Din Öğretimi Genel Müdürlüğü PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (9-12) TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Din Öğretimi Genel Müdürlüğü PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (9-12) TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI"

Transkript

1 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (9-12) ÖĞRETİM PROGRAMI 2017

2 Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında kamuoyunun görüş, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla hazırlanmıştır. Başka bir amaçla kullanılamaz. Öğretim programlarının nihai hali değildir.

3 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GİRİŞ Peygamberler insanlığın başlangıcından itibaren yüce Allah tarafından hidayet rehberi olarak gönderilmiş seçkin kullardır. İlk insan Hz. Adem (a.s.) ile başlayan peygamberlik süreci Hz. Muhammed (s.a.v) ile tamamlanmıştır. Hz. Muhammed (s.a.v) kıyamete kadar insanlık için hidayet rehberidir. Son elçinin insanlığa yol göstericiliğinin iyi kavranması ise onun doğru şekilde tanınması, insanlara tanıtılması, daha sonra da bütün bir hayat için örnek alınması ile mümkün olacaktır. Kur an-ı Kerim de Peygamberimiz e (s.a.v.) itaat edilmesi, onun herkesten çok sevilmesi ve örnek alınması emredilmektedir. Bunun yanı sıra Peygamberimiz in (s.a.v.) âlemlere rahmet ve güzel ahlâk üzere gönderildiği, son peygamber olduğu bildirilmekte ve onun ilâhî emir ve yasakları tebliğ edip fertleri ve toplumları arındırma, onlara kitap ve hikmeti öğretmekle görevlendirildiği vurgulanmaktadır. Peygamberimiz (s.a.v.) herkes için hayatın tamamını kuşatan ideal bir örnektir. Onun, her insanın yapabileceği yalın ve yaşanabilir hayat örnekliği vardır. Çünkü O, Kur an-ı Kerim in esaslarını bizzat yaşamış ve bu yönüyle de insanlara uygulanabilir güzel bir model olmuştur. Peygamberimiz in Hayatı Dersi Öğretim Programı (9-12) geliştirilirken Kur an-ı Kerim, hadis, siyer ve tarih kaynakları esas alınmıştır. Öğretim programı, Peygamberimiz in (s.a.v.) hayatını bir bütün olarak vermek amacıyla hem kronolojik hem de tematik yaklaşımlar kullanılarak hazırlanmıştır. 1. PROGRAMIN AMAÇLARI Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programı ile 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nda yer alan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ne uygun olarak öğrencilerin; 1. Peygamberimiz i (s.a.v.) tanıması ve sevmesi, 2. Peygamberimiz in (s.a.v.) doğduğu çevrenin genel özelliklerini tanıması, 3. Peygamberimiz in (s.a.v.) beşeri ve nebevi yönünü fark etmesi, 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) örnek kişiliğinin bireysel ve toplumsal yönünü kavraması, 5. Sahabilerin örnek hayatını tanıması, 6. Hadis ve sünnetle ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklaması, 7. İslam medeniyetinin temel değerlerinin Peygamberimiz in (s.a.v.) örnek hayatını fark etmesi, 8. Kültür ve medeniyetimizdeki peygamber sevgisinin tezahürlerini fark etmesi, 9. Peygamberimiz in (s.a.v.) hayatını bütüncül bir yaklaşımla tanıması amaçlanmaktadır. 3

4 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2. PROGRAMIN VİZYONU Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programının Vizyonu; İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını içselleştiren, Hz. Muhammed i (s.a.v.) model alan, araştıran, sorgulayan ve edindiği bilgiler ışığında aklını kullanarak problemlere çözüm üretebilen, ibadetlerle ilgili uygulama becerisine sahip olan, dünya ahiret dengesini kurabilen, İslam ın temel kaynaklarını tanıyan, toplumu din konusunda aydınlatan ve onların dini bilgilerle ilgili ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirmektir. 3. PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI Günümüzde sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan hızlı değişme, bireylerin ve toplumların karşılaştığı çeşitli sorunlar, insanlar arası ilişkiler, ahlaki ve dinî değerlerin öğretiminde yeni yaklaşımların benimsenmesi ve eğitim öğretime uygulanması açısından önem taşımaktadır. Son yıllarda öğrenmenin bilişsel ve duyuşsal boyutları olan zihinsel bir süreç olduğu düşüncesini vurgulayan yeni kuramlar ön plana çıkmıştır. Bu yaklaşımlar çerçevesinde öğretim programlarında öğrenci merkezli ve beceri temelli öğrenme esas alınmıştır. Buna göre öğretim programları, kazanımlar ve açıklamalar hazırlanırken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri, bireysel ihtiyaçları, öğrenme stilleri göz önünde bulundurulmuş, araştırma ve sorgulamayı esas alan, öğrencilerin yeni öğrendikleri ile geçmiş yaşantılarında kazandıkları bilgileri bütünleştirmelerine ve öğrendikleri ile günlük yaşam arasında bağ kurmalarına olanak sağlayan bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşımlarla hazırlanan öğretim programları; öğrencilere kazandırılması hedeflenen bilgi, beceri, tutum ve değerlerin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır. Derslerin işlenişinde öğretmenler tartışma, münazara, simülasyonlar, proje-tabanlı öğrenme ve rol oynama gibi aktif stratejiler kullanarak öğrencilerin bilgiyi keşfetmelerini ve derse katılımlarını teşvik edecektir. Öğretmen, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri diğer disiplinlerle ve okul dışındaki yaşamlarıyla ilişkilendirebilmelerine olanak sağlayan çalışmalar ve görevler vererek öğrencileri hayat boyu öğrenenler olmaları konusunda teşvik etmelidir. Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programı hazırlanırken öğrenci merkezli ve beceri temelli öğrenme yaklaşımını esas alan aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur. 1. Her öğrenci özgün bir birey olarak kabul edilmiştir. 2. Peygamberimiz in hayatını ve ahlaki özelliklerini bilmenin Kur an-ı Kerim ve sünnetin doğru anlaşılmasındaki önemi vurgulanmıştır. 3. Peygamberimiz in hayatını ve ahlaki özelliklerini bilmenin dini doğru anlama ve yorumlamadaki önemi vurgulanmıştır. 4

5 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 4. Raşit Halifelerin ve bazı sahabenin hayatını ve ahlaki özelliklerini bilmenin ahlaki gelişimdeki önemi vurgulanmıştır. 5. Dinî ve ahlaki kavramların doğru anlaşılması, değer oluşturma ve beceri geliştirme ön planda tutulmuştur. 6. Öğrenci başarısını artırmak için öğrenme-öğretme yöntemlerinde çeşitliliğe vurgu yapılmıştır. 7. Öğrencilerin düşünme, soru sorma, fikir üretme, görüş alışverişinde bulunma ve gerektiğinde işbirliği yapabilmeye özendirilmesi öngörülmüştür. 8. Kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencinin, öğrenme sürecinde etkinliklere katılmasının sağlanması amaçlanmıştır. 9. Geleneğe saygı yanında, onu akıl, bilim ekseninde sorgulama ve güncel meseleleri çözümleme özendirilmiştir. 4. PROGRAMIN YAPISI Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programı, Üniteler, Konular, Kazanımlar, Açıklamalar, Beceri ve Değerler şeklinde yapılandırılmıştır. Programda, Peygamber Efendimiz in ve Raşit Halifelerin Hayatı hem kronolojik hem de tematik olarak öğrenme alanları içerisinde dört yıla yayılmıştır. Böylece her bir sınıf seviyesinde öğrencilerin hem kronolojik hem de tematik olarak Peygamber Efendimiz in Hayatından belli dönemleri ve konuları öğrenmeleri hedeflenmiştir Öğrenme Alanları Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programının bir bütünlük oluşturması amacıyla önce temel öğrenme alanları belirlenmiş, daha sonra üniteler ve kazanımlar oluşturulmuştur. Alanlar; Ana Hatlarıyla Peygamberimizi n Hayatı, Sosyal Hayatta Peygamberimiz, Peygamberimiz in Nebevî Yönü, Peygamberimiz in Örnekliği, Peygamberimiz in Ashabı, Kültür ve Medeniyetimizde Peygamberimiz şeklinde düzenlenmiştir. Öğrenme alanları belirlenirken, ilgili dersin bilgi, beceri, ahlaki tutum ve değer kazandırıcı nitelikleri göz önünde bulundurulmuştur Üniteler Üniteler dersin içeriği, öğrenme alanlarının kapsamı ve diğer derslerle ilgisi ve öğretim hedefleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Yeni öğrenme yaklaşımlarında esas olarak öğretimin içeriğini kazanımlar belirlemektedir. 5

6 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 4.3. Konular Konular, öğretmenlerimizin programı daha kolay uygulayabilmelerine yardımcı olmak için ünitenin ve temanın özelliğine göre, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko motor gelişimleri göz önünde bulundurularak onlara peygamber sevgisini kazandıracak, dini ve ahlaki gelişimlerini katkı sağlayacak, temel düzeyde hadis ve sünnet kültürü kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır Kazanımlar Kazanımlar, eğitim süreci sonucunda öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri, tutum ve değerleri ifade etmekte olup öğrenme alanlarının özellikleri, öğrencilerin gelişim düzeyleri ve konuların muhtevası dikkate alınarak hazırlanmıştır. Programların en önemli unsuru kazanımlardır. Öğrencilerin öğrenme başarıları, kazanımların edinilmesine bağlıdır. Öğretmenin görevi de bu kazanımların gerçekleşmesinde öğrencilere gerekli ortam ve imkânları sunarak rehberlik etmesidir. Kazanımlar sıralanırken; Bu ünite sonunda öğrenciler, tanır., açıklar., karşılaştırır., örnekler verir., fark eder., gibi ifadeler kullanılarak konuların işlenişinde öğrenciden beklenen davranışlara işaret edilmiştir. Kazanımlar belirlenirken konu bütünlüğü yanında kavramlar, değerler ve beceriler dikkate alınmıştır. Programda yer alan kazanımlar öğretmenin rehberliğinde öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla elde edilecektir Açıklamalar Açıklamalar kısmında ise, ünite içinde özellikle vurgulanması veya sınırlandırılması gereken konulara, diğer ders veya ünitelerle ilişkilendirmelere işaret edilmiştir. 5. PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN İLKE VE AÇIKLAMALAR 1. Ünite, konu ve kazanımlar, Peygamberimiz in Hayatı Dersi (9-12) Öğretim Programının genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. 2. Her bir ünite için kullanılacak süre ve ünitelerin işleniş sırası programda belirlenmiştir. Bununla birlikte zümre öğretmenlerince öğrenci seviyesi ve çevre şartlarına uygun planlama yapılabilir. 3. Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) öğretim programı beceri temelli olarak yapılandırılmıştır. Bu çerçevede kazanımların işlenilmesinde öğretim programında yer alan temel becerileri kazandırmaya yönelik etkinliklere yer verilmelidir. 6

7 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 4. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme yöntem, teknik ve stratejileri kullanılır. 5. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde sevgi temelli bir yaklaşımla, öğrenci düzeyine, eğitim ortamına, genel kültür ve dinî bilgi seviyelerine, çevre faktörlerine göre öğrencileri aktif kılan yöntem, teknik ve stratejiler kullanılmalıdır. 6. Ünite konuları ayet, hadis ve temel kaynaklar esas alınarak işlenmelidir. 7. Ünite sonlarında yer alan Hadisten Hayata konuları işlenirken ilgili ünitenin konu bütünlüğüne uygun olan ve sıhhati üzerinde tartışma bulunmayan hadisler seçilmelidir. Hadislerin sadece Türkçe anlamları verilmeli, gerekli yerlerde hadislerle ilgili kısa açıklama ve anekdotlara yer verilmelidir. Hadislerin işlenmesinde hadislerin anlamlarının ve verdiği mesajların kavranması esastır. Öğrenciler hadislerin anlamlarını ezberlemeye teşvik edilebilir ancak bu konuda zorlanmamalıdır. 8. Üniteler ele alınırken konular günlük hayatla ilişkilendirilmelidir. 9. Ana Hatlarıyla Asr-ı Saadet ve Raşit Halifeler öğrenme alanı başlığında; 9. sınıfta Mekke den Medine ye Peygamberimiz ünitesinde Peygamberliğin Medine Dönemi, 10. sınıfta Peygamberliğin Medine Dönemi ünitesinde Peygamberliğin Mekke Dönemi ana hatlarıyla ayrıntıya girilmeden işlenecektir. 6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme, eğitim ve öğretimin önemli bir parçasıdır. Eğitimde, programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği, amaçlanan hedeflere ulaşıp ulaşmadığı, öğrencilerin hedeflenen kazanımları elde edip etmediği öğrencilerden beklenen bilgi, beceri ve tutumların gelişip gelişmediği, ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. Peygamberimiz in Hayatı dersine (9-12) yönelik ölçme ve değerlendirme faaliyetleri süreç odaklı olarak yürütülmelidir. Öğretmen sürecin değerlendirmesini yaparken ortama, ilgi ve ihtiyaçlara uygun ölçme yöntem ve teknikleri geliştirebilir. Peygamberimiz in Hayatı dersinde ölçme ve değerlendirme süreci, öğrenci merkezli ele alınır. Öğrencilerin gelişim süreci, edindiği kazanımların birbirinden farklı olabileceği göz önünde bulundurulmalı süreç ve sonuçtaki düzeylerinin farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) kullanılacak ölçme değerlendirme etkinlikleri; 1. Amaç ve kazanımlarla uyumlu olmalıdır. 2. Öğrenme-öğretme sureciyle bütünlük (süreci değerlendirme) arz etmelidir. 3. Öğrenim süreci sonunda kazanılması planlanan yeterlikler; bilgi, beceri ve tutumları ölçmelidir. 7

8 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 4. Öz değerlendirmeye imkân tanımalıdır. 5. Öğrencilerin bireysel gelişimlerini izleyebilecek (dereceli puanlama anahtarı (rubric), kontrol listesi, öz ve akran değerlendirme formları ve gözlem formu gibi) uygun ölçme araçları kullanılmalı ve mümkün olduğunca ölçme araçlarında çeşitlilik sağlanmalıdır. 6. Peygamberimiz in Hayatı dersinde ölçme ve değerlendirme yapılırken her bir öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. 7. BECERİLER Beceri, öğrencilerde öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasarlanan kabiliyetlerdir. Bunlar Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programında, öğrencilerin gelişimleriyle bağlantılı, yatay olarak bir yılın sonunda, dikey olarak da 12. sınıfın sonunda kazanacakları ve hayat boyu kullanacakları temel becerilerdir. Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programı Öğretim Programı, içerdiği kazanımlarla öğrencilerde bu temel becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu beceriler Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programı öğrenme alanları ve kazanımları göz önünde bulundurularak diğer derslerle beraber öğrencilerin kazanmaları hedeflenen becerilerdir. şunlardır: Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programıyla ulaşılması beklenen temel beceriler 7.1. Araştırma ve Sorgulama Becerisi Araştırma ve sorgulama becerisi; doğru ve anlamlı sorular sorarak problemi fark etme ve kavrama, problemi çözmek amacıyla neyi ve nasıl yapılması gerektiği ile ilgili araştırma planlaması yapma, sonuçları tahmin etme, çıkabilecek sorunları kestirebilme, sonucu test etme ve fikirleri geliştirmeyi kapsar. Bireyin kendi kendine yetebilmesi bu becerilerini geliştirme düzeyine bağlıdır. Peygamberimiz in Hayatı dersi (9-12) Öğretim Programının öğrencilerde geliştirmeyi amaçladığı temel becerilerden biri de araştırma ve sorgulama becerisidir. Dinî ve ahlaki alanla ilgili konularda öğrencilerin kendilerinin bilgiyi araştırması ve yapılandırması derslerin en önemli amaçlarındandır. Bu programda araştırma ve sorgulama becerisinin gelişmesine katkı sağlayacak aşağıdaki alt becerileri kazandıracak etkinlik ve çalışmalar yapmalıdır. Anahtar sözcükleri, ciltlerdeki rakam ve harfleri, indeksi ve referansları kullanma, Bilgiyi kullanılabilir biçimlerde planlama ve yazma (Konunun ana fikrini çıkarma, özet hazırlama, not alma, bilgiyi kaydetme, dipnot kullanma, rapor yazma), 8

9 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Güncel gelişmeleri takip etme. Kitabın farklı bölümlerini kullanma (Dizin, içindekiler ) Okuduğu kaynağı yorumlama, Sorular sorma ve delile-dayalı sonuç çıkarma, Uygun bilgi kaynağı kullanma, Yararlandığı kaynakları Kaynakça da titizlikle gösterme, 7.2. Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi; bilginin araştırılması, bulunması, işlenmesi, sunulması ve değerlendirilmesinde teknolojiyi kullanabilmeyi kapsar. Her alanda olduğu gibi Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) de öğrencilerde geliştirmeyi amaçlanan temel becerilerden biri de bilgi teknolojilerini kullanma becerisidir. Hem dinî ve ahlaki alanla ilgili bilgilere ulaşma hem de bunları en uygun şekilde kullanabilme açısından önemlidir. Bu derste öğretmenler, bilgi teknolojilerini kullanma becerisini kazandırmaya yönelik aşağıdaki alt becerileri destekleyecek etkinlik ve çalışmalar yapmalıdır. Bilgi teknolojilerini kullanma konusunda doğru karar verme ve planlama, Farklı kaynaklardan toplanmış bilgiyi bilgisayar ortamında kaydetme, biçimlendirme, tekrar kullanma ve sunma, Metin, grafik, renk ve ses efektleri kullanarak çoklu ortamda rapor hazırlama, İnternet tabanlı servislere erişme, araştırma ve kullanma, Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yenilik/buluşu desteklemek için bilgi çağı teknolojilerini kullanma, Bilgi çağı teknolojilerini kültürel, sosyal ve mesleki amaçlarla kullanma, Sosyal medyada yer alan bilgilerin geçerliliğini ve güvenilirliğini sorgulama Bireysel Farkındalık Becerisi Bireysel farkındalık becerisi; sosyal ilişkilerde, iletişimde ve benzeri alanlarda gerekli ve etkili davranışları uygun bir şekilde ve uygun zamanda ortaya koymak ve hizmeti daha iyi yerine getirebilmek için gerekli olan becerilerdir. 9

10 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Bireyin kişisel özelliklerini geliştirmesi, farkındalıklarının artması, ikna gücünün yükselmesi, plan yapma, empati kurma ve sosyal ilişkilerinin gelişmesine kaynak oluşturur. Bireyin içinde bulunduğu sınıf, okul ve aile ortamında fark ettiği sorunların üzerine giderek, çözüm için sorumluluk alması, belli imkânları fırsatlara dönüştürmesi toplum için önemlidir. Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) öğretmenlerin aşağıdaki alt becerileri kazandırmaya yönelik derslerde yapacakları etkinlik ve çalışmalar, bireysel farkındalık becerisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Eğitim, rehberlik, danışmanlık fırsatlarını araştırma, Empati kurma, Engel ya da değişikliklerle baş edebilme, Gerek duyduğunda nasihat ve bilgi alma, Kendi öğrenme stratejilerini, güçlü ve zayıf yönlerini tanıma ve değerlendirme, Kendi öğrenmesini düzenleme, kendi çalışmasını değerlendirme, Kendisini motive etme ve kendisine güven duyma, Öğrendiklerini çeşitli yaşam durumlarında uygulama, Öğrenmenin amacı hakkında eleştirel düşünme, Önceki öğrenmelerinden ve deneyimlerinden yararlanma, Öz-disiplin ve bağımsız çalışma becerileri edinme, Plan yapma, planlarını uygulayabilme, Stresten ve çatışmalardan kaçınma, Zamanı doğru yönetme Dinî Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi İslam dininin doğru anlaşılması için ayet ve hadislerin sağlıklı bir şekilde yorumlanması gereklidir. Kur an-ı Kerim ayetlerini ve hadisleri anlama ve yorumlama bireyin hayatını anlamlandıracak ve ona rehberlik yapacak ilke ve değerler üretme açısından önemlidir. Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) aşağıdaki alt becerileri kazandırmaya yönelik derslerde yapacakları etkinlik ve çalışmalar, dini metinleri anlama ve yorumlama becerisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 10

11 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ayet ve hadislerden ilke ve değerler çıkarabilme, Ayet ve hadisleri anlama ve yorumlayabilme, Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma, Kur an-ı Kerim deki ayet mealleri arasında ilişki kurabilme, Siyer, metinlerini yorumlama İletişim Becerisi İletişim becerisi, konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi becerileri etkili kullanmadır. İletişim becerisi birtakım alt beceriler içerir. Bu alt beceriler iletişim eğitiminin omurgasını oluşturur. Öğretmenlerin bu becerileri geliştirmeye yönelik hazırlayacağı etkinlikler, öğrencilerin iletişim becerilerinin gelişimine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Peygamberimiz in Hayatı dersinde öğrencilerde geliştirmesi gereken en önemli becerilerden biri de iletişim becerisidir. Çünkü dersin genel amaçları ve kazanımları incelendiği zaman görülecektir ki; din, insanın hem kendi hem evren hem de Yaratıcısıyla olumlu ve sağlıklı ilişkiler kurmasını amaçlamaktadır. Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) öğretmenler aşağıdaki alt becerileri kazandırarak öğrencilerde iletişim becerisini geliştirebilmelidir. Bulunduğu ortama uygun üslup belirleyebilme, Dinî terim ve kavramların yazım ve telaffuzunu doğru kullanabilme, Dinleme, Empati kurabilme, Farklı perspektiften bakabilme, Görüşlerini gerekçelendirebilme, İletişim sırasında karşısındakinin beden dilini anlayabilme, Kabul ve saygıyı iletebilme, Olumlu ve olumsuz duygularını ben dili kullanarak ifade edebilme, Öfkeyi kontrol edebilme, Selamlaşma, 11

12 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Sözlü ya da yazılı olarak kendini ifade edebilme, Tanışma, Tartışma Kültürel Farkındalık Becerisi Kültürlerarası farkındalık becerisi; kendi kültürünü tanıma, benimseme, diğer kültürden olan kişilerle empati kurma, o kişilerin davranış ve düşüncelerini eleştirmeden anlamaya çalışma, kişileri farklılıkları ve benzerlikleri ile kabul etmeyi içerir. Bir diğer ifade ile empatiyi merkeze alarak açık bir dünya görüşüne sahip olmayı ve farklı kültürlerden kişilerle iletişim kurmada başarılı olmayı işaret etmektedir. Peygamberimiz in Hayatı (9-12) dersinde öğretmenlerin aşağıdaki alt becerileri kazandırmaya yönelik derslerde yapacakları etkinlik ve çalışmalar, bu becerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Coğrafi ve kültürel farklılıkların dini anlama ve yaşama biçimleri üzerinde etkilerini irdeleme, Diğer toplum ve kültürle ilgili temel kavramların farkında olma, Dinî ve millî değerlerin yaşatılmasına yönelik bir dünya görüşüne sahip olma Dinin, milli kültürü oluşturan unsurların başında geldiğinin bilincinde olma Farklı din ve inanç gruplarının bir arada yaşama tecrübelerini örneklendirme, Milli kültürel kimliğini özümseme ve diğer kültürlerle nasıl etkileşim içinde olduğunu kavrama Sosyal ilişkileri güçlendirmede ve barış kültürünü yaygınlaştırmada sorumluluklar üstlenme, Toplumsal gelenekleri, kültürel öğeleri ve dil çeşitliliğini tanıma Yerel, ulusal ve uluslarası kültürel mirasın farkında olma Mekân, Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerisi Dinî ve mesleki alanla ilgili konuların iyi anlaşılabilmesi, yorumlanabilmesi ve değerlendirebilmesi için öğrencinin mekân, zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin gelişmesi gerekir. Zaman ve mekânı doğru anlamak, hem bilimsel hem de dinî açıdan önem arz etmektedir. Öğrencilerde bu becerinin gelişmesi diğer becerilerin de olumlu gelişmesini ve kullanılmasını sağlayacaktır. Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) öğretmenlerin aşağıdaki alt becerileri kazandırmaya yönelik derslerde yapacakları etkinlik ve çalışmalar, mekân, zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 12

13 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Bazı mekân ve zamanların niçin önemli olduğunu algılama, Harita, plan, kroki, grafik ve diyagram yorumlayabilma, İslamiyet te önemli sayılan zaman ve mekânların değerini kavrama, Kronolojik sıralama yapabilme, Takvim bilgisi edinme, Zaman ifadelerini doğru kullanma, Zaman ve mekân farklılıklarının dini anlama ve yaşama üzerindeki etkilerini yorumlama. 7.8 Problem Çözme Becerisi Problem çözme becerisi, öğrencilerin karar verme yetilerini geliştirmek ve hayat boyu kullanabilecekleri problem çözme yeteneğini kazandırmaktır. Problem çözme becerisiyle öğrencilerin din ve ahlak konularını üst düzeyde öğrenmeleri ve hayatlarında karşılaştıkları dinî ve ahlaki alanla ilgili problemleri üst düzey bilişsel fonksiyonlarını kullanarak kendilerinin çözmeleri amaçlanır. Problem çözme yeteneği yaşanılan deneyimler, alıştırmalarla geliştirilebilir. Peygamberimiz in Hayatı (9-12) dersinde bazı etkinlikler aracılığıyla öğrencilere problemi hissettirme, buldurma ve çözüm üretme alışkanlığı kazandırılabilir. Akıl yürütme sürecini takip edebilme ve değerlendirme, Dinî ve ahlaki meselelerde sebep-sonuç ilişkisine bağlı olarak çıkarımlarda bulunma, Karşılaştığı problemlerin çözümünde Peygamber Efendimiz in örnek hayatından yararlanma, Problemi fark edebilme, Problemle uygun çözüm önerileri sunma, Toplumu ilgilendiren problemlerin çözümü ile ilgilenme Sosyal Beceri Sosyal beceri; başkaları ile iletişimi mümkün kılacak, sosyal açıdan kabul edilebilir ve öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlanabilir. Kişi sosyal ilişkilere kurarak çevresiyle etkileşim içinde bulunur. Bu etkileşim sürecinde sağlıklı ilişkiler kurabilmek ancak yeterli sosyal becerileri kazanmakla gerçekleşebilir. Bireyin aile okul ve iş yaşamındaki başarısında da sosyal beceriler önemli bir etkendir. 13

14 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Eğitimin en önemli amaçlarından biri kendisine, çevresindeki kişilere ve doğaya değer veren, yaşadığı toplumun ve dünyanın bir parçası olarak kendisine güvenen ve topluma katkıda bulunabilen bir bilince sahip bireyler yetiştirmektir. Dinin amaçlarından biri de bireyin çevresiyle olumlu ve sağlıklı ilişkiler geliştirmesidir. Öğrenciler, toplumsal olaylara ilgi duymalı, sorunların farkında olmalı, gerektiğinde hem kendisi hem de başkalarının iyiliği için harekete geçebilmelidir. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları, sosyal katılımı etkileyen faktörlerdir. Öğrenci, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı olmalı ve çözümüne yönelik sürece katılımda istekli olmalıdır. Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) bazı etkinlikler aracılığıyla öğrencilere sosyal becerilerini geliştirebilecekleri bazı alt beceriler kazandırılabilir. Bilgi ve tecrübe paylaşımının gerekliliğine inanma, Bireylerin inanma ve inancına uygun yaşama özgürlüğüne ilişkin bilinç kazanma, Dinî ve ahlaki değerler ışığında çevre bilincine sahip olma Dini ve ahlaki değerleri benimseme, İşbirliği yapma, uyumlu olma, kararlı ve dürüst olma katılma, Millî ve dinî değer taşıyan kurumlarımızın ve eserlerimizin yaşatılmasına yönelik çalışmalara aktif olarak katılma, Önyargıların üstesinden gelme, uzlaşmacı bir tutum sergileme, Sosyal sorumluluk bilincini geliştirme, Toplumda millî, dinî ve ahlaki değerlerin kalıcılığı için projeler üretme, Toplumsal ilişkilerde ve komşuluk ilişkilerinde yapıcı katılım sağlama Temel Dini Kaynakları Tanıma ve Kullanma Kur an-ı Kerim, bazı hadis, siyer kaynakları öğrencinin bu derste Peygamberimiz in hayatını ve örnek ahlakını öğrenmek için kullanabileceği kaynaklardır. Bu nedenle, öğrencilerin Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) öğrencilerimizin başta Kur an-ı Kerim meali olmak üzere anılan kaynakları tanıma ve kullanmalarına yönelik düzeye uygun etkinlikler yapılmalıdır. Hadis kaynaklarını tanıma vekullanabilme, Temel kaynaklarının özelliklerini kavrama, 14

15 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Kur an-ı Kerim mealini kullanma, Siyer tanıma ve kullanma, Tematik olarak ayetler ve hadisler çerçevesinde bir konuyu inceleme, Değişim ve Sürekliliği Algılama Din evrenseldir ancak dinin yorumları tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve diğer sebeplere göre farklılaşabilmektedir. Bu nedenle öğrencinin dinî alanla ilgili konularda değişim ve sürekliliği algılama becerisi kazanması önemlidir. Peygamberimiz in Hayatı dersinde (9-12) değişim ve sürekliliği geçmişteki ve günümüzdeki farklı örneklerle öğrencilerin karşılaştırmalarına imkan sağlayan örnek olay incelemeleri, metin (mektuplar, gazete haberleri, biyografiler vb.), görsel (fotoğraf, film, resim vb.) analizleri gibi etkinlikler ile değişim ve sürekliliği algılama becerisi ve aşağıdaki alt becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Benzerlik ve farklılıkları bulma, Dinin sabiteleri ile değişken unsurlarını birbirinden ayırt edebilme, Geçmişteki problemlerin neden- sonuç ilişkisini tanıma, Tarihsel olguları ve yorumları ayırt etme, Zamanla oluşan değişimi algılama. DEĞERLER Adalet İlim sevgisi Allah sevgisi İstişare Cesaret Kanaatkârlık Cihad Kardeşlik Cömertlik Peygamber sevgisi Doğruluk Sabır Dostluk Sadakat Edep Sahabe sevgisi Fedakârlık Sorumluluk Güvenilirlik Şükür Hayâ Vefa İhlas Yardımlaşma ve dayanışma 15

16 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 16

17 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI ANA HATLARIYLA ASR-I SAADET VE RAŞİT HALİFELER HADİS VE SÜNNET PEYGAMBERİMİZ İN ÖRNEKLİĞİ MEDİNE DEN MEDENİYETE ÜNİTELER 9.SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF MEKKE DEN MEDİNE YE PEYGAMBERİMİZ DİNİN KAYNAĞI OLARAK HADİS VE SÜNNET EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU PEYGAMBERLİĞİN MEDİNE YILLARI HADİS İLMİNİN TEMEL KAVRAMLARI EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ RAŞİT HALİFELER HADİS TARİHİ İSLAM MEDENİYETİNİN ESASLARI EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ MEDENİYETİMİZDE İDEAL İNSAN VE TOPLUM RAŞİT HALİFELER HADİSLERİ ANLAMA VE YORUMLAMA EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ KÜLTÜR VE MEDENİYETİMİZDE PEYGAMBERİMİZ 17

18 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ 9. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ ÜNİTELER KAZANIM SAYILARI DERS SAATİ 1. Mekke den Medine ye Peygamberimiz Dinin Kaynağı Olarak Hadis ve Sünnet En Güzel Örnek Peygamberimiz İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 14 TOPLAM

19 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ 9. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTE VE KONULARI ÜNİTE I ÜNİTE II ÜNİTE III ÜNİTE IV DİNİN KAYNAĞI OLARAK EN GÜZEL ÖRNEK HADİS VE SÜNNET PEYGAMBERİMİZ MEKKE DEN MEDİNE YE PEYGAMBERİMİZ 1. Peygamberimiz in (s.a.v.) Hayatını Öğrenmenin Önemi 2. İslam Öncesi Arap Yarımadasına Genel Bakış 3. Peygamberimiz in (s.a.v.) Soyu, Ailesi ve Çocukluğu 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) Gençliği 5. Peygamberimiz in (s.a.v.) Nübüvvet Öncesi Ahlaki Olgunluğu 6. Hirâ da İnzivaya Çekilmesi 7. İlk Vahiy 8. İslâm ı Kabul Edenlerin Genel Özellikleri 9. Habeşistan a Hicret 10. Müslümanlara Yönelik Baskılar ve Ambargo 11. Taif Yolculuğu 12. İsrâ ve Mîrac 13. Akabe Biatları 14. Yesrib e Hicret 15. Peygamberliğin Medine Dönemi 1. Hadis ve Sünnet Kavramları 2. Müslüman ın Hayatında Sünnetin Yeri 3. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Aişe 4. Hadisten Hayata 1. Peygamberimiz in (s.a.v.) Tevekkülü 2. Peygamberimiz in (s.a.v.) Hayatında Namaz 3. Peygamberimiz in (s.a.v.) Samimiyeti ve İhlâsı 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) İş ve Meslek Ahlakı 5. Bir Sahabi Tanıyorum: Mus ab b. Ümeyr 6. Hadisten Hayata İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1. Medeniyetimizin Kurucu Lideri Hz. Peygamber 2. Medeniyetimizde Öncü Kurumlar 2.1. Daru l-erkam 2.2. Suffe 2.3. Mescid-i Nebi 3. Bir Sahabi Tanıyorum: Zeyd b. Sabit 4. Hadisten Hayata 19

20 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: ANA HATLARIYLA ASR-I SAADET VE RAŞİT HALİFELER 9. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE I MEKKE DEN MEDİNE YE PEYGAMBERİMİZ 1. Peygamberimiz in (s.a.v.) Hayatını Öğrenmenin Önemi 2. İslam Öncesi Arap Yarımadasına Genel Bakış 3. Peygamberimiz in (s.a.v.) Soyu, Ailesi ve Çocukluğu 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) Gençliği 5. Peygamberimiz in (s.a.v.) Nübüvvet Öncesi Ahlaki Olgunluğu 6. Hirâ da İnzivaya Çekilmesi 7. İlk Vahiy 8. İslâm ı Kabul Edenlerin Genel Özellikleri 9. Habeşistan a Hicret 10. Müslümanlara Yönelik Baskılar ve Ambargo 11. Taif Yolculuğu 12. İsrâ ve Mîrac 13. Akabe Biatları 14. Yesrib e Hicret 15. Peygamberliğin Medine Dönemi Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. İslam ı anlama ve yaşamada Peygamberimiz in (s.a.v.) hayatını öğrenmenin önemini kavrar. 2. İslam öncesi Arap yarımadasını genel özellikleri ile tanır. 3. Peygamberimiz in (s.a.v.) soyunu, ailesini ve çocukluk dönemini tanır. 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) gençlik dönemini açıklar. 5. Peygamberimiz in (s.a.v.) nübüvvet öncesi erdemli davranışlarından örnekler verir. 6. Peygamberimiz in (s.a.v.) inzivaya çekilme nedenlerini değerlendirir. 7. İlk vahiy ve sonrasında gelişen olayları açıklar. 8. Habeşistan a hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 9. Kureyşli Müşriklerin Müslümanlara uyguladığı baskıları değerlendirir. 10. Peygamberimiz in (s.a.v.) Taif yolculuğunu sebep ve sonuçlarıyla değerlendirir. 11. İsrâ ve Mîrac ın Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemini fark eder. 12. Akâbe biatlarının Yesrib de İslam ın yayılışı açısından önemini kavrar. 13. Hicret olgusunu ve hicretin sebeplerini açıklar. 14. Peygamberimiz in (s.a.v.) Medine dönemini ana hatlarıyla açıklar. 2.kazanım işlenirken Arap yarımadasının dinî, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve coğrafi yapısı ile dünyanın dinî durumuna kısaca değinilecektir. 3. kazanım işlenirken Peygamberimiz in (s.a.v.) çocukluk döneminde, annesi, sütannesi, dedesi ve amcası ile geçen yıllar öne çıkarılacaktır 7. kazanım işlenirken, ilk vahiy, gizli ve açık davet dönemleri ve İslam ı ilk kabul edenler verilecektir. Ayrıca Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer in (r.a.) müslüman olmalarının Müslümanların güçlenmelerine olan etkisine değinilecektir. 9. kazanım işlenirken İslam davetine yapılan ilk tepkiler, ilk şehitler ile Peygamberimiz i (s.a.v.) yalnız-laştırmak amacıyla Kureyşli müşriklerin Haşimoğulllarına uyguladıkları amborgoya vurgu yapılacaktır. 10.kazanım işlenirken Hz. Hatice ve Ebu Talib in vefatlarının Peygamberimiz ve Müslümanlar üzerinde bıraktığı tesire de değinilecektir. 11. kazanım işlenirken konu ayet ve sahih hadisler ışığında ele alınacaktır. 13.kazanım işlenirken Kuba Mescidi ve ilk Cuma namazına da değinilecektir Beceriler: Araştırma Sorgulama Becerisi Dinî Terim ve Kavramları Doğru ve Yerinde Kullanma Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama Değerler: Peygamber sevgisi, sadakat, cesaret, sabır, şehitlik, yardımlaşma ve dayanışma, kanaatkarlık, kardeşlik. 20

21 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: HADİS VE SÜNNET 9. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE II DİNİN KAYNAĞI OLARAK HADİS VE SÜNNET 1. Kur an-ı Kerim de Peygamberimiz 1.1. Kur an-ı Kerim de Peygamberimiz in Şahsiyeti 1.2. Kur an-ı Kerim de Peygamberimiz in Görevleri 2. Hadis ve Sünnet Kavramları 3. Müslüman ın Hayatında Sünnetin Yeri 4. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Aişe 5. Hadisten Hayata Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Peygamberimiz in şahsiyetini ayetlerle açıklar. 2. Peygamberimiz in görevlerini ayetlerle açıklar. 3. Hadis ve sünnet kavramlarını açıklar. 4. Müslümanın hayatında sünnetin yerini kavrar. 5. Hz. Aişe nin kişiliğini ve hadis ilmine katkılarını açıklar. 6. Hadis ve sünnetin önemi ile ilgili hadisi yorumlar. 1. kazanım işlenirken Peygamberimiz in şahsiyetinin müslümanlara örnekliği ayet ve hadislerle işlenecek. 4.kazanım işlenirken Kur an-ı Kerim in anlaşılması, Peygamberimiz in (s.a.v.) örnekliği vurgulanacak-tır. Ayrıca sünnetin bağlayıcılığı konusu, Bakara ; Ali imran 31,164; Nisa 59, 65,105; Araf ; Ahzab 36 ve Cuma 2. ayetlerinden yararlanarak açıklanacaktır. 6. kazanım işlenirken hadisin anlamı ve verdiği mesajların üzerinde durulacak, öğrencilerin bu hadisten ilke ve değer çıkarmaları teşvik edilecektir. Beceriler: Araştırma-Sorgulama Becerisi Dinî Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi Dinî Terim ve Kavramları Doğru ve Yerinde Kullanma Değerler: Peygamber sevgisi, sahabe sevgisi, ilim sevgisi. 21

22 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: PEYGAMBERİMİZ İN ÖRNEKLİĞİ 9. SINIF ÜNİTE III EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar 1. Peygamberimiz in (s.a.v.) Tevekkülü 2. Peygamberimiz in (s.a.v.) Hayatında Namaz 3. Peygamberimiz in (s.a.v.) İhlâsı 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) İş ve Meslek Ahlakı 5. Bir Sahabi Tanıyorum: Mus ab b. Ümeyr 6. Hadisten Hayata Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Peygamberimiz in (s.a.v.) tevekkül anlayışını örneklerle açıklar. 2. Peygamberimiz in (s.a.v.) hayatında namazın yerini fark eder. 3. Peygamberimiz in (s.a.v.) iletişimde samimiyeti ve Rabbine karşı ihlâsını örneklerle açıklar. 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) iş ve meslek ahlakı ile ilgili ilkelerini benimser. 5. Mus ab b. Ümeyr in kişiliğini ve islam davası uğruna gösterdiği fedakarlıkları açıklar. 6. Salih amel ile ilgili hadisi yorumlar. 4.kazanım işlenirken kültürümüzdeki ahilik müessesinin de ilham kaynağının Peygamberimiz in (s.a.v.) iş hayatı ile ilgili ilkeleri olduğuna da değinilecektir 6. kazanım işlenirken hadisin anlamı ve verdiği mesajların üzerinde durulacak, öğrencilerin bu hadisten ilke ve değer çıkarmaları teşvik edilecektir. Beceriler: Bireysel Farkındalık Becerisi Dini Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi Sosyal Beceri Değerler: Allah sevgisi, peygamber sevgisi, cömertlik, doğruluk, ihlas 22

23 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: MEDİNE DEN MEDENİYETE 9. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE IV İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1. Medeniyetimiz ve Hz. Peygamber 2. Medeniyetimizde Öncü Kurumlar 2.1. Daru l-erkam 2.2. Suffe 2.3. Mescid-i Nebi 3. Bir Sahabi Tanıyorum: Zeyd b. Sabit 4. Hadisten Hayata Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. İslam medeniyetinin teşekkülünde Peygamberimiz in (s.a.v.) yerini fark eder. 2. Asr-ı saadette oluşturulan kurumların İslam medeniyetinin kurulmasındaki rolünü yorumlar. 3. Zeyd b. Sabit in kişiliğini ve ilmî yönünü tanır. 4. İlim ile ilgili hadisi yorumlar. 1.kazanım işlenirken Peygamberimiz in (s.a.v.) ilme teşviki, adaleti, istişareye önem vermesi, emaneti ehline vermede yaş, cinsiyet, hür, köle, azatlı ayrımı yapmaması, hakta sebatı, batıla karşı mücadelede istikrarı, çözüm odaklı yaklaşımı, tutarlılığı, Müslüman kimliği oluşturma çabası gibi konuların İslam medeniyetinin oluşmasındaki etkisine vurgu yapılacaktır. 3.kazanım işlenirken Zeyd b. Sabit in vahiy kâtipliği konusuna da değinilecektir. 4. kazanım işlenirken hadisin anlamı ve verdiği mesajların üzerinde durulacak, öğrencilerin bu hadisten ilke ve değer çıkarmaları teşvik edilecektir Beceriler: Araştırma-Sorgulama Becerisi Değişim ve Sürekliliği Algılama Dinî Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi Dinî Terim ve Kavramları Doğru ve Yerinde Kullanma Değerler: Peygamber sevgisi, istişare, sorumluluk, adalet.. 23

24 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ 10. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ ÜNİTELER KAZANIM SAYILARI DERS SAATİ 1. Peygamberliğin Medine Yılları Hadis İlminin Temel Kavramları En Güzel Örnek Peygamberimiz İslam Medeniyetinin Esasları 4 16 TOPLAM

25 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 25 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ 10. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTE VE KONULARI ÜNİTE I ÜNİTE II ÜNİTE III ÜNİTE IV PEYGAMBERLİĞİN MEDİNE YILLARI HADİS İLMİ VE TEMEL KAVRAMLARI EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ İSLAM MEDENİYETİNİN ESASLARI 1. Peygamberliğin Mekke Dönemi 1. Hadis İlmi 1. Peygamberimiz in (s.a.v.) Takvası 1. Medeniyetimizin Özü: Tevhid 2. Medine de İslâm Toplumunun Oluşumu 2.1. Muhacir-Ensar Kardeşliği 2.2. Mescid-i Nebevî nin İnşası 2.3. Ashâb-ı Suffe 2.4. Namaza Davet: Ezan 2.5. Medine Sözleşmesi 2.6. Medine Pazarının Kurulması 2.7. Kıblenin Değişmesi 3. Müşriklerle Münasebetler 3.1. Bedir Gazvesi 3.2. Uhud Gazvesi 3.3. Hendek Gazvesi 3.4. Hudeybiye Antlaşması 3.5. Mekke nin Fethi 3.6. Huneyn Gazvesi 4. Diğer Din Mensuplarıyla Münasebetler 5. İslam a Davet Mektupları 6. Veda Haccı ve Veda Hutbesi 7. Hz. Muhammed in Vefatı 1.1. Hadis 1.2. Sünnet 1.3. Ravi ve Rivayet 1.4. Sened ve Metin 2. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Hureyre (r.a.) 3. Hadisten Hayata 2. Peygamberimiz in (s.a.v.) Hayatında Dua 3. Peygamberimiz ve Kardeşlik Hukuku 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) Eğitim Metodu 5. Bir Sahabi Tanıyorum: Muaz b. Cebel 6. Hadisten Hayata 2. İslam Medeniyetinin Temeli: Adalet 3. İslam Medeniyetinin Gücü: İlim 4. İslam Medeniyetinin Farkı: Özgünlük 5. İslam Medeniyetinin Dünyaya Bakışı: Sulh 6. Ortak Akıl: İstişare 7. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Mesud 8. Hadisten Hayata

26 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: ANA HATLARIYLA ASR-I SAADET VE RAŞİT HALİFELER 10. SINIF ÜNİTE I PEYGAMBERLİĞİN MEDİNE YILLARI Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar 1. Peygamberliğin Mekke Dönemi 2. Medine de İslâm Toplumunun Oluşumu 2.1. Muhacir-Ensar Kardeşliği 2.2. Mescid-i Nebevî nin İnşası 2.3. Ashâb-ı Suffe 2.4. Namaza Davet: Ezan 2.5. Medine Sözleşmesi 2.6. Medine Pazarının Kurulması 2.7. Kıblenin Değişmesi 3. Müşriklerle Münasebetler 3.1. Bedir Gazvesi 3.2. Uhud Gazvesi 3.3. Hendek Gazvesi 3.4. Hudeybiye Antlaşması 3.5. Mekke nin Fethi 3.6. Huneyn Gazvesi 4. Diğer Din Mensuplarıyla Münasebetler 5. İslam a Davet Mektupları 6. Veda Haccı ve Veda Hutbesi 7. Hz. Muhammed in Vefatı Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Peygamberliğin Mekke dönemini ana hatlarıyla açıklar. 2. Hicretten sonra oluşan İslam toplumunun özelliklerini açıklar. 3. Müşriklerle münasebetleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) diğer din mensuplarıyla ilişkilerinin dayandığı ilkeleri kavrar. 5. Peygamberimiz in (s.a.v.) tebliğinde İslam a davet mektuplarının rolünü açıklar. 6. Veda Haccının önemini ve Veda Hutbesindeki evrensel mesajları yorumlar. 3. kazanım işlenirken cihadın önemi vurgulanacak, Uhud savaşı bağlamında nifak ve münafık kavramlarına, Peygamberimiz in (s.a.v.) münafıklarla mücadele metoduna değinilecektir. 4. kazanım işlenirken Yahudi ve Hristiyan topluluklar ile Müslümanlar arasındaki ilişkilere, Hayber in fethine, Necran heyetine, Mute ve Tebük savaşlarına değinilecektir. 5. kazanım işlenirken İslam a davet için gönderilen elçilerin özelliklerine ve elçi gönderilen devletlerin konumuna da değinilecektir. Ayrıca Medine ye gelen heyetlerle yapılan görüşmelerin İslam davetine katkıları vurgulanacaktır. Beceriler: Araştırma Sorgulama Becerisi Dinî Terim ve Kavramları Doğru ve Yerinde Kullanma Mekân, Zaman ve Kronolojiyi Algılama Değerler: Allah sevgisi, peygamber sevgisi, sahabe sevgisi, cihad, şehitlik, istişare, kardeşlik, fedakârlık, vefa, yardımlaşma ve dayanışma,. 26

27 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: HADİS VE SÜNNET 10. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE II HADİS İLMİ VE TEMEL KAVRAMLARI 1. Hadis İlmi 1.1. Hadis 1.2. Sünnet 1.3. Ravi ve Rivayet 1.4. Sened ve Metin 2. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Hureyre (r.a.) 3. Hadisten Hayata Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Hadis ilmi ile ilgili bazı kavramları açıklar. 2. Hadis ile sünnet arasındaki farkı ayırt eder. 3. Ebu Hureyre nin kişiliği ve hadis ilmine katkılarını açıklar. 4. Sünnetin bağlayıcılığı ile ilgili hadisi yorumlar. 1. kazanım işlenirken Hadis ve sünnetin Peygamberimiz in (s.a.v.) hayatını tamamlayan unsurlar olduğu, bunlar bilinmeksizin Peygamberimiz in (s.a.v.) anlaşılmasının tam olarak mümkün olamayacağı vurgulanacaktır. Ayrıca hadislerin yazımı aşamasında gösterilen hassasiyet ve disipline de değinilecektir. 4. kazanım işlenirken hadisin anlamı ve verdiği mesajların üzerinde durulacak, öğrencilerin bu hadisten ilke ve değer çıkarmaları teşvik edilecektir. Beceriler: Araştırma-Sorgulama Becerisi Dini Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi Dinî Terim ve Kavramları Doğru ve Yerinde Kullanma Değerler: Peygamber sevgisi, doğruluk, güvenilirlik. 27

28 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: PEYGAMBERİMİZ İN ÖRNEKLİĞİ 10. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE III EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ 1. Peygamberimiz in (s.a.v.) Takvası 2. Peygamberimiz in (s.a.v.) Hayatında Dua 3. Peygamberimiz ve Kardeşlik Hukuku 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) Eğitim Metodu 5. Bir Sahabi Tanıyorum: Muaz b. Cebel 6. Hadisten Hayata Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Peygamberimiz in (s.a.v.) takvasını örneklerle açıklar. 2. Peygamberimiz in (s.a.v.) hayatından örneklerle duanın Müslüman hayatındaki yerini fark eder. 3. Peygamberimiz in (s.a.v.) öğrettiği İslam kardeşliğinin kişilerin ahlaki gelişimine, toplumsal huzur ve kaynaşmaya katkısını fark eder. 4. Peygamberimiz in (s.a.v.) eğitim ilkelerini açıklar. 5. Muaz b. Cebel in örnek kişiliğini tanır. 6. Kul hakkı ile ilgili hadisi yorumlar. 1. kazanım işlenirken Takva kavramı Bakara suresinin 177. ayeti ışığında açıklanacak ve Hucurat suresi 13. ayete atıf yapılacaktır. 2. kazanım işlenirken Peygamberimiz in günlük hayatında sıkça yaptığı dualardan örnekler de verilecektir. 5. kazanım işlenirken Muaz b. Cebel in idarecilik özelliklerine ve fıkhi konulardaki yetkinliğine değinilecektir. 6. kazanım işlenirken hadisin anlamı ve verdiği mesajların üzerinde durulacak, öğrencilerin bu hadisten ilke ve değer çıkarmaları teşvik edilecektir. Beceriler: Araştırma-Sorgulama Becerisi Dinî Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi Değerler: Allah sevgisi, peygamber sevgisi, kardeşlik, ihlas. 28

29 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: MEDİNE DEN MEDENİYETE 10. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE IV İSLAM MEDENİYETİNİN ESASLARI 1. Medeniyetimizin Özü: Tevhid 2. İslam Medeniyetinin Temeli: Adalet 3. İslam Medeniyetinin Gücü: İlim 4. İslam Medeniyetinin Farkı: Özgünlük 5. İslam Medeniyetinin Dünyaya Bakışı: Sulh 6. Ortak Akıl: İstişare 7. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Mesud 8. Hadisten Hayata Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. İslam medeniyetinin temel esaslarını kavrar. 2. İslam medeniyetinin temel esaslarının yaşatılmasında sorumluluk duyar. 3. Abdullah b. Mesud un örnek kişiliğini tanır. 4. Adalet ile ilgili hadisi yorumlar. 1. kazanım işlenirken tevhid inancının medeniyetimizi oluşturan ilim, sanat, düşünce konularına etkileri örneklerle açıklanacaktır. Ayrıca medeniyetimizin temel esasları ile ilgili değerler İslam tarihinden örnekler verilerek işlenecektir. 3.kazanım işlenirken Abdullah b. Mesud un ilmi yönüne ve özellikle fıkıh ilmine yaptığı katkılara vurgu yapılacaktır. 4. kazanım işlenirken hadisin anlamı ve verdiği mesajların üzerinde durulacak, öğrencilerin bu hadisten ilke ve değer çıkarmaları teşvik edilecektir. Beceriler: Araştırma-Sorgulama Becerisi Değişim ve Sürekliliği Algılama Dinî Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi Kültürel Farkındalık Becerisi Değerler: Adalet, ilim sevgisi, istişare. 29

30 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ 11. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ ÜNİTELER KAZANIM SAYILARI DERS SAATİ 1. Raşit Halifeler Hadis Tarihi En Güzel Örnek Peygamberimiz Medeniyetimizde İdeal İnsan ve Toplum 4 14 TOPLAM

31 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ 11. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTE VE KONULARI 1.1. Soyu ve Ailesi 1.2. Peygamberimiz in Sadık Dostu 1.3. Halife Seçilmesi 1.4. Halifeliği Döneminde Öne Çıkan Olaylar 2. Hz. Ömer 2.1. Soyu ve Ailesi 2.2. Hak ile Batılı Ayırmada Sarsılmaz İrade 2.3. Halife Seçilmesi 2.4. Halifeliği Döneminde Öne Çıkan Olaylar Hadisler 1.1. İlk Dönem 1.2. Hadislerin Derlenmesi 2. Temel Hadis Kaynakları ÜNİTE I ÜNİTE II ÜNİTE III ÜNİTE IV RAŞİT HALİFELER HADİS TARİHİ EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ MEDENİYETİMİZDE İDEAL İNSAN VE TOPLUM 1. Hz. Ebû Bekir 1. Peygamberimizden Günümüze 1. Peygamberimiz in Davasına Sadaka- 1. İslam Medeniyetinin Hedeflediği ti 2. Peygamberimiz in Hayatında Oruç 3. Peygamberimiz in Hamd ve Şükrü 1.3. Hadislerin Sınıflandırılması 4. Peygamberimiz ve Toplumsal Dayanışma İnsan Modeli 2. İslam Toplumunu Bazı Yönlendiren İlkeler 2.1. Güven 2.2. Kardeşlik 5. Bir Sahabi Tanıyorum: Selman-ı Farisi 2.3. Yardımlaşma ve Dayanışma 3. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Amr b. el-as (r.a) 2.4. İyiliği Emir Kötülükten Sakındırma 4. Hadisten Hayata 6. Hadisten Hayata 2.5. Hak ve Adaleti Gözetme 3. Bir Sahabi Tanıyorum: Enes b. Malik 4. Hadisten Hayata 31

32 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: ANA HATLARIYLA ASR-I SAADET VE RAŞİT HALİFELER 11. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE I RAŞİT HALİFELER 1. Hz. Ebû Bekir 1.1. Soyu ve Ailesi 1.2. Peygamberimiz in Sadık Dostu 1.3. Halife Seçilmesi 1.4. Halifeliği Döneminde Öne Çıkan Olaylar 2. Hz. Ömer 2.1 Soyu ve Ailesi 2.2. Hak ile Batılı Ayırmada Sarsılmaz İrade 2.3. Halife Seçilmesi 2.4. Halifeliği Döneminde Öne Çıkan Olaylar Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Hz. Ebu Bekir in soyu ve ailesini tanır. 2. Hz. Ebu Bekir in Peygamberimiz in sadık dostu oluşuna ve cömertliğine örnekler verir. 3. Hz. Ebu Bekir in halifeliği döneminde öne çıkan olayları kavrar. 4. Hz. Ömer in soyu ve ailesini tanır. 5. Hz. Ömer in adaletini ve hakkı batıldan ayırmasını örneklerle açıklar. 6. Hz. Ömer in halifeliği döneminde öne çıkan olayları kavrar. Ünite genelinde konular temel kaynaklar baz alınarak sahih rivayetler ışığında işlenecektir 3.kazanım işlenirken Kur an-ı Kerim e karşı yaptığı hizmetler vurgulanacak, Ridde olaylarının sebeplerine ve Arap Yarımadası nın dışında gerçekleştirilen fetihlerine de kısaca değinilecektir. 5.kazanım işlenirken Hz. Ömer in Müslüman oluşuna da değinilecektir. 6.kazanım işlenirken Kur an-ı Kerim e karşı yaptığı hizmetler vurgulanacak, Hz. Ömer in halife olarak izlediği yönetim tarzını, bu dönemde gerçekleştirilen fetihleri ve devlet organlarının kurumsallaşmaya başlamasına da kısaca değinilecektir. Beceriler: Araştırma-Sorgulama Becerisi Mekân, Zaman ve Kronolojiyi Algılama Değerler: Cömertlik, adalet, dostluk, doğruluk, cesaret. 32

33 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: HADİS VE SÜNNET 11. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE II HADİS TARİHİ 1. Peygamberimizden Günümüze Hadisler 1.5. İlk Dönem 1.6. Hadislerin Derlenmesi 1.7. Hadislerin Sınıflandırılması 2. Temel Hadis Kaynakları 3. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Amr b. el-as (r.a) 4. Hadisten Hayata Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Peygamberimiz in döneminde hadislerin korunmasına yönelik yapılan çalışmaları açıklar. 2. Sahabenin hadis rivayetindeki rolünü ve hassasiyetini fark eder. 3. Hadislerin derlenmesi ve toplanması sürecini açıklar. 4. Temel hadis kaynaklarını tanır. 5. Abdullah b. Amr b. el-as ın ilmi yönünü ve örnek kişiliğini açıklar. 6. Hadis aktarımını teşvik eden hadisi yorumlar. 1, 2 ve 3. kazanımlar işlenirken tarihi süreç ayrıntı girilmeden özet halinde verilecektir. 4.kazanım işlenirken hadis kitaplarının Kur an-ı Kerim i anlamadaki bütünleyici önemi vurgulanacak, hadis kaynaklarının sınıflandırılmasına girilmeyecek ve sadece en temel kaynaklara yer verile-cektir. 5. kazanım işlenirken Abdullah b. Amr b. el-as ın zühd ve takvası ile kendisine hadis yazma konusunda izin verilmesine vurgu yapılacaktır. 6. kazanım işlenirken hadisin anlamı ve verdiği mesajların üzerinde durulacak, öğrencilerin bu hadisten ilke ve değer çıkarmaları teşvik edilecektir. Beceriler: Araştırma-Sorgulama Becerisi Dinî Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi Temel Dini Kaynakları Tanıma ve Kullanma Değerler: Peygamber sevgisi, ilim sevgisi. 33

34 PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANI: PEYGAMBERİMİZ İN ÖRNEKLİĞİ 11. SINIF Konular Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE III EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ 1. Peygamberimiz in Davasına Sadakati 2. Peygamberimiz in Hayatında Oruç 3. Peygamberimiz in Hamd ve Şükrü 4. Peygamberimiz ve Toplumsal Dayanışma 5. Bir Sahabi Tanıyorum: Selman-ı Farisi 6. Hadisten Hayata Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Peygamberimiz in yaşadığı her durumda davasına olan sadakatini örneklerle açıklar. 2. Peygamberimiz in hayatından örneklerle orucun Müslüman hayatındaki yerini fark eder. 3. Peygamberimiz in başına gelen her güzelliği Rabbinden bilmesi ve şükretmesini kendisine örnek alır. 4. Peygamberimiz in toplumsal dayanışmaya verdiği önemi fark eder. 2. kazanım işlenirken Peygamberimiz in farz ve nafile oruçlarına da yer verilecektir. 5. kazanım işlenirken Selman-ı Farisi nin rolüne de değinecektir. 6. kazanım işlenirken hadisin anlamı ve verdiği mesajların üzerinde durulacak, öğrencilerin bu hadisten ilke ve değer çıkarmaları teşvik edilecektir.. Beceriler: Araştırma-Sorgulama Becerisi Dinî Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi Dinî Terim ve Kavramları Doğru ve Yerinde Kullanma Değerler: Peygamber sevgisi, sabır, istişare, şükür, yardımlaşma ve dayanışma 5. Selman-ı Farisi nin örnek kişiliğini tanır. 6. Oruç ile ilgili hadisi yorumlar. 34

SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10. SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 10.1. SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Siyer; Peygamberimiz Hz. Muhammed in (s.a.v.) hayatını, şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini,

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (5-8) TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (5-8) TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (5-8) ÖĞRETİM PROGRAMI 2017 Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI TASLAK

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI TASLAK Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2017 Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM TARİHİ I Ders No : 0020100005 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

İMAM HATİP ORTAOKULLARI TEMEL DİNİ BİLGİLER (5-8) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI

İMAM HATİP ORTAOKULLARI TEMEL DİNİ BİLGİLER (5-8) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP ORTAOKULLARI TEMEL DİNİ BİLGİLER (5-8) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER ( İSLAM 1-2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER ( İSLAM 1-2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER ( İSLAM 1-2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1. ÖĞRETİM PROGAMININ TEMEL FELSEFESİ... 2 2. PROGRAMIN AMAÇLARI... 3 3. PROGRAMIN VİZYONU... 3

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH 402 8 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. HZ. MUHAMMED'İN HAYATI DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. HZ. MUHAMMED'İN HAYATI DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU HZ. MUHAMMED'İN HAYATI DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI:137 TARİH:27.08.2012 ÖNCEKİ KARARIN SAYI:

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

alan Lawrance Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli gelişen bir programdır.

alan Lawrance Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli gelişen bir programdır. GEMS (GREAT EXPLORATION IN MATHS AND SCIENCE) MATEMATİK VE FEN DE BÜYÜK BULUŞLAR Matematikte ve Bilimde Büyük Keşifler GEMS (Great Explorations in Math and Science) : California Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DEĞERLER EĞİTİMİ GÜN VE LAR EYLÜL EYLÜL 18-22 Eylül 25-29 Eylül 2-6 Ekim 9-1 Ekim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı