KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI"

Transkript

1 KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI Etkinlik hazırlık çalışmaları; 9 Nisan 2011 tarihinde Ankara'da yapılan TB Sanayi Kongresi 2011, 30 Nisan 2011 tarihinde 'de düzenlenen V. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi Düzenleme ve Danışmanlar Kurulu ortak toplantısı, 30 Nisan 2011 tarihinde 'de düzenlenen Endüstriyel Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi Düzenleme ve ile Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi Düzenleme ve Danışmanlar Kurulu ortak toplantılarıyla devam etti. TB SANAYİ KONGRESİ 2011 DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI TB Sanayi Kongresi 2011 birinci toplantısı, 9 Nisan 2011 tarihinde Ankara Şube Eğitim Salonu nda yapıldı. Recep ÖZMETİN TB C. Selçuk ESEN Gıda MO Asiye Ülkü KARAALİOĞLU HKMO Mehmet TORUN Nadir AVŞAROĞLU Dinçer KARA Ali Ekber ÇAKAR A. Selçuk SOYLU S. Melih ŞAHİN Hüseyin ATICI Prof.Dr. Müfit GÜLGEÇ Hüseyin BARUT İbrahim MART Hüseyin HADIMLI Doç.Dr. Semiha ÖZTUNA Ali PERİ Mehmet ÖZSAKARYA Nedim KARA İsmail ÖZSALİH Atıf METE Esra OĞUZ ŞPO Fatma B. BULUT ŞPO Geçmiş dönemlerde düzenlenen kongrelerin Yürütme Kurulu üyeleri, akademisyenler ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından atölye çalışması yapılarak hazırlanan taslak metin, üyelerine iletildi. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar Ankara ve İstanbul da yapılan atölye hazırlık toplantılarıyla ilgili genel bir bilgilendirme yaptı. Kongre hakkında genel bir bilgilendirmenin yapılmasının ardından toplantıda şu kararlar alındı: 4 Kongre toplantısında ifade edilen tüm görüşlerin bant kayıtlarının Kongre Yürütme Kuruluna iletilmesine, 4 Ek-1 de görüşülen ve kabul edilen Kongre Ana Başlığı ve Kongrede Ele Alınacak Konular ın alt başlıklarının üyelerinin görüş ve önerileri de dikkate alınarak netleştirilmesine ve TB ve odalara duyurulması için çalışma yapmak üzere Kong- 23

2 re Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine, 4 Sanayi Stratejisi Belgesi üzerinde odaların uygulama alanlarından yola çıkarak inceleme yapmasına ve konuya ilişkin Oda görüşlerinin 18 Haziran 2011 tarihine kadar Yürütme Kuruluna iletilmek üzere Makina Mühendisleri Odası na gönderilmesine, 4 Kongrede sunulmak üzere, Gemi Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası üyelerinin ağırlıkla faaliyet yürüttüğü sektörlere yönelik istihdamı, istihdamın dağılımını ve biçimini içeren alan çalışmasının ilgili odalarca yapılmasına, 4 Kongre tarihinin Aralık 2011 tarihlerinde iki gün olarak yapılmasına, 4 Kongre toplantı tarihlerinin Yürütme Kurulunca belirlenerek etkinlik sekretaryası tarafından tüm odalara duyurulmasına, 4 TB Sanayi Kongresi 2011 Yürütme Kurulunun aşağıdaki isimlerden oluşturulmasına, Emin Koramaz Ali Ekber Çakar Yavuz Bayülken S. Melih Şahin Yunus Yener Osman Serter Dinçer Mete Cenk A. Lişesivdin Orhan Örücü EMO Petek Ataman Gıda MO Nadir Avşaroğlu Murat Aslan ZMO Prof.Dr. Korkut Boratav Ankara Üniversitesi Prof.Dr. İşaya Üşür Gazi Üniversitesi Prof.Dr. Aziz Konukman Gazi Üniversitesi Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu Marmara Üniversitesi Prof.Dr. Oktar Türel ODTÜ 4 Kongre Sekreteri olarak Makina Mühendisleri Odası Teknik Görevlisi Cenk A. Lişesivdin in belirlenmesine, 4 Kongreye bildiri verme, yazım ve bildiri değerlendirme koşullarının belirlenmesi konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine, 4 TB Sanayi Kongresi 2011 in tahmini bütçesinin netleştirilmesi için Yürütme Kuruluna 4 Kongre afiş ve ilk duyuru şeklinin belirlenmesi konusunda Kongre Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine, Yukarıda alınan kararların TB Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verildi. V. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRE VE SERGİSİ DÜZENLEME VE DANIŞMANLAR KURULU ORTAK TOPLANTISI YAPILDI V. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi ikinci ve birinci ortak toplantısı, 30 Nisan 2011 tarihinde de yapıldı. Ali Ekber ÇAKAR Tahsin AKBABA Bedri TEKİN İskender ERBİL Denizli Şube M. Haydar TİFTİKÇİ Eskişehir Şube Fatih TEMİZSOY Eskişehir Şube Cem ÇAĞLAR Necmettin ÇETİNKÖPRÜLÜ İzmir Şube Mahmut AKBAY Kayseri Şube Ünal ÖZMURAL Hasan YİTİM Ahmet ORUÇ Akın TURAN Vedat DEDEOĞLU Bora KİRAZLILAR Serdar ULUSOY Mehmet TÜCCAR Gültekin ÇAPANOĞLU Prof.Dr. Muharrem YILMAZ Bursa Şube Gölcük Tersanesi Halkalı Kâğıt Fabrikası TÜVASAŞ Kocaeli Üniversitesi 24

3 Etkinlik Çalışmaları Kongre Yürütme Kurulu Üyesi Hasan Yitim tarafından genel bir bilgilendirme yapılmasının ardından toplantıda şu kararlar alındı: a 7-9 Ekim 2011 tarihinde yapılacak olan Bakım Teknolojileri Kongresinin Mersin Şube tarafından düzenlenen 5. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumuyla aynı tarihte olması nedeniyle Bakım Teknolojileri Kongresinin Ekim 2011 tarihlerine ertelenmesine, a Erteleme nedeniyle Sakarya Üniversitesiyle yazışma yapılmasına, afiş ve broşürlerin yeniden bastırılması ve dağıtılması için Yürütme Kuruluna a Kongre Yürütme Kurulunun, önceden belirlenecek yazarlardan istenecek bildiriler konusuna ağırlık veren yoğun bir çalışma programı uygulaması ve sonucunda gelecek bildiri ve katılım taleplerine göre kongre programını oluşturması konusunda görevlendirilmesine, a tarafından panel konuları olarak önerilen Bakım Mühendisliği ve kongre ana teması olan Bakım Güvenilirliği kavramları üzerine paneller yapılması için çalışma yapmak üzere Yürütme Kuruluna görev verilmesine; a Yürütme Kurulu tarafından tüm şubelere yazı yazılarak etkinlik alanlarında bulunan ve bakım konusunda hizmet ve faaliyet gösteren firmaların ve uzman kişilerin envanterinin çıkarılması, bu firmalardan kongreye katılım, delege ve sergi konularında destek istenmesi amacıyla çalışma yapılmasına, a Kongrede bakım mühendisliği eğitiminde hangi konuların bulunması gerektiğine dair soruların bulunduğu bir anket hazırlığının yapılması için Yürütme Kuruluna a Üyeliğinden ayrılan Tufan Barış Aykul un yerine Denizli Şube Yönetim Kurulu Üyesi İskender Erbil in Üyesi olmasına, a Bursa, Eskişehir ve Denizli Şube üyelerinin, şube etkinlik alanında bulunan Bakım Teknolojileri Kongresine katılım (bildiri-seminer-kurs düzenleme-sergide stant açma vs.) ve destek sağlayabilecek firmalar (yemek organizasyonu-kongre çantası-kırtasiye masraflarının karşılanması vs.) konusunda çalışma yaparak Yürütme Kuruluna destek sağlamalarına, a Alınan kararların Oda Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verildi. ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SEMPOZYUMU VE SERGİSİ DÜZENLEME VE DANIŞMANLAR KURULU ORTAK TOPLANTISI YAPILDI Endüstriyel Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi birinci ve üçüncü toplantısı, 30 Nisan 2011 tarihinde de yapıldı. İmdat ÇETİNER Adana Şube Ö. Varlık ÖZERCİYES Ankara Şube Semiha ÖZTUNA Edirne Şube Orhan Tevfik OKUDUCU Gaziantep Şube Erol Alkım ERDÖNMEZ Esra DÜNDAR Mersin Şube Hasan BAŞ Trabzon Şube 25

4 Prof. Dr. Atilla BİR Prof. Dr. İbrahim Deniz AKÇALI Prof. Dr. İbrahim YÜKSEL Prof. Dr. Yorgo İSTEFANOPULOS Ali Serkan İNKAYA Hasan TERZİOĞLU Hüseyin HALICI Sami DEMİRKIRAN Selman ÖLMEZ Talat AVCI Yaşar ACAR Sempozyum hakkında genel bir bilgilendirmenin ardından toplantıda şu kararlar alındı: a ve üyelerinin hem sempozyum bildirilerini arttırmak hem de mevcut durum, tarihçe konularında bildiriler gelmesini sağlamak üzere aktif görev almasına, a Her bildirinin en az iki Üyesine gönderilerek değerlendirilmesine, a Bildiri sayısını arttırmak üzere yeniden duyurular yapılmasına, bildiri gönderme son tarihinin uzatılması için Sempozyum Yürütme Kuruluna a Uygulamalara dönük bildirilerin olmaması nedeniyle bir çalışma yürütülmesine, bu çalışmanın sonuçlarının değerlendirilerek sempozyum programı kapsamında bir oturumun çözüm önerilerine ayrılıp ayrılamayacağının belirlenmesi için Yürütme Kuruluna a Enerji verimliliği alanında yaşanan gelişmelerin süreçte önemli yer tutmasına rağmen gelen bildiri özetleri içerisinde yer almaması nedeniyle bu konuya dönük bir çalışma yürütülmesine, bu çalışmanın sonuçlarının değerlendirilerek sempozyum programı kapsamında bir oturumun enerji verimliliğine ayrılıp ayrılamayacağının belirlenmesi için Yürütme Kuruluna a Gelen bildiri sayısının az olmasının temel sebeplerinden birisinin akademisyenlerin kıdem için puan alma kriterleri kapsamında sempozyumların yer almamasının olduğu, bu sorunun çözümüne bir parça katkı sunmak üzere Oda yayınlarında yer alıp alamayacağının belirlenmesi ve bu hususun duyurularda mutlaka yer alması için çalışma yürütmek üzere Yürütme Kuruluna a Sempozyum bildirilerini arttırmak ve sergi konusunu aktarmak amacıyla sektör firmalarına ve üniversitelere bire bir ziyaretler düzenlenmesine, bu konularda programlı bir çalışma yürütmek üzere Yürütme Kuruluna a Suat Çakmak ın uygarlık, teknoloji, otomasyon konusunda; Yorgo İstefanopulos un, otomasyonun tarihçesi konusunda; Hüseyin Halıcı nın enerji verimliliği konusunda, Hasan Baş ın delik delme makinası konusunda, Selman Ölmez ve Hasan Terzioğlu nun belirleyecekleri konularda bildiri sunarak Sempozyuma katkı sağlamasına, a Ali Serkan İnkaya nın temasta olduğu firmalarla irtibata geçerek bildiri talep etmesine, a Alınan kararların Oda Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verildi. GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ DÜZENLEME KURULU VE DANIŞMANLAR KURULU ORTAK TOPLANTISI YAPILDI Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi Düzenleme Kurulu üçüncü ve birinci toplantısı, 30 Nisan 2011 tarihinde de yapıldı. İmdat ÇETİNER Adana Şube 26

5 Ö. Varlık ÖZERCİYES Ankara Şube Semiha ÖZTUNA Edirne Şube Sami AYDOĞDU Eskişehir Şube Orhan Tevfik OKUDUCU Gaziantep Şube Fatma Zeynep ÖZDEMİR Esra DÜNDAR Mersin Şube Hasan BAŞ Trabzon Şube Yrd. Doç. Dr. Necip Fazıl YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Özgür MÜFTÜOĞLU Ali Serkan İNKAYA Prof. Dr. Mustafa Suat ÇAKMAK Sempozyum hakkında genel bir bilgilendirmenin ardından toplantıda şu kararlar alındı: a ve üyelerinin hem sempozyum bildirilerini arttırmak hem de mevcut durum, tarihçe, teknoloji ve toplumsal etkileri konularında bildiriler gelmesini sağlamak üzere aktif görev almasına, a Gelen bildirilerin önce Yürütme Kurulu üyeleri tarafından gözden geçirilmesine ve uygun olanların bir üyesine gönderilmek suretiyle değerlendirilmesine, bildirinin reddedilmesi durumunda başka bir üyesinin daha değerlendirmesine sunulmasına, Sempozyum programında yer alan A ve D başlıklarının önceden belirlenecek yazarlardan istenecek bildirilerden oluşmasına, bu konuda Danışmanlar ve üyelerinin çalışma yapmasına, a D başlığı altında Özgür Müftüoğlu nun görev almasına, a Tüm başlıklar için özellikle lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik duyuruların yoğunlaştırılmasına, bu konuda Düzenleme ve üyelerinin tamamının görev almasına, a Öğrencilerin katılabileceği bir panelin örgütlenmesinin de önemli olduğuna dikkat çekilerek, konunun belirlenmesi için (örneğin.. üniversitesi öğrencileri geleceğe nasıl bakıyor) Sempozyum Yürütme Kurulunun görev almasına, a üyelerinin bulunduğu bölgelerde sanayiye yönelik duyuru çalışmaları yapılmasına ve bu bölgelerden bildiri akışının sağlanmasına, a Sempozyum programında iki panelin yer alabileceğine, bir panelin forum tarzında örgütlenebileceğine, bu konuda gelen bildiri ve başvuruları değerlendirmek üzere Sempozyum Yürütme Kuruluna görev verilmesine, a Öğrencilerin poster sunumlarla da katılım sağlayabileceğinin duyurularda yer almasına, a Sempozyumun merkezi etkinlikler kapsamında yetki belgeleri için gereken Gözetim Kriterleri puanlaması kapsamında değerlendirildiğinin duyurularda yer almasına, a Yurt dışından akademisyenlerin telekonferans sistemi aracılığıyla sempozyuma katkı sunabileceğine, bu konuda Sempozyum Yürütme Kurulunun teknik olanakları araştırmak üzere görev almasına, a Sempozyum duyuru çalışmaları kapsamında Bursa Şube ve Gaziantep Şube etkinlik alanlarında toplantılar yapılmasına, bu toplantıların ilkinin Bursa Şube Otomotiv Üretim ve Teknolojileri Sempozyumu na katılarak gerçekleştirilmesine, a İkinci olarak Gaziantep Şube de sektör temsilcilerinin ve üyelerimizin katılacağı bir toplantı örgütlenmesine, bu toplantının tarihi ve yeriyle ilgili bilgilerin Gaziantep Şube tarafından belirlenerek Sempozyum Yürütme Kuruluna bildirilmesine, a Alınan kararların Oda Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verildi. 27

mmo bülteni 4 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (Mayıs - Eylül 2006) 1. ODA ÇALIŞMALARI 4 Aylık Çalışma Raporu eylül 2006/sayý 100

mmo bülteni 4 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (Mayıs - Eylül 2006) 1. ODA ÇALIŞMALARI 4 Aylık Çalışma Raporu eylül 2006/sayý 100 4 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (Mayıs - Eylül 2006) 22-23 Nisan 2006 tarihinde yapılan 41. Olağan Genel Kurulun ardından, göreve başlayan Yönetim Kurulumuz, tüm örgütünden süzülerek gelen görüşler, 41. Olağan

Detaylı

IRAK'TA İŞGALE SON, FİLİSTİN E ÖZGÜRLÜK!

IRAK'TA İŞGALE SON, FİLİSTİN E ÖZGÜRLÜK! bülten IRAK'TA İŞGALE SON, FİLİSTİN E ÖZGÜRLÜK! Yüzbinlerce insan; 1 Mart'ta emperyalist güçlerin topraklarımızı işgal anlamına gelen asker barındırmayla ilgili tezkerenin reddedilmesi için sokaklardaydı.

Detaylı

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 BİLDİRİ ÖZETLERİ

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 BİLDİRİ ÖZETLERİ tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 BİLDİRİ ÖZETLERİ 11-12 Aralık 2009, Ankara tmmob makina mühendisleri odasý Meşrutiyet Mah. Meşrutiyet Cad. No: 19 Kat: 6 Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

Hidrolik Pnömatik Kongresi Bölge Konferansları ile 600 ü aşkın mühendis ve teknik elemana ulaştı

Hidrolik Pnömatik Kongresi Bölge Konferansları ile 600 ü aşkın mühendis ve teknik elemana ulaştı P.P. 72 İZMİR PİM. İzmir Posta İşletmesi Başmüdürlüğü nün 14.07.1999 tarih ve 2613 sayılı izni ile ağzı kapatılmıştır. Nisan V. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi İade Adresi: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Formatted: Bottom: 2,22 cm Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 Katılanlar :36. Dönem Yön.Kurulu 37.

Detaylı

2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI

2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI TMMOB MMO İSTANBUL ŞUBESİ 2012-2013 Çalışma Raporu 2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI 2.1 ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI Üye İlişkileri Birimi çalışmaları kapsamında büro personelinin yürütmesi gereken temel işler

Detaylı

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU 24 Ocak 2009 İZMİR 1/72 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM ÇALIŞMALARI...3 1.1. GENEL...3 1.2. YÖNETSEL DURUM...5

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

ÇHD'ye yapılan operasyon, hukuksuzluğun geldiği noktayı gözler önüne serdi. YIL: 27 SAYI: 281 Şubat 2013

ÇHD'ye yapılan operasyon, hukuksuzluğun geldiği noktayı gözler önüne serdi. YIL: 27 SAYI: 281 Şubat 2013 ÇHD'ye yapılan operasyon, hukuksuzluğun geldiği noktayı gözler önüne serdi. YIL: 27 SAYI: 281 Şubat 2013 DUYURULAR İMZA KAMPANYASI TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU NEŞET ERTAŞ I ANMA KONSERİ 19 Şubat 2013 20:00

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

ANTALYA. Eşgüdüm Kurulu tarafından ülkemizde meydana gelen terör olaylarını protesto etmek amacıyla 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasına

ANTALYA. Eşgüdüm Kurulu tarafından ülkemizde meydana gelen terör olaylarını protesto etmek amacıyla 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasına ADANA Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıp 11.10.2007 gün ve 26670 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2009 ÖNSÖZ... 2 YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. AMAÇ VE KAPSAM... 6 II. STRATEJİK EYLEM PLANI... 7 III. ÇALIŞMA PRENSİPLERİ...

Detaylı

ve sergisi SEMPOZYUM PROGRAMI

ve sergisi SEMPOZYUM PROGRAMI ve sergisi SEMPOZYUM PROGRAMI SEMPOZYUM İLETİŞİM Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Cad. No: 40 K: M2 Bayraklı - İZMİR Tel: (232) 462 33 33 Faks: (232)

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 Mart, 2014 İSTANBUL 1 İçindekiler ÖNSÖZ... 2 YÖNETİCİ ÖZETİ... 5 1. Vizyon ve Misyon... 8 2. Stratejik Eylem

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 i TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 24 Şubat 2014, Ankara Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay/Ankara Tel: 0.312

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU İSTANBUL

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU İSTANBUL TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 Mart, 2013 İSTANBUL İçindekiler İÇİNDEKİLER... İ ÖNSÖZ... 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1. KOMİTENİN VİZYON VE MİSYONU...

Detaylı

İMO Ankara Şube. Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle. Devredilmesi Sempozyumunu Gerçekleştirdi HABERLER

İMO Ankara Şube. Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle. Devredilmesi Sempozyumunu Gerçekleştirdi HABERLER HABERLER İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN EYLÜL 2007 İMO Ankara Şube Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumunu Gerçekleştirdi İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 27-28- 29

Detaylı

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Kazım Karabekir Cad. Murat Çarşısı No: 41/1 İskitler - Ankara Tel : 0312 384 26 27 Fax : 0312 384 17 07 info@umitofset.com.tr www.umitofset.com.tr

Detaylı

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik ADANA 12 Eylül- 12 Eylül ün 25 inci yıldönümü dolayısıyla yapılan mitinge katılındı. 16 Eylül- İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısına katılındı. 28 Eylül- İKK toplantısına katılım sağlandı. 3 Ekim-

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009 /15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan

Detaylı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Çalışmaları

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Çalışmaları TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Çalışmaları Makina Mühendisleri Odası MMO, Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan 6205 sayılı yasa ile kurulmuş Türk

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ MAYIS-AĞUSTOS 2008 SAYI: 87 MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ MISIR BALONU BURSA da Prof. Dr.

Detaylı

I.ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU 17-18 Mayıs 2005. II. ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU 17-18 Mayıs 2007 EVK 2015

I.ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU 17-18 Mayıs 2005. II. ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU 17-18 Mayıs 2007 EVK 2015 2 EVK 2015 I.ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU 17-18 Mayıs 2005 Ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumunun 1. si; Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

Detaylı

Geride bıraktığımız dönem, gerçekten çok yoğun ve verimli bir dönemdi. Merkeze ve

Geride bıraktığımız dönem, gerçekten çok yoğun ve verimli bir dönemdi. Merkeze ve ODADA GÜNDEM Geride bıraktığımız dönem, gerçekten çok yoğun ve verimli bir dönemdi. Merkeze ve birimlerimize ait gündemi aşağıda ayrıntılarıyla bulacaksınız. Genel Merkez Odamız için en önemli gelişmelerden

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

Necati ŞENTÜRK Yozgat Valisi ORAN Yönetim Kurulu Başkanı

Necati ŞENTÜRK Yozgat Valisi ORAN Yönetim Kurulu Başkanı 1 SUNUŞ 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Mer ha ba De ğer li Mes lek taş la rı mız,

Mer ha ba De ğer li Mes lek taş la rı mız, BULTEN 114 giris:layout 1 04.03.2013 12:06 Page 1 Mer ha ba De ğer li Mes lek taş la rı mız, Değerli meslektaşlarım, 2013 yılına, tüm ülkede TMMOB Yasasının da içinde yer aldığı Torba yasaya karşı mücadele

Detaylı

2015 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2015 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 2015 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri : 16 Mart 2015 tarihinde Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Basın

Detaylı

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine

Detaylı