Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği"

Transkript

1 Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde yıllarında gerçekleşen 6727 doğum vakasının retrospektif analizi ve sezaryen oranları Dr.Fatma HUT Uzmanlık Tezi İstanbul-2005

2 ÖZGEÇMİŞ 1969 İstanbul da doğdum Kasımpaşa Lisesi orta bölümünü bitirdim Yeni Levent Lisesi ni bitirdim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ne girdim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ni bitirdim Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum asistanlığına başladım. Evli ve 3 çocuk annesiyim.

3 İÇİNDEKİLER Sayfa TEŞEKKÜR GİRİŞ... 1 GENEL BİLGİLER... 3 YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ ÖZET SUMMARY KAYNAKLAR... 48

4 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim süresince huzurlu çalışma ortamında bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım ve tez çalışmamda bana yol gösteren klinik şefimiz Prof. Dr. Murat Yayla ya, klinik şefimiz Op. Dr. Ahmet Çetin e ve klinik şefimiz ( ) Op. Dr. Ahmet Üner e, klinik çalışmalarımızda tecrübelerinden yararlandığım uzmanlarıma, diğer rotasyonlarım sırasında bana emeği geçen tüm hocalarıma, birlikte çalıştığım hekim arkadaşlarıma, tezime olan yardımlarından dolayı sn. Emin Yılmaz ve sn. Semiha Bilgin e ve beni bu zorlu yolda hiç yalnız bırakmadan sabırla yardımcı olan sevgili anneme ve eşim Op. Dr. Adnan Hut a, sabırlarından dolayı çocuklarım Zehra, Mahmut ve Muhammed e teşekkür ederim. Dr. Fatma Hut

5 GİRİŞ Doğum klinikleri belirli zaman dilimleri içinde kendi istatistiklerini ortaya koymak, yıllar içindeki değişimi gözlemlemek ve diğer kliniklerin benzer verileri ile karşılaştırmak zorundadırlar. Aksayan yönlerin saptanması ve düzeltilmesi, daha iyi ve verimli olanın yakalanması, eğitime ve toplum sağlığına katkı bu yol ile gerçekleştirilebilir. Doğum yöntemlerine baktığımızda, sezaryenin özellikle son yıllarda gerek hekimler, gerekse anne adayları tarafından önemli ölçüde tercih edildiği gözlenmektedir. Anne adayının doğum korkusu, ilk gebelik yaşının yukarılara kayması, sosyoekonomik seviyenin yükselmesi, elektronik monitorizasyon ve ultrasonografinin daha yaygın kullanımı, malpraktis davalarının artması, kadınların ve hekimlerin sezaryeni tercih etmesine sebep olmuştur. Ancak gerek maternal morbiditeye olan olumsuz etkileri, gerekse maliyetinin yüksek olması, ülkemizin sosyoekonomik koşulları da düşünüldüğünde sezaryenin uygun endikasyon varlığında yapılması gereğini düşündürmektedir. Sezaryen sıklığı ile ilgili yapılan çalışmalarda coğrafi farklılıklar olmakla birlikte, bu sıklıkta genel olarak bir artış olduğu konusunda fikir birliği mevcuttur li yıllarda sezaryen sıklığında hızlı bir artış görülmüş, 1980 li yıllarda bu artış hızında yavaşlama başlamış ve 1990 lı yıllarda sezaryen oranı sabitlenmiştir (1,2). 1

6 Biz bu çalışmada, retrospektif olarak Ocak 2000 ile Aralık 2004 tarihleri arasında doğum yapan 6727 vakayı doğum dosyalarından tarayarak Haseki Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğindeki doğum hastalarının yıllara göre dağılımını, anne yaşı ortalamasını, gebelik ve doğum sayılarını, prezentasyon şekillerini, sezaryen oranını, sezaryen endikasyonlarının dağılımını, bebeklerin cinsiyetlerini, doğum tartılarını, mortalitelerini, Apgar skorlarını, vaginal doğum sonrası laserasyonları, epizyotomi varlığını, operatif vaginal doğum oranını, makat gelişi ile prezante olan vakaların doğum şekillerini, sezaryen sebebi olan prezantasyon ve pozisyon anomalilerinin sıklığı ile, fetal gelişim bozukluklarının ve anne hastalıklarının sıklığını araştırıp literatür bulgularıyla karşılaştırmayı amaçladık. 2

7 GENEL BİLGİLER TANIM Doğum, fetusun ve eklerinin anneden tam olarak atılması veya çıkarılması olayıdır. Bu olayın doğum olarak kabul edilebilmesi için fetusun, 500 gram veya 25 cm veya 20 hafta üzerinde olması gereklidir. Doğum vaginal veya abdominal yolla olabilir. TARİHÇE Tarihte karın duvarına yapılmış ilk operasyon sezaryendir. Erken dönemde yapılan abdominal doğumlar hemen daima ölü kadınlara uygulanmıştı(3). Birçok hukuki yazıda, mitolojiler ve efsanelerde sezaryene ait olgu kayıtlarına rastlanılmıştır. Tarihte sezaryene ait ilk kayıt MÖ 2000 yılında Sümerlere aittir(4). Bu girişim çok yavaş gelişmiştir. Ancak anestezi, antisepsi ve diğer operasyon materyallerinin gelişmesi ile 1800 lerde büyük bir gelişme gösterebilmiştir. Cesarean sectio benzer anlamlı iki sözcük kullanılarak yapılmış bir tümcedir. Sıkça bilindiği gibi Roma İmparatoru Julius Sezar dan türetilmiş bir kelime değildir. Sezar, Latince bir fiil olan caedokesmek ten türetilmiştir. Abdominal yoldan canlı bir çocuğun doğumuna ait onaylanmış en erken olgu MÖ 508 de Sicilya dadır. İlk sezaryenlerin çoğu postmortem yapılan sezaryenlerdir de bir hayvan bakıcısı olan 3

8 Nuferin doğumda sıkıntıya düşen karısına sezaryen uygulamış ve anne ile çocuk yaşamışlardır. Kayda alınmış olan bu girişim canlı bir kadında hekim dışı bir kişinin başarı ile gerçekleştirdiği ilk onaylanmış vakadır da Lebas tarafından kesilen uterusa dikiş atılmış ve bu gelişme sezaryendeki yüksek mortaliteyi düşürebilmiştir. Gariptir ki bu kavram daha sonra terkedilmiş ve 1817 de, Barlow İngiltere de uterus yarasına dikiş koyan ikinci kişi olmuştur da Porro doğum sonrası histerektomiyi gerçekleştirdi(3) de Pfannenstiel uterin serozayı keserek mesaneyi uzaklaştırdı ve sadece 1 anne ölümü ile 33 olgu bildirdi da Kerr açıklığı yukarı bakan hilal şeklinde alt segment insizyonunu önerdi. Bugün Kerr tekniği en çok uygulanan uterus kesi tipidir. Anestezi, antibiotik ve kan ürünlerindeki gelişmeler ile sezaryen bugün en güvenilir ve en sık uygulanan operatif işlemlerden biri halini almıştır(5). TERMİNOLOJİ 1. Gravida, Parite Gravida gebelik sayısını, parite ise doğum sayısını ifade eder. Gravida, abortus, mol, ektopik gebelik, dahil olmak üzere tüm gebelikleri kapsar. Nulligravida şimdiye kadar hiç gebe kalmamış kadındır. Nullipara ise gebeliğini hiçbir zaman 20 haftanın ötesine götürememiş kadındır. Pariteyi belirleyen doğurtulmuş olan fetusların sayısı değil viabiliteye ulaşan gebeliklerin sayısıdır. Diğer bir ifade ile 4

9 parite tek, ikiz, üçüz doğum olmasına bağlı olarak artmaz veya fetusların ölü doğmuş olmalarına bakarak azalmaz. 2. Habitus Burada fetusun başının kolumna vertebralis ile olan ilişkisi vurgulanır. En sık görülen habitus fleksiyon habitusudur. 3. Situs Fetusun kolumna vertebralisi ile annenin kolumna vertebralisi arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılır. Her iki eksen birbirine paralel ise situs longitudinalis, dik ise situs transversus, aralarında açılanma var ise situs obliquus olarak isimlendirilir. 4. Positio Çocuk sırtının uterus içerisinde hangi tarafta olduğunu aynı zamanda da kılavuz noktanın pelvisin dört kadranı veya maternal pelvisin transvers çapı ile olan ilişkisini gösterir. 5. Presentatio Fetusun pelvis girimine en yakın olan kısmını tanımlar. En sık görülen prezantasyon şekli baştır. DOĞUM OPERASYONLARI I. EPİZYOTOMİ. Çocuğun çıkımını kolaylaştırmak için introitus vaginada yapılan kesidir. Epizyotomi ile doğurtulan kadınlarda sistosel, rektosel, uterin prolapsus ve stres inkontinans sayısında azalma olduğu söylenmekteyken, son zamanlarda epizyotominin sağladığı avantajlar tartışılmaya başlanmıştır. Hatta epizyotominin perinede doku hasarını arttırdığı iddia edilmektedir. (6) Bu nedenle her doğumda rutin 5

10 uygulamak yerine gerçekten gerekli olduğu durumlarda tercih edilmelidir. II. FORSEPS UYGULAMASI Obstetrik forseps uygulaması fetusun doğum kanalına yerleştiği en uygun yerden introitusa doğru çekilmesi için kullanılır(7). Son yıllarda özellikle pelvis giriminde ve orta pelviste forseps uygulamaları yerini sezaryene bırakmıştır(8). Forseps uygulamasındaki bu azalmada eğitim eksikliği kadar bu doğum yardımının oluşturduğu yasal sakıncalar da etkili olmuştur. Forseps uygulanması için: -Kollum tam dilate olmalıdır, -Gelen kısım verteks olmalıdır, Makat gelişlerde arkadan gelen başa forseps uygulanabilir, -Verteks angaje olmalıdır, -Amnion kesesi açılmış olmalıdır, -Baş pelvis uygunsuzluğu olmamalıdır, -Yeterli analjezi sağlanmalıdır, -Mesane boş olmalıdır. Forseps uygulaması endikasyonları: -Anne sağlığı nedeniyle doğumun ikinci evresinin kısaltılması gereken durumlar (kalp hastalığı, akciğer hastalığı), -Doğumun ikinci evresinde gelişen fetal distres, -Malrotasyon, -Annenin doğuma koopere olamadığı durumlar (eklampsi, epilepsi), 6

11 -Sınırda baş pelvis uygunsuzluğu, Forseps uygulamasının komplikasyonları: a)anneye ait komplikasyonlar: -Perine, vagina ve serviks laserasyonlarında artma ve buna bağlı olarak postpartum hemoraji sıklığında artış, -Rektovaginal fistül gelişimi, -Rektosel, sistosel ve prolapsus gelişimi, -Enfeksiyon gelişimi. b)fetusa ait komplikasyonlar: -Fetal kafa derisi ve yüzde laserasyonlar, -Fasial sinir paralizisi, -Brakial pleksus hasarı, -Kafa kemiklerinde kompresyon kırıkları, -İntrakranial hemorajiler, tentorium kırıkları. III. VAKUM EKSTRAKSİYONU Vakum aleti vakumlamayı sağlayan bir cihaz, hortum ve çan olmak üzere 3 kısımdan meydana gelir(9). Vakum ekstraksiyonunun forseps uygulamasından şu farkları vardır: -Vakum ile fetal başa rotasyon yaptırılamaz, -Traksiyon gücü forsepsten daha azdır, -Daha az yer kaplar, -Dilatasyonun tam olmasına gerek yoktur. 7-9 cm açıklıkta dahi uygulanabilir. Endikasyonları forseps ile aynıdır. 7

12 Vakum ekstraksiyonun uygulanması için şu şartlar gereklidir: -Baş geliş olmalıdır, -Sefalopelvik uygunsuzluk olmamalıdır, -Amnion kesesi açık olmalıdır, -Fetus canlı olmalıdır, -Mesane boş olmalıdır. Vakum Ekstraksiyonun komplikasyonları -Çan ile fetal baş arasına anneye ait dokular girmesi ile oluşan laserasyonlar, -Fetusta skalp yaralanmaları, -Sefal hematom, -İntrakranial hemoraji, -Retina kanaması. Vakum ekstraksiyonu annede doğum kanalında daha az travmaya neden olmakla beraber fetal morbidite açısından vakum ile forseps arasında bir fark gözlenmemiştir(10,11). IV. SEZARYEN Fetus, plasenta ve membranların abdominal ve uterus duvarlarındaki insizyonlar yoluyla doğması şeklinde tanımlanır. Sezaryenle doğum sıklığı günümüzde giderek artmaktadır. Her ne kadar bu artış ülkeden ülkeye farklılık gösterse de sezaryen operasyon sıklığı genel olarak bütün dünyada önemli artış göstermiştir(3). Bu artışın sebepleri arasında: 8

13 -Paritenin azalması, gebe kadınların yaklaşık yarısının nullipar olması ve bu kadınlarda sezaryen endikasyonu oluşturabilecek nedenlerin daha fazla görülmesi, -Doğumu daha geç yaşlara erteleyen kadın sayısının artması, -Sezaryen gerektirebilecek fetal problemlerin günümüzde antenatal olarak daha çok tespit edilebilmesi, -Diğer operatif doğumlarda eskiye nazaran azalma görülmesi, -Eski sezaryen vakalarının yine sezaryenle doğurtulması gerekliliği anlayışı, -Fetal monitorizasyonun yaygın olarak kullanımı, -Makat gelişi olan vakalarda son yıllarda daha çok sezaryene yönlenilmesi, -Sosyoekonomik durumu iyi olan kadınların daha çok sezaryeni tercih etmesi, -Belki de en önemlisi doğum sonrası çıkan problemler nedeniyle hekim hakkında açılan soruşturmaların artmış olmasıdır. Bütün bunlara karşın daha yaşlı ve daha tecrübeli hekimlerin daha az sezaryen tercih edip daha çok vakum ve forseps kullandıkları, daha fazla vaginal makat doğum yaptırdıkları bilinmektedir(1). Ayrıca bu hekimler daha önce sezaryen geçirmiş kadınlarda vaginal doğumu daha cesurca yapmaktadırlar. Gelişmiş ülkeler içinde Amerika ve Brezilya en yüksek, Çekoslovakya, Avusturya ve Belçika ise en düşük sezaryen oranına sahiptir(12). Sezaryene bağlı maternal mortalite 4-8/10000 arasında olup vaginal doğuma göre 26 kat fazladır. Hastane ücretlerinin sezaryende 9

14 vaginal doğuma oranla çok daha yüksek, hastanede kalış süresinin daha uzun olduğu düşünülürse, sezaryen endikasyonunu belirlerken çok daha dikkatli davranmak gerektiği açıktır. Üstelik sanıldığının aksine sezaryen yapmakla zor bir vaginal doğumun neden olabileceği nörolojik defisitlerin insidansını azaltma ya da mental performansı yükseltme arasında kanıtlanmış bir ilgi yoktur(13). SEZARYEN ENDİKASYONLARI Zamanla sezaryen endikasyonlarında değişiklik olmuştur. Önceleri anne hayatını kurtarmak için yapılırken bugün fetal nedenler ağırlıktadır. Sezaryen endikasyonlarını şöyle sıralayabiliriz: -Önceki sezaryen -Distosi -Fetal distres -Çoğul gebelikler -Plasenta dekolmanı -Placenta previa -Fetal hastalıklar -Maternal sebepler 1-Önceki sezaryen: Klasik vertikal insizyon yapılan 1916 larda ortaya atılan Bir defa sezaryen, hep sezaryen kavramı, Kerr transvers insizyonunun kullanılmaya başlaması ile ve yapılan çalışmalarda uygun vakaların güvenli bir şekilde vaginal doğum yaptırılabileceğinin gösterilmesiyle geçerliliğini yitirmiş gözükmektedir. Eğer kontrendikasyon yoksa ve önceki sezaryen endikasyonu kalıcı değilse sonraki doğumda vaginal doğum denenmelidir. Önceki sezaryenin klasik olması, rüptür halinde acil 10

