Bakanlığımız Yeni Binasında. Bağımsızlığının 22. Yılında Kazakistan ile İlişkilerimiz I. Hukuk Müşaviri Suavi Önal ile Röportaj

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bakanlığımız Yeni Binasında. Bağımsızlığının 22. Yılında Kazakistan ile İlişkilerimiz I. Hukuk Müşaviri Suavi Önal ile Röportaj"

Transkript

1 GTBYIL:3 / SAYI:14 / 2013 G ü m r ü k T i c a r e t B ü l t e n i Bakanlığımız Yeni Binasında Bağımsızlığının 22. Yılında Kazakistan ile İlişkilerimiz I. Hukuk Müşaviri Suavi Önal ile Röportaj

2 bilinçlitüketici basiretlitacir tüketici şikayetleriniz için alo175

3 enkolay engüvenliticaret T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

4 Yıl: 3 Sayı: Sahibi T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Adına Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam KARAOĞLU Yayın Kurulu Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Cem SÖNMEZ Araştırmacı Serap KOCABIYIK Gümrük ve Ticaret Uzm. Yrd. Levent Doruk KANAK İletişim (312) (312) Görsel Tasarım SATA Reklam Arjantin Cad. Halıcı Sk. No:6/1 GOP ANKARA Tel: (312) Baskı Kalkan Matbaacılık Büyük Sanayi 1.Cad. No: 99/32 İskitler / ANKARA (312) Baskı Tarihi ve Yeri Eylül 2013 Ankara Stratejik Yönetim Dairesi tarafından üç ayda bir yayımlanır. Basım Adedi söyleşi tanıtım kurumdanhaberler eğitimhaberleri kaçakçılıkhaberleri dünyadanvetürkiyedenhaberler kültürsanat personelhaberleri mevzuat Ücretsizdir

5 Gümrük ve Ticaret Bülteni İçindekiler

6 söyleşi Hukuk Müşavirliği Suavi Önal / I.Hukuk Müşaviri Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? 1973 yılında Kırşehir in Kaman ilçesinde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Kaman da, lise öğrenimini ise Ankara da tamamladım yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi nden mezun oldum yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anayasa Hukuku Yüksek Lisans Programı nı tamamladım yılları arasında Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği nde görev yaptım yılında Gümrük Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği görevine, 2011 yılı Ocak ayında ise Gümrük Müsteşarlığı I. Hukuk Müşavirliği görevine atandım. Biliyorsunuz 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Bakanlığımız teşkilat yapısı değişti. Yeniden yapılanma sonrasında, 2011 yılı Temmuz ayında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atandım. Bu tarihten itibaren vekâleten yürüttüğüm I. Hukuk Müşavirliği görevine aynı yılın Kasım ayında naklen atandım ve halen bu görevi sürdürmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım. Biriminizde ne gibi iş ve işlemler gerçekleştiriliyor, bize Hukuk Müşavirliği ni tanıtabilir misiniz? 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 18 inci maddesinde Müşavirliğimizin görevleri ayrıntılı olarak sayılıyor. Müşavirliğimizin en önemli ve asli görevlerini; Bakanlık birimlerine hukuki görüş vermek, Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve 4

7 söyleşi icra işlemlerini takip etmek ve Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ve Bakanlığımızın kendi içerisinde hazırlanan mevzuat taslakları ile Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını incelemek olarak sıralayabilirim. Ayrıca, bu görevlerin yerine getirilmesi için Bakanlığımız birimlerinde ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan toplantılara katılarak, Bakanlığımız menfaatlerini korumaya ve birimlerimize hukuki destek vermeye gayret ediyoruz. Yargılama aşaması ile ilgili olarak, Müşavirliğimizce ilgili İdare, Vergi Mahkemeleri ile Danıştay a, Bakanlığımız birimlerinden gönderilen savunma, temyiz, karar düzeltme vb. dilekçeler intikal ettirilmekte, idari dava duruşmalarında Bakanlığımız Hukuk Müşavirlerince temsil edilmektedir. Öte yandan, Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin ilama bağlı borçlar ile mahkeme harç ve masraflarının ödenmesi ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bağlantı Müdürlüklere ödenek gönderme işlemleri de Müşavirliğimizce yürütülüyor. Bunların yanında, Bakanlığımız Eğitim Dairesi Başkanlığı nca düzenlenen çeşitli düzeydeki temel ve mesleki eğitimlere Hukuk Müşavirlerimiz eğitici olarak katılmaktalar. Hukuk Müşavirliğinin yeni personel alımları ile birlikte yeniden yapılandırıldığını biliyoruz. Bakanlığımızın 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılanması sonrasında Hukuk Müşavirliği nde ne gibi değişiklikler oldu? Belirttiğim gibi, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga Gümrük Müsteşarlığı Bakanlık yapılanmasına kavuşturulmuştur. Bakanlık yapılanması ile Bakanlığımıza mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ticaret kısmına ait olan 4 yeni Genel Müdürlük katıldı. Bu birimlerde çok önemli mevzuat değişikliklerine gidilmekte Bu mevzuat değişikliklerine Müşavirlik olarak her aşamada destek veriyoruz. Örneğin; son olarak yoğun mesai harcadığımız Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, ilgili komisyonlardan geçmiş ve TBMM Genel Kurulu nda görüşülerek önümüzdeki yasama döneminde kanunlaşması beklenilmektedir. Diğer yandan, 640 sayılı ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Müşavirliğimizde köklü değişimler yaşanmıştır. 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname den önce tüm Bakanlıkların davaları 4353 sayılı Kanun ile Hazine avukatları tarafından takip edilmekteyken 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4353 sayılı Kanun yürürlükte kaldırılmış ve tüm Bakanlıklar kendi davalarını kendi avukatları eliyle takip edebilme imkânına kavuşmuşlardır. Ancak, Bakanlıklar yapılanmalarını tamamlayıncaya kadar Hazine avukatlarından muhakemat hizmetlerini almaya devam edebileceklerdir. Bu çerçevede, Bakanlığımız davalarının da kendi avukatlarımız eliyle takibi gerekmekte. Bu amaçla boş avukat kadrolarımız doldurulmaya başlanarak, taşraya 31 avukat, merkeze 42 avukat ataması yapıldı. Bu yıl içerisinde ise taşra teşkilatımıza ilave 180 avukat kadrosu ihdas edildi yılı içinde tüm avukat kadrolarının doldurulmasını hedefliyoruz. Müşavirliğimiz 5

8 söyleşi yapılanmasının tamamlanması ve fiziki ortamın oluşturulması üzerine tüm dava ve icra takiplerimizin Bakanlığımız Hukuk Müşavirleri ve Avukatlarınca takip edilmesi hedeflenmektedir. Gümrük Müsteşarlığı Veri Erişim Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol imzalanmıştı. Bu Protokol ile idaremizin taraf olduğu davaların takibinin sanal ortamda, etkin biçimde, kağıt kullanmadan gerçekleştirilmesi amaçlanmıştı. Şu anda taraf olduğumuz davalardan Adalet Bakanlığı nca sisteme yüklenen davalara ilişkin kararlar ile davaların bulunduğu aşamayı görebilmekteyiz. Öte yandan, son iki yıl içerisinde Bakanlığımızın artan iş hacminin kontrolü için Müşavirliğimizde de yeniden yapılanmaya gidildi ve Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesi çerçevesinde Müşavirliğimiz bünyesinde Gümrük Grup Başkanlığı, Ticaret Grup Başkanlığı ve Merkez Grup Başkanlığı olmak üzere üç Grup Başkanlığı kuruldu. Müşavirliğimiz Grup Başkanlıklarının görev alanları da İç Yönerge ile belirlenerek birbirinden farklı alanlarda hizmet veren gruplar oluşturuldu. Davaların hukuk birimlerince takibinin sağlanması için, hukukçu kadrolarımızın arttırılmasının yanı sıra personel sayısının da arttırılması gerekiyor ve Personel Dairesi Başkanlığımız ile koordineli olarak bu husus üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde Müşavirliğimizde Hukuk Fakültesi mezunu Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı istihdamını da planlıyoruz. Daha ileri aşamalarda davanın bulunduğu aşama hakkında da bilgi edinilmesinin yanı sıra dava, cevap, itiraz, temyiz dilekçelerinin, bilirkişi raporlarının, kararların sistem üzerinde görülmesi ve bunların gönderilmesi, alınması işlemlerinin yapılabilmesi hedeflenmekte. Ayrıca, Adalet Bakanlığı UYAP sistemini Vatandaş Portal, Kurum Portal ve Avukat Portal olarak üç farklı versiyona çevirmiş durumda. Bunlardan Bakanlığımıza sadece Kurum Portal açılmış durumda. Kurum Portal ile Bakanlığımızın taraf olduğu ve Adalet Bakanlığı tarafından tarafımıza açılabilen davaların sorgulamaları yapılabilmekte ve yine Adalet Bakanlığı nca izin verilen sayıda kullanıcı tarafından sisteme girilebilmektedir. Bakanlığımızın taraf olduğu ilgili davaların sürecinin görülebilmesi, gerekçeli kararların okunarak geleceğe yönelik çalışma yapılabilmesi için Bakanlığımız personelinin UYAP sistemine girişinin sağlanmasına çalışıyoruz, bugün itibariyle her birimden bir birim amiri için şifre alınmış durumda UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ni sıkça duyuyoruz. Hukuk Müşavirliği UYAP ın neresinde rol alıyor, sistem verimli olarak işliyor mu? 6 Adalet Bakanlığı nca verimli, etkin, kolay erişilebilen, ucuz yargı hizmetini sunmak amacıyla uygulamaya konulan Ulusal Yargı Ağı Projesi nin Gümrük Müsteşarlığı na da açılması amacıyla Müşavirliğimizce bir dizi çalışma yürütülmüştü. Bu çalışmalar sonucunda 2009 yılında Adalet Bakanlığı ile Başbakanlık Davaların adliyelere gidilmeden UYAP üzerinden açılabilmesi, cevaplanabilmesi ve takibinin sağlanabilmesi ancak Avukat Portal ile mümkün Müşavirliği-

9 mizin yapılanması tamamlandığında Avukat Portal a da üye olmayı hedefliyoruz. Bakanlığımızın zaman zaman davalarla karşılaştığını biliyoruz, bu alanda Hukuk Müşavirliği nin stratejisi nedir? Bakanlığımız ağırlıklı olarak ne tür davalarla karşılaşıyor? Müşavirliğimizin temel politikası Bakanlık menfaatlerini koruyucu hizmetler sunmak ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri önceden almaktır. Genel Müdürlüğü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile bu birimlerin taşra teşkilatlarını kapsayan 81 adet Ticaret İl Müdürlüğü nün kurularak faaliyete geçmesiyle birlikte oluşan Gümrük ve Ticaret idarelerinin iş yoğunluğu göz önüne alındığında, Müşavirliğimize verilen görev ve sorumlulukların eksiksiz yerine getirilebilmesi için Bakanlığımız merkez teşkilatıyla birlikte taşra teşkilatının da hukuksal işlemlere ilişkin yapısının yeni oluşan şartlara göre değiştirilmesi ve geliştirilmesi gerekmekte. söyleşi Rakamlara baktığımızda 15/7/2013 tarihi itibariyle Müşavirliğimiz Hukuk Bilgi Sistemine adet dava kaydı alınmış durumda, bu dava sayılarının içinde Bakanlığımıza devredilen Ticaret Birimlerinin davaları dahil değil. Derdest olarak işlem gören bu davaların adedi idari dava, 581 adedi hukuk davası ve adedi ceza davasıdır. 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca boş Hukuk Müşaviri ve Avukat kadrolarına atama yapıldığında, Bakanlığımızın taraf olduğu davaların takibinin Müşavirliğimizce yapılmasına başlanacak. Dolayısıyla, Bakanlığımızın hukuksal faaliyetlerinin temel yapısını taşra teşkilatında avukatlar, merkezde ise hukuk müşavirleri ve avukatlar oluşturmaktadır. Müşavirliğimiz bünyesinde halen 14 Hukuk Müşaviri ve 42 Avukat, taşra teşkilatımızda ise 31 Avukat görev yapmaktadır. Bakanlığımız merkez teşkilatında 18 ve taşra teşkilatında 199 olmak üzere toplam 217 adet Avukat kadrosuna KPSS yoluyla açıktan atama yapılmasına ilişkin işlemler Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup söz konusu işlemlerin kısa sürede tamamlanacağını düşünüyorum. Ayrıca, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek avukatların, ileri zamanlarda profesyonel anlamda verecekleri hizmetle, hem verimlilik hem de kamu hazinesinin Mahkeme Harç ve Masrafları tertibinden yapılan ödemelerinde olumlu azalmaya neden olacağını düşünüyoruz. Diğer yandan, Bakanlığımıza devredilen İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Müşavirliğimiz kadrolarına yapılacak avukat atamalarının tamamlanmasından sonra Bakanlığımız merkez birimleri tarafından takip edilmekte olan davaların bundan böyle Müşavirliğimizce takip edilmesi plânlanmakta. Müşavirliğimiz idari hizmetlerinde görev yapan mevcut personel sayısının yeterli olmadığı dikkate alındığında, ortaya çıkabilecek muhtemel sorunların ve özellikle herhangi bir hak kaybının yaşanmamasını teminen idari hizmetlerde görev yapacak yeterli sayıda personel atamasının yapılması gerekmekte. 7

10 söyleşi Bu itibarla, Bakanlığımız yeni hizmet binasına taşınma işlemlerinin tamamlanmış olduğu da göz önüne alınarak, Müşavirliğimizce takip edilecek dava dosyalarının tanzim edilerek arşivlenmesi ve bunların arşiv kayıt programına dahil edilmesi, Bakanlığımıza ait bilgi bankası programının faaliyete geçirilmesi, hazırlanan savunma ve diğer yazışmaların mahkemelere intikal ettirilmesi, posta işlemleri, ilama bağlı borçların takibi ve ödenek gönderilmesi gibi bir çok iş bizi bekliyor Nitelik ve nicelik açısından yeni personel yapımızla bu işlerin altından kalkacağımıza inanıyorum. Müşavirliğinizce, Bültenimiz aracılığı ile çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza ne gibi bir mesaj vermek istersiniz? Bir hukukçu olarak genç meslektaşlarınıza mesleki kariyerlerinde kamu kurumlarının Hukuk Müşavirliklerini hedeflemelerini önerir misiniz? Bakanlığımızın vizyonu; yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ülkemizi, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmektir. Bu vizyonun hayata geçirilerek Bakanlığımızın sunduğu hizmetlerinin en etkin ve en verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla, gerek Bakanlığımız çalışanlarına ve gerekse Bakanlığımızdan hizmet alan vatandaşlarımıza önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Bakanlığımızın her çalışanı gibi biz de bu bilinçle hedeflerimizi gerçekleştirmek için azami gayret göstermeye devam edeceğiz. Bir hukukçu olarak genç meslektaşlarımıza mesleki kariyerlerinde Hukuk Müşavirliklerini hedeflemelerini tabi ki öneririm. Kamu hukukçularının mali ve özlük hakları iyileştikçe genç meslektaşlarımızın Hukuk Müşavirliklerine yönelmesinde artış yaşanacağını düşünüyorum. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 8

11 söyleşi Muharrem Murat Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Bülten okuyucularına kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 1978 yılında Çanakkale nin Biga ilçesinde doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Biga da tamamladım yılında girdiğim İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nden 2000 yılında mezun oldum. Gümrük Teşkilatı nda 2001 yılı Aralık ayında Stajyer Kontrolör olarak göreve başladım. Yeterlilik sınavının ardından 2004 Şubat ayında Kontrolör olarak görevime devam ettim Mart ayında İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü nde tedviren Başmüdür Yardımcısı olarak görevlendirildim. 640 sayılı KHK ile Bakanlığımızın yeniden yapılandırılması kapsamında Bölge Müdürlüklerinin kurulması akabinde İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü nde Bölge Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildim. Bunların yanında 640 sayılı KHK da değişiklik yapan tarihli 649 sayılı KHK ile Gümrük ve Ticaret Müfettişi, tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 2012/42 sayılı kararname ile Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi olarak atandım yılı Temmuz ayından bu yana da Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmekteyim. Evli ve 6 ile 2 yaşlarında 2 erkek çocuk babasıyım. Göreve kısa bir süre önce geldiğiniz Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü nü genel hatlarıyla tanıtır mısınız? Evet, kısa bir süre önce göreve geldiğim Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü de kısa bir süre önce kurulmuştur. Bölge Müdürlüğümüz, (mül- 9

12 söyleşi 10 ga) Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ne bağlı Tekirdağ, Avrupa Serbest Bölge, Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlükleri, (mülga) İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ne bağlı Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü ve Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri ne bağlı Çanakkale Gümrük Müdürlüğü nün bir çatı altında toplanmasıyla oluşturulmuştur. Kuruluş aşamasında gayri faal olan Biga, Bozcaada ve Gökçeada Gümrük Müdürlükleri nden Biga Gümrük Müdürlüğü nün açılışını Sayın Bakanımızın katılımıyla Temmuz 2012 de gerçekleştirdik. Bölge Müdürlüğümüz bugün itibari ile Tekirdağ da 4, Çanakkale de 2 olmak üzere toplamda 6 bağlantı Gümrük Müdürlüğü, Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Tekirdağ Personel Müdürlüğü ile hizmet vermektedir. Bir taraftan Bölge Müdürlüğümüzün kurulması, fiziki imkanların iyileştirilmesi yanında, bağlantı Gümrüklerimiz aracılığıyla 2012 yılında 7,1 milyar $ ithalat, 3 milyar $ ihracat olmak üzere toplamda 10,15 milyar $ dış ticaret işlemi gerçekleştirilmiştir yılı ilk altı aylık dönemde de 4,6 milyar $ ithalat, 1,9 milyar $ihracat toplamda 6,5 milyar $ dış ticaret işlemi gerçekleştirilmiştir. Bölgemiz gelişim potansiyeli yüksek, bağlantı yolları üzerinde yer almaktadır. Çanakkale bölgemizde yer alan ve devam eden demir-çelik ve termik enerji yatırımları dış ticaret işlemlerini günbegün artırmaktadır. Tekirdağ bölgesinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Avrupa Serbest Bölgesi, 6 adet Islah Organize Sanayi Bölgesi ile ciddi bir gelişim potansiyeli sergilemektedir. Yine Tekirdağ da yapımı devam eden Asyaport Limanı tamamlandığında dünyanın ve ülkemizin sayılı konteyner limanlarından biri olacaktır. Bununla birlikte Tekirdağ Limanı nın demiryolu bağlantısı tamamlanmış olup demiryolu ve denizyolu taşımacılığı entegre edilerek, Tekirdağ lojistik bir merkez haline gelecektir. Uluslararası bir havalimanı olan Çorlu Havalimanı nın bakım çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale ve Tekirdağ illerini kapsayan bölgemiz; lojistik entegrasyon, organize sanayi bölgeleri ve serbest bölge yatırımları aracılığı ile ülkemizin 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından ciddi roller üstlenecektir. Sorunun bir tarafı olmaktansa çözümün bir parçası olmayı yeğlediğimizden, yaşanılması muhtemel sorunların üstesinden kolaylıkla gelebileceğimiz kanaatindeyim. Görev alanınız, yürütülen hizmetler vs. dikkate alındığında, taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması ne gibi değişiklikler getirmiştir? Az önce de belirttiğim gibi, Çanakkale ve Tekirdağ bölgesi ciddi gelişim potansiyeli olan bir alandır. Bakanlığımız da bu potansiyeli görüp daha nitelikli ve yerinden hizmet verilmesi açısından Tekirdağ da Bölge Müdürlüğü yapılanmasına geçmiş, Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ihdas edilmiştir. Yeni kurulan bir Bölge Müdürlüğü olduğumuzdan geçmişin birikmiş sorunları ile karşılaşılmamıştır. Bölge Müdürlüğümüzün organizasyonunu, amatör ruhla, Bakanlığımızın çözüm odaklı, dışa dönük, paydaşlarına önem veren yeni vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdik. 10 Nisan da Sayın Bakanımız Hayati Yazıcı nın katılımıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü tanıtım toplantılarından biri Tekirdağ da gerçekleştirilmiştir. Bölgemizin kuruluş aşamasında desteğini esirgemeyen Merkez Teşkilatımız ile gayret ve emeğini esirgemeyen zorluk ve sıkıntılara beraber göğüs gerdiğimiz arkadaşlarımıza, hizmet binamızın tadilatı aşamasında aynı binada hizmete devam edildiğinden yaşanan sıkıntıları anlayışla karşılayan mükelleflerimize Bülten aracılığıyla teşekkürlerimi sunarım. Hızlı ve etkin bir hizmet sunumu açısından Bölge Müdürlüğü oluşturulması isabetli bir karar olmuştur.

13 Bölgenize ilişkin gerçekleştirmeyi düşündüğünüz hedefleriniz nelerdir ve Bülten okuyucularımız ile paylaşır mısınız? Bölge Müdürlüğümüz, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğünce kullanılan hizmet binasının 2. katında faaliyetine başlamıştır. Göreve geldiğimizde hizmet binamız yaklaşık 25 yıldır esaslı bir tadilat görmemiş, mobilyaları eskimiş bir vaziyetteydi. Bakanlığımızın ödenek ayırması neticesinde hizmet binamız baştan aşağı yenilenmiş olup atıl durumda bulunan yerler çalışma alanı olarak yeniden düzenlenmiştir. Tekirdağ Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzde; nezarethane, avukat görüşme odası, yüzleştirme odası gibi alanlar oluşturularak yasaların öngördüğü şekilde yeniden dizayn edilmiştir. Bunlarla birlikte; binamızdaki tüm mobilyalar yenilenmiş ve daha yaşanılabilir alanlar oluşturularak nitelikli hizmet sunumu amaçlanmıştır. Hizmet binası yeni haliyle, kısa ve orta vadede ihtiyacı karşılar nitelikte bulunmaktadır. Ancak artan işlem hacmi ve personel sayısı Bölge Müdürlüğümüz için yeni hizmet binası ihtiyacı oluşturacaktır. Bölge Müdürlüğümüz, Tasfiye İşletmesi olmayan tek bölge müdürlüğüdür. Mevcut işlem hacmi göz önünde bulundurulduğunda gerekli de değildir. Ancak ilerleyen dönemde bu ihtiyaç doğacaktır. Ülkemizin sayılı konteyner limanlarından biri olacak Asyaport Limanı için gümrük hizmet binası gerekmekte olup arsa temini bedeli işletici tarafından karşılanmak suretiyle kamulaştırma yapılarak arsa temini çalışmaları devam etmektedir. Kamulaştırma işlemlerinin akabinde fonksiyonel bir gümrük hizmet binası yapılacaktır. Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü hizmet binası yeni faaliyete geçmiş olmakla birlikte fiziki eksiklikleri bulunmaktadır. Bakanlığımızdan temin edilen ödenekle binanın eksiklikleri giderilip çevre düzenlenmesi yapıldığında daha nitelikli hizmet sunumu gerçekleştirilecektir. Zaman içinde Martaş Limanı, Botaş İskelesi ve Opet İskelesi nin yer aldığı Marmara Ereğlisi civarında yeni bir gümrük müdürlüğünün kurulmasının uygun olacağı kanaatindeyim. Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü nün sorun ve sıkıntıları nelerdir? Bu sorunların aşılması hususunda neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bölge Müdürlüğümüz çiçeği burnunda, ilk yaşını yeni doldurmuş bir idare olup bölgemizde kuruluş aşamasında personel, altyapı gibi birçoğu aşılmış genel sıkıntılar dışında önemli bir problemle karşılaşılmamıştır. Bölgemiz bağlantı idarelerinde iş yapan firmalar genelde sanayici olup, adresi belli firmalara hizmet verildiğinden mükellef yönünden de şanslı bir konumdadır. Bölge Müdürlüğümüzde dışa dönük, çözüm odaklı, paydaşların görüşlerine önem veren yönetim anlayışı benimsenmiş olduğundan, sorunun bir tarafı olmaktansa çözümün bir parçası olmayı yeğlediğimizden, yaşanılması muhtemel sorunların üstesinden kolaylıkla gelebileceğimiz kanaatindeyim. Bölge Müdürlüğünüze ilişkin olarak Bültenimiz aracılığı ile iletmek istediğiniz başka hususlar var mı? Varsa nelerdir? Kurumumuzun Bakanlık çatısı altında yeniden yapılandırılması çerçevesinde gerçekleştirilen gayretli çalışmalar sayesinde kurum imajımızın olumlu yönde ciddi mesafeler kat ettiği yadsınamaz bir gerçekliktir. Yakalanan bu ivmenin artarak devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. Ülkemizin 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda kurumumuza ciddi sorumluluklar düşmektedir. Bunun bilinci ile çözüm odaklı, inovatif yaklaşımlarla çalışmalarımızı yürütmemiz gerekmektedir. Kurum bilincinin ve bağlılığının artırılması, personel özlük haklarının iyileştirilmesi, rotasyon sisteminin daha iyiye doğru revizyonu, üzerinde çalışılması gereken konular arasında yer almaktadır. Gümrük ve Ticaret Bülteni aracılığı ile Bölgemizi ve idarelerimizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bakanlığımız çalışanlarına ve vakit ayıran bülten okurlarına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. söyleşi 11

14 tanıtım Mavi Gözlü Kent TEKİRDAĞ Tekirdağ; 6000 yıllık tarihi boyunca Traklar, Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Marmara nın sakin sularında Trakya topraklarına yayılmış suskun bir şehirdir. Bir zamanlar kuzeyin bilinmeyen sularından geçip Marmara nın kıyılarını izleyerek gelen esrarengiz Traklar, bu bereketli ve bakir sahili görünce yerleşirler. Tarih içinde çoğu Medeniyet Tekirdağ da nefes almıştır. Bu şehirde dinlendikten sonra önlerinde duran maceralı uzun fetihlere yol almışlardır. Tekirdağ Geç Roma döneminde MS. 3. Yüzyılda Rhaedestus ismi ile tarih sahnesine çıkmış olup, Bizans döneminde Rodosto ismi ile anılmıştır. Osmanlılar 14. Yüzyılda Tekirdağ ı Bizans Tekfurlarından aldıktan sonra, Rodosto adı Rodosçuk a dönüşmüştür. 18. Yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans Tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfurdağı adıyla anılmaya başlanmış, Cumhuriyet ten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Marmara Denizi ve Karadeniz e kıyısı bulunan Tekirdağ ili; Türkiye de iki denize kıyısı olan 6 ilden biridir. Marmara Denizi nin kuzeyinde ve tamamı Trakya topraklarında yer alan Tekirdağ; doğudan Silivri ve Çatalca ilçeleriyle, kuzeyden Kırklareli iline bağlı Vize, Lüleburgaz, Babaeski ve Pehlivanköy ilçeleriyle çevrili olup, Kuzeydoğudan Karadeniz e 1.5 km lik bir kıyısı bulunmaktadır. Tekirdağ, Türkiye nin kuzeybatısında, Marmara denizinin kuzeyinde ve tamamı Trakya topraklarında yer alan 3 ilden biri olup, 6313 km² yüzölçümüne sahiptir yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Tekirdağ ın nüfusu dir. Türkiye geneline göre ilde nüfus artışı düşüktür. Esasen turistik özellikleri, ticari ve sanayi gelişime uygunluğu bakımından hızlı bir nüfus birikimine elverişlidir. Tekirdağ ın Merkez ilçe ile birlikte 9 ilçesi, 24 kasabası ve 256 köyü bulunmaktadır. 12

15 Akdeniz ikliminin etkileri görülen Tekirdağ sahil şeridinde yazlar sıcak, kışlar ılıktır. Ergene havzasını içine alan kıyı ardı şeridinde daha ziyade kara iklimi hakimdir. Toprağa düşen yağış türü genellikle yağmur olup, kar yağışı azdır. İklimin mutedil oluşu ziraatın yapılmasını kolaylaştırır. Tekirdağ da ortalama olarak en az yağış Ağustos, en fazla Aralık aylarında görülür. Şarköy-Kumbağ arasındaki kıyı şeridi Akdeniz iklimi karakterindedir. Bu özelliği, kuzeyinin kıyıya paralel uzanan dağlarla kaplı olmasından ve denizin ılıtıcı etkisinden ileri gelmektedir. tanıtım Dünya İstanbul a, İstanbul Sarışın ve Mavi Gözlü Kent e akar. Denize girmek, yelkenle dalgalarda süzülmek isteyenler için eşsiz bir güzelliğe sahiptir Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Barbaros, Kumbağ, Uçmakdere, Şarköy ve Saray sahilleri her yıl milyonlarca gezgini ağırlar. Uçmakdere adı üstünde uçmakla anılan yer Dört pisti ve 625 metre yüksekliği ile yamaç paraşütü sporunun nadide yerlerinden biridir. Her hafta yüzlerce uçma tutkunu doğaseveri ağırlar. Tekirdağ, Macar Prensi II. Rakoczi Ferenc i 1720 yılından 1735 yılında hayata veda edinceye kadar misafir etmiştir. Osmanlılar a sığınan Macar Prensi Rakoczi 1735 yılında hayata veda edince kullandığı ev, ölümünden sonrada korunmuş ve 1982 yılında Müze haline dönüştürülmüştür. Vatan ve Hürriyet Şairi Namık Kemal 1840 tarihinde Tekirdağ da doğmuştur. Doğduğu evin bir benzeri yapılarak şairin yaşadığı döneme ait etnografik eserler, resimler ile donatılarak edebiyat ve fikir müzesi haline getirilmiştir. Tekirdağ Köftesi, Hayrabolu Tatlısı, Peynir Helvası, üzüm suyu ve üzüm pekmezi Tekirdağ la özdeşleşen lezzetlerdir. 13

16 tanıtım Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürlüğümüz, tarihli ve 2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, Tekirdağ ili 100. Yıl Mahallesi Tekirdağ-Malkara Karayolu üzerindeki adresinde faaliyetini sürdürmektedir. Üç kattan oluşan Gümrük Hizmet Binası, iki hizmet ünitesi olarak tesis edilerek tarihinde hizmete girmiştir. Bölge Müdürlüğümüz, Şube Müdürlükleri ve Tekirdağ, Tekirdağ K.İ.M., Avrupa Serbest Bölge, Çerkezköy, Çorlu Havalimanı, Çanakkale, Biga ve Tekirdağ Personel Müdürlüğü ile toplam 8 bağlantı Müdürlükten oluşmaktadır. 1 bölge müdür v., 2 bölge müdür yardımcısı, 2 şube müdürü, 2 şef, 1 avukat, 1 araştırmacı, 9 muayene memuru (7 aday), 16 memur (8 aday), 2 muhafaza memuru (aday), 1 icra memuru (aday), 1 bilgisayar işletmeni (aday), 2 teknisyen (1 aday) ve 1 yardımcı hizmetli olmak üzere toplam 41 personel ile birlikte hizmet verilmektedir. TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ olmak üzere kurulan Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü nün bağlantısı olarak Tekirdağ ili 100. Yıl Mahallesi Tekirdağ-Malkara Karayolu üzerindeki adresinde faaliyetini sürdürmektedir. Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, tarihinde Tekirdağ Gümrük Baş Memurluğu olarak kurulmuş, Gümrükler Genel Müdürlüğü nün 67 sayılı, günlü Genelgesi ile 1. Sınıf Gümrük Müdürlüğü ne yükseltilmiştir. (Mülga) Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısıyken tarihinden itibaren geçerli İhtisas Gümrük Müdürlükleri nce yapılan ithalat-ihracat işlemlerinin dışında her türlü gümrük işleminin yürütüldüğü 1. sınıf gümrük idaresi olan Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü nde, hurda demir, kütür demir, cam kavanoz-bardak, asetik asit, nişasta, canlı hayvan, buğday vb. gibi eşyaların ithalatı ile, mermer, un, mobilya, çimento, klinker vb. gibi eşyaların ihracatı yapılmaktadır. 1 gümrük müdürü, 1 gümrük müdür yardımcısı, 1 şef, 9 muayene memuru (2 aday), 26 memur (9 aday), 2 kısım amiri, 28 muhafaza memuru (17 aday), 1 icra memuru (aday), teknisyen (aday), 1 yardımcı hizmetli, 1 kaloriferci olmak üzere toplam 71 personel görev yapmaktadır. 14

17 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. eşyalar dışında her türlü gümrük işlemlerini yapmaya yetkili olup, makine ve elektrikli alet, kimya sanayi ürünleri, optik eşya vb. ithalatı ile plastik, nakil vasıtaları aksamları, gıda ürünleri, giyim eşyası vb. ihracatı gerçekleştirilmektedir. tanıtım Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Tekirdağ da 100.Yıl Mahallesi Malkara yolu üzerinde bulunan Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binasının birinci katını Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ile müştereken kullanmaktadır. Müdürlükte; 1 gümrük müdürü, 1gümrük müdür yardımcısı, 2 şef, 7 muayene memuru (2 aday), 14 memur (5 aday), 4 muhafaza memuru, 2 yardımcı hizmetli olmak üzere toplam 32 personel görev yapmaktadır. AVRUPA SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük faaliyet alanında kaçakçılık olaylarına müdahale ve kaçakçılıkla mücadele görevini yerine getirirken hizmet alanı içinde bulunan Çorlu Havalimanı, Avrupa Serbest Bölge ile Tekirdağ ve Çanakkale illerinin, Bozcaada ve Gökçeada adalarımızın sahilini oluşturan toplam 939,5 mil uzunluğundaki kıyı şeridi yer almaktadır. Müdürlükte; 1 kaçakçılık istihbarat müdürü, 2 kısım amiri, 6 muhafaza memuru (3 aday), olmak üzere toplam 9 personel görev yapmaktadır. ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük, 1974 yılında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi nin kurulması üzerine burada faaliyet yürüten firmaların dış ticaret işlemlerini yürütmek üzere, tarihinde faaliyetine başlamıştır. (Mülga) İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısıyken tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kurulan Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü nün bağlantısı olarak faaliyetini sürdürmektedir. A sınıfı Gümrük Müdürlüğü olması nedeniyle İhtisas Gümrük Müdürlükleri nin faaliyet alanına giren bazı Avrupa Serbest Bölge Müdürlüğü nün 1999 yılında faaliyetine başlamasıyla beraber Müdürlük de, 1999 yılından bu yana serbest bölgede hizmet vermeye başlamıştır. İşlemler, önceleri Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü adı altında yürütülmüştür. Bilahare, 2010/176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurularak Çorlu Karamemetler Köyü mevkii 5. km de bulunan Avrupa Serbest Bölgesinde, Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü adı ile 11/08/2010 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Gümrük İdaremizde tüm gümrük rejimleri (Gümrük Denetimi Altında İşleme Rejimi hariç) ile ilgili işlemler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Gümrükler Genel Tebliği (105 Seri No) ile Tekstil İhtisas Gümrük İdareleri arasında sayılan Müdürlük aynı 15

18 tanıtım 16 zamanda Gıda İhtisas Gümrük İdaresi olarak da 1. Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. Müdürlükte; 1 gümrük müdürü, 1 şef, 8 muayene memuru (2 aday), 13 memur (2 aday), 1 kısım amiri, 9 muhafaza memuru (1 aday), olmak üzere toplam 33 personel görev yapmaktadır. ÇORLU HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük, Çorlu Havaalanı içerisinde DHMİ tarafından tahsis edilen 2 katlı binada hizmet vermekte ve tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kurulan Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü nün bağlantısı olarak faaliyetini sürdürmektedir. İhtisas Gümrük Müdürlükleri nce yapılan ithalatihracat işlemlerinin dışında her türlü gümrük işleminin yürütüldüğü 1. sınıf gümrük idaresi olan Müdürlük, gerek dış ticaret gerekse gümrük işlemleri ile ilgili diğer tüm mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Hurda demir, asit yağı, kereste, tekstil, yaş deri ithalatı ve kimyevi madde, tekstil, mermer, MDF yonga vb. eşya ihracatı gerçekleştirilmektedir. Müdürlükte 1 gümrük müdürü, 1 bölge amiri, 1 şef, 4 muayene memuru (1 aday), 5 memur, 5 muhafaza memuru olmak üzere toplam 17 personel görev yapmaktadır. ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 1935 yılından itibaren İstanbul, 1988 yılından itibaren Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ne bağlı olan Çanakkale Gümrük Müdürlüğü tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kurulan Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü nün bağlantısı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Çanakkale Gümrük Müdürlüğü, yeni kurulan Gökçeada ve Bozcaada Gümrük Müdürlükleri nin altyapı problemleri çözülene kadar bu idarelerin işlemlerini de gerçekleştirmektedir. Müdürlük, İhtisas Gümrük Müdürlükleri nce yapılan işlemlerin dışında her türlü gümrük işleminin yürütüldüğü 1. sınıf gümrük idaresi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca canlı, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş su ürünleri ithalatı, gıda maddeleri ithalatı ve atık ve hurda ithalatı işlemlerinde İhtisas Gümrüğü dür. Kütük, petro kok, boru, evye, balık, deniz ürünleri, gemi, karo, ateşe dayanıklı eşya vb. ithalatı ve inşaat demiri, çimento, konserve balık, LPG tankı vb. eşya ihracatı gerçekleştirilmektedir. 1 gümrük müdürü, 4 muayene memuru, 2 kısım amiri, 20 memur (1 aday), 1 teknisyen, 17 muhafaza memuru (1 aday), 3 kaptan, 1 makinist, 5 gemi adamı, 2 yardımcı hizmetli olmak üzere toplam 56 personel görev yapmaktadır. BİGA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük, Çanakkale il merkezine 110 km., Biga ilçe merkezine 40 km. uzaklıkta, Değirmencik Köyü Köy Altı mevkiinde inşa edilmiş olan hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Müdürlük, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kurulan Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü nün bağlantısı olarak tarihi itibariyle fiilen faaliyete geçmiştir. Müdürlük her türlü ithalat-ihracat ve transit işlemlerini yapmaya yetkilidir. Faaliyet alanı içerisinde bulunan İçdaş Elektrik Üretim ve Yatırım A.Ş firma sahasında bulunan iskele ve Karabiga Belediyesi iskelesi ile İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş limanı bulunmaktadır. Hurda demir, ferro silis, manganez, kömür vb. ithalatı ve inşaat demiri, kütük demir, teknik renkli karo vb. eşya ihracatı gerçekleştirilmektedir. Müdürlükte; 1 gümrük müdür yardımcısı, 3 muayene memuru (1 aday), 1 kısım amiri, 4 memur,9 muhafaza memuru (aday), 1 yardımcı hizmetli olmak üzere toplam 19 personel görev yapmaktadır.

19 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yeni Web Sitesi Faaliyete Girdi kurumdanhaberler Bakanlığımızın yeni binasına taşınmasıyla birlikte, bakanlık faaliyetlerinin ve gelişmelerin duyurulduğu kurumsal web sitemiz de faaliyete geçti. Yeni binamızda girdiğimiz yeni çalışma dönemiyle birlikte Bakanlığımızın ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik anlamındaki en hızlı penceresi olan web sayfamız, yeni yüzü ve farklı görüntüsüyle hizmete girdi. İlerleyen süreçte daha interaktif ve farklı bir görümüme kavuşacak olan internet sayfamızda, Bakanlık birimleri, Genel Müdürlükler, Daire Başkanlıkları, Bölge Müdürlükleri ile Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüklerine ait sayfalar da yer alacak. 17

20 kurumdanhaberler Bakanlığımız Eskişehir Yolundaki Yeni Binasında Bakanlığımızın Ankara Ulus ta faaliyetini sürdüren 9 birimi, Eskişehir Yolu üzerinde inşa edilen yeni hizmet binasına taşındı. Toplam 57 bin 737 metrekare kullanım alanına sahip yeni binaya Ulus taki yüksek binadan, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Ulus taki ana hizmet binasından da Gümrükler Genel Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığı birimleri taşındı. Bakanlığın halen TOBB İkiz Kuleler de faaliyetini sürdüren İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü ile Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü birimleri ise yeni binanın yanında inşaatı devam eden ek binada hizmet vermesi planlanıyor. Yaklaşık personelin görev yapacağı binada, gelişmiş bilgisayar, uydu ve telekonferans sistemleri 18

21 kurumdanhaberler bulunuyor. Modern güvenlik sistemiyle korunan bina, kameralarla 24 saat izlenecek. Binada 1 adet 180 kişilik konferans salonu, 12 toplantı salonu, yemekhane, kafeterya, spor salonu, terzi, ayakkabı tamircisi, kuru temizleme, kuaför, kütüphane, kapalı ve açık olmak üzere 650 araçlık otopark da yer alıyor. Bakan Sayın Hayati Yazıcı, 4 ayrı yerde 6 farklı binada hizmet veren birimlerin yeni binaya taşınması ile evrak akışındaki zaman kaybının önleneceğini, personel takibinin ve güvenliğin sağlanmasının kolaylaşacağını belirtti. Yazıcı, yeni bina sayesinde tamir, bakım ve onarım, elektrik, su, doğalgaz, telefon giderleri ile farklı yerlerdeki binaların kira giderlerinden de büyük oranda tasarruf sağlanacağını kaydetti. Bakanlık olarak; ticaretin her alanda daha kolay ve daha güvenli yapılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Yazıcı, yeni bina sayesinde başta ticaret erbabı olmak üzere vatandaşlara daha çağdaş hizmet vereceklerini söyledi. 19

22 kurumdanhaberler Gümrüklere Süper Burun 7Daha Katıldı Kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla kullanılan ve süper burun olarak adlandırılan dedektör köpeklerin eğitimlerini tamamlaması dolayısıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yeni binasının önünde sertifika töreni düzenlendi. Eğitimleri tamamlanan 5 i narkotik, 2 si silah-patlayıcı dedektör köpeği olmak üzere 7 dedektör köpek ve idarecilerine, sertifikalarını Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı verdi. Etkinlikte konuşan Yazıcı, Türkiye nin coğrafi konumu itibariyle dünyanın en önemli ticaret yolları üzerinde bulunduğunu ifade ederek, bu merkezi konumu dolayısıyla Türkiye nin uyuşturucu kaçakçılığı için de güzergah özelliği taşıdığını vurguladı. Yazıcı, Bu coğrafyada uyuşturucu ticaretine en fazla dur diyen ülke Türkiye dir. Eroin yakalamasında geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 200 lük bir artış sağlandı dedi. Bültenimizde yer alan tüm haberlerin detayları için: 20

23 Bakan Yazıcı; Esnaf, Bakan Hayati Yazıcı, ATO Congresium da Sayın Başbakanımızın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ve Halkbank ın ortaklaşa düzenlediği Esnaf Kooperatif Kredileri Bilgilendirme Toplantısı na katıldı. Yazıcı, esnafın Türkiye nin çok güçlü bir orta direği olduğunu belirtti. Türkiye nin En Güçlü Orta Direğidir. kurumdanhaberler Yazıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ın esnafı orta direk olarak tanımladığını anımsatarak, Çok yerinde bir tanımlama. Sadece orta direk değil, siz Türkiye nin çok güçlü bir orta direğisiniz dedi. Bakan Yazıcı; İhracatta Hedef 500 Milyar Dolar Bakan Hayati Yazıcı, Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması, İhracatta Yerinde Gümrükleme, İzinli Gönderici ve Ortak Transit projelerini tanıttı. Yazıcı, gerekli şartlara sahip olduğu anlaşılan firmaların sertifikalarını alacaklarını ve süresiz olarak bu hakka sahip olacaklarını açıkladı. Yazıcı, Kolay Ticaret, Büyük Türkiye Projeleri nin tanıtım toplantısına katıldı. ATO Congresium da düzenlenen toplantıya Bakan Yazıcı nın yanı sıra, Bakanlık yöneticileri ile kamu ve özel sektörün temsilcileri katıldı. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ne sahip olmanın koşullarını anlatan Yazıcı, Güvenilir, ticari kayıtları düzgün izlenebilir olan, mali yapısı taahhütlerini karşılamaya yeterli, emniyet ve güvenlik kriterlerini sağlayan, en az üç yıldır faaliyette bulunan, Türkiye de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları bu statüyü almaya hak kazanacaktır dedi. 21

24 kurumdanhaberler Yasa Dışı Ticari Sevkiyatların Tümüne Sıfır Tolerans Bakanı Yazıcı ve Yemen Maliye Bakanı Sakr el-vacih, iki ülke arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması imzaladı. Yazıcı, başkent Sana daki Gümrük İdaresi Başkanlığında düzenlenen töreninin ardından yaptığı konuşmada, Gümrük idarelerinin görevi, yapılan karşılıklı ticari faaliyetlerde her türlü yasa dışı sevkiyatı önlemektir. Biz bu anlaşmayla güven ortamını sağlamlaştırarak, ticari faaliyetlerin artış göstermesine zemin hazırlamış olduk dedi. Bakan Hayati Yazıcı Yemenli Gazetecileri Kabul Etti Yazıcı, Bugün hükümetimiz ve sorumluluk sahibi ihracatçı kurum ve kuruluşlarımız adına şunu söyleyebilirim ki yasa dışı ve uluslararası kurallar dışına çıkan bir sevkiyat veya sevkiyatı gizleme adına bir eylem içinde olmamız söz konusu değildir. Yasa dışı ticari sevkiyatların tümüne sıfır tolerans göstereceğiz şeklinde konuştu. Yemen ziyaretinin son gününde, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile bir araya gelen Yazıcı, Yemen de Türkiye menşeli silah kaçakçılığı iddialarına açıklık getirerek, Yemenli yetkililerin, yasadışı silah sevkiyatı iddialarını iki ülke ilişkilerini bozmak isteyenlerin faaliyetleri olarak görmesi beni mutlu etti diye konuştu. Yazıcı, Yemenli bir grup gazeteciyi Bakanlık Toplantı Salonu nda kabul etti. Kaçakçılıkla mücadele için trafik kontrollerini yoğunlaştırdıklarını ifade eden Yazıcı, Esas olan insanların beyanlarına itibar etmek. Ta ki eksikliği tespit edene ya da bunun suistimal edildiğine dair istihbarat gelinceye kadar dedi. Kısa bir süre önce çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yemen e gittiğini hatırlatan Yazıcı, iki ülke gümrükleri arasında geçerli olacak Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması nı (KİYA) imzaladıklarını anımsattı. Türkiye ve Yemen kamuoyunda gündeme gelen silah sevkiyatı iddialarına da değinen Yazıcı, bugüne kadar vuku bulan söz konusu sevkiyatların tamamen beyanat eksikliğinden kaynaklandığını belirtti. 22 Yazıcı, Bizim mevzuatımıza göre dış ticari faaliyetlerinde prosedür eksikliği varsa bunu giderebilirler. Ancak kaçak icraatta bulunanlara toleransımız sıfır ifadelerini kullandı.

25 Kolay Ticaret, Büyük Türkiye Mersin de Tanıtıldı kurumdanhaberler Bakan Hayati Yazıcı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı nda düzenlenen Kolay Ticaret, Büyük Türkiye Projesi nin bölgesel tanıtım toplantısına katıldı. Yazıcı, İhracatçımızın gümrük işlemlerini kendi tesisinde yaptığı, firmalarımızın mallarını TIRlara yükleyip, gümrüklere uğramadan doğrudan sınırı aşarak yurt dışındaki müşterilerine ulaştırabildiği ve gümrüklerde TIR kuyruklarının olmadığı, işlemlerin bürokrasiye takılıp yavaşlamadığı bir Türkiye hedefliyoruz dedi. Türkiye nin 3 milyonu aşkın ticari işletmesi, 1 trilyon doların üzerinde mal ve hizmet üretimi, 400 milyar dolara yaklaşan dış ticareti, 6 milyon tüketicisi olan ve sınırlarından her yıl milyonlarca insan ve araç giriş-çıkışının yapıldığı bir ülke olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu: 2012 yılı gümrüklerde ve iç ticarette büyük bir yenilenmenin ve değişimin yılı olmuştur. Örneğin; ihtiyaçlara cevap veremeyen 55 yıllık Türk Ticaret Kanunu nu yeniledik ve 1 Temmuz 2012 itibariyle de yürürlüğe soktuk. Ticari kodların yenilendiği devrim niteliğindeki bu kanun ile ticari hayatımıza çağdaş bir anlayış getirdik yılı ise tüm bu çalışmaların uygulamaya dönüştüğü ve sonuçların görülmeye başlandığı yıl olacak. Yazıcı: Ürün Güvenliğini Sağlama Halkımızın Bize Emanetidir Yazıcı, 9 Mayıs ta İstanbul da tüketicilerin yoğun olarak alışveriş yaptıkları satış noktalarında bebek ürünleriyle ilgili olarak denetimler yapıldığını belirtti. ve gözetilmesi noktasında Bakanlık olarak büyük bir titizlik ve hassasiyet gösterildiğini ifade etti. Yazıcı açıklamasında şunları söyledi: Denetimlerde başta mama önlükleri, alıştırma külotları, banyo malzemeleri, yatak çarşafları, alt değiştirme minderleri olmak üzere civarında ürünün incelendiğini ifade eden Yazıcı, riskli görülen 13 farklı markaya ait üründen numune alınarak teste tabii tutulduğunu kaydetti. 20 Mayıs 2012 tarihinde yayınlanan ve 2013 yılı başında yürürlüğe giren tebliğin önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yazıcı, tüketicinin korunması Bilindiği üzere, Bakanlığımızca hazırlanan Bu Tebliğ ile hassas tüketici grubunda bulunan bebekler ve çocukların korunması hedeflenmişti. Yılbaşından beri Tebliğ kapsamında denetimlerimiz devam etmektedir. Şubat ayında İzmir ve Kayseri de çocuk giysilerinde ciddi bir risk oluşturan kordon ve bağcıklar yönünden denetimler yapıldı. Mart ayında İzmir de bebek ayakkabıları, Adana da bebek giysileri kimyasal riskleri açısından incelendi. Nisan ayında ise İstanbul ve Bursa da yürüteçler ve tekerlekli çocuk arabaları denetlendi. 23

26 kurumdanhaberler Hedef 2023: Lider Ülke Genç Türkiye Zirvesi Bakan Yazıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Hedef 2023: Lider Ülke Genç Türkiye adlı zirvedeki Türk Dış Politikası ve Kapasite İnşası 2023 oturumunda yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinin 2012 de yüzde 3,2 büyüdüğünü, büyümenin 2013 te yüzde 3,3; 2014 te ise yüzde 4 olmasının öngörüldüğünü söyledi. Dünyanın hızla değiştiğini, sınırların ve sınırlamaların ortadan kalktığını vurgulayan Yazıcı, dünya mal ihracatının 18,5 trilyon dolar civarında olduğunu belirtti. Dünya mal ihracatı pazarında dengelerin Avrupa dan Asya ya doğru kaydığını vurgulayan Yazıcı, ithalat rakamlarında da Asya nın payının ihracatta olduğu gibi artış eğiliminde olduğunu kaydetti. Avrupa tarihi biz olmadan yazılamaz Yazıcı, Türkiye nin son dönemde Çok Boyutlu Dış Politika anlayışını benimsediğini dile getirerek, bu anlayışın, küreselleşen ticari ilişkiler için son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Bugüne kadar Türkiye nin diplomatik temsilciliğinin bulunmadığı ülkelere diplomatik misyon gönderildiğini anlatan Yazıcı, Türkiye nin son 10 yıl içinde Asya daki diplomatik temsilcilik sayısının 49 dan 59 a; Afrika daki diplomatik temsilciliklerinin sayısının ise 14 ten 37 ye çıktığını anlattı. Barış ve huzurun tesis edilmesinde söz sahibi millet olmalıyız Türkiye nin ticaret geleneğinde kar etmenin hiçbir zaman tek başına amaç olmadığını vurgulayan Yazıcı, batılı ülkelerin ise daha bireyselci bir bakış açısına sahip olduğunu söyledi. Bunun da daha çok kazanma arzusunu körükleyen bir yaklaşım olduğunu aktaran Yazıcı, Türkiye nin hiçbir ülkeye salt maddi çıkarları doğrultusunda yaklaşmadığını veya uzaklaşmadığını ifade etti. 24

27 Bakan Yazıcı, Avrupa Kooperatifleri Genel Kurulu nda Konuştu Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) Avrupa Kooperatifleri Genel Kurulu nda konuşan Yazıcı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri; ülkemiz genelinde 1 milyon 100 bin çiftçi ortağının tarımsal girdi ve kredi ihtiyacını karşılamaktadır. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ise 1 milyon 550 bin ton kimyevi gübre, 209 milyon litre akaryakıt ve 821 bin ton yemi ortaklarına dağıtmıştır dedi. Türk Medeniyeti nin yardımlaşma ve dayanışma anlayışının başkalarına faydalı olmak üzerine kurulu olduğunu söyleyen Bakan Yazıcı, Biz, herkes barış içindeyse barışın kalıcı olacağını bilen bir toplumuz. Kooperatifçiliğin merkezinde de insan ve topluma hizmet anlayışı vardır. Bugün de Türkiye bu anlayışın benimsendiği ve hayat bulduğu bir ülkedir diye konuştu. Yazıcı: Akçakale Gümrük Kapısı Yeniden Hizmete Açıldı Bakan Hayati Yazıcı, 2 Mayıs ta meydana gelen olaylar nedeniyle kapatılan Suriye sınırındaki Akçakale Kapısı nın yeniden hizmete açıldığını bildirdi. Akçakale Gümrük Kapısı nın kapalı olduğu dönemde gerçekleştirdiğimiz analiz sonucunda idari ve teknik olarak çalışmalar yapılmış ve kapımız güvenlik anlamında en üst seviyeye çıkartılmıştır. Akçakale Gümrük Kapısı nda bu sürede mobil x-ray cihazı başta olmak üzere personel takviyesi ve diğer teknik ve idari çalışmalar tamamlanmıştır. İhracatçılarımızın istekleri ile Suriyelilerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, kapımızın şu an yolcu ve küçük araç işlemleri hariç olmak üzere insani yardım, ihracat, bazı eşyaların ithali ve transit işlemlerine müsaade edilmesine karar verilmiştir. Sonuç olarak Akçakale Gümrük Kapısı yeniden hizmete açılmıştır. Hayati Yazıcı, can ve mal güvenliği açısından hiçbir kişi ve aracın Suriye tarafına geçişine müsaade edilmediğine dikkati çekerek, Gerek yardım malzemeleri gerekse ihracata konu eşyalar ki bunlar çimento, un, su, patates vb. gıda maddeleridir. Akçakale Gümrük sahasında, Suriye den gelen araçlara aktarma yapılmak suretiyle karşıya gönderilmekte olup, günlük ortalama TIR veya kamyon aktarması yapılabilmektedir dedi. kurumdanhaberler 25

28 kurumdanhaberler Yazıcı: Önce Vatandaşın Hakkını Düşüneceksiniz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın B Grubu Personel Ataması Kura Töreni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) toplantı salonunda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan Yazıcı, ataması yapılacak memur adaylarına Bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Gösterdiği alan itibariyle 76 milyonun tamamını ilgilendiren bir bakanlık olduğunu ifade eden Yazıcı, Dış ticaretten söz ettiğimizde ülkemizin ekonomik performansı, büyüklüğü, dünyanın 16. büyük ekonomisi dediğimizde bunun somut ölçeği istikrar ve 2012 itibariyle 152 milyar dolarlık ihracat, ithalatla birlikte 389 milyar dolarlık dış ticaret faaliyetinin tamamı gümrük kapılarından gerçekleştirilmiştir. Böylesine önemli bir Bakanlıkta göreve başlayacaksınız diye konuştu. Görevlerinin vatandaşın işini kolaylaştırmak olduğuna işaret eden Yazıcı, ataması yapılacak memur adaylarına şu tavsiyelerde bulundu: Kurs sonucu göreve başlayacağınız yerlerde vatandaşın işlem dosyası önünüze geldiğinde, vatandaşın haklarını hiçbir zaman unutmayın. Önce vatandaşın hakkını düşüneceksiniz. Biz önümüze hedef koyuyoruz. Diyoruz ki Türkiye yi 500 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline getireceğiz. Nasıl yapacaksınız bunu? Bunu özel sektör yapacak. Ekonomik hayatın aktörleri müteşebbistir. Devlet ticaret yapmaz, devlet yol açar, engelleri kaldırır. Göreviniz sorun çözmektir. Bunu asla unutmayın. Kilit vurmak için değil, çözüm anahtarı olmak için varsınız. Öyle bakacaksınız. Bu çerçevede hareket edebilmeniz için mutlaka mevzuatı da iyi bilmek zorundasınız. Ben bilmem, başkası yapsın olmaz. 26

29 Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyle bizleri büyüten annelerimizin Anneler Günü nü kutladık. Bakanımızın Mesajı Bir ömür karşılıksız sevgiyle yavrusu için çarpan bir yürek, eşsiz fedakârlık ve merhamet, sınırsız hoşgörü, değeri ölçülemez bir emektir anne. Anneler, her kültürde yeri doldurulamaz kutsal varlıklardır. Ancak onların bizim kültürümüzdeki değeri bambaşkadır. Bizim kültürümüzde cennet anaların ayaklarının altındadır. Bizim kültürümüzde ana gibi yar yoktur. Bizim kültürümüzde anaların hakkı ödenmez. Anaları böyle baş tacı yapan bir kültürün mensupları olarak, geleceğin anneleri olan kadın ve kız çocuklarımıza da, nice evlatlar yetiştirip topluma kazandıran yaşlılarımıza da aynı özeni göstermeliyiz. İnsan onuruna yakışan bakım hizmetinden, istihdama, eğitimden, sosyal ve siyasal hayata katılıma kadar her alanda onların layık oldukları konuma gelmeleri için çaba sarf etmeliyiz. Toplumumuzun, çocuk yetiştirmede bilinçli ve özenli, sosyal hayatta yer alan, eğitimli, bilgili, niteliği ve donanımıyla dünyanın baş döndürücü değişimine ayak uydurabilen, özgüveni yüksek, girişimci annelere her zaman ihtiyacı vardır. Özellikle ülkemiz açısından sosyal ve ekonomik kalkınmada ilerleme kaydedilmesi noktasında kadın girişimciliği oldukça önemli bir araçtır. Geçmişten bugüne toplumsal mirasımızı yaşatmada, kültürel ve ahlaki değerlerimizi aktarmada, geleceğin teminatı çocuklarımızı topluma hazırlamada kilit rol üstlenen annelerimizi yüceltmek, değerlerini korumak, saygıda kusur etmemek, onların yüzlerini güldürmek için her birimiz evlat olarak üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeliyiz. Anneler Günü nün, annelerimizin değerini hatırlamak ve onların gönlünü almak için bir vesile olmasını diliyor, tüm annelerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. kurumdanhaberler 27

Sayı: 11 Temmuz - Eylül 2012. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 11 Temmuz - Eylül 2012. Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 11 Temmuz - Eylül 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı İçindekiler 1 Sayı: 11 Temmuz - Eylül 2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Fatih İslam KARAOĞLU Strateji Geliştirme

Detaylı

GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ

GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ Sayı: 12 Ekim - Aralık 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 12 Ekim - Aralık 2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Sayı: 9 Ocak - Mart 2012. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 9 Ocak - Mart 2012. Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 9 Ocak - Mart 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı İçindekiler 1 Sayı: 9 Ocak - Mart 2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Fatih İslam KARAOĞLU Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

Sayı: 10 Nisan - Haziran 2012. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 10 Nisan - Haziran 2012. Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 10 Nisan - Haziran 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı İçindekiler 1 Sayı: 10 Nisan - Haziran 2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Fatih İslam KARAOĞLU Strateji Geliştirme

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı TASİŞ GENEL MÜDÜR V. SAYIN ARSLAN GÜNLER İLE RÖPORTAJ

Strateji Geliştirme Başkanlığı TASİŞ GENEL MÜDÜR V. SAYIN ARSLAN GÜNLER İLE RÖPORTAJ Sayı: 7 Temmuz - Eylül 2011 TASİŞ GENEL MÜDÜR V. SAYIN ARSLAN GÜNLER İLE RÖPORTAJ ESNAF VE SANATKARLAR DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM-DESTEK STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PROJESİ (ESDEP) Strateji Geliştirme Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

Sayı: 8 Ekim - Aralık 2011. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 8 Ekim - Aralık 2011. Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 8 Ekim - Aralık 2011 Strateji Geliştirme Başkanlığı İçindekiler 1 Sayı: 8 Ekim - Aralık 2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Fatih İslam KARAOĞLU Strateji Geliştirme Başkan

Detaylı

GÜMRÜK BÜLTENİ. Sayı: 3 Temmuz-Eylül 2010. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GÜMRÜK BÜLTENİ. Sayı: 3 Temmuz-Eylül 2010. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı: 3 Temmuz-Eylül 2010 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 1930'LU YILLAR GÜMRÜK MEMURLARI İÇİNDEKİLER GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRÜ SAYIN UMMAN HAMİDOĞULLARI İLE RÖPORTAJ...3 BAŞMÜDÜRLÜKLERİMİZİN

Detaylı

ABDULLAH SOYLU FERİDUN BİLGİN SELÇUK PEHLİVANOĞLU MUHİTTİN ADIGÜZEL. Ted Genel Başkanı. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü

ABDULLAH SOYLU FERİDUN BİLGİN SELÇUK PEHLİVANOĞLU MUHİTTİN ADIGÜZEL. Ted Genel Başkanı. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Süreli LOJİSTİK ve İŞ DÜNYASI DERGİSİ ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ DERGİSİ Lojistiğe ÜS ten bakış... Mayis 15 / sayı 15 Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı FERİDUN BİLGİN Ted Genel Başkanı SELÇUK PEHLİVANOĞLU

Detaylı

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Temmuz 13/sayı 10 Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Ekonomi Bakanlığı Gümrük ve Tic. Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı BÜLENT UĞUR SEZAİ UÇARMAK ECEVİT Ankara Gümrük Müdürü M.TUNCAY BAYRAKTAR

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. PERFORMANS PROGRAMI GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 Strateji

Detaylı

I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK TEŞKİLAT YAPISI... 8 C-İNSAN KAYNAĞIMIZ... 9 D-YENİ BİNAMIZDA HİZMETE BAŞLADIK...

I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK TEŞKİLAT YAPISI... 8 C-İNSAN KAYNAĞIMIZ... 9 D-YENİ BİNAMIZDA HİZMETE BAŞLADIK... GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI SAYIN NURETTİN CANİKLİ NİN 2015 MALİ YILI BAKANLIK BÜTÇESİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SUNUMU 07 KASIM 2014 İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2013 I. GENEL BİLGİLER... 10 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 4 Tarihçe... 4 Fiziksel

Detaylı

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat Yıl: 3 Sayı: 15-2013 Sahibi T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Adına Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam KARAOĞLU Yazı İşleri Müdürü Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Cem

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 3 MİSYON VE VİZYON... 4 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 Tarihçe... 6 Fiziksel

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı

DANIŞMA VE HAKEM KURULU

DANIŞMA VE HAKEM KURULU DANIŞMA VE HAKEM KURULU Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yayınıdır Sahibi Kamu İç Denetçileri Derneği Adına Cüneyt GÜLER Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Süleyman KELOĞLU Abone İşleri Hüseyin ÇİFTÇİ Yahya

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 597 ŞUBAT 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

2 Borsa Vizyon /kapak

2 Borsa Vizyon /kapak / kapak BorsaVizyon 1 2 BorsaVizyon/kapak / kapak BorsaVizyon 1 BORSAVİZYON Sayı : 99 Sahibi Ankara Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Faik YAVUZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Eyüp Şenol ÖMEROĞLU

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri ile vatandaşlarımızın çeşitlenen talepleri, özellikle bürokratik

Detaylı

DERNEKLERDEN ORTAK ÇAĞRI: 02.12.2014 TARİHİNDE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ İÇİN YAPILAN HAKSIZ DÜZENLEMENİN İPTAL EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ

DERNEKLERDEN ORTAK ÇAĞRI: 02.12.2014 TARİHİNDE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ İÇİN YAPILAN HAKSIZ DÜZENLEMENİN İPTAL EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ DERNEKLERDEN ORTAK ÇAĞRI: 02.12.2014 TARİHİNDE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ İÇİN YAPILAN HAKSIZ DÜZENLEMENİN İPTAL EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ GENEL KURUL DOSYA 2014 Yılı Olağan Genel Kurulumuz 12

Detaylı

TÜRKİYE. Türkiye dünyanın güçlü ekonomileri arasında yer alacak. VARAN 2: Kocaeli nin dinamizminden Ekonominin vizyonerliğine

TÜRKİYE. Türkiye dünyanın güçlü ekonomileri arasında yer alacak. VARAN 2: Kocaeli nin dinamizminden Ekonominin vizyonerliğine TÜRKİYE O S B GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ ŞUBAT 2012 SAYI: 26 "GOSB'u en kısa sürede genel kurula geçmiş OSB'ler arasında görmek istiyorum" Nihat Ergün Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan 3 deniz projesi için işbirliği yaptı. Kafkaslarda ticaretin yeni yüzü

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan 3 deniz projesi için işbirliği yaptı. Kafkaslarda ticaretin yeni yüzü Yıl: 20 Sayı: 234 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yayın Organı www.ttso.org.tr Kafkaslarda ticaretin yeni yüzü Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye tarihten gelen güçlü dostluk bağlarını önümüzdeki süreçte

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 www.itb.org.tr 1 1.GİRİŞ 2 2. DURUM ANALİZİ 2 2.1. İzmir, Bölge ve Ülke Ekonomisinin Önemi 2 3. İZMİR TİCARET BORSASI TARİHÇESİ VE TANITIMI 3 3.1. Tarihçe 3 3.2. Kurumun Tanıtımı 4 3.3. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 GİRİŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 GİRİŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2007 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 GİRİŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A-Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 A-ANA

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE DOĞALGAZ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE DOĞALGAZ OCAK-ŞUBAT-MART 2009 SAYI: 15 GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE DOĞALGAZ Zafer Çağlayan Sanayi ve Ticaret Bakanı Osman S. Arolat Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı