ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Eğitimde Yeni Teknolojiler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Eğitimde Yeni Teknolojiler."

Transkript

1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler Ünite 1-10

2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1021 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 564 Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler Yazarlar: Prof. Dr. Mahmut TANDOĞAN (Ünite: 2) Doç.Dr. Bekir ÖZER (Ünite: 8) Doç.Dr. Buket AKKOYUNLU (Ünite: 1, 3, 4, 10) Doç.Dr. Zeki KAYA (Ünite: 9) Yrd.Doç.Dr. Ferhan ODABAŞI (Ünite: 6) Dr. Deniz DERYAKULU (Ünite: 5, 7) Dr. Gülriz İMER (Ünite: 10) Editör: Doç.Dr. Bekir ÖZER

3 Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. "Uzaktan öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 1998 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. Tasarım: Yrd.Doç.Dr. Kazım SEZGİN ISBN

4 İçindekiler Ünite 1 Eğitimde Teknolojik Gelişmeler Giriş 3, Bilgi Çağına Geçiş 3, Bilgi Teknolojileri 5, Bilgi Teknolojileri ve Eğitim 6, Eğitimdeki Yeni Oluşum 8 Ünite 2 Öğretmen ve Teknoloji Giriş 15, Temel Kavramlar 15, Öğretmen Nitelikleri 16, Teknolojinin Sağladığı Yararlar 24 Ünite 3 Bilgisayar ve Eğitimde Kullanılması Giriş 33, Bilgisayarın Günlük Yaşamdaki Yeri 33, Temel Kavramlar 34, Bilgisayarın Çalışması 35, Bilgisayarın Eğitime Girmesi 38, Bilgisayar Okuryazarlığı 39, Bilgisayar Destekli Eğitim 41 Ünite 4 Öğretim Yazılımları Giriş 49, Öğretim Yazılımlarının Niteliği 49, Tekrar ve Alıştırma Yazılımları 50, Birebir Öğretim Yazılımları 51, Benzetim Yazılımları 52, Öğretim Amaçlı Oyun Yazılımları 55, Sorun çözme Yazılımları 56, Öğretim Yazılımlarının Seçimi 57 Ünite 5 Çokluortamlar Giriş 67, "Çokluortam" Kavramı 67, CD-ROM'lar 68, Etkileşimli CD'ler 70, Hypermedia 72, Etkileşimli Video 73, Sanal Gerçeklik 78 Ünite 6 Bilgisayar Ağları Giriş 87, Bilgisayar Ağlarının Genel Yapısı ve İşleyişi 87, Bilgisayar Ağı Türleri 88, Bilgisayar Ağlarının Yarar ve Sınırlılıkları 91, Internet 92, Elektronik Posta 96 Ünite 7 Etkileşimli Sistemler Giriş 103, Bilgi Dağıtıcı Sistemler 104, Telekonferans Sistemleri 109 Ünite 8 Teknoloji Yoğunluklu Eğitim Yaklaşımı Olarak Uzaktan Eğitim Giriş 121, Uzaktan Eğitimin Niteliği 121, Kurumsal Yapı Özellikleri 123, Öğrenci Özellikleri 125, Programların Genel Özellikleri 126, Öğretim Ortamları 128, Öğrenci Destek Hizmetleri 131, Öğretim Süreci 132, Öğretimin Değerlendirilmesi 135 ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ iii

5 Ünite 9 Avrupa Ülkelerinde Yeni Bilgi Teknolojilerinin İlköğretimde Kullanılması Giriş 141, Almanya 141, Avusturya 142, Belçika 144, Danimarka 145, İngiltere 146, İrlanda 148, İsviçre 150, Lüksemburg 151 Ünite 10 Türkiye'de Eğitim Teknolojisinin Görünümü Giriş 159, Eğitim Teknolojisinin Gelişimi 159, Eğitim Teknolojisi ile İlgili Birimler 160, İlköğretim ve Ortaöğretimde Bilgisayarlı Eğitim 162, Üniversitelerde Yeni Bilgi Teknolojilerinin Kullanılması 164, Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfının Çalışmaları 165, Ulusal Bilgi Altyapısı 166, Uygulamaların Değerlendirmesi 167 Cevap Anahtarı 177 AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ iv

6 Başlarken Sevgili Öğretmenler, Yirmi birinci yüzyılın eşiğinde içinde bulunduğumuz döneme verilen adlardan birisi "bilgi çağı". Bilgi çağı, hızla bilgi üretilen, bilgi birikiminin yoğun olduğu, insanların bilgiyi yaymak ve bilgiye ulaşmak için ileri teknolojiye gereksinme duydukları bir çağ. Bilgi toplumlarında bireylerin yaşamlarının önemli bir parçasını teknoloji oluşturuyor. Bilgi toplumu olma yolunda olan toplumların da en önemli gereksinmesi teknolojidir. Türk toplumu, bilgi toplumu olma süreci içindedir. Bu nedenle, teknolojiyi edinme ve teknolojiyi kullanma toplumumuzun önemli bir gereksinmesidir. Bilgi teknolojilerinin bizim ülkemize de hızla girdiğini görebiliyoruz. Henüz çok yaygın olmasa da hızla yayıldığını söyleyebiliriz. Gerçekte bu, dünya ülkelerindeki oluşumların paralelinde ülkemiz ve toplumumuz için kaçınılmaz bir sonuçtur. Bilgi teknolojilerinden toplumumuzca etkili biçimde yararlanılmasında eğitim sistemimize, sistem içerisinde de her eğitim basamağındaki öğretmenlerimize önemli görevler düşmektedir. Çocukları, gençleri bilgi toplumuna uygun olarak yetiştirmenin önkoşulu, öğretmenlerimizin buna hazır olmalıdır. Başka bir deyişle, öncelikle öğretmenlerimizin bilgi teknolojilerini tanımaları ve onları kullanabilmeleri gereklidir. Ancak ondan sonra öğretmenlerimiz çocuklarımıza ve gençlerimize öğrenmek için bu teknolojileri kullanmayı, teknolojilerden yararlanmayı öğretebilirler. İşte Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler dersi kapsamında size birçok dünya ülkesinde eğitimde yaygın olarak kullanılan yeni teknolojileri tanıtmak, sizi onlarla ilgili olarak bilgilendirmek amacını güdüyoruz. Bu kitabın içeriği de yeni teknolojilerle ilgili konulardan oluşuyor: Eğitimde teknolojik gelişmeler, öğretmen ve teknoloji, bilgisayar ve eğitimde kullanılması, öğretim yazılımları, çokluortamlar, bilgisayar ağları, etkileşimli teknolojiler, basılı eğitim gereçleri, uzaktan eğitimin yapısı ve Türkiye'de eğitim teknolojisinin görünümü. Bu konular kitapta olabildiğince genel çizgileriyle ele alınmış, ayrıntılardan kaçınılmıştır. Çünkü temel amacımız, bizim eğitim sistemimize de girmeye başlamış ve çok yakın zamanda yaygınlaşacak olan yeni teknolojileri size tanıtmaktır. Bu kitap, uzaktan eğitim ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Başka bir deyişle, kitaba sizin kendi kendinize çalışarak öğrenmenize elverişli bir yapı verilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda her ünitede öncelikle o ünitenin amaçları ve içeriği verilmiş, ayrıca o ünitenin anlaşılmasına kolaylık sağlayacak çalışma önerileri sunulmuştur. Ünitenin ana metni içinde soru ve alıştırma biçiminde öğrenme etkinliklerine yer verilmiştir. Sorular üniteyi çalışırken düşünmenizi, alıştırmaları ise konuyu pekiştirmenizi ve böylece daha kolay ve daha kalıcı öğrenmenizi amaçlamaktadır. Ana metin sonundaki özet, konuyla ilgili önemli noktaların gözden geçirilmesine olanak ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ v

7 vermektedir. Değerlendirme soruları ise, sizin üniteyi öğrenip öğrenmediğinizi, öğrenme eksikliklerinizin neler olduğunu ortaya çıkarmaya yöneliktir. Ünitenin en sonunda ünite konusuyla ilgili yararlanabileceğiniz kitaplar, makaleler ve öteki ek kaynaklarla ilgili bilgiler verilmiştir. Bütün bunlardan başka, ünite konuları kimi televizyon programlarıyla desteklenmiştir. Bu özellikleriyle kitabın çalışmanızı kolaylaştıracağını ve öğrenmenizi olanaklı kılacağını umuyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Doç. Dr. Bekir Özer Editör AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ vi

8 Eğitimde Teknolojik Gelişmeler Yazar Doç.Dr. Buket AKKOYUNLU ÜNİTE 1 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, eğitimde teknolojinin önemini kavrayabilecek, eğitim - teknoloji ilişkisini açıklayabilecek, bilgi çağı ve bilgi toplumunun özelliklerini sayabilecek, bilgi teknolojilerinin nerelerde ve niçin kullanılacağını açıklayabilecek, bilgi toplumunda eğitim sisteminde yapılması gereken değişimleri sıralayabileceksiniz. İçindekiler Giriş 3 Bilgi Çağına Geçiş 3 Bilgi Teknolojileri 5 Bilgi Teknolojileri ve Eğitim 6 Eğitimdeki Yeni Oluşum 8 Özet 10 Değerlendirme Soruları 11 Ek Okuma Kaynakları 12

9 Çalışma Önerileri Bu üniteyi çalışmadan önce, geçen yüzyıl içinde insan yaşamını etkileyen en önemli teknolojilerin neler olduğunu hatırlayınız. Eğitimde kullanılan teknolojilerde ne gibi değişiklikler olduğunu gözden geçiriniz. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

