Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1"

Transkript

1 1. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi Wurtz yöntemiyle saf olarak elde edilemez? 4. A) C 2H 6 B) C 3H 8 C) C 4H 10 D) C 6H 14 E) C 8H 18 Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği için, I. Sikloalkandır. II. Doymamış hidrokarbondur. III. IUPAC adı metilsiklopentandır. 2. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Yukarıda verilen organik bileşik için, 5. I. Doymuş hidrokarbondur. II. IUPAC adı 2,4-dimetilpentandır. III. Katılma tepkimesi verebilir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiğini Wurtz senteziyle elde edebilmek için aşağıdaki alkil halojenür çiftlerinden hangisi kullanılmalıdır? A) 1-brompropan, 2-brombütan B) 2-brompropan, 1-brompropan C) metilbromür, 1-brompropan D) 1-brombütan, 2-brompropan E) 1-brombütan, 2-brombütan 3. Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) IUPAC adı 2,2-dietilbütandır. B) Doymamış hidrokarbondur. C) Katılma tepkimesi verebilir. D) 1 molü yakılırsa 8 mol CO 2 oluşur. E) Genel formülü C nh 2n şeklindedir. 6. Aşağıda IUPAC adı verilmiş bileşiklerden hangisi 2-metilbütan bileşiğinin yapı izomeridir? A) 2,2-dimetilbütan B) 2,3-dimetilbütan C) 2,2-dimetilpropan D) 2,3-dimetilpentan E) 2,2-dimetilpentan Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1

2 Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen hidrokarbon bileşiğinin yapı izomeridir? A) 2,2,3-trimetilbütan B) 2,2-dimetilpentan C) 2,3-dimetilpentan D) 2-metilhekzan E) 2,3-dimetilhekzan Yukarıda verilen X ve Y bileşikleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) X ve Y birbirinin yapı izomeridir. B) X bileşiğinin kaynama noktası Y bileşiğinden yüksektir. C) X bileşiğinin karbon sayısı daha fazladır. D) X'in IUPAC adı 2,2-dimetilbütandır. E) Y'nin IUPAC adı 2-metilpentandır Mol kütlesi 109 g/mol olan bir alkil bromürden Wurtz sentezi ile elde edilecek alkan bileşiği kaç karbonludur? (C = 12 g/mol, H = 1 g/mol, Br = 80 g/mol) Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 2 R-X + 2 Na R - R + 2 NaX A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 A) IUPAC adı etilsiklopentandır. B) Doymamış hidrokarbondur. C) Metilsiklopentan ile yapı izomeridir. D) 1 molü tam yakıldığında 7 mol su oluşur. E) Genel formülü C nh 2n+2 şeklindedir. 12. C nh 2n+2 formülüne sahip bir organik bileşiğin 0,5 molünün yanması sonucunda oluşan su 36 gram olduğuna göre, bu bileşik için, I. Propandır. II. İzomeri yoktur. III. 2-metilbütandır. 9. Bir alkil bromür, 4,6 gram sodyum ile tamamen tepkimeye girerek 3 gram alkan oluşturuyor. Buna göre, kullanılan alkil bromür için, I. CH 3 - Br bileşiğidir. II. Mol kütlesi 95 g/mol'dür. (C = 12 g/mol, H = 1 g/mol, O = 16 g/mol) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II III. Molekülleri iki karbonludur. (C = 12 g/mol, H = 1 g/mol, Br = 80 g/mol, Na = 23 g/mol) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 13. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doymuş bir hidrokarbondur? A) C 2H 4 B) C 5H 12 C) C 5H 10 D) C 6H 12 E) C 7H 14 Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 2

3 14. C 3H 7COONa + NaOH X + Na 2CO 3 tepkimesi sonucunda oluşan X bileşiği aşağıdakilerden hangisidir? A) C 2H 4 B) C 2H 6 C) C 3H 8 D) C 4H 8 E) C 4H Aşağıdakilerden hangisi alkanlarla ilgili yanlış bir açıklamadır? A) Kimyasal tepkimeye girme istekleri azdır. B) Yeterli oksijen ile yanarlar. C) Tümü katılma tepkimesi verirler. D) Apolar yapılı maddelerdir. E) Suda çözünmezler. 15. Wurtz senteziyle aşağıdaki bileşiklerden hangisi elde edilemez? A) C 2H 4 B) C 2H 6 C) C 3H 8 D) C 4H 10 E) C 5H brom propan ile etilbromür bileşiklerinin karışımı Na ile ısıtıldığında, I. 2-metilbütan II. 2,2-dimetilbütan III. 2,3-dimetilpentan bileşiklerinden hangileri elde edilemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Yukarıda verilen bileşik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Wurtz senteziyle saf olarak elde edilemez. B) Klorla yeterli ışıkta katılma tepkimesi verir. C) Yeterli oksijen ile yakıldığında CO 2 ve H 2O oluşturur. D) IUPAC adı 2,3-dimetilpentandır. E) 2,2,3-trimetilbütan ile izomerdir CH 3Cl + Mg CH 3MgCl CH 3MgCl + HCl X + MgCl 2 Yukarıda verilen tepkimeler ile ilgili, I. Grignard bileşiklerinden alkan eldesini anlatmaktadır. II. CH 3Cl bileşiğine Grignard bileşiği denir. III. Tepkime sonunda elde edilen X bileşiği CH 4'tür. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiğiyle ilgili, I. Tüm C atomları sp 3 hibridleşmesi yapmıştır. II. IUPAC adı 1-etil-2-metilsiklopentandır. III. 1,1,2-trimetilsiklopentan ile izomerdir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 3

4 21. Aşağıdaki açık zincirli bileşiklerden hangisi doymuş hidrokarbon değildir? A) C 3H 8 B) C 4H 10 C) C 5H 12 D) C 6H 10 E) C 6H Aşağıdaki bileşiklerden hangisindeki karbon sayısı diğerlerinden farklıdır? A) 1-etil-1,2-dimetilsiklopentan B) 2,2,3-trimetilpentan C) 3-etil-3-metilhekzan 22. D) 2,2,3,3-tetrametilpentan E) 1,2,3-trimetilsiklohekzan 25. Açık zincir yapılı doymuş bir hidrokarbonun 0,3 molü 17,4 gramdır. Buna göre, bu bileşiğin bir molekülündeki hidrojen atomu sayısı aşağıdakilerden hangisidir?(c = 12 g/mol, H = 1 g/mol) A) 2 B) 3 D) 6 D) 8 E) 10 Yukarıda bazı bileşikler ve IUPAC adları verilmiştir. Buna göre, hangi bileşiklerin adları doğru verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 26. Aşağıdaki tepkimelerden hangisiyle propan elde edilemez? A) C 3H 6 + H 2 B) CH 3 - Br + CH 3 - CH 2 - Br + 2 Na C) CH 3 - CH 2 - COONa + NaOH D) CH 3 - CH 2 - CH 2 - MgBr + HBr E) C 3H H CH 3 - Br + CH 3 - CH 2 - Br + 2 Na Yukarıda verilen organik bileşiğin sistematik adı(iupac) aşağıdakilerden hangisidir? A) 2,4-dibrom-3-metilpentan B) 1,3-dibrom-2-metilpentan C) 2,3-dibrom-3-metilpentan D) 2-metil-2,4-dibrombütan E) 3-metil-1,3-dibrombütan Yukarıda verilen tepkime ve oluşacak ürünlerle ilgili, I. Wurtz sentezidir. II. Farklı alkan bileşikleri oluşur. III. Bir indirgenme yükseltgenme tepkimesidir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 4

5 28. CH 3 - CH 2 - CH 2 - MgBr + HBr tepkimesi sonucunda oluşan organik bileşikle ilgili, I. Yapı izomeri bulunmaz. II. Katılma tepkimesi verir. III. Işıkta Cl 2 ile yer değiştirme tepkimesi verebilir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 31. Alkenler ve alkinler için, I. Katılma tepkimesi verirler. II. Amonyaklı AgNO 3 çözeltisiyle çökelek oluştururlar. III. sp hibridleşmesi yapmış C atomları içerirler. yukarıda verilen özelliklerden hangileri ortaktır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Yukarıda yapı formülü verilen bileşik için, I. Katılma tepkimesi verir. II. IUPAC adı 1-brombüt-3-en'dir. Yukarıda verilen tepkimede aşağıdaki ürünlerden hangisi oluşmaz? A) 2,3-dimetilbütan B) 2-metilpropan C) Sodyum bromür D) 2-metilbütan E) n-bütan III. 1 tane pi bağı içerir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 33. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin karbon atomu sayısı diğerlerinden farklıdır? A) 1-metilsiklopenten B) 2,3-dimetilbütan 30. Alkenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır? A) Açık zincirlilerinin genel formülü C nh 2n'dir. B) Katılma tepkimesi verirler. C) Siklohekzen D) 2,2-dimetilbütan E) 1-brom-1-metilsiklohekzan C) Alkollerden uygun koşullarda su çekilmesiyle elde edilebilirler. D) Yapısındaki tüm karbonlar sp 3 hibridleşmesi yapar. E) Küçük moleküllü olanları polimerleşme tepkimesi verirler. 34. Aşağıda kapalı formülleri verilmiş bileşiklerden hangisi bromlu suyun rengini gidermez? A) C 3H 4 B) C 4H 6 C) C 2H 2 D) C 2H 6 E) C 2H 4 Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 5

6 bileşiği HCl ile katılma tepkimesi verdiğinde oluşacak ürün aşağıdakilerden hangisidir? A) 2-klor-2,3-dimetilbütan B) 1-klor-2,3-dimetilbütan Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) II ve III birbirinin izomeridir. C) 1-klor-1,3-dimetilbütan D) 2-klor-1,3-dimetilbütan E) 1-klor-1,2-dimetilbütan B) sp 3 hibridleşmesi yapmış C atomları sayıları aynıdır. C) I. bileşiğin IUPAC adı 4-brombüt-1-en'dir. 38. D) II. bileşiğin IUPAC adı 1,2-dibromprop-1-en'dir. E) III. bileşiğin IUPAC adı 1,3-dibromprop-1-en 'dir. Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Amonyaklı AgNO 3 ile çökelek oluşturmaz. B) Katılma tepkimesi vermez. 36. C) Bazik ortamda soğuk ve seyreltik KMnO 4 çözeltisiyle yükseltgenir. D) Su katılırsa alkol oluşur. E) 1 molü yakılırsa 6 mol CO 2 oluşur. Yukarıda verilen organik bileşik için, I. Bromlu suyun rengini giderir. II. Cis-trans izomeri vardır. III. IUPAC adı 2,3-dimetilbüt-1-en'dir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 39. Etan(C 2H 6), etilen(c 2H 4) ve asetilen(c 2H 2) gazlarından oluşan bir karışımın 4 molü, 3 mol H 2 ile tam olarak doyuruluyor. Karışımdaki etilen ve asetilen gazlarının mol sayısı eşit olduğuna göre, karışımdaki etan gazı kaç moldür? A) 0,5 B) 1 C) 1,2 D) 1,5 E) 2 Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 6

7 40. Açık zincirli bir hidrokarbon için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Katılma tepkimesi veriyor. Amonyaklı AgNO 3 ile beyaz çökelek oluşturuyor. Su ile katılma tepkimesinde keton oluşuyor. Buna göre, hidrokarbon bileşiği aşağıdakilerden hangisidir? 42. Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği için, I. Amonyaklı Cu 2Cl 2 çözeltisi ile beyaz çökelek oluşturur. II. Cis-trans izomeri gösterir. III. Bromlu suyun rengini giderir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği ile ilgili, I. Molekülü 6 sigma( ), 2 pi( ) bağı içerir. II. 1 molü 2 mol H 2 ile katılma tepkimesi verir. III. 1 molüne 2 mol Cl 2 katılırsa 1,2-diklorpropan oluşur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği için, I. 1 molü 2 mol H 2 ile katılma tepkimesi verir. II. Moleküldeki tüm C atomları sp 2 hibridleşmesi yapmıştır. III. Amonyaklı AgNO 3 ile beyaz çökelek oluşturur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiğiyle ilgili, I. IUPAC adı cis-2-büten'dir. II. Yandığında oluşan CO 2 ve H 2O mol sayıları eşit olur. III. Molekülü 12 sigma( ), 1 pi( ) bağı içerir. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 7

8 45. Aşağıdaki alkin bileşiklerinden hangisine su katıldığında aldehit oluşur? 49. A) C 2H 2 B) C 3H 4 C) C 4H 6 D) C 5H 8 E) C 6H 10 Yukarıda verilen tepkimesiyle ilgili, I. Katılma tepkimesidir. 46. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin genel formülü C nh 2n-2 değildir? II. Tepkimede oluşan ürün aldehittir. III. Tepkimede sigma( ) bağı sayısı azalmıştır. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III 50. Yukarıda verilen X ve Y bileşikleriyle ilgili, I. Eşit molleri yakıldığında, oluşturdukları CO 2 molleri eşit olur. II. Eşit molleri yakıldığında, oluşturdukları H 2O molleri eşit olur. 47. Aşağıdakilerden hangisi alkan, alken ve alkin bileşikleri için doğrudur? A) En küçük üyelerinin karbon sayıları eşittir. B) Tümü katılma tepkimesi verirler. C) Yandıklarında CO 2 ve H 2O oluşur. III. Eşit molleri, eşit mollerde H 2 ile katılma tepkimesi verir. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) Amonyaklı AgNO 3 ile çökelek oluştururlar. E) Tümü bromlu suyun rengini giderirler. 48. Etan(C 2H 6), etilen(c 2H 4) ve asetilen(c 2H 2) gazlarından oluşan bir karışım 4,5 litredir. Karışım amonyaklı AgNO 3 çözeltisinden geçirilince hacmi 1,2 litre azalıyor. Kalan karışım bromlu sudan geçirilince hacim 1,8 litreye düşüyor. Buna göre karışımdaki etilen gazı kaç litredir? A) 1 B) 1,2 C) 1,5 D) 2 E) 2,5 51. Genel formülü C nh 2n olan bir organik bileşiğin mol kütlesi 56 g/mol olduğuna göre, I. 1-büten'dir. II. Siklobütandır. III. Pi( ) bağı içerir. yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol) A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 8

9 52. Genel formülü C nh 2n olan açık zincirli bir hidrokarbon bileşiğinin mol kütlesi 56 g/mol olduğuna göre, 55. I. Pi( ) bağı içerir. II. Cis-trans izomeri vardır. III. Bromlu suyun rengini giderir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol) A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III Yukarıda verilen bileşikle ilgili, I. Katılma tepkimesi verebilir. II. Yükseltgenebilir. III. Bromlu suyun rengini giderir. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III 53. Genel formülü C nh 2n olan açık zincirli bir hidrokarbon bileşiğinin mol kütlesi 56 g/mol olduğuna göre, I. Asit katalizörlüğünde su katıldığında 2-bütanol oluşur. II. Amonyaklı AgNO 3 ile çökelek oluşturur. 56. III. Siklobütan ile izomerdir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol) A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III Yukarıda verilen tepkime ve sonucunda oluşacak ürün ile ilgili, I. Katılma tepkimesidir. II. Ürünün IUPAC adı 1,4-diklorbütan'dır. III. Polimerleşme tepkimesidir. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III Yukarıda verilen tepkime ile ilgili, I. Oluşan ürün bir alkoldür. II. Katılma tepkimesidir. III. Yer değiştirme tepkimesidir. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III Yukarıda verilen tepkimeler sonucunda oluşan Y bileşiği aşağıdakilerden hangisidir? A) 1-klorbütan B) 2-klorbütan C) bütan D) 1-klorpropan E) 2-klorpropan Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 9

10 I. CH 3 - CH 2 - COONa + NaOH II. CH 3 - CH = CH 2 + H 2 III. 2 CH 3 - CH 2 - Cl + 2 Na Yukarıda verilen tepkimelerde oluşan X ve Y bileşikleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? X Y A) 1-büten 1-klorbütan B) 1-büten 2-klorbüten C) 1-büten 2-klorbütan D) 2-büten 2-klorbüten E) 2-büten 1-klorbütan Yukarıda tepkimeler sonucunda oluşacak organik bileşikler aşağıdakilerden hangisi gibidir? I II III A) Propan Propan Etan B) Etan Propan Bütan C) Bütan Propan Bütan D) Propan Etan Bütan E) Etan Etan Bütan CH 2 = CH KMnO H 2O X + 2 MnO KOH Yukarıda verilen tepkime ile ilgili, I. Alkenlerin yükseltgenme tepkimesidir. II. Tepkime sonunda etandiol oluşmuştur. III. Polimerleşme tepkimesidir. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III 62. I. CH 3 - CH 2 - CH 2 - Cl + KOH II. CH 3 - CH 2 - CH 2 - OH III. CH 3 - CH = CH 2 + HCl Yukarıdaki tepkimeler ve ürünlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. tepkime alken elde edilme tepkimesidir. B) III. tepkime alkene HCl katılmasıdır. C) II. tepkimede propen bileşiği oluşur. D) I., II. ve III. tepkimede oluşan ürünler aynıdır. E) III. tepkimede oluşan ürünün IUPAC adı klorpropandır. 63. I. CH 3 - CH 2 - CH 2 - Cl + KOH Yukarıda verilen tepkime ile ilgili, II. CH 3 - CH 2 - CH 2 - OH I. Yer değiştirme tepkimesidir. II. Kondenzasyon polimerleşmesidir. III. Katılma polimerleşmesidir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III III. CH 3 - CH = CH 2 + HCl Yukarıdaki tepkimelerin çeşitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I II III A) Ayrılma Ayrılma Ayrılma B) Ayrılma Ayrılma Katılma C) Yer Değiştirme Ayrılma Katılma D) Katılma Katılma Yer Değiştirme E) Ayrılma Katılma Katılma Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 10

11 64. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi katılma tepkimesi değildir? A) CH 3 - CH = CH 2 + H 2 CH 3 - CH 2 - CH 3 B) 2 CH 3 - CH 2 - Cl + 2 Na C 4H NaCl C) CH 2 = CH 2 + H 2O CH 3 - CH 2 - OH 67. CH 3 - CH 2 - C C - H + H 2O Yukarıda verilen kimyasal tepkime sonucunda aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşur? A) 2-bütanol B) 2-bütanon C) bütanal D) 1-bütanol E) 2-propanol D) CH 3 - CH = CH 2 + HCl CH 3 -CHCl - CH 3 E) CH 3 - CH = CH 2 + Br 2 CH 3 - CHBr -CH 2Br 68. Aşağıda verilen hidrokarbon bileşiklerinden hangisinin amonyaklı Cu 2Cl 2 çözeltisiyle kırmızı çökelek oluşturacağı kesindir? A) C 2H 2 B) C 4H 6 C) C 5H 8 D) C 5H 10 E) C 6H Aşağıdaki tepkimelerden hangisi yer değiştirme tepkimesidir? 69. A) CH 3 - CH 2 -COONa + NaOH C 2H 6 +Na 2CO 3 B) CH 2 = CH 2 + H 2O CH 3 - CH 2 - OH C) H-C C-H+2AgNO 3+2NH 3 Ag-C C-Ag + 2 NH 4NO 3 D) CH 3 - CH = CH 2 + Br 2 CH 3 - CHBr -CH 2Br E) 2 CH 3 - CH 2 - Cl + 2 Na C 4H NaCl Yukarıda verilen tepkime ile ilgili, I. Katılma tepkimesidir. II. Yer değiştirme tepkimesidir. III. Pi( ) bağı sayısı azalmıştır. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 66. X ve Y hidrokarbonları için aşağıdaki bilgiler veriliyor. X ve Y bromlu suyun rengini gideriyor. X amonyaklı AgNO 3 çözeltisi ile beyaz çökelek oluşturuyor. Eşit mollerde X ve Y yakıldığında oluşturdukları CO 2 mol sayıları eşit oluyor. Buna göre, X ve Y bileşikleri aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibidir? X Y A) CH 2 = CH 2 CH 3 - CH 2 - CH 3 B) CH 3 - C C - H CH 3 - CH = CH 2 C) CH 3 - C C - CH 3 CH 3 - CH 2 - CH = CH 2 D) CH 3 - CH = CH 2 H - C C - H E) CH 3 - CH 2 - CH 3 CH 3 - CH = CH Bir organik bileşiğin, 0,25 molü yandığında 1 mol CO 2 oluşuyor. Bromlu suyun rengini gideriyor. Amonyaklı AgNO 3 ile çökelek oluşturmuyor. Buna göre, organik bileşiğin yapı formülü aşağıdakilerden hangisi olur? A) CH 2 = CH - CH = CH 2 B) CH 3 - CH 2 - CH(CH 3) - CH 3 C) CH 3 - C C - CH 2 - CH 3 D) H - C C - CH 2 - CH 3 E) CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 3 Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 11

12 71. Açık zincirli C 4H 6 bileşiği için, I. Amonyaklı Cu 2Cl 2 ile kırmızı çökelek oluşturur. II. 9 sigma( ), 2 pi ) bağı içerir. III. Su katılması ile keton oluşturur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III klor-2-metilpropan ve 2-klorpropan bileşiklerinin karışımının Na metaliyle ısıtılması(wurtz sentezi) sonucunda aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşmaz? A) 2,4-dimetilpentan B) 2,5-dimetilhekzan D) 2,2-dimetilhekzan E) Sodyum klorür 72. C 4H 6 hidrokarbon bileşiği için, I. Amonyaklı Cu 2Cl 2 ile kırmızı çökelek oluşturur. II. 9 sigma( ), 2 pi ) bağı içerir. III. Su katılması ile keton oluşturur. yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 76. C 4 H 6 bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sikloalken olabilir. B) Sikloalkan olabilir. C) 2-bütin olabilir. D) 1,3-bütadien olabilir. E) Alkin olabilir. D) II ve III E) I, II ve III 73. C 4H 6 hidrokarbon bileşiği için, I. Bromlu suyun rengini giderir. II. 2 pi ) bağı içerir. III. Katılma tepkimesi verir. yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 77. Aşağıda adları verilen bileşiklerden hangisi ya da hangileri CnH 2n 2 I. 1,4-siklohekzadien II. 1,4-pentadien III. 3-metil-1-bütin IV. 2,3-dimetil-2-büten genel formülüne uymaz? A) Yalnız I B) I ve IV C) I ve III D) II ve III E) I ve II 74. Aşağıdaki hidrokarbon bileşiklerinden hangisinin izomeri vardır? A) CH 4 B) CH 3OH C) HCHO 78. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yer değiştirme tepkimesi vermez? A) Asetilen B) 1,3-bütadien C) Etan D) Propen E) Metan D) HCOOH E) CH 3CH 2OH Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 12

13 79. Propan ve etilen gazlarından oluşan bir karışımın 100 gramı 4 gram H 2 gazı ile tam olarak doyuruluyor. Buna göre, karışımın kütlece yüzde kaçı propandır?(c = 12 g/mol, H = 1 g/mol) 82. Açık zincirli bir alkenin 0,2 molü yakıldığında 10,8 gram su oluştuğuna göre,alken molekülü kaç karbonludur? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 32 B) 38 C) 44 D) 48 E) I. Propan II. Propen 80. I. X, 4 karbonlu, bir yerde üçlü, bir yerde ikili bağı olan açık zincirli hidrokarbondur. II. Y, 4 karbonlu bir yerde çift bağı olan açık zincirli hidrokarbondur. III. Z, 4 karbonlu bir yerde çift bağı olan halkalı bir hidrokarbondur. Yukarıdaki bilgilere göre, X, Y, Z bileşiklerinin birer molekülünde kaç H atomu vardır? X Y Z A) B) C) D) III. Propin bileşikleri için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Yer değiştirme tepkimesi verebilirler. B) Eşit molleri yakıldığında, oluşan CO 2 molleri eşit olur. C) Propen ve propin, H 2 ile katılma tepkimesi verebilir. D) Polimerleşme tepkimesi verebilirler. E) Üçünde de bulunur. 3 sp hibridleşmesi yapmış C atomu E) Yapısında yalnızca C ve H içeren bir organik bileşiğin 0,2 molü, I. 0,4 mol Br2 ile katılma veriyor. 81. Açık zincir yapılı, C H 3 4, C H 3 6 ve C H 4 6 bileşikleri için, I. C H 3 4 ve C H 4 6 alkin, C H 3 6 alkendir. II. C H 3 4 ve C H 4 6 amonyaklı AgNO 3 ile tepkime verir. III. Üçü de H 2 ile katılma tepkimesi verir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III II. Amonyaklı AgNO3 ile çökelek oluşturuyor. III. Su katıldığında keton oluşturuyor. Buna göre, bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) CH C CH3 B) CH3 CH2 C CH C) CH CH D) CH3 CH(CH3 ) C CH E) CH3 C(CH3 ) 2 C CH Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 13

14 85. CH3 C C CH3 bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 0,1 molü yakıldığında 0,4 mol CO2 oluşur. B) 1 molüne 2 mol Br2 katılabilir. C) 1 molüne 1 mol su katılır ve keton oluşur. D) Amonyaklı AgNO3 ile çökelek oluşturmaz. E) Yükseltgenirse diol oluşur. 89. I. 2-büten II. 2-bütin III. 1-bütin bileşikleri için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Doymamış hidrokarbonlardır. B) II. ve III. bileşiklerin genel formülleri aynıdır. C) I. ve III. bileşiklerin pi( ) bağı sayıları eşittir. D) I. bileşik alkendir. 86. E) I., II. ve III. bileşiklerin moleküllerinin karbon sayısı eşittir. Yukarıda molekül formülü verilen bileşik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 90. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin 1 molü 2 mol H 2 ile katılma tepkimesi verir? A) CH 3 A) Genel formülü C H n 2n 2 dir. B) Kapalı formülü C H 8 14 tür. C) Br 2 ile katılma tepkimesi vermez. D) Alifatik hidrokarbondur. E) Su ile tepkimesinde alkol oluşturabilir. CH 3 B) CH CH 3 CH = CCH = 2 CH 3 C) CH3 CH2 CH CH2 H 3 C 87. Etilen ve asetilen gazlarından oluşan bir karışımın 0,6 molü, 2 gram H 2 gazı ile tam olarak doyabildiğine göre, karışım kaç gramdır? D) H 3 C CH (H = 1 g/mol, C = 1 g/mol) A) 8 B) 12,8 C) 14,2 D) 15,8 E) 16 E) HC CH ,8 mol propanı tam yakmak için gerekli olan O 2 gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir? CH 3 A) 11,2 B) 22,4 C) 28 D) 56 E) 89,6 Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 14

15 91. 8,4 gram propeni yakmak için gerekli olan oksijen gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir?(h = 1 g/mol, C = 12 g/mol) 94. A) 8,96 B) 13,44 C) 16,8 D) 17,92 E) 20, Aşağıdaki hidrokarbonlardan hangisi polimerleşme tepkimesi veremez? A) CH2 CH CH2 CH3 B) CH C CH3 C) CH CH D) CH2 CH CH3 bileşikleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Cis - trans izomerleridir. B) X apolar, Y polardır. C) Y nin kaynama noktası daha yüksektir. D) Molekül kütleleri eşittir. E) Fiziksel özellikleri aynıdır. E) CH 3 CH 3 CH 3 CH CH CH CH 3 CH Yukarıdaki organik bileşiklerden hangileri polimerleşir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III yukarıda verilen hidrokarbon bileşiğinin IUPAC adı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2-etil-2,3-dietilbütan B) 2-etil-3,4-dimetilhekzan C) 2,3,4-trimetilbütan D) 3,4,5-trimetilheptan E) 2-metil-2,3-dietilpentan 96. H C C CH3 bileşiği Na ile tepkimeye sokulduktan sonra, oluşan madde CH 3CH 2Br ile tepkimeye sokuluyor. Son tepkimede oluşan organik madde aşağıdakilerden hangisidir? A) 2-bütin B) 2-pentin C) 1-pentin D) 1-bütin E) 2,3-bütadien Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 15

16 97. 1,3-siklohekzadien, Br 2 çözeltisi ile tepkimeye sokuluyor. Tepkime sonucunda oluşan ürün aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,2,4,5-tetrabromsiklohekzan B) 1,2,3,4-tetrabromsiklohekzan C) 1,3-diklorsiklohekzan D) 2,5-diklorsiklohekzan ,2-diklor-1-metilpropan bileşiğinin IUPAC adı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,2-diklorbütan B) 2,3-diklorpropan C) 2,3-diklorbütan D) 2,3-diklorpentan E) 1,2-diklorpropan E) 1,2-dibromsiklohekzan 101. Aşağıdakilerden hangisi bir bileşiğin IUPAC adı olamaz? 98. A) 1,2-diklorpropan CH 3 CH CH Cl Cl CH 3 B) 1,3-diklorpropan C) 2,3-diklorpropan D) 2,2-diklorpropan bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E) 1,1-diklorpropan A) 2,3-diklorbütandır. B) KOH'ın alkoldeki çözeltisi ile 2-bütin oluşturur. C) Kapalı formülü C H Cl dir. D) Cis-trans izomeri gösterir E) 1,3-diklor-2-metilpropan ile izomerdir. ve CH HC CH3 3 3 Yukarıdaki organik bileşilerle ilgili, 99. CH Cl CH( CH ) CH Cl bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır? A) IUPAC adı 1,3-diklor-2-metilpropan'dır. B) Derişik KOH ile tepkimesinde alkin oluşur. C) Amonyaklı AgNO 3 çözeltisi ile çökelti oluşturmaz. D) 1,2-diklorbütanın izomeridir. I. İzomerdirler. II. Eşit molleri, aynı miktar H 2 gazı ile katılma tepkimesi verir. III. Kapalı formülleri C H 7 14 tür. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III E) Polimerleşme tepkimesi vermez. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 16

17 103. CH3 CH2 C CH 2HCl tepkimesinde oluşan ürünle ilgili, I. Katılma tepkimesi verir. II. 2,2-diklorbütandır. III. 1,2 - diklorbütandır. A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) Yalnız I E) Yalnız II 106. O HSO 2 4 X+HO 2 CH- C- CH-CH HgSO Yukarıdaki tepkimede kullanılan X maddesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Genel formülü C H n 2n 2 dir. B) 1 molü 2 mol Br 2 ile tepkime verir. C) Alifatik hidrokarbondur. D) Sikloalkendir. E) Siklobüten ile izomerdir Eşit mollerde, propan, propen ve propin içeren bir karışım 4,8 mol H 2 ile tepkimeye sokuluyor. Tepkime sonunda kapta tek tür gaz bulunuyor. Buna göre, I. Başlangıç karışımı 4,8 moldür. II. Son durumda kapta 4,8 mol gaz bulunur. III. Karışımdaki propin için 3,2 mol H 2 kullanılmıştır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 107. I. C H n 2n 2 formülü ile gösterilen halkalı bir hidrokarbon iki bağı içerir. II. C H n 2n 2 formülü ile gösterilen açık zincirli bir hidrokarbon üç bağı içerir. III. 1 mol alkin 1 mol H 2 katabilir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III 108. CH3 CH2 C CH AgNO 3 tepkimesi için, 105. I. CH3 C C CH2 CH3 II. CH C CH2 CH3 III. CH C CH(CH3 ) CH3 Yukarıdakilerden hangileri amonyaklı Cu Cl 2 2 çözeltisi ile tepkime verebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II I. Yerdeğiştirme tepkimesidir. II. Çökelek oluşur. III. H 2 gazı oluşur. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III D) II ve III E) I ve III Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 17

18 109. Bir hidrokarbonun özellikleri şöyledir: I. 0,1 molü yandığında 0,4 mol CO 2 oluşuyor. II. Amonyaklı AgNO 3 çözeltisi ile tepkime vermiyor. III. Bromlu suyun rengini gideriyor. Buna göre bu hidrokarbon aşağıdakilerden hangisidir? 113. Açık zincir yapılı doymuş bir hidrokarbonun 11,6 gramı yakıldığında 0,8 mol CO 2 oluştuğuna göre, hidrokarbonun molekül formülü aşağıda verilenlerden hangisi olur? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol) A) C H 2 6 B) C H 3 8 C) C H 4 10 D) C H 5 12 E) C H 6 14 A) CH3 CH(CH3 ) CH2 CH3 B) CH3 CH(CH3 ) CH3 C) CH C CH2 CH3 D) CH3 CH CH C CH3 E) CH3 C C CH Doymuş bir hidrokarbonun 22 gramı yakıldığında 36 gram su oluştuğuna göre, hidrokarbonun molekül formülü aşağıdakilerden hangisi olur? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol) A) C H 2 6 B) C H 3 8 C) C H 4 10 D) C H 5 12 E) C H Mol kütlesi 86 g/mol olan bir alkanı Wurtz senteziyle saf olarak elde etmek için kullanılan alkil bromürün mol ağırlığı kaç gram olmalıdır? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol,br = 80 g/mol) A) 123 B) 120 C) 109 D) 95 E) R-Cl + 2 Na R-R + NaCl tepkimesinde kullanılan alkil klorürün 0,2 molü 12,9 gram olduğuna göre,elde edilen alkan aşağıdakilerden hangisidir? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, Cl = 35,5 g/mol) A) C H 2 6 B) C H 3 8 C) C H 4 10 D) C H 5 12 E) C H C H 2 6 ve C H 3 6 gazlarından oluşan bir karışımın 0,8 molünün tam yanması için gerekli olan O 2 miktarı 3,4 mol olduğuna göre, karışımdaki C H 2 6 gazının mol yüzdesi kaçtır? A) 25 B) 32 C) 48 D) 60 E) C H 2 4 ve C H 3 8 gazlarından oluşan bir karışımın 36,6 gramının tam yanması için gerekli oksijen miktarı 4,05 mol olduğuna göre, karışımın kaç gramı C H 3 8 dir? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol) A) 2,2 B) 8,8 C) 13,2 D) 14,4 E) 19, Açık zincirli doymuş bir hidrokarbonun 0,4 molü yakıldığında 1,6 mol H O 2 oluştuğuna göre, bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) C H 2 6 B) C H 3 8 C) C H 4 10 D) C H 5 12 E) C H Mol kütlesi 82 g/mol olan bir organik asitin sodyum tuzunun(r-coona), NaOH ile ısıtılması sonucunda oluşan hidrokarbonun molekülleri kaç karbonludur?(h = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol, Na = 23 g/mol) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 18

19 118. Açık zincir yapılı doymuş bir hidrokarbonun 48 gramı, normal koşullarda 134,4 litre hacim kaplayan O 2 gazı ile tam olarak yanabildiğine göre,hidrokarbon aşağıdakilerden hangisi olur? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol) A) CH 4 B) C H 3 8 C) C H Halkalı bir alkenin 0,2 molü yandığında 1 mol H O 2 oluşuyor. Buna göre, bu hidrokarbonun formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) C H 5 10 B) C H 6 10 C) C H 5 12 D) C H 6 12 E) C H 7 12 D) C H 5 12 E) C H Yapısında bir tane bağı bulunduran açık zincirli alkenin 8,4 gramı, 200 gram kütlece%16'lık bromlu suyun rengini gideriyor. Buna göre alken kaç karbonludur? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, Br = 80 g/mol) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Halkalı bir alkanın 0,5 molünün yanması ile 45 gram H O 2 oluşuyor. Buna göre, bu sikloalkan aşağıdakilerden hangisi olamaz? (H = 1 g/mol, O = 16 g/mol) A) Metilsiklobütan B) 1,1-dimetilsiklopropan C) Siklopentan 120. Açık zincirli bir hidrokarbonun 0,2 molü 0,6 mol H 2 ile tam olarak doyabildiğine göre,hidrokarbonun bir molekülü kaç tane bağı içermektedir? D) 1,2-dimetilsiklopropan E) 1,3-dimetilsiklobütan A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Wurtz sentezi ile izohekzan elde edebilmek için, I. 2-brompropan +1-brompropan II. 1-klor-2-metilpropan + etilklorür III. 2-brompropan + 1-brombütan maddelerinden hangileri kullanılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 125. I. 1-büten II. 2-metil-2-büten III. 2-büten Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin cis-trans izomerleri vardır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 122. İzomer iki madde için; I. Kaynama noktaları II. Fiziksel özellikleri III. Molekül kütleleri özelliklerinden hangileri farklıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 126. I. CH CH CH CH Cl KOH( alkolde ) II. CH3 CH2 CH2 OH H2SO4 III. CH3 CH2 CH2 CH3 Br2 Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde büten oluşmaz? A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) Yalnız I E) Yalnız III Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 19

20 127. 2,5-dimetil-2-hekzen bileşiğinin kapalı formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) C H 6 12 B) C H 7 14 C) C H 8 16 D) C H 8 14 E) C H CH3 C(CH 3) 2 CH2 C CH bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Alifatik hidrokarbondur. B) C H n 2n 2 genel formülüne uyar. C) Br 2 'lu suyun rengini giderir Aşağıdaki isimlendirmelerden hangisi IUPAC sistemine göre yanlıştır? D) Alkindir. E) Amonyaklı AgNO 3 ile çökelek oluşturmaz. A) 1-metil-1-hepten B) Cis-3-hepten C) 2,3-dimetil-2-penten D) 3,3,3-triklorpropen E) 3-etilpentan 132. X 2KOH(alkolde) CH C C CH2 CH tepkimesindeki X aşağıdakilerden hangisidir? A) CH(Cl) 2 CH2 CH2 CH2 CH Aşağıdaki isimlendirmelerden hangisi IUPAC sistemine göre doğrudur? A) 4-penten B) 1,4-dimetilsiklobütan C) 1,1,2,2-tetrametileten B) CH3 CHCl CH2 CH2 CH3 C) CH3 CHCl CH2 CHCl CH3 D) CH3 CHCl CH2 CH2 CH2Cl E) CH3 CH2 CCl2 CH2 CH3 D) 2,2,4,4-tetrametiloktan E) 2-metilsiklohepten ,3-bütadien ile 1-bütin karışımının 30 litresi, aynı koşullarda 60 litre H 2 ile tepkimeye sokuluyor. Tepkime sonunda kapta yalnız bütan bulunduğuna göre, I. Başlangıçta kapta 10 litre 1,3-bütadien vardır. II. 1-bütin başlangıçta 15 litredir. III. Son durumda kapta 30 litre bütan gazı vardır. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 133. CaC H 2O Ca(OH) 2 + X(g) 4 mol CaC 2 yeterince H O 2 ile tepkimeye sokuluyor. Tepkimede oluşan gaz için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Asetilendir. B) 4 moldür. C) Br 2 'lu suyun rengini giderir. D) Su katılırsa aldehit oluşturur. E) Genel formülü C n H 2 n dir. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 20

21 CH Br 2 +CH CH Br+2Na 3 2 tepkimesinde aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? bileşiği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kapalı formülü C 6H 8'dir. A) B) CH CH CH CH -H C 2 2 B) Aromatiktir. C) Tüm C atomları sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. D) Bromlu suyun rengini giderir. E) Su katılırsa keton oluşturur. C) CH3 CH2 CH2 CH3 D) NaBr E) m - bromtoluen 137. Wurtz senteziyle 2,3-dimetilpentan elde edilebilmesi için aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi kullanılmalıdır? A) B) C) Metilklorür İzopropilklorür etilklorür İzobütilklorür 2-klorbütan 2-klorpropan D) E) 2-klor-2-metilbütan metilklorür etilklorür etilklorür 135. Aşağıdakilerden hangisi katılma tepkimesi vermeye yatkın değildir? A) B) C) CH 3 D) CH -C-CH-CH 3 3 CH Bir mono alkolün 18 gramından H 2 SO 4 ile su çekilerek 12,6 gram alken bileşiği elde ediliyor.bu tepkime sonucunda oluşan alken için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol) A) Yükseltgenirse 1,2-propandiol oluşur. E) CH 3 CH=CH 2 B) Formülü CH3CH CH2 dir. C) Cis-trans izomeri göstermez. D) Polimerleşebilir. E) 2-metilpropen ile izomerdir. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 21

22 139. I. 1,3-bütadien II. 2-bütin III. Siklobüten Yukarıdaki bileşikler için aşağıdakilerden hangisi aynı olamaz? A) Mol kütleleri B) Kapalı formülleri C) Eşit molleri yakıldığında oluşan CO2 kütleleri D) Eşit molleri yakıldığında oluşan H 2 O molleri 142. Wurtz sentezinde kullanılan alkil bromür bileşiğinin mol kütlesi 137 gram/mol olduğuna göre, yalnız bu alkil halojenür kullanılarak I. 3,4-dimetilhekzan II. 2,2,3,3-tetrametilbütan III. 2,3,3-trimetilbütan bileşiklerinden hangileri elde edilemez? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, Br = 80 g/mol) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III E) Birer moleküllerindeki bağı sayıları 140. Aşağıda IUPAC adları verilmiş bileşiklerden hangilerinin genel formülü C 2 ile gösterilir? A) 2,3-dimetilpent-1-en B) Siklobüta-1,3-dien C) Pent-1-en-4-in D) 2,2,3-trimetilhekz-3-en E) 2,3-dimetilbüta-1,3-dien nh 2n 143. Kapalı formülü CnH 2n 2 olan bir bileşiğin 0,25 molünü yakmak için 1,75 mol O2 kullanıldığına göre, aşağıdakilerden hangisi bu madde için kesinlikle doğrudur? A) Bir alkindir. B) Bir sikloalkendir. C) Bir molekülünde 2 tane bağı vardır. D) 1 molü,2 mol H2 ile katılma tepkimesi verir. E) Doymamış hidrokarbondur CH 3 CH-C- CH +HBr.+MgBr MgBr 144. H 3 C H 3 C C H 2 C C H 2 CH 3 CH 3 tepkimesi ile elde edilen organik ürün için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? bileşiği için, A) Doymuş hidrokarbondur. B) 2-metilpropan'dır. C) Katılma tepkimesi veremez. D) Su katılırsa alkol oluşur. E) n-bütan ile izomerdir. I. 2,2-dimetilpentan II. neopentan III. 1,2-dimetilpentan adlandırmalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 22

23 145. Aşağıdaki hidrokarbonlardan hangisi kesinlikle bağı içermez? A) C H 3 4 B) C H 4 6 C) C H 5 10 D) C H 6 12 E) C H Aşağıdakilerden hangisi 2-etilbütan bileşiğinin IUPAC adıdır? A) 2,2-dimetilbütan B) 3-metilpentan 146. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi metilsiklopentanın izomeri değildir? A) 2,2-dimetilbütan C) 2,3-dimetilbütan D) 3-etilbütan E) 2-metilpentan B) 1,2-dimetilsiklobütan C) Siklohekzan D) 2-metilpent-2-en E) 2,3-dimetilbüt-2-en 150. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi kesinlikle bromlu su ile katılma tepkimesi verir? A) C 2 H 4 B) C5H10 C) C6H Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yer değiştirme tepkimesi vermez? D) C 5H 12 E) C 6 H 12 A) Asetilen B) 1,3-bütadien C) Etan D) Propen E) Metan gram alkene H2 katılması ile 22 gram alkan elde edildiğine göre,kullanılan alken aşağıdakilerden hangisidir? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol) 148. Aşağıdakilerden hangisi 3,4-diklorbüt-1-in bileşiğidir? CH A) C 2 H 4 B) C 3 H 4 C) C 4 H 6 D) C 3 H 6 E) C 5 H 8 A) C Cl CH 152. Açık zincirli bir hidrokarbonun, I. 0,3 molü tam yandığında 0,9 mol H 2O H 2 C Cl oluşuyor. B) CH C CHCl CHCl CH3 C) CH2 CCl CCl CH2 D) CH C CCl2 CH3 Cl E) CH C C Cl CH 3 II. 0,1 molünü doymuş hale getirmek için 0,2 mol H 2 gerekiyor. III. Amonyaklı gümüş nitrat ile çökelek oluşturmuyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) 1,3-bütadien'dir. B) 2-bütin'dir. C) 1-bütin'dir. D) Doymamış hidrokarbondur. E) Cl 2 ile katılma tepkimesi verir. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 23

24 153. 2,4-dimetilpentan bileşiğinin kapalı formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) C 6H 14 B) C 7H 14 C) C 6H 12 D) C 7H 16 E) C 5H Karbon sayıları eşit olan açık zincirli doymamış X ve Y hidrokarbon bileşikleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor. I. Uygun koşullarda bir mol X'e bir mol su katılırsa keton oluşuyor brom-2,3-dimetilsiklohekzan bileşiğinin bir molekülündeki H atomları sayısı kaçtır? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 II. Uygun koşullarda bir mol Y'ye bir mol su katılırsa alkol oluşuyor. III. Bir mol Y'ye bir mol HBr katılırsa 2-brom bütan oluşuyor Alkenlerle(C nh 2n) ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Karbon atomu sayısı ardışık olan iki alken molekülü arasındaki fark CH 2 dir. B) Tüm alkenlerde, karbon atomlarının hepsi sp 2 hibritleşmesi yapar. C) 1 mol alkolden asit katalizörlüğünde 1 mol su çekilirse alken oluşur D) Alkenler katılma tepkimesi verirler. E) Yanmaları sonucu oluşan su molekülleri sayısı, Buna göre X ve Y bileşikleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) X, amonyaklı gümüş nitrat ile beyaz çökelti oluşturur. B) Y, cis-trans izomeri gösterir. C) X ve Y polimerleşirler. D) X ve Y nin doyurulması için gereken hidrojen miktarları eşittir. E) X ve Y bileşiklerinin birer molekülündeki hidrojen atomu sayıları arasındaki fark ikidir. karbondioksit molekülleri sayısına eşittir X, Y ve Z bileşikleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor: Yukarıda verilen organik bileşik için, I. Molekülünde sp 3 hibridleşmesi yapmış C atomu sayısı 4'tür. II. Amonyaklı AgNO 3 çözeltisiyle çökelek oluşturur. III. IUPAC adı 4-metilpent-2-in'dir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II E) II ve III X, 6 karbonlu, halkalı yapıda ve her karbona 2 hidrojen bağlıdır. Y, 6 karbonlu, halkalı yapıda ve her karbona 1 hidrojen bağlı Z, açık zincirli, 6 karbonlu doymamış bir hidrokarbon Buna göre, X, Y ve Z için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Y ve Z maddeleri bağı içerirler. B) Y bileşiği aromatiktir. C) X ve Z izomer maddelerdir. D) Y ve Z bileşiklerinde sp 2 hibridleşmesi yapmış karbon atomu bulunur. E) X ve Y izomer maddelerdir. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 24

25 159. Molekül yapılarında eşit sayıda C atomu içeren X, Y, Z hidrokarbonlarından, X: Halkalı bir alken Y: Bir siklo alkan Z: Açık zincirli, bir yerde üçlü bağı olan alkin olduğuna göre, bu hidrokarbonların birer molekülü için, I. Üçünün de H atomu sayısı eşittir. II. CH 2 = CH - CH(CH 3) - CH 3 III. CH 3 - CH = CH - CH 3 Yukarıda verilen hidrokarbon bileşikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır? A) Su katılması sonucunda alkol oluştururlar. B) Bromlu suyun rengini giderirler. C) Pi bağı içerirler. D) Doymamış hidrokarbonlardır. E) Yanarlar. II. Üçününde sigma bağ sayıları eşittir. III. Yalnız Y'de pi( ) bağı yoktur. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I ve III 163. Aşağıda kapalı formülleri verilmiş açık zincirli hidrokarbon bileşiklerinden hangisi amonyaklı AgNO 3 çözeltisiyle beyaz çökelek oluşturur? 160. I. 2-metil siklopenten II. 2,3-dimetil-1-büten III. 2-etil-1,4-pentadien Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin genel formülü C nh 2n-2 dir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I ve III A) C 2H 4 B) C 3H 4 C) C 4H 8 D) C 5H 10 E) C 6H Aşağıda kapalı formülleri verilmiş açık zincirli hidrokarbon bileşiklerinden hangisi amonyaklı AgNO 3 çözeltisiyle kesinlikle beyaz çökelek oluşturur? A) C 2H 4 B) C 3H 4 C) C 4H 6 D) C 5H 8 E) C 6H Aşağıdaki bileşiklerden hangisi 2,3-dimetilbütan ile izomerdir? A) 3-etil pentan B) izo heptan C) 2-metil pentan D) neo pentan E) 2,2-dimetil pentan metilpent-2-en bileşiğinin sistematik(iupac) adı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2-metilpent-1-en B) 2-metilpent-2-en C) 3-hekzen D) 2,2-dimetilbüt-2-en E) 1,2-dimetilbüt-2-en 162. I. CH C - CH 3 Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 25

26 Yukarıda yapı formülü verilen bileşiğin elde edilebilmesi için aşağıdaki bileşiklerden hangisinin HBr ile katılma tepkimesi vermiş olması gerekir? Yukarıda verilen kimyasal tepkime ile ilgili, I. Alkene su katılmıştır. II. Katılma Markovnikov kuralına uygun gerçekleşmiştir. III. Yer değiştirme tepkimesi gerçekleşmiştir. yargılarından hangisi yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I ve III 169. I. 2-metilbüt-1-en II. 1,3-bütadien III. büt-2-in Yukarıda verilen doymamış hidrokarbon bileşiklerinin 1'er mollerinin uygun katalizörle tam doyurulması için gerekli H 2 gazı mol sayısı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) C 4H 6 bileşiğiyle ilgili, I. Amonyaklı Cu 2Cl 2 çözeltisiyle çökelek oluşturur. II. Uygun katalizörlerle su katıldığında keton oluşur. III. Bromlu suyun rengini giderir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I ve III 170. Hidrokarbonların genel özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır? A) Yanarlar. B) Homolog sıra oluştururlar. C) Doymamış olanları pi bağı içerirler. D) Genel olarak apolar yapılıdırlar. E) Tümü katılma tepkimesi verirler. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 26

27 171. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin yapı izomeri yoktur? A) C 4H 9Cl B) C 3H 6Cl 2 C) C 2H 4Cl 2 D) CH 2Cl 2 E) C 3H 5Cl 175. Etan, propen ve büt-1-en bileşikleri karışımının 1 molü 7 mol H atomu içeriyor. Buna göre, karışımdaki büt-1-en bileşiğinin kütlesi kaç gramdır?(h = 1 g/mol, C = 12 g/mol) A) 42 B) 28 C) 21 D) 14 E) ,4 gramı 1,2 mol H atomu içeren açık zincirli C nh 6 bileşiği için, 176. I. Yapı formülü CH 2CHCH 3 şeklindedir. II. Cis-trans izomeri gösterir. III. Katılma tepkimesi vermez. (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol) A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I ve III Yukarıda verilen tepkime sonucunda oluşacak ürünle ilgili, I. Tersiyer alkoldür. II. IUPAC adı 1-metilsiklohekzanol'dür. III. Katılma tepkimesi verir. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 173. Aşağıda çiftler halinde verilen alkan bileşiklerinden hangilerinin kaynama noktalarının karşılaştırması yanlış yapılmıştır? A) CH 3CH 2CH 3 > CH 3CH 3 B) CH 3CH(CH 3)CH 3 > CH 3CH 2CH 3 C) CH 3CH(CH 3)CH(CH 3)CH 3 > CH 3C(CH 3) 2CH 3 D) CH 3C (CH 3) 2CH 3 > CH 3CH 2CH 2CH 2CH 2CH 3 E) CH 3CH 3 > CH 4 D) II ve III E) I ve III 177. Kapalı formülü C H 5 12 olan bir bileşik için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Katılma tepkimesi vermez. B) Cis-trans izomeri bulunmaz. C) Wurtz sentezi ile elde edilemez. D) Işıkta yer değiştirme tepkimesi verebilir. E) Alifatik hidrokarbondur Alkenler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Homolog sıra oluştururlar. B) Açık zincirlilerin genel formülü C nh 2n'dir. C) Katılma tepkimesi vermezler. D) En az iki C atomu sp 2 hibridleşmesi yapmıştır. E) Küçük moleküllü olanları polimerleşebilirler CH2Cl CHCl CH(CH3 ) CH3 bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1,2-diklor-3-metilbütan'dır. B) Derişik KOH ile tepkimesinde alkin oluşabilir. C) Seyreltik KOH ile tepkimesinde alkol oluşabilir. D) 1,1-diklorpenten ile izomerdir. E) Cis-trans izomeri yoktur. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 27

28 179. CH C CH2 C(CH3 ) CH3 bileşiği için, I. IUPAC adı 4-metilpent-1-in'dir. II. Amonyaklı AgNO 3 ile çökelek oluşturmaz. III. Su katılırsa 3-metil-1,2-pentandiol oluşur. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III 182. I. CH C( CH ) C CH 2 3 II. ( CH3 ) 2C CH C CH III. CH C( CH ) C( CH ) CH bileşikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır? A) II ve III izomer maddelerdir. B) I ve II nin eşit molleri aynı miktar H 2 ile doyar. C) Eşit molleri yandığında, III en fazla su oluşturur. D) Eşit molleri yandığında, II ve III eşit mollerde CO 2 oluşturur. E) I ve II nin kapalı formülleri farklıdır Kapalı formülü C 5 H 8 olan bir bileşik için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) 1 molü ile 3 mol H 2 tepkime verir B) Halkalı yapıdadır. C) Açık zincirlidir. D) Sikloalkendir. E) Doymamış hidrokarbondur H 2 C Yukarıda verilen maddelerden hangileri ayrılma(eliminasyon) tepkimesi sonucunda alken oluşturur? C CH 3 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III H 3 C CH D) II ve III E) I,II ve III CH 3 bileşiğinin IUPAC adı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2,3-dimetil-2-bütan B) 2,3-dimetil-1-bütan C) 2,3-dimetilbüt-1-en D) 2,3-dimetilbüt-2-en 184. C 2H 4 ve C 4H 10 bileşiklerinden oluşan bir karışımın 5 molünü yakabilmek için 22 mol O 2 gazı gereklidir. Yanma ürünleri CO 2 ve H 2O olduğuna göre, karışımdaki C 4H 10 kaç moldür? A) 4 B) 3 C) 2,5 D) 2 E) 1,5 E) 2,3-dimetilbüt-3-en Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 28

29 185. Kapalı formülü C nh 2n-2 olan bir hidrokarbon bileşiği için, I. Formüldeki n sayısının en küçük değeri 2'dir. II. Doymamıştır. III. Molekülünde 2 tane bağı vardır. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 189. I. Siklobüten II. 1,3-bütadien III. Siklobütan Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri CH n 2n genel formülü ile gösterilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 186. I. 1,4-pentadien II. 2, 3-dimetil-1-büten III. Siklopenten 190. Genel formülü CH n 2n olan bileşiklerle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Katılma tepkimesi verirler. Yukarıda verilen bileşiklerin hangileri genel formülüne uyar? C nh 2n B) Bromlu suyun rengini giderirler. A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III C) Polimerleşme tepkimesi verirler. D) Halkalı yapıda bulunabilirler. E) Formüldeki n sayısının en küçük değeri 1'dir Alkanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Doymuş oldukları için yer değiştirme tepkimesi vermezler. B) Doymamış hidrokarbonların katalizörlü ortamda H 2 ile doyurulmasıyla elde edilebilirler. C) Bütün karbon atomları sp 3 hibritleşmesi yapmıştır. D) Molekülleri arasında van der Waals etkileşimleri vardır. E) Düz zincirli alkanların ilk üyesi metan'dır Alkinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) İlk üyesi asetilendir. B) Polimerleşme tepkimesi verebilirler. C) En az iki karbon atomu sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. D) Amonyaklı AgNO 3 çözeltisi ile etkileşerek Ag + iyonunu indirgeyebilirler. E) Yanarlar Bir mol alkanın yeterince O 2 ile yanması sonucu ortamdaki maddelerin toplam mol sayısı 2 mol arttığına göre, bu alkanın molekül formülü nedir? A) CH 2 6 B) CH 3 8 C) CH 4 10 D) CH 5 12 E) CH mol propin ve asetilen karışımının yeterince amonyaklı Cu 2Cl 2 çözeltisi ile tepkimesinden 252 gram çökelek oluştuğuna göre, karışımdaki asetilen kaç mol dür? (C = 12 g/mol, H = 1 g/mol, Cu = 63 g/mol) A) 0,5 B) 1 C) 1,2 D) 1,5 E) 1,75 Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 29

30 193. Aşağıdakilerden bileşiklerden hangisi 196. bileşiğinin izomeri değildir? A) 2,3-dimetilpentan B) 3,3-dimetilpentan C) 2,3,4-trimetilpentan Yukarıda verilen tepkimelerde oluşan X ve Y bileşikleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? D) 2,2,3-trimetilbütan X Y E) 2-metilhekzan A) CH 3CH 2CH = CH 2 CH 3C CCH 2CH 3 B) CH 3CH = CHCH 3 CH 3CH 2CH 2C CH C) CH 3CH = CHCH 3 CH 3C CCH 2CH Aşağıda molekül formülleri verilen bileşiklerden hangisinin doymuş hidrokarbon olduğu kesin değildir? A) C 2H 6 B) C 3H 8 C) C 4H 10 D) C 5H 10 E) C 6H D) CH 3C CCH 3 CH 3C CCH 2CH 3 E) CH CCH 2CH 3 CH 3C CCH 2CH Açık zincirli bir hidrokarbonla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 1 molüne Br 2 katılınca toplam kütle 160 gram artıyor. 0,5 molü yakılınca normal koşullarda 56 litre CO 2 gazı oluşuyor. Buna göre hidrokarbon bileşiğinin bağ çizgili formülü aşağıdakilerden hangisidir? Yapı formülü yukarıda verilen bileşik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bazik ortamda soğuk ve seyreltik KMnO 4 çözeltisiyle yükseltgenir. B) Bromlu suyun rengini giderir. C) Su ile katılma tepkimesi sonucu 2,3-dimetilbütan-2-ol oluşur. D) Cis-trans izomeri gösterir. E) IUPAC adı 2,3-dimetilbüt-1-en'dir. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 30

31 198. A) Yalnız II B) I ve II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 200. Yukarıda verilen tepkimelerde oluşan X ve Y bileşikleri için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) X bileşiği 1-bütin'dir. B) Y bileşiği 2-pentin'dir. C) X amonyaklı AgNO 3 çözeltisiyle çökelek oluşturur. D) Y polimerleşir. E) X ve Y bileşiği su katılma tepkimelerinde keton oluştururlar. tepkimesinde elde edilen X bileşiğiyle ilgili, I. Amonyaklı Cu 2Cl 2 çözeltisiyle çökelek oluşturur. II. Molekülü 2 tane pi bağı içerir. III. 1,3-bütadien bileşiğinin izomeridir. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 199. Yukarıda yapı formülü verilen organik maddenin H 2SO 4 katalizörlüğünde 1 molünden 1 mol su çekilyor ve X organik bileşiği oluşuyor. Buna göre, I. Ayrılma(substitisyon) tepkimesi gerçekleşmiştir. II. Oluşan ürün(x) pi bağı içermektedir. III. Oluşan ürün(x) katılma tepkimesi vermez. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 31

32 1-B 2-C 3-D 4-D 5-A 6-C 7-E 8-C 9-C 10-A 11-C 12-C 13-B 14-C 15-A 16-D 17-D 18-C 19-B 20-E 21-D 22-C 23-A 24-B 25-E 26-C 27-E 28-D 29-B 30-D 31-A 32-B 33-E 34-D 35-B 36-D 37-A 38-B 39-E 40-D 41-C 42-C 43-C 44-B 45-A 46-E 47-C 48-C 49-A 50-A 51-E 52-D 53-A 54-B 55-E 56-A 57-B 58-C 59-B 60-C 61-B 62-D 63-B 64-B 65-C 66-B 67-B 68-A 69-C 70-A 71-A 72-E 73-A 74-E 75-D 76-B 77-B 78-B 79-C 80-C 81-B 82-C 83-D 84-C 85-E 86-C 87-D 88-E 89-C 90-B 91-E 92-E 93-D 94-E 95-E 96-C 97-B 98-D 99-B 100-C 101-C 102-B 103E 104-E 105-D 106-D 107-E 108-E 109-E 110-A 111-C 112-B 113-C 114-B 115-A 116-E 117-A 118-A 119-B 120-C 121-B 122-D 123-B 124-E 125-B 126-B 127-C 128-A 129-D 130-E 131-E 132-E 133-E 134-E 135-D 136-D 137-B 138-E 139-E 140-E 141-D 142-C 143-E 144-A 145-E 146-A 147-B 148-A 149-B 150-A 151-D 152-C 153-D 154-B 155-B 156-C 157-E 158-E 159-B 160-E 161-C 162-A 163-B 164-B 165-C 166-C 167-B 168-B 169-E 170-E 171-D 172-A 173-D 174-C 175-B 176-C 177-C 178-D 179-A 180-E 181-C 182-A 183-B 184-D 185-B 186-A 187-A 188-E 189-B 190-E 191-C 192-B 193-C 194-D 195-D 196-E 197-C 198-D 199-B 200-E Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 32

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH İDROKARBONLAR ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, n 2n dir. Çift bağlı atomları sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. Alkenler aynı sayıda atomu içeren

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir.

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. HİDROKARBONLAR Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. Alifatik Hidrokarbonlar Düz zincirli veya dallanmış olabilir. Doymuş hidrokarbonlar : Alifatik hidrokarbonlar

Detaylı

ALKiNLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKiNLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKiNLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) Aşağıda formülü verilen bileşiklerin sistematik adını, sistematik adı verilen bileşiklerin ise formülünü yazınız. SORU 2.) 3, 4 gram alkinin tam olarak yanabilmesi için

Detaylı

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK HİDROKARBONLAR DOYMUŞ HİDROKARBONLAR DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) BİTİŞİK İKİ HALKALI (NAFTALİN)

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati : 8 Ders saati

Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati : 8 Ders saati HĐDROKARBONLAR SÜRE Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati Toplam süre s : 8 Ders saati Hedef ve Davranış ışlar HEDEF 1: Hidrokarbonları tanıyabilme DAVRANIŞLAR Hidrokarbonları sınıflandırır. r. Hidrokarbonları

Detaylı

H DROKARBONLAR YAZILI SORULARI 1

H DROKARBONLAR YAZILI SORULARI 1 H DROKARBONLAR YAZL SORULAR 1 1. 15 P ve 1H elementlerinin oluflturdu u ve P nin oktedini tamamlad bileflik için; a) Molekül formülü nedir? b) Moleküllerinin geometrik flekli nedir? c) Molekül içi ba lar

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YL. DÖNEM 1. SNF / KİMYA DERSİ / 3. YAZL Soru Puan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1. X: 3 NH Y:3 N 3

Detaylı

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Alkanlar, parafinler olarakta adlandırılırlar. lefinler ise alkenlerdir. 5. ( ) 2 C( ) 2 bileşiğinin UPAC adı: 1 C 2 3 4 5 6 2.5 dimetil 2 hekzen dir. 2. Siklo alkenlerin

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI Soru Puan BAŞARILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOPLAM 100 1. Açık formülü olan bileşiğin genel

Detaylı

KİMYA-IV. Alkinler (4. Konu)

KİMYA-IV. Alkinler (4. Konu) KİMYA-IV Alkinler (4. Konu) Alkinler (Asetilenler) En az bir tane karbon-karbon üçlü bağı içeren hidrokarbonlara alkinler veya asetilenler denir. C C 2 Alkinler Yalnızca bir tane karbon-karbon üçlü bağı

Detaylı

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim: Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir. C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.

Detaylı

Alkinler (Asetilenler)

Alkinler (Asetilenler) Organik-İnorganik Kimya Alkinler (Asetilenler) ALKİNLER (ASETİLENLER) Genel formülleri C n H 2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bileşiklerdir. Bu bileşiklere, moleküllerindeki

Detaylı

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar HİDROKARBONLAR C ve H elementlerinden oluşan bileşiklere denir. Temel element karbondur. KARBON ELEMENTİNİN BAĞ YAPMA ÖZELLİKLERİ Karbon atomları

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu)

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu) KİMYA-IV Alkenler (3. Konu) Alkenler (Olefinler) En az bir tane C=C çift bağı içeren hidrokarbonlara alkenler veya olefinler denir. Alkenler doymamış yapıda hidrokarbonlar olup, katalizörler eşliğinde

Detaylı

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler:

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler: ALKLLE Genel formülleri: n 2n+2 ( n 2n+1 = ) Fonksiyonel grupları: Alkollerin sistematik adlandırmasında en uzun zincirdeki atomuna göre alkan adının sonuna ol eki getirilir. Yapısında 1 tane grubu bulunduran

Detaylı

KİM 213 Organik Kimya I. (C Grubu) 3-4. Haftalar. Güz. Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir L07-1. Prof.Dr. Pervin Ünal Civcir

KİM 213 Organik Kimya I. (C Grubu) 3-4. Haftalar. Güz. Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir L07-1. Prof.Dr. Pervin Ünal Civcir KİM 213 Organik Kimya I (C Grubu) 3-4. Haftalar Güz Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir L07-1 BÖLÜM 3:ALKANLAR Konular: 3.1 Alkanların genel özellikleri 3.2 Alkanların yapıları 3.3 Alkanların adlandırılması 3.4

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi 1.SRU: I- 0,9 M Ca C 2 0 4 sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi Yukarıda aynı koşullarda bulunan çözeltilerin aşağıdaki hangi nicelikleri eşit değildir? a)donmaya başlama sıcaklığı b)

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

KİMYA-IV. Alkanlar (2. Konu)

KİMYA-IV. Alkanlar (2. Konu) KİMYA-IV Alkanlar (2. Konu) Hidrokarbonlar Sadece karbon ve hidrojen içeren bileşiklere hidrokarbon denir. 2 Hidrokarbonlar Alifatik Hidrokarbonlar Aromatik Hidrokarbonlar Alkanlar Alkenler Alkinler 3

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ADI VE SOYADI GÜZ YARIYILI MBG ORGANİK KİMYA FİNAL SINAVI

ADI VE SOYADI GÜZ YARIYILI MBG ORGANİK KİMYA FİNAL SINAVI 1 ADI VE SYADI : 2013-2014 GÜZ YAIYILI MBG GAİK KİMYA İAL SIAVI 20.01.2014 SIAV AKKKIDA BİLGİ: 40 TAE TEST SUSU (50 PUA), 5 TAE KLASİK SU (50 PUA) VADI. SULA ve ÇÖZÜMLE 1.Aşağıdaki yapılardan hangisinde

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

ÜN TE IV H DROKARBONLAR

ÜN TE IV H DROKARBONLAR ÜN TE IV H DROKARBONLAR 4. 1. H DROKARBONLARIN SINIFLANDIRILMASI 4. 2. KAPALI FORMÜL, AÇIK FORMÜL VE YAPI FORMÜLÜ 4. 3. FONKS YONEL GRUP 4. 4. ALKANLAR a. Genel Bilgi b. Adland r lmas c. Alkanlarda zomeri

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 LYS 2 KİMYA TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 LYS 2 KİMYA TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 7 HAZİRAN 010 BU SORU KİTAPÇIĞI 7 HAZİRAN 010 LYS KİMYA

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL REAKSİYONLAR Kimyasal Tepkime Kimyasal tepkime, Bir ya da birkaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna (ürünler) dönüştürülmesi işlemidir. Tepkenler Ürünler NO + 1/2 O 2 NO

Detaylı

KİMYA-IV. Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu)

KİMYA-IV. Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu) KİMYA-IV Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu) Aromatiklik Kavramı Aromatik sözcüğü kokulu anlamına gelir. Kimyanın ilk gelişme evresinde, bilinen hidrokarbonların çoğu kokulu olduğu için, bu bileşikler

Detaylı

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür. 1 GENEL KİMYA Mol Kavramı 1 Mol Kavramı Günlük hayatta kolaylık olsun diye, çok küçük taneli olan maddeler tane yerine birimlerle ifade edilir. Örneğin pirinç alınırken iki milyon tane pirinç yerine ~

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

ALKANLAR-ALKENLER-ALKİNLER

ALKANLAR-ALKENLER-ALKİNLER ALKANLA-ALKENLE-ALKİNLE ADLANDIMA ELDE EDİLİŞLEİ KİMYASAL TEPKİMELEİ Yapısal formüllerin gösterimi 1. Top ve çubuk 2. Çizgi O 3. Kondanse formül 3 2 O 4. Ampirik formül 2 6 O 5. Siklik moleküller 2 2 2

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.W.Graham Solomons ORGANİK KİMYA 7. Basımdan çeviri. ALKOLLER, ETERLER, EPOKSİTLER

T.W.Graham Solomons ORGANİK KİMYA 7. Basımdan çeviri. ALKOLLER, ETERLER, EPOKSİTLER T.W.Graham Solomons ORGANİK KİMYA 7. Basımdan çeviri. ALKOLLER, ETERLER, EPOKSİTLER ALKOL, ETER VE EPOKSİTLER: YAPILARI VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Alkoller, doymuş bir karbon atomuna bağlı bir hidroksil (-OH)

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar:

Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar: FONKSİYONEL GRUPLAR ALKOLLER Hidrokarbonlardaki hidrojen unun bir ya da farklı C daki birkaçının çıkarılıp yerine OH kökünün bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Genel formülü R OH dır. Molekülde bulunan

Detaylı

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. =>

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. => Bölüm 11 Alkoller ve Eterler Alkollerin Yapısı idroksil (-) fonksiyonel grubu ksijen sp 3 melezleşmiştir. 2 Sınıflandırma Primer(Birincil): ın bağlandığı karbon sadece bir adet karbona bağlı. Sekonder(Đkincil):

Detaylı

ORGANİK KİMYA - DERS NOTLARI -

ORGANİK KİMYA - DERS NOTLARI - GANİK KİMYA - DES NTLA - İDKABNLA Alifatik Aromatik (Zincir yada halkalı) (Arenler) - Benzen ve türev leri Doymuş Doymamış - Aromatik nitro ve amino Alkanlar Alkan Alkin bileşikleri ALKANLA ( n 2n+2 )

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI

FEN BİLİMLERİ SINAVI DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir. KİMYASAL HESAPLAMALAR MOL KAVRAMI Mol: 6,02.10 23 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. 1 mol Mg atomu 6,02.10 23 tane

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL SINIF : 10 DERS SAATĐ : 6 KONU : KARBONUN BAĞ YAPMA ÖZELLĐĞĐ Organik bileşikler ve yaşam Karbonun çok bileşik yapmasının sebebi Karbon bağlarının çeşitliliği Organik

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 TG 8 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

lması *Bisiklik -Alkenler -Alkinlerin -Alkil halojenürlerin -Aminlerin adlandırılmas -Esterlerin adlandırılmas *Benzen ve türevlerinin t kuralı

lması *Bisiklik -Alkenler -Alkinlerin -Alkil halojenürlerin -Aminlerin adlandırılmas -Esterlerin adlandırılmas *Benzen ve türevlerinin t kuralı 16.05.2010 1 16.05.2010 2 -Alkanların ve sikloalkanların adlandırılmas lması *Bisiklik bileşiklerin iklerin adlandırılmas lması -Alkenler ve sikloalkenlerin adlandırılmas lması -Alkinlerin adlandırılmas

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ORGANİK MADDELER-1

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ORGANİK MADDELER-1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ORGANİK MADDELER-1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ALİFATİK BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ-1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

3. Kimyasal Bileşikler

3. Kimyasal Bileşikler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3. Kimyasal Bileşikler Mol kavramı ve kimyasal bileşikler Kimyasal Bileşik Formülleri (Kaba vs Molekül Formülü) Yüzde bileşimin hesaplanması Yakma analizi TOBB Ekonomi

Detaylı

AMİNLER SEKONDER AMİN

AMİNLER SEKONDER AMİN AMİNLER (ALKİLLENMİŞ AMONYAK) AMİNLER (RNH 2 )PRİMER AMİN TERSİYER AMİN(R 3 N) SEKONDER AMİN R 2 NH Aminler Alkillenmiş Amonyak olarak tanımlanır. Azot Atomuna bağlı 2 tane H atomu varsa(bir tane alkil

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Burak Esat Fatih Üniversitesi 2006, Prentice all Giriş Karbon-karbon ikili bağı içeren hidrokarbonlardır Bazen olefinler olarak da adlandırılırlar, olefin= oil-forming

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması idrokarbonlar yapılarında ve bulunduran bileşiklerdir. Genel olarak 2 grupta incelenebilir:

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

KİMYA 3 LİSE DERS KİTABI ÖĞRETMEN KLAVUZU. Faruk KARACA

KİMYA 3 LİSE DERS KİTABI ÖĞRETMEN KLAVUZU. Faruk KARACA LİSE KİMYA 3 2004 Paşa Yayıncılık Ltd. Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Paşa Yayıncılık Ltd. Şti.ʼne aittir. Yayınevinden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya

Detaylı

Ödevleri teslim ederken bu soru sayfası da verilmek zorundadır.

Ödevleri teslim ederken bu soru sayfası da verilmek zorundadır. 12. BÖLÜM: ARENLERİN REAKSİYONLARI: ELEKTROFİLİK AROMATİK YER DEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ (ÖDEV TESLİM TARİHİ 13/03/2017) 1) Aşağıda verilen tepkimelerin ana organik ürününü yazınız. 2) aşağıda verilen bileşiği

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları Kimyanın Temel Kanunları A. Kütlenin Korunumu Kanunu Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa koyarak tartmış.daha sonra fanusu içindekilerle birlikte

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti 1. ORGANĠK REDOKS TEPKĠMELERĠ 2. YER DEĞĠġTĠRME (SÜBSTĠTÜSYON) TEPKĠMELERĠ 3. KATILMA TEPKĠMELERĠ 4. AYRILMA (ELĠMĠNASYON) TEPKĠMELERĠ 5. KONDENZASYON TEPKĠMELERĠ Hazırlayan

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 2009-2010 KONU-5 MOL KAVRAMI Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 1 5.Konu: Mol Kavramı Kazanımlar: 5. Bağıl atom kütlesi ve mol kavramı ile ilgili olarak öğrenciler; 5.1. İkili hidrojen bileşiklerinde, 1g hidrojen

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK

KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK Mol, Molar Kütle Kimyasal Formülden Yüzde Bileşiminin Hesaplanması Bir Bileşiğin Yüzde Bileşiminden Kimyasal Formülünün Hesaplanması Organik Bileşiklerin Kimyasal Bileşiminin

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ223

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ223 T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ ALİFATİK BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ-1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

5-AROMATİK BİLEŞİKLER.

5-AROMATİK BİLEŞİKLER. 5-AROMATİK BİLEŞİKLER. Organik kimyada çok geç tanınan, yapısı ve reaktifliği çok geç anlaşılan bileşiklerdir. İlk önce kimyacıların karşısına çıkan C6H5- temel yapısını içeren moleküller anlaşılmakta

Detaylı

Monosakkarit kelime olarak mono = Yunanca bir, sakkarit = Yunanca şeker anlamındadır. Bu nedenle monosakkarite şekerde denmektedir.

Monosakkarit kelime olarak mono = Yunanca bir, sakkarit = Yunanca şeker anlamındadır. Bu nedenle monosakkarite şekerde denmektedir. Monosakkaritler Monosakkaritler renksiz, tatlı, katı, kristal yapıda, suda kolayca çözünebilen fakat polar olmayan çözeltilerde çözünmeyen özelliklere sahiptirler. Küçük molekül ağırlığında olan monosakkaritler

Detaylı

4-ALKENLER (Olefinler)

4-ALKENLER (Olefinler) 4-ALKENLER (Olefinler) Alkenler yapılarında C=C karbon-karbon çift bağları içeren bileşiklerdir ve bunlara olefinler de denir, yaygın olarak kullanılan isim alkenlerdir. Alkenler tabiatta birçok yerde

Detaylı

³DQ ³HQ (WDQ (WHQ 3URSDQ 3URSHQ % WDQ % WHQ

³DQ ³HQ (WDQ (WHQ 3URSDQ 3URSHQ % WDQ % WHQ En az ndan bir adet karbon-karbon çift ba içeren hidrokarbonlara denir. Bu bile iklerin di er bir ismi ise dir.alkenlerin genel formülleri Alkenlerde çift ba bir adet kuvvetli sigma ba ile sigma ba na

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

ORGANİK BİLEŞİKLER. Organik Kimya Tarihçesi

ORGANİK BİLEŞİKLER. Organik Kimya Tarihçesi ORGANİK BİLEŞİKLER Organik Kimya Tarihçesi Organik kimya karbon-karbon bağı içeren bileşiklerin kimyasıdır. İnsanlar çok eski yıllardan beri organik kimyayla uğraşmışlardır. Organik kimya bir bilim dalı

Detaylı

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu)

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) KİMYA-IV Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) Alkoller Bir alkil grubuna (R-) bir hidroksil (-OH) grubunun bağlanmasıyla oluşan yapılardır. Genel formülleri R-OH şeklindedir. Alkollerin

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Organik Kimyadaki Kavram Yanılgıları: Alkenler Örneği

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Organik Kimyadaki Kavram Yanılgıları: Alkenler Örneği TÜRK FEN EĞĠTĠMĠ DERGĠSĠ Yıl 9, Sayı 3, Eylül 2012 Şendur / TUSED / 9(3) 2012 160 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 9, Issue 3, September 2012 http://www.tused.org Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

KÖMÜR BİTÜMLÜ ALT BİTÜMLÜ. Termal Buhar Kömürü Elektrik enerjisi üretimi, çimento sanayi, vs

KÖMÜR BİTÜMLÜ ALT BİTÜMLÜ. Termal Buhar Kömürü Elektrik enerjisi üretimi, çimento sanayi, vs ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ A- FOSİL YAKITLAR 1) KÖMÜR Halk arasında kara elmas olarak bilinir. İlk defa Çinliler tarafından kullanılmıştır. Büyük kısmı elektrik üretiminde ve evlerde yakıt olarak

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 13 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı