ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Aşkın BAHAR BAZI ÖNEMLİ GEÇCİ NEKTARİN ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA MUHAFAZALARI SÜRESİNCE GÖRÜLEN FİZYOLOJİK BOZULMALAR ÜZERİNE DEĞİŞİK DERİM SONRASI IN ETKİSİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ADANA

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI ÖNEMLİ GEÇCİ NEKTARİN ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA MUHAFAZALARI SÜRESİNCE GÖRÜLEN FİZYOLOJİK BOZULMALAR ÜZERİNE DEĞİŞİK DERİM SONRASI IN ETKİSİ Aşkın BAHAR DOKTORA TEZİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI Bu tez.../.../ 2006 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği ile Kabul Edilmiştir. İmza... İmza... İmza... Prof. Dr.Ömür DÜNDAR Prof. Dr. İ. Tayfun AĞAR Prof. Dr. Rahmi TÜRK DANIŞMAN ÜYE ÜYE İmza... Prof. Dr. Ali KÜDEN ÜYE İmza... Yrd. Doç. Dr. A. Erhan ÖZDEMİR ÜYE Bu tez Enstitümüz Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü Bu çalışma Ç.Ü. Araştırma Fonu Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: FBE 2002-D 95 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ DOKTORA TEZİ BAZI ÖNEMLİ GEÇCİ NEKTARİN ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA MUHAFAZALARI SÜRESİNCE GÖRÜLEN FİZYOLOJİK BOZULMALAR ÜZERİNE DEĞİŞİK DERİM SONRASI IN ETKİSİ Aşkın BAHAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Prof. Dr. Ömür DÜNDAR Yıl: 2006, Sayfa: 288 Jüri : Prof. Dr. Ömür DÜNDAR Prof. Dr. İbrahim Tayfun AĞAR Prof. Dr. Rahmi TÜRK Prof. Dr. Ali KÜDEN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Erhan ÖZDEMİR Bu araştırmayla hızlı solunum yapan depolama ömrü kısıtlı olan geçci Maria Aurelia ve Orion nektarin çeşitlerinin çeşitli uygulamalarla kalite kriterlerinin korunabilmesi, fizyolojik ve mantarsal bozuklukların azaltılabilmesi, raf ömürlerinin uzatılabilmesi için değişik yöntemler ortaya koyma amaçlanmıştır. Nektarinler derim sonrası önsoğutma, aralıklı ısıtma, modifiye atmosferde paketleme () ve bu uygulamaların kombinasyonları ile muamele edilerek viyollere ve ayrıca karton kutular içine yerleştirilmiştir. Uygulamalardan sonra meyveler 0 o C sıcaklık ve %90 oransal nem içeren soğuk hava depolarında 50 gün muhafaza edilmiştir. Ayrıca raf ömrünü belirlemek için, meyveler 20 o C sıcaklık ve %50-60 oransal nem koşullarında 4 gün bekletilmiştir. süresi boyunca meydana gelen değişiklikler fiziksel ve kimyasal analizlerle saptanmıştır. Sonuçta her iki nektarin çeşidinde uygulamalarında 30. gün süresince meyve eti sertliği, renk korunurken, ağırlık kaybı, SÇKM, ph, fizyolojik bozulmalar ve mantarsal hastalıklar tanık meyvelerine göre daha az yükselmiştir. uygulamalarında 20. günden sonra ethanol artışından dolayı duyusal test değerinde azalma olmuş ve muhafaza süresi 20 gün ile sınırlı kalmıştır. Aralıklı ısıtma ve önsoğutma uygulamaları fizyolojik bozuklukların ve meyve eti sertliğinin korunması için olumlu etki yapmıştır. Maria Aurelia ve Orion nektarin meyvelerinin ambalajları içerisinde muhafazasında mantarsal hastalıklar ve fizyolojik bozukluklara 20 gün sonunda rastlanmamıştır. Fakat bu kriterler tanık uygulamalarında sırasıyla %12 ve %7.50 olarak ölçülmüştür. Anahtar Kelimeler: Nektarin,, Aralıklı,, Bozulma I

4 ABSTRACT Ph.D. THESIS THE EFFECT OF DIFFERENT POSTHARVEST TREATMENTS ON PHYSIOLOGICAL DISORDERS DURING COLD STORAGE OF SOME IMPORTANT LATE NECTARINES CULTIVARS Aşkın BAHAR DEPARTMENT OF HORTICULTURE INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF CUKUROVA SUPERVISOR: Prof. Dr. Ömür DÜNDAR Year: 2006, Page: 288 Jury : Prof. Dr. Ömür DÜNDAR Prof. Dr. İbrahim Tayfun AĞAR Prof. Dr. Rahmi TÜRK Prof. Dr. Ali KÜDEN Assoc. Prof. Dr. Ahmet Erhan ÖZDEMİR This research aims to bring out different methods for the Maria Aurelia and Orion nectarines cultivars with postharvest treatments after harvesting for keeping the quality, reducing the physiological disorders and fungal diseases, extending the shelf life. After harvest nectarine fruits were subjected to precooling, intermittent warming, modified atmosphere packaging () or combination of these treatments and fruits were pleaced into viols inside carton boxes. After the treatments fruits were stored for 50 days at 0 o C and 90 % relative humidity in cold storage. In addition fruits were kept at 20 o C and % relative humidity for 4 days to determine shelf life. Changes of during storage periods on the fruits were investigated with physical and chemical analysis. In conclusion, for two nectarines cultivar fruit flesh firmness and skin color were maintained, but weight loss, TSS, ph, physiological disorders and fungal diseases slightly increased in fruits from tereatments compared to control fruits during 30 days of storage. Sensory test scores decreased to cause increasing of ethanol after the 20th day of storage in the treatments and fruits were stored 20 days. The treatments of intermittent warming and precooling affected positive fort he control of physiological disorders and fruit flesh firmness. End of 20 days the fungal diseases and physiological disorders were not investigate in Maria Aurelia and Orion nectarine fruits stored in modified atmosphere packages. But these criterions were mesaured % and 7.50 % in control treatments. Key : Nectarines,, Intermittent Warming, Precooling, Disorders II

5 TEŞEKKÜR Bu çalışmayı bana veren, bilgi ve deneyimleriyle bana yol gösteren Prof. Dr. Ömür DÜNDAR a, yardımcı olan Prof. Dr. İbrahim Tayfun AĞAR a, Uludağ Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Rahmi TÜRK e, Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. A. Erhan ÖZDEMİR ve Yrd. Doç. Dr. Elif ERTÜRK e, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Zir. Yük. Müh. Okan ÖZKAYA ya, çalışmam boyunca maddi ve manevi desteğini esirgemeyen başta Malek Nass DUCE ve Atnan TUĞ olmak üzere tüm Mersin Unifrutti A.Ş. çalışanlarına, Niğde Uni Tarım A.Ş. çalışanlarına, Mersin Narpak. A.Ş. ve çalışanlarına, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öğrencisi Doruk YILMAZ a en içten dileklerimle teşekkür ederim. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ... I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR... III ÇİZELGELER DİZİNİ... VI ŞEKİLLER DİZİNİ... XXI SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ.. XXVII 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Şeftali ve Nektarinlerin Derim Sonrası Fizyolojileri Araştırmaları Şeftali ve Nektarinlerde Kimyasal, Fiziksel ve Sıcaklık Uygulamaları Üzerine Araştırmalar Şeftali ve Nektarinlerin Kontrollü Atmosferde ve Modifiye Atmosferli Ambalajlarda Depolanması ve Taşınması Üzerine Araştırmalar MATERYAL VE METOD Materyal Denemede Kullanılan Nektarin Çeşitlerinin Özellikleri Denemede Kullanılan Soğuk Hava Depolarının Özellikleri Denemede Kullanılan Modifiye Atmosfer Paketlerinin Özellikleri Denemede Kullanılan Sisteminin Özellikleri Metod Meyvelerin Derimi Meyvelere Derim Sonrası Yapılan Uygulamalar Meyvelerin Ambalajlanması ve Depolanması Meyve Örneklerinin Alınması Fiziksel ve Kimyasal Analizler Ağırlık Kaybı(%) Suda Çözünebilir Kuru Madde Oranı (SÇKM) (%) Titre Edilebilir Asit Oranı ( % Malik asit) ph Değişimi IV

7 Meyve Eti Sertliği (libre-kuvvet)(lb-k) Meyve Kabuk Rengi Değişimi ( o h) Duyusal Test Değerlendirmesi (1-10) Ekstrakte Edilebilir Su Oranı (%) Fizyolojik Bozulma Oranı (%) Mantarsal Bozulma Oranı (%) Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) Etilen Miktarı (ml/kg/saat) Ethanol Miktarı (ppm) Poligalakturonaz Enzim Miktarı (μg galakturonikasit/ mg protein/saat) İstatistiksel Analizler ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA Ağırlık Kaybı (%) Suda Çözünebilir Kuru Madde Oranı (SÇKM) Titre Edilebilir asit Oranı (% malik asit) ph Değişimi Meyve Eti Sertliği (libre-kuvvet)(lb-k) Meyve Kabuk Rengi Değişimi ( o h) Duyusal Test Değerlendirmesi (1-10) Ekstrakte Edilebilir Su Oranı (%) Fizyolojik Bozulma Oranı (%) Mantarsal Bozulma Oranı (%) Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) Etilen Miktarı (ml/kg/saat) Ethanol Miktarı (ppm) Poligalakturonaz Enzim Miktarı (μg galakturonik asit/mg protein/saat) SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ V

8 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA 1.1. Türkiye de Sert Çekirdekli Meyvelerin Üretim Alanı ve Miktarı Dünyada Yıllara Göre Şeftali ve Nektarin Üretimi Dünya da Ülkeler Göre Şeftali ve Nektarin Üretimi Dünyada Şeftali ve Nektarin İthalat ve İhracatı Türkiye ve Diğer Ülkelerde Yıllara Göre Şeftali ve Nektarin İthalat ve İhracatı Uygulanan Sulama ve Gübreleme (Fertigasyon) Programı Orion ve Maria Aurelia Nektarin Çeşitlerinin 2003 ve 2004 Yılların da I. Derim ve II. Derim Olumundaki Kalite Kriteri Değerleri I. Derim Olumunda Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları(%) I. Derim Olumunda Maria Aurelia Meyvelerinde ve Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları(%) II. Derim Olumunda Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları(%) II. Derim Olumunda Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları(%) I. Derim Olumunda Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) I. Derim Olumunda Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) II. Derim Olumunda Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları(%) II. Derim Olumunda Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları(%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf ömrü Sırasında Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf ömrü VI

9 Sırasında Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Ağırlık Kayıpları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme VII

10 Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan SÇKM Oranları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) VIII

11 4.38. I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları(%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Titre Edilebilir Asit Oranları (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde IX

12 Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan ph Miktarları X

13 4.65. I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan M Meyve Eti Sertliği (lb) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) 131 XI

14 4.78. I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Meyve Eti Sertliği (lb) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi(h o ) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi(h o ) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) XII

15 4.91. II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Renk Değişimi (h o ) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme XIII

16 Yılında Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Duyusal Test Değerindeki Değişimler I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı XIV

17 II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme XV

18 Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Raf Ömürleri nce Saptanan Ekstrakte Edilebilir Su Oranı I Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) II.Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri XVI

19 nce Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Fizyolojik Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) I Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri XVII

20 nce Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) II.Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) I.Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömrü nce Deneme Yılında Saptanan Mantarsal Bozulma Oranı (%) I. Derim Olumundaki Mania Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Mania Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) II.Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) XVIII

21 II.Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) I Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) I Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) II.Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) II.Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) XIX

22 II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Poligalakturonaz Miktarı (ml/kg/saat) XX

23 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA 1.1. Türkiye de Yıllara Göre Meyve Veren Yaştaki Ağaç Sayısı Niğde İlinde Bulunan Bahçedeki Nektarin Ağaçlarının Çiçeklenme Durumu Orion Çeşidi Nektarin Ağacı Orion Çeşidi Nektarin Ağaç ve Meyvesi Orion Meyvesi Maria Aurelia Nektarin Çeşidi Meyve Ağacı Maria Aurelia Nektarin Çeşidi Meyve ve Ağacı Maria Aurelia Nektarin Meyvesi Nektarin Meyvelerinin Derimi Paketleri Meyve Eti Sertliği Ölçümü Maria Aurelia ve Orion Meyvelerinde 50 Gün 0 o C ve % 95 Oransal Nem Koşullarında Sonrasında Fizyolojik Bozulmalardan Yünlüleşmenin Görünümü Maria Aurelia ve Orion Meyvelerinde 50 Gün 0 o C ve % 95 Oransal Nem Koşullarında Sonrasında Fizyolojik Bozulmalardan İçsel Kahverengileşme ve Mürekkepleşmenin Görünümü Maria Aurelia ve Orion Meyvelerinde 50 Gün 0 o C ve % 95 Oransal Nem Koşullarında Sonrasında Fizyolojik Bozulmalardan İçsel Kahverengileşme Görünümü Günde Raf Ömrü Kontrollerinde Maria Aurelia Nektarin Çeşidinde Gri Küf Gelişimi Günde Raf Ömrü Kontrollerined Maria Aurelia Nektarin Çeşidinde Yeşil Küf Gelişimi Günde Raf Ömrü Kontrollerined Maria Aurelia Nektarin Çeşidinde Rhizopus Gelişimi I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) XXI

24 4.8. I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) II.Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı XXII

25 (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Karbondioksit Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı XXIII

26 (ppm) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Etilen Miktarı (ppm) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Deneme XXIV

27 Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Maria Aurelia Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) I. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) II. Derim Olumundaki Orion Meyvelerinde Raf Ömürleri nce Deneme Yılında Saptanan Ethanol Miktarı (ml/kg/saat) Ambalajının Ağzının Klipsle Hava Geçirmeyecek Şekilde Bağlanması Hava ile Orion Çeşidi Nektarin Meyvelerinde Yapılan Uygulamaların Meyvelerin Genel Görünüşüne Etkileri Maria Aurelia Çeşidi Nektarin Meyvelerinde Yapılan Uygulamala- XXV

28 rın Meyvelerin Genel Görünüşüne Etkileri Gün dan Sonra Orion Nektarin Çeşidi Meyvelerinin Görünüşü Gün dan Sonra Maria Aurelia Nektarin Çeşidi Meyvelerinin Görünüşü Soğuk Hava Deposundaki Deneme Meyvelerinin sı 270 XXVI

29 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ MES : (Meyve Eti Sertliği) TEA : (Titre Edilebilir Asitlik) SÇKM : (Suda Çözünebilir Kuru Madde) PP : (Polipropilen) PE : (Polietilen, Pektinesteraz) PVDC : (Polivinilidinklorid) : (Modifiye Atmosfer Paketleri) MA : (Modifiye Atmosfer) NA : (Normal Atmosfer) N : (Normal) CO : (Karbonmonoksit) CO 2 : (Karbondioksit) O 2 : (Oksijen) N 2 : (Azot) KA : (Kontrollü Atmosfer) KmnO 4 : (Potasyum permanganat) Fe(SO 4 ) 2 : (Demir sülfat) K 2 CO 3 : (Potasyum karbonat) PG : (Poligalakturonaz) 1-MCP : (1-Metilsiklopropan) AVG : (Aminoetoksivinilglisin) PME : (Pektinmetilesteraz) NYDA : (Besin Maya Ortamı) CaCO 3 : (Kalsiyum karbonat) AgNO 3 : (Gümüş nitrat) CaCl 2 : (Kalsiyum klorür) NaOH : (Sodyum hidrooksit) NaCl : (Sodyum klorür) GC : (Gaz kromatografi) XXVII

30 PEG : (Polietilenglikol) mrna : (Mesajcı Ribonukleikasit) GA 3 : (Gibberellikasit) o C : (Santigrat Derece) ÖD : (Önemli Değil) RH : (Relative Humidity)(Bağıl Nem) FID : (Flame Ionization Detector)(Gaz Kromatografi Dedektörü) TCD : (Thermal Conductivity Detector) (Gaz Kromatografi Dedektörü) atm : (Atmosfer) m : (Metre) cm : (Santimetre) mm : (Milimetre) ml : (Mililitre) nm : (Nanometre) mm : (Milimolar) µ : (Mikron) µm : (Mikromol) µg : (Mikrogram) mg : (Miligram) g : (Gram) kg : (Kilogram) lb : (Libre) sn : (Saniye) dk : (Dakika) L : (Litre) % : (Yüzde) ha : (Hektar) m 3 : (Metreküp) ppm : (Milyonda Bir Kısım) ha : (Hektar) XXVIII

31 h o : (Renk Derecesi arctan (b/a)) L* : (Renk Derecesi (Parlaklık)) a* : (Renk Derecesi (Yeşilden Kırmızıya Dönüşüm)) b* : (Renk Derecesi (Maviden Sarıya Dönüşüm)) kda : (Kilodalton) XXIX

32 1. GİRİŞ Aşkın BAHAR 1. GİRİŞ Ülkemiz özellikle şeftali ve nektarin üretimi bakımından son istatistiklere göre ton ile dünya üretiminde önemli bir paya sahiptir (Çizelge 1.1) (Anonymous, 2006). Ülkemiz meyve üretiminin genel dağılımına baktığımızda, sert çekirdekli meyvelerin bu dağılımda % 23' lük payla üzümsü meyvelerden sonra ikinci sırayı aldığı görülmektedir (Anonymous, 1997). Bununla birlikte, sert çekirdekli meyveler gurubunda yer alan şeftali ve nektarin üretim potansiyeli diğer sert çekirdeklilere göre önemli bir yer tutmaktadır. Dünya toplam üretimi hektardan ton dur (Çizelge 1.2) (Anonymous, 2005a). Çizelge 1.1. Türkiye' de Sert Çekirdekli Meyvelerin Üretim Alanları ve Miktarları (Anonymous, 2006) Meyve Türü Üretim Alanı (Hektar) Meyve Üretimi (Ton) Erik Kayısı Kiraz ve Vişne Şeftali ve Nektarin Ülkemizde şeftali ve nektarin üretimi bakımından Ege Bölgesi birinci sırada, bu bölgemizi sırayla Marmara ve Akdeniz Bölgesi izlemektedir (Anonymous, 1996). FAO nun 2005 yılı verilerine göre; Türkiye, dünya şeftali ve nektarin üretiminin % 2.40 ını sağlamaktadır. Şeftali ve nektarin üretiminde en önemli ülkeler Çin, İtalya, A.B.D., İspanya ve Yunanistan dır (Çizelge 1.3). Dünya şeftali ve nektarin üretimi 1995 yılında 10.9 milyon ton iken, 2004 yılına gelindiğinde 15.5 milyon tona ulaşmıştır (Anonymous, 2005a). Çizelge 1.2. Dünyada Yıllara Göre Şeftali ve Nektarin Üretimi (Anonymous, 2005a) TÜRKİYE DÜNYA Yıllar Üretim Miktarı(ton) Alan (hektar) Verim (kg/ha) Üretim Miktarı (ton) Alan (hektar) Verim (kg/ha)

33 1. GİRİŞ Aşkın BAHAR 10 yıllık dönem içerisinde Türkiye deki şeftali ve nektarin üretimi 340 bin tondan, 485 bin tona yükselmiştir. Meyve veren yaştaki ağaç sayısı ise 11 milyondan 13.5 milyon adete yükselmiştir (Şekil 1.1) (Anonymous, 2002a). Çizelge 1.3. Dünya da Ülkelere Göre Şeftali ve Nektarin Üretimi (Anonymous, 2005a) ÜLKELER Üretim (ton) Alan (hektar) Verim (kg/ha) Çin İtalya Amerika İspanya Yunanistan İran Fransa Türkiye Şili Toplam (Dünya) Ağaç Sayısı (1000 adet) Yıllar Şekil 1.1. Türkiye de Yıllara Göre Meyve Veren Yaştaki Ağaç Sayısı (Anonymous, 2002a). 2

34 1. GİRİŞ Aşkın BAHAR Çizelge 1.4. Dünyada Şeftali ve Nektarin İthalat ve İhracatı (Ton) (Anonymous, 2005a) Türkiye Dünya Yıllar İhracat (ton) İhracat (1000$) İthalat (ton) İthalat (1000$) İhracat (ton) İhracat (1000$) İthalat (ton) İthalat (1000$) FAO nun 2005 yılı verilerine göre; Türkiye dünya şeftali ve nektarin ihracatının % 1.68 ini sağlamıştır. Şeftali ihracatında en önemli ülkeler (Çizelge 1.4 ve 1.5); İtalya, İspanya, Şili, A.B.D., Yunanistan ve Fransa dır (Anonymous, 2005a). Çizelge 1.5. Türkiye ve Diğer Ülkelerde Şeftali ve Nektarin İthalat ve İhracatı (Ton) (Anonymous, 2005a) İhracat İthalat Ülkeler Miktar (ton) 1000 $ Ülkeler Miktar (ton) 1000 $ İtalya Almanya İspanya İngiltere Şili Fransa Amerika Rusya Yunanistan Amerika Fransa Polonya Türkiye Türkiye Türkiye 2005 yılında ise dünya şeftali ithalatı içinde ise % oranında çok az bir pay almıştır. Şeftali ithalatında en önemli ülkeler (Çizelge 1.5); Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya Amerika ve Polanya dır (Anonymous, 2005a). Görüldüğü gibi ülkemizde şeftali ve nektarın üretimi potansiyelinin oldukça yüksek olması, derim, ambalaj, muhafaza ve taşıma işlemlerinin özen kazanmasına neden olmuştur. Nektarinler hızlı solunum yapan ve yapıları gereği uzun süre soğukta muhafazaya dayanıklı olmadığından, muhafaza süresinin uzatılması büyük önem taşımaktadır. 3

35 1. GİRİŞ Aşkın BAHAR Türkiye de 35 milyon tonu aşan yaş meyve sebze üretimine karşın, dış satımın 1 milyon tona 1990 lı yıllardan sonra ulaşması ülkemizin üretim açısından sahip olduğu avantajları dış satımda aynı şekilde kullanamadığını göstermektedir. Toplam dış satımımızın üretime oranla % 3-4 civarında olması yaş meyve ve sebze sektöründe birçok sorunun varlığını göstermektedir. Bu sorunların başında kalite gelmektedir. Kaliteli ürün eldesi; yetiştiricilik, derim ve derim sonrası uygulamaların gereğince yerine getirilmesine bağlıdır (Özdemir ve ark., 1999). Özellikle nektarinlerde soğuk depoda uzun süre depolandığında meyvelerde etilen üretimi artmakta, dolayısı ile yaşlanma sonucunda meyve eti sertliği, meyve suyu miktarı azalmakta, içsel ve dışsal poligalakturonaz enzim aktivitesi ise artmaktadır. Bunun sonucunda da meyvelerde yünlüleşme, içsel kahverengileşme gibi fizyolojik bozulmalar öne çıkarak meyve kalitesi korunamamaktadır (Burmeister ve Harman, 1997). koşullarının tam olarak bilinmemesi ve imkanların kısıtlı olması bu meyve türünün ihracat şansını çok zor duruma sokmaktadır. Oysa ki meyve üretim muhafaza ve ihracatında ileri gitmiş ülkelerde ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süre içerisindeki kayıp oranları önemli ölçüde düşürülmüştür. Bunun asıl nedeni her şeyden önce bu ülkelerde özellikle sert çekirdekli meyvelerin muhafazası konusunda yapılmış pratik sonuçları amaçlayan çalışmaların önemli bir sayıya ulaşmış olmasıdır. Ayrıca bu çalışmalar özellikle şeftali ve nektarinlerin muhafazasında MA (Modifiye Atmosfer) ve KA (Kontrollü Atmosfer)'de muhafaza gibi yeni tekniklerin, sıcaklık, fungusit, çok düşük O 2, farklı derim tarihleri, aralıklı ısıtma gibi uygulamaların gelişmesine neden olmuştur (Akbudak 1999; Akbudak ve Eriş, 2004). Değişik veya başka bir deyişle modifiye atmosfer; ürünleri çevreleyen atmosfer bileşiminin bazı gazların uzaklaştırılması veya ilavesi sonucunda havadaki atmosfer bileşiminden farklı olmasını ifade eder. MA' de muhafaza terimi depo atmosferi koşullarının sıkı bir şekilde kontrol edilmediği, örneğin plastik film ambalajlar kullanıldığında ve atmosfer bileşimindeki değişimin isteyerek veya istemeyerek meydana geldiği durumlarda kullanılır. Kısaca MA ile KA yalnızca kontrol derecesi bakımından birbirinden farklıdır ki, KA' de kontroller daha kesindir. 4

36 1. GİRİŞ Aşkın BAHAR MA' in kullanımı, uygun sıcaklık ve oransal nemden yararlanma işlemlerine bir tamamlayıcı olarak düşünülmelidir. MA kullanımından elde edilecek fayda veya zarar, ürün, çeşit, fizyolojik durum, atmosfer bileşimi ve muhafaza sıcaklığı ile muhafaza süresine bağlıdır. MA' de muhafaza, eğer uygun sıcaklıkla beraber kombine edilirse, bazı bahçe bitkileri ürünlerinin derim sonrası işleme ve muhafazası sırasında kayıpların azaltılması bakımından faydalar sağlayabilir (Debney ve ark. 1980, Kader 1985). Ayrıca uzak pazarlara veya ihracata yönelik nektarin için derim yeşil/sarı dönemde, iç piyasaya yönelik ise kırmızı/sarı dönemde yapılarak kalite unsurlarının da piyasa durumuna göre korunması da mümkündür (Burmeister ve Harman, 1997). Nektarinler erken derildiklerinde hiç olgunlaşamayabilecekleri gibi olgunlaşsalar dahi anormal olgunlaşma nedeniyle istenen kaliteye ulaşamazlar. Öte yandan, ham meyveler yeterince gelişmiş kütikula tabakasına sahip olmadıkları için olgun meyvelere kıyasla su kaybına çok daha duyarlıdır. Erken derim meyvenin lezzet ve aromasını da olumsuz yönde etkilemektedir. Nitekim bu tip meyveler, içlerindeki şeker/asit (düşük şeker/yüksek asit) dengesinin aşırı derecede bozulması nedeniyle olgunlaştıklarında istenilen lezzet ve aromaya ulaşamazlar. Erken derim nektarinlerin fizyolojik bozuklukları üzerinde de olumsuz etki yaparak onların muhafaza sürelerini sınırlandırmaktadır (Ertan ve ark., 1993; Karaçalı, 2004). Fantasia ve Fairlane nektarin çeşitleri ile yapılan bir çalışmada 10 : 2 KA bileşimi ve 45 mikron kalınlığındaki PE plastik örtü ile oluşturulan MA koşullarında 45 gün meyvelerin başarılı bir şekilde muhafaza edilebildiği saptanmıştır (Akbudak, 1999; Akbudak ve Eriş, 2004). Özellikle nektarinlerde soğuk depoda uzun süre depolamada meyvelerde etilen üretimi artmakta, dolayısı ile yaşlanma sonucunda meyve eti sertliği, meyve suyu miktarı azalmakta, içsel ve dışsal poligalakturonaz enzim aktivitesi ise artmaktadır. Bunun sonucunda da meyvelerde yünlüleşme, içsel kahverengileşme gibi fizyolojik bozulmalar öne çıkarak meyve kalitesi korunamamaktadır (Burmeister ve Harman, 1997). Şeftali ve nektarinlerin kontrollü atmosferli ortamda tutulmaları ile ilgili yapılan çalışmalarda ağırlık kayıplarının azaldığı, meyve eti sertliklerinin korunduğu, 5

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü fatih.sen@ege.edu.tr Modifiye

Detaylı

Venüs Nektarin Çeşidinin Soğukta Muhafazası

Venüs Nektarin Çeşidinin Soğukta Muhafazası Venüs Nektarin Çeşidinin Soğukta Muhafazası A. E. Özdemir 1, E. Ertürk 1, M. Çelik 1, R. Dilbaz 2 1 Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 31034, Antakya/Hatay. 2 Uni Tarım

Detaylı

Monroe ve Blake Geççi Şeftali Çeşitlerinde Modifiye Atmosfer Paketleme Uygulamasının Muhafaza Süresince Meyve Kalitesine Etkileri

Monroe ve Blake Geççi Şeftali Çeşitlerinde Modifiye Atmosfer Paketleme Uygulamasının Muhafaza Süresince Meyve Kalitesine Etkileri Monroe ve Blake Geççi Şeftali Çeşitlerinde Modifiye Atmosfer Paketleme sının Muhafaza Süresince Meyve Kalitesine Etkileri Mustafa Sakaldaş 1* Ali Kaçan 2 Murat Şeker 1 Kenan Kaynaş 1 1 Çanakkale Onsekiz

Detaylı

Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ

Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ * Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ Örtüaltında meyve yetiştiriciliği çok eskiden beri yapılmaktadır. İlk uygulamalar Fransa ve İngiltere krallıklarına dayanmaktadır. Soğuğa hassas ağaçların büyük saksılar içerisinde

Detaylı

BAZI TRABZON HURMASI ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI

BAZI TRABZON HURMASI ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(1), 15-23 BAZI TRABZON HURMASI ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI Mehmet Ali KOYUNCU 1 Esin SAVRAN 1 Tuba DİLMAÇÜNAL 1 Kahraman KEPENEK 1 Rüstem CANGİ

Detaylı

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE İHRACATIMIZA ETKİSİ. Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Antalya

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE İHRACATIMIZA ETKİSİ. Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Antalya BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE İHRACATIMIZA ETKİSİ Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Antalya Açlık ve Beslenme hala en önemli sorun ÜRETİM Üretim fazlası

Detaylı

Venüs Nektarinlerinin Meyve Büyümesi Sırasında Kalite Parametrelerindeki Değişimlerin Derim Olumuyla İlişkilendirilmesi

Venüs Nektarinlerinin Meyve Büyümesi Sırasında Kalite Parametrelerindeki Değişimlerin Derim Olumuyla İlişkilendirilmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1): 19-24, 2008 ISSN:1308-3945, www.nobel.gen.tr Venüs Nektarinlerinin Meyve Büyümesi Sırasında Kalite Parametrelerindeki Değişimlerin Derim Olumuyla İlişkilendirilmesi

Detaylı

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ Meyve ve Sebzeler, hasatlarından sonra da yaşamlarını sürdürürler, solunumları devam eder. Bunun sonucunda niteliklerini kaybederek bozulurlar. Bu bozulmayı

Detaylı

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza İçindekiler I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza 1. Sebzeciliğin Önemi... 3 1.1. İnsan Beslenmesindeki Önemi...4 1.1.1. Sebzelerin Besin Değeri... 5 1.1.1.a. Su... 5 1.1.1.b. Protein... 6 1.1.1.c. Karbonhidratlar...

Detaylı

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ÇD12

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ÇD12 Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, -8 Eylül 6, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ÇD OKSİJEN EMİCİ VE FARKLI AMBALAJ MALZEMELERİ KULLANIMININ TOST EKMEĞİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ SELDA

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

Elmada Acı Benek (bitter pit)

Elmada Acı Benek (bitter pit) Elmada Acı Benek (bitter pit) Bu hastalık meyve daha bahçede iken başlamakta olup kalsiyum eksikliği nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Kalsiyum hücre duvarının gelişiminde önemli bir role sahip olup eksikliğinde

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI Tür ve çeşitlerin devamını sağlamak Ticari üretimin ve bahçelerin devamını sağlamak 1. Generatif (Eşeyli=tohum ile) çoğaltma 2. Vejetatif (Eşeysiz) çoğaltma GENERATİF ÇOĞALTMA

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

Solunum (respirasyon)

Solunum (respirasyon) Soğukta Depolama Soğukta Depolama Meyve ve sebzelerin soğukta depolanmaları sınırlı bir muhafaza tekniğidir. Her meyve sebzenin en iyi şekilde depolanabildiği (5 gün 6 ay) belli bir sıcaklık derecesi (DN

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU DÜNYADA YAŞ MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ FAO nun verilerine göre; 2012 yılında dünyada 57,2 milyon hektar alanda, 1,1 milyar ton yaş sebze üretimi yapılmıştır. Domates yaklaşık

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Fındık Üretimi Dünya fındık üretimine ilişkin veriler incelendiğinde, son 15 yıllık süreçte dünya üretimi ortalama 800 bin ton civarında gerçekleştiği

Detaylı

SCARLET SPUR ELMA ÇEŞİDİNİN NORMAL VE KONTROLLÜ ATMOSFER KOŞULLARINDA DEPOLANMASI

SCARLET SPUR ELMA ÇEŞİDİNİN NORMAL VE KONTROLLÜ ATMOSFER KOŞULLARINDA DEPOLANMASI Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2013,28(2):71-76 Anadolu J Agr Sci, 2013,28(2):71-76 doi: 10.7161/anajas.2013.282.71 URL: http://dx.doi.org/10.7161/anajas.2013.282.71 Araştırma Research SCARLET SPUR ELMA ÇEŞİDİNİN

Detaylı

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE HASAT & DERİM PROF.DR.NURDAN TUNA GÜNEŞ

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE HASAT & DERİM PROF.DR.NURDAN TUNA GÜNEŞ BAHÇE ÜRÜNLERİNDE HASAT & DERİM PROF.DR.NURDAN TUNA GÜNEŞ HASAT & DERİM Olgunlaşmış olan meyvenin ana bitkiden ayrılması, Nasıl yapılmalı???? Ürünün hassaslığı Hasadın hızı Hasat yönteminin maliyeti Hasat

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VİH-YL 2007 0002 DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE

Detaylı

DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA. Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi

DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA. Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi 43 milyon ton üretim değeri ile dünyanın önemli yaş meyve ve sebze üreticilerinden biri olan Türkiye nin; Meyve üretimi 12 milyon ton, Sebze

Detaylı

YAŞ MEYVE SEBZE. Hazırlayan Dilek KOÇ 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

YAŞ MEYVE SEBZE. Hazırlayan Dilek KOÇ 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi YAŞ MEYVE SEBZE Hazırlayan Dilek KOÇ 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi YAŞ MEYVE-SEBZE SITC NO : 057.1, 057.3, 057.4, 057.5, 057.6, 057.9 (Meyveler) 054.1,

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

Elma Çeşidinin Kontrollü Atmosferde (KA) Muhafazası *

Elma Çeşidinin Kontrollü Atmosferde (KA) Muhafazası * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 189-202 Elma Çeşidinin Kontrollü Atmosferde (KA) Muhafazası * M. Hakan ÖZER ** ÖZET Jonagold çeşidinin kontrollü atmosferde (KA) muhafaza imkanının belirlenmesi

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE GENELİ ve İİB MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2014 / 15 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE GENELİ ve İİB MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK TEMMUZ 2014 / 15 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE ÜLKELER BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016

TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE ÜLKELER BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016 TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatı II. Mal Grupları

Detaylı

Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde Farklı Atmosfer Bileşimlerinin Depolama Boyunca Meyve Kalitesine Etkisi

Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde Farklı Atmosfer Bileşimlerinin Depolama Boyunca Meyve Kalitesine Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(2), 179-183, 2015 Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif BAYRAM DEĞİŞİK AMBALAJ TİPLERİNİN HİCAZNAR ÇEŞİDİNİN SOĞUKTA MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ADANA, 2007

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Karaman İli nde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesi si Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Öneri leri

Karaman İli nde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesi si Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Öneri leri Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1):159-163, 2009 ISSN: 1308-3945, www.nobel.gen.tr Karaman İli nde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesi si Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Öneri leri Kenan KAYNAŞ * Mustafa SAKALDAŞ

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 1-7 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Aslıhan DEMİRDÖVEN*, Ali BATU**, Ali ECE*** *Ege Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Bazı Sofralık Kayısı Çeşitlerinin Depolanma Sürelerinin Belirlenmesi

Bazı Sofralık Kayısı Çeşitlerinin Depolanma Sürelerinin Belirlenmesi Bazı Sofralık Kayısı Çeşitlerinin Depolanma Sürelerinin Belirlenmesi Berna Özdoğru 1 Fatih Şen 1* Nihal Acarsoy Bilgin 1 Adalet Mısırlı 1 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 35100,

Detaylı

BAZI UYGULAMALARIN VALENCIA PORTAKALLARININ MUHAFAZASINA ETKİLERİ. Ahmet Erhan ÖZDEMİR Veysel KAHRAMAN

BAZI UYGULAMALARIN VALENCIA PORTAKALLARININ MUHAFAZASINA ETKİLERİ. Ahmet Erhan ÖZDEMİR Veysel KAHRAMAN BAZI UYGULAMALARIN VALENCIA PORTAKALLARININ MUHAFAZASINA ETKİLERİ Ahmet Erhan ÖZDEMİR Veysel KAHRAMAN Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 3034, Hatay Tarım ve Köyişleri

Detaylı

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTP Portakal Suyu (Dondurulmuş) 2009.11 Diğer Portakal Suları 2009.12, 2009.19 Greyfurt Suyu 2009.21, 2009.29 Diğer

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51 KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Mehmet SÜTYEMEZ K.S.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Kahramanmaraş Fuat

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YENİ NESİL TEKNİK LİFLER (KARBON, LENZİNG FR, METAARAMİD,PARAARAMİD) KULLANILARAK ÖZELLİKLİ İPLİKLERİN ÜRETİMİ VE KALİTE - MALİYET ANALİZİ TEKSTİL

Detaylı

Akvaryum suyunda ph yı düşürmek ve bikarbonatları ortamdan uzaklaştırmak için filtre ortamında torf ve tampon tuzlarının kullanımı tavsiye edilir.

Akvaryum suyunda ph yı düşürmek ve bikarbonatları ortamdan uzaklaştırmak için filtre ortamında torf ve tampon tuzlarının kullanımı tavsiye edilir. ph Yetiştiricilik sistemlerinde ph ölçümleri, günlük değişimi belirleyebilmek amacıyla sabah erken ve akşamüstü saatlerinde yapılmalıdır. Balık üretim havuzlarında ph seviyesini yükseltmek için kireçleme

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI HAZİRAN 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI HAZİRAN 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI HAZİRAN 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tablo 1-Türkiye nin Toplam İhracatı İçinde Kuru Meyve ve Mamulleri (BİN $) SEKTÖRLER HAZİRAN 2014 2015 Değ.

Detaylı

Farklı Ambalaj ve Raf Koşullarının Kestane Muhafazası Üzerine Etkileri

Farklı Ambalaj ve Raf Koşullarının Kestane Muhafazası Üzerine Etkileri VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2016 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 19-25 Araştırma Makalesi Farklı Ambalaj ve Raf Koşullarının

Detaylı

Şeftali Nektarı Koli Bilgileri. Vişne Nektarı Koli Bilgileri. Kayısı Nektarı Koli Bilgileri

Şeftali Nektarı Koli Bilgileri. Vişne Nektarı Koli Bilgileri. Kayısı Nektarı Koli Bilgileri Şeftali Nektarı Ambalaj Şekli Paket / Koli Net Brüt cmxcmxcm Koli/Palet Paket / Barkod Koli / Barkod 1/5 Karton Ambalaj 27 5.4 6.2 37x15,5x13 150 86900201 8690558014356 1/1 Karton Ambalaj 12 12 13.3 36,5x19,5x21,5

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2010 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. Ancak

Detaylı

ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI

ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI Proje Koordinatörü Proje Sorumlusu Danışman Proje No :Vet.Hek. Ahu KAYALARLI ACARTÜRK : Zir. Müh. Adem BÜYÜKHAN

Detaylı

TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Şebnem BORAN Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörü; insanlar için gerekli gıdaları karşılayan, sanayiye hammadde kaynağı oluşturan, nüfusun

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ PĐLOT ÖLÇEKLĐ BATIK MEMBRAN SĐSTEMLERĐ ĐLE ĐÇME SUYU ARITIMI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müge AKDAĞLI

ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ PĐLOT ÖLÇEKLĐ BATIK MEMBRAN SĐSTEMLERĐ ĐLE ĐÇME SUYU ARITIMI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müge AKDAĞLI ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ PĐLOT ÖLÇEKLĐ BATIK MEMBRAN SĐSTEMLERĐ ĐLE ĐÇME SUYU ARITIMI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müge AKDAĞLI Anabilim Dalı : Çevre Mühendisliği Programı : Çevre Bilimleri

Detaylı

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren)

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren) HAKKIMIZDA Tarih İncelemeleri si (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren, uluslararası hakemli bir dergidir. İlk sayısı 1983 yılında

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2013 yılı verilerine göre;

Detaylı

Yüzey Sulama Yönteminden Damla Sulama Yöntemine Geçişin Starkrimson Delicious Elma Çeşidinin Muhafazası Üzerine Etkileri

Yüzey Sulama Yönteminden Damla Sulama Yöntemine Geçişin Starkrimson Delicious Elma Çeşidinin Muhafazası Üzerine Etkileri DOI: 10.17100/nevbiltek.60632 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.60632 Yüzey Sulama Yönteminden Damla Sulama Yöntemine Geçişin Starkrimson Delicious Elma Çeşidinin sı Üzerine Etkileri Öz Cemile

Detaylı

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev Potash House P.O. Box 75 Beer-Sheva, 84100 Israel Tel: +972-8-6465731 Fax: +972-8-6465811 novapeak@iclfertilizers.com www.iclfertilizers.com All from a Single Source Products of Rotem Amfert Negev All

Detaylı

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

TÜRKİYE MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ İSTATİSTİKİ DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ İSTATİSTİKİ DEĞERLENDİRME TÜRKİYE MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ İSTATİSTİKİ DEĞERLENDİRME 2 28 1. MEYVE ÜRETİMİ ve İŞLENEN MEYVE a. Meyve Üretimi Türkiye de meyve suyuna işlenen başlıca meyveler; elma, kayısı (zerdali dahil), şeftali,

Detaylı

Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (2):9-17 ISSN 1018-8851 Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi Fatih ŞEN 1 Atnan UĞUR 1 M. Kadri BOZOKALFA 1 Dursun EŞİYOK

Detaylı

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

sağlıklı nesiller için

sağlıklı nesiller için sağlıklı nesiller için Peynir Çeşitleri TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR Lokum Kıvamında 17 kg 4,5 kg 17 kg 4,5 kg - 2 kg (Tava) Paketleme : Tavada 4 adet Paketleme 1kg: Tavada 12 adet Paketleme

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

Pamukta Muhafaza Islahı

Pamukta Muhafaza Islahı Güven BORZAN DOĞU AKDENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Bitkisel üretim; toprak, su,iklim gibi doğal kaynaklar ile kimyasal ve organik gübreler, pestisit, tarım makineleri, tohum

Detaylı

Taze Soğan, Maydanoz ve Terenin Ön Soğutulmasında Bazı Đşletim ve Fizyolojik Parametrelerin Belirlenmesi

Taze Soğan, Maydanoz ve Terenin Ön Soğutulmasında Bazı Đşletim ve Fizyolojik Parametrelerin Belirlenmesi U. Ü. ZĐRAAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ, 2009, Cilt 23, Sayı 1, 43-53 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Taze Soğan, Maydanoz ve Terenin Ön Soğutulmasında Bazı Đşletim ve Fizyolojik Parametrelerin

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

PAG EV. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU

PAG EV. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU 1989 PAG EV Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU ÜRETİM KAPASİTESİ: Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma

Detaylı

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAġ Sultan ARSLAN A. Nur DURAK Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü erbas@akdeniz.edu.tr Sunum Planı

Detaylı

Umbelliferae. Daucus carota L. (HAVUÇ) Apium graveolens var. dulce (YAPRAK KEREVİZİ) Apium graveolens var. rapaceum (KÖK KEREVİZİ) Anethum graveolens

Umbelliferae. Daucus carota L. (HAVUÇ) Apium graveolens var. dulce (YAPRAK KEREVİZİ) Apium graveolens var. rapaceum (KÖK KEREVİZİ) Anethum graveolens Umbelliferae Daucus carota L. (HAVUÇ) Apium graveolens var. dulce (YAPRAK KEREVİZİ) Apium graveolens var. rapaceum (KÖK KEREVİZİ) Anethum graveolens (DEREOTU) Foeniculum vulgare (REZENE) Petroselinum crispum

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ

Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü e-posta: zenkilic@cu.edu.tr PCC (ÇKK) NEDİR? PCC (Precipitated Calcium Carbonate), çöktürülmüş

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Kuru Kayısı. Üretim. Dünya Üretimi

Kuru Kayısı. Üretim. Dünya Üretimi Kuru Kayısı Üretim Dünya Üretimi Türkiye, Dünya Yaş Ve Kuru Kayısı Üretiminde Birinci Sırada Yer Almaktadır. Uluslararası Sert Kabuklu Ve Kuru Meyve Konseyi nin Verilerine Göre Türkiye nin Toplam Kuru

Detaylı

AYDIN İLİ KUYUCAK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN GÖBEKLİ PORTAKALLARIN MUHAFAZASI ÜZERİNE FARKLI MEYVE İRİLİĞİ VE DERİM ZAMANLARININ ETKİSİ

AYDIN İLİ KUYUCAK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN GÖBEKLİ PORTAKALLARIN MUHAFAZASI ÜZERİNE FARKLI MEYVE İRİLİĞİ VE DERİM ZAMANLARININ ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BB YL 2008 0003 AYDIN İLİ KUYUCAK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN GÖBEKLİ PORTAKALLARIN MUHAFAZASI ÜZERİNE FARKLI MEYVE İRİLİĞİ VE DERİM ZAMANLARININ ETKİSİ

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri Yavuz-1 CEVİZ (KR-2) Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Verimsiz bir çeşittir. Nisbi Periyodisite görülür. Meyvesi oval şekilli

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Potasyum:

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) BİTKİSİNİN VERİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GİBBERELLİK ASİDİN (GA 3 ) FARKLI DOZ VE UYGULAMA ZAMANLARININ

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖRÜNE YÖNELİK ULUSLARARASI REKABET YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

KURUYEMİŞ SEKTÖRÜNE YÖNELİK ULUSLARARASI REKABET YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KURUYEMİŞ SEKTÖRÜNE YÖNELİK ULUSLARARASI REKABET YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (12.URGE.047) CEREN TOPCU PROJE YÖNETİCİSİ İÇERİK TÜKSİAD-Genel Bilgiler&Faaliyetler Kuruyemiş Sektörü-Göstergeler Kuruyemiş

Detaylı

Güneşte Kurutulmuş Domateslerin Kalitesi Üzerine Farklı Depolama Koşulları ve Oksijen Absorbantının Etkisi

Güneşte Kurutulmuş Domateslerin Kalitesi Üzerine Farklı Depolama Koşulları ve Oksijen Absorbantının Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(1):1-12 ISSN 18-8851 Güneşte Kurutulmuş Domateslerin Kalitesi Üzerine Farklı lama Koşulları ve Oksijen Absorbantının Etkisi Neslihan UZUN 1 Fatih ŞEN 2 İsmail KARAÇALI

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete 1 Aralık 2000 - Sayı: 24247

Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete 1 Aralık 2000 - Sayı: 24247 Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete 1 Aralık 2000 - Sayı: 24247 Resmi Gazete 25 Nisan 1998 - Sayı: 23323 Tarım ve Köyişleri

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyve Konseyi nin verilerine göre; 2016 yılı itibariyle dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke ABD dir. ABD son zamanlarda

Detaylı