KİMYA TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİMYA TERİMLER SÖZLÜĞÜ"

Transkript

1 KİMYA TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce-Türkçe) A a priori (lat.) abdomen aberration ablation abony abrasion abrasive absolute absolute alcohol absolute humidity absolute temperature absolute zero absorbent absorbtion absorbtion gasoline absorbtion oil absorbtion plant abstract abstract of article abstract account abstract abstract noun abstraction accelerator accumulate accumulated accumulation accumulator accuracy acid acid anhydride acid sludge acid treating acid value acidimetry actinium actinoid activated activated coal öncül, önceden kabul edilen karın sapma, sapınç ısıçekim abanoz ağacı aşınma zımpara, taşlama malzemesi, aşındırıcı mutlak, salt mutlak alkol mutlak nem mutlak sıcaklık mutlak sıfır soğurucu, soğurgan soğurma soğurma benzini soğurma yağı soğurma ünitesi özet makale özeti hesap özeti soyut soyut isim soyutlama hızlandırıcı birikme birikmiş birikim akü doğruluk asit asit anhidrit asit çamuru asit işlemi asit değeri asidimetri, asitölçüm aktinyum(ac) aktinitler aktifleşmiş aktif kömür

2 activated complex aktifleşmiş kompleks activation activation analysis activation energy activator active active metals active site activity activity coefficient addition addition polymer additive adhesion adhesive adiabatic adsorbent adsorption adsorption indicator aerate aeresol aerobic aerogel affinity reaction affinity agaphite (min) agglomeration aggregation agitator air air sweetening air-blown asphalt air-condition air-pollution alcohol aldehyde algae algicide alkali alkali treatment alkali wash alkalimetry alkaline aktifleşme, aktivasyon aktifleşme analizi/çözümlemesi aktifleşme enerjisi aktifleştirici aktif aktif metaller aktif nokta aktiflik aktiflik katsayısı katılma katılma polimeri katık yapışma yapıştırıcı, yapışkan ısıgeçirmez yüzetutan adsorpsiyon, yüzetutma yüzetutma belirteci havayla doyurma (sıvıyı) havada asıltı (katı veya sıvının havadaki dağılımı; sis, duman vs.) aerobik, havada yaşayan köpük (gazın katı veya sıvı içindeki dağılımı) ilgi tepkime ilgisi agafit, şark firuzesi aglomerasyon, toplaşım (sıvı içindeki kolloidal parçacıkların küre biçiminde kümeleşmesi) agregasyon, yığışım (çözelti içindeki parçacıkların küme oluşturması) karıştırıcı hava havayla tatlılaştırma hava-şişirmeli asfalt klima, hava-düzenleyici hava kirliliği alkol aldehit yosun yosunkıran (yosun yok etmek için suya katılan madde; örneğin bakır sülfat) alkali, baz alkali işlemi alkali yıkaması bazölçüm alkali

3 alkaline earth metals toprak alkali metaller alkaline metals alkali metaller alkyl- alkilalkylation alkilleme allotrope allotrop, ayrıbiçim alloy alaşım alloy steel alaşımlı çelik alpha alfa (a) alpha decay alfa bozunması alpha particle alfa taneciği ( 2 He 2+ ) alpha rays alfa ışınları alum şap aluminum alüminyum (Al) amber kehribar americum amerisyum (Am) amide amit amination aminleme amine amin ammonia, anhydrous amonyak,susuz amorphous amorf, biçimsiz amorphous solid amorf katı anaerobic anaerobik, havasızyaşayan analysis analiz, çözümleme analytic analitik, çözümsel analytical chemistry analitik kimya angular açısal angular acceleriton açısal ivme angular velocity açısal hız anhydrous susuz anhydrous solution susuz çözelti anion anyon, eksin annealing tavlama (cam veya metal) anode anot, artıuç anodic coating anodik kaplama antenna duyarga anticlockwise zıt saat yönü anticoagulant pıhtıönler antifoam agent köpük giderici antifreeze donönler antiknock agent vuruntu önleyici antimatter karşımadde antimony antimon (Sb) antioxidant oksitönler antistatic agent statik elektrik önleyici antistripping agent sıyırma önleyici

4 aperture aqua regia(lat.) aqueous aqueous solution arc furnace area argon argument aroma aromatic aromatic compounds aromatization arrangement arsenic article artifical artificial intelligence artificial respiration asbestos ash asphalt (mineral pitch) asphalt cement asphalt emulssion asphalt flux asphalt primer association astatine asymptote asymptotic atmosphere atmosphere, controlled atmospheric pollution atom atomic energy atomic fact atomic mass unit atomic number atomic structure atomic theory atomic units atomic volume atomic weigth atomization attraction açıklık, aralık (optik sistemlerde ışığın geçmesine izin veren açıklık) kral suyu, altın suyu sulu sulu çözelti ark fırını meydan, saha argon (Ar) argüman; kanıt, delil hoş koku aromatik aromatik bileşikler aromatikleştirme düzenleme arsenik (As) makale yapay yapay zeka yapay solunum amyant kül asfalt asfalt çimentosu asfalt sıvı asıltısı asfalt akısı asfalt altı birleşme astatin (At) asimtot, kavuşmaz asimtotik, kavuşmaz gidiş atmosfer denetlenmiş atmosfer atmosfer kirliliği atom, öğecik atom enerjisi atom olgusu atomik kütle birimi atom numarası atom yapısı, öğecik yapısı atom kuramı atom birimleri, öğeciksel birimler atom hacmi atom ağırlığı atomlaştırma, öğecikleşme çekim

5 attractive attribute aufbau aufbau principle austenite austenitic alloys autocatalysis autofining autoignition point autoionization automatic control automation autooxidation auxilary auxilary equipment Avagadro s law average average boiling point aviation gasoline axial position axis axis of symmetry azeotrope azeotropic distillation azeotropic mixture çekici öznitelik, vasıf katyapı katyapı ilkesi östenit (çeliğin bir bileşeni) östenitik alaşımlar öztezleştirme, otokataliz özgiderme (damıtıkları kükürtten ayıran işlem) öztutuşma noktası öziyonlaşma özdenetim otomasyon özyükseltgenme yardımcı yardımcı donanım/teçhizat Avagadro yasası ortalama ortalama kaynama noktası uçak benzini eksen konumu eksen simetri ekseni eşkaynar eşkaynar damıtma eşkaynar karışım B back back-bonding background background (chem.) background radiation back-titration bacteria bactericide bacteriophage bacteriostat baking powder balance balancing band band spectrum band-theory of metals geri geri bağlanma arkaplan zemindeğer zemindeğer ışıması geri titrasyon bakteri bakteri kıran bakteri yokedici bakteri önleyici kabartma tozu terazi denkleştirme bant, şerit bant spektrumu metallerin bant kuramı

6 bar magnet barier barier height barion barium barrel base basic solution basic characters base(chem.) basic solution basic lining basic oxide basic salt basic sediment basicity battery battery acid beaker beam beewax being bending benefication berkelium beryllium beta beta decay beta rays bibiatomic bidentate big-bang theory bile bile pigments bimetal bimolecular binary binary compound binary hydrogen compounds binder binding binding energy biobiochemical oxygen demand (B.O.D) biochemistry çubuk mıknatıs engel engel yüksekliği baryon, ağırcık baryum (Ba) fıçı, varil temel temel çözüm temel karakterler baz bazik çözelti bazik kaplama (fırının bazik bileşikler ile kaplaması) bazik oksit bazik tuz dip tortu bazlık pil, batarya batarya asiti beher demet balmumu varlık eğilme zenginleştirme berkelyum (Bk) berilyum (Be) beta (β) beta bozunması beta ışınları iki- (önek) ikiatomlu ikidişli büyük patlama kuramı safra safra boyarmaddeleri ikimetalli iki moleküllü ikili ikili bileşikler ikili hidrojen bileşikleri bağlayıcı bağlama, bağlam bağlama enerjisi biyo-(öntakı) biyolojik oksijen ihtiyacı biyokimya

7 biocide biodegradability biophysics biopolymer bisector(math) bismuth bitter bituminous coal black black lead black phosphorus black plate black soap black-body black-body radiation black-powder blast-furnace bleach bleaching agent blended fuel oil blending blending naphtha blending value (antiknock) block diagonalized matrices blood blooming blotting paper blowpipe boat form body (bio) body (phys.) body-centered cube Bohr orbit Bohr radius boiler boiler scale boiling boiling point boiling range boiling-point elevation bomb calorimeter bond bond angle bond axis bond dissociation energy biyokıran biyolojik bozunabilirlik biyofizik biyopolimer açıortay bizmut (Bi) acı tat taş kömürü siyah, kara siyah kurşun siyah fosfor siyah saç siyah sabun siyah cisim, karagövde siyah-cisim ışıması kara barut yüksek fırın,izabe fırın ağartma(k) ağartıcı harmanlanmış yağ yakıt harmanlama inceltici nafta harmanlayıcı değer (vuruntu önleyici) blok köşegenlenmiş matris kan çiçeklenme (bitkilerin) kurutma kağıdı hamlaç kayık biçimi beden cisim cisim merkezli küp, hacim merkezli küp Bohr yörüngesi Bohr yarıçapı kazan kazan taşı (buhar kazanlarındaki tortu) kaynama kaynama noktası kaynama aralığı kaynama noktası yükselmesi kalorimetre bombası, patlarlı ısıölçer bağ bağ açısı bağ ekseni bağ ayrışma enerjisi

8 bond length bond order bond polarity bond strength double bond bonding bonding orbital bonding pair bone bone-black boron bottle bottled gas bottoms boundary boundary layer branched carbon chain branching branching process branching ratio brass breating brick bridged bridging ligand bright stock brine brittle brittle material brittleness broadening bromine bromine number bronze Brownian movement bubble bubble chamber bubble point buffer buffer capacity buffer solution bulk bulk concentration bulk density bulk polymerization bağ uzunluğu bağ derecesi bağ polarlığı bağ kuvveti çift bağ bağlanma bağ orbitali bağ çifti kemik hayvan kömürü bor (B) şişe şişelenmiş gaz dip tortu (kabın dibinde toplanan sıvı) sınır, çeper sınır tabakası dallanmış karbon zinciri dallanma dallanma süreci dallanma oranı pirinç(alaşım) nefeslendirme (depolama tanklarındaki gaz haraketi) tuğla köprülü köprü ligant parlak stok ( yüksek viskoziteli yağlama yağı) tuzlu su (okyanus, göl, yeraltı suları vs) kırılgan kırılgan malzeme kırılganlık genişleme, enlenme brom (Br) brom sayısı (malzemedeki çift bağ yüzdesini belirten sayı) tunç (alaşım) Brown hareketi kabarcık kabarcık odası kabarcıklanma noktası tampon tampon kapasitesi tampon çözelti yığın yığın derişimi yığın yoğunluğu yığın polimerizasyonu

9 bumping burette burner Bunsen burner butter by-product darbe (su içeren petrol ürününün kaynama sırasında kabın duvarına yaptığı vuruntu) büret, damlaç bek Bunsen beki tereyağı yan ürün C cadmium cage calcium calibration californium calorie daily caloric need calorimeter kadmiyum (Cd) kafes kalsiyum (Ca) ayarlama kaliforniyum (Cf) kalori ( 1 gr suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı) günlük kalori ihtiyacı kalorimetre, ısıölçer calsium carbide karpit, kalsiyum karbür (CaC 2 ) camphor cap capacitance (elec.) capacity capillarity capillary capillary tube capped octahedron capped square antiprism capped trigonal prism capture of electron carbide carbide lamp carbon carbon black carbon dioxide carbon monokside carbonization carburation cardboard Carnot cycle carrier casting cast-iron catalist catalist poisoning kafur başlık, şapka sığalık sığa, kapasite kılcallık kılcal kılcal boru başlıklı sekizyüzlü başlıklı kare antiprizma başlıklı üçgen prizma elektron yakalaması karbür (C 4- ), bak. calsium carbide karpit lambası karbon (C) karbon siyahı karbon dioksit karbon monoksit koklaştırma karbürleştirme mukavva Carnot çevrimi taşıyıcı döküm dökme demir katalizör, tezgen katalizör zehirlenmesi, tezgen ağılanması

10 catalysis catalytic catalytic cracking catalytic reaction catalyze cathode cation cation analysis caustic causting lime cauterize(v) cauterized(adj) cavity cell cement center center of gravity center of mass centrifuge ultracentrifuge chain chain fission reaction chain formation chain reaction chair form chalk change of state chapter characteristic charcoal charge charge density charge transfer chelate chelation chemicalchemical bond chemical change chemical equilibrium chemical manure chemical property chemical shift chemical substance chemiluminescence chemisorption kataliz, tezleştirme katalitik, tezgenli katalitik kırma, tezgenli kırma katalitik tepkime, tezgenli tepkime katalizleme(k), tezgenleme(k) katot, eksiuç katyon katyon analizi kostik sönmüş kireç dağlamak dağlanmış kovuk hücre, gözcük çimento merkez ağırlık merkezi kütle merkezi santrifüj, merkezkaç ultrasantrifüj, üstmerkezkaç zincir zincir bölünme tepkimesi zincir oluşumu zincirleme tepkime sandalye şekli tebeşir hal değişimi bölüm(kitapta) karakteristik, özgü, özgelik odunkömürü yük yük yoğunluğu yük aktarımı şelat şelatlaşma kimyasal- kimyasal bağ kimyasal değişim kimyasal denge kimyasal gübre kimyasal özellik kimyasal kayma kimyasal madde kimyasal ışıldama kimyasal tutunma, kimyasal yüzerme

11 chemist chemistry chiral circularity circulation circumstance according to circumstance clamp class classification clathrate compound clay Attapulgus clay cleavage cleavage plane clockwise closed shell close-packing close-packed structure cloud chamber cluster compound coagulation coal cock coding coefficient cognitive coherent light cohesion coke coking cold colimated light colleaque collector collimate collimator collision color film color harmony color, colour dominant color local color multi-coloured color-blindness coloredness colorimeter kimyacı kimya kiral döngüsellik dolaşım durum, ahval duruma göre kıskaç sınıf sınıflandırma kafes bileşikleri kil Attapulgus kili yarılma yarılma düzlemi saat yönü dolu kabuk sık istiflenme sık istiflenmiş yapı sis odası küme bileşiği pıhtılaşma kömür meşe mantarı; mantar tıpa kodlama katsayı bilişsel eşevreli ışık içyapışkanlık kok koklaştırma soğuk paralelleştirilmiş ışık meslektaş toplayıcı paralel yapma paralelleştirici (ışığı) çarpışma renkli film renk ahengi renk baskın renk yerel renkler çok renkli renk körlüğü renklilik renkölçer

12 colorimetry colorlessness colourness column combination combustible gas combustion combustion products common ion effect comparison compatibility compatible compile compiler complement complementary color component composite composition compound compressed gas compressibility Compton effect computer concantrate concantrated concentration concept conclusion concrete concrete(chem.) condensation condensation point condenser condition sufficient condition necessary condition conductance conduction conductivity conductor configuration conservation of energy consistence consistency container renkölçüm, renkölçme renksizlik renksiz sütun, kolon birleşme yanıcı gaz yanma yanma ürünleri ortak iyon etkisi karşılaştırma, mukayese bağdaşıklık, uyuşma bağdaşık derleme derleyici tamamlayan tamamlayıcı renk bileşen karma bileşim bileşik sıkıştırılmış gaz sıkıştırılabilirlik Compton etkisi bilgisayar deriştirme derişik derişim kavram sonuç somut beton yoğunlaşma yoğunlaşma noktası yoğunlaştırıcı şart yeterli şartlar gerekli şartlar iletme iletim iletkenlik iletken düzenlenme biçimi enerji korunumu kıvam kıvamlılık kap

13 contamination contemporary content contents context continuous spectrum continuum light source control controversial point cooling copper core core structure cork oak corkscrew corky layer coupling constant coustic soda critacal mass critacal point criterion critical critical pressure critical temperature cross-section crown-ether crucible crude crude oil crystal crystal defect crystal field crystal growth crystalline crystallography cube cube root cube-sugar cultivated mushroom cumulative current current density curve cuvette cycle cycle time safsızlık çağdaş içerik içindekiler bağlam sürekli spektrum sürekli ışık kaynağı denetleme tartışmalı nokta soğuma bakır (Cu) nüve nüve yapısı mantar meşesi mantar burgusu, tirbuşon mantar tabakası eşleşme sabiti kostik soda, (sodyum hidroksit) kritik kütle kritik nokta ölçüt, kıstas, kriter kritik kritik basınç kritik sıcaklık çapraz kesit, kesit alan taç-eter kroze ham ham petrol kristal, billur, kırılca kristal kusuru, kırılca gediği kristal alan kristal büyümesi kristalin, billuri kristalografi küp küp kök kesme şeker kültür mantarı birikmiş, toplanmış akım, cereyan akım yoğunluğu eğri banyo teknesi, küvet çevrim, dönü çevrim süresi, dönü süresi

14 cyclic cyclic molecules cyclic operation cyclic process cyclotron dönül, siklik, dolam dönül moleküller, dolamlılar dönül işlem çevrimsel süreç siklotron D data datum decay(nuclear) decomposition deconstruction dedection limit dedector deduction deep deep structure deep-freeze defect defining characteristics definite proportions law definition degeneracy degeneration degree of freedom delta denominator (math.) dense density department chemical department derivative design detergent determinant development dew point dextrorotatory diagonal diagonalization diagram dictionary diffraction diffusion diluent veriler veri bozunma bozunma yapıbozum tayin sınırı dedektör, bulucu çıkarım derin derin yapı derin dondurucu kusur tanımlayıcı özellik belirli oranlar kanunu tanım, tarif eşenerjilik yozlaşma serbestlik derecesi delta (d) payda yoğun yoğunluk bölüm kimya bölümü türev tasarım deterjan, ağartıcı determinant, belirtken kalkınma, inkişaf çiğlenme noktası sağa çeviren köşegen köşegenleştirme diyagram, çizge sözlük, lūgat kırınım difüzyon, yayınım seyreltici

15 dilute dimension dinamic dipole direct direction discharge discharge discontinuity discourse discovery disharge coefficient dislocation dispersion dissociation dissolution dissolve distance distillate distillation fractional distillation distilled water distinction distortion diverge divergence divergent divergent lense divergent series dodecahedron donor donor number dopping Doppler broadening dose double double bond double-figure doublet drainage draining basin drier drug drug design dry drying-oven seyreltik boyut dinamik iki kutuplu, dipol doğrudan yön, doğrultu boşaltma boşalım kesintililik söylem keşif boşaltma katsayısı çıkık dağılım, serpinti ayrışma çözünme çözme mesafe damıtılan, damıtma ürünü damıtma ayırımsal damıtma damıtık su, saf su ayırım tahrifat, yamultma ıraksama(k) ıraksama ıraksak ıraksak mercek ıraksak seriler onikiyüzlü verici verici sayısı katkılama Doppler genişlemesi doz çift çift bağ çift rakam ikili direnaj, akaçlama, (fazla suları akıtma) iskan havzası kurutucu ilaç ilaç tasarımı kuru etüv

16 dye dyestaff kumaş boyası boya eczası E earth echo eclipsed effect effective effective nuclear charge efficiency efflorescence effusion eigenfunction elastic elasticity elecromagnetic theory electric field electrical charge electricity electrification electrify electrochemistry electrode electrodynamics electrolysis electrolyte electrolytic solution electromagnetism electromotor force electron electron affinity electron transport process electronegativity electroplating electrostatics element elemental analysis elementary particles elimination elimination emerald empiric emptiness empty enamel enamel yer, yer kabuğu yankı, akis çakışık etki, tesir etkin etkin çekirdek yükü randıman çiçeklenme (minerallerin) efüzyon, sızınım özfonksiyon esnek esneklik, elastikiyet elektromanyetik kuram, kıvılmıknatıs kuramı elektrik alan elektrik yükü, kıvıl yük elektrik, kıvıllık elektrifikasyon, kıvıllandırma elektriklendirmek, kıvıllandırmak elektrokimya, kıvılkimya elektrot, kıvıluç elektrodinamik, kıvıldevimbilim elektroliz, kıvılkesim elektrolit, kıvılkesilgen elektrolit çözeltisi elektromanyetizm, kıvılmıknatıslık elektromotor kuvvet, kıvıliter kuvvet elektron, eksicik elektron ilgisi elektron taşınım süreci elektronegatiflik, eksiçekerlik elektrokaplama elektrostatik, kıvıldinimbilim element, öğe element analizi temel tanecikler ayrılma bertaraf etme, eleme zümrüt denel, tecrübi boşluk boş mine, dişminesi emaye

17 endothermic energy energy level energy transfer energy-gap environment environmental chemistry environmental pollution enzyme epsilon equation equation of state equatorial position equilibrium equipment equivalence point equivalent equivalent gram equivalent mass equivalent proportion law essence essence(chem.) eta evaluation desktop evaluation evaporation evaporator even nuclei evidence exact differantial examination excite excited electron excited state exclusion principle exercises exitation exothermic expansion experience experiment experimental error expert explanation explosion explosives exponential exposition external world ısıalan enerji, erke enerji düzeyi enerji aktarımı, erke atlaması enerji aralığı çevre çevre kimyası çevre kirliliği enzim, özgen epsilon(ε) denklem hal denklemi ekvator konumu denge teçhizat, donanım eşdeğerlik noktası eşdeğer eşdeğer gram eşdeğer kütle eşdeğer oranlar kanunu öz esans eta(η) değerlendirme masaüstü değerlendirmesi buharlaştırma buharlaştırıcı, tephir kazanı çift çekirdekler delil, kanıt tam diferansiyel inceleme uyarma uyarılmış elektron uyarılmış hal dışarlama ilkesi alıştırmalar uyarılma ısıveren genleşme deneyim deney deneysel hata uzman açıklama patlama patlayıcılar üstel sergileme dış dünya

18 extinction coefficient extract extraction extreme sönümleme katsayısı özüt, ekstrat özütleme, ekstraksiyon aşırı F fabric face-centred unit cell fatique of metal fatty acid fatty substance feed feedback Fermi level fertilizer fibre, fiber fibres field figuration figure geometrical figure fill filler filter filter-paper filtrate filtration fine fine-structure finishing finite fire fire-brick fixation fixative flame flament flammable flavorous flavour flavouring flavourless flexibility kumaş yüzey merkezli birim hücre metal yorgunluğu yağ asidi yağlı maddeler besleme geribesleme Fermi düzeyi suni gübre lif elyaf (lifin çoğulu) alan şekillendirme şekil geometrik şekiller doldurma dolgu süzgeç süzgeç kağıdı süzüntü süzme ince ince-yapı apreleme(tekstil) sonlu ateş ateş tuğlası tespit (boyacılık) tespit maddesi alev fitil alev alıcı lezzetli lezzet lezzetlendirici lezzetsiz bükülebilirlik

19 flint fluid fluidity fluorescence fluorescent flux foam focus focussing fog foil forbidden forbidden transition çakmaktaşı akışkan akışkanlık floresans, ışınırlık floresan, ışınır akı köpük odak odaklamak sis folyo yasak, izinsiz yasak geçiş force centrifugal force kuvvet merkezkaç kuvvet force constant form formation free free energy free radical freezing freezing-point depression frequency friction friction coefficient frontier orbitals fuel fugni(lat) fume function fundamental unit fungiform fungoid fungus (lat) funnel furnace kuvvet sabiti biçim oluşum serbest serbest enerji serbest radikal donma donma noktası alçalması frekans, sıksayı sürtünme sürtünme katsayısı hudut orbitalleri yakıt mantarlar is fonksiyon, işlev temel birim mantarbiçim mantarsı mantar (bot.) huni fırın G gamma gap gasoline gama aralık benzin

20 geminal generator genesis of the elements glass watch glass glassy glase glazing glue goggles gold grade grafting grain granul graphic graudated cylinder gravity grease greenhouse greenhouse effect ground state group grow guest guide gypsum gyromagnetic ratio gyroscope ikiz üreteç elementlerin yaratılışı cam saat camı camsı sır sırlama (seramik) tutkal, zamk koruyucu gözlük altın (Au) cins; sınıf aşılama (polimer) zerre, tane zerrecik,tanecik grafik mezür, ölçü kabı yerçekimi makine yağı sera, limonluk sera etkisi temel hal grup büyüme konak kılavuz alçıtaşı dönermıknatıslık oranı jiroskop H half-life hamiltonian operator hammered iron hammering hard acid hard water hardening hardness hardware harmony heat heater heavy metals yarıömür hamilton işlemcisi dövme demir dövme sert asit sert su sertleştirme sertlik donanım ahenk ısı ısıtıcı ağır metaller

21 heavy water ağır su (D 2 O) henna kına hepta (Lat.) yedi herbicide ot öldürücü heterogeneous heterojen, çoktürlü heteronuclear farkı çekirdekli highest order rotation axis en yüksek dereceli dönme ekseni high-tech ileri teknoloji hollow oyuk hollow cathode lamb oyuk katot lambası homogeneous homojen, tektürlü homonuclear aynıçekirdekli, eşöğecikli hood çekerocak hops şerbetçiotu horizontal yatay horsepower beygirgücü host konuk host-guest compounds konuk-konak bileşikleri humidity nem, nemlilik Hückel approximation Hückel yaklaşımı hybrid melez hybrid orbital melez orbital hybridization melezleşme hydration hidrasyon, susarılım hydrogen burning hidrojen yanması hydrolysis hidroliz, suylakesim hydrophile hidrofil, susever hygiene sağlık bilgisi, hijyen hygrometer nemölçer hygroscopic nem çekici hypefine structure ince yapı hypotetical varsayımsal, farazi hypothesis varsayım, faraziye I ice identify identity identity operation ignition ignition point illuminant illumination image buz özdeşleşme özdeşlik özdeşlik işlemi ateşleme ateşleme noktası aydınlatıcı aydınlatma görüntü, imge

22 imitation immersion immiscible immunity impact impermeable improper rotation inactivation inactive incandestence incendiary inclusion compound incompressibility incompressible volume increasing increment index indicator indigo blue indirect effect induction ineffective inefficiency inert inert pair effect infinite infinitesimal inflammable influence information infrared inharmonious initiator injection ink inner-sphere reaction in-plane vibration input insecticide instant instruction instruction manual instrument insulator(elek.) integral taklit daldırma karışmayan bağışıklık vuruş, vurma geçirmez yansımalı dönme etkinsizleştirme etkisiz akkor yakıcı kuşatan bileşik sıkıştırılamazlık sıkıştırılmaz hacim artma çoğalma dizin indikatör, belirteç çivit macisi dolaylı etki tümevarım (felsefe) etkin olmayan etkisizlik inert, âtıl âtıl çift etkisi sonsuz sonsuz küçük tutuşan, alev alan tesir bilgi, malumat kızılaltı, kızılötesi ahenksiz başlatıcı iğne yapma, enjeksiyon (tıp) mürekkep iç-küre tepkimeleri düzlem-içi titreşim girdi böcek öldürücü an, lâhza talimat talimat kitabı / el kitabı alet, cihaz yalıtkan, izolatör integral, tümlenik

23 integration interaction van der Waals interaction interface interfacial tension interference interferometer intermediate intermolecular attraction internal conversion interpretation intersection intrinsic intrinsic semiconductor introduction invariant invent invention inventor inversion inversion center investigation investigation ion ionic ionic strength ionization ionized atom iron irreducible representation bütünleşme etkileşim van der Waals etkileşimi arayüz yüzeylerarası gerilim girişim girişimölçer, interferometre araürün moleküllerarası çekim iç dönüşüm yorum arakesit özgün, hakiki öz yarıiletken giriş değişmez icat etme(k) icat mucit, icat eden evrilme, inversiyon evrilme merkezi araştırma inceleme, araştırma iyon, yükün iyonik, yükünsel iyon şiddeti iyonlaşma iyonlaşmış atom demir (Fe) indirgenemez temsil irreversible tersinmez isobar isochrone isolate isolated system isolation isolator isomer isomerization isotherm isotope isotropic izobar, eşbasınç eğrisi eşhacim, eşoylum eğrisi yalıtma, tecrit etme yalıtılmış sistem yalıtım, tecrit yalıtkan, tecrit eden izomer, eşiz izomerizasyon, eşizlenme izoterm, eşsıcaklık eğrisi izotop, yerdeş eşyönlü

24 J jade juice yeşim özsu, usare K kingdom animal kingdom knead knock alem hayvanlar alemi yoğurma vurma L labeling etiketleme laboratory laboratuvar lacquer doğal vernik lame lam lamelle lamel lattice örgü lattice points laudanum law layer leaching lead lead poisoning leather leaving group lenght lens level leveling effect levorotatory library licence ligand field splitting lignite (brown coal) lime causting lime lime stone limited limiting angle limiting conductivity limiting curve örgü noktaları afyon ruhu, afyon tentürü yasa tabaka, katman yıkayarak uzaklaştırma kurşun (Pb) kurşun zehirlenmesi meşin, kösele, tabaklanmış deri ayrılan grup uzunluk mercek düzey düzeyleme etkisi sola çeviren kütüphane lisans, yüksekokul diploması ligant alan yarılması linyit kireç sönmüş kireç kireç taşı sınırlı, mahdut sınır açısı sınır iletkenlik sınırlayıcı eğri

25 line spectrum linear linear-combination lipid liquefaction liquefaction liquefy liquescent liqufier liquid liquid crystal liquid fuel list literature literature litmus-paper loading local lone-pair longitudinal low pressure lubricant lumber lung hat (çizgi) spektrumu doğrusal doğrusal bileşim yağ (polar olmayan organik çözücülerde çözünen) sıvılaşma süreci, sıvılaşma eğilimi sıvılaştırma sıvılaşma(k), sıvılaştırma(k) sıvılaşmış sıvılaşma sıvı sıvı kristal akaryakıt liste edebiyat literatür, basılmış maddeler (broşür, genelge vs) turnusol kağıdı yükleme yerel yalın çift boylamasına alçak basınç yağlayıcı kereste akciğer M machine magnet magnetic field magnetic polarization magnetisation magnetochemistry magnitude main group elements manual manure manuscript marble margarin mass mass conconservation law mass number mass percent mass-energy equivalence makine mıknatıs manyetik alan manyetik kutuplanma mıknatıslama mıknatıs kimyası büyüklük temel/baş grup elementleri el ile yapılan gübre el ile yazılmış metin mermer katıyağ kütle kütle korunum kanunu kütle numarası kütle yüzdesi kütle-enerji eşdeğerliği

26 material matter maximum mean-free-path mean-life mean-velocity measure measurement measurement process measuring cylinder mechanism medical examination medium melting melting point membrane memory menthol mercury metal coating metal engraving metal plate metal plating metalloid metastable metastable state method methylene blue mica microbe micron microwave migrate migration mild steel milk of lime mill mill mine mineral mineral oil mineral water mineral wool minimum malzeme madde en büyük, azami ortalama serbest yol ortalama ömür ortalama-hız ölçme, ölçü ölçüm ölçüm süreci ölçülü silindir mekanizma muayene ortam erime erime noktası zar bellek nane ruhu, mentol civa (Hg) metal kaplama metal oymacılığı levha metal kaplama yarımetal yarıkararlı yarı kararlı durum yöntem metilen mavisi mika mikrop mikron mikrodalga göç etme göç yumuşak çelik kireç sütü değirmen öğütme maden, maden ocağı maden, mineral maden yağı maden suyu maden pamuğu en küçük, askari

27 miscible misciblity mixer mixing mixture mobile mode moderate modulation amplidude modulation frequency modulation phase modulation mohair moisture moisture content mold,mould mole concept mole fraction molecular attraction molecular formula molecular mass molecular orbital theory molecular sieve molecular structure molecular volume molecular weight moment of inertia monochromatic mordant mordanting morphology mosaic motion mud mud-bath multichannel multiple bond multiple proportion law multiplet multiplicity multivalent muscle mushroom mutual attraction mycosis karışabilir karışabilirlik karıştırıcı karışma karışım seyyar, müteharrik, devingen, hareketli kip mutedil, ılımlı, aşırı derecede olmayan düzenleme genlik düzenleme frekans düzenleme faz düzenleme tiftik, Ankara tiftiği rutubet rutubet miktarı küf mol kavramı mol kesri moleküler çekim molekül formülü molekül kütlesi molekül orbital kuramı moleküler elek molekül yapısı molekül hacmi molekül ağırlığı eylemsizlik momenti tekrenkli mordan mordanlama morfoloji, biçim bilim mozaik hareket, devinim çamur çamur banyosu çok kanallı çoklu bağlar katlı oranlar kanunu çoklu çokluk çok değerlikli kas, adele mantar(bot) karşılıklı çekim mantar hastalığı

28 N nature nebulization nebulizer nectar negative net network nitration nitrogen noble gases nodal plane nodal surface noise nomenclature non bonding nonaqueous solvent nonbonding orbital non-crossing rule non-linear molecule notation nuclear chemistry nucleation nuclei nucleophile nucleus number numerable numerator numeric numeric analysis numerical value doğa, tabiat sisleştirme sisleştirici meyve özü, nektar eksi ağ ağ, örüt nitrolama azot (N) soy gazlar, asal gazlar düğüm düzlemi düğüm yüzeyi gürültü adlandırma bağ yapmayan susuz çözücüler bağ yapmayan orbital kesişmezlik kuralı doğrusal olmayan molekül gösterim çekirdek kimyası çekirdeklenme çekirdekler nükleofil, çekirdek seven çekirdek sayı, numara sayılabilen sayıcı sayısal sayısal analiz/çözümleme sayısal değer O object obligation observation octet rule odd nuclei odor off-diagonal oil oil oil analysis oil bath oil of vitriol nesne yükümlülük gözlem sekizli kuralı tek çekirdekler koku köşegen dışı petrol sıvı yağ yağ analizleri yağ banyosu zaç yağı, sülfürik asit

29 oil-paint oktahedron oleum olive oil operation operation opium optical activity optical density orbit order order ore orientation oscillating theory oscillation out of plane bending outer-sphere reaction output oven overlap overpotential oxidation oxidation number oxidazing agent oxidizing. flame oxygen absorbent oxygen blowpipe oxygen carrier oxygen water ozone layer yağlı boya sekizyüzlü dumanlı sülfürik asit zeytinyağı işlem işlem afyon(bot) optikçe aktiflik optik yoğunluk yörünge, dolanca düzen derece, mertebe cevher, filiz yönlendirme salınma kuramı salınım, salınma düzlem dışı eğilme dış-küre tepkimeleri çıktı ocak örtüşme aşırıgerilim yükseltgenme yükseltgenme sayısı yükseltgen yükseltgeyici alev oksijen tutucu oksijen hamlacı oksijen taşıyıcı oksijenli su ozon tabakası P painless packing effect pain paint painting painter paired electron paper parameter parchment ağrısız paketleme etkisi ağrı boya boyama ressam eşleşmiş elektron kağıt değişken, parametre parşömen, üzerine yazı yazılan deri

30 partial partial pressure particle partition paste tooth paste path pattern peanut penetration pentagonal bipyramid permanent permanent hardness permeability phase phase diagram phenomenon philosophy philosophy of science phosphorus photolysis photon photosensitive pigment pitch plane plaster plaster bandage plastering plating point group kısmi kısmi basınç tanecik taksim, üleştirme macun diş macunu yol desen, motif yerfıstığı girginlik beşgen çift piramit kalıcı kalıcı sertlik mıknatıs geçirgenliği faz, evre faz diyagramı, evre çizgesi fenomen, görüngü felsefe bilim felsefesi fosfor (P) fotoliz, ışılkesim foton, ışıncık ışığaduyarlı boyarmadde zift düzlem alçı alçı sargı alçılama kaplama nokta grubu poison rat-poison zehir fare zehiri poisonous plants polar polarity polarizabiliy polarization polarize polarized polarized light polaroid polaroid spectacles pole zehirli bitkiler kutupsal kutupsallık kutuplanabilirlik kutuplanma kutuplama kutuplanmış kutuplanmış ışık kutuplayıcı kutuplayıcı gözlük kutup

31 polish polishing machine polished poly- polychromatic polycylic porosity position positive posteriori (lat.) postulate power precipitate precipitation precipitation titration precision predissociation preference preheater pressure presupposion primary primitive cubic principal axis principle priority probability problem procedure process Haber-Bosh process process process control product propagation property protecting protection proton affinity puckered ring pure pure substance purification purity purple perdah, parlatma perdah tornası perdahlı çok- (ön takı) çokrenkli çok dönül, çok dolamlı gözeneklilik, mesamatlık konum artı soncul, deney sonucu elde edilen öndoğru, önkabul, kaziye güç çökelek çöktürme çöktürme titrasyonu kesinlik ön ayrışma tercih ön ısıtıcı basınç ön kabul birincil basit kübik baş eksen ilke öncelik olasılık, ihtimaliyet sorun, mesele usul, yordam, muamelat işlem, proses Haber-Bosh işlemi/prosesi süreç süreç denetimi ürün yayılma özellik koruyucu koruma proton ilgisi zik-zak halka saf, arı saf madde saflaştırma, arıtma saflık mor

32 Q quadruple quadruple bond quadruple point quadrupole qualitative quality quantitative quantity quantum yield quarz quintuple point dörtlü dörtlü bağ dörtlü nokta dört kutuplu nitel,vasfi nitelik, vasıf nicel, miktari nicelik, kemiyet kuantum verimi kuvars beşli nokta R radiation radical radio theraphy radius random random process randomness range rare earth metals rate rate constant raw material ray reactant reaction abstraction reaction reaction order reasoning receptor(bio.) recrystallization reduce reduced mass reducible representation reduction reduction potential reference references reflection operation reflux refraction refraction point ışıma kök ışın tedavisi yarıçap rasgele rasgele süreç rasgelelik aralık nadir toprak metalleri hız hız sabiti hammadde ışın tepken, reaktant tepkime sökücü tepkime tepkime derecesi muhakeme alıcı yeniden kristallendirme indirgeme indirgenmiş kütle indirgenebilir temsil indirgenme indirgenme potansiyeli atıf, referans kaynaklar yansıma işlemi geriakım, geridöndürme kırılma kırılma indisi

33 refrigeration refrigerator regeneration regulator reinforcement relation relative relative density relative humidity relativity replacement representation representative elements repulsion research applied research resin resistence respiratory mask restoration reverse osmosis reversibility reversible reversible process ring ring molecules road roast rocking vibration rotation operation rotational motion row rubber rubber rubber cloth ruby rust soğutma soğutucu,buz dolabı yenileme düzenleyici takviye bağıntı, görelik, münasebet bağıl, göreli bağıl yoğunluk bağıl nem görelilik yer değiştirme, yerine koyma temsil, gösterim temsilci elementler itme araştırma uygulamalı araştırma reçine direnç, mukavemet solunum maskesi onarım ters osmoz tersinirlik tersinir tersinir süreç halka halkalı moleküller yol, karayolu kavurma sallanma titreşimi dönme işlemi dönme hareketi satır lastik kauçuk muşamba yakut pas S sabonification salinity salt salt of lemon salve sample sand sand paper sabunlaştırma tuzluluk tuz limon tuzu merhem numune kum zımpara kağıdı

34 sapphire satellite saturated saturated air saturated compound saturated solution saturated vapor saturation saturation point saturation pressure saturation temperature scalar scalar product scalar quantity scale scanning scattering schema science scientific scissoring vibration scorch scum search secondary section sedative sediment sedimentation seepage selection rule selfself-control semisemiconductor semimetal semipermeable semitransparent sensitive sensitivity separatory funnel seperation seperator safir uydu doygun doygun hava doygun bileşik doygun çözelti doygun buhar doyma doyma noktası doyma basıncı doyma sıcaklığı sayısal sayısal çarpım sayısal nicelik ölçek tarama saçılma şema bilim bilimsel makaslama titreşimi alazlama(k), aleve tutma(k) cüruf (maden) arama ikincil kesit yatıştırıcı tortu tortulaşma sızma, sızıntı seçim kuralları öz- (önek) özdenetim yarı- (önek) yarıiletken yarı metal yarı geçirgen yarısaydam duyarlı, hassas duyarlılık, hassasiyet ayırma hunisi ayırma ayırıcı

35 sequence series set shape sharp shell shielding shielding effect shift short-wave side side chain side product significant figures silicon silver similar similarity transformation simulation simultaneous single bond singlet sintered glass crucible sinterization site site symmetry size skeletal vibration slaked lime slope slurry smoke soda ash soft soft iron soft soap soft water softening software soil solar cell solar energy solder solid sıralı, ardışık dizi küme biçim keskin kabuk perdeleme perdeleme etkisi kayma kısa-dalga yan yan zincir yan ürün anlamlı rakamlar/sayılar silisyum (Si) gümüş (Ag) benzer benzerlik dönüşümü benzetim, taklit eşzamanlı, eşanlı tek bağ birli, tekli sinterlenmiş cam kroze sinterleştirme, topaklaştırma yer yer simetrisi büyüklük, cesamet iskelet titreşimi sönmüş kireç eğim bulamaç duman soda külü yumuşak yumuşak demir arap sabunu yumuşak su yumuşatma yazılım toprak güneş pili güneş enerjisi lehim katı

36 solid solution solid-fuel solidification solid-state solubility solubility curve solubility product solute solution acidic solution basic solution solvent soot sorbtion sound soundproof sour source space space group space lattice spark spatula specialist species specific specific conductivity specific gravity specific heat specific rotation spectator ligand speed sphere spherical spherical coordinates spin spin labelling spin moment spin trapping spirit spirit of salt spirit of wine splitting sponge katı çözelti katı yakıt katılaşma katı hal çözünürlük çözünürlük eğrisi çözünürlük çarpımı çözünen çözelti asidik çözelti bazik çözelti çözücü kurum içe tutunma ses ses geçirmez ekşi menba, kaynak uzay uzay grubu uzay örgüsü kıvılcım deney kaşığı, spatül mütehassıs türler özgül özgül/öz iletkenlik özgül ağırlık özgül ısı özgül dönme seyirci ligant sürat küre küresel küresel koordinatlar spin spin etiketleme spin momenti spin tuzaklama ispirto tuz ruhu, hidroklorik asit şarap ruhu,etanol yarılma (spektroskopi) sünger

37 spontaneous spontaneous combustion spontaneous process square square antiprism square planar stability stability constant stabilization energy stable staggered stainless steel standard standard deviation standard electrode potential standard hydrogen electrode standard state standard substance standart condition standart solution starch state state of matter state of nature state function static statics stationary steady-state steam steam destilation steam jacket steam point steam trap steel steric hindrance sterile sterilization stick still-pot stimulant stimulus stoichiometric compound kendiliğinden kendiliğinden yanma kendiliğinden süreç kare kare antiprizma kare düzlem kararlılık kararlılık sabiti kararlılık enerjisi kararlı çapraz paslanmaz çelik standart standart sapma standart elektrot potansiyeli standart hidrojen elektrodu standart hal standart madde, kıyas maddesi standart koşullar ayarlı çözelti nişasta hâl maddenin hâlleri doğa hâli hâl fonksiyonu durgun statik, durukbilim durağan kararlı-hal subuharı subuharı damıtması subuharı ceketi subuharı noktası subuharı tuzağı çelik sterik engel arınık (tıp), steril arındırma çubuk,sırık imbik uyarıcı uyarı tamkatlı bileşikler

38 stoichiometry stoma stomach stone stopcock strain stray strength strengthening stress stretch stretching stripping stripping voltametry strong structural adaptation structural formula structure sub subatomic suberication suberin subgroup subject subject subscription subshell substance substitution suction sufficient condition sugar sugar beet sugar cane sugar-candy sulfur superconductor supercooling superheated superheated vapor superheating supersaturated solution supersaturation superstructure stokiyometri, tamkatlama gözenek mide taş anahtarlı musluk zorlama kaçak mukavemet kuvvetlendirme gerginlik germe gerilme sıyırma sıyırma voltametrisi kuvvetli yapısal intibak yapısal formül yapı alt- (ön takı) atomaltı mantarlaşma mantar özü altgrup konu özne abone altkabuk madde, kimyasal madde yerdeğiştirme, değiştirim emme yeter koşul şeker şeker pancarı şeker kamışı akide şekeri kükürt (S) süperiletken aşırı soğutma kızgın kızgın buhar aşırı ısıtma aşırıdoygun çözelti aşırı doygunluk üstyapı

39 supplementary angle support supporting electrolyte surface surface area surface energy surface tension surfactant symbol symmetry symmetry element symmetry operation syneresis synonymous synthesis synthesize synthetic syringe bütünler açı destek destek elektroliti yüzey yüzey alanı yüzey enerjisi yüzey gerilim yüzey etkin madde simge, rumuz, sembol simetri simetri eleman simetri işlemi büzülme eş anlamlı sentez, bireşim sentezleme sentetik, suni şırınga T table tablet tacticity (polm.) tall oil tallow tanning tap tap water tar tare target taste tasteless temperature tempering template effect temporary hardness tendency tension tensor term symbol terminal çizelge hap yönlenme çam sakızı donyağı, içyağı tabaklama musluk musluk suyu katran dara hedef tat tatsız sıcaklık menevişleme kalıp etkisi geçici sertlik eğilim, temayül gerilim tensör, gerey terim sembolü uç

40 terminal atom ternary ternary compound ternary system tersiyer tertiary tetrahedron text textile theoretical theoretical chemistry theory thermalthermal conductivity thermal energy thermothermochemistry thermodynamics thermolysis thermometry thermopile thesaurus thinner thorium thread threshold threshold-energy time timing tin tin plating tissue tool-kit topology torch torsional vibration total angular momentum total hardness totaly symmetric toxic toxicity toxin trace element tracer element trademark uç atom üçlü üçlü bileşik üçlü sistem üçüncül üçüncül dörtyüzlü metin dokuma, mensucat kuramsal, nazari kuramsal kimya kuram, nazariye termal-, ısıl (ön takı) termal iletkenlik termal enerji, ısıl erke termo-, ısıl- (ön takı) termokimya, ısılkimya termodinamik, ısıldevimbilim ısıl ayrışma termometri, sıcaklıkölçüm termopil, ısılpil kavramlar dizini, eşanlamlılar inceltici toryum ( Th) iplik eşik eşik enerjisi zaman zamanlama kalay ( Sn) kalaylama doku alet takımı topoloji, ilinge meşale burulma titreşimi toplam açısal momentum toplam sertlik tamamen simetrik toksik, zehirli toksisite, zehirlilik toksin, zehir, ağu eser element izleyici element ticari marka

41 trajectory transfer transform transformation transformation of energy transformer transition transition element transition probability transition time translation translational contribution translational motion translucent transmission transmittance transparency transparent transplant transplantation tissue transplantation organ transplantation transport number transportation trap trapping treatment tree trial and error trigonal bipyramit triple triple bond triple salt triplet triplet splitting gidişizi, yörünge aktarım dönüştürme dönüştürüm enerjinin dönüştürülmesi dönüştürücü, transformatör geçiş geçiş elementleri geçiş ihtimaliyeti geçiş süresi ötele(n)me ötelenme katkısı ötelenme hareketi yarısaydam geçirim geçirgenlik geçirgenlik özelliği geçirgen, şeffaf nakletme nakil doku nakli organ nakli taşıma sayısı taşınım tuzak tuzaklama muamele ağaç deneme-yanılma üçgen çift piramit üçlü üçlü bağ üçlü tuz üçlü üçlü yarılma tungsten tungsten ( W) tupe turbulance twisting vibration two-fold axis of symmetry tüp burgaç, türbülans bak.vibration iki katlı simetri ekseni

42 U ultraviolet uncertainity-principle unit unit cell unit operation unit operator universe unsaturated unstable morötesi belirsizlik ilkesi birim birim hücre temel işlemler birim işlemci evren, kainat doygun olmayan, doymamış kararsız V vacancy vacuum valence valence-bond theory valence shell validity value valve ball valve butterfly valve check valve diaphragm valve gate valve globe valve pinch valve piston valve plug valve pressure relief valve vanadium vaporization vapour vapour curve vapor-pressure lowering variable variation variation method varnish varnishing vector vegetable oil velocity verification vertex münhal uzay boşluğu, boşay değerlik, bağdeğer değerlik bağı kuramı değerlik kabuğu geçerlilik değer vana küresel vana kelebek vana tekyönlü vana diyaframlı vana geçit vana toplu vana esnek vana pistonlu vana tıkaç vana basınç boşaltma vanası vanadyum(v) buharlaşma buhar buhar eğrisi buhar basıncı düşmesi değişken değişim değişim yöntemi vernik, cila vernikleme,cilalama vektör, yöney bitkisel yağ hız, hız vektörü doğrulama tepe

43 vertical vibration wagging vibration twisting vibration vibrational normal modes vibrational motion violet virtual viscosity visible light visible region visinal vitreous vitreous enamel vitrification voids volatile volatility voltage voltaic cell volume volumetric flask volumetric analysis vulcanization düşey titreşim dalgalanma titreşimi kıvırma titreşimi titreşim normal kipleri titreşim hareketi koyumor sanal viskozite,akmazlık, ağdalık görünür ışık görünür bölge komşu camsı camsı sır camsılaştırma boşluklar(toz metalürjisi) uçucu uçuculuk gerilim galvanik pil hacim, oylum ölçülü balon, balonjoje hacimsel çözümleme kükürtle sertleştirme W wagging vibration warehouse warning waste waste control waste water water water bath water gas (blue gas) water glass water pollution water softener waterproof wave wave equation wave function wavelength wax dalgalanma titreşimi ambar uyarı, ikaz atık atık denetimi atık su su su banyosu su gazı su camı su kirliliği su yumuşatıcı sugeçirmez dalga dalga eşitliği dalga fonksiyonu dalga boyu vaks (yüksek molekül ağırlıklı organik karışım; balmumu,

44 parafin, lanolin, vs.) weak weak acid weak electrolyte weak interactions weaving web weigh weight weld welding welding machine wet gas wetting agent Wheatstone bridge whiskers whiskey whitener whole wine winterize wire wolfram wood wood alcohol wood spirit wooden wool work Wurtz reaction zayıf zayıf asit zayıf elektrolit zayıf etkileşimler dokuma ağ örgüsü tartma ağırlık kaynak kaynak yapma kaynak makinesi yaş gaz ıslatıcı madde Wheatstone köprüsü kristal flaman viski beyazlatıcı (kağıt endüstrisinde) bütün şarap karlama (yağların dondurulması işlemi) tel tungsten tahta, odun odun alkolü, metanol odun ruhu, metanol ahşap yün iş Wurtz tepkimesi X X x-axis xenon x-ray x-ray difraction X-Y recorder xylene x-ekseni ksenon x-ışını x-ışını kırınımı X-Y yazıcısı ksilen (dimetil benzen)

45 Y yeast yield Young s modulus ytterbium yttrium maya verim, randıman Young modülü (malzemenin esnekliğinin ölçüsü) iterbiyum (Yb) itriyum (Y) Z Zeeman effect zeolite zero zero adjustment zero gap zero point energy Ziegler catalyst zinc zirconium zone zone refining zwitterion Zeeman etkisi zeolit (doğal sodyum alüminyum silikat) sıfır sıfır ayarı sıfır aralığı sıfır noktası enerjisi Ziegler katalizörü çinko (Zn) zirkonyum (Zr) bölge, mıntıka bölgesel arıtma ikiz iyon

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Prof. Dr. Veysel T. YILMAZ Beşinci Baskı 2010 BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Z 1997 yılında birinci baskısı, 1998 yılında da ikinci, 2004 yılında üçüncü, 2008

Detaylı

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM)

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM) BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM) 1 Mürekkebin suda yayılması veya kolonyanın havada yayılması difüzyona örnektir. En hızlı difüzyon gazlarda görülür. Katılarda atom hareketleri daha yavaş olduğu için katılarda

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi No:105/B Gebze 41480 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 751 04 51 Faks : 0 262 751 38 34

Detaylı

Cilt 1 Çeviri Editörlerinden

Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Yazarlar Hakkında Öğrencilere 1 xiii xi x Kimyanın Temelleri 1 1-1 Madde ve Enerji 4 1-2 Kimya-Maddeye Moleküler Bakış 5 1-3 Maddenin Halleri 9 1-4 Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Bakırçay Sanayi Sitesi 1253. Sokak No:5/A Aliağa 35800 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 90 232 618 02 04 Faks : 90 232 618 01 25 E-Posta : umit.ozkarahan@intertekturkey.co

Detaylı

Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler

Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler Kimyasal Bağlar; Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler İki ana gruba ayrılır Kuvvetli (birincil,

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. MADDE BİLGİSİ BÖLÜM 2. ATOMUN YAPISI

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. MADDE BİLGİSİ BÖLÜM 2. ATOMUN YAPISI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. MADDE BİLGİSİ 1.1. KİMYA... 2 1.2. MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI... 2 1.3. MADDELERİN HALLERİ VE HAL DEĞİŞİMİ DÖNGÜSÜ... 4 1.4. MADDELERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 5 1.5. MADDELERİN AYIRT

Detaylı

IVA GRUBU ELEMENTLERİ

IVA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 6 IVA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. C, Si, Ge, Sn, Pb C: Ametal Si ve Ge: Yarı metal Sn ve Pb: Metal C: +4 ile -4 arası Si

Detaylı

SEZEN DEMİR MADDE DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR

SEZEN DEMİR MADDE DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şey maddedir. Buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir. Çevremizde gördüğümüz, hava, su, toprak v.s gibi her şey maddedir. Maddeler

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

İçindekiler. Cilt 1. 1 Kimyanın Temelleri Cilt 2 16

İçindekiler. Cilt 1. 1 Kimyanın Temelleri Cilt 2 16 Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Yazarlar Hakkında Öğrencilere xiii xi 1 Kimyanın Temelleri 1 2 3 4 5 6 7 x Kimyasal Formüller ve Bileşenlerin Stokiyometrisi 48 Kimyasal Denklemler ve Tepkime Stokiyometrisi

Detaylı

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11 Moleküllerarası Etkileşimler, Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Sıvılar ve Katılar - 11 Maddenin Halleri Maddenin halleri arasındaki

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER Moleküller Arası Kuvvetler Yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda moleküller arası kuvvetler gazları ideallikten saptırır. Moleküller arası kuvvetler molekülde kalıcı

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Maddenin Yapısı ve Özellikleri Eski çağlarda yaşayan insanlar, doğada bulunan bütün maddelerin; Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Farklı elementlerin atomları ise birbirinden farklıdır.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA/TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=inonupal

Detaylı

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik ışıma (ışık) bir enerji şeklidir. Işık, Elektrik (E) ve manyetik (H) alan bileşenlerine sahiptir. Light is a wave, made up of oscillating

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDE BİLGİSİ Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler doğada

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması METALLER Metaller doğada..atomlu halde ya da bileşikleri halinde bulunur. Oda sıcaklığında..hariç

Detaylı

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method 1-Yapı Malzemeleri/Constructıon Materıals 1 YML-03 2 YML-14 3 YML-18 4 YML-19 Beton Concrete Seramik Karolar Ceramic Tiles Beton Agregası Concrete Agrega Beton Agregası Agrega Sertleşmiş Beton/Basınç Dayanım

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA / TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=ino

Detaylı

Katılar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Katılar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Katılar Tüm maddeler, yeteri kadar soğutulduğunda katıları oluştururlar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Oluşan katıların doğası atom, iyon veya molekülleri birarada tutan kuvvetlere

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA/TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=ino

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ EK-2 01 01 01, Metalik maden kazılarından kaynaklanan 01 01 02, Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan 01 03 08, 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır.

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır. Önsöz Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İNŞ 2023 Yapı Malzemesi I (3+0) dersinde kullanılmak üzere hazırlanan bu kitap, İNŞ 2024 Yapı Malzemesi II dersinde kullanılan

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

KARIŞIMLAR. Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir.

KARIŞIMLAR. Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir. KARIŞIMLAR Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir. 1-HETEROJEN KARIŞIMLAR (ADİ KARIŞIMLAR) Karışımı oluşturan maddeler karışımın her

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

Boya eklenmesi Kısmen karışma Homojenleşme

Boya eklenmesi Kısmen karışma Homojenleşme DİFÜZYON 1 Katı içerisindeki atomların hareketi yüksek konsantrasyon bölgelerinden düşük konsantrasyon bölgelerine doğrudur. Kayma olayından farklıdır. Kaymada hareketli atom düzlemlerindeki bütün atomlar

Detaylı

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz ix Çevirenin Ön Sözü xi 1 Sinterleme Bilimine Giriş 1 Genel bakış / 1 Sinterleme tarihçesi / 3 Sinterleme işlemleri / 4 Tanımlar ve isimlendirme / 8 Sinterleme

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ TOA17 ( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ B. Başlıoğlu, A. Şenol İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması KONU: Elementlerin Sınıflandırılması Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

BÖLÜM 9 - DİFÜZYON. Difüzyon nasıl oluşur? Neden önemlidir? Difüzyon hızı nasıl tahmin edilebilir?

BÖLÜM 9 - DİFÜZYON. Difüzyon nasıl oluşur? Neden önemlidir? Difüzyon hızı nasıl tahmin edilebilir? BÖLÜM 9 - DİFÜZYON Difüzyon nasıl oluşur? Neden önemlidir? Difüzyon hızı nasıl tahmin edilebilir? Difüzyon malzemenin yapısına ve sıcaklığa göre nasıl değişir Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında

Detaylı

vitamininin indirgenmesi istemli midir?

vitamininin indirgenmesi istemli midir? 5.111 Ders 27 Geçiş Metalleri Konular: Koordinasyon komplekslerinin oluşumu, koordinasyon sayısı, koordinasyon komplekslerinin gösterimi, koordinasyon komplekslerinin yapıları, şelat etkisi, izomerler,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç.

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç. DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z Pirinciples of Ataturk and Revolution History

Detaylı

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... viii -BÖLÜM / 1- GİRİŞ... 1 -BÖLÜM / 2- ÖZEL GÖRELİLİK... 13 2.1. REFERANS SİSTEMLERİ VE GÖRELİLİK... 14 2.2. ÖZEL GÖRELİLİK TEORİSİ... 19 2.2.1. Zaman Ölçümü

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez Elektrot Potansiyeli Uzun metal parçası, M, elektrokimyasal çalışmalarda kullanıldığında elektrot adını alır. M n+ metal iyonları içeren bir çözeltiye daldırılan bir elektrot bir yarı-hücre oluşturur.

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Giriş

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Giriş Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Giriş Malzeme bilimi ve mühendisliği konusunda temel konular hakkında bilgi edinmek Bu ders ile -Malzeme yapıları -Yapı ile özellik arasındaki ilişki -Üretim ve sentez

Detaylı

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre 1. 2 1. İÇERİK 1.2.1 Elektrot ve Elektrolit 1.2.2 Yarı Hücre ve Hücre Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Bitkilerin fotosentez yapması, metallerin arıtılması, yakıt hücrelerinin görev yapması gibi

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-2 MALZEME ÖZELLİKLERİ İLERİ YAPI MALZEMELERİ-2 MALZEME ÖZELLİKLERİ İşlenebilme İşlenebilme Mekanik işlemler sonucunda malzemenin özelliklerinde bir değişiklik meydana gelmemesi durumudur. Betonda Çökme deneyi (Slump deneyi

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

METAL ÜRETİM TEKNİKLERİ

METAL ÜRETİM TEKNİKLERİ ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Fehmi Nair Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

B E A D CEVAP ANAHTARI

B E A D CEVAP ANAHTARI E B EVP NTRI E B evap nahtarı 1. ÜNİTE / 1. Bölüm Kimya Nedir? 1-E 2-3-E 4-B 5-6- 7-8- 9-10-B 11-B 12-1. ÜNİTE / 2. Bölüm Kimya Ne İşe Yarar? 1-2-E 3-E 4-5-E 6-7-E 8-9- 10-B 1. ÜNİTE / 3. Bölüm Kimyanın

Detaylı

30.3.2015 + + + + + H H O. Cl H H O. Cl H

30.3.2015 + + + + + H H O. Cl H H O. Cl H 1 Cl O O Cl Cl O O Cl 2 3 4 5 6 7 Moleküler Orbital Kuramı ile Asit ve Bazlık Kuvveti NO 3 2 O NO 3 3 O asit baz = tuz su Kuvvetli asitlerin eşlenik bazları zayıftır. Zayıf asitlerin eşlenik bazları kuvvetlidir.

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarının Adres :Cumhuriyet Cad. No:100 Nardüzü- İskenderun 31213 HATAY / TÜRKİYE Tel : 0 326 641 39 40 Faks : 0 326 641 39 45 E-Posta: hamide@intertekisk.com

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar

Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar Bağlanmayı ne sağlar? Ne tip bağlar vardır? Bağların sebep olduğu özellikler nelerdir? Chapter 2-1 Atomun yapısı (Birinci sınıf kimyası) atom electronlar 9.11 x

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ A ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ (4 SAAT) 1 Elementler 2 Elementlerin Özellikleri 3 Element Çeşitleri 4 Elementlerin Sembolleri 5 Sembol

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

MADDE NEDİR??? madde denir. Boşlukta yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her şeye

MADDE NEDİR??? madde denir. Boşlukta yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her şeye MADDE NEDİR??? Boşlukta yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir. Taş, toprak, ağaç, metal, cam, plastik, kağıt, kum gibi varlıklar birer maddedir. MADDENİN ORTAK ÖZELLİKLERİ Maddenin kütle,

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

BÖLÜM 2. Gauss s Law. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

BÖLÜM 2. Gauss s Law. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley BÖLÜM 2 Gauss s Law Hedef Öğretiler Elektrik akı nedir? Gauss Kanunu ve Elektrik Akı Farklı yük dağılımları için Elektrik Alan hesaplamaları Giriş Statik Elektrik, tabiatta birbirinden farklı veya aynı,

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler

Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler MADDEDEKİ DEĞİŞMELER: 1. Fiziksel Değişme (Olay): Maddenin dış yapısını (renk, tat, koku, saydamlık, iletkenlik, çözünürlük ) ilgilendiren özelliklerine fiziksel özellikler

Detaylı

MM548 Yakıt Pilleri (Faraday Yasaları)

MM548 Yakıt Pilleri (Faraday Yasaları) Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı MM548 Yakıt Pilleri (Faraday Yasaları) Dr. Muhittin Bilgili 2.3 Birimler, Sabitler ve Temel Kanunlar Elektriksel Yük, q [C],

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

4. SINIF KİMYA KONU ANLATIMI MADDE NEDİR?

4. SINIF KİMYA KONU ANLATIMI MADDE NEDİR? 4. SINIF KİMYA KONU ANLATIMI MADDE NEDİR? Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir. Çevremizde gördüğümüz, hava, su, toprak

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR

ATOMLAR ARASI BAĞLAR MALZEME 2. HAFTA 1 ATOMSAL BAĞ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Atomlar, atomlar arası bağ kuvvetleri ile bir araya gelirler. Malzemenin en küçük yapı taşı olan atomları bağ kuvvetleri bir arada tutar. Atomsal bağların

Detaylı

Ad Soyad: Öğrenci No:...

Ad Soyad: Öğrenci No:... FİZ 121 2015-2016 Güz Dönemi 2. Vize Sınavı Süre 90 dakikadır 1 2 3 4 5 Toplam Ad Soyad: Öğrenci No:... Sınav sırasında hesap makinası kullanılması serbest, ancak alışverişi yasaktır. Sorular eşit puanlıdır.

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı