Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği"

Transkript

1 Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde yıllarında gerçekleşen 6727 doğum vakasının retrospektif analizi ve sezaryen oranları Dr.Fatma HUT Uzmanlık Tezi İstanbul-2005

2 ÖZGEÇMİŞ 1969 İstanbul da doğdum Kasımpaşa Lisesi orta bölümünü bitirdim Yeni Levent Lisesi ni bitirdim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ne girdim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ni bitirdim Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum asistanlığına başladım. Evli ve 3 çocuk annesiyim.

3 İÇİNDEKİLER Sayfa TEŞEKKÜR GİRİŞ... 1 GENEL BİLGİLER... 3 YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ ÖZET SUMMARY KAYNAKLAR... 48

4 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim süresince huzurlu çalışma ortamında bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım ve tez çalışmamda bana yol gösteren klinik şefimiz Prof. Dr. Murat Yayla ya, klinik şefimiz Op. Dr. Ahmet Çetin e ve klinik şefimiz ( ) Op. Dr. Ahmet Üner e, klinik çalışmalarımızda tecrübelerinden yararlandığım uzmanlarıma, diğer rotasyonlarım sırasında bana emeği geçen tüm hocalarıma, birlikte çalıştığım hekim arkadaşlarıma, tezime olan yardımlarından dolayı sn. Emin Yılmaz ve sn. Semiha Bilgin e ve beni bu zorlu yolda hiç yalnız bırakmadan sabırla yardımcı olan sevgili anneme ve eşim Op. Dr. Adnan Hut a, sabırlarından dolayı çocuklarım Zehra, Mahmut ve Muhammed e teşekkür ederim. Dr. Fatma Hut

5 GİRİŞ Doğum klinikleri belirli zaman dilimleri içinde kendi istatistiklerini ortaya koymak, yıllar içindeki değişimi gözlemlemek ve diğer kliniklerin benzer verileri ile karşılaştırmak zorundadırlar. Aksayan yönlerin saptanması ve düzeltilmesi, daha iyi ve verimli olanın yakalanması, eğitime ve toplum sağlığına katkı bu yol ile gerçekleştirilebilir. Doğum yöntemlerine baktığımızda, sezaryenin özellikle son yıllarda gerek hekimler, gerekse anne adayları tarafından önemli ölçüde tercih edildiği gözlenmektedir. Anne adayının doğum korkusu, ilk gebelik yaşının yukarılara kayması, sosyoekonomik seviyenin yükselmesi, elektronik monitorizasyon ve ultrasonografinin daha yaygın kullanımı, malpraktis davalarının artması, kadınların ve hekimlerin sezaryeni tercih etmesine sebep olmuştur. Ancak gerek maternal morbiditeye olan olumsuz etkileri, gerekse maliyetinin yüksek olması, ülkemizin sosyoekonomik koşulları da düşünüldüğünde sezaryenin uygun endikasyon varlığında yapılması gereğini düşündürmektedir. Sezaryen sıklığı ile ilgili yapılan çalışmalarda coğrafi farklılıklar olmakla birlikte, bu sıklıkta genel olarak bir artış olduğu konusunda fikir birliği mevcuttur li yıllarda sezaryen sıklığında hızlı bir artış görülmüş, 1980 li yıllarda bu artış hızında yavaşlama başlamış ve 1990 lı yıllarda sezaryen oranı sabitlenmiştir (1,2). 1

6 Biz bu çalışmada, retrospektif olarak Ocak 2000 ile Aralık 2004 tarihleri arasında doğum yapan 6727 vakayı doğum dosyalarından tarayarak Haseki Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğindeki doğum hastalarının yıllara göre dağılımını, anne yaşı ortalamasını, gebelik ve doğum sayılarını, prezentasyon şekillerini, sezaryen oranını, sezaryen endikasyonlarının dağılımını, bebeklerin cinsiyetlerini, doğum tartılarını, mortalitelerini, Apgar skorlarını, vaginal doğum sonrası laserasyonları, epizyotomi varlığını, operatif vaginal doğum oranını, makat gelişi ile prezante olan vakaların doğum şekillerini, sezaryen sebebi olan prezantasyon ve pozisyon anomalilerinin sıklığı ile, fetal gelişim bozukluklarının ve anne hastalıklarının sıklığını araştırıp literatür bulgularıyla karşılaştırmayı amaçladık. 2

7 GENEL BİLGİLER TANIM Doğum, fetusun ve eklerinin anneden tam olarak atılması veya çıkarılması olayıdır. Bu olayın doğum olarak kabul edilebilmesi için fetusun, 500 gram veya 25 cm veya 20 hafta üzerinde olması gereklidir. Doğum vaginal veya abdominal yolla olabilir. TARİHÇE Tarihte karın duvarına yapılmış ilk operasyon sezaryendir. Erken dönemde yapılan abdominal doğumlar hemen daima ölü kadınlara uygulanmıştı(3). Birçok hukuki yazıda, mitolojiler ve efsanelerde sezaryene ait olgu kayıtlarına rastlanılmıştır. Tarihte sezaryene ait ilk kayıt MÖ 2000 yılında Sümerlere aittir(4). Bu girişim çok yavaş gelişmiştir. Ancak anestezi, antisepsi ve diğer operasyon materyallerinin gelişmesi ile 1800 lerde büyük bir gelişme gösterebilmiştir. Cesarean sectio benzer anlamlı iki sözcük kullanılarak yapılmış bir tümcedir. Sıkça bilindiği gibi Roma İmparatoru Julius Sezar dan türetilmiş bir kelime değildir. Sezar, Latince bir fiil olan caedokesmek ten türetilmiştir. Abdominal yoldan canlı bir çocuğun doğumuna ait onaylanmış en erken olgu MÖ 508 de Sicilya dadır. İlk sezaryenlerin çoğu postmortem yapılan sezaryenlerdir de bir hayvan bakıcısı olan 3

8 Nuferin doğumda sıkıntıya düşen karısına sezaryen uygulamış ve anne ile çocuk yaşamışlardır. Kayda alınmış olan bu girişim canlı bir kadında hekim dışı bir kişinin başarı ile gerçekleştirdiği ilk onaylanmış vakadır da Lebas tarafından kesilen uterusa dikiş atılmış ve bu gelişme sezaryendeki yüksek mortaliteyi düşürebilmiştir. Gariptir ki bu kavram daha sonra terkedilmiş ve 1817 de, Barlow İngiltere de uterus yarasına dikiş koyan ikinci kişi olmuştur da Porro doğum sonrası histerektomiyi gerçekleştirdi(3) de Pfannenstiel uterin serozayı keserek mesaneyi uzaklaştırdı ve sadece 1 anne ölümü ile 33 olgu bildirdi da Kerr açıklığı yukarı bakan hilal şeklinde alt segment insizyonunu önerdi. Bugün Kerr tekniği en çok uygulanan uterus kesi tipidir. Anestezi, antibiotik ve kan ürünlerindeki gelişmeler ile sezaryen bugün en güvenilir ve en sık uygulanan operatif işlemlerden biri halini almıştır(5). TERMİNOLOJİ 1. Gravida, Parite Gravida gebelik sayısını, parite ise doğum sayısını ifade eder. Gravida, abortus, mol, ektopik gebelik, dahil olmak üzere tüm gebelikleri kapsar. Nulligravida şimdiye kadar hiç gebe kalmamış kadındır. Nullipara ise gebeliğini hiçbir zaman 20 haftanın ötesine götürememiş kadındır. Pariteyi belirleyen doğurtulmuş olan fetusların sayısı değil viabiliteye ulaşan gebeliklerin sayısıdır. Diğer bir ifade ile 4

9 parite tek, ikiz, üçüz doğum olmasına bağlı olarak artmaz veya fetusların ölü doğmuş olmalarına bakarak azalmaz. 2. Habitus Burada fetusun başının kolumna vertebralis ile olan ilişkisi vurgulanır. En sık görülen habitus fleksiyon habitusudur. 3. Situs Fetusun kolumna vertebralisi ile annenin kolumna vertebralisi arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılır. Her iki eksen birbirine paralel ise situs longitudinalis, dik ise situs transversus, aralarında açılanma var ise situs obliquus olarak isimlendirilir. 4. Positio Çocuk sırtının uterus içerisinde hangi tarafta olduğunu aynı zamanda da kılavuz noktanın pelvisin dört kadranı veya maternal pelvisin transvers çapı ile olan ilişkisini gösterir. 5. Presentatio Fetusun pelvis girimine en yakın olan kısmını tanımlar. En sık görülen prezantasyon şekli baştır. DOĞUM OPERASYONLARI I. EPİZYOTOMİ. Çocuğun çıkımını kolaylaştırmak için introitus vaginada yapılan kesidir. Epizyotomi ile doğurtulan kadınlarda sistosel, rektosel, uterin prolapsus ve stres inkontinans sayısında azalma olduğu söylenmekteyken, son zamanlarda epizyotominin sağladığı avantajlar tartışılmaya başlanmıştır. Hatta epizyotominin perinede doku hasarını arttırdığı iddia edilmektedir. (6) Bu nedenle her doğumda rutin 5

10 uygulamak yerine gerçekten gerekli olduğu durumlarda tercih edilmelidir. II. FORSEPS UYGULAMASI Obstetrik forseps uygulaması fetusun doğum kanalına yerleştiği en uygun yerden introitusa doğru çekilmesi için kullanılır(7). Son yıllarda özellikle pelvis giriminde ve orta pelviste forseps uygulamaları yerini sezaryene bırakmıştır(8). Forseps uygulamasındaki bu azalmada eğitim eksikliği kadar bu doğum yardımının oluşturduğu yasal sakıncalar da etkili olmuştur. Forseps uygulanması için: -Kollum tam dilate olmalıdır, -Gelen kısım verteks olmalıdır, Makat gelişlerde arkadan gelen başa forseps uygulanabilir, -Verteks angaje olmalıdır, -Amnion kesesi açılmış olmalıdır, -Baş pelvis uygunsuzluğu olmamalıdır, -Yeterli analjezi sağlanmalıdır, -Mesane boş olmalıdır. Forseps uygulaması endikasyonları: -Anne sağlığı nedeniyle doğumun ikinci evresinin kısaltılması gereken durumlar (kalp hastalığı, akciğer hastalığı), -Doğumun ikinci evresinde gelişen fetal distres, -Malrotasyon, -Annenin doğuma koopere olamadığı durumlar (eklampsi, epilepsi), 6

11 -Sınırda baş pelvis uygunsuzluğu, Forseps uygulamasının komplikasyonları: a)anneye ait komplikasyonlar: -Perine, vagina ve serviks laserasyonlarında artma ve buna bağlı olarak postpartum hemoraji sıklığında artış, -Rektovaginal fistül gelişimi, -Rektosel, sistosel ve prolapsus gelişimi, -Enfeksiyon gelişimi. b)fetusa ait komplikasyonlar: -Fetal kafa derisi ve yüzde laserasyonlar, -Fasial sinir paralizisi, -Brakial pleksus hasarı, -Kafa kemiklerinde kompresyon kırıkları, -İntrakranial hemorajiler, tentorium kırıkları. III. VAKUM EKSTRAKSİYONU Vakum aleti vakumlamayı sağlayan bir cihaz, hortum ve çan olmak üzere 3 kısımdan meydana gelir(9). Vakum ekstraksiyonunun forseps uygulamasından şu farkları vardır: -Vakum ile fetal başa rotasyon yaptırılamaz, -Traksiyon gücü forsepsten daha azdır, -Daha az yer kaplar, -Dilatasyonun tam olmasına gerek yoktur. 7-9 cm açıklıkta dahi uygulanabilir. Endikasyonları forseps ile aynıdır. 7

12 Vakum ekstraksiyonun uygulanması için şu şartlar gereklidir: -Baş geliş olmalıdır, -Sefalopelvik uygunsuzluk olmamalıdır, -Amnion kesesi açık olmalıdır, -Fetus canlı olmalıdır, -Mesane boş olmalıdır. Vakum Ekstraksiyonun komplikasyonları -Çan ile fetal baş arasına anneye ait dokular girmesi ile oluşan laserasyonlar, -Fetusta skalp yaralanmaları, -Sefal hematom, -İntrakranial hemoraji, -Retina kanaması. Vakum ekstraksiyonu annede doğum kanalında daha az travmaya neden olmakla beraber fetal morbidite açısından vakum ile forseps arasında bir fark gözlenmemiştir(10,11). IV. SEZARYEN Fetus, plasenta ve membranların abdominal ve uterus duvarlarındaki insizyonlar yoluyla doğması şeklinde tanımlanır. Sezaryenle doğum sıklığı günümüzde giderek artmaktadır. Her ne kadar bu artış ülkeden ülkeye farklılık gösterse de sezaryen operasyon sıklığı genel olarak bütün dünyada önemli artış göstermiştir(3). Bu artışın sebepleri arasında: 8

13 -Paritenin azalması, gebe kadınların yaklaşık yarısının nullipar olması ve bu kadınlarda sezaryen endikasyonu oluşturabilecek nedenlerin daha fazla görülmesi, -Doğumu daha geç yaşlara erteleyen kadın sayısının artması, -Sezaryen gerektirebilecek fetal problemlerin günümüzde antenatal olarak daha çok tespit edilebilmesi, -Diğer operatif doğumlarda eskiye nazaran azalma görülmesi, -Eski sezaryen vakalarının yine sezaryenle doğurtulması gerekliliği anlayışı, -Fetal monitorizasyonun yaygın olarak kullanımı, -Makat gelişi olan vakalarda son yıllarda daha çok sezaryene yönlenilmesi, -Sosyoekonomik durumu iyi olan kadınların daha çok sezaryeni tercih etmesi, -Belki de en önemlisi doğum sonrası çıkan problemler nedeniyle hekim hakkında açılan soruşturmaların artmış olmasıdır. Bütün bunlara karşın daha yaşlı ve daha tecrübeli hekimlerin daha az sezaryen tercih edip daha çok vakum ve forseps kullandıkları, daha fazla vaginal makat doğum yaptırdıkları bilinmektedir(1). Ayrıca bu hekimler daha önce sezaryen geçirmiş kadınlarda vaginal doğumu daha cesurca yapmaktadırlar. Gelişmiş ülkeler içinde Amerika ve Brezilya en yüksek, Çekoslovakya, Avusturya ve Belçika ise en düşük sezaryen oranına sahiptir(12). Sezaryene bağlı maternal mortalite 4-8/10000 arasında olup vaginal doğuma göre 26 kat fazladır. Hastane ücretlerinin sezaryende 9

14 vaginal doğuma oranla çok daha yüksek, hastanede kalış süresinin daha uzun olduğu düşünülürse, sezaryen endikasyonunu belirlerken çok daha dikkatli davranmak gerektiği açıktır. Üstelik sanıldığının aksine sezaryen yapmakla zor bir vaginal doğumun neden olabileceği nörolojik defisitlerin insidansını azaltma ya da mental performansı yükseltme arasında kanıtlanmış bir ilgi yoktur(13). SEZARYEN ENDİKASYONLARI Zamanla sezaryen endikasyonlarında değişiklik olmuştur. Önceleri anne hayatını kurtarmak için yapılırken bugün fetal nedenler ağırlıktadır. Sezaryen endikasyonlarını şöyle sıralayabiliriz: -Önceki sezaryen -Distosi -Fetal distres -Çoğul gebelikler -Plasenta dekolmanı -Placenta previa -Fetal hastalıklar -Maternal sebepler 1-Önceki sezaryen: Klasik vertikal insizyon yapılan 1916 larda ortaya atılan Bir defa sezaryen, hep sezaryen kavramı, Kerr transvers insizyonunun kullanılmaya başlaması ile ve yapılan çalışmalarda uygun vakaların güvenli bir şekilde vaginal doğum yaptırılabileceğinin gösterilmesiyle geçerliliğini yitirmiş gözükmektedir. Eğer kontrendikasyon yoksa ve önceki sezaryen endikasyonu kalıcı değilse sonraki doğumda vaginal doğum denenmelidir. Önceki sezaryenin klasik olması, rüptür halinde acil 10

15 şartların hazır olmaması vaginal doğum denemesini olanaksız yapan sebeplerdir(14,15). Birden fazla alt segment uterus kesisi geçiren hastalarda vaginal doğum kontrendike değildir. Ancak bir kere sezaryen (alt segment ) geçiren hastalara göre risk 3 kez artmıştır. Bu hastalarda oksitosin kullanımı kontrendike değildir. Ancak prostaglandin güvenirliği hakkında yeterli veri yoktur. 2-Distosi: Bu grup 3 ana başlık altında toplanabilir. 1. Pelvik darlığa bağlı distosiler: Darlık, pelvis giriminde, orta pelviste, pelvis çıkımında veya kombine olabilir. 2. Uterus kontraksiyonlarına bağlı distosiler: Hipotonik uterin disfonksiyon, hipertonik ve diskoordine uterin disfonksiyon şeklindedir. 3. Fetusa ait distosiler: Prezantasyon anomalileri, pozisyon anomalileri, fetusa ait gelişme anormallikleri olarak gruplanabilir Prezantasyon anomalileri: 1. Makat geliş 2. Transvers ve oblik gelişler 3. Compound gelişler Pozisyon anomalileri: 1. Defleksiyon gelişleri 2. Oksiput posterior 3. Yüksekte düz duruş 4. Derinde transvers duruş 5. Asinklitismus Fetusa ait gelişme anormallikleri: 1. İri bebek 11

16 2.Fetusta lokal büyüme yapan sebepler: Hidrosefali, geniş abdomen 3. Diğer anormallikler 4. Fetal distres: 1970 lerde elektronik fetal kalp hızı monitörlerinin gelişmesine bağlı olarak fetal oksijenizasyon ve asitbaz durumu ile fetal kalp hızı paterni arasındaki ilişkiler gündeme geldi. Uteroplasental yetmezliğe bağlı nörolojik sekelleri önlemek amacıyla elektronik monitorizasyon yapılmasının aralıklı yapılan kalp hızı oskültasyonuna bir üstünlüğü olmadığının saptanmasına rağmen fetal distres endikasyonu ile sıklıkla sezaryen yapılmaktadır(16,17). 5. Çoğul gebelikler: Terme ulaşmış ikiz gebeliklerde doğum, tekiz gebeliklerde olduğu gibi vaginal olarak gerçekleştirilmelidir. Ancak gerek prezentasyon anomalileri ve gerekse çoğul gebeliğe bağlı maternofetal komplikasyonlar nedeniyle sezaryen oranlarında artış izlenir. 6. Plasenta previa, dekolman plasenta, plasenta insersion anormallikleri, kordon prolapsusu ya da prezantasyonu sezaryen endikasyonu oluşturabilir. 7. Annenin sistemik hastalıkları sezaryen sebebi olabilir. 8. Sosyal endikasyonlar KONTRENDİKASYONLAR En önemli kontendikasyonu uygun bir endikasyonunun olmayışıdır. Karın duvarının piyojenik enfeksiyonları, anormal ya da ölü fetus, uygun koşulların bulunmayışı da diğer kontrendikasyonları oluşturur(13). 12

17 KOMPLİKASYONLAR Sezaryen major cerrahi gelişim olduğu için herhangi bir abdominal operasyonda görünebilecek tüm komplikasyonlar görülebilir. Hiç mortalite görülmeyen büyük seriler yanında 1/1000 mortalite hızı olan seriler de vardır. Ancak bu mortalitenin büyük bölümü operasyondan çok sezaryen gerektiren durumlara ve anesteziye aittir(18,19). Yanlış cerrahi teknik veya anestezi, hemostazın sağlanamaması, yetersiz kan replasmanı, enfeksiyon tedavisinin doğru olmayışı veya yanlış grup kan transfüzyonu mortalitenin en önemli nedenlerindendir. Sezaryende maternal morbiditede vaginal doğuma göre belirgin derecede artmıştır. Mesane zedelenmesi, üreter zedelenmesi, endomyometrit, yara enfeksiyonu, transfüzyon komplikasyonları, kanama, tromboemboli, respiratuar komplikasyonlar diğer sezaryen komplikasyonlarıdır. Morbidite şişman kadınlarda daha fazladır. Hastanede kalış süresi ve ücreti de sezaryende artmıştır. Sonraki gebeliklerde uterus skar rüptürü klasik insizyonda %4-9, aşağı transvers insizyonda % tir. Komplike olmayan bir multiparda vaginal doğum mükerrer elektif sezaryene göre bebek için daha az tehlikelidir. İatrojenik prematüre elektif sezaryenlerin hala önemli bir sorunudur. Yenidoğanda sezaryene bağlı solunum problemlerinin daha fazla görüldüğü de bilinmektedir. TEKNİK 1. Klasik sezaryen: Uterus korpusuna boydan boya vertikal insizyon yapılmaktadır. Günümüzde çok az kullanılmaktadır. 13

18 2. Alt segment transvers insizyon (Kerr): En sık kullanılanıdır. Komplikasyonları klasik insizyondan daha azdır. 14

19 YÖNTEM Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde ile tarihleri arasında meydana gelen doğumlarla ilgili retrospektif bir çalışma yapılması planlandı. Doğum dosyaları taranarak gebenin yatış tarihi, yaşı, gravida ve paritesi, doğum şekli, sezaryen endikasyonu ve oranı, epizyotomi varlığı, laserasyon varlığı, bebeğin doğum tartısı, 1. ve 5. apgar skorları, cinsiyeti, mortalitesi incelendi. Bu verilerle şu değerlendirmeler yapıldı. 1- Doğum vakalarının yıllara göre dağılımı 2- Doğum şekillerinin yıllara göre dağılımı 3- Sezaryen endikasyonlarının dağılımı 4- Gebelerin yaş gruplarına göre dağılımı 5- Gebelerin gravidalarına göre dağılımı 6- Gebelerin paritelerine göre dağılımı 7- Tüm doğum vakalarının prezantasyon şekline göre dağılımı 8- Bebeklerin cinsiyetlerine göre dağılımı 9- Bebeklerin mortaliteye göre dağılımları 10-Bebeklerin 1. dakika Apgar skoruna göre dağılımları 11-Bebeklerin 5. dakika Apgar skoruna göre dağılımları 12-Sezaryen yapılan gebelerin prezentasyon anomalilerine göre dağılımları 13-Sezaryen yapılan gebelerin pozisyon anomalilerine göre dağılımları 15

20 14-Sezaryen yapılan gebelerin fetusa ait gelişme anormalliklerine göre dağılımı 15-Vaginal doğum yapan gebelerde oluşan laserasyonların dağılımı. 16-Bebeklerin doğum tartılarına göre dağılımı 17-Vaginal doğum yapan gebelerin epizyotomi varlığına göre dağılımları. 18-Anne hastalıkları nedeni ile sezaryen yapılan vakaların dağılımı. 19-Makat gelişi ile prezante olan vakaların vaginal abdominal doğum oranları 20-Operatif vaginal doğumların normal vaginal doğumlara oranı. 16

21 BULGULAR Haseki Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 2000 Ocak-2004 Aralık arası gerçekleşen 6727 doğum vakasının doğum dosyalarına ulaşılarak aşağıdaki bulgular elde edildi. 1-Yıllara göre doğum sayılarının dağılımı: Kliniğimizde 2000 yılında 1247, 2001 yılında 1650, 2002 yılında 1152, 2003 yılında 1070, 2004 yılında 1611 doğum gerçekleşmiştir. Bu bulgulara göre kliniğimizde yılda ortalama 1346 doğum yaptırılmaktadır. Şekil-1. Doğum vakalarının yıllara göre dağılımı Yıllara göre doğum şekillerinin dağılımı: Kliniğimizde 2000 yılında 377 vaka (%30.2) sezaryen ile, 870 vaka (%69.8) vaginal yol ile, 2001 yılında 470 vaka (%28.5) sezaryen 17

22 ile 1180 vaka (%71.5) vaginal yol ile, 2002 yılında 322 vaka (%28 0) sezaryen ile 830 vaka (%72.0) vaginal yol ile, 2003 yılında 245 vaka (%22.9) sezaryen ile, 825 vaka (%77.1) vaginal yol ile, 2004 yılında 467 vaka (%29.0) sezaryen ile 1144 vaka (%71.0) vaginal yol ile doğum yaptı. Kliniğimizde bu 5 yıllık dönem içindeki ortalama sezaryen oranı %27.97 olarak bulunmuştur. Yapılan analizde yıllara göre sezaryen oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur( x² =17.88 p=0.001 ).Bu farkın o tarihlerde kliniğimizdeki tadilattan meydana geldiğini düşünmekteyiz. Şekil-2. Yıllara göre sezaryen oranlarının dağılımı % 71, % % 69,8 870 % 72,0 % 77, VAJİNAL DOĞUM 600 % 30,2 % 470 % 467 ABDOMİNAL DOĞUM % 28,0 322 % Sezaryen endikasyonlarının dağılımı : yılları arasında kliniğimizde sezaryen uygulanan gebelerin endikasyonlarının dağılımı: %46 sı (720) geçirilmiş uterus operasyonu (eski sezaryen, mükerrer sezaryen, myomektomi), %10 u 18

23 fetus ekleriyle ilgili sorunlardan (dekolman plasenta, plasenta previa, kordon prolapsusu, oligohidramnios), %13 ü (217) fetal distres, %6 sı (94) CPD, %2 si (36) isteğe bağlı, %3 ü (49) ilerlemeyen travay, % 12 si (200) prezantasyon anomalisi, %1 i (24) pozisyon anomalisi % 3 ü (43) anne hastalıkları, %2. 1 i (33) fetal gelişim bozuklukları (iri bebek, anatomik bozukluklar), %2 si (32) diğer nedenler olarak bulundu. Tablo-1. Sezaryen endikasyonlarının dağılımı ENDİKASYON n ORAN % GEÇİRİLMİŞ UTERİN OPERASYON ,61% FETUS EKLERİ İLE İLGİLİ SEZARYEN ENDİKASYONLARI ,29% AFD ,44% CPD 94 5,82% İSTEĞE BAĞLI SEZARYEN 36 2,23% İLERLEMEYEN TRAVAY 49 3,04% PREZANTASYON ANOMALİLERİ ,39% POZİSYON ANOMALİLERİ 24 1,49% DİĞERLERİ 32 1,98% FETAL GELİŞİM BOZUKLUKLARI 33 2,04% ANNE HASTALIKLARI 43 2,66% 4-Gebelerin yaş gruplarına göre dağılımı : Çalışmamızda anne yaş ortalaması 26.70±5.95 olarak tespit edildi (%59. 9) vaka gebelik için en uygun yaş grubu olan yaş grubunda bulundu. 520 vaka (%9.2) 19 yaş ve altında idi. 19

24 1603 vaka (%28.4) yaş grubunda, 136 vaka (%2.4) yaş grubunda ve 3 vaka (%0. 1) 50 yaş üzerinde bulundu. Şekil-3. Gebelerin yaş gruplarına göre dağılımı 3500 % 59, % 28, % 9,2 520 % 2, % 0, Gebelerin gravidalarına göre dağılımı: 1582 vaka (%26. 7) gravida 1, 1579 vaka (%26. 7) gravida 2, 1053 vaka (%17. 8) gravida 3, 1694 vaka (%28. 6) gravida 4 ve üzerinde tespit edildi. Ortalama gravida sayısı olarak bulundu. 20

25 Şekil-4. Gebelerin gravidalarına göre dağılımı % 26,7 % 26, % 17, % 11,7 695 % 10, % 6, G1 G2 G3 G4 G5 G6 ve Üstü 6-Gebelerin paritelerine göre dağılımı: 1358 vakanın (%23. 9) nullipar, 1822 vakanın (%32. 1) primipar, 363 vakanın (%6. 4) grand multipar olduğu görüldü. Ortalama doğum sayısı olarak bulundu. 21

26 Şekil-5. Gebelerin paritelerine göre dağılımı 2000 % 32, % 23, % 20, % 11, % 5,5 % 6, P0 P1 P2 P3 P4 P5 ve Üstü 7- Tüm doğum vakalarının prezentasyon şekillerine göre dağılımı: Kliniğimizde vaginal veya abdominal yolla doğum yapan hastaların 6291 i (%92.6) baş ile, 472,2si (%6.9) makat ile, 27 si (% 0.3) transvers, oblik veya compound şekilde prezente olmuş idi. Şekil-6. Tüm doğum vakalarının prezentasyon şekline göre dağılımı 22

27 7000 % 92, % 6,9 472 % 0, M B C,T ve O 8-Bebeklerin cinsiyetlerine göre dağılımı: 6745 vakanın 3507 si (%52) erkek, 3238 i (%48) kız olarak saptandı. Şekil-7. Bebeklerin cinsiyetine göre dağılımı 4001 % % Bebeklerin mortaliteye göre dağılımları: 23

28 5882 vakanın 277 si (%4.7) ölü doğum olarak gerçekleşti. Ölü doğumların %25 inde dekolman plasenta, %7 sinde fetal anomali, % 7 sinde diabetik anne, %2 sinde akut fetal distres, %2 sinde uterin rüptür, %3 ünde ikiz gebelik, %1 inde sürmatürasyon, %1 inde kordon prolapsusu ölüm nedeni olarak bulundu. 45 vakada (%52) ise ölüm nedeni bulunamadı. Bu %52 lik dilimin çoğunluğu haftalar arası mort de fetus olarak başvuran gebelerdi. Tablo-2. Ölü doğumların nedenlerine göre dağılımı ÖLÜ DOĞUM NEDENİ n ORAN % DEKOLMAN PLASENTA 22 25,00% UTERİN RÜPTÜR 2 2,27% SÜRMATÜRASYON 1 1,14% DİABETİK ANNE 6 6,82% FETAL DİSTRES 2 2,27% MAJOR FETAL ANOMALİ 6 6,82% İKİZ GEBELİK 3 3,41% KORDON PROLAPSUSU 1 1,14% SEBEBİ BULUNMAYAN 45 51,14% 10-Bebeklerin 1. dakika Apgar skoruna göre dağılımları: Kliniğimizde doğan bebeklerin %4.6 sı 0 apgar, %2.2 si 1-4 apgar, %12.8 i 5-8 apgar, %80.2 si 9-10 apgar ile doğmuştu. 24

29 Şekil-8. Bebeklerin 1.dk. apgar skorlarına göre dağılımı 1800 % 80, % 12,8 600 % 4,6 % 2, APGAR 0 APGAR 1-4 APGAR 5-8 APGAR Bebeklerin 5. dakika Apgar skoruna göre dağılımları: Kliniğimizde doğan bebeklerin %4.7 si 0 apgar, %1 i 1-4 apgar, % 5.3 ü 5-8 apgar, %88.8 i 9-10 apgar a sahipti. 25

30 Şekil-9.Bebeklerin 5.dk.apgar skorlarına göre dağılımı 6000 % 88, % 4,7 277 % 1,0 % 5, ANOMALİ 0 ANOMALİ 1-4 ANOMALİ 5-8 ANOMALİ Sezeryan yapılan gebelerin prezentasyon anomalilerine göre dağılımı: Kliniğimizde prezantasyon anomalisi nedeniyle sezaryen yapılan vakaların toplam sayısı 200 olarak bulundu. Bu sayı tüm sezaryenler içinde % 12 lik bir pay almakta. Bu 200 vakanın 169 u (%84) makat gelişi 20 si (%10) transvers geliş, 8 i (%4) oblik geliş ve 3 ü (% 2) compound prezantasyon olarak saptandı. 26

31 Şekil-10. Sezeryan yapılan gebelerin prezentasyon anomalilerine göre dağılımı OG 4% TG 10% C 2% PREZENTASYON ANOMALİLERİ MG 84% 13-Sezaryen yapılan gebelerin pozisyon anomalilerine göre dağılımları: Kliniğimizde yılları arasında 24 vakaya pozisyon anomalisi nedeniyle sezaryen yapıldı. Bu 24 hasta tüm sezaryenlerin içinde %1 lik bir pay almakta idi. Bu hastaların 11 i (%45) defleksiyon gelişi,6 sı (%25) oksiput posterior, 4 ü (%17) yüksekte düz duruş, 3 ü (%13) asinklitusmus olarak saptandı. 27

32 Şekil-11. Sezaryen yapılan gebelerin pozisyon anomalilerine göre dağılımları YÜKSEKTE DÜZ DURUŞ 17% ASİNKLİTUSMUS 13% DEFLEKSİYON GELİŞİ 45% OKSİPUT POSTERİOR 25% 14-Sezaryen yapılan gebelerin fetusa ait gelişme anormalliklerine göre dağılımları: 28

33 Kliniğimizde 33 vaka fetal gelişme anomalisi nedeniyle sezaryene alındı. Bunun tüm sezaryenlere oranı %2 olarak bulundu. 33 vakanın 24 ü (%73) iri bebek,7 si (%21) hidrosefali, si (%6) diğer anomaliler olarak tespit edildi. Şekil-12. Sezaryen yapılan gebelerin fetusa ait gelişme anormalliklerine göre dağılımları HİDROSEFALİ 21% DİĞER ANOMALİLER 6% İRİ BEBEK 73% 15- Vaginal doğum yapan gebelerin laserasyon varlığına göre dağılımları: Kliniğimizde 2003 Mayıs 2004 Aralık tarihleri arasında vaginal doğum yapan 1641 hastanın 1492 sinde (%91.2) laserasyon meydana gelmedi. 96 sında (%5.5) 1.derece, 7 sinde (%2. 8) 2.derece, 6 sında 3.derece perine deşirürü meydana geldi. 3. derece perine deşirürü 29

34 olan vakaların 5 i nullipar,1 i primipar idi ve 6 hastaya da epizyotomi uygulanmıştı. Şekil-13. Vaginal doğum yapan gebelerin laserasyon varlığına göre dağılımları % 91, % 5,5 % 2, % 0,3 6 0 L0 L1 L2 L3 16- Bebeklerin doğum tartılarına göre dağılımları: Bebeklerin 204 ü (%3) 1500 gramın altında, 451 i (%6.8) gram, 4093 ü (%62.3) gram, 1785 i (%27) gram, 63 ü (%0.9) 4500 gram üzerinde olarak tespit edildi. Ortalama doğum ağırlığı gram olarak bulunmuştur. 30

35 Şekil-14. Bebeklerin doğum tartılarına göre dağılımları 4500 % 62, % 27, % 3,0 204 % 6,8 451 % kg kg kg kg kg 17- Vaginal doğum yapan gebelerin epizyotomi varlığına göre dağılımı: 4845 vakanın 1910 una (%39) epizyotomi uygulanmış, 2935 ine (%61) uygulanmamış olarak tespit edildi. Epizyotomi uygulanan 1910 vakanın 876 sı ( %45 ) nullipar, 586 sı ( %30 ) primipar, 448 i (%23) multipar olarak bulundu. Nulliparların %98 ine ( 22 vakaya uygulanmadı ) epizyotomi uygulanmıştı. Primiparların ise % 32 sine epizyotomi uygulanmıştı. 31

36 Şekil-15. Vaginal doğum yapan gebelerin epizyotomi varlığına göre dağılımı VAR 39% YOK 61% 18- Anne hastalıkları nedeniyle sezaryen yapılan vakaların dağılımı: Kliniğimizde tarihleri arasında 43 gebeye maternal hastalıklar nedeniyle sezaryen uygulandı. Bunların %36 sında hipertansif hastalıklar (eklampsi, preeklampsi, kronik hipertansiyon), %22 sinde (9 vaka) kalp hastalığı, %9 ünde (4 vaka) geçirilmiş vaginal operasyon, %9 ünde (4 vaka) doğumsal kalça çıkığı, % 7 sinde (3 vaka ) disk hernisi, %2 sinde (1 vaka) akut apandisit, % 2 sinde (1 vaka) geçirilmiş retina dekolmanı, %2 sinde (1 vaka) hemoroid, %2 sinde (1 vaka) prolaktinoma, %2 sinde (1 vaka) kondiloma aküminata sezaryen endikasyonu olarak bulundu Tablo-3. Anne hastalıkları nedeniyle sezaryen yapılan vakaların dağılımı 32

37 ENDİKASYON n ORAN % AKUT APANDİSİT 1 2,33% DİSK HERNİSİ 3 6,98% DOĞUMSAL KALÇA ÇIKIĞI 4 9,30% GEÇİRİLMİŞ VAJİNAL OPERASYON 4 9,30% GEÇİRİLMİŞ RETİNA DEKOLMANI 1 2,33% HEMOROİD 1 2,33% KALP HASTALIĞI 9 20,93% KONDİLOMA AKÜMİNATA 1 2,33% PROLAKTİNOMA 1 2,33% EPİLEPSİ 2 4,65% HİPERTANSİF HASTALIKLAR 15 34,88% VAJİNAL SEPTUM 1 2,33% 19- Makat gelişi ile prezante olan vakaların doğum şekillerine göre dağılımı: Makat gelişi ile prezante olan vakaların %39 u (153 vaka) vaginal yolla, %61 i (235 vaka) sezaryen ile doğurtuldu. Sezaryen ile doğum yapan makat gelişi gebelerin %41 inde ikinci bir sezaryen sebebi bulunmaktaydı (eski sezaryen, ikiz gebelik, fetal distres vb..). 33

38 Şekil-16. Makat gelişi ile prezante olan vakaların doğum şekillerine göre dağılımı NSD 39% SEZARYEN 61% 235 SEZARYEN VAKASININ 138' İ MAKAT GELİŞİ NEDENİ İLE SEZARYENE ALINDI 20-Operatif vaginal doğumların normal vaginal doğumlara oranı: Kliniğimizde 2000 yılında 8, 2001 yılında 14, 2002 yılında 9, 2003 yılında 12, 2004 yılında 26 gebeye vakum ekstraksiyon ile doğum yaptırıldı. Bu tarihlerde hiç forseps uygulaması yapılmadı. Yapılan istatistiksel analizde yıllara göre operatif vaginal doğum oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir ( p= ). 34

39 Şekil-17. Operatif vaginal doğumların normal vaginal doğumlara oranı % 98, % 97, % 99, % 98,92 % 98, NSD VAKUM EKSTRAKSİYON % 0,91 8 % 1,18 14 % 1,08 9 % 1,45 12 % 2,

40 TARTIŞMA Haseki Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde incelenen 5 yıllık sürede sezaryen oranı %27.94 olarak bulunmuştur. Sezaryen oranı 2000 de %30.2, 2001 de %28. 5, 2002 de %28.0, 2003 te %22.9, 2004 te %29.0 olarak yıllara göre değişim göstermiştir. Sezaryen oranı ülkelere göre de farklılık gösterir. Gelişmiş ülkelerde 1970 li yıllarda sezaryen ile doğum oranları %2-6 arasında iken 1980 li yılların ortalarına doğru bu oran ABD de % 25 e, gelişmiş Avrupa ülkelerinde de %10-15 lere kadar yükselmiştir. Sezaryen oranı Şişli Etfal Hastanesi nde 1994 te %12 den, 1998 de % 20.3 e yükselmiştir(25). Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği nde yılları arasında yapılan sezaryenlerin oranı %29.7 bulunmuştur(26). Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği nde yılları arasında sezaryen oranı %17.2 olarak gerçekleşmiştir(27). Hindistan da bir eğitim hastanesinde te oran % 21 iken, da sezaryen oranı %25 olmuştur(28). Çin Shantou da arası sezaryen hızı %19.4 bulunmuştur(29). Ohio da arası yapılan çalışmada %15. 7 den %12.4 e düştüğü bildirilmiştir(30). İsveç te yapılan bir çalışmada sezaryen oranı 1983 te %12. 3 ten,1990 da % e düşmüştür(31). Bizim kliniğimizde sezaryen hızı %28 lerde gitmekteyken 2003 te % 22 lere düşmüştür. 36

41 Pekçok araştırmacı fetal kalp monitorizasyonunun rutin kullanıma girmesiyle sezaryen oranlarında hızlı bir artışın gözlendiğini vurgulamaktadır (20,21) yılından sonra başta ABD olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde de hızla artan sezaryen oranlarının perinatal mortaliteyi umulduğu kadar etkileyemediği vurgulanmış, bunun yanı sıra maternal morbiditeyi artırdığını bildiren yayınların ışığında sezaryen oranlarını optimal bir değere indirmeyi amaçlayan çalışmalar başlamıştır (20,22,23,24). Sezaryen oranını artıran nedenlerin başında bir kere sezaryen daima sezaryen prensibi, fetal monitorizasyon, sezaryen gerektiren fetal durumların antenatal tespit edilebilmesindeki artış ve sosyoekonomik düzeyi daha iyi olan toplumlardaki isteğe bağlı sezaryenler gelmektedir(19,32). Kadın doğum uzmanlarının üçte ikisi isteğe bağlı sezaryen yapmayı kabul etmektedir (33). Kliniğimizde yılları arasında yaptığımız çalışmada sezaryen yapılan gebelerin %46 sı uterin skar (eski, mükerrer sezaryen, myomektomi), %13 ü fetal distres, %12 si prezantasyon anomalileri, %10 u fetus eklerindeki sorunlardan (dekolman plasenta, plasenta previa, kordon prolapsusu), %6 sı CPD, %3 ü ilerlemeyen travay, % 2 si isteğe bağlı, %1 i pozisyon anomalileri, %2 si anne hastalıkları, %2 si fetal gelişim bozuklukları nedeniyle sezaryene alınmıştır. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı nda 3 yıllık bir süreyi kapsayan çalışmada 2037 sezaryen olgusunda endikasyonlar araştırıldığında %22 geçirilmiş 37

42 sezaryen,%11.9 prezantasyon bozukluğu, %8 distosi, %6.6 fetal distres bulundu(34). Şişli Etfal Hastanesinde geçirilmiş sezaryen nedeniyle yapılan sezaryen oranı %32.6 (35), Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde %28.6, Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde %22. 2 olarak bulundu(27). Notzon un çalışmasına göre ABD de %36, İsveç te %28 (36), Çin Shantou da %14 (29), Hindistan da ise %29 (28) olarak bulunmuştur. Fetal distress oranı bizde %13 iken Şişli Etfal Hastanesi nde %21.6(25), Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği nde %16 (26), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği nde % 19.1(27), ABD de %9.7,İsveç te %15.4, Norveç te %15.6 İskoçya da %17.1 (36), Çin de %19 (29), ve Hindistan da %33 tür(28). Kliniğimizde tarihleri arasında doğum yapan vakaların yaş ortalaması 26.70±5.95 olarak bulunmuştur. Vakaların %59.9 u yaş grubundadır. Şişli Etfal Hastanesi nde ortalama yaş 26.0± 5.7 (25), Convay ve ark da 28.5±6.6 (37), Lieberman ve ark da 29 (38) olarak bulunmuştur. Gebelerin pariteye göre dağılımı incelendiğinde, nullipar %23.9, primipar %32.1 ve grandmultipar %6.4 olarak bulunmuştur. Bu oranlar Şişli Etfal Hastanesi nde sırasıyla %25, %45, %2. 3 olarak bulunmuştur(25). Nullipar oranını Robson %42.5 (39), Kesim %28 (40), Tadesse %25 (40) olarak bulmuştur. Hindistan da bu oran % 42 dir (28). Kliniğimizdeki vakaların %92.6 sı baş ile %6.9 u makat ile % 0.3 ü oblik, transvers ve compound prezantasyon ile doğum yaptılar. 38

43 Makat gelişi ile prezante olan vakaların %61 i sezaryen ile %39 u vaginal yolla doğum yaptılar. Sezaryen olan vakaların 138 inde ikinci sezaryen sebebi bulunmaktaydı (geçirilmiş sezaryen, fetal distres). Kliniğimizdeki vakaların %52 sinin erkek, %48 inin kız olduğunu tespit ettik. Bu oran Şişli Etfal Hastanesi nde %52 erkek % 48 kızdır(25). Kesim %54. 1 erkek %45. 9 kız (32), Lieberman %58. 8 erkek, %41. 2 kız bulmuştur (38). Kliniğimizde ölü doğum oranını %4.7 olarak bulduk. Bu oran Şişli Etfal Hastanesi nde %4.5 (25), Kesim ve ark da %8.8 (32), Tadesse ve ark da %7.5 (40), Nielsen ve ark da %0.6 dır(31). Kliniğimizdeki ölü doğumların nedenleri araştırıldığında %25 dekolman plasenta, %7 fetal anomali, %7 diabetik anne bebeği, %2 fetal distres, %2 uterin rüptür, %3 ikiz gebelik, %1 sürmaturasyon, %1 kordon prolapsusu olarak bulundu. %52 vakada ise neden bulunamadı. Bu grubun büyük bir bölümünü hafta arası mort fetüs olarak başvuran hastalar oluşturmaktaydı. Bebeklerin 5. dakika Apgar skorlarına baktığımızda %4.7 0 Apgar, % Apgar, % Apgar, % Apgar olarak bulunmuştur. Bu oran Şişli Etfal Hastanesi nde % Apgar, % Apgar olarak bulunmuştur (25). Kliniğimizde prezantasyon anomalisi nedeniyle sezaryen uygulanan vakalara baktığımızda (toplam 200 vaka ) %84 makat gelişi, %10 transvers geliş, %4 oblik duruş, %2 compound prezantasyon olarak bulduk. Sezaryen ile doğum yapan vakaların % 10 u makat gelişi ile prezante olmuştu. Şişli Etfal Hastanesi nde bu oran %9 olarak bulunmuştur(25). Tüm doğum vakalarına baktığımızda 39

44 prezantasyon oranları şöyle idi: %92.6 baş, %7.4 anormal prezantasyon. Kesim ve ark anormal prezantasyon oranını %32. 8 (32), Robson %16. 5 (39) olarak bildirmiştir. Pozisyon anomalisi nedeniyle sezaryene alınan vakaları incelediğimizde ( tüm sezaryen ile doğum yapan vakaların içinde 24 vaka ile %1 lik bir paya sahip) %45 defleksiyon gelişi, %25 oksiput posterior, %17 yüksekte düz duruş, %13 asinklitusmus olarak bulduk. Şişli Etfal Hastanesinde defleksiyon gelişi oranı %2.2 olarak bulundu (25). Kliniğimizde vaginal doğum yapan vakaların %39 una epizyotomi uygulandı. Bu %39 luk dilimin %7 si multipar, %93 ü nullipar veya primipardı. Bu vakaların %91 inde laserasyon olmadı. % 5.5 inde 1. derece, %2.8 inde 2. derece, %0.3 ünde 3. derece perine deşirürü meydana geldi. Tonun ve ark vaginal doğum olgusunun incelendiği bir çalışmada primiparların %66.6 sında ve multiparların %33.3 ünde epizyotominin uygulandığını rapor etmişlerdir(41). Rutin epizyotominin yeri tartışmalı olsa da en önemli endikasyonu 3. ve 4. derece perine laserasyonlarının önlenmesi ve operatif doğum sırasında doğumu kolaylaştırmasıdır. Kliniğimizdeki 3. derece perine laserasyonu vakalarına (6 vaka) baktığımızda tümüne epizyotomi uygulandığını görüyoruz. Bebeklerin doğum tartılarına göre dağılımlarına baktığımızda % 3 ünün 1500 gram altında, %6.8 inin arasında,%62.3 ünün arasında, %27 sinin arasında,%0.9 unun 4500 gram üzerinde olduğunu gördük. Ortalama doğum tartısı 3185 ±657 g dır. Şişli Etfal Hastanesi nde % g altında, % g 40

45 arasında, % g arasında ve % g üzerinde olarak bulunmuştur(25) g arası oranını Kesim %38 (32), Lieberman %42 (38), g arasını Lieberman %18.5 olarak bulmuştur. Operatif doğumlara baktığımızda 4335 vaginal doğumun % 1.5 ine vakum ekstraksiyon uygulandığını görüyoruz. 41

46 SONUÇ Kliniğimizde arası sezaryen hızı % olarak bulunmuştur. Bu oranı diğer kliniklerle karşılaştırdığımızda kabul edilebilir bir düzey olduğunu söyleyebiliriz. Sezaryen endikasyonlarına baktığımızda, yarıya yakınını geçirilmiş sezaryenler oluşturmaktadır. Ülkemizin sosyo ekonomik koşullarını ve anne morbiditesini dikkate aldığımızda sezaryen oranlarını düşürmek için daha çok geçirilmiş sezaryen vakasını vaginal doğuma yönlendirmeli ve diğer endikasyonlarımızda daha dikkatli olmalıyız. Sezaryenlerde anne yaş ortalamasını olarak bulduk. Vakaların % 59.9 u yaş grubunda idi. Doğurganlık oranını incelediğimizde ortalama parite sayısını 1.69 olarak bulduk. Tüm doğum vakalarının içinde makat gelişi oranının %6.9 olduğu bunun da %39 unun vaginal yolla doğum yaptırıldığı tespit edildi. Yenidoğanların cinsiyetlerine baktığımızda % 52 erkek, % 48 kız olarak saptandı. Ölü doğum oranını % 4.7 olarak bulduk. Ancak bunun yaklaşık yarısı mort fetüs olarak başvurdu ve mortalite sebebi bulunamadı. Yenidoğan doğum tartılarına bakıldığında ortalama doğum kilosu 3185 gram olarak bulundu. Sonuç olarak Haseki Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği nde sezaryen oranı kabul edilebilir bir düzeyde olup çoğunluğunu 42

47 geçirilmiş sezaryenliler oluşturmakta ve operasyon önemli bir morbiditeye neden olmamaktadır. 43

48 ÖZET AMAÇ: Normal vaginal ve operatif doğumların Haseki Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ndeki durumunun değerlendirilmesi amaçlandı. YÖNTEM: Kliniğimizde 2000 Ocak 2004 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 6727 doğum vakasının doğum dosyalarındaki kayıtlarına ulaşılarak gebelerin yaşı, gravidaları, pariteleri, doğum şekilleri, epizyotomi varlığı, laserasyon varlığı, sezaryen endikasyonları, bebeklerin doğum tartıları, cinsiyetleri, Apgar skorları, mortaliteleri ve prezantasyon şekilleri araştırılıp literatür bulgularıyla karşılaştırıldı. BULGULAR: Haseki Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği nde belirtilen tarihler arasında yapılan sezaryen oranı %27.97 bulundu. Vakaların %59.9 u yaş grubundaydı. Sezaryen endikasyonlarının %46 sını eski sezaryen oluşturdu ve onu %13 ile fetal distress izledi. Bebek mortalitesi %4.7 olarak olarak bulundu. Bu ölümlerin %27 sinin sebebi dekolman plasenta idi. Prezantasyon şekilleri % 92 baş, %6.9 makat olarak bulundu. Bebek cinsiyetleri % 52 erkek,%48 kız olarak gerçekleşti. 1. dakika Apgar skoru %80 vakada 9-10 arası iken 5. dakikada bu oran %88 e yükselmişti. Prezantasyon anomalileri içinde %84 ile makat gelişi 1. sırada yer aldı. Pozisyon anomalileri içinde en sık defleksiyon gelişi bulundu. Vaginal doğum yapan gebelerde %8.6 oranında perine laserasyonu oluştu. Fetal gelişim bozukluğu nedeniyle sezaryen yapılan vakalarda en sık neden iri bebek bulundu. Doğum tartısı ortalama 3185 gram olarak bulundu. Vaginal doğum yapan gebelerin % 39 una epizyotomi 44

49 uygulandı. Bunun %45 i nullipar idi. Anne hastalıkları nedeniyle sezaryen yapılan vakalarda en sık neden %36 ile annenin hipertansif hastalıkları olarak bulundu. Makat gelişi prezante olan vakaların % 39 u vaginal yolla doğurtuldu. Vaginal yol ile doğum yapan vakalarda vakum ekstraksiyon sıklığı ise % 1. 5 olarak bulundu. SONUÇ: tarihleri arasında sezaryen sıklığı % olarak belirlendi. Yılara göre sezaryen oranları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bunun nedeninin kliniğimizdeki tadilat olduğunu düşünmekteyiz.kliniğimizde yılda ortalama 1346 doğum olmaktadır.sezaryen endikasyonlarının %46 sını eski sezaryen oluşturmaktadır.vakaların %60 ı yaş grubundadır. Vakaların % 50 si nullipar ve primipar olarak bulundu.% 6.9 u makat prezantasyonu olarak saptandı.bunun % 39 una vaginal doğum yaptırıldı. Ölü doğum oranı %4.7 saptandı.5 dakika apgar skoru %89 vakada 9-10 arasındaydı.sezaryen endikasyonları arasında en sık prezantasyon anomalisi %84 ile makat prezantasyonu olarak bulundu.sezaryen endikasyonları arasında en sık pozisyon anomalisi %45 ile defleksiyon gelişi tespit edildi. Vaginal doğum yapan hastaların %30 una epizyotomi uygulandı % 91 inde perineal laserasyon olmadı.oratalama doğum tartısı 3185 olarak bulundu. Vaginal doğumların ortalama % 1.4 üne operatif vaginal doğum yaptırıldı. Bulgularımız genel anlamda diğer çalışmaların sonuçları ile uyum göstermekteydi. 45

50 SUMMARY Purpose: Assessment of the normal vaginal and operative birth in the Haseki Hospital Gynecology and Obstetrics Department Method: The birth file records for the 6727 births from January 2000 to December 2004 were accessed and the ages of the pregnant women, their gravidas, parities, birth giving formats, existence of episiotomy, laceration, caesarian indications, birth weights of the babies, their sexes, Apgar scores, mortalities and presentation formats were investigated and compared with the literature findings. Findings: The cesarean section ratio in the Haseki Hospital Gynecology and Obstetrics Clinics between the specified dates have been found as 27.97%. 59.9% of the cases were within the 20 to 29 years of age group. 46% of the cesarean indications were former cesarean followed by fetal distress at a rate of 13%. Newborn mortality was found as 4.7%. The reason for 27% of the mortality was decolman placenta. Presentation forms were found to be 92% head, 6.9% buttocks. The sexes of the newborns were 52% male and 48% female. In the 1st minute, the Apgar score was between 9 to 10 in 80% of the cases, while it rose to 88% in the 5th minute. The buttocks coming ranked the 1st in the presentation anomalies, with 84%. Within the position anomalies, the most frequent one was found to be the deflection coming. In the pregnant who gave a vaginal birth, 8.6% developed perineal laceration. In the cases who have undergone caesarian due to fetal development disorder, the most frequent reason was found to be larger 46

51 babies. The birth weight was found to be grams in average. 39% of the pregnant giving vaginal birth were subjected to episiotomy. 45% of them were nullipara. In the cases subjected to caesarian due to maternal diseases, the most frequent reason was found to be mother s hypertensive diseases with 36%. The 39% of the cases whose buttocks coming was presented were adjusted vaginally. In the cases who gave birth vaginally, vacuum extraction frequency was found to be 1.5%. Conclusion: The caesarian frequency was found to be 27.97% from 2000 to A significant difference was found between the caesarian ratios from year to year. We believe that the reason was the restoration of our clinics. There are 1346 birth cases in average in our clinic. 46% of the Caesarian indications consist of former caesarians. 60% of the cases are within the 20 to 29 years old. 50% of the cases were found nullipara and primipara. 6.9% were found as buttocks presentation. 39% thereof were subjected to vaginal birth. The dead birth ratio was determined as 4.7%. 5 minutes apgar score was between 9 to 10 in 89% of the cases. The most frequent presentation anomaly was the buttocks presentation with 84% among the caesarian anomalies. The most frequent position anomaly was the deflection coming with a rate of 45%. In average, 30% of the patients giving a vaginal birth were subjected to episiotomy. 91% had no perineal laceration. Average birth weight was found to be of the vaginal births were subjected to operative vaginal birth. Our findings were in compliance with the results of other studies generally. 47

52 KAYNAKLAR 1-Notzon FC, Plajek PJ, Taffel SM. Comparison of national cesarean section rates. N Eng J Med 1987;316: Stephanson PA, Bakoula C, Heminiki E, et al. Patterns of use obstetrical interventions in 12 countries. Pediatr Perinat Epidemiol 1993; 7: Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ: Cesarean section and postpartum hysterectomy In: Williams Obstetrics. 21 st Ed 2001 p: Durfee R. Cesarean section. In: Nichols HN (Ed) Gynecologic and Obstetrik Surgery. St. Louis, Missouri: Mosby-Year Book Inc., 1993; De Cherney AH, Nathan L. Cesarean Section In: Current Obstetric and Gynecologic Diagnosis and Treatment. 9 th Ed 2003; p: Caroli G, Belizan J: Episiotomy for vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev 2: CD000081, Ballantyne JW: The problem of the postmature infant. Journal of Obstetric and Gynaecology British Empire 1902; 2: Williams Obstetrics. F.Gary Cunningham et al. 21 st ed. McGraw W-Hill: Nwosu VC, Wallach EE, Bolognese RJ: Initiation of labor by intraamniotic cortizol instillation in prolonged human pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1966; 96: Chervenak FA, Kurjak A: Postterm pregnancy. Fetal considerations, I st Edition, The Parthenon Publishing Group Limited 1996:

53 11-Mognelli M, Wilcoks M, Gurdosi J: Estimating the date of confinement: Ultrasonographic biometry versus certain menstrual dates. Am J Obstet Gynecol 1996; 174: Gilstrap LC, Cunningham FG, Vandorsten PJ: Cesarean Delivery In: Operative Obstetrics 2nd Ed Appleton and Lange, 2002; p: De Cherney AH, Nathan L. Cesarean Section In: Current Obstetric and Gynecologic Diagnosis and Treatment. 9 th Ed 2003 p: Perveen F, Shah Q. Obstetric outcome after one previous cesarean section J Obstet Gynaecol Res 1997; 23: Mc Mahon MJ. Vaginal birth after cesarean. Clin Obstet Gynecol 1998; 41: Nelson KB, Ellenberg JH. Antecedents of cerebral palsy: Multivariate analysis of risk. N Engl J Med.1986; Shearer EL. Cesarean Section : Medical Benefits and costs. Soc Sci Med. Nov 1993; 37(10),p Dunn LJ. Cesarean Section and Other Obstetric Operations. In: Danforth DN, Scott JR (eds). Obstetrics Gynecology, Philadelphia: J B Lippincott Company 1986; Cunningham FG, MacDonald PC, Gant NF. Cesarean Delivery and Cesarean Hysterectomy. In: Williams Obstetrics: Connecticut: Appleton Lange, 1997; Bolajı II, Meehan FP. Cesarean section survey in Galway-1973 through Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol Jan 1993; 48, p

54 21-Signorelli C, Ferdico M, Cattaruza MS, et al. İndications for cesarean section; results of a local study. Ann Obstet Gynecol Med Perinat. Jan-Feb 1991; 112:p Cerrone L, Basevi V. Cesarean section: Descriptive epidemiology. Increase in frequency of indications for cesarean section. Epidemiolog Prev. Mar 1992; 14: p Mukherjee J, Bhattacharya PK, Lahiri TK, et al. Perinatal mortality in cesarean section: A disturbing picture of unfulfilled expectations. J Indian Med Assoc. 1993; 91(81), p Nielsen TF, Olausson PO, Ingemarsson I. The Cesarean Section rate in Sweden: The end of the rise. Birth. Mar 1994; 21: p Dayan A: 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği nde sezaryen insidansı ve endikasyonlarının değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi Bayhan G, Yalınkaya A, Yayla M ve arkadaşları: Kliniğimizde Yılları arasında yapılan sezaryenlerin ve sezaryen esnasında yapılan diğer operasyonların değerlendirilmesi. Klinik Bilimler ve Doktor 2000; 6(2): Gül A, Şimşek Y: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde yılları arasında sezaryen oranı ve endikasyonları. Perinatoloji Dergisi 1998; 6(1-2): Kambo I, Bedi N, Dhillon BS, Saxena NC: A critical appraisal of cesarean section rates at teaching hospitals in india. Int J Gynaecol Obstet 2002; 79 (2) :

55 29-Wu WL: Cesarean delivery in shantou, China: a retrospective analysis of 1922 women. Birth 2000; 27 (2) : Koroukian SM, Rimm AA, Declining trends in cesarean deliveries, Ohio : an analysis by indications. Birth 2000; 27 (1) : Nielsen TF, Olausson PO, Ingemarson I : The cesarean section rate in sweden: the end of the rise. Birth,1994; 21(1): Kesim ME: 307 sectio olgusunun klinik değerlendirilmesi. Erciyes Medical Journal (8):1986; 1: Wax JR, Cartin A, Pinette MG, et al: Patient choice cesarean: An evidence-based review. Obstet Gynecol Survey 2004; 59(8): Erdemtok M. Sezaryen seksiyo uygulanan olguların çeşitli parametreler yönünden irdelenmesi, Uzmanlık Tezi, Çukurova Üniversitesi, Yumru E, Davas İ, Baksu B, ve arkadaşları: yılları arasında sezaryen operasyonu endikasyonları ve oranları. Perinatoloji Dergisi 2000; 8 (3) : Notzon FC, Cnattingius S, Bergio P, et al : Cesarean section delivery in the 1980s: International comparison by indication. Am J Obstet Gynecol 1994; 170(2) : Conway DL, Langer O: Elective delivery of infants with macrosomia in diabetic women: Reduced shoulder dystocia versus increased cesarean deliveries. Am J Obstet Gynecol 1998;178:

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD)

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum (SSVD) Daha önce sezaryen olan kadın tekrar doğum yapacak Sezaryen Sonrası Doğum Denemesi (SSDD) Sezaryen Sonrası Sezaryen Doğum (SSSD)

Detaylı

AĞRI İLİNDE SEZARYEN ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANALYSIS OF CESAREAN SECTION RATES AT AGRI ARAŞTIRMA MAKALESİ

AĞRI İLİNDE SEZARYEN ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANALYSIS OF CESAREAN SECTION RATES AT AGRI ARAŞTIRMA MAKALESİ İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:55-62 ARAŞTIRMA MAKALESİ AĞRI İLİNDE SEZARYEN ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANALYSIS OF CESAREAN SECTION RATES AT AGRI Lütfullah ÇAKIR 1, Baki ERDEM

Detaylı

Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH

Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH EVRE 2 (Atılma dönemi) Efasman ve dilatasyonun tamamlanması ile doğum

Detaylı

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Şafak ÖZDEMİRCİ 1, Emre BAŞER¹, Eylem ÜNLÜBİLGİN 1,Deniz ESİNLER 1, Serdar YALVAÇ 2, Aykan YÜCEL 1, Özlem MORALOĞLU TEKİN 1 1 Etlik Zübeyde Hanım

Detaylı

AGE SUMMARY PRIMIPAR AGE

AGE SUMMARY PRIMIPAR AGE PRiMİPAR AGE Dr. A. Füsun AKSU('"). Dr. Birtan BORAN ( ) Or. A. Tarık ALTINOK (*) Dr. Umur KUVUMCUOÖLU ('") ÖZET Ocak - Aralık 98 tarihleri arasında Zeynep - Kamil Kadın ve Ço cuk Hastalıkları Hastanesi'nde

Detaylı

PRETERM-POSTTERM EYLEM

PRETERM-POSTTERM EYLEM PRETERM-POSTTERM EYLEM PRE-TERM EYLEM PRETERM EYLEM; Doğum ağırlığı dikkate alınmaksızın, gebenin son adetinin ilk gününden itibaren 20-37. haftalar arasında eyleme girmesi ve bu eylem ile servikal açıklık

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları

Detaylı

HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİNDE İKİ YILLIK SÜREDE SEZARYEN DOĞUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİNDE İKİ YILLIK SÜREDE SEZARYEN DOĞUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik Şefi Prof.Dr.Murat Yayla HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİNDE İKİ YILLIK

Detaylı

Sezaryen Oranlarının Çeşitli Değişkenlere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi

Sezaryen Oranlarının Çeşitli Değişkenlere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi 1 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Sezaryen Oranlarının Çeşitli Değişkenlere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi Assessment of Caesarean Rates Based on Several Variables Hüseyin Altuntaş 1, Ramazan

Detaylı

YILLARI ARASINDA SEZARYEN KLİNİK ANALİZİ,

YILLARI ARASINDA SEZARYEN KLİNİK ANALİZİ, 1983-1991 YILLARI ARASINDA SEZARYEN KLİNİK ANALİZİ, PERİNATAL VE MATERNAL MORTALİTE Dr. İzzet MARAL - Dr. Sefa KURT Dr. Uğur SÖZEN - Dr. Erdinç BALIK

Detaylı

Makat prezentasyonu. Görülme oranı %3-4 dür. Tanı leopold manevraları ile konulabilir

Makat prezentasyonu. Görülme oranı %3-4 dür. Tanı leopold manevraları ile konulabilir MAKAT DOĞUM Makat prezentasyonu Görülme oranı %3-4 dür Tanı leopold manevraları ile konulabilir 2 MAKAT DOĞUM Sırt solda olduğunda birinci makat gelişi ; sırt sağda olduğunda ikinci makat gelişi, çocuk

Detaylı

NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN DOĞUM UYGULANAN OLGULARIN POSTPARTUM KOMPLİKASYONLAR YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN DOĞUM UYGULANAN OLGULARIN POSTPARTUM KOMPLİKASYONLAR YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin OĞUZ NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN DOĞUM UYGULANAN OLGULARIN POSTPARTUM KOMPLİKASYONLAR YÖNÜNDEN

Detaylı

ÇOĞUL GEBELİK EYLEM PLANI

ÇOĞUL GEBELİK EYLEM PLANI ÇOĞUL GEBELİK EYLEM PLANI Fetüs sayısını belirle İki Fetüs Üç Ve Üzeri Fetüs Prezantasyonu Belirle Amniyon Durumunu Belirle Monoamniyotik Diamniyotik Doğum Eylemi Sırasında Meydana Gelecek Morbiditeden

Detaylı

Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi

Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi Dr. D. Haluk Dervişoğlu Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Birincil doğum sonu kanama gözle saptanan,

Detaylı

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Yazışma adresi SSK - Etlik Doğumevi ve Araştırma Hastanesi ANKARA OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? İsmail

Detaylı

SEZERYAN SONRASI VAGİNAL DOĞUM. Dr. BELGİN HARZADIN

SEZERYAN SONRASI VAGİNAL DOĞUM. Dr. BELGİN HARZADIN SEZERYAN SONRASI VAGİNAL DOĞUM Dr. BELGİN HARZADIN Neden SSVD Konuşulmaya Başlandı? Tekrarlayan sezaryenler artıkça komplikasyonların artması Sezaryen olan annelerin bir kısmının yaşadıkları fiziksel ve

Detaylı

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı

Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: ikinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi

Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: ikinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi Araştırma Makalesi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: ikinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi The effect of

Detaylı

Orijinal makale/original article. İletişim (Correspondence):

Orijinal makale/original article. İletişim (Correspondence): Hastanemizdeki sezaryen hızı ve endikasyon dağılımları ışığında Türkiye de sezaryen ile doğuma genel bakış Overview to cesarean birth in Turkey in accordance with cesarean rate and indications in our hospital

Detaylı

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KARDİOTOKOGRAFİNİN PERİNATAL, FETAL VE NEONATAL MORTALİTE ORANLARINA ETKİSİ Op. Dr. Can YENER - Op. Dr. Mebrure ALTUG Dr. Ayşe KIRKER

Detaylı

DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SEZARYEN SIKLIĞI VE BUNA ETKİLİ ETMENLER

DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SEZARYEN SIKLIĞI VE BUNA ETKİLİ ETMENLER DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SEZARYEN SIKLIĞI VE BUNA ETKİLİ ETMENLER Belkız KILLI Haziran 2011 DENİZLİ 2 3 DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ,

Detaylı

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır.

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. Anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin amacı; özelde anne ve çocukların, genelde ise toplumun sağlıklı

Detaylı

MAKAT DOĞUM YÖNETİMİ. Prof Dr M Tamer Mungan Medicana İnternational Ankara tdmungan@gmail.com

MAKAT DOĞUM YÖNETİMİ. Prof Dr M Tamer Mungan Medicana İnternational Ankara tdmungan@gmail.com MAKAT DOĞUM YÖNETİMİ Prof Dr M Tamer Mungan Medicana İnternational Ankara tdmungan@gmail.com Makat Gelişlerde Sorun? Dünya genelinde Makat gelişlerde doğum şekli ne olmalıdır? Ülkemizde; Makat doğum usul

Detaylı

İntrapartum Ebelik Hizmetlerinin Kapsam ve Kalitesi

İntrapartum Ebelik Hizmetlerinin Kapsam ve Kalitesi İntrapartum Ebelik Hizmetlerinin Kapsam ve Kalitesi Yrd. Doç. Dr. Nazan KARAHAN Ebeler Derneği Genel Başkanı Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü/Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER

DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER Eylemin Stimülasyonu Uterotonik ajanların uygulanması ve izlemi Amniyotomi Epizyotomi Forseps Vakum ekstraksiyon Sezaryen Doğum eyleminde

Detaylı

DOĞUMDA PARTOGRAM KULLANIMI

DOĞUMDA PARTOGRAM KULLANIMI DOĞUMDA PARTOGRAM KULLANIMI Dr Özlem Gün Eryılmaz Zekai Tahir Burak Eğitim Araştırma Hastanesi Doğum Kliniği Never let the sun set twice on a laboring woman. Steer P; BMJ 1999 PARTOGRAM NEDİR? Doğum eyleminin

Detaylı

500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE

500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE 500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE Dr. A. AMAÇ - Dr. N. SARPER. Dr. D. TANUGUR ÖZET Ekim 199l'de İstanbul Zeynep Kamil Hastanesine doğum

Detaylı

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 2 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

Detaylı

PROF DR FERİDE SÖYLEMEZ AÜTF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

PROF DR FERİDE SÖYLEMEZ AÜTF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM PROF DR FERİDE SÖYLEMEZ AÜTF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1.Devre: Açılma ve silinme Latent faz (multiparda 14 saat, nulliparda 20 saat) Aktif faz 2.Devre: Fetusun doğumu 3. Devre: Plasentanın çıkışı Latent

Detaylı

GEÇİRİLMİŞ SEZARYEN OPERASYONLU GEBELERDE VAGİNAL DOGUM

GEÇİRİLMİŞ SEZARYEN OPERASYONLU GEBELERDE VAGİNAL DOGUM ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ JİNEKOLOJİ-OBSTETRİK-PEDİATRİ ıwnikleri CİLT: so. SAYI: 1-2. BAZİRAN 1998 GEÇİRİLMİŞ SEZARYEN OPERASYONLU GEBELERDE VAGİNAL DOGUM Selçuk Özden *,Meltem Gelincik "',Banu Çaylarbaşı

Detaylı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM. Dr. Ferruh N. Ayoğlu. Halk Sağlığı Anabilim Dalı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM. Dr. Ferruh N. Ayoğlu. Halk Sağlığı Anabilim Dalı DOĞUM ÖNCESİ BAKIM Dr. Ferruh N. Ayoğlu Sevmek güzel şey delikanlım, l sev bakalım. Madem ki kafanın içerisinde ışıklı bir karanlık var, benden izin sana sev sevebildiğin kadar. Yaşanan her 1 dakika da:

Detaylı

stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi nde 2008 Y l Sezaryen Do umlar n De erlendirilmesi

stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi nde 2008 Y l Sezaryen Do umlar n De erlendirilmesi stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi nde 2008 Y l Sezaryen Do umlar n De erlendirilmesi Hakan HACISAL HO LU (1), M. Aytaç YÜKSEL (1), Fehmi ÜNAL (1), Remzi ABALI (2), lkbal TEMEL (1), Haluk B. BACANAKG

Detaylı

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE Dr. A.i. TEKİRDAG C"') - Dr. U. KAL (*) Dr. Y. CEYLAN C"') - Dr. B. ARSAN

Detaylı

30.12.2014. Doğuma Yardım ve Takip. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 13.Hafta ( 08-12 / 12 / 2014 ) DOĞUMA YARDIM VE TAKİP Slayt No: 17

30.12.2014. Doğuma Yardım ve Takip. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 13.Hafta ( 08-12 / 12 / 2014 ) DOĞUMA YARDIM VE TAKİP Slayt No: 17 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 13.Hafta ( 08-12 / 12 / 2014 ) DOĞUMA YARDIM VE TAKİP Slayt No: 17 4 Doğum eylemi, doğum ağrılarının başlamasından, fetüsün doğumu ve plasentanın ayrılmasının

Detaylı

TİG Branş ve MTS (Majör Tanı Sınıfı) Odaklı Çalıştay Dokümanı

TİG Branş ve MTS (Majör Tanı Sınıfı) Odaklı Çalıştay Dokümanı 1. TİG Branş ve MTS (Majör Tanı Sınıfı) Odaklı Çalıştay Dokümanı Kadın Doğum ve Yenidoğan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı 1.TİG

Detaylı

Sezaryen Doğumlarda Beden Kitle İndeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisinin Değerlendirilmesi

Sezaryen Doğumlarda Beden Kitle İndeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisinin Değerlendirilmesi KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Van Tıp Derg 24(1): 1-6, 2017 Sezaryen Doğumlarda Beden Kitle İndeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisinin Değerlendirilmesi Evaluation of the Effect on Perinatal Outcomes

Detaylı

DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ

DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ Doç. Dr. F. Emre CANPOLAT Zekai Tahir Burak Neonatoloji Kliniği Sunum planı Hangi doğum şekli bebek için daha uygun Doğum şekli hangi sistemlere etki eder Elektif

Detaylı

ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ. Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan

ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ. Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan Son adet tarihinden itibaren 42 0/7 gebelik haftasına ulaşan veya bu haftayı geçen gebelikler post-term gebelik

Detaylı

SİGARANIN GEBELİĞE ETKİLERİ. Mini Ders 2 Modül: Sigara ve Üreme Sistemi

SİGARANIN GEBELİĞE ETKİLERİ. Mini Ders 2 Modül: Sigara ve Üreme Sistemi SİGARANIN GEBELİĞE ETKİLERİ Mini Ders 2 Modül: Sigara ve Üreme Sistemi Mini Dersin Hedefleri MİNİ DERSİN AMACI: Kursiyerlerin, gebelik sırasında sigara kullanımı ile ilişkili olası problemler hakkında

Detaylı

Makat Gelişlerinde Doğum Şeklinin Neonatal Mortalite Üzerine Etkisi

Makat Gelişlerinde Doğum Şeklinin Neonatal Mortalite Üzerine Etkisi Makat Gelişlerinde Doğum Şeklinin Neonatal Mortalite Üzerine Etkisi Hakan ŞEYİSOĞLU, Tolga YALÇINKAYA, C.Tamer EREL, Macit ARVAS İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

İNTRAPARTUM FETAL DEĞERLENDİRME

İNTRAPARTUM FETAL DEĞERLENDİRME İNTRAPARTUM FETAL DEĞERLENDİRME Doç.Dr.Miğraci TOSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD. 1/38 İNTRAPARTUM FETAL MONİTÖRİZASYONDA (FM) AMAÇ İntrauterin fetal kaybı önlemek

Detaylı

Anne Yaşı ve Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi

Anne Yaşı ve Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi Yıl: 11 Cilt: 5 Sayı: 19 Ekim-Kasım-Aralık 2009 Anne Yaşı Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Saadet YAZICI* Yrd. Doç. Dr. Gülümser DOLGUN* Öz Amaç: Çalışmanın amacı, anne

Detaylı

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE YRD. DOÇ.DR. MEHMET SÜHHA BOSTANCI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ Tanımlar MATERNAL ÖLÜM Bir kadının, gebelik

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

Acil Doğum! Hazırmıyız?

Acil Doğum! Hazırmıyız? Acil Doğum! Hazırmıyız? Yrd.Doç.Dr Doç.Dr.Serkan.Serkan YILMAZ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 02-06 Mayıs 2007 Antalya Amaç Acil servis pratiğinde nadir görülen doğum ile ilgili

Detaylı

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Prof. Dr. H.Mete TANIR Perinatoloji Uzmanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antepartum Fetal ölümler Değişik

Detaylı

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE MATERNAL MORTALİTE*

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE MATERNAL MORTALİTE* CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE MATERNAL MORTALİTE* M. Feridun AKSU, Rıza MADAZLI, Mustafa ÖZGÖN, Erdal BUDAK, Yıldız KÖSE Giriş Yöntem Gereç

Detaylı

Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Doğum Odası Uygulamaları. Hatice SÜPÜR Eskişehir Devlet Hastanesi Doğuma Hazırlık Eğitimi Eğitici Ebe

Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Doğum Odası Uygulamaları. Hatice SÜPÜR Eskişehir Devlet Hastanesi Doğuma Hazırlık Eğitimi Eğitici Ebe Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Doğum Odası Uygulamaları Hatice SÜPÜR Eskişehir Devlet Hastanesi Doğuma Hazırlık Eğitimi Eğitici Ebe GEBELİK VE DOĞUM KADININ BİLGELİĞİDİR Kursumuz 12.12.2011 Tarihinde başlamıştır.

Detaylı

Makat gelişi vakalarında sezaryen endikasyonlarında gittikçe bir artış gözlenmektedir.

Makat gelişi vakalarında sezaryen endikasyonlarında gittikçe bir artış gözlenmektedir. ZEYNEP.. KAMiL HASTANESİNDE 1980.. 1983 YILLARI ARASINDA GÖRÜLEN MAKAT GELİŞLERİN 4 VILLIK İNCELENMESİ Dr. Gülden ÔNAL ('") Mr. Mithat AYIRTMAN(*) Dr. Saniye GiRiT ("') Or. irfan SERiN (*] Or. Ertuğrul

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

D.Ü.T.F. KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM ANABİLİM DALINDA 1983 İLE 1987 YILLARI ARASINDA YAPILAN SEZERYANLERİN ANALİZİ ÖZET SUMMARY

D.Ü.T.F. KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM ANABİLİM DALINDA 1983 İLE 1987 YILLARI ARASINDA YAPILAN SEZERYANLERİN ANALİZİ ÖZET SUMMARY D.Ü.T.F. KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM ANABİLİM DALINDA 1983 İLE 1987 YILLARI ARASINDA YAPILAN SEZERYANLERİN ANALİZİ Dr. İsmail ŞUMNULU Dr. Yalçın ONAT Dr. Melih İLDENİZDr. Hüseyin KALA YCIOGLU Dr. Nevin

Detaylı

Bebek Doğum Tartısının Maternal ve Fetal Komplikasyonlara Etkisi

Bebek Doğum Tartısının Maternal ve Fetal Komplikasyonlara Etkisi İKSST Derg 6():65-70, 014 doi:10.5/iksst.014.065 Araştırma Bebek Doğum Tartısının Maternal ve Fetal Komplikasyonlara Etkisi The Effects of Birth Weight on the Maternal and Fetal Complications Hasan Talay

Detaylı

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

*'" Atatürk Ünİ\'ersitesi Hemşirelik Yüksekokulu. (Arş. Gör.) PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ

*' Atatürk Ünİ\'ersitesi Hemşirelik Yüksekokulu. (Arş. Gör.) PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Ciltl, Sayı :2, 1998 PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ Duygu ARIKAN* Fatma GÜDÜCÜ** ÖZET Atatürk

Detaylı

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI

NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Y.Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK TEZİ

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR ŞEF DOÇ.DR.ORHAN ÜNAL ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ NDE

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

SEZARYEN DOĞUM SONRASI VAJİNAL DOĞUM UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tülay AYTEKİN AYDIN

SEZARYEN DOĞUM SONRASI VAJİNAL DOĞUM UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tülay AYTEKİN AYDIN SEZARYEN DOĞUM SONRASI VAJİNAL DOĞUM UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Tülay AYTEKİN AYDIN Hemşirelik Anabilim Dalı Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tez Danışmanı Doç. Dr. Sermin TİMUR TAŞHAN Yüksek

Detaylı

Adölesan Doğumların Demografik Özellikleri ve Maternal-Fetal Sonuçları: İstanbul da Referans Bir Hastanede Gerçekleştirilen Olgu-Kontrol Çalışması

Adölesan Doğumların Demografik Özellikleri ve Maternal-Fetal Sonuçları: İstanbul da Referans Bir Hastanede Gerçekleştirilen Olgu-Kontrol Çalışması doi:10.5222/otd.2016.1027 Araştırma Adölesan Doğumların Demografik Özellikleri ve Maternal-Fetal Sonuçları: İstanbul da Referans Bir Hastanede Gerçekleştirilen Olgu-Kontrol Çalışması Kerem Doğa Seçkin*,

Detaylı

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET 50 GRAM GLUKOZ YÜKLEME TESTİ ANORMAL, 100 GRAM ORAL GLUKOZ TESTİ NORMAL OLAN GEBELERİN MATERNAL ÖZELLİKLER VE GEBELİK SONUÇLARI AÇISINDAN NORMAL GEBELER VE GESTASYONEL DİYABETİK HASTALAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

TOTAL PLASENTA PREVİALI GEBELERDE KISA SERVİKAL UZUNLUK VE ANTEPARTUM KANAMA RİSKİ

TOTAL PLASENTA PREVİALI GEBELERDE KISA SERVİKAL UZUNLUK VE ANTEPARTUM KANAMA RİSKİ TOTAL PLASENTA PREVİALI GEBELERDE KISA SERVİKAL UZUNLUK VE ANTEPARTUM KANAMA RİSKİ Short Cervical Length and Risk of Antepartum Bleeding in Women with Complete Placenta Previa İbrahim Karaca 1, Ömer Erkan

Detaylı

Vakum ile Operatif Vajinal Doğumun Perinatal Etkileri

Vakum ile Operatif Vajinal Doğumun Perinatal Etkileri Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140412070541 Vakum ile Operatif Vajinal Doğumun Perinatal Etkileri Resul Karakuş 1, Doğukan Anğın 1, Osman Temizkan 1, Mesut Polat 1, İlhan Şanverdi 1, Seren

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

Aile Hekimliği Uzmanı, Altıyüzevler Aile Sağlığı Merkezi, Tokat. Adres: Karşıyaka Mh. İbni. Kemal Cd. 8. Sk Göksu Evleri, Altıyüzevler Aile Sağlığı

Aile Hekimliği Uzmanı, Altıyüzevler Aile Sağlığı Merkezi, Tokat. Adres: Karşıyaka Mh. İbni. Kemal Cd. 8. Sk Göksu Evleri, Altıyüzevler Aile Sağlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6 (2):129-137 Orijinal Makale Oktay G. Aile Sağlığı Birimimde Kayıtlı Bebeklerin Doğum Ağırlığını Etkileyen Faktörler Factors Affecting the Birth Weight

Detaylı

DO AL DO UM MU? SEZARYEN M?

DO AL DO UM MU? SEZARYEN M? DO AL DO UM MU? SEZARYEN M? *Hem. Ay e MET N, **Hem.Burcu DE RMENC Ac badem Kocaeli Hastanesi *NICU Klinik E itim Hem iresi, **Poliklinik Klinik E itim Hem iresi Haz rlanma Tarihi: Sunu Plan Do al Do um

Detaylı

The Fetal Medicine Foundation

The Fetal Medicine Foundation Erken Term Dönemde İntrauterin Büyüme Geriliği Olan Fetuslarda Neonatal Asidozu Öngörmede Orta Serebral Arter Tepe Akım Hızı ve Serebroplasental Oranın Kullanımı Rauf Melekoğlu Ayşe Gülçin Baştemur Sevil

Detaylı

Arkadan Gelen İkizlerde Prezentasyon, Doğum Şekli ve Doğam Ağırlığının Neonatal Mortalite Üzerine Etkisi

Arkadan Gelen İkizlerde Prezentasyon, Doğum Şekli ve Doğam Ağırlığının Neonatal Mortalite Üzerine Etkisi 62 Perinatoloji Dergisi Cilt:6, Sayı: 3-4/Eylül-Aralık 1998 Arkadan Gelen İkizlerde Prezentasyon, Doğum Şekli ve Doğam Ağırlığının Neonatal Mortalite Üzerine Etkisi Gökhan BAYHAN, Murat YAYLA, Ahmet ÖZDOĞRU,

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

ACİL SERVİSTE SEZARYEN. Doç Dr Ahmet Sebe Çukurova Üniversitesi Acil Tıp ABD

ACİL SERVİSTE SEZARYEN. Doç Dr Ahmet Sebe Çukurova Üniversitesi Acil Tıp ABD ACİL SERVİSTE SEZARYEN Doç Dr Ahmet Sebe Çukurova Üniversitesi Acil Tıp ABD ACİL SERVİSTE SEZARYEN Tarihte bilinen en eski cerrahi işlem Milattan önce 800 yılında yapıldığı bildirilmiş 20. yüzyılda ise

Detaylı

AÇSAP: Ana Çocuk Sağlığı ğ ğ ve Aile Planlaması Toplam nüfusun yaklaşık %30-40 gibi önemli bir kısmı Doğurgan çağ kadınlar: 15-49 yaş kadınlar

AÇSAP: Ana Çocuk Sağlığı ğ ğ ve Aile Planlaması Toplam nüfusun yaklaşık %30-40 gibi önemli bir kısmı Doğurgan çağ kadınlar: 15-49 yaş kadınlar TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Ferruh N. Ayoğlu AÇSAP: Ana Çocuk Sağlığı ğ ğ ve Aile Planlaması Toplam nüfusun yaklaşık %30-40 gibi önemli bir kısmı Doğurgan çağ kadınlar: 15-49

Detaylı

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Rauf Melekoğlu Sevil Eraslan Ebru Çelik Harika Gözde Gözükara Bağ İnönü

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

EK-4 KURUM VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ

EK-4 KURUM VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ EK-4 KURUM VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ Özellikle rekabetin artmakta olduğu hastane sektöründe hastaların ihtiyaçlarını miktar, kalite ve hizmet olarak en iyi düzeyde karşılayabilmek, hastanenin gerçek amaçlarına

Detaylı

Gebelikte vaginal kanamalar. Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep

Gebelikte vaginal kanamalar. Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep Gebelikte vaginal kanamalar Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep Vajinal kanama, erken gebelik döneminde sık görülen klinik bir sorundur. Tüm gebelerin yaklaşık %20 si bu klinik durumdan şikayetçi olmaktadır.

Detaylı

Artan Sezaryen Oranlarını Nasıl Azaltabiliriz? Üç Yıllık Sezaryen Verilerimiz Eşliğinde Değerlendirme

Artan Sezaryen Oranlarını Nasıl Azaltabiliriz? Üç Yıllık Sezaryen Verilerimiz Eşliğinde Değerlendirme doi:10.5222/iksst.2015.097 Araştırma Artan Sezaryen Oranlarını Nasıl Azaltabiliriz? Üç Yıllık Sezaryen Verilerimiz Eşliğinde Değerlendirme How Can We Reduce the Increasing Primary Cesarean Rates? Evaluation

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

SEZARYENLE VE VAJİNAL YOLLA DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI TECRÜBE VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SEZARYENLE VE VAJİNAL YOLLA DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI TECRÜBE VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEZARYENLE VE VAJİNAL YOLLA DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI TECRÜBE VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yeşim CEYLANTEKİN DOĞUM

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

DOĞUM İNDÜKSİYONU VE DOĞUMDA MÜDAHALELERE YÖNELİK KANIT TEMELLİ YAKLAŞIMLAR. Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

DOĞUM İNDÜKSİYONU VE DOĞUMDA MÜDAHALELERE YÖNELİK KANIT TEMELLİ YAKLAŞIMLAR. Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı DOĞUM İNDÜKSİYONU VE DOĞUMDA MÜDAHALELERE YÖNELİK KANIT TEMELLİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doğum indüksiyonu Destekleme (Augmentasyon) Servikal olgunlaşma Uterin

Detaylı

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) DR. HÜSEYİN PEHLİVAN

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) DR. HÜSEYİN PEHLİVAN SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) DR. HÜSEYİN PEHLİVAN BİR SEZARYEN HEP SEZARYEN Dr Edwin Cragin 1916 C&S 1960 %2 1970 %4 2002 WHO Önerisi %15 USA günümüz %30 2003 Türkiye %21 2008 Türkiye %36 Türkiye

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

KLİNİĞİMİZDE 2001-2005 YILLARI ARASINDA SEZARYAN ORANI VE ENDİKASYONLARI

KLİNİĞİMİZDE 2001-2005 YILLARI ARASINDA SEZARYAN ORANI VE ENDİKASYONLARI 2006; Cilt: 3 Sayı: 4 Sayfa: 249-254 KLİNİĞİMİZDE 2001-2005 YILLARI ARASINDA SEZARYAN ORANI VE ENDİKASYONLARI Mehmet GÜNEY, Ertan UZUN, Baha ORAL, İsmail SARIKAN, Gökhan BAYHAN, Tamer MUNGAN, Süleyman

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Ergün ONUR(.. ) Onur BİLGİN ( 0 ) ÖZET SUMMARY

Ergün ONUR(.. ) Onur BİLGİN ( 0 ) ÖZET SUMMARY DEGIŞEN SEZARYEN ENDIKASVONLARI Hüseyin YILMAZ c J Şükrü ÇOKŞEMIN (") ÖZET Ergün ONUR(.. ) Onur BİLGİN ( 0 ) - Ülkemizde ve dünyada son 10 yılda sezaryen endikasyonlarının arttığını görmekteyiz. Bu artma,.anestezideki

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1991 YILI PERİNATAL MORTALİTE VE MORBİDİTE SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1991 YILI PERİNATAL MORTALİTE VE MORBİDİTE SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1991 YILI PERİNATAL MORTALİTE VE MORBİDİTE SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ Ahmet AL VER C*) - Sultan KA VUNCUOGLU - Ümit KURU C***> Nurdan BİLGEN

Detaylı

Sağlık Personelinin Doğum Şekli ve Özelliklerinin Sağlık Personeli Olmayanlarla Karşılaştırması

Sağlık Personelinin Doğum Şekli ve Özelliklerinin Sağlık Personeli Olmayanlarla Karşılaştırması Klinik Araştırma Sağlık Personelinin Doğum Şekli ve Özelliklerinin Sağlık Personeli Olmayanlarla Karşılaştırması Alpaslan AKYOL, Şebnem GÖNEN YAĞCI, Ali İsmet TEKİRDAĞ S. B. İstanbul Bakırköy Kadın Doğum

Detaylı