Kadın Sağlığına Genel Bakış. Dr. Nuran Elmacı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadın Sağlığına Genel Bakış. Dr. Nuran Elmacı"

Transkript

1 Kadın Sağlığına Genel Bakış Dr. Nuran Elmacı

2 Kadınların Sağlık Sorunları Doğurganlık Doğum - Doğum yardımı Aile planlaması Menopoz Kısırlık Kanserler Kadına yönelik Şiddet

3 Kadınlar yedi milyara yaklaşan dünya nüfusunun yarısını oluşturuyorlar. Kadınlar cinsiyetlerinden- kadın olmadan dolayı- siyasal sosyal, ekonomik olarak her dönemde, her bir ülkede, farklı yoğunlukta dezavantajlı grubu oluşturuyorlar

4 Kadınının statüsünü belirleyen önemli etkenlerin başında kadının eğitim durumu gelmektedir. Cumhuriyet yıllarında kadınların okuma yazma oranı % 10 civarındaydı %90 kadın okuma yazma bilmiyordu.

5 Okur yazarlık oranları Yetişkin okur yazarlık oranı % % 1990 Erkek Erkek 93 Kadın 66 Kadın 77

6 % % ilköğretim Erkek 93 Kadın 82 ortaöğretim Kaynak: (2003 Unicef verileri)

7 GAP 15 yaş ve yukarısı: Kır ( Okur yazar olmayan ) 58.9 Kent 47.1

8 Günümüzde Güneydoğu Anadolu da bu oran yüzde elli elli görünmesine rağmen, bazı kırsal kesimde ve şehrin gelişmemiş kesimlerinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 80 lere ulaşmaktadır. Okullaşma oranı ( Diyarbakır )ortalama %78.2. Kadın 31.5, Erkek 46.6

9 Türkiye'de yaş grubu kadınların % 89 u okur-yazar Batı da 94.3 Güneydoğuda 62.3 okur-yazar

10 Sağlıkta kadın eğitimi neden önemli? Kadın bireysel ve toplumsal işlevlerini, sorumluluklarını yerine getirebilmesi için sağlıklı olması gerekir. Kadın aynı zamanda ailenin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için kilit bir bireydir. çünkü çocukları besleyen, büyüten hijyenik kuralları öğreten, uygulayan, temiz yiyecek, temiz giysi temin eden kadındır.. Aynı zamanda hasta bakımını da kadın üstlenir.

11 Eğitimli kadın ve Sağlık Sağlıkla ilgili riskler,bunların önlenebilir olduğunun farkına varılması ile mümkündür Sağlık riskleri açısından bilgili olma ve farkında olma çok önemli. Üstelik kadınlar bilgilerini arkadaşları,akrabaları ve kızlarıyla paylaşırlar. Eğitim kadına özgüven kazandırıyor. Bu açıdan kendi sağlığı için karar veriyor.doğum kontrol yöntemleri,jinekolojik hastalıklar, menepoz, osteoporosiz vb konularda danışmanlık almak için daha istekli.

12 Kadınların Sağlık Sorunları Doğurganlık Doğum - Doğum yardımı Aile planlaması Menopoz Kısırlık Kanserler Kadına yönelik Şiddet

13 Güneydoğu kadınları sorunları- ek olarak Töre cinayetleri Çokeşlilik, kuma Berdel Akraba ve Erken yaş evlilikleri

14 Eğitimli kadınlar sağlık hizmetlerine ulaşabiliyorlar. Örnekleri aşağıdadır: Çeşitli ölçütler ve kadın eğitimi. Bebek ölümleri, ishal doğum yapılan yer,aşılama, aile planlaması Kırk altı ülkede yapılan bir çalışmada kadınların eğitimi %1 lik bir artınca, çocuk ölümlerinde %3 lük bir azalma olmuş.

15 Doğurganlık hızı Kaba doğum hızı. toplumda bir yıldaki canlı doğum sayısı X 1000 aynı toplumda yıl ortası nufus Türkiye de kaba doğum hızı binde 20 dır. Kırsal ve kente farklılaş maktadır. KDH kentsel alanlarda 19 iken; Kırsal alanda 21 dir. Toplam doğurganlık hızı her kadının ortalama sahip olduğu çocuk sayısı. kentlerde 2.06 kır da 2.65 ort Doğu bölgesinde 3.65, diğer bölgelerde yaşayan kadınlardan 1.5 daha fazla çocuk sahibi olduğunu göstermektedir. Toplam doğurganlık. Hızı yaşa özel doğurganlık hızları X ( TDH bir kadının doğurgan yaşta sahip olduğu ve olacağı çocuk sayısı. olarak tarif edilebilir.

16 Eğitim düzeyi Toplam doğurganlık hızı Eğitimi yok 3.65 İlköğretim 1. kademe 2.39 İlköğreitm 2. kademe 1.77 lise ve üzeri 1. 39

17 Toplam Doğurganlık Hızı Batı: 1.7 Doğu 3.27 Orta 2.20 Kuzey ve Güney birbirine benziyor:

18 Doğurganlık 2003 te doğurganlık de 2.15 doğurganlık hızı kadın başına düşen doğum sayısı 2020 li yıllarda 2.1 olacak

19 Doğumların yapıldığı yer Ülke genelinde doğumların %78 i bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmiştir den bu yana % 5 lik bir artış kaydedilmiştir. Evde yapılan doğumlar % 5 ini oluşturmaktadır.

20 Doğumların yapıldığı yer Sağlık kuruluşu Ev Türkiye Doğu Batı

21 Kadınların son 10 yıldaki doğumları ile son doğumlarını kiminle yaptıklarının karşılaştırılması Doğumu nu Kiminle yaptığı Evde (yerli ebe) Son 10 yıldaki doğumlar %1992 Son doğumlar %1992 Doğumu nu kiminle yaptığı Evde (yerli ebe) Son 10 yıldaki doğumlar % Hastane Hastane Resmi ebe Resmi ebe Son doğumlar % (1.0)

22 Kürt ebenin evi bize yakın Akrabamızdır Kayınvalidem hep yerli ebeyi çağırır, biz onlarla doğurduk der.ben onun sözüyle hareket ederim Biz fakiriz resmi ebeyi çağıramayız Hastaneden korkarım Komşularda yerli ebeyi çağırırlar

23 Hastanedeki doğumlar: Gecekondulular hastanede doğum yapmak istemezler. Bu isteksizliklerini hastaneden korkarım şeklinde açıklarlar. Korkularının temelini kendilerince öne sürülen hastanede dikişli doğumların çok olması (bu doğumların sonraki doğumlarını zorlaştıracağına inanırlar), iğne yapılması çoğu doğumların ameliyatla yapılması gibi nedenler oluşturmaktadır.buna karşın yerli ve resmi ebelerin yaptıramadığı zor doğumlar zorunlu olarak hastanede gerçekleşmektedir.

24 Doğum öncesi bakım Gebeliğin erken dönemlerinde başlatılıp gebelik süresinde devam ettirilirse yararlı olmaktadır. Doğum öncesi bakım için ilk başvuru ziyaret gebeliğin üçüncü ayından önce yapılmalıdır. Gebeliğin erken belirlenmesinin avantajı kadının genel sağlığının bilinmesi ve normal olmayan bir durumun kolay ve erken teşhis edilmesini sağlamak içindir.

25 Türkiye de ki kadınların çoğunluğu doğum öncesi bakımın erken bir zamanda yapılmasının farkında olduklarını belirtmişlerdir. Araştırma tarihinden önceki(2003) beş yıl içinde yapılan doğumların %71 i gebeliğin altıncı ayından önce doğum öncesi bakım almışlardır. Altıncı aydan önce doğum öncesi bakım alanların oranı kentlerde %80 kırsal kesimde %52dir.

26 Türkiye deki kadınların 92.2, Batıda 97 Kuzeydoğu Anadolu da 72.9 Güneydoğu Anadolu da 82.2 Sağlık personelinden doğum öncesi bakım almaktadır.

27 Doğum öncesi bakım SAĞLIK PERSONELİ BAKIM ALMAMIŞ

28 Eğitim düzeyi yüksek olan kadınların doğum öncesi bakım içinde yer alan tüm test ve ölçüm hizmetlerini ( kilo, boy, tansiyon, kan ve idrar tahlili ultrason, muayene)almaları eğitim düzeyi düşük kadınlara göre yüksektir. Örn; lise ve üzeri eğitimi sahip olan kadınların %(90) fazlası gerekli tüm bakımı almışlardır. Ne yazık ki hiç eğitim almamış ve ilk eğitimi tamamlayamamış kadınlar bakım hizmetlerinden yararlanmada en düşük değerlere sahiptir.

29 Türkiye deki evli kadınların 73.3 Batıda sı Doğu da 61.4 gebeliği önleyici yöntem kullanmaktadır de bu rakam 63.3 iken 2008 de 73.0 ulaşmıştır Modern yöntem kullananların sayısı artıyor, geleneksel yöntemler azalıyor

30 AP Yöntemlerini Kullanmayı Etkileyen Etkenler 1- Aile yapıları Kadının konumu Çocuğun Durumu 2. Eğitim ve Ekonomik Düzey 3. Dinsel İnanışlar 4. Söylentiler

31 Aşılama Eğitimi olmayan annelerin tüm aşılarını olmuş çocuk oranı %26 Lise ve daha fazla eğitimli olanların %69

32 Aşı hizmetleri Kadınların düşük konumları kararların erkekler tarafından verilmesi sonucu onların aşı hizmetlerinden yararlanmalarını da etkilemektedir. Sağlık bakanlığı2006 da neonatal ve maternal tetenoza yakalanma oranının risk taşıdığı 50 ilde eliminasyon programı başlatmıştır. Bu illerden birisi Diyarbakır dır. Üç kampanya olarak düzenlenen bu programda beklenilen başarıya ulaşılamamış, aşılanma oranı % 70 lerde kalmıştır. Annelerin aşı olmama nedenleri çeşitlidir. Bunlar arasında kültürel bir etken olarak kısırlık yapar inanışının önemli bir payı vardır. Bu inanış öylesi bir yayılmıştır ki çocuk istemeyen kadınlar gebe kalmamak için aşı yaptırmışlardır

33 Doğurganlığı belirleyen bir değişken olarak ilk evlenme yaşı 20 yaş altında doğan bebeklerin ilk ay içerisinde ölüm riski yaş annelerden doğanlara göre yüksektir. Gebelik riski altına girmenin başlangıcı anlamına gelen ilk evlenme yaşı önemli bir demografik göstergedir. ilk evlenme yaşının düşük olması doğurganlığı yükseltmektedir. Türkiye de resmi olarak kabul edilen evlenme yaşı 17 dir. Ülkemizde son yirmi yılda evlilik yaşında düşmeler görünmektedir. Çünkü yaş grubunda kadınların %58 i 20 yaşına kadar evlenmişken yaş grubundaki kadınları sadece% 40 ı 20 yaşına kadar evlenmiştir.

34 İlk evlenme yaşı Doğu 19.6 Batı 21.3

35 Erken yaş evlilikleri Anne ve çocuk ölümünü artırıyor Düşük kilolu bebekler doğmakta. Dolayısıyla enfeksiyon ve malnutrisyona bağlı ölüm riskler yükselmekte. 18 yaş altı gebelerin gebelik ve doğuma bağlı nedenlerle ölme riski, yaş arası gebelere oranla 2-3 katı fazla. Duygusal gelişimini tamamlanmamış Cinsel kimliğini sindirmemiş evlilikler SORUNLU

36 Erken yaş evlilikleri Kürtlerin adetidir. Geleneğimiz, töremiz böyledir. Babaların işidir. Birisini sever kaçabilir.güzel kızları isteyen çok olur, babaların başları belaya girmesin diye onları erkence evlendirirler. Kızların okuması ayıptır. İlk gelene verilir. Yoksa kısmeti kapanır. Toplumda saygın biriyse örn; zenginse veya şeyh soyundan ise, ağa ise yaşına bakılmaz, verilir Evlenmeyen kızdan şüphe edilir. Kan yerine verilirse kızın yaşına bakılmaz. Berdel kızlar erken evlendirilir

37 Bu bağlamda ilk doğumda evlilik yaşı - çocuk doğurmanın başladığı yaş- anne ve çocuk sağlığı ve yaşam kalitesi açısından olduğu kadar toplum içinde de önemli demografik sonuçlar doğurur. ilk doğumların ertelenmesi toplam doğurganlık hızının azalmasında etkilidir.

38 Tablo I : Ülkemizde yıllara göre akraba evlilikleri oranları ( ) Araştırmanın adı 1968 Türkiye Aile Yapısı ve Nüfus Sorunları Araştırması 1983 Türkiye Doğurganlık ve Sağlık Araştırması 1988 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1993 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Hancıoğlu ve Ark Akraba evliliği oranı (%)

39 Tablo II : GAP illerinde akraba evliliği İli Akraba evliliği oranı (%) Şanlıurfa 54.6 Diyarbakır 49.4 Şırnak 47.6 Mardin 44.5 Adıyaman 44.0 Batman 43.2 Gaziantep 37.7 Siirt 37.7 Kilis 14.3 GAP bölgesi 43.2 Ceylan 2002

40 Tablo: VII: Sizce eşinizin ailesi neden Sizce eşinizin ailesi neden (sizi) tercih etti sizi tercih etti (Yüzdeleri ayarla) Başlık parası vermemek için 23,9 Akrabalık bağlarının kopmaması için 20.7 Yabancıya gitmesin dediler 8,7 Bize bakar 10,9 Beşik kertmesi 2,2 Mallarla ilgili olarak 4,3 Biz birbirimizi istedik- sevdik 26.1 Dinimiz, geleneğimiz böyle emreder 2.2 %

41 Sonuç Ana çocuk sağlığında olumlu gelişmeler vardır. Ancak tüm göstergeler için üç temel farklılık azalarak sürüyor. Kent kır ayrımında Doğu ve diğer bölgeler arası Doğu bölgesinin kendi içinde

42

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunanlar: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara,

Detaylı

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA:

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: Aralık 2009 çocuklar için bir 5YAÖH ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE TÜRKİYE DE 5 YAŞ ALTI ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: BİR DURUM ARAŞTIRMASI Aralık 2009 ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ Bu rapor Nüfusbilim Derneği nin Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu nun ürünüdür. Çalışma grubu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nun mali katkıları ile yürütülmüştür. Raporu

Detaylı

Türkiye nin Çocuk İhmali: Son 5 Yıldaki Bebek Ölümleri ve Koruyucu Hizmetlerden Yararlanmamada Eşitsizlikler

Türkiye nin Çocuk İhmali: Son 5 Yıldaki Bebek Ölümleri ve Koruyucu Hizmetlerden Yararlanmamada Eşitsizlikler Türkiye nin Çocuk İhmali: Son 5 Yıldaki Ölümleri ve Koruyucu Hizmetlerden Yararlanmamada Eşitsizlikler Prof.Dr.Muzaffer Eskiocak Trakya Üni.Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bu yazı Türkiye de son 5

Detaylı

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir.

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir. TÜRKİYE DE KADIN SAĞLIĞININ DURUMU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2011) 1.GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedenen, zihnen ve sosyal

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunan: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

Dünya'da Ve Türkiye'de Kadın Sağlığının Durumu

Dünya'da Ve Türkiye'de Kadın Sağlığının Durumu Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2012 MAKALELER / Articles Woman's Health In The World And In Turkey 1 2 3 Ahmet S. KILINÇ, Binali ÇATAK, Sevinç SÜTLÜ, Ayşe AKIN 4 ÖZET SUMMARY Türkiye, bölgesel

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

"Gençlik ve Cinsellik"

Gençlik ve Cinsellik Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 7 "Gençlik ve Cinsellik" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla

Detaylı

Dünya Çocuk Günü nde YENİBİNYIL IN DÜNYA ÇOCUKLARI SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU

Dünya Çocuk Günü nde YENİBİNYIL IN DÜNYA ÇOCUKLARI SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU Dünya Çocuk Günü nde YENİBİNYIL IN DÜNYA ÇOCUKLARI SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU Çocuk Vakfı, her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuk Günü nedeni ile SAYISAL

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi Sosyoloji Derneği, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 15 Sayı: 2 - Güz 2012 Sociological Association, Turkey Journal of Sociological Research Vol.: 15

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ

ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ Gülbeyaz BARAN DURMAZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ

Detaylı

Yayın no: NEE-HÜ.06.02 ISBN 975-491-236-X

Yayın no: NEE-HÜ.06.02 ISBN 975-491-236-X Yayın no: NEE-HÜ.06.02 ISBN 975-491-236-X Bu yayında yer alan bilgilerden Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü sorumludur ve hiç bir şekilde Avrupa Birliği nin görüşünü yansıtmamaktadır. Hacettepe

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

2014 Dünya Nüfus Günü Gençlere Yatırım

2014 Dünya Nüfus Günü Gençlere Yatırım 2014 Dünya Nüfus Günü Gençlere Yatırım Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA her yıl kutladığı 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nün 2014 temasını Gençlere Yatırım olarak belirlemiştir. Ana Mesajlar Ergenlikten

Detaylı

VIII. BÖLÜM- DOĞUM. 8. Doğum

VIII. BÖLÜM- DOĞUM. 8. Doğum VIII. BÖLÜM- DOĞUM 8. Doğum Türk Medeni Kanunu nda kişiliğin, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başladığı ve ölümle son bulduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla kültürel öğrenme süreci doğumla başlar.

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 İleri Analiz Çalışması. Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 İleri Analiz Çalışması. Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık ISBN 978 975 491 290 6 Bu yayında yer alan bilgilerden Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri

Detaylı

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ayşe Akın Öğr. Gör. Dr. Sarp Üner Uzm. Psk. Şengül Altan arslan Naci Yıldırım Doç. Dr. Dilek Aslan Uzm. Psk. Türküler Erdost Yrd.

Detaylı

1. Giriş ve Yönetici Özeti

1. Giriş ve Yönetici Özeti Türkiye de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi 2012 İçindekiler 1.Giriş ve Yönetici Özeti... 3 2.Nüfus içinde Çocuklar ve Gençler... 11 3.Toplumsal Koşullar ve Aile Ortamı... 15 4.Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler Nurses and Midwives in Perinatal Services Which Gives in Primary Health Care Settings (Derleme) Prof.Dr. Lale TAŞKIN*,

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ

GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 5-B GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2005 i Cinsel Sağlık /

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER HAKKINDA İNCELEME YAPILMASINA DAİR RAPOR

ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER HAKKINDA İNCELEME YAPILMASINA DAİR RAPOR ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER HAKKINDA İNCELEME YAPILMASINA DAİR RAPOR TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 13/05/2009 tarihli ikinci toplantısında, Komisyon üyesi İzmir Milletvekili Sn. Canan ARITMAN

Detaylı

Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği

Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği Orhan Deniz * Erol Etlan** Özet Bu çalışmada, 1980 sonrasında bölgede yaşanan terör olayları ve terörün

Detaylı

EVRENSEL ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNE ERİŞİM ve TÜRKİYE DEN YANSIYANLAR. HÜKSAM Gökhan Yıldırımkaya-UNFPA 20 Mart 2015 HÜKSAM - Ankara

EVRENSEL ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNE ERİŞİM ve TÜRKİYE DEN YANSIYANLAR. HÜKSAM Gökhan Yıldırımkaya-UNFPA 20 Mart 2015 HÜKSAM - Ankara EVRENSEL ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNE ERİŞİM ve TÜRKİYE DEN YANSIYANLAR HÜKSAM Gökhan Yıldırımkaya-UNFPA 20 Mart 2015 HÜKSAM - Ankara BM Nüfus Fonu (UNFPA) UNFPA; her hamileliğin istenilen, her doğumun güvenli

Detaylı

2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý

2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý 2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER NÜFUS FONU 2007 TÜRKİYE GENÇLERDE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI ARAŞTIRMASI Nüfusbilim Derneği ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

BURSA DA MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİSİ OLMAK... 7. HAYDİ ÇOCUKLAR TARLAYA... 15 Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK

BURSA DA MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİSİ OLMAK... 7. HAYDİ ÇOCUKLAR TARLAYA... 15 Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK İçindekiler TARIM İŞÇİSİ AÇLIK İÇİNDE... 4 BURSA DA MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİSİ OLMAK... 7 HAYDİ ÇOCUKLAR TARLAYA... 15 Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK TOPLUMSAL KÖRLÜĞÜN KIRIP DÖKTÜKLERİ: KIR GENÇLİĞİ...

Detaylı