15 şartların hazır olmaması vaginal doğum denemesini olanaksız yapan sebeplerdir(14,15). Birden fazla alt segment uterus kesisi geçiren hastalarda vaginal doğum kontrendike değildir. Ancak bir kere sezaryen (alt segment ) geçiren hastalara göre risk 3 kez artmıştır. Bu hastalarda oksitosin kullanımı kontrendike değildir. Ancak prostaglandin güvenirliği hakkında yeterli veri yoktur. 2-Distosi: Bu grup 3 ana başlık altında toplanabilir. 1. Pelvik darlığa bağlı distosiler: Darlık, pelvis giriminde, orta pelviste, pelvis çıkımında veya kombine olabilir. 2. Uterus kontraksiyonlarına bağlı distosiler: Hipotonik uterin disfonksiyon, hipertonik ve diskoordine uterin disfonksiyon şeklindedir. 3. Fetusa ait distosiler: Prezantasyon anomalileri, pozisyon anomalileri, fetusa ait gelişme anormallikleri olarak gruplanabilir Prezantasyon anomalileri: 1. Makat geliş 2. Transvers ve oblik gelişler 3. Compound gelişler Pozisyon anomalileri: 1. Defleksiyon gelişleri 2. Oksiput posterior 3. Yüksekte düz duruş 4. Derinde transvers duruş 5. Asinklitismus Fetusa ait gelişme anormallikleri: 1. İri bebek 11

16 2.Fetusta lokal büyüme yapan sebepler: Hidrosefali, geniş abdomen 3. Diğer anormallikler 4. Fetal distres: 1970 lerde elektronik fetal kalp hızı monitörlerinin gelişmesine bağlı olarak fetal oksijenizasyon ve asitbaz durumu ile fetal kalp hızı paterni arasındaki ilişkiler gündeme geldi. Uteroplasental yetmezliğe bağlı nörolojik sekelleri önlemek amacıyla elektronik monitorizasyon yapılmasının aralıklı yapılan kalp hızı oskültasyonuna bir üstünlüğü olmadığının saptanmasına rağmen fetal distres endikasyonu ile sıklıkla sezaryen yapılmaktadır(16,17). 5. Çoğul gebelikler: Terme ulaşmış ikiz gebeliklerde doğum, tekiz gebeliklerde olduğu gibi vaginal olarak gerçekleştirilmelidir. Ancak gerek prezentasyon anomalileri ve gerekse çoğul gebeliğe bağlı maternofetal komplikasyonlar nedeniyle sezaryen oranlarında artış izlenir. 6. Plasenta previa, dekolman plasenta, plasenta insersion anormallikleri, kordon prolapsusu ya da prezantasyonu sezaryen endikasyonu oluşturabilir. 7. Annenin sistemik hastalıkları sezaryen sebebi olabilir. 8. Sosyal endikasyonlar KONTRENDİKASYONLAR En önemli kontendikasyonu uygun bir endikasyonunun olmayışıdır. Karın duvarının piyojenik enfeksiyonları, anormal ya da ölü fetus, uygun koşulların bulunmayışı da diğer kontrendikasyonları oluşturur(13). 12

17 KOMPLİKASYONLAR Sezaryen major cerrahi gelişim olduğu için herhangi bir abdominal operasyonda görünebilecek tüm komplikasyonlar görülebilir. Hiç mortalite görülmeyen büyük seriler yanında 1/1000 mortalite hızı olan seriler de vardır. Ancak bu mortalitenin büyük bölümü operasyondan çok sezaryen gerektiren durumlara ve anesteziye aittir(18,19). Yanlış cerrahi teknik veya anestezi, hemostazın sağlanamaması, yetersiz kan replasmanı, enfeksiyon tedavisinin doğru olmayışı veya yanlış grup kan transfüzyonu mortalitenin en önemli nedenlerindendir. Sezaryende maternal morbiditede vaginal doğuma göre belirgin derecede artmıştır. Mesane zedelenmesi, üreter zedelenmesi, endomyometrit, yara enfeksiyonu, transfüzyon komplikasyonları, kanama, tromboemboli, respiratuar komplikasyonlar diğer sezaryen komplikasyonlarıdır. Morbidite şişman kadınlarda daha fazladır. Hastanede kalış süresi ve ücreti de sezaryende artmıştır. Sonraki gebeliklerde uterus skar rüptürü klasik insizyonda %4-9, aşağı transvers insizyonda % tir. Komplike olmayan bir multiparda vaginal doğum mükerrer elektif sezaryene göre bebek için daha az tehlikelidir. İatrojenik prematüre elektif sezaryenlerin hala önemli bir sorunudur. Yenidoğanda sezaryene bağlı solunum problemlerinin daha fazla görüldüğü de bilinmektedir. TEKNİK 1. Klasik sezaryen: Uterus korpusuna boydan boya vertikal insizyon yapılmaktadır. Günümüzde çok az kullanılmaktadır. 13

18 2. Alt segment transvers insizyon (Kerr): En sık kullanılanıdır. Komplikasyonları klasik insizyondan daha azdır. 14

19 YÖNTEM Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde ile tarihleri arasında meydana gelen doğumlarla ilgili retrospektif bir çalışma yapılması planlandı. Doğum dosyaları taranarak gebenin yatış tarihi, yaşı, gravida ve paritesi, doğum şekli, sezaryen endikasyonu ve oranı, epizyotomi varlığı, laserasyon varlığı, bebeğin doğum tartısı, 1. ve 5. apgar skorları, cinsiyeti, mortalitesi incelendi. Bu verilerle şu değerlendirmeler yapıldı. 1- Doğum vakalarının yıllara göre dağılımı 2- Doğum şekillerinin yıllara göre dağılımı 3- Sezaryen endikasyonlarının dağılımı 4- Gebelerin yaş gruplarına göre dağılımı 5- Gebelerin gravidalarına göre dağılımı 6- Gebelerin paritelerine göre dağılımı 7- Tüm doğum vakalarının prezantasyon şekline göre dağılımı 8- Bebeklerin cinsiyetlerine göre dağılımı 9- Bebeklerin mortaliteye göre dağılımları 10-Bebeklerin 1. dakika Apgar skoruna göre dağılımları 11-Bebeklerin 5. dakika Apgar skoruna göre dağılımları 12-Sezaryen yapılan gebelerin prezentasyon anomalilerine göre dağılımları 13-Sezaryen yapılan gebelerin pozisyon anomalilerine göre dağılımları 15

20 14-Sezaryen yapılan gebelerin fetusa ait gelişme anormalliklerine göre dağılımı 15-Vaginal doğum yapan gebelerde oluşan laserasyonların dağılımı. 16-Bebeklerin doğum tartılarına göre dağılımı 17-Vaginal doğum yapan gebelerin epizyotomi varlığına göre dağılımları. 18-Anne hastalıkları nedeni ile sezaryen yapılan vakaların dağılımı. 19-Makat gelişi ile prezante olan vakaların vaginal abdominal doğum oranları 20-Operatif vaginal doğumların normal vaginal doğumlara oranı. 16

21 BULGULAR Haseki Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 2000 Ocak-2004 Aralık arası gerçekleşen 6727 doğum vakasının doğum dosyalarına ulaşılarak aşağıdaki bulgular elde edildi. 1-Yıllara göre doğum sayılarının dağılımı: Kliniğimizde 2000 yılında 1247, 2001 yılında 1650, 2002 yılında 1152, 2003 yılında 1070, 2004 yılında 1611 doğum gerçekleşmiştir. Bu bulgulara göre kliniğimizde yılda ortalama 1346 doğum yaptırılmaktadır. Şekil-1. Doğum vakalarının yıllara göre dağılımı Yıllara göre doğum şekillerinin dağılımı: Kliniğimizde 2000 yılında 377 vaka (%30.2) sezaryen ile, 870 vaka (%69.8) vaginal yol ile, 2001 yılında 470 vaka (%28.5) sezaryen 17

22 ile 1180 vaka (%71.5) vaginal yol ile, 2002 yılında 322 vaka (%28 0) sezaryen ile 830 vaka (%72.0) vaginal yol ile, 2003 yılında 245 vaka (%22.9) sezaryen ile, 825 vaka (%77.1) vaginal yol ile, 2004 yılında 467 vaka (%29.0) sezaryen ile 1144 vaka (%71.0) vaginal yol ile doğum yaptı. Kliniğimizde bu 5 yıllık dönem içindeki ortalama sezaryen oranı %27.97 olarak bulunmuştur. Yapılan analizde yıllara göre sezaryen oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur( x² =17.88 p=0.001 ).Bu farkın o tarihlerde kliniğimizdeki tadilattan meydana geldiğini düşünmekteyiz. Şekil-2. Yıllara göre sezaryen oranlarının dağılımı % 71, % % 69,8 870 % 72,0 % 77, VAJİNAL DOĞUM 600 % 30,2 % 470 % 467 ABDOMİNAL DOĞUM % 28,0 322 % Sezaryen endikasyonlarının dağılımı : yılları arasında kliniğimizde sezaryen uygulanan gebelerin endikasyonlarının dağılımı: %46 sı (720) geçirilmiş uterus operasyonu (eski sezaryen, mükerrer sezaryen, myomektomi), %10 u 18

23 fetus ekleriyle ilgili sorunlardan (dekolman plasenta, plasenta previa, kordon prolapsusu, oligohidramnios), %13 ü (217) fetal distres, %6 sı (94) CPD, %2 si (36) isteğe bağlı, %3 ü (49) ilerlemeyen travay, % 12 si (200) prezantasyon anomalisi, %1 i (24) pozisyon anomalisi % 3 ü (43) anne hastalıkları, %2. 1 i (33) fetal gelişim bozuklukları (iri bebek, anatomik bozukluklar), %2 si (32) diğer nedenler olarak bulundu. Tablo-1. Sezaryen endikasyonlarının dağılımı ENDİKASYON n ORAN % GEÇİRİLMİŞ UTERİN OPERASYON ,61% FETUS EKLERİ İLE İLGİLİ SEZARYEN ENDİKASYONLARI ,29% AFD ,44% CPD 94 5,82% İSTEĞE BAĞLI SEZARYEN 36 2,23% İLERLEMEYEN TRAVAY 49 3,04% PREZANTASYON ANOMALİLERİ ,39% POZİSYON ANOMALİLERİ 24 1,49% DİĞERLERİ 32 1,98% FETAL GELİŞİM BOZUKLUKLARI 33 2,04% ANNE HASTALIKLARI 43 2,66% 4-Gebelerin yaş gruplarına göre dağılımı : Çalışmamızda anne yaş ortalaması 26.70±5.95 olarak tespit edildi (%59. 9) vaka gebelik için en uygun yaş grubu olan yaş grubunda bulundu. 520 vaka (%9.2) 19 yaş ve altında idi. 19

24 1603 vaka (%28.4) yaş grubunda, 136 vaka (%2.4) yaş grubunda ve 3 vaka (%0. 1) 50 yaş üzerinde bulundu. Şekil-3. Gebelerin yaş gruplarına göre dağılımı 3500 % 59, % 28, % 9,2 520 % 2, % 0, Gebelerin gravidalarına göre dağılımı: 1582 vaka (%26. 7) gravida 1, 1579 vaka (%26. 7) gravida 2, 1053 vaka (%17. 8) gravida 3, 1694 vaka (%28. 6) gravida 4 ve üzerinde tespit edildi. Ortalama gravida sayısı olarak bulundu. 20

25 Şekil-4. Gebelerin gravidalarına göre dağılımı % 26,7 % 26, % 17, % 11,7 695 % 10, % 6, G1 G2 G3 G4 G5 G6 ve Üstü 6-Gebelerin paritelerine göre dağılımı: 1358 vakanın (%23. 9) nullipar, 1822 vakanın (%32. 1) primipar, 363 vakanın (%6. 4) grand multipar olduğu görüldü. Ortalama doğum sayısı olarak bulundu. 21

26 Şekil-5. Gebelerin paritelerine göre dağılımı 2000 % 32, % 23, % 20, % 11, % 5,5 % 6, P0 P1 P2 P3 P4 P5 ve Üstü 7- Tüm doğum vakalarının prezentasyon şekillerine göre dağılımı: Kliniğimizde vaginal veya abdominal yolla doğum yapan hastaların 6291 i (%92.6) baş ile, 472,2si (%6.9) makat ile, 27 si (% 0.3) transvers, oblik veya compound şekilde prezente olmuş idi. Şekil-6. Tüm doğum vakalarının prezentasyon şekline göre dağılımı 22

27 7000 % 92, % 6,9 472 % 0, M B C,T ve O 8-Bebeklerin cinsiyetlerine göre dağılımı: 6745 vakanın 3507 si (%52) erkek, 3238 i (%48) kız olarak saptandı. Şekil-7. Bebeklerin cinsiyetine göre dağılımı 4001 % % Bebeklerin mortaliteye göre dağılımları: 23

28 5882 vakanın 277 si (%4.7) ölü doğum olarak gerçekleşti. Ölü doğumların %25 inde dekolman plasenta, %7 sinde fetal anomali, % 7 sinde diabetik anne, %2 sinde akut fetal distres, %2 sinde uterin rüptür, %3 ünde ikiz gebelik, %1 inde sürmatürasyon, %1 inde kordon prolapsusu ölüm nedeni olarak bulundu. 45 vakada (%52) ise ölüm nedeni bulunamadı. Bu %52 lik dilimin çoğunluğu haftalar arası mort de fetus olarak başvuran gebelerdi. Tablo-2. Ölü doğumların nedenlerine göre dağılımı ÖLÜ DOĞUM NEDENİ n ORAN % DEKOLMAN PLASENTA 22 25,00% UTERİN RÜPTÜR 2 2,27% SÜRMATÜRASYON 1 1,14% DİABETİK ANNE 6 6,82% FETAL DİSTRES 2 2,27% MAJOR FETAL ANOMALİ 6 6,82% İKİZ GEBELİK 3 3,41% KORDON PROLAPSUSU 1 1,14% SEBEBİ BULUNMAYAN 45 51,14% 10-Bebeklerin 1. dakika Apgar skoruna göre dağılımları: Kliniğimizde doğan bebeklerin %4.6 sı 0 apgar, %2.2 si 1-4 apgar, %12.8 i 5-8 apgar, %80.2 si 9-10 apgar ile doğmuştu. 24

29 Şekil-8. Bebeklerin 1.dk. apgar skorlarına göre dağılımı 1800 % 80, % 12,8 600 % 4,6 % 2, APGAR 0 APGAR 1-4 APGAR 5-8 APGAR Bebeklerin 5. dakika Apgar skoruna göre dağılımları: Kliniğimizde doğan bebeklerin %4.7 si 0 apgar, %1 i 1-4 apgar, % 5.3 ü 5-8 apgar, %88.8 i 9-10 apgar a sahipti. 25

30 Şekil-9.Bebeklerin 5.dk.apgar skorlarına göre dağılımı 6000 % 88, % 4,7 277 % 1,0 % 5, ANOMALİ 0 ANOMALİ 1-4 ANOMALİ 5-8 ANOMALİ Sezeryan yapılan gebelerin prezentasyon anomalilerine göre dağılımı: Kliniğimizde prezantasyon anomalisi nedeniyle sezaryen yapılan vakaların toplam sayısı 200 olarak bulundu. Bu sayı tüm sezaryenler içinde % 12 lik bir pay almakta. Bu 200 vakanın 169 u (%84) makat gelişi 20 si (%10) transvers geliş, 8 i (%4) oblik geliş ve 3 ü (% 2) compound prezantasyon olarak saptandı. 26

31 Şekil-10. Sezeryan yapılan gebelerin prezentasyon anomalilerine göre dağılımı OG 4% TG 10% C 2% PREZENTASYON ANOMALİLERİ MG 84% 13-Sezaryen yapılan gebelerin pozisyon anomalilerine göre dağılımları: Kliniğimizde yılları arasında 24 vakaya pozisyon anomalisi nedeniyle sezaryen yapıldı. Bu 24 hasta tüm sezaryenlerin içinde %1 lik bir pay almakta idi. Bu hastaların 11 i (%45) defleksiyon gelişi,6 sı (%25) oksiput posterior, 4 ü (%17) yüksekte düz duruş, 3 ü (%13) asinklitusmus olarak saptandı. 27

32 Şekil-11. Sezaryen yapılan gebelerin pozisyon anomalilerine göre dağılımları YÜKSEKTE DÜZ DURUŞ 17% ASİNKLİTUSMUS 13% DEFLEKSİYON GELİŞİ 45% OKSİPUT POSTERİOR 25% 14-Sezaryen yapılan gebelerin fetusa ait gelişme anormalliklerine göre dağılımları: 28

33 Kliniğimizde 33 vaka fetal gelişme anomalisi nedeniyle sezaryene alındı. Bunun tüm sezaryenlere oranı %2 olarak bulundu. 33 vakanın 24 ü (%73) iri bebek,7 si (%21) hidrosefali, si (%6) diğer anomaliler olarak tespit edildi. Şekil-12. Sezaryen yapılan gebelerin fetusa ait gelişme anormalliklerine göre dağılımları HİDROSEFALİ 21% DİĞER ANOMALİLER 6% İRİ BEBEK 73% 15- Vaginal doğum yapan gebelerin laserasyon varlığına göre dağılımları: Kliniğimizde 2003 Mayıs 2004 Aralık tarihleri arasında vaginal doğum yapan 1641 hastanın 1492 sinde (%91.2) laserasyon meydana gelmedi. 96 sında (%5.5) 1.derece, 7 sinde (%2. 8) 2.derece, 6 sında 3.derece perine deşirürü meydana geldi. 3. derece perine deşirürü 29

34 olan vakaların 5 i nullipar,1 i primipar idi ve 6 hastaya da epizyotomi uygulanmıştı. Şekil-13. Vaginal doğum yapan gebelerin laserasyon varlığına göre dağılımları % 91, % 5,5 % 2, % 0,3 6 0 L0 L1 L2 L3 16- Bebeklerin doğum tartılarına göre dağılımları: Bebeklerin 204 ü (%3) 1500 gramın altında, 451 i (%6.8) gram, 4093 ü (%62.3) gram, 1785 i (%27) gram, 63 ü (%0.9) 4500 gram üzerinde olarak tespit edildi. Ortalama doğum ağırlığı gram olarak bulunmuştur. 30

35 Şekil-14. Bebeklerin doğum tartılarına göre dağılımları 4500 % 62, % 27, % 3,0 204 % 6,8 451 % kg kg kg kg kg 17- Vaginal doğum yapan gebelerin epizyotomi varlığına göre dağılımı: 4845 vakanın 1910 una (%39) epizyotomi uygulanmış, 2935 ine (%61) uygulanmamış olarak tespit edildi. Epizyotomi uygulanan 1910 vakanın 876 sı ( %45 ) nullipar, 586 sı ( %30 ) primipar, 448 i (%23) multipar olarak bulundu. Nulliparların %98 ine ( 22 vakaya uygulanmadı ) epizyotomi uygulanmıştı. Primiparların ise % 32 sine epizyotomi uygulanmıştı. 31

36 Şekil-15. Vaginal doğum yapan gebelerin epizyotomi varlığına göre dağılımı VAR 39% YOK 61% 18- Anne hastalıkları nedeniyle sezaryen yapılan vakaların dağılımı: Kliniğimizde tarihleri arasında 43 gebeye maternal hastalıklar nedeniyle sezaryen uygulandı. Bunların %36 sında hipertansif hastalıklar (eklampsi, preeklampsi, kronik hipertansiyon), %22 sinde (9 vaka) kalp hastalığı, %9 ünde (4 vaka) geçirilmiş vaginal operasyon, %9 ünde (4 vaka) doğumsal kalça çıkığı, % 7 sinde (3 vaka ) disk hernisi, %2 sinde (1 vaka) akut apandisit, % 2 sinde (1 vaka) geçirilmiş retina dekolmanı, %2 sinde (1 vaka) hemoroid, %2 sinde (1 vaka) prolaktinoma, %2 sinde (1 vaka) kondiloma aküminata sezaryen endikasyonu olarak bulundu Tablo-3. Anne hastalıkları nedeniyle sezaryen yapılan vakaların dağılımı 32

37 ENDİKASYON n ORAN % AKUT APANDİSİT 1 2,33% DİSK HERNİSİ 3 6,98% DOĞUMSAL KALÇA ÇIKIĞI 4 9,30% GEÇİRİLMİŞ VAJİNAL OPERASYON 4 9,30% GEÇİRİLMİŞ RETİNA DEKOLMANI 1 2,33% HEMOROİD 1 2,33% KALP HASTALIĞI 9 20,93% KONDİLOMA AKÜMİNATA 1 2,33% PROLAKTİNOMA 1 2,33% EPİLEPSİ 2 4,65% HİPERTANSİF HASTALIKLAR 15 34,88% VAJİNAL SEPTUM 1 2,33% 19- Makat gelişi ile prezante olan vakaların doğum şekillerine göre dağılımı: Makat gelişi ile prezante olan vakaların %39 u (153 vaka) vaginal yolla, %61 i (235 vaka) sezaryen ile doğurtuldu. Sezaryen ile doğum yapan makat gelişi gebelerin %41 inde ikinci bir sezaryen sebebi bulunmaktaydı (eski sezaryen, ikiz gebelik, fetal distres vb..). 33

38 Şekil-16. Makat gelişi ile prezante olan vakaların doğum şekillerine göre dağılımı NSD 39% SEZARYEN 61% 235 SEZARYEN VAKASININ 138' İ MAKAT GELİŞİ NEDENİ İLE SEZARYENE ALINDI 20-Operatif vaginal doğumların normal vaginal doğumlara oranı: Kliniğimizde 2000 yılında 8, 2001 yılında 14, 2002 yılında 9, 2003 yılında 12, 2004 yılında 26 gebeye vakum ekstraksiyon ile doğum yaptırıldı. Bu tarihlerde hiç forseps uygulaması yapılmadı. Yapılan istatistiksel analizde yıllara göre operatif vaginal doğum oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir ( p= ). 34

39 Şekil-17. Operatif vaginal doğumların normal vaginal doğumlara oranı % 98, % 97, % 99, % 98,92 % 98, NSD VAKUM EKSTRAKSİYON % 0,91 8 % 1,18 14 % 1,08 9 % 1,45 12 % 2,

40 TARTIŞMA Haseki Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde incelenen 5 yıllık sürede sezaryen oranı %27.94 olarak bulunmuştur. Sezaryen oranı 2000 de %30.2, 2001 de %28. 5, 2002 de %28.0, 2003 te %22.9, 2004 te %29.0 olarak yıllara göre değişim göstermiştir. Sezaryen oranı ülkelere göre de farklılık gösterir. Gelişmiş ülkelerde 1970 li yıllarda sezaryen ile doğum oranları %2-6 arasında iken 1980 li yılların ortalarına doğru bu oran ABD de % 25 e, gelişmiş Avrupa ülkelerinde de %10-15 lere kadar yükselmiştir. Sezaryen oranı Şişli Etfal Hastanesi nde 1994 te %12 den, 1998 de % 20.3 e yükselmiştir(25). Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği nde yılları arasında yapılan sezaryenlerin oranı %29.7 bulunmuştur(26). Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği nde yılları arasında sezaryen oranı %17.2 olarak gerçekleşmiştir(27). Hindistan da bir eğitim hastanesinde te oran % 21 iken, da sezaryen oranı %25 olmuştur(28). Çin Shantou da arası sezaryen hızı %19.4 bulunmuştur(29). Ohio da arası yapılan çalışmada %15. 7 den %12.4 e düştüğü bildirilmiştir(30). İsveç te yapılan bir çalışmada sezaryen oranı 1983 te %12. 3 ten,1990 da % e düşmüştür(31). Bizim kliniğimizde sezaryen hızı %28 lerde gitmekteyken 2003 te % 22 lere düşmüştür. 36

41 Pekçok araştırmacı fetal kalp monitorizasyonunun rutin kullanıma girmesiyle sezaryen oranlarında hızlı bir artışın gözlendiğini vurgulamaktadır (20,21) yılından sonra başta ABD olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde de hızla artan sezaryen oranlarının perinatal mortaliteyi umulduğu kadar etkileyemediği vurgulanmış, bunun yanı sıra maternal morbiditeyi artırdığını bildiren yayınların ışığında sezaryen oranlarını optimal bir değere indirmeyi amaçlayan çalışmalar başlamıştır (20,22,23,24). Sezaryen oranını artıran nedenlerin başında bir kere sezaryen daima sezaryen prensibi, fetal monitorizasyon, sezaryen gerektiren fetal durumların antenatal tespit edilebilmesindeki artış ve sosyoekonomik düzeyi daha iyi olan toplumlardaki isteğe bağlı sezaryenler gelmektedir(19,32). Kadın doğum uzmanlarının üçte ikisi isteğe bağlı sezaryen yapmayı kabul etmektedir (33). Kliniğimizde yılları arasında yaptığımız çalışmada sezaryen yapılan gebelerin %46 sı uterin skar (eski, mükerrer sezaryen, myomektomi), %13 ü fetal distres, %12 si prezantasyon anomalileri, %10 u fetus eklerindeki sorunlardan (dekolman plasenta, plasenta previa, kordon prolapsusu), %6 sı CPD, %3 ü ilerlemeyen travay, % 2 si isteğe bağlı, %1 i pozisyon anomalileri, %2 si anne hastalıkları, %2 si fetal gelişim bozuklukları nedeniyle sezaryene alınmıştır. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı nda 3 yıllık bir süreyi kapsayan çalışmada 2037 sezaryen olgusunda endikasyonlar araştırıldığında %22 geçirilmiş 37

42 sezaryen,%11.9 prezantasyon bozukluğu, %8 distosi, %6.6 fetal distres bulundu(34). Şişli Etfal Hastanesinde geçirilmiş sezaryen nedeniyle yapılan sezaryen oranı %32.6 (35), Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde %28.6, Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde %22. 2 olarak bulundu(27). Notzon un çalışmasına göre ABD de %36, İsveç te %28 (36), Çin Shantou da %14 (29), Hindistan da ise %29 (28) olarak bulunmuştur. Fetal distress oranı bizde %13 iken Şişli Etfal Hastanesi nde %21.6(25), Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği nde %16 (26), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği nde % 19.1(27), ABD de %9.7,İsveç te %15.4, Norveç te %15.6 İskoçya da %17.1 (36), Çin de %19 (29), ve Hindistan da %33 tür(28). Kliniğimizde tarihleri arasında doğum yapan vakaların yaş ortalaması 26.70±5.95 olarak bulunmuştur. Vakaların %59.9 u yaş grubundadır. Şişli Etfal Hastanesi nde ortalama yaş 26.0± 5.7 (25), Convay ve ark da 28.5±6.6 (37), Lieberman ve ark da 29 (38) olarak bulunmuştur. Gebelerin pariteye göre dağılımı incelendiğinde, nullipar %23.9, primipar %32.1 ve grandmultipar %6.4 olarak bulunmuştur. Bu oranlar Şişli Etfal Hastanesi nde sırasıyla %25, %45, %2. 3 olarak bulunmuştur(25). Nullipar oranını Robson %42.5 (39), Kesim %28 (40), Tadesse %25 (40) olarak bulmuştur. Hindistan da bu oran % 42 dir (28). Kliniğimizdeki vakaların %92.6 sı baş ile %6.9 u makat ile % 0.3 ü oblik, transvers ve compound prezantasyon ile doğum yaptılar. 38

43 Makat gelişi ile prezante olan vakaların %61 i sezaryen ile %39 u vaginal yolla doğum yaptılar. Sezaryen olan vakaların 138 inde ikinci sezaryen sebebi bulunmaktaydı (geçirilmiş sezaryen, fetal distres). Kliniğimizdeki vakaların %52 sinin erkek, %48 inin kız olduğunu tespit ettik. Bu oran Şişli Etfal Hastanesi nde %52 erkek % 48 kızdır(25). Kesim %54. 1 erkek %45. 9 kız (32), Lieberman %58. 8 erkek, %41. 2 kız bulmuştur (38). Kliniğimizde ölü doğum oranını %4.7 olarak bulduk. Bu oran Şişli Etfal Hastanesi nde %4.5 (25), Kesim ve ark da %8.8 (32), Tadesse ve ark da %7.5 (40), Nielsen ve ark da %0.6 dır(31). Kliniğimizdeki ölü doğumların nedenleri araştırıldığında %25 dekolman plasenta, %7 fetal anomali, %7 diabetik anne bebeği, %2 fetal distres, %2 uterin rüptür, %3 ikiz gebelik, %1 sürmaturasyon, %1 kordon prolapsusu olarak bulundu. %52 vakada ise neden bulunamadı. Bu grubun büyük bir bölümünü hafta arası mort fetüs olarak başvuran hastalar oluşturmaktaydı. Bebeklerin 5. dakika Apgar skorlarına baktığımızda %4.7 0 Apgar, % Apgar, % Apgar, % Apgar olarak bulunmuştur. Bu oran Şişli Etfal Hastanesi nde % Apgar, % Apgar olarak bulunmuştur (25). Kliniğimizde prezantasyon anomalisi nedeniyle sezaryen uygulanan vakalara baktığımızda (toplam 200 vaka ) %84 makat gelişi, %10 transvers geliş, %4 oblik duruş, %2 compound prezantasyon olarak bulduk. Sezaryen ile doğum yapan vakaların % 10 u makat gelişi ile prezante olmuştu. Şişli Etfal Hastanesi nde bu oran %9 olarak bulunmuştur(25). Tüm doğum vakalarına baktığımızda 39

44 prezantasyon oranları şöyle idi: %92.6 baş, %7.4 anormal prezantasyon. Kesim ve ark anormal prezantasyon oranını %32. 8 (32), Robson %16. 5 (39) olarak bildirmiştir. Pozisyon anomalisi nedeniyle sezaryene alınan vakaları incelediğimizde ( tüm sezaryen ile doğum yapan vakaların içinde 24 vaka ile %1 lik bir paya sahip) %45 defleksiyon gelişi, %25 oksiput posterior, %17 yüksekte düz duruş, %13 asinklitusmus olarak bulduk. Şişli Etfal Hastanesinde defleksiyon gelişi oranı %2.2 olarak bulundu (25). Kliniğimizde vaginal doğum yapan vakaların %39 una epizyotomi uygulandı. Bu %39 luk dilimin %7 si multipar, %93 ü nullipar veya primipardı. Bu vakaların %91 inde laserasyon olmadı. % 5.5 inde 1. derece, %2.8 inde 2. derece, %0.3 ünde 3. derece perine deşirürü meydana geldi. Tonun ve ark vaginal doğum olgusunun incelendiği bir çalışmada primiparların %66.6 sında ve multiparların %33.3 ünde epizyotominin uygulandığını rapor etmişlerdir(41). Rutin epizyotominin yeri tartışmalı olsa da en önemli endikasyonu 3. ve 4. derece perine laserasyonlarının önlenmesi ve operatif doğum sırasında doğumu kolaylaştırmasıdır. Kliniğimizdeki 3. derece perine laserasyonu vakalarına (6 vaka) baktığımızda tümüne epizyotomi uygulandığını görüyoruz. Bebeklerin doğum tartılarına göre dağılımlarına baktığımızda % 3 ünün 1500 gram altında, %6.8 inin arasında,%62.3 ünün arasında, %27 sinin arasında,%0.9 unun 4500 gram üzerinde olduğunu gördük. Ortalama doğum tartısı 3185 ±657 g dır. Şişli Etfal Hastanesi nde % g altında, % g 40

45 arasında, % g arasında ve % g üzerinde olarak bulunmuştur(25) g arası oranını Kesim %38 (32), Lieberman %42 (38), g arasını Lieberman %18.5 olarak bulmuştur. Operatif doğumlara baktığımızda 4335 vaginal doğumun % 1.5 ine vakum ekstraksiyon uygulandığını görüyoruz. 41

46 SONUÇ Kliniğimizde arası sezaryen hızı % olarak bulunmuştur. Bu oranı diğer kliniklerle karşılaştırdığımızda kabul edilebilir bir düzey olduğunu söyleyebiliriz. Sezaryen endikasyonlarına baktığımızda, yarıya yakınını geçirilmiş sezaryenler oluşturmaktadır. Ülkemizin sosyo ekonomik koşullarını ve anne morbiditesini dikkate aldığımızda sezaryen oranlarını düşürmek için daha çok geçirilmiş sezaryen vakasını vaginal doğuma yönlendirmeli ve diğer endikasyonlarımızda daha dikkatli olmalıyız. Sezaryenlerde anne yaş ortalamasını olarak bulduk. Vakaların % 59.9 u yaş grubunda idi. Doğurganlık oranını incelediğimizde ortalama parite sayısını 1.69 olarak bulduk. Tüm doğum vakalarının içinde makat gelişi oranının %6.9 olduğu bunun da %39 unun vaginal yolla doğum yaptırıldığı tespit edildi. Yenidoğanların cinsiyetlerine baktığımızda % 52 erkek, % 48 kız olarak saptandı. Ölü doğum oranını % 4.7 olarak bulduk. Ancak bunun yaklaşık yarısı mort fetüs olarak başvurdu ve mortalite sebebi bulunamadı. Yenidoğan doğum tartılarına bakıldığında ortalama doğum kilosu 3185 gram olarak bulundu. Sonuç olarak Haseki Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği nde sezaryen oranı kabul edilebilir bir düzeyde olup çoğunluğunu 42

47 geçirilmiş sezaryenliler oluşturmakta ve operasyon önemli bir morbiditeye neden olmamaktadır. 43

48 ÖZET AMAÇ: Normal vaginal ve operatif doğumların Haseki Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ndeki durumunun değerlendirilmesi amaçlandı. YÖNTEM: Kliniğimizde 2000 Ocak 2004 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 6727 doğum vakasının doğum dosyalarındaki kayıtlarına ulaşılarak gebelerin yaşı, gravidaları, pariteleri, doğum şekilleri, epizyotomi varlığı, laserasyon varlığı, sezaryen endikasyonları, bebeklerin doğum tartıları, cinsiyetleri, Apgar skorları, mortaliteleri ve prezantasyon şekilleri araştırılıp literatür bulgularıyla karşılaştırıldı. BULGULAR: Haseki Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği nde belirtilen tarihler arasında yapılan sezaryen oranı %27.97 bulundu. Vakaların %59.9 u yaş grubundaydı. Sezaryen endikasyonlarının %46 sını eski sezaryen oluşturdu ve onu %13 ile fetal distress izledi. Bebek mortalitesi %4.7 olarak olarak bulundu. Bu ölümlerin %27 sinin sebebi dekolman plasenta idi. Prezantasyon şekilleri % 92 baş, %6.9 makat olarak bulundu. Bebek cinsiyetleri % 52 erkek,%48 kız olarak gerçekleşti. 1. dakika Apgar skoru %80 vakada 9-10 arası iken 5. dakikada bu oran %88 e yükselmişti. Prezantasyon anomalileri içinde %84 ile makat gelişi 1. sırada yer aldı. Pozisyon anomalileri içinde en sık defleksiyon gelişi bulundu. Vaginal doğum yapan gebelerde %8.6 oranında perine laserasyonu oluştu. Fetal gelişim bozukluğu nedeniyle sezaryen yapılan vakalarda en sık neden iri bebek bulundu. Doğum tartısı ortalama 3185 gram olarak bulundu. Vaginal doğum yapan gebelerin % 39 una epizyotomi 44

49 uygulandı. Bunun %45 i nullipar idi. Anne hastalıkları nedeniyle sezaryen yapılan vakalarda en sık neden %36 ile annenin hipertansif hastalıkları olarak bulundu. Makat gelişi prezante olan vakaların % 39 u vaginal yolla doğurtuldu. Vaginal yol ile doğum yapan vakalarda vakum ekstraksiyon sıklığı ise % 1. 5 olarak bulundu. SONUÇ: tarihleri arasında sezaryen sıklığı % olarak belirlendi. Yılara göre sezaryen oranları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bunun nedeninin kliniğimizdeki tadilat olduğunu düşünmekteyiz.kliniğimizde yılda ortalama 1346 doğum olmaktadır.sezaryen endikasyonlarının %46 sını eski sezaryen oluşturmaktadır.vakaların %60 ı yaş grubundadır. Vakaların % 50 si nullipar ve primipar olarak bulundu.% 6.9 u makat prezantasyonu olarak saptandı.bunun % 39 una vaginal doğum yaptırıldı. Ölü doğum oranı %4.7 saptandı.5 dakika apgar skoru %89 vakada 9-10 arasındaydı.sezaryen endikasyonları arasında en sık prezantasyon anomalisi %84 ile makat prezantasyonu olarak bulundu.sezaryen endikasyonları arasında en sık pozisyon anomalisi %45 ile defleksiyon gelişi tespit edildi. Vaginal doğum yapan hastaların %30 una epizyotomi uygulandı % 91 inde perineal laserasyon olmadı.oratalama doğum tartısı 3185 olarak bulundu. Vaginal doğumların ortalama % 1.4 üne operatif vaginal doğum yaptırıldı. Bulgularımız genel anlamda diğer çalışmaların sonuçları ile uyum göstermekteydi. 45

50 SUMMARY Purpose: Assessment of the normal vaginal and operative birth in the Haseki Hospital Gynecology and Obstetrics Department Method: The birth file records for the 6727 births from January 2000 to December 2004 were accessed and the ages of the pregnant women, their gravidas, parities, birth giving formats, existence of episiotomy, laceration, caesarian indications, birth weights of the babies, their sexes, Apgar scores, mortalities and presentation formats were investigated and compared with the literature findings. Findings: The cesarean section ratio in the Haseki Hospital Gynecology and Obstetrics Clinics between the specified dates have been found as 27.97%. 59.9% of the cases were within the 20 to 29 years of age group. 46% of the cesarean indications were former cesarean followed by fetal distress at a rate of 13%. Newborn mortality was found as 4.7%. The reason for 27% of the mortality was decolman placenta. Presentation forms were found to be 92% head, 6.9% buttocks. The sexes of the newborns were 52% male and 48% female. In the 1st minute, the Apgar score was between 9 to 10 in 80% of the cases, while it rose to 88% in the 5th minute. The buttocks coming ranked the 1st in the presentation anomalies, with 84%. Within the position anomalies, the most frequent one was found to be the deflection coming. In the pregnant who gave a vaginal birth, 8.6% developed perineal laceration. In the cases who have undergone caesarian due to fetal development disorder, the most frequent reason was found to be larger 46

51 babies. The birth weight was found to be grams in average. 39% of the pregnant giving vaginal birth were subjected to episiotomy. 45% of them were nullipara. In the cases subjected to caesarian due to maternal diseases, the most frequent reason was found to be mother s hypertensive diseases with 36%. The 39% of the cases whose buttocks coming was presented were adjusted vaginally. In the cases who gave birth vaginally, vacuum extraction frequency was found to be 1.5%. Conclusion: The caesarian frequency was found to be 27.97% from 2000 to A significant difference was found between the caesarian ratios from year to year. We believe that the reason was the restoration of our clinics. There are 1346 birth cases in average in our clinic. 46% of the Caesarian indications consist of former caesarians. 60% of the cases are within the 20 to 29 years old. 50% of the cases were found nullipara and primipara. 6.9% were found as buttocks presentation. 39% thereof were subjected to vaginal birth. The dead birth ratio was determined as 4.7%. 5 minutes apgar score was between 9 to 10 in 89% of the cases. The most frequent presentation anomaly was the buttocks presentation with 84% among the caesarian anomalies. The most frequent position anomaly was the deflection coming with a rate of 45%. In average, 30% of the patients giving a vaginal birth were subjected to episiotomy. 91% had no perineal laceration. Average birth weight was found to be of the vaginal births were subjected to operative vaginal birth. Our findings were in compliance with the results of other studies generally. 47

52 KAYNAKLAR 1-Notzon FC, Plajek PJ, Taffel SM. Comparison of national cesarean section rates. N Eng J Med 1987;316: Stephanson PA, Bakoula C, Heminiki E, et al. Patterns of use obstetrical interventions in 12 countries. Pediatr Perinat Epidemiol 1993; 7: Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ: Cesarean section and postpartum hysterectomy In: Williams Obstetrics. 21 st Ed 2001 p: Durfee R. Cesarean section. In: Nichols HN (Ed) Gynecologic and Obstetrik Surgery. St. Louis, Missouri: Mosby-Year Book Inc., 1993; De Cherney AH, Nathan L. Cesarean Section In: Current Obstetric and Gynecologic Diagnosis and Treatment. 9 th Ed 2003; p: Caroli G, Belizan J: Episiotomy for vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev 2: CD000081, Ballantyne JW: The problem of the postmature infant. Journal of Obstetric and Gynaecology British Empire 1902; 2: Williams Obstetrics. F.Gary Cunningham et al. 21 st ed. McGraw W-Hill: Nwosu VC, Wallach EE, Bolognese RJ: Initiation of labor by intraamniotic cortizol instillation in prolonged human pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1966; 96: Chervenak FA, Kurjak A: Postterm pregnancy. Fetal considerations, I st Edition, The Parthenon Publishing Group Limited 1996:

53 11-Mognelli M, Wilcoks M, Gurdosi J: Estimating the date of confinement: Ultrasonographic biometry versus certain menstrual dates. Am J Obstet Gynecol 1996; 174: Gilstrap LC, Cunningham FG, Vandorsten PJ: Cesarean Delivery In: Operative Obstetrics 2nd Ed Appleton and Lange, 2002; p: De Cherney AH, Nathan L. Cesarean Section In: Current Obstetric and Gynecologic Diagnosis and Treatment. 9 th Ed 2003 p: Perveen F, Shah Q. Obstetric outcome after one previous cesarean section J Obstet Gynaecol Res 1997; 23: Mc Mahon MJ. Vaginal birth after cesarean. Clin Obstet Gynecol 1998; 41: Nelson KB, Ellenberg JH. Antecedents of cerebral palsy: Multivariate analysis of risk. N Engl J Med.1986; Shearer EL. Cesarean Section : Medical Benefits and costs. Soc Sci Med. Nov 1993; 37(10),p Dunn LJ. Cesarean Section and Other Obstetric Operations. In: Danforth DN, Scott JR (eds). Obstetrics Gynecology, Philadelphia: J B Lippincott Company 1986; Cunningham FG, MacDonald PC, Gant NF. Cesarean Delivery and Cesarean Hysterectomy. In: Williams Obstetrics: Connecticut: Appleton Lange, 1997; Bolajı II, Meehan FP. Cesarean section survey in Galway-1973 through Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol Jan 1993; 48, p

54 21-Signorelli C, Ferdico M, Cattaruza MS, et al. İndications for cesarean section; results of a local study. Ann Obstet Gynecol Med Perinat. Jan-Feb 1991; 112:p Cerrone L, Basevi V. Cesarean section: Descriptive epidemiology. Increase in frequency of indications for cesarean section. Epidemiolog Prev. Mar 1992; 14: p Mukherjee J, Bhattacharya PK, Lahiri TK, et al. Perinatal mortality in cesarean section: A disturbing picture of unfulfilled expectations. J Indian Med Assoc. 1993; 91(81), p Nielsen TF, Olausson PO, Ingemarsson I. The Cesarean Section rate in Sweden: The end of the rise. Birth. Mar 1994; 21: p Dayan A: 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği nde sezaryen insidansı ve endikasyonlarının değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi Bayhan G, Yalınkaya A, Yayla M ve arkadaşları: Kliniğimizde Yılları arasında yapılan sezaryenlerin ve sezaryen esnasında yapılan diğer operasyonların değerlendirilmesi. Klinik Bilimler ve Doktor 2000; 6(2): Gül A, Şimşek Y: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde yılları arasında sezaryen oranı ve endikasyonları. Perinatoloji Dergisi 1998; 6(1-2): Kambo I, Bedi N, Dhillon BS, Saxena NC: A critical appraisal of cesarean section rates at teaching hospitals in india. Int J Gynaecol Obstet 2002; 79 (2) :

55 29-Wu WL: Cesarean delivery in shantou, China: a retrospective analysis of 1922 women. Birth 2000; 27 (2) : Koroukian SM, Rimm AA, Declining trends in cesarean deliveries, Ohio : an analysis by indications. Birth 2000; 27 (1) : Nielsen TF, Olausson PO, Ingemarson I : The cesarean section rate in sweden: the end of the rise. Birth,1994; 21(1): Kesim ME: 307 sectio olgusunun klinik değerlendirilmesi. Erciyes Medical Journal (8):1986; 1: Wax JR, Cartin A, Pinette MG, et al: Patient choice cesarean: An evidence-based review. Obstet Gynecol Survey 2004; 59(8): Erdemtok M. Sezaryen seksiyo uygulanan olguların çeşitli parametreler yönünden irdelenmesi, Uzmanlık Tezi, Çukurova Üniversitesi, Yumru E, Davas İ, Baksu B, ve arkadaşları: yılları arasında sezaryen operasyonu endikasyonları ve oranları. Perinatoloji Dergisi 2000; 8 (3) : Notzon FC, Cnattingius S, Bergio P, et al : Cesarean section delivery in the 1980s: International comparison by indication. Am J Obstet Gynecol 1994; 170(2) : Conway DL, Langer O: Elective delivery of infants with macrosomia in diabetic women: Reduced shoulder dystocia versus increased cesarean deliveries. Am J Obstet Gynecol 1998;178:

DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SEZARYEN SIKLIĞI VE BUNA ETKİLİ ETMENLER

DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SEZARYEN SIKLIĞI VE BUNA ETKİLİ ETMENLER DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SEZARYEN SIKLIĞI VE BUNA ETKİLİ ETMENLER Belkız KILLI Haziran 2011 DENİZLİ 2 3 DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ,

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları

Detaylı

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Hastalıkları-Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Klinik Şefi: Doç.Dr.Ahmet Gülkılık TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL

Detaylı

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması doi:10.5222/iksst.2015.073 Araştırma itenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması The Effect of Obesity on Maternal and Fetal Outcomes in Term Pregnant Women: A

Detaylı

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Yazışma adresi SSK - Etlik Doğumevi ve Araştırma Hastanesi ANKARA OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? İsmail

Detaylı

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap PerinatolojiDergisi Cilt: 4, Sayı: 2/Haziran 1996 69-73 69 Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap Tayfun ALPER, Ali YANIK, Erdal MALATYALIOGLU, Şennur DABAK, Arif KÖKÇÜ Ondokuz Mayıs

Detaylı

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ Giriş Genel olarak sezaryen; vajinal doğumun güvenle tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlar söz konusu ise veya vajinal doğum ile birlikte maternal ve/veya fetal

Detaylı

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ Bu rehber, uygulamada birlikteliği sağlamak ve hekimlerin klinik pratiklerinde yol gösterici olması amacı ile, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Perinatoloji Derneği,

Detaylı

Sezaryen Doğum Artışını Önlemenin Bir Yolu: Bir Kez Sezaryen Hep Sezaryen Yaklaşımı Yerine Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ve Hemşirenin Rolleri

Sezaryen Doğum Artışını Önlemenin Bir Yolu: Bir Kez Sezaryen Hep Sezaryen Yaklaşımı Yerine Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ve Hemşirenin Rolleri Sezaryen Doğum Artışını Önlemenin Bir Yolu: Bir Kez Sezaryen Hep Sezaryen Yaklaşımı Yerine Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ve Hemşirenin Rolleri A Way to Prevent the Increase in Cesarean Birth: Vaginal

Detaylı

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ GiriĢ Genel olarak sezaryen; vajinal doğumun güvenle tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlar söz konusu ise veya vajinal doğum ile birlikte maternal ve/veya fetal

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

Kalp hastalığı olan ve olmayan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar açısından bir fark var mı?

Kalp hastalığı olan ve olmayan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar açısından bir fark var mı? Kalp hastalığı olan ve olmayan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar açısından bir fark var mı? Aydın Köşüş 1, Nermin Köşüş 1, Nusret Açıkgöz 2, Metin Çapar 3 Gözde Hastanesi 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal Cilt 5 Sayı 1 / Temmuz 2011 1 Önsöz Bir bilimsel çalışma ancak yayınlandığı zaman bir değer oluşturur. Böylece paylaşılır, eleştiri ortamına açılır, kaynak gösterilebilir. 2009 yılında yayınlamaya başlayan

Detaylı

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(3):203-207 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Effects of Timing of Episiotomy Repair on Maternal

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi

. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi . Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (JOPP dergisinin devamıdır) ISSN 2148-273X Ocak 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 SAHİBİ Necati TAŞKIN (Hastane Yöneticisi) EDİTÖRLER Ali İsmet TEKİRDAĞ, Sultan KAVUNCUOĞLU,

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 2, Sayı: 2, Ağustos 2012 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 2, Number: 2, August 2012 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE VE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 3, Sayı: 3, Aralık 2013 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 3, Number: 3, December 2013 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil ZKTB Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil Obstetrik ve Jinekoloji, Pediatri, Pediatrik Cerrahi Klinikleri Clinics of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Surgery Editör

Detaylı

Preterm erken membran rüptürü olgularında yenidoğan hastalık ve ölüm oranı sonuçları

Preterm erken membran rüptürü olgularında yenidoğan hastalık ve ölüm oranı sonuçları 296 Özgün Araştırma Original Article DO I: 10.4274/tpa.46.1394 Preterm erken membran rüptürü olgularında yenidoğan hastalık ve ölüm oranı sonuçları Neonatal morbidity and mortality results in preterm premature

Detaylı

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI Merve LAZOĞLU Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Serap EJDER APAY Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C. ATATÜRK

Detaylı

Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz

Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:25-31 Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz Ayfle Korkmaz 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Güvenli Annelik

Detaylı