ANTALYA L TİPİ CEZAEVİ İNCELEME VE GÖZLEM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA L TİPİ CEZAEVİ İNCELEME VE GÖZLEM RAPORU"

Transkript

1 ANTALYA L TİPİ CEZAEVİ İNCELEME VE GÖZLEM RAPORU ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ ANTALYA ŞUBESİ Antalya 04 Eylül 2015

2 Giriş Çağdaş Ceza İnfaz rejimi, cezası hüküm altına alınan kişinin öngörülenden daha ağır bir yaptırıma maruz kalmamasını güvence altına alan rejimin adıdır. Bu anlayış, Anayasa da karşılığını bulan hukuk devleti ilkesinin doğal bir uzantısıdır. Totaliter rejimlerin insan onurunu o güne kadar görülmemiş bir zalimlikte ayaklar altına alan uygulamalarına açık bir tepki olarak, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasınd haklarında bir ceza hükmü kurulan kimselerin cezaları infaz edilir ve haklarındaki tretman kuralları uygulanırken herhangi bir ayrımcılığa uğramaksızın insan onurlarının korunması ilkesi, çağdaş ceza infaz sistemlerinin en önemli bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Başka bir ifadeyle kişinin işlediği suç ne olursa olsun mevzuat uyarınca hakkında geçerli infaz kuralları benzer durumda olanlardan daha ağır ve ayrımcı saikler güdülerek uygulanamaz. Sayfa 1 Ancak herhangi bir ceza infaz kurumunda tutulan tutuklu ve hükümlünün insan onurunun korunması ilkesini hayata geçirmek, hiçbir dönemde söylendiği kadar kolay olmamıştır. Çünkü cezaevleri, doğaları gereği toplumun geri kalanına kapalı mekânlardır ve buralarda yaşananlar çok nadiren kamuoyunun bilgisine açılır. İşte böyle durumlarda cezaevinin kapalı duvarları arkasında yaşananların kamuoyunun gözlem ve denetimine açılması zorunlu hale gelir. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin ortaya çıkarılması özel bir uzmanlık alanıdır ve bu uzmanlığa uygun, bağımsız hareket edebilen demokratik kitle örgütlerinin çabalarıyla ancak bu görev başarılabilir. Devlet otoritesinden, resmi doktrin ve ideolojilerden bağımsız hareket edebilen böylesi örgütlerin raporları ve eleştirileri sayesinde, toplum cezaevlerinde yaşananlar hakkında bilgi sahibi olurken sistemin aksayan yönleri masaya yatırılabilir ve daha iyi işleyen bir sistem için adım atabilme şansı doğar. Çağdaş Hukukçular Derneğinin 1974 yılındaki kuruluşundan beri cezaevleri ve ceza infaz rejimine yakın ilgi göstermesinin altında bu yaklaşımın izleri görülebilir. ÇHD Antalya Şubesi Dernek Tüzüğünün kendisine yüklediği göreve uygun olarak düzenli aralıklarda Antalya L Tipi Cezaevini izlemekte, gördüğü hak ihlallerini raporlamakta ve kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Elinizdeki bu rapor, 27 Ağustos 2015 günü siyasi mahpuslara yönelik olarak cezaevi idaresi tarafından gerçekleştirildiği söylenen işkence ve kötü muamele iddiaları ile sınırlı araştırma ve incelemelerin sonuçlarını içermektedir. Şubemiz, bundan sonra da bu alandaki ilgisini yetkinleşerek sürdürme inancı ve kararlılığındadır.

3 Raporun kapsamı Çağdaş Hukukçular Derneği Antalya Şubesi, Yönetim Kurulu ndan üç kişilik bir heyetle, 01 Eylül 2015 tarihinde Antalya L Tipi Cezaevi nde kalan siyasi tutuklu ve hükümlü yakınlarının dernek şubemize talepte bulunmaları üzerine bir inceleme ve gözlem ziyareti düzenlemiştir. Anılan ziyarette 10 civarında tutuklu ve hükümlü ile görüşülmüş ve 27 Ağustos 2015 Perşembe günü Antalya L Tipi Cezaevinde yaşadıklarına ilişkin görgü ve şikâyetleri alınmıştır. Sayfa 2 Okumakta olduğunuz bu rapor, aşağıda belirtilen mağdurların tanıklık ve şikâyetleri temelinde heyetimizin değerlendirmelerini içermektedir. Mahpuslar tarafından anlatılan olayların özeti Heyetimizin görüştüğü mahpusların anlatımları temelinde raporumuza konu olayın oluş şekli aşağıdaki gibidir: 1) Antalya L Tipi Cezaevi nde rapora konu olay öncesi cezaevinde E-10 koğuşunda 10 tutuklu ve hükümlü ile F-3 Alt 5 üç kişilik hücrede de 3 tutuklu olmak üzere toplam 13 siyasi mahpus bulunmaktaydı. 2) Ağustos 2015 tarihlerinde büyük çoğunluğu Urfa olmak üzere Mardin, Mersin ve Hatay illerinden nakil olarak getirilenlerle birlikte bu sayı bir anda 62 ile siyasi mahpus sayısında dramatik bir artışa neden olmuştur. 3) Görüştüğümüz mahpusların anlatımına göre, bu artış cezaevi yönetiminde de ciddi bir güvenlik endişesine yol açmış görünmektedir. Nitekim infaz koruma memurlarının değiştiği daha önceki tutumlarından daha gergin ve hasmane bir şekilde davranış değişikliklerine yönelik görüşülen mahpuslarda bir algı geliştiği gözlemlenmiştir. 4) Son olarak görüşülen mahpusların beyanlarından anlaşıldığı kadarıyla Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı nın yürüttüğü soruşturma kapsamında zorla SEGBİS (Telekonferans sistemi) aracılığıyla Mehmet Simav hakkında ifade alma talimatı vermiş olması ve Mehmet SİMAV ın bu yöndeki talimata rağmen SEGBİS aracılığıyla ifade vermeyi reddetmesinin de infaz koruma memurları ile mahpuslar arasında ayrıca bir gerilim yarattığı görülmekle birlikte eldeki verilerin eksikliğinden dolayı olayların patlak vermesindeki rolü tarafımızdan tam anlaşılamamıştır. 5) Olaya gelirsek, olayın esas olarak siyasi mahpusun kaldığı F-7 koğuşunda çıktığı görülmektedir. Bu süreçte 27 Ağustos 2015 Perşembe günü saat sularında nakil olanların bir kısmının bulunduğu F-7 koğuşunda cezaevi idaresinin görüşme isteği var bahanesiyle önce koğuş sorumluluğu yapan iki (Mehmet Aktaş ve Şerafettin Erdem) daha da sonra bir mahpusun (Mehmet Simav) idare ile görüşme bahanesiyle koğuşlarından çıkartıldığı kişilere

4 cezaevi 2. müdürü ve bir başgardiyan gözetiminde mahpusların hazır kuvvet adını verdiği infaz koruma memurları arasından zor kullanma konusunda eğitildiği anlaşılan operasyonel bir birim tarafından herhangi bir direnme göstermedikleri halde orantısız güç kullanılarak darp edildiği birinin kolunun omzundan çıkacak derecede güç uygulandığı mahpuslar tarafından iddia edilmiştir. 6) Görüştüğümüz mahpuslar, bu olayın hemen ardından F-7 koğuşuna arama bahanesiyle ellerinde cop ve kalkanları olan kişilik hazır kuvvet ekibi ile girildiğini; yaklaşık 25 mahpustan oluşan koğuştakilerin tamamı zorla koğuşlarından çıkarılarak yerlere yatırıldıklarını, arkalarından plastik kelepçe ile elleri ve ayaklarının bağlandığını; kafalarına postallarla basıldığını, üzerlerine çıkıldığını ve coplarla ve tekmelerle dövüldüklerini; sonrasında da ayağa kaldırılarak askeri düzende sayım vermeye zorlandıklarını; içlerinden bu dayatmayı reddedenlerin içinde çay ocağı bulunan başka (mahpuslar içinde kamera olmadığı için burasının seçildiğini söylemişlerdir) bir odaya alınarak burada ağır bir şekilde dövüldüklerini beyan etmişlerdir. 7) Bu arada ezici çoğunluğu yaşları arasındaki koğuş sakinlerinden biri olan ve yaşları arasındaki M. E. isimli bir başka mahpusun diğerlerinin gözleri önünde infaz koruma memurları tarafından zorla pantalonunun indirildiği, küfür ve çeşitli hakaretlerle aşağılandığı olaya tanık olan görüştüğümüz bütün mahpuslar tarafından istikrarlı bir şekilde iddia edilmiştir. 8) Yine daha önce ayak kırığı nedeniyle çeşitli ameliyatlar geçirmiş ve bu nedenle ayağına platin çivi çakılmış bulunan iki mahpusun da memurlar tarafından ayaklarına basılmış ve çivilerin bulunduğu alanlar delinerek kanamasına neden olunduğu iddia edilmiştir. 9) En nihayetinde F-7 koğuşundaki mahpuslar yanlarına eşyalarını da alamadan zorla F-2 koğuşundaki üçer kişilik odalara tıkılmışlar ve iki gün boyunca bu odalardan çıkmalarına izin verilmediği ifade edilmiştir. Mahpuslar ayrıca kantinden almış oldukları yiyecek, giyecek ve diğer eşyalarının da memurların keyfi ve orantısız tutumları sonucu zarar gördüğünü ileri sürmüşlerdir. Sayfa 3 Fiziksel ağır şiddet gördüğü ileri sürülen mahpuslar 10) Yukarıda kapsamı belirtilen olaylar sırasında özellikle ağır darp ve kötü muamele gördüğü belirtilen mahpuslar aşağıdaki gibidir: a. Mehmet Simav; i. Kaldığı F-7 koğuşundan 27 Ağustos Perşembe günü saat sularında müdür görüşmesi bahanesiyle alındığını, SEGBİS e katılmayı reddetmesi üzerine yüzüne sağ elmacık kemiğine gelecek şekilde tokat ve yumruklarla karşılaştığını, (sağ elmacık kemiğine gelen bölgede hafif

5 bir morarma tarafımızdan da müşahede edilmiş, ayrıca sağ kaburgalarının bulunduğu bölgede hassasiyet yaşadığını gösteren bir şekilde hafif öne eğilmiş vaziyette tam doğrularak oturamadığı gözlemlenmiş, soru üzerine göğsünde ağrıdan şikayetçi olmuştur. ii kişilik bir ekip tarafından yatırılıp, ellerinin ters kelepçe tabir edilen bir tarzda ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlandığını; bu arada kafasına ayakla basıldığını başka infaz koruma memurlarının ise yatar vaziyette ve bağlı durumdayken tekme attıkları ve ayakları ile üstüne çıktıklarından yakınmıştır. Sayfa 4 iii. Ayrıca 24 saatten uzun bir süre aç ve susuz bir vaziyette süngerli oda tabir edilen, bir odada tutulduğundan şikayetçi olmuştur. b. Şemsettin Erdem; c. Yunus Kaya i. Aynı koğuşta kaldıkları Mehmet Aktaş ile 27 Ağustos Perşembe günü saat sularında cezaevi idaresiyle görüşme bahanesiyle kaldıkları F-7 koğuşundan alındıkları, daha sonra götürüldükleri odada hazır kuvvet adını verdikleri ve arasında olduğunu tahmin ettikleri görevliler tarafından coplarla dövülüp yere yatırıldıkları; kolları arkadan ters kelepçe denilen yöntemle plastik kelepçe takıldığı; bu işlem sırasında sol omzunun yerinden çıktığı, doktora çıkarılmadıkları için daha sonra arkadaşlarının yardımıyla omzunun yerine oturtulduğu; ii. Olayların Urfa Cumhuriyet Başsavcısının Urfa dan getirilen arkadaşlarının SEGBİS- telekonferans yoluyla çıkmayı reddetmeleri üzerine başladığını tahmin ettiğini beyan etmiştir. i. Urfa dan Ağustos tarihlerinde yaklaşık 22 saatlik bir yolculuk yaparak nakil olduklarını; nakil sırasında yaklaşık kilometrelik yolu daracık bir ring aracının içinde ellerinden kelepçelenmiş halde tutulduklarını; yaz günü havanın çok sıcak olmasına rağmen su, yiyecek ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak için sadece iki defa mola verildiğini, buna karşın yeterli su ve yiyecek verilmediğini belirtmiştir; ii. Yaklaşık 28 kişi kaldıkları F-7 koğuşundan önce deneyimli iki (Şemsettin ve Mehmet) hükümlünün ardından Urfa dan birlikte geldikleri yine deneyimli Mehmet Simav adlı hükümlünün gardiyanlar tarafından çıkartıldıklarını, hemen ardından civarında ellerinde cop ve kalkanları olan özel giysili görevlilerin arama var diyerek koğuşa doluştuklarını, koğuştaki herkesi zorla koridora çıkartarak copladıkları, küfür ve hakaret ettikleri, herkesi yatırarak ters kelepçe tabir edilen bir şekilde ellerini ve ayaklarını plastik kelepçelerle bağlayıp ayaklarıyla kafalarına bastıkları, üzerlerine çıktıkları ve tekmeledikleri, daha sonra ayağa diktiklerini bu arada vücuduna ve koltuk altının hemen aşağısına gelecek bölgeye cop darbesi aldığını (sol koltuk altında cop darbesiyle uyumlu

6 ray şeklinde 3 2 cm boyutlarında ekimoz izi tarafımızdan gözlenmiştir); yine sağ baldırında geçmeye yüz tutmuş 4 3 cm boyutlarında darp sonucu meydana geldiğini sandığımız ekimoz oluştuğu gözlenmiştir. iii. Daha sonra herkesi başka bir koğuşta dörder kişi gelecek şekilde odalarak kapatarak üzerlerinden kilitlediklerini ve görevlilerin kötü muamele ve işkencelerini protesto için iki gün boyunca tutuldukları odada su ve yiyecek kabul etmediklerini; Sayfa 5 d. Mehmet Esen e. Ahmet Karataş f. Vahit Kıvık g. Uğur Aktay yaşlarında olduğu söyleniyor. Toplu dayak sırasında diğerlerinin gözleri önünde infaz koruma görevlileri tarafından pantolonu indirilerek çıplak kalmaya zorlandığı ve çeşitli küfür ve hakarete maruz bırakıldığı iddia ediliyor. sol bileğinde kırık olduğu iddiası var. burnunda kırık olduğu iddiası var kaburgalarında çatlak ya da kırık olduğu iddia ediliyor h. Müslüm Karak ve Hüseyin İbrahim bu mahpusların her ikisinin de yakın tarihlerde ayaklarındaki kırıklar nedeniyle birden fazla ameliyat oldukları ve ameliyat sırasında kırığı birleştirmek için platin çivi takıldığı infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında ayaklarına basılarak ezildikleri ve plati çivilerin bulunduğu bölgelerin kanadığı iddiası var. 11) Mahpusların fiziksel şiddet ve eziyete maruz kaldıklarına ilişkin iddiaları şiddet olayının meydana gelmesinin arasından beş gün geçmiş olmasına rağmen görüştüğümüz mahpusların bazılarının vücutlarında gördüğümüz izlerle de teyit edilmiştir. 12) Cezaevi personelinin tutuklu ve hükümlülere yönelik fiziksel şiddet, işkence ve kötü muamele anlamına gelebilecek eylemlerine cezaevi yönetimi tarafından hoşgörü gösterilmemesi gerekir. Bu konuda yapılacak her türlü şikâyetin titizlikle soruşturulması, gerektiğinde faillerin adli mercilere intikal ettirilmesinde tereddüt gösterilmemelidir. 13) Özellikle görüşülen mahpusların istisnasız hepsi herhangi bir direnme göstermemelerine rağmen zorla yere yatırılarak ellerinden ve ayaklarından plastik kelepçelerle bağlandıklarını ardından cop, tekme, kafaya postallarla basma gibi üzerlerinde fiziki güç kullanıldığından şika-

7 yetçi olmuşlardır. Kelepçe gibi kısıtlama araçlarının cezalandırma amacıyla kullanılamayacağı hangi istisnai hallerde kullanılmasına izin verilebileceği uluslararası ve ulusal mevzuatta sayılmıştır. 1 Bütün bu belgelerde bu gibi araçların cezalandırma amacıyla kesinlikle kullanılamayacağı belirtilmiş; kelepçeye ise istisnai/sınırlı sayıda durumda ve dar yoruma tabi olarak izin verilmiştir. Mahpusun çevresine ve kendisine yönelik herhangi bir saldırgan hareketi söz konusu değilken ve kurum müdürünün talimatı söz konusu değilken başvurulması infaz koruma memurlarının doğrudan cezalandırma amacıyla hareket ettiklerinin göstergesi olarak görülür ve işkence ve kötü muamele anlamına geldiğinden ağır ve kasıtlı bir suç işledikleri açıktır. Dolayısıyla söz konusu olaya karışan bütün infaz koruma memurları ile kurum yöneticileri tarafsız ve tam bir soruşturmadan geçirilmeli ve sorumlular geciktirilmeksizin cezalandırılmalıdır. 14) Aksine idari tutumlar, bu konudaki bütün hukuki düzenlemelere aykırılık taşıyacağı ve buna göz yumanlar dâhil kötü muamelede bulunan kamu görevlilerinin hukuki, idari ve cezai sorumluluğunu doğuracağı akıldan çıkarılmamalıdır. Sayfa 6 Urfa dan Antalya ya nakil koşullarının insanlıkdışı olduğu iddiası 15) Görüşülen mahpuslardan Urfa dan nakil araçlarıyla getirilenler, 24 Ağustos 2015 sabahı saat sularında ring araçlarına bindirildiklerini ve 25 Ağustos 2015 gecesi saat sularında Antalya ya vardıklarını, nakil süresince tuvaletlerini yapabilmek için iki defa yolda mola verildiğini, kendilerine 20 saat boyunca bir defa yarım ekmek, 1 domates, 1 salatalık ve yarım çay bardağı ılık sudan oluşan yemek verildiğini, ring araçlarının içi çok boğucu ve sıcak olmasına rağmen ayrıca herhangi bir su içme olanağı verilmediğini, ayrıca bütün bu süre boyunca ring araçlarında elleri kelepçeli bir vaziyette tutulduklarını belirtmişlerdir. 16) Nakil süreci de cezaevlerindeki infaz uygulamaları içinde kolayca işkence ve kötü muameleye dönüşme potansiyeli en fazla olan işlemlerin başında gelmektedir. Bu nedenledir ki uluslararası ve ulusal ceza infaz mevzuatında açıkça düzenlenmiştir. 2 17) Mevcut raporda nakil konusunda mahpusların ortaya koyduğu iddialar maruz kaldıkları nakil sürecinin insanlıkdışı ve aşağılayıcı muamele kategorisinde değerlendirilmesini gerektiren ve bu nedenle derhal tarafsız ve tam bir soruşturma yapılmasını şart koşan iddialardır. 1 Bkz., Mahpusların Islahı İçin Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları, md. 33; Avrupa Cezaevi kuralları, md. 60.6; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, md. 50; Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük (İnfaz Tüzüğü), md.155 ve Mahpusların Islahı İçin Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları, md. 45; Avrupa Cezaevi kuralları, md ve 3; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, md. 58/2 ve 4; İnfaz Tüzüğü md.168/2 ve 4.

8 18) Dolayısıyla özellikle Urfa dan Antalya ya Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen nakil işlemleri ile ilgili olarak da derhal idari ve adli soruşturma başlatılmalıdır. Hücrede tutulan siyasi mahpuslar 19) Cezaevindeki görüşme sırasında F-3 Alt 5 hücresinde bir aydır tutulan tutukluların tutma koşulları hakkında da bilgi edinme olanağımız olmuştur. Anlatımlarına göre, kaldıkları hücre 4 2,5 m boyutlarında içinde yatma, lavabo/duj ve oturma birimi sığdırılmış yaklaşık 10 m² boyutlarında bir alandır ki, kişi başına 3,33 m² yaşama alanı kalmaktadır. Anlatımlarına göre yaklaşık bir ay önce cezaevine kabul edildiklerinde buraya kapatılmışlar ve defalarca diğer siyasi mahpusların olduğu koğuşlara çıkarılma talebinde bulunmalarına karşın henüz bu ihtiyaçlarının karşılanmadığından bahsetmişlerdir. Hücrede kalanlara yaklaşık 2-2,5 saat havalandırma hakkı tanındığı da göz önüne alınırsa bu mekânda istemi dışında tutulmaları insanlık dışı ceza anlamına gelmektedir. Hatırlatmak gerekir ki, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi nin (CPT) hükümlü/tutuklu başına belirlediği standart alan yaklaşık 7 m² dir 3 ve bu mahpuslar standardın yarısından bile az bir alanda tutulmaktadırlar. 20) Böylesi bir durumda İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi nin insanlıkdışı ve aşağılayıcı muamele ve ceza yasağının ihlali gerekçesiyle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 3. maddesinin ihlal edildiğine karar verdiği çok sayıda karar bulunmaktadır. 4 21) Sonuç olarak, F-3 Alt 5 hücrelerinde tutulan tutuklu mahpusların zaman geçirilmeksizin daha insana yaraşır tutma koşullarının bulunduğu koğuşlara alınmasını talep ediyoruz. Sayfa 7 3 Bkz. Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı ve Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (AİÖK-CPT), AİÖK Standartları, Avrupa Konseyi Strasbourg, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev Türkçe / Turkish / Turc, sayfa 8; İnternet üzerinden adresinden Türkçe ulaşılabilir. 4 Örnek olması bakımından bkz. 15 Temmuz 2002 tarihli Kalashnikov v. Rusya kararı.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ EK: 1 ĐNSAN HAKLARIYLA ĐNSANDIR EK: 3 EK: 3 EK: 2 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2008 YILI CEZAEVLERİ İHLAL RAPORU 2008 - ANKARA İHD Genel Merkezi 2008 CEZAEVLERİ İHLAL RAPORU İÇİNDEKİLER I. GEREKÇE... 3 II. AMAÇ...

Detaylı

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU 16.04.2015 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU 16.4.2015 ANKARA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları Yayına Hazırlayan Ruhşen Doğan Yıldız Baskı Berdan Matbaacılık Davutpaşa

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-8. 2013 Türkiye İlerleme Raporunda İşkence ve Kötü Muamele SAYFA 2

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-8. 2013 Türkiye İlerleme Raporunda İşkence ve Kötü Muamele SAYFA 2 TEMMUZ 2013 EKİM 2013 ---------- SAYI-8 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

HASTA MAHPUSLAR RAPORU

HASTA MAHPUSLAR RAPORU HASTA MAHPUSLAR RAPORU Nurettin Demir Muğla Milletvekili Veli Ağbaba Malatya Milletvekili Özgür Özel Manisa Milletvekili I. GĠRĠġ 3 II. KAPSAM 6 III. AMAÇ 6 IV. YÖNTEM 6 V. HAPĠSHANE KOġULLARI: ĠZLENĠM

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 17 Ocak 2012 İşbu karar Sözleşme nin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı MUŞ E TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU İNCELEME RAPORU

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı MUŞ E TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU İNCELEME RAPORU MUŞ E TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU İNCELEME RAPORU I-BAŞLANGIÇ İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 23 üncü dönem 3 üncü yasama yılının 9 Nisan 2009 tarihli 24 üncü toplantısında aldığı kararla, Çorum Milletvekili

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU Kasım - 2014 1 2 İçindekiler I. İNCELEMENİN KONUSU... 4 II. İNCELEMEDE UYGULANAN YÖNTEM... 5 III. OLAYLAR VE OLGULAR... 7 A. MERKEZ YETKİLİLERİNDEN

Detaylı

İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU. www.tihk.gov.tr

İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU. www.tihk.gov.tr İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU www.tihk.gov.tr 6.11.2014 İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU 6.11.2014 İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU RAPOR NO : 2014/04 İSTANBUL GERİ GÖNDERME MEKEZİ RAPORU

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN

ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN Uluslararası Af Örgütü dünya çapında 150 den fazla ülke ve bölgede 2.8 milyon üyesi,

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten KASIM MART ---------- SAYI-6. İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2012 ÇIKTI SAYFA 2

(prometheus TOHAV. e-bülten KASIM MART ---------- SAYI-6. İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2012 ÇIKTI SAYFA 2 KASIM 2012 MART 2013 ---------- SAYI-6 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU 29.05.2014 CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ

Detaylı

Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT standartları

Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT standartları AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2010 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT standartları 3 İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten NİSAN HAZİRAN ---------- SAYI-7 GEZİ OLAYLARI SAYFA 2. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde

(prometheus TOHAV. e-bülten NİSAN HAZİRAN ---------- SAYI-7 GEZİ OLAYLARI SAYFA 2. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde NİSAN 2013 HAZİRAN 2013 ---------- SAYI-7 TOHAV (prometheus e-bülten GEZİ OLAYLARI SAYFA 2 Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında

Detaylı

TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM

TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM Av. Tülay (PORDOĞAN) ORAL* Çocukluk ve gençlik çağında işlenen suçlar, bütün dünyada en çok tartışılan toplum sorunlarından biridir. Yapılan incelemeler,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 167 Ekim 2013

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 167 Ekim 2013 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 167 Ekim 2013 Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 161 Mart 2013

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 161 Mart 2013 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 161 Mart 2013 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi / Bilgi Notu no. 161 Mart 2013 Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası

Detaylı

MAHPUSLARIN ISLAHI İÇİN ASGARİ STANDART KURALLAR

MAHPUSLARIN ISLAHI İÇİN ASGARİ STANDART KURALLAR 235 Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar MAHPUSLARIN ISLAHI İÇİN ASGARİ STANDART KURALLAR 1955 te Cenevre de toplanan Suçların Önlenmesi ve Suçluların Islahı üzerine Birinci Birleşmiş Milletler

Detaylı

AVRUPA CEZAEVİ KURALLARI 2006

AVRUPA CEZAEVİ KURALLARI 2006 1 AVRUPA CEZAEVİ KURALLARI 2006 AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ NİN ÜYE DEVLETLERE AVRUPA CEZAEVİ KURALLARI HAKKINDA REC (2006) 2 SAYILI TAVSİYE KARARI (Bakan Delegelerinin 11 ocak 2006 tarihli ve 952

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU GEZİ PARKI OLAYLARI RAPORU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU GEZİ PARKI OLAYLARI RAPORU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU GEZİ PARKI OLAYLARI RAPORU Ekim - 2014 2 İçindekiler İçindekiler... 3 GİRİŞ... 7 BİRİNCİ BÖLÜM: KURUM ve KURULUŞLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİ VE BELGELER... 11 A. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA

Detaylı

İZMİR ÇOCUK ve GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU RAPORU

İZMİR ÇOCUK ve GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU RAPORU İZMİR ÇOCUK ve GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU RAPORU İzmir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu 2013 İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi Cezaevi Komisyonu 2013 2013 İZMİR BAROSU 1 BAŞKANLIĞI İZMİR ÇOCUK ve

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 3.maddesi: Hiç kimse işkenceye, gayriinsanî yahut haysiyet kırıcı ceza veya muameleye tâbi tutulamaz.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 3.maddesi: Hiç kimse işkenceye, gayriinsanî yahut haysiyet kırıcı ceza veya muameleye tâbi tutulamaz. İşkence, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Ceza Yasağı 7 Nisan 2014 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 3.maddesi: Hiç kimse işkenceye, gayriinsanî yahut haysiyet kırıcı ceza veya muameleye tâbi

Detaylı

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRI İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZA SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ

Detaylı

2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU

2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU İNSAN HAKLARIYLA İNSANDIR EK: 3 EK: 3 EK: 2 2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2008 - ANKARA İHD Genel Merkezi İnsan Hakları Derneği Sayfa 1 2009 YILI CEZAEVLERİ İHLAL RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 170 Ocak 2014 Mahkeme nin İçtihat Bilgi ve Yayınlar Dairesi tarafından derlenen bu Bilgi Notu, Yazı İşleri Müdürlüğü nün özel

Detaylı

2003 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ ( ) A. GİRİŞ (Bu bölümde Türkiye için bir İlerleme Raporu hazırlanmasının gerekçeleri ve yasal dayanakları dile getirilmiş ve 2002 yılı raporundan bu yana Türkiye

Detaylı

(prometheus --------- e-bülten HAZİRAN EKİM SAYI-2. 2011 TÜRKİYE İLERLEME RAPORUNDA İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE SAYFA 2

(prometheus --------- e-bülten HAZİRAN EKİM SAYI-2. 2011 TÜRKİYE İLERLEME RAPORUNDA İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE SAYFA 2 HAZİRAN EKİM 2011 --------- SAYI-2 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir.

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir. PSİKOLOJİK ŞİDDET Öncelikle ben bize bu imkânı tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bu okulda cidden pratik açısından çok az şey yapılıyor. Bu çalışmaların bana çok şey kattığını söylemek isterim.

Detaylı

2009 İnsan Hakları Raporu: Türkiye

2009 İnsan Hakları Raporu: Türkiye 2009 İnsan Hakları Raporu: Türkiye http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eur/136062.htm Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi İnsan Hakları Uygulamalarına İlişkin 2009 Yılı Ülke Raporu 11 Mart

Detaylı

DAVASI MAVİ MARMARA ÖZGÜRLÜK FİLOSU NA 31.05.2010 TARİHİNDE DÜZENLENEN İSRAİL SALDIRISI İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN HUKUK ÇALIŞMALARI

DAVASI MAVİ MARMARA ÖZGÜRLÜK FİLOSU NA 31.05.2010 TARİHİNDE DÜZENLENEN İSRAİL SALDIRISI İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN HUKUK ÇALIŞMALARI MAVİ MARMARA DAVASI GAZZE ÖZGÜRLÜK FİLOSU NA 31.05.2010 TARİHİNDE DÜZENLENEN İSRAİL SALDIRISI İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN HUKUK ÇALIŞMALARI İHH İNSANİ YARDIM VAKFI İNSAN HAKLARI VE HUKUK KOMİSYONU 10 ARALIK 2012

Detaylı