Türkiye Ülke Raporu Emekliliğin Değişen Yüzü Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Ülke Raporu Emekliliğin Değişen Yüzü Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014"

Transkript

1 Türkiye Ülke Raporu Emekliliğin Değişen Yüzü Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

2

3 İçindekiler Giriş Ana bulgular 1 Tavsiyeler 1 Anket 2 1. Türkiye deki emeklilik ortamı 3 2. Emekliliğe ilişkin istek ve beklentiler 5 3. Emeklilik için plan yapmak 8 4. Birikim yapmayı kolaylaştırmak Emekliliğe esnek bir geçiş yapmak 14 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

4 Giriş Ana Bulgular Emekliliğin yaptığı çağrışım çok çeşitli: Ankete katılan Türklerin emekliliği boş vakit (%45) ve özgürlük (%32) gibi pozitif terimlerle ilişkilendirme olasılığı hastalık (%29) ve sıkıntı (%19) gibi negatif kelimelerle ilişkilendirme olasılığından sadece ufak bir miktar daha fazla. Emeklilik planlaması alanında gelişme kaydedilmesi gerekiyor: Çalışanların %61 inin emeklilik planı olmasına rağmen, sadece %13 ünün satın alınmış emeklilik planları var. Çalışanların üçte birinden fazlasının (%36) herhangi bir emeklilik planı bulunmuyor. İşverenler için kullanışlı, ama gelişmemiş bir kaynak: İş yerinde emeklilik planlama hizmetleri sunulan yerlerde bu tür hizmetler işverenler tarafından oldukça faydalı bulunmaktadır. Ancak, çalışanların üçte biri, kendilerine herhangi bir hizmetin teklif edilmediğini savunmaktadır. Emekliliğe esnek bir şekilde geçiş yapılması yeni norm olarak kabul edilecektir: Artan sayıda çalışan kendilerini emeklilik yaşları geldiğinde emekliliğe tamamen geçiş yapmak (%35) yerine, yarı-zamanlı veya dönemsel sözleşmeli işlerde belli bir kapasitede çalışırken (%38) hayal etmektedir. %16 lık diğer bir grup, mevcut çalışma şartlarında değişiklik olmadan çalışmaya devam etmeyi beklemektedir. Türkiye emekliliğe hazırlık sıralamasında 11. sırada: Türkiye nin Aegon Emekliliğe Hazırlık Endeksi nden aldığı puan 10 üzerinden 5,4 tür ve bu puan Türkiye yi küresel sıralamada 11. sıraya yerleştirmektedir. Bu düşük bir puandır ve tipik bir Türk çalışanının emeklilik için yeterince hazır olmadığına işaret etmektedir. Tavsiyeler Bu anketin sonuçları Türk çalışanların gelecek için tasarruf yapmanın önemini anlamalarına rağmen bu farkındalığın henüz herhangi bir eyleme dönüştürülmediğini ortaya koymaktadır. Resmi emeklilik sistemini destekleyici tasarruf araçları olarak hem işyeri emeklilik planlarına, hem de bağış ürünlerine ilişkin yasal düzenlemelerin neticelendirilmesi ile daha uygun bir tasarruf ortamı oluşturulabilir. Dahası, aşamalı emeklilik, emekliliğe finansman sağlanması konusundaki açıkları kapatmak açısından önemli bir adım olabilir ve işverenler tarafından desteklenmelidir. 1 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

5 Anket Bu raporda kullanılan bulgular, 15 ülke dahilinde gerçekleştirilen ve 18 yaş ve üstü yetişkinin katıldığı çevrimiçi bir ankete Türkiye den verilen cevaplara dayanmaktadır. Saha çalışmaları, 2014 senesinin Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilmiştir. 15 ülkeyi kapsayan ankete ilişkin global rapor ve Türkiye ülke raporuna, adresinden ulaşılabilir. Araştırmaların kapsadığı konular arasında, yıllık Aegon Emekliliğe Hazırlık Endeksi nin temelini oluşturan, emekliliğe hazırlık konusunda çalışanların tavırları ve ayrıca emeklilik haklarının sağlanmasında işverenler ve hükümetlerin üzerine düşen görevler de yer almaktadır. Türkiye de, halihazırda çalışmaya devam eden ve tamamen emekliye ayrılmış çalışanların cevapları arasında anlamlı bir karşılaştırma yapılabilmesi amacı ile 900 ü çalışan ve 100 ü tamamen emekliye ayrılmış 1000 kişi ile anket yapılmıştır. Bu raporda sunulan tüm bulgular, aksi belirtilmedikçe Türkiye den elde edilen anket sonuçlarına dayanmaktadır. Ankete serbest meslek mensupları, öğrenciler, ev hanımları ve şu an için işsiz olanlar veya çalışamayacak durumda olanların görüşleri dahil edilmemiştir. Bunun yerine, bu anketin amacı halen çalışmakta ve emekli olan genel nüfus hakkında daha geniş bir perspektif elde etmektir. Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

6 3 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014 Türkiye deki emeklilik ortamı

7 Türk ekonomisi genç ve başarılı bir ekonomidir. Son on yıl içerisinde mali krizden düşük miktarda etkilenen ülkede kişi başına düşen milli gelir nominal olarak ve yıllık GSYİH büyümesi açısından neredeyse üç katına çıkmıştır. Bu büyümenin 2016 senesine kadar %4 oranında artması beklenmektedir. Emeklilik piyasaları tasarrufu artıran hükümet reformlarından fayda sağlamıştır. Geçen yıl yürürlüğe giren ve bireysel emeklilik birikimlerine %25 oranında devlet katkısı yapılmasına yönelik verilen taahhüt, çok sayıda yeni katılımcının bireysel emeklilik planlarına dahil olmasını sağlamıştır. Programın sadece ilk ayında, katılımcı bireysel emeklilik planlarına dahil olmuştur bu sayı bir sene evvel aynı dönemde bireysel emeklilik planlarına dahil olan katılımcı sayısının yaklaşık dört katıdır. cömert bir emeklilik sistemi var olsa da, sadece resmi çalışanlar bu sistemden faydalanabilmektedir. Tarım sektöründe yer almayan tüm çalışanların üçte birinden biraz daha azının (%30,6) ve tarım sektöründe çalışan çalışanların çoğunluğunun (%87,1) kayıt dışı iş gücüne mensup oldukları tahmin edildiğinden, toplumun büyük bir bölümünün yaşlılıkta yoksulluğa karşı savunmasız bırakıldığı görülmektedir. Eğer Türkiye ekonomik potansiyelini kullanarak daha sağlam bir emeklilik piyasası oluşturma yoluna gitmeyi seçerse, karşılaşacağı en büyük engellerden biri toplumun tamamının refah seviyesinin arttırıldığından emin olunması olacaktır. Türkiye nin mail hizmetler açısından Avrupa nın en cazip tüketici piyasası olarak adlandırılması sürpriz değildir. 1 Ancak, büyük bir gayri resmi sektör olarak nitelendirilebilecek, mesafeli bir çalışan piyasası kamu sektöründeki emeklilik planlarının yeterliliğinin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Her ne kadar yaşlılığa yönelik 1 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

8 Emekliliğe ilişkin istek ve beklentiler Geçen sene ekonomik büyüme hızlanmasına rağmen, beklentiler bu büyümeyi çok da karşılamamıştır senesinde %2,2 oranında büyüme kaydeden Türkiye de geçen sene yıllık SGYİH büyüme oranı %4 e ulaşmıştır 2 ve 2014 senesi boyunca bu seviyede kalacağı tahmin edilmektedir. 3 Ancak, katılımcıların çoğunun görüşleri bu büyüme oranlarını yansıtmamaktadır. Ankete katılanların neredeyse yarısı (%47) ekonomik performansın önümüzdeki 12 ay içerisinde kötüye gideceği, dörtte birinden azı (%23) da iyiye gideceği yönünde tahmin yürütmektedir. Katılımcıların kendi mali durumları hakkındaki beklentileri daha iyimser bir tablo ortaya koymaktadır. Üçte birinde fazlası (%36) kendi mali durumlarında değişiklik olmayacağını düşünürken, mali durumlarının daha iyi olacağını düşünenlerin oranı (%30), daha kötü olacağını düşünenlerin oranından (%27) biraz fazladır. 5 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

9 Ayrıca, ileride emekli olacakların maddi durumları hakkında göze çarpan endişeler var. Katılımcıların yarısına yakın bir kısmı (%48) ileride emekli olanların şu anda emekli olanlardan daha kötü şartlara sahip olacağına inanmaktadır. Bunun sebebi ekonominin gidişatı hakkında olumsuz düşüncelere sahip olmaları veya emeklilik finansman sistemine baskı yapması beklenen demografik değişimlerin göz ardı edilmesi olabilir. Türkiye nin nüfusu halen çok genç. Ancak doğum oranının azalması ve ortalama yaşam süresinin artması, nüfusun yaşlanmasına katkıda bulunmaktadır. Bu sene Türkiye de her bir 65 yaş ve üstü vatandaşa karşılık, sekiz kişiden biraz daha az çalışma yaşına gelmiş vatandaş bulunmaktadır. Bu yüzyılın ortalarına geldiğimizde bu oranın, her bir emeklilik çağına gelmiş vatandaşa karşılık 2,7 çalışma yaşına gelmiş vatandaş kalana kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Toplumun bu artan maddi yükü finanse etme kapasitesi ileride emekli olan çalışanların daha az yardım almasına yol açabilir. Çizelge 1: Anket katılımcılarının kendi maddi durumları hakkındaki beklentileri ekonomik durum hakkındaki beklentilerine oranla daha olumlu S. Önümüzdeki 12 ay içerisinde Türkiye ekonomisinin nasıl bir seyir izleyeceğini düşünüyorsunuz? (Taban: Tümü, n=1.000) S. Önümüzdeki 12 ay içerisinde kendi maddi durumunuzun nasıl bir seyir izleyeceğini düşünüyorsunuz? (Taban: Tümü, n=1.000) %23 %30 %47 %27 Çizelge 2: Gelecek nesil emeklilerin daha kötü şartlarda olması bekleniyor. S. Gelecek nesil emeklilerin şu anki emeklilerden daha mı iyi, yoksa daha mı kötü şartlara sahip olacağını düşünüyorsunuz? (Taban: Tümü, n=1.000) Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

10 Türkiye deki katılımcıların emeklilik hayatı hakkındaki tavırları çeşitlilik göstermektedir. Emeklilikle ilişkilendirdikleri kelimeler sorulunca katılımcıların neredeyse yarısına yakın bir kısmı (%45) boş vakit ve üçte birine yakını (%32) özgürlük kelimelerini seçmiştir. Emekliliğe ilişkin beklentiler genellikle olumlu olan bu ilişkilendirmeleri yansıtmaktadır: Beşte üçü (%60) emeklilikte seyahat etmeyi, benzer sayıda katılımcı da (%62) aileleri ve arkadaşları ile daha fazla vakit geçirmeyi ümit etmektedir. Bir miktar daha düşük sayıda katılımcı ise (%56) yeni hobiler edinmeyi düşünmektedir. Öte yandan, yaşlanmak ve çalışamamaktan kaynaklanan olumsuz öğeler hakkında büyük endişeler de bulunmaktadır. Katılımcıların dörtte birinden fazlası (%29) emekliliği hastalık, beşte ikisi (%19) sıkıntı ve yoksulluk (%18) ile ilişkilendirmektedir. Çizelge 3: Emekliliğin ilişkilendirildiği kelimeler çeşitlilik göstermektedir. S. Aşağıdaki kelimelerden hangisini, eğer uygunsa, emeklilikle en çok ilişkilendiriyorsunuz? (Taban: Tümü, n=1.000) s 7 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

11 Emeklilik için plan yapmak İşçilerin emekliliğe hazır olup olmamaları hakkında ne düşündüklerini daha iyi değerlendirebilmek amacı ile, Aegon Emekliliğe Hazırlık Endeksini (ARRI) geliştirdik. ARRI kişisel sorumluluk, maddi farkındalık, maddi yeterlilik/anlayış, emeklilik planlaması, maddi hazırlık ve aylık bağlama konularını kapsayan üç adet tutumlara ilişkin geniş kapsamlı soruyu ve üç adet de davranışlara ilişkin geniş kapsamlı soruyu bir araya getirmektedir. Bu soruların yanı sıra, katılımcıların tasarruf yapmaya karşı bakış açılarını değerlendirmek amacıyla bir bağımlı değişken soru da sorulmuş; alışkanlıktan tasarruf yapan, ara sıra tasarruf yapan, geçmişte tasarruf yapan, tasarruf yapmayı isteyen ve tasarruf yapmayan katılımcılar olmak üzere beş genel katılımcı tipi tanımlanmıştır. Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

12 Endeksi oluşturmak için tutumlara ve davranışlara ilişkin altı adet soruya verilen cevaplar bağımlı değişken ile ilişkilendirilerek etki ölçüsü (nam-ı diğer R değeri) belirlenmiştir. Altı soruya verilen cevapların puanlarının ortalamaları hesaplanıp her bir ortalama puan R değeri ile çarpılmıştır. Elde edilen sonuçlar toplanıp, daha sonra tüm bağıntıların genel toplamına bölünerek ARRI puanı elde edilmiştir. Çalışanların emekliliğe hazırlık durumunu sıfırdan ona kadar uzanan bir ölçekle değerlendiriyoruz. 6 dan düşük her sayı düşük bir puanı, 6 ila 7,99 arasındaki her sayı ortalama bir puanı ve 8 veya daha büyük bir sayı ise yüksek bir puanı temsil etmektedir. Seneler geçtikçe endeks puanlarında küresel bir gelişme gözlemlenmiştir. Ancak, emekliliğe hazırlık puanları yine de nispeten düşük seviyelerde seyretmektedir. 10 üzerinden 5,4 puan alan Türkiye, ankete katılan 15 ülke arasında 11. sıraya yerleşmiştir. Ankete bu sene dahil edilen Hindistan ve Brezilya, küresel sıralamaya liderlik etmişlerdir. Türkiye nin performansı uluslararası standartlara göre nispeten düşük olsa da; Polonya, İspanya, Macaristan ve Japonya gibi ülkelerden yüksektir. Türkiye, tüm endeks soruları için ortalamanın altında puan almıştır. Ülkenin emekliliğe ilişkin bilgi sahibi ve hazırlıklı olma konularında güçlü yanları bulunmaktadır. Katılımcıların neredeyse beşte üçü (%57) emeklilik planları yapmaları için mali konularda bilgi sahibi olduklarını hissetmektedir. Bu değer %61 olan küresel değerin çok az bir miktar altında kalmaktadır. Benzer bir şekilde, katılımcıların beşte ikisi (%40) de emeklilik planlarının gelişmiş olduğuna inanmaktadır. Bu değer de küresel değerlere eşittir (%41). Çizelge 4: Türkiye 2014 emekliliğe hazırlık endeksinde 11. sırada yer alıyor. Toplam 9 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

13 Türkiye deki emeklilik planlama seviyelerinin gelişim göstermesi gerekmektedir. Çalışan katılımcılara emekliliklerinde gereksinim duyacakları geliri elde edip edemeyecekleri hakkında ne düşündükleri sorulduğunda, üçte birinden fazlası (%35) bu konuda bir fikir sahibi olmadıklarını ve sadece beşte biri (%19) ise tamamen doğru yolda olduklarını düşündüklerini belirtmiştir. Her daim emeklilikleri için tasarruf yaptıklarından emin olduklarını söyleyen çalışanların oranı sadece %26 dır. Bu sonuç, ankete katılan ülkeler arasında elde edilen en düşük oranlardan biri olarak göze çarpmaktadır. (Sadece Polonya da daha düşük bir oran elde edilmiştir.) Bu bulgular endeksin hesaplanmasına dahil edildikçe, Türkiye nin hazırlık puanını doğrudan etkilemektedirler. Benzer bir eğilim, endekse dahil olmayan alanlarda da gözlemlenmektedir. Örneğin, çalışanların sadece %13 ünün satın alınmış bir emeklilik planı bulunmaktadır. Öte yandan, üçte birinden fazlası (%36) herhangi bir emeklilik planı olmadığını belirtmiştir. Çalışanların beşte üçü (%61) emekliliklerinde maddi anlamda rahat edebilecekleri bir yaşam sürebileceklerine dair güven duymamaktadır. Türkiye de yaşayan mevcut emeklilerin üçte ikisi (%66) kendilerini maddi anlamda rahat hissetmemektedir. Bu, ankete katılan 15 ülke arasından elde edilen en yüksek orandır. Çizelge 5: Türkiye 2014 emekliliğe hazırlık endeksinde 11. sırada yer alıyor. S: Aşağıdakilerden hangisi emeklilik planlama stratejinizi en iyi şekilde tarif ediyor? (Taban: Tamamen emekliye ayrılmamış, n=900) Çizelge 6: Çalışanların çoğunluğunun planladıkları emeklilik yaşından evvel çalışamaz hale gelmesi durumunda yürürlüğe koyabilecekleri bir B planı bulunmamaktadır. S: Planladığınız emeklilik yaşından evvel çalışamaz hale gelmeniz durumunda size gelir getirebilecek bir B planınız var mı? (Taban: Tamamen emekliye ayrılmamış, n=900) %8 %31 %62 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

14 Birikim yapmayı kolaylaştırmak Çoğu Türk çalışan (%64) yeterli kazançları olmamasının emeklilikleri için birikim yapmalarına engel olduğunu söylemektedir. Bu rakam, çalışanların birikim yapma yeteneklerinin kısıtlı gelirlerinden etkilendiğini belirttikleri Brezilya (%67) ve Hindistan (%65) gibi diğer gelişmekte ülkelerde elde edilen oranlara yakındır. Türkiye deki çalışanların neredeyse yarısı (%48) maaşlarına zam gelmesi durumunda emeklilikleri için birikim yapmaya teşvik olacaklarını belirtmiştir. Teşvik edici diğer unsurlar arasında daha istikrarlı bir ekonomik ortam (%43), uzun vadeli birikimler için vergi muafiyeti (%28) ve işverenler tarafından daha iyi emeklilik planı katkıları yapılması (%25) sayılabilir. 11 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

15 Çizelge 7: Çoğu çalışan kısıtlı gelirlerinin birikim yapmalarına engel olduğunu belirtmektedir. S: Kendi mevcut durumunuzu göz önünde bulundurduğunuzda, yatırım yapacak paranızın kısıtlı olmasının emeklilik için birikim yapmanıza engel olduğunu söyleyebilir misiniz? (Taban: Tamamen emekliye ayrılmamış, n=900) %7 %29 %64 Çizelge 8: Maaşlara zam yapılması, daha istikrarlı bir ekonomik ortam ve vergi muafiyeti emeklilik için birikim yapmayı teşvik edecektir. S. Aşağıdakilerin hangisi, eğer uygunsa, sizi emekliliğiniz için birikim yapmaya teşvik edecektir? (Taban: Tamamen emekliye ayrılmamış, n=900) Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

16 İnsanları emeklilikleri için birikim yapmaya teşvik etmek için hem hükümetlere, hem de işverenlere büyük bir rol düşmektedir. Türkiye deki çoğu çalışan, işverenlerinin bu konuda daha fazla şey yapabileceği kanaatindedir. İşverenlerinin özel emeklilik planlama hizmetleri sunup sunmadığı sorulduğunda, çalışanların üçte biri (%33) böyle bir şeyin kendilerine teklif edilmediğini belirtmişlerdir. Dahası, %14 ü de böyle bir şeyden haberdar olmadıklarını söylemişlerdir. En sık teklif edilen hizmet yıllık emeklilik plan beyannamesidir (%16). Bunu emeklilik birikimlerini görüntülemek ve yönetmek için dijital erişim ve bir emeklilik danışmanı ile bizzat / yüz yüze görüşme yapmak izlemektedir (her biri %15). Ancak, işverenlerin emeklilik hizmetleri sundukları durumlarda bu tür hizmetler oldukça faydalı bulunmaktadır. Yıllık emeklilik plan beyannamesi sunulan çalışanların yarısı (%50) ve emeklilik için birikim yapmayı konu alan internet üzerinden yapılan görüşmelere veya seminerlere katılan benzer sayıda çalışan (%48) elde ettikleri bilgilerin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirtmiştir. Çizelge 9: Çalışanların üçte biri, mevcut işverenlerinin kendilerini emekliliğe hazırlamak için herhangi bir hizmet sunmadığını belirtmektedir. S. Mevcut işvereniniz (veya işvereninizin emeklilik planı danışmanı) size aşağıdaki hizmetlerden hangisini sunuyor, eğer sunuyorsa? (Taban: Tamamen emekliye ayrılmamış, n=900) %16 %15 %15 %14 %13 %4 Hiçbiri %33 Bilmiyorum %14 Özel olarak yönetilen Bireysel Emeklilik Sistemi nin sunulmasından bu yana 11 sene geçmiştir. Bireysel emeklilik piyasasının yıllar boyunca yavaş bir büyüme elde etmesinden sonra, Devlet bireysel birikimler için %25 oranında katkı payı sağlayarak kişisel birikimleri teşvik etmiştir. Başka bir deyişle, bir birey emekliliği için aylık 100 TL katkıda bulunuyorsa, Devlet bu bireyin emeklilik planı için 25 TL ek katkıda bulunmayı taahhüt etmektedir. Bu hamlenin bireysel emeklilik piyasasının gelişmesi açısından büyük sonuçlar doğurması beklenmektedir. Programın sadece ilk ayında, bireysel emeklilik planlarına e yakın yeni katılımcı kaydolmuştur bir önceki yılın aynı dönemine oranla dört katı fazla katılım elde edilmiştir. Türkiye deki çalışan ve işverenlerin emeklilik planlarını çalışan tazminatları olarak algıladıkları yönünde bir inanç olduğu düşünülmektedir. İkinci kademe emeklilik planlarının geri kalmışlığı bu durumu doğrular niteliktedir: en güncel OECD verileri (2011) mesleki emeklilik planlarının çalışma çağındaki çalışanların sadece %0,2 sini kapsadığını ortaya koymaktadır. Ancak, anket sonuçları işyeri emeklilik planlarının çalışanlar için aslında önem arz ettiğini ortaya koymaktadır. Yeni işlerini seçerken işyeri emeklilik planlarına erişim olanağının ne kadar önem arz ettiği sorulduğunda, çalışanların %66 sı bu konunun çok veya aşırı derecede önem arz ettiğini belirtmiştir. Bu durum, işverenlerin çalışanları kendilerine çekmek veya mevcut çalışanlarını ellerinde tutmak için işyeri emeklilik planlarından fayda sağlayabileceklerini ortaya koymaktadır. 13 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

17 Emekliliğe esnek bir geçiş yapmak Çoğu çalışan doğrudan emekli olmayı düşünmemektedir. Yarı-zamanlı veya dönemsel sözleşmeli işlerde belirli bir kapasitede çalışmak tamamen emekliye ayrılmamış veya yarıemekli çalışanların neredeyse beşte ikisi için (%38) olası gözükmektedir. Ancak, çalışanların üçte birinden fazlası (%35) doğrudan emekli olmayı istemektedir. Bu rakam, küresel ortalama olan %32 den biraz fazladır. Emekliliğe esnek bir şekilde geçiş yapmaya yönelik gelişen bu eğilime rağmen, çoğu işveren çalışanlarına ilerleyen yaşlarda daha rahat çalışma şartları sağlamak için henüz uygun seçenekler sunmamaktadır. İşçilerin sadece beşte biri (%20) işverenlerinin tam-zamanlı işlerinden yarı-zamanlı olarak çalışmaya geçiş yapma olanağı sunduğunu belirtmiştir ve benzer sayıda işverenin de (%21) çalışanlarına emeklilik yaşından sonra çalışma imkanı sunduğu belirtilmiştir. İşçilerin dörtte birinden fazlası (%29) kendilerine herhangi bir seçenek sunulmadığını; buna ek olarak %11 i de bu gibi hizmetlerin varlığından haberdar olmadıklarını belirtilmiştir. Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

18 Çizelge 10: Tamamen emekliye ayrılmamış veya yarı-emekli çalışanların sadece üçte biri derhal tamamen emekliye ayrılmak istemektedir. S. Geleceğe baktığınızda, emekliliğe geçişinizin nasıl olacağını tahmin ediyorsunuz? (Taban: Tamamen emekliye ayrılmamış / yarı emekli, n=869) %16 %3 %9 %35 %18 %20 Bilmiyorum 60 lı yaşlarında çalışmaya devam eden çoğu çalışan için aynı mesleği sürdürmek söz konusu olamayacaktır. Örneğin, kariyerleri fiziksel güç gerektiren işlerde çalışan çalışanların yaşlılıklarında çalışmaya devam edebilmeleri için pozisyonlarını veya çalıştıkları sektörleri değiştirmeleri gerekebilir. Transfer, yeniden eğitim ve beceri kazanma işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğinden emin olunması önemli bir adımdır. Ancak, bu hizmetlerin desteklenmesinde yine bir hazırlık boşluğu ile karşılaşıyoruz. Katılımcılara işverenlerinin yeniden eğitim veya beceri kazandırma hizmetleri sunup, sunmadığı sorulunca, sadece %12 si bu seçeneğin kendilerine sunulduğunu belirtmiştir. İşçilerin kendilerini emekliliğe hazırlamak için daha fazla çaba sarf edilebileceğini düşünmesi şaşırtıcı bir sonuç değildir. İşçilerin yarısından fazlası (%56) işverenlerinin kendilerine emekliliklerini planlamaları için yeterli miktarda bilgi ve destek sunmadığını düşündüğünü belirtmiştir. Ne yazık ki çalışanlara verilen destek artış göstermemektedir. Ankete katılan çalışanların neredeyse yarısı (%47) işverenlerinin üç sene evvel sunduğu destek ile yaklaşık aynı miktarda destek sunduğunu ve yaklaşık dokuzda biri de (%11) işverenlerinin üç sene evveline oranla daha az destek sunduğunu belirtmiştir. 15 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

19 Çizelge 11: İşverenleri beşte biri çalışanlarına tam-zamanlı işlerden yarı-zamanlı işlere geçiş yapma fırsatı sunuyor. S. İşvereniniz çalışanların emekliliğe kademeli olarak geçebilmesi için aşağıdaki hizmetlerden hangisini sunuyor, eğer uygunsa? (Taban: Tamamen emekliye ayrılmamış, n=900) %21 %20 %19 %18 %14 %12 %4 Hiçbiri %29 Bilmiyorum %11 Çizelge 12: İşverenler tarafından sunulan emeklilik hizmetleri son üç yıl içerisinde artış göstermemiştir. S. Üç sene öncesi ile karşılaştırıldığında, işvereninizin çalışanların emekliliklerini planlamasına yardımcı olmak için genel anlamda daha mı az, daha mı fazla, yoksa aynı miktarda mı çaba sarf ettiğini düşünüyorsunuz? (Taban: Tamamen emekliye ayrılmamış, n=900) %16 %13 Daha fazla %13 %11 Daha az Neredeyse aynı Bilmiyorum %47 İşbu rapor sadece genel bilgiler içermektedir ve herhangi bir talep veya teklif oluşturmamaktadır. İşbu rapordan herhangi bir hak türetilemez. Aegon, ortakları ve iştirakleri veya çalışanları rapor dahilinde sunulan bilgilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini garanti veya temsil etmemektedir. Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

20

Türkiye Ülke Raporu. Tasarruf Alışkanlığı Olan Bir Dünya Yaratmak 2015 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

Türkiye Ülke Raporu. Tasarruf Alışkanlığı Olan Bir Dünya Yaratmak 2015 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi Türkiye Ülke Raporu Tasarruf Alışkanlığı Olan Bir Dünya Yaratmak 2015 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi İçindekiler Giriş 1 Ana Bulgular 1 1. Türkiye nin Değişen Emeklilik Ortamı 2 2. Emekliliğe İlişkin

Detaylı

Ev Çalışanları Henüz Güvende Değil

Ev Çalışanları Henüz Güvende Değil 2015 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi Uzun Yaşam ve Emeklilik Merkezi Ev Çalışanları Henüz Güvende Değil Emekliliklerini Nasıl Planlamalılar? Ev Çalışanları Raporu 1 2015 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Kasım 2010 - Ekim 2011) Kasım 2011 Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin

Detaylı

tepav Ocak2013 N201307 TÜRKİYE DE YOLSUZLUK ALGISI ÜZERİNE NOTLAR DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Ocak2013 N201307 TÜRKİYE DE YOLSUZLUK ALGISI ÜZERİNE NOTLAR DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Ocak01 N0 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Evren AYDOĞAN 1 Araştırmacı, Yönetişim Çalışmaları Uluslararası Şeffaflık Örgütü nün- Transparency International (TI), Yolsuzluk

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI ARALIK 14 Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) Cari Açık/GSYİH 6,61% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 9,15% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD) 10.800 Güncel

Detaylı

AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel. Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek

AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel. Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek 4 Haziran 2012, Pazartesi AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek Uzun vadeli tasarrufları artırmak amacıyla Bireysel Emeklilik Sistemi ne getirilen teşviklerin sektörün

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI OCAK 15 Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 6,61% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 8,17% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD) 10.800 Güncel

Detaylı

DÜNYADA İSTİHDAM VE SOSYAL DURUM - EĞİLİMLER (WESO) 2016

DÜNYADA İSTİHDAM VE SOSYAL DURUM - EĞİLİMLER (WESO) 2016 ÖZET DÜNYADA İSTİHDAM VE SOSYAL DURUM - EĞİLİMLER (WESO) 2016 ÖZET Uluslararası Çalışma Ofisi- Cenevre Küresel ekonomi yeni zaaf işaretleri sergiliyor Yapılan tahminlere göre dünya ekonomisi 2015 yılında

Detaylı

Araştırma Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ

Araştırma Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ Araştırma Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:12 2002 YILININ İLK YARISINDA STOK BİRİKİMİNİN GSYİH BÜYÜMESİNE KATKISI Kasım 2002 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2002 YILININ İLK YARISINDA STOK BİRİKİMİNİN

Detaylı

PİYASALARDAKİ GELIŞMELER VE EMEKLİLİK FONLARINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ FON ANALİZ

PİYASALARDAKİ GELIŞMELER VE EMEKLİLİK FONLARINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ FON ANALİZ Merhaba, Emeklilik fonlarına odaklandığımız bu ayki bültenimizde, piyasadaki gelişmelerin fon piyasasına ve getirilerine olan etkilerini inceliyoruz. Böylelikle fon piyasasındaki dinamikleri daha iyi takip

Detaylı

PİYASANIN NABZI ENDEKSİ

PİYASANIN NABZI ENDEKSİ PİYASANIN NABZI ENDEKSİ Türkiye ekonomisinin güçlü ve güvenilir bir yapıya kavuşmasına yönelik olarak sürdürdüğümüz çalışmalarda yıl geride kaldı. Bu yıllık süreçte uluslararası ekonomik ilişkiler, makroekonomik

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum NİSAN 15 Güncel Ekonomik Yorum Mart ayı finansal piyasalar açısından son derece oynak bir seyir izlemiştir. Yurtdışı piyasalarda ABD tarafında FED in(amerika Merkez Bankası) faiz arttırımını ne zaman yapacağı

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5 Bu sayıda; Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünümü Raporu tahminleri değerlendirilmiştir. i Küresel

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 15 TEMMUZ 2013

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş.

Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş. Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş. 01 ARALIK 2008 1 Temel Ekonomik Göstergeler 2 Temel IMKB Verileri 3 Aralık Ayında Neler Olacak? FED (16 Aralık), ECB (4 Aralık), BoJ (19 Aralık)

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

İçindekiler. Önsöz 1. Özet 2. Giriş 5

İçindekiler. Önsöz 1. Özet 2. Giriş 5 Emekliliğin Değişen Yüzü Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014 İçindekiler Önsöz 1 Özet 2 Giriş 5 2014 Araştırması Bölüm 1: Emeklilik için istekler ve beklentiler 8 Bölüm 2: Yaşam için plan - emeklilik

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

2014 ÜCRET ARTIŞLARI ANKET SONUÇ RAPORU

2014 ÜCRET ARTIŞLARI ANKET SONUÇ RAPORU 1 2014 ÜCRET ARTIŞLARI ANKET SONUÇ RAPORU 305 şirketin katılımıyla gerçekleşen anket sonucuna göre, 2014 yılı ortalama ücret artış oranı %6.8 oranında gerçekleşecektir. 1. Metodoloji 2013 yılının Eylül

Detaylı

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ ANALİZİ

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ ANALİZİ ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ ANALİZİ Bugün, saat 15:30 da global piyasalara etkisi çok büyük olan ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu açıklanacak. Veri açıklandığı sırada dalgalanmanın çok yüksek olabileceğini

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ: Son Gelişmeler ve Beklentiler

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ: Son Gelişmeler ve Beklentiler T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ: Son Gelişmeler ve Beklentiler NAMIK DAĞALP GENEL MÜDÜR BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE SON GELİŞMELER BANKA,

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ Türk Sağlık-Sen tarafından Sağlık kurum ve kuruluşlarında yüz yüze yöntemiyle düzenlenen Çalışan Memnuniyet Anketi ne toplam 4.940 kişi katılmıştır. Katılımcıların yüzde 54,1

Detaylı

2013 2. Çeyrek Raporu

2013 2. Çeyrek Raporu Amaç ve Yöntem Bu araştırmanın amacı, Türkiye de kentsel yerleşim yerlerinde 18 yaş ve üzerindeki bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemektir. NUTS1 bölgelerinde seçilen 26 ilde her ay tesadüfi olarak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Tasarruf Alışkanlığı Olan Bir Dünya Yaratmak 2015 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

Tasarruf Alışkanlığı Olan Bir Dünya Yaratmak 2015 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi Tasarruf Alışkanlığı Olan Bir Dünya Yaratmak 2015 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi Emeklilik geliri sorumlulukları Emekliliğe hazırlık, erken yaşlarda başlamanız gereken bir iştir. Emekliliğinizi ne kadar

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

Güncel Ekonomik Veriler. Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Veriler. Güncel Ekonomik Yorum KASIM 14 Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 6,40% İşsizlik oranı(yıllık) 9,80% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 8,96% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD) 10.800 Güncel

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2010-30.06.2010 dönemine

Detaylı

Yıl Dilimleri (x=yıl) Oran 1 Oran 2 I.Dilim 2003<=x<=2013) %11,00 %9,00 II. Dilim (2013+) %8,00 %6,00

Yıl Dilimleri (x=yıl) Oran 1 Oran 2 I.Dilim 2003<=x<=2013) %11,00 %9,00 II. Dilim (2013+) %8,00 %6,00 Genelge No: 2003/4 Kabul Tarihi: 03.10.2003 Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Muhtemel Yıllık Gelir Tablolarında Uygulanacak Esaslara İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/4) 1.

Detaylı

Bütçeye Dair Kritik Sorular

Bütçeye Dair Kritik Sorular Makro Tematik Rapor Emir Talu +90 (212) 384 1122 etalu@garanti.com.tr Bütçeye dair kritik sorular 2016 ya girerken piyasalarda makro ekonomiye dair oluşan sorulardan bir tanesi de seçim vaatleri ve teşvikler

Detaylı

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ ANALİZİ

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ ANALİZİ ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ ANALİZİ Bugün, saat 15:30 da global piyasalara etkisi çok büyük olan ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu açıklanacak. Veri açıklandığı sırada dalgalanmanın çok yüksek olabileceğini

Detaylı

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Dünya da ekonomi ve sağlık sektörü açısından gelişmişliğin bir göstergesi olan ve gelişmiş ülkelerde neredeyse nüfusun büyük bölümüne sirayet eden Özel Sağlık Sigortalı

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Fed İçin Geri Sayım Çıkış Programı ilk aşaması ikinci aşaması

Fed İçin Geri Sayım Çıkış Programı ilk aşaması ikinci aşaması Fed İçin Geri Sayım 26.07.2016 Küresel piyasalarda gündem hızla değişiyor. 2016 yılının ilk aylarında gündemin ilk sırasında olan Çin ekonomisi kaynaklı belirsizlikler ve Fed in faiz artırım sürecine ne

Detaylı

Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi

Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren sistem ile birlikte bireysel emeklilik sektöründe yepyeni bir dönem başladı. Vergi avantajı yerine devlet katkısı esası getirildi

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun 22.07.2014 31.12.2014 dönemine ilişkin

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

AB de MESLEKİ EMEKLİLİK

AB de MESLEKİ EMEKLİLİK AB de MESLEKİ EMEKLİLİK Aylık türleri Yaşlılık Ölüm/Dul ve Yetim Malullük/Özürlülük (her birinin sorunları birbirinden tamamen farklı) EMEKLİLİK PİRAMİDİ özel mesleki yasal asgari Mesleki emekliliğin göreceli

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER

KÜRESEL EKONOMİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER KÜRESEL EKONOMİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER NİSAN 2014 Birleşmiş Milletler (UN), Uluslararasın Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalınma Teşkilatı (OECD) ve Dünya Bankası nın (WB), küresel

Detaylı

2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi

2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi 2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi Yönetici Özeti Bu çalışma 3 farklı gruptan oluşan toplamda 8 şirketin Bilanço yapısı, Gelir Tablosu ve Finansal Rasyolarını incelemiştir. Firmaların grupları

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum NİSAN 16 Güncel Ekonomik Yorum Mart ayı finansal piyasalar açısından özellikle borsa kanadında 2016 yılının en başarılı ayı olarak kayıtlara geçti. Borsanın ay içinde istikrarlı şekilde yükseldiğini gözlemledik

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 HALI SEKTÖRÜ Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını %

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ LUDENS TEN HABERLER

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ LUDENS TEN HABERLER Sevgili Okuyucularımız, Yatırım fonlarını incelediğimiz bu bültenimizde küresel ve yerel piyasalardaki gelişmelerin yatırım fonlarının getirilerini nasıl etkilediğini Piyasalardaki Gelişmeler ve Fon Piyasasına

Detaylı

Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I-Amaç... 3 II- Çerçeve... 3 III- Kapsam...

Detaylı

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 Dünya Ekonomisi Bülteni Ekim 2012 İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 IMF tarafından açıklanan World Economic Outlook Ekim 2012 raporuna göre, küresel iyileşme yeni

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

FON BÜLTENİ ŞUBAT 2016 SAYI 43

FON BÜLTENİ ŞUBAT 2016 SAYI 43 Değerli Müşterimiz, Geleceğe dair önemli bir adım atarak emeklilik birikimlerinizi bizimle değerlendiriyorsunuz. Biz de bu fon bülteni ile size, emeklilik birikimlerinizin değerlendirildigi piyasa ve ekonomik

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği www.pwc.com.tr Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği Sermaye Piyasaları Giriş Pegasus un Nisan ayında gerçekleşen halka arzından 278 milyon Euro elde edildi ve bu, son 12 ayda gerçekleşen

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 33 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Haziran 2011 - Mayıs 2012) Temmuz 2012 Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin

Detaylı

2016 nın ilk çeyreğinde her 5 işverenden 1 i iş gücü sayısını artırmayı planlıyor

2016 nın ilk çeyreğinde her 5 işverenden 1 i iş gücü sayısını artırmayı planlıyor AMBARGO TARİHİ 08 Aralık 2015 Saat 00.01 GMT BASIN BÜLTENİ 2016 nın ilk çeyreğinde her 5 işverenden 1 i iş gücü sayısını artırmayı planlıyor Yeni ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması na göre

Detaylı

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr %25 DEVLET KATKISI 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr BES Nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışma hayatınız süresince yaptığınız tasarrufların uzun vadeli yatırıma yönlendirilmesini sağlayan,

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

Üçüncü çeyreğe yönelik Manpower araştırmasına göre Türkiye de işverenler istihdam hızının artması beklentisine ihtiyatla yaklaşıyor

Üçüncü çeyreğe yönelik Manpower araştırmasına göre Türkiye de işverenler istihdam hızının artması beklentisine ihtiyatla yaklaşıyor AMBARGO TARİHİ 14 Haziran 2016 00.01 GMT BASIN BÜLTENİ Üçüncü çeyreğe yönelik Manpower araştırmasına göre Türkiye de işverenler istihdam hızının artması beklentisine ihtiyatla yaklaşıyor Manpower İstihdama

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 EUR Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) ORTA 49,7 49,6 10:00 EUR Fransa Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

Neden Finansal Okuryazarlık?

Neden Finansal Okuryazarlık? TEB Aile Akademisi Neden Finansal Okuryazarlık? Bütçesini dengelemeye çalışan, Çocuklarına iyi bir eğitim sunmak, Ev almak isteyen, Emeklilik döneminde güvence arayan ortalama aileler için finansal okuryazarlık

Detaylı

Reel Sektör Risk Yönetimi

Reel Sektör Risk Yönetimi Temel Analiz Ocak ayının ilk yarısını geride bırakırken piyasalardaki olumlu havanın sorgulanmaya başladığını söyleyebiliriz. Amerika kanadında Aralık ayında sürpriz bir iyileşme gözlenen tarım dışı istihdam

Detaylı

2015 FİLO BAROMETRE. Türkiye

2015 FİLO BAROMETRE. Türkiye 1 2015 FİLO BAROMETRE Türkiye Araştırmanın sınırları Avrupa & BRT 1 1 Brezilya, Rusya, Türkiye 2002: Fransa da oluşturuldu 2005: İtalya, Portekiz, İsviçre 2006: Polonya 2007: Belçika, Çek Cumhuriyeti 2008:

Detaylı

5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek.

5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek. YENİ DÖNEMDE EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANACAK? Emekli Aylıkları Oransal Olarak Daha Düşük Bağlanacak 5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek. Aylıkların

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

2015 EYLÜL TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 21 Eylül 2015

2015 EYLÜL TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 21 Eylül 2015 2015 EYLÜL TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 21 Eylül 2015 Eylül 2015 Tüketici Güven Endeksi ne ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 21 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Büyüme Amaçlı Alternatif Hisse Senedi Emeklilik Yatırım

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış 2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış Prof. Dr. Yusuf Alper (Uludağ Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Çağaçan Değer (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Serdar Sayan (TOBB

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİ. FED in faiz artırımı sürecine yönelik zamanlamayı fiyatlandırmakla güçlük çeken küresel piyasalar,

DÜNYA EKONOMİSİ. FED in faiz artırımı sürecine yönelik zamanlamayı fiyatlandırmakla güçlük çeken küresel piyasalar, AĞUSTOS 2015 DÜNYA EKONOMİSİ 2015 yılının Ağustos ayında; küresel ekonomiye olan güvensizlik ortamının sürdüğü ve buna bağlı olarak riskten kaçınma eğiliminin artış gösterdiği görülmektedir. 2008 krizi

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER Ekrem KAYACI İstihdam Uzmanı 27 Eylül 2013 1 SUNUM PLANI İşgücü Piyasası Göstergeleri İŞKUR a Engelli Kaydı İş ve Meslek Danışmanlığı

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:00 EUR Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Tem) ORTA -0,6% 2,0% 09:45 EUR Fransa Tüketici Güveni (Ağu) AZ 94 93 10:15 CHF Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

AYLIK EMTİA BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ

AYLIK EMTİA BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ ŞUBAT 2013 AYLIK EMTİA BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ AHMET AŞARKAYA Başta ABD deki üçüncü parasal genişleme programı ve Çin deki altyapı yatırımları olmak üzere 2012 nin son çeyreğinde devreye giren

Detaylı