ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Aşkın BAHAR BAZI ÖNEMLİ GEÇCİ NEKTARİN ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA MUHAFAZALARI SÜRESİNCE GÖRÜLEN FİZYOLOJİK BOZULMALAR ÜZERİNE DEĞİŞİK DERİM SONRASI IN ETKİSİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ADANA

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI ÖNEMLİ GEÇCİ NEKTARİN ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA MUHAFAZALARI SÜRESİNCE GÖRÜLEN FİZYOLOJİK BOZULMALAR ÜZERİNE DEĞİŞİK DERİM SONRASI IN ETKİSİ Aşkın BAHAR DOKTORA TEZİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI Bu tez.../.../ 2006 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği ile Kabul Edilmiştir. İmza... İmza... İmza... Prof. Dr.Ömür DÜNDAR Prof. Dr. İ. Tayfun AĞAR Prof. Dr. Rahmi TÜRK DANIŞMAN ÜYE ÜYE İmza... Prof. Dr. Ali KÜDEN ÜYE İmza... Yrd. Doç. Dr. A. Erhan ÖZDEMİR ÜYE Bu tez Enstitümüz Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü Bu çalışma Ç.Ü. Araştırma Fonu Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: FBE 2002-D 95 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ DOKTORA TEZİ BAZI ÖNEMLİ GEÇCİ NEKTARİN ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA MUHAFAZALARI SÜRESİNCE GÖRÜLEN FİZYOLOJİK BOZULMALAR ÜZERİNE DEĞİŞİK DERİM SONRASI IN ETKİSİ Aşkın BAHAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Prof. Dr. Ömür DÜNDAR Yıl: 2006, Sayfa: 288 Jüri : Prof. Dr. Ömür DÜNDAR Prof. Dr. İbrahim Tayfun AĞAR Prof. Dr. Rahmi TÜRK Prof. Dr. Ali KÜDEN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Erhan ÖZDEMİR Bu araştırmayla hızlı solunum yapan depolama ömrü kısıtlı olan geçci Maria Aurelia ve Orion nektarin çeşitlerinin çeşitli uygulamalarla kalite kriterlerinin korunabilmesi, fizyolojik ve mantarsal bozuklukların azaltılabilmesi, raf ömürlerinin uzatılabilmesi için değişik yöntemler ortaya koyma amaçlanmıştır. Nektarinler derim sonrası önsoğutma, aralıklı ısıtma, modifiye atmosferde paketleme () ve bu uygulamaların kombinasyonları ile muamele edilerek viyollere ve ayrıca karton kutular içine yerleştirilmiştir. Uygulamalardan sonra meyveler 0 o C sıcaklık ve %90 oransal nem içeren soğuk hava depolarında 50 gün muhafaza edilmiştir. Ayrıca raf ömrünü belirlemek için, meyveler 20 o C sıcaklık ve %50-60 oransal nem koşullarında 4 gün bekletilmiştir. süresi boyunca meydana gelen değişiklikler fiziksel ve kimyasal analizlerle saptanmıştır. Sonuçta her iki nektarin çeşidinde uygulamalarında 30. gün süresince meyve eti sertliği, renk korunurken, ağırlık kaybı, SÇKM, ph, fizyolojik bozulmalar ve mantarsal hastalıklar tanık meyvelerine göre daha az yükselmiştir. uygulamalarında 20. günden sonra ethanol artışından dolayı duyusal test değerinde azalma olmuş ve muhafaza süresi 20 gün ile sınırlı kalmıştır. Aralıklı ısıtma ve önsoğutma uygulamaları fizyolojik bozuklukların ve meyve eti sertliğinin korunması için olumlu etki yapmıştır. Maria Aurelia ve Orion nektarin meyvelerinin ambalajları içerisinde muhafazasında mantarsal hastalıklar ve fizyolojik bozukluklara 20 gün sonunda rastlanmamıştır. Fakat bu kriterler tanık uygulamalarında sırasıyla %12 ve %7.50 olarak ölçülmüştür. Anahtar Kelimeler: Nektarin,, Aralıklı,, Bozulma I

4 ABSTRACT Ph.D. THESIS THE EFFECT OF DIFFERENT POSTHARVEST TREATMENTS ON PHYSIOLOGICAL DISORDERS DURING COLD STORAGE OF SOME IMPORTANT LATE NECTARINES CULTIVARS Aşkın BAHAR DEPARTMENT OF HORTICULTURE INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF CUKUROVA SUPERVISOR: Prof. Dr. Ömür DÜNDAR Year: 2006, Page: 288 Jury : Prof. Dr. Ömür DÜNDAR Prof. Dr. İbrahim Tayfun AĞAR Prof. Dr. Rahmi TÜRK Prof. Dr. Ali KÜDEN Assoc. Prof. Dr. Ahmet Erhan ÖZDEMİR This research aims to bring out different methods for the Maria Aurelia and Orion nectarines cultivars with postharvest treatments after harvesting for keeping the quality, reducing the physiological disorders and fungal diseases, extending the shelf life. After harvest nectarine fruits were subjected to precooling, intermittent warming, modified atmosphere packaging () or combination of these treatments and fruits were pleaced into viols inside carton boxes. After the treatments fruits were stored for 50 days at 0 o C and 90 % relative humidity in cold storage. In addition fruits were kept at 20 o C and % relative humidity for 4 days to determine shelf life. Changes of during storage periods on the fruits were investigated with physical and chemical analysis. In conclusion, for two nectarines cultivar fruit flesh firmness and skin color were maintained, but weight loss, TSS, ph, physiological disorders and fungal diseases slightly increased in fruits from tereatments compared to control fruits during 30 days of storage. Sensory test scores decreased to cause increasing of ethanol after the 20th day of storage in the treatments and fruits were stored 20 days. The treatments of intermittent warming and precooling affected positive fort he control of physiological disorders and fruit flesh firmness. End of 20 days the fungal diseases and physiological disorders were not investigate in Maria Aurelia and Orion nectarine fruits stored in modified atmosphere packages. But these criterions were mesaured % and 7.50 % in control treatments. Key : Nectarines,, Intermittent Warming, Precooling, Disorders II

5 TEŞEKKÜR Bu çalışmayı bana veren, bilgi ve deneyimleriyle bana yol gösteren Prof. Dr. Ömür DÜNDAR a, yardımcı olan Prof. Dr. İbrahim Tayfun AĞAR a, Uludağ Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Rahmi TÜRK e, Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. A. Erhan ÖZDEMİR ve Yrd. Doç. Dr. Elif ERTÜRK e, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Zir. Yük. Müh. Okan ÖZKAYA ya, çalışmam boyunca maddi ve manevi desteğini esirgemeyen başta Malek Nass DUCE ve Atnan TUĞ olmak üzere tüm Mersin Unifrutti A.Ş. çalışanlarına, Niğde Uni Tarım A.Ş. çalışanlarına, Mersin Narpak. A.Ş. ve çalışanlarına, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öğrencisi Doruk YILMAZ a en içten dileklerimle teşekkür ederim. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ... I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR... III ÇİZELGELER DİZİNİ... VI ŞEKİLLER DİZİNİ... XXI SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ.. XXVII 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Şeftali ve Nektarinlerin Derim Sonrası Fizyolojileri Araştırmaları Şeftali ve Nektarinlerde Kimyasal, Fiziksel ve Sıcaklık Uygulamaları Üzerine Araştırmalar Şeftali ve Nektarinlerin Kontrollü Atmosferde ve Modifiye Atmosferli Ambalajlarda Depolanması ve Taşınması Üzerine Araştırmalar MATERYAL VE METOD Materyal Denemede Kullanılan Nektarin Çeşitlerinin Özellikleri Denemede Kullanılan Soğuk Hava Depolarının Özellikleri Denemede Kullanılan Modifiye Atmosfer Paketlerinin Özellikleri Denemede Kullanılan Sisteminin Özellikleri Metod Meyvelerin Derimi Meyvelere Derim Sonrası Yapılan Uygulamalar Meyvelerin Ambalajlanması ve Depolanması Meyve Örneklerinin Alınması Fiziksel ve Kimyasal Analizler Ağırlık Kaybı(%) Suda Çözünebilir Kuru Madde Oranı (SÇKM) (%) Titre Edilebilir Asit Oranı ( % Malik asit) ph Değişimi IV

7 Meyve Eti Sertliği (libre-kuvvet)(lb-k) Meyve Kabuk Rengi Değişimi ( o h) Duyusal Test Değerlendirmesi (1-10) Ekstrakte Edilebilir Su Oranı (%) Fizyolojik Bozulma Oranı (%) Mantarsal Bozulma Oranı (%) Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) Etilen Miktarı (ml/kg/saat) Ethanol Miktarı (ppm) Poligalakturonaz Enzim Miktarı (μg galakturonikasit/ mg protein/saat) İstatistiksel Analizler ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA Ağırlık Kaybı (%) Suda Çözünebilir Kuru Madde Oranı (SÇKM) Titre Edilebilir asit Oranı (% malik asit) ph Değişimi Meyve Eti Sertliği (libre-kuvvet)(lb-k) Meyve Kabuk Rengi Değişimi ( o h) Duyusal Test Değerlendirmesi (1-10) Ekstrakte Edilebilir Su Oranı (%) Fizyolojik Bozulma Oranı (%) Mantarsal Bozulma Oranı (%) Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) Etilen Miktarı (ml/kg/saat) Ethanol Miktarı (ppm) Poligalakturonaz Enzim Miktarı (μg galakturonik asit/mg protein/saat) SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ V

8 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA 1.1. Türkiye de Sert Çekirdekli Meyvelerin Üretim Alanı ve Miktarı Dünyada Yıllara Göre Şeftali ve Nektarin Üretimi Dünya da Ülkeler Göre Şeftali ve Nektarin Üretimi Dünyada Şeftali ve Nektarin İthalat ve İhracatı Türkiye ve Diğer Ülkelerde Yıllara Göre Şeftali ve Nektarin İthalat ve İhracatı Uygulanan Sulama ve Gübreleme (Fertigasyon) Programı Orion ve Maria Aurelia Nektarin Çeşitlerinin 2003 ve 2004 Yılların da I. Derim ve II. Derim Olumundaki Kalite Kriteri Değerleri I. Derim Olumunda Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları(%) I. Derim Olumunda Maria Aurelia Meyvelerinde ve Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları(%) II. Derim Olumunda Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları(%) II. Derim Olumunda Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları(%) I. Derim Olumunda Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) I. Derim Olumunda Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) II. Derim Olumunda Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları(%) II. Derim Olumunda Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları(%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf ömrü Sırasında Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf ömrü VI

9 Sırasında Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme VII

10 Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) VIII

11 4.38. I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları(%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde IX

12 Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları X

13 4.65. I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan M Meyve Eti Sertliği (lb) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) 131 XI

14 4.78. I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi(h o ) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi(h o ) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) XII

15 4.91. II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme XIII

16 Yılında Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı XIV

17 II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme XV

18 Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı I Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) II.Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri XVI

19 nce Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri XVII

20 nce Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) II.Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) I.Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) I. Derim Olumundaki Mania Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Mania Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) II.Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) XVIII

21 II.Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) I Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) I Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) II.Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) II.Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) XIX

22 II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) XX

23 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA 1.1. Türkiye de Yıllara Göre Meyve Veren Yaştaki Ağaç Sayısı Niğde İlinde Bulunan Bahçedeki Nektarin Ağaçlarının Çiçeklenme Durumu Orion Çeşidi Nektarin Ağacı Orion Çeşidi Nektarin Ağaç ve Meyvesi Orion Meyvesi Maria Aurelia Nektarin Çeşidi Meyve Ağacı Maria Aurelia Nektarin Çeşidi Meyve ve Ağacı Maria Aurelia Nektarin Meyvesi Nektarin Meyvelerinin Derimi Paketleri Meyve Eti Sertliği Ölçümü Maria Aurelia ve Orion Meyvelerinde 50 Gün 0 o C ve % 95 Oransal Nem Koşullarında Sonrasında Fizyolojik Bozulmalardan Yünlüleşmenin Görünümü Maria Aurelia ve Orion Meyvelerinde 50 Gün 0 o C ve % 95 Oransal Nem Koşullarında Sonrasında Fizyolojik Bozulmalardan İçsel Kahverengileşme ve Mürekkepleşmenin Görünümü Maria Aurelia ve Orion Meyvelerinde 50 Gün 0 o C ve % 95 Oransal Nem Koşullarında Sonrasında Fizyolojik Bozulmalardan İçsel Kahverengileşme Görünümü Günde Raf Ömrü Kontrollerinde Maria Aurelia Nektarin Çeşidinde Gri Küf Gelişimi Günde Raf Ömrü Kontrollerined Maria Aurelia Nektarin Çeşidinde Yeşil Küf Gelişimi Günde Raf Ömrü Kontrollerined Maria Aurelia Nektarin Çeşidinde Rhizopus Gelişimi I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) XXI

24 4.8. I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) II.Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı XXII

25 (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı XXIII

26 (ppm) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme XXIV

27 Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) Ambalajının Ağzının Klipsle Hava Geçirmeyecek Şekilde Bağlanması Hava ile Orion Çeşidi Nektarin Meyvelerinde Yapılan Uygulamaların Meyvelerin Genel Görünüşüne Etkileri Maria Aurelia Çeşidi Nektarin Meyvelerinde Yapılan Uygulamala- XXV

28 rın Meyvelerin Genel Görünüşüne Etkileri Gün dan Sonra Orion Nektarin Çeşidi Meyvelerinin Görünüşü Gün dan Sonra Maria Aurelia Nektarin Çeşidi Meyvelerinin Görünüşü Soğuk Hava Deposundaki Deneme Meyvelerinin sı 270 XXVI

29 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ MES : (Meyve Eti Sertliği) TEA : (Titre Edilebilir Asitlik) SÇKM : (Suda Çözünebilir Kuru Madde) PP : (Polipropilen) PE : (Polietilen, Pektinesteraz) PVDC : (Polivinilidinklorid) : (Modifiye Atmosfer Paketleri) MA : (Modifiye Atmosfer) NA : (Normal Atmosfer) N : (Normal) CO : (Karbonmonoksit) CO 2 : (Karbondioksit) O 2 : (Oksijen) N 2 : (Azot) KA : (Kontrollü Atmosfer) KmnO 4 : (Potasyum permanganat) Fe(SO 4 ) 2 : (Demir sülfat) K 2 CO 3 : (Potasyum karbonat) PG : (Poligalakturonaz) 1-MCP : (1-Metilsiklopropan) AVG : (Aminoetoksivinilglisin) PME : (Pektinmetilesteraz) NYDA : (Besin Maya Ortamı) CaCO 3 : (Kalsiyum karbonat) AgNO 3 : (Gümüş nitrat) CaCl 2 : (Kalsiyum klorür) NaOH : (Sodyum hidrooksit) NaCl : (Sodyum klorür) GC : (Gaz kromatografi) XXVII

30 PEG : (Polietilenglikol) mrna : (Mesajcı Ribonukleikasit) GA 3 : (Gibberellikasit) o C : (Santigrat Derece) ÖD : (Önemli Değil) RH : (Relative Humidity)(Bağıl Nem) FID : (Flame Ionization Detector)(Gaz Kromatografi Dedektörü) TCD : (Thermal Conductivity Detector) (Gaz Kromatografi Dedektörü) atm : (Atmosfer) m : (Metre) cm : (Santimetre) mm : (Milimetre) ml : (Mililitre) nm : (Nanometre) mm : (Milimolar) µ : (Mikron) µm : (Mikromol) µg : (Mikrogram) mg : (Miligram) g : (Gram) kg : (Kilogram) lb : (Libre) sn : (Saniye) dk : (Dakika) L : (Litre) % : (Yüzde) ha : (Hektar) m 3 : (Metreküp) ppm : (Milyonda Bir Kısım) ha : (Hektar) XXVIII

31 h o : (Renk Derecesi arctan (b/a)) L* : (Renk Derecesi (Parlaklık)) a* : (Renk Derecesi (Yeşilden Kırmızıya Dönüşüm)) b* : (Renk Derecesi (Maviden Sarıya Dönüşüm)) kda : (Kilodalton) XXIX

32 1. GİRİŞ Aşkın BAHAR 1. GİRİŞ Ülkemiz özellikle şeftali ve nektarin üretimi bakımından son istatistiklere göre ton ile dünya üretiminde önemli bir paya sahiptir (Çizelge 1.1) (Anonymous, 2006). Ülkemiz meyve üretiminin genel dağılımına baktığımızda, sert çekirdekli meyvelerin bu dağılımda % 23' lük payla üzümsü meyvelerden sonra ikinci sırayı aldığı görülmektedir (Anonymous, 1997). Bununla birlikte, sert çekirdekli meyveler gurubunda yer alan şeftali ve nektarin üretim potansiyeli diğer sert çekirdeklilere göre önemli bir yer tutmaktadır. Dünya toplam üretimi hektardan ton dur (Çizelge 1.2) (Anonymous, 2005a). Çizelge 1.1. Türkiye' de Sert Çekirdekli Meyvelerin Üretim Alanları ve Miktarları (Anonymous, 2006) Meyve Türü Üretim Alanı (Hektar) Meyve Üretimi (Ton) Erik Kayısı Kiraz ve Vişne Şeftali ve Nektarin Ülkemizde şeftali ve nektarin üretimi bakımından Ege Bölgesi birinci sırada, bu bölgemizi sırayla Marmara ve Akdeniz Bölgesi izlemektedir (Anonymous, 1996). FAO nun 2005 yılı verilerine göre; Türkiye, dünya şeftali ve nektarin üretiminin % 2.40 ını sağlamaktadır. Şeftali ve nektarin üretiminde en önemli ülkeler Çin, İtalya, A.B.D., İspanya ve Yunanistan dır (Çizelge 1.3). Dünya şeftali ve nektarin üretimi 1995 yılında 10.9 milyon ton iken, 2004 yılına gelindiğinde 15.5 milyon tona ulaşmıştır (Anonymous, 2005a). Çizelge 1.2. Dünyada Yıllara Göre Şeftali ve Nektarin Üretimi (Anonymous, 2005a) TÜRKİYE DÜNYA Yıllar Üretim Miktarı(ton) Alan (hektar) Verim (kg/ha) Üretim Miktarı (ton) Alan (hektar) Verim (kg/ha)

33 1. GİRİŞ Aşkın BAHAR 10 yıllık dönem içerisinde Türkiye deki şeftali ve nektarin üretimi 340 bin tondan, 485 bin tona yükselmiştir. Meyve veren yaştaki ağaç sayısı ise 11 milyondan 13.5 milyon adete yükselmiştir (Şekil 1.1) (Anonymous, 2002a). Çizelge 1.3. Dünya da Ülkelere Göre Şeftali ve Nektarin Üretimi (Anonymous, 2005a) ÜLKELER Üretim (ton) Alan (hektar) Verim (kg/ha) Çin İtalya Amerika İspanya Yunanistan İran Fransa Türkiye Şili Toplam (Dünya) Ağaç Sayısı (1000 adet) Yıllar Şekil 1.1. Türkiye de Yıllara Göre Meyve Veren Yaştaki Ağaç Sayısı (Anonymous, 2002a). 2

34 1. GİRİŞ Aşkın BAHAR Çizelge 1.4. Dünyada Şeftali ve Nektarin İthalat ve İhracatı (Ton) (Anonymous, 2005a) Türkiye Dünya Yıllar İhracat (ton) İhracat (1000$) İthalat (ton) İthalat (1000$) İhracat (ton) İhracat (1000$) İthalat (ton) İthalat (1000$) FAO nun 2005 yılı verilerine göre; Türkiye dünya şeftali ve nektarin ihracatının % 1.68 ini sağlamıştır. Şeftali ihracatında en önemli ülkeler (Çizelge 1.4 ve 1.5); İtalya, İspanya, Şili, A.B.D., Yunanistan ve Fransa dır (Anonymous, 2005a). Çizelge 1.5. Türkiye ve Diğer Ülkelerde Şeftali ve Nektarin İthalat ve İhracatı (Ton) (Anonymous, 2005a) İhracat İthalat Ülkeler Miktar (ton) 1000 $ Ülkeler Miktar (ton) 1000 $ İtalya Almanya İspanya İngiltere Şili Fransa Amerika Rusya Yunanistan Amerika Fransa Polonya Türkiye Türkiye Türkiye 2005 yılında ise dünya şeftali ithalatı içinde ise % oranında çok az bir pay almıştır. Şeftali ithalatında en önemli ülkeler (Çizelge 1.5); Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya Amerika ve Polanya dır (Anonymous, 2005a). Görüldüğü gibi ülkemizde şeftali ve nektarın üretimi potansiyelinin oldukça yüksek olması, derim, ambalaj, muhafaza ve taşıma işlemlerinin özen kazanmasına neden olmuştur. Nektarinler hızlı solunum yapan ve yapıları gereği uzun süre soğukta muhafazaya dayanıklı olmadığından, muhafaza süresinin uzatılması büyük önem taşımaktadır. 3

35 1. GİRİŞ Aşkın BAHAR Türkiye de 35 milyon tonu aşan yaş meyve sebze üretimine karşın, dış satımın 1 milyon tona 1990 lı yıllardan sonra ulaşması ülkemizin üretim açısından sahip olduğu avantajları dış satımda aynı şekilde kullanamadığını göstermektedir. Toplam dış satımımızın üretime oranla % 3-4 civarında olması yaş meyve ve sebze sektöründe birçok sorunun varlığını göstermektedir. Bu sorunların başında kalite gelmektedir. Kaliteli ürün eldesi; yetiştiricilik, derim ve derim sonrası uygulamaların gereğince yerine getirilmesine bağlıdır (Özdemir ve ark., 1999). Özellikle nektarinlerde soğuk depoda uzun süre depolandığında meyvelerde etilen üretimi artmakta, dolayısı ile yaşlanma sonucunda meyve eti sertliği, meyve suyu miktarı azalmakta, içsel ve dışsal poligalakturonaz enzim aktivitesi ise artmaktadır. Bunun sonucunda da meyvelerde yünlüleşme, içsel kahverengileşme gibi fizyolojik bozulmalar öne çıkarak meyve kalitesi korunamamaktadır (Burmeister ve Harman, 1997). koşullarının tam olarak bilinmemesi ve imkanların kısıtlı olması bu meyve türünün ihracat şansını çok zor duruma sokmaktadır. Oysa ki meyve üretim muhafaza ve ihracatında ileri gitmiş ülkelerde ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süre içerisindeki kayıp oranları önemli ölçüde düşürülmüştür. Bunun asıl nedeni her şeyden önce bu ülkelerde özellikle sert çekirdekli meyvelerin muhafazası konusunda yapılmış pratik sonuçları amaçlayan çalışmaların önemli bir sayıya ulaşmış olmasıdır. Ayrıca bu çalışmalar özellikle şeftali ve nektarinlerin muhafazasında MA (Modifiye Atmosfer) ve KA (Kontrollü Atmosfer)'de muhafaza gibi yeni tekniklerin, sıcaklık, fungusit, çok düşük O 2, farklı derim tarihleri, aralıklı ısıtma gibi uygulamaların gelişmesine neden olmuştur (Akbudak 1999; Akbudak ve Eriş, 2004). Değişik veya başka bir deyişle modifiye atmosfer; ürünleri çevreleyen atmosfer bileşiminin bazı gazların uzaklaştırılması veya ilavesi sonucunda havadaki atmosfer bileşiminden farklı olmasını ifade eder. MA' de muhafaza terimi depo atmosferi koşullarının sıkı bir şekilde kontrol edilmediği, örneğin plastik film ambalajlar kullanıldığında ve atmosfer bileşimindeki değişimin isteyerek veya istemeyerek meydana geldiği durumlarda kullanılır. Kısaca MA ile KA yalnızca kontrol derecesi bakımından birbirinden farklıdır ki, KA' de kontroller daha kesindir. 4

36 1. GİRİŞ Aşkın BAHAR MA' in kullanımı, uygun sıcaklık ve oransal nemden yararlanma işlemlerine bir tamamlayıcı olarak düşünülmelidir. MA kullanımından elde edilecek fayda veya zarar, ürün, çeşit, fizyolojik durum, atmosfer bileşimi ve muhafaza sıcaklığı ile muhafaza süresine bağlıdır. MA' de muhafaza, eğer uygun sıcaklıkla beraber kombine edilirse, bazı bahçe bitkileri ürünlerinin derim sonrası işleme ve muhafazası sırasında kayıpların azaltılması bakımından faydalar sağlayabilir (Debney ve ark. 1980, Kader 1985). Ayrıca uzak pazarlara veya ihracata yönelik nektarin için derim yeşil/sarı dönemde, iç piyasaya yönelik ise kırmızı/sarı dönemde yapılarak kalite unsurlarının da piyasa durumuna göre korunması da mümkündür (Burmeister ve Harman, 1997). Nektarinler erken derildiklerinde hiç olgunlaşamayabilecekleri gibi olgunlaşsalar dahi anormal olgunlaşma nedeniyle istenen kaliteye ulaşamazlar. Öte yandan, ham meyveler yeterince gelişmiş kütikula tabakasına sahip olmadıkları için olgun meyvelere kıyasla su kaybına çok daha duyarlıdır. Erken derim meyvenin lezzet ve aromasını da olumsuz yönde etkilemektedir. Nitekim bu tip meyveler, içlerindeki şeker/asit (düşük şeker/yüksek asit) dengesinin aşırı derecede bozulması nedeniyle olgunlaştıklarında istenilen lezzet ve aromaya ulaşamazlar. Erken derim nektarinlerin fizyolojik bozuklukları üzerinde de olumsuz etki yaparak onların muhafaza sürelerini sınırlandırmaktadır (Ertan ve ark., 1993; Karaçalı, 2004). Fantasia ve Fairlane nektarin çeşitleri ile yapılan bir çalışmada 10 : 2 KA bileşimi ve 45 mikron kalınlığındaki PE plastik örtü ile oluşturulan MA koşullarında 45 gün meyvelerin başarılı bir şekilde muhafaza edilebildiği saptanmıştır (Akbudak, 1999; Akbudak ve Eriş, 2004). Özellikle nektarinlerde soğuk depoda uzun süre depolamada meyvelerde etilen üretimi artmakta, dolayısı ile yaşlanma sonucunda meyve eti sertliği, meyve suyu miktarı azalmakta, içsel ve dışsal poligalakturonaz enzim aktivitesi ise artmaktadır. Bunun sonucunda da meyvelerde yünlüleşme, içsel kahverengileşme gibi fizyolojik bozulmalar öne çıkarak meyve kalitesi korunamamaktadır (Burmeister ve Harman, 1997). Şeftali ve nektarinlerin kontrollü atmosferli ortamda tutulmaları ile ilgili yapılan çalışmalarda ağırlık kayıplarının azaldığı, meyve eti sertliklerinin korunduğu, 5

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü fatih.sen@ege.edu.tr Modifiye

Detaylı

Venüs Nektarin Çeşidinin Soğukta Muhafazası

Venüs Nektarin Çeşidinin Soğukta Muhafazası Venüs Nektarin Çeşidinin Soğukta Muhafazası A. E. Özdemir 1, E. Ertürk 1, M. Çelik 1, R. Dilbaz 2 1 Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 31034, Antakya/Hatay. 2 Uni Tarım

Detaylı

BAZI TRABZON HURMASI ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI

BAZI TRABZON HURMASI ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(1), 15-23 BAZI TRABZON HURMASI ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI Mehmet Ali KOYUNCU 1 Esin SAVRAN 1 Tuba DİLMAÇÜNAL 1 Kahraman KEPENEK 1 Rüstem CANGİ

Detaylı

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ Meyve ve Sebzeler, hasatlarından sonra da yaşamlarını sürdürürler, solunumları devam eder. Bunun sonucunda niteliklerini kaybederek bozulurlar. Bu bozulmayı

Detaylı

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE İHRACATIMIZA ETKİSİ. Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Antalya

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE İHRACATIMIZA ETKİSİ. Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Antalya BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE İHRACATIMIZA ETKİSİ Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Antalya Açlık ve Beslenme hala en önemli sorun ÜRETİM Üretim fazlası

Detaylı

Venüs Nektarinlerinin Meyve Büyümesi Sırasında Kalite Parametrelerindeki Değişimlerin Derim Olumuyla İlişkilendirilmesi

Venüs Nektarinlerinin Meyve Büyümesi Sırasında Kalite Parametrelerindeki Değişimlerin Derim Olumuyla İlişkilendirilmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1): 19-24, 2008 ISSN:1308-3945, www.nobel.gen.tr Venüs Nektarinlerinin Meyve Büyümesi Sırasında Kalite Parametrelerindeki Değişimlerin Derim Olumuyla İlişkilendirilmesi

Detaylı

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ÇD12

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ÇD12 Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, -8 Eylül 6, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ÇD OKSİJEN EMİCİ VE FARKLI AMBALAJ MALZEMELERİ KULLANIMININ TOST EKMEĞİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ SELDA

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU DÜNYADA YAŞ MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ FAO nun verilerine göre; 2012 yılında dünyada 57,2 milyon hektar alanda, 1,1 milyar ton yaş sebze üretimi yapılmıştır. Domates yaklaşık

Detaylı

SCARLET SPUR ELMA ÇEŞİDİNİN NORMAL VE KONTROLLÜ ATMOSFER KOŞULLARINDA DEPOLANMASI

SCARLET SPUR ELMA ÇEŞİDİNİN NORMAL VE KONTROLLÜ ATMOSFER KOŞULLARINDA DEPOLANMASI Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2013,28(2):71-76 Anadolu J Agr Sci, 2013,28(2):71-76 doi: 10.7161/anajas.2013.282.71 URL: http://dx.doi.org/10.7161/anajas.2013.282.71 Araştırma Research SCARLET SPUR ELMA ÇEŞİDİNİN

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE GENELİ ve İİB MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK TEMMUZ 2014 / 15 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE GENELİ ve İİB MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2014 / 15 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru

Detaylı

YAŞ MEYVE SEBZE. Hazırlayan Dilek KOÇ 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

YAŞ MEYVE SEBZE. Hazırlayan Dilek KOÇ 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi YAŞ MEYVE SEBZE Hazırlayan Dilek KOÇ 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi YAŞ MEYVE-SEBZE SITC NO : 057.1, 057.3, 057.4, 057.5, 057.6, 057.9 (Meyveler) 054.1,

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde Farklı Atmosfer Bileşimlerinin Depolama Boyunca Meyve Kalitesine Etkisi

Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde Farklı Atmosfer Bileşimlerinin Depolama Boyunca Meyve Kalitesine Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(2), 179-183, 2015 Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA. Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi

DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA. Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi 43 milyon ton üretim değeri ile dünyanın önemli yaş meyve ve sebze üreticilerinden biri olan Türkiye nin; Meyve üretimi 12 milyon ton, Sebze

Detaylı

Elma Çeşidinin Kontrollü Atmosferde (KA) Muhafazası *

Elma Çeşidinin Kontrollü Atmosferde (KA) Muhafazası * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 189-202 Elma Çeşidinin Kontrollü Atmosferde (KA) Muhafazası * M. Hakan ÖZER ** ÖZET Jonagold çeşidinin kontrollü atmosferde (KA) muhafaza imkanının belirlenmesi

Detaylı

Bazı Sofralık Kayısı Çeşitlerinin Depolanma Sürelerinin Belirlenmesi

Bazı Sofralık Kayısı Çeşitlerinin Depolanma Sürelerinin Belirlenmesi Bazı Sofralık Kayısı Çeşitlerinin Depolanma Sürelerinin Belirlenmesi Berna Özdoğru 1 Fatih Şen 1* Nihal Acarsoy Bilgin 1 Adalet Mısırlı 1 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 35100,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif BAYRAM DEĞİŞİK AMBALAJ TİPLERİNİN HİCAZNAR ÇEŞİDİNİN SOĞUKTA MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ADANA, 2007

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

Karaman İli nde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesi si Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Öneri leri

Karaman İli nde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesi si Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Öneri leri Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1):159-163, 2009 ISSN: 1308-3945, www.nobel.gen.tr Karaman İli nde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesi si Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Öneri leri Kenan KAYNAŞ * Mustafa SAKALDAŞ

Detaylı

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51 KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Mehmet SÜTYEMEZ K.S.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Kahramanmaraş Fuat

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI HAZİRAN 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI HAZİRAN 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI HAZİRAN 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tablo 1-Türkiye nin Toplam İhracatı İçinde Kuru Meyve ve Mamulleri (BİN $) SEKTÖRLER HAZİRAN 2014 2015 Değ.

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 1-7 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Aslıhan DEMİRDÖVEN*, Ali BATU**, Ali ECE*** *Ege Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

Şeftali Nektarı Koli Bilgileri. Vişne Nektarı Koli Bilgileri. Kayısı Nektarı Koli Bilgileri

Şeftali Nektarı Koli Bilgileri. Vişne Nektarı Koli Bilgileri. Kayısı Nektarı Koli Bilgileri Şeftali Nektarı Ambalaj Şekli Paket / Koli Net Brüt cmxcmxcm Koli/Palet Paket / Barkod Koli / Barkod 1/5 Karton Ambalaj 27 5.4 6.2 37x15,5x13 150 86900201 8690558014356 1/1 Karton Ambalaj 12 12 13.3 36,5x19,5x21,5

Detaylı

ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ PĐLOT ÖLÇEKLĐ BATIK MEMBRAN SĐSTEMLERĐ ĐLE ĐÇME SUYU ARITIMI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müge AKDAĞLI

ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ PĐLOT ÖLÇEKLĐ BATIK MEMBRAN SĐSTEMLERĐ ĐLE ĐÇME SUYU ARITIMI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müge AKDAĞLI ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ PĐLOT ÖLÇEKLĐ BATIK MEMBRAN SĐSTEMLERĐ ĐLE ĐÇME SUYU ARITIMI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müge AKDAĞLI Anabilim Dalı : Çevre Mühendisliği Programı : Çevre Bilimleri

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (2):9-17 ISSN 1018-8851 Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi Fatih ŞEN 1 Atnan UĞUR 1 M. Kadri BOZOKALFA 1 Dursun EŞİYOK

Detaylı

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev Potash House P.O. Box 75 Beer-Sheva, 84100 Israel Tel: +972-8-6465731 Fax: +972-8-6465811 novapeak@iclfertilizers.com www.iclfertilizers.com All from a Single Source Products of Rotem Amfert Negev All

Detaylı

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Şebnem BORAN Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörü; insanlar için gerekli gıdaları karşılayan, sanayiye hammadde kaynağı oluşturan, nüfusun

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2010 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. Ancak

Detaylı

SERA TARIMI VE ÖNEMİ

SERA TARIMI VE ÖNEMİ 2015 SERA TARIMI VE ÖNEMİ Sera Tarımı ve Önemi 1 ÖNEMİ: Ülkemizde kırsal kesimde nüfusun tutulmasının en önemli sorunlarından biri toprak sermaye büyüklüğüdür. Nüfusun hızlı artması sonucu, gittikçe pazarlanan

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Kuru Kayısı. Üretim. Dünya Üretimi

Kuru Kayısı. Üretim. Dünya Üretimi Kuru Kayısı Üretim Dünya Üretimi Türkiye, Dünya Yaş Ve Kuru Kayısı Üretiminde Birinci Sırada Yer Almaktadır. Uluslararası Sert Kabuklu Ve Kuru Meyve Konseyi nin Verilerine Göre Türkiye nin Toplam Kuru

Detaylı

Güneşte Kurutulmuş Domateslerin Kalitesi Üzerine Farklı Depolama Koşulları ve Oksijen Absorbantının Etkisi

Güneşte Kurutulmuş Domateslerin Kalitesi Üzerine Farklı Depolama Koşulları ve Oksijen Absorbantının Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(1):1-12 ISSN 18-8851 Güneşte Kurutulmuş Domateslerin Kalitesi Üzerine Farklı lama Koşulları ve Oksijen Absorbantının Etkisi Neslihan UZUN 1 Fatih ŞEN 2 İsmail KARAÇALI

Detaylı

Taze Soğan, Maydanoz ve Terenin Ön Soğutulmasında Bazı Đşletim ve Fizyolojik Parametrelerin Belirlenmesi

Taze Soğan, Maydanoz ve Terenin Ön Soğutulmasında Bazı Đşletim ve Fizyolojik Parametrelerin Belirlenmesi U. Ü. ZĐRAAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ, 2009, Cilt 23, Sayı 1, 43-53 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Taze Soğan, Maydanoz ve Terenin Ön Soğutulmasında Bazı Đşletim ve Fizyolojik Parametrelerin

Detaylı

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü nden alınan yazıda; Türkiye de kiraz-vişne

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete 1 Aralık 2000 - Sayı: 24247

Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete 1 Aralık 2000 - Sayı: 24247 Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete 1 Aralık 2000 - Sayı: 24247 Resmi Gazete 25 Nisan 1998 - Sayı: 23323 Tarım ve Köyişleri

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAġ Sultan ARSLAN A. Nur DURAK Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü erbas@akdeniz.edu.tr Sunum Planı

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

Derim Sonrası Salisilik Asit Uygulamalarının Aprikoz Kayısı Çeşidinin Soğukta Depolanması Üzerine Etkileri

Derim Sonrası Salisilik Asit Uygulamalarının Aprikoz Kayısı Çeşidinin Soğukta Depolanması Üzerine Etkileri Geliş Tarihi (date of arrival): 07.06.2015 Kabul Tarihi (date of acceptance): 24.07.2015 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2015 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 2(2) Sayfa/Page: 50-57 Araştırma Makalesi Research Article

Detaylı

Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ

Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü e-posta: zenkilic@cu.edu.tr PCC (ÇKK) NEDİR? PCC (Precipitated Calcium Carbonate), çöktürülmüş

Detaylı

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Âlim Çağlayan 1 Ertan Demoğlu 1 Besinlerin rolü Yeterli bir gübreleme programı sadece bütün besinlerin temel görevleri açık bir

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU TERRA FARM ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ÜRÜNLERİN ORAN VE İÇERİK BİLGİLERİ BİR SONRAKİ SAYFADA VERİLMİŞTİR. Verilen değerler ürünlerimizde bulunan minimum değerlerdir Ürün İçerik Toplam

Detaylı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü için aşağıda belirtilen malzemelerin alınması düşünülmektedir. Firmanız tarafından

Detaylı

PAG EV. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU

PAG EV. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU 1989 PAG EV Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU ÜRETİM KAPASİTESİ: Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma

Detaylı

AYDIN İLİ KUYUCAK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN GÖBEKLİ PORTAKALLARIN MUHAFAZASI ÜZERİNE FARKLI MEYVE İRİLİĞİ VE DERİM ZAMANLARININ ETKİSİ

AYDIN İLİ KUYUCAK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN GÖBEKLİ PORTAKALLARIN MUHAFAZASI ÜZERİNE FARKLI MEYVE İRİLİĞİ VE DERİM ZAMANLARININ ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BB YL 2008 0003 AYDIN İLİ KUYUCAK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN GÖBEKLİ PORTAKALLARIN MUHAFAZASI ÜZERİNE FARKLI MEYVE İRİLİĞİ VE DERİM ZAMANLARININ ETKİSİ

Detaylı

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 43 BAZI KİRAZ ÇEŞİTLERİNDE GA 3 UYGULAMALARININ MEYVE TUTUM VE MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 43 BAZI KİRAZ ÇEŞİTLERİNDE GA 3 UYGULAMALARININ MEYVE TUTUM VE MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 43 BAZI KİRAZ ÇEŞİTLERİNDE GA 3 UYGULAMALARININ MEYVE TUTUM VE MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Mehmet SÜTYEMEZ KSÜ., Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü,

Detaylı

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI Zir. Yük. Müh. Mine YALÇIN Tarım Ekonomisi Bölümü Zeytincilik Araştırma İstasyonu Bornova 26 Kasım 2014 Tablo 1. Dünya Tane Zeytin

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

Isparta İlindeki Soğuk Hava Depolarının Genel Özellikleri ve Depolamanın Elma Fiyatı Üzerine Etkisi 1

Isparta İlindeki Soğuk Hava Depolarının Genel Özellikleri ve Depolamanın Elma Fiyatı Üzerine Etkisi 1 Isparta İlindeki Soğuk Hava Depolarının Genel Özellikleri ve Depolamanın Elma Satış Fiyatına Etkisi Araştırma Makalesi (Research Article) M.Çağla ÖRMECİ KART Vecdi DEMİRCAN Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması 1 TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Proje Adı Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması Grup Adı EBRULÎ Hazırlayanlar Meral BENLİ Hayrunnisa KALENDER Haziran-2008 2 Projenin Adı

Detaylı

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Fındık Üretimi Dünya kabuklu fındık üretimine ilişkin veriler incelendiğinde, son 10 yıllık süreçte dünya üretiminin ortalama 875 bin ton civarında

Detaylı

DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ 1

DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(1): ISSN 1300-3496 DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK 2014 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK 2014 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK 2014 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tablo 1-Türkiye nin Toplam İhracatı İçinde Kuru Meyve ve Mamulleri (BİN $) SEKTÖRLER OCAK 2013 2014 Değ. Pay(%)

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

Bazı Çilek Çeşitlerinin Meyvesindeki Anatomik Yapılaşmanın Muhafaza Süresi Üzerine Etkisi *

Bazı Çilek Çeşitlerinin Meyvesindeki Anatomik Yapılaşmanın Muhafaza Süresi Üzerine Etkisi * Bazı Çilek lerinin Meyvesindeki Anatomik Yapılaşmanın Muhafaza Süresi Üzerine * E.Bal S.Çelik T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Tekirdağ Bu araştırmada bazı çilek çeşitlerinin meyvesindeki

Detaylı

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa GIDA (2009) 34 (2): 83-89 Araştırma / Research KONTROLLÜ ATMOSFER (KA) VE NORMAL ATMOSFER (NA) KOŞULLARINDA DEPOLAMANIN FARKLI ZAMANLARDA DERİLEN HAYWARD (Actinidia deliciosa) KİVİ ÇEŞİDİNİN KALİTE DEĞİŞİMİNE

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat-Maliye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1963

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat-Maliye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1963 1. Adı Soyadı: Yaşar GÜRGEN 2. Doğum Tarihi: 1940 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat-Maliye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1963 Doktora İşçi-işveren

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi DERİM SONRASI 1-METHYLCYCLOPROPENE UYGULAMALARININ BAZI ELMA ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİSİ.

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi DERİM SONRASI 1-METHYLCYCLOPROPENE UYGULAMALARININ BAZI ELMA ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİSİ. ÖZET Yüksek Lisans Tezi DERİM SONRASI 1-METHYLCYCLOPROPENE UYGULAMALARININ BAZI ELMA ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİSİ Özge ÖZÜPEK Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim

Detaylı

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayı : 91 Eylül 2013 YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ 2013 YILI AĞUSTOS AYI YAĞIŞ RAPORU GENEL DURUM : Yağışlar genel olarak normalinden ve geçen yıl Ağustos

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa ÖNEN 0900 ZİRAAT KİRAZ ÇEŞİDİNDE GA 3, BUDAMA VE GÖLGELEME UYGULAMALARININ DERİM ZAMANI VE MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

YUMURTA KABUĞUNDAN YARARLANARAK PASTEL BOYA ELDESİ MALATYA 29 HAZİRAN-8 TEMMUZ 2012

YUMURTA KABUĞUNDAN YARARLANARAK PASTEL BOYA ELDESİ MALATYA 29 HAZİRAN-8 TEMMUZ 2012 TÜBİTAK-BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KIMYAGERLIK, KIMYA ÖĞRETMENLIĞI, KIMYA MÜHENDISLIĞI, BIYOMÜHENDISLIK ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA-3 ( ÇALıŞTAY 2012 ) YUMURTA KABUĞUNDAN YARARLANARAK

Detaylı

OZON UYGULAMASININ KİRAZIN SOĞUKTA DEPOLANMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ

OZON UYGULAMASININ KİRAZIN SOĞUKTA DEPOLANMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ OZON UYGULAMASININ KİRAZIN SOĞUKTA DEPOLANMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ Özgür ÇAĞATAY Danışman Prof. Dr. M. Ali KOYUNCU YÜKSEK LİSANS TEZİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİMDALI ISPARTA 2006 OZON UYGULAMASININ KİRAZIN

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (1) 1-6 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Değişik Depolama Koşullarının Güneş-Kurusu Domateslerin Bazı Kalite Özellikleri

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyegerlik,Kimya Öğretmenliği,Kimya Mühendisliği,Biyomühendislik) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı Kimya-3 (ÇALIŞTAY 2012) KIRMIZI TOZ BİBER(Capsicum annum L.)

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

GIDA AMBALAJLAMA. Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com

GIDA AMBALAJLAMA. Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com GIDA AMBALAJLAMA Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com Aseptik ambalajlama tekniği; Ambalaj malzemesinin sterilizasyonu, Steril atmosferde ambalajın oluşturulması veya daha önceden hazırlanmış steril

Detaylı

Ilıman İklim Meyvelerinde Hasat Kriterleri

Ilıman İklim Meyvelerinde Hasat Kriterleri Yayın No: 59 Yayın Tarihi: 15.10.2014 Ilıman İklim Meyvelerinde Hasat Kriterleri Atakan GÜNEYLİ, Cemile Ebru ONURSAL Lütfen Dikkat!... Meyve yetiştiriciliğinde esas bol ve kaliteli üretimin yanında bahçeden

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 Ticarette katma değer ölçümü, ihracata konu olan mal ve hizmetlerin üretimindeki değerin kaynağını ülke ve sektörler açısından ortaya koyabilmek amacıyla

Detaylı