ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1"

Transkript

1 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Alkanlar, parafinler olarakta adlandırılırlar. lefinler ise alkenlerdir. 5. ( ) 2 C( ) 2 bileşiğinin UPAC adı: 1 C dimetil 2 hekzen dir. 2. Siklo alkenlerin genel formülü C n 2n 2 dir. 6. Br Br bileşiğinin UPAC adı: 1.3 dibrom siklobüten dir C3 C bileşiğinin UPAC adı trimetil siklobütan dır. 7.. bileşik bir siklo alken.. bileşik bir siklo alkadien. ve V. bileşikler ise aromatik hidrokarbonlardır.. bileşik kenzen, V. bileşik ise naftalin olarak adlandırılır C C ,4 bileşiğinin UPAC adı 2.2 dimetil bütan dır. 8. Br C C C C C Br bileşiğin UPAC adı: dibrom 2 kloro hekzan dır. 1

2 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST bileşiği metil fenol (veya hidroksi toluen) olarak adlandırılabilir bileşik: C 3 (n bütan). bileşik: C 2 ( n bütan) olup aynı maddedir. 10. bileşiğinin açık formülü yazılırsa: C C C C C C C C C C kapalı formülünün C 10 8 olduğu görülür. 11. X: Dört karbonlu, düz dizncirli bir alken ise C n 2n genel formülünden n = 4 alındığında C 4 8, Y: Beş karbonlu bir siklo alken olduğundan C n 2n 2 genel formülünde n = 5 alındığında C 5 8, Z: Yedi karbonlu bir aromatik hidrokarbon olduğundan C n 2n 6 genel formülünde n = 7 alındığında C 7 8 olarak bulunur. 14. C C = C bileşiğinin UPAC adı: 2 etil 5.5 dimetil 1,3 heptadien dir. 12. A seçeneğindeki bileşik: C C hidroksi 3 metil bütan dır bileşiğinin UPAC adı: 4.5 dimetil siklo hekzan olmalıdır. 2

3 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C N fonksiyonlu grubunun adı nitril dir. 6. N 2 bileşiği bir primer (1 ) amin olup (R N 2 ) siklohekzil amin olarak adlandırılır. 2. C organik kökünün yani alkilin adı sekonder bütil olup, sec bütil şeklinde yazılır. i bütil kökü ise: C dir. 7. C 6 5 kapalı formülü ile gösterilen bileşik olup, olup, fenol dür. 3. Metil amin, N 2 olup, amit ( C = ) grubunu içermez. N 2 8. Fenil amin, N 2 dir. 4. C C bileşiğinin adı: cis bütendioik asittir C C C C 2 C C 5. γ b a C C C C C bileşiğinin UPAC adı 2.3 diklorbütanoik asit veya kullanılan adı a. b diklorobütirik asit tir. bileşiği bir hidroksi asit olup (yapısında hem, hem de C içeren asit), 3 hidroksi 3 karboksi pentadioik asittir. Yapısında bozik grup içermediğinden amfoter değildir. ve. yargılar doğrudur. 3

4 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C C C C C bileşiğinin UPAC adı 2.3 dikloropentanoik asittir. 14. C = C C bileşiği, 1 alkol ( ), 2 alkol ( C ), karbonil ( C = ) ve karboksil ( C) gruplarını içerir. 11. Ar C genel formülü ile gösterilen bileşik aromatik karboksilik asittir pentanol bir primer (1 ) alkol olup, karbonil grubu ( C = ) içermez. 15. Testosteron,. C (2 alkol) (1 pentanol). C = (karbonil) gruplarını içerir.. Yapısında çift bağ içerdiğinden doymamış özellik gösterir metil bütanoik asit, C C bir tane fonksiyonel grup ( C, karboksil) içerir. 4

5 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Alkanlarda izomerlik dört karbonludan başlar. Üç karbonlu propan ın izomeri yoktur. 5. trans 2 büten trans 2 büten 2. A, B, C ve D seçeneklerindeki bileşikler dört karbonlu alken olup, birbirinin izomeridirler. Ancak E seçeneğindeki bileşik dört karbonlu sikloalken olup, diğerlerinin izomeri değildir. Bu iki bileşik çifti aynı madde olup, birbirinin izomeri değildir. 3. Br C C Br Br C C Br 1.2 dibrom etan 1.1 dibrom etan 6. i propil metil keton C C beş karbonlu keton olup,. Beş karbonlu aldehit olan pentanal ile C Bu iki bileşik birbirinin izomeridir.. Beş karbonlu keton olan metil n propil keton ile C izomerdir.. 3 metil bütanon 4. 2 pentanon (metil propil keton), beş karbonlu bir keton olup, dietil keton un (3 pentanon) izomeridir. C C i propil metil keton ile aynı maddedir. İzomer değildir. 5

6 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST trans 3 hekzen: C C bileşiğidir büten: olup, cis trans izomerliği gösterir. 9. C C 3 4 C C 2 1 bileşiği: A) İki tane asimetrik karbon atomu içerir. (2 ve 3 nolu karbon atomları) B) Karboksil ( C) grubu içerdiğinden asit özelliği gösterir. C) idroksil ( ) grubu içerdiğinden alkol özelliği gösterir. D) Asimetrik karbon atomu içerdiğinden optik izomerlik gösterir. E) Bazik grup içermediğinden amfoter özellik göstermez. ; cis 2 büten trans 2 büten. 1.2 diklor eten; C C olup, cis trans izomerliği gösterir. C ; C C cis 1.2 diklor eten. 1 klor propen: C 3 olup, cis trans izomerliği gösterir. ; Cl trans 1.2 diklor eten C cis 1 klor propen trans 1 klor propen C 10. Etilen (eten), propan, metanoik asit ve asetilen in (etin) izomeri yoktur. Alkoller eterler ile izomer olup, etanol un (C 2 5 ) izomeri, dimetil eter dir. ( ) 11.. ve. çiftler, birbirinin enol keto tautomeridir.. = C ; C = etenil (vinil) alkol (enol) etanal (keto bileşiği). C = C = propenil alkol propanon (enol) (keto bileşiği) 6

7 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Yapısında asimetrik karbon atomu içermeyen a amino asetik asit (2 amino etanoik asit): C 2 C N 2 optik izomerlik göstermez. 13. Alken ler ile aynı karbon sayılı sikloalkanlar birbirinin izomeridirler. 1 hekzen ve 2 hekzen, altı karbonlu alken olup, altı karbonlu siklo alkan olan, siklohekzan ve 1.2 dimetil siklo bütan ile izomerdir. 2 metil 2 büten ise beş karbonlu alken dir Dimetil keton (propanon), üç karbonlu keton olup, üç karbonlu aldehit alan propanal ile izomerdir.. Vinil alkol (etenil alkol) iki karbonlu bir enol olup, iki karbonlu keto bileşiği olan etanal ile izomerdir. = C ; C = (C 2 4 ) (C 2 4 ). Metil propil keton, beş karbonlu keton olup, bir diğer beş karbonlu keton olan dietil keton ile izomerdir. C = ; C 2 5 C = C 3 7 C 2 5 (C 5 10 ) (C 5 10 ) 17. Trans 2 büten, 1 büten, metil siklopropan ve 2 metil propen, cis 2 büten in izomeridir. 14. Eten, propen, 1 büten, 1 hekzen UÇALKEN ler olup, cis trans izomerliği göstermezler. Siklo büten ise dört karbonlu bir siklo alken (C 4 6 ) olup, dört karbonlu alken olan cis 2 büten (C 4 8 ) ile izomer değildir. 2 penten ise İÇALKEN olup, eis trans izomerliği gösterir. C 2 5 ; C 2 5 trans 2 penten cis 2 penten 18. Bileşiğin mol kütlesi: 0.2 molü 11,2 g ise 1 molü MA = 56 dır. ( ) n = 56 ise 14n = 56 n = C seçeneğindeki iki bileşik de 1.3 diklorpropan olup, aynı maddedir. olup, bileşik C 4 8 formülü ile gösterilen dört karbonlu açık zincirli bir alkendir. Cis trans izomerliği gösteren dört karbonlu alken bileşiğidir. (2 büten) 7

8 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST

9 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Würtz sentezi ile iki karbonlu etan (C 2 6 ) eldesinde alınması gereken alkil halogenür, bir karbonlu ( C, metil klorür) olmalıdır. 2 C + 2Na C NaC Metil klorür etan 3. Würtz sentezinde alkil halojenür olarak 2 klor propan ( C ) ve mono klor metan C ( C) alındığında;. Na C + C + 2NaC etan. Na C C+C C C C + 2NaC C 3 C dimetil bütan. Na C C+C C + 2NaC 2 metil propan elde edilebilir dimetil pentan ın C C Würtz sentezi ile eldesinde alınması gereken alkil halojenurlerin alkil çiftleri ve C C (i bütil) (i propil) 4. Propen e 2 katılırsa: C = + C olabilir. oluşan ürün 2 propanol dür. 9

10 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Alken lerin bazik ortamda yükseltgenmesiyle oluşan ürünler DİL lerdir. 1 büten in bazik ortamda KMn 4 ile yükseltgenmesiyle oluşan ürün 1.2 bütandiol dür. KMn 4, 7. C C Na + +C 2 5 Br C C C 2 5 +NaBr tepkimesi sonucu oluşan ürün 2 pentin dir. = C C 1 büten 1.2 bütandiol gso 4 / C C + 2 C asetilen etanal gso 4 / + 6. Metan (C 4 ) x mol ise, eten (C 2 4 ), (0.1 x) mol dür. C C C C + 2 C propin propanon 1 mol 2 mol x mol 2 x mol C C mol 3 mol (0.1 x) mol 03. 3x mol 2x + (0.3 3x) = 0.26 x = 0.04 mol Karışımda: 0.04 mol C mol C 2 4 ( = 1,68 g) 9. N 3 lı Cu 2 C 2 (Fehling) çözeltisi ile UÇALKİN ler tepkimeye girerek kırmızı çökelek oluştururlar. (1 bütin) vardır. luşan C 2 gazı: C 4 C 2 1 mol 1 mol 0.04 mol 004. mol C 2 4 2C 2 1 mol 2 mol 0.06 mol 012. mol C 2 = = 0,16 mol dür. 10. i bütil klorür ün kuru eterli ortamda Mg ile tepkimesi sonucu oluşan Grignard bileşiği: C kuru eter 3 C C + Mg C MgC i bütil magnezyum klorür (Grignard bileşiği) dir. 10

11 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST i bütil magnezyum bromür bileşiğinin uygun koşullarda Br ile tepkimesinden: 14. = C + Br C MgBr + Br C +MgBr 2 i bütan i bütan (2 metil propan) elde edilir. C Br 3 brom 1 bütanol 12. Alkenlere bazik ortamda seyreltik KMn 4 eklenmesiyle yani alkenlerin bazik ortamda yükseltgenmesiyle DİL oluşur. 2 büten in bazik ortamda seyreltik KMn 4 ile tepkimesi sonucu oluşan ürün 2.3 bütandiol dür. KMn 4 / 15. C C 3 3 C 3 2 S 4 C C 2 + C C dimetil 2 büten (ANA ÜRÜN) C C 2 büten 2.3 bütandiol 16. Alkenler, bazik ortamda KMn 4 ile tepkimeye girerek diolleri oluştururlarken, KMn 4 çözeltisinin mor menekşe rengini giderirler molü Nk da 8,96 lt (0.4 mol) C C C etin + su etanal. C C propin + su propanon. C CC bütin + su bütanon 1 molü 4 molc2 oluşturur. Bileşik dört karbonludur molü 16 g Br 2 1 molü 320 g Br 2 katar. (2 mol Br 2 ) Bileşik ya alkin veya alkadien dir. Dört karbonlu alkadien, 1.3 bütadien dir. 11

12 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST B seçeneğindeki propen e su katılması sonucu oluşan ürün 2 propanol dür. C = + C 21. Düz zincirli C 3 4 bileşiği (X) bir alkin veya alkadien, C 3 6 bileşiği (Y) ise alken dir. (Propen) Propen e su katılması ile oluşan ürün 2 propanol dur klor propan ( C) Würtz sentezi ile C + C er mol X ve Y 0.2 mol C 2 1 er mol X ve Y 2 mol C 2 verir. X ve Y bileşikleri 2 şer karbonludur. 0.2 mol Z 0.8 mol C 2 1 mol Z 4 mol C 2 verir. Z bileşiği, 4 karbonludur.. X ve Z Br 2 lu suyun rengini giderdiğinden doymamış, Y ise gidermediğinden doymuştur.. Z, Tollens ile beyaz çökelek verdiğinden uç alkin olup 1 bütin dir. X, alken olup eten, Y ise alkan olup etan dır. n hekzan oluşturur. Na n hekzan + 2 NaC. 2 klor propan ( C ) würtz sentezi ile : C Na C C + C C C C + 2NaC C dimetil bütan oluşturur gram etilen (eten, C 2 4 ) 0.1 mol, 5.2 g asetilen (etin, C 2 2 ) 0.2 mol dür. 20. X bileşiği:. N 3 lı AgN 3 (Tollens) çözeltisi ile beyaz çökelek oluşturduğundan uç alkindir.. Bir molü, 2 mol 2 ile tamamen doyurulduğundan alkindir. 1 mol alken, 1 mol, 1 mol alkin ise 2 mol 2 ile doygun hale gelir. eten etin mol 1 mol 1 mol 2 mol 0.1 mol 01. mol 0.2 mol 04. mol 2 (g) = = 0.5 mol (NK da 11.2 lt) 12

13 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST X, alkin, Y alken, Z ise alkandır. Y, Tollens ile tepkime vermez. 27. rganik bileşik. Yapısında bir tane ( ) bağı içeriyorsa bir alkendir. 25. C 2 5 C C + Br C 2 5 C = Br Br C 2 5 C = + Br C 2 5 C Br Br 2.2 dibrom bütan. cis trans izomeri gösteriyorsa: a a b C C yapısında olmalıdır. (uç alken değildir.) molü 0.6 mol 2 1 molü 4 mol2 verir. Bileşik 8 tane atomu içerir. C n 2n 2n = 8 n = 4 Bileşik C 4 8 olup, 2 büten dir. b siklohekzatrien benzen olup, kararlı yapıdadır. Normal koşullarda katılma tepkimesi vermez. 26. Würtz sentezinde metil klorür ( C) alınırsa: 2 C + 2Na C NaC etan, etan Grignard sentezinde metil klorür ( C) alınırsa: C + Mg MgC MgC + C C 4 + MgC 2 metan metan elde edilir. 29. Açık zincirli X, Y, Z hidrokarbonlarının 0,1 er molleri, NK da 8.96 lt (0,4 mol) C 2 (g) veriyorsa, bileşikler dört karbonludurlar.. X ve Z bir tane pi ( ) bağı içerdiklerinden alken, Y ise iki tane pi ( ) bağı içerdiğinden alkin veya alkadien dir.. X, cis trans özelliği göstermezken (1 büten) Z, göstermektedir. (2 büten). Y, Fehling ile kırmızı çökelek verdiğinden uç alkin olup, 1 bütin dir. 13

14 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST KMn 4 / + C=+ C C k.asit keton propanon propanoik asit 14

15 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST bileşik primer (1 ) alkol. bileşik sekonder (2 ) alkol. bileşik sekonder (2 ) alkol dür. 1 alkol yükseltgenirse aldehit 2 alkol yükseltgenirse keton oluşur. 5. X + su Y + Z Y, ester izomeri olan karboksilik asit (R C) olup, mol kütlesi 60 olduğundan: C n 2n+ 1 C = 60 14n = 60 n = 1 2. Propanoik asit, bir karboksilli asit olup, indirgendiğinde propanal veya 1 propanol oluşur. Yükseltgenme ürünü propanon değildir. Y bileşiği C olup, asetik asittir. Z bileşiği 2 S 4 li ortamda dehidratasyon ile propen (alken) oluşturduğundan, bir alkol olup üç karbonludur. Üç karbonlu Z nin yükseltgenme ürünü aldehit olsaydı. Tollens ile tepkime verirdi. Vermediğine göre bir keton olup. Z bileşiği üç karbonlu bir sekonder alkoldür. (2 alkol) Z : C X ise bir ester olup: C = C 3 C tür. 3. R C bir aldehit olup indirgendiğinde primer alkol verir. Bu primer alkol, metil etil eterin fonksiyonlu grup izomeri olduğundan 3 karbonlu olup, propanal dir. Propanal in yükseltgenme ürünü propanoik asit olup 3 karbonlu metil asetat esteri ile izomerdir. 6. Na ve Zn ile ayrı ayrı tepkimeye girdiğinde 1 mol 2 veren bileşik: C C tır. C CNa + 2Na C CNa 4. A daki ürün 1 alkol, B, C, D ve E deki ürünler ise 2 alkol dür. C C + Zn Zn C C 15

16 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST X in indirgenmesiyle oluşan ürün C ise X iki karbonlu bir karboksilik asit olup C, Y nin yükseltgenmesiyle oluşan ürün C ise Y iki karbonlu bir primer alkol olup C 2 5 tır. X, Zn ile 2 verirken, Y, Zn ile 2 vermez trimetil 3 pentanol: C C Grignard Keton olup bir tersiyer alkol dür (3 ) 3 alkol, Gridnard bileşiğinin asidik ortamda keton ile tepkimesinden elde edilir. halde, yukarıda belirtildiği üzere, Grignard bileşiği C 3 C MgX C 3 olmalıdır. Na 8. C 2 5 1/2 2 (NK da 11.2 et) Na C C 1 2 (NK da 22,4 et) 10. C = C k.asitten C Na 3/2 2 (g) (NK da 33.6 et) C 2 5 Alkol den esteri için C ile tepkimeye sokulmalıdır. C C 2 5 Yani, asetik asit ile 2 bütanol tepkimeye girmelidir. 16

17 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C + C + 2 C + K CK + 2 C + Na CNa + 1/2 2 2 C + Mg ( C) 2 Mg C + PC 3 3 CC + 3 P metil 1 bütanol : C bir primer alkol dür. İki derece yükseltgenmesiyle oluşan bileşik bir karboksilik asit olup: C C 12.. () () C C (X) (Y) dır.. C + Z CC (C 2 5 ) propanol bir 1 alkol, 2 propanol ise bir 2 alkoldür. 13. C ( ) n Ca +2 = 142 C Dikarboksilli asit = 142 Ca + 2 Dikarboksilli asit = propanol ün iki molünden, 1 mol su çekilmesiyle oluşan ürün: + C 3 7 C di propil eter dir. Dikarboksilli asit = 104 C ( ) n = 104 C n + 45 = 104 n = 1 C (Propandiok asit) C 16. X, K 2 Cr 2 7 ile tepkimeye girerek yükseltgenirken, Y, yükseltgenmemektedir. X, bir aldehit, Y ise bir keton olup, tepkime bir organik redoks tepkimesidir. 17

18 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST N 2 sayısı arttıkça, asitlik gücü artar. 20. Aldehitler ve aldehit özelliği gösteren formik asit ( C = ) fehling ile tepkimeye girerek Cu 2 (K) oluşturur N 3 2 S 4 N Nitrobenzen (Patlayıcı). + 3N 3 2 S 4 2 N N N k.asitten C = C trinitrofenol (Patlayıcı) 2 N N 2 + 3N S R 1 : alkol den C N trinitrotoluen (Patlayıcı) R 2 C : C er üç tepkime de nitrolama tepkimesidir. N N S Benzen Nitrolama 22. ALKL + ASİT Ester + Su X + X = N 2 () indirgenme N 2 Amino benzen X = 60 R = 60 R C = 60 C n 2n = 60 14n = 60 14n = 60 n = 1 n = 3 C C

19 24.. C3 C RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Fehling ile tepkime veren Y bileşiği aldehit olabilir. Yükseltgendiğinde aldehit oluşturan X bileşiği ise bir 1 alkol dür. 1 alkol ile aynı karbon sayılı aldehit birbirinin izomeri olamaz metil 2 pentanol: C 3 C 3 C bir tersiyer alkol (3 ) olup, yükseltgenmez. () C propanon (keton). C3 C propanoik asit (karboksilik asit) () 2-propanol (2 alkol) 1-propanol (1 alkol) 27.. C 2 5 (alkol). (fenol). CC3 metil format (ester) () + metil alkol (alkol) metil alkol (metanol). C (karboksilik asit) tır.. bileşik yani fenoller çok zayıf asit olduklarından NaC 3 ile C 2 (g) vermezler. 25. C = + C 2 5 C = + 2 C 2 5 Esterleşme tepkimesinde karboksilik asidin yapısından grubu ayrılacağından, C bağı kopar. 28. C C C bileşiği karbon atomları arasında çift bağ içerdiğinden doymamış bir bileşik olup. Br 2 lu su ile tepkimeye girerek, Br 2 lu suyun kırmızı rengini giderir. 19

20 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST CC C + C 3 7 (X veya Y) (X veya Y) asetik asit etanoik asit n propil alkol 1 propanol Karboksilik asit ile alkol, birbirinin izomeri değildir. 32. Benzil alkol olup, Na ile tepkimesinden 2 verir. Na + Na + 1/2 2 1 mol 0.1 mol 0.5 mol 0.05 mol NK da 1.12 et 30. R C + R C + 2 ester MA = 74 C n 2n C = 74 14n = 74 C 3 C (Ester) n = 1 Bu esteri oluşturan asit asetik asit olup C tır. 33. Kapalı formülü C 3 6 (C n 2n ) olan bileşik ya 31. TRİL = ALKKSİT 3Na + 3 TRİL = TRİL = 106 C ( ) n = n + 31 = 106 n = 1 olduğundan bu triol 4 karbonludur. C C veya C aldehit veya keton olmalıdır. Karbonil ( C = ) grubu içerir. 34. R C C R = n n + 1 = 100 n = 1 Bileşik C C yani 2.4 pentadion olabilir. 20

21 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST ß α C C N 2 bileşiği bir amino asit olup, a amino propiyonik veya 2 amino propanoik asittir. 36. X : Fenol (Asidik) Y : Amin (Bazik) Z : Amino asit (Amfoter) X, yani fenol, C (asit) ile tepkime vermez. 21

22 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C C 0 1, no lu C atomunun yükseltgenme sayısı ( 3) tür., no lu C atomunun yükseltgenme sayısı () dır. 1 0 C C C 0 N 2 0, no lu C atomunun yükseltgenme sayısı (+3) tür. C C = 3. = C = (+4) 1 1 C 1 C 1 C C C 1 C = 1 ( 2) (+2) (0) olduğundan C atomlarının yükseltgenme sayılarının artış sırası: C 3, C, CC 3, C 2 şeklinde olmalıdır C = (+2) 1 1 C 1 ( 2),, 1 C = 1 (0), 1 1 C 1 1 ( 4) C C C C C (+4) CC 4 bileşiğindeki C atomunun yükseltgenme sayısı en büyük ve (+4) olduğundan en sola yazılmalıdır. (+4, +2, 0, 2, 4) 4. er üç tepkimede de element, bileşik haline geçtiğinden, tepkimeler redoks tepkimesidir. 2C 5 5 C + 2Na C NaC element bileşik 22

23 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST Tepkime Würtz sentezi olup, bir organik redokstur. 9. Tepkime bir elektrofilik yer değiştirme tepkimesidir. 1 1 C C 1 ( 2) C C ( 3) 10.. tepkime bir kondenzasyon. tepkime bir eliminasyon C deki C atomu ( 2), C 2 6 daki C atomları ( 3) değerliklidir. İndirgenen C, yükseltgendir.. tepkime ise bir elektrofilik katılma tepkimesidir. 6., C, N 2 nükleofil, N 2 +, S 3 + ise elektrofil dir C C C 7. C grubu m yönlendiricidir. 12. C seçeneğinde sekonder alkol yükseltgenerek keton oluşturmuştur. 8. Aromatik bileşik olan benzen ( ), standart koşullarda C ile katılma tepkimesi vermez. 13. C = + Br Br tepkimesi Anti Markovnikov kuralına uygun bir katılma tepkimesidir. 23

24 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST C maddesi, dehidratasyon (eliminasyon) tepkimesine göre iki farklı ürün oluşturabilir. ın bağlı olduğu C atomuna komşu C lardan hidrojeni az olandan ( ) hidrojen ayrılmasıyla oluşan 2 büten, Zaitsev kuralına göre ana ürün, 1 büten ise ikincil üründür. (miktarı az) 15. Esterleşme tepkimesi bir kondenzasyon tepkimesi olup, oluşan ürün metilpropanoat tır tepkimede oluşan ürün ester olup, karbonil grubu içermez. 24

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YL. DÖNEM 1. SNF / KİMYA DERSİ / 3. YAZL Soru Puan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1. X: 3 NH Y:3 N 3

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler:

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler: ALKLLE Genel formülleri: n 2n+2 ( n 2n+1 = ) Fonksiyonel grupları: Alkollerin sistematik adlandırmasında en uzun zincirdeki atomuna göre alkan adının sonuna ol eki getirilir. Yapısında 1 tane grubu bulunduran

Detaylı

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim: Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir. C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.

Detaylı

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH İDROKARBONLAR ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, n 2n dir. Çift bağlı atomları sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. Alkenler aynı sayıda atomu içeren

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI Soru Puan BAŞARILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOPLAM 100 1. Açık formülü olan bileşiğin genel

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir.

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. HİDROKARBONLAR Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. Alifatik Hidrokarbonlar Düz zincirli veya dallanmış olabilir. Doymuş hidrokarbonlar : Alifatik hidrokarbonlar

Detaylı

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK HİDROKARBONLAR DOYMUŞ HİDROKARBONLAR DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) BİTİŞİK İKİ HALKALI (NAFTALİN)

Detaylı

ORGANİK KİMYA - DERS NOTLARI -

ORGANİK KİMYA - DERS NOTLARI - GANİK KİMYA - DES NTLA - İDKABNLA Alifatik Aromatik (Zincir yada halkalı) (Arenler) - Benzen ve türev leri Doymuş Doymamış - Aromatik nitro ve amino Alkanlar Alkan Alkin bileşikleri ALKANLA ( n 2n+2 )

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. =>

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. => Bölüm 11 Alkoller ve Eterler Alkollerin Yapısı idroksil (-) fonksiyonel grubu ksijen sp 3 melezleşmiştir. 2 Sınıflandırma Primer(Birincil): ın bağlandığı karbon sadece bir adet karbona bağlı. Sekonder(Đkincil):

Detaylı

ADI VE SOYADI GÜZ YARIYILI MBG ORGANİK KİMYA FİNAL SINAVI

ADI VE SOYADI GÜZ YARIYILI MBG ORGANİK KİMYA FİNAL SINAVI 1 ADI VE SYADI : 2013-2014 GÜZ YAIYILI MBG GAİK KİMYA İAL SIAVI 20.01.2014 SIAV AKKKIDA BİLGİ: 40 TAE TEST SUSU (50 PUA), 5 TAE KLASİK SU (50 PUA) VADI. SULA ve ÇÖZÜMLE 1.Aşağıdaki yapılardan hangisinde

Detaylı

Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1

Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1 1. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi Wurtz yöntemiyle saf olarak elde edilemez? 4. A) C 2H 6 B) C 3H 8 C) C 4H 10 D) C 6H 14 E) C 8H 18 Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği için, I. Sikloalkandır.

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu)

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) KİMYA-IV Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) Alkoller Bir alkil grubuna (R-) bir hidroksil (-OH) grubunun bağlanmasıyla oluşan yapılardır. Genel formülleri R-OH şeklindedir. Alkollerin

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati : 8 Ders saati

Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati : 8 Ders saati HĐDROKARBONLAR SÜRE Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati Toplam süre s : 8 Ders saati Hedef ve Davranış ışlar HEDEF 1: Hidrokarbonları tanıyabilme DAVRANIŞLAR Hidrokarbonları sınıflandırır. r. Hidrokarbonları

Detaylı

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar HİDROKARBONLAR C ve H elementlerinden oluşan bileşiklere denir. Temel element karbondur. KARBON ELEMENTİNİN BAĞ YAPMA ÖZELLİKLERİ Karbon atomları

Detaylı

Alkinler (Asetilenler)

Alkinler (Asetilenler) Organik-İnorganik Kimya Alkinler (Asetilenler) ALKİNLER (ASETİLENLER) Genel formülleri C n H 2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bileşiklerdir. Bu bileşiklere, moleküllerindeki

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

KİMYA-IV. Alkinler (4. Konu)

KİMYA-IV. Alkinler (4. Konu) KİMYA-IV Alkinler (4. Konu) Alkinler (Asetilenler) En az bir tane karbon-karbon üçlü bağı içeren hidrokarbonlara alkinler veya asetilenler denir. C C 2 Alkinler Yalnızca bir tane karbon-karbon üçlü bağı

Detaylı

KİMYA-IV. Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu)

KİMYA-IV. Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu) KİMYA-IV Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu) Aromatiklik Kavramı Aromatik sözcüğü kokulu anlamına gelir. Kimyanın ilk gelişme evresinde, bilinen hidrokarbonların çoğu kokulu olduğu için, bu bileşikler

Detaylı

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti 1. ORGANĠK REDOKS TEPKĠMELERĠ 2. YER DEĞĠġTĠRME (SÜBSTĠTÜSYON) TEPKĠMELERĠ 3. KATILMA TEPKĠMELERĠ 4. AYRILMA (ELĠMĠNASYON) TEPKĠMELERĠ 5. KONDENZASYON TEPKĠMELERĠ Hazırlayan

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

Ödevleri teslim ederken bu soru sayfası da verilmek zorundadır.

Ödevleri teslim ederken bu soru sayfası da verilmek zorundadır. 12. BÖLÜM: ARENLERİN REAKSİYONLARI: ELEKTROFİLİK AROMATİK YER DEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ (ÖDEV TESLİM TARİHİ 13/03/2017) 1) Aşağıda verilen tepkimelerin ana organik ürününü yazınız. 2) aşağıda verilen bileşiği

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

T.W.Graham Solomons ORGANİK KİMYA 7. Basımdan çeviri. ALKOLLER, ETERLER, EPOKSİTLER

T.W.Graham Solomons ORGANİK KİMYA 7. Basımdan çeviri. ALKOLLER, ETERLER, EPOKSİTLER T.W.Graham Solomons ORGANİK KİMYA 7. Basımdan çeviri. ALKOLLER, ETERLER, EPOKSİTLER ALKOL, ETER VE EPOKSİTLER: YAPILARI VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Alkoller, doymuş bir karbon atomuna bağlı bir hidroksil (-OH)

Detaylı

AMİNLER SEKONDER AMİN

AMİNLER SEKONDER AMİN AMİNLER (ALKİLLENMİŞ AMONYAK) AMİNLER (RNH 2 )PRİMER AMİN TERSİYER AMİN(R 3 N) SEKONDER AMİN R 2 NH Aminler Alkillenmiş Amonyak olarak tanımlanır. Azot Atomuna bağlı 2 tane H atomu varsa(bir tane alkil

Detaylı

ALKANLAR-ALKENLER-ALKİNLER

ALKANLAR-ALKENLER-ALKİNLER ALKANLA-ALKENLE-ALKİNLE ADLANDIMA ELDE EDİLİŞLEİ KİMYASAL TEPKİMELEİ Yapısal formüllerin gösterimi 1. Top ve çubuk 2. Çizgi O 3. Kondanse formül 3 2 O 4. Ampirik formül 2 6 O 5. Siklik moleküller 2 2 2

Detaylı

KİM 213 Organik Kimya I. (C Grubu) 3-4. Haftalar. Güz. Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir L07-1. Prof.Dr. Pervin Ünal Civcir

KİM 213 Organik Kimya I. (C Grubu) 3-4. Haftalar. Güz. Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir L07-1. Prof.Dr. Pervin Ünal Civcir KİM 213 Organik Kimya I (C Grubu) 3-4. Haftalar Güz Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir L07-1 BÖLÜM 3:ALKANLAR Konular: 3.1 Alkanların genel özellikleri 3.2 Alkanların yapıları 3.3 Alkanların adlandırılması 3.4

Detaylı

ORGANİK BİLEŞİKLER. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

ORGANİK BİLEŞİKLER. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ ORGANİK BİLEŞİKLER Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ ORGANİK KİMYA-ORGANİK BİLEŞİK ORGANİK KİMYA NEDİR? Organik kimya temel olarak karbon ve hidrojen elementi içeren bileşikleri inceleyen bir bilim dalıdır. Saç,

Detaylı

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler ÜİTE 15 rganik Kimya - II eteroatomlu Bileşikler Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; eteroatom kavramını, eteroatom içeren bileşiklerin önemini, eteroatom içeren bileşiklerin reaksiyonlarını, eteroatom

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu)

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu) KİMYA-IV Alkenler (3. Konu) Alkenler (Olefinler) En az bir tane C=C çift bağı içeren hidrokarbonlara alkenler veya olefinler denir. Alkenler doymamış yapıda hidrokarbonlar olup, katalizörler eşliğinde

Detaylı

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi 1.SRU: I- 0,9 M Ca C 2 0 4 sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi Yukarıda aynı koşullarda bulunan çözeltilerin aşağıdaki hangi nicelikleri eşit değildir? a)donmaya başlama sıcaklığı b)

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI

FEN BİLİMLERİ SINAVI DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

ALKiNLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKiNLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKiNLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) Aşağıda formülü verilen bileşiklerin sistematik adını, sistematik adı verilen bileşiklerin ise formülünü yazınız. SORU 2.) 3, 4 gram alkinin tam olarak yanabilmesi için

Detaylı

Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar:

Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar: FONKSİYONEL GRUPLAR ALKOLLER Hidrokarbonlardaki hidrojen unun bir ya da farklı C daki birkaçının çıkarılıp yerine OH kökünün bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Genel formülü R OH dır. Molekülde bulunan

Detaylı

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 Organik kimyada bilinen ilk tepkimelerden (metod) biridir. Bu reaksiyonun mucidi bilim adamı, Viktor Grignard, bu tepkime sayesinde 1912 Kimya Nobel ödülünün

Detaylı

H DROKARBONLAR YAZILI SORULARI 1

H DROKARBONLAR YAZILI SORULARI 1 H DROKARBONLAR YAZL SORULAR 1 1. 15 P ve 1H elementlerinin oluflturdu u ve P nin oktedini tamamlad bileflik için; a) Molekül formülü nedir? b) Moleküllerinin geometrik flekli nedir? c) Molekül içi ba lar

Detaylı

8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri

8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri = Bağının Reaktivitesi 8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri pi bağındaki elektronlar daha serbesttirler. Bu pi elektronları Elektrofillere saldırırlar. Karbokatyon araürünü oluşur. Nükleofil karbokatyona eklenir.

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

lması *Bisiklik -Alkenler -Alkinlerin -Alkil halojenürlerin -Aminlerin adlandırılmas -Esterlerin adlandırılmas *Benzen ve türevlerinin t kuralı

lması *Bisiklik -Alkenler -Alkinlerin -Alkil halojenürlerin -Aminlerin adlandırılmas -Esterlerin adlandırılmas *Benzen ve türevlerinin t kuralı 16.05.2010 1 16.05.2010 2 -Alkanların ve sikloalkanların adlandırılmas lması *Bisiklik bileşiklerin iklerin adlandırılmas lması -Alkenler ve sikloalkenlerin adlandırılmas lması -Alkinlerin adlandırılmas

Detaylı

4-ALKENLER (Olefinler)

4-ALKENLER (Olefinler) 4-ALKENLER (Olefinler) Alkenler yapılarında C=C karbon-karbon çift bağları içeren bileşiklerdir ve bunlara olefinler de denir, yaygın olarak kullanılan isim alkenlerdir. Alkenler tabiatta birçok yerde

Detaylı

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 TG 8 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir?

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir? MÜEDİSLİK KÜLTESİ KİMY MÜEDİSLİĞİ ÖLÜMÜ GİK KİMY DESİ DÖEM SIVI 19.01.2012 o: dı ve Soyadı: Öğretim Programı: ÖÖ ( ) ; İÖ ( ) Öğretim Üyesi: asan Seçen ( ) ; amdullah Kılıç ( ) Toplam 34 soru vardır. 125

Detaylı

Mekanizma;

Mekanizma; 4. Asetilen katımı: Aldehit ve ketonlara asetilen veya terminal asetilenik grup içeren alkinler katılarak alkinil bileşiklerini yaparlar. Metil etil ketona asetilen katılması ile sedatif-hipnotik bir ilaç

Detaylı

ÜN TE I ALKOLLER VE ETERLER

ÜN TE I ALKOLLER VE ETERLER ÜN TE I ALKOLLER VE ETERLER 1. 1. ALKOLLER a. Genel Yap lar ve Adland r lmas b. Genel Elde Edilme Yollar c. Genel Özellikleri d. Mono ve Polialkollerin Örneklerle Tan t lmas 1.2. ETERLER a. Genel Yap s,

Detaylı

12. SINIF TEST. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler)

12. SINIF TEST. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler) K 12. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler) SINIF 1. I. luşum sırasına göre önce hafif elementler oluşmuştur. II. Büyük patlama teorisi element oluşumunun izahında kullanılabilir. III.

Detaylı

Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında:

Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında: 1 1 H NMR İLE KALİTATİF ANALİZ-2 IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, 1 H NMR ile Yapı Tayini Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında: 1.

Detaylı

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Burak Esat Fatih Üniversitesi 2006, Prentice all Giriş Karbon-karbon ikili bağı içeren hidrokarbonlardır Bazen olefinler olarak da adlandırılırlar, olefin= oil-forming

Detaylı

KİMYA-IV. Alkanlar (2. Konu)

KİMYA-IV. Alkanlar (2. Konu) KİMYA-IV Alkanlar (2. Konu) Hidrokarbonlar Sadece karbon ve hidrojen içeren bileşiklere hidrokarbon denir. 2 Hidrokarbonlar Alifatik Hidrokarbonlar Aromatik Hidrokarbonlar Alkanlar Alkenler Alkinler 3

Detaylı

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler KASIM EKİM EYLÜL Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A SÜRE.ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI.. Hafif elementlerin olusumunu, evrenin baslangıcı

Detaylı

8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri

8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri 8. Bölüm Alkenlerin Tepkimeleri = Bağının Reaktivitesi pi bağındaki elektronlar daha serbesttirler. Bu pi elektronları Elektrofillere saldırırlar. Karbokatyon araürünü oluşur. Nükleofil karbokatyona eklenir.

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA IV BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA IV BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA IV BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2.KURUMUN ADRESİ : Yavruturna mah. Kavukçu sok. No:46/A

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2.KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA 3- KURUCU ADI : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

5-AROMATİK BİLEŞİKLER.

5-AROMATİK BİLEŞİKLER. 5-AROMATİK BİLEŞİKLER. Organik kimyada çok geç tanınan, yapısı ve reaktifliği çok geç anlaşılan bileşiklerdir. İlk önce kimyacıların karşısına çıkan C6H5- temel yapısını içeren moleküller anlaşılmakta

Detaylı

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar ve Stereokimya. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar ve Stereokimya. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar ve Stereokimya Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması idrokarbonlar yapılarında C ve bulunduran bileşiklerdir. Genel olarak 2 grupta

Detaylı

2.ORGANİK MOLEKÜLLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE İSİMLEMDİRMELER

2.ORGANİK MOLEKÜLLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE İSİMLEMDİRMELER BÖLÜM II 2.ORGANİK MOLEKÜLLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE İSİMLEMDİRMELER Fonksiyonel gurup: Fonksiyonel gurup, bir molekülün kimyasal anlamda en aktif olan kısımları olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre

Detaylı

AROMATİK BİLEŞİKLERİN NİTROLANMASI

AROMATİK BİLEŞİKLERİN NİTROLANMASI Elektrofilik Aromatik Sübstitüsyon Elektrofil parçacığa atak sonucunda arenyum iyonu oluşumu: AMATİK BİLEŞİKLEİN NİTLANMASI Uzm. Ecz. Dilan KNYA Proton kaybı ile sübstitüsyon ürününün elde edilmesi: Nitrolama

Detaylı

ÜN TE IV H DROKARBONLAR

ÜN TE IV H DROKARBONLAR ÜN TE IV H DROKARBONLAR 4. 1. H DROKARBONLARIN SINIFLANDIRILMASI 4. 2. KAPALI FORMÜL, AÇIK FORMÜL VE YAPI FORMÜLÜ 4. 3. FONKS YONEL GRUP 4. 4. ALKANLAR a. Genel Bilgi b. Adland r lmas c. Alkanlarda zomeri

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar 4. Bölüm Alkanlar Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice all Bileşik Türü Alkanlar Alkenler Sınıflandırma Fonksiyonel Grup Yok (Đkili veya Üçlü bağ bulunmaz) Đkili Bağ Örnek 3-2 - 3 Propan 2 =- 3 Propen

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

ÜNİTE 14 Organik Kimya - I Hidrokarbonlar

ÜNİTE 14 Organik Kimya - I Hidrokarbonlar ÜNİTE 14 Organik Kimya - I idrokarbonlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Anorganik ve organik kimya arasındaki farkı, Organik kimya'da fonksiyonel grup kavramını, idrokarbonların temel özelliklerini,

Detaylı

Organik Reaksiyonlara Giriş

Organik Reaksiyonlara Giriş rganik eaksiyonlara Giriş Dr. Kayhan BLELLİ Temel haldeki bazı elementlerin elektron dizilişleri Değerlik Elektronları (idrojen): 1s 1 1 (Karbon): 1s 2 2s 2 2p 2 4 N (Azot): 1s 2 2s 2 2p 3 5 (ksijen):

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI

FEN BİLİMLERİ SINAVI DİKKA! SORU KİAPÇĞNN ÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞDNA İŞARELEMEİ UNUMAN. FEN BİLİMLERİ SNAV KİMA ESİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

³DQ ³HQ (WDQ (WHQ 3URSDQ 3URSHQ % WDQ % WHQ

³DQ ³HQ (WDQ (WHQ 3URSDQ 3URSHQ % WDQ % WHQ En az ndan bir adet karbon-karbon çift ba içeren hidrokarbonlara denir. Bu bile iklerin di er bir ismi ise dir.alkenlerin genel formülleri Alkenlerde çift ba bir adet kuvvetli sigma ba ile sigma ba na

Detaylı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler 1 Karbonil Bileşikleri 2 Karbonil Yapısı Karbon sp 2 melezleşmiştir. = bağı alkenlerin = bağından daha kısa, daha güçlü ve daha polar bir bağdır. 3 Ketonların IUPA Adlandırılması

Detaylı

Kullanılacak Kimyasal Miktarı. 1.9g (10mmol) 10mL 1g (25mmol) 2.5g (20mmol) 5-10mL Uygun miktarda. Dimetil sülfat [Dietil eter] H 2 SO 4

Kullanılacak Kimyasal Miktarı. 1.9g (10mmol) 10mL 1g (25mmol) 2.5g (20mmol) 5-10mL Uygun miktarda. Dimetil sülfat [Dietil eter] H 2 SO 4 Preparatın Adı: Anisol (Fenil metil eter) Deney Konusu: Eterleşme Tepkimeleri Denel Organik Kimya Kitabındaki Sayfa No: 432 Fenol NaOH Dimetil sülfat [] H 2 SO 4 NaCl Preparatın Adı: Asetofenon Deney Konusu:

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 LYS 2 KİMYA TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 LYS 2 KİMYA TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 7 HAZİRAN 010 BU SORU KİTAPÇIĞI 7 HAZİRAN 010 LYS KİMYA

Detaylı

Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur.

Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur. ALDEHİT ve KETNLAR Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve oksijene (C=) karbonil grubu denir. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur.

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi 6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi Genel Prensipler Yapıları ve kimyasal davranışları esas alındığında, hidrokarbonlar üç kategoriye ayrılabilir. Doymuş Alifatik Hidrokarbonlar: Tüm karbon atomlarının

Detaylı

K MYA TEST. 3. Eflit kütlede C 2 H 6 ve C 3 H 4 gazlar içeren kar fl m yak ld - 4. AgCl tuzunun, ayn s cakl kta bulunan;

K MYA TEST. 3. Eflit kütlede C 2 H 6 ve C 3 H 4 gazlar içeren kar fl m yak ld - 4. AgCl tuzunun, ayn s cakl kta bulunan; K MYA TEST D KKAT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Kimya Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz. 1. A fiekildeki borunun

Detaylı

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması idrokarbonlar yapılarında ve bulunduran bileşiklerdir. Genel olarak 2 grupta incelenebilir:

Detaylı

ORGANÝK KÝMYA - DERS NOTLARI -

ORGANÝK KÝMYA - DERS NOTLARI - GANÝK KÝMYA - DES NTLA - ÝDKABNLA Alifatik Aromatik (Zincir yada halkalý) (Arenler) - Benzen ve türev leri Doymuþ Doymamýþ - Aromatik nitro ve amino Alkanlar Alkan Alkin bileþikleri ALKANLA ( n 2n+2 )

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ223

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ223 T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ALİFATİK BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ-1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KÖMÜR BİTÜMLÜ ALT BİTÜMLÜ. Termal Buhar Kömürü Elektrik enerjisi üretimi, çimento sanayi, vs

KÖMÜR BİTÜMLÜ ALT BİTÜMLÜ. Termal Buhar Kömürü Elektrik enerjisi üretimi, çimento sanayi, vs ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ A- FOSİL YAKITLAR 1) KÖMÜR Halk arasında kara elmas olarak bilinir. İlk defa Çinliler tarafından kullanılmıştır. Büyük kısmı elektrik üretiminde ve evlerde yakıt olarak

Detaylı

Monosakkarit kelime olarak mono = Yunanca bir, sakkarit = Yunanca şeker anlamındadır. Bu nedenle monosakkarite şekerde denmektedir.

Monosakkarit kelime olarak mono = Yunanca bir, sakkarit = Yunanca şeker anlamındadır. Bu nedenle monosakkarite şekerde denmektedir. Monosakkaritler Monosakkaritler renksiz, tatlı, katı, kristal yapıda, suda kolayca çözünebilen fakat polar olmayan çözeltilerde çözünmeyen özelliklere sahiptirler. Küçük molekül ağırlığında olan monosakkaritler

Detaylı

Organik Reaksiyonlara Giriş

Organik Reaksiyonlara Giriş Formal Yük rganik eaksiyonlara Giriş Araş. Gör. Kayhan BLELLİ Formal Yük = 4 0 4 = 0 Değerlik Elektronları sayısı 6 4 2 = 0 Bağ Sayısı rtaklanmamış Elektronların sayısı : : Atomun Yaptığı 6 6 1 = 1 3 eaksiyon

Detaylı

ÜN TE III KARBOKS LL AS TLER

ÜN TE III KARBOKS LL AS TLER ÜN TE III KARBKS LL AS TLER 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMASI 3. 2. GENEL ELDE ED LME YLLARI 3. 3. GENEL ÖZELL KLER 3. 4. ÖNEML RGAN K AS TLER 3. 5. PT K ZMER (PT KÇE AKT FL K) K MYA 6 BU ÜN TEN N

Detaylı

KİMYA 3 LİSE DERS KİTABI ÖĞRETMEN KLAVUZU. Faruk KARACA

KİMYA 3 LİSE DERS KİTABI ÖĞRETMEN KLAVUZU. Faruk KARACA LİSE KİMYA 3 2004 Paşa Yayıncılık Ltd. Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Paşa Yayıncılık Ltd. Şti.ʼne aittir. Yayınevinden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya

Detaylı

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H H H H H H H H H (H 3 C CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 )

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H H H H H H H H H (H 3 C CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 ) ORGANİK KİMYA Organik maddeler Organik kimya, karbon bileşiklerinin kimyasıdır; hücrenin kuru ağırlığının yarısından daha fazlasını karbon ( C ) elementi oluşturur. Organik maddelerin molekülleri, genellikle

Detaylı

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar 4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar Bileşikleri reaktivitelerine göre sınıflandırmaya imkan veren yapısal özelliklere fonksiyonel grup denir. Fonksiyonel grup büyük bir molekülün bir parçasıdır; kendine

Detaylı

ÖNSÖZ. LYS Organik Kimya Soru Bankası

ÖNSÖZ. LYS Organik Kimya Soru Bankası ÖSÖZ Değerli Öğrenciler, Geleceğinizi şekillendirecek olan önemli bir sınava hazırlık sürecindesiniz. Bu süreçte sizlere büyük katkı sunacağını düşündüğümüz RBİAL LYS rganik Kimya Soru Bankası titiz ve

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ORGANİK MADDELER-1

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ORGANİK MADDELER-1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ORGANİK MADDELER-1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı