Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği. Genel Hükümler. Bölüm 1 Genel Hükümler Amaç - Kapsam - Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği. Genel Hükümler. Bölüm 1 Genel Hükümler Amaç - Kapsam - Tanımlar"

Transkript

1 Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği Genel Hükümler Bölüm 1 Genel Hükümler Amaç - Kapsam - Tanımlar Yasal Dayanak Madde 1 Bu yönetmelik 1580 sayılı kanunun 15. maddesinin 5,14, 29 ve 53. fıkraları, 19. maddesinin 2. fıkrası, 70. maddesinin 8. fikrası ile 3030 sayılı kanunun uygulaması ile ilgili yönetmeliğin 18, 42 ve 53. maddelerine; 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile aynı isimli yönetmeliğin ilgili maddelerinin ve kanunların belediyelere verdiği yetki ve sorumluluklar doğrultusunda hazırlanmıştır. Amaç Madde 2 Memeli, kanatlı, soğukkanlı ev ve süs hayvanlarının bakım, beslenme, barınma, sağlık ve belediye kayıt işlemlerinde hayvan sahipleri tarafından uyulması gereken kuralları belirlemek; süs hayvanları ve ihtiyaç maddeleri satış yerlerinde bulunması gereken asgari şartları belirlemek; şehir içinde sahipsiz ve başıboş olarak yaşayan, sahipleri tarafından sokağa terkedilen hayvanların barındırılmasını, bakım, beslenme, tedavi ve yeniden sahiplendirme işlemlerinin şekil ve şartlarını kontrol altına almak; bunun dışında evlerde beslenen hayvanların öldükleri zaman sahipleri tarafından uygun olmayan yerlere gömülmelerini engelleyip, düzenli hayvan mezarlıkları yapıp hayvanların gömüldüğü yerleri ağaçlandırıp yeşil bir ortam yaratarak, insan, hayvan ve çevre sağlığını koruyarak, insanların hayvanlardan geçen hastalıklardan korunmasını sağlamak; sahipli hayvanların geçici olarak emanet bırakıldığı yerlerin uyması gereken şartları belirlemek ve hayvan bakımı, beslenmesi, eğitilmesi, sağlığı ve kuaförlük hizmetlerinin verildiği yerlerin uyması gereken şartları belirlemektir. Kapsam Madde 3 Ev ve süs hayvalarının sağlık, barınma, kayıt, aşılama gibi ihtiyaçlarının hayvan sahipleri tarafından insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde karşılanmasının şartlarını, gücünden yararlanılmayıp çeşitli amaçlarla barınma, bakım, beslenme vb. ihtiyaçları sahipleri tarafından karşılanan kanatlı, memeli ve soğukkanlı hayvanlar ile bu hayvanlarla ilgili kafes, tasma, akvaryum gibi malzemelerin satıldığı yerlerde sağlık şartları yönünden uygulanması gereken kuralları, şehirde sahipsiz ve başıboş hayvanların koruma altına alındığı, karantina, tedavi, üreme kontrolü ve yeniden sahiplendirilme ile saf ırk olan başıboş hayvanların üretildiği bir yer olan hayvan barınaklarının işleyişinin şekil ve şartlarını, ölen sahipli hayvanların uygun olmayan yerlere gömülmesinin engellenerek insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde düzenli olarak gömülmesini, şehrimizde hayvanların barındırıldığı ve gömüldüğü yerde bir hayvan sevgisi ormanı oluşturulmasını, hayvan ve hayvan sağlığı, hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklar; şehir, insan, hayvan ve çevre ilişkileri konularında yapılacak

2 uygulamalar ile hayvansal gıdalar hakkında kanun yönetmeliklerin veteriner hekime vermiş olduğu yetkilere dayanarak çalışmaların şehir bütününde ilçe belediyelerle birlikte yapılmasını,bu yönetmelikte belirtilen hususlara uymayan kişilere verilecek cezaları sağlamaktır. Tanımlar Madde 4 Bu yönetmelikte geçen ev ve süs hayvanı: İşgücünden ve veriminden yararlanılmadan ev ve işyerlerinde barınma, bakım,beslenme, sağlık vs. ihtiyaçları sahiplerince karşılanan kanatlı, memeli ve soğukkanlı hayvanlardır. Ev ve süs hayvanları ve ihtiyaç maddeleri satış yeri : İşgücünden ve veriminden yararlanılmadan beslenme, bakım ve barınma gibi ihtiyaçları sahibi tarafından karşılanan kanatlı,memeli, soğukkanlı hayvanlar ve bu hayvanlara ait alet ve ekipmanların satıldığı üçüncü sınıf G.S.M. kapsamında olan yerleri tarif eder. Hayvan barınağı : Başıboş hayvanların koruma altına alındığı; karantina, tedavi ve üremelerinin kontrol edildiği, sahipleri tarafından bakılamayacak hayvanların alınarak bakıldığı, hayvan sahibi olmak isteyenlere yeniden hayvan verilen, saf ırk hayvanların üretilip satılarak barınak ihtiyaçlarının sağlandığı yerdir. Hayvan mezarlığı : Ölen sahipli hayvanların ücreti karşılığında ağaç dikmek koşulu ile gömülmesi için ayrılmış olan yerdir. Hayvan pansiyonu : Ev ve süs hayvanlarının geçici süreler için ücreti karşılığı barındırıldıkları ikinci sınıf G.S.M. özelliklerini taşıyan işyeridir. Başıboş hayvan : Barınacak yeri olmayan sahibinin ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ve denetimi altında bulunmayan hayvanlardır. Karantina : İnsanlara ve hayvanlara bulaşabilen hastalıkların yayılmasını önlemek için hayvanların belli sürelerde ve ayrılmış yerlerde zorunlu olarak tutulmasıdır. Dezenfeksiyon : Mikroorganizmaların fiziksel ve kimyasal maddeler ile yok edilmesi işlemidir. Dezenfeksiyon belgesi : Ev ve süs hayvanları satış yerleri ile hayvan eğitim yeri ve pansiyonlarının usulüne uygun dezenfekte edildiğini gösteren veteriner hekim onaylı belgedir. Akvaryum : Tatlı veya tuzlu su doldurularak içinde bitki ve hayvanların barındırılıp beslendiği değişik ölçülerdeki camekanlı haznedir. Kafes : Değişik ırk ve türden hayvanları kapalı tutmak için kullanılan tahta, tel, plastik gibi kolay

3 dezenfekte edilebilen malzemelerden yapılmış taşınabilir veya sabit olmayan hayvan barınaklarıdır. Kafes kuşları : Genellikle her tür ihtiyacı kafes içinde karşılanan kuşlardır. Malzeme : Çeşitli amaçlarla beslenen hayvanlar için gerekli olan alet ve ekipmanlardır. Tasma : Kedi, köpek, şempanze vb. hayvanların boynuna veya gövdelerine takılan sevk kayışı veya zinciri ile künye takmaya uygun olan ve deri, naylon vb. maddelerden yapılmış yassı halka. Sağlık karnesi : Hayvanın kayıt numarasını, eşkalini, aşılamalarını ve parazitlere karşı ilaçlamalarını ve hayvan ile ilgili sağlık bilgilerini gösteren resmi veteriner hekim onaylı belge. İşyeri sorumlu veteriner hekimi : Süs hayvanı satış yerleri ile hayvan eğitim ve pansiyonlarının dezenfeksiyonu ve buradaki hayvanların her türlü sağlık sorunları ile koruyucu önlem ve aşılamalardan sorumlu bölge veteriner hekim odası muafakatı ile görevlendirilen veteriner hekimi tarif eder. Hayvan kuaförü : Hayvanların sağlık veya estetik nedenler ile kıllarının,tüylerinin, tırnaklarının ve gagalarının kesilmesi, düzeltilmesi ve kısaltılması işlemlerinin yapıldığı veteriner hekim kontrolü ve sorumluluğunda çalışan yerdir. Hayvan eğitim yeri : Hayvanların itaat, tuvalet terbiyesi, hırçın hayvanların sakinleştirilmesi, koruma, bekçilik sportif ve avcılık vb. özelliklerin kazandırılması amacıyla hayvan sahibinin isteği doğrultusunda veteriner hekim denetiminde faaliyet gösteren ikinci sınıf G.S.M. ruhsatına tabi yerlerdir. Hayvan sevgisi ormanı : Başıboş ve sahipsiz hayvanların barındırıldığı, gömüldüğü ve toplu olarak yaşadığı yerlerde oluşturulan ormandır. Belediye : Yönetmelik içinde belirtildiği şekilde Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri kapsar. Bakımı Ve Beslenmesi Bölüm 2 Özel Hükümler Ev Ve Süs Hayvanları Bakımı Ve Beslenmesi Madde 5 Hayvan sahiplenilmesi : Ev ve süs hayvanları satışı yapan yerlerden alınan hayvanların

4 sahiplenilmesi için, satış yapan kişilere Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgi formunda belirtilen şartlara uygun olarak; diğer yollarla sahiplenilen hayvanlar için ise, bağlı bulunduğu belediye veteriner işleri müdürlüğüne müracaat edilerek kayıt ve aşılama yaptırılıp, tasma numarası ve sağlık karnesi alınarak sahiplenilecektir. Madde 6 Ev, işyeri vb. yerlerde beslenen memeli hayvanların kuduz ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanmaları her yıl tekrarlanır. Kayıtlar bağlı bulunduğu belediye tarafından tutulur. Her hayvana ilk kuduz aşısı yapılırken kulağının iç yüzüne veya uygun bir yerine yazılmak üzere ayrı bir numara verilir. Bu numara silinmeyecek bir şekilde yazılır. Aynı numara tasma üzerine madeni levhaya yazılarak boynuna veya uygun bir yerine asılır. Her hayvan sahibine hayvanın sağlık bilgilerini içeren bir kimlik kartı verilir. Tasma numarası bu kimliğe kaydedilir. Bu kart bağlı bulunduğu ilçe belediyesi tarafından onaylanır. Belediye onaylı kimliği ve tasma numarası olmayan hayvanlara aşı yapılmaz. Madde:7 Ev ve süs hayvanlarının dış ve iç paraziter tedavi ve bakımlarının periyodik olarak yaptırılması zorunludur. Paraziter ilaç uygulumaları da hayvanın kimlik kartına işlenir. Madde:8 Ev ve süs hayvanlarının yaşama koşulları o türün asgari yaşam koşullarına uygun olacaktır.evin içinde beslenmeyip işyerlerinde ve bahçede beslenen bekçi köpeklerini olumsuz çevre koşullarından koruyacak nitelikte bir kulübe yaptırılacak,çevresine zarar vermeyecek uzunlukta bir zincirle bağlı olacaktır. Bu yerlere görünür bir şekilde yazılı veya resimli "Dikkat Köpek Var" levhaları konacaktır. Bu hayvanların çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkarmasına engel olunacaktır. Köpek işyerinden dışarı çıkamıyacak şekilde serbest bırakılabilir. Madde:9 Hayvanlara kötü muamele edilmeyecektir. Dövme, yemek ve su verilmemesi, barınak yapılmaması, işkence edilmesi vb. durumlarda hayvan sahibine cezai işlem uygulanı (Eğitim amacı olan uygulamalar hariç) Madde:10 Hayvanların ve yavrularının sokağa terk edilmesi yasaktır.hayvanlar, hayvan barınağına sahibi tarafından hiç bir hak iddia edilmemek kaydıyla bırakılabilir. Terk edilen, sokağa atılan hayvanların sahipleri hakkında cezai işlem uygulanır. Madde:11 Ev ve süs hayvanlarının dışarıda dolaştırılmaları esnasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır. a)sevk kayışları takılı olacaktır. b)köpek ve maymunlara ağızlık takılacaktır. c)tasmaların üzerinde, bağlı bulunduğu belediye veteriner işleri müdürlüğünce verilen madeni markalar takılı olacaktır. d)şehir içinde evlerde beslenen hayvanlar kesinlikle başıboş bırakılmayacaktır e)hayvanların yaptıkları dışkı (Feçes) hayvan sahibi tarafından (uygun bir şekilde naylon poşet, süpürge, kürek vs.) alınarak en yakın çöp kutusuna atılacaktır.esas olan hayvanların tuvalet ihtiyacının barındığı yerde giderilmesidir. f)insanların; hayvanlar tarafından saldırma, ısırma, korkutma veya herhangi bir şekilde rahatsız edilmesine engel olunacaktır. Bu konularda doğabilecek maddi ve manevi sorumluluk hayvan sahibine aittir. Madde:12 Ev ve süs hayvanları insanları ısırdığı veya tırmaladığı zaman ilgili kanun maddeleri uygulanmakla birlikte, (aşı,müşahade, laboratuvar kontrolü vs) insanlara ve

5 çevreye verilen zararlardan dolayı cezai işlem sonuçları ve bu konuda yapılacak bütün masraflar hayvan sahibine aittir. Madde:13 Gürültü, kötü koku vs.nedenlerle çevreye rahatsızlık veren hayvanlar, bağlı bulunan belediye veteriner işleri müdürlüğü'nce denetlenir; gerekli görülen önlemler aldırılır. Hayvan sahibi önerilen önlemleri almaz ve söz konusu yerde hayvanın beslenmesi veteriner hekim tarafından uygun görülmezse ve hayvan sahibi hayvanını başkasına vererek veya satarak uygun bir yerde sahiplendiremiyorsa, belediye veteriner hekiminin raporu ile hayvan barınağına ücretsiz olarak alınır, geri verilmez. Hayvan sahibi hiç bir hak talep edemez. Hayvan sahibi hakkında yasal işlemler yapılır. Madde:14 Hayvanın ölümü halinde hayvan sahibi hayvanı için almış olduğu sağlık karnesi ve tasma numarasını belediyeye iade edecek ve kaydını sildirecektir. Madde:15 Başka bir belediye sınırları içine veya başka bir ülkeye hayvanını daimi olarak götürmek isteyen kişiler gerekli belgeleri almak ve hayvanı için almış olduğu tasma numarasını iade etmek üzere, hayvanın kaydını yaptırmış olduğu ilçe belediye veteriner işleri müdürlüğüne müracaat edecektir. Madde:16 Hayvanın bir başka kişiye, kuruluşa vs. satılması veya verilmesi durumunda hayvan sahibi ve satın alan kişi hayvana ait sağlık karnesi ve marka ile birlikte bağlı bulunan ilçe belediye veteriner işleri müdürlüğüne müracatla karşılıklı olarak bu işlemi imza altına alırlar. Kayıt defterine de hayvanın yeni sahibi ile ilgili bilgiler eklenir. Hayvan kaybolmuşsa hayvan sahibinin kendisi kayıtlı bulunduğu belediyeye bizzat gelerek belge ile birlikte yazılı müracaat edecektir. Madde:17 Evlerde, apartmanların müşterek kullanma alanlarında ve sokakta çok sayıda başıboş hayvanların toplu olarak beslenmesi yasaktır. Bu şekilde bakılan hayvanların çevrelerine verdikleri gürültü, kötü koku, kirlilik vs. zararlarından bu hayvanlara bakan kişi sorumlu tutulacaktır. İlçe belediyeleri bu konuda verdiği ihtar süresi sonunda yapılan denetimde tutacağı tutanağı büyükşehir belediyesine yasal işlem yapılmak üzere gönderecektir. Madde:18 Çocuk oyun alanları ve kreş sahasına evcil ve evcil olmayan memeliler ve daha alt gruptan omurgalıların sokulması yasaktır. Çocuklarda hayvan sevgisini geliştirmek için özel çalışmalar belediye tarafından yapılacaktır. Madde:19 Vahşi hayvanların nakli kapalı nakil vasıtalarıyla yapılmalıdır.hayvanları nakledilenler, nakil sırasında onların türüne ve özelliğine uygun olacak yeri temin etmek, beslemek ve bakmak zorundadırlar. Hayvanların nakli belediye sınırları içinde menşei belgeleri, il dışından ve yurt dışından gelenler veteriner sağlık raporları ile olacaktır. Madde:20 İnsan ve hayvan sağlığını tehdit edecek bir durumun varlığı halinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı kararını Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu veya İl Hıfzıssıhha kurulunca onaylatmak şartı ile vahşi hayvanların bulundurulmasını, satılmasını ve belediye sınırları içerisine sokulmasını yasaklayabilir. Madde:21 Sahipsiz ve başıboş olarak dolaşan hayvanlar ilçe belediyeler tarafından yakalanır. Bulaşıcı bir hastalık durumu varsa müşahade altına alınır.müşahade süresini tamamlayan hayvanlar hayvan barınağına gönderilir. Tasmalı da olsa sahipsiz olarak

6 sokakta dolaşan hayvanlar,yakalanarak barınağa alınır. Sahibi aranarak bakım ve yakalama masrafları tahsil edilir. Hayvan sahibi hakkında gerekli cezai işlemler uygulanır. Sahibi bir ay bulunamayan hayvanlara belediye el koyar. Madde:22 Gıda maddesi üretimi, depolanması, satışı ile tüketim yerlerinde hayvanların gıda maddesi ile doğrudan veya dolaylı olarak temas edecek şekilde bulundurulması ve bakımı yasaktır. Satış Yerleri Bölüm 2 Genel Hükümler Süs Hayvanları Ve İhtiyaç Maddeleri Satış Yerleri Madde:23 Süs hayvanları ve ihtiyaç maddeleri satış yerleri 3.Sınıf GayriSıhhi Müessese ruhsatlı olacaktır. Bu işyerine ruhsat Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemeden sonra verilecektir. Madde:24 İşyerinin başka işyeri ve meskenle bağlantısı olmayacaktır. Madde:25 İşyerinde en az 2m. kare alana sahip bir soyunma odası olacaktır. Madde:26 Aydınlatma yeterli olacaktır. Hayvanları rahatsız edecek kuvvetli, doğrudan hayvanı aydınlatan ışık kullanılmayacaktır. Madde:27 İşyerinin havasını, koşullara (iklim, hayvan sayısı, hayvanların yaşı ve türü) bağlı olarak saatte 8-20 defa temizleyebilen havalandırma tesisatı bulunmalıdır. Madde:28 İşyerinde şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik en az 500 lt.su deposu bulunmalıdır. Madde:29 Zemin ve duvarlar kolay silinip temizlenebilir mermer, seramik vb. malzemeden olacaktır. Madde:30 Kafes malzemeleri paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olacak, hayvanlar ahşaptan mamul kafeslerde barındırılmayacaktır. Madde:31 Her kafeste yemlik ve suluk bulunacak, kafes, suluk, yemlik ve benzeri malzeme her hayvan değişiminden önce mutlaka dezenfekte edilecektir. Madde:32 Müşterilerin kafeslerde bulunan hayvanlara direkt teması ve ulaşması önlenecektir. Madde:33 Kafes ve özel koruma yerlerinde kedi, köpek, maymun tek başına; tavşan, sincap hamster, kobay, fare çift olarak bulundurulacak, diğer hayvanlar için 15.maddede ( 21/07/1999 tarih ve 05/189 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile 36 madde olarak değiştirilmiştir.) belirtilen standartlar uygulanacaktır.

7 Madde:34 Kafesler hayvan türlerine göre yeterli büyüklükte olacak kedi ve köpek kafesleri üst üste konulmayacak, akvaryumlar azami 4 kattan fazla üst üste konulmayacaktır. Kuş kafesleri ve salmaları en fazla 4 katlı olacak, kafesler arasında asgari 30 cm. mesafe bırakılacaktır. Madde:35 Yılan, kertenkele, iguana,timsah, kurbağa, kaplumbağa gibi hayvanların barındırıldıkları özel koruma yerlerinde hayvanın doğal yaşamına uygun ortam sağlanacaktır. Madde:36 İşyerinde hayvan başına en az aşağıda belirtilen alanlar ayrılacaktır: a) Her bir adet köpek için...0,8 m2 b) Her bir adet kedi için ,2 m2 c) Her bir adet yılan için...0,2 m2 ç) Her bir adet sincap için...0,3 m2 d) Her bir adet maymun için...0,5 m2 e) Her bir adet tavşan için ,3 m2 f) Her bir adet fare, kobay, hamster için...0,1 m2 g) 25 adet kanarya,küçük kafes kuşları için...0,4 m2 h) 5 adet sevda papağanı gibi orta boy kafes kuşları için...0,4 m2 Madde:37 İşyerinde akvaryumlar, malzeme rafları, kafesler, masa ve mefruşatın kapladığı alana eşdeğer alan kadar gezinti ve bakım amaçlı boş alan bulunacaktır. Madde:38 Satış yerlerinde hayvan üretimi yapılmaz. Madde:39 Kedi,köpek,sincap, maymun, tavşan, hamster, kobay, fare, kafeslerinin altlarına geçirgen ve emici özellikli altlık, ince kum veya talaş vb.madde konulacak, bunlar en az haftada bir ve ihtiyaç olduğu zaman daha önce değiştirilecek, altları yıkanıp temizlenip dezenfekte edilecektir. Madde:40 İşyerinde satış için, ilaç, biyolojik madde ve aşı bulundurulması ve satışı yasaktır. Madde:41 Memeli hayvan satışı yapılan her işyerinde, İzmir Veteriner Hekimler Odası tarafından sözleşmesi onaylanarak atanan bir işyeri veteriner hekimi sürekli görevli olacaktır.sorumlu işyeri veteriner hekimi, işyerine alınan ve satılan hayvanlarla ilgili her türlü bilgiyi, Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden alacağı bilgi formlarını doldurarak, her ayın ilk haftası ve her yılın sonunda aylık ve yıllık çalışma raporu şeklinde anılan müdürlüğe verecektir. İşyeri Veteriner Hekimi ile işyeri arsındaki iş anlaşması 6343 sayılı yasa hükümlerine göre Veteriner Hekimler odası tarafından düzenlenerek, Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bildirilecektir. Madde:42 Süs hayvanı satış yerleri ile hayvan eğitim ve konuk evlerinde hasta ve şüpheli hayvanların ayrılacağı yeterli büyüklükte ve yeterli sayıda karantina için bağımsız yer ve kafes bulunmalıdır. Satış yerlerinde saatlik dahi olsa kafeslere misafir hayvan konmayacaktır. Madde:43 İşyerine muayene, tedavi ve aşılama amacı ile hasta ve sağlam hayvan kabul edilemez. Aksi taktirde ilk yazılı uyarıdan sonra bu uygulamanın tekrarı halinde işyerinin ruhsatı iptal edilir.

8 Bu yasağa uymayan veteriner hekim hakkında cezai işlem Veteriner Hekimler Odası tarafından uygulanır. Madde:44 Bu yönetmeliğe tabi işyerlerinde, Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda belirtilen ihbarı zorunlu bir hastalık çıktığında, işyeri sahipleri ve işyeri sorumlu veteriner hekimleri durumu resmi makamlara haber vermek ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdürler. Madde:45 İşyeri; veteriner hekimce belirlenecek ilaçlarla mikroorganizma ve dış parazitlere karşı azami yedi günde bir defa olmak üzere ilaçlanacak ve dezenfekte edilecek; dezenfeksiyon belgesi Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne gönderilen aylık ve yıllık çalışma raporları ile birlikte gönderilecektir. Madde:46 Hayvanlara işyerine konulmadan önce mutlaka iç ve dış parazitlere karşı ilaç yapılacak işyeri veteriner hekimi tarafından sağlık karnesine işlenecektir. Madde:47 İşyerinde, ithal edilen hayvanların giriş yapılan gümrük kapısından alınan veteriner sağlık raporu bulundurulacaktır. Satılan hayvanlar bu rapordan sabit mürekkep ile satış tarihine göre ayrıca düşülecektir. Madde:48 45 günlükten küçük kedi ve köpek yavrusu satılmayacaktır.işyerinde bulunan hayvanların aşılarının yapıldığını belgeleyen sağlık karneleri bulundurulacaktır. (Sağlık karnelerine doğan yavru sayısı yazılıp ilgili belediye tarafından onaylanacaktır.) Üretim yerlerinde de doğan yavrular annenin sağlık karnesine işlenecektir. Madde:49 İşyerinde,satılan hayvanlarla ilgili bilgi formu doldurulup,işyeri veteriner hekimi onayından sonra, mutlaka hayvan sahibine verilecektir. Madde:50 İzmir Bölgesi Veteriner Hekimler Odasınca onaylanmış sözleşmeli işyeri veteriner hekimi bulunmayan işyerleri, memeli hayvan bulunduramaz ve satamaz. Madde:51 Temizlik artıkları,hayvanlar için kullanılan altlıklar ve dışkılar çöp kutusu içine konan dayanıklı ve yırtık olmayan, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içinde atılacaktır.hayvan ölüleri enjekte atık torbaları içerisinde, belediyenin uygun göreceği yere nakledilecek.satış yerinde ölen hayvanların ölüm nedeni, işyeri veteriner hekimi tarafından labarotuvar teşhisi ile destekli olarak belirlenecektir. Madde:52 Yılan, kertenkele, iguana, timsah,kaplumbağa, kurbağa gibi hayvanların barındırıldıkları özel koruma yerlerinde hayvanın doğal yaşam ortamına uygun ortam sağlanacaktır. Madde:53 Süs hayvanları satış yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin ve kötü kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Madde:54 Bu tür işyerlerinde doğal ortamlarından yakalanarak getirilen yaban av hayvanların, bunların yumurta ve yavrularını toplanarak üretilmesi ve satılması yasaktır. Madde: sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası, 1593 sayılı Umumi Hıfsısıhha Kanunu,1580 sayılı belediye, 3030 sayılı Büyükşehir Belediye ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre hazırlanan bu yönetmelikte belitilmeyen fakat, ilgili kanun ve yönetmeliklerde geçen

9 hükümler aynen uygulanır. Hayvan Barınakları Bölüm 2 Özel Hükümler Hayvan Barunakları Madde:56 Hayvan barınağına;başıboş olarak dolaşan hayvanlar,sahipleri tarafından bakılamayan hayvanlar, hayvan beslenmesinin uygun olmadığı yerlerde beslenen hayvanlar, insanların başkalarına veremediği hayvanlar kabul edilir. Madde:57 Barınağa alınan hayvanlar önce en az on gün süreyle karantinaya alınır,karantina süresi içinde parazit mücadelesi yapılır. Karantina süresi sonunda kuduza karşı aşılanır,kaydı yapılır, kulaklarına barınak kayıt numarası vurulur. Madde:58 Yaralı olarak barınağa alınan hayvanların tedavileri yapılır.tedavi olamayacak kadar ağır yaralı, hasta veya zayıf olan hayvanlar hakkında veteriner hekimin tutacağı rapor ile ötenazi işlemi uygulanır. Madde:59 Barınağa alınan hayvanların üremelerinin kontrolü belediye veteriner hekimlerinin denetimi altındadır. Bu işlemler çiftleşmenin engellenmesi, kısırlaştırma ve başka yöntemler ile yapılır. Madde:60 Sahipleri tarafından bakılamayan hayvanlar hayvan barınağına verilebilir.bu hayvanlar bir tutanak ile teslim alınır. Bu hayvanların sahipleri barınakta kullanılmak üzere para veya mal ve yiyecek bağışlayabilirler. Barınağa verilen hayvan hakkında hayvan sahibi hiçbir hakka sahip değildir. Daha sonra barınaktan hayvan almak isterse bağışladığı hayvan olsa bile ücreti karşılığında alacaktır. Madde:61 Barınağa alınan veya barınakta doğan hayvanlar, hayvan almak isteyenlere belediye tarafından belirlenecek ücret karşılığı satılır. Kuduz aşısı yapılmayacak kadar küçük olan fakat süt dönemini geçirmiş hayvanlar belediyesine kayıt yapılmak şartı ile satılacaktır. Bu hayvanlara kuduz aşıları yapılmış olarak kimlik ve tasma numarası birlikte verilecektir. Madde:62 Barınağa alınan hayvanlardan saf ırk olan hayvanlar üretilebilir. Bu hayvanlar veya yavruları satış için veya üretim için kullanılabilir. Madde:63 Hayvan barınağında, barınağa verilmeyecek bir sahipli hayvanın bakım,aşılama ve tedavisinin yapılması yasaktır.

10 Madde:64 Hayvan barınağında; her hayvan için ayrı bölüm olacaktır. Veteriner hekimin uygun göreceği hayvanlar veya yavrular gruplar halinde bir araya konabilir. Her ilçe belediyesi başıboş hayvanlara geçici olarak bakacağı toplama merkezleri kurar. Madde:65 Başıboş hayvanlar veya sahipleri tarafından bağlı bulunduğu ilçeye teslim edilen hayvanlar ilçenin kabul yerinde geçici olarak toplanır. Bu toplama merkezinde her hayvana ait eşgal kesin olarak belirlenip tanıtım belgeleri ile barınağa teslim edilir. Madde:66 Barınaklarda yaşayan hayvanların yiyeceklerini belediye temin eder. Bu yiyeceklerin temini artan yemeklerin değerlendirilmesi şeklinde olduğu gibi bedeli bütçeden de karşılanabilir.ayrıca hayvansever vatandaşların ve hayvansever dernek ve vakıfların yapacakları şartlı bağışlar ile, hayvanları koruma amacı ile düzenlenen her türlü, kermes, çay, yemek, konser, açık artırma vb. gibi faaliyetlerde elde edilen para yiyecek, araç gereçler,ilaç aşı ve gayrimenkul gelirleri barınak ihtiyaçlarının karşılanması için alınabilir. Bu tip bağış gelirleri ayrı bir hesapta tutularak harcaması Büyükşehir Belediyesi tarafından usulüne uygun olarak hayvanlar ve barınak için yapılır. Madde:67 Büyükşehir belediyesi ve hayvan barınağına hayvan bırakan ilçe belediyeleri barınağın istihdam edeceği personel, kullanacağı araç, malzeme aşı, ilaç, yiyecek temini onarım ve barınakta kullanılan araç, gereç ve barınağa gelir getirici faaliyetler yönünden katkıda bulunmak zorundadır.bu katkılarla ilgili her yıl bir çalışma programı hazırlayarak uygularlar. Büyükşehir belediyesinin koordinatörlüğünde ihtiyaçların temini ve ilçelerin yükümlülükleri ortak toplantılar yaparak belirlenir. Belirlenecek çalışma programı bu yönetmeliğin hükmü niteliğindedir.barınakta yapılacak her türlü faaliyette (aşılama, ilaçlama, temizlik, kısırlaştırma, hayvanların nakli için ve personeli ile bakıcı personel vs.) ihtiyaç duyulduğu zaman ilçe belediyelerden takviye edilecektir. Hayvan Mezarlıkları İkinci Kısım Özel Hükümler Hayvan Mezarlıkları Madde 68:Hayvan sahibi mezarlık için ayrılan yerin ücretini Büyükşehir Belediyesine yatıracaktır. Hayvan mezarlıklarına ücret makbuzu ile birlikte getirilen hayvan gömülecektir. Madde 69: Ölü hayvanlardaki bulaşıcı hastalıkların (zoonoz) bulaşmasının önlenmesi için, belediyeye ait sadece hayvan ölülerinin taşınmasında kullanılacak olan özel taşıma araçlarıyla hayvan mezarlığına nakledilecektir; eceli ile ölen hayvanlar hayvan adına dikilen ağaç ve mezar numarası gibi bilgiler bir mezarlığına sahipleri tarafından götürülecektir. Hayvan ölüleri çöp depolama alanında bu iş için ayrılan bölüme de götürülebilecektir. Madde 70: Belediye görevlisi, hayvanı cins ve büyüklüğüne göre ayrılan yere iki metre derinliğe gömecektir. Mezarın üzeri sıkıştırılmış toprak ile kapatılacaktır.

11 Madde 71: Bulaşıcı,zoonoz bir hastalıktan ölen veya öldüğünden şüphe edilen hayvanlar,hayvan mezarlığı bünyesinde bulunan yakma fırınında yakılarak veya usulüne uygun olarak kireç ile gömülecektir. Madde 72: Hayvanı ölen kişi, ölen her hayvan için belediyenin belirleyeceği cinste ve büyüklükte iki adet ağaç fidanı getirecektir; veya söz konusu fidanın bedeli belediyenin ilgili servisine yatırılarak, ağaç dikim mevsiminde ölen hayvanın adına belediye tarafından dikilecektir. Madde 73: Hayvanın mezarı ve dikilen fidanlar belirli bir bütünlük sağlayacak şekilde dikilecektir. Uygun beton veya taş ile çevrilecektir. Madde 74: Hayvanın ismi ve adına dikilen ağacın ismi bir zemin üzerine birlikte yazılacaktır. Madde 75: Hayvan mezarlığının bakımı ve korunması belediyeye aittir. Madde 76: Hayvan sahibi hayvanını gömdüğü yerin mülkiyetini almış olmaz.hayvan mezarlığı ile ilgili yerin her türlü tasarrufu belediyeye aittir. Madde 77: Her hayvan mezarı ile ilgili olarak; hayvan ve sahibine ait bilgiler, ölüm nedeni, ölüm tarihi, bilgi formunda toplanarak kayıt altında tutulur. Hizmet Yerleri İkinci Kısım (Özel Hükümler) Hayvan Pansiyonları, Eğitim Yerleri Ve Hayvan Kuaförü Madde 78: Hayvan Pansiyonu ve Eğitim Yeri Bu işyerlerine ruhsat Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün uygunluk raporundan sonra verilecektir. İşyerinin 2. sınıf G.S.M. ruhsatı olacaktır.pansiyon ve eğitim yerlerinde her hayvanın ırkına, özelliklerine, büyüklüğüne, yaptığı işe uygun olarak yaşam koşulları sağlanacaktır. Madde 79:Hayvan pansiyonu ve eğitim yerine hayvan bir tutanak ile teslim edilecektir.bu tutanakta hayvanın ismi, eşkali özel işaretleri akvaryum ve kanatlılar hariç diğer hayvanların belediye kayıt numaraları belirtilecek; hayvan sahibinin adresi, telefonu bulunacaktır. Ayrıca hayvanın teslim edilen yerde hangi koşullarda barındırılacağı, hayvan sahibinin varsa özel istekleri (hasta olunca hangi veteriner hekimin tedavi edeceği) hayvanın teslim alındığı tarih ve ayrılacağı tarih de bulunacaktır. Ücret makbuzunun tarih ve numarası ile birlikte tutanağa hangi eğitimin verileceği yazılacak ve tutanakta hayvan sahibinin imzası olacaktır. Madde 80: Kanatlı hayvanlar; içinde yaşadıkları kafesleri, ekipmanları, yemi ve varsa yem ilaveleri ve vitaminleri ile birlikte getirilecektir. Madde 81: Akvaryum, balık yemi ve akvaryum ekipmanları çalışır durumda teslim edilecektir.

12 Madde 82: Köpekler; en az kuduz, parvoviral enteritis, bordotella ve distemper; kedilerde, kuduz, feline panleucopenie, feline rhinotracheitis-calici virüslerine karşı aşılanmış, parazitlere karşı ilaçlanmış ve bağlı olduğu belediyeye kaydı yaptırılmış ve tasma numarası alınmış olmalıdır. Pansiyonlara ve eğitim yerlerine bu şartlara uymayan hayvanlar alınmaz. Madde 83: Pansiyona ve eğitim yerlerine bırakılan kedi ve köpeklerin yiyecek ihtiyaçları hayvan sahibi tarafından veya pansiyonca temin edilecektir. Yiyeceğini kimin karşılayacağı hayvan teslim tutanağında belirtilecektir. Madde 84: Pansiyonlarda ve eğitim yerlerinde veteriner hekim bulundurmak zorunludur.veteriner Hekim hayvanların sağlığı, barınağın dezenfeksiyonundan sorumludur. Madde 85: Pansiyona ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların hastalanması durumunda,hayvan sahibine bilgi verilerek tedavisi yapılır. Eğer hayvan sahibine ulaşılamıyorsa veteriner hekimin kararı uygulanır. Masrafları hasta hayvan sahibi tarafından karşılanır.hayvanın ölmesi durumunda resmi kurumlarda otopsi ve laboratuvar analizleri yaptırılıp masrafları hasta sahibi tarafından karşılanır. Madde 86: Tutanakta belirtilen süre bitiminden sonra hayvan sahibi tarafından alınmazsa hergün için günlük ücretin %50 fazlası ücret alınır. Madde 87:Hayvanların eğitimi sırasında, hayvanın gücünü aşacak yaralanma ve acı çekmesine ve kapasitesini zorlayarak sakat kalmasına neden olacak yöntemlerin uygulanması yasaktır. Madde 88: Hayvan kuaförü ve hayvanın yıkanması; Kuaförlük ve yıkama işleri veteriner polikliniklerinin bir ünitesi olarak çalışacaktır. Ayrı bir işyeri olarak çalışmak isteyen bu tür işyerlerinden 3.sınıf G.S.M. ruhsatı aranacaktır. Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün olumlu raporundan sonra ruhsat verilecektir. -Tıraş veteriner hekimin uygun göreceği doğrultuda sağlık veya estetik amaçlı yapılır. -Veteriner hekim bulunmayan yerlerde tıraş yapılmaz. -Veteriner hekim uygun görürse tıraş işlemi anestezi altında yapılır. -Her tıraştan sonra tıraş odasının ve malzemelerinin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılır. -Tıraş işin ayrılmış ayrı bir bölmenin olması gerekmektedir. Bu bölümde üzerinde traş yapılacak masa, ışık kaynağı, tıraş ve dezenfeksiyon malzemeleri, çöp kutusu, ilk yardım malzemeleri bulunur. -Hayvan kuaförü tıraş öncesi veya sonrası hayvanın duş ve yıkanmasını da yapabilir.duş ve yıkama yapılacak yerin zemin ve duvarları seramik kaplı olacak,csıcak ve soğuk su tesisatı bulunacak, duştan sonra hayvanın kurutulacağı ayrı bir bölme olacaktır.

a) Bölgedeki rüzgâr, sel, yangın ve kötü hava şartları göz önünde bulundurulur.

a) Bölgedeki rüzgâr, sel, yangın ve kötü hava şartları göz önünde bulundurulur. HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) İKİNCİ BÖLÜM Geçici Bakımevlerinin Çalışma Usul ve Esasları MADDE 22 (1) Geçici bakımevleri

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, a) Konak Belediyesi

Detaylı

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 BİRİNCİ BÖLÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, a) Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin temizlik ve ilaçlama işlerini yapmak, köpek barınağının bakımı ve düzenlenmesini gerçekleştirmek; belediyenin ulaşım

Detaylı

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri Kanun Numarası: 3285 Kabul Tarihi: 08.05.1986 Yayımlandığı R.Gazete: 16.05.1986-19109 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 209 KANUN BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 1 / 63 Amaç, Kapsam,

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-3423././2011 Konu : Yönetmelik Uygulama Talimatı 25.11.2011 * 39743.. VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane

Detaylı

Meclis No: 106/2017 Karar No: 143/2017 Karar Tarihi:

Meclis No: 106/2017 Karar No: 143/2017 Karar Tarihi: Meclis No: 106/2017 Karar No: 143/2017 Karar Tarihi:01.08.2017 T.C. İZMİR KONAK BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 BÖLÜMLER, ASGARİ VE TEKNİK ŞARTLAR Muayenehane Poliklinik Veteriner Hekim Odası (6m2)

Detaylı

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2004-2012

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2004-2012 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2004-2012 Veteriner İşleri Müdürlüğü, 1 müdür 1 veteriner hekim(sözleşmeli) 3 daimi işçi, hizmet alımı kapsamında 1 veteriner sağlık teknikeri 1 yakalama görevlisi 5 bakıcı dan

Detaylı

SAHİPLİ HAYVAN KAYIT DEFTERİ. Yapılma Tarihi

SAHİPLİ HAYVAN KAYIT DEFTERİ. Yapılma Tarihi Ek-1 SAHİPLİ HAYVAN KAYIT DEFTERİ Sıra No Hayvanın Türü Irkı Cinsi Yaşı Cinsiyeti Sahibinin Adı, Adresi Aşı türü, adı Yapılma Tarihi Kısırlaştırma ve İşaretleme Yapılan tedavi Gebelik durumu Sahiplendirilme

Detaylı

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete 8 Ekim 2011 Sayı 28078 EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU

İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU Sayı, tarih 2.12.2007 Konu Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonlarını GÖREVE DAVET Adana Valiliği Yüksek Makamına 3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma

Detaylı

T.C. İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2012-İZMİR BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç ve Kapsam: Madde

Detaylı

Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-12

Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-12 EV VE SÜS HAYVANLARI UYGULAMA TALİMATI Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-12././2012 Konu : Yönetmelik Uygulama Talimatı 03.01.2012 * 00140 DAĞITIM 1 / 92 Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan

Detaylı

Bölge Veteriner Dairesi, ilçeler ve bölgelerde bulunan, Daire ye bağlı Şubeleri anlatır.

Bölge Veteriner Dairesi, ilçeler ve bölgelerde bulunan, Daire ye bağlı Şubeleri anlatır. Hayvan Refahı Yasası (8/2013 Sayılı Yasa) Madde 10(2), 13(5) ve14(5) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Hayvan Refahı Yasasının 10 uncu maddenin (2) nci fıkrasının, 13

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2005-8503 Tebliğ No: 2005/47 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,

Detaylı

15 10 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.15374&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=ev ve süs

15 10 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.15374&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=ev ve süs ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: ev ve süs Resmi Gazete

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu

Detaylı

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda 2005/8503 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin Uygulama Esaslari Teb 17.12.2005 / 26026 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/7 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/7 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/7 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU EK-2 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU EK-5 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi 08.10.2011 Resmi Gazete Sayısı 28078 EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ BÖLÜMÜ DURUM DEĞERLENDİRMESİ 1 / 33 Amaç Bu raporun amacı belediyemizin veterinerlik hizmetlerini değerlendirmek ve diğer belediyelerle kıyaslama çalışmalarını

Detaylı

T.C. BUCA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GÖREVLERİ

T.C. BUCA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GÖREVLERİ VİM.GT.01 T.C. GENEL GÖREVLERİ SAYFA NO: 1/9 VETERİNER İŞLERİ Tel: 453 88 89 1. Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesi, 2. Şehir içerisinde Sahipli (Kanatlı Hayvan, Koyun, Keçi, Sığır gibi

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Madde 16 - Organik su ürünleri yetiştiriciliği projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GEBZE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ

Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yayınlandı Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 09.08.2006

Detaylı

YÖNETMELİK. EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETĠM, SATIġ, BARINMA VE EĞĠTĠM YERLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETĠM, SATIġ, BARINMA VE EĞĠTĠM YERLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 8 Ekim 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı 28078 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından YÖNETMELİK EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETĠM, SATIġ, BARINMA VE EĞĠTĠM YERLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak AMAÇ MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, a) Balçova Belediyesi

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 250.10.10.13/VEE/15597-027676 Konu: Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri

Detaylı

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/09/1998 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23463 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri

Detaylı

Konsept Ana Fikiri / Misyon

Konsept Ana Fikiri / Misyon Misyon Amaç Hayvan Sağlığı Korunmadan İnsan Sağlığının korunamayacağı ilkesi ile hayvanlardan insanlara bulaşan (Zoonoz) hastalıklarla mücadele etmek, Hayvan sağlığını korumak ve refahını artırmak; böylece

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Deney Hayvanları

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 10.08.2010 Sağlık İşleri Müdürü Başkan Yardımcısı Sayfa 1 /4 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki,

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Hukiki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Hukiki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Hukiki Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Başakşehir Belediye Başkanlığı Sağlık

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Veteriner İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

SAĞLIKLI HİNDİ YETİŞTİRİÇİLİĞİ

SAĞLIKLI HİNDİ YETİŞTİRİÇİLİĞİ SAĞLIKLI HİNDİ YETİŞTİRİÇİLİĞİ Şerafettin ERBAYRAM 25.06.2006 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolca Hindi Genel Koordinatörü ENTEGRELERDE TÜM ÜRETİM TARIM BAKANLIĞI DENETİMİ ALTINDADIR 3285 sayılı Hayvan

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından :DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-12 Konu : Yönetmelik Uygulama Talimatı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-12 Konu : Yönetmelik Uygulama Talimatı Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-12 Konu : Yönetmelik Uygulama Talimatı././2012 03.01.2012 * 00140 DAĞITIM Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Veteriner İşleri

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

BAYBURT BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER. Birinci Bölüm

BAYBURT BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER. Birinci Bölüm BAYBURT BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Bayburt

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ SUNUM ÖZETİ İlgili mevzuat Tankerle içme-kullanma suyu temini Nakil araçlarının yetkilendirilmesi Denetim ve cezai işlemler TANKERLE İÇME-KULLANMA

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

RUAM HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RUAM HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28150 RUAM HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Nisan 2015 tarihinde sokak hayvanlarının barınmaları için yapılan kulübeler.

Nisan 2015 tarihinde sokak hayvanlarının barınmaları için yapılan kulübeler. Müdürlüğümüz, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'ne uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nin

Detaylı

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Mevzuat

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Mevzuat Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Mevzuat Nadir BAŞÇINAR KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Çamburnu, Trabzon Alternatif İçsu Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, Antalya 11-13 Ocak 2016 1380 SU ÜRÜNLERİ KANUNU

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. T.C. DEFNE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Veteriner İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

Soru 5) Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar hayvanı barınaklarında düşük nem seviyesinden kaynaklanan bir durum değildir?

Soru 5) Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar hayvanı barınaklarında düşük nem seviyesinden kaynaklanan bir durum değildir? Soru 1) Aşağıdaki İfadelerden hangisi laboratuvar hayvanı barınakları için doğru değildir? a) Hayvanları dış etkenlerden korur b) Hayvanların doğal davranışlarını sergileyebilmelerine izin verir c) Hayvanlar

Detaylı

BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.

BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS. Dr.Ahmet ARSLAN Bornova VKAE Veteriner Biyolojik Ürünler Kontrol Bölümü Bakteriyel Aşılar Kontrol Lab. Genellikle kuyruklarından yakalanır ve kaldırılır. Baş ve işaret parmakları arasında kuyruğun 2/3

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.12.2009 Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 Konu: ĐŞLETME BELGESĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR Yönetmeliğe göre, sanayi, ticaret, tarım ve orman işi yapan, 50 ve üzeri işçi çalıştıran

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması

Detaylı

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25961 İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DEHAM) ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DEHAM) ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DEHAM) ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

I. Kurbanlık Hayvan İşletmeleri Ve Hayvan Sevkleri İle İlgili Alınacak Önlemler

I. Kurbanlık Hayvan İşletmeleri Ve Hayvan Sevkleri İle İlgili Alınacak Önlemler KKGM'den Kurbanlık Hayvanlar hakkında Genelge 2006/67 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 250 10 09 12 -YHH / 02../.. / 2006 Konu : Kurbanlık Hayvanlar. 08.12.2006-40683

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK TIBBİ OLMAYAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TIBBİ OLMAYAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç TIBBİ OLMAYAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Nisan 2000 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Nisan 2000 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 28 Nisan 2000 CUMA Sayı: 24033 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Madde 1 AMAÇ Bu Yönetmelik 13/07/2005 ve 25874

Detaylı

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü 198 Sağlık İşleri Müdürlüğü I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Sağlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Kanunu, Büyükşehir

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

IĞDIR İL HAYVANLARI KORUMA KURULU

IĞDIR İL HAYVANLARI KORUMA KURULU IĞDIR İL HAYVANLARI KORUMA KURULU Karar No: Tarih: 3..5.7.4 tarih ve 559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 599 sayılı Hayvanları Kanunu ve bu kanuna istinaden Bakanlıkça çıkartılmış olan

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BÜYÜKÇEKMECE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi 2 Gıda Üretim İzni Belgesi 3 İhracat Sağlık Sertifikası BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

İlgi a) tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi

İlgi a) tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi İlgi a) 09.08.2006 tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması,

Detaylı

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Veteriner İşleri Müdürü Kontrol Yönetim Temsilcisi Onay Başkan yardımcısı Rev. No & Tarihi : 02 & 29.12.2014 Yürürlük Tarihi 29.12.2014 Sayfa 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu;

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; A) Sağlık Ve Temizlik Durumu 01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; ( ) Yeterli ( ) Yeterli Değil 02. Tezgâhın üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik veya benzeri

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, İnegöl Belediyesi Veterinerlik

Detaylı

OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL HUSUSLAR. 1.1 Tanımlar. 1.1.1 Adı, Sınıfı, Tipi: Tam yağlı UHT Süt. 1.1.2 Üretim Yeri: Türkiye

OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL HUSUSLAR. 1.1 Tanımlar. 1.1.1 Adı, Sınıfı, Tipi: Tam yağlı UHT Süt. 1.1.2 Üretim Yeri: Türkiye OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL HUSUSLAR 1.1 Tanımlar 1.1.1 Adı, Sınıfı, Tipi: Tam yağlı UHT Süt 1.1.2 Üretim Yeri: Türkiye 1.1.3 Üretim Metodu : UHT tekniğine uygun şekilde 1.1.4 Yasal Mevzuatlar

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SIRA NO İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Alınması -İlan Reklam Vergisi Beyannamesi 2 Reklam Panosu Terkini 2 Gün 3 Ayaklı Tanıtım Levhası Dikilmesi İçin İzin

Detaylı

T.C. İZMİR TORBALI BELEDİYESİ ÇOCUK KONUK EVİ NİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR TORBALI BELEDİYESİ ÇOCUK KONUK EVİ NİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR TORBALI BELEDİYESİ ÇOCUK KONUK EVİ NİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Çocuk Konuk Evi sisteminin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

FİRMALARIN ALTYAPI UYGUNLUK / UYGUNLUK BELGESİNE İLİŞKİN TALİMAT Dondurulmuş sperma, ovum ve embriyo ithalatı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin

FİRMALARIN ALTYAPI UYGUNLUK / UYGUNLUK BELGESİNE İLİŞKİN TALİMAT Dondurulmuş sperma, ovum ve embriyo ithalatı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin FİRMALARIN ALTYAPI UYGUNLUK / UYGUNLUK BELGESİNE İLİŞKİN TALİMAT Dondurulmuş sperma, ovum ve embriyo ithalatı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması gereken Altyapı Uygunluk Belgesi ile ithalatçı firmaların

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ AMAÇ VE TANIM Madde 1: Yaz stajının amacı İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin öğrenim sırasında edindikleri bilgileri saha

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Genel Kurallar

İKİNCİ KISIM. Genel Kurallar NOT: 3/11/2010 da KKTC Mahkemeler sitesinden alınmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Şubat 2008 tarihli Otuzaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Hayvanların ve İşletmelerin

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı