1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler"

Transkript

1 KASIM EKİM EYLÜL Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A SÜRE.ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI.. Hafif elementlerin olusumunu, evrenin baslangıcı sayılan büyük patlama teorisi ile açıklar... Evrendeki elementlerin bolluk oranlarını, büyük patlama teorisi ve yıldızlarda ağır element olusumu ile iliskilendirir... Yer kabuğundaki element bolluk oranları ile dünyanın kozmik geçmisi arasında iliski kurar... Yer kabuğunda yüksek oranda bulunan bilesiklerin olusumunu elementlerin bolluk oranları ile iliskilendirir..evrende ve Dünyada Elementler Tümden gelim Orta Öğrenim Kimya, MEY.. Mineral ve cevher kavramlarını karsılastırır... Kömürle indirgeyerek metal elde etme yöntemini tepkimeleriyle örneklendirir... Hidrojenle indirgeme yönteminin tercih edildiği durumlara örnekler verir... Aktif bir metal kullanarak indirgeme yöntemiyle baska bir metal üretiminin hangi durumlarda gerekli olduğunu açıklar..5. Elektroliz ile metal üretimine örnekler verir... Element özelliklerinin ıslahını alasım temelinde açıklar... Alasımları sınıflandırıp örnekler verir... Yaygın alasımların özelliklerini bilesimleri ve kullanım alanları ile ilişkilendirir İstanbul un Kurtuluşunun önemi.elementler Nasıl Elde Edilir?.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu Soru Cevap Orta Öğrenim Kimya, MEY. Orta Öğrenim Kimya, MEY. Atatürkçülük MEB Yayınları 5.. Laboratuvarda ve endüstride hidrojen elde etme yöntemlerini karsılastırır... Hidrojen izotoplarını tanır ve kullanım alanlarına örnekler verir... Hidrojenin kimyasal ve fiziksel özellikleriyl e kullanım alanlarını iliskilendirir... İkincil enerji kaynağı olarak hidrojenin önemini, maliyet ve sağlıklı çevre bakımından irdeler 5.. Alkali ve toprak alkali metallerin doğal kaynaklarını sıralar. 5.. Alkali ve toprak alkali metallerin kimyasal özelliklerini açıklar. 5.. Alkali ve toprak alkali metallerin genel elde edilis yöntemlerini örneklerle açıklar. 5.. Alkali ve toprak alkali metallerin kullanım alanlarına örnekler verir Alkali ve toprak alkali metallerin önemli bilesiklerinin, ad, formül ve kullanım alanlarını listeler 6.. A grubu elementlerinin ortak özelliklerini, atomlarının elektron dizilimleri ile iliskilendirir. 6.. Bor elementinin doğal minerallerini tanır. 6.. Bor ve alasımlarının elde edilisini açıklar ve özellikleri ile kullanım alanları arasında iliski kurar. 6.. Bor bilesiklerinin özelliklerini, kullanım alanlarını ve Türkiye için önemini açıklar Alüminyumun üretim yöntemlerini irdeler; metalin ve alasımlarının özellikleri ile kullanım alanlarını iliskilendirir Yaygın alüminyum bilesiklerini ve kullanım alanlarını betimler A grubundaki diğer metallerin ve bunların bilesiklerinin endüstri açısından önemini irdeler. Cumhuriyetçilik ilkesi.hidrojen 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler 6.Toprak grubu Elementleri I. Dönem. Yazılısı 9 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dikkat çekme Orta Öğrenim Kimya, MEY. Orta Öğrenim Kimya, MEY Orta Öğrenim Kimya, MEY Atatürkçülük MEB Yayınları 7.. Karbon allotroplarınının bağ yapılarını karsılastırır; kullanım alanlarına örnekler verir. 7.. Nanoteknolojide önemli olan karbon nanotüplerinin malzeme bilimi açısından önemini, yapısı ile iliskilendirir. 7.. Karbon oksitlerinin, karbonik asitin ve karbonatların özellikleri ile doğadaki ve hayattaki islevlerini açıklar. 7.. Silisyumun doğal bilesiklerinin yapılarını, özellikleri ve kullanım alanları ile iliskilendirir Yarı iletkenliği metalik iletkenlik ile karsılastırır Silisyumun ileri teknoloji açısından önemini irdeler Yarı iletkenlerde doplama (doping) kavramını ve doplamanın diyot, transistör gibi temel elektronik bilesenlerin çalısmasındaki önemini açıklar A grubundaki diğer metallerin ve bilesiklerinin kullanım alanlarına örnekler verir. 7.A Grubu Elementleri Orta Öğrenim Kimya, MEY UYGUNDUR: 5 /..09 /.0

2 ARALIK ARALIK Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A 0 Kasım Atatürk Haftası Atatürk ün kişiliği ve özellikleri:.atatürk'ün vizyonunu kavrayabilme 8.. Havadan azot elde etme yöntemini açıklar. 8.. Azot molekülünün yapısını özellikleri ve kullanım alanları ile iliskilendirir. 8.. Azotun farklı yükseltgenme basamaklarında bulunduğu bilesiklerine örnekler verir. 8.. Azot oksitlerinin olusumunu ve çevre için zararlı etkilerini tartısır Baslıca azot bilesiklerinin elde edilis yöntemlerini ve kullanım alanlarını açıklar. 0 Kasım Atatürk Haftası Atatürk ün kişiliği ve özellikleri 8.5A Grubu Elementleri Orta Öğrenim Kimya, MEY HEDEF: 8.6. Fosfor elementinin elde edilis yöntemini ve allotroplarının özelliklerini açıklar Fosforik asitlerin ve tuzlarının kullanım alanlarını özellikleri ile iliskilendirir Fosfatlı gübreler ve deterjanlardan kaynaklanan çevre sorunlarını sorgular A grubundaki diğer elementlerin ve bilesiklerinin kullanım alanlarına örnekler verir 6A grubu elementleri Orta Öğrenim Kimya, MEY 9.. Laboratuvarda ve endüstride oksijen üretim yöntemlerini açıklar. 9.. Oksijen elementinin kullanım alanlarına örnekler verir. 9.. Oksit tiplerini ve sınıflandırma esaslarını açıklar. 9.. Ozonun molekül yapısı ile özellikleri ve kullanım alanları arasında iliski kurar Atmosferdeki ozonun olusumunu ve çevre açısından önemini açıklar 9.6. Kükürdün üretimini ve kullanım alanlarını tepkimeleriyle açıklar Baslıca kükürt bilesiklerinin üretimini ve kullanımını çevre kirliliği ile de iliskilendirerek irdeler. 0.. Halojenlerin baslıca doğal bilesiklerinin ad ve formüllerini eslestirir. 0.. Halojenlerin elde edilis yöntemlerini ve kullanım alanlarını açıklar. 0.. Önemli halojen bilesiklerinin özellikleri ile kullanım alanları arasında iliski.. Önemli demir cevherlerini ve bunlardan ham demir üretim yötemini açıklar... Çelik üretiminde oksijenin ve katkı metallerinin rollerini irdeler... Önemli demir bilesiklerinin kullanım alanları ile bilesiğin özellikleri arasındaki iliskiyi irdeler... Önemli geçis elementlerinin baslıca cevherlerini, yer kabuğundaki bolluk oranlarını, üretim yöntemlerini ve önemli kullanım alanlarını listeler.kurar. Öğrenci Seviyesinin Ölçülmesi.ÜNİTE:ORGANİK KİMYA GİRİIŞ.. Organik bilesik kavramının tarihsel kökenini açıklar... En basit formül ve molekül formülü kavramlarını ayırt eder... Element yüzdelerinden çıkarak en basit formülleri bulur... En basit formül ve mol kütlesini kullanarak molekül formülünü belirler..5. Doymus hidrokarbonların ad ve formüllerini eslestirir 9.Kalkojenler Orta Öğrenim Kimya, MEY 0.Halojenler ve Geçiş Elementleri Orta Öğrenim Kimya, MEY I. Dönem. Yazılısı.Organik Bileşikler ve Formülleri Orta Öğrenim Kimya, MEY.. Karbon elementinin çok sayıda bilesik yapmasının nedenini irdeler... Karbon atomunun bağ yapma özelliklerini diğer elementlerle karsılastırır... Moleküllerin Lewis formüllerini çizer... Rezonans ve tautomeri kavramlarını örnekler üzerinde açıklar... Moleküllerin Lewis formüllerinden, merkez atomu orbitallerinin hibritlesme tipini tahmin eder... Değerlik katmanı elektron çiftleri itme kuramını (VSEPR) kullanarak basit moleküllerin geometrilerini tahmin eder... Merkez atomunun bağımsız orbitallerinden hibrit orbitallerin olusması sürecini örnekler üzerinde açıklar. Organik Bileşikler ve Formülleri.Hibritleşme ve Molekül Geometrisi Tüme varım Sentez Tümden gelim Orta Öğrenim Kimya, MEY Orta Öğrenim Kimya, MEY UYGUNDUR: 5 /..09 /.0

3 MART ŞUBAT OCAK Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A.. Karbonun çoklu bağ yaptığı bilesiklerde bağ tiplerini hibrit orbitallerle liskilendirir..5. Moleküllerde merkez atomunun hibritlesme tipi ile molekül geometrisi arasında iliski kurar. Konuşma ve konuşmanın yerliliğini kavrar..hibritleşme ve Molekül Geometrisi Orta Öğrenim Kimya, MEY 5 Öğrenci seviyesinin ölçülmesi... Yaygın fonksiyonel grupların ad ve formüllerini eslestirir... Organik bilesik grup adlarını fonksiyonel gruplarla iliskilendirir... Tek bir fonksiyonel grup tasıyan zincir ve halka yapılı basit organik bilesiklerde numaralama sistemi ile adlandırma yapar.. Birden çok fonksiyonel grup içeren bilesikleri adlandırır..5. Organik moleküllerin basit iskelet formüllerini açık yapıları ile iliskilendirir 5.. Kapalı molekül formülleri aynı özellikleri çok farklı olan bilesiklere örnekler verir. 5.. Yapısal izomerlik tiplerini örnekleriyle açıklar. 5.. Üç boyut izomerliği (stereoizomerlik) tiplerini örnekleriyle açıklar. 5.. Optik izomerleri adlandırmada kullanılan yaygın gösterimlerin anlamlarını açıklar..fonksiyonel Gruplar ve Adlandırma I. Dönem. Yazılısı Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırma.Organik Bileşiklerde İzomeri Optik izomerleri adlandırmada kullanılan yaygın gösterimlerin anlamlarını açıklar. Organik Bileşiklerde İzomeri Karşılaştırma Orta Öğrenim Kimya, MEY Orta Öğrenim Kimya, MEY Orta Öğrenim Kimya, MEY.ÜNİTE:ORGANİK REAKSİYONLAR.. Organik bilesiklerde karbon atomlarının yükseltgenme basamağını belirler... Wurtz tipi tepkimeleri denklestirir... Alkollerin ve aldehitlerin yükseltgenmelerine örnekler verir... Organik bilesiklerin yanma özelliklerini, karbonun yükseltgenme sayısı temelinde açıklar... Radikaller üzerinden yürüyen sübstitüsyon tepkimelerine örnekler verir... Yer değistiren grupların nükleofilik/ elektrofilik özellliklerini yapıları ile iliskilendirir... Elektrofilik sübstitüsyon tepkimelerine örnekler verir..organik Redoks Reaksiyonları.Yer Değiştirme(Sübstitüsyon) Tepkimeleri Orta Öğrenim Kimya, MEY Orta Öğrenim Kimya, MEY.. Nükleofilik sübstitüsyon tepkimelerine örnekler verir..5. Alifatik ve aromatik hidrokarbonlarda halojen sübstitüsyonu tepkimelerini karsılastırır..6. Benzen halkasında sübstitüsyonun konumunu halkadaki mevcut grubun türü ile iliskilendirir... Doymamıs hidrokarbonlarda elektrofilik katılmalara örnekler verir... Doymamıs hidrokarbonlarda radikaller üzerinden yürüyen tepkimelere örnekler verir... Karbonil bilesiklerinde nükleofilik katılmaya örnekler verir... Alkil halojenlerden HX ayrılması sonucu alken ve alkin olusumu tepkimelerinin mekanizmasını açıklar... Alkollerden HO ayrılması yolu ile alken olusumunun mekanizmasını açıklar. Sorumlulukların çeşitlerini kavrayabilmek..yer Değiştirme(Sübstitüsyon) Tepkimeleri Orta Öğrenim Kimya, MEY.Katılma Tepkimeleri Orta Öğrenim Kimya, MEY.Ayrılma(Eliminasyon) Tepkimeleri Orta Öğrenim Kimya, MEY 5.. Alkolden eter eldesini reaksiyon mekanizması ile açıklar. 5.. Ester olusumunu reaksiyon mekanizması üzerinden açıklar. 5.. Peptit bağlarının olusumuna örnekler verir. 5.. Kondenzasyon polimerlesmesine örnekler verir. Öğrenci seviyesinin ölçülmesi 5.Kondenzasyon Tepkimeleri II. Dönem. Yazılısı Orta Öğrenim Kimya, MEY UYGUNDUR: 5 /..09 /.0

4 MIS NİSAN NİSAN Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A.ÜNİTE: ORGANİK BİLEŞİK SINIFLARI.. Alkanların doğada bulunusuna ve genel elde edilislerine örnekler verir... Alkanların fiziksel özelliklerini moleküller arası çekim kuvveti temelinde açıklar... Alkanların kimyasal reaksiyonlarını mekanizmaları ile açıklar... Alkil halojenlere örnekler verip bunların reaksiyonlarının önemini açıklar... Alkenleri sistematik olarak isimlendirir... Alkenlerin genel elde edilislerine örnekler verir... Alkenlerin kimyasal reaksiyonlarını mekanizmaları ile açıklar... Alkenlerin ve haloalkenlerin polimerlesmeleri ile elde edilen endüstriyel ürünlerin özellikleri ile kullanım alanları arasında iliski kurar... Alkinleri sistematik olarak isimlendirir... Alkinlerin genel elde edilislerine örnekler verir... Endüstride karpit ve asetilen üretimini açıklar... Asetilenin özelliklerini kullanım alanları ile iliskilendirir..5. Alkinlerin kimyasal reaksiyonlarını mekanizmaları ile açıklar... Alkolleri fonksiyonel grup sayısına, konumuna ve bağlı olduğu iskelete göre sınıflandırır... Alkolleri sistematik olarak isimlendirir... Alkollerin genel elde edilislerine örnekler verir... Alkollerin fiziksel özelliklerini polarlık, fonksiyonel grup sayısı ve zincir uzunluğu ile iliskilendirerek açıklar..5. Alkollerin kimyasal reaksiyonlarını mekanizmaları ile açıklar..6. Polialkollerin ve yaygın gliserin türevlerinin özellikleri ile kullanım alanları arasında iliski kurar. 5.. Eterleri sistematik olarak isimlendirir. 5.. Eterlerin genel elde edilislerine örnekler verir. 5.. Eterlerin fiziksel özelliklerini ve kullanım alanlarını molekül yapısı ile liskilendirir.alkanlar.alkenler ve Alkinler.Alkoller.Eterler. Orta Öğrenim Kimya, MEY Orta Öğrenim Kimya, MEY Orta Öğrenim Kimya, MEY Orta Öğrenim Kimya, MEY Alkin, eter ve alkol genel özellkleri Ölçme değerlendirme II. Dönem. Yazılısı Orta Öğrenim Kimya, MEY Atatürkçülük MEB Yayınları 6.. Karbonil bilesiklerini fonksiyonel grubun konumuna ve bağlı olduğu iskelete göre sınıflandırır. 6.. Karbonil bilesiklerini sistematik olarak isimlendirir6.. Karbonil bilesiklerinin genel elde edilislerine örnekler verir. 6.. Aldehitlerin ve ketonların kimyasal özelliklerini karsılastırır Aldehitleri ve ketonları kimyasal reaksiyonlarından yararlanarak ayırt eder.. Dürüstlük ve dürüst davranmayı kavrarç Atatürkçü düşünce sistemi ve teknolojiye bakışı 5.Karbonil Bileşikleri Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürkçü düşünme sistemi Orta Öğrenim Kimya, MEY Karboksil grubunun asidik karakterini açıklar. 7.. Karboksilik asitleri fonksiyonel grup(ların) sayısına göre sınıflandırır. 7.. Karboksilik asitleri sistematik olarak isimlendirir. 7.. Yaygın karboksilik asitlerin formüllerini geleneksel adları ile eslestirir. 6.Karboksilik Asitler Orta Öğrenim Kimya, MEY 7.5. Karboksilik asitlerin genel elde edilislerine örnekler verir. ( MIS EMEKÇİLER BRAMI) 7.6. Karboksilik asitlerin fiziksel özelliklerini zincir uzunluğu, polarlık ve hidrojen köprüsü ile iliskilendirir Karboksilik asitlerin asitlik güçlerini, bağlı grupların rezonans ve indüksiyon etkisi ile iliskilendirerek açıklar Karboksilik asitlerin kimyasal reaksiyonlarını mekanizmaları ile açıklar. Karboksilik Asit Türevleri MIS EMEKÇİLER BRAMI Analiz Orta Öğrenim Kimya, MEY UYGUNDUR: 5 /..09 /.0

5 HAZİRAN MIS MIS Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A 8.. Asit anhidritlerin özelliklerini kullanım alanları ile iliskilendirir. 8.. Açil klorürlerin elde edilisini ve kullanım alanlarını açıklar. 8.. Amidlerin özelliklerini yapıları ile iliskilendirir. 8.. Esterlerin yapı-fiziksel özellik iliksilerine örnekler verir Öğrenci seviyesinin ölçülmesi. Atatürkçü düşüncede akılcılık ve bilime verilen önem HEDEF:.Atatürkçü düşüncede akılcılık ve bilime verilen önemi kavrayabilme. 7.Karboksilik Asit Türevleri 8.Aminler 9 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Atatürkçü düşüncede akılcılık ve bilime verilen önem Tüme varım Orta Öğrenim Kimya, MEY Atatürkçülük MEB Yayınları Orta Öğrenim Kimya, MEY 9.. Aminleri, fonksiyonel grup(ların) yerine, sayısına ve bağlı olduğu iskelete göre sınıflandırır. 9.. Aminleri sistematik olarak isimlendirir. 9.. Amin elde etme yöntemlerini denklemleri ile açıklar. 9.. Aminlerin özelliklerini yapıları ile iliskilendirir Aminoasitlerin ve proteinlerin özelliklerini yapıları ile iliskilendirir Etilendiamin ve EDTA moleküllerinin selat olusturma özelliklerini yapıları ile iliskilendirir. 0.. Fenol üretimini ve kullanım alanlarını açıklar. 0.. Anilinin ve ondan türeyen polimerlerin özelliklerini yapıları ile iliskilendirir. 0.. Aromatik bilesiklerin nitrolama ve sülfolama tepkimelerini açıklar. 0.. Aromatik nitro ve sülfo bilesiklerinin kullanım alanlarını yapıları ile iliskilendirir Benzoik asitin ve ftalik asitlerin yapılarını ve kullanım alanlarını açıklar. II. Dönem. Yazılısı 9.Yaygın Benzen türevleri Orta Öğrenim Kimya, MEY Orta Öğrenim Kimya, MEY Gene tekrar Genel tekrar Orta Öğrenim Kimya, MEY Bu yıllık plan, Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 95 nolu kararı ile yayınlanan " Kimya Dersi.Sınıf Öğretim Programı "; 0 ve 88 S.T.D.nde yayınlanan ''Atatürk İlke ve İnkılapları nı öğrenme esasları; 00 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan ders dışı eğitim öğretim faaliyetleri hakkında yönetmelik esasları, Ağustos 00 tarihli 55 S.T.D.nde yayınlanan ünitelendirilmiş yıllık planlarla ilgili esaslar, 8//00 tarih ve 566 sayılı resmi gazete ve 567 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan MEB ortaöğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliği ile tarihli 690 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe dair değişiklikler,569 sayılı tebliğler Dergisinde ve 007 Ocak T.D. de yayımlanan değişiklikler ve 06./.09../0 tarihli Kimya Dersi toplantı tutanağı ve Temmuz.0 tarih ve 66 S.T.D.'nde yer alan kitap listesinden seçilen Orta Öğretim Kimya MEB Yayınları dikkate alınarak hazırlanmıştır. UYGUNDUR: 5 /..09 /.0

KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 TEMEL DÜZEY KİMYA DERSİNİN AMAÇLARI...

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU AKTS Kordinatörü Doç. Dr. Emine Elçin EMRE Tel: +90 342 3601200 (Dahili: 1827) Fax: +90 342 3601032 E-mail: oruc@gantep.edu.tr

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1. Sınıf Güz Dönemi (1. Dönem) Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 0803103 Genel Kimya I 6 0 6 6 0803104 Genel Kimya Lab. I 0 4 2 2 0803112 Seçmeli Beden Eğitimi

Detaylı

2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÖZLE BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN TASLAĞI

2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÖZLE BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN TASLAĞI EYLÜL 3. 2013 201 ÖĞRETİM YILI ÖZLE BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN TASLAĞI SÜRE ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT 1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE. D.Saati ÖĞRENME ALANI

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE. D.Saati ÖĞRENME ALANI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE Ay EYLÜL EKİM Hafta D.Saati ÖĞRENME ALANI 5 ÜNİTE KAZANIMLAR. Mitoz ile ilgili olarak

Detaylı

ÖZEL MERSİN GELECEK ORTAOKULU TEOG ÖĞRENCİ KONU KILAVUZU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI. http://www.meb.gov.tr

ÖZEL MERSİN GELECEK ORTAOKULU TEOG ÖĞRENCİ KONU KILAVUZU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI. http://www.meb.gov.tr ÖZEL MERSİN GELECEK ORTAOKULU TEOG ÖĞRENCİ KONU KILAVUZU 04-05 ÖĞRETİM YILI http://www.meb.gov.tr OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER a. Okulda kayıtlı 8 inci sınıf öğrencilerine ait bilgileri, e-okul

Detaylı

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H ORGANİK KİMYA Organik maddeler Organik kimya, karbon bileşiklerinin kimyasıdır; hücrenin kuru ağırlığının yarısından daha fazlasını karbon ( C ) elementi oluşturur. Organik maddelerin molekülleri, genellikle

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( I. SINIF) KİM 101 Genel Kimya I 6 0 6 Atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Genel Fizik I 4 0 4 A Genel Fizik II 4 0 4 A Genel Fizik Lab I 0 2 1 A Genel Fizik Lab II 0 2 1 A Genel

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM SÜRE Ay Hafta D. Saati ÖĞRENME ALANI ÜNİTE KAZANIMLAR EYLÜL 5. ÜNİTE:. Mitoz ile ilgili olarak öğrenciler;.. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar... Mitozu, çekirdek

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

10.1.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti

10.1.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti Kadriye Çalık Anadolu Lisesi 204-205 DERS YILI 0. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL EYLÜL 0... Basınç ve Kaldırma Kuvveti 0... Basınç ve 0... Basınç ve 0... Katılarda ve durgun sıvılarda

Detaylı

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI...

Detaylı

FEN BİLİMLERİ DERSİ (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR)

FEN BİLİMLERİ DERSİ (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM KURUMLARI (İLKOKULLAR ve ORTAOKULLAR) FEN BİLİMLERİ DERSİ (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Les superlatifs simples. Les adverbes de fréquence (souvent, toujours, quelquefois, jamais..)

Les superlatifs simples. Les adverbes de fréquence (souvent, toujours, quelquefois, jamais..) Avril Mars Février Janvier Décembre Novembre Octobre Septembre 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FRANSIZCA DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Mois Semaine La grammaire - Les superlatifs

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ Malzeme Mühendisliği Malzemelerin faydalı alet veya yapılara nasıl dönüştürüleceği

Detaylı

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL 1. (16 EYLÜL 20 EYLÜL) 4 1.Hücre ile ilgili olarak öğrenciler; 1.1. Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta gözlemleyerek çizer (BSB-1,2,3). 1.2. Hücrenin temel kısımlarını levha, model

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ I-KURUMLA İLGİLİ BİLGİLER II- GENEL PRATİK BİLGİLER Otomotiv Eğitimi Anabilim Dalı Programı

Detaylı

9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı 9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam:. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.

Detaylı

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1.

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Türk Dili dersinin amacı, ilkeleri, içeriği, kaynakları. Dil, dillerin doğuşu, yeryüzündeki

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ 21 Kasım 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27061 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi 1 I ABSOBSİYON SPEKTOSKOPİSİ UYGULAMALA I teorisi, ihazlar, FTI Organik fonksiyonel grupların ( O,, gibi) I ışını absorbladıkları yaklaşık frekanslar, atomların kütleleri ve aralarındaki bağın sabiti ile

Detaylı

11. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

11. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (0. Sınıf) Sunum-Tartışma-Panel: Sunum:.Sunumun özelliklerini belirler. Tartışma:. Tartışmaları, toplumla iletişim imkânlarını

Detaylı

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı