ASFERİK DİFRAKTİF ve REFRAKTİF MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSLERİNİN MIX AND MATCH PRENSİBİ İLE İMPLANTASYONU UYGULAMALARIMIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASFERİK DİFRAKTİF ve REFRAKTİF MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSLERİNİN MIX AND MATCH PRENSİBİ İLE İMPLANTASYONU UYGULAMALARIMIZ"

Transkript

1 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Kadir ELTUTAR ASFERİK DİFRAKTİF ve REFRAKTİF MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSLERİNİN MIX AND MATCH PRENSİBİ İLE İMPLANTASYONU UYGULAMALARIMIZ Göz Hastalıkları Uzmanlık Tezi Dr. Nilgün Demet ÖZÇELİK İstanbul, 2009

2 TEŞEKKÜR Bu tezde Mix and Match prensibi ile implante etmekte olduğumuz asferik difraktif ve refraktif multifokal göz içi lenslerini klinik sonuçlar, hasta memnuniyeti ve yan etkiler açısından değerlendirdik. Türk Oftalmolojisi ne büyük katkı ve yenilikler getiren, fakoemulsifikasyon cerrahisinin öncülerinden biri olan, kongre ve bilimsel toplantılara katılımımızı sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, engin bilgi ve tecrübeleri ile kliniğimizde gelişmiş ülkeler ile aynı anda yenilikleri uygulama fırsatını bizlere sunan, çalışma aşkı ve disiplini ile bizlere yeni ufuklar çizen, asistanı olmaktan büyük gurur duyduğum ve kendime her açıdan örnek aldığım sayın hocam Doç. Dr. Kadir Eltutar a sevgi, saygı ve minnet duyguları ile teşekkür etmeyi borç bilirim. Tez çalışmamda yardım ve desteğini esirgemeyen Op. Dr. Tülay Alpar Akçetin, Op. Dr. Sedat Gürkan ve tüm uzmanlarıma; acı tatlı birçok günü paylaştığım, bana ekip ruhunu tattıran ve artık bir ailenin parçası haline geldiğimiz asistan arkadaşlarıma; klinik hemşire ve personelimize içten sevgilerimi sunarım. Bilgi kaynaklarına sınırsızca erişme şansını bizlere sunan ve bilimsel çalışmalarımızda bizleri yüreklendirip, desteğini esirgemeyen hastanemiz başhekimi sayın Op. Dr. Özgür Yiğit e; Nöroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Orhan Yağız a, Anestezi ve Reanimasyon Klinik Şefi Doç. Dr. Emine Özyuvacı ya ve Kulak Burun Boğaz Klinik Şefi Doç. Dr. Fatih Bora ya rotasyon dönemindeki katkılarından ötürü saygılar sunarım. Bu uzun yolun her aşamasında bana daima inanan, tüm kararlarımı destekleyen, üzerimdeki hak ve emeklerini asla ödeyemeyeceğim sevgili annem ve babama teşekkür ederim. Dr.Nilgün Demet Özçelik İstanbul, 2009 ii

3 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... ii SİMGE VE KISALTMALAR... iv TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vi ÖZET... vii ABSTRACT... viii GİRİŞ VE AMAÇ... 1 GENEL BİLGİLER... 3 GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA SONUÇLAR KAYNAKLAR iii

4 SİMGE VE KISALTMALAR GİL MGİL D Fako CBA AKK MmHg GİB UCVA BCVA LogMAR SD KMÖ OCT : Göz içi lensi : Multifokal göz içi lensi : Dioptri : Fakoemülsifikasyon : Cerrahiye bağlı astigmatizma : Arka kapsül kesafeti : Milimetre civa : Göz içi basıncı : Düzeltilmemiş görme keskinliği : En iyi düzeltilmiş görme keskinliği : Logarithm of the minimal angle of resolution : Standart sapma : Kistoid maküler ödem : Optik koherens tomografi iv

5 TABLO LİSTESİ Tablo 1: Refraktif dizaynlı multifokal lensler Tablo 2: Difraktif dizaynlı multifokal lensler Tablo 3: Takip çizelgesi Tablo 4: Hastaların preoperatif demografik özellikleri Tablo 5: Postoperatif Düzeltilmemiş Uzak Görme Keskinliği - 1.gün Tablo 6: Postoperatif En İyi Düzeltilmiş Uzak Görme Keskinliği - 1.gün Tablo 7: Postoperatif Düzeltilmemiş Uzak Görme Keskinliği - 1.ay Tablo 8: Postoperatif En İyi Düzeltilmiş Uzak Görme Keskinliği - 1.ay Tablo 9: Postoperatif Düzeltilmemiş Uzak Görme Keskinliği - 6.ay Tablo 10: Postoperatif En İyi Düzeltilmiş Uzak Görme Keskinliği - 6.ay Tablo 11: Postoperatif Düzeltilmemiş Yakın Görme Keskinliği - 1.gün Tablo 12: Postoperatif En İyi Düzeltilmiş Yakın Görme Keskinliği - 1.gün Tablo 13: Postoperatif Düzeltilmemiş Yakın Görme Keskinliği - 1.ay Tablo 14: Postoperatif En İyi Düzeltilmiş Yakın Görme Keskinliği - 1.ay Tablo 15: Postoperatif Düzeltilmemiş Yakın Görme Keskinliği - 6.ay Tablo 16: Postoperatif En İyi Düzeltilmiş Yakın Görme Keskinliği - 6.ay Tablo 17: Postoperatif Düzeltilmemiş Ara Mesafe Görme Keskinliği - 1.gün Tablo 18: Postoperatif En İyi Düzeltilmiş Ara Mesafe Görme Keskinliği - 1.gün Tablo 19: Postoperatif Düzeltilmemiş Ara Mesafe Görme Keskinliği - 1.ay Tablo 20: Postoperatif En İyi Düzeltilmiş Ara Mesafe Görme Keskinliği - 1.ay Tablo 21: Postoperatif Düzeltilmemiş Ara Mesafe Görme Keskinliği - 6.ay Tablo 22: Postoperatif En İyi Düzeltilmiş Yakın Görme Keskinliği - 6.ay Tablo 23: Preoperatif ve postoperatif 6.aydaki binoküler görme keskinlikleri Tablo 24: Düzeltilmemiş uzak görme keskinliklerinin zaman içindeki değişimi Tablo 25: En iyi düzeltilmiş uzak görme keskinliklerinin zaman içindeki değişimi v

6 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1: Akomodasyonun Helmholtz teorisinin şematik çizimi Şekil 2: ReZoom MGİL zonları ve teknik özellikleri Şekil 3: ReSTOR MGİL dizaynı. Şekil 4: ReSTOR lens dizaynı ve özellikleri Şekil 5:Asferik difraktif MGİL implante edilen gözlerdeki görsel optik semptomlar Şekil 6: Refraktif MGİL implante edilen gözlerdeki görsel optik semptomlar Şekil 7:Refraktif ve Asferik Difraktif MGİL implante edilen gözlerde hasta memnuniyet anketi sonuçları Şekil 8 : Refraktif ve difraktif gruplarda AKK gelişme oranları vi

7 ÖZET Katarakt cerrahisi sonrası hastaların uzak ve yakını gözlüksüz görme talebini karşılamak üzere geliştirilmiş olan multifokal göz içi merceklerinin (MGİL) implantasyonu sonucu hastaların görme kalitesi ileri seviyelere ulaşmıştır. Bütün mesafelerde tatmin edici refraktif ve görsel sonuçların elde edilebilmesi ve istenmeyen görsel optik semptomların giderilebilmesine yönelik araştırmalar halen devam etmektedir. Son dönemde bir hastanın iki gözünde farklı optik dizaynlara sahip MGİL kullanılması fikri gündeme getirilmiş ve bu uygulama mix and match uygulamasının olarak isimlendirilerek araştırılmaya başlanmıştır. Biz de bu çalışmada, refraktif ve asferik difraktif MGİL lerin mix and match prensibi ile implante edilmesi sonucu elde edilen uzak, yakın ve ara mesafe görme keskinliklerinin ve gözlükten bağımsız kalma oranlarının değerlendirilmesini amaçladık. Çalışmamızda bilateral katarakt ekstraksiyonu yapılan 30 hastanın, dominant gözlerine refraktif, dominant olmayan gözlerine de asferik difraktif MGİL implantasyonu yaptık. Operasyonlardan sonra 6 ay süreyle tüm gözlerin düzeltilmemiş ve en iyi düzeltilmiş uzak ve yakın görme keskinliklerini, görsel optik semptomların varlığını ve gözlük kullanım ihtiyaçlarını tespit ettik. Preoperatif ortalama düzeltilmemiş binoküler görme keskinlikleri ile son muayenede bulunan ortalama düzeltilmemiş binoküler görme keskinlikleri karşılaştırıldığında, görme keskinliğindeki artış uzak, yakın ve ara mesafeler için istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Halo, kamaşma gibi görsel optik yakınmaların, hiçbir olguda tahammül edilemeyecek düzeyde gelişmediği görüldü. Tüm bu veriler ışığında, multifokal göz içi lenslerinin mix and match prensibi ile uygulanmasının, bu lenslerin optik özelliklerine bağlı gelişen subjektif yakınmaları azaltabileceği gözlemlenmiştir. Bütün mesafelerde elde edilen tatminkar görme keskinliği düzeyleri nedeniyle bu uygulamanın, olguların gözlükten bağımsız kalma oranlarını arttırabileceği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Fakoemulsifikasyon cerrahisi, fotik fenomenler, katarakt, multifokal göz içi lensleri, mix and match. vii

8 ABSTRACT The multifocal intraocular lenses are designed for achieving satisfactory far and near vision without spectacles after cataract surgery. Many studies are designed to solve the problems about the visual disturbances and photic phenomena related to the implantation of multifocal lenses. Recently, the idea of using two different optic designs in both eyes of a patient is offered as an option for achieving better visual and optic results and this procedure is called as mix and match implantation. In this study, our purpose was to evaluate the optical and visual performance after mix and match implantation of refractive and aspheric diffractive multifocal intraocular lenses (MIOLs) and to understand whether whether visual function improves and photic phenomena complaints diminishes by this technique. In our study, 30 patients who have undergone bilateral phacoemulsification, had refractive multifocal IOL implanted in the dominant eye and diffractive multifocal were implanted in the non-dominant eye. Uncorrected and best corrected distance, intermediate and near visual acuities, photic phenomena, visual complaints and need for spectacles were evaluated for six months after the operation. The difference between the mean preoperative and postoperative uncorrected binocular visual acuities for far, intermediate and near distances were statistically significant (p<0.05). None of the patients reported severe glare or halos. Photic phenomena and visual disturbances were tolerable. Mix and match implantation of refractive multifocal IOL in the dominant eye and aspheric diffractive multifocal IOL in the contralateral eye provided satisfactory visual performance at all distances with greater spectacle independence. Key Words: Cataract, mix and match, multifocal IOL, phacoemulsification, photic phenomena. viii

9 GİRİŞ VE AMAÇ Katarakt, insan kristalin lensinde görme keskinliğini azaltan opasite bulunması olarak tanımlanır ve dünyada en sık görülen hastalıklar arasında yer almaktadır. İşgücü kaybının yanı sıra, yaşam kalitesini son derece olumsuz etkileyen bu patolojinin çözümü için uzun yıllardır başarı ile uygulanan katarakt cerrahisi, günümüzde yerini küçük kesili ve sütürsüz fakoemülsifikasyon cerrahisine bırakmaktadır. Fakoemulsifikasyon cerrahisinde de yenilikler başdöndürücü bir hızla ilerlemektedir. Kontinü kürvilineer kapsüloreksisin avantajları, yeni nesil katlanabilir göz içi lenslerinin kullanıma girmesi, cerrahi travmanın ve cerrahiye bağlı astigmatizmanın azalması sonucu postoperatif dönemde elde edilen optik ve görsel kalite geçmiş dönemler ile karşılaştıramayacağımız bir noktaya ulaşmıştır. Hastalarının postoperatif dönemde iyileşme süreleri kısalmış ve komplikasyon sıklığı azalmıştır. Teknolojideki hızlı gelişmeler, hasta ve hekimlerin memnuniyetini arttırmakla birlikte, aşılması gereken yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. Katarakt cerrahisi sonrası postoperatif dönemde hastaların tamamen ya da kısmen gözlüğe bağımlı hale gelmeleri hasta memnuniyetini ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle hastaların gözlük ihtiyaçlarını azaltmak; uzak ve yakında görme keskinliğini en iyi kalitede ve tashihsiz olarak elde edebilmek için birçok farklı yaklaşım denenmektedir. Multifokal göz içi mercekleri, katarakt cerrahisi sonrası hastaların uzak ve yakını gözlüksüz görme talebini karşılamak üzere geliştirilmiştir. Ancak multifokal lensler, optik özellikleri ve hastaların bu teknolojiye farklı derecelerde adaptasyon göstermeleri nedeniyle halen sınırlı bir kullanım alanına sahiptir. Zira bu lenslerin implantasyonu 1

10 sonrası, görsel optik semptomlar, gece görüş problemleri ve gözlük ihtiyacının devam etmesi gibi çesitli sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. Katarakt haricinde oküler patolojisi ve yüksek korneal astigmatizması bulunan, mesleği veya yaşam tarzı nedeniyle halo, kamaşma şikayetlerini tolere edemeyecek hastalar multifokal göz içi lenslerinin implantasyonu için uygun adaylar değillerdir. Başarılı sonuçlar elde edilebilmesi için hastaların dikkatle ve özenle seçilmesi gerekmektedir. Son dönemde, multifokal lenslerin kullanımını kısıtlayan sorunların azaltılabilmesi için hastanın iki gözünde farklı optik dizayna sahip lenslerin bir arada kullanılması fikri gündeme getirilmiştir. Bu uygulamada amaç fokus derinliği ve görüntü kalitesinin arttırılması ve görsel optik semptomların azaltılmasıdır. Mix and match olarak da adlandırılan bu uygulamada, hastaların gözlükten bağımsız kalma oranlarının, ara mesafe ve yakın görüş netliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Ancak tüm multifokal GİL uygulamalarında olduğu gibi başarılı olabilmesi hastanın nöroadaptasyonuna bağlıdır. Nöroadaptasyon görme korteksinin binoküler ve net bir görüntü oluşturabilmek için yeni refleks arkları geliştirme çabası olarak tanımlanmaktadır. Nöroadaptasyon, halen yeterince çözümlenememiş olmakla birlikte, oftalmolojide anlaşılması gereken en önemli konulardan biri olarak görünmektedir. Bu çalışmamızda, hastanemiz Göz Kliniğinde mix and match prensibi ile implante etmekte olduğumuz asferik difraktif ve refraktif multifokal göz içi lensleri; bu yöntem ile elde ettiğimiz klinik sonuçlar ve hasta memnuniyeti açısından değerlendirdik. 2

11 GENEL BİLGİLER Katarakt cerrahisine ait en eski yazılı kanıt M.Ö yılında, Hint yazıtlarında Hindu Sushruta tarafından yazılmıştır. Uygulanan cerrahi teknik, açılan bir sklerotomiden künt bir aletle girilerek kataraktlı lensin vitre kavitesine itilmesi şeklinde anlatılmıştır. Arap cerrah Ammar ( ) ise yumuşak kataraktları intralentriküler olarak uyguladığı bir tüp aracılığı ile aspire etmiştir (1) de Stephan Blaukaart korneal kesi aracılığı ile kataraktlı lensin çıkarılması uygulamalarına başlamış, yine onsekizinci yüzyılın başlarında Jean Louis Petit, Paris te ön kamaraya disloke olan lensleri korneal kesi aracılığı ile çıkarmıştır (1,2). Ancak modern katarakt cerrahisinin öncüsü Fransa'dan Jacques Daviel ( ) 'dir. Daviel, 1748'de limbus alt yarısından girerek kataraktı lensin anatomik yerleşiminden glob dışına ekstraksiyonunu tarif etmiştir (2). 1753'de Londra'dan Samuel Sharp, intrakapsüler katarakt cerrahisi konseptini ilk olarak belirleyen cerrah oldu. Kataraktlı lensin glob dışına alınması esnasında gereken basıncı başparmağı yardımıyla sağlamıştır. İntrakapsüler cerrahide önemli başka bir adım da, ilk olarak Polonyadan Krwawiecz tarafından dizayn edilen krioekstraksiyonuna geçiştir. Cerrahi öncesinde buz ve metil alkol dolu bir termos kapta soğutulan bu enstürmana krioekstraktör adı verilmiştir (3). Aynı dönemlerde Kelman da sıvı nitrojen kullanılarak uygulanan kryoekstraktörü tanıtmıştır. 1970' lerde Binkhorst tarafından gerçekleştirilen irido-kapsüler GİL implantasyonu sonrasında, arka kapsülün GİL fiksasyonundaki önemi daha iyi anlaşılmıştır. Arka kapsülün korunduğu katarakt olgularında özellikle kistoid maküla ödemi ve retina 3

12 dekolmanı gibi komplikasyonların daha az görüldüğü fark edilmiştir. EKKE cerrahisi henüz yeni yaygınlaşmakta aşamasında iken, Kelman 1961'de fakoemülsifikasyonu gelistirmiştir. Kontinü kürvilineer kapsuloreksisin tanımlanması ile, kapsülotomi yöntemlerine bağlı düzensiz kapsüler kenar sebebiyle olusan yırtıkların da üstesinden gelinmiştir (3). 1980' li yıllarda öncelikle metil selüloz daha sonra da sodyum hyaluronat ve kondrotin sülfatın ön segment cerrahisinde viskoelastik madde olarak kullanıma girmesi cerrahi tekniği daha da kolaylaştırarak komplikasyon oranlarını düşürmüştür. Modern katarakt cerrahisinde önemli devrimlerden biri olan viskoelastiklerin kullanımı, endotelin cerrahi travmaya daha az maruz kalmasını ve kapsülotominin daha kontrollü yapılmasını sağlamıştır (3). İNTRAOKÜLER LENSLER: İntraoküler lenslerin tarihçesi 200 yıl öncesine dayanmaktadır. İlk olarak Almanya'dan Casaamata, 1795'de camdan üretilen bir GİL' i implante etmeye çalısmış ancak lens posteriora disloke olmuştur. O tarihten itibaren içinde bulunduğumuz yüzyıla kadar GİL' lere ait başka bir referans bulunmamaktadır (4). Harold Ridley ordu görevindeyken, savaş pilotlarının gözlerinde penetran yaralanmalar sonrasında Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının plastik kabin camlarının enflamasyon ve irritasyona neden olmadan intraoküler olarak uzun süre kalabildiklerini fark etmiştir. Bu plastik materyal polimetilmetakrilat (PMMA) türevi olan Perspextir. Ridley daha sonra PMMA' dan arka kamara lensi dizayn etmiştir. Ridley ilk GİL' i 29 Kasım 1949'da implante etmiş ve ilk sekiz vakasını 1951'de yayınlamıştır (4). Ridley' in arka kamara implantasyonunda zorluklar yasaması, ön kamara lens implantasyonu için yeni arayışları beraberinde getirmiştir. Fransa'dan Baron 1952'de ilk açı destekli ön kamara lensini implante etmiştir. Yine bu dönemde Choyce' un açı destekli tek parça ön kamara GİL' i çeşitli modifikasyonlara uğrayarak gelişmistir da sterilizasyon kolaylıkları sağlayan cam GİL' ler Barasch ve Poler tarafından dizayn edilmiştir. 1950'li yıllarda Binkhorst ve Epstein iris fiksasyonlu ön kamara lenslerini ön plana çıkarırken, Worst, GİL'i irise sütüre ederek fikse etmeyi savunmuştur. 1977'de 4

13 Pearce tarafından iris sütürü ile fikse edilen arka kamara lensi geliştirilmiştir ancak bu lensin implantasyonu aşamasında birçok sorun yaşanmıştır. 1978'de Shearing' in geliştirdiği arka kamara GİL' in sütürsüz olması ve küçük kesiden implantasyona imkân vermesi nedenleriyle Pearce' in lensine olan ilgi uzun ömürlü olmamıştır (4). İlk katlanabilir silikon GİL modeli Mazzocco tarafından 1985'de tanıtıldıktan sonra, 4 Mart 1986'da ilk kez implante edilmiştir. Amerika'da STAAR firması tarafından üretilen ilk silikon GİL, 1991'de FDA onayını almıştır. Zaman içerisinde katlanabilir GİL'Ier, akrilik ve hidrojel materyallerden de üretilmiştir. Küçük kesiden implante edilen bu GİL'ler, hızlı görsel rehabilitasyon sağlamaları ve daha az intraoküler enflamasyona yol açmaları nedeniyle yaygın kabul görmüşlerdir (4). GİL gelişimindeki sonraki aşama multifokal ve akomodatatif lenslerin geliştirilmesi olmuştur. Multifokal lenslerle ilgili ilk fikir 1962 de ortaya atılmış ancak ilk multifokal GİL 1986'da İngiltere'de implante edilmiştir (5). Seksenli yılların sonları ve doksanlı yılların başlarında daha yoğun olmak üzere farklı firmalar tarafından birçok multifokal lens dizaynı yapılmıştır. Bu GİL' ler arasında öne çıkan lensler optik özelliklerine göre refraktif ve difraktif olmak üzere ikiye ayrılarak tablo 1 ve 2 de gösterilmiştir. Tablo 1: Refraktif dizaynlı multifokal lensler REFRAKTİF DİZAYNLI MULTİFOKAL LENSLER ARRAY SA40 N AMO SILICONE +3.5 D NEAR ADD. MF 4 IOLTECH HYDROPHILIC ACRYLIC +4 D DUAL 60 CORNEAL PMMA +4 D. ReZoom AMO HYDROPHOBIC ACRYLIC +3.5 D M-Flex RAYNER HYDROPHILIC ACRYLIC +3.0 D. 5

14 Tablo 2: Difraktif dizaynlı multifokal lensler DİFRAKTİF DİZAYNLI MULTİFOKAL LENSLER CeeOn 811 E PHARMACIA PMMA +4 D NEAR ADD ACRI.TWIN 737D /733D ACRİ.TEC SILICONE +4 D. ACRILISA 356D ACRITEC HYDROPHOBIC ACRYLIC +4 D. ReSTOR ALCON HYDROPHOBIC ACRYLIC +4 D TECNIS ZM AMO SILICONE +4 D. Halen dünyada iki milyarın üzerinde bir presbiyopik nüfus bulunması, lens teknolojisini presbiyopik GİL ler üzerine yoğunlaştırmaktadır. Son dönemde dünyanın gelişmiş ülkeleri ile eş zamanlı olarak ülkemizde de multifokal GİL lerin implantasyonu yaygınlaşmaktadır. MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSLERİ: Multifokal göz içi lensleri, katarakt cerrahisi sonrası hastaların uzak ve yakını gözlüksüz görme talebini karşılamak üzere geliştirilmiştir. Ancak bu lensler, optik özellikleri ve hastaların bu teknolojiye farklı derecelerde adaptasyon göstermeleri nedeniyle halen kısıtlı bir kullanım alanına sahiptir (6,7). Geleneksel monofokal göz içi mercekleri, katarakt cerrahisinde kristalin merceğin çıkarılması ile oluşan refraktif ametropiyi düzeltmektedirler. Monofokal bir GİL in akomodatif gücü olmaması nedeniyle objeden yansıyan ışınlar tek bir odakta toplanır. Hasta, uzağı görebilmek için genellikle gözlük takmazken, yakını görebilmek için mutlaka gözlük kullanması gerekmektedir. Bu durumun çıkara dönüştürülebilen bir istisnası, hastada cerrahi sonrası arta kalan sferik miyopik ya da silindirik bir derecenin olmasıdır. Bu sayede monofokal GİL ler ile de sınırlı miktarda odak derinliği ve bifokal yetenek sağlanabilmektedir (8). Multifokal GİL lerdeki çok odaklılık, refraktif ve/veya difraktif olmak üzere farklı optik prensipler ile sağlanmaktadır. Bu mercekler yakın ve uzak mesafeler için iki farklı 6

15 odak oluşturarak hastanın gözlük takma ihtiyacını ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar. Bu durum, görme korteksindeki stereopsis sürecini karmaşık hale getirmektedir. Hasta odak noktasını bifokal gözlüklerde olduğu gibi istemli bir şekilde değiştirememektedir. Özellikle erken postoperatif dönemde, bazı hastalarda yeterince kaliteli bir görüş elde edilememektedir. Ancak görme korteksi, nöroadaptasyon yeteneği sayesinde multifokal GİL lerin ışık enerjisini bölerek farklı odaklara dağıtma özelliğine bir süre sonra kendini adapte etmektedir. Bir başka deyişle beyin, uzak ve yakın odaktan retinaya aynı anda düşen bu yeni görüntüleri işleyerek net hale getirmeyi yeniden öğrenmektedir (9,10,11). Multifokal intraoküler lensler, silyer cisim fonksiyonu veya kapsül mekaniğinden bağımsız olarak birden fazla odak mesafesi sağlar. Bu lenslerde simultane görme prensibi geçerlidir, yani yakından ve uzaktan gelen ısınlar eş zamanlı olarak retinada odaklanırlar. Bu iki veya daha çok ayrı odak noktası tarafından sağlanır. Birincil odak noktası uzak, ikincil odak noktası yakın odak için, ilave D lik güç sağlar. Bu gözlük planında yaklasık D ye tekabül eder. Multifokal IOL lerin optik tasarımı, temel olarak iki optik prensibe dayanmaktadır. Bunlar çok odaklılığı sağlayan difraktif ve refraktif tasarımlar olarak adlandırılmaktadır (12). I. REFRAKTİF MULTİFOKAL GİL LER: Refraktif multifokal GİL lerde, multifokalitenin oluşturulması için optik yüzeyde bulunan refraktif zonlar, gelen ışığı bölerek farklı odak noktalarına yönlendirmektedirler. Zonlar sferik ya da asferik olabilir. Sferik zonlar, her zon içinde tek bir odak uzunluğuna sahiptir, böylece çok odaklılık zondan zona geçerek oluşturulur. Oysa asferik zonlar her bir zon içinde birçok odak uzunluklarına sahiptirler, böylece multifokalitenin lens yüzeyine eşit olarak dağılması sağlanmış olur (13,14). Bu konsantrik zonların refraksiyonu sonucu ışık, en çok uzak odak noktasına düşürülmekte; ortalama 1/3 ü yakın, geri kalanı da ara mesafe görme için kullanılmaktadır (Işığın yaklaşık % 50 si uzak mesafe, % 37 si yakın mesafe, % 13 ü ara mesafe görmesi için kullanılır) (13,14). Işık enerjisinin dağılımı ağırlıklı olarak pupil çapı ile ilişkilidir. Refraktif optik prensipte bir GİL, fotopik koşullarda monofokal bir GİL gibi davranarak ışığı çoğunlukla 7

16 uzak odağa yönlendirmektedir. Pupil çapı büyüdüğünde ise, yakın odağa daha fazla ışık düşmektedir. Refraktif zonlar arasında yer alan geçiş zonları da, ışığı ara mesafe odak noktalarına göndermektedirler (13,14). 2-mm pupilde, ışığın yaklaşık % 83 ü uzak odağa, % 17 si ise ara mesafe odağına yönlendirilir. 5-mm pupilde, ışığın yaklaşık % 60 ı uzak odağa, % 10 u ara mesafe odağına, % 30 u ise yakın odağa yönlendirilir. Işık enerjisinin bölünmesi, tüm multifokal GİL lerde olduğu gibi kontrast sensitivite fonksiyonunu düşmesine neden olmaktadır (15). Çalışmamızda kullandığımız refraktif multifokal GİL Rezoom (NXG1, Advanced Medical Optics) yeni multizonal refraktif multifokal IOL dür. FDA onayını Mart 2005 te almıştır. Dizaynı zonal-progresif Array MGİL den (Advanced Medical Optics, USA) adapte edilmiştir. Uzak dominant refraktif MGİL olan ReZoom, 6.0 mm optik yüzeyli, hidrofobik akrilik 3 parçalı katlanabilir bir arka kamara İOL dir. 3-parça dizaynı sayesinde, tek parçalı lenslere göre santralizasyonu daha iyidir ve bu dizayn sulkusa implantasyon imkanı sağlamaktadır. Üçlü kenar dizaynı ile, glare ve haloları azaltmak, arka kapsül kesafetini minimalize etmek amaçlanmıştır. Rezoom MGİL, beş zon içerir; 1, 3 ve 5. zon uzak görme, 2 ve 4. zon yakın görme içindir, zonlar arası asferik geçiş ara görmeyi sağlamaktadır. Parlak ışıkta, pupil daraldığında uzak görmeyi sağlayabilecek, uzak dominant merkezi bir bölgeye sahiptir. Uzak dominant, geniş 3. bölge ve uzak dominant 5. bölge, orta ve düşük seviyeli ışıkta pupil genişlerken iyi bir görme sağlar. 2. ve 4. yakın dominant bölgeleri ile +3.5 D (gözlük planında 2.6 D) yakın adisyon sunar (16) (Şekil 2). 8

17 Uzak dominant PMMA haptikli 3 parçalı MGİL 3.5 D adisyon (+2.6 D gözlük planında) 1.47 kırılma indeksi UNFOLDER Implantation sistemi, emerald kartuş kullanımı ile < 3.2 mm insizyondan implantasyon 6.0 mm optik, 13.0 mm total uzunluk Nd:YAG laser kapsulotomiye uygun Güç Aralığı: D, yarım diyoptrilik artışlarla Beş halkasal refraktif zonun her birinde, uzak güç santralde yoğunlaşmış iken yakın adisyon perifere doğru artar Tek sayılı zonlar uzak, çift sayılı zonlar yakın için özelleşmiştir Şekil 2: ReZoom MGİL zonları ve teknik özellikleri II. DİFRAKTİF MULTİFOKAL GİL LER: Herhangi bir optik açıklık kenarından (mercek kenarı, pupil, pinhol vs) geçen ışığın bir kısmının doğrultusunu değiştirerek farklı bir odak noktasına yönelmesine difraksiyon denir. Difraktif multifokal GİL ler, geometrik optik ve difraksiyon optiğini kullanmaktadırlar. Merceğin tüm yüzeyi sferik ya da asferik şekli ile, uzak görme için geometrik optik kırılma yapmaktadır. Merceğin arka yüzünde ise difraksiyonu sağlayan, çok sayıda konsantrik halkadan oluşan, basamaklı bir yapı bulunmaktadır. Bu halkalarda ışığın kırınımı sonucu oluşan wavefront dalgaların üstüste binerek birbirini güçlendirmesi ya da zayıflatması sonucu, uzak ve yakın olmak üzere iki belirgin odak noktası 9

18 oluşmaktadır. Sonuç olarak, halkaların oluşturduğu difraksiyon, merceğe eklenen yakın adisyonu sağlamaktadır. Halkaların çapı ve basamak yüksekliği değiştirilerek lensin ışık dağılımı ve yakın adisyonu değiştirilebilmektedir. Işığın % 41 i uzak görme, % 41 i yakın görme için kullanılırken, % 18 i kaybedilmektedir. Difraktif optik prensip pupil çapından bağımsızdır (13,14,17-19). Difraktif basamaklar giderek yüksekliği azalan 12 konsantrik halkadan oluşmustur, yükseklikleri 1.3 µm den baslayıp, 0.2 µm ye kadar azalır. Difraktif basamaklar retinada aynı anda yakın ve uzak odak noktalarına fokuslanan ışık dalgalarını oluşturur. Difraktif kısımdaki apodizasyon teknolojisi ile odaklanmamış ışınların yarattığı halo etkisi en aza indirgenmiş ve kontrast duyarlılık arttırılmıştır. Daha çevredeki periferal bölge monofokal olup, pupil dilate olduğunda uzak görmeye sağlar. (7, 13,14,17-19). ( Şekil 3,4) Şekil 3: ReSTOR MGİL dizaynı 10

19 Optik Çap: 6.0 mm Difraktif Güç: Yakın görme için +4.0 D adisyon, gözlük planında +3.2 D ye tekabül etmektedir. Optik Tipi: Bikonveks, apodize difraktif optik santral 3.6mm de difraktif yapı. Haptik Konfigurasyonu: Modifiye L (stable force tm) A-Konstant: 118.2, Refraktif index: 1.55 Haptik Açısı: 0 derece (planar) Dioptri Dağılımı: D dioptri ( 0.5 D artış aralıkları ) Şekil 4: ReSTOR MGİL dizaynı ve teknik özellikleri ReSTOR MGİL in (Alcon, FortWorth, TX) FDA onayı ilk kez Mart 2005 te alınmıştır. ReSTOR SN60D3, yüksek refraktif indeksli (1.55), tek parça, esnek, bikonveks, hidrofobik akrilik yapıda ve UV filtreleme özelliğine sahiptir. Lensin bikonveks optiği 6.0 mm çaplıdır. Ön yüzey merkezinde apodize difraktif yapı santralde 3.6 mm çaplı bir alanda yer alır ve 4.0 D lik bir adisyon sağlar. Bu gözlük planında +3.2 D lik bir adisyona karşılık gelir. Santraldeki apodize difraktif bölgenin çevresinde uzak dominant refraktif bir zon yer alır. Tez çalışmamızda kullandığımız ReSTOR SN6AD3 MGİL in 4.0 D lik adisyon sağlayan asferik dizaynı ise FDA onayını Şubat 2007 de almıştır. Asferik optik yapı psödofakik hastalarda korneanın pozitif sferik aberasyonlu yapısını, negatif sferik aberasyon oluşturarak azaltmaktadır. SN6AD3 korneal sferik aberasyonu azaltarak tüm mesafelerde görüntü kalitesini arttırmaktadır. Klinik sonuçlar asferik dizaynın ayrıca kontrast sensitiviteyi ve mezopik görüş kalitesini arttırdığını göstermektedir (20). ReSTOR MGİL in yeni dizayn edilen D lik adisyon sağlayan SN6AD1 alt modelinde ise yakın adisyonun azaltılması ve ara mesafe görme keskinliğinin arttırılması hedeflenmiştir. 11

20 III. MIX AND MATCH : Refraktif lens cerrahisinde, bir hastanın her iki gözüne aynı optik özelliklerde multifokal GİL takılması hastanın nöroadaptasyonunu hızlandıran bir yöntemdir. Ancak hasta memnuniyeti ve gözlükten bağımsız kalma oranları hala % 100 e ulaşmış değildir. Refraktif multifokal GİL takılan hastalarda sıklıkla yakın gözlüğe ihtiyaç duyulmaktadır. Difraktif multifokal GİL takılan hastalarda ise ara mesafe için gözlüğe gereksinim doğmaktadır (21-32). Son dönemde, bu sorunun çözümü için, bir hastanın iki gözünde farklı optik sistemlerin kullanılması fikri gündeme getirilmiştir. Bu uygulamada amaç fokus derinliği ve görüntü kalitesinin arttırılması ve görsel optik semptomların azaltılmasıdır. ''Mix and match'' olarak da adlandırılan bu uygulamada, hastaların gözlükten bağımsız kalma oranlarının, ara mesafe ve yakın görüş netliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Ancak tüm multifokal GİL uygulamalarında olduğu gibi başarılı olabilmesi hastanın nöroadaptasyonuna bağlıdır (21-32). IV. MIX AND MATCH SEÇENEKLERİ: 1. Normal kristalin lens bir gözde, monofokal IOL diğer gözde, 2. Normal kristalin lens bir gözde, akomodatif IOL diğer gözde, 3. Normal kristalin lens bir gözde, multifokal IOL diğer gözde, 4. Bilateral monofokal IOL monovizyon (iki göz arası >1.50 dioptri fark) 5. Bilateral monofokal IOL blended vizyon (iki göz arası <1.50 dioptri fark) 6. Bilateral akomodatif IOL- blended vizyon 7. Bilateral multifokal IOL- blended vizyon 8. Akomodatif IOL bir gözde/ monofokal IOL diğer gözde 9. Multifokal IOL bir gözde/ monofokal IOL diğer gözde 10. Akomodatif IOL bir gözde/multifokal IOL diğer gözde 11. Komplementer multifokal IOL her iki gözde. 12

21 ''Mix and match'' için en yaygın örnek, IOL ya da kontakt lens ile elde edilebilen monovizyondur. Uzun yıllardır, her iki gözde kataraktı olan hastaların postoperatif dönemde, uzak ve yakını gözlüksüz görebilmelerini sağlamak için tercih edilen yöntemlerden biri monovizyondur. Monovizyon uygulamaları bir gözün uzak görme için emetrop, diğer gözün yakın görme için kısmen miyop bırakılması esasına dayanmaktadır. Her iki gözden gelen görüntünün oksipital kortekste birleştirilmesiyle tek ve derinlikli bir görüntü (stereopsis) oluşur. Monovizyon ile sınırlı stereopsis ve füzyon elde edilebilir. Ancak zaman içinde yakına ayarlanmış gözde, uzak görme için relatif bir ambliyopi gelişebilir. Blended vizyonda bir miktar stereopsis ve füzyon elde edilebilir; relatif ambliyopi daha nadirdir (6,7,21-32). 13

22 GEREÇ VE YÖNTEM S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği nde Eylül 2008 ve Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenlenen bu prospektif çalışmaya, her iki gözünde senil kataraktı bulunan ve çalışma protokolünde belirtilen kriterlere uygun olan 30 hasta dahil edildi. Çalışma Helsinki Deklarasyonu şartlarına uyularak başlatıldı. Hastalara kendi oluşturduğumuz bir form ile operasyon ve multifokal GİL lerle ilgili bilgiler verildi ve tüm olgulardan imzalanmış aydınlatılmış onam formları alındı. I. ÇALIŞMAYA DAHİL EDİLME KRİTERLERİ: Multifokal GİL lerin başarı ile uygulanabilmeleri için hasta seçimi anahtar rol oynamaktadır. Çalışmaya dahil edilen hastaların aşağıdaki kriterlerin tamamına uyumlu olmasına dikkat edildi: Hastanın bilateral kataraktı olması, fakoemulsifikasyon ve arka kamara IOL implantasyonuna engeli bulunmaması, Katarakt dışında göz hastalığının bulunmaması, Daha önce göz ile ilgili bir operasyon geçirmemiş olması, Cinsiyet farkı gözetmeksizin yaş arasında olması, Hastanın okur-yazar olması, gece uzun süre araç sürüşü yapmıyor olması, erken hafıza kaybı ya da başka bir nörolojik hastalığın bulunmaması, Dilatasyon yapılmaksızın loş ışıkta pupil çapının 3 mm olması (doğal olarak dilate olan pupil büyüklüğü), 14

23 Preoperatif korneal astigmatizmanın 1,5 D olması, Aksiyel uzunluğun < 21 mm veya > mm olması, Emetropizasyon için hesap edilen IOL gücünün dominant göz için 6-30 Dioptri (D) arasında olması ; diğer göz için 5-34 D arasında olması, Oküler ortamların katarakt haricinde berrak olması, Aynı hastanın iki ayrı gözünün cerrahisi arasında minimum 10, maksimum 30 gün geçmiş olması, İmzalı bilgilendirilmiş olur formunun alınmış olması, Hastanın bütün vizitlere gelmeye gönüllü olması. II. ÇALIŞMA PROTOKOLÜ: Çalışma kapsamına alınan, her iki gözü fakik olan katarakt hastalarının bir dominant gözüne refraktif, dominant olmayan gözüne de asferik difraktif özellikte MGİL implante edildi. Çalışma dizaynı aşağıdaki kriterlere uyularak oluşturuldu: Tek merkezli, randomize olmayan, 30 hastanın 60 gözü, yaş aralığı (40-75), her iki cinsiyet, Her iki göz için katarakt cerrahisi gereken hastalar, Takip süresi minimum 6 ay, Primer amaç: Yakın, uzak ve ara mesafelerde binoküler tashihsiz ve en iyi düzeltilmiş görme keskinliklerinin, gözlükten bağımsız kalma oranlarının belirlenmesi ve hasta memnuniyetinin dokümentasyonu, Kullanılan MGİL : Dominant göze refraktif MGİL ReZoom (AMO) ve nondominant göze asferik difraktif MGİL ReSTOR ( ALCON ), İncelenen diğer parametreler: o Lensin stabilitesi ve pozisyonu, o Arka kapsül kesafeti, o Komplikasyonlar ve beklenmeyen etkiler, o Hasta memnuniyeti, o Yansıma, halo gibi görsel optik semptomların insidansı. 15

24 III. TAKİP DÖNEMLERİ İNCELENEN PARAMETRELER: Hastalar aşağıdaki takip çizelgesine uygun olarak muayene edildi. (Tablo 3) Preoperatif Operatif Postoperatif Vizit 1 Postoperatif Vizit 2 Postoperatif Vizit 3 Postoperatif Vizit 4 Cerrahi öncesi Cerrahi günü 1. gün 1. hafta 1-2. ay 3-6. ay Çalışmada, preoperatif dönemde yaş, cinsiyet,oküler ve sistemik hastalıklar, uzak, yakın ve ara mesafeler için düzeltilmemiş ve en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri göz içi basınçları (GİB), fundus bulguları incelendi. Peroperatif izlenen parametreler, uygulanan cerrahi teknik, cerrahi süresi, oluşan komplikasyonlar idi. Postoperatif dönemde izlenen parametreler ise, postoperatif 1, 30, 90, 180. günlerde uzak, yakın ve ara mesafeler için düzeltilmemiş ve en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri, biyomikroskopik muayene, göz içi basınç değişiklikleri, görsel optik semptomlar, hasta memnuniyeti, takip süresi ve postoperatif komplikasyonlar şeklindeydi. 16

25 Tablo 3: Takip çizelgesi preop op vizit 1 vizit 2 vizit 3 Vizit 4 1.gün 1.hafta 1-2.ay 4.-6.ay imzalı onam x muayene tarihleri x x x x x x demografik veriler, preop patoloji x biometri ve acd ölçümü, x immersion a scan ile ** keratometri ** x hedeflenen postoperatif refraksiyon ** x Dominant gözün belirlenmesi x lens modeli, implante edilen power ** x Cerrahi ile ilgili ayrıntılar x insizyonun tipi, büyüklüğü, yeri ** x monoküler/ binoküler düzeltilmemiş ve eidgk uzak gk x x x x x monoküler / binoküler düzeltilmemiş ve eidgk yakın gk x x x x x monoküler/binoküler düzeltilmemiş ve eidgk ara mesafe x x x x x gk fotopik ve mezopik koşullarda pupil çapı ** x ön segment muayenesi ** x x x x arka segment muayenesi ** x x x x oküler medikasyon ** x x x x oküler komplikasyon ve patolojiler ** x x x x iol değerlendirilmesi ** x x x x arka kapsül değerlendirilmesi ** x x diğer oküler bulgular x x x x x gib ** x x x x x hasta anketi x Adverse etkiler ** x x x x x ** : her ikigöze uygulama. eidgk : en iyi düzeltilmiş görme keskinliği. 17

26 IV. OPERASYON ÖNCESİ MUAYENE : Uzak mesafe için ETDRS eşeli ile (4 metre) düzeltilmemiş ve en iyi düzeltilmiş LogMAR görme keskinlikleri Yakın (35-40 cm) ve ara mesafe (50 cm) için tashihli ve tashihsiz olarak Jaeger kartlarının okutulması Biyomikroskopik inceleme Goldmann Aplanasyon Tonometresi ile her iki gözün göz içi basıncı (GİB) ölçümü Dilate gözde fundus muayenesi Topcon otorefkeratometre ile korneal keratometrik ölçümler Sonomed EZ 5500 A Scan biometri cihazı immersiyon yöntemi ile biyometrik ölçümler (GİL gücü hesaplanırken emetropi veya 0.25 D myopi amaçlandı.) Tüm operasyonlar aynı cerrah tarafından gerçekleştirildi. Hastaların keratometrik ve biyometrik ölçümleri aynı doktor tarafından yapıldı. Keratometre ölçümleri Topcon otorefkeratometre ile yapıldı, aksiyel uzunluklar Sonomed EZ 5500 A Scan biyometri cihazı ile immersiyon yöntemi kullanılarak ölçüldü. Aksiyel uzunluk değeri için ardı ardına yapılmış 10 ölçümün ortalaması kullanıldı. Her iki gözde aynı anda yapılmış aksiyel ölçümler arasında 0.03 mm den daha fazla fark olması halinde ölçümler tekrar edildi. A sabiti Alcon SN6AD3 ReSTOR asferik difraktif MGİL için 118.9, AMO NXG1 ReZoom refraktif MGİL için olarak alındı. GİL gücü hesaplamasında SRK-T formülü kullanıldı. Tüm hastalarda emetropi veya 0.25 D myopi amaçlandı. V. PREOPERATİF HAZIRLIK: Hastalara preoperatif sedasyon amacıyla operasyondan yarım saat önce 10 mg diazepam i.m. yapıldı. Operasyondan yarım saat önce pupil dilatasyonu için siklopentolat Hcl %1, tropikamid % 5 ve %10' luk fenilefrin Hcl 5 dakika arayla üçer defa damlatıldı. Akinezi Von Lindt metodu ile yapıldı. Hastalara prilokain hidroklorür ile subtenon anestezi uygulandı. 18

27 VI. CERRAHİ TEKNİK: Ameliyat sırasında hastalarda korneal kesi, keratometri sonuçları göz önüne alınarak korneanın dik aksına denk gelecek sekilde, saat 12 ila 9 meridyenleri arasından 2.5 ve 2.8 mm'lik saydam korneal tünel seklinde yapıldı. Ön kamaraya Na hyaluronat (Healon GV % 1.4) verildi. Kontinü kurvilineer kapsüloreksis yapıldı. Hidrodiseksiyon ve hidrodelineasyonu takiben 0.9 mm lik fakoemülsifikasyon probu ile ön kamaraya girildi. Fakoemülsifikasyon cihazı olarak Alcon Infiniti ve Everest kullanıldı. Ortalama % ultrasonik güç, 50mmHg vakum ve 24cc/sn akım hızı ile nukleus merkezine oluk açıldı ve nükleus iki parçaya ayrıldı. Vakum mm Hg seviyesine çıkarıldı ve her parça divide and conquer (böl ve ye) metodu ile aspire edildi. Epinukleus fako probu ile aspire edildi. İrrigasyon-aspirasyon ile korteks temizliği sağlandı. Kapsüler kese içine Na hyaluronat ( Healon % 1) enjekte edildi. MGİL in kapsül kesesi içine yerleştirilmesi sırasında, ReSTOR MGİL implante edilirken korneal kesi genişletilmeden Monarch II enjektör sistemi ve C kartuş kullanıldı. ReZoom MGİL implante edilirken, korneal kesi yaklaşık 3 mm ye kadar genişletilerek AMO Unfolder Emerald Series enjektör sistemi kullanıldı. Viskoelastik madde aspire edildi. Korneal stroma hidrasyonu sonrasında, intrakameral 0.1 mg/ml sefuroksim aksetil enjeksiyonu yapılarak operasyon sonlandırıldı. Cerrahi süresi tüm olgular değerlendirildiğinde ortalama ± 4.04 ( 9-28 ) dakika olarak değerlendirildi. Operasyon sonrasında prednizolon asetat % 1 ve ofloksasin % 0.3 topikal damla ilk üç gün saat başı, daha sonraki iki hafta günde beş kez olmak üzere ortalama bir ay topikal tedaviye devam edildi. Kuru göz sendromu gelişen hastalarda tedaviye suni gözyaşı eklendi. Ortalama takip süresi ± 2.36 ( ) hafta şeklindeydi. VII. POSTOPERATİF MUAYENE: Her muayenede otorefraktometre ölçümleri, uzak ve yakın görme düzeyleri, detaylı biomikroskopi, göz içi basıncı ölçümleri değerlendirildi. İlk aydaki muayenelerde ve görme keskinliğinde azalma gelişmesi halinde dilate fundus muayenesi yapıldı. Görme keskinliği ölçümleri aynı ortamda ve aynı aydınlık seviyesinde yapıldı. Uzak görme keskinliği değerlendirmesi, 4 metreden ETDRS eşeli kullanılarak, önce tashihsiz daha 19

28 sonra refraktif düzeltme yapılarak gerçekleştirildi. Yakın (35-40 cm) ve ara mesafe (50 cm) görme keskinlikleri Jaeger kartları kullanılarak ölçüldü. Tüm gözlerin postoperatif dönemde, otorefraktometre ile yapılan refraksiyon ölçümleri kaydedildi. Postoperatif 6.ayda VFQ-25 anket soruları kullanılarak olgulardaki gözlük ihtiyacı, hasta memnuniyeti, yansıma ve halo gibi fotik fenomenlerin varlığı ve diğer yakınmalar ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. VIII. İSTATİSTİKSEL ANALİZ: Gruplar arasında fark olup olmadığını saptamak için, preoperatif ve postoperatif dönemde uzak, yakın ve ara mesafe görme keskinlikleri Mann-Whitney U-test kullanılarak değerlendirildi. Her bir grup içinde preoperatif ve postoperatif uzak, yakın ve ara mesafe görme keskinliklerinin değerlendirilmesi için Wilcoxon işaretli sıra testi kullanıldı. Hasta memnuniyeti, anket formlarındaki subjektif yanıtlara göre ki-kare testi kullanılarak değerlendirildi. Tüm istatistiksel analizlerde p değerinin < 0.05 olması anlamlı kabul edildi. Tüm istatiktiksel çalışmalar Epi Info Version yazılımı kullanılarak gerçekleştirildi. 20

29 BULGULAR I. DEMOGRAFİK VERİLER: 18 (% 60) erkek, 12 (%40) kadın toplam 30 hastanın 60 gözünün değerlendirildiği çalışmada, hastaların yaş ortalamaları 64,3 ± 6,8 olarak saptandı. Sistemik hastalıklar açısından incelendiğinde 1 olguda diabetes mellitus tip 2, 4 olguda hipertansiyon, 1 olguda iskemik koroner hastalık, 1 olguda geçirilmiş mesane CA öyküsü mevcuttu. Hastaların preoperatif demografik özellikleri Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4: Hastaların preoperatif demografik özellikleri HASTALARIN PREOPERATİF TÜM OLGULAR (REFRAKTİF+DİFRAKTİF) ÖZELLİKLERİ Yaş ( Yıl ) 64,3 ± 6,8 Cinsiyet ( Erkek/ Kadın ) 18 (% 60) / 12 (% 40) 21

30 II. UZAK GÖRME KESKİNLİĞİ: Postoperatif 1.günde difraktif grupta düzeltilmemiş ortalama uzak görme keskinliği LogMAR 0,28 ± 0,19 (0-0,6), refraktif grupta düzeltilmemiş uzak görme keskinliği ortalama 0,30 ± 0,20 (0-0,6) olarak bulundu. Refraktif ve difraktif grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Postoperatif 1. günde refraktif ve difraktif gruplardaki hastaların % 50 si tashihsiz olarak LogMAR 0,1 ve daha üzerini okuyabiliyordu. Her iki grupta da hastaların % 16,6 sı tashihsiz olarak tam görüyordu (Tablo 5). Tablo 5: Postoperatif Düzeltilmemiş Görme Keskinliği - 1.gün * n : Olgu Sayısı LogMAR Görme Keskinliği Difraktif Grup - n ( %) Refraktif Grup n ( %) Tam ( % 16,6) 4 ( % 13,3) 4 ( % 13,3) 5 ( % 16,6) 5 ( % 16,6) 4 ( % 13,3) 3 ( % 10) 5 ( % 16,6) 4 ( % 13,3) 2 ( % 6,6 ) 6 ( % 20) 5 ( % 16,6) 4 ( % 13,3) 4 ( % 13,3) *: Gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p > 0.05) Postoperatif 1.günde difraktif grupta en iyi düzeltilmiş uzak görme keskinliği ortalama LogMAR 0,26 ± 0,20 (0-0,6), refraktif grupta en iyi düzeltilmiş uzak görme keskinliği ortalama 0,26 ± 0,20 (0-0,6) olarak bulundu. Refraktif ve difraktif grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Postoperatif 1. günde refraktif ve difraktif gruplardaki hastaların % 76,6 sı tashihle LogMAR 0,1 ve daha üzerini okuyabiliyordu. Her iki grupta da hastaların % 20 si tashihle tam görüyordu (Tablo 6). 22

31 Tablo 6: Postoperatif En İyi Düzeltilmiş Görme Keskinliği - 1.gün * n : Olgu Sayısı LogMAR Görme Keskinliği Difraktif Grup - n ( %) Refraktif Grup n ( %) Tam 6 ( % 20) ( % 16,6) ( % 13,3) ( % 13,3) ( % 13,3) ( % 13,3) ( % 10) *: Gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p > 0.05) 6 ( %20) 6 ( % 20) 3 ( % 10) 4 ( % 13,3) 4 ( % 13,3) 4 ( % 13,3) 3 ( % 10) Postoperatif 1.ayda difraktif grupta düzeltilmemiş uzak görme keskinliği ortalama LogMAR 0,09±0,09 (0-0,4), refraktif grupta düzeltilmemiş uzak görme keskinliği ortalama 0,08±0,08 (0-0,3) olarak bulundu. Refraktif ve difraktif gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p>0.05). Postoperatif 1. ayda difraktif gruptaki hastaların % 76,6 sı ve refraktif gruptaki hastaların % 83,3 ü tashihsiz olarak LogMAR 0,1 ve daha üzerini okuyabiliyordu. Difraktif gruptaki hastaların % 36,6 sı ve refraktif gruptaki hastaların % 40 ı tashihsiz olarak tam görüyordu (Tablo 7). Tablo 7: Postoperatif Düzeltilmemiş Uzak Görme Keskinliği - 1.ay * n : Olgu Sayısı LogMAR Görme Keskinliği Difraktif Grup - n ( %) Refraktif Grup n ( %) Tam ( % 36,6) 12 ( % 40) 5 ( % 16,6) 1 ( % 3,3) 1 ( % 3,3) 12 ( % 40) 13 ( % 43,3) 4 ( % 13,3) 1 ( % 3,3) *: Gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı ( p > 0.05 ) Postoperatif 1.ayda difraktif grupta en iyi düzeltilmiş uzak görme keskinliği ortalama LogMAR 0,09±0,09 (0-0,4), refraktif grupta düzeltilmiş en iyi uzak görme keskinliği ortalama 0,07±0,07 (0-0,3) olarak bulundu. Refraktif ve difraktif gruplar 23

32 arasındaki fark istatistiksel anlamlı olarak saptanmadı (p>0.05) Postoperatif 1. ayda difraktif gruptaki hastaların % 80,0 i ve refraktif gruptaki hastaların % 86,6 sı tashihle LogMAR 0,1 ve daha üzerini okuyabiliyordu. Difraktif gruptaki hastaların % 40 ı ve refraktif gruptaki hastaların % 43,3 ü tashihle tam görüyordu (Tablo 8). Tablo 8: Postoperatif En İyi Düzeltilmiş Uzak Görme Keskinliği - 1.ay * n : Olgu Sayısı LogMAR Görme Keskinliği Difraktif Grup - n ( %) Refraktif Grup n ( %) Tam ( % 40) 12 ( % 40) 4 ( % 13,3) 1 ( % 3,3) 1 ( % 3,3) 13 ( % 43,3) 13 ( % 43,3) 3 ( % 10) 1 ( % 3,3) *: Gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı ( p > 0.05 ) Postoperatif 6.ayda difraktif grupta ortalama monoküler düzeltilmemiş uzak görme keskinliği ortalama LogMAR 0,07±0,08 (0-0,3), refraktif grupta düzeltilmemiş uzak görme keskinliği ortalama 0,06±0,08 (0-0,3) olarak bulundu. Refraktif ve difraktif grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Postoperatif 6. ayda difraktif gruptaki hastaların % 83,2 si ve refraktif gruptaki hastaların % 86,6 sı tashihsiz LogMAR 0,1 ve daha üzerini okuyabiliyordu. Difraktif gruptaki hastaların % 46,6 sı ve refraktif gruptaki hastaların % 53,3 ü tashihsiz olarak tam görüyordu (Tablo 9). Tablo 9: Postoperatif Düzeltilmemiş Uzak Görme Keskinliği 6.ay * n : Olgu Sayısı LogMAR Görme Keskinliği Difraktif Grup - n ( %) Refraktif Grup n ( %) Tam ( % 46,6) 11 ( %36,6) 4 ( % 13,3) 1 ( % 3,3) 16 ( % 53,3) 10 ( % 33,3) 3 ( % 10) 1 ( % 3,3) *: Gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı ( p > 0.05 ) 24

33 Postoperatif 6.ayda difraktif grupta ortalama monoküler en iyi düzeltilmiş uzak görme keskinliği ortalama LogMAR 0,05 ± 0,07 (0-0,3), refraktif grupta düzeltilmiş en iyi uzak görme keskinliği ortalama 0,05 ± 0,07 (0-0,3) olarak bulundu. Refraktif ve difraktif grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Postoperatif 6. ayda difraktif gruptaki hastaların % 93,3 ü ve refraktif gruptaki hastaların % 93,2 si tashihle LogMAR 0,1 ve daha üzerini okuyabiliyordu. Difraktif gruptaki hastaların % 53,3 ü ve refraktif gruptaki hastaların % 56,6 sı tashihle tam görüyordu (Tablo 10). Tablo 10: Postoperatif En İyi Düzeltilmiş Uzak Görme Keskinliği - 6.ay * n : Olgu Sayısı LogMAR Görme Keskinliği Difraktif Grup - n ( %) Refraktif Grup n ( %) Tam ( % 53,3) 12 ( % 40) 1 ( % 3,3) 1 ( % 3,3) 17 ( % 56,6) 11 ( % 36,6) 1 ( % 3,3) 1 ( % 3,3) *: Gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı ( p > 0.05 ) III. YAKIN GÖRME KESKİNLİĞİ: Ortalama monoküler düzeltilmemiş yakın görme postoperatif 1.günde difraktif grupta J 2.30 ± 1,05 ve refraktif grupta J 2,96 ± 1,09 olarak bulundu. İki grup arasındaki fark istatistiksel anlamlı olarak değerlendirildi (P<0.05). (Tablo 11) Postoperatif 1. günde difraktif gruptaki hastaların % 63,3 ü ve refraktif gruptaki hastaların % 30 u tashihsiz olarak Jaeger 2 ve daha üzerini okuyabiliyordu. 25

34 Tablo 11: Postoperatif Düzeltilmemiş Monoküler Yakın Görme Keskinliği - 1.gün * n : Olgu Sayısı Yakın Eşeli Sırası- Jaeger Difraktif Grup - n ( %) Refraktif Grup n ( %) No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 7( % 23,3) 12( % 40) 7( % 23,3) 3( % 10) 1( % 3,3) 0( %) 3( % 10) 6 ( % 20) 10( % 33,3) 8( % 26,6) 2( % 6,6) 0( %) *: Gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptandı ( p <0.05) Ortalama monoküler en iyi düzeltilmiş yakın görme postoperatif 1.günde difraktif grupta J 2,2 ± 1,03 ve refraktif grupta J 2,6 ± 1,03 olarak bulundu. İki grup arasındaki fark istatistiksel anlamlı olarak değerlendirilmedi (P>0.05).(Tablo 12) Postoperatif 1. günde difraktif gruptaki hastaların % 66,6 sı ve refraktif gruptaki hastaların % 46,6 sı tashihle Jaeger 2 ve daha üzerini okuyabiliyordu. Tablo 12: Postoperatif Düzeltilmiş Monoküler Yakın Görme Keskinliği - 1.gün * n : Olgu Sayısı Yakın Eşeli Sırası- Jaeger Difraktif Grup - n ( %) Refraktif Grup n ( %) No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 8( % 26,6) 12( % 40) 7( % 23,3 ) 2( % 6,6) 1( % 3,3) 0( %) 4( % 13,3 ) 10( % 33,3) 10( % 33,3) 5( % 16,6 ) 1( % 3,3) 0( %) *: Gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı ( p > 0.05) Ortalama monoküler düzeltilmemiş yakın görme postoperatif 1.ayda difraktif grupta J 1,33 ± 0,60 ve refraktif grupta J 1,76 ± 1,10 olarak bulundu. İki grup arasındaki fark istatistiksel anlamlı olarak değerlendirilmedi (P>0.05). (Tablo 13) Postoperatif 1. ayda difraktif gruptaki hastaların % 94,4 ü ve refraktif gruptaki hastaların % 76,6 sı tashihsiz olarak Jaeger 2 ve daha üzerini okuyabiliyordu. 26

35 Tablo 13: Postoperatif Düzeltilmemiş Monoküler Yakın Görme Keskinliği - 1.ay * n : Olgu Sayısı Yakın Eşeli Sırası- Jaeger Difraktif Grup - n ( %) Refraktif Grup n ( %) No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 22 ( % 74,4) 6( % 20) 2( % 6,6) 0( %3,3) 0( %) 0( %) 18( % 60) 5( %16,6) 3( % 10) 4( % 13,3) 0( %) 0( %) *: Gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı ( p > 0.05) Ortalama monoküler en iyi düzeltilmiş yakın görme postoperatif 1.ayda difraktif grupta J 1,26 ± 0,52 ve refraktif grupta J 1,36 ± 0,49 olarak bulundu. İki grup arasındaki fark istatistiksel anlamlı olarak değerlendirilmedi (P>0.05). ( Tablo 14) Postoperatif 1. ayda difraktif gruptaki hastaların % 96,6 sı ve refraktif gruptaki hastaların tamamı tashihle Jaeger 2 ve daha üzerini okuyabiliyordu. Tablo 14 : Postoperatif En İyi Düzeltilmiş Monoküler Yakın Görme Keskinliği - 1.ay * n : Olgu Sayısı Yakın Eşeli Sırası- Jaeger Difraktif Grup - n ( %) Refraktif Grup n ( %) No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 23( % 76,6) 6( %20) 1( % 3,3) 0( %) 0( %) 0( %) 19( % 63,3) 11( % 36,6) 0( %) 0( %) 0( %) 0( %) *: Gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı ( p > 0.05) Ortalama monoküler düzeltilmemiş yakın görme postoperatif 6.ayda difraktif grupta J 1,26 ± 0,52 ve refraktif grupta J 1,53 ± 0,77 olarak bulundu. İki grup arasındaki fark istatistiksel anlamlı olarak değerlendirilmedi (P>0.05). (Tablo 15) Postoperatif 6. ayda difraktif gruptaki hastaların % 96,6 sı ve refraktif gruptaki hastaların % 83,3 ü tashihle Jaeger 2 ve daha üzerini okuyabiliyordu. 27

36 Tablo 15: Postoperatif Düzeltilmemiş Monoküler Yakın Görme Keskinliği - 6.ay * n : Olgu Sayısı Yakın Eşeli Sırası- Jaeger Difraktif Grup - n ( %) Refraktif Grup n ( %) No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 23( % 76,6) 6 ( % 20) 1( %3,3) 0( %) 0( %) 0( %) 19( % 63,3) 6( % 20 ) 5( %16,6) 0( %) 0( %) 0( %) *: Gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı ( p >0.05) Ortalama monoküler düzeltilmiş yakın görme postoperatif 6.ayda difraktif grupta J 1,26 ± 0,40 ve refraktif grupta J 1,3 ± 0,59 olarak bulundu. İki grup arasındaki fark istatistiksel anlamlı olarak değerlendirilmedi (P>0.05). ( Tablo 16) Postoperatif 6. ayda difraktif gruptaki hastaların tamamı ve refraktif gruptaki hastaların % 93,2 si tashihle Jaeger 2 ve daha üzerini okuyabiliyordu. Tablo 16: Postoperatif Düzeltilmiş Monoküler Yakın Görme Keskinliği - 6.ay * n : Olgu Sayısı Yakın Eşeli Sırası- Jaeger Difraktif Grup - n ( %) Refraktif Grup n ( %) No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 24( % 80) 6( % 20) 0( %) 0( %) 0( %) 0( %) 23( % 76,6) 5( % 16,6) 2( %6,6) 0( %) 0( %) 0( %) *: Gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı ( p > 0.05) IV. ARA MESAFE GÖRME KESKİNLİĞİ: Postoperatif 1.günde ortalama monoküler düzeltilmemiş ara mesafe görme difraktif grupta J 3,60 ± 0,87 ve refraktif grupta J 4,03 ± 0,94 olarak bulunmuştur. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (P>0.05). Postoperatif 1. günde 28

Difraktif (Restor) ve Refraktif (Rezoom) Multifokal Göz İçi Lenslerle Katarakt Ameliyatları Sonrası Görme Fonksiyonlarının Karşılaştırması*

Difraktif (Restor) ve Refraktif (Rezoom) Multifokal Göz İçi Lenslerle Katarakt Ameliyatları Sonrası Görme Fonksiyonlarının Karşılaştırması* Difraktif (Restor) ve Refraktif (Rezoom) Multifokal Göz İçi Lenslerle Katarakt Ameliyatları Sonrası Görme Fonksiyonlarının Karşılaştırması* Comparison of Visual Functions with Diffractive (Restor) and

Detaylı

KATARAKT CERRAHĐSĐ SONRASI DĐFRAKTĐF, REFRAKTĐF MULTĐFOKAL ĐLE AKOMODATĐF GÖZ ĐÇĐ LENSLERĐN KARŞILAŞTIRMALI KLĐNĐK SONUÇLARI

KATARAKT CERRAHĐSĐ SONRASI DĐFRAKTĐF, REFRAKTĐF MULTĐFOKAL ĐLE AKOMODATĐF GÖZ ĐÇĐ LENSLERĐN KARŞILAŞTIRMALI KLĐNĐK SONUÇLARI T.C S.B Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Şef: Prof. Dr. Hasan H. Erbil KATARAKT CERRAHĐSĐ SONRASI DĐFRAKTĐF, REFRAKTĐF MULTĐFOKAL ĐLE AKOMODATĐF GÖZ ĐÇĐ LENSLERĐN KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

Multifokal Göz İçi Lensleri*

Multifokal Göz İçi Lensleri* Multifokal Göz İçi Lensleri* Multifocal Intraocular Lenses Üzeyir GÜNENÇ 1, Gül ARIKAN 2 Güncel Konu Quest Editorials ÖZ Multifokal göz içi lensleri (MGİL) katarakt cerrahisi sonrası gözlüksüz uzak ve

Detaylı

Trifokalite Nedir? Trifokal Göziçi Lensleri ve EDOF Teknolojisi

Trifokalite Nedir? Trifokal Göziçi Lensleri ve EDOF Teknolojisi Trifokalite Nedir? Trifokal Göziçi Lensleri ve EDOF Teknolojisi Prof. Dr. İzzet Can Ankara Mayagöz Göz Hastalıkları Merkezi 03.04.2015, Marriot Hotel, Ankara Sık Karşılaşılan Sorular????? 1. Refraksiyonla,

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

SKLERAL FİKSASYONLU GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ

SKLERAL FİKSASYONLU GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ Araştırma Yazısı SKLERAL FİKSASYONLU GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ Alparslan ŞAHİN 1, Ümit KAMIŞ 2, Refik OLTULU 2,Şaban GÖNÜL 3 1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi

Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi DOI: 10.4274/tjo.41.09719 Özgün Araflt rma / Original Article Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi Evaluation of Visual Outcomes in

Detaylı

Archives of Ophthalmology 129(7) British Journal of Ophthalmology 95(8) Clinical ve Experimental Ophthalmology 39(5)

Archives of Ophthalmology 129(7) British Journal of Ophthalmology 95(8) Clinical ve Experimental Ophthalmology 39(5) Bausch and Lomb un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma

Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma Adil Kılıç*, Adem Gül*, Halil İbrahim Yener**, Adnan Çınal*, Ahmet Demirok*** Özet Amaç: Kliniğimizde

Detaylı

Multifokal Progressif Refraktif Difraktif Lens: Optik Tasarım ve Klinik Sonuçları

Multifokal Progressif Refraktif Difraktif Lens: Optik Tasarım ve Klinik Sonuçları DO I: 10.4274/tjo.42.44366 Özgün Araflt rma / Original Article Multifokal Progressif Refraktif Difraktif Lens: Optik Tasarım ve Klinik Sonuçları Multifocal Progressive Refractive Diffractive Lens: Optic

Detaylı

Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar

Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar Van Tıp Dergisi: 7 (1): 32-36, 2000 Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar

Detaylı

Journal of ContemporaryMedicine 2013;3(2): 95-100

Journal of ContemporaryMedicine 2013;3(2): 95-100 Journal of ContemporaryMedicine 2013;3(2): 95-100 Alim S OriginalArticle / Orijinal Araştırma Fakoemülsifikasyon yöntemi ile komplikasyonsuz katarakt cerrahisi sonrası erken dönem klinik sonuçlar Early

Detaylı

MİKROİNSİZYONEL KATARAKT CERRAHİSİ YÖNTEMİNİN POSTOPERATİF SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MİKROİNSİZYONEL KATARAKT CERRAHİSİ YÖNTEMİNİN POSTOPERATİF SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE MİKROİNSİZYONEL KATARAKT CERRAHİSİ YÖNTEMİNİN POSTOPERATİF SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Haşim GÖZOĞLU, 1 Hasan Basri VELİOĞLU, 2 Didem EVŞEN ERDEMİR, 3 Feyza

Detaylı

Farklı Tip Göz İçi Lensi Kullanılarak Yapılan Fakoemülsifikasyon Ameliyatları Sonrası Ön Kamara Derinliğinin ve Sferik Refraksiyonun Değerlendirilmesi

Farklı Tip Göz İçi Lensi Kullanılarak Yapılan Fakoemülsifikasyon Ameliyatları Sonrası Ön Kamara Derinliğinin ve Sferik Refraksiyonun Değerlendirilmesi KLİNİK ÇALIŞMA/ORİGİNAL ARTICLE Farklı Tip Göz İçi Lensi Kullanılarak Yapılan Fakoemülsifikasyon Ameliyatları Sonrası Ön Kamara Derinliğinin ve Sferik Refraksiyonun Değerlendirilmesi Evaluation of the

Detaylı

Multifokal Göz İçi Lensi Uyguladığımız Pediatrik Katarakt Olgularımızda Erken ve Geç Dönem Sonuçlarımız*

Multifokal Göz İçi Lensi Uyguladığımız Pediatrik Katarakt Olgularımızda Erken ve Geç Dönem Sonuçlarımız* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Multifokal Göz İçi Lensi Uyguladığımız Pediatrik Katarakt Olgularımızda Erken ve Geç Dönem Sonuçlarımız* Our Early and Late Post Operative Results of Multifocal Lens Implantation

Detaylı

Biaksiyel Küçük Kesili Katarakt Cerrahi Tekniği ile Zeiss-Acri-Lisa 366 D Multifokal Göz İçi Lenslerinin Yerleştirilmesi Ameliyatlarının Sonuçları*

Biaksiyel Küçük Kesili Katarakt Cerrahi Tekniği ile Zeiss-Acri-Lisa 366 D Multifokal Göz İçi Lenslerinin Yerleştirilmesi Ameliyatlarının Sonuçları* Biaksiyel Küçük Kesili Katarakt Cerrahi Tekniği ile Zeiss-Acri-Lisa 366 D Multifokal Göz İçi Lenslerinin Yerleştirilmesi Ameliyatlarının Sonuçları* The Results of the Zeiss-AcriLisa 366 D Multifocal Intraocular

Detaylı

Katarakt cerrahisinde kesi uzunluðu ve sütür sayýsýnýn korneal astigmatizma üzerine etkisi

Katarakt cerrahisinde kesi uzunluðu ve sütür sayýsýnýn korneal astigmatizma üzerine etkisi ARAÞTIRMA 1 Katarakt cerrahisinde kesi uzunluðu ve sütür sayýsýnýn korneal astigmatizma üzerine etkisi Arzu Üzüm Kaya Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý AD, Isparta Özet Katarakt

Detaylı

KIRMA KUSURLARI. Dr. Ümit BEDEN

KIRMA KUSURLARI. Dr. Ümit BEDEN KIRMA KUSURLARI Dr. Ümit BEDEN Cisimlerinin görüntülerinin retina üzerinde net olarak oluşabilmesi için sağlıklı bir refraksiyon sistemi gereklidir. Göz görme organıdır, hastalıkları sıklıkla görme bozukluğuna

Detaylı

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Diyabetin süresi (II++, GQ, SR) Geçmişteki glisemik kontrol (Hemoglobin A1c) (II++, GQ, SR) İlaçlar (II, GQ, SR)

Detaylı

Miyop Tedavisinde Kullanılan Katlanabilen ve Katlanamayan İris Fiksasyonlu Fakik Göz İçi Lenslerin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması

Miyop Tedavisinde Kullanılan Katlanabilen ve Katlanamayan İris Fiksasyonlu Fakik Göz İçi Lenslerin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Miyop Tedavisinde Kullanılan Katlanabilen ve Katlanamayan İris Fiksasyonlu Fakik Göz İçi Lenslerin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Comparasion of Reliability and Effectiveness of the Foldable

Detaylı

American Journal of Ophthalmology 150(2) Archives of Ophthalmology 128(7) British Journal of Ophthalmology 94(7)

American Journal of Ophthalmology 150(2) Archives of Ophthalmology 128(7) British Journal of Ophthalmology 94(7) Bausch and Lomb'un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa anterior göz üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

Refraksiyon kusurları nelerdır? MİYOPİ 03.11.2014. Refraksiyon nedir? Miyop göz uzağı göremez

Refraksiyon kusurları nelerdır? MİYOPİ 03.11.2014. Refraksiyon nedir? Miyop göz uzağı göremez Refraksiyon nedir? Kelime olarak "kırılma" anlamına gelir. Fizik prensip olarak, ışığın bir ortamdan diğerine geçişte açısını değiştirmesi ve hızında değişiklik olması anlamında kullanılır. Göz Hastalıkları

Detaylı

Sayı 10 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir:

Sayı 10 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir: Bausch and Lomb un aylık araştırma güncelleme yazısına hoş geldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

Sayı 13 AYLIK ARAŞTIRMA GÜNCELLEMESİ YAYIN

Sayı 13 AYLIK ARAŞTIRMA GÜNCELLEMESİ YAYIN Bausch and Lomb un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması

Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması To Compare Combined Surgery and Separate Surgery

Detaylı

Refraktif kusurların gözlük camları ile düzeltilmesi

Refraktif kusurların gözlük camları ile düzeltilmesi Refraktif kusurların gözlük camları ile düzeltilmesi Akomodasyon yapmayan gözde net olarak görülen en uzak noktaya uzak noktapunktum remotum denilir. (-)sonsuz Bu noktaya dik olarak uzanan düzleme de uzak

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):19-23

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):19-23 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):19-23 Orijinal Makale Demir ve ark. Pseudoeksfolyatif Sendromlu Olgularda Komplikasyonsuz Katarakt Cerrahisi Sonrası Ön Kamara Derinliği Değişimi

Detaylı

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak.

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak. DÖNEM 3 DERSLERİ.. GÖZÜN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ GÖZ MUAYENE YÖNTEMLERİ KIRMA KUSURLARI VE TEDAVİSİ ŞAŞILIK VE TEDAVİSİ GÖZ YAŞI YAPISI, DRENAJ VE HASTALIKLARI KIRMIZI GÖZ GLOKOM OPTİK SİNİR VE GÖRME YOLLARI

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (2) :54-58. Geç Dönem Travmatik Olmayan Çocukluk Çağı Kataraktlarında Cerrahi Sonuçlarımız

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (2) :54-58. Geç Dönem Travmatik Olmayan Çocukluk Çağı Kataraktlarında Cerrahi Sonuçlarımız Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (2) :54-58 T A D ARAŞTIRMA Geç Dönem Travmatik Olmayan Çocukluk Çağı Kataraktlarında Cerrahi Sonuçlarımız Adil Kılıç, Çağatay Çağlar, Adnan Çınal, Tekin Yaşar, Ahmet

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ. Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Tek Parça Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Lensi

ÜRÜN BİLGİLERİ. Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Tek Parça Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Lensi ÜRÜN BİLGİLERİ TURKISH Alcon Laboratories, Inc STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Tek Parça Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Lensi Dikkat: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını, sadece

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc.

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH Dikkat: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını, sadece bir hekime veya hekimin siparişi üzerine yapılacak şekilde sınırlamaktadır. TANIMI AcrySof* IQ PanOptix*

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensi

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensi ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensi DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını,

Detaylı

FAKOEMÜLSİFİKASYON SIRASINDA ARKA KAPSÜL YIRTIĞI GELİŞMESİ SONRASI ARKA KAMARA GÖZ İÇİ LENSİ UYGULANAN OLGULARIMIZIN KLİNİK SONUÇLARI

FAKOEMÜLSİFİKASYON SIRASINDA ARKA KAPSÜL YIRTIĞI GELİŞMESİ SONRASI ARKA KAMARA GÖZ İÇİ LENSİ UYGULANAN OLGULARIMIZIN KLİNİK SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Şef: Doç. Dr. Kadir Eltutar FAKOEMÜLSİFİKASYON SIRASINDA ARKA KAPSÜL YIRTIĞI GELİŞMESİ SONRASI ARKA KAMARA GÖZ İÇİ

Detaylı

Akomodatif, Multifokal ve Monofokal Göz İçi Lenslerinin Görme Alanı, Kontrast Duyarlılık ve Kamaşma Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması*

Akomodatif, Multifokal ve Monofokal Göz İçi Lenslerinin Görme Alanı, Kontrast Duyarlılık ve Kamaşma Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Akomodatif, Multifokal ve Monofokal Göz İçi Lenslerinin Görme Alanı, Kontrast Duyarlılık ve Kamaşma Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması* A Comparative Study Between

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

HEKİM PROSPEKTÜSÜ Alcon Laboratories, Inc.

HEKİM PROSPEKTÜSÜ Alcon Laboratories, Inc. HEKİM PROSPEKTÜSÜ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Multifokal Torik Arka Kamara Göz İçi Lensi DİKKAT: ABD Federal yasaları

Detaylı

KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE

KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Lentis Mplus LS-313 MF30 Multifokal ve Lentis Mplus Torik LU-313 MF30T Multifokal Torik Göz İçi Merceği Yerleştirilmesi Yapılan Hastalarda Erken Dönem Görsel Sonuçların

Detaylı

Katarakt cerrahisinde bıçak yerine lazer

Katarakt cerrahisinde bıçak yerine lazer femtosaniye lazer Yaşa bağlı olarak göz içi merceğinin saydamlığını kaybetmesi anlamına gelen kataraktın cerrahi tedavisinde en son aşama olan ve operasyonun önemli bir kısmının el değmeden bilgisayar

Detaylı

Sferik Kontakt Lens Kullanan Hastalarda Farklı Kontakt Lens Tasarımlarının Görme Kalitesine Olan Etkisi

Sferik Kontakt Lens Kullanan Hastalarda Farklı Kontakt Lens Tasarımlarının Görme Kalitesine Olan Etkisi DOI: 10.4274/tjo.54926 Özgün Araflt rma / Original Article Sferik Kontakt Lens Kullanan Hastalarda Farklı Kontakt Lens Tasarımlarının Görme Kalitesine Olan Etkisi Effects of Different Contact Lens Designs

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını,

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ Alcon Laboratories, Inc. STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri

ÜRÜN BİLGİSİ Alcon Laboratories, Inc. STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri ÜRÜN BİLGİSİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını,

Detaylı

KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ Uncomplicated Phacoemulsification Surgery Results in Patients with Cataract and High Myopia Çiğdem HARMANCI

Detaylı

Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Mercek İmplantasyonu Endikasyon ve Sonuçları*

Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Mercek İmplantasyonu Endikasyon ve Sonuçları* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Mercek İmplantasyonu Endikasyon ve Sonuçları* Indications and Outcomes of Scleral-Fixation Intraocular Lens Implantation in Children

Detaylı

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Semptomlar (metamorfopsi, görmede azalma, skotom, fotopsi, karanlık adaptasyonu) (II-, GQ, SR) Tedavi

Detaylı

KATARAKT İKİ GÖZDE BİRLİKTE Mİ ORTAYA ÇIKAR?

KATARAKT İKİ GÖZDE BİRLİKTE Mİ ORTAYA ÇIKAR? Katarakt, saydam olan göz merceğinin saydamlığını kaybederek görmenin azalmasıdır. Gözün renkli tabakası irisin arkasında yer alan ve saydam bir yapı olan göz merceğinin, görme işlevinde önemli bir rolü

Detaylı

Tek ve iki girişli kombine fakoemülsifikasyon ve trabekülektomi cerrahisi sonuçlarının karşılaştırılması

Tek ve iki girişli kombine fakoemülsifikasyon ve trabekülektomi cerrahisi sonuçlarının karşılaştırılması Tek ve iki girişli kombine fakoemülsifikasyon ve trabekülektomi cerrahisi sonuçlarının karşılaştırılması Mehmet Okka, Ümit Kamış, Nazmi Zengin, Kemal Gündüz Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz

Detaylı

LENS ABERASYONLARI. Bu konu için ayrıca Ünite 19 a bakınız. Fizik-Fizik Geometrik Optik derslerinde de anlatılacaktır.

LENS ABERASYONLARI. Bu konu için ayrıca Ünite 19 a bakınız. Fizik-Fizik Geometrik Optik derslerinde de anlatılacaktır. Ünite 27 LENS ABERASYONLARI ÜNİTENİN AMAÇLARI Bu üniteyi çalıştıktan sonra: Optik sistemlerin kusurlarını aberasyonu (sapınç) anlayacak, Gözlük camlarının dezavantajlarını öğreneceksiniz. ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

Kornea Laser Cerrahisi

Kornea Laser Cerrahisi Kornea Laser Cerrahisi Doç.Dr.Dr.. Akif Özdamar Refraktif Cerrahi / Kategori Lameller Keratomileusis Lasik İntrakorneal Ring Segment Refraktif Cerrahi / Kategori İnsizyonel Radyal keratotomi Astigmatik

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme)

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Oküler hikaye Irk/ Etnik köken Aile hikayesi Sistemik hikaye Uygun kayıtların gözden geçirilmesi Kullanılan ilaçlar Oküler

Detaylı

Göz İçi Lens Gücü Hesaplanmasında AL-Scan Optik Biyometri ile Elde Edilen Biyometrik Ölçümlerin Güvenirliliği

Göz İçi Lens Gücü Hesaplanmasında AL-Scan Optik Biyometri ile Elde Edilen Biyometrik Ölçümlerin Güvenirliliği ORİJİNAL ARAŞTIRMA Göz İçi Lens Gücü Hesaplanmasında AL-Scan Optik Biyometri ile Elde Edilen Biyometrik Ölçümlerin Güvenirliliği Mustafa DOĞAN, a Onur POLAT, b Güliz Fatma YAVAŞ, a Tuncay KÜSBECİ, c Sibel

Detaylı

SCHWIND AMARIS ile SmartPulse Teknolojisi kullanılarak TransPRK tedavisinin çok-merkezli olarak Sonuçlarının Değerlendirilmesi

SCHWIND AMARIS ile SmartPulse Teknolojisi kullanılarak TransPRK tedavisinin çok-merkezli olarak Sonuçlarının Değerlendirilmesi klinik çalışma 2015 SCHWIND AMARIS ile SmartPulse Teknolojisi kullanılarak TransPRK tedavisinin çok-merkezli olarak Sonuçlarının Değerlendirilmesi David T. Lin, MD, Canada, Paolo Vinciguerra, MD, Italy,

Detaylı

REFRAKSİYON KUSURLARI VE LENSLERLE DÜZELTME TEKNİKLERİ

REFRAKSİYON KUSURLARI VE LENSLERLE DÜZELTME TEKNİKLERİ . REFRAKSİYON KUSURLARI VE LENSLERLE DÜZELTME TEKNİKLERİ MİYOPİ Göz istirahatta iken (uyum yapmıyorken) sonsuzdan gelen ışık ışınlarının retina önünde fokus (odak) yapmalarından meydana gelen refraksiyon

Detaylı

Arka Kapsül Yırtığında Sulkusa lntraoküler Lens Implantasyonu

Arka Kapsül Yırtığında Sulkusa lntraoküler Lens Implantasyonu Dr. Dilek Erdoğan ABUL ve ark., Arka Kapsül Yırtığında Sulkusa lntraoküler Lens İmplantasyonu Arka Kapsül Yırtığında Sulkusa lntraoküler Lens Implantasyonu Dr. Dilek Erdoğan ABUL (1), Dr. Fevzi AKKAN (2),

Detaylı

Psödoeksfolyasyon Sendromlu Hastalarda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Komplikasyonları ve Sonuçları

Psödoeksfolyasyon Sendromlu Hastalarda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Komplikasyonları ve Sonuçları Psödoeksfolyasyon Sendromlu Hastalarda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Komplikasyonları ve Sonuçları Complications and Results of Cataract Surgery with Phacoemulsification in Patients with Pseudoexfoliation

Detaylı

Refraksiyon kusurlarının gözlük ile düzeltilmesi. Hipermetropinin tedavisi

Refraksiyon kusurlarının gözlük ile düzeltilmesi. Hipermetropinin tedavisi Refraksiyon kusurlarının gözlük ile düzeltilmesi Hipermetropinin tedavisi Hipermetropi Görüntü retinanın arkasına düşer, akomodasyon ile uzak net görülebilir Latent hipermetropi Fakültatif hipermetropi

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

9.00 9.30 AÇILIŞ TÖRENİ *KRCB Başkanı; Dr. Emrullah Taşındı

9.00 9.30 AÇILIŞ TÖRENİ *KRCB Başkanı; Dr. Emrullah Taşındı 24 26 EKİM 2014 TOD KRCB KIBRIS AKTİF ÜYE TOPLANTISI PROGRAM 24 EKİM 2014 KAYIT 25 EKİM 2014 BİLİMSEL PROGRAM 9.00 9.30 AÇILIŞ TÖRENİ *KRCB Başkanı; Dr. Emrullah Taşındı 9.30 10.30 Eğitim 1 Moderatörler

Detaylı

Mikrokoaksiyal Fakoemulsifikasyon ve Acrysof IQ Göz İçi Lensi İmplantasyonunun Sonuçları*

Mikrokoaksiyal Fakoemulsifikasyon ve Acrysof IQ Göz İçi Lensi İmplantasyonunun Sonuçları* Mikrokoaksiyal Fakoemulsifikasyon ve Acrysof IQ Göz İçi Lensi İmplantasyonunun Sonuçları* Klinik Çalışma Microcoaxial Phacoemulsification and Acrysof IQ Intraocular Lens Implantation Raciha Beril KÜÇÜMEN

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Torik Asferik Optik Tek Parça Arka Kamara Lensleri

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Torik Asferik Optik Tek Parça Arka Kamara Lensleri ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Torik Asferik Optik Tek Parça Arka Kamara Lensleri DİKKAT: Federal (A.B.D.) yasaları bu cihazın

Detaylı

DİABETİK MAKULA ÖDEMİNDE ANTİ-VEGF LERİN YERİ. Dr. Sema Oruç Dündar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

DİABETİK MAKULA ÖDEMİNDE ANTİ-VEGF LERİN YERİ. Dr. Sema Oruç Dündar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi DİABETİK MAKULA ÖDEMİNDE ANTİ-VEGF LERİN YERİ Dr. Sema Oruç Dündar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi DMÖ-VEGF Hipoksi/iskemi Hiperglisemi VEGF Campochiaro P, et al Ophthalmology. 2009, 116:2158

Detaylı

Üveitli Olgularda Fakoemulsifikasyon ve İntraoküler Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız*

Üveitli Olgularda Fakoemulsifikasyon ve İntraoküler Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız* Üveitli Olgularda Fakoemulsifikasyon ve İntraoküler Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız* Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation Results in Patients with Uveitis Gül ARIKAN 1, Aylin YAMAN 1,

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

KATARAKTLAR. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü DÜTF Göz Hastalıkları AD

KATARAKTLAR. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü DÜTF Göz Hastalıkları AD KATARAKTLAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü DÜTF Göz Hastalıkları AD Kristalin lens İris gerisinde, zonüla lifleriyle korpus siliare ye asılı durumdadır. Bikonveks yapıda, saydam ve damarsızdır. Gözün

Detaylı

KATARAKT CERRAHİSİ VE/VEYA GÖZİÇİ LENS İMPLANTASYONU İÇİN ONAM FORMU

KATARAKT CERRAHİSİ VE/VEYA GÖZİÇİ LENS İMPLANTASYONU İÇİN ONAM FORMU Katarakt Cerrahisi Onam Formu [GENEL ONAM FORMUNA EK FORM] KATARAKT CERRAHİSİ VE/VEYA GÖZİÇİ LENS İMPLANTASYONU İÇİN ONAM FORMU Giriş Katarakt cerrahisi hakkında bilgilenerek karar vermenizi sağlamak amacıyla

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Özgün Araflt rma / Original Article

Özgün Araflt rma / Original Article DOI: 10.4274/tjo.53824 Özgün Araflt rma / Original Article Komplikasyonlu Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrasında Sekonder Ön Kamara ve Sekonder Skleral Fiksasyonlu Göziçi Lens İmplantasyonları Sonuçlarının

Detaylı

Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu

Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu OLGU SUNUMU Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu Prof.Dr. Selim DOĞANAY, a Yrd.Doç.Dr. Penpegül FIRAT, a Uz.Dr. Cem ÇANKAYA, a Dr. Bekir KOÇ a a Göz Hastalıkları AD, İnönü

Detaylı

Serkan DURAN 1, Gülten KARATAŞ SUNGUR 2, Remzi KASIM 3, U. Emrah ALTIPARMAK 4, Bekir Sıtkı ASLAN 5, Sunay DUMAN 6 ABSTRACT

Serkan DURAN 1, Gülten KARATAŞ SUNGUR 2, Remzi KASIM 3, U. Emrah ALTIPARMAK 4, Bekir Sıtkı ASLAN 5, Sunay DUMAN 6 ABSTRACT Üveitik Kataraktlı Olgularda Ön Kamaraya İntraoperatif Triamsinolon Enjeksiyonu ile İntravenöz Metil-prednisolon un Ameliyat Sonrası İnflamatuar Reaksiyona Etkileri* Compare the Postoperative Inflammatuar

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yazar Ad 139 Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yaşın ilerlemesine bağlı olarak göz sağlığında değişiklikler veya bozulmalar olabilir. Bu değişikliklerin tümü hastalık anlamına gelmemektedir. Ancak diğer

Detaylı

PSÖDOAKOMODASYON YAPAN GÖZ İÇİ LENS İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ

PSÖDOAKOMODASYON YAPAN GÖZ İÇİ LENS İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. GÖZ KLİNİĞİ Şef: Prof. Dr. Ömer Kamil DOĞAN PSÖDOAKOMODASYON YAPAN GÖZ İÇİ LENS İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ Dr. İhsan YILMAZ

Detaylı

Akreos MI-60 Göz İçi Lenslerinin Biaksiyel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi ile Yerleştirilmesinin Değerlendirilmesi*

Akreos MI-60 Göz İçi Lenslerinin Biaksiyel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi ile Yerleştirilmesinin Değerlendirilmesi* Akreos MI-60 Göz İçi Lenslerinin Biaksiyel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi ile Yerleştirilmesinin Değerlendirilmesi* Evaluation of Akreos MI-60 Intra Ocular Lenses Implantation with Microincisional Cataract

Detaylı

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR

ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR Ünite 19 ASFERİK LENSLER ÜNİTENİN AMAÇLARI Yüksek diyoptrili konkav ve konveks lenslerde yüzey eğriliğinin (bombesinin) fazla olmasından kaynaklanan sferik aberasyonu azaltmak için lens yüzeyini asferik

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi *Necati Şentürk, *Koray Öcal, *Ahmet Dağ, **İlter Helvacı, **Tamer Akça * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F.

Detaylı

Diabetik Hastalarda Katarakt Cerrahisi Öncesi Değerlendirme ve Biyometri

Diabetik Hastalarda Katarakt Cerrahisi Öncesi Değerlendirme ve Biyometri Diabetik Hastalarda Katarakt Cerrahisi Öncesi Değerlendirme ve Biyometri Preoperative Evaluation Before Cataract Surgery and Bıometry in Diabetics PROF. DR. MEHMET BAYKARA Dr. Baykara, 1999 yılında Uludağ

Detaylı

Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi

Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1879 Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi Pars

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

BİR GÖZE REFRAKTİF DİĞER GÖZE DİFRAKTİF MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONRASI GÖRSEL SONUÇLAR

BİR GÖZE REFRAKTİF DİĞER GÖZE DİFRAKTİF MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONRASI GÖRSEL SONUÇLAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BİR GÖZE REFRAKTİF DİĞER GÖZE DİFRAKTİF MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONRASI GÖRSEL SONUÇLAR UZMANLIK TEZİ DR. REVAN

Detaylı

Oküler Muayene ve Tanı Yöntemleri

Oküler Muayene ve Tanı Yöntemleri Esin Söğütlü Sarı GİRİŞ Oküler muayeneye öncelikle hastanın şikayeti sorularak başlanır. Tanıya yol gösterecek sistemik hastalıkların varlığı ayrıca sorgulanmalıdır. Oküler muayene de her ne kadar hastanın

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Şaşılık cerrahisi onam formu

Şaşılık cerrahisi onam formu Göz kaymasının düzeltilmesi hasta açısından isteğe bağlı yapılan bir cerrahi o lup zorunlu değildir. Şaşı doğan bebeklerde en iyi düzeltme zamanı 6 ay ile 18 ay arasındadır. Erken yapılan cerrahi iki gözün

Detaylı

Bir Üçüncü Basamak Dal Hastanesinde Göz İçi Lensi Değiştirilen Hastaların Cerrahi Endikasyonları ve Klinik Sonuçlar

Bir Üçüncü Basamak Dal Hastanesinde Göz İçi Lensi Değiştirilen Hastaların Cerrahi Endikasyonları ve Klinik Sonuçlar DOI: 10.4274/tjo.69379 Turk J Ophthalmol 2016;46:156-160 Öz gün Arafl t r ma / Ori gi nal Ar tic le Bir Üçüncü Basamak Dal Hastanesinde Göz İçi Lensi Değiştirilen Hastaların Cerrahi Endikasyonları ve Klinik

Detaylı

124 Ekstrakapsüler veya Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Ekstraksiyonu Yöntemlerinin Diyabetli Hastalarda Retinopati...

124 Ekstrakapsüler veya Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Ekstraksiyonu Yöntemlerinin Diyabetli Hastalarda Retinopati... 124 Ekstrakapsüler veya Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Ekstraksiyonu Yöntemlerinin Diyabetli Hastalarda Retinopati... Ekstrakapsüler veya Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Ekstraksiyonu Yöntemlerinin Diyabetli

Detaylı

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER PS1018 Retinal Ven Tıkanıklığı Bulunan Hastalarda Tedavi Başarısını Etkileyen Özellikler Ufuk Adıgüzel, Nurgül Kuş Mersin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin GİRİŞ-AMAÇ Retina ven tıkanıklıkları

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Sonrasındaki İnflamasyonun Kontrolünde Topikal Loteprednol Etabonat ve Prednizolon Asetat ın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Katarakt Cerrahisi Sonrasındaki İnflamasyonun Kontrolünde Topikal Loteprednol Etabonat ve Prednizolon Asetat ın Etkinliklerinin Karşılaştırılması Katarakt Cerrahisi Sonrasındaki İnflamasyonun Kontrolünde Topikal Loteprednol Etabonat ve Prednizolon Asetat ın Etkinliklerinin Karşılaştırılması Comparison of the Effect of Topical Loteprednol Etabonate

Detaylı

GÖZ ACİLLERİ. II-Çift görme. III-Travma. IV-Ani görme kaybı. I-Kırmızı göz. A.Sebepleri. 1. Bakteriyel konjonktivit. 2. Alerjik konjonktivit

GÖZ ACİLLERİ. II-Çift görme. III-Travma. IV-Ani görme kaybı. I-Kırmızı göz. A.Sebepleri. 1. Bakteriyel konjonktivit. 2. Alerjik konjonktivit GÖZ ACİLLERİ I-Kırmızı göz II-Çift görme III-Travma IV-Ani görme kaybı I-Kırmızı göz A.Sebepleri 1. Bakteriyel konjonktivit 2. Alerjik konjonktivit 3. Keratit 4. Episklerit ve sklerit 5. Üveit 6. Subkonjunktival

Detaylı

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bülent Çitgez 1, İsmail Akgün 1, Ayhan Öz 1, Gürkan Yetkin 1, Feyza Yener Öztürk 2, Mehmet Mihmanlı 1, Mehmet Uludağ 1 1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Göz Sağlığı Hizmet Birimlerimiz

Göz Sağlığı Hizmet Birimlerimiz GÖZ KLİNİĞİ Göz Sağlığı Hizmet Birimlerimiz EXCIMER LAZER SUPRACOR KORNEA KONTAKT LENS GLOKOM TIBBİ RETİNA VİTREORETİNAL CERRAHİ ŞAŞILIK KATARAKT MULİFOKAL OKÜLOPLASTİ NELER YAPIYORUZ Dijital göz muayenesi

Detaylı

HİPERMETROPİK VE PRESBİYOPİK REFRAKTİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ. Dr. H.Tuba AKÇAM Öğr. Gör. Dr. Ahmet HONDUR Prof. Dr. Kamil BİLGİHAN

HİPERMETROPİK VE PRESBİYOPİK REFRAKTİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ. Dr. H.Tuba AKÇAM Öğr. Gör. Dr. Ahmet HONDUR Prof. Dr. Kamil BİLGİHAN HİPERMETROPİK VE PRESBİYOPİK REFRAKTİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ Dr. H.Tuba AKÇAM Öğr. Gör. Dr. Ahmet HONDUR Prof. Dr. Kamil BİLGİHAN Aralık, 2010 Uzak uzun görüşlülük (far-sightedness, long-sightedness) Akomodasyon

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım Prematüre bebeklerde retina damarlarının gelişim bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

KLİNİĞİMİZDE KATARAKT AMELİYATLARINDA UYGULANAN DEĞİŞİK TİPTEKİ DİFRAKTİF VE REFRAKTİF MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSLERİ İLE SONUÇLARIMIZ

KLİNİĞİMİZDE KATARAKT AMELİYATLARINDA UYGULANAN DEĞİŞİK TİPTEKİ DİFRAKTİF VE REFRAKTİF MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSLERİ İLE SONUÇLARIMIZ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF. DR. HASAN H. ERBİL KLİNİĞİMİZDE KATARAKT AMELİYATLARINDA UYGULANAN DEĞİŞİK TİPTEKİ DİFRAKTİF VE

Detaylı

Matür Kataraktlarda Postoperatif Ödem: Modern Fakoemülsifikasyon Yönteminin Ekstrakapsüler Katarakt Cerrahisi ile Karşılaştırılması

Matür Kataraktlarda Postoperatif Ödem: Modern Fakoemülsifikasyon Yönteminin Ekstrakapsüler Katarakt Cerrahisi ile Karşılaştırılması Matür Kataraktlarda Postoperatif Ödem: Modern Fakoemülsifikasyon Yönteminin Ekstrakapsüler Katarakt Cerrahisi ile Karşılaştırılması Postoperative Corneal Edema in Mature Cataracts: Modern Phacoemulsification

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Travmatik Kataraktlarda Zamanlama, Biyometri, Göz İçi Merceği Seçimi, Komplikasyonlar ve Diğer Problemler

Travmatik Kataraktlarda Zamanlama, Biyometri, Göz İçi Merceği Seçimi, Komplikasyonlar ve Diğer Problemler DO I: 10.4274/tjo.42.s7 Derleme / Review Travmatik Kataraktlarda Zamanlama, Biyometri, Göz İçi Merceği Seçimi, Komplikasyonlar ve Diğer Problemler Timing, Biometry, Selection of Intraocular Lens, Complications

Detaylı

Göz İçi Mercek Kesifleşmesi Olan Gözlerde Değişim Cerrahisi Sonuçları

Göz İçi Mercek Kesifleşmesi Olan Gözlerde Değişim Cerrahisi Sonuçları Göz İçi Mercek Kesifleşmesi Olan Gözlerde Değişim Cerrahisi Sonuçları Klinik Çalışma The Results of Exchange Surgery in the Eyes with Opacified Intraoculerintraocular Lens Muhittin TAŞKAPILI 1, Selim KOCABORA

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Sonrası Maküla Kalınlık Değişimlerinin Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi

Katarakt Cerrahisi Sonrası Maküla Kalınlık Değişimlerinin Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi Katarakt Cerrahisi Sonrası Maküla Kalınlık Değişimlerinin Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi Evaluation of Macular Thickness Changes with Optic Coherence Tomography After Cataract Surgery Şeyhmus

Detaylı

Sayı 9 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir:

Sayı 9 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir: Bausch and Lomb'un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa anterior göz üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

Arka Kapsül Kesafeti Olan Olgularda Nd:YAG Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası Makula Bulgularının Değerlendirilmesi

Arka Kapsül Kesafeti Olan Olgularda Nd:YAG Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası Makula Bulgularının Değerlendirilmesi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2012;13(1):29-35 doi: 10.5505/1304.8503.2012.36035 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Arka Kapsül Kesafeti Olan Olgularda Nd:YAG Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası Makula

Detaylı