10 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER 3 1. Giriş Yirminci yüzyılın içinde bulunduğumuz şu son yıllarında, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun bütün toplumlar köklü bir dönüşüm ve değişim sürecine girmiş bulunuyor. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler toplumların yapısını ve eğitim sistemlerini etkileyen etkenlerin başında gelmektedir. Bilgi patlaması, bilimsel ve teknolojik alanda kaydedilen hızlı gelişme ve değişimlere bağlı olarak çağımıza bilgi çağı, iletişim çağı, uzay çağı, bilişim çağı gibi adlar verilmektedir. Bu değişim ve gelişmeler, hem bireyleri hem de toplumları etkilemekte, onların yaşam biçimlerini değiştirmektedir. İşte bu ünitede, yirmi birinci yüzyıla girerken bireyleri ve toplumları etkileyen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri inceleyecek, onların eğitime nasıl yansıdığını, eğitimi nasıl etkilediğini göreceğiz. 2.Bilgi Çağına Geçiş Günümüzdeki bilim ve teknolojideki gelişmeler yeni bir çağı başlatmıştır. Daha çok bilgi çağı olarak adlandırılan bu çağın en önemli özelliği, bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanılması ve maddi ürün yerine bilgi üretiminin önem kazanmasıdır. Bilgi toplumuna geçişin temelinde teknoloji yatmaktadır. Gerçekten de 1970 lerden günümüze dek geçen sürede teknolojide beklenmeyen bir patlama olmuştur. Bu kapsamda bilgi teknolojisinde oluşan gelişmeler de bilgi devrimi olarak tanımlanmıştır. Gelişen bilim ve teknolojinin yarattığı yeni koşullara ayak uydurabilmek için bir arayış ve yarış içinde bulunan toplumların hedefi bilgi toplumu olmaktır. İçinde yaşadığımız dönem, bilginin güç olarak görüldüğü bir dönemdir. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişme sonucu, bilgi ve teknolojilerin geçerlik süresi kısalmakta ve sanayi toplumları bilgi toplumlarına dönüşmektedir. Bilgi sürekli artarken iletişim ağları ile taşınabilir ve paylaşılabilir duruma gelmektedir. Temel olarak bilginin toplanmasına, korunmasına ve yayılmasına yarayan bilgi teknolojilerinin günümüzde toplumlar üzerinde büyük etkisi vardır. Bilgi teknolojileri modern toplumların güçlü araçlarıdır ve birçok alanda kullanılırlar. Bunlar, bilgi toplumlarının oluşmasına kaynaklık ederken, verimliliği, esnekliği ve niteliği artırarak ekonomiye de önemli katkılar sağlamaktadır. Bilgi teknolojileri eğitim sürecinin geliştirilmesinde de önemli bir role sahiptir. Bilgi teknolojileri öğretme-öğrenme ortamında önemli bir yer tutmakta ve öğretmeöğrenme süreci için yeni olanaklar sunmaktadır. Günümüzde eğitim, bir yandan yeni teknolojileri öğretmek, öte yandan da toplumda bu teknolojileri kullanabilen bireyler yetiştirmekle yükümlüdür. On dokuzuncu yüzyılda eğitimde AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

11 4 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER evrenselliğin sağlanmasınadan sonra televizyon, sinema, radyo, tepegöz ve bilgisayar gibi teknolojiler önem kazanmıştır. Bilgi teknolojileri, eğitimin yanısıra sosyoloji, psikoloji ve mühendislik gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Toplumların yapısına bağlı olarak teknoloji, toplumları etkilemiş ve kısa sürede herkes için kullanılır olmuştur. Teknolojilerin eğitim sürecinde kullanılması kimi yararlar sağlamaktadır. Sizce teknolojilerin eğitim sürecinde kullanılmasının yararları neler olabilir? Sıralayınız. Bunların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: Teknolojiler, öğrenmenin niteliğini artırır. öğrencilerin ve öğretmenlerin hedefe ulaşmak için harcadıkladı zamanı azaltır. öğretmenin etkililiğini artırır. niteliği düşürmeden eğitimin maliyetini düşürür. öğrenciyi ortamda etkin kılar. Bilgisayar destekli eğitim: Bilgisayardan derslerde öğretim etkinliklerinde ve okulun yönetim işlerinde yararlanılması. Telekonferans: Coğrafik yönden değişik yerlerde bulunan kişilerin toplantı yapmak için işitsel ya da işitsel görüntülü elektronik araçlar kullanılarak iletişim kurmaları. Elektronik haberleşme: Elektronik yöntemlerle bilgisayar ağları kullanılarak yapılan haberleşme. Yapay zeka: Öğrenme ve kendini geliştirme gibi insan aklının geliştirdiği işlemleri yapmaya elverişli bir bilgisayar dili. Günümüzde çocuklar hızla değişen bir dünya ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu hızlı değişme, ileride birer yetişkin olacak bu çocukların nelere gereksinme duyacaklarını yordamamızı güçleştirmektedir. Genç kuşakların bu değişime ayak uydurabilecek ve değişime katkıda bulunabilecek biçimde yetiştirilmesi gerekmektedir. Yoksa, bugünün programı ile okulu bitiren bir öğrenci, ekonomik ve sosyal koşulların gerektirdiği bilgi ve becerilerden yoksun olur. Dünün programı ile yarının toplumunu oluşturmak, eğitimin toplumun gereksinmeleri ve beklentileri doğrultusunda birey yetiştirmesini engeller. Yarının teknoloji toplumuna şimdiden hazırlanmaz, bu gerekliliği görmezlikten gelirsek, gelecekte bunun bedelini daha ağır ödemek durumunda kalır ve bu yarışta kaybedenler arasında yer alırız. Hızla değişen bir dünyada öğrencilerin günlük yaşamın üstesinden gelebilmeleri için neler yapılması gerektiği, neler yapılabileceği soruları birçok eğitimciyi bu konuda çalışmaya zorlamıştır. Ayrıca, toplumlar eğitimi niteliği düşürmeden daha ucuza elde etmek, eğitimin etkililiğini artırmak için çalışmaktadırlar. Bilgi teknolojileri de bunu gerçekleştirmek için eğitim alanında kullanılmaya başlanmıştır. Niteliği düşürmeden daha ucuza, daha çok öğrenciye ulaşılmaya çalışılmaktadır. Hem bilgi olarak hem de yetenek olarak yaşamımızın her alanına giren teknolojiler, daha önce de sözü edildiği gibi, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm toplumları köklü bir değişim süreci içerisine sokmuş, bilgi toplumlarının doğmasına neden olmuştur. Bilindiği gibi, bilgi toplumlarının temelinde ise teknoloji bulunmaktadır. Bugün, bilgisayar destekli eğitim, etkileşimli video, yapay zeka, telekonferans, elektronik haberleşme gibi yeni teknolojiler eğitimde önemli bir yer tutmaktadır. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

12 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER 5 3. Bilgi Teknolojileri Bilgi teknolojisini bilginin yaratılması, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması, korunması ve bunlara yardımcı olan araçlar olarak tanımlayabiliriz. Bunlar her alan için geçerlidir. Burada araç-gereç değil, insanın önemi ve bu teknolojiyi oluşturmak için belirlenen hedefler vurgulanmaktadır. Karmaşık ve yarışmacı bir dünyanın üyesi olan insan, yaşamda kalmak ve varlığını sürdürebilmek için önemli nitelik ve nicelikte bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, kısacası bilgiye sahip olma gereksinmesi içindedir. İnsanın bu gereksinmesini gidermede en önemli sorun, bilginin nasıl elde edileceği, nasıl dağıtılacağı ve nasıl saklanacağıdır. Bu da bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesinin en önemli nedenini oluşturmaktadır. Günümüzde gereksinmemiz olan bilgiyi üretmek, toplamak, depolamak ve dağıtmak için birçok teknoloji geliştirilmiştir. Bilgi üretmek, toplamak, depolamak ve dağıtmak amacıyla geliştirilmiş teknolojilerden birkaçını sayabilir misiniz?? Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz: Bilginin elde edilmesinde ve dağıtımında video kamera, kasetçalar, televizyon, uydu sistemleri. Bilginin depolanmasında optik diskler, elektronik arşivler ve veri tabanı programları. Bilginin işlenmesinde bilgisayarlar. Teknolojideki hızlı gelişmeler sonucu ortaya çıkan en önemli ürün kuşkusuz bilgisayarlardır. Ancak, bize bilgiyi ulaştıran, bilgiyi kullanmamıza yardım eden tüm öteki araçlar, teknolojiler de bilgi teknolojilerinin kapsamına girer. İnsanlar arasında haberleşmeyi sağlamaya yönelik olan iletişim teknolojileri günümüzde oldukça çeşitlidir. Bunlara matbaanın bulunuşundan başlayarak düzenli posta sistemlerinden telefon ve telgrafa, televizyon, radyo, sinema gibi araçlara dek birçok örnek verebiliriz. Kimi ileşitim araçları yalnız yazılı sembollerin iletilmesine olanak verirken, kimileri sesin, kimileri ise ses ile birlikte görüntünün iletilmesine olanak vermektedir. Yazılı sembollerin iletilmesinde kullanılan iletişim teknolojileri matbaa ile gelişmeye başlamış, zaman içinde posta hizmetlerine yönelik telgraf gibi araçlar ortaya çıkmıştır. Sesin iletilmesi için gramofon, telefon, telsiz, radyo gibi araçlar üretilmiştir. Görüntü ve sesi birlikte iletmede de televizyon, video gibi araçlar ön plana çıkmıştır. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

13 6 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER Şekil 1.1: Eski ve Yeni Bilgi Teknolojileri İletişim araçlarının gelişimini kronolojik olarak incelediğimizde, yeni teknolojilerin daha çok sayıda duyu organına seslendiklerini ve daha etkili olduklarını görüyoruz. İletişim teknolojisine bilgisayar teknolojilerinin katılmasıyla önemli niteliksel sıçramalar olmuş, bilgi teknolojilerinin kullanımı da hızlanmıştır. İletişim teknolojisindeki bu gelişmeler, bireyleri edilgin birer alıcı olmaktan çıkarmış, ortama katmıştır. Bu özellik de eğitim süreci açısından çok büyük öneme sahiptir. 4. Bilgi Teknolojileri ve Eğitim İnsanoğlu, varoluşundan bu yana bilgi üretmekte, bilgiyi kullanmakta ve dağıtmaktadır. Geçmişte bilginin dağıtımı için güvercinden dumana, dumandan mors alfabesine dek birçok araç kullanılmıştır. Gerçekte bunların tümü bilgi teknolojisi örnekleridir. Günümüzde ise bunların yerini bilgisayarlar, uydu antenleri, çağrı cihazları, cep telefonları gibi araçlar almıştır. Ancak, unutmamak gerekir ki bilgi teknolojileri artık yalnızca bilgisayarlara değil, iletişim ağları, çokluortamlar, elektronik haberleşme gibi yeni teknolojilere dayalıdır. Eski teknoloji ile yeni teknoloji arasındaki temel fark, bilginin dağıtımındaki hızdır. Yeni teknolojilerin sağladığı yüksek hız, bilgi miktarının artmasına da yol açmaktadır. Bütün bu değişimler, mikroelektronik teknolojisinin büyümesinin ve gelişmesinin bir sonucudur. Başka bir deyişle, bilginin elde edilmesi ve kullanılmasında mekanik araçlardan elektronik araçlara geçiş yapılmıştır. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

14 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER 7 Şekil 1.2: Bilgi Dağıtımındaki Değişme Eğitim, yaşamımızın her alanında, sanayide, orduda, ticarette, tıpta, psikolojide ve öteki bilim dallarının tümünde yer almaktadır. Eğitim, hem beceri kazandırılan hem de bilgi aktarılan bir süreçetir ve bu süreçte bilginin dağıtımı temel olmaktadır. Bu nedenle, bilgiyi etkileyen her teknolojiye eğitim kapısını açmak zorundadır. Genelde bilgi teknolojileri, özelde de bilgisayarlar, öğretme-öğrenme sürecinde yardımcı araç olarak işlev görmektedir. Bilgi teknolojileri eğitimde öğretim teknolojisi olarak adlandırılıp kullanılmaktadır. Bu teknolojiler bilinçli kullanılması durumunda eğitimin etkililiğini artırmaktadır. Bu nedenle, öğretme-öğrenme sürecinde kullanmak amacıyla bu teknolojileri seçerken özenli olmalıyız. Öğretme-öğrenme süreci için seçeceğimiz araçlar hangi temel özellikleri taşımalıdır? En önemlilerini sayınız.? Seçeceğimiz araçlar şu temel özelliklere sahip olmalıdır: Araçlar, bilginin transferini sağlamalıdır. etkileşimli olmalıdır. çok yönlü olmalıdır. kullanışlı olmalıdır. ekonomik olmalıdır. Eğitim kurumları, toplumsal değişme ve gelişmeleri hem başlatan hem de yönlendiren kurumlardır. Bu özellikleriyle eğitim kurumları, teknolojik gelişmeleri de izlemek, bu teknolojileri kullanmak ve bunların nasıl kullanıldığını öğretmekle yükümlüdürler. Daha açık bir deyişle, eğitim kurumlarının, toplumun gereksinmeleri doğrultusunda, öğrencileri bilgi çağına uygun, bilgi toplumunun özelliklerini göz önünde tutarak yetiştirmelidirler. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

15 8 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER Teknolojilerin hızla geliştiği, kullanımlarının yaygınlaştığı ve kolaylaştığı günümüzde nasıl bir insan yetiştirilmelidir? Bu soruyu yanıtlamak, eğitim sistemimizi yeniden gözden geçirmek açısından oldukça önemlidir. Bilgi toplumunun bir üyesi olarak insanın şu özelliklere sahip olması gereklidir: Bilgi toplumunun insanı, bilgiye ulaşma yollarını bilmelidir. bilgiyi sınıflayabilmelidir. bilgi üretebilmelidir. bilgiyi paylaşabilmelidir. iletişim kurabilmelidir. değişen ortamlara uyum sağlayabilmelidir. İşte eğitim sistemimizin, eğitim kurumlarımızın insanları, bireyleri bu özellikleri kazandıracak biçimde yetiştirmesi gereklidir. Çağımızda bilgi beş yılda bir ikiye katlanmaktadır. Daha açık olarak söylemek gerekirse, dört-beş yıllık üniversite öğrenimini tamamlayan bir kişi, iş yaşamına atıldığında üniversitede öğrendiklerinin yarısı hemen eskimiş olmaktadır. Bu nedenle, eğitim sürecinde yetiştirilen bireylerin bilgi eksikliklerini giderebilmeleri, görevlerini gerektiği biçimde yerine getirebilmeleri için bilgiye ulaşabilen, bilgiyi düzenleyebilen, bilgiyi değerlendirebilen, bilgiyi sunan ve iletişim kurabilen bireyler olmaları gereklidir. Bu da kuşkusuz, eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi, eğitim programlarının geliştirilmesiyle olanaklıdır. Sizce eğitim sistemimizde öğrenciler bu özelliklere ne ölçüde sahip olabilmektedirler? Karşılaşılan sorunlar nelerdir? Düşününüz ve birkaç meslektaşınızla tartışınız. 5. Eğitimdeki Yeni Oluşum Tarım Toplumu Sanayi Toplumu Bilgi Toplumu Şekil 1.3: Dünyada Toplumların Değişimi Toplumların gelişimleri incelendiğinde, tarım toplumlarının yerlerini sanayi toplumlarına, sanayi toplumlarının da yerlerini bilgi toplumalarına bıraktıkları görülür. Sanayi toplumları, tarıma dayalı geleneksel toplum yapısını geride bırakarak, ekonomosi, sosyal ve kültürel yapısı tümüyle farklı yeni bir toplum yapısı yaratmıştır. Bu yeni toplum yapısı, durağan olmayıp içerdiği teknoloji ve ortaya çıkan yeniliklerle kendi içinde sürekli gelişip değişmiştir. Daha beş-on yıl öncesine dek insanlık tarihinin geçirdiği önemli değişim ve dönüşüm süreci olarak sanayi devrimi kabul edilmekteydi. Çünkü sanayi devrimi öncesi ve sonrasındaki yaşam biçimindeki değişim insanlığın yaşadığı en köklü dönüşüm süreci idi. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biçimi yaratmıştır. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

16 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER 9 Tarıma dayalı geleneksel toplum yapısından sanayi toplumu yapısına dönüşüm uzun yıllar almıştır. Sanayi toplumunun yapısı 100 yılı aşkın bir süre içinde kurumsallaşmıştır. Oysa ki bilgi toplumu, daha ilk on yılda önemli ve köklü değişiklikler yaratmıştır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşümün bu denli hızlı olmasının nedeni yeni teknolojilerin gelişmesindeki hızdır. Bu da, özellikle yeni dünya düzeninde söz sahibi olmak isteyen toplumların bilgi toplumuna geçişteki değişim sürecine uyumlarını zorunlu kılmıştır. Toplumlar, genellikle tarım toplumu, sanayi toplumu ya da bilgi toplumu olmalarına göre değişik ve o toplum yapısına uygun eğitim sistemine sahip olmuşlardır. Eğitim sistemlerini de o toplum yapısının gerektirdiği insanı yetiştirecek biçimde oluşturmuşlardır. Tarım toplumunda eğitim yönetimde söz sahibi olanlarla sınırlı iken, aile içinde bilgiler çocuğa aktarılmış, daha sonra da tek odalı okul sistemi kurulmuştur. Sanayi toplumunda kitle eğitimi önem kazanmış ancak bu eğitim okulla birlikte sona ermiştir. Bilgi toplumunda ise, teknolojideki hızlı gelişmeler nedeniyle bilgi hızla çoğalmış ve yayılmıştır. Eğitim okulla sınırlı kalmamış yaşam boyu eğitim kavramı önem kazanmıştır. Yine teknolojideki hızla gelişim dünyamızı küçük bir köy durumuna getirmiş, ülkeler arasında sınırlar kalkmıştır. Küreselleşme kavramı da gündeme gelmiştir. Yaşam boyu eğitim: Eğitimin okulla sınırlı olmayan, ömür boyu sürmesi gereken bir süreç olduğu düşüncesi. Küreselleşme: Dünyada ekonomik ve toplumsal işbirliği ile bilgi paylaşımını gerçekleştirmek amacıyla sınırların ortadan kalkması. Dünyadaki değişmeler göz önüne alındığında, Türk eğitim sisteminde de önemli değişimlere gidilmesi gerektiği kolayca görülebilir. Bizim eğitim sistemimizde de programların amaçları, içerikleri ve yöntemleriyle yeniden ele alınarak geliştirilmesine, öğrencileri bilgi bombardımanına tutmak yerine onlara bilgiye nasıl ulaşacaklarını ve bilgiye ulaşmada teknolojilerden nasıl yararlanacaklarını öğretme yaklaşımının benimsenmesine gereksinme vardır. Bilgi toplumlarının eğitim sistemlerinde ne gibi değişiklikler yapmak gereklidir? Her şeyden önce okullar şu temel özelliklere kavuşturulmalıdır:? Okulun amaçları yeniden ele alınmalıdır. Okulda odak noktası öğrenme olmalıdır. Öğretim, konu yerine öğrenci merkezli olmalıdır. Öğretmenin rolü değişmelidir. Öğrenmede teknolojilerden yararlanılmalıdır. Belirtilen özellikler çerçevesinde öğrencilere öğrenmenin yolları öğretilmelidir. Bunun için de öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınmalı, öğretim ortamları buna göre düzenlenmelidir. Öğrenmede öğrencinin etkin olacağı ortamlar oluşturulmalıdır. Öğretmen ise, bilgi aktaran değil, öğrenciyi yönlendiren olmalıdır. Öğretmen öğrencilerini araştırmaya yöneltmelidir. Öğrenme için hazırlanan ortamlar, konuların aktarıldığı değil, öğrenmenin esnek olduğu, öğrencinin bilgiye kolayca ulaşabileceği ortamlar olmalıdır. Okulun amaçları gözden geçirilmeli, eğitim programları daha esnek duruma getirilmelidir. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

17 10 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER Eğitimdeki bu değişmeler, yalnız öğrencileri değil, öğretmenleri de etkilemektedir. Başka bir deyişle, öğretmenlerin de yeni oluşumlar doğrultusunda kendilerini değiştirmeleri, yeni bilgi ve beceriler kazanmaları, bunları sınıflarında uygulamaya koymaları gereklidir. Çünkü ancak teknolojinin önemini kavramış, onu etkili biçimde kullanabilen öğretmenlerle bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kullanabilen, bilgi üretebilen, ürettiği bilgiyi başkaları ile paylaşabilen, iletişim kurabilen, değişen ortamlara uyum gösterebilen ve sorun çözebilen öğrenciler yetiştirilebilir. Son olarak şunu söyleyebiliriz: Eğitimde bilgi toplumu olabilmenin temel koşulu olan teknolojiden yararlanmanın yerini alması kaçınılmazdır. Klasik örneği tümümüz biliyoruz: Aç insana balık vermek yerine ona balık tutmayı öğretmek daha yararlıdır. Bilgi toplumunun bireyleri için bunu biraz değişikliğe uğratmamız gereklidir. Çünkü artık insanlar için balık tutma yolları nı bilmek de yeterli gelmemektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte değişen yollarla nasıl başedilebileceğinin de öğretilmesine gerek vardır. Daha somut bir deyişle, öğrencilere yaşamımızı her yönden etkileyen bilgisayar teknolojisiyle nasıl başa çıkabileceklerinin, bilgi toplumunun üyesi olmaya nasıl hazırlanacaklarının öğretilmesine gereksinme bulunmaktadır. Bunda da öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Özet Yirmi birinci yüzyıla girerken, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, bütün toplumlar köklü bir dönüşüm ve değişim sürecine girmiş bulunuyor. Bu değişim ve gelişmelerden hem toplumlar, hem de bireyler etkilenmekte, yaşam biçimleri değişmektedir. Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmeler yeni bir çağı başlatmıştır. Bilgi çağı olarak adlandırılan bu çağın en önemli özelliği, bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanılması ve maddi ürün yerine bilgi üretiminin önem kazanmasıdır. Çağın toplumlarının hedefi bilgi toplumu olmaktır. Çünkü içinde yaşadığımız dönem bilginin güç olarak görüldüğü bir dönemdir. Bilgi toplumunun en önemli araçları bilgi teknolojileridir. Bilgi teknolojisi, bilginin yaratılması, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması, korunması ve bunlara yardımcı olan araçlardır. Bu özellikler bütün alanlar için geçerlidir. Bilgiyi bireylere ulaştıran, onların bilgiyi kullanmalarına yardımcı olan tüm araçlar bilgi teknolojileri içinde yer alır. Bilgi teknolojileri eğitim sürecinin geliştirilmesinde de etkilidir. Öğretim amacıyla kullanılan makine, araç ve gereçleri kapsayan bilgi teknolojileri öğretim teknolojisi olarak adlandırılır. Öğretme-öğrenme sürecinde teknoloji seçimi yaparken, kullanacağımız teknolojinin bilgi transferini sağlayan, etkileşimli, çok yönlü, kullanışlı ve ekonomik olmasına özen göstermeliyiz. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

18 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER 11 Günümüzde eğitim sisteminde bilgi toplumunun üyesi olarak bireylerin bilgiye ulaşma yollarını bilecek, bilgiyi sınıflayabilecek, bilgi üretebilecek, bilgiyi paylaşabilecek, iletişim kurabilecek ve değişen ortamlara uyum sağlayabilecek biçimde yetiştirilmeleri gereklidir. Bunun için öncelikle okulların şu temel özelliklere ulaştırılmasına gerek vardır: Okulun amaçları yeniden ele alınmalıdır. Okulda odak noktası öğrenme olmalıdır. Öğretim, konu yerine öğrenci merkezli olmalıdır. Öğretmenin rolü değişmelidir. Öğrenmede teknolojilerden yararlanılmalıdır. Ayrıca, öğretmenlerin de yeni anlayış doğrultusunda kendilerini değiştirmeleri, teknolojinin önemini kavramaları ve onu etkili biçimde kullanabilmeleri gereklidir. Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz. 1. Bilgi teknolojisi, bilginin üretilmesi sürecine aşağıdakilerden hangisi ile katkıda bulunur? A. Bilgiyi üretir ve geliştirir. B. Bilgiyi özümseyerek aktarır. C. Bilginin üretilmesi ve aktarılmasına yardım eder. D. Bilgiyi değiştirerek aktarır. E. Bilginin özetlenmesini sağlar. 2. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin öğretme-öğrenme sürecinde kullanılmasının nedenleri arasında yer almaz? A. Bilgisayar, televizyon vb. araçların öğretmenin yerini alması için çalışır. B. Öğrencilerin hedeflere ulaşmak için harcadıkları zamanı azaltır. C. Niteliği düşürmeden eğitimin maliyetini düşürür. D. Öğretmenin etkililiğini artırır. E. Öğrenciyi ortamda etkin kılar. 3. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ortamında kullanılacak teknolojilerin sahip olması gereken özelliklerdendir? A. Bilginin transferini sağlamalı B. Etkileşimli olmalı C. Kullanışlı olmalı D. Ekonomik olmalı E. Yukarıdakilerin tümü AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

19 12 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER 4. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun gerektirdiği insanda bulunması gereken özelliklerden değildir? A. Bilgiye ulaşma yollarını bilme B. Bilgiyi sınıflayabilme C. Bilgiyi üretebilme D. Bilgiyi olduğu gibi kabul edebilme E. Bilgiyi paylaşabilme Aşağıdaki cümlelerin DOĞRU ya da YANLIŞ olduklarını belirleyiniz. 5. Bilginin artması, bilgi teknolojilerinin gelişmesine ve bilgi toplumlarının oluşmasına neden olmuştur. 6. Bilgi toplumlarında, bilgi teknolojisi bilginin üretilmesi ve dağıtılmasında bir amaçtır. 7. Tarım toplumlarının eğitim sisteminde kitle eğitimi önem kazanmıştır. 8. Bilgi toplumlarında öğretim konu alanı merkezli değil, öğrenci merkezli olmalıdır. Ek Okuma Kaynakları Akkoyunlu, Buket. Bilgi Teknolojileri ve Eğitim, Eğitimde Bilgi Teknolojileri ile İlgili Seminer Notları. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı EBİT Daire Başkanlığı, Akkoyunlu Buket. Bilgi Teknolojilerinin Okulda Kullanımı ve Öğretmenin Rolü, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11: , Aşkar, Petek. Geleceğin Okulları, TED Ankara Koleji Vakfı Antalya Semineri Bildirileri (23-27 Ocak 1995). Ankara: Erkan, Hüsnü. Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme. Ankara: Türkiye İş Bankası, ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Yaşam Çağdaş İnsan.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Yaşam Çağdaş İnsan. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Çağdaş Yaşam Çağdaş İnsan Ünite 1-10 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1020 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Haludun KUŞKONMAZ İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ Yazarlar Doç.Dr. İ. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 4, 8) Doç.Dr. A. Barış BARAZ (Ünite 2, 3, 5, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2515 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1486 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Mehmet ALTINÖZ (Ünite 1, 6) Prof.Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Mayıs-1999 ESKİŞEHİR Kitabın bölümleri yazarından izin alınmaksızın mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kağıt

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Bilgisayar. Ünite 1-11

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Bilgisayar. Ünite 1-11 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Bilgisayar Ünite 1-11 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1059 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 582 Bilgisayar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Yahşi YAZICIOĞLU (Ünite 1-6) Doç.Dr. T. Volkan YÜZER (Ünite 7, 8) Editör Doç.Dr. Gülsün

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Özel Eğitim Ünite 1-12 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 561

Detaylı

HABER TOPLAMA TEKNİKLERİ

HABER TOPLAMA TEKNİKLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2843 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1801 HABER TOPLAMA TEKNİKLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Haluk BİRSEN (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Şule YÜKSEL ÖZMEN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME

İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2501 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1472 İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Esra TURHAN (Ünite 1) Prof.Dr. Ali ŞİMŞEK (Ünite 2, 4, 5, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gökçe YÜKSEK (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Gökçe YÜKSEK, Prof.Dr. Mustafa CAVCAR (Ünite

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2830 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1788 MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yazarlar Prof.Dr. Mustafa ÖZER (Ünite 1) Doç.Dr. Erdal DAĞTAŞ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Senem

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8) Editör Prof.Dr. Mehmet Necdet TİMUR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Özel Eğitim Ünite 1-12 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 561

Detaylı

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2604 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1572 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Elif EROĞLU (Ünite 1) Doç.Dr. Meltem Nurtanış VELİOĞLU (Ünite 2, 6) Doç.Dr. Gülfidan

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARI VE İNTERNETİ KULLANMA ALANLARI VE NEDENLERİ.

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARI VE İNTERNETİ KULLANMA ALANLARI VE NEDENLERİ. T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARI VE İNTERNETİ KULLANMA ALANLARI VE NEDENLERİ Servet BATMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Rıfat EFE

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2480 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1451 DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Funda Rana ÖZBEY ADAÇAY (Ünite 2, 4)

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Mobil Destekli Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Başarılarına, Yaşam Boyu Öğrenme

Detaylı

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ Uzaktan Eğitim Yayını No 2009-004.2 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler EDĐTÖR Y. Doç. Dr. Eyup ĐZCĐ BÖLÜM YAZARI Y. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ve ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

ÇAĞRI MERKEZİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2754 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1712 ÇAĞRI MERKEZİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar İlgin Tekeli SUBAŞI (Ünite 1, 2) Ayşin ÇİFTÇİOĞLU (Ünite 3-5) Hamide

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI AÖF ün 25. YILINDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI 1982-2007 (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Beşinci Baskı) Derleyenler Uğur DEMİRAY Özden

Detaylı

BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA VE KAVRAMSAL MODEL ÖNERĠSĠ

BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA VE KAVRAMSAL MODEL ÖNERĠSĠ T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı