ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Eğitimde Yeni Teknolojiler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Eğitimde Yeni Teknolojiler."

Transkript

1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler Ünite 1-10

2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1021 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 564 Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler Yazarlar: Prof. Dr. Mahmut TANDOĞAN (Ünite: 2) Doç.Dr. Bekir ÖZER (Ünite: 8) Doç.Dr. Buket AKKOYUNLU (Ünite: 1, 3, 4, 10) Doç.Dr. Zeki KAYA (Ünite: 9) Yrd.Doç.Dr. Ferhan ODABAŞI (Ünite: 6) Dr. Deniz DERYAKULU (Ünite: 5, 7) Dr. Gülriz İMER (Ünite: 10) Editör: Doç.Dr. Bekir ÖZER

3 Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. "Uzaktan öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 1998 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. Tasarım: Yrd.Doç.Dr. Kazım SEZGİN ISBN

4 İçindekiler Ünite 1 Eğitimde Teknolojik Gelişmeler Giriş 3, Bilgi Çağına Geçiş 3, Bilgi Teknolojileri 5, Bilgi Teknolojileri ve Eğitim 6, Eğitimdeki Yeni Oluşum 8 Ünite 2 Öğretmen ve Teknoloji Giriş 15, Temel Kavramlar 15, Öğretmen Nitelikleri 16, Teknolojinin Sağladığı Yararlar 24 Ünite 3 Bilgisayar ve Eğitimde Kullanılması Giriş 33, Bilgisayarın Günlük Yaşamdaki Yeri 33, Temel Kavramlar 34, Bilgisayarın Çalışması 35, Bilgisayarın Eğitime Girmesi 38, Bilgisayar Okuryazarlığı 39, Bilgisayar Destekli Eğitim 41 Ünite 4 Öğretim Yazılımları Giriş 49, Öğretim Yazılımlarının Niteliği 49, Tekrar ve Alıştırma Yazılımları 50, Birebir Öğretim Yazılımları 51, Benzetim Yazılımları 52, Öğretim Amaçlı Oyun Yazılımları 55, Sorun çözme Yazılımları 56, Öğretim Yazılımlarının Seçimi 57 Ünite 5 Çokluortamlar Giriş 67, "Çokluortam" Kavramı 67, CD-ROM'lar 68, Etkileşimli CD'ler 70, Hypermedia 72, Etkileşimli Video 73, Sanal Gerçeklik 78 Ünite 6 Bilgisayar Ağları Giriş 87, Bilgisayar Ağlarının Genel Yapısı ve İşleyişi 87, Bilgisayar Ağı Türleri 88, Bilgisayar Ağlarının Yarar ve Sınırlılıkları 91, Internet 92, Elektronik Posta 96 Ünite 7 Etkileşimli Sistemler Giriş 103, Bilgi Dağıtıcı Sistemler 104, Telekonferans Sistemleri 109 Ünite 8 Teknoloji Yoğunluklu Eğitim Yaklaşımı Olarak Uzaktan Eğitim Giriş 121, Uzaktan Eğitimin Niteliği 121, Kurumsal Yapı Özellikleri 123, Öğrenci Özellikleri 125, Programların Genel Özellikleri 126, Öğretim Ortamları 128, Öğrenci Destek Hizmetleri 131, Öğretim Süreci 132, Öğretimin Değerlendirilmesi 135 ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ iii

5 Ünite 9 Avrupa Ülkelerinde Yeni Bilgi Teknolojilerinin İlköğretimde Kullanılması Giriş 141, Almanya 141, Avusturya 142, Belçika 144, Danimarka 145, İngiltere 146, İrlanda 148, İsviçre 150, Lüksemburg 151 Ünite 10 Türkiye'de Eğitim Teknolojisinin Görünümü Giriş 159, Eğitim Teknolojisinin Gelişimi 159, Eğitim Teknolojisi ile İlgili Birimler 160, İlköğretim ve Ortaöğretimde Bilgisayarlı Eğitim 162, Üniversitelerde Yeni Bilgi Teknolojilerinin Kullanılması 164, Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfının Çalışmaları 165, Ulusal Bilgi Altyapısı 166, Uygulamaların Değerlendirmesi 167 Cevap Anahtarı 177 AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ iv

6 Başlarken Sevgili Öğretmenler, Yirmi birinci yüzyılın eşiğinde içinde bulunduğumuz döneme verilen adlardan birisi "bilgi çağı". Bilgi çağı, hızla bilgi üretilen, bilgi birikiminin yoğun olduğu, insanların bilgiyi yaymak ve bilgiye ulaşmak için ileri teknolojiye gereksinme duydukları bir çağ. Bilgi toplumlarında bireylerin yaşamlarının önemli bir parçasını teknoloji oluşturuyor. Bilgi toplumu olma yolunda olan toplumların da en önemli gereksinmesi teknolojidir. Türk toplumu, bilgi toplumu olma süreci içindedir. Bu nedenle, teknolojiyi edinme ve teknolojiyi kullanma toplumumuzun önemli bir gereksinmesidir. Bilgi teknolojilerinin bizim ülkemize de hızla girdiğini görebiliyoruz. Henüz çok yaygın olmasa da hızla yayıldığını söyleyebiliriz. Gerçekte bu, dünya ülkelerindeki oluşumların paralelinde ülkemiz ve toplumumuz için kaçınılmaz bir sonuçtur. Bilgi teknolojilerinden toplumumuzca etkili biçimde yararlanılmasında eğitim sistemimize, sistem içerisinde de her eğitim basamağındaki öğretmenlerimize önemli görevler düşmektedir. Çocukları, gençleri bilgi toplumuna uygun olarak yetiştirmenin önkoşulu, öğretmenlerimizin buna hazır olmalıdır. Başka bir deyişle, öncelikle öğretmenlerimizin bilgi teknolojilerini tanımaları ve onları kullanabilmeleri gereklidir. Ancak ondan sonra öğretmenlerimiz çocuklarımıza ve gençlerimize öğrenmek için bu teknolojileri kullanmayı, teknolojilerden yararlanmayı öğretebilirler. İşte Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler dersi kapsamında size birçok dünya ülkesinde eğitimde yaygın olarak kullanılan yeni teknolojileri tanıtmak, sizi onlarla ilgili olarak bilgilendirmek amacını güdüyoruz. Bu kitabın içeriği de yeni teknolojilerle ilgili konulardan oluşuyor: Eğitimde teknolojik gelişmeler, öğretmen ve teknoloji, bilgisayar ve eğitimde kullanılması, öğretim yazılımları, çokluortamlar, bilgisayar ağları, etkileşimli teknolojiler, basılı eğitim gereçleri, uzaktan eğitimin yapısı ve Türkiye'de eğitim teknolojisinin görünümü. Bu konular kitapta olabildiğince genel çizgileriyle ele alınmış, ayrıntılardan kaçınılmıştır. Çünkü temel amacımız, bizim eğitim sistemimize de girmeye başlamış ve çok yakın zamanda yaygınlaşacak olan yeni teknolojileri size tanıtmaktır. Bu kitap, uzaktan eğitim ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Başka bir deyişle, kitaba sizin kendi kendinize çalışarak öğrenmenize elverişli bir yapı verilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda her ünitede öncelikle o ünitenin amaçları ve içeriği verilmiş, ayrıca o ünitenin anlaşılmasına kolaylık sağlayacak çalışma önerileri sunulmuştur. Ünitenin ana metni içinde soru ve alıştırma biçiminde öğrenme etkinliklerine yer verilmiştir. Sorular üniteyi çalışırken düşünmenizi, alıştırmaları ise konuyu pekiştirmenizi ve böylece daha kolay ve daha kalıcı öğrenmenizi amaçlamaktadır. Ana metin sonundaki özet, konuyla ilgili önemli noktaların gözden geçirilmesine olanak ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ v

7 vermektedir. Değerlendirme soruları ise, sizin üniteyi öğrenip öğrenmediğinizi, öğrenme eksikliklerinizin neler olduğunu ortaya çıkarmaya yöneliktir. Ünitenin en sonunda ünite konusuyla ilgili yararlanabileceğiniz kitaplar, makaleler ve öteki ek kaynaklarla ilgili bilgiler verilmiştir. Bütün bunlardan başka, ünite konuları kimi televizyon programlarıyla desteklenmiştir. Bu özellikleriyle kitabın çalışmanızı kolaylaştıracağını ve öğrenmenizi olanaklı kılacağını umuyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Doç. Dr. Bekir Özer Editör AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ vi

8 Eğitimde Teknolojik Gelişmeler Yazar Doç.Dr. Buket AKKOYUNLU ÜNİTE 1 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, eğitimde teknolojinin önemini kavrayabilecek, eğitim - teknoloji ilişkisini açıklayabilecek, bilgi çağı ve bilgi toplumunun özelliklerini sayabilecek, bilgi teknolojilerinin nerelerde ve niçin kullanılacağını açıklayabilecek, bilgi toplumunda eğitim sisteminde yapılması gereken değişimleri sıralayabileceksiniz. İçindekiler Giriş 3 Bilgi Çağına Geçiş 3 Bilgi Teknolojileri 5 Bilgi Teknolojileri ve Eğitim 6 Eğitimdeki Yeni Oluşum 8 Özet 10 Değerlendirme Soruları 11 Ek Okuma Kaynakları 12

9 Çalışma Önerileri Bu üniteyi çalışmadan önce, geçen yüzyıl içinde insan yaşamını etkileyen en önemli teknolojilerin neler olduğunu hatırlayınız. Eğitimde kullanılan teknolojilerde ne gibi değişiklikler olduğunu gözden geçiriniz. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

10 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER 3 1. Giriş Yirminci yüzyılın içinde bulunduğumuz şu son yıllarında, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun bütün toplumlar köklü bir dönüşüm ve değişim sürecine girmiş bulunuyor. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler toplumların yapısını ve eğitim sistemlerini etkileyen etkenlerin başında gelmektedir. Bilgi patlaması, bilimsel ve teknolojik alanda kaydedilen hızlı gelişme ve değişimlere bağlı olarak çağımıza bilgi çağı, iletişim çağı, uzay çağı, bilişim çağı gibi adlar verilmektedir. Bu değişim ve gelişmeler, hem bireyleri hem de toplumları etkilemekte, onların yaşam biçimlerini değiştirmektedir. İşte bu ünitede, yirmi birinci yüzyıla girerken bireyleri ve toplumları etkileyen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri inceleyecek, onların eğitime nasıl yansıdığını, eğitimi nasıl etkilediğini göreceğiz. 2.Bilgi Çağına Geçiş Günümüzdeki bilim ve teknolojideki gelişmeler yeni bir çağı başlatmıştır. Daha çok bilgi çağı olarak adlandırılan bu çağın en önemli özelliği, bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanılması ve maddi ürün yerine bilgi üretiminin önem kazanmasıdır. Bilgi toplumuna geçişin temelinde teknoloji yatmaktadır. Gerçekten de 1970 lerden günümüze dek geçen sürede teknolojide beklenmeyen bir patlama olmuştur. Bu kapsamda bilgi teknolojisinde oluşan gelişmeler de bilgi devrimi olarak tanımlanmıştır. Gelişen bilim ve teknolojinin yarattığı yeni koşullara ayak uydurabilmek için bir arayış ve yarış içinde bulunan toplumların hedefi bilgi toplumu olmaktır. İçinde yaşadığımız dönem, bilginin güç olarak görüldüğü bir dönemdir. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişme sonucu, bilgi ve teknolojilerin geçerlik süresi kısalmakta ve sanayi toplumları bilgi toplumlarına dönüşmektedir. Bilgi sürekli artarken iletişim ağları ile taşınabilir ve paylaşılabilir duruma gelmektedir. Temel olarak bilginin toplanmasına, korunmasına ve yayılmasına yarayan bilgi teknolojilerinin günümüzde toplumlar üzerinde büyük etkisi vardır. Bilgi teknolojileri modern toplumların güçlü araçlarıdır ve birçok alanda kullanılırlar. Bunlar, bilgi toplumlarının oluşmasına kaynaklık ederken, verimliliği, esnekliği ve niteliği artırarak ekonomiye de önemli katkılar sağlamaktadır. Bilgi teknolojileri eğitim sürecinin geliştirilmesinde de önemli bir role sahiptir. Bilgi teknolojileri öğretme-öğrenme ortamında önemli bir yer tutmakta ve öğretmeöğrenme süreci için yeni olanaklar sunmaktadır. Günümüzde eğitim, bir yandan yeni teknolojileri öğretmek, öte yandan da toplumda bu teknolojileri kullanabilen bireyler yetiştirmekle yükümlüdür. On dokuzuncu yüzyılda eğitimde AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

11 4 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER evrenselliğin sağlanmasınadan sonra televizyon, sinema, radyo, tepegöz ve bilgisayar gibi teknolojiler önem kazanmıştır. Bilgi teknolojileri, eğitimin yanısıra sosyoloji, psikoloji ve mühendislik gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Toplumların yapısına bağlı olarak teknoloji, toplumları etkilemiş ve kısa sürede herkes için kullanılır olmuştur. Teknolojilerin eğitim sürecinde kullanılması kimi yararlar sağlamaktadır. Sizce teknolojilerin eğitim sürecinde kullanılmasının yararları neler olabilir? Sıralayınız. Bunların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: Teknolojiler, öğrenmenin niteliğini artırır. öğrencilerin ve öğretmenlerin hedefe ulaşmak için harcadıkladı zamanı azaltır. öğretmenin etkililiğini artırır. niteliği düşürmeden eğitimin maliyetini düşürür. öğrenciyi ortamda etkin kılar. Bilgisayar destekli eğitim: Bilgisayardan derslerde öğretim etkinliklerinde ve okulun yönetim işlerinde yararlanılması. Telekonferans: Coğrafik yönden değişik yerlerde bulunan kişilerin toplantı yapmak için işitsel ya da işitsel görüntülü elektronik araçlar kullanılarak iletişim kurmaları. Elektronik haberleşme: Elektronik yöntemlerle bilgisayar ağları kullanılarak yapılan haberleşme. Yapay zeka: Öğrenme ve kendini geliştirme gibi insan aklının geliştirdiği işlemleri yapmaya elverişli bir bilgisayar dili. Günümüzde çocuklar hızla değişen bir dünya ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu hızlı değişme, ileride birer yetişkin olacak bu çocukların nelere gereksinme duyacaklarını yordamamızı güçleştirmektedir. Genç kuşakların bu değişime ayak uydurabilecek ve değişime katkıda bulunabilecek biçimde yetiştirilmesi gerekmektedir. Yoksa, bugünün programı ile okulu bitiren bir öğrenci, ekonomik ve sosyal koşulların gerektirdiği bilgi ve becerilerden yoksun olur. Dünün programı ile yarının toplumunu oluşturmak, eğitimin toplumun gereksinmeleri ve beklentileri doğrultusunda birey yetiştirmesini engeller. Yarının teknoloji toplumuna şimdiden hazırlanmaz, bu gerekliliği görmezlikten gelirsek, gelecekte bunun bedelini daha ağır ödemek durumunda kalır ve bu yarışta kaybedenler arasında yer alırız. Hızla değişen bir dünyada öğrencilerin günlük yaşamın üstesinden gelebilmeleri için neler yapılması gerektiği, neler yapılabileceği soruları birçok eğitimciyi bu konuda çalışmaya zorlamıştır. Ayrıca, toplumlar eğitimi niteliği düşürmeden daha ucuza elde etmek, eğitimin etkililiğini artırmak için çalışmaktadırlar. Bilgi teknolojileri de bunu gerçekleştirmek için eğitim alanında kullanılmaya başlanmıştır. Niteliği düşürmeden daha ucuza, daha çok öğrenciye ulaşılmaya çalışılmaktadır. Hem bilgi olarak hem de yetenek olarak yaşamımızın her alanına giren teknolojiler, daha önce de sözü edildiği gibi, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm toplumları köklü bir değişim süreci içerisine sokmuş, bilgi toplumlarının doğmasına neden olmuştur. Bilindiği gibi, bilgi toplumlarının temelinde ise teknoloji bulunmaktadır. Bugün, bilgisayar destekli eğitim, etkileşimli video, yapay zeka, telekonferans, elektronik haberleşme gibi yeni teknolojiler eğitimde önemli bir yer tutmaktadır. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

12 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER 5 3. Bilgi Teknolojileri Bilgi teknolojisini bilginin yaratılması, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması, korunması ve bunlara yardımcı olan araçlar olarak tanımlayabiliriz. Bunlar her alan için geçerlidir. Burada araç-gereç değil, insanın önemi ve bu teknolojiyi oluşturmak için belirlenen hedefler vurgulanmaktadır. Karmaşık ve yarışmacı bir dünyanın üyesi olan insan, yaşamda kalmak ve varlığını sürdürebilmek için önemli nitelik ve nicelikte bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, kısacası bilgiye sahip olma gereksinmesi içindedir. İnsanın bu gereksinmesini gidermede en önemli sorun, bilginin nasıl elde edileceği, nasıl dağıtılacağı ve nasıl saklanacağıdır. Bu da bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesinin en önemli nedenini oluşturmaktadır. Günümüzde gereksinmemiz olan bilgiyi üretmek, toplamak, depolamak ve dağıtmak için birçok teknoloji geliştirilmiştir. Bilgi üretmek, toplamak, depolamak ve dağıtmak amacıyla geliştirilmiş teknolojilerden birkaçını sayabilir misiniz?? Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz: Bilginin elde edilmesinde ve dağıtımında video kamera, kasetçalar, televizyon, uydu sistemleri. Bilginin depolanmasında optik diskler, elektronik arşivler ve veri tabanı programları. Bilginin işlenmesinde bilgisayarlar. Teknolojideki hızlı gelişmeler sonucu ortaya çıkan en önemli ürün kuşkusuz bilgisayarlardır. Ancak, bize bilgiyi ulaştıran, bilgiyi kullanmamıza yardım eden tüm öteki araçlar, teknolojiler de bilgi teknolojilerinin kapsamına girer. İnsanlar arasında haberleşmeyi sağlamaya yönelik olan iletişim teknolojileri günümüzde oldukça çeşitlidir. Bunlara matbaanın bulunuşundan başlayarak düzenli posta sistemlerinden telefon ve telgrafa, televizyon, radyo, sinema gibi araçlara dek birçok örnek verebiliriz. Kimi ileşitim araçları yalnız yazılı sembollerin iletilmesine olanak verirken, kimileri sesin, kimileri ise ses ile birlikte görüntünün iletilmesine olanak vermektedir. Yazılı sembollerin iletilmesinde kullanılan iletişim teknolojileri matbaa ile gelişmeye başlamış, zaman içinde posta hizmetlerine yönelik telgraf gibi araçlar ortaya çıkmıştır. Sesin iletilmesi için gramofon, telefon, telsiz, radyo gibi araçlar üretilmiştir. Görüntü ve sesi birlikte iletmede de televizyon, video gibi araçlar ön plana çıkmıştır. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

13 6 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER Şekil 1.1: Eski ve Yeni Bilgi Teknolojileri İletişim araçlarının gelişimini kronolojik olarak incelediğimizde, yeni teknolojilerin daha çok sayıda duyu organına seslendiklerini ve daha etkili olduklarını görüyoruz. İletişim teknolojisine bilgisayar teknolojilerinin katılmasıyla önemli niteliksel sıçramalar olmuş, bilgi teknolojilerinin kullanımı da hızlanmıştır. İletişim teknolojisindeki bu gelişmeler, bireyleri edilgin birer alıcı olmaktan çıkarmış, ortama katmıştır. Bu özellik de eğitim süreci açısından çok büyük öneme sahiptir. 4. Bilgi Teknolojileri ve Eğitim İnsanoğlu, varoluşundan bu yana bilgi üretmekte, bilgiyi kullanmakta ve dağıtmaktadır. Geçmişte bilginin dağıtımı için güvercinden dumana, dumandan mors alfabesine dek birçok araç kullanılmıştır. Gerçekte bunların tümü bilgi teknolojisi örnekleridir. Günümüzde ise bunların yerini bilgisayarlar, uydu antenleri, çağrı cihazları, cep telefonları gibi araçlar almıştır. Ancak, unutmamak gerekir ki bilgi teknolojileri artık yalnızca bilgisayarlara değil, iletişim ağları, çokluortamlar, elektronik haberleşme gibi yeni teknolojilere dayalıdır. Eski teknoloji ile yeni teknoloji arasındaki temel fark, bilginin dağıtımındaki hızdır. Yeni teknolojilerin sağladığı yüksek hız, bilgi miktarının artmasına da yol açmaktadır. Bütün bu değişimler, mikroelektronik teknolojisinin büyümesinin ve gelişmesinin bir sonucudur. Başka bir deyişle, bilginin elde edilmesi ve kullanılmasında mekanik araçlardan elektronik araçlara geçiş yapılmıştır. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

14 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER 7 Şekil 1.2: Bilgi Dağıtımındaki Değişme Eğitim, yaşamımızın her alanında, sanayide, orduda, ticarette, tıpta, psikolojide ve öteki bilim dallarının tümünde yer almaktadır. Eğitim, hem beceri kazandırılan hem de bilgi aktarılan bir süreçetir ve bu süreçte bilginin dağıtımı temel olmaktadır. Bu nedenle, bilgiyi etkileyen her teknolojiye eğitim kapısını açmak zorundadır. Genelde bilgi teknolojileri, özelde de bilgisayarlar, öğretme-öğrenme sürecinde yardımcı araç olarak işlev görmektedir. Bilgi teknolojileri eğitimde öğretim teknolojisi olarak adlandırılıp kullanılmaktadır. Bu teknolojiler bilinçli kullanılması durumunda eğitimin etkililiğini artırmaktadır. Bu nedenle, öğretme-öğrenme sürecinde kullanmak amacıyla bu teknolojileri seçerken özenli olmalıyız. Öğretme-öğrenme süreci için seçeceğimiz araçlar hangi temel özellikleri taşımalıdır? En önemlilerini sayınız.? Seçeceğimiz araçlar şu temel özelliklere sahip olmalıdır: Araçlar, bilginin transferini sağlamalıdır. etkileşimli olmalıdır. çok yönlü olmalıdır. kullanışlı olmalıdır. ekonomik olmalıdır. Eğitim kurumları, toplumsal değişme ve gelişmeleri hem başlatan hem de yönlendiren kurumlardır. Bu özellikleriyle eğitim kurumları, teknolojik gelişmeleri de izlemek, bu teknolojileri kullanmak ve bunların nasıl kullanıldığını öğretmekle yükümlüdürler. Daha açık bir deyişle, eğitim kurumlarının, toplumun gereksinmeleri doğrultusunda, öğrencileri bilgi çağına uygun, bilgi toplumunun özelliklerini göz önünde tutarak yetiştirmelidirler. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

15 8 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER Teknolojilerin hızla geliştiği, kullanımlarının yaygınlaştığı ve kolaylaştığı günümüzde nasıl bir insan yetiştirilmelidir? Bu soruyu yanıtlamak, eğitim sistemimizi yeniden gözden geçirmek açısından oldukça önemlidir. Bilgi toplumunun bir üyesi olarak insanın şu özelliklere sahip olması gereklidir: Bilgi toplumunun insanı, bilgiye ulaşma yollarını bilmelidir. bilgiyi sınıflayabilmelidir. bilgi üretebilmelidir. bilgiyi paylaşabilmelidir. iletişim kurabilmelidir. değişen ortamlara uyum sağlayabilmelidir. İşte eğitim sistemimizin, eğitim kurumlarımızın insanları, bireyleri bu özellikleri kazandıracak biçimde yetiştirmesi gereklidir. Çağımızda bilgi beş yılda bir ikiye katlanmaktadır. Daha açık olarak söylemek gerekirse, dört-beş yıllık üniversite öğrenimini tamamlayan bir kişi, iş yaşamına atıldığında üniversitede öğrendiklerinin yarısı hemen eskimiş olmaktadır. Bu nedenle, eğitim sürecinde yetiştirilen bireylerin bilgi eksikliklerini giderebilmeleri, görevlerini gerektiği biçimde yerine getirebilmeleri için bilgiye ulaşabilen, bilgiyi düzenleyebilen, bilgiyi değerlendirebilen, bilgiyi sunan ve iletişim kurabilen bireyler olmaları gereklidir. Bu da kuşkusuz, eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi, eğitim programlarının geliştirilmesiyle olanaklıdır. Sizce eğitim sistemimizde öğrenciler bu özelliklere ne ölçüde sahip olabilmektedirler? Karşılaşılan sorunlar nelerdir? Düşününüz ve birkaç meslektaşınızla tartışınız. 5. Eğitimdeki Yeni Oluşum Tarım Toplumu Sanayi Toplumu Bilgi Toplumu Şekil 1.3: Dünyada Toplumların Değişimi Toplumların gelişimleri incelendiğinde, tarım toplumlarının yerlerini sanayi toplumlarına, sanayi toplumlarının da yerlerini bilgi toplumalarına bıraktıkları görülür. Sanayi toplumları, tarıma dayalı geleneksel toplum yapısını geride bırakarak, ekonomosi, sosyal ve kültürel yapısı tümüyle farklı yeni bir toplum yapısı yaratmıştır. Bu yeni toplum yapısı, durağan olmayıp içerdiği teknoloji ve ortaya çıkan yeniliklerle kendi içinde sürekli gelişip değişmiştir. Daha beş-on yıl öncesine dek insanlık tarihinin geçirdiği önemli değişim ve dönüşüm süreci olarak sanayi devrimi kabul edilmekteydi. Çünkü sanayi devrimi öncesi ve sonrasındaki yaşam biçimindeki değişim insanlığın yaşadığı en köklü dönüşüm süreci idi. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biçimi yaratmıştır. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

16 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER 9 Tarıma dayalı geleneksel toplum yapısından sanayi toplumu yapısına dönüşüm uzun yıllar almıştır. Sanayi toplumunun yapısı 100 yılı aşkın bir süre içinde kurumsallaşmıştır. Oysa ki bilgi toplumu, daha ilk on yılda önemli ve köklü değişiklikler yaratmıştır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşümün bu denli hızlı olmasının nedeni yeni teknolojilerin gelişmesindeki hızdır. Bu da, özellikle yeni dünya düzeninde söz sahibi olmak isteyen toplumların bilgi toplumuna geçişteki değişim sürecine uyumlarını zorunlu kılmıştır. Toplumlar, genellikle tarım toplumu, sanayi toplumu ya da bilgi toplumu olmalarına göre değişik ve o toplum yapısına uygun eğitim sistemine sahip olmuşlardır. Eğitim sistemlerini de o toplum yapısının gerektirdiği insanı yetiştirecek biçimde oluşturmuşlardır. Tarım toplumunda eğitim yönetimde söz sahibi olanlarla sınırlı iken, aile içinde bilgiler çocuğa aktarılmış, daha sonra da tek odalı okul sistemi kurulmuştur. Sanayi toplumunda kitle eğitimi önem kazanmış ancak bu eğitim okulla birlikte sona ermiştir. Bilgi toplumunda ise, teknolojideki hızlı gelişmeler nedeniyle bilgi hızla çoğalmış ve yayılmıştır. Eğitim okulla sınırlı kalmamış yaşam boyu eğitim kavramı önem kazanmıştır. Yine teknolojideki hızla gelişim dünyamızı küçük bir köy durumuna getirmiş, ülkeler arasında sınırlar kalkmıştır. Küreselleşme kavramı da gündeme gelmiştir. Yaşam boyu eğitim: Eğitimin okulla sınırlı olmayan, ömür boyu sürmesi gereken bir süreç olduğu düşüncesi. Küreselleşme: Dünyada ekonomik ve toplumsal işbirliği ile bilgi paylaşımını gerçekleştirmek amacıyla sınırların ortadan kalkması. Dünyadaki değişmeler göz önüne alındığında, Türk eğitim sisteminde de önemli değişimlere gidilmesi gerektiği kolayca görülebilir. Bizim eğitim sistemimizde de programların amaçları, içerikleri ve yöntemleriyle yeniden ele alınarak geliştirilmesine, öğrencileri bilgi bombardımanına tutmak yerine onlara bilgiye nasıl ulaşacaklarını ve bilgiye ulaşmada teknolojilerden nasıl yararlanacaklarını öğretme yaklaşımının benimsenmesine gereksinme vardır. Bilgi toplumlarının eğitim sistemlerinde ne gibi değişiklikler yapmak gereklidir? Her şeyden önce okullar şu temel özelliklere kavuşturulmalıdır:? Okulun amaçları yeniden ele alınmalıdır. Okulda odak noktası öğrenme olmalıdır. Öğretim, konu yerine öğrenci merkezli olmalıdır. Öğretmenin rolü değişmelidir. Öğrenmede teknolojilerden yararlanılmalıdır. Belirtilen özellikler çerçevesinde öğrencilere öğrenmenin yolları öğretilmelidir. Bunun için de öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınmalı, öğretim ortamları buna göre düzenlenmelidir. Öğrenmede öğrencinin etkin olacağı ortamlar oluşturulmalıdır. Öğretmen ise, bilgi aktaran değil, öğrenciyi yönlendiren olmalıdır. Öğretmen öğrencilerini araştırmaya yöneltmelidir. Öğrenme için hazırlanan ortamlar, konuların aktarıldığı değil, öğrenmenin esnek olduğu, öğrencinin bilgiye kolayca ulaşabileceği ortamlar olmalıdır. Okulun amaçları gözden geçirilmeli, eğitim programları daha esnek duruma getirilmelidir. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

17 10 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER Eğitimdeki bu değişmeler, yalnız öğrencileri değil, öğretmenleri de etkilemektedir. Başka bir deyişle, öğretmenlerin de yeni oluşumlar doğrultusunda kendilerini değiştirmeleri, yeni bilgi ve beceriler kazanmaları, bunları sınıflarında uygulamaya koymaları gereklidir. Çünkü ancak teknolojinin önemini kavramış, onu etkili biçimde kullanabilen öğretmenlerle bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kullanabilen, bilgi üretebilen, ürettiği bilgiyi başkaları ile paylaşabilen, iletişim kurabilen, değişen ortamlara uyum gösterebilen ve sorun çözebilen öğrenciler yetiştirilebilir. Son olarak şunu söyleyebiliriz: Eğitimde bilgi toplumu olabilmenin temel koşulu olan teknolojiden yararlanmanın yerini alması kaçınılmazdır. Klasik örneği tümümüz biliyoruz: Aç insana balık vermek yerine ona balık tutmayı öğretmek daha yararlıdır. Bilgi toplumunun bireyleri için bunu biraz değişikliğe uğratmamız gereklidir. Çünkü artık insanlar için balık tutma yolları nı bilmek de yeterli gelmemektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte değişen yollarla nasıl başedilebileceğinin de öğretilmesine gerek vardır. Daha somut bir deyişle, öğrencilere yaşamımızı her yönden etkileyen bilgisayar teknolojisiyle nasıl başa çıkabileceklerinin, bilgi toplumunun üyesi olmaya nasıl hazırlanacaklarının öğretilmesine gereksinme bulunmaktadır. Bunda da öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Özet Yirmi birinci yüzyıla girerken, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, bütün toplumlar köklü bir dönüşüm ve değişim sürecine girmiş bulunuyor. Bu değişim ve gelişmelerden hem toplumlar, hem de bireyler etkilenmekte, yaşam biçimleri değişmektedir. Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmeler yeni bir çağı başlatmıştır. Bilgi çağı olarak adlandırılan bu çağın en önemli özelliği, bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanılması ve maddi ürün yerine bilgi üretiminin önem kazanmasıdır. Çağın toplumlarının hedefi bilgi toplumu olmaktır. Çünkü içinde yaşadığımız dönem bilginin güç olarak görüldüğü bir dönemdir. Bilgi toplumunun en önemli araçları bilgi teknolojileridir. Bilgi teknolojisi, bilginin yaratılması, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması, korunması ve bunlara yardımcı olan araçlardır. Bu özellikler bütün alanlar için geçerlidir. Bilgiyi bireylere ulaştıran, onların bilgiyi kullanmalarına yardımcı olan tüm araçlar bilgi teknolojileri içinde yer alır. Bilgi teknolojileri eğitim sürecinin geliştirilmesinde de etkilidir. Öğretim amacıyla kullanılan makine, araç ve gereçleri kapsayan bilgi teknolojileri öğretim teknolojisi olarak adlandırılır. Öğretme-öğrenme sürecinde teknoloji seçimi yaparken, kullanacağımız teknolojinin bilgi transferini sağlayan, etkileşimli, çok yönlü, kullanışlı ve ekonomik olmasına özen göstermeliyiz. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

18 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER 11 Günümüzde eğitim sisteminde bilgi toplumunun üyesi olarak bireylerin bilgiye ulaşma yollarını bilecek, bilgiyi sınıflayabilecek, bilgi üretebilecek, bilgiyi paylaşabilecek, iletişim kurabilecek ve değişen ortamlara uyum sağlayabilecek biçimde yetiştirilmeleri gereklidir. Bunun için öncelikle okulların şu temel özelliklere ulaştırılmasına gerek vardır: Okulun amaçları yeniden ele alınmalıdır. Okulda odak noktası öğrenme olmalıdır. Öğretim, konu yerine öğrenci merkezli olmalıdır. Öğretmenin rolü değişmelidir. Öğrenmede teknolojilerden yararlanılmalıdır. Ayrıca, öğretmenlerin de yeni anlayış doğrultusunda kendilerini değiştirmeleri, teknolojinin önemini kavramaları ve onu etkili biçimde kullanabilmeleri gereklidir. Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz. 1. Bilgi teknolojisi, bilginin üretilmesi sürecine aşağıdakilerden hangisi ile katkıda bulunur? A. Bilgiyi üretir ve geliştirir. B. Bilgiyi özümseyerek aktarır. C. Bilginin üretilmesi ve aktarılmasına yardım eder. D. Bilgiyi değiştirerek aktarır. E. Bilginin özetlenmesini sağlar. 2. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin öğretme-öğrenme sürecinde kullanılmasının nedenleri arasında yer almaz? A. Bilgisayar, televizyon vb. araçların öğretmenin yerini alması için çalışır. B. Öğrencilerin hedeflere ulaşmak için harcadıkları zamanı azaltır. C. Niteliği düşürmeden eğitimin maliyetini düşürür. D. Öğretmenin etkililiğini artırır. E. Öğrenciyi ortamda etkin kılar. 3. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ortamında kullanılacak teknolojilerin sahip olması gereken özelliklerdendir? A. Bilginin transferini sağlamalı B. Etkileşimli olmalı C. Kullanışlı olmalı D. Ekonomik olmalı E. Yukarıdakilerin tümü AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

19 12 E ĞİT İ MDE TEKNOLOJİ K GELİŞMELER 4. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun gerektirdiği insanda bulunması gereken özelliklerden değildir? A. Bilgiye ulaşma yollarını bilme B. Bilgiyi sınıflayabilme C. Bilgiyi üretebilme D. Bilgiyi olduğu gibi kabul edebilme E. Bilgiyi paylaşabilme Aşağıdaki cümlelerin DOĞRU ya da YANLIŞ olduklarını belirleyiniz. 5. Bilginin artması, bilgi teknolojilerinin gelişmesine ve bilgi toplumlarının oluşmasına neden olmuştur. 6. Bilgi toplumlarında, bilgi teknolojisi bilginin üretilmesi ve dağıtılmasında bir amaçtır. 7. Tarım toplumlarının eğitim sisteminde kitle eğitimi önem kazanmıştır. 8. Bilgi toplumlarında öğretim konu alanı merkezli değil, öğrenci merkezli olmalıdır. Ek Okuma Kaynakları Akkoyunlu, Buket. Bilgi Teknolojileri ve Eğitim, Eğitimde Bilgi Teknolojileri ile İlgili Seminer Notları. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı EBİT Daire Başkanlığı, Akkoyunlu Buket. Bilgi Teknolojilerinin Okulda Kullanımı ve Öğretmenin Rolü, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11: , Aşkar, Petek. Geleceğin Okulları, TED Ankara Koleji Vakfı Antalya Semineri Bildirileri (23-27 Ocak 1995). Ankara: Erkan, Hüsnü. Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme. Ankara: Türkiye İş Bankası, ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

20 Öğretmen ve Teknoloji Yazar Prof. Dr. Mahmut TANDOĞAN ÜNİTE 2 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, günümüzün öğretim anlayışını belirleyebilecek, öğretim, öğretimde denetim ve eğitim teknolojisi kavramlarının yeni tanımlarını yapabilecek, öğretim, öğretimde denetim ve eğitim teknolojisi kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek, öğretmenin kişisel ve mesleki niteliklerini açıklayabilecek, teknolojinin öğretmene ve öğrenciye sağladığı yararları açıklayabilecek, teknolojinin öğretmene ve öğrenciye sağladığı yararları ilişkilendirip karşılaştırabileceksiniz. İçindekiler Giriş 15 Temel Kavramlar 15 Öğretmen Nitelikleri 16 Teknolojinin Sağladığı Yararlar 24 Özet 27 Değerlendirme Soruları 27

21 Ek Okuma Kaynakları 29 Çalışma Önerileri Bu üniteyi çalışırken çağdaş öğretim anlayaşının kapsamını kavramaya çalışınız. Bunun için öğretim, öğretimde denetim ve eğitim teknolojisi kavramlarının yeni anlamlarını ve birbirleriyle ilişkisini özenle inceleyiniz. Öğretmenin üstlendiği rolleri başarabilmesi için sahip olması gereken kişisel ve mesleki niteliklerin her biri üzerinde ayrı ayrı durarak bunların anlamsal farklılıklarını belirgin biçimde görünüz. Teknolojinin öğretmene ve öğrenciye sağladığı yararları tam olarak anlayabilmek için her bir yararı kendi deneyimlerinizle bütünleştirmeye çalışınız. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

22 Ö Ğ RETMEN VE TEKNOLOJİ 15 1.Giriş Öğretme-öğrenme sürecinde öğretmen ve teknoloji iki önemli öğeyi oluşturmaktadır. Çünkü öğrencilerin öğrenmelerinde bu iki öğe en büyük etkiye sahiptir. Günümüz eğitiminde farklı roller üstlenmiş olan öğretmenin hem teknolojiyi kullanması hem de teknolojinin öğrenme amacıyla nasıl kullanılacağını öğrenciye öğretmesi gereklidir. Bu ünitede çağdaş eğitim anlayışı çerçevesinde öğretmen ve teknoloji arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Bunun için önce çağdaş öğretmenin niteliklerini ele alacak, sonra da teknolojinin öğretme-öğrenme sürecinde sağladığı yararları belirleyeceğiz. 2. Temel Kavramlar Günümüzde öğretmenin rollerinde farklılıklar olmuştur. Öğrenen birey açısından öğrenmenin, öğreten birey açısından ise öğretme işleminin temel alındığı öğretim anlayışı değişmiştir. Geleneksel öğretim anlayışında, öğretmen sözlü olarak öğrenciye bilgi aktaran kişidir. Çağdaş öğretim anlayışında ise, bütün öğrencilerin öğrenme çabası içinde olmaları, öğretimde etkin görev almaları, öğretim ürünleri açısından davranışsal amaçların önceden belirlenen düzeylerine erişmeleri benimsenmektedir. Çağdaş öğretim anlayaşında öğretmen merkezli öğretim ya da buna tepki olarak oluşan öğrenci merkezli öğretim, yerini öğretim etkinliği sonunda öğrencide oluşması istenen niteliklerin belirlenen standartlara ulaştırılmasını merkeze alan ve standart öğrenci niteliği merkezli olarak adlandırabileceğimiz bir öğretim yaklaşımına bırakmıştır. bu yaklaşımda her öğrencinin sözel bilgi, bilişsel beceri, bilişsel strateji, devimsel berceri ya da tutumlar gibi öğrenme ürünlerinin önceden belirlenen standartlarına erişmesi amaçlanmaktadır. Bu durum, öğretmenin geleneksel öğretim anlayışındaki bilgi aktaran ve öğrencinin sorduğu her soruya yanıt veren kişi rolünde değişiklik yaratmıştır. Yeni yaklaşımda öğretmene, öğrencilere öğrenme ile ilgili sorunlarının çözümünde ve bilginin elde edilmesinde kılavuzluk rolü verilmiştir. Böyle bir değişiklik, öğretim, öğretimde denetim ve eğitim teknolojisi gibi kavramların anlamlarında ve kapsamlarında değişmelere yol açmıştır. Davranışsal amaç: Öğretim etkinliği sonunda öğrencinin göstermesi beklenen, standart ve koşulları belirli davranış. Öğretmen merkezli öğretim: Öğretmenin sınıfta sözel anlatımla ders işleyerek etkin olduğu, öğretim programını yetiştirebilmek için katı bir sınıf yönetimi ve disiplin uyguladığı, öğrencilerin edilgin alıcı oldukları ve amaçlanan nitelikleri kazanıp kazanmadıklarının önemli olmadığı öğretim biçimi. Öğrenci merkezli öğretim: Öğrencilerin öğretim etkinliğine katılmalarını sağlamak üzere soru-yanıt ve tartışma yöntemlerinin yer verilmeye çalışıldığı öğretim biçimi. Şimdi dilerseniz bu kavramların çağdaş öğretim anlayışındaki anlamlarını gözden geçirelim. Öğretim, öğretme işlevini üstlenen öğretmen, araç ya da gerecin öğrencinin öğrenmesine kılavuzluk ettiği etkileşim sürecidir. Bu süreçte öğrenci için öğrenme, öğretmen ya da öğretim araç-gereçleri için öğretim gerçekleşir. Etkileşim, öğretim sü- AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

23 16 Ö Ğ RETMEN VE TEKNOLOJİ recinin bir iletişim süreci olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü iletişim bir etkileşim sürecidir. Öğretim sürecinde öğrenen kişi yani öğrenci ile öğreten kişi yani öğretmen ya da öğretim araç-gereci arasında bir etkileşim oluşur. Başka bir deyişle, öğrenci öğrenirken ya bir öğretmenle etkileşimde bulunur ya da çeşitli araç-gereçlerle etkileşimde bulunur. Bu araç-gereçler arasında bilgisayar, internet gibi bilgisayar ağları, "hypertext" gibi araçlar, slayt projektörü, film projektörü, kapalı devre televizyonu, öğretim televizyonu, uydu yayınları gibi mekanizmalar, programlı öğretim gereci, modüler öğretim gereci gibi bireysel öğretim gereçleri, ders kitapları, kaynak ve yardımcı ders kitapları yer almaktadır. Bütün bu gereçler, öğrenciler için öğretme işlevini yerine getiren eğitim teknolojisi alanının ürünleridir. Öğretimde denetim, öğrencilerin öğretim ürünleri açısından davranışsal amaçların önceden saptanan düzeylerine erişmelerini sağlama sürecidir. Öğrencilerin davranışsal amaçların belirlenen standartlarına erişmelerini etkileyen etmenlerin denetim altına alınması gereklidir. Bu, bütün öğrencilerin davranışsal amaçların saptanan ölçütlerine erişmelerini sağlamak için gereklidir. Eğitim teknolojisi ise, öğrencilerin öğrenme düzeylerini yükseltmek üzere fen bilimleri alanında üretilen teknoloji ürünlerinin ve davranış bilimleri alanında ortaya çıkan bilgi birikiminin eğitim etkinliklerinde sistematik bir yaklaşımla uygulamaya konması sürecidir. Ancak eğitim teknolojisi örgün eğitimle sınırlı değildir. Yaygın eğitimde çalışanların iş verimini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim etkinliklerinde de eğitim teknolojisi ise koşulmaktadır.? Eğitim teknolojisinden yaygın eğitimde nerelerde ve nasıl yararlanıldığını örneklendirebilir misiniz? Özellikle son yıllarda fabrikalarda, bankalarda, belediyelerde, orduda çalışanları geliştirmek, işteki etkililiği ve verimi artırmak için düzenli olarak hizmetiçi eğitim etkinlikleri yapılmaktadır. Bu etkinliklerde eğitim teknolojisinin ürünlerinden çokça ve etkili biçimde yararlanılmaktadır. 3. Öğretmen Nitelikleri Öğretim sürecini tanımlarken belirttiğimiz gibi, öğrenciler, öğretmen, bilgisayar, slayt projektörü, televizyon, etkileşimli video gibi araç-gereçler ya da modüler öğretim, programlı öğretim kalıpları içinde sınulan bireysel öğretim gereçleri ile kurdukları etkileşim sonunda öğrenmektedirler. Öğretmen, öğrencilere nereden, hangi kaynaklardan, hangi sorunları çözmek üzere, ne kadar sürede, nasıl öğrencekleri konularında kılavuzluk ederek onların öğretim ürünleri açısından davranışsal amaçların belirlenmiş olan ölçütlerine ulaşmalarını sağlar. Böylece, örgün eğitimde öğrencilerin öğrenme düzeylerinin, mal ve hizmet sektörlerinde de çalışanların iş veriminin istenen standartlara ulaşmasına katkıda bulunur. Öğretmen, böylesine önemli bir işlevi yerine getiren kişidir. Öğretmenin bu görevi, eğitim teknolojisi alanının odak noktası olan öğretim ve öğretimde denetim kavramlarının kesişme ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

24 Ö Ğ RETMEN VE TEKNOLOJİ 17 noktasında kendini göstermektedir. Çünkü öğretmen, öğretim süreci boyunca oluşan etkileşimde öğrencilere kılavuzluk etme rolünü üstlenmekte, öğretimde denetim sürecinde etkin görev almakta, örgün ve yaygın eğitimde öğrenmenin gerçekleşmesinde etkili rol oynamaktadır. Öğretmenin öğretim sürecindeki çağdaş rolünü başarıyla yerine getirebilmesi için birçok yeterliğe ya da niteliğe sahip olması gereklidir. Biz bu nitelikleri kişisel nitelikler ve mesleki nitelikler olmak üzere iki grupta toplayabiliriz. Gerçekte bu nitelikler öğretmen tarafından yalnız sahip olunması yetmeyen, mutlaka eğitim ortamlarında uygulamaya konması gereken niteliklerdir Kişisel Nitelikler Çağdaş öğretim anlayışı doğrultusunda, bir öğretmenin çeşitli kişisel niteliklere sahip olması gereklidir. Günümüzde öğretmen, çağdaş nitelikli rollerini yerine getirebilmek için hangi kişisel niteliklere sahip olmalıdır? Bu nitelikleri liste biçiminde sıralayınız. Öğretmenin sahip olması gereken kişisel niteliklerini şöyle sıralayabiliriz: Genel yetenek ve özel yetenek Güdülenmişlik ve kendine güven Olumlu tutum Bilişsel beceri Bilişsel strateji Anlama-kavrama gücü Dili etkili kullanma becerisi Yaklaşılabilir olma Yansız olma Şimdi bunların her birini kısa kısa açıklayalım. Genel yenetek ve özel yetenek: Öğretmenin genel yetenek (zeka) düzeyi yüksek olmalıdır. Başka bir deyişle, öğretmen eğitimi programlarına üst düzeyde genel yeteneğe sahip olan gençler kabul edilmelidir. Ayrıca öğretmen, konu uzmanı olarak çalışacağı alanda, örneğin edebiyat, fizik, beden eğitimi, kimya, resim gibi alanların birinde, özel yeteneğe sahip olmalıdır. Hatta bu yetenekte de üst sıralarda yer almalıdır. Güdülenmişlik ve kendine güven: Öğretmen, öğretim etkinliklerinin yürütücüsü, lideri, eşgüdümcüsü ve denetleyicisi durumundadır. Bu görevler, en başta öğretmenin öğretmenlik mesleğine ilgisini, çalışma isteğini, mesleğini severek yapmasını, kendine güven duymasını gerektirir. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

25 18 Ö Ğ RETMEN VE TEKNOLOJİ Olumlu tutum: Öğretmen, öğretmenlik mesleğini isteyerek tercih eden, insanlarla ilişkilerinde her zaman olumlu yönler görülen, yan tutmayan, başkalarına yardımcı olmaktan zevk alan, başkalarına öğretmekten ve başkalarının öğrenmesine katkı sağlamaktan hoşlanan kişi olmalıdır. Bu niteliklere sahip olduğu saptananlar, daha öz bir deyişle, öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutumlara sahip olanlar, öğretmenlik mesleğinde yeteştirilmek üzere seçilmelidirler. Bilişsel beceri: Öğretmen, karmaşık durumları ayrıştırabilen ve sorun çözebilen kişi olmalıdır. Öğretim etkinliği, birbirinden farklı biçimde öğrenen kişilerin sorunlarının çözülmesini gerektiren bir olaydır. Sorun çözme yeteneği gelişmemiş bir öğretmen, öğrencilerinin sorunlarını çözemez, onlara bu tür konularda yardım ve kılavuzluk edemez. Bilişsel strateji: Öğretmenin sorun çözme yeteneğine sahip olması gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Öğretmen, aynı zamanda sorunlara özgün çözümler üretebilen kişi olmalıdır. Örneğin bir fizik, kimya ya da cebir problemini farklı bir yoldan çözebilen ya da ekonomiyle ilgili bir probleme farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak çözüm geliştirebilen öğretmenin bilişsel strateji düzeyi yüksek demektir. Çağdaş eğitim anlayışının temelinde, sorun çözen ve sorunlara özgün çözümler üreten bireyler yetiştirme düşüncesi yatmaktadır. Bu ise, ancak, bilişsel strateji düzeyi yüksek olanların öğretmenlik mesleğine çekilmesi ve böyle kişilerin öğretmenlik mesleğini seçmek üzere özendirilmesi ile başarılabilir. Anlama - kavrama gücü: Öğretmenin okuduğunu ve dinlediğini anında algılama, kavrama, onları ayrıştırarak kimi sonuçlar çıkarma yeteneği en üst düzeyde olmalıdır. Öğretim etkinliği, ister grup öğretimi ister bireysel öğretim biçiminde olsun, grup lideri ve kılavuzu olan öğretmenin üstün bir algılama, anlama, kavrama yeteneğine sahip olmasını gerektirmektedir. Farklı özelliklere sahip öğrencilerle kesintisiz iletişim kurmanın ve onları yönlendirmenin en önemli koşulu budur. Dili etkili kullanma becerisi: Öğretmen, konuşma dili ile yazı dilini öğrencilerinin düzeyine uygun olarak etkili biçimde kullanabilen kişi olmalıdır. Anlatmak istediklerini açık ve anlaşılır biçimde uygun bir ses tonu ile kısa yoldan dile getirebilmelidir. Öğretmen dile ne ölçüde egemen olursa olsun, sözel iletişime ağırlık vermesi durumunda, yanlış anlaşılmalara ya da öğrencilerin sıkılmasına neden olabilir. Bundan ötürü, öğretmenin işlenecek konuyu görsel ve işitsel araçgereçler yardımıyla sunması, mesajların doğru algılanmasını sağlar.? Öğretmenin dili kullanma becerisine iyi düzeyde sahip olması sizce neden önemlidir? Öğretmen bu becerisini geliştirmek için neler yapabilir? Yaklaşılabilir olma: Öğretmen, öğrencilerin kendisine korkmadan yaklaşabildikleri, öğrenmeyle ilgili sorunlarını sınıfa rahatça getirip tartışabildikleri, öğrencilerle kendisi arasındaki uzaklığı iyi ayarlayabilen bir ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

26 Ö Ğ RETMEN VE TEKNOLOJİ 19 kişidir. Bu niteliği öğretmen, kendine olan güveni, saygısı ve öğretmenlik alanındaki yetişmişliğinin sağlamlığı ile sağlayabilir. Yansız olma: Yansız olma, öğretmenin davranışlarında, konuşma biçiminde, tartışmalar sırasında söz vermesinde ve başarı değerlendirmesinde öğrenciler arasında ayırım yapmaması, yansız davranması demektir. Sağlıklı bir kamuoyu yaratmanın ve yurttaşları demokratik sisteme hazırlamanın temelini, okulda öğrencilere yansız, objektif davranma ilkesinin kazandırılması oluşturur. Bu da, öğrencilere öğretmenin başta kendisinin yansız davranması ile olanaklıdır Mesleki Nitelikler Öğretmenin çağdaş nitelikli rollerini yerine getirebilmesi için sahip olması gereken mesleki nitelikler de oldukça çeşitlidir. Öğretmen, hangi mesleki niteliklere sahip olmalıdır? Sıralayınız. Bu nitelikleri şöyle sıralayabiliriz: Genel kültür Alan bilgisi Öğretmenlik meslek bilgi ve becerisi Şimdi de bunları açıklayalım. Genel kültür: Genel kültür, öğretmenin hizmetöncesi eğitimi sırasında edindiği kişisel ve toplumsal yaşamında kendisine gerekli olan davranış kalıplarını içeren, ulusal ve uluslararası yönleri de bulunan ve genel eğitimle kazanılan toplumun yaşam biçimi bilgisidir. Öğrencilerin toplumsallaşmasında aile ve çevrenin yanısıra örgün eğitim kurumunun, yani okulun da önemli sorumluluğu vardır. Öğretmen de okulda toplum yaşamını öğrencilere öğreten kişidir. Bu nedenle, öğretmenin zengin bir genel kültüre sahip olması gereklidir. Alan bilgisi: Bir mesleğin varlığı, o mesleğe yönelik alan bilgisinin varlığına bağladır. Örneğin, fizik öğretmeninin okulda öğretimini yaptığı derslerde öğrenciye öğretmesi gerekenler, fizik öğretmenliği için alan bilgisinin kapsamını oluşturur. Öğretmen, bir dalda ana alan bilgisine, ikinci bir dalda da yan alan bilgisine sahip olabilir. Öğretmenlere alan bilgisi, alanla ilgili hizmetöncesi eğitim sırasında verilir. Öğretmenlik meslek bilgi ve becerisi: Günümüzde alanında uzman olan öğretebilir söylemi, yerini alanı bilen ve öğretme yeterliliğine sahip olan öğretebilir söylemine bırakmıştır. Buna göre, bir alanı öğretebilmek için o alanı iyi bilmek yeterli değildir. Alan bilgisi yanında öğretme yeterliliğine sahip olmak, AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

27 20 Ö Ğ RETMEN VE TEKNOLOJİ Bireysel öğretim: Öğrenciye öğrenmesi için gereken süre konusunda esnek davranıldığı, her öğrencinin kendi öğrenme hızında ilerleyebildiği, öğrenciye öğrenme biçimine uygun sistematik olarak geliştirilmiş bireysel öğretim araçgereç ve uyarıcı seçeneklerinin sunulduğu ve öğrenciye öğrenmesi ile ilgili sürekli dönüt verildiği öğretim biçimi. Grup öğretimi: Öğretmenin sözel anlatımla derste etkin olduğu, öğrencilerin ise çoğunlukla edilgin olduğu, öğrencilerin bireysel farklılıklarının ve gereksinmelerinin göz önünde bulundurulmadığı öğretim biçimi. öğretim yapılan grubun özellikleri ile grup içinde yer alanların bireysel farklılıklarını göz önüne alarak öğretim yapmak gereklidir. Öğretmenlik meslek bilgisi, öğretmenin öğretimde denetimi sağlaması için önkoşul niteliğindeki bilgileri içermektedir. Bu bilgiler öğretmeni alan uzmanından ayırmaktadır. Örneğin, bir edebiyatçıyı edebiyat öğretmeninden ayıran, edebiyat öğretmeninin sahip olduğu öğretmenlik meslek bilgi ve becerileridir. Çünkü öğretmen, bu bilgi ve becerileri öğretim ortamında öğrencileri önceden belirlenen davranışsal amaçların standartlarına eriştirmek üzere işe koşmaktadır. Öğretmenlik meslek bilgisi kapsamında, öğretimin verimini artırmayı ve her öğrenci için üst düzeyde öğrenmeyi amaçlayan öğretimde denetimi sağlamak için öğretmenin öğretim etkinliği öncesinde ve sırasında kullanması gereken kimi nitelikleri de olmalıdır. Bunlar öğretmenin grup öğretiminde, ama daha kapsamlı olarak bireysel öğretimde sergilemesi gereken niteliklerdir. Bu nitelikleri ayrı ayrı açıklayalım. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alma: Öğretmen, sınıftaki öğrencilerin öğrenme biçimleri, yetenekleri, ilgi ve gereksinmeleri bakımlarından birbirlerinden farklılıklar gösterdiklerinin bilincinde olmalı, her öğrenciyi kendine özgü nitelikleri olan ve saygı duyulması gereken bir varlık olarak görmelidir. Bu, öğretimde insancıl yaklaşımın bir doğurgusudur. Öğretmen, her bir öğrencinin yetenek bakımından potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Bunu ise öğretmen, öğretim etkinliğini öğrencilerin düzeylerine uygun biçimde düzenleyerek gerçekleştirebilir. Öğrencilerin öğretim etkinliğine katılımını sağlama: Öğretmen, öğrencileri dinleyici, edilgin alıcı olmaktan kurtararak onların öğretim etkinliğine etkin katılımını sağlamalıdır. Öğrencinin öğretime katılımı iki türlü olabilir: Zihinsel katılım ve eylemsel katılım. Derste işlenen konu öğrenci için anlamlı ise, öğrenci dersi dikkatle dinler, kendini zihinsel olarak işlenen konunun içine katar. Zihinsel katılımı eylemsel katılım izler. Eylemsel katılımda, kendini derse veren öğrenci, anlatılan, tartışılan konuda sorular sorar, karmaşık durumlara kendine özgü yaklaşımla yaklaşabilir, kendi örneklerini üretebilir. Buna göre, öğretmenin öncelikle öğrencileri öğretim etkinliğine katılmaları için onları hazır duruma getirmesi gereklidir. Bu amaçla öğretmen, ders işleme biçimi, kullandığı öğretim yöntemleri, verdiği örnekler ve derse başlama biçimi ile, öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini toplayarak öğretim etkinliği üzerinde odaklayabilmelidir. Öğretmen ancak bu yolla öğretimde son aşama olan öğrencilerin özgün, yaratıcı düşüncelerini ortaya koyma larını sağlayabilir. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

28 Ö Ğ RETMEN VE TEKNOLOJİ 21 Öğrencilerin algılama sınırlarının farkında olma Duyu organları, ya da öteki adıyla algılama sistemleri öğrenciden öğrenciye farklılık göstermektedir. Her öğrencinin görme, işitme, tat alma, dokunma ve koklama kapasiteleri farklıdır. Öğretmen, algılama yetenekleri farklılık gösteren öğrencilerin bu durumlarının öğretim etkinliği sırasında kendileri için sakınca oluşturmasını önlemelidir. Örneğin, görme sorunu olan ve arka sıralarda oturan bir öğrenci tahtaya yazılanları iyi göremeyebilir. İşitme sorunu bulunan bir öğrenci öğretmenin söylediği her cümleyi duyamamış olabilir. Öğrencilerin algı kapasitelerini geliştirmek için neler yapılabilir? Örnek vererek açıklayınız.? Sınıftaki öğrencilerin algı kapasitelerini geliştirmek üzere algılama eğitiminden geçirilmeleri gerekebilir. Öğretmen, öğrencilerin oturma düzenini onların algılama kapasitelerini göz önünde bulundurarak ayarlayabilir. Başkaca önlemler alınmasını da sağlayabilir. Örneğin görme sorunu olan öğrencisini göz muayenesinden geçirterek ona gözlük aldırtabilir. İşitme sorunu olan öğrencisinin tedavisini sağlatabilir. En azından bu öğrencisini ön sıralarda oturtabilir. Öğretmen, sınıftaki öğretim etkinliğinden her öğrencinin eşit olarak yararlanmasını sağlamak için öğrencilerini algılama testlerinden geçirebilir. Ayrıca, derslerinde ses ve görüntüleri netleştirmek için uygun öğretim araç ve gereçlerini kullanabilir. Birden çok uyarıcı kullanmanın gerekliliğini bilme Uyarıcılar, duyu organlarını uyaran, olgu, olay ya da nesnelere ilişkin ses, görüntü, şekil, tat, sertlik, yumuşaklık, pürüz, ışık, sıcaklık düzeyi gibi niteliklerdir. Öğretmenin, sınıftaki öğretimi tek düzelikten kurtarmak ve öğrencilerin fiziksel olarak sınıfta olmalarına karşın düşünce olarak başka yerde olmaları durumunda oluşan gündüz rüyalarını engellemek için birden çok uyarıcı kullanması etkili bir yoldur. Öğrencilerin öğrenme biçimleri farklılık gösterir. Kimi öğrenciler görerek, kimi öğrenciler işiterek, kimileri de hem görerek hem işiterek öğrenirler. Öğretmenin bu gerçeği gözardı etmemesi ve öğretim yöntemleri ile araç ve gereçlerinde çeşitliliğe yer vererek öğrencilerin öğrenme biçimlerinin farklılığından kaynaklanan eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışması gereklidir. Örneğin, öğrencilere bireysel öğretim gereçleri üzerinde çalışma, yer yer grup öğretimi görme, çok sayıda öğretim araç ve gereciyle yüz yüze olma gibi olanaklar sunulursa, onların farklı öğrenme gereksinmeleri karşılanmış olur. İsteyen öğrenci bilgisayar yardımı ile öğretimden, isteyen öğrenci bireysel öğretim gereçlerinden, isteyen öğrenci etkileşimli video, televizyon ya da çok sayıda kitap ve öteki yardımcı basılı gereçlerden yararlanma şansına sahip olabilir. Ayrıca, her öğrenci kendi öğrenme biçimine AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Eğitimde Yeni Teknolojiler.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Eğitimde Yeni Teknolojiler. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler Ünite 1-10 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1021 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Öğretmen ve Teknoloji

Öğretmen ve Teknoloji Öğretmen ve Teknoloji Yazar Prof. Dr. Mahmut TANDOĞAN ÜNİTE 2 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, günümüzün öğretim anlayışını belirleyebilecek, öğretim, öğretimde denetim ve eğitim teknolojisi kavramlarının

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Geçen hafta neler öğrendik?

Geçen hafta neler öğrendik? Geçen hafta neler öğrendik? Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları ve Araştırma Sonuçları BDÖ NELERDEN OLUŞUR??? Öğretim Yazılımları

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Konular Konu alanı bilgisi Pedagojik bilgi ve beceri Öğretmen deneyimi Sağlıklı öğretmen öğrenci etkileşim ve iletişimi İşbirliği ortamı Hazır bulunuşluk Öğretim etkinliklerini

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104)

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) Yazar: Doç.Dr. İ. Hakkı CEDİMOĞLU S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987)

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.(simon, 1983) İnsanların

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Lineer. Cebir. Ünite 6. 7. 8. 9. 10

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Lineer. Cebir. Ünite 6. 7. 8. 9. 10 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Lineer Cebir Ünite 6. 7. 8. 9. 10 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1074 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu EĞİTİMDE DEĞİŞİM Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Değişim Teknolojik gelişmeler (özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler) Bilgi artışındaki hız İşgücünün niteliğine ilişkin

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Eğitim Doğumdan

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları 1 Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Bilgisayar Farkındalığı ve Bilgisayar

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bir Önceki Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık

Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık iletişim kanallarının varlığına bağlıdır. Halkla ilişkilerde

Detaylı

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır.

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır. 2012-2013 Yeni Misyon ve Vizyon Sulama Teknolojisi Misyon: Tatlı su kaynaklarının en uygun şekilde kullanılmasına yönelik sulama sistem ve yöntemlerinin seçilmesini ve uygulamasını sağlamak için gereksinim

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ Yazarlar Doç.Dr. Ender GEREDE (Ünite 1, 5, 7, 8) Yrd.Doç.Dr. Uğur TURHAN (Ünite 2) Dr. Eyüp Bayram ŞEKERLİ

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Yazar Prof.Dr. Özcan DEMİREL ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkçe ders kitaplarını incelerken dikkat edilecek ölçütleri sıralayabilecek, ölçüt dayanıklı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı ROMA HUKUKU

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Mühendislik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Tersyüz Edilmiş Sınıflar (Flipped Classroom) Prof.Dr. Muhittin Gökmen

Mühendislik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Tersyüz Edilmiş Sınıflar (Flipped Classroom) Prof.Dr. Muhittin Gökmen Mühendislik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Tersyüz Edilmiş Sınıflar (Flipped Classroom) Prof.Dr. Muhittin Gökmen İçerik: Mühendislik Eğitimi Sorunlar Farklı Yaklaşımlar Tersyüz Edilmiş (Flipped) Eğitim Modeli

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 1 TemplatesWise.com Konular Eğitim Öğretim Bilgisayarın Eğitimde Kullanma Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE TEKNOLOJİK GELİŞME VE OLANAKLARDAN YARARLANMA

ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE TEKNOLOJİK GELİŞME VE OLANAKLARDAN YARARLANMA ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE TEKNOLOJİK GELİŞME VE OLANAKLARDAN YARARLANMA Giriş Yrd. Doç. Dr. Şefik YAŞAR* Bilim ve teknolojideki hızlı değişme ve gelişmeler, toplumsal yapıyı etkilemek suretiyle eğitimin amaçlarında,

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme TEMEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim Teknoloji Bilimsel ya da sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3 BİLSEM Page 2 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI Page 3 Okullarda uygulanan örgün eğitim programı: İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu ortam ve çevresinde

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma % 10 % 83 İşitme Görme % 1 % 2 % 4 Dokunma Tatma Koklama ÖĞRENME Araç gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Öğretim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM GENEL BAKIŞ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM GENEL BAKIŞ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM GENEL BAKIŞ Bilgi Çağı gereksinimleri Shift Happens: http://www.youtube.com/watch?v=ejpsqeqbh4o&featur e=related Öğretim Teknolojisi ne yapar? Öğretim, okullarda gerçekleştirilen

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 2 YDA 410 8 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BİR DİSİPLİN OLARAK EĞİTİM TEKNOLOJİSİ / 1 GİRİŞ/1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BİR DİSİPLİN OLARAK EĞİTİM TEKNOLOJİSİ / 1 GİRİŞ/1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BİR DİSİPLİN OLARAK EĞİTİM TEKNOLOJİSİ / 1 GİRİŞ/1 Bölümün Amaçları / 2 Çağdaş Eğitim Gereksinimleri / 3 Demografik Faktör / 3 Bilgi Patlaması / 3 Eğitimin ve Sosyo Ekonomik İlişkiler

Detaylı

Grupta davranma kurallarına uyup öğrencileri aile içi ve çevresinde bağımsız girişim ve eylem üstlenmelerini yüreklendirebilme.

Grupta davranma kurallarına uyup öğrencileri aile içi ve çevresinde bağımsız girişim ve eylem üstlenmelerini yüreklendirebilme. DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl etkileyeceği aile içinde şekilenir. Çocuğun okulda

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 1 YDA 409 7 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyali Hedefleri gerçekleştirebilmek amacıyla araçlardan faydalanarak yapılan ders içeriklerini kapsar.

Detaylı