Değerli Üyelerimiz! Kadın Sorunu son yıllarda en çok kullanılan kavramlardan biri oldu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerli Üyelerimiz! Kadın Sorunu son yıllarda en çok kullanılan kavramlardan biri oldu."

Transkript

1

2 Değerli Üyelerimiz! Kadın Sorunu son yıllarda en çok kullanılan kavramlardan biri oldu. Türkiye de bir şey çok kullanıldı mı, mutlak en az anlaşılan ve en az bilinen olmuştur. Bu gerçekliğimiz kadın sorununda da değişmemiştir. Sorun ve çözümü için, tuğla gibi kitaplar yazılmasına, her fırsatta kürsülerden parlak inciler döktürülmesine karşın somut adımlar atılmıyor. Kadının tarihte ki gelişim sürecini incelemeden, yani kadının sınıfsal konumunu koymadan, çalışan kadınların sorunlarını doğru tahlil edemez ve doğru çözümler getiremeyiz. O yüzden de çok kısaca kadının tarihsel geçmişinde sizleri kısa bir yolculuğa çıkaracağız. 2

3 TARİHSEL SÜREÇ TE KADIN İnsanlığın ortaya çıkışından beri kadın hep ezilmekte midir? Bu soruya, hiç kuşkuya düşmeksizin, hayır diye cevap vermek zorundayız. Çünkü insanlık tarihini incelediğimizde, bundan 10 bin yıl öncesine kadar, kadınların toplumda önder olduğu, herkesin eşit ve kardeşte bir arada yaşadığını görmekteyiz. İlkel komünal bir hayat süren o dönemin insanları, elde ettikleri ürünleri eşit bir şekilde paylaşıyordu. Soy kadın üzerinden devam ediyordu bu da kadının önemini ve değerini arttırıyordu. O yüzden de bu döneme ANACIL düzen de denilmiştir. O dönemde bitki köklerinden yemek yapmayı, av hayvanlarının derisinden giysi yapmayı, çanak-çömlek yapmayı ilk kadınlar bulmuşlardır. Erkek ise avlanmak için gidiyor ve günlerce gelmiyordu, geldiklerinde de bazen elleri boş gelebiliyorlardı. Bu da kadınların görevini daha da önemli kılıyordu. Ama buna rağmen kadın erkeği ezmemiş ve sömürmemiştir. Çünkü ilkel komünal toplumda insanın insanı ezmesi ve sömürmesi diye bir anlayış asla yoktu. İnsanlık, Orta Barbarbarlık dönemini yaşar iken, erkek, dışarıda sürüsünü büyütmeye başladı ve bu durum onun önemini arttırmaya başladı. Erkek sürüsünü büyüttükçe ekonomik gücü de ele geçirdi ve kadını alt etti. Ekonomik alanda gücü ele geçiren erkek, toplumun yönetiminde de üstünlük sağlamış oldu. Yani ekonomik güçten kaynaklanan sosyal güçle erkek, kadını alt etti ve onun üzerinde egemenlik kurdu. Erkeklerin elinde fazla mülkiyet biriktikçe, insanlar arasındaki eşitlik de ortadan kalkmıştır. Tarihin bu gidişi, sınıfları, yazıyı, parayı, devleti ve onları korumak için ordu ve cezaevi sistemini doğurmuştur. Özetle; Orta Barbarlık Toplumundan, Feodal Topluma, oradan da Kapitalist Topluma kadar kadınının ezilmesi, sömürülmesi artarak devam etmiştir. 3

4 17 nci Yüzyılda Sanayi Devrimine geçiş ile birlikte kapitalist düzende kadınlar, ucuz işgücü olarak görülmüş ve işçi olarak da ezilmeye başlanmıştır. Bu durum, çifte sömürüye neden olmuştur. Çünkü kadınlar, gündelik yaşamlarında eşleri tarafından sömürülürken bu seferde patronu tarafından da sömürülmeye başlanmıştır. Tam da böyle bir süreci yaşayan New York lu 40 bin dokumu işçisi kadın, 8 Mart 1857 de 18 saate varan çalışma süresine ve ağır çalışma koşullarına baş kaldırmış ve Eşit İşe Eşit Ücret, Sendikalaşma ve Oy Hakkı için grev yapmış ve bu grevleri kanla bastırılmış ve 129 dokuma işçisi kadın şehit edilmiştir Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı nda Alman İşçi Hareketi nin kadın önderi Clara Zetkin in önerisiyle 8 Mart emekçi kadınların yiğit mücadeleleri anısına Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilan edilmiştir. 4

5 Değerli Üyelerimiz, Kapitalizm var olduğu sürece, kadın zevk veren bir araç olarak, çocuk doğuran bir araç olarak ve mutfak işlerine bakan bir hizmetçi olarak para karşılığında mal gibi alınıp satılması devam edecektir. Ücretli kölelik sisteminin (kapitalizmin) aç, yoksul, işsiz bıraktığı milyarlarca insan olduğu sürece fahişelik de kaçınılmazca var olacaktır. Fahişelik ise kadının köleleştirilmesinin en açık ve en acıklı biçimlerinden biridir. Bu sömürü düzeninde, korkunç, dayanılmaz bir yoksulluğa itilmiş milyonlarca aile bulunmaktadır. Bu ailelerin kadınları sofralarına bir dilim ekmek daha fazla koyabilmek için, çocuklarına bir şişe süt içirebilmek için çok düşük bir ücret karşılığında çalışmaya razı olmaktadırlar. Bu da kadının ezilmesinin, sömürülmesinin, aşağılanmasının önemli biçimlerinden biridir. Ve tüm bu ezgi biçimleri kapitalist düzen var olduğu sürece varlığını korumaya devam edecektir. Ve bu düzende (insanın insanı sömürmesine dayanan düzenlerde) ekonomiye erkekler egemendir. Ekonomik güç erkeklerin elindedir. Bu nedenle de bu düzende, genel olarak kadınlara düşen rol; yatak odasıyla mutfak arasındaki köleliktir. Ev işleri tek düzedir, her gün aynı işlerin yeniden yapılması gerekmektedir. Bu tekrar tekrar yapılan bıktırıcı işler daha önce de söylediğimiz gibi kadının, kültürel, siyasi gelişimini engeller. Kadını alıklaştırır, otomatlaştırır. Dünyasını küçücük hale getirir. Evin dışındaki dünyayla ilgisini yitirmesine yol açar. Yani kadının insancıl gelişimini engeller. Daha önce de belirttiğimiz gibi kapitalizmde kadınların kurtuluşu olası değildir. Kapitalist sömürü düzeni kadını her yönden ezer ve aşağılar. 5

6 TÜRKİYE DE KADININ DURUMU Ülkemizde ulusal kurtuluş savaşımızda erkeği ile birlikte cephede ve cephe gerisinde savaşan kahraman kadınlarımız, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından unutulmadı. Mustafa Kemal Atatürk İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin? diyerek, kadının toplumumuzda ki yerini ve önemini ortaya koymuştur. 6

7 1921: Darülfünun da karma öğretime geçilerek kadınların da eğitim ve öğretim hayatına katılması sağlandı. 1930: Belediye yasası çıkarıldı. Yasa ile kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı. 3 Mart 1924: Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğrenim Birliği) çıkarıldı. Böylece eğitim laikleştirilerek tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı na bağlandı. Kız ve erkekler eşit haklarla eğitim görmeye başladı. 1930: Kadın ve çocukların korunmasına ilişkin ilk düzenleme Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile yapıldı. 1930: Doğum izni düzenlendi. 17 Şubat 1926: Türk Medeni Kanunu nu kabul edildi. Kanun ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı, kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanındı. 4 Nisan 1926 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kanun 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girdi. 10 Haziran 1933: Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kuruldu. 26 Ekim 1933: Köy Kanunu nda değişiklik yapılarak kadınlara köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine seçilme hakları verildi. 7

8 5 Aralık 1934: Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Türkiye bu hakkı kadınlara tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu. Türk kadını bu yeni haklarını hemen kullandı. 8 Haziran 1936: İş Kanunu yürürlüğe girdi. Kadınların çalışma hayatına düzenleme getirildi. 1937: Kadınların yeraltında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması 1935 tarihli 45 sayılı ILO sözleşmesi ile yasaklandı. Değerli Üyelerimiz, Günümüz Türkiye sinde ise ülkemiz, emperyalistler ve yerli işbirlikçileri ile birlikte 1950 yılından bu yana ortaçağın karanlıklarına götürülmek istenmektedir. Bu emellerine kavuşmak için 12 Eylül Faşist darbesinden sonra İmam Hatipler, İlahiyat Fakülteleri, Kuran Kursları açmışlar ve bu ülkemizi ortaçağ karanlıklarına adım adım yakınlaştırmışlardır. 13 yıldır iktidarda olan AKP ile emperyalistler bu hayallerine koşar adım gitmektedirler. Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara verilen haklar yine hızlı bir şekilde kadınların elinden alınarak, kadınlar ortaçağ geriliğine doğru götürülmek istenmektedir. Kadın, çarşafa sokulup eve kapatılarak toplumsal yaşamdan koparılmak isteniyor. Yaşadıkları baskıya karşı koyamaz, eksik-yetersiz ve bağımlı insanlar haline getirilmek isteniyor. O yüzden de Şeriat, kadının kurtuluşu yolunda bir engeldir. 8

9 Ülkemizde Kırsal kesimde kadının aile içinde söz hakkı yoktur. Evde kapının arkasına oturur. Sofraya erkekler doyduktan sonra oturur, en son onun ihtiyaçları düşünülür. Fakat iş çalışmaya gelince durum değişir. Tarlada, bağda, bahçede çalışan genelde kadındır. Sırtında odun, yük taşıyan eve gelip evin ekmeğini, yemeğini, temizliğini yapan, bütün bunlar arasında 9-10 çocuk doğurup bunlara bakan yine kadındır. Çoğu yörede kız çocuklarına babalarının mirasından pay verilmez, evlenirken eşlerini kendilerinin seçme özgürlükleri yoktur. Yani kadınlarımızın durumu içler acısıdır. Kölelik sınırında bir yaşamları vardır. Ayrıca özellikle köylerde namus sadece kadına indirgenmiştir. Basında her gün izlediğimiz gibi, kızlar ailelerinin kendini sattığı yaşındaki erkeklerle evlenmeyip kendi yaşıtları, sevdikleri kişilerle kaçıp evlendikleri için ölümle cezalandırılmaktalar. Ülkemizde son beş yıl içinde 1806 kadın töre cinayetlerine kurban gitmiştir. Yine son beş yıl içerisinde 5375 kadında töreler yüzünden intihar vb. nedeniyle yaşamını kaybetmiştir. 13 yıllık AKP iktidarı döneminde kadın cinayetlerinde % 1400 lük artık olmuştur. Bu artışta AKP iktidarının kadına bakış açısının büyük bir önemi vardır. 9

10 ÇALIŞAN KADINLARIN SORUNLARI Günümüzde çalışma yaşamı içerisinde olan kadının da sömürüye karşı mücadele etmelerinin gerekliliğini bilince çıkardığı pek fazla söylenemez. Bunu sendikalı kadının konumuna baktığımızda açıkça görebiliriz. Kadınlarımızın sendikal örgütlenme içerisinde gerektiği oranda olmadıkları, yönetimlerde yeterince yer almadıkları açıktır. Sendikal mücadelede kadınların sayısına baktığımızda aynı sorunu yaşamakta olduğumuzu görürüz. Kamu çalışanlarının içinde Sendikamızda örgütlü ve aktif mücadele eden kadın emekçilerin sayısı diğer sendikalara göre oldukça fazla olmasına rağmen yeterli değildir. Kadın çalışanları sayıca bu kadar yoğun oldukları bir alanla ilgili sendikalarda bile eğer yeterli derecede yer almıyorlarsa, kadın sorunun vahametini göstermektedir bu sadece. 10

11 Çalışan Kadınların Sorunları Kısaca Şunlardır: 1. Nitelik gerektiren işlerde kadın-erkek ayrımı çok belirgindir, çok az sayıda kadın çalışan yönetim kadrolarına getiriliyor, terfi ve atamalarda haklarımız gasp ediliyor, 2. Evlilik, hamilelik, çocuk gibi en doğal haklarımızı kullanırken sorunlar yaşıyoruz. 3. Ücretli doğum izninin süresi çok az. Yoksulluk sınırının altında hayatlarımızı sürdürmeye çalışan biz kamu emekçilerinin ücretsiz doğum iznini ise kullanması neredeyse imkansız. Bu izni çok az arkadaşımız kullanabilmektedir. 4. Biz kadınlar kendimizi ispat edebilmek için erkek arkadaşlarımıza oranla daha çok çalışmak zorunda kalıyoruz. Bütün gün işte yorulan biz kadınların eve gittiğinde de sorumluğu devam ettiğinden erkek arkadaşına oranla ne kadar verimli olacağı ortadadır. Ya da ne kadar yıpranıp sömürüleceği. 5. Biz çalışan kadınların en büyük problemlerinden birisi de kreş sorunudur. 6. İş yerinde erkek amirler tarafından cinsel taciz yaşanmaktadır. 7. Hamilelik ve emzirme dönemi boyunca kadınlar, nöbet, vardiya, mesai gibi fazla çalışmaya tabii tutuluyorlar. Ayrıca bu dönemlerde radyasyon, kimyasal madde, hastalık riski taşıyan ortamlarda fiziksel güç gerektiren ve iş yoğunluğu olan yerlerde çalıştırılıyorlar. 11

12 Fotoğraf: Sibel KOCAMAN

13 SENDİKAMIZIN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1. Eşit işe eşit ücret verilmesi, 2. Grevli toplu sözleşmeli sendikal hak ve özgürlüklerimizi kullanma, 3. Eğitim ve sağlığa ayrılan payın yükseltilmesi, 4. Kadınlara yönelik sosyal, siyasal ve kültürel alandaki ayrımcılığın kaldırılması, 5. Kamusal ve özel alanda kadına yönelik şiddetin son bulması, 6. Kadınlara yönelik tüm ayrımcılığın kaldırılması, 7. Gündüz bakımevlerinin ve kreşlerin açılması, ay ücretli doğum izin hakkının verilmesi, 9. Çalışma yaşamındaki cinsiyetçi bakışın değişmesi, terfi ve atamalarda eşitlikçi davranılması, 10. İş yerinde cinsel taciz hizmet içi eğitimlerin konusu haline getirilmesi ve önleyici düzenlemelerin uygulamaya konulması, 11. Kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nde ücretli izinli sayılması, 12. Çalışma yaşamının demokratikleşmesi ve kadınların yetki ve karar mekanizmalarında yer alması. 13

14

15

16

17

18 Biz yukarıdaki bu talepler için mücadele EDİYORUZ! Ama bu kadar değil İsteklerimizin hayat bulması için, siz kadın üyelerimizin de mücadelede ÖZNE olmasını istiyoruz Haklarımıza kavuşmak için sessizliğimizden kurtulalım ve 8 Mart 1857 yılında verilen mücadelede olduğu gibi en ön saflarda yerimizi alalım. Kadın, erkek demeden hep birlikte mücadele edelim. YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ! KADIN ERKEK EL ELE ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYE!

GÜVENCELİ VE SENDİKALI BİR İŞ, ŞİDDETSİZ BİR YAŞAM!

GÜVENCELİ VE SENDİKALI BİR İŞ, ŞİDDETSİZ BİR YAŞAM! GÜVENCELİ VE SENDİKALI BİR İŞ, ŞİDDETSİZ BİR YAŞAM! Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu www.sendikalgucbirligi.org Hava-İş Sendikası Dergi ekidir - Mart 2012 Baskı: Ümit Matbaacılık San.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ankara şubesi Panel MART Panel Yöneticisi Goncagül KARAKOÇ

tmmob makina mühendisleri odası ankara şubesi Panel MART Panel Yöneticisi Goncagül KARAKOÇ tmmob makina mühendisleri odası ankara şubesi Panel MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ Panel Yöneticisi Goncagül KARAKOÇ Konuşmacılar Mustafa ÖZGEN Prof. Dr. Selçuk CANDANSAYAR Yrd. Doç. Dr. Fatma YILDIRIM

Detaylı

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı.

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniye yayımlandı. 1856

Detaylı

8 Mart'ın Tarihçesi. Serap DURMAZ JMO Sosyal İlişkiler Üyesi HABER BÜLTENİ BİR KONU BİR GÖRÜŞ

8 Mart'ın Tarihçesi. Serap DURMAZ JMO Sosyal İlişkiler Üyesi HABER BÜLTENİ BİR KONU BİR GÖRÜŞ 8 Mart'ın Tarihçesi Serap DURMAZ JMO Sosyal İlişkiler Üyesi Clara Zetkin Neden 8 Martları Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutluyoruz. 8 Mart çok anlamlı ve çok özel bir gündür. Çünkü kadınların insanlık

Detaylı

içindekiler 11 Kadın İstihdamı Ama Nasıl? Handan ÇAĞLAYAN -Sendika Uzmanı-

içindekiler 11 Kadın İstihdamı Ama Nasıl? Handan ÇAĞLAYAN -Sendika Uzmanı- içindekiler 1 8Mart ın 101. yılında Leman KİRAZ -KESK Kadın Dairesi 3 Merhaba Canan AŞAN ÇALAĞAN -KESK Kadın Sekreteri- 5 Artık Yeter Evrim özdemir UĞRAŞ -KESK Kadın Sekreteri- 9 Kadın İstyihdamını Arttırmanın

Detaylı

21-22 NİSAN 2012 TARİHİNDE ANKARA DA YAPILACAK OLAN 1.KADIN AVUKATLAR KURULTAYI ÖNCESİNDE İZMİR BAROSU KADIN AVUKATLAR ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILDI.

21-22 NİSAN 2012 TARİHİNDE ANKARA DA YAPILACAK OLAN 1.KADIN AVUKATLAR KURULTAYI ÖNCESİNDE İZMİR BAROSU KADIN AVUKATLAR ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILDI. 21-22 NİSAN 2012 TARİHİNDE ANKARA DA YAPILACAK OLAN 1.KADIN AVUKATLAR KURULTAYI ÖNCESİNDE İZMİR BAROSU KADIN AVUKATLAR ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILDI. 07-08 Ocak 2012 tarihinde yaklaşık 40 avukatın katıldığı

Detaylı

Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu

Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu 24. Dönem 2. Yasama Yılı 2011 Rapor, Komisyonun tarihli toplantısında kabul edilmiştir. KADIN VE AİLE BİREYLERİNE YÖNELİK ŞİDDET İNCELEME RAPORU

Detaylı

Çevre talanına yasal kılıf

Çevre talanına yasal kılıf sayı 250 / 1 aralık 2014 Küçük kıyamet ten 1Aralık büyük 2014 trajedi ye ülkemizin deprem gerçeği...2 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Kadına yönelik şiddetin karşısında dayanışmanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÇAĞLAYAN ADLİYESİ KADIN HAKLARI MERKEZİ Tel: (0212) 240 04 11 Faks: (0212) 240 04 12

İÇİNDEKİLER. ÇAĞLAYAN ADLİYESİ KADIN HAKLARI MERKEZİ Tel: (0212) 240 04 11 Faks: (0212) 240 04 12 İÇİNDEKİLER HAZIRLAYANLAR Av. Aydeniz Alisbah Tuskan Av.Hale Akgün Av. Nilüfer Ay İLLÜSTRASYON Oya İnan İSTANBUL BAROSU KHM İLETİŞİM MERKEZ (444 26 18) İstiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sok. Baro Hanı Kat:3/304

Detaylı

SES. SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI. 2016-2017 Toplu Sözleşme Taleplerimiz TİS KURULTAYI 25-26 NİSAN 2015 - ANKARA

SES. SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI. 2016-2017 Toplu Sözleşme Taleplerimiz TİS KURULTAYI 25-26 NİSAN 2015 - ANKARA SES SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2016-2017 Toplu Sözleşme Taleplerimiz TİS KURULTAYI 25-26 NİSAN 2015 - ANKARA SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2 İÇİNDEKİLER SES Merkez Yönetim

Detaylı

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf.

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf. Basın-İş gündem Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj Sanayii İşçileri Sendikası Yayın Organı (yaz - 2012- Sayı: 41) ю 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı, sf.2 ю Havada Grev Yasağına Grevle Yanıt, sf.9 ю Memurlardan

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 73 Ocak 2009 Sayı: 5 Üç ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Özdemir SÖKMEN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Murat Fatih ÜLKÜ YAYIN KURULU Av. Abbas ERDOĞAN

Detaylı

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 İÇİNDEKİLER Sevgili Tarım Orman Emekçileri, Fotoğraf: Yasemin MİRİK Merhaba Dostlar / Hamit KURT...1 Tarım Ekonomisi ve Kapitalizmle Mücadele / Özkan YORGUN...2 Sendikal Hareketin

Detaylı

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015)

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) 1 Basın-İş Sendikası Ankara Şubesi Necatibey Cad. Hanımeli Sok. No: 26/6 Sıhhiye-Ankara Tel: (0 312) 230 29 08 / 229 96 15

Detaylı

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU 2014 Beyazıt Mahallesi Dokuz Eylül Sokak No:11 Selçuklu/KONYA Tel:353 88 53 Fax: 353 88 53 Cep: 0 507 973 61 05 e-mail:konyaegitimis@gmail.com İnternet

Detaylı

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI 1 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ KADIN DAYANIŞMA VAKFI 1. TOPLUMSAL CĐNSĐYET 1.1. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Đşbölümü 1.2. Cinsiyete Dayalı Đş 1.3. Toplumsal Cinsiyet Rolleri 1.3.1 Kadınların

Detaylı

İstanbul Cad. Dereli İş Hanı No: 16/5 Bakırköy / İstanbul Tel: (0212) 583 12 33 Faks: (0212) 570 90 14

İstanbul Cad. Dereli İş Hanı No: 16/5 Bakırköy / İstanbul Tel: (0212) 583 12 33 Faks: (0212) 570 90 14 Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin! HAZIRLAYANLAR

Detaylı

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP)

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP) KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP) K S E P B Ü L T E N İ S A Y I 5 - M A R T 2 0 1 4 Ev işçisi kadınlar Her sabah otobüste karşılaştığımız, yolda giderken başımızı kaldırdığımızda büyük apartmanların

Detaylı

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI 7. OLAĞAN GENEL KURUL KARAR ÖNERGELERİ

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI 7. OLAĞAN GENEL KURUL KARAR ÖNERGELERİ 7. OLAĞAN GENEL KURUL KARAR ÖNERGELERİ Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Merkezi Adına Sahibi: Fikret ASLAN (Genel Başkan) Yazı İşleri Müdürü: Ahmet ACAR (Genel Basın Yayın Halkla İlişkiler Sosyal

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet Sürüyor, İsyanımız Büyüyor!

Kadına Yönelik Şiddet Sürüyor, İsyanımız Büyüyor! Kadına Yönelik Şiddet Sürüyor, İsyanımız Büyüyor! Susmuyoruz! Örgütleniyoruz! Durduracağız! 25 KASIM da Şiddetin Karanlığına Karşı, Işık Olmak için Alanlardayız! içindekiler 1 Merhaba Canan Çalağan 2 25

Detaylı

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu!

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu! TÜMTİS Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Yayın Organı 2 İÇİNDEKİLER Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Sahibi: TÜMTİS Adına Genel Başkan Kenan ÖZTÜRK Sorumlu Yazıişleri Müdürü Av. Fevzi Saygılı Yazı işleri

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE SENDİKA NEDİR? NE DEĞİLDİR?

DÜNDEN BUGÜNE SENDİKA NEDİR? NE DEĞİLDİR? DÜNDEN BUGÜNE SENDİKA NEDİR? NE DEĞİLDİR? EĞİTİM BROŞÜRÜ DİZİSİ 1 2011 SENDİKA NEDİR? SENDİKA FEDARASYONU, SENDİKA ENTERNASYONALİZMİ NE DEMEKTİR? İşçilerin bir sınıf olarak burjuvaziye karşı örgütlü direnişi,

Detaylı

Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet

Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet A N K A R A B A R O S U Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet Av. Eray KARINCA ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312) 416 72 00 Faks: (0.312) 309 22 37 www.ankarabarosu.org.tr

Detaylı

Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir.

Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir. Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir. Gücü ise, mücadele alanında, er meydanında belli olur. Merhaba yeniden... Uzun bir aradan sonra Sendikam dergimiz ile merhaba yeniden... Bildiğiniz gibi,

Detaylı

SUNUŞ. Bültenimizde TMMOB birimleri tarafından düzenlenen Kadın Kurultayı ve bu kurultayda üyelerimizce sunulan bildirilere

SUNUŞ. Bültenimizde TMMOB birimleri tarafından düzenlenen Kadın Kurultayı ve bu kurultayda üyelerimizce sunulan bildirilere SUNUŞ Mimarlar odası Diyarbakır Şubesi, verimliliği artırmak, siz değerli üyelerimizin bilgilendirilmesini ve takım çalışmalarıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedeflemektedir. Bu amaçla, ülkemizde

Detaylı

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu Programı

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu Programı Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu Programı Önsöz: Elinizdeki, ATİK Programı, 20. Genel Konsey ve Program Komisyonu işbirliğince hazırlanmış ve 22 23 24 Nisan 2011 tarihlerinde Frankfurt ta gerçekleştirilen

Detaylı

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz.

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde MESS in tüm dayatmalarına direnen metal işçileri açısından 2015 yılı önemli bir mücadele yılı olacak. Metal işçileri, 12 yıllık iktidarı

Detaylı

Barışan ve Değişen Türkiye Programı

Barışan ve Değişen Türkiye Programı Barışan ve Değişen Türkiye Programı 2014 Şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir M. K. Atatürk 1923 İzmir 1 GİRİŞ Kadın Partisi, Türkiye nin kemikleşmiş politik rant

Detaylı