Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği. Genel Hükümler. Bölüm 1 Genel Hükümler Amaç - Kapsam - Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği. Genel Hükümler. Bölüm 1 Genel Hükümler Amaç - Kapsam - Tanımlar"

Transkript

1 Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği Genel Hükümler Bölüm 1 Genel Hükümler Amaç - Kapsam - Tanımlar Yasal Dayanak Madde 1 Bu yönetmelik 1580 sayılı kanunun 15. maddesinin 5,14, 29 ve 53. fıkraları, 19. maddesinin 2. fıkrası, 70. maddesinin 8. fikrası ile 3030 sayılı kanunun uygulaması ile ilgili yönetmeliğin 18, 42 ve 53. maddelerine; 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile aynı isimli yönetmeliğin ilgili maddelerinin ve kanunların belediyelere verdiği yetki ve sorumluluklar doğrultusunda hazırlanmıştır. Amaç Madde 2 Memeli, kanatlı, soğukkanlı ev ve süs hayvanlarının bakım, beslenme, barınma, sağlık ve belediye kayıt işlemlerinde hayvan sahipleri tarafından uyulması gereken kuralları belirlemek; süs hayvanları ve ihtiyaç maddeleri satış yerlerinde bulunması gereken asgari şartları belirlemek; şehir içinde sahipsiz ve başıboş olarak yaşayan, sahipleri tarafından sokağa terkedilen hayvanların barındırılmasını, bakım, beslenme, tedavi ve yeniden sahiplendirme işlemlerinin şekil ve şartlarını kontrol altına almak; bunun dışında evlerde beslenen hayvanların öldükleri zaman sahipleri tarafından uygun olmayan yerlere gömülmelerini engelleyip, düzenli hayvan mezarlıkları yapıp hayvanların gömüldüğü yerleri ağaçlandırıp yeşil bir ortam yaratarak, insan, hayvan ve çevre sağlığını koruyarak, insanların hayvanlardan geçen hastalıklardan korunmasını sağlamak; sahipli hayvanların geçici olarak emanet bırakıldığı yerlerin uyması gereken şartları belirlemek ve hayvan bakımı, beslenmesi, eğitilmesi, sağlığı ve kuaförlük hizmetlerinin verildiği yerlerin uyması gereken şartları belirlemektir. Kapsam Madde 3 Ev ve süs hayvalarının sağlık, barınma, kayıt, aşılama gibi ihtiyaçlarının hayvan sahipleri tarafından insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde karşılanmasının şartlarını, gücünden yararlanılmayıp çeşitli amaçlarla barınma, bakım, beslenme vb. ihtiyaçları sahipleri tarafından karşılanan kanatlı, memeli ve soğukkanlı hayvanlar ile bu hayvanlarla ilgili kafes, tasma, akvaryum gibi malzemelerin satıldığı yerlerde sağlık şartları yönünden uygulanması gereken kuralları, şehirde sahipsiz ve başıboş hayvanların koruma altına alındığı, karantina, tedavi, üreme kontrolü ve yeniden sahiplendirilme ile saf ırk olan başıboş hayvanların üretildiği bir yer olan hayvan barınaklarının işleyişinin şekil ve şartlarını, ölen sahipli hayvanların uygun olmayan yerlere gömülmesinin engellenerek insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde düzenli olarak gömülmesini, şehrimizde hayvanların barındırıldığı ve gömüldüğü yerde bir hayvan sevgisi ormanı oluşturulmasını, hayvan ve hayvan sağlığı, hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklar; şehir, insan, hayvan ve çevre ilişkileri konularında yapılacak

2 uygulamalar ile hayvansal gıdalar hakkında kanun yönetmeliklerin veteriner hekime vermiş olduğu yetkilere dayanarak çalışmaların şehir bütününde ilçe belediyelerle birlikte yapılmasını,bu yönetmelikte belirtilen hususlara uymayan kişilere verilecek cezaları sağlamaktır. Tanımlar Madde 4 Bu yönetmelikte geçen ev ve süs hayvanı: İşgücünden ve veriminden yararlanılmadan ev ve işyerlerinde barınma, bakım,beslenme, sağlık vs. ihtiyaçları sahiplerince karşılanan kanatlı, memeli ve soğukkanlı hayvanlardır. Ev ve süs hayvanları ve ihtiyaç maddeleri satış yeri : İşgücünden ve veriminden yararlanılmadan beslenme, bakım ve barınma gibi ihtiyaçları sahibi tarafından karşılanan kanatlı,memeli, soğukkanlı hayvanlar ve bu hayvanlara ait alet ve ekipmanların satıldığı üçüncü sınıf G.S.M. kapsamında olan yerleri tarif eder. Hayvan barınağı : Başıboş hayvanların koruma altına alındığı; karantina, tedavi ve üremelerinin kontrol edildiği, sahipleri tarafından bakılamayacak hayvanların alınarak bakıldığı, hayvan sahibi olmak isteyenlere yeniden hayvan verilen, saf ırk hayvanların üretilip satılarak barınak ihtiyaçlarının sağlandığı yerdir. Hayvan mezarlığı : Ölen sahipli hayvanların ücreti karşılığında ağaç dikmek koşulu ile gömülmesi için ayrılmış olan yerdir. Hayvan pansiyonu : Ev ve süs hayvanlarının geçici süreler için ücreti karşılığı barındırıldıkları ikinci sınıf G.S.M. özelliklerini taşıyan işyeridir. Başıboş hayvan : Barınacak yeri olmayan sahibinin ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ve denetimi altında bulunmayan hayvanlardır. Karantina : İnsanlara ve hayvanlara bulaşabilen hastalıkların yayılmasını önlemek için hayvanların belli sürelerde ve ayrılmış yerlerde zorunlu olarak tutulmasıdır. Dezenfeksiyon : Mikroorganizmaların fiziksel ve kimyasal maddeler ile yok edilmesi işlemidir. Dezenfeksiyon belgesi : Ev ve süs hayvanları satış yerleri ile hayvan eğitim yeri ve pansiyonlarının usulüne uygun dezenfekte edildiğini gösteren veteriner hekim onaylı belgedir. Akvaryum : Tatlı veya tuzlu su doldurularak içinde bitki ve hayvanların barındırılıp beslendiği değişik ölçülerdeki camekanlı haznedir. Kafes : Değişik ırk ve türden hayvanları kapalı tutmak için kullanılan tahta, tel, plastik gibi kolay

3 dezenfekte edilebilen malzemelerden yapılmış taşınabilir veya sabit olmayan hayvan barınaklarıdır. Kafes kuşları : Genellikle her tür ihtiyacı kafes içinde karşılanan kuşlardır. Malzeme : Çeşitli amaçlarla beslenen hayvanlar için gerekli olan alet ve ekipmanlardır. Tasma : Kedi, köpek, şempanze vb. hayvanların boynuna veya gövdelerine takılan sevk kayışı veya zinciri ile künye takmaya uygun olan ve deri, naylon vb. maddelerden yapılmış yassı halka. Sağlık karnesi : Hayvanın kayıt numarasını, eşkalini, aşılamalarını ve parazitlere karşı ilaçlamalarını ve hayvan ile ilgili sağlık bilgilerini gösteren resmi veteriner hekim onaylı belge. İşyeri sorumlu veteriner hekimi : Süs hayvanı satış yerleri ile hayvan eğitim ve pansiyonlarının dezenfeksiyonu ve buradaki hayvanların her türlü sağlık sorunları ile koruyucu önlem ve aşılamalardan sorumlu bölge veteriner hekim odası muafakatı ile görevlendirilen veteriner hekimi tarif eder. Hayvan kuaförü : Hayvanların sağlık veya estetik nedenler ile kıllarının,tüylerinin, tırnaklarının ve gagalarının kesilmesi, düzeltilmesi ve kısaltılması işlemlerinin yapıldığı veteriner hekim kontrolü ve sorumluluğunda çalışan yerdir. Hayvan eğitim yeri : Hayvanların itaat, tuvalet terbiyesi, hırçın hayvanların sakinleştirilmesi, koruma, bekçilik sportif ve avcılık vb. özelliklerin kazandırılması amacıyla hayvan sahibinin isteği doğrultusunda veteriner hekim denetiminde faaliyet gösteren ikinci sınıf G.S.M. ruhsatına tabi yerlerdir. Hayvan sevgisi ormanı : Başıboş ve sahipsiz hayvanların barındırıldığı, gömüldüğü ve toplu olarak yaşadığı yerlerde oluşturulan ormandır. Belediye : Yönetmelik içinde belirtildiği şekilde Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri kapsar. Bakımı Ve Beslenmesi Bölüm 2 Özel Hükümler Ev Ve Süs Hayvanları Bakımı Ve Beslenmesi Madde 5 Hayvan sahiplenilmesi : Ev ve süs hayvanları satışı yapan yerlerden alınan hayvanların

4 sahiplenilmesi için, satış yapan kişilere Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgi formunda belirtilen şartlara uygun olarak; diğer yollarla sahiplenilen hayvanlar için ise, bağlı bulunduğu belediye veteriner işleri müdürlüğüne müracaat edilerek kayıt ve aşılama yaptırılıp, tasma numarası ve sağlık karnesi alınarak sahiplenilecektir. Madde 6 Ev, işyeri vb. yerlerde beslenen memeli hayvanların kuduz ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanmaları her yıl tekrarlanır. Kayıtlar bağlı bulunduğu belediye tarafından tutulur. Her hayvana ilk kuduz aşısı yapılırken kulağının iç yüzüne veya uygun bir yerine yazılmak üzere ayrı bir numara verilir. Bu numara silinmeyecek bir şekilde yazılır. Aynı numara tasma üzerine madeni levhaya yazılarak boynuna veya uygun bir yerine asılır. Her hayvan sahibine hayvanın sağlık bilgilerini içeren bir kimlik kartı verilir. Tasma numarası bu kimliğe kaydedilir. Bu kart bağlı bulunduğu ilçe belediyesi tarafından onaylanır. Belediye onaylı kimliği ve tasma numarası olmayan hayvanlara aşı yapılmaz. Madde:7 Ev ve süs hayvanlarının dış ve iç paraziter tedavi ve bakımlarının periyodik olarak yaptırılması zorunludur. Paraziter ilaç uygulumaları da hayvanın kimlik kartına işlenir. Madde:8 Ev ve süs hayvanlarının yaşama koşulları o türün asgari yaşam koşullarına uygun olacaktır.evin içinde beslenmeyip işyerlerinde ve bahçede beslenen bekçi köpeklerini olumsuz çevre koşullarından koruyacak nitelikte bir kulübe yaptırılacak,çevresine zarar vermeyecek uzunlukta bir zincirle bağlı olacaktır. Bu yerlere görünür bir şekilde yazılı veya resimli "Dikkat Köpek Var" levhaları konacaktır. Bu hayvanların çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkarmasına engel olunacaktır. Köpek işyerinden dışarı çıkamıyacak şekilde serbest bırakılabilir. Madde:9 Hayvanlara kötü muamele edilmeyecektir. Dövme, yemek ve su verilmemesi, barınak yapılmaması, işkence edilmesi vb. durumlarda hayvan sahibine cezai işlem uygulanı (Eğitim amacı olan uygulamalar hariç) Madde:10 Hayvanların ve yavrularının sokağa terk edilmesi yasaktır.hayvanlar, hayvan barınağına sahibi tarafından hiç bir hak iddia edilmemek kaydıyla bırakılabilir. Terk edilen, sokağa atılan hayvanların sahipleri hakkında cezai işlem uygulanır. Madde:11 Ev ve süs hayvanlarının dışarıda dolaştırılmaları esnasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır. a)sevk kayışları takılı olacaktır. b)köpek ve maymunlara ağızlık takılacaktır. c)tasmaların üzerinde, bağlı bulunduğu belediye veteriner işleri müdürlüğünce verilen madeni markalar takılı olacaktır. d)şehir içinde evlerde beslenen hayvanlar kesinlikle başıboş bırakılmayacaktır e)hayvanların yaptıkları dışkı (Feçes) hayvan sahibi tarafından (uygun bir şekilde naylon poşet, süpürge, kürek vs.) alınarak en yakın çöp kutusuna atılacaktır.esas olan hayvanların tuvalet ihtiyacının barındığı yerde giderilmesidir. f)insanların; hayvanlar tarafından saldırma, ısırma, korkutma veya herhangi bir şekilde rahatsız edilmesine engel olunacaktır. Bu konularda doğabilecek maddi ve manevi sorumluluk hayvan sahibine aittir. Madde:12 Ev ve süs hayvanları insanları ısırdığı veya tırmaladığı zaman ilgili kanun maddeleri uygulanmakla birlikte, (aşı,müşahade, laboratuvar kontrolü vs) insanlara ve

5 çevreye verilen zararlardan dolayı cezai işlem sonuçları ve bu konuda yapılacak bütün masraflar hayvan sahibine aittir. Madde:13 Gürültü, kötü koku vs.nedenlerle çevreye rahatsızlık veren hayvanlar, bağlı bulunan belediye veteriner işleri müdürlüğü'nce denetlenir; gerekli görülen önlemler aldırılır. Hayvan sahibi önerilen önlemleri almaz ve söz konusu yerde hayvanın beslenmesi veteriner hekim tarafından uygun görülmezse ve hayvan sahibi hayvanını başkasına vererek veya satarak uygun bir yerde sahiplendiremiyorsa, belediye veteriner hekiminin raporu ile hayvan barınağına ücretsiz olarak alınır, geri verilmez. Hayvan sahibi hiç bir hak talep edemez. Hayvan sahibi hakkında yasal işlemler yapılır. Madde:14 Hayvanın ölümü halinde hayvan sahibi hayvanı için almış olduğu sağlık karnesi ve tasma numarasını belediyeye iade edecek ve kaydını sildirecektir. Madde:15 Başka bir belediye sınırları içine veya başka bir ülkeye hayvanını daimi olarak götürmek isteyen kişiler gerekli belgeleri almak ve hayvanı için almış olduğu tasma numarasını iade etmek üzere, hayvanın kaydını yaptırmış olduğu ilçe belediye veteriner işleri müdürlüğüne müracaat edecektir. Madde:16 Hayvanın bir başka kişiye, kuruluşa vs. satılması veya verilmesi durumunda hayvan sahibi ve satın alan kişi hayvana ait sağlık karnesi ve marka ile birlikte bağlı bulunan ilçe belediye veteriner işleri müdürlüğüne müracatla karşılıklı olarak bu işlemi imza altına alırlar. Kayıt defterine de hayvanın yeni sahibi ile ilgili bilgiler eklenir. Hayvan kaybolmuşsa hayvan sahibinin kendisi kayıtlı bulunduğu belediyeye bizzat gelerek belge ile birlikte yazılı müracaat edecektir. Madde:17 Evlerde, apartmanların müşterek kullanma alanlarında ve sokakta çok sayıda başıboş hayvanların toplu olarak beslenmesi yasaktır. Bu şekilde bakılan hayvanların çevrelerine verdikleri gürültü, kötü koku, kirlilik vs. zararlarından bu hayvanlara bakan kişi sorumlu tutulacaktır. İlçe belediyeleri bu konuda verdiği ihtar süresi sonunda yapılan denetimde tutacağı tutanağı büyükşehir belediyesine yasal işlem yapılmak üzere gönderecektir. Madde:18 Çocuk oyun alanları ve kreş sahasına evcil ve evcil olmayan memeliler ve daha alt gruptan omurgalıların sokulması yasaktır. Çocuklarda hayvan sevgisini geliştirmek için özel çalışmalar belediye tarafından yapılacaktır. Madde:19 Vahşi hayvanların nakli kapalı nakil vasıtalarıyla yapılmalıdır.hayvanları nakledilenler, nakil sırasında onların türüne ve özelliğine uygun olacak yeri temin etmek, beslemek ve bakmak zorundadırlar. Hayvanların nakli belediye sınırları içinde menşei belgeleri, il dışından ve yurt dışından gelenler veteriner sağlık raporları ile olacaktır. Madde:20 İnsan ve hayvan sağlığını tehdit edecek bir durumun varlığı halinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı kararını Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu veya İl Hıfzıssıhha kurulunca onaylatmak şartı ile vahşi hayvanların bulundurulmasını, satılmasını ve belediye sınırları içerisine sokulmasını yasaklayabilir. Madde:21 Sahipsiz ve başıboş olarak dolaşan hayvanlar ilçe belediyeler tarafından yakalanır. Bulaşıcı bir hastalık durumu varsa müşahade altına alınır.müşahade süresini tamamlayan hayvanlar hayvan barınağına gönderilir. Tasmalı da olsa sahipsiz olarak

6 sokakta dolaşan hayvanlar,yakalanarak barınağa alınır. Sahibi aranarak bakım ve yakalama masrafları tahsil edilir. Hayvan sahibi hakkında gerekli cezai işlemler uygulanır. Sahibi bir ay bulunamayan hayvanlara belediye el koyar. Madde:22 Gıda maddesi üretimi, depolanması, satışı ile tüketim yerlerinde hayvanların gıda maddesi ile doğrudan veya dolaylı olarak temas edecek şekilde bulundurulması ve bakımı yasaktır. Satış Yerleri Bölüm 2 Genel Hükümler Süs Hayvanları Ve İhtiyaç Maddeleri Satış Yerleri Madde:23 Süs hayvanları ve ihtiyaç maddeleri satış yerleri 3.Sınıf GayriSıhhi Müessese ruhsatlı olacaktır. Bu işyerine ruhsat Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemeden sonra verilecektir. Madde:24 İşyerinin başka işyeri ve meskenle bağlantısı olmayacaktır. Madde:25 İşyerinde en az 2m. kare alana sahip bir soyunma odası olacaktır. Madde:26 Aydınlatma yeterli olacaktır. Hayvanları rahatsız edecek kuvvetli, doğrudan hayvanı aydınlatan ışık kullanılmayacaktır. Madde:27 İşyerinin havasını, koşullara (iklim, hayvan sayısı, hayvanların yaşı ve türü) bağlı olarak saatte 8-20 defa temizleyebilen havalandırma tesisatı bulunmalıdır. Madde:28 İşyerinde şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik en az 500 lt.su deposu bulunmalıdır. Madde:29 Zemin ve duvarlar kolay silinip temizlenebilir mermer, seramik vb. malzemeden olacaktır. Madde:30 Kafes malzemeleri paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olacak, hayvanlar ahşaptan mamul kafeslerde barındırılmayacaktır. Madde:31 Her kafeste yemlik ve suluk bulunacak, kafes, suluk, yemlik ve benzeri malzeme her hayvan değişiminden önce mutlaka dezenfekte edilecektir. Madde:32 Müşterilerin kafeslerde bulunan hayvanlara direkt teması ve ulaşması önlenecektir. Madde:33 Kafes ve özel koruma yerlerinde kedi, köpek, maymun tek başına; tavşan, sincap hamster, kobay, fare çift olarak bulundurulacak, diğer hayvanlar için 15.maddede ( 21/07/1999 tarih ve 05/189 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile 36 madde olarak değiştirilmiştir.) belirtilen standartlar uygulanacaktır.

7 Madde:34 Kafesler hayvan türlerine göre yeterli büyüklükte olacak kedi ve köpek kafesleri üst üste konulmayacak, akvaryumlar azami 4 kattan fazla üst üste konulmayacaktır. Kuş kafesleri ve salmaları en fazla 4 katlı olacak, kafesler arasında asgari 30 cm. mesafe bırakılacaktır. Madde:35 Yılan, kertenkele, iguana,timsah, kurbağa, kaplumbağa gibi hayvanların barındırıldıkları özel koruma yerlerinde hayvanın doğal yaşamına uygun ortam sağlanacaktır. Madde:36 İşyerinde hayvan başına en az aşağıda belirtilen alanlar ayrılacaktır: a) Her bir adet köpek için...0,8 m2 b) Her bir adet kedi için ,2 m2 c) Her bir adet yılan için...0,2 m2 ç) Her bir adet sincap için...0,3 m2 d) Her bir adet maymun için...0,5 m2 e) Her bir adet tavşan için ,3 m2 f) Her bir adet fare, kobay, hamster için...0,1 m2 g) 25 adet kanarya,küçük kafes kuşları için...0,4 m2 h) 5 adet sevda papağanı gibi orta boy kafes kuşları için...0,4 m2 Madde:37 İşyerinde akvaryumlar, malzeme rafları, kafesler, masa ve mefruşatın kapladığı alana eşdeğer alan kadar gezinti ve bakım amaçlı boş alan bulunacaktır. Madde:38 Satış yerlerinde hayvan üretimi yapılmaz. Madde:39 Kedi,köpek,sincap, maymun, tavşan, hamster, kobay, fare, kafeslerinin altlarına geçirgen ve emici özellikli altlık, ince kum veya talaş vb.madde konulacak, bunlar en az haftada bir ve ihtiyaç olduğu zaman daha önce değiştirilecek, altları yıkanıp temizlenip dezenfekte edilecektir. Madde:40 İşyerinde satış için, ilaç, biyolojik madde ve aşı bulundurulması ve satışı yasaktır. Madde:41 Memeli hayvan satışı yapılan her işyerinde, İzmir Veteriner Hekimler Odası tarafından sözleşmesi onaylanarak atanan bir işyeri veteriner hekimi sürekli görevli olacaktır.sorumlu işyeri veteriner hekimi, işyerine alınan ve satılan hayvanlarla ilgili her türlü bilgiyi, Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden alacağı bilgi formlarını doldurarak, her ayın ilk haftası ve her yılın sonunda aylık ve yıllık çalışma raporu şeklinde anılan müdürlüğe verecektir. İşyeri Veteriner Hekimi ile işyeri arsındaki iş anlaşması 6343 sayılı yasa hükümlerine göre Veteriner Hekimler odası tarafından düzenlenerek, Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bildirilecektir. Madde:42 Süs hayvanı satış yerleri ile hayvan eğitim ve konuk evlerinde hasta ve şüpheli hayvanların ayrılacağı yeterli büyüklükte ve yeterli sayıda karantina için bağımsız yer ve kafes bulunmalıdır. Satış yerlerinde saatlik dahi olsa kafeslere misafir hayvan konmayacaktır. Madde:43 İşyerine muayene, tedavi ve aşılama amacı ile hasta ve sağlam hayvan kabul edilemez. Aksi taktirde ilk yazılı uyarıdan sonra bu uygulamanın tekrarı halinde işyerinin ruhsatı iptal edilir.

8 Bu yasağa uymayan veteriner hekim hakkında cezai işlem Veteriner Hekimler Odası tarafından uygulanır. Madde:44 Bu yönetmeliğe tabi işyerlerinde, Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda belirtilen ihbarı zorunlu bir hastalık çıktığında, işyeri sahipleri ve işyeri sorumlu veteriner hekimleri durumu resmi makamlara haber vermek ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdürler. Madde:45 İşyeri; veteriner hekimce belirlenecek ilaçlarla mikroorganizma ve dış parazitlere karşı azami yedi günde bir defa olmak üzere ilaçlanacak ve dezenfekte edilecek; dezenfeksiyon belgesi Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne gönderilen aylık ve yıllık çalışma raporları ile birlikte gönderilecektir. Madde:46 Hayvanlara işyerine konulmadan önce mutlaka iç ve dış parazitlere karşı ilaç yapılacak işyeri veteriner hekimi tarafından sağlık karnesine işlenecektir. Madde:47 İşyerinde, ithal edilen hayvanların giriş yapılan gümrük kapısından alınan veteriner sağlık raporu bulundurulacaktır. Satılan hayvanlar bu rapordan sabit mürekkep ile satış tarihine göre ayrıca düşülecektir. Madde:48 45 günlükten küçük kedi ve köpek yavrusu satılmayacaktır.işyerinde bulunan hayvanların aşılarının yapıldığını belgeleyen sağlık karneleri bulundurulacaktır. (Sağlık karnelerine doğan yavru sayısı yazılıp ilgili belediye tarafından onaylanacaktır.) Üretim yerlerinde de doğan yavrular annenin sağlık karnesine işlenecektir. Madde:49 İşyerinde,satılan hayvanlarla ilgili bilgi formu doldurulup,işyeri veteriner hekimi onayından sonra, mutlaka hayvan sahibine verilecektir. Madde:50 İzmir Bölgesi Veteriner Hekimler Odasınca onaylanmış sözleşmeli işyeri veteriner hekimi bulunmayan işyerleri, memeli hayvan bulunduramaz ve satamaz. Madde:51 Temizlik artıkları,hayvanlar için kullanılan altlıklar ve dışkılar çöp kutusu içine konan dayanıklı ve yırtık olmayan, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içinde atılacaktır.hayvan ölüleri enjekte atık torbaları içerisinde, belediyenin uygun göreceği yere nakledilecek.satış yerinde ölen hayvanların ölüm nedeni, işyeri veteriner hekimi tarafından labarotuvar teşhisi ile destekli olarak belirlenecektir. Madde:52 Yılan, kertenkele, iguana, timsah,kaplumbağa, kurbağa gibi hayvanların barındırıldıkları özel koruma yerlerinde hayvanın doğal yaşam ortamına uygun ortam sağlanacaktır. Madde:53 Süs hayvanları satış yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin ve kötü kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Madde:54 Bu tür işyerlerinde doğal ortamlarından yakalanarak getirilen yaban av hayvanların, bunların yumurta ve yavrularını toplanarak üretilmesi ve satılması yasaktır. Madde: sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası, 1593 sayılı Umumi Hıfsısıhha Kanunu,1580 sayılı belediye, 3030 sayılı Büyükşehir Belediye ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre hazırlanan bu yönetmelikte belitilmeyen fakat, ilgili kanun ve yönetmeliklerde geçen

9 hükümler aynen uygulanır. Hayvan Barınakları Bölüm 2 Özel Hükümler Hayvan Barunakları Madde:56 Hayvan barınağına;başıboş olarak dolaşan hayvanlar,sahipleri tarafından bakılamayan hayvanlar, hayvan beslenmesinin uygun olmadığı yerlerde beslenen hayvanlar, insanların başkalarına veremediği hayvanlar kabul edilir. Madde:57 Barınağa alınan hayvanlar önce en az on gün süreyle karantinaya alınır,karantina süresi içinde parazit mücadelesi yapılır. Karantina süresi sonunda kuduza karşı aşılanır,kaydı yapılır, kulaklarına barınak kayıt numarası vurulur. Madde:58 Yaralı olarak barınağa alınan hayvanların tedavileri yapılır.tedavi olamayacak kadar ağır yaralı, hasta veya zayıf olan hayvanlar hakkında veteriner hekimin tutacağı rapor ile ötenazi işlemi uygulanır. Madde:59 Barınağa alınan hayvanların üremelerinin kontrolü belediye veteriner hekimlerinin denetimi altındadır. Bu işlemler çiftleşmenin engellenmesi, kısırlaştırma ve başka yöntemler ile yapılır. Madde:60 Sahipleri tarafından bakılamayan hayvanlar hayvan barınağına verilebilir.bu hayvanlar bir tutanak ile teslim alınır. Bu hayvanların sahipleri barınakta kullanılmak üzere para veya mal ve yiyecek bağışlayabilirler. Barınağa verilen hayvan hakkında hayvan sahibi hiçbir hakka sahip değildir. Daha sonra barınaktan hayvan almak isterse bağışladığı hayvan olsa bile ücreti karşılığında alacaktır. Madde:61 Barınağa alınan veya barınakta doğan hayvanlar, hayvan almak isteyenlere belediye tarafından belirlenecek ücret karşılığı satılır. Kuduz aşısı yapılmayacak kadar küçük olan fakat süt dönemini geçirmiş hayvanlar belediyesine kayıt yapılmak şartı ile satılacaktır. Bu hayvanlara kuduz aşıları yapılmış olarak kimlik ve tasma numarası birlikte verilecektir. Madde:62 Barınağa alınan hayvanlardan saf ırk olan hayvanlar üretilebilir. Bu hayvanlar veya yavruları satış için veya üretim için kullanılabilir. Madde:63 Hayvan barınağında, barınağa verilmeyecek bir sahipli hayvanın bakım,aşılama ve tedavisinin yapılması yasaktır.

10 Madde:64 Hayvan barınağında; her hayvan için ayrı bölüm olacaktır. Veteriner hekimin uygun göreceği hayvanlar veya yavrular gruplar halinde bir araya konabilir. Her ilçe belediyesi başıboş hayvanlara geçici olarak bakacağı toplama merkezleri kurar. Madde:65 Başıboş hayvanlar veya sahipleri tarafından bağlı bulunduğu ilçeye teslim edilen hayvanlar ilçenin kabul yerinde geçici olarak toplanır. Bu toplama merkezinde her hayvana ait eşgal kesin olarak belirlenip tanıtım belgeleri ile barınağa teslim edilir. Madde:66 Barınaklarda yaşayan hayvanların yiyeceklerini belediye temin eder. Bu yiyeceklerin temini artan yemeklerin değerlendirilmesi şeklinde olduğu gibi bedeli bütçeden de karşılanabilir.ayrıca hayvansever vatandaşların ve hayvansever dernek ve vakıfların yapacakları şartlı bağışlar ile, hayvanları koruma amacı ile düzenlenen her türlü, kermes, çay, yemek, konser, açık artırma vb. gibi faaliyetlerde elde edilen para yiyecek, araç gereçler,ilaç aşı ve gayrimenkul gelirleri barınak ihtiyaçlarının karşılanması için alınabilir. Bu tip bağış gelirleri ayrı bir hesapta tutularak harcaması Büyükşehir Belediyesi tarafından usulüne uygun olarak hayvanlar ve barınak için yapılır. Madde:67 Büyükşehir belediyesi ve hayvan barınağına hayvan bırakan ilçe belediyeleri barınağın istihdam edeceği personel, kullanacağı araç, malzeme aşı, ilaç, yiyecek temini onarım ve barınakta kullanılan araç, gereç ve barınağa gelir getirici faaliyetler yönünden katkıda bulunmak zorundadır.bu katkılarla ilgili her yıl bir çalışma programı hazırlayarak uygularlar. Büyükşehir belediyesinin koordinatörlüğünde ihtiyaçların temini ve ilçelerin yükümlülükleri ortak toplantılar yaparak belirlenir. Belirlenecek çalışma programı bu yönetmeliğin hükmü niteliğindedir.barınakta yapılacak her türlü faaliyette (aşılama, ilaçlama, temizlik, kısırlaştırma, hayvanların nakli için ve personeli ile bakıcı personel vs.) ihtiyaç duyulduğu zaman ilçe belediyelerden takviye edilecektir. Hayvan Mezarlıkları İkinci Kısım Özel Hükümler Hayvan Mezarlıkları Madde 68:Hayvan sahibi mezarlık için ayrılan yerin ücretini Büyükşehir Belediyesine yatıracaktır. Hayvan mezarlıklarına ücret makbuzu ile birlikte getirilen hayvan gömülecektir. Madde 69: Ölü hayvanlardaki bulaşıcı hastalıkların (zoonoz) bulaşmasının önlenmesi için, belediyeye ait sadece hayvan ölülerinin taşınmasında kullanılacak olan özel taşıma araçlarıyla hayvan mezarlığına nakledilecektir; eceli ile ölen hayvanlar hayvan adına dikilen ağaç ve mezar numarası gibi bilgiler bir mezarlığına sahipleri tarafından götürülecektir. Hayvan ölüleri çöp depolama alanında bu iş için ayrılan bölüme de götürülebilecektir. Madde 70: Belediye görevlisi, hayvanı cins ve büyüklüğüne göre ayrılan yere iki metre derinliğe gömecektir. Mezarın üzeri sıkıştırılmış toprak ile kapatılacaktır.

11 Madde 71: Bulaşıcı,zoonoz bir hastalıktan ölen veya öldüğünden şüphe edilen hayvanlar,hayvan mezarlığı bünyesinde bulunan yakma fırınında yakılarak veya usulüne uygun olarak kireç ile gömülecektir. Madde 72: Hayvanı ölen kişi, ölen her hayvan için belediyenin belirleyeceği cinste ve büyüklükte iki adet ağaç fidanı getirecektir; veya söz konusu fidanın bedeli belediyenin ilgili servisine yatırılarak, ağaç dikim mevsiminde ölen hayvanın adına belediye tarafından dikilecektir. Madde 73: Hayvanın mezarı ve dikilen fidanlar belirli bir bütünlük sağlayacak şekilde dikilecektir. Uygun beton veya taş ile çevrilecektir. Madde 74: Hayvanın ismi ve adına dikilen ağacın ismi bir zemin üzerine birlikte yazılacaktır. Madde 75: Hayvan mezarlığının bakımı ve korunması belediyeye aittir. Madde 76: Hayvan sahibi hayvanını gömdüğü yerin mülkiyetini almış olmaz.hayvan mezarlığı ile ilgili yerin her türlü tasarrufu belediyeye aittir. Madde 77: Her hayvan mezarı ile ilgili olarak; hayvan ve sahibine ait bilgiler, ölüm nedeni, ölüm tarihi, bilgi formunda toplanarak kayıt altında tutulur. Hizmet Yerleri İkinci Kısım (Özel Hükümler) Hayvan Pansiyonları, Eğitim Yerleri Ve Hayvan Kuaförü Madde 78: Hayvan Pansiyonu ve Eğitim Yeri Bu işyerlerine ruhsat Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün uygunluk raporundan sonra verilecektir. İşyerinin 2. sınıf G.S.M. ruhsatı olacaktır.pansiyon ve eğitim yerlerinde her hayvanın ırkına, özelliklerine, büyüklüğüne, yaptığı işe uygun olarak yaşam koşulları sağlanacaktır. Madde 79:Hayvan pansiyonu ve eğitim yerine hayvan bir tutanak ile teslim edilecektir.bu tutanakta hayvanın ismi, eşkali özel işaretleri akvaryum ve kanatlılar hariç diğer hayvanların belediye kayıt numaraları belirtilecek; hayvan sahibinin adresi, telefonu bulunacaktır. Ayrıca hayvanın teslim edilen yerde hangi koşullarda barındırılacağı, hayvan sahibinin varsa özel istekleri (hasta olunca hangi veteriner hekimin tedavi edeceği) hayvanın teslim alındığı tarih ve ayrılacağı tarih de bulunacaktır. Ücret makbuzunun tarih ve numarası ile birlikte tutanağa hangi eğitimin verileceği yazılacak ve tutanakta hayvan sahibinin imzası olacaktır. Madde 80: Kanatlı hayvanlar; içinde yaşadıkları kafesleri, ekipmanları, yemi ve varsa yem ilaveleri ve vitaminleri ile birlikte getirilecektir. Madde 81: Akvaryum, balık yemi ve akvaryum ekipmanları çalışır durumda teslim edilecektir.

12 Madde 82: Köpekler; en az kuduz, parvoviral enteritis, bordotella ve distemper; kedilerde, kuduz, feline panleucopenie, feline rhinotracheitis-calici virüslerine karşı aşılanmış, parazitlere karşı ilaçlanmış ve bağlı olduğu belediyeye kaydı yaptırılmış ve tasma numarası alınmış olmalıdır. Pansiyonlara ve eğitim yerlerine bu şartlara uymayan hayvanlar alınmaz. Madde 83: Pansiyona ve eğitim yerlerine bırakılan kedi ve köpeklerin yiyecek ihtiyaçları hayvan sahibi tarafından veya pansiyonca temin edilecektir. Yiyeceğini kimin karşılayacağı hayvan teslim tutanağında belirtilecektir. Madde 84: Pansiyonlarda ve eğitim yerlerinde veteriner hekim bulundurmak zorunludur.veteriner Hekim hayvanların sağlığı, barınağın dezenfeksiyonundan sorumludur. Madde 85: Pansiyona ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların hastalanması durumunda,hayvan sahibine bilgi verilerek tedavisi yapılır. Eğer hayvan sahibine ulaşılamıyorsa veteriner hekimin kararı uygulanır. Masrafları hasta hayvan sahibi tarafından karşılanır.hayvanın ölmesi durumunda resmi kurumlarda otopsi ve laboratuvar analizleri yaptırılıp masrafları hasta sahibi tarafından karşılanır. Madde 86: Tutanakta belirtilen süre bitiminden sonra hayvan sahibi tarafından alınmazsa hergün için günlük ücretin %50 fazlası ücret alınır. Madde 87:Hayvanların eğitimi sırasında, hayvanın gücünü aşacak yaralanma ve acı çekmesine ve kapasitesini zorlayarak sakat kalmasına neden olacak yöntemlerin uygulanması yasaktır. Madde 88: Hayvan kuaförü ve hayvanın yıkanması; Kuaförlük ve yıkama işleri veteriner polikliniklerinin bir ünitesi olarak çalışacaktır. Ayrı bir işyeri olarak çalışmak isteyen bu tür işyerlerinden 3.sınıf G.S.M. ruhsatı aranacaktır. Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün olumlu raporundan sonra ruhsat verilecektir. -Tıraş veteriner hekimin uygun göreceği doğrultuda sağlık veya estetik amaçlı yapılır. -Veteriner hekim bulunmayan yerlerde tıraş yapılmaz. -Veteriner hekim uygun görürse tıraş işlemi anestezi altında yapılır. -Her tıraştan sonra tıraş odasının ve malzemelerinin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılır. -Tıraş işin ayrılmış ayrı bir bölmenin olması gerekmektedir. Bu bölümde üzerinde traş yapılacak masa, ışık kaynağı, tıraş ve dezenfeksiyon malzemeleri, çöp kutusu, ilk yardım malzemeleri bulunur. -Hayvan kuaförü tıraş öncesi veya sonrası hayvanın duş ve yıkanmasını da yapabilir.duş ve yıkama yapılacak yerin zemin ve duvarları seramik kaplı olacak,csıcak ve soğuk su tesisatı bulunacak, duştan sonra hayvanın kurutulacağı ayrı bir bölme olacaktır.

15 10 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.15374&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=ev ve süs

15 10 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.15374&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=ev ve süs ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: ev ve süs Resmi Gazete

Detaylı

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar KKGM Tarih ve No : 25.04.2006, 24 Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar Đçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma,

Detaylı

HAYVANLARI KORUMA KANUNU 5199 : 24.6.2004 : : 1 2004 PERŞEMBE

HAYVANLARI KORUMA KANUNU 5199 : 24.6.2004 : : 1 2004 PERŞEMBE HAYVANLARI KORUMA KANUNU Kanun No. 5199 Kabul Tarihi : 24.6.2004 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarihi : 1 Temmuz 2004 PERŞEMBE Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı : 25509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam,

Detaylı

f) Poliklinik: Birden fazla veteriner hekimin mesleklerini icra etmek için bir araya gelerek açmış oldukları muayenehaneler bütününü,

f) Poliklinik: Birden fazla veteriner hekimin mesleklerini icra etmek için bir araya gelerek açmış oldukları muayenehaneler bütününü, VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 6343, 3285, 441, 2527 Yayımlandığı R.Gazete 18.06.2001, 24436 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ 2645 HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.2.1989, No : 89/13838 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8.5.1986, No : 3285 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.3.1989, No :

Detaylı

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ. VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ. VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Sayı : 28884 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5769 Birleşmiş

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 19/06/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24790 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, su ürünlerinin

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Sayı : 55016929.010.06.02-106 09.01.2013-000763 Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGE 2013/04 Gelişen

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların cenazelerinin naklini yapmak, gasil hane

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Ekim 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28085 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete : 10 Temmuz 1996/22692 Değişiklikler : 09.07.1998 / 23397, 06.07.2001/24101, 12.06.2002/24783, 25.07.2002/24826, 05.05.2003/25100 GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (Bu Yönetmelik, 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇİFTLİK HAYVANLARININ REFAHINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HAYVANLARIN NAKİLLERİ SIRASINDA REFAHI VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÇİFTLİK HAYVANLARININ REFAHINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HAYVANLARIN NAKİLLERİ SIRASINDA REFAHI VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÇİFTLİK HAYVANLARININ REFAHINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HAYVANLARIN NAKİLLERİ SIRASINDA REFAHI VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA, 2014

Detaylı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı Dayanak:18.05.2012 tarihli ve 1179 sayılı Olur. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

e) İlçe Müdürlüğü:Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerine bağlı İlçe Müdürlükleri dir.

e) İlçe Müdürlüğü:Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerine bağlı İlçe Müdürlükleri dir. Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliği Yetki Kanunu 3285, 441, 6343, 7472 Yayımlandığı R.Gazete 27 Temmuz 2000, 24122 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİS BAŞKANI: Gündem gereğince;belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünün 26.04.2012 tarih ve M.10.2.BAL.0.23-01/216-1426574 sayılı; mezarlık biriminin çalışma prensiplerini,mezar

Detaylı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete; Tarih:10 Ağustos 2005 Çarşamba, Sayı: 25902 Karar Sayısı : 2005/9207 Ekli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik in

Detaylı

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 27/01/05 Resmi Gazete Sayı: 25709 BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, halk sağlığını ve huzurunu

Detaylı

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 24.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28152 Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS 1. BAŞKAN V. KATİPLER : ALİ KONUKSEVEN : DEDE RIZA AKGÜL TURGAY BAŞ GELEN ÜYELER : ELİFE DİLARA GÜNGÖR - MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS COŞAR - RAMAZAN

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kuşadası

Detaylı

ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ: MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Toroslar Belediyesi sınırları dâhilinde halkın sağlık,

Detaylı

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15 inci maddesi (b) bendine göre hazırlanarak, aynı Kanun

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendine göre hazırlanarak, aynı kanunun 18.maddesinin (m) bendi gereği

Detaylı