ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1"

Transkript

1 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Alkanlar, parafinler olarakta adlandırılırlar. lefinler ise alkenlerdir. 5. ( ) 2 C( ) 2 bileşiğinin UPAC adı: 1 C dimetil 2 hekzen dir. 2. Siklo alkenlerin genel formülü C n 2n 2 dir. 6. Br Br bileşiğinin UPAC adı: 1.3 dibrom siklobüten dir C3 C bileşiğinin UPAC adı trimetil siklobütan dır. 7.. bileşik bir siklo alken.. bileşik bir siklo alkadien. ve V. bileşikler ise aromatik hidrokarbonlardır.. bileşik kenzen, V. bileşik ise naftalin olarak adlandırılır C C ,4 bileşiğinin UPAC adı 2.2 dimetil bütan dır. 8. Br C C C C C Br bileşiğin UPAC adı: dibrom 2 kloro hekzan dır. 1

2 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST bileşiği metil fenol (veya hidroksi toluen) olarak adlandırılabilir bileşik: C 3 (n bütan). bileşik: C 2 ( n bütan) olup aynı maddedir. 10. bileşiğinin açık formülü yazılırsa: C C C C C C C C C C kapalı formülünün C 10 8 olduğu görülür. 11. X: Dört karbonlu, düz dizncirli bir alken ise C n 2n genel formülünden n = 4 alındığında C 4 8, Y: Beş karbonlu bir siklo alken olduğundan C n 2n 2 genel formülünde n = 5 alındığında C 5 8, Z: Yedi karbonlu bir aromatik hidrokarbon olduğundan C n 2n 6 genel formülünde n = 7 alındığında C 7 8 olarak bulunur. 14. C C = C bileşiğinin UPAC adı: 2 etil 5.5 dimetil 1,3 heptadien dir. 12. A seçeneğindeki bileşik: C C hidroksi 3 metil bütan dır bileşiğinin UPAC adı: 4.5 dimetil siklo hekzan olmalıdır. 2

3 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C N fonksiyonlu grubunun adı nitril dir. 6. N 2 bileşiği bir primer (1 ) amin olup (R N 2 ) siklohekzil amin olarak adlandırılır. 2. C organik kökünün yani alkilin adı sekonder bütil olup, sec bütil şeklinde yazılır. i bütil kökü ise: C dir. 7. C 6 5 kapalı formülü ile gösterilen bileşik olup, olup, fenol dür. 3. Metil amin, N 2 olup, amit ( C = ) grubunu içermez. N 2 8. Fenil amin, N 2 dir. 4. C C bileşiğinin adı: cis bütendioik asittir C C C C 2 C C 5. γ b a C C C C C bileşiğinin UPAC adı 2.3 diklorbütanoik asit veya kullanılan adı a. b diklorobütirik asit tir. bileşiği bir hidroksi asit olup (yapısında hem, hem de C içeren asit), 3 hidroksi 3 karboksi pentadioik asittir. Yapısında bozik grup içermediğinden amfoter değildir. ve. yargılar doğrudur. 3

4 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C C C C C bileşiğinin UPAC adı 2.3 dikloropentanoik asittir. 14. C = C C bileşiği, 1 alkol ( ), 2 alkol ( C ), karbonil ( C = ) ve karboksil ( C) gruplarını içerir. 11. Ar C genel formülü ile gösterilen bileşik aromatik karboksilik asittir pentanol bir primer (1 ) alkol olup, karbonil grubu ( C = ) içermez. 15. Testosteron,. C (2 alkol) (1 pentanol). C = (karbonil) gruplarını içerir.. Yapısında çift bağ içerdiğinden doymamış özellik gösterir metil bütanoik asit, C C bir tane fonksiyonel grup ( C, karboksil) içerir. 4

5 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Alkanlarda izomerlik dört karbonludan başlar. Üç karbonlu propan ın izomeri yoktur. 5. trans 2 büten trans 2 büten 2. A, B, C ve D seçeneklerindeki bileşikler dört karbonlu alken olup, birbirinin izomeridirler. Ancak E seçeneğindeki bileşik dört karbonlu sikloalken olup, diğerlerinin izomeri değildir. Bu iki bileşik çifti aynı madde olup, birbirinin izomeri değildir. 3. Br C C Br Br C C Br 1.2 dibrom etan 1.1 dibrom etan 6. i propil metil keton C C beş karbonlu keton olup,. Beş karbonlu aldehit olan pentanal ile C Bu iki bileşik birbirinin izomeridir.. Beş karbonlu keton olan metil n propil keton ile C izomerdir.. 3 metil bütanon 4. 2 pentanon (metil propil keton), beş karbonlu bir keton olup, dietil keton un (3 pentanon) izomeridir. C C i propil metil keton ile aynı maddedir. İzomer değildir. 5

6 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST trans 3 hekzen: C C bileşiğidir büten: olup, cis trans izomerliği gösterir. 9. C C 3 4 C C 2 1 bileşiği: A) İki tane asimetrik karbon atomu içerir. (2 ve 3 nolu karbon atomları) B) Karboksil ( C) grubu içerdiğinden asit özelliği gösterir. C) idroksil ( ) grubu içerdiğinden alkol özelliği gösterir. D) Asimetrik karbon atomu içerdiğinden optik izomerlik gösterir. E) Bazik grup içermediğinden amfoter özellik göstermez. ; cis 2 büten trans 2 büten. 1.2 diklor eten; C C olup, cis trans izomerliği gösterir. C ; C C cis 1.2 diklor eten. 1 klor propen: C 3 olup, cis trans izomerliği gösterir. ; Cl trans 1.2 diklor eten C cis 1 klor propen trans 1 klor propen C 10. Etilen (eten), propan, metanoik asit ve asetilen in (etin) izomeri yoktur. Alkoller eterler ile izomer olup, etanol un (C 2 5 ) izomeri, dimetil eter dir. ( ) 11.. ve. çiftler, birbirinin enol keto tautomeridir.. = C ; C = etenil (vinil) alkol (enol) etanal (keto bileşiği). C = C = propenil alkol propanon (enol) (keto bileşiği) 6

7 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Yapısında asimetrik karbon atomu içermeyen a amino asetik asit (2 amino etanoik asit): C 2 C N 2 optik izomerlik göstermez. 13. Alken ler ile aynı karbon sayılı sikloalkanlar birbirinin izomeridirler. 1 hekzen ve 2 hekzen, altı karbonlu alken olup, altı karbonlu siklo alkan olan, siklohekzan ve 1.2 dimetil siklo bütan ile izomerdir. 2 metil 2 büten ise beş karbonlu alken dir Dimetil keton (propanon), üç karbonlu keton olup, üç karbonlu aldehit alan propanal ile izomerdir.. Vinil alkol (etenil alkol) iki karbonlu bir enol olup, iki karbonlu keto bileşiği olan etanal ile izomerdir. = C ; C = (C 2 4 ) (C 2 4 ). Metil propil keton, beş karbonlu keton olup, bir diğer beş karbonlu keton olan dietil keton ile izomerdir. C = ; C 2 5 C = C 3 7 C 2 5 (C 5 10 ) (C 5 10 ) 17. Trans 2 büten, 1 büten, metil siklopropan ve 2 metil propen, cis 2 büten in izomeridir. 14. Eten, propen, 1 büten, 1 hekzen UÇALKEN ler olup, cis trans izomerliği göstermezler. Siklo büten ise dört karbonlu bir siklo alken (C 4 6 ) olup, dört karbonlu alken olan cis 2 büten (C 4 8 ) ile izomer değildir. 2 penten ise İÇALKEN olup, eis trans izomerliği gösterir. C 2 5 ; C 2 5 trans 2 penten cis 2 penten 18. Bileşiğin mol kütlesi: 0.2 molü 11,2 g ise 1 molü MA = 56 dır. ( ) n = 56 ise 14n = 56 n = C seçeneğindeki iki bileşik de 1.3 diklorpropan olup, aynı maddedir. olup, bileşik C 4 8 formülü ile gösterilen dört karbonlu açık zincirli bir alkendir. Cis trans izomerliği gösteren dört karbonlu alken bileşiğidir. (2 büten) 7

8 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST

9 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Würtz sentezi ile iki karbonlu etan (C 2 6 ) eldesinde alınması gereken alkil halogenür, bir karbonlu ( C, metil klorür) olmalıdır. 2 C + 2Na C NaC Metil klorür etan 3. Würtz sentezinde alkil halojenür olarak 2 klor propan ( C ) ve mono klor metan C ( C) alındığında;. Na C + C + 2NaC etan. Na C C+C C C C + 2NaC C 3 C dimetil bütan. Na C C+C C + 2NaC 2 metil propan elde edilebilir dimetil pentan ın C C Würtz sentezi ile eldesinde alınması gereken alkil halojenurlerin alkil çiftleri ve C C (i bütil) (i propil) 4. Propen e 2 katılırsa: C = + C olabilir. oluşan ürün 2 propanol dür. 9

10 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Alken lerin bazik ortamda yükseltgenmesiyle oluşan ürünler DİL lerdir. 1 büten in bazik ortamda KMn 4 ile yükseltgenmesiyle oluşan ürün 1.2 bütandiol dür. KMn 4, 7. C C Na + +C 2 5 Br C C C 2 5 +NaBr tepkimesi sonucu oluşan ürün 2 pentin dir. = C C 1 büten 1.2 bütandiol gso 4 / C C + 2 C asetilen etanal gso 4 / + 6. Metan (C 4 ) x mol ise, eten (C 2 4 ), (0.1 x) mol dür. C C C C + 2 C propin propanon 1 mol 2 mol x mol 2 x mol C C mol 3 mol (0.1 x) mol 03. 3x mol 2x + (0.3 3x) = 0.26 x = 0.04 mol Karışımda: 0.04 mol C mol C 2 4 ( = 1,68 g) 9. N 3 lı Cu 2 C 2 (Fehling) çözeltisi ile UÇALKİN ler tepkimeye girerek kırmızı çökelek oluştururlar. (1 bütin) vardır. luşan C 2 gazı: C 4 C 2 1 mol 1 mol 0.04 mol 004. mol C 2 4 2C 2 1 mol 2 mol 0.06 mol 012. mol C 2 = = 0,16 mol dür. 10. i bütil klorür ün kuru eterli ortamda Mg ile tepkimesi sonucu oluşan Grignard bileşiği: C kuru eter 3 C C + Mg C MgC i bütil magnezyum klorür (Grignard bileşiği) dir. 10

11 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST i bütil magnezyum bromür bileşiğinin uygun koşullarda Br ile tepkimesinden: 14. = C + Br C MgBr + Br C +MgBr 2 i bütan i bütan (2 metil propan) elde edilir. C Br 3 brom 1 bütanol 12. Alkenlere bazik ortamda seyreltik KMn 4 eklenmesiyle yani alkenlerin bazik ortamda yükseltgenmesiyle DİL oluşur. 2 büten in bazik ortamda seyreltik KMn 4 ile tepkimesi sonucu oluşan ürün 2.3 bütandiol dür. KMn 4 / 15. C C 3 3 C 3 2 S 4 C C 2 + C C dimetil 2 büten (ANA ÜRÜN) C C 2 büten 2.3 bütandiol 16. Alkenler, bazik ortamda KMn 4 ile tepkimeye girerek diolleri oluştururlarken, KMn 4 çözeltisinin mor menekşe rengini giderirler molü Nk da 8,96 lt (0.4 mol) C C C etin + su etanal. C C propin + su propanon. C CC bütin + su bütanon 1 molü 4 molc2 oluşturur. Bileşik dört karbonludur molü 16 g Br 2 1 molü 320 g Br 2 katar. (2 mol Br 2 ) Bileşik ya alkin veya alkadien dir. Dört karbonlu alkadien, 1.3 bütadien dir. 11

12 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST B seçeneğindeki propen e su katılması sonucu oluşan ürün 2 propanol dür. C = + C 21. Düz zincirli C 3 4 bileşiği (X) bir alkin veya alkadien, C 3 6 bileşiği (Y) ise alken dir. (Propen) Propen e su katılması ile oluşan ürün 2 propanol dur klor propan ( C) Würtz sentezi ile C + C er mol X ve Y 0.2 mol C 2 1 er mol X ve Y 2 mol C 2 verir. X ve Y bileşikleri 2 şer karbonludur. 0.2 mol Z 0.8 mol C 2 1 mol Z 4 mol C 2 verir. Z bileşiği, 4 karbonludur.. X ve Z Br 2 lu suyun rengini giderdiğinden doymamış, Y ise gidermediğinden doymuştur.. Z, Tollens ile beyaz çökelek verdiğinden uç alkin olup 1 bütin dir. X, alken olup eten, Y ise alkan olup etan dır. n hekzan oluşturur. Na n hekzan + 2 NaC. 2 klor propan ( C ) würtz sentezi ile : C Na C C + C C C C + 2NaC C dimetil bütan oluşturur gram etilen (eten, C 2 4 ) 0.1 mol, 5.2 g asetilen (etin, C 2 2 ) 0.2 mol dür. 20. X bileşiği:. N 3 lı AgN 3 (Tollens) çözeltisi ile beyaz çökelek oluşturduğundan uç alkindir.. Bir molü, 2 mol 2 ile tamamen doyurulduğundan alkindir. 1 mol alken, 1 mol, 1 mol alkin ise 2 mol 2 ile doygun hale gelir. eten etin mol 1 mol 1 mol 2 mol 0.1 mol 01. mol 0.2 mol 04. mol 2 (g) = = 0.5 mol (NK da 11.2 lt) 12

13 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST X, alkin, Y alken, Z ise alkandır. Y, Tollens ile tepkime vermez. 27. rganik bileşik. Yapısında bir tane ( ) bağı içeriyorsa bir alkendir. 25. C 2 5 C C + Br C 2 5 C = Br Br C 2 5 C = + Br C 2 5 C Br Br 2.2 dibrom bütan. cis trans izomeri gösteriyorsa: a a b C C yapısında olmalıdır. (uç alken değildir.) molü 0.6 mol 2 1 molü 4 mol2 verir. Bileşik 8 tane atomu içerir. C n 2n 2n = 8 n = 4 Bileşik C 4 8 olup, 2 büten dir. b siklohekzatrien benzen olup, kararlı yapıdadır. Normal koşullarda katılma tepkimesi vermez. 26. Würtz sentezinde metil klorür ( C) alınırsa: 2 C + 2Na C NaC etan, etan Grignard sentezinde metil klorür ( C) alınırsa: C + Mg MgC MgC + C C 4 + MgC 2 metan metan elde edilir. 29. Açık zincirli X, Y, Z hidrokarbonlarının 0,1 er molleri, NK da 8.96 lt (0,4 mol) C 2 (g) veriyorsa, bileşikler dört karbonludurlar.. X ve Z bir tane pi ( ) bağı içerdiklerinden alken, Y ise iki tane pi ( ) bağı içerdiğinden alkin veya alkadien dir.. X, cis trans özelliği göstermezken (1 büten) Z, göstermektedir. (2 büten). Y, Fehling ile kırmızı çökelek verdiğinden uç alkin olup, 1 bütin dir. 13

14 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST KMn 4 / + C=+ C C k.asit keton propanon propanoik asit 14

15 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST bileşik primer (1 ) alkol. bileşik sekonder (2 ) alkol. bileşik sekonder (2 ) alkol dür. 1 alkol yükseltgenirse aldehit 2 alkol yükseltgenirse keton oluşur. 5. X + su Y + Z Y, ester izomeri olan karboksilik asit (R C) olup, mol kütlesi 60 olduğundan: C n 2n+ 1 C = 60 14n = 60 n = 1 2. Propanoik asit, bir karboksilli asit olup, indirgendiğinde propanal veya 1 propanol oluşur. Yükseltgenme ürünü propanon değildir. Y bileşiği C olup, asetik asittir. Z bileşiği 2 S 4 li ortamda dehidratasyon ile propen (alken) oluşturduğundan, bir alkol olup üç karbonludur. Üç karbonlu Z nin yükseltgenme ürünü aldehit olsaydı. Tollens ile tepkime verirdi. Vermediğine göre bir keton olup. Z bileşiği üç karbonlu bir sekonder alkoldür. (2 alkol) Z : C X ise bir ester olup: C = C 3 C tür. 3. R C bir aldehit olup indirgendiğinde primer alkol verir. Bu primer alkol, metil etil eterin fonksiyonlu grup izomeri olduğundan 3 karbonlu olup, propanal dir. Propanal in yükseltgenme ürünü propanoik asit olup 3 karbonlu metil asetat esteri ile izomerdir. 6. Na ve Zn ile ayrı ayrı tepkimeye girdiğinde 1 mol 2 veren bileşik: C C tır. C CNa + 2Na C CNa 4. A daki ürün 1 alkol, B, C, D ve E deki ürünler ise 2 alkol dür. C C + Zn Zn C C 15

16 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST X in indirgenmesiyle oluşan ürün C ise X iki karbonlu bir karboksilik asit olup C, Y nin yükseltgenmesiyle oluşan ürün C ise Y iki karbonlu bir primer alkol olup C 2 5 tır. X, Zn ile 2 verirken, Y, Zn ile 2 vermez trimetil 3 pentanol: C C Grignard Keton olup bir tersiyer alkol dür (3 ) 3 alkol, Gridnard bileşiğinin asidik ortamda keton ile tepkimesinden elde edilir. halde, yukarıda belirtildiği üzere, Grignard bileşiği C 3 C MgX C 3 olmalıdır. Na 8. C 2 5 1/2 2 (NK da 11.2 et) Na C C 1 2 (NK da 22,4 et) 10. C = C k.asitten C Na 3/2 2 (g) (NK da 33.6 et) C 2 5 Alkol den esteri için C ile tepkimeye sokulmalıdır. C C 2 5 Yani, asetik asit ile 2 bütanol tepkimeye girmelidir. 16

17 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C + C + 2 C + K CK + 2 C + Na CNa + 1/2 2 2 C + Mg ( C) 2 Mg C + PC 3 3 CC + 3 P metil 1 bütanol : C bir primer alkol dür. İki derece yükseltgenmesiyle oluşan bileşik bir karboksilik asit olup: C C 12.. () () C C (X) (Y) dır.. C + Z CC (C 2 5 ) propanol bir 1 alkol, 2 propanol ise bir 2 alkoldür. 13. C ( ) n Ca +2 = 142 C Dikarboksilli asit = 142 Ca + 2 Dikarboksilli asit = propanol ün iki molünden, 1 mol su çekilmesiyle oluşan ürün: + C 3 7 C di propil eter dir. Dikarboksilli asit = 104 C ( ) n = 104 C n + 45 = 104 n = 1 C (Propandiok asit) C 16. X, K 2 Cr 2 7 ile tepkimeye girerek yükseltgenirken, Y, yükseltgenmemektedir. X, bir aldehit, Y ise bir keton olup, tepkime bir organik redoks tepkimesidir. 17

18 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST N 2 sayısı arttıkça, asitlik gücü artar. 20. Aldehitler ve aldehit özelliği gösteren formik asit ( C = ) fehling ile tepkimeye girerek Cu 2 (K) oluşturur N 3 2 S 4 N Nitrobenzen (Patlayıcı). + 3N 3 2 S 4 2 N N N k.asitten C = C trinitrofenol (Patlayıcı) 2 N N 2 + 3N S R 1 : alkol den C N trinitrotoluen (Patlayıcı) R 2 C : C er üç tepkime de nitrolama tepkimesidir. N N S Benzen Nitrolama 22. ALKL + ASİT Ester + Su X + X = N 2 () indirgenme N 2 Amino benzen X = 60 R = 60 R C = 60 C n 2n = 60 14n = 60 14n = 60 n = 1 n = 3 C C

19 24.. C3 C RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Fehling ile tepkime veren Y bileşiği aldehit olabilir. Yükseltgendiğinde aldehit oluşturan X bileşiği ise bir 1 alkol dür. 1 alkol ile aynı karbon sayılı aldehit birbirinin izomeri olamaz metil 2 pentanol: C 3 C 3 C bir tersiyer alkol (3 ) olup, yükseltgenmez. () C propanon (keton). C3 C propanoik asit (karboksilik asit) () 2-propanol (2 alkol) 1-propanol (1 alkol) 27.. C 2 5 (alkol). (fenol). CC3 metil format (ester) () + metil alkol (alkol) metil alkol (metanol). C (karboksilik asit) tır.. bileşik yani fenoller çok zayıf asit olduklarından NaC 3 ile C 2 (g) vermezler. 25. C = + C 2 5 C = + 2 C 2 5 Esterleşme tepkimesinde karboksilik asidin yapısından grubu ayrılacağından, C bağı kopar. 28. C C C bileşiği karbon atomları arasında çift bağ içerdiğinden doymamış bir bileşik olup. Br 2 lu su ile tepkimeye girerek, Br 2 lu suyun kırmızı rengini giderir. 19

20 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST CC C + C 3 7 (X veya Y) (X veya Y) asetik asit etanoik asit n propil alkol 1 propanol Karboksilik asit ile alkol, birbirinin izomeri değildir. 32. Benzil alkol olup, Na ile tepkimesinden 2 verir. Na + Na + 1/2 2 1 mol 0.1 mol 0.5 mol 0.05 mol NK da 1.12 et 30. R C + R C + 2 ester MA = 74 C n 2n C = 74 14n = 74 C 3 C (Ester) n = 1 Bu esteri oluşturan asit asetik asit olup C tır. 33. Kapalı formülü C 3 6 (C n 2n ) olan bileşik ya 31. TRİL = ALKKSİT 3Na + 3 TRİL = TRİL = 106 C ( ) n = n + 31 = 106 n = 1 olduğundan bu triol 4 karbonludur. C C veya C aldehit veya keton olmalıdır. Karbonil ( C = ) grubu içerir. 34. R C C R = n n + 1 = 100 n = 1 Bileşik C C yani 2.4 pentadion olabilir. 20

21 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST ß α C C N 2 bileşiği bir amino asit olup, a amino propiyonik veya 2 amino propanoik asittir. 36. X : Fenol (Asidik) Y : Amin (Bazik) Z : Amino asit (Amfoter) X, yani fenol, C (asit) ile tepkime vermez. 21

22 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C C 0 1, no lu C atomunun yükseltgenme sayısı ( 3) tür., no lu C atomunun yükseltgenme sayısı () dır. 1 0 C C C 0 N 2 0, no lu C atomunun yükseltgenme sayısı (+3) tür. C C = 3. = C = (+4) 1 1 C 1 C 1 C C C 1 C = 1 ( 2) (+2) (0) olduğundan C atomlarının yükseltgenme sayılarının artış sırası: C 3, C, CC 3, C 2 şeklinde olmalıdır C = (+2) 1 1 C 1 ( 2),, 1 C = 1 (0), 1 1 C 1 1 ( 4) C C C C C (+4) CC 4 bileşiğindeki C atomunun yükseltgenme sayısı en büyük ve (+4) olduğundan en sola yazılmalıdır. (+4, +2, 0, 2, 4) 4. er üç tepkimede de element, bileşik haline geçtiğinden, tepkimeler redoks tepkimesidir. 2C 5 5 C + 2Na C NaC element bileşik 22

23 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Tepkime Würtz sentezi olup, bir organik redokstur. 9. Tepkime bir elektrofilik yer değiştirme tepkimesidir. 1 1 C C 1 ( 2) C C ( 3) 10.. tepkime bir kondenzasyon. tepkime bir eliminasyon C deki C atomu ( 2), C 2 6 daki C atomları ( 3) değerliklidir. İndirgenen C, yükseltgendir.. tepkime ise bir elektrofilik katılma tepkimesidir. 6., C, N 2 nükleofil, N 2 +, S 3 + ise elektrofil dir C C C 7. C grubu m yönlendiricidir. 12. C seçeneğinde sekonder alkol yükseltgenerek keton oluşturmuştur. 8. Aromatik bileşik olan benzen ( ), standart koşullarda C ile katılma tepkimesi vermez. 13. C = + Br Br tepkimesi Anti Markovnikov kuralına uygun bir katılma tepkimesidir. 23

24 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C maddesi, dehidratasyon (eliminasyon) tepkimesine göre iki farklı ürün oluşturabilir. ın bağlı olduğu C atomuna komşu C lardan hidrojeni az olandan ( ) hidrojen ayrılmasıyla oluşan 2 büten, Zaitsev kuralına göre ana ürün, 1 büten ise ikincil üründür. (miktarı az) 15. Esterleşme tepkimesi bir kondenzasyon tepkimesi olup, oluşan ürün metilpropanoat tır tepkimede oluşan ürün ester olup, karbonil grubu içermez. 24

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim: Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir. C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.

Detaylı

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH İDROKARBONLAR ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, n 2n dir. Çift bağlı atomları sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. Alkenler aynı sayıda atomu içeren

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir.

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. HİDROKARBONLAR Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. Alifatik Hidrokarbonlar Düz zincirli veya dallanmış olabilir. Doymuş hidrokarbonlar : Alifatik hidrokarbonlar

Detaylı

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK HİDROKARBONLAR DOYMUŞ HİDROKARBONLAR DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) BİTİŞİK İKİ HALKALI (NAFTALİN)

Detaylı

ORGANİK KİMYA - DERS NOTLARI -

ORGANİK KİMYA - DERS NOTLARI - GANİK KİMYA - DES NTLA - İDKABNLA Alifatik Aromatik (Zincir yada halkalı) (Arenler) - Benzen ve türev leri Doymuş Doymamış - Aromatik nitro ve amino Alkanlar Alkan Alkin bileşikleri ALKANLA ( n 2n+2 )

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. =>

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. => Bölüm 11 Alkoller ve Eterler Alkollerin Yapısı idroksil (-) fonksiyonel grubu ksijen sp 3 melezleşmiştir. 2 Sınıflandırma Primer(Birincil): ın bağlandığı karbon sadece bir adet karbona bağlı. Sekonder(Đkincil):

Detaylı

ADI VE SOYADI GÜZ YARIYILI MBG ORGANİK KİMYA FİNAL SINAVI

ADI VE SOYADI GÜZ YARIYILI MBG ORGANİK KİMYA FİNAL SINAVI 1 ADI VE SYADI : 2013-2014 GÜZ YAIYILI MBG GAİK KİMYA İAL SIAVI 20.01.2014 SIAV AKKKIDA BİLGİ: 40 TAE TEST SUSU (50 PUA), 5 TAE KLASİK SU (50 PUA) VADI. SULA ve ÇÖZÜMLE 1.Aşağıdaki yapılardan hangisinde

Detaylı

Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1

Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1 1. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi Wurtz yöntemiyle saf olarak elde edilemez? 4. A) C 2H 6 B) C 3H 8 C) C 4H 10 D) C 6H 14 E) C 8H 18 Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği için, I. Sikloalkandır.

Detaylı

Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati : 8 Ders saati

Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati : 8 Ders saati HĐDROKARBONLAR SÜRE Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati Toplam süre s : 8 Ders saati Hedef ve Davranış ışlar HEDEF 1: Hidrokarbonları tanıyabilme DAVRANIŞLAR Hidrokarbonları sınıflandırır. r. Hidrokarbonları

Detaylı

Alkinler (Asetilenler)

Alkinler (Asetilenler) Organik-İnorganik Kimya Alkinler (Asetilenler) ALKİNLER (ASETİLENLER) Genel formülleri C n H 2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bileşiklerdir. Bu bileşiklere, moleküllerindeki

Detaylı

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti 1. ORGANĠK REDOKS TEPKĠMELERĠ 2. YER DEĞĠġTĠRME (SÜBSTĠTÜSYON) TEPKĠMELERĠ 3. KATILMA TEPKĠMELERĠ 4. AYRILMA (ELĠMĠNASYON) TEPKĠMELERĠ 5. KONDENZASYON TEPKĠMELERĠ Hazırlayan

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

ALKANLAR-ALKENLER-ALKİNLER

ALKANLAR-ALKENLER-ALKİNLER ALKANLA-ALKENLE-ALKİNLE ADLANDIMA ELDE EDİLİŞLEİ KİMYASAL TEPKİMELEİ Yapısal formüllerin gösterimi 1. Top ve çubuk 2. Çizgi O 3. Kondanse formül 3 2 O 4. Ampirik formül 2 6 O 5. Siklik moleküller 2 2 2

Detaylı

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler ÜİTE 15 rganik Kimya - II eteroatomlu Bileşikler Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; eteroatom kavramını, eteroatom içeren bileşiklerin önemini, eteroatom içeren bileşiklerin reaksiyonlarını, eteroatom

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

ALKiNLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKiNLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKiNLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) Aşağıda formülü verilen bileşiklerin sistematik adını, sistematik adı verilen bileşiklerin ise formülünü yazınız. SORU 2.) 3, 4 gram alkinin tam olarak yanabilmesi için

Detaylı

Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar:

Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar: FONKSİYONEL GRUPLAR ALKOLLER Hidrokarbonlardaki hidrojen unun bir ya da farklı C daki birkaçının çıkarılıp yerine OH kökünün bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Genel formülü R OH dır. Molekülde bulunan

Detaylı

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 Organik kimyada bilinen ilk tepkimelerden (metod) biridir. Bu reaksiyonun mucidi bilim adamı, Viktor Grignard, bu tepkime sayesinde 1912 Kimya Nobel ödülünün

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

H DROKARBONLAR YAZILI SORULARI 1

H DROKARBONLAR YAZILI SORULARI 1 H DROKARBONLAR YAZL SORULAR 1 1. 15 P ve 1H elementlerinin oluflturdu u ve P nin oktedini tamamlad bileflik için; a) Molekül formülü nedir? b) Moleküllerinin geometrik flekli nedir? c) Molekül içi ba lar

Detaylı

lması *Bisiklik -Alkenler -Alkinlerin -Alkil halojenürlerin -Aminlerin adlandırılmas -Esterlerin adlandırılmas *Benzen ve türevlerinin t kuralı

lması *Bisiklik -Alkenler -Alkinlerin -Alkil halojenürlerin -Aminlerin adlandırılmas -Esterlerin adlandırılmas *Benzen ve türevlerinin t kuralı 16.05.2010 1 16.05.2010 2 -Alkanların ve sikloalkanların adlandırılmas lması *Bisiklik bileşiklerin iklerin adlandırılmas lması -Alkenler ve sikloalkenlerin adlandırılmas lması -Alkinlerin adlandırılmas

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 TG 8 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÜN TE I ALKOLLER VE ETERLER

ÜN TE I ALKOLLER VE ETERLER ÜN TE I ALKOLLER VE ETERLER 1. 1. ALKOLLER a. Genel Yap lar ve Adland r lmas b. Genel Elde Edilme Yollar c. Genel Özellikleri d. Mono ve Polialkollerin Örneklerle Tan t lmas 1.2. ETERLER a. Genel Yap s,

Detaylı

12. SINIF TEST. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler)

12. SINIF TEST. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler) K 12. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler) SINIF 1. I. luşum sırasına göre önce hafif elementler oluşmuştur. II. Büyük patlama teorisi element oluşumunun izahında kullanılabilir. III.

Detaylı

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir?

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir? MÜEDİSLİK KÜLTESİ KİMY MÜEDİSLİĞİ ÖLÜMÜ GİK KİMY DESİ DÖEM SIVI 19.01.2012 o: dı ve Soyadı: Öğretim Programı: ÖÖ ( ) ; İÖ ( ) Öğretim Üyesi: asan Seçen ( ) ; amdullah Kılıç ( ) Toplam 34 soru vardır. 125

Detaylı

Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında:

Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında: 1 1 H NMR İLE KALİTATİF ANALİZ-2 IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, 1 H NMR ile Yapı Tayini Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında: 1.

Detaylı

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Burak Esat Fatih Üniversitesi 2006, Prentice all Giriş Karbon-karbon ikili bağı içeren hidrokarbonlardır Bazen olefinler olarak da adlandırılırlar, olefin= oil-forming

Detaylı

8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri

8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri 8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri = Bağının Reaktivitesi pi bağındaki elektronlar daha serbesttirler. Bu pi elektronları Elektrofillere saldırırlar. Karbokatyon araürünü oluşur. Nükleofil karbokatyona eklenir.

Detaylı

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler KASIM EKİM EYLÜL Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A SÜRE.ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI.. Hafif elementlerin olusumunu, evrenin baslangıcı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA IV BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA IV BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA IV BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2.KURUMUN ADRESİ : Yavruturna mah. Kavukçu sok. No:46/A

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2.KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA 3- KURUCU ADI : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık

Detaylı

2.ORGANİK MOLEKÜLLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE İSİMLEMDİRMELER

2.ORGANİK MOLEKÜLLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE İSİMLEMDİRMELER BÖLÜM II 2.ORGANİK MOLEKÜLLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE İSİMLEMDİRMELER Fonksiyonel gurup: Fonksiyonel gurup, bir molekülün kimyasal anlamda en aktif olan kısımları olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre

Detaylı

ÜN TE IV H DROKARBONLAR

ÜN TE IV H DROKARBONLAR ÜN TE IV H DROKARBONLAR 4. 1. H DROKARBONLARIN SINIFLANDIRILMASI 4. 2. KAPALI FORMÜL, AÇIK FORMÜL VE YAPI FORMÜLÜ 4. 3. FONKS YONEL GRUP 4. 4. ALKANLAR a. Genel Bilgi b. Adland r lmas c. Alkanlarda zomeri

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

5-AROMATİK BİLEŞİKLER.

5-AROMATİK BİLEŞİKLER. 5-AROMATİK BİLEŞİKLER. Organik kimyada çok geç tanınan, yapısı ve reaktifliği çok geç anlaşılan bileşiklerdir. İlk önce kimyacıların karşısına çıkan C6H5- temel yapısını içeren moleküller anlaşılmakta

Detaylı

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar ve Stereokimya. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar ve Stereokimya. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar ve Stereokimya Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması idrokarbonlar yapılarında C ve bulunduran bileşiklerdir. Genel olarak 2 grupta

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar 4. Bölüm Alkanlar Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice all Bileşik Türü Alkanlar Alkenler Sınıflandırma Fonksiyonel Grup Yok (Đkili veya Üçlü bağ bulunmaz) Đkili Bağ Örnek 3-2 - 3 Propan 2 =- 3 Propen

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

³DQ ³HQ (WDQ (WHQ 3URSDQ 3URSHQ % WDQ % WHQ

³DQ ³HQ (WDQ (WHQ 3URSDQ 3URSHQ % WDQ % WHQ En az ndan bir adet karbon-karbon çift ba içeren hidrokarbonlara denir. Bu bile iklerin di er bir ismi ise dir.alkenlerin genel formülleri Alkenlerde çift ba bir adet kuvvetli sigma ba ile sigma ba na

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI

FEN BİLİMLERİ SINAVI DİKKA! SORU KİAPÇĞNN ÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞDNA İŞARELEMEİ UNUMAN. FEN BİLİMLERİ SNAV KİMA ESİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Detaylı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler 1 Karbonil Bileşikleri 2 Karbonil Yapısı Karbon sp 2 melezleşmiştir. = bağı alkenlerin = bağından daha kısa, daha güçlü ve daha polar bir bağdır. 3 Ketonların IUPA Adlandırılması

Detaylı

ÜNİTE 14 Organik Kimya - I Hidrokarbonlar

ÜNİTE 14 Organik Kimya - I Hidrokarbonlar ÜNİTE 14 Organik Kimya - I idrokarbonlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Anorganik ve organik kimya arasındaki farkı, Organik kimya'da fonksiyonel grup kavramını, idrokarbonların temel özelliklerini,

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 LYS 2 KİMYA TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 LYS 2 KİMYA TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 7 HAZİRAN 010 BU SORU KİTAPÇIĞI 7 HAZİRAN 010 LYS KİMYA

Detaylı

KÖMÜR BİTÜMLÜ ALT BİTÜMLÜ. Termal Buhar Kömürü Elektrik enerjisi üretimi, çimento sanayi, vs

KÖMÜR BİTÜMLÜ ALT BİTÜMLÜ. Termal Buhar Kömürü Elektrik enerjisi üretimi, çimento sanayi, vs ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ A- FOSİL YAKITLAR 1) KÖMÜR Halk arasında kara elmas olarak bilinir. İlk defa Çinliler tarafından kullanılmıştır. Büyük kısmı elektrik üretiminde ve evlerde yakıt olarak

Detaylı

Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur.

Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur. ALDEHİT ve KETNLAR Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve oksijene (C=) karbonil grubu denir. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur.

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ223

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ223 T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ALİFATİK BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ-1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÜN TE III KARBOKS LL AS TLER

ÜN TE III KARBOKS LL AS TLER ÜN TE III KARBKS LL AS TLER 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMASI 3. 2. GENEL ELDE ED LME YLLARI 3. 3. GENEL ÖZELL KLER 3. 4. ÖNEML RGAN K AS TLER 3. 5. PT K ZMER (PT KÇE AKT FL K) K MYA 6 BU ÜN TEN N

Detaylı

KİMYA 3 LİSE DERS KİTABI ÖĞRETMEN KLAVUZU. Faruk KARACA

KİMYA 3 LİSE DERS KİTABI ÖĞRETMEN KLAVUZU. Faruk KARACA LİSE KİMYA 3 2004 Paşa Yayıncılık Ltd. Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Paşa Yayıncılık Ltd. Şti.ʼne aittir. Yayınevinden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya

Detaylı

Organik Reaksiyonlara Giriş

Organik Reaksiyonlara Giriş Formal Yük rganik eaksiyonlara Giriş Araş. Gör. Kayhan BLELLİ Formal Yük = 4 0 4 = 0 Değerlik Elektronları sayısı 6 4 2 = 0 Bağ Sayısı rtaklanmamış Elektronların sayısı : : Atomun Yaptığı 6 6 1 = 1 3 eaksiyon

Detaylı

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H H H H H H H H H (H 3 C CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 )

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H H H H H H H H H (H 3 C CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 ) ORGANİK KİMYA Organik maddeler Organik kimya, karbon bileşiklerinin kimyasıdır; hücrenin kuru ağırlığının yarısından daha fazlasını karbon ( C ) elementi oluşturur. Organik maddelerin molekülleri, genellikle

Detaylı

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması idrokarbonlar yapılarında ve bulunduran bileşiklerdir. Genel olarak 2 grupta incelenebilir:

Detaylı

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi 6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi Genel Prensipler Yapıları ve kimyasal davranışları esas alındığında, hidrokarbonlar üç kategoriye ayrılabilir. Doymuş Alifatik Hidrokarbonlar: Tüm karbon atomlarının

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar 4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar Bileşikleri reaktivitelerine göre sınıflandırmaya imkan veren yapısal özelliklere fonksiyonel grup denir. Fonksiyonel grup büyük bir molekülün bir parçasıdır; kendine

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ORGANİK MADDELER-1

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ORGANİK MADDELER-1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ORGANİK MADDELER-1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL SINIF : 10 DERS SAATĐ : 6 KONU : KARBONUN BAĞ YAPMA ÖZELLĐĞĐ Organik bileşikler ve yaşam Karbonun çok bileşik yapmasının sebebi Karbon bağlarının çeşitliliği Organik

Detaylı

ALKENLER (Olefinler)

ALKENLER (Olefinler) Dr. ilmi NAMLI-Organik Kimya Ders Notları-BÖLÜM VI ALKENLE (Olefinler) Alkenler yapılarında = karbon-karbon çift bağları içeren bileşiklerdir ve bunlara olefinler de denir, yaygın olarak kullanılan isim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ ALKOLLER VE ETERLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ ALKOLLER VE ETERLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ ALKOLLER VE ETERLER Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ ALDEHİT VE KETONLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ ALDEHİT VE KETONLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ ALDEHİT VE KETONLAR Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 13 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ALDEHİT VE KETONLAR

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ALDEHİT VE KETONLAR T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLĞ MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PRJESİ) KİMYA TEKNLJİSİ ALDEHİT VE KETNLAR ANKARA2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Organik Kimyadaki Kavram Yanılgıları: Alkenler Örneği

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Organik Kimyadaki Kavram Yanılgıları: Alkenler Örneği TÜRK FEN EĞĠTĠMĠ DERGĠSĠ Yıl 9, Sayı 3, Eylül 2012 Şendur / TUSED / 9(3) 2012 160 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 9, Issue 3, September 2012 http://www.tused.org Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ALİFATİK BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ-1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Organik Kimya III Aldehitler, Ketonlar, Karboksilik Asitler ve Türevleri

Organik Kimya III Aldehitler, Ketonlar, Karboksilik Asitler ve Türevleri rganik Kimya III Aldehitler, Ketonlar, Asitler ve Türevleri Yazar Yrd.Doç.Dr.alil BEBE ÜNİTE 17 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; karbonil bileşiklerini, karboksilik leri ve karboksilik türevlerini

Detaylı

verilmiştir. Form aldehit alifatik aldehit aromatik aldehit O O R R

verilmiştir. Form aldehit alifatik aldehit aromatik aldehit O O R R Dr. ilmi NAMLI -ALDEİT VE KETNLA ALDEİT VE KETNLA rganik kimyanın belki de en önemli fonksiyonel grubu olan karbonil grubunu içeren önemli iki bileşiği aldehitler ve ketonlardır. karbonil Bu fonksiyonel

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

Editörler: Prof. Dr. Giray TOPAL - Prof. Dr. Hüseyin BAĞ. GENEL KİMYA - 4 Organik Kimya ISBN 978-9944-919-64-7

Editörler: Prof. Dr. Giray TOPAL - Prof. Dr. Hüseyin BAĞ. GENEL KİMYA - 4 Organik Kimya ISBN 978-9944-919-64-7 3. Baskı Editörler: Prof. Dr. Giray TOPAL - Prof. Dr. üseyin BAĞ GENEL KİMYA - 4 Organik Kimya ISBN 978-9944-919-64-7 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem Akademi Bu kitabın

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

REAKSİYON KİNETİĞİ, REAKSİYONLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE METABOLİZMA. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004

REAKSİYON KİNETİĞİ, REAKSİYONLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE METABOLİZMA. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 REAKSİYON KİNETİĞİ, REAKSİYONLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE METABOLİZMA Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 1 Reaksiyon (tepkime) türleri 1 Gerçekte tüm organik tepkimeler dört sınıftan

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PRJESİ) KİMYA TEKNLJİSİ ALİFATİK BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ-2 ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet TUTAR Organik Kimya Tel No: 2956040 Oda No: 813

Prof. Dr. Ahmet TUTAR Organik Kimya Tel No: 2956040 Oda No: 813 Prof. Dr. Ahmet TUTAR Organik Kimya Tel No: 2956040 Oda No: 813 Organik moleküllerin üç boyutlu yapılarını ve özelliklerini inceleyen kimya dalına Stereokimya adı verilir. Aynı molekül formülüne sahip

Detaylı

Organik Kimya I. 1 Ders Adi: Organik Kimya I 2 Ders Kodu: KIM2011 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

Organik Kimya I. 1 Ders Adi: Organik Kimya I 2 Ders Kodu: KIM2011 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans Organik Kimya I 1 Ders Adi: Organik Kimya I 2 Ders Kodu: KIM2011 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 5.00 8 Teorik

Detaylı

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Genel Kimya IV (Organik Kimya) Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Adı Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Kodu 1206.4103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

ORGANİK KİMYA. Dr. Serkan SAYINER.

ORGANİK KİMYA. Dr. Serkan SAYINER. ORGANİK KİMYA Dr. Serkan SAYINER serkan.sayiner@neu.edu.tr Hidrokarbonlar Hidrokarbonlar, yapısında sadece C ve H elementlerini içeren organik bileşiklerdir. Alkanlar, yapısında sadece C C tek bağları

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

Aldehit ve Ketonlar 2

Aldehit ve Ketonlar 2 Aldehit ve Ketonlara Genel Bakış Aldehit ve Ketonların Adlandırılmaları Yaygın Olarak Kullanılan Aldehit ve Ketonlar Aldehit ve Ketonların Kullanım Alanları Aldehit ve Ketonların Genel Özellikleri Karbonil

Detaylı

DENEYSEL ORGANİK KİMYA II

DENEYSEL ORGANİK KİMYA II DENEYSEL RGANİK KİMYA II Yrd. Doç. Dr. Mustafa Er Öğr. Gör. akan Tahtacı Arş. Gör. Semiha Yıldırım Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2011 GÜVENLİK KURALLARI 1. Tüm öğrenciler daima laboratuvar

Detaylı

Dallanmış Alkil Gruplarının Adlandırılması

Dallanmış Alkil Gruplarının Adlandırılması Dallanmış Alkil Gruplarının Adlandırılması İki karbon atomundan fazla atom içeren alkanlar için birden fazla grup türetilebilir. Örneğin propandan iki grup türetilebilir. Uç hidrojen uzaklaştırılmasıyla

Detaylı

TG 3 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ Mart 2014

TG 3 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ Mart 2014 KAMU PEREL EÇME IAVI ÖĞRETMELİK ALA BİLGİİ TETİ KİMYA ÖĞRETMELİĞİ 9 0 Mart 014 TG ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. angi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

ORGANİK KİMYA-1 ORGANİK BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI

ORGANİK KİMYA-1 ORGANİK BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI RGANİK KİMYA- RGANİK BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI rganik Bileşiklerin Adlandırılması RGANİK KİMYA 80'li yıllara kadar organik bileşiklerin sadece canlı organizmaların yapısında sentezlenebileceği düşünülüyordu.

Detaylı

Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri

Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri Giriş Karbonil (-=) and hidroksil (-H) on the same carbon is karboksil grubu. karboksil grubu is usually written -H. alifatik asitler -H a bağlı bir alkil içerir.

Detaylı

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin DENEY 9-Bölüm 1 AMĐNLE VE DĐAZONYUM BĐLEŞĐKLEĐ Genel Prensipler Aminler amonyak üzerindeki hidrojenlerin organik gruplar ile değiştirilmesi sonucu türetilen organik bazlardır. Değiştirilen hidrojenlerin

Detaylı

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Endüstride ve Canlılarda Enerji Ünite 3 Endüstride ve anlılarda Enerji Fosil Yakıtlar 142 idrokarbonlar 160 Temiz Enerji Kaynakları 174 anlılarda Enerji 188 FSİL YAKITLAR ÜNİTE - 3 ENDÜSTRİDE VE ANLILARDA ENERJİ Potasyum karbonat (K

Detaylı

TG 9 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 22 Haziran 2014 Pazar

TG 9 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 22 Haziran 2014 Pazar KAMU PERSNEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ aziran Pazar TG 9 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. angi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Organik Kimya (CEAC 202) Ders Detayları

Organik Kimya (CEAC 202) Ders Detayları Organik Kimya (CEAC 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Organik Kimya CEAC 202 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 104 Dersin Dili Dersin

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

ASİT BAZ TİTRASYONLARI. Asit Baz + H. Asit HA H + A - Baz BOH B + OH

ASİT BAZ TİTRASYONLARI. Asit Baz + H. Asit HA H + A - Baz BOH B + OH ASİT BAZ TİTRASYLARI İlk defa asitleri Antoine Lavoisier (1776) incelemiştir. Justus von Liebig (1838) organik asitlerden bahsetmiştir. İlk defa asit ve baz tanımı Svante Arrhenius (1884) tarafından yapılmıştır.

Detaylı

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Endüstride ve Canlılarda Enerji Ünite 3 Endüstride ve anlılarda Enerji Fosil Yakıtlar 142 idrokarbonlar 160 Temiz Enerji Kaynakları 174 anlılarda Enerji 188 FSİL YAKITLAR ÜNİTE - 3 ENDÜSTRİDE VE ANLILARDA ENERJİ Potasyum karbonat (K

Detaylı