CÜMLE ÇEŞİTLERİ (TÜRLERİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CÜMLE ÇEŞİTLERİ (TÜRLERİ)"

Transkript

1 TÜRKÇE ÖSS Ortak CÜMLE ÇEŞİTLERİ (TÜRLERİ) Cümlenin anlam özelliklerini (MEF ile Hazırlık sayı, ) ve öğelerini (MEF ile Hazırlık sayı ) incelemiştik. Bu sayıda, cümle ile ilgili son alt başlığı - Cümle Çeşitleri ni- ele alacağız. Cümle çeşitleri dört başlık altında incelenir:. ANLAMLARNA GÖRE CÜMLELER. Olumlu cümle. Olumsuz cümle. Soru cümlesi 4. Ünlem cümlesi. YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER. Eylem (fiil) cümlesi. Ad (isim) cümlesi. YÜKLEMİNİN YERİNE GÖRE CÜMLELER. Kurallı (düz) cümle. Devrik cümle V. YAPLARNA GÖRE CÜMLELER. Basit cümle. Bileşik cümle. Sıralı cümle Eksiltili cümle Arasöz (ara cümle). ANLAMLARNA GÖRE CÜMLELER. Olumlu cümle: Yüklemin bildirdiği yargının gerçekleştiğini, gerçekleşmekte olduğunu ya da gerçekleşeceğini bildiren cümledir. Güzel bir türkü dinledim. İki gündür ateşler içinde yatıyor. Yarın Topkapı Sarayı nı gezeceğiz. Kazada beş kişi yaralanmış. Başımda hafif bir ağrı var. O geldiğinde ben gazete okumaktaydım. Bu cümlelerin tümü olumludur. Ancak ikinci, dördüncü, beşinci cümleler hoşa gidecek yargılar bildirmiyor; buna karşın (hastalık yüzünden) yatma eylemi, (kaza yüzünden) yaralanma eylemi ve baş ağrısının var olması gerçekleşmiştir. Öyleyse, cümlenin olumlu ya da olumsuz olması, yargının bizim için iyi ya da kötü olmasına bağlı değildir. Buradaki ölçü, yargının gerçekleşip gerçekleşmediğidir.. Olumsuz cümle: Yüklemin bildirdiği yargının gerçekleşmediği, gerçekleşmeyeceği ya da orada anlatılanın öyle olmadığı anlamını veren cümlelerdir. Olumsuz cümleler -me (-ma) olumsuzluk ekiyle, -siz (-sız, -suz, -süz) ekiyle, değil ve yok sözcükleriyle yapılır. Soracak (olumlu) Sormayacak. (olumsuz) İki öykü kitabı var. (olumlu) Hiç romanı yok. (olumsuz) Çalışmalarınızdan memnunum. (olumlu) Çalışmalarınızdan memnun değilim. (olumsuz) Kazada kimsenin burnu bile kanamadı. (olumsuz) Yorgunum. (olumlu) Yorgun değilim. (olumsuz) Olumlu cümlelerde olduğu gibi olumsuz cümlelerde de belirleyici olan, yargının bizim için iyi ya da kötü olması değil, yargıda bildirilenin gerçekleşmemesidir. Uyarı:. Biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuz cümleler vardır: Bu havada yürüyüşe çıkılır mı? Bu olumlu soru cümlesinin anlamı şudur: Bu havada dışarı çıkılmaz! Bunca masrafa para mı dayanır? (Bunca masrafa para dayanmaz.) Gel de çık işin içinden! (Bu işin içinden çıkılmaz.) Seni nasıl unuturum! (Seni unutmam.) Ne senden vazgeçeriz ne senin eserinden. (Senden de eserinden de vazgeçmeyiz.) Ne şair yaş döker ne âşık ağlar. (Şair de âşık da yaş dökmez [ağlamaz].). Biçimce olumsuz olduğu halde anlamca olumlu cümleler de vardır: Hiç ara vermeden çalışmayın. Bu olumsuz cümlenin anlamı şudur: Ara vererek (ara vere vere) çalışın. Bunu şimdiye dek duymamış olamazsın. (Mutlaka duymuşsundur.) Orada ne yaptığınızı görmüyor değilim. (Görüyorum.) Seni hiç hatırlamaz mıyım? (Elbette hatırlarım.) Yurdunu kim sevmez? (Herkes yurdunu sever.) 7

2 TÜRKÇE ÖSS Ortak. Cümlelerin biçimleriyle anlamları farklı ise bu cümlelerin olumlu mu, olumsuz mu olduğu anlamına bakılarak anlaşılır: Bu yalanları ben mi uydurmuşum? (Bu cümle biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur.) Benim sığınacak bir yerim yok değil. (Bu cümle biçimce olumsuz, anlamca olumludur.) ÖRNEK Aşağıdaki cümlelerin hangisi, biçimce de anlamca da olumsuzdur? A) Sizin hakkınızı vermeyecek değiliz. B) Şu yaşıma dek yurtdışına çıkmış değilim. C) Toplum içinde nasıl davranılacağını bilmez değilim. D) Ben, senin gibi deniz görmemiş değilim. E) Ben, gurbette parasız değilim. ÖRNEK Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur? A) Bunu birtakım kurallarla önlemek olur iş değil. B) Adamcağız, sandıkları kadar paralı değil. C) Gölün kıyısı, filmdeki gibi güzel değil. D) Son romanının dili öyle yalın değil. E) Köyden kente göçmeyi o da istemiyor değil. (98 ÖYS) Sorunun yöneltme cümlesine dikkat edelim. Burada, Hangi cümle olumludur? denmiyor, Hangi cümle anlamca olumludur? deniyor. Öyleyse seçeneklerde biçimi bakımından olumsuz olan, ama anlamına göre olumlu olan bir cümle var demektir. E deki cümleyi, değil sözcüğünü çıkararak okursak bir olumsuz cümle elde ederiz; ancak bu olumsuzu, değil ile bir daha olumsuz yapınca anlamın olumluya döndüğünü görüyoruz. Yanıt: E A nın yüklemi vereceğiz, C ninki bilirim, D ninki gördüm, E ninki paralıyım anlamına geldiğinden bu cümleler biçimce olumsuz, anlamca olumludur. B deki cümle ise Bugüne dek yurtdışına çıkmadım. demek istiyor. Bu cümle biçimce de anlamca da olumsuz. Yanıt: B Uyarı:. Ad cümleleri değil ilgeciyle olumsuz yapılır. Ancak eylem cümleleri de isteğe göre, değil le olumsuzlanabilir. Babam evde değil. Bunu ben söylemiş değilim.. Var sözcüğünün olumsuzu yok ile yapılır: Biraz işim var. (olumlu) Hiçbir işim yok. (olumsuz). yok sözcüğünün olumsuz yükleme dönüşmesi değil le sağlanır. Bu durumda cümlenin anlamı olumlu ya dönüşür: Benim param yok değil. (=var.) ÖRNEK Aşağıdakilerin hangisinde, yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur? A) Sizin nasıl çalıştığınızı hiç bilmez miyim? B) Bu toplantıya siz de katılmaz mısınız? C) Nereye gideceğini size hiç mi söylemez? D) Geç kalacağınızı haber veremez misiniz? E) Hava güzel olsa da mı gelmezsiniz? (988 ÖSS) B, C, D, E olumsuz soru cümleleridir. Bunlar yanıt isteyen olumsuz sorulardır ve anlamları olumluya yönelmez. A daki olumsuz yüklemli cümleyi söyleyen kişi: Sizin nasıl çalıştığınızı elbette bilirim (biliyorum) demek istiyor. Yanıt: A. Soru cümlesi: Soru sormak amacıyla kurulan ve sonlarına soru işareti konan cümlelerdir. Bu cümleler, öğrenmeye, bir kuşkuyu gidermeye, bir yargıyı sorulu biçimde dile getirmeye yöneliktir. Soru cümleleri mi soru ekiyle ya da soru sıfatı, soru adılı, soru belirteci gibi soru sözcüklerinden biriyle kurulur. Bu bir kuş sesi mi? Nasıl bir kuşun sesi bu? Niçin böyle acıklı ötüyor? Kuşları sesinden tanıyabilen kim? Soru cümleleri çeşitli açılardan incelenebilir: a. Gerçek soru cümlesi: Yanıt isteyen soru cümleleri gerçek soru cümlesi dir. Hangi soruyu boş bıraktın? 8. soruyu. Nasıl hazırlandın sınava? Çok çalışarak. Pazardan neler aldın? Meyveler, sebzeler 8

3 TÜRKÇE ÖSS Ortak Uyarı: İçinde soru eki ya da soru sözcüklerinden biri bulunmadığı halde soru anlamı taşıyan cümleler de kurulabilir: Ben böyle düşünüyorum, ya siz? Bugün daha iyisiniz ya? Demek, dün gece uykusuz kaldın? b. Yanıt istemeyen (sözde) soru cümleleri: Amacı, karşıdan bir yanıt almak olmayan soru cümleleridir. Bunlar, anlamı daha etkili kılmak için yargıyı soru yoluyla ileten cümlelerdir. Bu yolla, genellikle biçimce olumlu anlamca olumsuz ya da biçimce olumsuz anlamca olumlu cümleler kurulduğunu biliyoruz. Yanıt istememekle birlikte bu cümlelerin sonlarına soru işareti konabilir. Benim seninle uğraşacak vaktim mi var? (= yok) Maşa dururken elimi niye ateşe sokayım? (= sokmam) Uyarı:. Soru anlamı veren, ama yanıt beklemeyen bu tür cümlelerde ünlem anlamı ağır basabilir. O zaman bunların sonuna ünlem işareti konması daha uygun düşer. Kaç gündür neydi o soğuklar öyle! Virajı döner dönmez karşıma bir kamyon çıkmasın mı!. Soru cümleleri olumlu da olumsuz da olabilir: Yazısı güzel mi? (olumlu) Yazısı güzel değil mi? (olumsuz) Öğretmen geldi mi? (olumlu) Öğretmen gelmedi mi? (olumsuz). Soru anlamı temel cümlenin yüklemine yönelik değilse o cümleden soru anlamı çıkmaz. Ne zaman geleceğini söylemedi. (soru yok) Niçin gelmediğini bilmiyoruz. (soru yok) 4. Soru cümleleri evet ya da hayır la yanıtlanabilir: Öğrenci misin? Evet. Kimi soru cümleleri cümle değerinde bir sözcükle yanıtlanabilir: Nereden geliyorsun? Okuldan (geliyorum). Kimi soru cümleleri de soruyu tekrarlatma amacı taşır: Hangi okula gidiyorsun? Hangi okula mı gidiyorum? (tekrarlatma) 4. Ünlem cümleleri: İçinde ünlem bulunan ya da ünlem değeri taşıyan cümlelerdir. Bu cümlelerin sonunda ya da ünlem bildiren sözcükten sonra ünlem işareti kullanılır. Ad soylu sözcükleri incelerken de belirttiğimiz gibi ünlemler cümleye duygu değeri katarlar ya da seslenme amacı taşırlar. Oh, bugün hava çok güzel! (Sevinme, hoşlanma duygusu) Eyvah! Geç kalıyoruz. (kaygı, telaş) Önüne baksana, kardeşim! (paylama, azarlama) Haydi göreyim sizi, arkadaşlar! (gayretlendirme, coşturma) ÖRNEK 4 Bir cümleden, temel yargıya yönelik soru anlamı çıkmıyorsa o cümlenin sonuna soru işareti konmaz. Buna göre, sonuna soru işareti konmayacak cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Taşın nereden geldiğini anlayamadık B) Yolcular hep ön kapıdan mı binerler C) İnsan sağına soluna dikkat etmez mi D) Kimden almıştınız o makineyi E) Öğle yemeğinde ne vardı A daki cümlede nereden soru adılı, temel yargıya yönelik kullanılmamış; bu cümleden soru anlamı çıkmıyor. B, D, E yanıt isteyen gerçek soru cümleleri, C ise yanıt istememekle birlikte soru anlamı veren bir cümledir. Yanıt: A ÖRNEK 5 Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem cümlesidir? A) Ne kadar da yaramaz bir çocuk B) Havalar yavaş yavaş ısınıyor C) Bu kitabı yeni aldım D) Yemeğimi henüz yemedim E) Yarın geziye çıkabiliriz (99 ÖSS) A da bir çocuğun yaramazlığından yakınıldığını, bir hoşlanmama duygusunun dışa vurulduğunu görüyoruz. Bu cümlenin sonuna ünlem işareti konabilir. Öteki cümleler seslenme ya da duygu amaçlı ünlem anlamı içermemektedir. Yanıt: A ÖRNEK 6 Aşağıdaki ünlem cümlelerinden hangisi pişmanlık anlamı içermektedir? A) Boş yere ne kadar da meraklandık! B) Elim kırılaydı da ona vurmayaydım! C) Ah, nerede o eski bayramlar! D) Oo! Maşallah pek erkencisiniz. E) Bana akıl vermek sana mı düştü! 9

4 TÜRKÇE ÖSS Ortak A da boşa çıkan bir heyecanın değerlendirmesi var. C de bir özlem, D de bir şaşırma, E de bir tersleme var. B de ise yapılan bir eylemden pişmanlık duyulduğu anlatılmış. Yanıt: B. YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER. Eylem (fiil) cümlesi: Yüklemi bildirme ya da dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş bir eylem olan cümleler, eylem cümlesidir. Yazarımızın Nobel i alması bizi sevindirdi. Aya haber sal, çıksın bu gece. Sizi görmek beni mutlu etti. Öğleden sonra alışverişe çıkacağız. B, C, D, E nin yüklemleri birer çekimli eylemdir; dolayısıyla bu cümleler yüklemine (yükleminin türüne) göre eylem cümlesi dir. A daki cümlenin yüklemi ekeylem almış adıl (ad soylu sözcük) olduğuna göre bu bir ad cümlesi dir. Yanıt: A ÖRNEK 8 Renk renk çiçeklerle kaplı yaylaları ve ahşap evlerden oluşan dağ köyleriyle Yalnızçam, büyük şehirden kaçmak isteyenler için bulunmaz bir yer. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Uyarı: Eylemsiler (isim-fiil, sıfat-fiil, bağ-fiil) ad cümlesi kurar. Benim görevim sizi bilgilendirmektir. Namuslu yurttaş, vergisini verendir. A) Birden çok sıfat tamlaması vardır. B) Bağlaç vardır. C) Birleşik ad kullanılmıştır. D) Basit yapılı bir fiil cümlesidir. E) İlgeç tümleçleri vardır. (4). Ad (isim) cümlesi: Yüklemi ekeylem almış ad soylu bir sözcük ya da söz öbeği olan cümledir. Söyledikleri yalanmış. Kedimizin adı Korsan dı. O gün hepimiz neşeliydik. Bugün İstanbul da hava yağışlı(dır). En ağır sözü, Bunu sana yakıştıramadım. idi. Benim güzel bir yurdum var. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Renk renk çiçekler, büyük şehir, bulunmaz bir yer sıfat tamlaması olduğundan A, ve kullanıldığından B Yalnızçam bir birleşik ad olduğundan C, için ve ile (- le) ilgeçleri kullanıldığından E elenir. Ancak, D deki cümle basit yapılı değil, içinde oluşan kaçmak, isteyenler gibi eylemsiler kullanıldığından bileşik yapılı dır. Öte yandan, cümlemiz fiil cümlesi değil, isim cümlesidir. Yanıt: D Uyarı: Ekeylemin üçüncü tekil kişisinin (-dır ekinin) çok kez kullanılmayabildiğini Eylemler konusunda belirtmiştik. Bu benim ilkokul arkadaşım. Sizin sesiniz çok güzel. Cep telefonum yanımda. ÖRNEK 7 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır? A) Gönül kimi severse güzel odur. B) Göz görür, gönül ister. C) Her damardan kan alınmaz. D) Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez. E) İşten artmaz, dişten artar. (995 ÖSS). ÖĞELERİNİN DİZİLİŞİNE GÖRE CÜMLELER. Kurallı (düz) cümle: Yüklemi sonda olan cümledir. Türkçede sözcükler, cümlede önemlerine göre sıralanır. En önemli öğe (yüklem) sonda yer alır. Onu tamamlayan öteki öğeler onun öncesinde bulunur. Vurgulanmak istenen öğe yükleme yaklaştırılır (cümle vurgusu). İçimden bir gümüş çağlayan geçer. Bazen mağrur bir dağın dik başında dururdum. Size söyleyecek bir sözüm yok. Bu cümleler kurallıdır ve. ile. de özne,. de dolaylı tümleç vurgulanmıştır.. Devrik cümle: Yüklemi sonda olmayan cümledir. Devrik cümleyi özellikle şiirlerde, günlük konuşma dilinde daha çok görürüz. Tatlı, serin akşamlar dolaşırdı her yeri, saçlarımda duyardım nağmesini rüzgârın. Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden Bendim geçen, ey sevgili, sandalla denizden.

5 TÜRKÇE ÖSS Ortak ÖRNEK 9 Aşağıdakilerden hangisi, öğelerinin dizilişi yönünden kurallı bir cümledir? A) Bahar geldi, güller açtı burada. B) Bahar çiçek çiçek gelince güzel! C) Gözlerim yollarda geçti kaç bahar! D) Ömrümüzün son demi, sonbaharıdır artık! E) Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? (99 ÖYS) A da açtı, C de geçti, D de ömrümüzün son demi, sonbaharıdır, E de uyandın mı yüklemdir ve bu yüklemler cümlelerin en sonunda yer almamıştır. B de ise güzel(dir) sözcüğü yüklemdir ve cümlenin en sonundadır (kurallı cümle). Yanıt: B V. YAPLARNA GÖRE CÜMLELER. Basit (yalın) cümle: İçinde bir tek yargı bulunan cümledir. Bunlar, tamamlanmış yargılardır; başka bir yargıyı tamamlamaz ya da başka bir yargı tarafından tamamlanmazlar. Sonlarına bir cümle sonu noktalaması (nokta, soru işareti, ünlem) konur. Bu yıl pek kış olmadı. Bu yıl ağaçlar erken çiçeklendi. Havalar önümüzdeki günlerde soğuyacakmış. Siz hangi işlerden sorumlusunuz? Bu cümlelerin birer yargı içerdiği, hiçbirinin bir yan yargı içermediği görülüyor. Uyarı: Aralarına virgül, noktalı virgül konarak sıralanan yargılar, ayrı ayrı basit cümle özelliği gösterseler bile böyle cümleler basit değil, sıralı cümle olur: Biraz uzandım, gazeteleri karıştırdım; sonra uykuya daldım. (Üç basit cümle sıralanmış ve bir sıralı cümle oluşmuş.) ÖRNEK Aşağıdakilerden hangisi yapı yönünden basit cümledir? A) Sonunda her şeylerini satıp kente taşındılar. B) Bin bir güçlükle tepeyi aşıp ormana ulaştılar. C) Bu toprakları, babalarından kaldığı için elden çıkarmak istemiyorlardı. D) Sokağın başındaki iki katlı, büyük evi onlar aldı. E) Gece geç saatlere kadar çalıştığı zamanlar uyumakta zorluk çekiyordu. (998 ÖYS) A, B, C, E de temel yargılar (taşındılar, ulaştılar, istemiyorlardı, zorluk çekiyordu) dışında yan yargılar da (satıp, aşıp; kaldığı, çıkarmak; çalıştığı, uyumakta) bulunduğundan bunlar basit cümle değildir. D ise bir tek yargı içermektedir. Yanıt: D. Bileşik cümle: Bir temel yargı ile onu tamamlayan en az bir yan yargıdan oluşan cümledir. Temel cümle: İçinde yüklemi barındıran cümledir: gittiler. Yancümlecik (yan yargı): Tek başına bir cümle olmayan ve içinde bir eylemsi ya da koşullu (-se, -sa almış) eylem, ekeylemin koşuluyla çekimlenen ad soylu sözcük bulunan yargıdır. Koşarak gittiler. Dün gelenler, demin gittiler. Beni bulamazsan not bırak. Ucuzsa bir tane de bana al. Bu cümlelerde siyah dizili sözcük ya da sözler yancümleciktir; dolayısıyla bu cümleler birer bileşik cümledir. Uyarı:. Bir cümlede kaç eylemsi varsa o kadar yancümlecik vardır. Koltuğundan kalkarak alkışlar arasında ağır ağır kürsüye gelen adam, konuşmaya başlamadan bir yudum su içti. Bu cümledeki siyah dizilen sözcükler yan yargı (yancümlecik) sayısını belirliyor.. Bileşik cümleler eylemsilerle kurulduğuna göre, bunlar: a. adeylemle (isim-fiille) (Yanıtı söylemeni istiyoruz. Okumak, aklın bileyi taşıdır.) b. sıfateylemle (sıfat-fiille) (Kırılan sandalye onarıldı. Bildiği soruyu boş bırakmış.) c. bağeylemle (bağ-fiille) (İlacı içince rahatladı. İnsan, okudukça bilgilenir.) kurulabilir.. Yancümlecikler temel cümlenin bir öğesi durumunda olabilirler. Ancak her yancümleciğin, başlı başına bir öğe olması zorunlu değildir. Evini satmayı düşünüyor. (Yancümlecik temel cümlenin nesnesi.) Senin böyle davranman, onu kızdırdı. (Yancümlecik temel cümlenin öznesi.) Biz sizin çalışmanızdan memnunuz. (Yancümlecik temel cümlenin dolaylı tümleci.) Geçerken bize uğradı. (Yancümlecik temel cümlenin belirteç tümleci.) Koşarken düşen çocuk, ağladı. (Özneyi oluşturan yancümlecikte iki tane eylemsi var.)

6 TÜRKÇE ÖSS Ortak ÖRNEK () Demre'yi geçer geçmez doğanın ve iklimin değiştiğini görürsünüz. () Nefis bir dağ havası sizi sarar. () Olağanüstü bir sessizlik başlar. (V) Arada bir keçi sesleri duyulur. (V) Sonra bir yığın Likya mezarıyla karşılaşırsınız. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? A). B). C). D) V. E) V. (994 ÖYS). cümlede görürsünüz eylemi temel cümle, geçer geçmez eylemsisi (bağeylem/ulaç) yancümlecik görevinde; öyleyse bu cümle bileşik tir. Öteki cümleler birer temel yargıdan oluşmakta ve basit cümle durumunda. Yanıt: A Uyarı: Dilek / koşul kipinde çekimlenmiş eylemler temel cümle kurmaz, yancümlecik kurar. Bunlar cümlede belirteç tümleci olurlar: Erkenden yola çıkarsak, trafik keşmekeşinden kurtuluruz. (Yancümlecik, belirteç tümlecidir.). Sıralı / bağlı cümle: Ayrı ayrı yüklemleri olup tek başlarına yargı değeri taşıyan en az iki cümlenin, aralarına nokta değil de virgül, noktalı virgül ya da bağlaç konarak sıralanmasından oluşan cümledir. Dışarı çıktık, ısırıcı bir rüzgâr karşıladı bizi. Üç gündür arıyorum; fakat henüz ulaşamadım. Erkenden uyandı, başında hafif bir ağır vardı, biraz daha uyusa mıydı? Sıralı cümlelerde çeşitli özellikler vardır: a. Sıralı cümleyi oluşturan yargılar arasında bir öğe ortaklığı söz konusu olmayabilir; bunlara bağımsız sıralı cümle diyebiliriz. Onlar saz çalıyorlar, biz türkü söylüyoruz. Kuşlar uçuyor, arılar vızıldıyor, çiçekler kokuyor. ö. y. ö. y. ö. y. b. Sıralı cümleyi oluşturan yargılar arasında bir ya da birden çok öğe ortak olabilir. Bunlara bağımlı sıralı cümle denir. Adam, adamdan korkmaz, utanır. ö. d.t. y. y. Bu sıralı cümledeki yüklemlerin ikisi de adam sözcüğünü özne, adamdan sözcüğünü de dolaylı tümleç olarak almaktadır (iki öğesi ortak sıralı cümle.) Adam, paltosunu çıkardı, vestiyere astı. ö. n. y. y. Bu sıralı cümlede özne ve nesne ortaktır. Kahvaltıda, büyükler çay içiyordu, küçükler ise süt. Bu sıralı cümlede yüklem ve dolaylı tümleç ortaklığı söz konusudur. Cümlelerin bağımsız yargılar biçiminde değil de sıralı cümle biçiminde kurulmasında söze akıcılık kazandırma amacı, yargıların ortak öğelere bağlı olması, yargılar arasında aykırılık, neden-sonuç vb. ilişkiler bulunması rol oynar. Ahmet, rakibini çalımladı, ceza sahasına daldı, arkadaşlarına baktı, kaleye vurmak istedi; vazgeçti, pas vereyim derken topu kaptırdı. Bu cümleler, maç anlatıcısı tarafından art arda, bir solukta söylenmiş gibidir. At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. Bu atasözündeki yargılar kendi aralarında neden-sonuç ilişkisiyle ikişer ikişer birbirine bağlanıyor; ilk iki yargı ile sonrakiler arasında da ama, buna karşılık gibi bağlayıcı öğeleri düşündüren bir bağ kuruluyor. ÖRNEK Aşağıdakilerin hangisi, öznesi ortak olan bir sıralı cümledir? A) Radyo çalıyor; oturanlar onu ilgiyle dinliyorlardı. B) Evden sessizce çıktık; sokakta lambalar yanmıyordu. C) Konuşa konuşa geldiler; evin önünde durdular. D) Kentin güneyine bakıyorum; evler sisten gözükmüyor. E) Gürültüler artıyor; kimse kimseyi duymuyordu. (987 ÖYS) A da radyo ve oturanlar ; B de biz (gizli özne) lambalar ; D de ben (gizli özne), evler, E de gürültüler, kimse olmak üzere ikişer özne var. C de ise yüklemlere: Gelenler kimler?, Duranlar kimler? sorularını sorunca aynı özneye ulaşıyoruz: onlar (ortak özne). Yanıt: C Uyarı: İkinci kip eki ve kişi bakımından son cümlenin yüklemine bağlı sıralı cümlelere dikkat edelim. Haftada bir buluşur(duk), sohbet ederdik. EKSİLTİLİ CÜMLE: Özellikle yüklemi söylenmediği halde tam bir cümle anlamı verebilen söz dizisine eksiltili cümle denir. Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa Bu cümlenin yüklemi anlaşır eylemidir; ancak bu eylemin söylenmesine gerek duyulmamıştır. Şu örneklerde de benzer durumlar söz konusudur: İncir babadan, zeytin dededen (kalmalı) İneğin sarısı, toprağın karası (değerlidir) ARACÜMLE, ARASÖZ: Bir cümlede anlamı daha iyi belirtmek için, cümle yapısında herhangi bir değişiklik yapmadan iki virgül ya da iki kısa çizgi arasına alınarak cümleye eklenen sözlere arasöz dendiğini cümlenin öğeleri konusunda da ele almıştık.

7 TÜRKÇE ÖSS Ortak Ben bunları, Allah seni inandırsın, tam bir haftada yazdım. (Siyah dizili söz aracümle dir ve öğe görevi yoktur.) Köyümü, çocukluğumun geçtiği o şirin yeri, hiç unutamıyorum. (Siyah dizili söz arasöz dür ve nesnenin açıklayıcısı durumundadır.) La Fontaine, fablların unutulmaz yaratıcısı, yaşamını etkileyen türlü güçlükleri yapıtlarında yansıtmıştır. (Siyah dizili söz, özneyi açıklayan arasözdür. Bu cümle ÖYS 997 de çıkan bir sorunun yanıtıydı.) LÜ TEST. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlamca olumlu dur? A) Benim sokağa atacak param mı var? B) Gel de şimdi bu habere inan. C) Tok, açın halinden ne bilir? D) Demek siz istediniz diye boyun eğeceğim ha? E) Niçin her şeyi olduğu gibi anlatmayacakmışım? ÖRNEK Aşağıdakilerden hangisi eksiltili cümle değildir? A) Az veren candan, çok veren maldan B) İnsanın alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır C) Tarlayı taşlı yerden, kızı kardaşlı yerden D) Harman yel ile, düğün el ile E) İnsan göre göre, hayvan süre süre A nın yüklemi verir olacaktı, söylenmemiş, C nin yüklemi almalı, D nin yüklemi başarılır, E nin yüklemi öğrenir olacaktı, bunlar da söylenmemiş. B ise öğeleri tamam olan bir cümledir. Kestirme yoldan şöyle de düşünebilirdik: Bu cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta ( ) konması uygun olmaz? Yanıt yine B olurdu. Yanıt: B ÖRNEK 4 Yeniden baktım Başaklar tablosuna. Belli ki rüzgâr var, başaklar eğilmiş. Başakların kimisi yanındakine yaslanmış, kimisi baş başa vermiş. Kırılacak gibi büküleni de, usulca eğileni de var. Dimdik duran başak görünmüyor hiç. Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur? A) Ad (isim) cümlesi B) Eksiltili cümle C) Sıralı cümle D) Bileşik cümle E) Basit cümle ( ÖSS) Sondan bir önceki cümle (yüklemi var olan), ad cümlesi olduğundan A, ikinci cümle sıralı cümle olduğundan C, içinde eylemsi bulunan (yancümleciği olan) cümleler (son iki cümle) kullanıldığından D, ilk iki cümle nedeniyle de E elenir. Parçada eksiltili cümle yok. Yanıt: B A dan param yok!, B den Bu habere inanılmaz!, C den Tok, açın halinden bilmez. D den Siz istediniz diye boyun eğmem. anlamları çıkıyor. E den ise Her şeyi olduğu gibi anlatacağım; bunu yapmamam için bir neden var mı? anlamı çıkıyor. Yanıt: E. Aşağıdakilerin hangisi, biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümledir? A) Sensiz buraların tadı mı olur? B) Elimden gelse yardım etmez miyim? C) Tanısam, selam vermez miyim? D) Arasalar, yardıma koşmaz mıydım? E) Bilsek, onları aramaz mıydık? A da soru yoluyla vurgulanan durum şudur: Sensiz buraların tadı olmaz. Bu cümle, soruda istenen özellikleri taşıyor. B, C, D, E cümlelerinin yüklemleri olumsuz soru formunda çekimli eylemler ve bu cümlelerden çıkarılacak anlam olumlu ya dönüyor. Yanıt: A. () Bu Çamlıbel dedikleri yer, Köse Kenan ın yurduydu. () Köse Kenan burada eşkıyalık ederdi. () Kısa boylu, enli bir adamdı. (V) Çenesinin çukurunda yalnız bir tek tüy vardı. (V) Kalın, sağlam, urgan gibi bir tüydü bu. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisi, yüklemin türüne göre ötekilerden farklıdır? A). B). C). D) V. E) V. Cümleler yüklemin türüne göre ya ad cümlesi ya da eylem cümlesi olur..,., V. ve V. cümlelerin yüklemleri ekeylem almış ad soylu sözcükler,. nin yüklemi ise çekimli eylemdir. Yanıt: B

8 TÜRKÇE ÖSS Ortak 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yapı bakımından ötekilerden farklıdır? A) Sergideki tablolar çağdaş ressamlarımızın ürünlerinden oluşuyor. B) İçeriye girdiği anda bütün bakışlar ona çevrildi. C) Erken uyanamadığı için okula geç kalmış. D) Filmi izlerken gözyaşlarına engel olamıyordu. E) Eve gelince, kendisi için hazırlanan sürprizle karşılaştı. Böyle soruların seçeneklerinde yapı bakımından iki farklı özellikte cümleye yer verilmek zorunluluğu var. A ya bakıyoruz basit cümle ; çünkü içinde bir tek yargı var. B ye bakıyoruz, temel yargıdan başka, yan yargıları da (girdiği, bakışlar) var; bileşik cümle. C yi okuyunca yanıta ulaşıyoruz. Çünkü o da bileşik cümle. D, E ne olmak zorunda? Yanıt: A 5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, öznesi ve nesnesi ortak, bağımlı sıralı bir cümledir? A) Misafir umduğunu yemez, bulduğunu yer. B) Bükemediğin eli önce öp, sonra başına koy. C) Soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir. D) Misafir misafiri istemez, ev sahibi ikisini de. E) İyi evlat babayı vezir eder, kötü evlat rezil eder. Böyle sorularda zaman yitirmemek için, seçeneklerdeki cümlelerin yalnızca istenen öğelerini (burada özneyi ve nesneyi) bula bula ilerlemeliyiz. A da misafir ortak özne, ama nesne farklı (umduğunu, bulduğunu); B de öp ve başına koy yargılarının hem öznesi (sen) hem nesnesi (bükemediğin eli) ortaktır. Yanıt: B 7. () Çalar saatin sinir bozucu sesi, fırlıyorum yataktan () Perdeyi aralıyorum, dışarda puslu ıpıslak bir hava () Alelacele birkaç lokma kahvaltı, şimdi sokaktayım (V) Paltomun yakalarını kaldırmışım, kamburum çıkmış (V) Durağa doğru yürüyorum; çevremde benim gibi keyifsiz, asık suratlı, uykulu insanlar Bu cümlelerin hangilerinde eksiltili cümle yoktur? A). B). C). D) V. E) V..,. cümlelerde virgülden önceki sözler,. de virgülden, V. de noktalı virgülden sonraki sözler eksiltili cümledir. V.de eksiltili cümle özelliği taşıyan söz yok, bu bir sıralı cümle. Yanıt: D 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir öğenin açıklaması olan arasöz e yer verilmiştir? A) Şaire, Şiirlerinizi okurken içim burkuluyor. demesin mi! B) Nihayet beklediğim konuyu, ev sorununu, açmıştı. C) Çarşıya, biraz alışveriş yapmak için inmişti. D) Özgürlük, düşüncenin sonsuzluğudur. sözü her şeyi açıklıyor. E) Ne kadar dostu varsa, pek dostu yoktu ya, hepsi oradaydı. B deki ev sorununu sözü iki virgül arasına alınarak gösterilmiş bir arasözdür ve nesneyi açıklamaktadır. Nihayet beklediğim konuyu (yani) ev sorununu, açmıştı. nesne nesnenin açıklayıcı Yanıt: B 6. Emma, gözlerini bu eşyalar arasında kararsızca dolaştırırken, kuytu bir köşede duran ve oyularak süslenip işlenmiş tahtadan bir nakış kutusu gördü. Bu cümlede kaç yancümlecik vardır? A) B) C) 4 D) 5 E) 6 Bir cümle de kaç eylemsi varsa o kadar yancümlecik var demektir. Bu cümlede dolaştırırken (bağeylem), duran (ortaç), oyularak, süslenip (bağeylemler), işlenmiş (ortaç) olmak üzere beş eylemsi, dolayısıyla beş yancümlecik vardır. Yanıt: D 9. Aşağıdakilerden hangisi, olumsuz, devrik bir eylem cümlesidir? A) Onunla bunları konuşmuyor değilim. B) Böyle kötü huyları yoktur onun. C) Düşmedik bize hazırladığı o çirkin tuzağa. D) Bana kalırsa bu konuda da yanlış davranıyor. E) Bu durum, her zaman başımızı ağrıtacak. A, biçimce olumsuz, anlamca olumlu ve kurallı; B, olumsuz, devrik; ama ad cümlesi; D, E olumlu ve kurallı cümlelerdir. C ise olumsuz ve devrik eylem cümlesidir. Yanıt: C 4

9 TÜRKÇE ÖSS Ortak KONU TESTİ. Ne ya da ne... ne sözü, aşağıdakilerden hangisinde, cümlenin anlamını olumsuzlaştırmak göreviyle kullanılmamıştır? A) Ne ağladı, ne ağladı; sorma! B) Bu işi ona yaptırmak ne mümkün. C) O çulsuzda para ne arar. D) Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. E) O, ne bir ozan, ne de bir ressamdır.. Aşağıdakilerin hangisinde cümle, anlamca olumlu olduğu halde biçimce olumsuzdur? A) Zamanı dikkatli ve bilinçli kullanırsan sınavda başarılı olursun. B) Kitabı açıp şiiri okumaya başladı. C) Tatilde verilen tüm soruları çözdüm. D) Bu sofrada yok yok. E) Bu dergi ve gazeteleri kısa sürede okuyamadım... Haydi yeğenim Battal. Haydi sen evine git. Aman, arabalara dikkat et V. Ben de okula gideyim V. Alfabelik öğrenci olayım yeniden Bu cümlelerden hangileri, ünlem cümlesi özelliği göstermez? A). ile. B). ile. C). ile. D). ile V. E) V. ile V. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öğelerinin dizilişi (yükleminin yeri) bakımından ötekilerden farklıdır? A) Gelenlerden sadece biri benim arkadaşımdı. B) Gittiler arkalarına baka baka. C) Birden keyfi kaçtı adamın. D) Yozgat ta daha soğukmuş havalar. E) Ben de çözebilirim bu problemi. 5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yüklemin türüne göre birbirinden farklı iki yargı yer almaktadır? A) Çünkü saatler dardır, her şeyi almaz. B) Güneşte çözülür ve kayarlar bir yana. C) Dizimde derman kalmamıştı, çöktüm oturdum. D) Uçar beyaz kazlar, gergin kumrular konar. E) Yağmurlar yağmış, rüzgârlar esmişti. 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yükleminin türü bakımından, Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye Abla. dizesinin yüklemiyle aynıdır? A) Şiirde yalnızlık, ana tema olarak seçilmiş. B) Seçilen duygu ortak bir özellik gösteriyor. C) Ozansa bunu kendince, içtenlikle yansıtıyor. D) Yalnızlığı, doğayla, insanla bütünleştiriyor. E) Söyleyişteki bu yumuşaklık şiirin ana konusuydu. 7. () Kadıköy vapuru, bir lodos dalgası gibi şiddetle çarparak köprüye yanaştı. () Evvela, bir iki cesaretli kendisini iskeleye fırlattı. () Arkasından, içinden dağılan bir bohça gibi alacalı bulacalı bir kalabalık söküldü. (V) Giyim kuşamından üniversite öğrencisi olduğu anlaşılan bir kız, İstanbul tarafına yürüdü. (V) Tam Ada İskelesi nin yanından geçerken ayağı kaydı. Bu parçadaki cümlelerden hangisi, yapı bakımından ötekilerden farklıdır? A). B). C). D) V. E) V. 8. Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış ortaçla (sıfateylemle) kurulan bir yancümlecik, özne görevindedir? A) Dolanıp geleceğim dağların sağrısından. B) İçeri alınmıyor vaktinde gelmeyenler. C) Suç ortağın akan sudur, ey yolcu! D) Bizimdir o beklenen güzel günler. E) Boşa akan sularla bir servet yitiriyoruz. 9. Film seyretmeye bayılıyor. cümlesi, yancümleciğin görevi yönünden aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir? A) Göze batmamak istiyorum. B) Yemek yiyince sancılanıyor. C) Bana böyle demesine şaştım. D) Güzel görünmek için uğraşıyor. E) Avrupa da okumayı düşünüyor.. Ki ile bağlanan cümlelerden bazılarını ki den kurtarırsak, ki den sonraki yargı, anlamca -diği ortaçlarıyla kurulan yancümleciklere benzer. Yani, Öğrendim ki gelmiş. cümlesi, Geldiğini öğrendim. anlamındadır. Aşağıdaki dizelerden hangisiyle, bu kural örneklenemez? A) Anladım ki oraları yurt etmiş B) Gördüm ki yeller eser yerinde C) Sanıyor ki kimse onu sevmiyor D) Daha malım yok ki candan ileri E) Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini 5

10 TÜRKÇE ÖSS Ortak. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öznesi ortak bağımlı-sıralı cümle dir? A) Ben dağa çıktım; o, sahilde beni bekledi. B) Demin biri geldi, seni aradığını söyledi. C) Hava çok kapalıydı, güneş arada bir görünüyordu. D) Televizyon yine bozulmuştu, maçı komşularda izledik. E) Artık sigara içmiyorum, doktor yasakladı. 6. () 958 model bir Ford umuz vardı. () Ben bu taksiyle çıktım köy gezilerine. () Törelerin kıyıcılığı ile erken yaşta yüzleştim. (V) Gördüğüm köylerde yoksulluk, acı ve yozlaşmamış değerler bir aradaydı. (V) Hazır olmadığım bir dünya karşımdaydı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri, bileşik-ad cümlesi dir? A). ile. B). ile. C). ile V. D) V. ile V. E). ile V.. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, "eksiltili cümle"dir? A) Arkasından, en yüzsüz tulumbacının ağzından çıkmayacak bir küfür daha B) Bütün bunlar herhalde bir dakikadan çok az bir zaman içinde olmuştu C) Otobüsteki tüm yolcuların dili tutulmuş gibiydi D) Bu iş bittikten sonra hocanın çehresi ve sesi yine bir anda tatlılaştı E) Şoföre: "Çek evladım." dedi 7. Dalga bir dağdır, kayık bir geyik Dalga bir kuyu, kayık bir kova İniyor kayık, çıkıyor kayık Devrilen bir atın sırtından inip Şahlanan bir ata biniyor kayık Bu dizelerde, aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ad cümlesi B) Eylem cümlesi C) Bileşik cümle D) Devrik cümle E) Olumsuz cümle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasöz, dolaylı tümleci açıklamak göreviyle kullanılmıştır? A) O nine, apartmanımızda oturan yaşlı kadın, Anadolu insanının tipik örneğiydi. B) Çiçekleri, bahçemizde yetiştirdiğimiz gülleri, her gün sulamak hoşuma gidiyor. C) Evde, o huzur yuvasında, herkes çok mutlu. D) Bu iki yaramaz, Ali ile Veli, her gün azar işitiyorlar. E) Bu takımı, okulun en başarılı futbolcularını, harika bir geziye çıkarıyoruz. 4. O günü nasıl geçirdiğimi hatırlamıyorum şimdi. cümlesinin niteliği, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Devrik, olumsuz, basit eylem cümlesi B) Devrik, olumlu, bileşik ad cümlesi C) Kurallı, olumlu, sıralı eylem cümlesi D) Devrik, olumsuz, bileşik eylem cümlesi E) Devrik, olumlu, basit ad cümlesi 5. Aşağıdakilerden hangisi, basit bir ad cümlesidir? A) Neşeli, hayat dolu bir insandı eskiden. B) Roman kahramanı artık roman yazarının etkisinden çıkmıştır. C) O her zaman, herkes tarafından sevilip sayılmıştır. D) Sorduğunuz kişi geçenlerde taşındı buradan. E) Dördümüz bir araya gelince şamata başlardı. 8. Eğer insanlar yeni bir Güneş, yeni bir gezegen bulamazsa yaşam bitecek... Aşağıdakilerden hangisinde, bu cümle ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A) Kurallıdır, anlamca olumludur. B) Yapıca bileşiktir, yancümleciği koşul bildirmektedir. C) Özneye göre etken, nesneye göre geçişlidir. D) Yüklemine göre eylem cümlesi, yapısına göre bileşik cümledir. E) Yancümleciğin yüklemi, geniş zamanın dilek koşuluyla çekimlenmiş bileşik eylemdir. 9. () Görüntüyle tanışıncaya kadar, dünyanın ülkemizden hatta şehrimizden ibaret olduğunu sanırdık. () Dünyada başka ülkeler, başka yaşama biçimleri olduğunu biliyorduk; ama bu bir şey demek değildi: () Bir tür körlük içindeydik. (V) Dışımızdaki dünyayı gazetelerde ve dergilerde ara sıra gördüğümüz fotoğraflardan tanıyorduk. (V) Görmenin ne demek olduğunu televizyonla birlikte fark ettik. Bu parçadaki cümleler için, aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A). bileşik eylem cümlesidir. B). öznesi ortak sıralı / bağlı cümledir. C). basit ad cümlesidir. D) V. bileşik olumlu cümledir. E) V. kurallı eylem cümlesidir..a.d.e 4.A 5.A 6.E 7.B 8.B 9.C.D.B.A.C 4.D 5.A 6.D 7.E 8.C 9.B 6

11 MATEMATİK ÖSS Ortak DENKLEMLER HAREKET PROBLEMLERİ Hareket problemlerinin çözümünde, fizikte kullandığımız düzgün doğrusal (ivmesiz) hareket formülü olan, Yol = Hız Zaman bağıntısından yararlanılır. Farklı birimler kullanılmışsa aynı birime dönüştürülür. (m/sn, km/saat, m/dak gibi) Hareketli veya hareketlilerin aynı yönde veya zıt yönde hareket edip etmediklerine dikkat edilir. Örneğin, A dan V ve V hızlarıyla oklar yönün- V V A de (zıt) yönde hareket eden iki hareketli, birbirinden uzaklaşır. A ve B den oklar A yönünde (karşılıklı) V hareket eden iki hareketli C gibi bir noktada karşılaşır. A ve B den V ve A B C V hızlarıyla oklar V V yönünde hareket eden iki hareketli, V > V ise, A dan hareket eden B den hareket edene C gibi bir noktada yetişir. Düzgün dairesel harekette ise, A ve B deki hareketliler zıt yönde hareket ettiklerinde karşılaşırlar. Aynı yönde hareket ettiklerinde, hızlı giden diğerine yetişir. Sonuç olarak, hareket problemlerinin çözümünde, hareketlilerin yönü ve hızından faydalanarak çözüm yapılır. ÖRNEK A ve B deki hareketlilerin hızları A B V V V oranı 8 = tir. V 5 AB = 8 km dir. Bu iki hareketli aynı anda karşılıklı hareket ederek 4 saat sonra karşılaştıklarına göre, V kaç km/saattir? A C V V V B B V 8 = ise, V = 8k, V = 5k dir. V 5 8k.4 + 5k.4 = 8 den, k = 4 olup, V = 8k = km / saattir. ÖRNEK Aynı yerde bulunan iki hareketlinin saatteki hızları 6 km ve 9 km dir. Önce hızı az olan hareket ediyor. 4 saat gittikten sonra diğeri de hareket ediyor. Hızlı olan, hareketinden kaç saat sonra diğerine yetişir? 4 B A 9 km/saat 6 km/saat Önce hareket eden 4 saatte, 4.6 = 4 km yol gider. Diğeri hareketinden t saat sonra ona C de yetişsin. AC = AB + tir. 9t = 4 + 6t den, t = 8 dir. ÖRNEK Bir araç, aralarında 45 km uzaklık bulunan iki kent arasını 9 saatte gidip, 6 saatte geri dönmüştür. Buna göre, bu aracın gidiş dönüşteki ortalama hızı saatte kaç km dir? Gidilen toplam yol Ortalama hız = V = O Toplam süre O halde, V = = 6 km / saattir. O 9+ 6 ÖRNEK 4 Bir araç, iki kent arasındaki yolu saatte ortalama 9 km hızla gidip, hiç mola vermeden saatte ortalama 6 km hızla dönerek yolculuğu saatte tamamlamıştır. Buna göre, bu iki kent arasındaki uzaklık kaç km dir? C

12 MATEMATİK ÖSS Ortak A 9 t 6 ( t) [AB] arasını t saatte gitmişse, dönüş süresi t saattir. 9t = 6( t) den, t = 4 tür. AB = 9.4 = 6 km dir. B ÖRNEK 7 Bir hareketli gideceği yolun ini saatte ortalama V km 5 hızla, kalan yolun yarısını saatte ortalama V km hızla ve geri kalan yolu da saatte ortalama 4V km hızla giderek, tüm yolu saatte gitmiştir. Buna göre, bu hareketli, yolun 5 ini kaç dakikada gitmiştir? ÖRNEK 5 A V O C V A ve B de bulunan iki hareketlinin hızları oranı 9 = tir. V 5 İki hareketli aynı anda karşılıklı hareket ettiklerinde, yolun orta noktası olan O dan 8 km uzaktaki C noktasında karşılaştıklarına göre, AB yolu kaç km dir? V B A B C D E F V 5 AF V Hareketli EF yolunu 4V hızıyla t dakikada giderse, DE yolunu V hızıyla t dakikada, AD yolunu da V hızıyla t dakikada gider. O halde, t + t + t = 8 den, t = dakikadır. Yolun 5 4V ini, t = 44 dakikada gitmiştir. V 9 = ise, V = 9k, V = 5k dir. V 5 Bu iki hareketli, hareketlerinden t saat sonra karşılaşsınlar. O halde, AC = 9kt ve BC = 5kt dir. AB = 4kt olup, AO = OB = 7kt dir. OC = kt = 8 km den, kt = 4 km dir. AB = 4kt = 4.4 = 56 km dir. ÖRNEK 6 Saatteki ortalama hızı 6 km olan m uzunluğundaki bir tren, 8,7 km uzunluğundaki bir tünelden kaç dakikada geçer? ÖRNEK 8 Şekilde, diküçgen biçimindeki ([AC] [BC]) ABC pistinin A noktasında bulunan hareketlilerin hızları oranı, C D B V V = tir. V 5 V Bu iki hareketli A noktasından A aynı anda hareket ettiklerinde, [BC] arasında D noktasında karşılaşıyor. AC = m, BC = 6 m olduğuna göre, DB kaç m dir? A A B C B, km 8,7 km Trenin tünelden çıkması A noktasının C noktasına gelmesidir. O halde tren,, + 8,7 = 9 km yol gidecektir. Bu yolu t saatte giderse, 6t = 9 dan, t = saat veya 9 dakikada geçer AB = m bulunur. V = ise, V V 5 = k, V = 5k dir. Bu iki hareketlinin karşılaşmaları için geçen süre t, DB = olsun. kt = + 6 5kt = + ten, = m bulunur. 4

13 MATEMATİK ÖSS Ortak ÖRNEK 9 A V B V V A ve B de bulunan hareketlilerin hızları oranı, V = tür. İki hareketli aynı anda hareket ettiklerinde, A dan hareket eden, B den hareket edene 6 saat sonra yetişiyor. Buna göre, bu iki hareketli aynı anda karşılıklı hareket etselerdi, kaç saat sonra karşılaşırlardı? Zıt yönde hareket ettiklerinde B de karşılaşsınlar. V ACB =.4 = 88 m A O V ADB = 4.8 = 9 m olup, pistin çevresi B = 48 m dir. D Aynı yönde hareket ettiklerinde, hızlı olan yavaş olandan bir tur fazla koşacaktır. t 8t = 48 den, t = sn bulunur. C A V =k k 8k B V =k V ise, V k, V k dir. V = = = 6 saat sonra, BC = 6k, AC = 8k ve AB = k dir. Karşılıklı hareket ettiklerinde, t saat sonra karşılaşsınlar. AB = kt + kt = k den, t = saat sonra karşılaşırlardı. ÖRNEK 54 km lik bir yolun bir kısmı asfalt, bir kısmı da stabilizedir. Asfalt yoldaki hızı km/saat, stabilize yoldaki hızı da 7 km/saat olan bir araç bu yolun tümünü 6 saatte gitmiştir. Buna göre, bu yolun kaç km si asfalttır? Araç asfalt yolda t saatte t km, stabilize yolda 6 t saatte, 7(6 t) km yol gidecektir. O halde, t + 7(6 t) = 54 tan, t = 4 olup, asfalt yol,.4 = 4 km dir. 6k C GRAFİK PROBLEMLERİ Grafik problemlerinin çözümünde, verilen grafiğin özelliklerinden yararlanılır. Örneğin; Problemde verilenler dairesel grafikle gösterilmişse, daire dilimlerinin alanları veya merkez açıları karşılaştırılarak problemin çözümü yapılır. Problemde verilenler sütun grafikle gösterilmişse, sütunların boyları karşılaştırılarak problemin çözümü yapılır. ÖRNEK Şekilde O merkezli dairesel grafik, bir bölgenin tahıl üretimini göstermektedir. Bu bölgede bir sezonda 4. ton mısır ve arpa üretilmişse, kaç ton buğday üretilmiştir? Mısır ve arpaya karşılık gelen merkez açı olduğundan, buğdaya karşılık gelen merkez açı 6 dir. lik açıya 4. ton gelirse, 6 lik açıya ton gelir. Doğru orantı 4..6 = =. tondur. Buğday Mısır 8 O Arpa ÖRNEK O merkezli dairesel koşu pisti üzerinde, A da bulunan hareketlilerin hızları, V = m/sn ve V = 8 m/sn dir. Bu iki hareketli A dan aynı anda ve oklar yönünde hareket ettiklerinde 4 sn sonra karşılaşıyorlar. Bu iki hareketli, aynı noktadan aynı yönde hareket etselerdi, hızlı olan yavaş olana kaç sn sonra yetişirdi? A V V O ÖRNEK Şekildeki O merkezli [KL] çaplı dairesel grafik, bir mahallede yapılan muhtarlık seçimine katılan 4 adayın aldıkları oy dağılımını göstermektedir. Bu seçimde D isimli aday, B isimli adaydan oy fazla aldığına göre, A isimli aday kaç oy almıştır? K A D O 6 8 C B L 5

14 MATEMATİK ÖSS Ortak Bu adayların aldığı oylar merkez açılarıyla orantılı olduğuna göre, A = B = C = D = k dan, A= 6k, B= k, C= 4k, D= 5k dir. 5k = k + den, k = 6 dür. A adayının aldığı oy, 6k = 96 dür. ÖRNEK 4 Şekildeki sütun grafik, bir şirketin son 4 yıldaki kârını göstermektedir. Buna göre, bu şirketin son 4 yıllık ortalama kârı kaç bin liradır? Kâr (bin lira) Bu şirketin 4 yıllık toplam kârı, 8 bin lira olduğundan, 4 yılın ortalama kârı, 8 7 bin liradır. 4 = 4 5 Yıllar ÖRNEK 6 Grafik, hacimleri eşit olan iki depo su dolu iken, diplerindeki musluklar açıldıktan sonra, depolardaki suyun zamana bağlı değişimini göstermektedir. Buna göre, bu iki musluk aynı anda açıldıktan kaç saat sonra, birinci depoda kalan su miktarı, ikinci depoda kalan su miktarının iki katı olur? V Hacim (m ) a a 8 Hacim (m ) Depoların hacimleri V m ve birincide kalan su miktarının ikincide kalan su miktarının iki katı olması için geçen süre saat olsun. Zaman (saat) 8 Zaman (saat) Üçgen benzerliklerini yazarsak, DOĞRUSAL GRAFİK PROBLEMLERİ Bir problemde verilenler doğru grafiği ile gösterilmişse, doğruların denklemleri yazılarak çözüm yapılır. Problemde, mümkünse üçgenlerin benzerliklerinden ya da doğrusal (lineer) artışlardan da yararlanarak çözüm yapılabilir. a 8 a = ve = V 8 V 8 = dan, = 9 dur. 6 ÖRNEK 5 Grafik, 4 litre su bulunan bir depoya bir musluğun akıttığı su miktarının zamana bağlı değişimini göstermektedir. Depoda 4 litre su birikebilmesi için, musluğun kaç saat açık kalması gerekir? Bu musluk 4 saatte 8 litre su akıttığına göre, saatte litre su akıtmaktadır. litre saatte ise, 6 litre saatte akar. Doğru orantı 6. = = 8 saat bulunur. 4 Su miktarı (lt) 4 Zaman (saat) ÖRNEK 7 8 Boy (cm) A B Zaman (saat) Grafik, A ve B bitkilerinin boylarının zamana bağlı değişimini göstermektedir. Bu bitkilerin boyları eşit duruma geldikten kaç yıl sonra, A nın boyu B nin boyunun iki katı olur? A nın boy denklemi y = 6, B nin boy denklemi, y = + 8 dir. 6 = dan, = 8 olup, boyları eşit duruma geldikten 6 yıl sonra A nın boyu B nin boyunun iki katı olur. 6

15 MATEMATİK ÖSS Ortak. LÜ TEST B de bulunan iki hareketlinin hızları oranı V 7 = tür. İkisi aynı anda zıt yönde hareket ettiklerinde, V V hızıyla giden A ya ulaştığında V hızıyla giden C ye uğrayıp hiç durmadan geri dönerek A da diğerine yetişiyor. Buna göre, BC AB A) 7 B) 7 oranı kaçtır? C) 7 V 7 = ise, V = 7k, V = k dir. V Belirtilen karşılaşma t saat sonra olsun. AB = 7kt, BC + BC + AB = kt den, BC = kt dir. BC kt = = dir. AB 7kt 7 Yanıt: C D) 5 7 E). Bir uçağın rüzgârsız havada saatteki ortalama hızı 8 km dir. A kentinden B kentine doğru saatte 4 km hızla esen rüzgârlı bir havada, A ve B kentleri arasını bu uçak 8 saatte gidip gelmektedir. Buna göre, A ve B kentleri arası kaç km dir? A) B) 9 C) 4 D) 4 E) 5 Uçağın rüzgârsız havadaki hızı 8 km/h ise, rüzgâr yönündeki hızı 84 km/h, rüzgâra karşı hızı da 76 km/h tır. Rüzgâr yönünde bu iki kent arasını t saatte giderse, rüzgâra karşı 6-t saatte gider. 84t =76 (8 t) den, t =,8 saattir. AB = 84.,8 = 9 km dir. Yanıt: B A V. Bir araç 96 km lik yolun 5 ini saatte ortalama V km hızla, kalan yolu da saatte ortalama V km hızla giderek tüm yolu saatte gitmiştir. Buna göre, V kaç km/saattir? B A) 5 B) 54 C) 56 D) 6 E) 64 V C Araç AB arasını V t hızıyla t saatte giderse, BC arasını A V t saatte gider. t t+ = ise, t = 9 saattir. AB = 96 = 9V den, V = 64 km / h tir. 5 Yanıt: E 4. A ve B kentlerinden aynı anda karşılıklı hareket eden iki araç 4 saat sonra karşılaşıyor. A dan hareket eden araç karşılaşmalarından 8 saat sonra B ye ulaştığına göre, diğer araç karşılaşmalarından kaç saat sonra A ya ulaşır? A),5 B) C),5 D) E),5 İki araç C de karşılaşsın. AC = 4V BC = 4V BC = 8V dir. V = V dir. AC = 4V = V.t den, t = saattir. Yanıt: D 5. Grafik A ve B bitkilerinin boylarının zamana bağlı değişimini göstermektedir. Bu bitkiler dikildikten ay sonra boyları farkı 4 cm olduğuna göre, kaçıncı ayın sonunda boyları birbirine eşit olur? A) B),5 C) 4 D) 4,5 E) 5 Δ Δ CMN CED olduğundan, benzerlik oranı tür. CM = k ise, CE = k dir. 4k = ise, k = = aydır. Yanıt: A Boy (cm) 4 Boy (cm) N 4 M C B V E D A 4 A t B B C Zaman (ay) Zaman (ay) 7

16 MATEMATİK ÖSS Ortak KONU TESTİ. A kentinden saatteki ortalama hızı 9 km, B kentinden saatteki ortalama hızı 6 km olan iki araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ettikten saat sonra karşılaşıyorlar. A dan hareket eden B kentine ulaştığında, B den hareket eden A kentinden kaç km uzaklıktadır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 8. A noktasından 5 km/h hızla K hareketlisi, B noktasından K A 5 km/h C 75 km/h L B 75 km/h hızla L hareketlisi, aynı anda birbirlerine doğru harekete başlayıp C noktasında karşılaşıyorlar. L hareketlisi C noktasından A noktasına 4 saatte vardığına göre, K hareketlisi, C noktasından B noktasına kaç saatte varır? A) 8 B) C) D) 4 E) 5 6. Şekilde; AB = BC = CD dir. A B C D Bir araç AB yolunu 6 km/sa. 4 km/sa. km/sa. saatte 6 km, BC yolunu saate 4 km, CD yolunu saatte km hızla giderek AD yolunu 6 saatte alıyor. Buna göre, A ile D arası kaç km. dir? A) 48 B) 4 C) 6 D) E) 4 7. Bir yüzücü sahilden yüzerek açılırken dakikada m, sahile dönerken dakikada 5m yüzebilmektedir. Denizde en fazla dakika kalabilen bu yüzücü, sahilden en fazla kaç m uzaklaşabilir? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 8. Şekildeki sütun grafikte, A, B ve C sınıflarının kişi sayıları ile yaş ortalamaları gösterilmiştir. Buna göre, bu üç sınıfın yaş ortalaması kaçtır? Yaþ ortalamasý 8 A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A B C Kiþi sayýsý. Bir hareketli A kentinden B kentine V 6 km/h hızla giderse saatte, V + 6 km/h hızla giderse 8 saatte varmaktadır. 9. Sýcaklýk ( C) Yaðýþ (mm) Buna göre, A ve B kentleri arası kaç km dir? A) 6 B) 4 C) 44 D) 48 E) 5 Sýcaklýk Yaðýþ Çevresinin uzunluğu metre olan dairesel bir yarış pistinde, aynı noktadan aynı anda harekete başlayan iki otomobil, aynı yönde giderlerse, saniyede bir, zıt yönde giderlerse, 6 saniyede bir karşılaşıyorlar. Buna göre, otomobillerden yavaş gidenin hızı saniyede kaç metredir? A) B) 5 C) 4 D) 45 E) 5 5. İki araç farklı hızlarla A kentinden B kentine doğru aynı anda yola çıkıyor. saat sonra araçlardan biri yolun 5 ini, diğeri ise 4 7 sini gidiyor. Buna göre, hızı az olan araç diğerinden kaç saat sonra B kentine varır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) OÞMNMHTAEEKA Aylar Grafik, aylara göre bir bölgedeki sıcaklığın değişimi ile yağışın dağılımını göstermektedir. Buna göre, bu bölgedeki sıcaklığın yağışa oranı hangi ay en yüksektir? A) Haziran B) Temmuz C) Eylül D) Aralık E) Ocak. Yandaki grafik, dizel motoru olan A aracı ve benzinli motoru olan B aracının aldığı yola göre harcadığı yakıtın tutarını göstermektedir. 9 Tutar (YTL) B A Bu araçlar 48 km yol aldıklarında, B aracını kullanan kişi, A aracını 6 8 kullanan kişiden kaç YTL fazla para ödemiştir? Yol (km) A) B) 6 C) 4 D) 48 E) 56.C.C.D 4.C 5.D 6.C 7.E 8.E 9.B.D 8

17 GEOMETRİ ÖSS Ortak ÇEMBERİN ÇEVRESİ VE DAİRENİN ALAN BİR ÇEMBERİN VE YAYNN UZUNLUĞU. Çemberin Çevresi Bir çemberin çevre uzunluğunun, çapının uzunluğuna bölümünden elde edilen sayıya, π sayısı denir. π sayısının yaklaşık değeri,4 tür. Çevre Ç π= = ise, Çap r Ç = π.r olur.. Bir Çemberde Yayın Uzunluğu a. Şekildeki Ç(O, r) çemberinde merkez açı α, OA = r olmak üzere, α AB = π.r dir. 6 b. Bir çemberde farklı iki yayın ölçülerinin oranı bunların merkez açılarının oranına eşittir. m(ab) α = m(cyd) β c. Eş merkez açıların gördüğü yaylar benzerdir. AB CD AB OA OB = = CD OC OD ÖRNEK Şekildeki aynı merkezli iki çemberden içtekinin yarıçapı R = m, dıştakinin yarıçapı R ı = m dir. AC ve DE yaylarının uzunlukları eşit ve 44 m dir. AB yayının uzunluğu kaç m dir? OBC ve ODE dilimleri benzer olduğundan, BC = 44 BC = 4 m dir. AB = AC BC AB = 44 4 = 4 m dir. (98 ) DAİREDE ALANLAR Tanım: Bir çember ile iç bölgesinin birleşim kümesine daire denir. Yarıçapı r olan dairenin alanı = π.r dir. Daire dilimi ve alanı Tanım: Bir dairede iki yarıçap ve bu yarıçapların belirttiği yay arasında kalan bölgeye daire dilimi denir. α Daire diliminin alanı = π.r dir. 6 Daire parçası ve alanı Tanım: Bir kiriş ile daire yayının sınırladığı alana daire parçası denir. Daire parçasının alanı A ise, α A = π.r r.r.sinα 6 Daire halkası ve alanı Tanım: Merkezleri aynı, yarıçapları farklı iki çemberle sınırlı bölgeye daire halkası denir. Daire halkasının alanı S ise, S=πr π r =π ( r r ) dir. Not: AB. Taralı alan = π ( ) AC + BD. Taralı alan = = AB -MEF İLE HAZRLK SAY- 9

18 GEOMETRİ ÖSS Ortak. Merkez açıları eş olan daire dilimleri benzerdir. A( OAC) OA = A( OBD) OD dir. 4. OA = AB = BC ise, alanlar ardışık tek sayılarla orantılıdır. ÖRNEK ABC bir üçgen A merkezli çember [ BC ] ye D de teğettir. [ AB] [ AC] BE = EC 4. ED = DC BC = 8 cm ise, taralı alan kaç cm dir? A ile D yi birleştirelim. [ AD] [ BC] dir. DE = k olsun. DC = 4k, EC = k BD = k olur. 6k = 8, k = cm dir. BD = 6 cm, DC = cm dir. ABC üçgeninde Öklid bağıntısı yazılırsa AD = 6., AD = 6 cm dir. 7 ( ) taralı alan = π. 6 = 54π cm dir. 6 ÖRNEK ABC eşkenar üçgeninin iç teğet çemberi kenarlara D ve E de teğettir. 4π taralı alan = cm olduğuna göre, AB kaç cm dir? m(de) = 8 6 = dir. D ve E ile çemberin merkezini birleştirelim. m(doe) = dir. OD = OE = R olsun. taralı alan = π.r R.R.sin 6 4π πr R = 4 4π R ( 4π ) = R = 4, R = cm dir. O ile C yi birleştirelim. OEC üçgeninde m(ocb) =, EC = cm dir. BE = EC = cm, AB = 4 cm dir. ÖRNEK 4 O merkezli dairelerde OA = AB m(eof) = α, m(fob) = θ A( OCD) = ise, A( ADFB) 9 α θ oranı kaçtır? OA = AB = r olsun. α ( ) π r A OCD = 6 = A( ADBF) θ ( 4πr πr ) 9 6 α α =, = tür. θ 9 θ ÖRNEK 5 O merkezli çembere [ BA, A da [ BC, C de teğet [ AE BA [ BC, = EC AD = cm ise, A(ADE) kaç cm dir? O ile C yi birleştirelim. [ OC] [ BC AE = = EC OC OC = 6 cm dir. BC = OC = 6 cm [ EH] [ BA çizelim. [ HE [ OC] = { K} olsun. HE = h ise, EK = 6 h dir. h =,4h= 6,h= cmdir. 6 h ( ) A ADE = = cm dir. -MEF İLE HAZRLK SAY-

19 GEOMETRİ ÖSS Ortak -MEF İLE HAZRLK SAY- LÜ TEST. O merkezli çeyrek daire içine OABC dikdörtgeni çizilmiştir. AD = cm CE = 8 cm ise, taralı alanlar toplamı kaç cm dir? A) π 69 5 π B) π C) D) π 69π 8 E) OC = a cm, OA = BC = ( a + 7) cm OB = ( a + 8) cm dir. BOC üçgeninde Pisagor bağıntısı yazılırsa ( ) a+ 8 = a + ( a+ 7) a + 6a + 64 = a + a + 4a + 49 a a 5 =, a = 5 cm dir. 69π..5 taralı alanlar toplamı = π = 8 cm dir. 4 Yanıt: C. ABCD karesinin içine [ AB ] çaplı yarım daire çizilmiştir. FE = EB = BO ( ) taralı alan = 6π 9 cm ise, A(EBC) kaç cm dir? A) B) C) 6 D) 8 E) AO = OB = FE = EB = r olsun. F ve E ile O noktasını birleştirelim. OFE eşkenar üçgendir. πr r taralı alan = 6 4 r ( π ) 6π 9 = r = 6, r = 6 cm dir. FE = EB = OB = 6 cm m(eba) = 6, m(ebc) = dir. AB = BC = cm ( ) A EBC = 6..sin = 8 cm dir. Yanıt: D. O merkezli çembere [AC, B de teğet A, D, O, E doğrusal [ EB ]//[ FD] DE =. DA BE = 6 cm ise, taralı alan kaç cm dir? A) 6π 4 B) 9π C) π 6 D) 9π 6 E) π 9 EO = OD = DA = r olsun. F ile B birleştirilirse [ FB ] çap olur. [ FB] [ AB dir. OB = r dir. OAB üçgeninde m(eab) =, m(aob) = 6 dir. m(eob) = olur. [ OH] [ EB] çizilirse EH = HB = cm m(eoh) = m(hob) = 6, m(obe) = dir. OH = cm, OB = 6 cm dir. m(fod) = dir. π.6 ( ) taralı alan = 6.6.sin = π 9 cm dir. Yanıt: E 4. ABC eşkenar üçgen G, ağırlık merkezi G merkezli DE ve BC yayları çizilmiştir. D, E değme noktaları BD = cm ise, taralı alanların toplamı kaç cm dir? A) π B) 5 π C) 5 + 5π D) 6 + π E) 9 + π D yi C ile E yi B ile birleştirirsek ağırlık merkezinden geçerler. m(abe) =, m(bgd) = 6 dir. DG = cm, BG = cm dir. m(bgc) = m(dge) = dir. BD = DA = AE = EC = cm taralı alanlar toplamı = π. ( ) 6..sin + π. 6 = 4π + π= πcm dir. Yanıt: A ( )

20 GEOMETRİ ÖSS Ortak 5. ABCD kare A ve B merkezli çeyrek daireler çizilmiştir. AB = 6 cm ise, A(DEC) kaç cm dir? 7. ABCD kare [ BC] ve [ DC ] çaplı yarım daireler E de kesişmektedir EC = 4 cm ise, taralı alan kaç cm dir? A) 5 6 B) 8 6 C) 8 D) 5 8 E) 8 9 E ile A ve B birleştirilirse AE = AB = BE = 6 cm dir. EAB eşkenar üçgen [ EK] [ AB] çizelim 6 EK = = cm dir. [ KE [ DC] ( ) ( ) EH = 6 cm ( ) 66 ( ) ADEC = = 8 9 cm dir. Yanıt: E A) 48 8π B) 4 8π C) 4 8π D) 6 8π E) 4 8π Yarım dairelerin kesişim noktaları karenin ağırlık merkezidir. EF // DC ve EH // AD çizilirse 4 eş kare oluşur. GE = GC = 4 cm AB = 8 cm dir. π.6 taralı alan = ( ) = 6 + 8π= 48 8π cm dir. Yanıt: A 8. ABC eşkenar üçgeninin çevrel çemberi ile iç teğet çemberi çizilmiştir. ( ) A ABC = 9 cm ise, çemberler arasında kalan alan kaç π cm dir? 6. ABC diküçgen [ AB] [ AC] [ BC ], A merkezli çeyrek daireye D de teğet BD = 9 cm DC = 4 cm ise, taralı alan kaç cm dir? A) 6( π ) B) 8( π ) C) 9( π ) D) ( π ) E) ( π ) A ile D birleştirilirse [ AD] [ BC] olur. ABC üçgeninde Öklid bağıntısı yazılırsa AD = 9.4, AD = 6 cm dir. AE = AF = AD = 6 cm π ( ) taralı alan = = 9π 8 cm 4 ( ) = 9 π cm dir. Yanıt: C A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 ( ) BC A ABC = = 9 4 BC = 6 cm dir. O ile D ve C birleştirilirse [ OD] [ BC] m(ocb) = dir. BD = DC = cm, ODC üçgeninde OD = cm, OC = cm dir. ( ) ( ) taralı alan =π. π = π π = 9π cm dir. Yanıt: E 9. O merkezli dairelerde EF = 6 cm, AB = 9 cm AE = 4 cm ise, taralı alan kaç cm dir? A) B) 6 C) 4 D) 8 E) 6 -MEF İLE HAZRLK SAY-

MATEMATİK ÖSS Ortak OLASILIK OLASILIK 1) 0 P(A) 1 2) P( ) = 0, P(E) = 1

MATEMATİK ÖSS Ortak OLASILIK OLASILIK 1) 0 P(A) 1 2) P( ) = 0, P(E) = 1 MATEMATİK ÖSS Ortak OLASLK OLASLK Tanım: Bir deney sonucunda elde edilen tüm çıkanlardan oluşan kümeye örnek uzay denir. Örnek uzay kümesi E ile gösterilir. Örnek uzayın herhangi bir alt kümesine olay

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır.

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır. Bu soru tipine Sözcükte Çok Anlamlılık denir. Sözcüğün cümlede kazandığı anlamı sorar. Ya da sözcüğün anlamını verir, hangi cümlede o anlamda kullanıldığını sorar. TEOG da gelmesi çok muhtemel bir soru

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 2010 A

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 2010 A Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 010 A ADI

Detaylı

Farkını Yaşayın VERDİĞİMİZ KURSLAR KPSS DENEME SINAVLARIMIZ. Genel Yetenek Genel Kültür DENEME SINAVI. Alan Bilgisi DENEME SINAVI.

Farkını Yaşayın VERDİĞİMİZ KURSLAR KPSS DENEME SINAVLARIMIZ. Genel Yetenek Genel Kültür DENEME SINAVI. Alan Bilgisi DENEME SINAVI. Yakaladığımız Benzer Sorular Genel Yetenek - Genel Kültür Farkını Yaşayın Çağdaş eğitim yöntemleriyle yüz yüze eğitim Tüm bölümlerdeki derslere yönelik haftanın her gününe ve saatine uygun ders alma imkanı

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler &

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA........................................................

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

ÖNSÖZ. Hazırlayanlar. Okuma kitabın, siz sevgili öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle...

ÖNSÖZ. Hazırlayanlar. Okuma kitabın, siz sevgili öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle... Dr. Aktan AGO Mr. Osman EMİN 0 ÖNSÖZ Sevgili Öğrenciler, Okulda öğrendiğiniz derslerin temeli Türkçe dersidir. Öğrenim hayatınızda bütün derslerde başarılı olabilmeniz için, Türkçeyi iyi bilmeniz ve kullanmanız,

Detaylı

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda 01 - KPSS / Lisans GENEL YETENEK TESTİ 00000000 1. Bu testte 60 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Hem bir yolculuğa çıkacaksın hem

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ 8 6 Bu testi çözmen gereken dakika DGS'de bu testten çıkan soru sayısı Test - 1 Sözcükte Anlam İlişkileri - 1 1. Dil sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak anlamında

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: DİLBİLGİSİ KAZANIM: Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama / Uygulama 2

ÖĞRENME ALANI: DİLBİLGİSİ KAZANIM: Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama / Uygulama 2 ÖĞRENME ALANI: DLBLGS AZANIM: elime Türleriyle lgili Bilgi ve uralları avrama / Uygulama 2 ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? A) Bakkal Hasan, mahallede

Detaylı

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN Metin 1 Ağaç... 192 Etkinlik 1... 192 Etkinlik 2 Dil Bilgisi... 195 Etkinlik 3 Davet... 198 Konu Testi 1... 200 Metin 2 Oyunlarımız ve Çim Adamlarımız... 202 Etkinlik 1... 204 Etkinlik

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I 1. Girmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeni bir duruma geçmek, dönüşmek

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) YETENEK TESTİ.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) YETENEK TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) YETENEK TESTİ 13

Detaylı

6. 4 ü bozuk 9 ampul arasından seçilen 3 ampulün

6. 4 ü bozuk 9 ampul arasından seçilen 3 ampulün 1. B üç basamaklı sayısı kendi rakamları küpleri toplamına eşit ise bu sayıya rmstrog sayı denir. 3 3 3 Örnek: 3713 7 1 olduğundan 371 bir rmstrog sayıdır. Buna göre, 15x sayısı rmstrong sayı ise, x kaçtır?

Detaylı

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden?

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden? ZEKA SORULARI 1.Pazar günü sabahı acı ile uyanan kadın ağlar polisler eve gelir evdeki görevlilere sorar aşçı kahvaltıyı hazırlıyordum der. Bahçıvan çiçekleri suluyordum der. Hizmetli posta kutusundan

Detaylı

ALES. Buna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır? 11 125 A) B) C) 44 D) 880 E) 1375 25 11 A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20. 63 35 x 67 47.

ALES. Buna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır? 11 125 A) B) C) 44 D) 880 E) 1375 25 11 A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20. 63 35 x 67 47. 1. % 0,8 i 11 olan sayı kaçtır? 11 125 A) B) C) 44 D) 880 E) 1375 25 11 3. Ardışık beş çift sayının toplamı 100 dür. Buna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır? A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 4. 63 35 x 67

Detaylı

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER

YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER TEŞEKKÜR Kitaba emeği geçen değerli Zafer Dershaneleri Türkçe öğretmenlerine ve dizgisinden baskısına kadar kitaba emek veren tüm çalışanlara teşekkür

Detaylı