap s,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 TG 8 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

12. SINIF TEST. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler)

12. SINIF TEST. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler) K 12. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler) SINIF 1. I. luşum sırasına göre önce hafif elementler oluşmuştur. II. Büyük patlama teorisi element oluşumunun izahında kullanılabilir. III.

Detaylı

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir?

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir? MÜEDİSLİK KÜLTESİ KİMY MÜEDİSLİĞİ ÖLÜMÜ GİK KİMY DESİ DÖEM SIVI 19.01.2012 o: dı ve Soyadı: Öğretim Programı: ÖÖ ( ) ; İÖ ( ) Öğretim Üyesi: asan Seçen ( ) ; amdullah Kılıç ( ) Toplam 34 soru vardır. 125

Detaylı

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Burak Esat Fatih Üniversitesi 2006, Prentice all Giriş Karbon-karbon ikili bağı içeren hidrokarbonlardır Bazen olefinler olarak da adlandırılırlar, olefin= oil-forming

Detaylı

8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri

8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri 8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri = Bağının Reaktivitesi pi bağındaki elektronlar daha serbesttirler. Bu pi elektronları Elektrofillere saldırırlar. Karbokatyon araürünü oluşur. Nükleofil karbokatyona eklenir.

Detaylı

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler KASIM EKİM EYLÜL Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A SÜRE.ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI.. Hafif elementlerin olusumunu, evrenin baslangıcı

Detaylı

2.ORGANİK MOLEKÜLLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE İSİMLEMDİRMELER

2.ORGANİK MOLEKÜLLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE İSİMLEMDİRMELER BÖLÜM II 2.ORGANİK MOLEKÜLLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE İSİMLEMDİRMELER Fonksiyonel gurup: Fonksiyonel gurup, bir molekülün kimyasal anlamda en aktif olan kısımları olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre

Detaylı

ÜN TE IV H DROKARBONLAR

ÜN TE IV H DROKARBONLAR ÜN TE IV H DROKARBONLAR 4. 1. H DROKARBONLARIN SINIFLANDIRILMASI 4. 2. KAPALI FORMÜL, AÇIK FORMÜL VE YAPI FORMÜLÜ 4. 3. FONKS YONEL GRUP 4. 4. ALKANLAR a. Genel Bilgi b. Adland r lmas c. Alkanlarda zomeri

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

5-AROMATİK BİLEŞİKLER.

5-AROMATİK BİLEŞİKLER. 5-AROMATİK BİLEŞİKLER. Organik kimyada çok geç tanınan, yapısı ve reaktifliği çok geç anlaşılan bileşiklerdir. İlk önce kimyacıların karşısına çıkan C6H5- temel yapısını içeren moleküller anlaşılmakta

Detaylı

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar ve Stereokimya. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar ve Stereokimya. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar ve Stereokimya Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması idrokarbonlar yapılarında C ve bulunduran bileşiklerdir. Genel olarak 2 grupta

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar 4. Bölüm Alkanlar Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice all Bileşik Türü Alkanlar Alkenler Sınıflandırma Fonksiyonel Grup Yok (Đkili veya Üçlü bağ bulunmaz) Đkili Bağ Örnek 3-2 - 3 Propan 2 =- 3 Propen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

³DQ ³HQ (WDQ (WHQ 3URSDQ 3URSHQ % WDQ % WHQ

³DQ ³HQ (WDQ (WHQ 3URSDQ 3URSHQ % WDQ % WHQ En az ndan bir adet karbon-karbon çift ba içeren hidrokarbonlara denir. Bu bile iklerin di er bir ismi ise dir.alkenlerin genel formülleri Alkenlerde çift ba bir adet kuvvetli sigma ba ile sigma ba na

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler 1 Karbonil Bileşikleri 2 Karbonil Yapısı Karbon sp 2 melezleşmiştir. = bağı alkenlerin = bağından daha kısa, daha güçlü ve daha polar bir bağdır. 3 Ketonların IUPA Adlandırılması

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 LYS 2 KİMYA TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 LYS 2 KİMYA TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 7 HAZİRAN 010 BU SORU KİTAPÇIĞI 7 HAZİRAN 010 LYS KİMYA

Detaylı

KÖMÜR BİTÜMLÜ ALT BİTÜMLÜ. Termal Buhar Kömürü Elektrik enerjisi üretimi, çimento sanayi, vs

KÖMÜR BİTÜMLÜ ALT BİTÜMLÜ. Termal Buhar Kömürü Elektrik enerjisi üretimi, çimento sanayi, vs ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ A- FOSİL YAKITLAR 1) KÖMÜR Halk arasında kara elmas olarak bilinir. İlk defa Çinliler tarafından kullanılmıştır. Büyük kısmı elektrik üretiminde ve evlerde yakıt olarak

Detaylı

ÜNİTE 14 Organik Kimya - I Hidrokarbonlar

ÜNİTE 14 Organik Kimya - I Hidrokarbonlar ÜNİTE 14 Organik Kimya - I idrokarbonlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Anorganik ve organik kimya arasındaki farkı, Organik kimya'da fonksiyonel grup kavramını, idrokarbonların temel özelliklerini,

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ223

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ223 T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ALİFATİK BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ-1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur.

Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur. ALDEHİT ve KETNLAR Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve oksijene (C=) karbonil grubu denir. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur.

Detaylı

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H H H H H H H H H (H 3 C CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 )

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H H H H H H H H H (H 3 C CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 ) ORGANİK KİMYA Organik maddeler Organik kimya, karbon bileşiklerinin kimyasıdır; hücrenin kuru ağırlığının yarısından daha fazlasını karbon ( C ) elementi oluşturur. Organik maddelerin molekülleri, genellikle

Detaylı

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması idrokarbonlar yapılarında ve bulunduran bileşiklerdir. Genel olarak 2 grupta incelenebilir:

Detaylı

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi 6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi Genel Prensipler Yapıları ve kimyasal davranışları esas alındığında, hidrokarbonlar üç kategoriye ayrılabilir. Doymuş Alifatik Hidrokarbonlar: Tüm karbon atomlarının

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

KİMYA 3 LİSE DERS KİTABI ÖĞRETMEN KLAVUZU. Faruk KARACA

KİMYA 3 LİSE DERS KİTABI ÖĞRETMEN KLAVUZU. Faruk KARACA LİSE KİMYA 3 2004 Paşa Yayıncılık Ltd. Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Paşa Yayıncılık Ltd. Şti.ʼne aittir. Yayınevinden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ORGANİK MADDELER-1

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ORGANİK MADDELER-1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ORGANİK MADDELER-1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar 4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar Bileşikleri reaktivitelerine göre sınıflandırmaya imkan veren yapısal özelliklere fonksiyonel grup denir. Fonksiyonel grup büyük bir molekülün bir parçasıdır; kendine

Detaylı

ALKENLER (Olefinler)

ALKENLER (Olefinler) Dr. ilmi NAMLI-Organik Kimya Ders Notları-BÖLÜM VI ALKENLE (Olefinler) Alkenler yapılarında = karbon-karbon çift bağları içeren bileşiklerdir ve bunlara olefinler de denir, yaygın olarak kullanılan isim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ ALDEHİT VE KETONLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ ALDEHİT VE KETONLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ ALDEHİT VE KETONLAR Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Organik Kimyadaki Kavram Yanılgıları: Alkenler Örneği

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Organik Kimyadaki Kavram Yanılgıları: Alkenler Örneği TÜRK FEN EĞĠTĠMĠ DERGĠSĠ Yıl 9, Sayı 3, Eylül 2012 Şendur / TUSED / 9(3) 2012 160 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 9, Issue 3, September 2012 http://www.tused.org Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının

Detaylı

verilmiştir. Form aldehit alifatik aldehit aromatik aldehit O O R R

verilmiştir. Form aldehit alifatik aldehit aromatik aldehit O O R R Dr. ilmi NAMLI -ALDEİT VE KETNLA ALDEİT VE KETNLA rganik kimyanın belki de en önemli fonksiyonel grubu olan karbonil grubunu içeren önemli iki bileşiği aldehitler ve ketonlardır. karbonil Bu fonksiyonel

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ALİFATİK BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ-1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

Editörler: Prof. Dr. Giray TOPAL - Prof. Dr. Hüseyin BAĞ. GENEL KİMYA - 4 Organik Kimya ISBN 978-9944-919-64-7

Editörler: Prof. Dr. Giray TOPAL - Prof. Dr. Hüseyin BAĞ. GENEL KİMYA - 4 Organik Kimya ISBN 978-9944-919-64-7 3. Baskı Editörler: Prof. Dr. Giray TOPAL - Prof. Dr. üseyin BAĞ GENEL KİMYA - 4 Organik Kimya ISBN 978-9944-919-64-7 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem Akademi Bu kitabın

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet TUTAR Organik Kimya Tel No: 2956040 Oda No: 813

Prof. Dr. Ahmet TUTAR Organik Kimya Tel No: 2956040 Oda No: 813 Prof. Dr. Ahmet TUTAR Organik Kimya Tel No: 2956040 Oda No: 813 Organik moleküllerin üç boyutlu yapılarını ve özelliklerini inceleyen kimya dalına Stereokimya adı verilir. Aynı molekül formülüne sahip

Detaylı

Organik Kimya I. 1 Ders Adi: Organik Kimya I 2 Ders Kodu: KIM2011 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

Organik Kimya I. 1 Ders Adi: Organik Kimya I 2 Ders Kodu: KIM2011 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans Organik Kimya I 1 Ders Adi: Organik Kimya I 2 Ders Kodu: KIM2011 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 5.00 8 Teorik

Detaylı

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Genel Kimya IV (Organik Kimya) Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Adı Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Kodu 1206.4103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin DENEY 9-Bölüm 1 AMĐNLE VE DĐAZONYUM BĐLEŞĐKLEĐ Genel Prensipler Aminler amonyak üzerindeki hidrojenlerin organik gruplar ile değiştirilmesi sonucu türetilen organik bazlardır. Değiştirilen hidrojenlerin

Detaylı

Aldehit ve Ketonlar 2

Aldehit ve Ketonlar 2 Aldehit ve Ketonlara Genel Bakış Aldehit ve Ketonların Adlandırılmaları Yaygın Olarak Kullanılan Aldehit ve Ketonlar Aldehit ve Ketonların Kullanım Alanları Aldehit ve Ketonların Genel Özellikleri Karbonil

Detaylı

DENEYSEL ORGANİK KİMYA II

DENEYSEL ORGANİK KİMYA II DENEYSEL RGANİK KİMYA II Yrd. Doç. Dr. Mustafa Er Öğr. Gör. akan Tahtacı Arş. Gör. Semiha Yıldırım Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2011 GÜVENLİK KURALLARI 1. Tüm öğrenciler daima laboratuvar

Detaylı

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Endüstride ve Canlılarda Enerji Ünite 3 Endüstride ve anlılarda Enerji Fosil Yakıtlar 142 idrokarbonlar 160 Temiz Enerji Kaynakları 174 anlılarda Enerji 188 FSİL YAKITLAR ÜNİTE - 3 ENDÜSTRİDE VE ANLILARDA ENERJİ Potasyum karbonat (K

Detaylı

Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri

Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri Giriş Karbonil (-=) and hidroksil (-H) on the same carbon is karboksil grubu. karboksil grubu is usually written -H. alifatik asitler -H a bağlı bir alkil içerir.

Detaylı

İsimlendirilmeleri. Karbonil grubuna bir hidroksil bağlanması ile oluşan yapıya karboksil grubu, bugrubu. karboksilli asitler denir.

İsimlendirilmeleri. Karbonil grubuna bir hidroksil bağlanması ile oluşan yapıya karboksil grubu, bugrubu. karboksilli asitler denir. KARBKSİLLİ ASİTLER İsimlendirilmeleri Karbonil grubuna bir hidroksil bağlanması ile oluşan yapıya karboksil grubu, bugrubu taşıyan R-CH yapısındaki bileşiklere ise karboksilli asitler denir. RCH Karboksilli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ KARBOKSİLLİ ASİTLER ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Endüstride ve Canlılarda Enerji Ünite 3 Endüstride ve anlılarda Enerji Fosil Yakıtlar 142 idrokarbonlar 160 Temiz Enerji Kaynakları 174 anlılarda Enerji 188 FSİL YAKITLAR ÜNİTE - 3 ENDÜSTRİDE VE ANLILARDA ENERJİ Potasyum karbonat (K

Detaylı

3 Endüstride ve Canlılarda Enerji

3 Endüstride ve Canlılarda Enerji Ünite 3 Endüstride ve Canlılarda Enerji Fosil Yakıtlar 111 idrokarbonlar 121 Temiz Enerji Kaynakları 133 Canlılarda Enerji 142 FSİL YAKITLAR 1. Yukarıdaki gibi bazı bileşikler organik ya da anorganik olmasına

Detaylı

ORGANİK BİLEŞİKLER. Organik Kimya Tarihçesi

ORGANİK BİLEŞİKLER. Organik Kimya Tarihçesi ORGANİK BİLEŞİKLER Organik Kimya Tarihçesi Organik kimya karbon-karbon bağı içeren bileşiklerin kimyasıdır. İnsanlar çok eski yıllardan beri organik kimyayla uğraşmışlardır. Organik kimya bir bilim dalı

Detaylı

Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI

Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160 Buca/İzmir E-mail : mustafa.odabasi@deu.edu.tr Ders İçeriği Organik kimyaya giriş Temel fonksiyonel

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ALKOLLER VE ETERLER ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÜN TE VII AROMAT K B LEfi KLER

ÜN TE VII AROMAT K B LEfi KLER ÜN TE VII AROMAT K B LEfi KLER 7. 1. N TRO VE AM NO B LEfi KLER a. Nitrobenzen ve Nitrotolüen b. Anilin 7.2. AROMAT K OKS JENL B LEfi KLER a. Benzil Alkol b. Benzaldehit c. Tereftalik Asit ve Polyester

Detaylı

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24 Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli TK.200700.01000 Aktif Karbon HDPE Kavanoz 1 kg TK.200700.05000 Aktif Karbon PP Kova 5 kg TK.200700.10000 Aktif Karbon PP Kova 10 kg TK.200710.01000 Aluminyum

Detaylı

GENEL KİMYA. Tarihte Organik Kimya

GENEL KİMYA. Tarihte Organik Kimya GENEL KİMYA Bölüm 15: Organik Kimya Yrd. Doç. Dr. Yasin Ramazan Eker 1 Tarihte Organik Kimya Tarihte kimya iki anadaldan oluşmaktadır: Anorganik/İnorganik Kimya ve Organik Kimya Kimyanın dönüm noktası

Detaylı

Halojenür Çeşitleri. Bölüm 6 Alkil Halojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri. IUPAC Adlandırması (Sistematik Adlandırma)

Halojenür Çeşitleri. Bölüm 6 Alkil Halojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri. IUPAC Adlandırması (Sistematik Adlandırma) Bölüm 6 Alkil alojenürler: Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri 2006, Prentice all 1 alojenür Çeşitleri Alkil: alojen, X, direkt olarak sp 3 melezleşmiş karbona bağlıdır. Vinil: X, alkenin

Detaylı

TG 2. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

TG 2. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ KİMYA TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG 11 1 Mayıs 013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA

Detaylı

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ Genel Bilgiler 1900 yılında Fransız kimyacı Victor Grignard organomagnezyum halojenürleri keşfetti. Grignard 1912 yılında Nobel ödülü aldı ve bu

Detaylı

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H ORGANİK KİMYA Organik maddeler Organik kimya, karbon bileşiklerinin kimyasıdır; hücrenin kuru ağırlığının yarısından daha fazlasını karbon ( C ) elementi oluşturur. Organik maddelerin molekülleri, genellikle

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

Temel Kimya Eğitim İçeriği

Temel Kimya Eğitim İçeriği Temel Kimya Eğitim İçeriği Konu Alanı KA 1 Malzeme Bilgisi KA 2 Kimyasal Karışımların Ayrılması KA 3 Kimyasal Yapıların Araştırılması ve Özellikleri KA 4 Fotomoketrik ve Kromatografik Analizler KA 5 Preparatif

Detaylı

R C R. Yükseltgen Madde

R C R. Yükseltgen Madde DENEY 4 ALDEĐT VE KETN REAKSĐYNLARI Genel Bilgiler Aldehitler ve ketonlar karbon-oksijen çift bağından oluşan karbonil grubu içerirler ve bu nedenle de genellikle aynı tip reaksiyon verirler. Bu reaksiyonları,

Detaylı

Doymamış Alifatik Hidrokarbonlar (Alkenler) ve Polimerleri. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

Doymamış Alifatik Hidrokarbonlar (Alkenler) ve Polimerleri. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Doymamış Alifatik Hidrokarbonlar (Alkenler) ve Polimerleri Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Doymamış Hidrokarbonlar Alkenler (Olefinler) Genel formülleri n H 2n olan ve yapılarında en az bir çift bağ bulunduran

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 1 Giriş Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Nümuneyi hiç bozmaz veya çok az bozar. Nümuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir

Detaylı

TG 4 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 4 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KMU PERSNEL SEÇME SINI ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ TESTİ KİMY ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖBT KİMY Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

BİTKİ BİYOKİMYASI (III.HAFTA) Doç.Dr. Yıldız AKA KAÇAR Ç.Ü.Z.F. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ykacar@cu.edu.tr

BİTKİ BİYOKİMYASI (III.HAFTA) Doç.Dr. Yıldız AKA KAÇAR Ç.Ü.Z.F. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ykacar@cu.edu.tr BİTKİ BİYOKİMYASI (III.HAFTA) Doç.Dr. Yıldız AKA KAÇAR Ç.Ü.Z.F. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ykacar@cu.edu.tr BİYOKİMYA VE METABOLİZMA AÇISINDAN ÖNEMLİ ELEMENTLER (BİYOELEMENTLER) Doç. Dr.Yıldız AKA KAÇAR (BİTKİ

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE II ESTERLER

K MYA 8 ÜN TE II ESTERLER ÜN TE II ESTERLER 2. 1. ESTERLEfiME LAYI, GENEL YAPILARI, ADLANDIRILMALARI 2. 2. ESTERLER N TA B AT TA BULUNUfiLARI, GENEL ELDE ED LME Y L L A R I VE ÖZELL KLER 2. 3. YA LAR, H DRJENLENME LAYI VE MARGAR

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

13.4.2015 B + H. Asit. Uzm.Ecz. Kayhan BOLELLİ. Asit HA H + A. Baz BOH B + OH

13.4.2015 B + H. Asit. Uzm.Ecz. Kayhan BOLELLİ. Asit HA H + A. Baz BOH B + OH Uzm.Ecz. Kayhan BLELLİ İlk defa asitleri Antoine Lavoisier (1776) incelemiştir. Justus von Liebig (1838) organik asitlerden bahsetmiştir. İlk defa asit ve baz tanımı Svante Arrhenius (1884) tarafından

Detaylı

POLİMER. Bakalit (Bakalite) Sentezi (Fenol-Formaldehit Reçineleri)

POLİMER. Bakalit (Bakalite) Sentezi (Fenol-Formaldehit Reçineleri) POLİMER Birçok küçük molekülün uygun koşullar altında bir araya gelip birleşerek yüksek molekül ağırlıklı bileşikleri oluşturması işlemi polimerizasyon olarak tanımlanır. Polimerizasyon sonucu, küçük moleküllü

Detaylı

ALKOLLER. Organik Kimya 19.11.2009. Hücre Bilimleri I İSİMLENDİRİLMELERİ. Doç. Dr. Mutlu AYTEMİR

ALKOLLER. Organik Kimya 19.11.2009. Hücre Bilimleri I İSİMLENDİRİLMELERİ. Doç. Dr. Mutlu AYTEMİR rganik Kimya Doç. Dr. Mutlu AYTEMİR Hücre Bilimleri I 2008 Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya ABD mutlud@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mutlud İSİMLENDİRİLMELERİ ALKLLER Alkoller, bir

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı