6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN"

Transkript

1 6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete Yayım Tarihi ) SOSYAL GÜVENLİK VE İSTİHDAM ALANINDA GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER Dr. Eren ÖĞÜTOĞULLARI

2

3 Prim Borçlarının Yapılandırılması/ Affı İle İlgili Düzenlemeler 6552 Sayılı Kanunun 81.Maddesi İle Getirilen Düzenlemeler

4 Yapılandırmanın Kapsamı 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10 Eylül 2014 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; Sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi borçları, İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları, Bağ-Kur luların durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin prim borçları, Asgari işçilikten kaynaklanan sigorta primi borçları, İdari para cezası borçları, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları, Kişilerin genel sağlık sigortası primi borçları, Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışmaya başlayanlara yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar,

5 Ödenecek Tutarlar/Silinecek Tutarlar Ödenecek Tutarlar Prim Asılları İdari Para Cezalarının %50 si Silinecek Tutarlar İdari Para Cezalarının %50 si Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranlarına Göre Hesaplanan Tutar (10 Eylül 2014 tarihine kadar)

6 Yapılandırmanın Sağladığı Diğer Avantajlar Borçlarını yapılandıran işverenler, Borcu yoktur yazısı alabilecek, Bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerine uğramayacak, Teşviklerden yararlanabilecektir. Prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanmayanlar, borçlarını yapılandırmaları halinde, 60 günden fazla prim borcu bulunmamak kaydıyla, borçlarının ilk taksitini ödemelerinden sonra, eş ve çocukları ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklardır. Bağ-Kur a tescilleri yapıldığı halde 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle sigortalılıkları durdurulanların 31 Aralık 2014 tarihine kadar SGK ya başvurmaları ve durdurulmuş sürelere ilişkin hesaplanan tutarları en geç 2 Şubat 2015 tarihine kadar ödemeleri halinde durdurulmuş bu süreleri sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

7 Alacak Tutarının Tespiti Yöntem Tahakkuk etmiş gecikme cezası/gecikme zammı yerine, Yİ//ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, faiz hesaplanacaktır. Borç aslı+yi/üfe oranlarına göre hesaplanmış faiz toplamından oluşan borç yapılandırılacaktır. 30/04/2014 tarihinden önceki fiillere ait idari para cezası asıllarının %50 si silinecek, kalan borç aslına aslı + Yİ/ÜFE oranlarına göre faiz hesaplanacaktır.

8 Başvuru Süreleri Bakanlar Kurulu son başvuru tarihini GSS prim borcuna ait süreler hariç 1 ay uzatmıştır. (Resmi Gazete ). Borcun Türü Son Başvuru Tarihi İşverenler Prim ve İlgili Borçlar Sigortalılar (SSK-4/a) Prim Sigortalılar (BK-4/b) Prim Genel Sağlık Sigortalısı GSS Primi Kamu İdareleri Kesenek,İPC,Ek Karşılık Yapılandırılacak prim borcu SGK internet sayfasında yer alan e-hizmetler menüsünden sorgulanabilir.

9 Ödeme ve Taksitlendirme Seçenekleri Yapılandırılan borçlar 2 şer aylık dönemlerde en fazla 18 eşit taksitte ödenebilecektir. İlk taksit ödemeleri ise; GSS prim borcu 01/10/2014 tarihinden itibaren 8 ay içinde ( ), Diğer borçlular ise, 01/10/2014 tarihinden itibaren 4 ay içinde ( ), Bakanlar Kurulu ilk taksit ödeme tarihini GSS prim borcuna ait süreler hariç 1 ay uzatmıştır. (Resmi Gazete ). Taksitlendirme Halinde Vade Farkı Uygulanacaktır 6 eşit taksit için 1,05 9 eşit taksit için 1,07 12 eşit taksit için 1,10 18 eşit taksit için 1,15 İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar kapsama giren borçlarını ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı eşit taksitte ödeyebileceklerdir.

10 Yapılandırma Hangi Hallerde Bozulur Bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması, Bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi, Taksitlendirme süresi içinde cari ay borçlarının bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi, Daha önce uygulanmış olan hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, söz konusu ödemelere isabet eden tutardaki teminatlar ise iade edilecektir.

11 Ortağını Bildirmeyen Şirketlerin İdari Para Cezaları Affedilebilecek Anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortaklar ve/veya limited şirket ortakları için 15 gün içinde işe giriş bildirgesinin verilmemesi, Anonim şirket yönetim kurulundan ayrılan ortaklar ile hissesinin tamamını bir başkasına devreden limited şirket ortakları için 10 gün içinde işten çıkış bildirgesinin verilmemesi, halinde, verilmesi gerekli olan her bir bildirge için şirket tüzel kişiliğine bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Sigortalılığın başlangıcı ve sonlandırılmasına ilişkin bu bildirim yükümlülüğünü, 11/12/2014 (dahil) tarihine kadar yerine getirmeleri halinde bildirim yükümlülükleri kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılarak, idari para cezası uygulanmayacaktır (6552/61.m ve 5510/Geçici 57.m).

12 Kapanan İşyerlerinin 100 TL nin Altındaki Borçlarının Silinmesi İle İlgili Düzenleme Faaliyetlerine son veren (kapanan) işyerlerinin 31/12/2013 tarihinden önce (bu tarih dahil) sigortaya ilişkin borç asıllarının toplamının 100 TL nin altında olması halinde bu alacakların tahsilinden vazgeçilecektir (6552/m. 59).

13 YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VERGİ MÜKELLEFİ VE ŞİRKET ORTAKLARINA YÖNELIK DÜZENLEME Türkiye'de ticari faaliyette bulunduğu için (vergi mükellefi-şirket ortağı) Bağ-Kur (4/b) sigortalısı olması gerekenler yurt dışında ikamet etmeleri ve ikamet ettikleri ülkede prim ödemeleri koşuluyla Bağ-Kur (4/b) sigortasından muaf olacaklar (6552/m.40 ve 5510/m.6).

14 GSS Gelir Testi Yaptırmayanlarla İlgili Düzenleme Gelir Testine Göre Ödenecek Prim Tutarları Kişi başı aylık geliri, asgari ücretin 1/3 ü ile asgari ücret arasında olanlar için 45,36 TL Kişi başı aylık geliri, asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı arasında olanlar için 136,08 TL Kişi başı aylık geliri, asgari ücretin 2 katından fazla olanlar için 272,16 TL Torba Kanun un 57. Maddesi ile, genel sağlık sigortası gelir testi başvurusu süresi ve GSS borçlarının yeniden hesaplanması konusunda düzenleme yapılmaktadır. Gelir testi yaptırmayanlara 6 ay süre verilerek gelir testi yaptırmalarına imkan verilmektedir. Bu test sonucuna göre gelir asgari ücretin üçte birinden az çıkanların prim borçları silinecek, prim borcu çıkanlar ise bu borçlarını bu kanunun yapılandırma hükümleri gereğince taksitlendirerek ödeyebileceklerdir. Bakanlar Kurulu gelir testi başvuru süresini 6 aya kadar da uzatabilecektir. SGK verilerine göre 5,3 Milyon kişi gelir testine girmeden re sen tescil edilmiştir.

15 Sosyal Güvenlik ve İstihdama Yönelik Diğer Düzenlemeler

16 Yer Altı İşlerinde (Maden, Tünel vb.) Çalışanların Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma) Uygulamasının Kapsamı Genişletilmiştir. Bu durumda bir madencinin 20 yılda yaklaşık 2,4 yıl çalışma süresine ilave olacaktır. Yer altında yapılan işlerde çalışan sigortalıların bu işlerde fiilen çalışmadıkları *ücretli izin, *sıhhi izin, *yıllık izin, *hafta tatili, *ulusal bayram ve genel tatil günleri *eğitim, *kurs, *iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri, fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilecektir (6552/m.41).

17 Maden İşyerlerinin Yeraltı İşlerinde Çalışanların Emeklilik 55 den 50 ye Düşürülmüştür Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için 55 olan emeklilik yaşı 50 olarak uygulanacaktır (6552/m.41).

18 Soma Maden Kazasında Vefat Edenlerin SGK ya Olan Borçlarının Silinmesi ve Yakınlarına Ölüm Aylığı Bağlanması Soma da meydana gelen maden kazası sonucunda hayatını kaybedenlerin; SGK ya olan her türlü borçları terkin edilecek, Hak sahiplerine 1800 gün veya 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 prim gün sayısı, şartı aranmaksızın ölüm aylığı bağlanacaktır (6552/m.63). Ayrıca, ölen sigortalının anne ve babasına gelir ve aylık bağlanmasında; Artan hisse olup olmaması, Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması, Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması, şeklindeki şartlar aranmayacaktır. Ölen işçinin yakınlarından bir kişiye kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilme hakkı verilmiştir.

19 İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelere Çalıştırılmak Üzere Götürülen Türk İşçilerinin Sigorta Primine Esas Kazanç Üst Sınırı Düşürülmüştür Türk firmalarının işçilik maliyetlerinin düşürülerek yurt dışındaki rekabet güçlerinin arttırılması amacıyla düzenleme yapılmıştır. Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için günlük prime esas kazanç üst sınırı, günlük asgari ücretin 6,5 katından, 3 katına indirilmektedir (6552/m.50 ve 5510/m.82). Bu düzenleme sonucunda prim maliyetleri işçi başına 575 TL düşecektir. Brüt Ücret İşveren Payı İşçi Payı Asgari Ücretin 6,5 katı TL 700,25 TL 368,55 TL Asgari Ücretin 3 Katı TL 323,19 TL 170,1 TL

20 Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenlik Muafiyeti Yeniden Düzenlenmiştir. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden; Ülkemize geçici görevle çalışmaya gelen, O ülkenin sosyal güvenlik sistemine tabi olduğunu belgeleyenler, En fazla üç ay süreyle Türk sosyal güvenlik sisteminden muaf olacaklar, Üçüncü ayın bitiminden itibaren ise, SGK işe giriş bildirgeleri verilip, sigorta primleri ödenecektir (6552/ m.40).

21 YURT DIŞI BORÇLANMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin (Mavi Kartlılar) yurt dışında çalıştıkları süreleri borçlanma hakkı verilmiştir. İkili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerdeki sigortalılık süresini borçlananların bu ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih Türkiye de ilk sigortalı işe giriş tarihi olarak kabul edilecek ve bu tarihe göre emeklilik yaşı/prim ödeme süreleri belirlenecektir (3201/m.5). Bu konuda SGK aleyhine açılan ve henüz sonuçlanmamış davalardan feragat edilmesi halinde davacı aleyhine yargılama giderleri hükmedilmeyecektir.

22 Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı Yeniden Düzenlenmiştir Aynı kişi yanında ayda 10 gün ve daha fazla çalışanların sigortalılığı Bu kişiler SSK (4/a) statüsünde zorunlu sigortalı olacaklardır. Ancak bu yasayla sigortalılık işlemleri kolaylaştırılmaktadır. Bu sigortalılar için sadece bir bildirim formu doldurularak en geç çalışmanın geçtiği ayına sonuna kadar SGK ya verilecek, ayrıca işe giriş bildirgesi, aylık prim hizmet belgesi düzenlenmeyecektir. Aynı kişi yanında ayda 10 günden daha az çalışanların sigortalılığı Ev sahipleri çalıştıkları süreyle orantılı olarak asgari ücret üzerinden %2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı primini kuponla ödeyeceklerdir. Bu kişilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanabilmeleri için iş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün önce tescil edilmeleri gerekiyor. Bu kişileri çalıştıranlar işveren sayılmayacak ve iş kazası ve meslek hastalığı olaylarından sorumlu tutulmayacaklardır. SGK iş kazası sonucu sigortalıya ödediği sürekli iş göremezlik geliri ve geride kalanlara bağladığı aylık için iş kazasında sorumluluğu bulunan işverene sorumluluğu oranında rücu ediyor. Gündelikçi çalıştıran ev sahiplerinden SGK bu şekilde para talep etmeyecek.

23 Doğum Borçlanması İle İlgili Düzenleme Halen 2 doğuma kadar olan borçlanma sayısı 3 e çıkarılmıştır. Her doğumdan sonraki çalışılmayan/ primi ödenilmemiş iki yıllık süre (720 gün) çocuğun yaşamış olması şartıyla borçlanılabilecektir. Sigortalılar 3 çocuk için toplam gün daha az çalışarak emekli olabilecektir (6552/m.43). Yapılan düzenleme ile, SSK (4/a) statüsünde çalışan kadınların yanı sıra Bağ-Kur (4/b) ve Emekli Sandığı (4/c) statüsünde çalışan kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabileceklerdir. İlk sigortalılık başlangıcından önce yapılmış olan doğumlar önceden olduğu gibi yine borçlanılamayacaktır. Mevcut asgari ücret üzerinden borçlanma tutarı 720 gün için TL, 3 çocuk için TL) Bu kanunla çocuk sahibi olamayan ailelerin SGK tarafından masrafları karşılanan tüp bebek deneme sayısı 2 den 3 e çıkarılmıştır.

24 SGK nın Hatasından Kaynaklanan İşlemlerde Geriye Dönük Gecikme Zammı ve Cezası Alınmaması Düzenlenmiştir. Sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı beyanından kaynaklanmaması şartıyla, sigortalılarca ödenen prim ve prime ilişkin borcun noksan tahakkuk ettirildiğinin SGK ca sonradan tespit edilmesi halinde tespit edilen fark prime ilişkin borç aslına geçmişe yönelik gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır (6552/m.52).

25 Esnaf ve Sanatkarlar ile Ziraat Odası Kayıtlarındaki Eksik Nedeniyle Bağ-Kur Sigortalılığı İptal Edilenler ile İlgili Düzenleme Esnaf ve sanatkarlar ile ziraat odalarının kayıtlarında yönetim kurulu kararı ve benzeri usul ve esasların eksikliği, üye kayıt defterlerinin noter tasdikli olmaması veya defterlerdeki yıpranmalar nedeniyle tamamen üyenin iradesi dışında oluşan eksik nedeniyle Bağ-Kur sigortalılığı iptal edilenlerin sigortalılığının geçerli kabul edilmesi hususunda düzenleme yapılmıştır (6552/m.58). Ayrıca, bundan sonraki sürede de bu gerekçelerle sigortalılık iptali yapılmayacaktır.

26 SGK ya Açılacak Davalarla İle İlgili Düzenleme SGK ya karşı dava açılabilmesi için, önce Kuruma müracaat edilmiş olması ve Kurumca talebin (itirazın) reddedilmiş veya 60 gün içinde cevap verilmemiş olması şartı aranacaktır (6552/m.64). Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Sigortalılık sürelerinin tespiti (sigortasız çalıştırılma) ile ilgili davalar bu kapsamda olmayıp, eskiden olduğu gibi, doğrudan İş Mahkemesinde dava açılabilecektir. Ayrıca, bundan sonra hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava SGK ya resen ihbar edilecektir.

27 İşe İade Halinde İşsizlik Sigortası İle İlgili Düzenleme İş akdi sonlandırılan işçinin işe iade davasını kazanması halinde işveren tarafından verilen 4 aylık bildirgenin son günü dikkate alınarak hak sahipliği belirlenecektir (6552/25.m ve 4447/m.50/III). İşsiz kaldığı dönemde işsizlik ödeneğinden yararlanıp, işe iade davası sonucunda da tekrar ücretleri ve primleri ödenenlerden, söz konusu ödemeler mahsup edilecektir. İşveren işçiyi işe başlatmaz ise işsizlik maaşı kendisi adına prim yatırılmış son günden sonra başlatılacaktır.

28 Çalışma Hayatına Yönelik Düzenlemeler

29 ALT İŞVERENLİK UYGULAMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER Yardımcı İşlerin Belirlenmesi Kamu idarelerinde yeterli sayıda ve nitelikte personeli olmayan ve yardımcı iş olarak belirlenecek olan işlerde hizmet alımı suretiyle personel istihdam edilebilecektir (6552/m.10,11). Asıl işin bir bölümünde hizmet alımı suretiyle personel istihdam edilebilmesi işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirme koşulu varsa mümkün olabilecektir. Kamu kuruluşlarının asıl ve yardımcı işlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (6 aydan az süren işler hariç) için ihaleye çıkılmadan önce ilgisine göre Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığından «uygun görüş» alma zorunluluğu getirilmektedir. Uygun görüş alınmadan ihaleye çıkılması veya bu personelin ihale veya sözleşme konusu dışında başka bir işte çalıştırılması veya görevlendirilmesi nedeniyle idare aleyhine oluşacak zararlardan kamu görevlisi sorumlu tutulmaktadır.

30 ALT İŞVERENLİK UYGULAMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER Kıdeme Bağlı Hakların ve Ücretlerin Ödenmesi Kıdem Tazminatı: Alt işveren işçilerinin hak kazandığı kıdem tazminatı tutarının son çalıştığı kamu kurumu tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılacağı hükmü getirilmiştir. İşçi kıdem tazminatını taşeron şirketten değil devletten alacaktır(4857/m.12). Yıllık Ücretli İzin: Aynı işyerinde farklı işverenler yanında geçen tüm çalışmaların dikkate alınması sağlanmış, ayrıca alt işveren işçisinin bu izni kullanıp kullanmadığını kontrol etme, kullanmadıysa kullandırılmasını sağlama yükümlülüğü asıl işverene verilmiştir (4857/m.56). Böylece taşeron işçilerinin yıllık izin haklarını kullanmaları kolaylaşacaktır. Ücretlerin Ödenmesi: İşverenlere, alt işveren işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini aylık olarak kontrol etmek ve ödenmediği tespit edilen ücretleri ihale hak edişlerinden keserek işçinin banka hesabına yatırmak yükümlülüğü getirilmiştir. (4857/m.36) Böylece taşerona bağlı olarak çalışan işçilerin ücretleri garanti altına alınmıştır İtiraz Hükümleri: İş Kanununun 3.maddesinde yapılan değişiklikle alt işverenlik ilişkisinin muvazaalı olduğuna dair müfettiş raporuna karşı itiraz süresi 6 günden 30 güne çıkarılmış ve iş mahkemesinin itiraz üzerine verdiği karara karşı temyiz yolu açılmıştır.

31 ALT İŞVERENLİK UYGULAMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER Kıdeme Bağlı Hakların ve Ücretlerin Ödenmesi İhalelerin 3 Yıllık Yapılması: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda (5018/m.28) yapılan değişikle kamu kurum ve kuruluşlarında yemek, koruma ve güvenlik, temizlik gibi süreklilik arz eden işlerde ihalelerin kural olarak 3 yıllık yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile çalışanların kıdem tazminatı sorunlarının ve çalışanların sürekli işsizlik endişesi yaşamalarının giderilmesi amaçlanmıştır. Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Ücret Farklarının Ödenmesi: Kamu kurumlarınca alt işverene verilen işlerde çalıştırılan alt işveren işçilerinin örgütlendiği işçi sendikası ile alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla «kamu işveren sendikalarından birisi tarafından» yapılacak olan toplu iş sözleşmelerinde ihale bedelinde oluşacak ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödeneceği düzenlenmiştir.

32 YERALTI İŞLERİ VE YERALTI MADEN İŞLERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER İş Güvencesi: Yer altı işlerinde çalışan işçiler için 6 aylık kıdem koşulu kaldırılmış, bu işçiler iş güvencesi kapsamına alınmış, iş sözleşmelerinin geçerli bir neden olmadan sona erdirilmesinin önlenmesi amaçlanmıştır (4857/m.18). Yıllık İzin Süreleri: Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4 er gün arttırılarak, 1 yıldan 5 yıla kadar kıdemi olanlar için 14 günden 18 güne, 5 yıldan fazla 15 yıldan az kıdemi olanlar için 20 günden 24 güne, 15 yıl ve daha fazla kıdemi olan için ise 26 günden 30 güne çıkarılmıştır. Fazla Çalışma Yasağı: Yer altı maden işlerinde çalışan işçilere zorunlu nedenler ve olağanüstü haller dışında fazla çalışma yaptırılması yasaklanmış, zorunlu nedenler ve olağanüstü hallerde yaptırılan fazla çalışmalar için %100 fazla çalışma ücreti ödeneceği düzenlenmiştir (4857/m.41). Çalışma Süresi: Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süreleri günlük 6 saat, haftalık en fazla 36 saat olarak belirlenmiştir (4857/m.63). Ücret Düzeyi: Linyit ve taşkömürü madenlerinin çıkarıldığı işyerlerinde yer altında çalışan işçilere ödenecek ücret asgari ücretin 2 katına çıkarılmıştır (Maden Kanunu 3213/Ek Madde 9). Net 891 TL den TL ye çıkarılmıştır.

33 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Çıraklar ve stajyerler işyerindeki işçi sayısına dahil edilmeyecek.. İşyerlerinde çalışmakta olan çırakların ve stajyerlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde hesaplanan işyerindeki işçi sayısına dâhil edilmemesi ve işyeri hekimi haricinde çalıştırılması gereken diğer sağlık personelinin yalnızca on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılması hükme bağlanmıştır (6552/m.16). Sağlık raporlarının nasıl düzenleneceği yeniden belirlenmiştir.. Çalışanların sağlık raporlarını çalışan sayısına bakılmaksızın hizmet alınan veya görevlendirilen işyeri hekiminden alabilmesi ve 10 dan az çalışan bulunan ve az tehlikeli işyerleri çalışanlarının sağlık raporlarını kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilmesine imkân tanınmıştır (6552/m.17). İşverenler ve vekillerine iş sağlığı ve uzmanının yetkileri verilebilecek.. 10 dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işverenlerin veya vekillerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitimlerine ilişkin hususların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenmesi esası getirilmiştir (6552/m.18).

34 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Yapılan Düzenlemeler İşkolu Barajı İşveren Yardım Fonu Ekonomik ve Sosyal Konsey e üye konfederasyonlara bağlı sendikalar için işkolu barajı %3 den %1 e indirilmiştir (6356/m.41,m.43, Ek Madde 1). İşveren sendikalarına; İşçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak, Nakit mevcudunun yüzde yirmi beşini aşmamak, Koşullarıyla dayanışma fonu oluşturmaları ve oluşturulacak bu fondan üyelerine karşılıksız yardımda bulunabilmelerine imkan tanınmıştır (6356/m.26).

35 Teşekkürler.

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ Mahmut ÇOLAK SGK Başmüfettişi C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı mahmutcolak44@gmail.com www.mahmutcolak.net Bu çalışmada, 11 Eylül 2014 tarih ve 291116

Detaylı

6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Dr. Resul KURT SGK E. BAŞMÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ info@resulkurt.com Twitter/resulkurt34 25.09.2014 www.resulkurt.com

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Av. Melis Ilgaz Güler& Yrd. Doç. Şeyma Köstekli İ Ç

Detaylı

Sayı Konu TAMİM 2014/7

Sayı Konu TAMİM 2014/7 Sayı Konu TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı : 83768800-010.06.01-868/10678 13.11.2014 : 6552 Sayılı Kanunla Bazı Kanunlarda Yapılan

Detaylı

MADDE 2: İşe iade davalarında dava koşulundan sayılan en az altı aylık kıdemi olma koşulu, yer altı işlerinde çalışan işçiler için aranmayacaktır.

MADDE 2: İşe iade davalarında dava koşulundan sayılan en az altı aylık kıdemi olma koşulu, yer altı işlerinde çalışan işçiler için aranmayacaktır. 6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNLA 4857, 6356, 4734, 4735, 5018, 4817, 492, 4447, 6331,

Detaylı

Torba yasa neler getiriyor?

Torba yasa neler getiriyor? On5yirmi5.com Torba yasa neler getiriyor? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba yasa neler içeriyor? İşte yanıtı... Yayın Tarihi : 11 Temmuz 2014 Cuma (oluşturma : 8/28/2015) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

6552 Sayılı Torba Kanun 2014 ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sunumu. Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

6552 Sayılı Torba Kanun 2014 ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sunumu. Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 6552 Sayılı Torba Kanun 2014 ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sunumu Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sunum Planı 1. Bölüm: 6552 Sayılı Torba Kanun ile Mevzuatımızda

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ

SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ Sayfa : 1 Tarih : 10 EYLÜL 2014 Konu :TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN TORBA YASA KANUN İÇERİĞİ İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TASARI TBMM Genel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KONULAR 6552 SAYILI KANUNLA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KONULAR 6552 SAYILI KANUNLA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KONULAR 6552 SAYILI KANUNLA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Mustafa CERİT SGK Başmüfettişi İstanbul SGK İl Müdür Yrd. (A

Detaylı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI AKOFİS BİLGİ NOTU İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TORBA KANUN) Değerli; Ana Kademe, Kadın

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER 1 Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 MADDE 1-22/5/2003 tarihli

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI;

1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI; 1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI; 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (TORBA

Detaylı

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6356 SENDİKALAR VE

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

6552 Sayılı Kanun (e-kitap)

6552 Sayılı Kanun (e-kitap) 6552 Sayılı Kanun (e-kitap) Vergi Portalı Son Güncelleme: 20.10.2014 İçindekiler YASAL DÜZENLEMELER 3 Yasa Metni 3 İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 KONU: İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10 Eylül 2014 ve öncesinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10 Eylül 2014 ve öncesinde

Detaylı

MESLEK MENSUBU AÇISINDAN ÖZELLİKLİ YÖNLERİ İLE 6552 SAYILI TORBA YASA

MESLEK MENSUBU AÇISINDAN ÖZELLİKLİ YÖNLERİ İLE 6552 SAYILI TORBA YASA MESLEK MENSUBU AÇISINDAN ÖZELLİKLİ YÖNLERİ İLE 6552 SAYILI TORBA YASA Dr. Murat Ceyhan, SMMM TESMER İstanbul Şubesi Sekreteri 10/28/2014 1 SUNUM İÇERİĞİ «Af, barış, yapılandırma» kavramları ve Türkiye

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 1. Yapılandırma kapsamına giren borç türleri ve dönemleri nelerdir? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMALARI

İŞVEREN UYGULAMALARI İŞVEREN UYGULAMALARI PRİM ORANLARI Sigorta Kolları Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi Genel Sağlık Sigortası Primi İşsizlik Sigortası Primi Toplam Sigortalı Hissesi

Detaylı